Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1"

Transcript

1 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

2 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων καθώς και διδακτικού υλικού. Οι ευεργετηθέντες του προγράµµατος είναι κυρίως τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Λόγω του µεγέθους και (σε µερικές περιπτώσεις) του αριθµού των µεµονωµένων προγραµµάτων, δεν είναι δυνατό να δοθούν λεπτοµερείς εξηγήσεις για κάθε ένα από τα αποτελέσµατα και να συµπεριληφθεί στο έντυπο αυτό. Το ακόλουθο υλικό θα πρέπει να χρησιµεύσει ως πύλη (καθώς ορίζει και το όνοµα του προγράµµατος PORTAL) και να εξυπηρετήσει την πρόσβαση των καθηγητών στα µεµονωµένα προγράµµατα και τα αποτελέσµατά τους. Για το λόγο αυτό το παρών υλικό δεν είναι από την άποψη αυτή πλήρες. Εφόσον οι προσδοκίες των καθηγητών, όσον αφορά το παρόν υλικό, διαφοροποιούνται κατά πολύ από την «παροχή αποτελεσµάτων έρευνας της ΕΕ για ένα συγκεκριµένο θέµα» έως την «λεπτοµερή παροχή αποτελεσµάτων ενός συγκεκριµένου ερευνητικού προγράµµατος» -, έγινε προσπάθεια συµβιβασµού ώστε (λίγο πολύ) να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες όλων των οµάδων χριστών. Το ακόλουθο υλικό περιλαµβάνει αποτελέσµατα ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων και συµπληρωµατικά αποτελέσµατα από εθνικέ ερευνητικά προγράµµατα. Το PORTAL ευχαριστεί του συµµετέχοντές και συνεργάτες των προγραµµάτων που αναφέρονται ακολούθως. Ο πλήρης κατάλογος των προγραµµάτων και συµπράξεων καθώς και της παρατιθέµενης βιβλιογραφίας δίδεται στο τέλος του τεύχους. Το παρόν υλικό µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος για το θεµατικό τοµέα «Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων» συντάχθηκε από τις Elke Bossaert και Κaren Vancluysen (Langzaam Verker) το 2001 και προσαρµόστηκε µετά από επεξεργασία µε τους συνεργαζόµενους καθηγητές το ADONIS: Analysis and Development Of New Insight into Subsitution of short car trips by cycling and walking. Main contractor: Langzaam Verkeer - Belgium ARROWS: Advanced Research on Road Workzone Safety Standards in Europe. Main contractor: National Technical University of Athens - Greece DUMAS: Developing Urban Management and Safety. Main Contractor: Transport Research Laboratory - UK SAFESTAR: Safety Standards for Road Design and Redesign. Main contractor: SWOV / Institute for road safety research The Netherlands STAIRS: Standardization of Accident and Injury Registration Systems. Main contractor: INRETS - France ESCAPE: Enhanced safety coming from appropriate police enforcement. Main contractor: Technical Research Centre of Finland - Finland PROMISING: Development and promotion of measures for vulnerable road users with regard to mobility integrated with safety taking into account the inexperience of the different groups. Main contractor: SWOV The Netherlands MASTER: Managing Speeds of Traffic on European Roads. Main contractor: Technical Research Centre of Finland - Finland GADGET: Guarding Automobile Drivers through Guidance Education and Technology. Main Contractor: Kuratorium für Verkehrssicherheit - Austria Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 2

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή Ορισµός Αντικείµενο και δεξιότητες Προκλήσεις Σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές Περίληψη Κατανοώντας την οδική ασφάλεια Ορισµός του προβλήµατος... 9 Μηχανοκίνητα µέσα ενάντια σε µη-µηχανοκίνητα µέσα Γιατί προκύπτουν τα ατυχήµατα; Συµβολή της ταχύτητας στα ατυχήµατα Ευάλωτοι οδικοί χρήστες Ολοκληρωµένη προσέγγιση Έλεγχοι οδικής ασφάλειας ιαχείριση της αστικής ασφάλειας ( ΑΑ) Καταγραφή ατυχηµάτων και αριθµού θυµάτων Εφηρµοσµένη µηχανική Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας (ΕΟΑ) Σχεδιασµός και επανασχεδιασµός του οδικού περιβάλλοντος Σχεδιασµός οδών και ταχύτητα Σχεδιασµός οδών και τα µη-µηχανοκίνητα µεταφορικά µέσα Μέτρα ασφάλειας, πρότυπα και διαδικασίες για ζώνες οδικών έργων ιαχείριση ταχύτητας Πλαίσιο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ταχύτητας Σύγχρονα µέτρα και εργαλεία διαχείρισης της ταχύτητας Προηγµένη τηλεµατική των µεταφορών Η ΠΤΜ για τη διαχείριση της ταχύτητας Επιµόρφωση Επιµόρφωση και εκπαίδευση Εκστρατείες οδικής ασφάλειας Επιβολή Νοµικά µέτρα Εναλλακτική επιβολή Αποτελέσµατα της επιβολής στην ταχύτητα Εθνικές διαφορές/τοπικές προσαρµογές Παραδείγµατα και καλύτερες πρακτικές Νέες πολιτικές και στρατηγικές οδικής ασφάλειας Κατάλογος των µέτρων «καλύτερης πρακτικής» Gladsaxe: Εφαρµογή του πλαισίου DUMAS Εφαρµογή του πλαισίου MASTER για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της ταχύτητας Επεκτείνοντας τα χειµερινά όρια ταχυτήτων στους Φιλανδικούς ηµιαυτοκινητόδροµους Προτάσεις για περαιτέρω µελέτη Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας ιαχείριση αστικής ασφάλειας Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 3

4 5.3 Μείωση ατυχηµάτων Καταγραφή ατυχηµάτων και τραυµατιών Παράγοντες ατυχηµάτων Σχεδιασµός και επανασχεδιασµός οδών Ζώνες οδικών έργων Μη µηχανοκίνητα µέσα Ευάλωτοι χρήστες ιαχείριση της ταχύτητας Επιµόρφωση Επιµόρφωση και εκπαίδευση Επιβολή Ασφάλεια και µείωση ατυχηµάτων Ασκήσεις ιαχείριση αστικής ασφάλειας Οδικό περιβάλλον Ασφάλεια στις ζώνες οδικών έργων Μέτρα για πεζούς και ποδηλάτες ιαχείριση της ταχύτητας Βιβλιογραφία Γλωσσάριο Οδική Ασφάλεια και Μείωση ατυχηµάτων Κοινοπραξίες Προγραµµάτων...69 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 4

5 1. Εισαγωγή 1.1 Ορισµός Ασφάλεια µπορεί να οριστεί ως η έλλειψη από τραυµατισµού ή κινδύνου. Σχετίζεται µε την ασφάλεια που βιώνει κανείς στο σύστηµα των µεταφορών (εκφραζόµενη ως έλλειψη εµπλοκών και ατυχηµάτων στην κυκλοφορία). Έτσι, η οδική ασφάλεια υποδηλώνει ότι όλα τα ταξίδια προς κάποια δεδοµένη κατεύθυνση, γίνονται χωρίς κανένα ατύχηµα ή συναίσθηµα ανασφάλειας. Τα ατυχήµατα ορίζονται ως : ένα απροσδόκητο δυσµενές γεγονός. Μπορεί να είναι µια πτώση, µια σύγκρουση, µια έκρηξη. Γίνεται διάκριση µεταξύ των: Οδικό ατύχηµα: σύγκρουση η οποία συνέβηκε σε µια δηµόσια οδό και στην οποία ενεπλάκη τουλάχιστον ένα κινούµενο όχηµα. Ο παραπάνω ορισµός χρησιµοποιείται στις περισσότερες χώρες για στατιστικούς λόγους. Τα οδικά ατυχήµατα συµπεριλαµβάνουν ατυχήµατα µε υλικές µόνο ζηµιές και ατυχήµατα µε σωµατικές βλάβες. Αίτια ατυχηµάτων: σύνολο γεγονότων που εµπλέκει διαφορετικά στοιχεία της οδικής κυκλοφορίας και του µεταφορικού συστήµατος (το οδικό περιβάλλον, τα οχήµατα και τους χρήστες της οδού) και οδηγούν σε συγκρούσεις. Στοιχεία ατυχηµάτων: τυποποιηµένο σύνολο πληροφοριών για ατυχήµατα µε σωµατικές βλάβες Παράγοντες ατυχηµάτων (ή συµβάλλοντες παράγοντες): κάθε στοιχείο της κυκλοφορίας και του µεταφορικού συστήµατος (π.χ. σχετιζόµενο µε την οδό και το περιβάλλον της, µε τα οχήµατα, µε την κυκλοφοριακή και µεταφορική οργάνωση, µε τους χρήστες της οδού ή και µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους) το οποίο έχει προσδιοριστεί ότι λαµβάνει µέρος στη διαδικασία του ατυχήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε αν ήταν διαφορετικό ή έλλειπε, το ατύχηµα δεν θα είχε συµβεί. εν θα ήταν σωστό να συγκρίνουµε την οδική ασφάλεια/ επικινδυνότητα των διαφορετικών µεταφορικών µέσων βάσει των διανυθέντων χιλιοµέτρων επειδή τα χιλιόµετρα των διαφορετικών µέσων διανύονται σε διαφορετικούς τύπους οδών µε διαφορετικές παροχές ασφάλειας. Παράγοντες που συντρέχουν σε υψηλή επικινδυνότητα είναι: Προστασία: η ευπάθεια του σώµατος είναι σηµαντική όταν συγκρίνονται οι κίνδυνοι των διαφορετικών µέσων. Η µάζα και η ταχύτητα των µηχανοκίνητων οχηµάτων δεν είναι συµβατές µε την µη-µηχανοκίνητη µεταφορά. Χαρακτηριστικά του οχήµατος: ο κίνδυνος για τα µηχανοκίνητα δίτροχα είναι υψηλός. Προτεραιότητα στον προγραµµατισµό και το σχεδιασµό: οι χωροτάκτες και οι οδοποιοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις ανάγκες άνεσης και αποδοτικότητας των οδηγών αυτοκινήτων απ' ό,τι τις ανάγκες των πεζών και των αναβατών δίτροχων. Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 5

6 Σχέση µε την έκθεση: όταν λιγότεροι άνθρωποι επιλέγουν να περπατήσουν ή να κάνουν ποδήλατο, δίνεται µικρότερη προτεραιότητα για τον προγραµµατισµό και τον σχεδιασµό των δικών τους αναγκών και έτσι τα προβλήµατα δεν επιλύονται. Επιπλέον, ένα χαµηλό ποσοστό ενός κυκλοφορούντος µέσου έχει επιπτώσεις στις προσδοκίες και οδηγεί σε χειρότερη αντιµετώπιση από άλλους οδικούς χρήστες. Έλλειψη επικοινωνίας: βασικός παράγοντας στα ατυχήµατα, δεδοµένου ότι οι οδηγοί µπορεί να εκπλαγούν από τις απροσδόκητες ενέργειες ή να παρανοήσουν ο ένας τις προθέσεις του άλλου. Η επικοινωνία είναι ιδιαίτερα δύσκολη όταν οι ταχύτητες είναι υψηλές, όταν δεν σχεδιάζεται το φυσικό περιβάλλον για να βοηθήσει τους οδηγούς να στρέψουν την προσοχή τους στους πεζούς, ή όταν υπάρχουν προβλήµατα ορατότητας. Ηλικία: οι ηλικιωµένοι άνθρωποι διατρέχουν περισσότερους κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυµατισµού λόγω της ευπάθειας των οργανισµών τους, ενώ τα παιδιά και οι νεαροί έχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο εµπλοκής στα ατυχήµατα λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων και λόγω απειρίας. Επιδίωξη κινδύνου: η επιδίωξη για εντυπωσιασµό ισχύει περίπου για το 30% του πληθυσµού που οδηγεί (PROMISING, Τελική Έκθεση, 2001). 1.2 Αντικείµενο και δεξιότητες Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκοµίσουν τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες: επισκόπηση ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου συστήµατος που αφορά στο πεδίο της οδικής ασφάλειας ευρωπαϊκή αντίληψη επί του θέµατος, το οποίο είναι συνήθως εθνικό ενηµέρωση για τις πρόσφατες πολιτικές, τεχνικές και µεθόδους απόκτηση γνώσεων για τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά στο έργο της οδικής ασφάλειας 1.3 Προκλήσεις Τα στοιχεία ατυχηµάτων στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι η οδική ασφάλεια παραµένει ένα κύριο πρόβληµα που επιζητά αποτελεσµατικές λύσεις. Ένας µεγάλος αριθµός µέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αναπτύχθηκε κατά τον 20 ο αιώνα. Η ανάπτυξη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 60. Η µαζική µηχανοκίνηση και ο ετησίως αυξανόµενος αριθµός θανατηφόρων περιστατικών κατέστησαν την ανάγκη για αυστηρές πολιτικές οδικής ασφάλειας, επιτακτική. Η ανταλλαγή της πείρας και η εµπειρία µε τα µέτρα παρέχουν µια πλούσια βάση δεδοµένων για τις µελλοντικές πολιτικές. Τα µέτρα που έχουν αποδείξει την αξία τους σε µερικές χώρες µπορούν να εφαρµοστούν σε άλλες. Αλλά η δυνατότητα εφαρµογής της εµπειρίας και πείρας έχει τους περιορισµούς της. Γενικά, στο παρελθόν οι πολιτικές οδικής ασφάλειας δεν λαµβάνανε υπόψη τους τις ανάγκες κινητικότητας των διαφορετικών µέσων µεταφοράς και εκλάµβαναν την αύξηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ως δεδοµένη. Σήµερα, πολλές χώρες στην Ευρώπη αναπτύσσουν πολιτικές που θεωρούν την ποδηλασία και το περπάτηµα επίσης ως τρόπους µεταφοράς. Οι απαιτήσεις σχεδιασµού για αποδοτική µεταφορά θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο κατάλληλο για το περπάτηµα και την ποδηλασία. Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 6

7 Ένας δεύτερος περιορισµός αφορά την ίδια την πολιτική οδικής ασφάλειας. Πολλά µέτρα που αναπτύσσονται είναι επιτυχή, αλλά δεν αρκούν για να δηµιουργήσουν τους όρους για ένα ασφαλές οδικό σύστηµα. Οι χρήστες πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αντιληφθούν αµέσως από το περιβάλλον κυκλοφορίας τους, ποιο είδος συµπεριφοράς είναι κατάλληλο, και η συµπεριφορά τους πρέπει να καθοδηγηθεί τεχνικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο κίνδυνος σοβαρών τραυµατισµών πρέπει να ελαχιστοποιηθεί µε έναν ακριβή καθορισµό του οδικού σχεδιασµού για τις περιορισµένες ανθρώπινες ικανότητες. Νέες έννοιες οδικής ασφάλειας έχουν αναπτυχθεί για να πραγµατοποιήσουν αυτό τον σχεδιασµό. Ο ταυτόχρονος χωρικός και µεταφορικός σχεδιασµός µπορεί παραδείγµατος χάριν να δηµιουργήσει µια καλή βάση για λύσεις ήπιας κυκλοφορίας στις οικιστικές περιοχές. Η τάση για τη µείωση της ταχύτητας δεν υποκινείται µόνο από µια προοπτική οδικής ασφάλειας. Εποµένως, η ολοκλήρωση των πολιτικών οδικής ασφάλειας µε τις πολιτικές σχετικά µε τη µεταφορά, τη διαχείριση κυκλοφορίας, την περιβαλλοντική ρύπανση, την αστική ποιότητα της ζωής, και άλλα κοινωνικά θέµατα είναι µια αναγκαία προϋπόθεση (PROMISING Τελική Έκθεση, 2001). 1.4 Σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές Στην καινούργια Λευκή Βίβλο Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών, αναφέρει: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δεσµευθεί για την επόµενη δεκαετία ότι θα επιδιώξει τον φιλόδοξο κοινοτικό στόχο της µείωσης των θανάτων από οδικά ατυχήµατα στο ήµισυ, µέσω της ολοκληρωµένης δράσης που θα λαµβάνει υπόψη τις ανθρώπινες και τεχνικές διαστάσεις και θα στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας του διευρωπαϊκού δικτύου». Παρόλο που η ευθύνη για τη λήψη των µέτρων για να µειωθούν στο µισό τα τροχαία ατυχήµατα µέχρι το έτος 2010 ανήκει κατά κύριο λόγο στην αρµοδιότητα των εθνικών ή τοπικών αρχών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συµβάλει στο στόχο αυτό όχι µόνο µε την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, αλλά και µε δράση σε δύο επίπεδα: αφενός µε την εναρµόνιση των ποινών, και αφετέρου µε την προώθηση νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της οδικής ασφάλειας. (Λευκή Βίβλος 2001) Η βελτίωση της οδικής ασφάλεια είναι ένα από τα βασικά ζητήµατα της Ενιαίας Πολιτικής των Μεταφορών (Common Transport Policy), ενώ έχουν προσδιοριστεί τέσσερις βασικές περιοχές έρευνας: Σχεδιασµός και επανασχεδιασµός της οδικής υποδοµής Σχεδιασµός νέων ασφαλών οχηµάτων (για να αποτρέψουν τα ατυχήµατα και για να µειώσουν τους τραυµατισµούς των επιβατών καθώς επίσης και των ευάλωτων οδικών χρηστών) Κυκλοφοριακή σήµανση και έλεγχος Οδική συµπεριφορά (π.χ. κατάλληλη ταχύτητα, όχι ποτό και ναρκωτικά, χρήση ζωνών ασφαλείας). Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 7

8 ιάφοροι παράγοντες έχουν προσδιοριστεί για τη βελτίωση της ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της εναρµόνισης του συστήµατος πληροφοριών, τις στατιστικές και βάσεις δεδοµένων που αφορούν στα τροχαία ατυχήµατα. ηµιουργώντας πρότυπα ασφάλειας για το σχεδιασµό οδών και κόµβων, και βελτιωµένη παθητική ασφάλεια οχηµάτων µέσω της έρευνας στον σχεδιασµό των οχηµάτων και τις δοκιµές σύγκρουσης (crash tests) αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας µαζί µε τη δηµιουργία των προτύπων ελέγχου ταχύτητας των οχηµάτων. Η µεµονωµένη και συλλογική συµπεριφορά των οδηγών µπορεί να αλλάξει µέσω διαφηµιστικών εκστρατειών για τους νέους νόµους και κανονισµούς κυκλοφορίας µαζί µε την καλύτερη επιβολή των κανόνων για την ταχύτητα, τα οινοπνευµατώδη ποτά, τα ναρκωτικά και τη χρήση των ζωνών ασφαλείας (Transport RTD Programme, ROAD Transport, EXTRA-project, EC). 1.5 Περίληψη Το αντίτιµο για κινητικότητα στην Ευρώπη παραµένει ακόµη κατά πολύ υψηλό. Ωστόσο ένα από τα καίρια ζητήµατα στα πλαίσια της Κοινής Πολιτικής Μεταφορών, είναι η αύξηση της οδικής ασφάλειας στις Ευρωπαϊκές Οδούς. Αυτό το υλικό εκµάθησης συνοψίζει ένα σύνολο µέτρων οδικής ασφάλειας και προσεγγίσεων τους, που έχουν προκύψει από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Παρέχει καίριες πληροφορίες σε τρέχοντα ζητήµατα όπως έρέυνες σχετικά µε την Οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Το υλικό παρέχει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µέτρων προκειµένου να επιτευχθεί αύξηση της Οδικής ασφάλειας και µείωση των ατυχηµάτων. Τα βέλτιστα αποτελέσµατα κατά την αντιµετώπιση των συγκεκριµένων προβληµάτων µπορούν να επιτευχθούν µόνο µέσα από µια ταυτόχρονη ανάµειξη τεχνικών, εκπαιδευτικών µέτρων και µέτρων ενδυνάµωσης. Τα κύρια συµπεράσµατα της Ευρωπαϊκής ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά µε θέµατα Οικονοµικού Ελέγχου της Οδικής Ασφάλειας, ιαχείρισης της Αστικής Ασφάλειας, Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού και Επανασχεδιασµού, µέτρων ελέγχου της ταχύτητας, εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης και εναλλακτικών µέτρων ενδυνάµωσης, παρατίθενται και επεξηγούνται. Παραδείγµατα, αποδοτικές πρακτικές, συστάσεις για περαιτέρω µελέτη, παρέχουν την δυνατότητα για µια σε βάθος πληροφόρηση στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραµµάτων γύρω από την οδική τιµολόγηση και την µείωση των ατυχηµάτων. Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 8

9 2. Κατανοώντας την οδική ασφάλεια Το παρακάτω κείµενο συνοψίζει έναν αριθµό µέτρων και προσεγγίσεων που έχουν προκύψει από διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το πρόβληµα της οδικής ασφάλειας πρέπει να αντιµετωπιστεί µε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση. Όλα τα µέτρα και οι µέθοδοι που περιγράφονται στο κείµενο αυτό θα πρέπει εποµένως να ερµηνευθούν και να εξεταστούν το ένα σε σχέση µε το άλλο, ακόµα κι αν είναι χωρισµένα εδώ στα τρία κλασσικά Ε Εφαρµοσµένη µηχανική, Εκπαίδευση και Επιβολή για λόγους σαφήνειας. Κάτω από το «Εφαρµοσµένη µηχανική» θα ταξινοµηθούν τα τεχνικά πρότυπα σχετικά µε τα οχήµατα και το περιβάλλον. Ο δεύτερος τοµέας «Εκπαίδευση» περιέχει τα µέτρα σχετικά µε τα θέµατα συµπεριφοράς. Το τελευταίο «Ε», για «Επιβολή», αποτελείται από τα νοµικά και εναλλακτικά µέτρα επιβολής. εν θα αντιµετωπιστούν εξίσου όλα τα θέµατα, λόγω του µεγάλου αριθµού διαθέσιµων σχετικών αποτελεσµάτων από τα ευρωπαϊκά έργα. Το κείµενο αυτό δεν απεικονίζει µε κανένα τρόπο τη σηµασία που πρέπει να αποδοθεί σε αυτά τα διαφορετικά ζητήµατα. Το κείµενο αυτό δεν στοχεύει στο να είναι µια πλήρης σειρά µαθηµάτων επισκόπησης για την ασφάλεια κυκλοφορίας, αλλά µάλλον παρουσιάζει τις βασικές πληροφορίες για τα παρόντα θέµατα στην ευρωπαϊκή έρευνα οδικής ασφάλειας. Οι συστάσεις για περαιτέρω και σε πιο βάθος ανάγνωση συµπεριλαµβάνονται στο κεφάλαιο Ορισµός του προβλήµατος Ο φόρος που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι στον βωµό της κινητικότητας ήταν και παραµένει πολύ υψηλός. Το 2000, τα τροχαία ατυχήµατα οδήγησαν στον θάνατο περισσοτέρων από ανθρώπων ενώ ο αριθµός των τραυµατιών υπερέβη τα 1,7 εκατοµµύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ηλικιακή µερίδα που πλήττεται περισσότερο είναι αυτή των ετών, στην οποία οι θάνατοι από τροχαία ατυχήµατα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων. Ένα άτοµο στα τρία προβλέπεται ότι θα τραυµατιστεί στη διάρκεια της ζωής του σε τροχαίο ατύχηµα. Το άµεσα µετρήσιµο κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων ανέρχεται σε 45 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το έµµεσο κόστος (συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και ηθικών βλαβών για τα θύµατα και τις οικογένειές τους) υπολογίζεται ότι είναι τριπλάσιο ή τετραπλάσιο. Ετησίως, διατίθεται ποσό ύψους 160 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο ισοδυναµεί µε το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λευκή Βίβλος 2001). ίπλα στους πραγµατικούς αριθµούς, υπάρχει επίσης ένα σηµαντικό συναίσθηµα οδικής ανασφάλειας µεταξύ των ανθρώπων, το οποίο δεν βασίζεται µόνο στα τροχαία ατυχήµατα αλλά επίσης και στην ιδέα ότι κάποιος µόλις που γλίτωσε από ένα ατύχηµα. Η πάλη µεταξύ αντικειµενικής και υποκειµενικής ανασφάλειας παραµένει µια σηµαντική κοινωνική προτεραιότητα: Πρώτη διάσταση: το µέγεθος της δραστηριότητας που µπορεί να οδηγήσει σε ατυχήµατα: η έκθεση µπορεί να µετρηθεί βάσει του αριθµού ταξιδιών, της απόστασης ταξιδιού και του χρόνου ταξιδιού. εύτερη διάσταση: ο κίνδυνος (πιθανότητα ενός τροχαίου ατυχήµατος) στον οποίο εκτίθεται κανείς όταν εκτελεί µια δραστηριότητα. Τρίτη διάσταση: οι επιπτώσεις ενός ατυχήµατος (θύµα τροχαίου ατυχήµατος: θανάσιµα τραυµατισµένος, βαριά τραυµατισµένος, ελαφριά τραυµατισµένος, υλικές ζηµιές µόνο) (OECD 1997) Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 9

10 Ένα τροχαίο ατύχηµα είναι συνήθως το άµεσο αποτέλεσµα της αποτυχίας ενός ή περισσοτέρων από τριών αµοιβαία επηρεαζόµενων στοιχείων: η εγγενής ασφάλεια του οχήµατος η εγγενής ασφάλεια της οδού και του περιβάλλοντός της η επιθυµητή συµπεριφορά του οδικού χρήστη. Ειδικά οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών των παραγόντων διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο. Τα µέτρα ασφάλειας κυκλοφορίας πρέπει να στοχεύσουν να υπερβούν τη συγκυρία των περιστάσεων που οδηγεί σε ένα ατύχηµα σε µια συγκεκριµένη κατάσταση. Εάν ένας από αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν µπορεί να αλλάξει, υπάρχει µια καλή πιθανότητα ότι το ατύχηµα δεν θα πραγµατοποιηθεί. Με άλλα λόγια, λιγότερα ατυχήµατα σηµαίνουν µια ασφαλέστερη συµπεριφορά του οδικού χρήστη, ασφαλέστερα οχήµατα και ασφαλέστερη υποδοµή κυκλοφορίας. Παραδείγµατος χάριν αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω βελτιωµένης εκπαίδευσης, καλύτερων δεξιοτήτων από τους οδηγούς ή περισσότερης εµπειρίας των οδικών χρηστών, καλύτερο οδικό δίκτυο που προκαλεί λιγότερες συγκρούσεις για τους οδικούς χρήστες, ασφαλέστερα οχήµατα µε αυξηµένη ορατότητα ή καλύτερα φρένα κλπ. Οι µελέτες δείχνουν ότι ειδικά ο συνδυασµός και η ολοκλήρωση αυτών των στοιχείων είναι σηµαντικοί. Η ασφαλής λειτουργία των διεπιφανειών (interfaces) µεταξύ αυτών των στοιχείων είναι τόσο σηµαντική όσο η εγγενής ασφάλεια του οδικού χρήστη, του οχήµατος και του περιβάλλοντος υπό αυτήν τη µορφή. Τα µέτρα οδικής ασφάλειας πρέπει: Να αποτρέπουν τη συντέλεση τέτοιου είδους περιστατικών και ν αποφεύγουν το να καταλήξει ένα περιστατικό σε ατύχηµα. Αν ένα ατύχηµα λαµβάνει χώρα, να περιορίζουν τις φυσικές και υλικές ζηµιές. Να αποτρέπουν την εξάπλωση των προκληθέντων ζηµιών και τραυµατισµών και να σιγουρευτούν ότι αυτές θα αποκατασταθούν µε επαγγελµατικό τρόπο. Κατά την κρίση της αποδοχής ή µη-αποδοχής των κινδύνων, ένας αριθµός παραγόντων πρέπει να ληφθεί υπόψη: ο βαθµός στον οποίο κάποιος µπορεί να ελέγξει τον κίνδυνο µε τον οποίο έρχεται αντιµέτωπος π.χ. οι χρήστες δηµόσιων συγκοινωνιών και οι επιβάτες αεροπλάνων αποδέχονται έναν χαµηλότερο κίνδυνο από τους ανεξάρτητα συµµετέχοντες στην κυκλοφορία όπως οι µοτοσικλετιστές και οι οδηγοί αυτοκινήτων. ο βαθµός στον οποίο κάποιος προστατεύεται και άλλος δεν προστατεύεται π.χ. ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πεζοί και οι ποδηλάτες θεωρείται λιγότερο αποδεκτός από τον κίνδυνο των οδηγών αυτοκινήτων. η αποφυγή του κινδύνου: καταστάσεις στις οποίες ο κίνδυνος θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί εύκολα, π.χ. κίνδυνος ως συνέπεια επιθετικότητας, υπερβολικής χρήσης οινοπνεύµατος, υπερβολικής ταχύτητας κλπ είναι λιγότερο αποδεκτές από τις καταστάσεις στις οποίες ο κίνδυνος δεν θα µπορούσε τόσο εύκολα να έχει αποφευχθεί. Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 10

11 Ο κίνδυνος θανάσιµου τραυµατισµού: ένα ατύχηµα µε 100 θύµατα µοιάζει περισσότερο σηµαντικό από 100 ατυχήµατα µε ένα θύµα. Η σηµασία που έχει το ταξίδι: ένας οδηγός αυτοκινήτου που έφυγε αργοπορηµένος για ένα σηµαντικό ραντεβού, παίρνει περισσότερα ρίσκα σε σχέση µε κάποιον που ταξιδεύει για ταξίδι αναψυχής (Design Mobility Plan Flanders, 2001). Μηχανοκίνητα µέσα ενάντια σε µη-µηχανοκίνητα µέσα Οι πολιτικές ασφάλειας έχουν αναπτυχθεί λίγο πολύ ανεξάρτητα από τις πολιτικές µεταφορών. Ειδικά για τους πεζούς και τους ποδηλάτες, πολλά µέτρα ασφάλειας ήταν περιοριστικά στο παρελθόν. Προτεραιότητα έχει δοθεί στην οµαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Οι πεζοί και οι ποδηλάτες έπρεπε να παραιτηθούν από τον χώρο και την ελευθερία τους και είναι ακόµα ευάλωτοι όταν µοιράζονται το δρόµο µε την µηχανοκίνητη κυκλοφορία. Η θεώρηση του περπατήµατος και της ποδηλασίας ως µέσο µεταφοράς απαιτεί αλλαγή σκέψης στο πολιτικό επίπεδο. Εάν η ασφάλεια και η κινητικότητα όλων των οµάδων πρόκειται να ενισχυθούν µε έναν ενσωµατωµένο τρόπο, πρέπει να δηµιουργηθεί µια καλύτερη ισορροπία στην κινητικότητα και την ασφάλεια όλων των µέσων µεταφοράς. Ο σχεδιασµός των οδικών εγκαταστάσεων πρέπει να κατευθυνθεί προς τις ανάγκες ασφάλειας και κινητικότητας του περπατήµατος και της ποδηλασίας. Αυτές οι ανάγκες αφορούν ένα συνεπές δίκτυο, άµεσες διαδροµές στους προορισµούς, ασφάλεια, άνεση, εύκολη στοιχειώδη απόδοση και ελκυστικότητα. Μακροπρόθεσµος προγραµµατισµός απαιτείται επίσης εάν πρόκειται να σηµειωθεί πραγµατική πρόοδος στον τοµέα της οδικής ασφάλειας. Οι νέες έννοιες παρέχουν το πλαίσιο που απαιτεί ο µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός (βλ. κεφάλαιο 7). Αυτές οι έννοιες παύουν να ορίζουν τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα ως αρνητικά, αλλά και κατά ένα µεγάλο µέρος αποδεκτά ως παρενέργεια του συστήµατος των οδικών µεταφορών. Αντιθέτως, τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα µπορούν και πρέπει να αποφευχθούν, και η πιθανότητα των ατυχηµάτων µπορεί να µειωθεί δραστικά µε τη βοήθεια του σχεδιασµού της υποδοµής. Όπου τα ατυχήµατα εµφανίζονται ακόµα, η διαδικασία που καθορίζει τη σοβαρότητα αυτών των ατυχηµάτων πρέπει να επηρεαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η πιθανότητα σοβαρού τραυµατισµού ουσιαστικά να ελαχιστοποιηθεί. Οι κυριότερες επιπτώσεις της οργάνωσης και του σχεδιασµού των οδών είναι οι παρακάτω: η µηχανοκίνητη κυκλοφορία µε µια συνάρτηση ροής ή διανοµής πρέπει να διαχωριστεί από την µη-µηχανοκίνητη µεταφορά πρέπει να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο βασικών διαδροµών κυκλοφορίας για τους πεζούς και τους ποδηλάτες πρέπει να επιτευχθεί µια δίκαιη ισορροπία µεταξύ της µηχανοκίνητης και µη- µηχανοκίνητης κυκλοφορίας για την παροχή προτεραιότητας στις διασταυρώσεις η µέγιστη ταχύτητα της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας πρέπει να περιοριστεί στους δρόµους που αναµιγνύεται µε την µη-µηχανοκίνητη κυκλοφορία. (PROMISING Τελική Έκθεση, 2001) Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 11

12 Οι βασικές ανάγκες για την µετακίνηση και την βελτιστοποίηση του ταξιδιού Όσον αφορά στο σχεδιασµό των µεταφορών, ανεξάρτητα από το µέσο µεταφοράς, ένας συγκοινωνιολόγος πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ότι το ταξίδι πρέπει να είναι γρήγορο, ασφαλές και άνετο. Το γρήγορο αναφέρεται στην ταχύτητα, στον χρόνο και στο µήκος του ταξιδιού, το ασφαλές στην οδική ασφάλεια που βιώνει κανείς στη διαδικασία της µεταφοράς (κυκλοφοριακές εµπλοκές και ατυχήµατα µεταξύ των κυκλοφορούντων οχηµάτων) στην κοινωνική ασφάλεια (security) και στο αστικό περιβάλλον και το άνετο αναφέρεται τόσο στο όχηµα όσο και στο περιβάλλον. Θεωρητικά υπάρχουν τρεις τρόποι µετακίνησης οδήγηση αυτοκινήτου, ποδήλατο και περπάτηµα που µπορούν να βελτιστοποιήσουν αυτές τις τρεις βασικές ανάγκες: Οι οδηγοί οχηµάτων χρησιµοποιούν την ταχύτητα για να φτάσουν γρήγορα στον προορισµό τους. Η ασφάλειά τους υποστηρίζεται από τη ζώνη ασφαλείας, µια «άκαµπτη καµπίνα» και τη µάζα του οχήµατος. Η άνεσή τους σχετίζεται τόσο µε την κατασκευή του οχήµατος όσο και µε την επιφάνεια του οδοστρώµατος. Οι ποδηλάτες προσπαθούν να κάνουν το ταξίδι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα µε την επιλογή της συντοµότερης διαδροµής και µε τη µείωση του χρόνου αναµονής. Η ασφάλεια του ταξιδιού µπορεί να βελτιστοποιηθεί µε την αποφυγή διάσχισης διασταυρώσεων και οδών µε βαριά κυκλοφορία, µε τη διάσχιση σε θέσεις όπου οι ταχύτητες των οχηµάτων είναι χαµηλές, και µε τη χρησιµοποίηση της «δύναµης του πλήθους» ( force of the crowd ). Το πέρασµα πολλών ποδηλατών συγχρόνως θα αναγκάσει τους οδηγούς των αυτοκινήτων να σταµατήσουν ακόµα κι αν οι οδηγοί έχουν προτεραιότητα. Η χρήση του κράνους, που είναι κοινή σε µερικές χώρες, συµβάλλει επίσης στην αύξηση της ασφάλειας. Η άνεση ενός ταξιδιού µε ποδήλατο µπορεί να βελτιστοποιηθεί µε την επιλογή διαδροµών µε οµαλή επιφάνεια και µε αποφυγή ανεµωδών, ανοικτών οδικών τµηµάτων Οι πεζοί χρησιµοποιούν λίγο πολύ την ίδια στρατηγική όπως και οι ποδηλάτες. Όσον αφορά στην άνεση, η παρουσία ενός µονοπατιού φαίνεται να είναι η πιο σηµαντική. Ως δεύτερος πιο σηµαντικός παράγοντας έρχεται η ποιότητα της οδικής επιφάνειας. 2.2 Γιατί προκύπτουν τα ατυχήµατα; Η ποιοτική ανάλυση αιτιών ατυχηµάτων που έγινε στο ευρωπαϊκό έργο ADONIS και αφορούσε πεζούς και ποδηλάτες έδειξε ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συνεισφέρουν σε ένα ατύχηµα (ADONIS, Τελική Έκθεση, 1998): Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 12

13 Απροσεξία, συµπεριλαµβανοµένων της έλλειψης αντίληψης του άλλου οδηγού ως κίνδυνο και γενικά της έλλειψης αντίληψης ύπαρξης του άλλου οδηγού Εσφαλµένη κρίση, συµπεριλαµβανοµένης της ανικανότητας για σωστή ερµηνεία των προθέσεων των άλλων οδηγών Ανυπακοή στον ΚΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων της παραβίασης ερυθρού φωτεινού σηµατοδότη, υπερβολικής ταχύτητας, παραβίασης προτεραιότητας, ποδηλατώντας χωρίς φώτα Κακή ορατότητα, πρώτον γιατί ένας από τους εµπλεκόµενους ήταν κρυµµένος από άλλα οχήµατα ή ήταν στην τυφλή γωνία και δεύτερον γιατί ο εκτυφλωτικός ήλιος ή ο βροχερός καιρός εµπόδιζε τον άλλον να τον δει. Συµβολή της ταχύτητας στα ατυχήµατα Οι πρώτες µελέτες για τη σχέση µεταξύ της ταχύτητας και της συµµετοχής σε ατύχηµα έδειξαν ότι τα οχήµατα που ταξιδεύουν πιο αργά από τη µέση ταχύτητα της οδού, καθώς επίσης και τα οχήµατα που ταξιδεύουν γρηγορότερα, έχουν έναν άνω του µετρίου κίνδυνο συµµετοχής σε ατύχηµα, αλλά ότι η σοβαρότητα των ατυχηµάτων αυξάνεται περισσότερο από αναλογικά της ταχύτητας. Αυτό συµφωνεί µε µετέπειτα συµπεράσµατα που δείχνουν ότι στις οδούς ενός δεδοµένου τύπου, ο δείκτης σοβαρότητας ατυχηµάτων (θανατηφόρο, σοβαρός και ελαφρύς τραυµατισµός) αυξάνεται περίπου κατά προσέγγιση στην 2 η, 3 η και 4 η δύναµη της µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας αντίστοιχα. Change in accidents (km/h) Fatal Severe injury All Change in mean speed (km/h) ΣΧΗΜΑ 1: Αποτελέσµατα της µέσης ταχύτητας στον αριθµό των ατυχηµάτων σύµφωνα µε το σουηδικό µοντέλο στην περίπτωση όπου η αρχική ταχύτητα είναι 80 χλµ/ώρα (Andersson & Nilsson 1997 στο MASTER, Τελική Έκθεση, 1998) Οι δείκτες ατυχηµάτων και η µεταβολή της ταχύτητας συσχετίζονται θετικά. Ωστόσο δεν υπάρχει καµία λογική σύνδεση µεταξύ της διακύµανσης της ταχύτητας και της αιτίας του ατυχήµατος. Επιπλέον, η διακύµανση της ταχύτητας δεν έχει επιπτώσεις στις συνέπειες, δεδοµένου ότι ένα ατύχηµα προκύπτει. Αφετέρου, µια αύξηση στην απόλυτη ταχύτητα αυξάνει λογικά τον κίνδυνο ατυχήµατος επειδή µειώνει το χρόνο που ο οδηγός έχει στις κρίσιµες καταστάσεις για την παρατήρηση, τη λήψη αποφάσεων και τους ελιγµούς αποφυγής. Η αύξηση Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 13

14 στην απόλυτη ταχύτητα, αντίθετα από την αύξηση στην διακύµανση της ταχύτητας, σχεδόν πάντα αυξάνει τις δυνάµεις που έχουν επιπτώσεις στη συντριβή. Συνεπώς, η αύξηση στην ταχύτητα αυξάνει τη ζηµία στα οχήµατα και τη σοβαρότητα των τραυµατισµών έναντι των επιβαινόντων. Επιπλέον, στα ατυχήµατα πεζών ο κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήµατος αυξάνεται γρήγορα µε την ταχύτητα κρούσης του αυτοκινήτου, π.χ. µε ένα συντελεστή 2,5 όταν η ταχύτητα κρούσης αυξάνεται από τα 40 στα 50 χλµ/ώρα. (MASTER, Τελική Έκθεση, 1998) Probability of death Impact speed (Km/h) ΣΧΗΜΑ 2: Τα αποτελέσµατα της επίπτωσης της ταχύτητας στο δείκτη θνησιµότητας των πεζών που ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήµατα (Pasanen 1991 στο MASTER Τελική Έκθεση, 1998) Ένα διατοµεακό λογαριθµικό στατιστικό µοντέλο προσφέρει προοπτική για τα διακρατικά µοντέλα τα οποία θα µπορούσαν να εκτιµήσουν τα αποτελέσµατα της επιλογής της ταχύτητας πάνω στην συχνότητα των ατυχηµάτων σε µια ορισµένη κατηγορία οδών για ένα πλήθος κρατών-µελών. Η ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα συνεισέφερε στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διαφορετικών επιπέδων ταχυτήτων σε διαφορετικούς τύπους οδών απαιτεί ένα πλήρες πρόγραµµα ανάπτυξης διεθνικών µοντέλων για κάθε σχετική κατηγορία οδού, δηλαδή για αυτοκινητοδρόµους και κύριες αστικές και υπεραστικές οδούς. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της ταχύτητας Η θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς (planned behaviour) χρησιµοποιείται συχνά στην συγκοινωνιακή ψυχολογία. Τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν βάσει αυτής της θεωρίας δείχνουν ότι η οδική συµπεριφορά αποφασίζεται κυρίως από τις προθέσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 14

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τι εξυπακούει ο τραγικός αριθμός των 26000 νεκρών στην Ε.Ε.; 14 Αυγούστου 2005 η πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας Ήλιος, επέφερε το θάνατο σε 121 ανθρώπους και βύθισε την Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ ομή ΗΜΕΡΙ Α Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον σύγχρονο τρόπο ζωής οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με αυτοκίνητο. Στην Ε.Ε αντιστοιχούν 488 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Ο κάτοικος της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Ορισµός.. 1 1.2 Γενικά.... 1 1.3 Οι βασικές ανάγκες για την µετακίνηση και την βελτιστοποίηση του ταξιδιού... 3 1.4 Συµβολή του χρήστη στα οδικά ατυχήµατα... 4 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη.

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τι προκαλεί τις τροχαίες συγκρούσεις ανάμεσα στους νέους; Ποιες πρακτικές βοηθούν στην αντιμετώπιση; Γεωργία Παναγιώτου, Ph.D. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τι προκαλεί τις τροχαίες συγκρούσεις ανάμεσα στους νέους; Ποιες πρακτικές βοηθούν στην αντιμετώπιση; Γεωργία Παναγιώτου, Ph.D. Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι προκαλεί τις τροχαίες συγκρούσεις ανάμεσα στους νέους; Ποιες πρακτικές βοηθούν στην αντιμετώπιση; Γεωργία Παναγιώτου, Ph.D. Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιγραφή της μελέτης ΤΡΟΧΑΙΑ2 Στόχος: Ανασκόπηση διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 2006-2009 2009 Campaigns and Awareness-raising raising Strategies

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης

Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης Ημερίδα Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης 6/6/2012 Στατιστικά o Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων Αθήνα 12 Μαρτίου 2015 6 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας «Χρήστης της Οδού» Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

SAFE DRIVE. Μεταφορές & Αειφορία. Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, στην ασφαλή και οικολογική οδήγηση

SAFE DRIVE. Μεταφορές & Αειφορία. Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, στην ασφαλή και οικολογική οδήγηση Μεταφορές & Αειφορία Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές Αθήνα 28 Ιουνίου 2006 - Holiday Inn SAFE DRIVE Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, στην ασφαλή και οικολογική οδήγηση Άρης Ζωγράφος, Proficient driving

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Αθήνα, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ Γιώργος Μορφάκης Προϊστάμενος Μονάδας Οδικής Ασφάλειας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Περίληψη Εισήγησης

Η Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Περίληψη Εισήγησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΑ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ" 13-12-00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Η Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Περίληψη Εισήγησης Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα