Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2010 Σεπτέμβριος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2010 Σεπτέμβριος 2013"

Transcript

1 Πράξη «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Δικαιούχος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2010 Σεπτέμβριος 2013 Ο παρών «Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης» απευθύνεται προς όλους τους εμπλεκόμενους με τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης, δηλαδή τους φοιτητές, τους φορείς υποδοχής και τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων. Περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης, με σκοπό την καλύτερη κατανόησή της από όλους τους εμπλεκομένους και κατά συνέπεια την αρτιότερη οργάνωσή της σε επίπεδο Ιδρύματος. Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος Ανδρέου Ανδρέας Καθηγητής ΠΤΔΕ Έκδοση 2η Φλώρινα, Νοέμβριος 2011

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Ειδικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » Διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος πρακτικής άσκησης (ΠΑ) Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης του ΠΔΜ Προϋποθέσεις συμμετοχής φοιτητών στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Χρονική περίοδος εκπόνησης πρακτικής άσκησης Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εκπόνηση πρακτικής άσκησης Προγραμματισμός Πρακτική άσκηση στο φορέα Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Υποχρεώσεις ασκούμενου φοιτητή Αποζημίωση ασκούμενων φοιτητών Ασφάλιση κατά την Πρακτική Άσκηση Συντονισμός και εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Ιδρύματος Πρακτική άσκηση τμήματος Διαδικασία παρακολούθησης υλοποίησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΠΑ Ι.1 Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Ι.2 Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας Ι.3 Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας Ι.4 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ι.5 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Επικοινωνία Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 2 από 16

3 1. Εισαγωγή 1.1. Ειδικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » Η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, όπου μέσα από συνδυασμένες δράσεις, που αναφέρονται και αφορούν όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιώκεται η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και του επιχειρηματικού πνεύματος μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών. Ειδικότερα, μεταξύ των παρεμβάσεων που, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συμβάλλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου είναι η επέκταση και θεσμική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας, καθώς και η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » στοχεύει στην επέκταση, τη θεσμική κάλυψη και την ποιοτική αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας. Προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης. Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι: Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση. Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 3 από 16

4 Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας Σχετικά προβλέπεται η Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης σε επίπεδο Πανεπιστημίων για τα Τμήματα, για τα οποία υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης, ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών Διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος πρακτικής άσκησης (ΠΑ) Στα πλαίσια του ΕΠΕΔΒΜ , ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης αποτελεί αρμοδιότητα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του οικείου Πανεπιστημίου και θα πρέπει να γίνεται με βάση ένα Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τις δράσεις που περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο έργου του κάθε τελικού δικαιούχου, για το κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΠΑ θα υποβάλλεται στη συντονιστική Επιτροπή της δομής ΔΑΣΤΑ, με στόχο να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνέργεια των παρεμβάσεων, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η αποφυγή αλληλεπικαλύψεων με τις δραστηριότητες των άλλων συνεργαζόμενων επιμέρους πράξεων. Το ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει: τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, που θα αναλύεται στη σαφή περιγραφή των δραστηριοτήτων, στα αναμενόμενα αποτελέσματά τους, στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, καθώς και στο προβλεπόμενο κόστος τον απολογισμό των εργασιών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που θα αναλύεται στην περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν, στο κόστος τους, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους, και στην τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων από τον αρχικό προγραμματισμό 1.3 Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση της 4 ης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ), με Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του ΠΤΔΕ κ. Ανδρέα Ανδρέου. Η δράση αφορά πρακτική άσκηση φοιτητών για τα έτη , στα πέντε (5) τμήματα του ιδρύματος, ενώ για το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας για τα έτη Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τη λειτουργία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στοχεύει: Στην επέκταση της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών του Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 4 από 16

5 Να καλύψει θεσμικά τις πολλαπλές δυνατότητες που έχουν οι φοιτητές του να εργαστούν σε διαφορετικούς εργασιακούς χώρους Να αναπτύξει τα κίνητρα που απαιτούνται ώστε οι φοιτητές του να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας Να αυξήσει την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της εξειδικευμένης κατάρτισης και εκπαίδευσης των φοιτητών του Να αναδείξει τις δυνατότητες απασχόλησης των φοιτητών του μέσω της συνεργασίας του με εν δυνάμει εργοδότες τους Να βελτιώσει τη συνάφεια της υποχρεωτικής προπτυχιακής εκπαίδευσης με την σχετική αγορά εργασίας, και την προσαρμογή των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων φοιτητών σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος και της εξοικείωσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας με σκοπό την αύξηση της απασχολησιμότητας και της βελτίωσης των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων. 2. Υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης του ΠΔΜ 2.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής φοιτητών στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Οι οργανωτικοί κανόνες βάσει των οποίων οι φοιτητές θα κατανεμηθούν σε ομάδες και θα ασκηθούν στους φορείς υποδοχής που εντάσσονται στα θεματικά πεδία είναι οι εξής: Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην ΠΑ του τμήματος έχει προαιρετικό χαρακτήρα Η επιλογή των θεματικών πεδίων και φορέων άσκησης γίνεται κατά το δυνατόν από τους φοιτητές/τριες, με βάση τις επιστημονικές τους προτιμήσεις και επιδόσεις, ώστε να προκύπτουν τα βέλτιστα αποτελέσματα Όλα τα θεματικά πεδία είναι διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές όλων των εξαμήνων Βασική προϋπόθεση για την επιλογή ενός θεματικού πεδίου από το/τη φοιτητή/τρια είναι ο/η ίδιος/α να έχει ήδη επιλέξει ή να επιλέξει μέχρι την αποφοίτησή του τουλάχιστον ένα Μάθημα Επιλογής του Τμήματος, το οποίο να είναι της ίδιας ή συναφούς θεματικής Κάθε φοιτητής/τρια θα μπορεί να επιλέγει μέχρι δύο (2) θεματικά πεδία και αντίστοιχους φορείς υποδοχής Η άσκηση κάθε φοιτητή/τριας σε συγκεκριμένο φορέα υποδοχής ο οποίος ανήκει σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο θα έχει χρονική διάρκεια ενός μηνός (συνολικά 60+ ώρες εργασίας). Κάθε θεματικό πεδίο ΔΠΑ μπορεί να δέχεται από πέντε (5) έως εικοσιπέντε (25) φοιτητές/τριες Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 5 από 16

6 2.1.2 Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας Με βάση την πρόταση υποβολής του προγράμματος ΠΑ προτείνεται η υποδοχή και άσκηση των φοιτητών/τριων σε φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε επτά (7) γνωστικά πεδία. Αρχικά οι φοιτητές/τριες πρόκειται να παρακολουθήσουν σεμινάρια θεωρητικής κατάρτισης και προετοιμασίας σχετικά με το νομοθετικό και εν γένει θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα στους φορείς υποδοχής. Στη συνέχεια και σε συνεργασία με τον επόπτη κάθε πεδίου οι ασκούμενοι θα προγραμματίσουν την άσκησή τους με βάση τις ανάγκες του κάθε φορέα. Οι οργανωτικοί κανόνες βάσει των οποίων οι φοιτητές θα κατανεμηθούν σε ομάδες και θα ασκηθούν στους φορείς υποδοχής που εντάσσονται στα γνωστικά πεδία είναι οι εξής: Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην ΠΑ του τμήματος έχει προαιρετικό χαρακτήρα Η επιλογή των γνωστικών πεδίων και φορέων άσκησης γίνεται κατά το δυνατόν από τους φοιτητές/τριες, με βάση τις επιστημονικές τους προτιμήσεις και επιδόσεις, ώστε να προκύπτουν τα βέλτιστα αποτελέσματα Όλα τα γνωστικά πεδία είναι διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές όλων των εξαμήνων Η άσκηση κάθε φοιτητή/τριας σε συγκεκριμένο φορέα υποδοχής θα έχει χρονική διάρκεια ενός μηνός (συνολικά 60+ ώρες εργασίας) Κάθε πεδίο δεν μπορεί να εξασκεί παραπάνω από 20 φοιτητές Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας Προτείνεται η ανάπτυξη πεδίων συνεργασίας σε δώδεκα (12) θεματικούς τομείς Οι φοιτητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά τα σεμινάρια 1-6 με σκοπό να γνωρίσουν σε βάθος τις τρέχουσες εξελίξεις για τις δραστηριοποίησή τους στο βαλκανικό περίγυρο. Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα επιλέγουν ένα από τα 7-12 σεμινάρια ανάλογα με τη γλώσσα που παρακολούθησαν και στην οποία εξασκήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές δηλώνουν συμμετοχή στην πρακτική άσκηση με τη συμπλήρωση αίτησης που παραδίδεται στη Γραμματεία του ΤΒΣ. Την εκκαθάριση των αιτήσεων και την επιλογή των φοιτητών αναλαμβάνει το σύνολο των καθηγητών του ΤΒΣ που μετέχει στην πρακτική άσκηση σύμφωνα με πρωτόκολλο επιλογής που συντάσσεται στην αρχή του κάθε κύκλου. Τα πεδία πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμα σε φοιτητές των εξαμήνων Ε -ΣΤ -Ζ -Η.) Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Οι φοιτητές θα επιλέγουν ένα από τα πεδία 1 έως 11 και θα εργάζονται σε αντίστοιχους φορείς σε ομάδες τουλάχιστον 3 ατόμων ανά φορέα που θα υποδεικνύονται από τον υπεύθυνο κάθε θεματικού τομέα. Τα πεδία πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμα σε φοιτητές των εξαμήνων 4ο, 5o, 6o,7 ο, 8ο, 9ο, και 10ο. Επισημαίνεται ότι οι τρεις κατευθύνσεις στους Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 6 από 16

7 οποίους χωρίζονται οι φορείς (καλλιτεχνικοί, εκπαιδευτικοί, επαγγελματικοί) αποτελούν και τις τρεις κατευθύνσεις της ΔΠΑ. Οι οργανωτικοί κανόνες βάσει των οποίων οι φοιτητές θα κατανεμηθούν σε ομάδες και θα ασκηθούν στους φορείς υποδοχής που εντάσσονται στα θεματικά πεδία είναι οι εξής: Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην ΔΠΑ του υποέργου έχει προαιρετικό χαρακτήρα Η επιλογή των θεματικών πεδίων και φορέων άσκησης γίνεται κατά το δυνατόν από τους φοιτητές/τριες, με βάση τις καλλιτεχνικές τους προτιμήσεις και επιδόσεις, ώστε να προκύπτουν τα βέλτιστα αποτελέσματα Όλα τα θεματικά πεδία είναι διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές όλων των εξαμήνων, ταυτόχρονα όμως οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εργαστούν και στις τρεις κατευθύνσεις της ΔΠΑ (καλλιτεχνική, εκπαιδευτική, επαγγελματική) Η άσκηση κάθε φοιτητή/τριας σε συγκεκριμένο φορέα υποδοχής ο οποίος ανήκει σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο θα έχει χρονική διάρκεια ενός μηνός (συνολικά 60+ ώρες εργασίας) Κάθε θεματικό πεδίο ΔΠΑ μπορεί να δέχεται από τρεις (3) έως εικοσιπέντε (25) φοιτητές/τριες Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται και στα μόνιμα μέρη διαμονής των φοιτητών/τριών (όπου αυτό είναι εφικτό), δεδομένου ότι εκεί είναι το πιθανότερο να ασκήσουν το μελλοντικό τους επάγγελμα Η απασχόληση των φοιτητών/τριών μπορεί να εκτελείται σε όλη τη διάρκεια των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους, καθώς και στην περίοδο των θερινών διακοπών, πάντα σε συνεργασία με τους φορείς υποδοχής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Στο πρόγραμμα ΠΑ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν φοιτητές του τμήματος οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχουν συμπληρώσει κατά τη χρονική στιγμή έναρξης της πρακτικής τους το έκτο εξάμηνο σπουδών Να μην έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε προηγούμενα έτη Συντάσσεται πίνακας προτεραιότητας που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, το βαθμό αξιολόγησης, τη θέση πρακτικής άσκησης που καταλαμβάνει και τον επιβλέποντα με τον οποίο ο φοιτητής πρέπει να έρθει σε επικοινωνία. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει κατάλογο επιλαχόντων για την αντικατάσταση επιτυχόντων που θα αρνηθούν τη θέση τους για οποιοδήποτε λόγο. Ο βαθμός αξιολόγησης κάθε αίτησης θα προκύπτει από την παρακάτω σχέση: Y A X *MO*100 2 όπου, Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 7 από 16

8 Χ: ο λόγος του αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής προς το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής του σύμφωνα με το πρόγραμμα του οδηγού σπουδών Υ: ο λόγος του αριθμού μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής προς το σύνολο των μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής του σύμφωνα με πρόγραμμα του οδηγού σπουδών ΜΟ: ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής. (ο μέσος όρος θα προκύπτει όπως ορίζεται στον οδηγό σπουδών για το βαθμό πτυχίου, δηλαδή με συντελεστές βαρύτητας wi=2 για τα υποχρεωτικά και wi=1,5 για τα επιλογής μαθήματα) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Στο πρόγραμμα ΠΑ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν φοιτητές του τμήματος οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχουν συμπληρώσει κατά τη χρονική στιγμή έναρξης της πρακτικής τους το τέταρτο εξάμηνο σπουδών Να μην έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε προηγούμενα έτη Συντάσσεται πίνακας προτεραιότητας που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, το βαθμό αξιολόγησης, τη θέση πρακτικής άσκησης που καταλαμβάνει και τον επιβλέποντα με τον οποίο ο φοιτητής πρέπει να έρθει σε επικοινωνία. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει κατάλογο επιλαχόντων για την αντικατάσταση επιτυχόντων που θα αρνηθούν τη θέση τους για οποιοδήποτε λόγο. Ο βαθμός αξιολόγησης κάθε αίτησης θα προκύπτει από την παρακάτω σχέση: A X Y *MO*100 2 όπου, Χ: ο λόγος του αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής προς το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής του σύμφωνα με το πρόγραμμα του οδηγού σπουδών Υ: ο λόγος του αριθμού μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής προς το σύνολο των μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής του σύμφωνα με πρόγραμμα του οδηγού σπουδών ΜΟ: ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής. (ο μέσος όρος θα προκύπτει όπως ορίζεται στον οδηγό σπουδών για το βαθμό πτυχίου, δηλαδή με συντελεστές βαρύτητας wi=2 για τα υποχρεωτικά και wi=1,5 για τα επιλογής μαθήματα) Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 8 από 16

9 2.2. Χρονική περίοδος εκπόνησης πρακτικής άσκησης Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Προκειμένου να είναι λειτουργική και υπό πλήρη έλεγχο η υλοποίηση της ΠΑ, δεν θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα όλα τα θεματικά πεδία στα οποία ανήκουν οι φορείς υποδοχής. Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές/τριες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στη ΔΠΑ θα χωριστούν σε δύο μεγάλες ομάδες (Α και Β) και θα απασχοληθούν στους φορείς υποδοχής σε δύο αντίστοιχες χρονικές περιόδους: από 1/12/2010 έως 31/3/2011 και από 1/4/2011 έως 31/8/2011. Με τον ίδιο τρόπο θα χωριστούν σε δύο χρονικές περιόδους και τα ακαδημαϊκά έτη και Η ομάδα Α θα απασχοληθεί σε φορείς που εντάσσονται στα θεματικά πεδία 1 έως 5 και η ομάδα Β σε φορείς που εντάσσονται στα θεματικά πεδία 6 έως Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας Ο προγραμματισμός της άσκησης θα γίνει κατόπιν συμφωνίας με τον φορέα υποδοχής και ανάλογα με την συμμετοχή των φοιτητών/τριων, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίου και φορέα υποδοχής. Οι περίοδοι υλοποίησης των πρακτικών ασκήσεων θα είναι αντίστοιχες των εκπαιδευτικών εξαμήνων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τους θερινούς μήνες, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα ή ανάγκη από τους φορείς συνεργασίας. Οι παραπάνω φάσεις επαναλαμβάνονταν για κάθε έτος σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα ολοκληρώνεται σε ένα εξάμηνο (εαρινό) και θα επαναληφθεί 2 φορές (2011, 2012) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Η διαθεσιμότητα των θεματικών πεδίων της ΔΠΑ συναρτάται με το Πρόγραμμα Υποδοχής των φοιτητών στους διάφορους φορείς και εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η διάρθρωση του Προγράμματος Υποδοχής αλλά και των επιμέρους δράσεων της ΔΠΑ συμπεριλαμβανομένων των εργασιών θεωρητικής και οργανωτικής προετοιμασίας, ενημέρωσης, ελέγχου, αξιολόγησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, καθώς και των παραδοτέων θα ολοκληρώνεται σε δύο εξάμηνα ανά έτος (χειμερινό-εαρινό) για τα ακαδημαϊκά έτη Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Για να ικανοποιηθεί η ανάγκη της συνεχούς άσκησης των φοιτητών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και για να είναι δυνατή η εκτέλεση της πρακτικής άσκησης με τη μικρότερη δυνατή παρενέργεια στις υπόλοιπες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους, καθορίζεται η άσκηση να πραγματοποιείται σε τρεις περιόδους στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Η Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 9 από 16

10 πρώτη από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου, η δεύτερη κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών (η πλέον πιθανή βάσει των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους από 20 Ιουνίου - 20 Σεπτεμβρίου), και η τρίτη από 20 Σεπτεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης και του φοιτητή πέραν των 3 μηνών χωρίς όμως να χρηματοδοτείται επιπλέον από το πρόγραμμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Για να ικανοποιηθεί η ανάγκη της συνεχούς άσκησης των φοιτητών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και για να είναι δυνατή η εκτέλεση της πρακτικής άσκησης με τη μικρότερη δυνατή παρενέργεια στις υπόλοιπες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους, καθορίζεται η άσκηση να πραγματοποιείται σε τρεις περιόδους στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Η πρώτη από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου, η δεύτερη κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών (η πλέον πιθανή βάσει των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους από 20 Ιουνίου - 20 Σεπτεμβρίου), και η τρίτη από 20 Σεπτεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης και του φοιτητή πέραν των 3 μηνών χωρίς όμως να χρηματοδοτείται επιπλέον από το πρόγραμμα. 3. Εκπόνηση πρακτικής άσκησης 3.1 Προγραμματισμός Το γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος εκδίδει ανακοίνωση για την ενημέρωση των φοιτητών με την έναρξη κάθε κύκλου πρακτικής άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης και καταρτίζεται πίνακας συμμετεχόντων φοιτητών και μετά τις διαδικασίες επιλογής καταρτίζεται ο τελικός πίνακας φοιτητών/τριών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 3.2 Πρακτική άσκηση στο φορέα Ο φοιτητής/τρια που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη της ΠΑ οφείλει, αν δεν έχει ήδη, να εκδώσει Αριθμό μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ και να κοινοποιήσει τα παραπάνω στο γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ οι φοιτητές συμμετέχουν στη διαδικασία παρακολούθησης αξιολόγησης του προγράμματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες υλοποίησης αξιολόγησης που προβλέπονται ανά τμήμα. Με την ολοκλήρωση της ΠΑ οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν στον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης του προγράμματος (τμήματος) τα απαραίτητα έντυπα που πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση της ΠΑ και των υποχρεώσεων που ανέλαβε κατά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 10 από 16

11 3.3 Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Για κάθε ασκούμενο φοιτητή ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος ως επόπτης καθηγητής με σκοπό την καθοδήγηση του φοιτητή καθ όλη τη διάρκεια της Π.Α. για την καλύτερη διεξαγωγή της. Ο επόπτης καθηγητής έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί το χώρο πρακτικής άσκησης όσο και τις συνθήκες απασχόλησης του ασκούμενου. Κατά την επίσκεψη του επόπτη ο ασκούμενος και ο επόπτης του φορέα να είναι παρόντες. Επιπλέον, ο ασκούμενος οφείλει να έχει συμπληρωμένο το ημερολόγιο πρακτικής άσκησης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του επόπτη καθηγητή, ο ασκούμενος και ο επόπτης του φορέα υποδοχής ενημερώνουν τον επόπτη για την πορεία της πρακτικής άσκησης μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και μπορούν κατά την κρίση τους να συζητήσουν με τον επόπτη τυχόν θέματα που έχουν προκύψει και που αφορούν την ευρύτερη ή τη συγκεκριμένη συνεργασία με το φορέα. Σε περίπτωση που ο επόπτης καθηγητής, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του, διαπιστώσει ότι οι συνθήκες ή και το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης αποκλίνουν σημαντικά από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα ή και το πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να εισηγηθεί τη διακοπή της πρακτικής άσκησης του φοιτητή ή και τη διακοπή της συνεργασίας με το φορέα υποδοχής. 3.4 Υποχρεώσεις ασκούμενου φοιτητή Ο ασκούμενος υποχρεούται, στο χώρο εργασίας, να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της Υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ότι άλλο, ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή Υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης. Όταν ο ασκούμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ενημερώνεται ο επόπτης καθηγητής, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του. Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου η επιχείρηση ή Υπηρεσία μπορεί να διακόψει, μετά από έγγραφη ενημέρωση προς το τμήμα, την απασχόλησή του. Γενικά σε θέματα που αφορούν την απασχόληση του φοιτητή στο φορέα υποδοχής ο φοιτητής οφείλει να συζητήσει το θέμα πρωτίστως με τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης και στη συνέχεια, εφόσον το θέμα δεν έχει επιλυθεί, να ενημερώσει τον επόπτη καθηγητή. Σε περιπτώσεις όπου παρατηρηθεί σημαντική και επί της ουσίας απόκλιση από το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι δυνατό να διακοπεί, με πρωτοβουλία του τμήματος, η πρακτική άσκηση του ασκούμενου ή και η συνεργασία με το φορέα απασχόλησης. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης εκτός από την αποζημίωση και την ασφάλισή τους κατά επαγγελματικού κινδύνου δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 11 από 16

12 3.5 Αποζημίωση ασκούμενων φοιτητών Η αποζημίωση που καταβάλλεται στον ασκούμενο φοιτητή στα πλαίσια του ΕΠΕΔΒΜ κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 340 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης για το συνολικό χρόνο Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτός ορίζεται στη σχετική απόφαση θεσμοθέτησης της Πα του τμήματος Στις περιπτώσεις που η πρακτική άσκηση διενεργείται στο εξωτερικό (εκτός Ελλάδος), αυτή επιδοτείται από το ΕΠΕΔΒΜ, μόνο εφόσον πραγματοποιείται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποζημιώνεται με ποσό που δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης για το συνολικό χρόνο Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτός ορίζεται στη σχετική απόφαση θεσμοθέτησης της ΠΑ του τμήματος Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, η συνολική επιδότηση από το ΕΠΕΔΒΜ ανά φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1200 ευρώ για το σύνολο των μηνών της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται εντός της χώρας. Στην περίπτωση που η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνολική επιδότηση από το ΕΠΕΔΒΜ ανά φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1800 ευρώ για το σύνολο των μηνών της Πρακτικής Άσκησης. 3.6 Ασφάλιση κατά την Πρακτική Άσκηση Η ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών έναντι ατυχήματος είναι υποχρεωτική καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης και καλύπτεται από το ΕΠΕΔΒΜ. Το κόστος της ασφάλισης του ασκούμενου φοιτητή έναντι ατυχήματος δεν περιλαμβάνεται στο ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσής του και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, η οποία υπολογίζεται μόνο για τους φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει την Πρακτική τους Άσκηση. Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησής του ο φοιτητής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά Οι ημέρες εργασίας που αναφέρονται στο έντυπο του ΙΚΑ δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμία άλλη περίπτωση Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους σπουδαστές, τα προβλεπόμενα στους όρους και τις προϋποθέσεις της περί Ι.Κ.Α. σχετικής νομοθεσίας (η δέουσα ιατρική περίθαλψη, κλπ.) Στους φοιτητές που κάνουν Π.Α. δεν δίδονται δώρα και επίδομα κανονικής Άδειας και δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης Διευκρινίζεται ότι η ασφάλιση των φοιτητών κατά του κινδύνου ατυχήματος, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η Πρακτική Άσκησή τους. Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 12 από 16

13 4. Συντονισμός και εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Ιδρύματος 4.1 Για τον καλύτερο συντονισμό και υλοποίηση των κεντρικών δράσεων καθώς και των επιμέρους προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των τμημάτων, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Π.Σ. Φλώρινας, υπό την εποπτεία του Ιδρυματικά Υπευθύνου, γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος. Στις αρμοδιότητές του είναι: Η Συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων Η δημιουργία τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης προόδου και αξιολόγησης του έργου Η συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων για την παρακολούθηση/αξιολόγηση του προγράμματος Η διαχείριση του Πληροφοριακού συστήματος και της Ιστοσελίδας της Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος Η δικτύωση και συνεργασία με τη δομή ΔΑΣΤΑ του ιδρύματος και με τις δομές ΔΑΣΤΑ και τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης άλλων Πανεπιστημίων Η διευκόλυνση των διαδικασιών που αφορούν τις τοποθετήσεις των φοιτητών στους φορείς υποδοχής Η παρακολούθησης της εξέλιξης και ολοκλήρωσης των παραδοτέων Ο προγραμματισμός συναντήσεων και εργασιών σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων του ΠΔΜ για να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα προβλήματα/δυσχέρειες Η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο έργο για την πρόοδο αυτού. Η ενημέρωση αυτή έχει σκοπό να εμπλέξει την ομάδα έργου αλλά και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία αναγνώρισης προβλημάτων και κινδύνων. Με τη συνεισφορά όλων περιορίζεται η πιθανότητα να μην αναγνωριστούν έγκαιρα προβλήματα/δυσχέρειες 4.2 Πρακτική άσκηση τμήματος Η Πρακτική Άσκηση των τμημάτων υποστηρίζεται επιστημονικά και διοικητικά από: Τον υπεύθυνο ΠΑ του τμήματος Τους επόπτες της πρακτικής άσκησης ανά τομέα/κατεύθυνση/γνωστικό πεδίο Τον υπεύθυνο γραμματειακής/διαχειριστικής υποστήριξης του προγράμματος ΠΑ του τμήματος 4.3 Διαδικασία παρακολούθησης υλοποίησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΠΑ Η διαδικασία παρακολούθησης - αξιολόγησης της υλοποίησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης των φοιτητών παρακολουθείται πιστοποιείται με τα παρακάτω τυποποιημένα έντυπα: Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 13 από 16

14 4.3.1 Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Το παρουσιολόγιο του ασκούμενου φοιτητή [1] Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης [2] Την έκθεση απολογισμού του ασκούμενου φοιτητή/τριας [3] Τη βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης [4] Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας Το παρουσιολόγιο του ασκούμενου φοιτητή [1] Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης [2] Την έκθεση απολογισμού του ασκούμενου φοιτητή/τριας [3] Την ερευνητική εργασία των ασκούμενων φοιτητών/φτριων (σε ψηφιακή μορφή) Τη βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης [4] Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας Το παρουσιολόγιο του ασκούμενου φοιτητή [1] Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης [2] Την απολογιστική έκθεση του ασκούμενου φοιτητή/τριας [3] Τη βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης [4] Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Το παρουσιολόγιο του ασκούμενου φοιτητή [1] Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης [2] Την απολογιστική έκθεση του ασκούμενου φοιτητή/τριας [3] Τη βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης [4] Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Το παρουσιολόγιο του ασκούμενου φοιτητή [1] Τη σύντομη μηνιαία έκθεση εργασίας του φοιτητή/τριας Την τελική έκθεση από το φοιτητή (έκθεση πεπραγμένων ή τεχνική έκθεση) Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης [2] Τη βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης [4] Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Το παρουσιολόγιο του ασκούμενου φοιτητή [1] Τη σύντομη μηνιαία έκθεση εργασίας του φοιτητή/τριας Την τελική έκθεση από το φοιτητή (έκθεση πεπραγμένων ή τεχνική έκθεση) Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης [2] Τη βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης [4] [1] Παρουσιολόγιο ασκούμενου φοιτητή/τριας Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 14 από 16

15 Κάθε ασκούμενος φοιτητής/τρια οφείλει να τηρεί «παρουσιολόγιο» το οποίο συνυπογράφουν ο ασκούμενος, ο επόπτης καθηγητής και επόπτης φορέα υποδοχής. Το «παρουσιολόγιο - Μηνιαίο Φύλλο Παρουσιών Πρακτικής Άσκησης» είναι υποχρεωτικό και ο ασκούμενος οφείλει να το καταθέσει στο γραφείο πρακτικής του τμήματος άσκησης με τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. [2] Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ΠΑ από τον ασκούμενο Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος συμπληρώνει και καταθέτει στο γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος το «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Ασκούμενο Φοιτητή». Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για την πιστοποίηση/αξιολόγηση της περιόδου πρακτικής άσκησης του φοιτητή. [3] Έκθεση απολογισμού ασκούμενου φοιτητή/τριας Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος συμπληρώνει και καταθέτει στο γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος την «Απολογιστική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας». Η συμπλήρωση της έκθεσης απολογισμού είναι υποχρεωτική για την πιστοποίηση/αξιολόγηση της περιόδου πρακτικής άσκησης του φοιτητή. [4] Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Ασκούμενου Με το πέρας της περιόδου πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής/τρια, εφόσον έχει καταθέσει το σύνολο των εντύπων που πιστοποιούν την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης, παραλαμβάνει από το γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος τη «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης», με την οποία λήγει και τυπικά η περίοδος πρακτικής άσκησης κάθε ασκούμενου. Η βεβαίωση αυτή είναι υποχρεωτική για την πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΠΑ από τον φοιτητή/τρια. 4.4 Επικοινωνία Για περισσότερες πληροφορίες, οι ασκούμενοι φοιτητές καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Ταχ. Δ/νση: 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης Ταχ. Κωδικός: 53100, Φλώρινα Πληροφορίες: Απιδοπούλου Ευανθία Τηλ./ Fax: Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας Ταχ. Δ/νση: 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης Ταχ. Κωδικός: 53100, Φλώρινα Πληροφορίες: Χριστίνα Τζιαμτζή Τηλ./ Fax: Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 15 από 16

16 4.4.3 Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας Ταχ. Δ/νση: 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης Ταχ. Κωδικός: 53100, Φλώρινα Πληροφορίες: Γιάμπουρη Γεωργία Τηλ./ Fax: Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Ταχ. Δ/νση: 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης Ταχ. Κωδικός: 53100, Φλώρινα Πληροφορίες: Κωνσταντινίδης Χρήστος Τηλ./ Fax: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ταχ. Δ/νση: Μπακόλα & Σιαλβέρα Ταχ. Κωδικός: 50100, Κοζάνη Πληροφορίες: Κυριάκος Βαφειάδης Τηλ./ Fax: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταχ. Δ/νση: Καραμανλή & Λυγερής Ταχ. Κωδικός: 50100, Κοζάνη Πληροφορίες: Αρετή Διαμαντοπούλου Τηλ./ Fax: Ταχ. Δ/νση: 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης Ταχ. Κωδικός: 53100, Φλώρινα Πληροφορίες: Χριστίνα Τζιαμτζή Τηλ./ Fax: Διεύθυνση ιστοσελίδας: Σελ. 16 από 16

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. πρακτικής. άσκησης

Οδηγός. πρακτικής. άσκησης απ Οδηγός πρακτικής άσκησης 2 Αθήνα / Έκδοση 2012 απ Οδηγός πρακτικής άσκησης 3 4 περιεχόμενα 6 Πρόλογος 8 10 13 14 16 Εισαγωγή Πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Αθήνας Βασικοί στόχοι της Πρακτικής Άσκησης Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: 2003-4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο » Αριθμ Πρωτ.: 4389 Αθήνα, 09 / 12 /2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Ενδιάμεση Φάση (Μεταβατική) (ΑΠ4 & ΑΠ5) ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα