Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1"

Transcript

1 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

2 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων καθώς και διδακτικού υλικού. Οι ευεργετηθέντες του προγράµµατος είναι κυρίως τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Λόγω του µεγέθους και (σε µερικές περιπτώσεις) του αριθµού των µεµονωµένων προγραµµάτων, δεν είναι δυνατό να δοθούν λεπτοµερείς εξηγήσεις για κάθε ένα από τα αποτελέσµατα και να συµπεριληφθεί στο έντυπο αυτό. Το ακόλουθο υλικό θα πρέπει να χρησιµεύσει ως πύλη (καθώς ορίζει και το όνοµα του προγράµµατος PORTAL) και να εξυπηρετήσει την πρόσβαση των καθηγητών στα µεµονωµένα προγράµµατα και τα αποτελέσµατά τους. Για το λόγο αυτό το παρών υλικό δεν είναι από την άποψη αυτή πλήρες. Εφόσον οι προσδοκίες των καθηγητών, όσον αφορά το παρόν υλικό, διαφοροποιούνται κατά πολύ από την «παροχή αποτελεσµάτων έρευνας της ΕΕ για ένα συγκεκριµένο θέµα» έως την «λεπτοµερή παροχή αποτελεσµάτων ενός συγκεκριµένου ερευνητικού προγράµµατος» -, έγινε προσπάθεια συµβιβασµού ώστε (λίγο πολύ) να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες όλων των οµάδων χριστών. Το ακόλουθο υλικό περιλαµβάνει αποτελέσµατα ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων και συµπληρωµατικά αποτελέσµατα από εθνικέ ερευνητικά προγράµµατα. Το PORTAL ευχαριστεί του συµµετέχοντές και συνεργάτες των προγραµµάτων που αναφέρονται ακολούθως. Ο πλήρης κατάλογος των προγραµµάτων και συµπράξεων καθώς και της παρατιθέµενης βιβλιογραφίας δίδεται στο τέλος του τεύχους. Το παρόν υλικό µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος για το θεµατικό τοµέα «Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων» συντάχθηκε από τις Elke Bossaert και Κaren Vancluysen (Langzaam Verker) το 2001 και προσαρµόστηκε µετά από επεξεργασία µε τους συνεργαζόµενους καθηγητές το ADONIS: Analysis and Development Of New Insight into Subsitution of short car trips by cycling and walking. Main contractor: Langzaam Verkeer - Belgium ARROWS: Advanced Research on Road Workzone Safety Standards in Europe. Main contractor: National Technical University of Athens - Greece DUMAS: Developing Urban Management and Safety. Main Contractor: Transport Research Laboratory - UK SAFESTAR: Safety Standards for Road Design and Redesign. Main contractor: SWOV / Institute for road safety research The Netherlands STAIRS: Standardization of Accident and Injury Registration Systems. Main contractor: INRETS - France ESCAPE: Enhanced safety coming from appropriate police enforcement. Main contractor: Technical Research Centre of Finland - Finland PROMISING: Development and promotion of measures for vulnerable road users with regard to mobility integrated with safety taking into account the inexperience of the different groups. Main contractor: SWOV The Netherlands MASTER: Managing Speeds of Traffic on European Roads. Main contractor: Technical Research Centre of Finland - Finland GADGET: Guarding Automobile Drivers through Guidance Education and Technology. Main Contractor: Kuratorium für Verkehrssicherheit - Austria Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 2

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή Ορισµός Αντικείµενο και δεξιότητες Προκλήσεις Σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές Περίληψη Κατανοώντας την οδική ασφάλεια Ορισµός του προβλήµατος... 9 Μηχανοκίνητα µέσα ενάντια σε µη-µηχανοκίνητα µέσα Γιατί προκύπτουν τα ατυχήµατα; Συµβολή της ταχύτητας στα ατυχήµατα Ευάλωτοι οδικοί χρήστες Ολοκληρωµένη προσέγγιση Έλεγχοι οδικής ασφάλειας ιαχείριση της αστικής ασφάλειας ( ΑΑ) Καταγραφή ατυχηµάτων και αριθµού θυµάτων Εφηρµοσµένη µηχανική Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας (ΕΟΑ) Σχεδιασµός και επανασχεδιασµός του οδικού περιβάλλοντος Σχεδιασµός οδών και ταχύτητα Σχεδιασµός οδών και τα µη-µηχανοκίνητα µεταφορικά µέσα Μέτρα ασφάλειας, πρότυπα και διαδικασίες για ζώνες οδικών έργων ιαχείριση ταχύτητας Πλαίσιο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ταχύτητας Σύγχρονα µέτρα και εργαλεία διαχείρισης της ταχύτητας Προηγµένη τηλεµατική των µεταφορών Η ΠΤΜ για τη διαχείριση της ταχύτητας Επιµόρφωση Επιµόρφωση και εκπαίδευση Εκστρατείες οδικής ασφάλειας Επιβολή Νοµικά µέτρα Εναλλακτική επιβολή Αποτελέσµατα της επιβολής στην ταχύτητα Εθνικές διαφορές/τοπικές προσαρµογές Παραδείγµατα και καλύτερες πρακτικές Νέες πολιτικές και στρατηγικές οδικής ασφάλειας Κατάλογος των µέτρων «καλύτερης πρακτικής» Gladsaxe: Εφαρµογή του πλαισίου DUMAS Εφαρµογή του πλαισίου MASTER για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της ταχύτητας Επεκτείνοντας τα χειµερινά όρια ταχυτήτων στους Φιλανδικούς ηµιαυτοκινητόδροµους Προτάσεις για περαιτέρω µελέτη Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας ιαχείριση αστικής ασφάλειας Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 3

4 5.3 Μείωση ατυχηµάτων Καταγραφή ατυχηµάτων και τραυµατιών Παράγοντες ατυχηµάτων Σχεδιασµός και επανασχεδιασµός οδών Ζώνες οδικών έργων Μη µηχανοκίνητα µέσα Ευάλωτοι χρήστες ιαχείριση της ταχύτητας Επιµόρφωση Επιµόρφωση και εκπαίδευση Επιβολή Ασφάλεια και µείωση ατυχηµάτων Ασκήσεις ιαχείριση αστικής ασφάλειας Οδικό περιβάλλον Ασφάλεια στις ζώνες οδικών έργων Μέτρα για πεζούς και ποδηλάτες ιαχείριση της ταχύτητας Βιβλιογραφία Γλωσσάριο Οδική Ασφάλεια και Μείωση ατυχηµάτων Κοινοπραξίες Προγραµµάτων...69 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 4

5 1. Εισαγωγή 1.1 Ορισµός Ασφάλεια µπορεί να οριστεί ως η έλλειψη από τραυµατισµού ή κινδύνου. Σχετίζεται µε την ασφάλεια που βιώνει κανείς στο σύστηµα των µεταφορών (εκφραζόµενη ως έλλειψη εµπλοκών και ατυχηµάτων στην κυκλοφορία). Έτσι, η οδική ασφάλεια υποδηλώνει ότι όλα τα ταξίδια προς κάποια δεδοµένη κατεύθυνση, γίνονται χωρίς κανένα ατύχηµα ή συναίσθηµα ανασφάλειας. Τα ατυχήµατα ορίζονται ως : ένα απροσδόκητο δυσµενές γεγονός. Μπορεί να είναι µια πτώση, µια σύγκρουση, µια έκρηξη. Γίνεται διάκριση µεταξύ των: Οδικό ατύχηµα: σύγκρουση η οποία συνέβηκε σε µια δηµόσια οδό και στην οποία ενεπλάκη τουλάχιστον ένα κινούµενο όχηµα. Ο παραπάνω ορισµός χρησιµοποιείται στις περισσότερες χώρες για στατιστικούς λόγους. Τα οδικά ατυχήµατα συµπεριλαµβάνουν ατυχήµατα µε υλικές µόνο ζηµιές και ατυχήµατα µε σωµατικές βλάβες. Αίτια ατυχηµάτων: σύνολο γεγονότων που εµπλέκει διαφορετικά στοιχεία της οδικής κυκλοφορίας και του µεταφορικού συστήµατος (το οδικό περιβάλλον, τα οχήµατα και τους χρήστες της οδού) και οδηγούν σε συγκρούσεις. Στοιχεία ατυχηµάτων: τυποποιηµένο σύνολο πληροφοριών για ατυχήµατα µε σωµατικές βλάβες Παράγοντες ατυχηµάτων (ή συµβάλλοντες παράγοντες): κάθε στοιχείο της κυκλοφορίας και του µεταφορικού συστήµατος (π.χ. σχετιζόµενο µε την οδό και το περιβάλλον της, µε τα οχήµατα, µε την κυκλοφοριακή και µεταφορική οργάνωση, µε τους χρήστες της οδού ή και µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους) το οποίο έχει προσδιοριστεί ότι λαµβάνει µέρος στη διαδικασία του ατυχήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε αν ήταν διαφορετικό ή έλλειπε, το ατύχηµα δεν θα είχε συµβεί. εν θα ήταν σωστό να συγκρίνουµε την οδική ασφάλεια/ επικινδυνότητα των διαφορετικών µεταφορικών µέσων βάσει των διανυθέντων χιλιοµέτρων επειδή τα χιλιόµετρα των διαφορετικών µέσων διανύονται σε διαφορετικούς τύπους οδών µε διαφορετικές παροχές ασφάλειας. Παράγοντες που συντρέχουν σε υψηλή επικινδυνότητα είναι: Προστασία: η ευπάθεια του σώµατος είναι σηµαντική όταν συγκρίνονται οι κίνδυνοι των διαφορετικών µέσων. Η µάζα και η ταχύτητα των µηχανοκίνητων οχηµάτων δεν είναι συµβατές µε την µη-µηχανοκίνητη µεταφορά. Χαρακτηριστικά του οχήµατος: ο κίνδυνος για τα µηχανοκίνητα δίτροχα είναι υψηλός. Προτεραιότητα στον προγραµµατισµό και το σχεδιασµό: οι χωροτάκτες και οι οδοποιοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις ανάγκες άνεσης και αποδοτικότητας των οδηγών αυτοκινήτων απ' ό,τι τις ανάγκες των πεζών και των αναβατών δίτροχων. Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 5

6 Σχέση µε την έκθεση: όταν λιγότεροι άνθρωποι επιλέγουν να περπατήσουν ή να κάνουν ποδήλατο, δίνεται µικρότερη προτεραιότητα για τον προγραµµατισµό και τον σχεδιασµό των δικών τους αναγκών και έτσι τα προβλήµατα δεν επιλύονται. Επιπλέον, ένα χαµηλό ποσοστό ενός κυκλοφορούντος µέσου έχει επιπτώσεις στις προσδοκίες και οδηγεί σε χειρότερη αντιµετώπιση από άλλους οδικούς χρήστες. Έλλειψη επικοινωνίας: βασικός παράγοντας στα ατυχήµατα, δεδοµένου ότι οι οδηγοί µπορεί να εκπλαγούν από τις απροσδόκητες ενέργειες ή να παρανοήσουν ο ένας τις προθέσεις του άλλου. Η επικοινωνία είναι ιδιαίτερα δύσκολη όταν οι ταχύτητες είναι υψηλές, όταν δεν σχεδιάζεται το φυσικό περιβάλλον για να βοηθήσει τους οδηγούς να στρέψουν την προσοχή τους στους πεζούς, ή όταν υπάρχουν προβλήµατα ορατότητας. Ηλικία: οι ηλικιωµένοι άνθρωποι διατρέχουν περισσότερους κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυµατισµού λόγω της ευπάθειας των οργανισµών τους, ενώ τα παιδιά και οι νεαροί έχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο εµπλοκής στα ατυχήµατα λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων και λόγω απειρίας. Επιδίωξη κινδύνου: η επιδίωξη για εντυπωσιασµό ισχύει περίπου για το 30% του πληθυσµού που οδηγεί (PROMISING, Τελική Έκθεση, 2001). 1.2 Αντικείµενο και δεξιότητες Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκοµίσουν τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες: επισκόπηση ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου συστήµατος που αφορά στο πεδίο της οδικής ασφάλειας ευρωπαϊκή αντίληψη επί του θέµατος, το οποίο είναι συνήθως εθνικό ενηµέρωση για τις πρόσφατες πολιτικές, τεχνικές και µεθόδους απόκτηση γνώσεων για τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά στο έργο της οδικής ασφάλειας 1.3 Προκλήσεις Τα στοιχεία ατυχηµάτων στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι η οδική ασφάλεια παραµένει ένα κύριο πρόβληµα που επιζητά αποτελεσµατικές λύσεις. Ένας µεγάλος αριθµός µέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αναπτύχθηκε κατά τον 20 ο αιώνα. Η ανάπτυξη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 60. Η µαζική µηχανοκίνηση και ο ετησίως αυξανόµενος αριθµός θανατηφόρων περιστατικών κατέστησαν την ανάγκη για αυστηρές πολιτικές οδικής ασφάλειας, επιτακτική. Η ανταλλαγή της πείρας και η εµπειρία µε τα µέτρα παρέχουν µια πλούσια βάση δεδοµένων για τις µελλοντικές πολιτικές. Τα µέτρα που έχουν αποδείξει την αξία τους σε µερικές χώρες µπορούν να εφαρµοστούν σε άλλες. Αλλά η δυνατότητα εφαρµογής της εµπειρίας και πείρας έχει τους περιορισµούς της. Γενικά, στο παρελθόν οι πολιτικές οδικής ασφάλειας δεν λαµβάνανε υπόψη τους τις ανάγκες κινητικότητας των διαφορετικών µέσων µεταφοράς και εκλάµβαναν την αύξηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ως δεδοµένη. Σήµερα, πολλές χώρες στην Ευρώπη αναπτύσσουν πολιτικές που θεωρούν την ποδηλασία και το περπάτηµα επίσης ως τρόπους µεταφοράς. Οι απαιτήσεις σχεδιασµού για αποδοτική µεταφορά θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο κατάλληλο για το περπάτηµα και την ποδηλασία. Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 6

7 Ένας δεύτερος περιορισµός αφορά την ίδια την πολιτική οδικής ασφάλειας. Πολλά µέτρα που αναπτύσσονται είναι επιτυχή, αλλά δεν αρκούν για να δηµιουργήσουν τους όρους για ένα ασφαλές οδικό σύστηµα. Οι χρήστες πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αντιληφθούν αµέσως από το περιβάλλον κυκλοφορίας τους, ποιο είδος συµπεριφοράς είναι κατάλληλο, και η συµπεριφορά τους πρέπει να καθοδηγηθεί τεχνικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο κίνδυνος σοβαρών τραυµατισµών πρέπει να ελαχιστοποιηθεί µε έναν ακριβή καθορισµό του οδικού σχεδιασµού για τις περιορισµένες ανθρώπινες ικανότητες. Νέες έννοιες οδικής ασφάλειας έχουν αναπτυχθεί για να πραγµατοποιήσουν αυτό τον σχεδιασµό. Ο ταυτόχρονος χωρικός και µεταφορικός σχεδιασµός µπορεί παραδείγµατος χάριν να δηµιουργήσει µια καλή βάση για λύσεις ήπιας κυκλοφορίας στις οικιστικές περιοχές. Η τάση για τη µείωση της ταχύτητας δεν υποκινείται µόνο από µια προοπτική οδικής ασφάλειας. Εποµένως, η ολοκλήρωση των πολιτικών οδικής ασφάλειας µε τις πολιτικές σχετικά µε τη µεταφορά, τη διαχείριση κυκλοφορίας, την περιβαλλοντική ρύπανση, την αστική ποιότητα της ζωής, και άλλα κοινωνικά θέµατα είναι µια αναγκαία προϋπόθεση (PROMISING Τελική Έκθεση, 2001). 1.4 Σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές Στην καινούργια Λευκή Βίβλο Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών, αναφέρει: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δεσµευθεί για την επόµενη δεκαετία ότι θα επιδιώξει τον φιλόδοξο κοινοτικό στόχο της µείωσης των θανάτων από οδικά ατυχήµατα στο ήµισυ, µέσω της ολοκληρωµένης δράσης που θα λαµβάνει υπόψη τις ανθρώπινες και τεχνικές διαστάσεις και θα στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας του διευρωπαϊκού δικτύου». Παρόλο που η ευθύνη για τη λήψη των µέτρων για να µειωθούν στο µισό τα τροχαία ατυχήµατα µέχρι το έτος 2010 ανήκει κατά κύριο λόγο στην αρµοδιότητα των εθνικών ή τοπικών αρχών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συµβάλει στο στόχο αυτό όχι µόνο µε την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, αλλά και µε δράση σε δύο επίπεδα: αφενός µε την εναρµόνιση των ποινών, και αφετέρου µε την προώθηση νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της οδικής ασφάλειας. (Λευκή Βίβλος 2001) Η βελτίωση της οδικής ασφάλεια είναι ένα από τα βασικά ζητήµατα της Ενιαίας Πολιτικής των Μεταφορών (Common Transport Policy), ενώ έχουν προσδιοριστεί τέσσερις βασικές περιοχές έρευνας: Σχεδιασµός και επανασχεδιασµός της οδικής υποδοµής Σχεδιασµός νέων ασφαλών οχηµάτων (για να αποτρέψουν τα ατυχήµατα και για να µειώσουν τους τραυµατισµούς των επιβατών καθώς επίσης και των ευάλωτων οδικών χρηστών) Κυκλοφοριακή σήµανση και έλεγχος Οδική συµπεριφορά (π.χ. κατάλληλη ταχύτητα, όχι ποτό και ναρκωτικά, χρήση ζωνών ασφαλείας). Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 7

8 ιάφοροι παράγοντες έχουν προσδιοριστεί για τη βελτίωση της ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της εναρµόνισης του συστήµατος πληροφοριών, τις στατιστικές και βάσεις δεδοµένων που αφορούν στα τροχαία ατυχήµατα. ηµιουργώντας πρότυπα ασφάλειας για το σχεδιασµό οδών και κόµβων, και βελτιωµένη παθητική ασφάλεια οχηµάτων µέσω της έρευνας στον σχεδιασµό των οχηµάτων και τις δοκιµές σύγκρουσης (crash tests) αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας µαζί µε τη δηµιουργία των προτύπων ελέγχου ταχύτητας των οχηµάτων. Η µεµονωµένη και συλλογική συµπεριφορά των οδηγών µπορεί να αλλάξει µέσω διαφηµιστικών εκστρατειών για τους νέους νόµους και κανονισµούς κυκλοφορίας µαζί µε την καλύτερη επιβολή των κανόνων για την ταχύτητα, τα οινοπνευµατώδη ποτά, τα ναρκωτικά και τη χρήση των ζωνών ασφαλείας (Transport RTD Programme, ROAD Transport, EXTRA-project, EC). 1.5 Περίληψη Το αντίτιµο για κινητικότητα στην Ευρώπη παραµένει ακόµη κατά πολύ υψηλό. Ωστόσο ένα από τα καίρια ζητήµατα στα πλαίσια της Κοινής Πολιτικής Μεταφορών, είναι η αύξηση της οδικής ασφάλειας στις Ευρωπαϊκές Οδούς. Αυτό το υλικό εκµάθησης συνοψίζει ένα σύνολο µέτρων οδικής ασφάλειας και προσεγγίσεων τους, που έχουν προκύψει από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Παρέχει καίριες πληροφορίες σε τρέχοντα ζητήµατα όπως έρέυνες σχετικά µε την Οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Το υλικό παρέχει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µέτρων προκειµένου να επιτευχθεί αύξηση της Οδικής ασφάλειας και µείωση των ατυχηµάτων. Τα βέλτιστα αποτελέσµατα κατά την αντιµετώπιση των συγκεκριµένων προβληµάτων µπορούν να επιτευχθούν µόνο µέσα από µια ταυτόχρονη ανάµειξη τεχνικών, εκπαιδευτικών µέτρων και µέτρων ενδυνάµωσης. Τα κύρια συµπεράσµατα της Ευρωπαϊκής ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά µε θέµατα Οικονοµικού Ελέγχου της Οδικής Ασφάλειας, ιαχείρισης της Αστικής Ασφάλειας, Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού και Επανασχεδιασµού, µέτρων ελέγχου της ταχύτητας, εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης και εναλλακτικών µέτρων ενδυνάµωσης, παρατίθενται και επεξηγούνται. Παραδείγµατα, αποδοτικές πρακτικές, συστάσεις για περαιτέρω µελέτη, παρέχουν την δυνατότητα για µια σε βάθος πληροφόρηση στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραµµάτων γύρω από την οδική τιµολόγηση και την µείωση των ατυχηµάτων. Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 8

9 2. Κατανοώντας την οδική ασφάλεια Το παρακάτω κείµενο συνοψίζει έναν αριθµό µέτρων και προσεγγίσεων που έχουν προκύψει από διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το πρόβληµα της οδικής ασφάλειας πρέπει να αντιµετωπιστεί µε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση. Όλα τα µέτρα και οι µέθοδοι που περιγράφονται στο κείµενο αυτό θα πρέπει εποµένως να ερµηνευθούν και να εξεταστούν το ένα σε σχέση µε το άλλο, ακόµα κι αν είναι χωρισµένα εδώ στα τρία κλασσικά Ε Εφαρµοσµένη µηχανική, Εκπαίδευση και Επιβολή για λόγους σαφήνειας. Κάτω από το «Εφαρµοσµένη µηχανική» θα ταξινοµηθούν τα τεχνικά πρότυπα σχετικά µε τα οχήµατα και το περιβάλλον. Ο δεύτερος τοµέας «Εκπαίδευση» περιέχει τα µέτρα σχετικά µε τα θέµατα συµπεριφοράς. Το τελευταίο «Ε», για «Επιβολή», αποτελείται από τα νοµικά και εναλλακτικά µέτρα επιβολής. εν θα αντιµετωπιστούν εξίσου όλα τα θέµατα, λόγω του µεγάλου αριθµού διαθέσιµων σχετικών αποτελεσµάτων από τα ευρωπαϊκά έργα. Το κείµενο αυτό δεν απεικονίζει µε κανένα τρόπο τη σηµασία που πρέπει να αποδοθεί σε αυτά τα διαφορετικά ζητήµατα. Το κείµενο αυτό δεν στοχεύει στο να είναι µια πλήρης σειρά µαθηµάτων επισκόπησης για την ασφάλεια κυκλοφορίας, αλλά µάλλον παρουσιάζει τις βασικές πληροφορίες για τα παρόντα θέµατα στην ευρωπαϊκή έρευνα οδικής ασφάλειας. Οι συστάσεις για περαιτέρω και σε πιο βάθος ανάγνωση συµπεριλαµβάνονται στο κεφάλαιο Ορισµός του προβλήµατος Ο φόρος που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι στον βωµό της κινητικότητας ήταν και παραµένει πολύ υψηλός. Το 2000, τα τροχαία ατυχήµατα οδήγησαν στον θάνατο περισσοτέρων από ανθρώπων ενώ ο αριθµός των τραυµατιών υπερέβη τα 1,7 εκατοµµύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ηλικιακή µερίδα που πλήττεται περισσότερο είναι αυτή των ετών, στην οποία οι θάνατοι από τροχαία ατυχήµατα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων. Ένα άτοµο στα τρία προβλέπεται ότι θα τραυµατιστεί στη διάρκεια της ζωής του σε τροχαίο ατύχηµα. Το άµεσα µετρήσιµο κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων ανέρχεται σε 45 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το έµµεσο κόστος (συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και ηθικών βλαβών για τα θύµατα και τις οικογένειές τους) υπολογίζεται ότι είναι τριπλάσιο ή τετραπλάσιο. Ετησίως, διατίθεται ποσό ύψους 160 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο ισοδυναµεί µε το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λευκή Βίβλος 2001). ίπλα στους πραγµατικούς αριθµούς, υπάρχει επίσης ένα σηµαντικό συναίσθηµα οδικής ανασφάλειας µεταξύ των ανθρώπων, το οποίο δεν βασίζεται µόνο στα τροχαία ατυχήµατα αλλά επίσης και στην ιδέα ότι κάποιος µόλις που γλίτωσε από ένα ατύχηµα. Η πάλη µεταξύ αντικειµενικής και υποκειµενικής ανασφάλειας παραµένει µια σηµαντική κοινωνική προτεραιότητα: Πρώτη διάσταση: το µέγεθος της δραστηριότητας που µπορεί να οδηγήσει σε ατυχήµατα: η έκθεση µπορεί να µετρηθεί βάσει του αριθµού ταξιδιών, της απόστασης ταξιδιού και του χρόνου ταξιδιού. εύτερη διάσταση: ο κίνδυνος (πιθανότητα ενός τροχαίου ατυχήµατος) στον οποίο εκτίθεται κανείς όταν εκτελεί µια δραστηριότητα. Τρίτη διάσταση: οι επιπτώσεις ενός ατυχήµατος (θύµα τροχαίου ατυχήµατος: θανάσιµα τραυµατισµένος, βαριά τραυµατισµένος, ελαφριά τραυµατισµένος, υλικές ζηµιές µόνο) (OECD 1997) Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 9

10 Ένα τροχαίο ατύχηµα είναι συνήθως το άµεσο αποτέλεσµα της αποτυχίας ενός ή περισσοτέρων από τριών αµοιβαία επηρεαζόµενων στοιχείων: η εγγενής ασφάλεια του οχήµατος η εγγενής ασφάλεια της οδού και του περιβάλλοντός της η επιθυµητή συµπεριφορά του οδικού χρήστη. Ειδικά οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών των παραγόντων διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο. Τα µέτρα ασφάλειας κυκλοφορίας πρέπει να στοχεύσουν να υπερβούν τη συγκυρία των περιστάσεων που οδηγεί σε ένα ατύχηµα σε µια συγκεκριµένη κατάσταση. Εάν ένας από αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν µπορεί να αλλάξει, υπάρχει µια καλή πιθανότητα ότι το ατύχηµα δεν θα πραγµατοποιηθεί. Με άλλα λόγια, λιγότερα ατυχήµατα σηµαίνουν µια ασφαλέστερη συµπεριφορά του οδικού χρήστη, ασφαλέστερα οχήµατα και ασφαλέστερη υποδοµή κυκλοφορίας. Παραδείγµατος χάριν αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω βελτιωµένης εκπαίδευσης, καλύτερων δεξιοτήτων από τους οδηγούς ή περισσότερης εµπειρίας των οδικών χρηστών, καλύτερο οδικό δίκτυο που προκαλεί λιγότερες συγκρούσεις για τους οδικούς χρήστες, ασφαλέστερα οχήµατα µε αυξηµένη ορατότητα ή καλύτερα φρένα κλπ. Οι µελέτες δείχνουν ότι ειδικά ο συνδυασµός και η ολοκλήρωση αυτών των στοιχείων είναι σηµαντικοί. Η ασφαλής λειτουργία των διεπιφανειών (interfaces) µεταξύ αυτών των στοιχείων είναι τόσο σηµαντική όσο η εγγενής ασφάλεια του οδικού χρήστη, του οχήµατος και του περιβάλλοντος υπό αυτήν τη µορφή. Τα µέτρα οδικής ασφάλειας πρέπει: Να αποτρέπουν τη συντέλεση τέτοιου είδους περιστατικών και ν αποφεύγουν το να καταλήξει ένα περιστατικό σε ατύχηµα. Αν ένα ατύχηµα λαµβάνει χώρα, να περιορίζουν τις φυσικές και υλικές ζηµιές. Να αποτρέπουν την εξάπλωση των προκληθέντων ζηµιών και τραυµατισµών και να σιγουρευτούν ότι αυτές θα αποκατασταθούν µε επαγγελµατικό τρόπο. Κατά την κρίση της αποδοχής ή µη-αποδοχής των κινδύνων, ένας αριθµός παραγόντων πρέπει να ληφθεί υπόψη: ο βαθµός στον οποίο κάποιος µπορεί να ελέγξει τον κίνδυνο µε τον οποίο έρχεται αντιµέτωπος π.χ. οι χρήστες δηµόσιων συγκοινωνιών και οι επιβάτες αεροπλάνων αποδέχονται έναν χαµηλότερο κίνδυνο από τους ανεξάρτητα συµµετέχοντες στην κυκλοφορία όπως οι µοτοσικλετιστές και οι οδηγοί αυτοκινήτων. ο βαθµός στον οποίο κάποιος προστατεύεται και άλλος δεν προστατεύεται π.χ. ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πεζοί και οι ποδηλάτες θεωρείται λιγότερο αποδεκτός από τον κίνδυνο των οδηγών αυτοκινήτων. η αποφυγή του κινδύνου: καταστάσεις στις οποίες ο κίνδυνος θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί εύκολα, π.χ. κίνδυνος ως συνέπεια επιθετικότητας, υπερβολικής χρήσης οινοπνεύµατος, υπερβολικής ταχύτητας κλπ είναι λιγότερο αποδεκτές από τις καταστάσεις στις οποίες ο κίνδυνος δεν θα µπορούσε τόσο εύκολα να έχει αποφευχθεί. Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 10

11 Ο κίνδυνος θανάσιµου τραυµατισµού: ένα ατύχηµα µε 100 θύµατα µοιάζει περισσότερο σηµαντικό από 100 ατυχήµατα µε ένα θύµα. Η σηµασία που έχει το ταξίδι: ένας οδηγός αυτοκινήτου που έφυγε αργοπορηµένος για ένα σηµαντικό ραντεβού, παίρνει περισσότερα ρίσκα σε σχέση µε κάποιον που ταξιδεύει για ταξίδι αναψυχής (Design Mobility Plan Flanders, 2001). Μηχανοκίνητα µέσα ενάντια σε µη-µηχανοκίνητα µέσα Οι πολιτικές ασφάλειας έχουν αναπτυχθεί λίγο πολύ ανεξάρτητα από τις πολιτικές µεταφορών. Ειδικά για τους πεζούς και τους ποδηλάτες, πολλά µέτρα ασφάλειας ήταν περιοριστικά στο παρελθόν. Προτεραιότητα έχει δοθεί στην οµαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Οι πεζοί και οι ποδηλάτες έπρεπε να παραιτηθούν από τον χώρο και την ελευθερία τους και είναι ακόµα ευάλωτοι όταν µοιράζονται το δρόµο µε την µηχανοκίνητη κυκλοφορία. Η θεώρηση του περπατήµατος και της ποδηλασίας ως µέσο µεταφοράς απαιτεί αλλαγή σκέψης στο πολιτικό επίπεδο. Εάν η ασφάλεια και η κινητικότητα όλων των οµάδων πρόκειται να ενισχυθούν µε έναν ενσωµατωµένο τρόπο, πρέπει να δηµιουργηθεί µια καλύτερη ισορροπία στην κινητικότητα και την ασφάλεια όλων των µέσων µεταφοράς. Ο σχεδιασµός των οδικών εγκαταστάσεων πρέπει να κατευθυνθεί προς τις ανάγκες ασφάλειας και κινητικότητας του περπατήµατος και της ποδηλασίας. Αυτές οι ανάγκες αφορούν ένα συνεπές δίκτυο, άµεσες διαδροµές στους προορισµούς, ασφάλεια, άνεση, εύκολη στοιχειώδη απόδοση και ελκυστικότητα. Μακροπρόθεσµος προγραµµατισµός απαιτείται επίσης εάν πρόκειται να σηµειωθεί πραγµατική πρόοδος στον τοµέα της οδικής ασφάλειας. Οι νέες έννοιες παρέχουν το πλαίσιο που απαιτεί ο µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός (βλ. κεφάλαιο 7). Αυτές οι έννοιες παύουν να ορίζουν τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα ως αρνητικά, αλλά και κατά ένα µεγάλο µέρος αποδεκτά ως παρενέργεια του συστήµατος των οδικών µεταφορών. Αντιθέτως, τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα µπορούν και πρέπει να αποφευχθούν, και η πιθανότητα των ατυχηµάτων µπορεί να µειωθεί δραστικά µε τη βοήθεια του σχεδιασµού της υποδοµής. Όπου τα ατυχήµατα εµφανίζονται ακόµα, η διαδικασία που καθορίζει τη σοβαρότητα αυτών των ατυχηµάτων πρέπει να επηρεαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η πιθανότητα σοβαρού τραυµατισµού ουσιαστικά να ελαχιστοποιηθεί. Οι κυριότερες επιπτώσεις της οργάνωσης και του σχεδιασµού των οδών είναι οι παρακάτω: η µηχανοκίνητη κυκλοφορία µε µια συνάρτηση ροής ή διανοµής πρέπει να διαχωριστεί από την µη-µηχανοκίνητη µεταφορά πρέπει να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο βασικών διαδροµών κυκλοφορίας για τους πεζούς και τους ποδηλάτες πρέπει να επιτευχθεί µια δίκαιη ισορροπία µεταξύ της µηχανοκίνητης και µη- µηχανοκίνητης κυκλοφορίας για την παροχή προτεραιότητας στις διασταυρώσεις η µέγιστη ταχύτητα της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας πρέπει να περιοριστεί στους δρόµους που αναµιγνύεται µε την µη-µηχανοκίνητη κυκλοφορία. (PROMISING Τελική Έκθεση, 2001) Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 11

12 Οι βασικές ανάγκες για την µετακίνηση και την βελτιστοποίηση του ταξιδιού Όσον αφορά στο σχεδιασµό των µεταφορών, ανεξάρτητα από το µέσο µεταφοράς, ένας συγκοινωνιολόγος πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ότι το ταξίδι πρέπει να είναι γρήγορο, ασφαλές και άνετο. Το γρήγορο αναφέρεται στην ταχύτητα, στον χρόνο και στο µήκος του ταξιδιού, το ασφαλές στην οδική ασφάλεια που βιώνει κανείς στη διαδικασία της µεταφοράς (κυκλοφοριακές εµπλοκές και ατυχήµατα µεταξύ των κυκλοφορούντων οχηµάτων) στην κοινωνική ασφάλεια (security) και στο αστικό περιβάλλον και το άνετο αναφέρεται τόσο στο όχηµα όσο και στο περιβάλλον. Θεωρητικά υπάρχουν τρεις τρόποι µετακίνησης οδήγηση αυτοκινήτου, ποδήλατο και περπάτηµα που µπορούν να βελτιστοποιήσουν αυτές τις τρεις βασικές ανάγκες: Οι οδηγοί οχηµάτων χρησιµοποιούν την ταχύτητα για να φτάσουν γρήγορα στον προορισµό τους. Η ασφάλειά τους υποστηρίζεται από τη ζώνη ασφαλείας, µια «άκαµπτη καµπίνα» και τη µάζα του οχήµατος. Η άνεσή τους σχετίζεται τόσο µε την κατασκευή του οχήµατος όσο και µε την επιφάνεια του οδοστρώµατος. Οι ποδηλάτες προσπαθούν να κάνουν το ταξίδι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα µε την επιλογή της συντοµότερης διαδροµής και µε τη µείωση του χρόνου αναµονής. Η ασφάλεια του ταξιδιού µπορεί να βελτιστοποιηθεί µε την αποφυγή διάσχισης διασταυρώσεων και οδών µε βαριά κυκλοφορία, µε τη διάσχιση σε θέσεις όπου οι ταχύτητες των οχηµάτων είναι χαµηλές, και µε τη χρησιµοποίηση της «δύναµης του πλήθους» ( force of the crowd ). Το πέρασµα πολλών ποδηλατών συγχρόνως θα αναγκάσει τους οδηγούς των αυτοκινήτων να σταµατήσουν ακόµα κι αν οι οδηγοί έχουν προτεραιότητα. Η χρήση του κράνους, που είναι κοινή σε µερικές χώρες, συµβάλλει επίσης στην αύξηση της ασφάλειας. Η άνεση ενός ταξιδιού µε ποδήλατο µπορεί να βελτιστοποιηθεί µε την επιλογή διαδροµών µε οµαλή επιφάνεια και µε αποφυγή ανεµωδών, ανοικτών οδικών τµηµάτων Οι πεζοί χρησιµοποιούν λίγο πολύ την ίδια στρατηγική όπως και οι ποδηλάτες. Όσον αφορά στην άνεση, η παρουσία ενός µονοπατιού φαίνεται να είναι η πιο σηµαντική. Ως δεύτερος πιο σηµαντικός παράγοντας έρχεται η ποιότητα της οδικής επιφάνειας. 2.2 Γιατί προκύπτουν τα ατυχήµατα; Η ποιοτική ανάλυση αιτιών ατυχηµάτων που έγινε στο ευρωπαϊκό έργο ADONIS και αφορούσε πεζούς και ποδηλάτες έδειξε ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συνεισφέρουν σε ένα ατύχηµα (ADONIS, Τελική Έκθεση, 1998): Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 12

13 Απροσεξία, συµπεριλαµβανοµένων της έλλειψης αντίληψης του άλλου οδηγού ως κίνδυνο και γενικά της έλλειψης αντίληψης ύπαρξης του άλλου οδηγού Εσφαλµένη κρίση, συµπεριλαµβανοµένης της ανικανότητας για σωστή ερµηνεία των προθέσεων των άλλων οδηγών Ανυπακοή στον ΚΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων της παραβίασης ερυθρού φωτεινού σηµατοδότη, υπερβολικής ταχύτητας, παραβίασης προτεραιότητας, ποδηλατώντας χωρίς φώτα Κακή ορατότητα, πρώτον γιατί ένας από τους εµπλεκόµενους ήταν κρυµµένος από άλλα οχήµατα ή ήταν στην τυφλή γωνία και δεύτερον γιατί ο εκτυφλωτικός ήλιος ή ο βροχερός καιρός εµπόδιζε τον άλλον να τον δει. Συµβολή της ταχύτητας στα ατυχήµατα Οι πρώτες µελέτες για τη σχέση µεταξύ της ταχύτητας και της συµµετοχής σε ατύχηµα έδειξαν ότι τα οχήµατα που ταξιδεύουν πιο αργά από τη µέση ταχύτητα της οδού, καθώς επίσης και τα οχήµατα που ταξιδεύουν γρηγορότερα, έχουν έναν άνω του µετρίου κίνδυνο συµµετοχής σε ατύχηµα, αλλά ότι η σοβαρότητα των ατυχηµάτων αυξάνεται περισσότερο από αναλογικά της ταχύτητας. Αυτό συµφωνεί µε µετέπειτα συµπεράσµατα που δείχνουν ότι στις οδούς ενός δεδοµένου τύπου, ο δείκτης σοβαρότητας ατυχηµάτων (θανατηφόρο, σοβαρός και ελαφρύς τραυµατισµός) αυξάνεται περίπου κατά προσέγγιση στην 2 η, 3 η και 4 η δύναµη της µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας αντίστοιχα. Change in accidents (km/h) Fatal Severe injury All Change in mean speed (km/h) ΣΧΗΜΑ 1: Αποτελέσµατα της µέσης ταχύτητας στον αριθµό των ατυχηµάτων σύµφωνα µε το σουηδικό µοντέλο στην περίπτωση όπου η αρχική ταχύτητα είναι 80 χλµ/ώρα (Andersson & Nilsson 1997 στο MASTER, Τελική Έκθεση, 1998) Οι δείκτες ατυχηµάτων και η µεταβολή της ταχύτητας συσχετίζονται θετικά. Ωστόσο δεν υπάρχει καµία λογική σύνδεση µεταξύ της διακύµανσης της ταχύτητας και της αιτίας του ατυχήµατος. Επιπλέον, η διακύµανση της ταχύτητας δεν έχει επιπτώσεις στις συνέπειες, δεδοµένου ότι ένα ατύχηµα προκύπτει. Αφετέρου, µια αύξηση στην απόλυτη ταχύτητα αυξάνει λογικά τον κίνδυνο ατυχήµατος επειδή µειώνει το χρόνο που ο οδηγός έχει στις κρίσιµες καταστάσεις για την παρατήρηση, τη λήψη αποφάσεων και τους ελιγµούς αποφυγής. Η αύξηση Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 13

14 στην απόλυτη ταχύτητα, αντίθετα από την αύξηση στην διακύµανση της ταχύτητας, σχεδόν πάντα αυξάνει τις δυνάµεις που έχουν επιπτώσεις στη συντριβή. Συνεπώς, η αύξηση στην ταχύτητα αυξάνει τη ζηµία στα οχήµατα και τη σοβαρότητα των τραυµατισµών έναντι των επιβαινόντων. Επιπλέον, στα ατυχήµατα πεζών ο κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήµατος αυξάνεται γρήγορα µε την ταχύτητα κρούσης του αυτοκινήτου, π.χ. µε ένα συντελεστή 2,5 όταν η ταχύτητα κρούσης αυξάνεται από τα 40 στα 50 χλµ/ώρα. (MASTER, Τελική Έκθεση, 1998) Probability of death Impact speed (Km/h) ΣΧΗΜΑ 2: Τα αποτελέσµατα της επίπτωσης της ταχύτητας στο δείκτη θνησιµότητας των πεζών που ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήµατα (Pasanen 1991 στο MASTER Τελική Έκθεση, 1998) Ένα διατοµεακό λογαριθµικό στατιστικό µοντέλο προσφέρει προοπτική για τα διακρατικά µοντέλα τα οποία θα µπορούσαν να εκτιµήσουν τα αποτελέσµατα της επιλογής της ταχύτητας πάνω στην συχνότητα των ατυχηµάτων σε µια ορισµένη κατηγορία οδών για ένα πλήθος κρατών-µελών. Η ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα συνεισέφερε στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διαφορετικών επιπέδων ταχυτήτων σε διαφορετικούς τύπους οδών απαιτεί ένα πλήρες πρόγραµµα ανάπτυξης διεθνικών µοντέλων για κάθε σχετική κατηγορία οδού, δηλαδή για αυτοκινητοδρόµους και κύριες αστικές και υπεραστικές οδούς. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της ταχύτητας Η θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς (planned behaviour) χρησιµοποιείται συχνά στην συγκοινωνιακή ψυχολογία. Τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν βάσει αυτής της θεωρίας δείχνουν ότι η οδική συµπεριφορά αποφασίζεται κυρίως από τις προθέσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 14

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γιώργος Γιαννής Πέτρος Ευγενικός Ελεονώρα Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Ε. Παπαδημητρίου, Α. Θεοφιλάτος, Γ. Γιαννής Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών 1 ο Ιατροκοινωνικό Συνέδριο Τροχαία Ατυχήµατα: Πρόληψη - Αντιµετώπιση - Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού Αθήνα, 28-30 Σεπτεµβρίου 2002 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο

Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο Δήμος Παύλου, Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Ηράκλειο, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής Αγωγής: Ο πρωτογενής τομέας στην παραγωγή οδικής ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής. Προβλήματα και προοπτικές Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Ι.Γκόλιας Γ.Γιαννής Ε.Παπαδηµητρίου ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους

Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις

Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις Γιώργος Γιαννής Καθηγητής ΕΜΠ Υπό την αιγίδα: G. Yannis, E. Vlahogianni,

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Κυκλοφοριακά Θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεβίζου Μ. Παρασκευή

Αλεβίζου Μ. Παρασκευή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αλεβίζου Μ. Παρασκευή Επιβλέπων: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Εσπερίδα με τίτλο: Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Γιώργος Γιαννής Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών

Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών 3ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΟδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τι εξυπακούει ο τραγικός αριθμός των 26000 νεκρών στην Ε.Ε.; 14 Αυγούστου 2005 η πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας Ήλιος, επέφερε το θάνατο σε 121 ανθρώπους και βύθισε την Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Γιώργος Πισπιρίγκος Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Τα δίκυκλα στις αστικές περιοχές Νοέµβριος 1996 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ ρ. Ιωάννης Γκόλιας, ρ. Γιώργος Γιαννής Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή Εισαγωγή Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Εισαγωγή στο σχεδιασμό των Μεταφορών Βασικές έννοιες και αρχές των Μεταφορών Διαδικασία Ορθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος - Μάιος 1998 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Γιώργος Γιαννής Ιωάννης Γκόλιας Συνεργάτης-Ερευνητής Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη 14ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας Μοτοσυκλέτες: Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό δελτίο 2 ΣΧΟΛΕΙΑ 2. ΣΧΟΛΕΙΟ

Θεματικό δελτίο 2 ΣΧΟΛΕΙΑ 2. ΣΧΟΛΕΙΟ Πληροφορίες για σχολικά συµβούλια, αξιωµατούχους, οργανώσεις κινητικότητας και εκπαίδευσης Θεματικό δελτίο 2 ΜΕΤΡΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Το Παιχνίδι Κυκλοφοριακό Φιδάκι (ΠΚΦ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

9994/17 ΔΑ/γπ 1 DGE 2A

9994/17 ΔΑ/γπ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9994/17 TRANS 252 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα»

Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα» Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα» Τα τροχαία ατυχήµατα αποτελούν ένα από τα µελανά σηµεία της καθηµερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθηµερινά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν το νευραλγικό µέρος του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Πάτρα, 10-11 Οκτωβρίου 2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 2006-2010 Γ.Κανελλαΐδης, Γ.Γιαννής, Σ.Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Οδική Ασφάλεια Εισηγητής: Πάκης Σιβένας Νοµάρχης Πέλλας

ΘΕΜΑ: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Οδική Ασφάλεια Εισηγητής: Πάκης Σιβένας Νοµάρχης Πέλλας ΘΕΜΑ: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Οδική Ασφάλεια Εισηγητής: Πάκης Σιβένας Νοµάρχης Πέλλας Η µετακίνηση τόσο των ανθρώπων όσο και των εµπορευµάτων είναι ένα θέµα απόλυτα συνυφασµένο µε την ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ ομή ΗΜΕΡΙ Α Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Στόχοι Βασικές έννοιες στατιστικής Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν 5 σοβαρά ζητήµατα να αντιµετωπίσουν, τα οποία συνθέτουν µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ Μαριάνθη Μέρμυγκα Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2011 Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Α1. Η οδική ασφάλεια στον ελληνικό αστικό χώρο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα αφού στην χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Aσφάλεια στην Ελλάδα

Οδική Aσφάλεια στην Ελλάδα 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος, 25-26 Οκτωβρίου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οδική Aσφάλεια στην Ελλάδα Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Ορισµός.. 1 1.2 Γενικά.... 1 1.3 Οι βασικές ανάγκες για την µετακίνηση και την βελτιστοποίηση του ταξιδιού... 3 1.4 Συµβολή του χρήστη στα οδικά ατυχήµατα... 4 1.5

Διαβάστε περισσότερα

εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2

εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2 εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2 Εισαγωγή Τα οδικά ατυχήματα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Το τίμημα της ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014 Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014 1. Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Το 2012, ο ετήσιος αριθµός των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα ανερχόταν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη.

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Επίκουρος Καθηγητής Σοφία Βαρδάκη, Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Γιώργος Γιαννής Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων

Οι προκλήσεις ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων Οι προκλήσεις ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων Γ. Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Π. Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2017 Αυτόνομα Οχήματα και Αυτόνομη Κυκλοφορία Ασφάλεια Άνεση Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής

Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής Γεώργιος Κανελλαΐδης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος Απαιτείται η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕ Ον/µο : Ηµ/νία :. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.

ΦΕ Ον/µο : Ηµ/νία :. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. 1 από 38 ΦΕ 1 Ον/µο : Ηµ/νία :. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Γράψε τα οχήµατα που γνωρίζεις. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. Κύκλωσε τις εικόνες που δείχνουν οχήµατα και διάγραψε τις άλλες 2 από 38 ΦΕ 2 ραστηριότητα 1. Προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον σύγχρονο τρόπο ζωής οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με αυτοκίνητο. Στην Ε.Ε αντιστοιχούν 488 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Ο κάτοικος της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

8666/1/17 REV 1 ΔΑ/μκρ 1 DGE 2A

8666/1/17 REV 1 ΔΑ/μκρ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 8666/1/17 REV 1 TRANS 158 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7629/1/17 REV 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αίδευση

Περιβαλλοντική αίδευση Περιβαλλοντική Εκ π αίδευση «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» Διεθνής Διάσκεψη «Περιβάλλον και κοινωνία: εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία» UNESCO, Θεσσαλονίκη 1997

Διαβάστε περισσότερα