Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010"

Transcript

1 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010

2 Ιαν-99 05/10 ΑΝΑΛΥΣΗ Η σπουδαιότητα της Κατανομής Επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο Δεδομένης της ιδιαίτερα αυξημένης μεταβλητότητας των αποδόσεων στις διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης κατά την τελευταία δεκαετία, προβάλλει όλο και πιο ξεκάθαρο το ερώτημα για τους επενδυτές κατά πόσον η κατανομή επενδύσεων εξακολουθεί να συνιστά τη σωστή προσέγγιση για τις τοποθετήσεις τους. Γράφει ο Vincent Deschamps, Head of Investment Research, ΕΜΕΑ Μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια, τα χρηματιστήρια βίωσαν πράγματι, σε δύο περιπτώσεις ιστορικών διαστάσεων, καθοδική μεταστροφή, την οποία ακολούθησε και τις δύο φορές μια ανοδική πορεία-ρεκόρ, με τα επιτόκια να διαμορφώνονται σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα. Θα μπορούσε, λοιπόν, ένας συντηρητικός επενδυτής εύλογα να διερωτηθεί γιατί να επενδύει σε μετοχές, που χαρακτηρίζονται από τόση μεταβλητότητα, ενώ ένας επιθετικός επενδυτής θα μπορούσε, κατά παρόμοιο τρόπο, να αμφισβητήσει κατά πόσον ενδείκνυται να τοποθετείται σε ομόλογα τη στιγμή που τα επιτόκια βρίσκονται για πρώτη φορά σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Οι αναλυτές της Citi 200 υποστηρίζουν ότι, στην πραγματικότητα, οι συνθήκες σήμερα είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για την κατανομή επενδύσεων. Όταν η μεταβλητότητα είναι αυξημένη και οι αποδόσεις των διαφορετικών κατηγοριών επένδυσης διαμορφώνονται σε ακραία επίπεδα, η συσχέτιση μεταξύ τους 160 μειώνεται σημαντικά, ενώ αυξάνεται ο βαθμός στον οποίο επηρεάζουν την απόδοση 140 του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, ένα υψηλότερο επίπεδο διασποράς σημαίνει κατ 120 επέκταση ότι αυξάνονται και οι συνιστώσες της απόδοσης. Το 2009, για παράδειγμα, οι Παγκόσμιες Mετοχές (MSCI World Index) είχαν μια πολύ δυναμική απόδοση 100 βάσει των ιστορικών δεδομένων, ενώ τα Παγκόσμια Oμόλογα (Citigroup BIG Index) κατέγραψαν σημαντικά χαμηλότερες αποδόσεις. Ωστόσο, η απόδοση των Ομολόγων 80 Υψηλής Απόδοσης (High Yield Bonds) ήταν κατά 20% υψηλότερη από την απόδοση των Παγκόσμιων μετοχών. 60 Προσθέτοντας διαφορετικές πηγές απόδοσης, το Επιθετικό Προτεινόμενο Χαρτοφυλάκιο της Citibank σε Ευρώ (Euro Opportunity Model Portfolio) είχε καλύτερη 20 απόδοση έναντι του δείκτη MSCI World το 2008 και το 2009, παρά των τοποθετήσεών του σε ομόλογα. Εάν ληφθεί υπόψη η απόδοση που επιτυγχάνεται μέσω 0της κατανομής επενδύσεων σε σύγκριση με τις επιμέρους κατηγορίες επένδυσης, όπως είναι οι παγκόσμιες μετοχές και τα παγκόσμια ομόλογα, καθίσταται αρκετά σαφές ότι οι συνήθεις τάσεις έχουν διαταραχθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί, σύμφωνα με τις τάσεις αυτές, οι περισσότερες στρατηγικές που χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα κινδύνου έχουν καλύτερες αποδόσεις όταν οι αγορές κινούνται ανοδικά, Το γράφημα απεικονίζει την ετησιοποιημένη απόδοση των προτεινόμενων χαρτοφυλακίων της Citi, (Citi Model Portfolios) έναντι των δεικτών MSCI και Citi World Big. H σύνθεση των προτεινόμενων χαρτοφυλακίων είναι η ακόλουθη: P1: Μετρητά 100% P2: Μετρητά 20%, Κρατικά Ομόλογα Ευρώπης 50%, Εταιρικά Ομόλογα Ευρώπης 20%, Ευρωπαϊκές Μετοχές 7%, Παγκόσμιες Μετοχές 3% P3: Κρατικά Ομόλογα Ευρώπης 40%, Εταιρικά Ομόλογα Ευρώπης 25%, Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης 5%, Ευρωπαϊκές Μετοχές 16%, Παγκόσμιες Μετοχές Ιαν-99 ενώ οι περισσότερες αμυντικές στρατηγικές έχουν καλύτερες αποδόσεις όταν οι αγορές κινούνται καθοδικά. Μέσα στην τελευταία επταετία, η κατανομή επενδύσεων είχε καλύτερη απόδοση για 5 από τα 7 χρόνια (δηλαδή για τα έτη 2003, 2004, 2006, 2007 και 2009), ενώ τα παγκόσμια ομόλογα και οι παγκόσμιες μετοχές είχαν ως κατηγορίες από ένα έτος καλύτερης απόδοσης. Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά την τελευταία δεκαετία η κατανομή επενδύσεων είχε χαμηλότερη απόδοση έναντι τόσο των παγκόσμιων μετοχών όσο και των παγκόσμιων ομολόγων μόνο σε δύο περιπτώσεις, κατά τα έτη 2004 και Η αύξηση της διασποράς και η κατανομή σε κατηγορίες επένδυσης με χαμηλά επίπεδα συσχέτισης προσέφεραν πρόσθετη αξία στους επενδυτές ακόμη και σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας και οικονομικής αβεβαιότητας. Μάρτιος 2010 Πηγή: Citi Investment Research P6 Επιθετικό Προτεινόμενο Χαρτοφυλάκιο Παγκόσμια Ομόλογα (Citi Worlds BIG Index) 40,3% 7,2% 6,1% 9,5% 15,5% 11,8% 27,6% 13,0% 2,2% 9,3% 32,3% Επιθετικό: Ρ6 33,2% 5,4% 4,0% 3,5% 14,0% 11,3% 25,7% 11,1% 1,8% 0,4% 31,8% Αναπτυξιακό: Ρ5 25,0% 4,9% 1,5% -4,3% 12,6% 10,3% 21,5% 9,0% 1,5% -12,5% 28,8% Ισορροπημένο: Ρ4 17,0% 2,7% -1,5% -11,2% 11,6% 9,1% 17,1% 8,3% 0,5% -22,2% 23,4% Συντηρητικό: Ρ2 7,3% 1,0% -4,0% -16,6% 8,8% 7,6% 12,0% 5,2% 0,4% -29,8% 17,9% Εισοδήματος: Ρ3 0,9% -1,6% -7,0% -21,8% 5,6% 7,3% 6,4% 2,1% 0,2% -35,6% 8,7% Παγκόσμιες μετοχές (MSIC World) -3,9% -7,9% -11,3% -31,3% 4,0% 6,8% 5,5% -0,4% 0,2% -39,2% 4,3% P6 Επιθετικό Προτεινόμενο Χαρτοφυλάκιο 9%, Παγκόσμιες τοποθετήσεις σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 5% P4: Κρατικά Ομόλογα Ευρώπης 25%, Εταιρικά Ομόλογα Ευρώπης 18%, Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης 4%, Ομόλογα Αναδυόμενων Αγορών 3%, Ευρωπαϊκές Μετοχές 25%, Αμερικανικές Μετοχές 10%, Μετοχές Ειρηνικού 4%, Μετοχές Αναδυόμενων Αγορών 3%, Παγκόσμιες τοποθετήσεις σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 8% P5: Κρατικά Ομόλογα Ευρώπης 12%, Εταιρικά Ομόλογα Ευρώπης 13%, Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης 5%, Ομόλογα Αναδυόμενων Αγορών 5%, Ευρωπαϊκές Μετοχές 32%, Αμερικανικές Μετοχές 12%, Μετοχές Ειρηνικού 6%, Μετοχές Αναδυόμενων Αγορών 5%, Παγκόσμιες τοποθετήσεις σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 10% P6: Κρατικά Ομόλογα Ευρώπης 6%, Εταιρικά Ομόλογα Ευρώπης 4%, Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης 5%, Ομόλογα Αναδυόμενων Αγορών 5%, Ευρωπαϊκές Μετοχές 39%, Αμερικανικές Μετοχές 15%, Μετοχές Ειρηνικού 9%, Μετοχές Αναδυόμενων Αγορών 7%, Παγκόσμιες τοποθετήσεις σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 10% Παγκόσμιες Μετοχές (MSCI World) Παγκόσμιες Μετοχές (MSCI World) Ιαν-99 ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Ο δείκτης MSCI World είναι ένας παγκόσμιος μετοχικός δείκτης που περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. Ο δείκτης δημοσιεύεται από την MSCI Inc. και συχνά χρησιμοποιείται σαν κοινά αποδεκτός δείκτης αναφοράς για τις αγορές μετοχών παγκοσμίως. Ο δείκτης Citi World BIG index (BIG σημαίνει Broad Investment Grade) είναι ένας παγκόσμια σταθμισμένος δείκτης που περιλαμβάνει Ομόλογα Υψηλής Πιστοληπτικής Ικανότητας που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις και εταιρείες και δημοσιεύεται από τη Citi. MARKET UPDATE Το ξύπνημα του Δράκου Η Ασία, σύμφωνα με την Invesco, βρίσκεται καθ οδόν να ανακαλύψει το μέγεθος της καταναλωτικής της δύναμης. Η αύξηση του πληθυσμού και η άνοδος της οικονομίας της αναμένονται να αποτελέσουν την αρχή ενός κύκλου ζήτησης που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Καταναλωτικές απαιτήσεις στην Ασία: Μεγάλες προσδοκίες Η Ασία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη καταναλωτική αγορά του κόσμου με πληθυσμό που αγγίζει το 50% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού. Η αύξηση των εξόδων για προσωπική κατανάλωση έχει ξεπεράσει αυτήν κάθε άλλης γεωγραφικής περιοχής την τελευταία δεκαετία και η τάση αυτή δείχνει να συνεχίζεται. Η Ασία ακόμη υποκαταναλώνει, καθώς οι τρόποι κατανάλωσης των εύπορων καταναλωτών δεν έχουν ακόμη αγγίξει τη δυνατότητα του αυξανόμενου πλούτου τους. Οι κάτοικοι της περιοχής επωφελούνται μιας ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η συνεισφορά της στην παγκόσμια ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική. Σύμφωνα με την Αναφορά Παγκόσμιου Πλούτου (2009 World Wealth Report) που παρουσίασαν η Merril Lynch και η Capgemini, η περιοχή της Ανατολικής Ασίας θα είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες οικονομικού πλούτου HNWI (High-Net Worth Individual) στον κόσμο. Ο δείκτης HNWI αναμένεται να μεγαλώσει κατά 8,8% κατά το διάστημα , άνω του αναμενόμενου 7,1%. Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως ο δείκτης HNWI της Κίνας ξεπέρασε αυτόν της Μεγάλης Βρετανίας, για να γίνει ο τέταρτος μεγαλύτερος του κόσμου (Πηγή: Capgemini/Merrill Lynch Financial Advisor Survey 2009). Η γέννηση μιας νέας μεσαίας τάξης Η δημιουργία της μεσαίας τάξης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αλλαγές που σημειώνονται στην Ασία, ως προς την κατανάλωση. Νέα επίπεδα πλούτου συσσωρεύονται σε μορφωμένους και με υψηλές ικανότητες ανθρώπους που δημιουργούν μεγαλύτερο εισόδημα, ενώ αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. Στη σημερινή αστική Ασία, τα αυξανόμενα επίπεδα ευμάρειας αυξάνουν τη ζήτηση υψηλότερης ποιότητας προϊόντων διατροφής, σπιτιών, τουρισμού και μιας μεγάλης ποικοιλίας ειδών πολυτελείας. H Invesco προτείνει Αμοιβαία Κεφάλαια για την Ασία Οι Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε επιλεγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Ασίας: 1. Invesco Asia Consumer Demand Fund 2. Invesco Greater China Equity Fund 3. Invesco Asia Infrastructure Fund Τα παραπάνω Αμοιβαία Κεφάλαια στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας σε μετοχές ασιατικών εταιρειών, η δραστηριότητα των οποίων αναμένεται να επωφεληθεί είτε από τον κλάδο υποδομών (infrastructure) ή από την ανάπτυξη της κατανάλωσης (consumer demand). 3

3 05/10 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δεν χρειάζεται να επενδύσετε πολλά, χρειάζεται να χαράξετε έξυπνη πορεία Η Citibank σας προσφέρει το Επενδυτικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη», μία έξυπνη επενδυτική πρόταση που σας δίνει την ευκαιρία να επενδύσετε σε μία σειρά Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εύκολα και απλά, χωρίς να απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο. Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να χτίσετε μακροπρόθεσμα το χαρτοφυλάκιό σας και να φτάσετε τους επενδυτικούς σας στόχους, επενδύοντας ακόμη και 100 σταδιακά, υπερνικώντας, μάλιστα, κάποιες από τις αρνητικές συνέπειες των διακυμάνσεων των αγορών, χάρη στο σχεδιασμό του. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CITIGOLD SELECT Priority Pass Για πρώτη φορά, η αναμονή είναι λόγος για να πετάξετε Επιλέγοντας το Επενδυτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη μπορείτε να απολαμβάνετε τα παρακάτω πλεονεκτήματα: Θέλετε να αποκτήσετε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, αλλά δεν διαθέτετε το μεγάλο κεφάλαιο που συνήθως απαιτείται στην αρχή Θέλετε να συμμετέχετε στην ενδεχόμενη άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, αλλά αναρωτιέστε για το πότε είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να επενδύσετε Έχετε μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους, αλλά δεν θέλετε να χάσετε την ευελιξία σας και την ελεύθερη πρόσβαση στα χρήματά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Citibank και επικοινωνήστε με τους Επενδυτικούς μας Συμβούλους. Στον παρακάτω πίνακα, θα δείτε ενδεικτικά, πώς θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί το κεφάλαιό σας, με ετήσιες καταβολές $1.200, επενδύοντας σε τακτικές καταβολές στο BlackRock Global Equity Αθροιστικά Ποσά Ετήσιων Τακτικών Καταβολών (το επιτόκιο του αποταμιευμένου ποσού είναι 0,5% μεικτό ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο σε λογαριασμό ταμιευτηρίου) Αθροιστική Αξία Επενδυμένων Τακτικών Καταβολών επενδυμένες στο BlackRock Global Equity Fund USD Πηγή: Citibank, BlackRock ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗ- ΡΕΑΣΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Συνολικό Ποσό Ετησίας Τακτικής Αποταμίευσης Ετήσιες Τακτικές Καταβολές επενδυμένες στο BlackRock Global Equity Fund USD Είναι δυνατόν η αναμονή στο αεροδρόμιο να μετατραπεί σε μια ευχάριστη εμπειρία; Και όμως, το Citigold Lifestyle Management κατόρθωσε να το κάνει πραγματικότητα. Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις όλων εσάς, των Citigold Select πελατών μας, η υπηρεσία Priority Pass μετατρέπει την αναμονή για την πτήση σας, στο αεροδρόμιο, σε απόλαυση. Η νέα υπηρεσία Priority Pass σάς εξασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση σε 600 πολυτελείς αίθουσες αναμονής (lounges) αεροδρομίων, σε περισσότερες από 100 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανεξάρτητα από την αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε ή τη θέση που έχετε επιλέξει, εσείς, οι Citigold Select πελάτες μας, μπορείτε να απολαμβάνετε τον καφέ σας ή το ποτό σας σε ένα διακριτικό και πολυτελές περιβάλλον. Κι αν θέλετε να συνδυάσετε την απόλαυση με την εργασία σας, φροντίσαμε ώστε οι χώροι που σας φιλοξενούν να είναι εξοπλισμένοι, ανά πάσα στιγμή, με υπηρεσίες , πρόσβαση στο internet, τηλέφωνο, fax, ακόμη και conference room. Για να απολαμβάνετε στο έπακρο την εμπειρία της υπηρεσίας Priority Pass θα χρειαστείτε μόνο μία κάρτα την οποία αποστείλαμε ταχυδρομικά. Μην παραλείψετε να επικοινωνήσετε με τον επενδυτικό σας σύμβουλο για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορεί να χρειαστείτε, ενώ σε έντυπο που θα λάβετε, θα ενημερωθείτε για τα lounges κάθε αεροδρομίου. 5

4 05/10 CITIGOLD LIFESTYLE MANAGEMENT CITIGOLD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ιδέες για όμορφη ζωή Citigold Global Banking Υπηρεσία Κράτησης Εισιτηρίων Οι μεγαλύτερες παραστάσεις, στην πόρτα σας Το Citigold Lifestyle Management, μέσω της ειδικής υπηρεσίας εύρεσης και κράτησης εισιτηρίων, σας κρατά πάντοτε Proof ενήμερους 3 για ό,τι συμβαίνει στο χώρο του πολιτισμού. Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε την παράσταση που σας ενδιαφέρει και να τηλεφωνήσετε στo ή στο , κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Εμείς θα αναλάβουμε την εύρεση, την κράτηση και την αποστολή των εισιτηρίων στο χώρο που επιθυμείτε. Η υπηρεσία κράτησης και παράδοσης εισιτηρίων σάς παρέχεται δωρεάν. Λεπτομέρειες για τις παραστάσεις Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου θα λάβετε με τους λογαριασμούς σας του Μαΐου. Καλωσήλθατε στη Royal Academy of Arts Με μεγάλη μας χαρά σάς ενημερώνουμε για τη συνεργασία μας με τη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών του Λονδίνου και προσκαλούμε εσάς, τους πολυτιμότερους πελάτες μας, να επισκεφθείτε δωρεάν όλες τις εκθέσεις της κατά την παραμονή σας στο Λονδίνο, για όλο το Απλώς επιδείξτε την κάρτα ανάληψης μετρητών ή την πρόσκληση που θα λάβετε στην είσοδο της έκθεσης και θα έχετε δωρεάν είσοδο για εσάς και το/τη συνοδό σας. Η Βασιλική Ακαδημία Τεχνών του Λονδίνου ιδρύθηκε το 1768 από το βασιλιά Γεώργιο τον Γ, κατέχει μια μοναδική θέση μεταξύ των χώρων που φιλοξενούν εκθέσεις, προωθώντας παράλληλα τη δημιουργία, την απόλαυση και την εκτίμηση των εικαστικών τεχνών. Citigold Select Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Για να ενημερώνεστε έγκαιρα για ό,τι νέο αφορά στην υπηρεσία Lifestyle Management παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο και δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ( ). Χαλάρωση σε μοναδικά πολυτελή ατμόσφαιρα με υπογραφή Hilton Athens To Citigold Lifestyle Management σας προτείνει να απολαύσετε το πολυτελές περιβάλλον και τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που σας προσφέρει το Hilton Athens. Αξιοποιήστε την ειδική προσφορά «Citigold», με σταθερή τιμή 249 για όλο το χρόνο, η οποία περιλαμβάνει: 1 διανυκτέρευση σε δωμάτιο Double Guestroom Δυνατότητα αναβάθμισης δωματίου σε Guestroom Acropolis View, χωρίς επιπλέον χρέωση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα Πρωινό και ένα δείπνο για 2 άτομα στο «Βυζαντινό» Πρόσβαση στο Hiltonia Spa Δυνατότητα αναχώρησης από το δωμάτιο στις 6 το απόγευμα Χρήση εξωτερικής πισίνας (από Μάιο έως Οκτώβριο). Citigold Select Traveling Service Μοναδικά ταξίδια με υπογραφή πολυτέλειας και απόλαυσης Αυτήν την άνοιξη, ανανεωθείτε με ένα ταξίδι! Η Citibank, σε συνεργασία με το Kyvernitis Travel Agency που εξειδικεύεται στην οργάνωση ατομικών ταξιδιών, σας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνετε τα ταξίδια που επιθυμείτε, όπως ακριβώς τα επιθυμείτε! Το Citigold Select Traveling Service σας εξασφαλίζει μοναδικότητα, άνεση και πολυτέλεια, σε συνδυασμό με μοναδικά προνόμια: αποκλειστικά πλεονεκτήματα ανάλογα με τον προορισμό, π.χ. αναβάθμιση διαμονής, complimentary dining κ.ά. δωρεάν μεταφορά προς το αεροδρόμιο με limo service δυνατότητα εξόφλησης του ταξιδιού σας σε άτοκες μηνιαίες δόσεις με τις πιστωτικές κάρτες Citibank και Diners Club. Για έντονους ρυθμούς, η Νέα Υόρκη και το ξενοδοχείο Greenwich του Robert De Niro σάς ταιριάζουν απόλυτα. Στο Λονδίνο, θα απολαύσετε υπέροχα μουσεία, ανεπανάληπτο shopping και μοναδική πολυτέλεια στο ξενοδοχείο Dorchester. O ανατολίτικος «αέρας» και τα παζάρια της Κωνσταντινούπολης θα σας προσφέρουν μια «διαφορετική» εμπειρία ενώ, για μια γεύση από την παλιά, αριστοκρατική Ευρώπη, η Βουδαπέστη είναι ο ιδανικός προορισμός. Η Citibank δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το κόστος, τον προγραμματισμό και τους όρους των ταξιδιωτικών πακέτων που προτείνει η εταιρεία Kyvernitis Travel. Όταν μιλάτε με την τράπεζά σας, είναι καλύτερο να ακούτε τη δική σας γλώσσα. Εάν ταξιδεύετε συχνά ή παραμένετε για μεγάλα διαστήματα στο εξωτερικό, εάν τα παιδιά σας σκέφτονται να σπουδάσουν εκτός Ελλάδας ή εάν προτίθεστε να μεταφέρετε τα επιχειρηματικά σας κεφάλαια σε άλλη χώρα, το Citigold Global Banking απλουστεύει τις τραπεζικές σας συναλλαγές με το εξωτερικό. Με προσεκτικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση κάθε ανάγκης σας, οι υπηρεσίες του Citigold Global Banking περιλαμβάνουν ενδεικτικά: CITIGOLD EVENTS Η Πολυτέλεια του Χρόνου Σε ένα μοναδικό ταξίδι, με θέμα «Η Πολυτέλεια του Χρόνου», είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν οι Citigold Select πελάτες μας, καλεσμένοι του Citigold Select Lifestyle Management και του Οίκου Chivas. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου στην αίθουσα «Φαίδρα» του ξενοδοχείου Saint George Lycabettus. Επρόκειτο πραγματικά για μια all exclusive βραδιά, με επίτιμο προσκεκλημένο τον κ. Pietro Grassano, Vice President της JP Morgan Asset Management, ο οποίος πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα τη σημασία του χρόνου στις επενδύσεις. Μετά την ομιλία τού κ. Grassano, ο κ. Colin Scott, Master Blender του Chivas, μύησε τους καλεσμένους μας στα μοναδικά αρώματα και τις γεύσεις των πολύτιμων blends του Chivas. Ο κ. Scott εξήγησε τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο χρόνος στη δημιουργία του κορυφαίου ουίσκι, ενώ μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους την εξαίσια γεύση των Chivas Regal 12, 18 και 25 ετών. Η βραδιά έκλεισε με cocktail party. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και δυνατότητα έκδοσης πιστωτικής κάρτας* πριν ακόμα φτάσετε στη χώρα προορισμού σας Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και άμεση μεταφορά χρημάτων* στα μέλη της οικογένειάς σας που σπουδάζουν στο εξωτερικό Δωρεάν πρόσβαση σε 550 Citigold Centers σε 36 χώρες, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε και στο εξωτερικό ευκολίες, όπως αίθουσες συσκέψεων, τηλέφωνα για τοπικές συνδιαλέξεις, πρόσβαση στο Internet, fax κ.ά. Δωρεάν γραμμή παγκόσμιας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Citigold για άμεση σύνδεση με την υπηρεσία εξυπηρέτησης Citigold στην Ελλάδα -τηλ.: ** Άμεσα διαθέσιμα μετρητά, έως $10.000, σε περίπτωση ανάγκης Ολοκληρωμένη κάλυψη σε θέματα ιατρικής ασφάλειας, σε όλον τον κόσμο, με την υπηρεσία International SOS και την προσωπική κάρτα μέλους. Παράλληλα, φροντίζουμε να έχετε το δικό σας προσωπικό ιατρικό σύμβουλο που ανταποκρίνεται σε έκτακτα περιστατικά και σας προσφέρει συμβουλές υγείας, όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό. Είτε χάσετε τα φάρμακά σας ή αντιμετωπίσετε κάποιο πιο σοβαρό ιατρικό περιστατικό, η υπηρεσία International SOS θα βρίσκεται στο πλευρό σας, όποτε κι αν τη χρειαστείτε. Με την προσωπική κάρτα μέλους που θα έχετε μαζί σας, οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια απέχει μόλις ένα τηλεφώνημα. * Σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στη χώρα προορισμού ** Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ή από τον Προσωπικό σας Σύμβουλο. 7

5 CITI Αποτελέσματα Α τριμήνου: Επιστροφή στην Κερδοφορία και είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η έξοδος από την κρίση διεθνώς. Στο σημερινό ασταθές περιβάλλον, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η Citi ξεχωρίζει για την οικονομική της δύναμη. Στο τέλος του 2009 αποπλήρωσε την κρατική βοήθεια των ΗΠΑ και στο Α τρίμηνο του 2010 επέστρεψε στην κερδοφορία (μετά από περίπου 3 χρόνια), καταγράφοντας καθαρά κέρδη (τριμήνου) $4,4 δισ. Η Citi αντιμετώπισε έγκαιρα και με επιτυχία τα προβλήματα που δημιούργησε η διεθνής κρίση. Σήμερα διαθέτει ισχυρή οικονομική θέση, ξεκάθαρη στρατηγική, εξαιρετική αποτελεσματικότητα Στοιχεία που αιτιολογούν την οικονομική δύναμη της Citi: Μοναδική διεθνής παρουσία σε περισσότερες από 140 χώρες και σχεδόν 200 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό χώρο Με επίκεντρο τον πελάτη, διαχειρίζεται 200 εκατ. λογαριασμούς και στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται: o 99% των 100 μεγαλυτέρων εταιρειών του κόσμου (Fortune 100) o Kυβερνήσεις 120 περίπου χωρών o 400 από τις 500 κορυφαίες Τράπεζες του κόσμου και 200 από τους 300 μεγαλύτερους Διαχειριστές Κεφαλαίων Συνολικές καταθέσεις που ξεπερνούν τα $800 δισ. Εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα Α τριμήνου 2010 o Έσοδα $25,4 δισ. o Καθαρά κέρδη $4,4 δισ. Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, βελτιωμένοι δείκτες πιστωτικού κινδύνου, αποδεδειγμένη πειθαρχία στον έλεγχο εξόδων Πιστοληπτική ικανότητα της Citibank Intl Plc: (S&P) A+, (Moody s) A2, (Fitch) A+ Η Citi είναι μια κορυφαία εταιρεία με κοινωνική ευθύνη, η οποία θέτει πρώτα από όλα τους πελάτες της, εκτιμά τους υπαλλήλους της, βοηθά τις κοινωνίες στις οποίες λειτουργεί και σέβεται το περιβάλλον (www.citizenship.citigroup.com). ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται από τη Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος, η οποία εποπτεύεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Authority), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν έγγραφο έχει πληροφοριακό και μόνο σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτε τίθεται αυτό στη διάθεσή σας στο πλαίσιο παροχής κάποιας επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας από τη Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Όλες οι εκφερόμενες απόψεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των αντίστοιχων αναλυτών, οι οποίοι απασχολούνται και αμείβονται από τις εταιρείες του ομίλου της Citigroup. Οι αναλυτές βεβαιώνουν ότι οι συγκεκριμένες συστάσεις ή απόψεις, οι οποίες αναφέρονται από τους ίδιους στο παρόν, δεν ήταν, δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με την καταβολή αμοιβής από τρίτον. Κατά τη σύνταξη και δημοσίευση του παρόντος τηρήθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί της Citibank για την πρόληψη και αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η Citibank, επίσης, διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή πράξεων χειραγώγησης της αγοράς. Οι συστάσεις που παρατίθενται σε αυτό το έντυπο πρέπει να διαβάζονται με προσοχή. Οι αναφερόμενες στο παρόν έγγραφο επενδύσεις υπόκεινται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχομένης απώλειας του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόψεις και τυχόν συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως ενδεικτικά τον πληθωρισμό, το ύψος των επιτοκίων, το οικονομικό περιβάλλον, την κατάσταση της αγοράς και άλλα ειδικά εταιρικά γεγονότα. Θα πρέπει ακόμη να γνωρίζουν ότι τα αριθμητικά δεδομένα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις ή οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι επενδυτές πρέπει να εκλάβουν το παρόν ως ένα μόνο από τους παράγοντες διαμόρφωσης της επενδυτικής επιλογής τους. Το έντυπο αυτό απευθύνεται μόνο σε επενδυτές και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του, η αντιγραφή του, η επανεκτύπωσή του και η μετάδοσή του, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την άδεια του εκδότη του.

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 14 Ιούλιος 2010

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 14 Ιούλιος 2010 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 14 Ιούλιος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4216/ 4.10.2006 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 21 Απρίλιος 2012

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 21 Απρίλιος 2012 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 21 Απρίλιος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALICO AIG & ALICO FRANCHISING ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Το ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου των ξενοδοχείων πολυτελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σύνοψη της Προμελέτης Σκοπιμότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σύνοψη της Προμελέτης Σκοπιμότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σύνοψη της Προμελέτης Σκοπιμότητας 1.1 Σύνοψη του Ιστορικού και της Ιδέας του Προγράμματος Το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη δημιουργία ενός υδροψυχαγωγικού πάρκου στο νησί της Κω και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Business. Σύνταξη από ιδιωτικά προγράµµατα. Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Business. Σύνταξη από ιδιωτικά προγράµµατα. Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Business Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 11 ΜΑΪΟΥ 2014 Ευέλικτες και οικονοµικές προτάσεις για ασφάλεια: Ζωής Σύνταξης Εισοδήµατος Αποταµίευσης Παιδιών Σπουδών Υγείας Ατυχήµατος Κατοικίας Αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αλήθεια ότι η μέχρι

Είναι αλήθεια ότι η μέχρι Αριθμός φύλου 09 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Πρωταγωνιστής της ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Αντώνης Στεργιώτης Μέχρι σήμερα στο Club Hotel Casino Λουτρακίου έχουν επενδυθεί 134 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα