Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1"

Transcript

1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1

2 Τεχνίτης Μονωτής

3 Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ «Διάχυση αποτελεσμάτων αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για ανέργους και επαπειλούμενους ανέργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής τους Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης/ επανακατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων»

4 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Προβλήματα στις Υγρομονώσεις Ενώσεις ασφαλτικών φύλλων (αλληλοεπικαλύψεις) Μεταβολή των διαστάσεων (συστολή) Διάτρηση της υγρομόνωσης Σκλήρυνση της υγρομόνωσης (Γήρανση) Φουσκώματα Υφαρπαγή από τον άνεμο Κατηγορίες Προκατασκευασμένων Ασφαλτικών Φύλλων Ασφαλτικά φύλλα οξειδωμένης ασφάλτου Ασφαλτικά φύλλα τροποποιημένης ασφάλτου (APP και SBS) Ασφαλτικά φύλλα τροποποιημένης ασφάλτου με πολυπροπυλένιο (APP modified) Ασφαλτικά φύλλα τροποποιημένης ασφάλτου με συνθετικό λάστιχο (SBS modified) Γενικές παρατηρήσεις Εφαρμογή Εκτιμήσεις και συμπεράσματα Κριτήρια Επιλογής Ασφαλτικών Μεμβρανών Κριτήριο διάρκειας ζωής στεγανωτικού συστήματος(γήρανση υλικών) Κριτήριο του αριθμού των στεγανωτικών στρώσεων Κριτήριο επικαλύψεων ασφαλτικών μεμβρανών στη φάση παραγωγής Κριτήριο υποστρώματος του στεγανωτικού συστήματος Κριτήριο δυνατότητας δίπλωσης (γωνιάσματος) σε ορθή γωνία των ασφαλτικών μεμβρανών Οικονομικά κριτήρια Κριτήριο κατάταξης κατά Κ.Δ.Θ Γενικότητες Κατάταξη των υγρομονωτικών στρώσεων (Χρήση ασφαλτικών στεγανωτικών φύλλων) Κατάταξη των χρήσεων σε σχέση με τον προορισμό της στέγης και το υπόστρωμα Κωδικοποίηση Ασφαλτικών Φύλλων Τύπος οπλισμού Τύπος μίγματος Τύπος επικάλυψης Ανω επιφάνεια Κάτω επιφάνεια Βάρος ασφαλτικών φύλλων Παραδείγματα... 27

5 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 5.6. Κωδικοποίηση εφαρμογής Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος Δοκιμές κριτηρίου κατά Κ. Δ. Θ ΔΟΚΙΜΗ Νο Ι ΔΟΚΙΜΗ Νο ΙΙ ΔΟΚΙΜΗ Νο III Καθορισμός ιδιοτήτων ροής σε υψηλές θερμοκρασίες Διαδικασία δοκιμής Ρύθμιση της θερμοκρασίας Εξέταση σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία Καθορισμός της πραγματικής θερμοκρασίας ροής Προτεινόμενες λύσεις Στεγάνωση Βάτου Δώματος Ανεστραμμένη μόνωση Στεγάνωση Δωμάτων Κήπων Στεγάνωση χώρων στάθμευσης Στεγάνωση Υπογείων Επαναστεγάνωση Δώματος Μονώσεις Πλοίων Βιομηχανική Μόνωση

6 Ε ι σ α γ ω γ ή 1. Εισαγωγή ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Τις προηγούμενες δεκαετίες η υγρομόνωση με προκατασκευασμένα ασφαλτικά φύλλα, γινόταν με την μέθοδο των πολλαπλών στρώσεων ασφαλτικών φύλλων ή με τη χρήση ρευστής ασφάλτου. Την τελευταία δεκαετία γίνεται υγρομόνωση επιφανειών με δύο ή με μία και μόνη στρώση ασφαλτικού φύλλου. Αυτό οφείλεται κύρια σε δύο λόγους : α. Τη βελτίωση της ποιότητας των ασφαλτικών μιγμάτων με την προσθήκη ειδικών υλικών, που συντελούν στην αύξηση της διάρκειας ζωής και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών τους, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αξιοπιστία της υγρομόνωσης διπλής ή και μονής στρώσης. β. Τις τεχνικές βελτίωσης των γραμμών παραγωγής προκατασκευασμένων ασφαλτικών φύλλων, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση οπλισμών με υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά και την παραγωγή φύλλων μεγάλου πάχους. Υγρομόνωση μιας στρώσης. Χαρακτηρίζεται από την χρήση ενός και μόνου ασφαλτικού φύλλου υψηλών προδιαγραφών (πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, μεγάλο πάχος) Υγρομόνωση διπλής στρώσης ή πολλαπλών στρώσεων. Χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία υγρομονωτικού συστήματος με δύο (2) ή περισσότερες στρώσεις, προκατασκευασμένων ασφαλτικών φύλλων, με πιθανά διαφορετικό πάχος, διαφορετικό οπλισμό, διαφορετικές επικαλύψεις, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτελεί αξιόπιστη λύση. Σελίδα 1

7 Ε ι σ α γ ω γ ή Η χρήση δύο στρώσεων αποτρέπει κινδύνους που παρουσιάζονται από κακή εφαρμογή στην αλληλοεπικάλυψη των φύλλων και βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται συνήθως με ασφαλτικά φύλλα που παράγονται με ασφαλτικό μίγμα ασφάλτου-πολυμερών. Στο σύνολο των χωρών που αντιπροσωπεύονται στη Διεθνή Ένωση Υγρομόνωσης η τεχνική της υγρομόνωσης με μία στρώση αντιπροσωπεύει το 32% των υγρομονώσεων που γίνονται με προκατασκευασμένα ασφαλτικά φύλλα τροποποιημένης ασφάλτου. Σελίδα 2

8 Π ρ ο β λ ή μ α τ α σ τ ι ς Υ γ ρ ο μ ο ν ώ σ ε ι ς 2. Προβλήματα στις Υγρομονώσεις Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις υγρομονώσεις με προκατασκευασμένα ασφαλτικά φύλλα οφείλονται τόσο στην ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται όσο και στην μη τήρηση των κανόνων σωστής εφαρμογής. Τα σημαντικότερα προβλήματα μπορεί να απαριθμηθούν και να διευκρινισθούν σύμφωνα με την ακόλουθη ανάλυση Ενώσεις ασφαλτικών φύλλων (αλληλοεπικαλύψεις) Αποτελούν σημαντικό πρόβλημα και ένα μεγάλο ποσοστό αστοχιών προέρχεται από κακή ποιότητα των ενώσεων. Είναι προφανές ότι αποτελούν ευπαθές σημείο της υγρομόνωσης και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή Μεταβολή των διαστάσεων (συστολή) Είναι φαινόμενο που παρουσιάζεται με ασφαλτικά φύλλα εφαρμοσμένα όταν ο οπλισμός δεν είναι καλής ποιότητας και η συρρίκνωσή του δεν είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια. Παρουσιάζεται συνήθως σε ασφαλτικά φύλλα που έχουν οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα όχι με ιδιαίτερη σταθερότητα διαστάσεων Διάτρηση της υγρομόνωσης Οφείλεται σε μηχανικές καταπονήσεις είτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής είτε μεταγενέστερα στην έτοιμη υγρομόνωση. Ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται με την χρησιμοποίηση ασφαλτικών φύλλων με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα μεγάλης αντοχής σε διάτρηση. Σελίδα 3

9 Π ρ ο β λ ή μ α τ α σ τ ι ς Υ γ ρ ο μ ο ν ώ σ ε ι ς 2.4. Σκλήρυνση της υγρομόνωσης (Γήρανση) Οφείλεται στη χρησιμοποίηση ασφαλτικών φύλλων κακής ποιότητας με μικρή περιεκτικότητα σε πρόσθετα. Καταδεικνύει κακή ποιότητα ασφαλτικού μίγματος. Παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονα σε υγρομονώσεις με ασφαλτικά φύλλα οξειδωμένης ασφάλτου Φουσκώματα Η αιτία είναι η εγκλωβισμένη υγρασία. Οφείλεται σε διάφορες αιτίες όπως παρουσία νερού ή υγρασίας στο υπόστρωμα, εφαρμογή με βροχερό καιρό, εγκλωβισμός αέρα κάτω από το ασφαλτικό φύλλο, χρήση φλόγιστρου λιγότερο από όσο επιβάλλεται και μερικές φορές από τον οπλισμό του ασφαλτικού φύλλου αν περιέχει σημαντική ποσότητα υγρασίας και δεν υπάρξει διαδικασία απαγωγής της κατά την παραγωγή. Η εγκλωβισμένη υγρασία με την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μετατρέπεται σε υδρατμό και αντίθετα επανέρχεται στην αρχική μορφή με τη μείωση της θερμοκρασίας. Η εναλλαγή αυτή δημιουργεί κίνδυνο ρήξης της υγρομόνωσης Υφαρπαγή από τον άνεμο Παρουσιάζεται σε περιπτώσεις υγρομονώσεων που δεν έχουν επικολληθεί σωστά στο υπόστρωμα, λόγω της υποπίεσης που δημιουργεί στην επιφάνεια της υγρομόνωσης ο δυνατός άνεμος. Τα παραπάνω αναφερόμενα προβλήματα παρουσιάζονται περισσότερο έντονα στις υγρομονώσεις μιας στρώσης, οι οποίες άλλωστε είναι και περισσότερο ευπαθείς στην εισροή νερού αν κάποιο από τα προβλήματα υπάρχει. Σελίδα 4

10 Π ρ ο β λ ή μ α τ α σ τ ι ς Υ γ ρ ο μ ο ν ώ σ ε ι ς Αντίθετα στις υγρομονώσεις πολλαπλών στρώσεων, οι επόμενες, μετά την πρώτη, στρώσεις επιτρέπουν την αποκατάσταση των αστοχιών που θα έχει πιθανά η πρώτη στρώση. Από στατικές έρευνες που έχουν γίνει έχει προκύψει ότι οι υγρομονώσεις μονής στρώσης παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό αστοχιών από αυτές πολλαπλών στρώσεων (68% έναντι 32%). Σελίδα 5

11 Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ω ν Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν 3. Κατηγορίες Προκατασκευασμένων Ασφαλτικών Φύλλων 3.1. Ασφαλτικά φύλλα οξειδωμένης ασφάλτου Πρόκειται για ασφαλτικά φύλλα που παράγονται από μίγμα οξειδωμένης ασφάλτου, το οποίο εμποτίζει ένα ή περισσότερους οπλισμούς. Τα ασφαλτικά φύλλα αυτής της κατηγορίας αντικατέστησαν στο τέλος του περασμένου αιώνα τα πισσόχαρτα για στεγάνωση δωμάτων του παρόντος κώδικα. Σαν βασικά μειονεκτήματα αναφέρονται η ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία, η αρνητική επίδραση του όζοντος της ατμόσφαιρας, η αδυναμία που έχουν στην αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες (παγετός, χιόνι) και η μικρή διάρκεια ζωής λόγω γήρανσης του μίγματος παραγωγής. Στις σημερινές συνθήκες τα προκατασκευασμένα ασφαλτικά φύλλα οξειδωμένης ασφάλτου χρησιμοποιούνται σαν φράγμα υδρατμών και σαν πρώτη στρώση σε συστήματα πολλαπλών στρώσεων με σκοπό τη μείωση του κόστους Ασφαλτικά φύλλα τροποποιημένης ασφάλτου (APP και SBS) H προσθήκη πολυμερών ρητινών στα ασφαλτικά μίγματα παραγωγής προκατασκευασμένων στεγανωτικών φύλλων, είχε σαν σκοπό και πραγματικά έτσι έγινε, να δώσει αυξημένες ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία έλειπαν από τα ασφαλτικά φύλλα οξειδωμένης ασφάλτου. Στόχος η μεγάλη διάρκεια ζωής, η αντοχή σε καιρικές μεταβολές και ατμοσφαιρικές συνθήκες δύσκολες, η μεγάλη ελαστικότητα, η ανταπόκριση στις συστολοδιαστολές του υποστρώματος. Σελίδα 6

12 Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ω ν Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν Ασφαλτικά φύλλα τροποποιημένης ασφάλτου με πολυπροπυλένιο (APP modified) Η προσθήκη πλαστομερών ρητινών πολυπροπυλενίου (APP), δημιουργεί ασφαλτικό μίγμα περισσότερο πλαστικό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες. Ο τύπος αυτός των ασφαλτικών φύλλων επιδέχεται επικόλληση με τη χρήση φλογίστρου. Η χρησιμοποίηση οξειδωμένης ασφάλτου (εν θερμώ) για την επικόλληση δεν δημιουργεί γενικά καλή πρόσφυση στα υποστρώματα. Είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και μπορούν να αποτελέσουν τελευταία στρώση υγρομονωτικού συστήματος χωρίς προστασία (επικάλυψη). Αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι 150 C. Εχουν μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή Ασφαλτικά φύλλα τροποποιημένης ασφάλτου με συνθετικό λάστιχο (SBS modified) Η προσθήκη ελαστομερών υλικών (SBS) δημιουργεί μίγμα περισσότερο ελαστικό και κατά συνέπεια ανθεκτικότερο σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο τύπος αυτός επιδέχεται επικόλληση με οξειδωμένη (θερμή) άσφαλτο χωρίς να απαγορεύεται η χρήση φλογίστρου. Δεν αντέχουν ιδιαίτερα στην υπεριώδη ακτινοβολία, άρα δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται σαν τελευταία στρώση υγρομονωτικού συστήματος χωρίς προστασία (επικάλυψη). Αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι 120 ο C Γενικές παρατηρήσεις Ο διαχωρισμός των ασφαλτικών φύλλων τροποποιημένης ασφάλτου δεν αποκλείει την ύπαρξη ασφαλτικών φύλλων με χαρακτηριστικά και των δύο Σελίδα 7

13 Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ω ν Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν κατηγοριών ταυτόχρονα. Η προσθήκη των ρητινών στα ασφαλτικά μίγματα και η βελτιωμένη διαδικασία παραγωγής οδηγούν σε προϊόντα μεγαλύτερου κόστους. Ο ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε οικονομία ποσότητας ή κακή ποιότητα πρόσθετων Εφαρμογή Ασφαλτικά φύλλα APP Tα ασφαλτικά φύλλα APP δεν πρέπει να γίνεται επικόλληση με οξειδωμένη άσφαλτο (εν θερμώ). Πρέπει να γίνεται η επικόλληση με χρήση φλογίστρου πάνω σε υπόστρωμα που προηγούμενα έχει ασταρωθεί με ασφαλτικό γαλάκτωμα ή ασφαλτικό βερνίκι. Μερικοί παραγωγοί ασφαλτικών φύλλων συνιστούν τη χρησιμοποίηση ψυχρής κόλλας ειδικής ασφαλτικής βάσης. Η χρήση οξειδωμένης ασφάλτου (εν θερμώ) δεν συνιστάται λόγω του υψηλού δείκτη μάλθωσης των ασφαλτικών φύλλων APP Ασφαλτικά φύλλα SBS Στα ασφαλτικά φύλλα SBS η επικόλληση μπορεί να γίνει είτε με χρήση οξειδωμένης ασφάλτου (εν θερμώ) είτε με χρήση φλογίστρου. Πρέπει πάντα το υπόστρωμα να έχει ασταρωθεί με ασφαλτικό γαλάκτωμα ή ασφαλτικό βερνίκι. Μπορούν επίσης να επικολληθούν με ψυχρής βάσης, ασφαλτική ελαστομερή κόλλα. Σελίδα 8

14 Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ω ν Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν Ασφαλτικά φύλλα οξειδωμένης ασφάλτου Στα ασφαλτικά φύλλα οξειδωμένης ασφάλτου η επικόλληση γίνεται είτε με χρήση θερμής οξειδωμένης ασφάλτου είτε με χρήση φλογίστρου. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ασταρωμένο με ασφαλτικό βερνίκι ή ασφαλτικό γαλάκτωμα. Σημείωση : Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής με φλόγιστρο πρέπει η φλόγα να επιδρά και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες. Η εξασκούμενη πίεση στον ρόλλο του ασφαλτικού φύλλου πρέπει να είναι τέτοια ώστε το λειωμένο ασφαλτικό μίγμα να βγαίνει από τα πλάγια Εκτιμήσεις και συμπεράσματα Το υγρομονωτικό σύστημα δύο στρώσεων με ασφαλτικά φύλλα τροποποιημένης ασφάλτου και οπλισμό υψηλής ποιότητας αποτελεί σε γενικές γραμμές από οικονομικοτεχνικής άποψης την πλέον αξιόπιστη μακροβιότερη λύση. Η δύναμη συγκόλλησης στο υπόστρωμα είναι μεγαλύτερη για ασφαλτικά φύλλα SBS. Η επικόλληση των ασφαλτικών φύλλων με χρήση φλογίστρου κερδίζει συνεχώς έδαφος, αφ ενός λόγω χαμηλότερου κόστους εργασίας και αφ ετέρου παρουσιάζει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Τα συστήματα «θερμής κόλλησης» τείνουν να μειωθούν ενώ αντίθετα αυξάνονται τα συστήματα «ψυχρής κόλλησης» ως παρέχοντα μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με το υπόστρωμα. Σε υγρομονωτικά συστήματα μονής στρώσης είναι απαραίτητο το ασφαλτικό φύλλο να είναι υψηλής ποιότητας όσον αφορά το ασφαλτικό μίγμα, την ποιότητα του οπλισμού και μεγάλου πάχους. Μεγάλη είναι η ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων εταιρειών και ειδικευμένων τεχνιτών. Η εφαρμογή των ασφαλτικών φύλλων είναι η περισσότερο σημαντική Σελίδα 9

15 Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ω ν Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν εργασία. Ιδιαίτερα στις ενώσεις και κύρια στα συστήματα υγρομόνωσης με μονή στρώση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συνεργεία μικρής εμπειρίας. Για τις ενώσεις προτείνεται επικόλληση σε δύο χρόνους. α. Κατά την επικόλληση του ασφαλτικού φύλλου σε όλη την επιφάνειά του. β.τελική επεξεργασία των ενώσεων με την βοήθεια φλογίστρου και σπατουλάρισμα. Πρέπει να προτείνεται και να εφαρμόζεται σύστημα υγρομόνωσης δύο στεγανωτικών στρώσεων. Το ασφαλτικό φύλλο της τελικής στρώσης να είναι τροποποιημένου ασφαλτικού μίγματος και να έχει οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα. Στις προσφορές για την εκτέλεση μιας υγρομόνωσης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται τα ακόλουθα : Βάρος ή πάχος Τύπος οπλισμού Βάρος οπλισμού Τρόπος επικόλλησης Εργαλεία και συνεργείο που θα χρησιμοποιηθούν Τεχνικά χαρακτηριστικά των ασφαλτικών μεμβρανών Σελίδα 10

16 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν 4. Κριτήρια Επιλογής Ασφαλτικών Μεμβρανών Οι στεγανώσεις δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες σε μια ή δύο στρώσεις, απαιτούν ορισμένα κριτήρια επιλογής τους, που οδηγούν στην ασφαλέστερη τεχνική λύση και στην πλέον οικονομική. Τα κριτήρια αυτά είναι συνάρτηση των κανόνων της τέχνης και της εφαρμογής των ασφαλτικών μεμβρανών, εξαρτώνται από τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τους επόμενους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε συγκεκριμένο είδος ασφαλτικών μεμβρανών Κριτήριο διάρκειας ζωής στεγανωτικού συστήματος(γήρανση υλικών) Η διάρκεια ζωής μίας στρώσης ενός στεγανωτικού συστήματος είναι πάντα σημαντικό κριτήριο επιλογής για τις ασφαλτικές μεμβράνες, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι εκτεθειμένες σε θερμικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Μεταξύ των μεμβρανών οξειδωμένης ασφάλτου, των μεμβρανών ελαστομερούς ασφάλτου (SBS) ή των μεμβρανών ελαστοπλαστικής ασφάλτου (ΑΡΡ), πρέπει να προτιμούνται οι δύο τελευταίες κατηγορίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να τοποθετηθούν στο δώμα χωρίς στρώση προστασίας και κύρια σε θερμομονωτικό υπόστρωμα όπου τότε οι μεμβράνες πρέπει να φέρουν αυτοπροστασία (ορυκτές ψηφίδες, μεταλλική). Σημείωση: Η γήρανση των ασφαλτικών μεμβρανών, ιδιαίτερα της οξειδωμένης ασφάλτου, οφείλεται όχι μόνο στην απώλεια των πτητικών της ασφάλτου αλλά και στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των υλικών του κάθε φορέα και στις διάφορες εσωγενείς και εξωγενείς επιδράσεις : Σελίδα 11

17 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν Γήρανση καθαρής θερμικής αιτίας που εμφανίζεται με χαλάρωση των τάσεων μέσα στον φορέα και εκδηλώνεται με αναδίπλωσή του. Γήρανση μηχανικής φύσης οφειλόμενη στην κόπωση του υλικού του φορέα, με συνέπεια να προκαλείται μείωση του ορίου ελαστικότητας. Γήρανση από έκθεση της μεμβράνης σε διαδοχικές αυξομειώσεις της θερμοκρασίας με συνέπεια να τίθενται υπό τάση ορισμένοι φορείς, αν υπάρχουν διαφορετικοί φορείς. Γήρανση χημικής προέλευσης που οφείλεται σε διάλυση των συγκολλήσεων των συστατικών των φορέων ( μεταξύ των ινών γυαλιού ή πολυεστέρα ) λόγω επίδρασης ορισμένων λαδιών της ασφάλτου και εκδηλώνεται π.χ. με πτώση του ορίου ελαστικότητας του φορέα. Γήρανση από παρουσία νερού ( απορρόφηση νερού ) που έχει σαν συνέπεια για ορισμένους φορείς, την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του υλικού των ινών τους που οφείλεται σε υδρόλυση. Γήρανση οφειλόμενη στην παρουσία ορισμένων μικροοργανισμών που έχουν τη δυνατότητα να αποσαθρώσουν την πρώτη ύλη των φορέων. Γήρανση που οφείλεται στην άσφαλτο προεμποτισμού του φορέα όταν δεν είναι συμβατή με το υλικό του φορέα. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αποφλοίωση του φορέα από το ασφαλτικό μίγμα όταν οι ίνες του έρθουν σε επαφή με νερό Κριτήριο του αριθμού των στεγανωτικών στρώσεων Όταν επιλέγεται να κατασκευαστεί η στεγάνωση με μία ασφαλτική μεμβράνη αυτή θα πρέπει να είναι ελαστομερούς ή ελαστοπλαστικής ασφάλτου, με φορέα μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα βάρους 250gr/m 2 και πάχους τουλάχιστον 3mm ή βάρους 4kg/m 2 με αυτοπροστασία. Η μεμβράνη αυτή είναι απαραίτητη όταν το δώμα δεν έχει στρώση προστασίας. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης δύο ασφαλτικών μεμβρανών η πρώτη μεμβράνη μπορεί να είναι οξειδωμένης, ελαστομερούς ή πλαστομερούς ασφάλτου βάρους 3kg/m 2, με φορέα υαλοπίλημα και η δεύτερη ελαστομερούς, πλαστομερούς ή ελαστοπλαστικής Σελίδα 12

18 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν ασφάλτου βάρους 4kg/m 2, με φορέα μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα βάρους 180gr/m Κριτήριο επικαλύψεων ασφαλτικών μεμβρανών στη φάση παραγωγής Πρέπει να επιλέγονται μεμβράνες που έχουν σαν επικάλυψη στην κάτω επιφάνειά τους φιλμ πολυαιθυλενίου διότι προσφέρουν καλύτερη συγκόλληση των ρόλλων μεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται φλόγιστρο. Σε μεμβράνες με επικάλυψη χαλαζιακή άμμο υπάρχει κίνδυνος αστοχίας στη συγκόλληση των φύλλων μεταξύ τους. Σημείωση : Το φιλμ πολυαιθυλενίου όταν χρησιμοποιείται σαν επικάλυψη για την πάνω επιφάνεια της ασφαλτικής μεμβράνης πρέπει να είναι τρυπημένο κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζει την αναπνοή του ασφαλτικού μίγματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση φλογίστρου διατηρείται ο παραδοσιακός τρόπος επικάλυψης με χαλαζιακή άμμο και η επικόλληση γίνεται με την βοήθεια θερμής ή ψυχρής ασφαλτόκολλας. Ο πολυεστερικός οπλισμός των ασφαλτικών μεμβρανών που επικολλούνται με χρήση φλογίστρου πρέπει να βρίσκεται πάνω από το μέσο του πάχους της μεμβράνης ώστε να αποκλεισθεί το κάψιμό του από το φλόγιστρο. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα όταν η ασφαλτική μεμβράνη έχει οπλισμό υαλοπίλημα που είναι άκαυστο Κριτήριο υποστρώματος του στεγανωτικού συστήματος Το κριτήριο αυτό έχει σχέση με τον τρόπο εφαρμογής των ασφαλτικών μεμβρανών πάντα σε συνδυασμό με την ύπαρξη ή όχι στρώση προστασίας (σχετικές του κεφαλαίου 13 του προτύπου 1415 του ΕΛΟΤ). Σελίδα 13

19 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν Σημείωση: Οι ασφαλτικές μεμβράνες πρέπει να αντέχουν χωρίς ρηγματώσεις στις γενικές και τοπικές παραμορφώσεις του υποστρώματος όπου είναι τοποθετημένες και ειδικά σε αυτές που δημιουργούνται στην επιφάνεια μεταξύ μεμβράνης και υποστρώματος, όταν σε αυτό εμφανίζονται ρηγματώσεις ή αυξομειώσεις μεταξύ των αρμών των θερμομονωτικών πλακών που χρησιμοποιούνται σαν υπόστρωμα στεγανωτικής στρώσης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εργαστηριακές δοκιμές σε καταπόνηση ασφαλτικών μεμβρανών στις παραπάνω παραμορφώσεις υποστρώματος διαφέρουν σημαντικά από τις επί τόπου δημιουργούμενες καταπονήσεις. Πάντοτε τα υλικά των μεμβρανών έχουν τάση να ολισθαίνουν στις δημιουργούμενες ρωγμές ή στους αρμούς του θερμομονωτικού υποστρώματος και τελικά να ρηγματώνονται από σύνθλιψη. Αντίθετα στις εργαστηριακές δοκιμές παρουσιάζουν αντοχή, σε άνοιγμα ρωγμής που φθάνει τα 3mm και για ορισμένα υλικά που είναι χωρίς επικόλληση ( ελεύθερα ) στο υπόστρωμά τους, αλλά έχουν κατακόρυφη φόρτιση, το άνοιγμα μπορεί να φθάσει τα 10mm χωρίς να παρουσιασθούν ρηγματώσεις. Στο επόμενο σχήμα σημειώνονται τα διαδοχικά Σελίδα 14

20 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν στάδια δίπλωσης και ρηγμάτωσης μίας ασφαλτικής μεμβράνης λόγω αυξομείωσης του πλάτους ενός αρμού θερμομονωτικού υποστρώματος. Με την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών η μεμβράνη μαλακώνει και διπλώνει σε μορφή «λύρας», μέσα στον αρμό προς τα κάτω (Α). Μείωση της διατομής μέχρι να αποκαλυφθεί ο φορέας, ο οποίος και καταπονείται (Β). Με το κλείσιμο του αρμού η μείωση της διατομής εμφανίζεται σαν μόνιμη ρωγμή (C). Σε πολλές περιπτώσεις εφελκύεται η μεμβράνη στην περιοχή του αρμού και η επιμήκυνσή της εμφανίζεται με μια προς τα πάνω αναδίπλωση σε απόσταση από τον αρμό (D) Κριτήριο δυνατότητας δίπλωσης (γωνιάσματος) σε ορθή γωνία των ασφαλτικών μεμβρανών Στα δώματα παρουσιάζεται ανάγκη δίπλωσης των ασφαλτικών μεμβρανών όταν υπάρχουν υπερκατασκευές. Επίσης φαινόμενα δίπλωσης εμφανίζονται όταν οι μεμβράνες ολισθαίνουν σε ρωγμές υποστρώματος (σχετικά στη σημείωση της προηγουμένης παραγράφου). Το κριτήριο αυτό πληρούται από μεμβράνες που συνοδεύονται από ανάλογο πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε Οικονομικά κριτήρια Ασφαλτικές μεμβράνες χαμηλής τιμής μονάδος πρέπει πάντα να αποφεύγονται δεδομένου ότι θα έχουν μειωμένη μηχανική και φυσική συμπεριφορά, με τελικό αποτέλεσμα μειωμένη διάρκεια ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που ανεξάρτητα με το Σελίδα 15

21 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν κόστος των ασφαλτικών μεμβρανών, πρέπει αυτές πάντα να συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά κρατικών ή αναγνωρισμένων ιδιωτικών εργαστηρίων της χώρας προέλευσης και να είναι εφοδιασμένες με το σχετικό σήμα ποιότητας που προβλέπεται από την Ε.Ε.. Σημείωση : Η χρησιμοποίηση ασφαλτικών μεμβρανών με υψηλές προδιαγραφές, δεν αποτρέπει τον κίνδυνο αστοχιών ούτε εξασφαλίζει την επιτυχία του στεγανωτικού συστήματος εάν δεν γίνει σωστή εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες και τους τρόπους που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή Κριτήριο κατάταξης κατά Κ.Δ.Θ. Η κατάταξη αυτή κατά Κ.Δ.Θ. εκφράζει τη συμπεριφορά ενός στεγανωτικού συστήματος έναντι τριών (3) βασικών μηχανικών ιδιοτήτων των ασφαλτικών μεμβρανών που το αποτελούν. Οι τρεις βασικές μηχανικές ιδιότητες είναι οι ακόλουθες: Κ : η αντοχή των ασφαλτικών μεμβρανών σε καταπόνηση από κινήσεις του υποστρώματος. Δ : η αντοχή των ασφαλτικών μεμβρανών σε στατική και δυναμική διάτρηση. Θ : η αντοχή των ασφαλτικών μεμβρανών σε θερμοκρασιακές μεταβολές. Η κατάταξη των ασφαλτικών στεγανωτικών φύλλων γίνεται σύμφωνα με την ανταπόκρισή τους στις εργαστηριακές δοκιμές που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος. Σελίδα 16

22 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν α. Κατάταξη κατά Κ Δοκιμή Νο Ι β. Κατάταξη κατά Δ β1. Στατική διάτρηση Δοκιμή Νο ΙΙ β2. Δυναμική διάτρηση Δοκιμή Νο ΙΙΙ γ. Κατάταξη κατά Θ Δοκιμή Νο IV Η κατάταξη αυτή έχει σαν σκοπό να εξετασθεί αν οι υγρομονώσεις έχουν την ικανότητα να ξεπεράσουν τα όρια επιδόσεων που έχουν προσδιορισθεί και αφορούν τις διάφορες χρήσεις τους. Με τον όρο υγρομόνωση νοείται το σύστημα στεγάνωσης που αποτελείται από μία ή περισσότερες στρώσεις ασφαλτικών στεγανωτικών φύλλων και εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία από υγρασία, χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη η συνεισφορά άλλων υλικών μη ενσωματωμένων στα στεγανωτικά φύλλα, που χρησιμοποιούνται για διαχωρισμό, προστασία ή ανεξαρτοποίηση των υγρομονωτικών στρώσεων Γενικότητες Η κατάταξη κατά Κ.Δ.Θ. αναφορικά με τις χρήσεις και καταλληλότητα των στεγανωτικών επενδύσεων, είναι μία κατάταξη που χαρακτηρίζει τη δυνατότητα της χρήσης των προκατασκευασμένων ασφαλτικών φύλλων σε συνάρτηση με τις αναφερόμενες παραμέτρους. Σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους, χαρακτηρίζει συγχρόνως τις σχετικές απαιτήσεις των εργασιών στεγάνωσης και τις δυνατότητες για μία αποτελεσματική πραγματοποίηση του στεγανωτικού συστήματος. Σελίδα 17

23 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν Κάθε γράμμα της ως άνω κατάταξης συνοδεύεται από ένα αριθμητικό δείκτη με τον οποίο επιτρέπεται κατά ένα σχηματικό αλλά αρκετά ακριβή τρόπο να ορισθούν απέναντι σ αυτές τις παραμέτρους : είτε οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσουν οι εργασίες στεγάνωσης. είτε η αποτελεσματικότητα της ενδεδειγμένης στεγανωτικής επένδυσης. Οι παραπάνω δείκτες αυξάνουν : συγχρόνως με τη σπουδαιότητα και την σημασία της χρήσης για τις απαιτήσεις των εξεταζομένων εργασιών στεγάνωσης. συγχρόνως με τη στάθμη της αποτελεσματικότητας των στεγανωτικών ασφαλτικών φύλλων. Για κάθε μία από τις παραμέτρους κατάταξης (γράμματα) οι στεγανωτικές επενδύσεις πρέπει να έχουν ένα δείκτη αποτελεσματικότητας τουλάχιστον ίσο προς τον δείκτη της απαίτησης για το εξεταζόμενο έργο ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα της χρήσης (αναγκαία συνθήκη αλλά όχι πολλές φορές ικανή) Κατάταξη των υγρομονωτικών στρώσεων (Χρήση ασφαλτικών στεγανωτικών φύλλων) Η κατάταξη των ασφαλτικών στεγανωτικών φύλλων γίνεται σύμφωνα με την ανταπόκριση στις δοκιμές που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος και οι οποίες πρέπει να επιβεβαιώνονται με πιστοποιητικά επίσημου εργαστηρίου. Η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται για κάθε προτεινόμενο για εφαρμογή ασφαλτικό στεγανωτικό φύλλο. Σελίδα 18

24 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν Κατάταξη Κ (αντοχή σε καταπόνηση) Η τιμή του δείκτη στη κατάταξη Κ βασίζεται στη δοκιμή καταπόνησης (συμπεριφορά στις κινήσεις του υποστρώματος) ( Δοκιμή Νο Ι). Η δοκιμή αυτή γίνεται συμβατικά με πλήρη πρόσφυση στο υπόστρωμα και χαρακτηρίζει την αντοχή χωρίς αλλοιώσεις της στεγανωτικής στρώσης σε ορισμένο αριθμό κινήσεων του υποστρώματος. 500 κύκλοι δοκιμής για προϊόν που έχει πρόσφατα εφαρμοσθεί 200 κύκλοι δοκιμής για προϊόν γηρασμένο Η κατάταξη δίνεται από τον ΠΙΝΑΚΑ Ι στον οποίο καθορίζονται και οι συνθήκες καθορισμού των δεικτών από 1 5. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ι ΚΑΤΑΤΑΞΗ Κ Αρχικό εύρος της ένωσης (mm) Eύρος κινήσεων της ένωσης (mm) Θερμοκρασία δοκιμής ( C) K έως K έως Κ3 2-1 έως Κ4 2-1 έως Κ5 2-1 έως Σελίδα 19

25 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν Κατάταξη Δ (αντοχή σε διάτρηση) Η τιμή του δείκτη στη κατάταξη Δ βασίζεται στον συνδυασμό δύο δοκιμών : της δοκιμής αντοχής σε στατική διάτρηση ( Δοκιμή Νο ΙΙ). της δοκιμής αντοχής σε δυναμική διάτρηση ( Δοκιμή Νο ΙΙΙ). Οι ΠΙΝΑΚΕΣ II και III και ΙV προσδιορίζουν αντίστοιχα : τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκφράζεται ο καθορισμός του δείκτη στην υποκατάταξη, (αντίστοιχη σε στατική διάτρηση) από 1 4 (ΠΙΝΑΚΑΣ II). τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκφράζεται ο καθορισμός του δείκτη στην υποκατάταξη D (αντίσταση σε δυναμική διάτρηση) από 1 3 (ΠΙΝΑΚΑΣ III). Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκφράζεται ο καθορισμός του δείκτη στη κατάταξη Δ (αντοχή σε στατική και δυναμική διάτρηση) που προκύπτει από συνδυασμό των υποκατατάξεων L και D. (ΠΙΝΑΚΑΣ IV). ΠΙΝΑΚΑΣ II Υποκατάταξη L Φορτίο kg L 1 < 7 L 2 > 7 L 3 > 15 L 4 > 25 Σελίδα 20

26 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν ΠΙΝΑΚΑΣ III Υποκατάταξη D Ενέργεια (j/cm²) D 1 <10 D 2 >10 <20 D 3 >20 ΠΙΝΑΚΑΣ IV Κατάταξη Δ Υποκατατάξεις L / D Δ 1 L 1 D 2 Δ 2 L 2 D 2 Δ 3 L 3 D 2 Δ 4 L 4 D 2 Δ 5 L 4 D 3 Σημείωση Πίνακα II Είναι καλό να θεωρηθεί για τις στεγανωτικές επενδύσεις με μία ασφαλτική μεμβράνη, μια κατάταξη L 3 που αντιστοιχεί σε μια αντοχή τουλάχιστον με 20kg. Σελίδα 21

27 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν Σημείωση Πίνακα IV Είναι καλό να θεωρηθεί για τις στεγανωτικές επενδύσεις με μία ασφαλτική μεμβράνη, μια κατάταξη Δ3 που αντιστοιχεί σε συνδυασμό L 3 και D Κατάταξη Θ (αντοχή σε θερμοκρασία) Η κατάταξη αυτή αφορά την αντίσταση των ασφαλτικών στεγανωτικών φύλλων στην «διολίσθηση» υπό την επίδραση της θερμοκρασίας (Δοκιμή Νο ΙV). Ο ΠΙΝΑΚΑΣ V προσδιορίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκφράζεται η απόδοση του δείκτη στη κατάταξη Θ από 1 4. ΠΙΝΑΚΑΣ V Κατάταξη Θ Εύρος διολίσθησης (mm) Θερμοκρασία δοκιμής ( C) Θ 1 > Θ 2 < Θ 3 < Θ 4 < Σημείωση : Προκειμένου ένα σύστημα υγρομόνωσης να είναι αποδεκτό πρέπει η κατάταξή του να είναι τουλάχιστον ίση για κάθε παράμετρο με την αντίστοιχη της χρήσης. Αν η κατάταξη είναι μεγαλύτερη τότε το σύστημα υγρομόνωσης γίνεται οπωσδήποτε αποδεκτό. Όταν η δυσκολία χρήσης είναι μεγαλύτερη πρέπει να αναζητείται μεγαλύτερος δείκτης κατάταξης για το σύστημα Σελίδα 22

28 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν υγρομόνωσης, μερικές φορές μεγαλύτερος και από αυτόν που ορίζεται στην κατάταξη Κ.Δ.Θ Κατάταξη των χρήσεων σε σχέση με τον προορισμό της στέγης και το υπόστρωμα Η κατάταξη δημιουργήθηκε με βάση τους κανόνες της τεχνικής, της εμπειρίας και την παρατήρηση της συμπεριφοράς και της αξιοπιστίας μεγάλου αριθμού συστημάτων υγρομόνωσης. Οι δείκτες αυξάνουν ανάλογα με τη δυσκολία χρήσης της στέγης. Στον ΠΙΝΑΚΑ VI αποτυπώνεται η κατάταξη του έργου σε σχέση με την καταπόνηση του συστήματος υγρομόνωσης που οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες: α.κινήσεις του υποστρώματος που οφείλονται κύρια στις μεταβολές θερμοκρασίας και σε σχέση με το αν υπάρχει προστασία ή όχι του υγρομονωτικού συστήματος. β.τα υγρομονωτικά συστήματα θεωρούνται «μη ανεξάρτητα» όταν είναι αυτοπροστατευόμενα και ανεξάρτητα όταν υπάρχει ξεχωριστή προστασία. Αυτά τα κριτήρια ομαδοποιήθηκαν σε τρεις (3) ομάδες κινδύνου από 3 έως 5. Στον ΠΙΝΑΚΑ VII αποτυπώνεται η κατάταξη του έργου σε σχέση με την αντοχή σε διάτρηση, λαμβάνοντας υπ όψη τις μηχανικές κινήσεις σε συνάρτηση με τον προορισμό της στέγης. Υπάρχουν τέσσερις (4) κατηγορίες από 2 έως 5. Στον ΠΙΝΑΚΑ VIII αποτυπώνεται η κατάταξη του έργου σε σχέση με τη θερμοκρασία, εκφρασμένη με την αντίσταση στη διολίσθηση, με δεδομένη τη θερμική αδράνεια του άμεσου υποστρώματος και την κλίση της στέγης. Σελίδα 23

29 Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε π ι λ ο γ ή ς Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν Φ ύ λ λ ω ν Για τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες κινδύνου από 1 έως 3. Στον ΠΙΝΑΚΑ IX γίνεται ανακεφαλαιωτική κατάταξη των έργων, σε σχέση και με τις τρεις (3) παραμέτρους. Η κατάταξη αυτή επιτρέπει τη γενική εκτίμηση του προς εφαρμογή υγρομονωτικού συστήματος. Στον ΠΙΝΑΚΑ X αποτυπώνεται η συμβατότητα των ασφαλτικών στεγανωτικών φύλλων σε συνάρτηση με τη χρήση της στέγης. Ο πίνακας X προκύπτει από τον ΠΙΝΑΚΑ IX όταν αντικατασταθούν τα τετράγωνα με τις απαιτήσεις των τριών (3) παραμέτρων όπου αυτές ικανοποιούνται από τα κατάλληλα ασφαλτικά στεγανωτικά φύλλα. Σελίδα 24

30 5. Κωδικοποίηση Ασφαλτικών Φύλλων Προκειμένου να μην χρησιμοποιηθούν μακροσκελείς περιγραφές των ασφαλτικών φύλλων υγρομόνωσης, είναι πλέον κατάλληλο να υπάρξει μία σύντομη περιγραφή η οποία θα ταυτοποιεί το ασφαλτικό φύλλο. Η κωδικοποίηση που δίνεται ακολουθεί ένα σταθερό τύπο περιγραφής, με την οποία επιτυγχάνεται η γρήγορη και ξεκάθαρη περιγραφή του ασφαλτικού φύλλου. Η ταυτοποίηση του ασφαλτικού φύλλου θα περιέχει χαρακτήρες, γράμματα και νούμερα και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τύπος οπλισμού αν υπάρχει τύπος ασφαλτικού μίγματος τύπος επικάλυψης (άνω και κάτω) 5.1. Τύπος οπλισμού (Ένα ή δύο ψηφία στη περίπτωση δύο (2) οπλισμών, με πρώτο ψηφίο αυτό που αντιστοιχεί στον οπλισμό που βρίσκεται πλησιέστερα στην άνω επιφάνεια του φύλλου.) 0. κανένας οπλισμός 1. υαλόπλεγμα 2. υαλοπίλημα 3. διάτρητο υαλοπίλημα 4. μη υφαντός πολυεστέρας (non woven) Σελίδα 25

31 5. 4 α.μη υφαντός πολυεστέρας 180 gr/m² 6. 4 β.μη υφαντός πολυεστέρας 250 gr/m² 7. πολυεστέρας με ίνες γυαλιού 8. μεταλλικό φύλλο 9. άλλο υλικό πού προδιαγράφεται 5.2. Τύπος μίγματος (Ένα ή δύο ψηφία στη περίπτωση δύο (2) διαφορετικών μιγμάτων) X. οξειδωμένη άσφαλτος Ε. ελαστομερής άσφαλτος Ρ. πλαστομερής άσφαλτος S. ειδική άσφαλτος που προδιαγράφεται 5.3.Τύπος επικάλυψης Ανω επιφάνεια 0. καμία 1. ορυκτό λεπτόκοκκο υλικό (λεπτόκοκκη χαλαζιακή άμμος ή ταλκ) 2. ψηφίδες αυτοπροστασίας (σχιστόλιθος,γρανίτης,κεραμικό) 3. φύλλο από πολυμερές υλικό (πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας) 4. υλικά που μπορεί να απομακρυνθούν (π.χ. σιλικονούχο πολυαιθυλένιο ή χαρτί) 5. μεταλλικό φύλλο (αλουμίνιο, χαλκός) 6. υλικό που προδιαγράφεται Σελίδα 26

32 5.3.2 Κάτω επιφάνεια 0. καμία 1. ορυκτό λεπτόκοκκο υλικό 2. τραχείς κόκκοι για αερισμό (χονδρόκοκκη άμμος) 3. λεπτό φύλλο από πολυμερές υλικό 4. υλικά που μπορούν να απομακρυνθούν 5. υλικό που προδιαγράφεται 5.4. Βάρος ασφαλτικών φύλλων Το βάρος των ασφαλτικών φύλλων ποικίλει ανάλογα με το είδος τους και το εργοστάσιο κατασκευής. Συνιστάται το βάρος ή το πάχος των ασφαλτικών φύλλων να αποφασίζεται ανάλογα με το σύστημα υγρομόνωσης (μονή ή διπλή στρώση), το είδος του έργου και την επιθυμητή διάρκεια ζωής της υγρομόνωσης Παραδείγματα 4. Ε. 1.3 Ασφαλτικό φύλλο υγρομόνωσης ελαστομερούς ασφάλτου με εσωτερικό οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα. Η άνω επιφάνεια καλύπτεται με ορυκτό λεπτόκοκκο υλικό (χαλαζιακή άμμος) ενώ η κάτω επιφάνεια καλύπτεται με λεπτό φύλλο πολυμερούς υλικού (πολυαιθυλένιο) Ρ.2.3 Ασφαλτικό φύλλο υγρομόνωσης πλαστομερούς ασφάλτου με διπλό εσωτερικό οπλισμό που συνίσταται από μη υφαντό πολυεστέρα και υαλοπίλημα.η άνω επιφάνεια καλύπτεται με ψηφίδες αυτοπροστασίας ενώ η κάτω επιφάνεια καλύπτεται με λεπτό φύλλο πολυμερούς υλικού (πολυαιθυλένιο). Σελίδα 27

33 3. Χ.3.1 Ασφαλτικό φύλλο οξειδωμένης ασφάλτου με οπλισμό διάτρητο υαλοπίλημα. Η άνω επιφάνεια καλύπτεται με λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου ενώ η κάτω με χαλαζιακή άμμο Κωδικοποίηση εφαρμογής Τα προϊόντα μπορούν να κωδικοποιηθούν ανάλογα με το σύστημα εφαρμογής τους και την ενδεικνυόμενη μέθοδο τοποθέτησής τους όπως παρακάτω: Μέθοδος τοποθέτησης θερμή ασφαλτόκολλα (εν θερμώ) φλόγιστρο ψυχρή ασφαλτόκολλα αυτοκόλλητο θερμός αέρας μηχανικός τρόπος ελεύθερη τοποθέτηση και επικόλληση σε συγκεκριμένα σημεία 5.7. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος Περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που ορίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που προδιαγράφονται και επισυνάπτονται στον κώδικα εφαρμογής, τα οποία πρέπει να αναφέρονται σ ένα τεχνικό φυλλάδιο υπόδειγμα του οποίου δίνεται στο παράρτημα Ε αυτού του κώδικα. Το τεχνικό φυλλάδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις ακόλουθες πληροφορίες : α. Εμπορική ονομασία του προϊόντος και όνομα παραγωγού ή κωδικό προϊόντος. Σελίδα 28

34 β. Προέλευση / πηγή παραγωγής αν αυτή δεν περιέχεται στον κωδικό του προϊόντος. γ. Τύπος προϊόντος δ. Αλλες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να απαιτούνται από εθνικούς κανονισμούς χωρών στις οποίες το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί, όπως πληροφορίες υγιεινής και ασφάλειας. Παρατήρηση :Τα ασφαλτικά φύλλα υγρομόνωσης που καλύπτονται από αυτόν τον κώδικα εφαρμογής δεν πρέπει να περιέχουν αμίαντο ή ανθρακόπισσα. Ο παραγωγός θα πρέπει να συνοδεύει το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με πληροφορίες σχετικές με τη χρήση του προϊόντος, με πληροφορίες σχετικές με τη χρήση κάποιου πρόσθετου υλικού αν αυτό θεωρείται επικίνδυνο και αντίθετο με τις απαραίτητες απαιτήσεις υγιεινής, υγείας και περιβάλλοντος. ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Χ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Σελίδα 29

35 ΠΙΝΑΚΑΣ VI Κατάταξη Κ.Δ.Θ. - Τιμές δείκτη Κ στα έργα Άμεσο Υπόστρωμα ΘΕΡΜΟΜΟ ΝΩ-ΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΕΣ / ΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ Χρήση της επιφάνειας και τρόπος προστασίας Β α τ ή Κλίση Μ η Β α τ ή Πεζοί Οχήματα Κήποι επιφάνειας Με Με Βαριά προστασία Άμεση προστασία με στρώση αυτοπρ χαλίκι (πλακόστρωση η αποστράγγισης οστασία α σκυρόδεμα) Οριζόντια Κ4 Κ3 Κ4 Κ5 Κ3 Κεκλιμένη Κ4 Οριζόντια Κ4 Κ3 Κ4 Κ5 Κ3 Κεκλιμένη Κ4 Οριζόντια Κ3 Κ3 Κ3 Κεκλιμένη ΑΦΡΟΜΠΕΤ Οριζόντια Κ4 Κ3 Σελίδα 30

36 ΟΝ ΡΥΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΛΑΙΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩ ΣΗ Κεκλιμένη Κ4 Οριζόντια Κ4 Κ3 Κεκλιμένη Κ4 Οριζόντια Κ4 Κ3 Κ4 Κ5 Κ3 Κεκλιμένη Κ4 ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ Κατάταξη Κ.Δ.Θ. Τιμές δείκτη Δ στα έργα Χρήση της επιφάνειας και τρόπος προστασίας Β α τ ή Μ η Β α τ ή Πεζοί Οχήματα Κήποι Άμεσο υπόστρωμα Κλίση επιφάνειας Με αυτοπρ οστασία ( 1) Με χαλίκι α (2) Βαριά προστασία (πλακόστρωση η σκυρόδεμα) Άμεση προστασία με στρώση αποστράγγισης Σελίδα 31

37 ΘΕΡΜΟΜΟ ΝΩ-ΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΕΣ / ΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΡΟΜΠΕΤ ΟΝ ΡΥΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΛΑΙΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩ ΣΗ Οριζόντια Δ3 Δ3 Δ4 Δ4 Δ5 Κεκλιμένη Δ3 Οριζόντια Δ3 Δ3 Δ4 Δ4 Δ5 Κεκλιμένη Δ3 Οριζόντια Δ3 Δ3 Δ5 Κεκλιμένη Οριζόντια Δ3 Δ3 Κεκλιμένη Δ3 Οριζόντια Δ3 Δ3 Κεκλιμένη Δ3 Οριζόντια Δ3 Δ3 Δ4 Δ4 Δ5 Κεκλιμένη Δ3 Σελίδα 32

38 ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙΙ Κατάταξη Κ.Δ.Θ. Τιμές δείκτη Θ στα έργα Χρήση της επιφάνειας και τρόπος προστασίας Β α τ ή Άμεσο υπόστρωμα Κλίση επιφάνεια ς Μ η Β α τ ή Με αυτοπροστασ ία Με χαλίκια Πεζοί Οχήματα Κήποι Βαριά προστασία Άμεση προστασία με (πλακόστρωση η στρώση αποστράγγισης σκυρόδεμα) ΘΕΡΜΟΜΟΝΩ-ΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΕΣ / ΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ Οριζόντια Θ2 Θ2 Θ2 Θ2 Θ2 Κεκλιμένη Θ2 Οριζόντια Θ2 Θ2 Θ2 Θ2 Θ2 Κεκλιμένη Θ2 Οριζόντια Θ2 Θ2 Θ2 Κεκλιμένη ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ Οριζόντια Θ2 Θ3 Σελίδα 33

39 ΡΥΣΕΩΝ Κεκλιμένη Θ2 ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΛΑΙΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ Οριζόντια Θ2 Θ2 Κεκλιμένη Θ2 Οριζόντια Θ2 Θ2 Θ2 Θ2 Θ2 Κεκλιμένη Θ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧ Κατάταξη Κ.Δ.Θ. Συγκεντρωτικές τιμές δεικτών Χρήση της επιφάνειας και τρόπος προστασίας Β α τ ή Άμεσο υπόστρωμ α Κλίση επιφάνειας Μ η Β α τ ή Με αυτοπροστασί Με Πεζοί Οχήματα Κήποι Βαριά προστασία Άμεση προστασία με α χαλίκια (πλακόστρωση η σκυρόδεμα) στρώση αποστράγγισης ΘΕΡΜΟΜ Οριζόντια Κ4 - Δ3 - Θ2 Κ3 - Δ3 - Θ2 Κ4 Δ4 - Θ2 Κ5 Δ4 - Θ2 Κ3 Δ5 - Θ2 Σελίδα 34

40 ΟΝΩ-ΤΙΚΟ Κεκλιμένη Κ4 - Δ3 - Θ2 ΣΚΥΡΟΔΕ ΜΑ ΑΝΕΣ / ΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΡΟΜΠΕ ΤΟΝ ΡΥΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΛΑΙΑ ΥΓΡΟΜΟΝ ΩΣΗ Οριζόντια Κ4 - Δ3 - Θ2 Κ3 - Δ3 - Θ2 Κ4 Δ4 - Θ2 Κ5 Δ4 - Θ2 Κ3 Δ5 - Θ2 Κεκλιμένη Κ4 - Δ3 - Θ2 Οριζόντια Κ3 - Δ3 - Θ2 Κ3 - Δ3 - Θ2 Κ3 Δ5 - Θ2 Κεκλιμένη Οριζόντια Κ4 - Δ3 - Θ2 Κ3 - Δ3 - Θ2 Κεκλιμένη Κ4 - Δ3 - Θ2 Οριζόντια Κ4 - Δ3 - Θ2 Κ3 - Δ3 - Θ2 Κεκλιμένη Κ4 - Δ3 - Θ2 Οριζόντια Κ4 - Δ3 - Θ2 Κ4 - Δ3 - Θ2 Κ4 Δ4 - Θ2 Κ5 Δ4 - Θ2 Κ3 Δ5 - Θ2 Κεκλιμένη Κ4 - Δ3 - Θ2 Σελίδα 35

41 ΠΙΝΑΚΑΣ Χ Κατάταξη Κ.Δ.Θ. Αντιστοιχία ασφαλτικών φύλλων Κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν φ ύ λ λ ω ν Χρήση της επιφάνειας και τρόπος προστασίας Άμεσο Υπόστρωμ α Κλίση επιφανεία ς Μ η Β α τ ή Με αυτοπροστασία Με χαλίκια Β α τ ή Πεζοί Οχήματα Κήποι Βαριά προστασία Άμεση προστασία με (πλακόστρωση η σκυρόδεμα) στρώση αποστράγγισης ΘΕΡΜΟΜ ΟΝΩ-ΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕ ΜΑ ΑΝΕΣ / ΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ Οριζόντια 4Ε23 ή 4Ρ23 4Ρ13 4αΕ33 ή 4αΡ13 4αΕ33 4βΕ33 ή 4βΡ13 Κεκλιμένη 4Ε23 ή 4Ρ23 Οριζόντια 4Ε23 ή 4Ρ23 4Ρ13 4αΕ33 ή 4αΡ13 4αΕ33 4βΕ33 ή 4βΡ13 Κεκλιμένη 4Ε23 ή 4Ρ23 Οριζόντια 4Ρ13 4αΕ33 ή 4αΡ13 4βΕ33 ή 4βΡ13 Κεκλιμένη Σελίδα 36

42 ΑΦΡΟΜΠΕ ΤΟΝ ΡΥΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΛΑΙΑ ΥΓΡΟΜΟΝ ΩΣΗ Οριζόντια 4Ε23 ή 4Ρ23 4Ρ13 Κεκλιμένη 4Ε23 ή 4Ρ23 Οριζόντια 4Ε23 ή 4Ρ23 4Ρ13 Κεκλιμένη 4Ε23 ή 4Ρ23 Οριζόντια 4Ε23 ή 4Ρ23 4Ρ13 4αΕ33 ή 4αΡ13 4αΕ33 4βΕ33 ή 4βΡ13 Κεκλιμένη 4Ε23 ή 4Ρ23 Σελίδα 37

43 5.8 Δοκιμές κριτηρίου κατά Κ. Δ. Θ ΔΟΚΙΜΗ Νο Ι ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Γενικά Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε ασφαλτικά υγρομονωτικά φύλλα. Εργαστηριακός εξοπλισμός Περιλαμβάνει : Δύο δίσκους εφοδιασμένους με βίδες που επιτρέπουν να εφαρμοσθούν δύο πλάκες σκυροδέματος που να σχηματίσουν ένωση, η οποία να έχει την δυνατότητα κίνησης. Μια διάταξη που επιτρέπει το άνοιγμα και κλείσιμο της ένωσης με ταχύτητα 16mm/h, με ελεγχόμενη συχνότητα. Ένα θερμοστατικό θάλαμο που εξασφαλίζει ελεγχόμενη θερμοκρασία στο σύστημα υγρομόνωσης (μιάς, δύο ή περισσότερων στρώσεων). Δειγματοληψία Οι διαστάσεις των δοκιμίων του υγρομονωτικού συστήματος (του συνόλου των υγρομονωτικών στρώσεων), διαστάσεων 300 Χ 50mm, τοποθετούνται πάνω στις πλάκες του σκυροδέματος, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση Χ μεταξύ τους στην αρχική θέση.ο άξονας συμμετρίας κατά τη μεγαλύτερη διάσταση της λωρίδας θα πρέπει να βρίσκεται κατά μήκος της ένωσης των πλακών. Η λωρίδα επικολλάται πλήρως στις πλάκες του σκυροδέματος. Η απόσταση Χ εξαρτάται από τις κατηγορίες της κατάταξης Κ (καταπόνησης) που είναι επιθυμητή για το δοκίμιο. Χ = 1mm για τις κατηγορίες Κ1 και Κ2 Χ = 2mm για τις κατηγορίες Κ3, Κ4 και Κ5 Η δοκιμή γίνεται σε τρία δείγματα πρόσφατης παραγωγής και σε τρία δείγματα που έχουν υποστεί τεχνητή γήρανση στους 80 C για 28 ημέρες. Σελίδα 38

44 Μέθοδος δοκιμής Το σύστημα των πλακών και του επικολλημένου επ αυτών υγρομονωτικού συστήματος, ξεκκινώντας από την αρχική θέση όπως αυτή ορίσθηκε παραπάνω, υποβάλλεται σε συνεχείς παλινδρομικές κινήσεις (άνοιγμα-κλείσιμο) κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: α. Το εύρος της παλινδρομικής κίνησης είναι + 0.5mm ή + 1mm ανάλογα με την επιθυμητή κατηγορία του δοκιμίου. β. Η θερμοκρασία της δοκιμής μπορεί να είναι : + 20 C,0 C, -10 C, -20 C με απόκλιση 2 C ανάλογα με την κατηγορία. γ. Ο αριθμός των κινήσεων των κύκλων (παλινδρομικών κινήσεων) είναι : 500 για τα δείγματα χωρίς γήρανση 200 για τα δείγματα που έχουν υποστεί γήρανση Συμπεράσματα Η δοκιμή διακόπτεται μετά 500 ή 200 κύκλους εξετάζεται η διατήρηση της στεγανότητας του δοκιμίου εφαρμόζοντας στήλη νερού 5m ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο (π.χ. εφαρμογή ηλεκτρικής τάσης 8 kv). Εξετάζονται επίσης τα σημεία αποκόλλησης της επένδυσης σαν κριτήριο απόρριψης την ολική αποκόλληση ή την μετατόπιση εσωτερικής στρώσης του δοκιμίου ΔΟΚΙΜΗ Νο ΙΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Γενικά Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται σε ασφαλτικά υγρομονωτικά φύλλα. Εργαστηριακός εξοπλισμός Περιλαμβάνει : μια ατσάλινη σφαίρα διαμέτρου 10 mm. Σελίδα 39

45 μια διάταξη που επιτρέπει την εφαρμογή και διατήρηση σταθερού φορτίου (7, 15, 25 kg ή και διαφορετικής τιμής φορτίου) Δειγματοληψία Τα δοκίμια του ασφαλτικού φύλλου τοποθετούνται ελεύθερα στο υπόβαθρο. Γενικά η δοκιμή πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά υπόβαθρα, το ένα συμπιεστό (εξηλασμένο πολυστυρένιο πυκνότητας 25 kg/m3 ) και το άλλο μη συμπιεστό (σκυρόδεμα). Οι διαστάσεις των δοκιμίων είναι 20x20 cm. Στην περίπτωση των στεγανώσεων με περισσότερες από μια στρώσεις το κάθε ασφαλτικό φύλλο τοποθετείται ελεύθερα πάνω στο προηγούμενο. Μέθοδος δοκιμής Το δοκίμιο δέχεται σταθερό φορτίο από το βάρος ατσάλινης σφαίρας για χρονικό διάστημα 24 ώρες. To φορτίο αυξάνεται κατά βήματα μέχρι να εμφανισθεί διάτρηση του ασφαλτικού φύλλου στο σημείο που δέχεται το φορτίο. Διαφορετική πίεση (διαφορετικό φορτίο) εφαρμόζεται κάθε φορά σε διαφορετικό σημείο του ασφαλτικού φύλλου. Η μέθοδος πραγματοποιείται σε χώρο θερμοστατημένο στους 23 C. Μετά το τέλος της δοκιμής εξετάζεται οπτικά το δοκίμιο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διάτρηση. Είναι δυνατόν επίσης να υποβληθεί το δοκίμιο σε πίεση 500 mm στήλης ύδατος κατά την ίδια φορά της στατικής πίεσης και να εξετασθεί αν υπάρχει διαρροή. Έκφραση αποτελεσμάτων - κατάταξη Σημειώνεται το φορτίο το οποίο προκάλεσε διάτρηση του ασφαλτικού υγρομονωτικού φύλλου.το ασφαλτικό φύλλο κατατάσσεται στις ακόλουθες βαθμίδες: - L1: αν υπάρχει διάτρηση με φορτίο 7 kg. Σελίδα 40

46 - L2: αν αντέχει σε φορτίο 7 kg αλλά υπάρχει διάτρηση με φορτίο 15 kg. - L3: αν αντέχει σε φορτίο 15 kg αλλά υπάρχει διάτρηση με φορτίο 25 kg. - L4: αν αντέχει σε φορτίο 25 kg Το αποτέλεσμα της δοκιμής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του υπόβαθρου ΔΟΚΙΜΗ Νο III ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Γενικά Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε ασφαλτικά υγρομονωτικά φύλλα. Εργαστηριακός εξοπλισμός Η συσκευή αποτελείται από ένα μεταλλικό κυλινδρικό στέλεχος μήκους 35 cm και διαμέτρου 2,5 cm μέσα στο οποίο κινείται ένα έμβολο. Επίσης υπάρχει στο ανώτερο τμήμα του στελέχους σταθερό ελατήριο το οποίο μεταδίδει την ενέργεια της κρούσης. Στο κάτω τμήμα της συσκευής υπάρχει εσοχή που επιτρέπει την σταθερή τοποθέτηση ακίδων διαφορετικών διαστάσεων (διάμετρος mm. Οι ακίδες έχουν ημισφαιρικό σχήμα (ισοδύναμο με σφαίρα διαμέτρου 50mm). Η συσκευή επιτρέπει την εφαρμογή μιας κρούσης με ενέργεια 9 Joules. Μέθοδος δοκιμής Τοποθετούμε το δοκίμιο του ασφαλτικού φύλλου το οποίο έχει διαστάσεις 20x 20cm, ελεύθερα πάνω στο υπόβαθρο. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε δύο υπόβαθρα : α) περλίτης κελουλόζη β) εξηλασμένο πολυστυρένιο πυκνότητας 25kg/m 3 Η συσκευή τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε με το ένα χέρι φροντίζουμε το κάτω μέρος της να βρίσκεται σε επαφή με το δοκίμιο και με τα δύο δάχτυλα του άλλου χεριού τραβάμε το ελατήριο φέρνοντας το έμβολο σε θέση εκκίνησης. Στη συνέχεια με Σελίδα 41

47 μια κίνηση αφήνουμε το ελατήριο και μέσω του εμβόλου η ακίδα πιέζει το δοκίμιο με συγκεκριμένη ενέργεια 9 Joules. Πραγματοποιούνται 5 (πέντε) δοκιμές σε χώρο θερμοστατημένο στους 23 C. Εκφραση αποτελεσμάτων Η αντοχή σε δυναμική πίεση εκφράζεται με τη διάμετρο της πιο μικρής ακίδας η οποία δεν προκάλεσε διάτρηση του ασφαλτικού φύλλου που επιτρέπει τη δίοδο στήλης ύδατος 50mm. To ασφαλτικό φύλλο κατατάσσεται στις εξής βαθμίδες: - D 1. Αν δεν υπάρχει διάτρηση με ακίδες διαμέτρου 25-30mm - D 2. Αν δεν υπάρχει διάτρηση με ακίδες διαμέτρου 15-30mm - D 3. Αν δεν υπάρχει διάτρηση με ακίδες διαμέτρου mm - D 4. Αν δεν υπάρχει διάτρηση με ακίδες διαμέτρου 4-6mm Σελίδα 42

48 Σελίδα 43

49 5.9 Καθορισμός ιδιοτήτων ροής σε υψηλές θερμοκρασίες Εισαγωγή Η μέθοδος προσδιορίζει την αντίσταση στη ροή του μίγματος ασφαλτικής μεμβράνης όταν αναρτηθεί κατακόρυφα σε υψηλή θερμοκρασία. Η αντίσταση στη ροή καθορίζεται ως η θερμοκρασία στην οποία το μίγμα πάνω από τον οπλισμό μετατοπίζεται κατά 2mm. Το αποτέλεσμα της δοκιμής εξαρτάται : α) από το είδος του μίγματος β) από το πάχος της μεμβράνης, τον τύπο και τη θέση του οπλισμού καθώς επίσης και από την μάζα και το είδος των ορυκτών ψηφίδων στην επιφάνεια. Τα αποτελέσματα της δοκιμής δίνουν περιορισμένες πληροφορίες για την ποιότητα του μίγματος γιατί οι επιδράσεις των άλλων παραγόντων δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Όμως τα αποτελέσματα σε μεμβράνες της ίδιας σύστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγκριθεί η ποιότητα των αντίστοιχων μιγμάτων. Η δοκιμή εξυπηρετεί πρωταρχικά ασφαλτικές μεμβράνες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καταγραφούν οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις ιδιότητες της μεμβράνης μετά από τεχνητή γήρανση. Είναι αδύνατο να συσχετισθούν με ικανοποιητική ακρίβεια τα αποτελέσματα της δοκιμής με την πραγματική επίδραση υψηλής θερμοκρασίας στο εφαρμοζόμενο προϊόν. Θέμα Σ αυτή τη δοκιμή περιγράφεται ο προσδιορισμός της αντίστασης στη ροή του μίγματος ασφαλτικών μεμβρανών με υφαντό ή μη υφαντό οπλισμό, κατασκευασμένο από ορυκτές συνθετικές ή φυσικές ίνες όταν εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία. Μεμβράνες με άλλους οπλισμούς μπορούν να εξεταστούν με την ίδια δοκιμασία. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε όλο το μίγμα (εκατέρωθεν του οπλισμού), σε προκαθορισμένη Σελίδα 44

50 θερμοκρασία ή σταδιακά σε διάφορες θερμοκρασίες για να προσδιοριστεί η πραγματική θερμοκρασία ροής με ικανοποιητική ακρίβεια. Ορισμοί Δείγμα δείγμα δοκιμής Δείγμα δοκιμής Δοκίμια - Ρόλλος της ασφαλτικής μεμβράνης από τον οποίο θα κοπεί το - Κομμάτι από το δείγμα από το οποίο θα κοπούν τα δοκίμια - Κομμάτια δοκιμής από το δείγμα δοκιμής Αρχή μεθόδου Τα δοκίμια αναρτώνται κατακόρυφα σε φούρνο που θερμαίνεται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Η μετατόπιση του μίγματος σχετικά με τον οπλισμό της ασφαλτικής μεμβράνης μετριέται και από τις δύο πλευρές του φύλλου, μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο. Αποτυχημένη θεωρείται η εξέταση όταν ληφθεί μέση μετατόπιση μεγαλύτερη από 2mm. Η πραγματική θερμοκρασία ροής καθορίζεται από τα αποτελέσματα που παρατηρούνται κατά την εξέταση του δείγματος σε δύο θερμοκρασίες. Εργαστηριακός εξοπλισμός δοκιμής Η δοκιμή πραγματοποιείται σε στεγανό φούρνο με ισχυρή κυκλοφορία του εσωτερικού αέρα. Η μέγιστη θερμοκρασιακή διαφορά στο φούρνο δεν πρέπει να ξεπερνά τον 1,5 C και η διακύμανση κατά την διάρκεια της δοκιμής σε οποιαδήποτε θέση δεν πρέπει να ξεπερνά τον 0,5 C. Ενα δοκίμιο αναφοράς με ένα πρότυπο θερμοστοιχείο ακριβείας 0,1 C είναι απαραίτητο. Αυτό το δοκίμιο αναφοράς έχει διαστάσεις 115x100x4mm και είναι Σελίδα 45

51 πλήρως καλυμμένο από φύλλο αλουμινίου για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ροή από το μίγμα. Το θερμοστοιχείο ενσωματώνεται στο μίγμα του δοκιμίου αναφοράς. Το δοκίμιο αναφοράς χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει και να ελέγχει την θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Ο φούρνος θα πρέπει να επανακτά την αρχική του θερμοκρασία, όπως μετριέται με το δοκίμιο αναφοράς, μετά από άνοιγμα του για 30 sec το πολύ και σε χρόνο μικρότερο από 15 sec. Επιπλέον απαραίτητα είναι : Σφιγκτήρας με ελάχιστο πλάτος 100mm για να εξασφαλίζει συνεχή στήριξη των δειγμάτων εξέτασης κατά την ανάρτηση τους. Οπτικό όργανο για την εύκολη ανάγνωση της μέτρησης διαστάσεων με ακρίβεια 0,5 mm. Εργαλείο για την εισαγωγή καρφιού εσωτερικής διαμέτρου 4 mm. Περίγραμμα για το σχεδιασμό γραμμής μαρκαρίσματος. Ασπρη αδιάβροχη σινική μελάνη. Πένα για την σινική μελάνη που να παράγει συνεχή γραμμή πλάτους 0,45 mm. Ηλεκτρονικό καταγραφέα της θερμοκρασίας του δοκιμίου αναφοράς. Σιλικονούχο χαρτί. Δειγματοληψία Κόβονται τρία δοκίμια με διαστάσεις 115x100 mm, από το μεσαίο τρίτο της ασφαλτικής μεμβράνης με τη μεγαλύτερη τους διάσταση κατά μήκος του φύλλου. Τα δοκίμια λαμβάνονται σε κανονικά διαστήματα κατά πλάτος της μεμβράνης με το πρώτο και το τελευταίο κομμένο σε απόσταση τουλάχιστον 150 mm από τις άκρες. Ξεκινώντας από τη μία πλευρά του φύλλου, τα δοκίμια αριθμούνται διαδοχικά και χωρίζονται σε ομάδες των τριών. Προσδιορίζεται η πάνω και η κάτω πλευρά. Όταν μετριέται η πραγματική θερμοκρασία ροής ο αριθμός των ομάδων αυξάνεται. Σελίδα 46

52 Προετοιμασία δοκιμίων Απομακρύνεται οποιοδήποτε προστατευτικό φίλμ από την κάτω πλευρά του δοκιμίου με την ακόλουθη μέθοδο: Τοποθετείται μια αυτοκόλλητη ταινία στο φίλμ, ψύχεται το δοκίμιο στους 10 C και απομακρύνεται το φίλμ με την βοήθεια της ταινίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση φλόγας για την απομάκρυνση του φίλμ. Στη μικρή διάσταση του δοκιμίου το ασφαλτικό μίγμα απομακρύνεται στις δύο άκρες και από τις δύο πλευρές κατά 15mm ώστε να μείνει εκτεθειμένος ο οπλισμός. Στο μέσο της μεγάλης διάστασης απομακρύνεται το ασφαλτικό μίγμα σε δύο μικρές περιοχές και από τις δύο πλευρές ώστε να εκτίθεται πάλι ο οπλισμός. Δύο καρφιά διαμέτρου 4mm διαπερνούν τον οπλισμό στα δύο άκρα του δοκιμίου εκεί που έχει αφαιρεθεί το ασφαλτικό μίγμα. Οποιαδήποτε ποσότητα ψηφίδας ή άλλου υλικού επικάλυψης αποκολληθεί, απομακρύνεται χτυπώντας ελαφρά το δοκίμιο. Οι πείροι του συστήματος μαρκαρίσματος εισέρχονται στα καρφιά και μία γραμμή μαρκαρίσματος πλάτους 0,4mm σχεδιάζεται κατά πλάτος και από τις δύο πλευρές του δοκιμίου. Κατά την χάραξη της γραμμής η πένα διατηρείται κατακόρυφη και το δοκίμιο είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια. Τα δοκίμια πρέπει να παραμείνουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 212 C για 24 ώρες, σε επίπεδη επιφάνεια, χωρίς το ένα να αγγίζει το άλλο και χωρίς να κολλάνε πάνω στην επιφάνεια. Αν είναι απαραίτητο χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό φύλλο σιλικονούχου χαρτιού. Σελίδα 47

53 5.10 Διαδικασία δοκιμής Ρύθμιση της θερμοκρασίας Το δοκίμιο αναφοράς αναρτάται στο κέντρο του φούρνου. Η μέση θερμοκρασία πρέπει να είναι 0,5 C της επιθυμητής θερμοκρασίας. Οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον 1 C. Η θερμοκρασία καταγράφεται με το θερμοστοιχείο που είναι τοποθετημένο στο δοκίμιο αναφοράς και ελέγχεται συνεχώς κατά την διάρκεια της δοκιμής Εξέταση σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία Σφιγκτήρες τοποθετούνται σε κάθε ένα από τα τρία (3) δοκίμια έτσι ώστε να συγκρατούν όλο το πλάτος του εκτιθέμενου οπλισμού. Οι σφιγκτήρες δεν πρέπει να αγγίζουν ή να πιέζουν υπέρμετρα το ασφαλτικό μίγμα. Αν είναι απαραίτητο χρησιμοποιείται σιλικονούχο χαρτί για να διευκολύνει την απομάκρυνση των σφιγκτήρων μετά την δοκιμή. Οταν το δοκίμιο αναφοράς φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία τα τρία (3) δοκίμια αναρτώνται στο ίδιο ύψος με αυτό αντικριστά, τα δύο (2) από τη μία πλευρά και το τρίτο από την άλλη. Τα δοκίμια πρέπει να απέχουν 30mm το ένα από το άλλο. Το διάστημα για το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του φούρνου κατά την τοποθέτηση των δοκιμίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30sec, προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στη θερμοκρασία του φούρνου. Τα δοκίμια διατηρούνται στη θερμοκρασία εξέτασης για 1202min από τη στιγμή που το θερμοστοιχείο του δοκιμίου αναφοράς φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία (2 C). Η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται στα συγκεκριμένα όρια και η ελάχιστη απόκλιση πρέπει να διορθώνεται. Η δοκιμή θεωρείται αποτυχημένη όταν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Τότε η δοκιμή πρέπει να επαναληφθεί με νέα δοκίμια. Στο τέλος των 1202 min τα δοκίμια Σελίδα 48

54 απομακρύνονται από τον φούρνο και αναρτώνται κατακόρυφα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 4 ώρες τουλάχιστον. Απομακρύνονται οι σφιγκτήρες και μία δεύτερη γραμμή χαράζεται και στις δύο πλευρές κάθε δοκιμίου. Το μέγεθος της ροής καθορίζεται σαν η μέγιστη απόσταση δ1 μεταξύ αρχικής και τελικής γραμμής και στις δύο πλευρές του κάθε δοκιμίου, μετρούμενη με την βοήθεια οπτικού οργάνου κατά προσέγγιση 0,1mm Καθορισμός της πραγματικής θερμοκρασίας ροής Η διαδικασία για τον καθορισμό της πραγματικής θερμοκρασίας ροής είναι η παρακάτω: Μια εκτίμηση της θερμοκρασίας που αντιστοιχεί σε ροή των 2mm, έχει επιτευχθεί με συνεχείς δοκιμές που γίνονται σε κάθε πλευρά του δοκιμίου και για πολλά δοκίμια ξεχωριστά ανεβάζοντας σταδιακά την θερμοκρασία κατά 5 ο C. Σκοπός είναι να βρεθούν δύο θερμοκρασίες Τ και Τ+5 ο C για κάθε L μικρότερο και μεγαλύτερο των 2mm αντίστοιχα. Έχοντας καθορισμένες τις θερμοκρασίες Τ και Τ+5 ο C, η ροή σε mm καθορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο με μία ομάδα τριών (3) δοκιμίων στη θερμοκρασία Τ και με μια ακόμη ομάδα τριών (3) δοκιμίων στη θερμοκρασία Τ+5 ο C για κάθε πλευρά των δοκιμίων. Η πραγματική θερμοκρασία ροής καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε πλευρά των δοκιμίων χρησιμοποιώντας γραμμική γραφική παράσταση ή με παρεμβολή του δ1=2mm στις μέσες τιμές που λαμβάνονται από τις δύο σειρές των δοκιμίων. Αναφερόμενοι στις ασφαλτικές μεμβράνες που περιέχουν ΑΡΡ (ατακτικό πολυπροπυλένιο) είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί ότι, η ροή συμβαίνει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης θερμοκρασίας Τ+5 ο C και Τ αντίστοιχα. Αυτό γιατί είναι δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής θερμοκρασία στην οποία δ1=2mm. Παρατηρήσεις Σελίδα 49

55 Για δοκιμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2, η δοκιμή θεωρείται επιτυχημένη αν η ροή στη συγκεκριμένη θερμοκρασία που εξετάζεται είναι μικρότερη από 2mm. Για δοκιμές σύμφωνα με την παράγραφο 8.3, σαν θερμοκρασία ροής λαμβάνεται η παρεμβαλλόμενη θερμοκρασία κατά προσέγγιση 1 ο C. Στην περίπτωση μιγμάτων που περιέχουν ΑΡΡ το αποτέλεσμα εκφράζεται με τις δύο θερμοκρασίες μεταξύ των οποίων παρατηρείται η ροή. Αναφορά αποτελεσμάτων Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει: Πλήρη περιγραφή του προϊόντος που εξετάζεται, περιλαμβάνοντας τον τύπο, την πηγή και τον κωδικό αριθμό του παραγωγού. Τη μέθοδο δοκιμής και τις αντίστοιχες συνθήκες αν αναφέρονται διαφορετικές από αυτές που προδιαγράφονται. Τα αποτελέσματα της δοκιμής. 1. Επιτυχία ή αποτυχία στη συγκεκριμένη θερμοκρασία, αναφέροντας την μέση μετατόπιση του ασφαλτικού μίγματος σε κάθε πλευρά του δοκιμίου κατά προσέγγιση 0,1mm. 2. Θερμοκρασία ροής με παρεμβολή κατά προσέγγιση 1 C για κάθε πλευρά του δοκιμίου, αναφέροντας και τη ροή που παρατηρείται μετρημένη κατά προσέγγιση 0,1mm στην υψηλότερη και χαμηλότερη θερμοκρασία. Σελίδα 50

56 Σελίδα 51

57 Σελίδα 52

58 5.11 Προτεινόμενες λύσεις Στεγάνωση Βάτου Δώματος Γενικά Η έννοια μη βατό δώμα εκφράζει την αδυναμία του δώματος να επιτρέπει βαριά κυκλοφορία επί αυτού, όπως αυτή αναφέρεται στα βατά δώματα. Δεν αποκλείει όμως την επισκεψιμότητα του δώματος (από τεχνικούς, συντηρητές ) η οποία επιτρέπεται αν το δώμα δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος παραμονής προσώπων ή μεταφορά αντικειμένων ή μηχανημάτων ή κάποιας άλλης χρήσης που προϋποθέτει αντοχή σε μεγάλη καταπόνηση, τότε δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία στρώσης προστασίας ή κυκλοφορίας σαν τελευταίας στρώσης του δώματος. Στην περίπτωση μη βατών δωμάτων πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία της στεγανωτικής στρώσης με τη χρησιμοποίηση σαν τελευταίας ασφαλτικής μεμβράνης που να έχει επιφανειακή προστασία (ορυκτές ψηφίδες ή φύλλο αλουμινίου) ή με χρήση στρώσης χαλικιών. Η προκατασκευσμένη επιφανειακή προστασία έχει σαν στόχο την προστασία του ασφαλτικού μίγματος από την υπεριώδη ακτινοβολία και το όζον της ατμόσφαιρας καθώς και κάθε άλλο παράγοντα που μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση της στεγανωτικής στρώσης. Τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο ποσοστό προτιμάται επιφανειακή προστασία των ασφαλτικών μεμβρανών με ορυκτές ψηφίδες. Με τον όρο βατό δώμα νοείται εκείνο που επιτρέπει από τον τρόπο κατασκευής του την μετακίνηση σημαντικών φορτίων πάνω σ αυτό χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βλάβης της στεγάνωσης. Η βατότητα ενός δώματος εξασφαλίζεται με τη χρήση σκληρού οικοδομικού υλικού σαν τελευταία στρώση. Το σκληρό οικοδομικό υλικό μπορεί να είναι πλάκες πεζοδρομίου, Σελίδα 53

59 μωσαϊκό, γαρμπιλομωσαϊκό, προστατευτική στρώση οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 5cm και αποτελεί τη στρώση προστασίας ή κυκλοφορίας. Η αναγκαιότητα βατού δώματος προκύπτει από τη χρήση του δώματος, τα φορτία που πρόκειται να μετακινηθούν και τη δυνατότητα του φέροντος οργανισμού να δεχθεί αυξημένα φορτία. Το σύστημα μπορεί να αποτελείται από μία ή δύο στεγανωτικές στρώσεις. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επιλογή η δυσκολία πρόσβασης στη στεγάνωση και εξαιτίας αυτού η μεγάλη αξιοπιστία που πρέπει να προσφέρει ένα τέτοιο στεγανωτικό σύστημα. α. Σύστημα στεγάνωσης με δύο στεγανωτικές στρώσεις. Η διάταξη στεγάνωσης βατού δώματος με δύο στεγανωτικές στρώσεις αναφέρεται σε σύνηθες κανονικό δώμα (με κλίση μικρότερη του 5% ) στο οποίο υπάρχει τελική στρώση προστασίας ή κυκλοφορίας. Η διάταξη περιλαμβάνει φράγμα υδρατμών το οποίο αποτελεί φράγμα προστασίας έναντι μετακίνησης των υδρατμών που προέρχονται από το εσωτερικό των χώρων ή από εγκλωβισμένη υγρασία, από μία στρώση προς άλλες στρώσεις και κυρίως προς τη θερμομονωτική στρώση, κάτω από την οποία και τοποθετείται, ιδιαίτερα όταν το υλικό της επηρεάζεται από τους υδρατμούς και μειώνεται η θερμομονωτική του ικανότητα. Στη συνέχεια τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό, η τοποθέτηση του οποίου αποσκοπεί στη μείωση των εναλλαγών θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Πάνω από το θερμομονωτικό υλικό δημιουργείται στρώση κλίσης η οποία χρησιμεύει και ως υπόστρωμα της στεγανωτικής στρώσης. Χρησιμοποιούνται υλικά όπως ελαφροσκυροδέματα ή διογκωμένες κυψελωτές τσιμεντοκονίες όταν το θερμομονωτικό υλικό δεν αντέχει σε συμπίεση ή γαρμπιλοσκυρόδεμα όταν το θερμομονωτικό υλικό αντέχει σε συμπίεση. Σελίδα 54

60 Η στεγανωτική στρώση αποτελείται από δύο ασφαλτικές μεμβράνες οι οποίες τοποθετούνται η μεν πρώτη με μερική επικόλληση, η δε δεύτερη ολικά επικολλημένη πάνω στην πρώτη. Η επικόλληση γίνεται με χρήση φλογίστρου. Διαδικασία εργασιών 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της (απόξεση προεξεχόντων σκύρων, γέμισμα με τσιμεντοκονίαμα των μικροκοιλοτήτων) 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ολική κατανάλωση 1kg/m² (BS CP144-1). 3. Tοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης από το υλικό που προδιαγράφεται από τη μελέτη. 4. Δημιουργία ρύσεων. 5. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D41 με κατανάλωση 400gr/m². Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό. 6. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου (2.P.1.3 ή 2.Ε.3.3 ή 2.Χ.3.3) με τη βοήθεια φλογίστρου εκτός από μία περιμετρική λωρίδα παράλληλη με τα στηθαία πλάτους 0,30m όπου επικολλάται πλήρως. 7. Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου (4.Ρ.1.3 ή 4.Ε.3.3) πάνω στην πρώτη και εν παραλλήλω χωρίς όμως να συμπίπτουν οι ενώσεις της 1ης και 2ης στρώσης. Οι δύο στεγανωτικές στρώσεις θα κολληθούν ολικά στα στηθαία και αν είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτουν αλλιώς θα ανέρχονται σε ύψος 30cm, θα στηρίζονται μηχανικά με λάμα αλουμινίου και θα σφραγίζονται με μαστίχη. 8. Διάστρωση προστατευτικής στρώσης με γεωύφασμα βάρους gr/m²(προαιρετικά). 9. Toποθέτηση τσιμεντόπλακων ή άλλου οικοδομικού υλικού που εξασφαλίζει τη βατότητα. β.στεγανωτικό σύστημα με μια στεγανωτική στρώση. Ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1α. Στην περίπτωση στεγανωτικού συστήματος με μια στεγανωτική στρώση είναι απαραίτητο η ασφαλτική μεμβράνη να είναι ειδικών προδιαγραφών σε ότι αφορά το μίγμα και τον οπλισμό της. Επίσης θα Σελίδα 55

61 πρέπει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εργασιών να τοποθετηθεί απαραίτητα και εφ όσον η προς στεγάνωση επιφάνεια είναι σημαντική σε έκταση διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο, για τη δημιουργία οδών διαφυγής των υδρατμών, που προέρχονται από το εσωτερικό των χώρων ή από πιθανή εγκλωβισμένη υγρασία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφαλτική μεμβράνη θα επικολληθεί πλήρως. Η ασφαλτική μεμβράνη προτείνεται να είναι τύπου 4α.Ρ.1.3 ή 4α.Ε.3.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά μεμβρανών α.σύστημα στεγάνωσης με δύο ασφαλτικές μεμβράνες (ΑΡΡ modified) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROOFGUM V3 2.Ρ.1.3 (1 η στρώση) ROOFGUM P4 4.Ρ.1.3 (2 η στρώση) Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 3kg/m² 4kg/m² Οπλισμός ενισχυμένο υαλοπίλημα μη υφαντός πολυεστέρας Ανω επιφάνεια ταλκ ταλκ Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 150 C 150 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 330N/5cm 200N/5cm 650N/5cm 450N/5cm Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 2% 2% 45% 45% Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος 80N 150N Σελίδα 56

62 Κατά πλάτος 100N 180N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -5 C -5 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 120 C 120 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 1 L 3 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 β.σύστημα στεγάνωσης με δύο ασφαλτικές μεμβράνες (SBS modified) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ASPHALDIEN V3 2.Ε.3.3 (1 η στρώση) ASPHALDIEN P4 4.Ε.3.3 (2 η στρώση) Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 3kg/m² 4kg/m² Οπλισμός ενισχυμένο υαλοπίλημα μη υφαντός πολυεστέρας Ανω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 120 C 120 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 330N/5cm 200N/5cm 750N/5cm 500N/5cm Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 2% 2% 45% 45% Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 80N 100N 160N 190N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) <-15 C <-15 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 100 C 100 C Σελίδα 57

63 Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 1 L 3 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 γ.σύστημα στεγάνωσης με μία ασφαλτική μεμβράνη (ΑΡΡ modified ή SBS modified) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ASPHALTGUM P 4,5 COSMODIEN P 4,5 4α.P.1.3 4α.Ε.3.3 Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 4,5kg/m² 4,5kg/m² Οπλισμός μη υφαντός πολυεστέρας μη υφαντός πολυεστέρας βάρους 180gr/m² βάρους 180gr/m² Ανω επιφάνεια ταλκ φιλμ πολυαιθυλενίου Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 150 C 120 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 800N/5cm 600N/5cm 800N/5cm 600N/5cm Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 45% 45% 45% 45% Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 180N 220N 180N 220N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -7 C -20 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 120 C 100 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 4 L 4 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 Σελίδα 58

64 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Φράγμα υδρατμών 3. Θερμομονωτικό υλικό 4. Υλικό ρύσεων 5. Ασφαλτικό διάλυμα 6. 1 η ασφαλτική μεμβράνη: ROOFGUM V3 ή ASPHALDIEN V η ασφαλτική μεμβράνη: ROOFGUM P4 ή ASPHALDIEN P4 8. Στρώση από τσιμεντόπλακες Παρατήρηση : Συνιστάται η διάστρωση προστατευτικού γεωυφάσματος πριν την τοποθέτηση των τσιμεντόπλακων. Σελίδα 59

65 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ) 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Φράγμα υδρατμών 3. Θερμομονωτικό υλικό 4. Ασφαλτικό διάλυμα 5. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο 6. Ασφαλτική μεμβράνη : ASPHALTGUM P4,5 ή COSMODIEN P4,5 7. Στρώση από τσιμεντόπλακες Παρατήρηση : Συνιστάται η διάστρωση προστατευτικού γεωυφάσματος πριν την τοποθέτηση των τσιμεντόπλακων. Σελίδα 60

66 Ανεστραμμένη μόνωση Γενικά Η ανεστραμμένη μόνωση είναι ένα είδος μόνωσης-στεγάνωσης που εφαρμόζεται αρκετά στην Ελλάδα. Η εφαρμογή της λύσης προβλέπει την θερμομονωτική στρώση πάνω από την υγρομονωτική στρώση. Κατά συνέπεια το θερμομονωτικό υλικό επειδή θα έρχεται σε επαφή με το νερό πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχο (κλειστές κυψέλες). Τέτοιο υλικό είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη. Προϋποθέσεις εφαρμογής παρόμοιας διάταξης 1. Σαν θερμομονωτικό υλικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξηλασμένη πολυστερίνη. 2. Πρέπει να υπάρχει απαραίτητα στρώση προστασίας για συγκράτηση της θερμομόνωσης και προστασίας της από την υπεριώδη ακτινοβολία. 3. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανωμαλίες στο υπόστρωμα της στεγάνωσης ή αν υπάρχουν πρέπει να εξαλείφονται με τσιμεντοκονία εξομάλυνσης. 4. Πρέπει να αποφεύγεται η σύμπτωση των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών της στεγάνωσης όταν αποτελείται από περισσότερες της μίας μεμβράνες. 5. Ο οπλισμός των ασφαλτικών μεμβρανών πρέπει να αποτελείται από άσηπτο υλικό (π.χ πολυεστερικό ύφασμα). Σε περιπτώσεις οπλισμού ικανού βάρους απαιτείται προεμποτισμός. 6. Μεταξύ θερμομόνωσης και της στρώσης προστασίας πρέπει να παρεμβάλλεται προστατευτική στρώση για την αποφυγή τραυματισμού της επιδερμίδας του θερμομονωτικού υλικού (για περιορισμό στο ελάχιστο της απορροφητικότητας του υλικού σε νερό). Το υλικό της προστατευτικής στρώσης μπορεί να είναι γεωύφασμα βάρους gr/m². 7. Kατά τον υπολογισμό του πάχους της θερμομόνωσης, στη μελέτη θερμομόνωσης, θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη η μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας του όλου συστήματος λόγω παρουσίας νερού. Η έντονη παρουσία του νερού οφείλεται και στη δυσκολία απορροής των ομβρίων λόγω επαφής θερμομονωτικής και στεγανωτικής στρώσης. Σελίδα 61

67 e 1 K 31 1 Ro 0,17 0,04P Ο υπολογισμός του πάχους της θερμομόνωσης γίνεται με τον ακόλουθο τύπο: Όπου e: το πάχος της θερμομόνωσης 31 : o συντελεστής λ της εξηλασμένης πολυστερίνης σε W/mm. C αντί του 29W/mm. C που λαμβάνεται όταν δεν υπάρχει παρουσία νερού. Κ : ο συμβατικός συντελεστής θερμοπερατότητας του δώματος, ίσος με 0,50W/m². C σύμφωνα με τον κανονισμό θερμομόνωσης. 0,17: το άθροισμα των επιφανειών θερμικών αντιστάσεων σε m². C/W Ro : το άθροισμα των θερμικών αντιστάσεων όλων των στρώσεων κάτω από τη στεγάνωση (πλάκα σκυροδέματος, υλικό ρύσεων) σε m². C/W P : η μέση πυκνότητα βροχής σε mm για τους μήνες που λειτουργεί η θέρμανση. 8. Η στεγάνωση τοποθετείται στο υπόστρωμά της κατά τον ανεξάρτητο τρόπο με παρεμβολή στρώση ανεξαρτοποίησης, μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβισθεί υγρασία από τη φάση κατασκευής στη στρώση κλίσης, στη φέρουσα πλάκα, από μεγάλη υγρομετρία στους κάτω από το δώμα χώρους ή από ανάγκη να συνεχισθούν οι εργασίες τους χειμερινούς μήνες. Γενικά όταν η στεγανωτική στρώση αποτελείται από δύο ασφαλτικές μεμβράνες η πρώτη επικολλάται κατά τον ημιανεξάρτητο τρόπο, εξασφαλίζοντας έτσι τη δημιουργία στρώσης ανεξαρτοποίησης. Διαδικασία εργασιών (δύο ασφαλτικές μεμβράνες) 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια και σαθρά υλικά. Σελίδα 62

68 2. Δημιουργία ρύσεων με ελαφρύ υλικό. Κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν φ ύ λ λ ω ν 3. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος (βερνίκι) σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D41 με κατανάλωση 400gr/m².Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό. 4. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου (2.Ρ.1.3 ή 2.Ε.3.3 ή 2.Χ.3.3) με τη βοήθεια φλόγιστρου εκτός από μία περιμετρική λωρίδα παράλληλη με τα στηθαία του δώματος πλάτους 0,30m όπου επικολλάται πλήρως. 5. Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου (4.Ρ.1.3 ή 4.Ε.3.3) πάνω στην πρώτη, σε παράλληλη διάταξη με την πρώτη, χωρίς όμως να συμπίπτουν οι ενώσεις της 1 ης και 2 ης στρώσης. 6. Οι δύο ασφαλτικές στρώσεις επικολλούνται ολικά στα στηθαία έτσι ώστε ανεξάρτητη λωρίδα κατάλληλου πλάτους να επικολληθεί στα στηθαία και να καλύψει κατά 20cm επικολλούμενη στο δώμα την ήδη υπάρχουσα ασφαλτική μεμβράνη. Οι δύο ασφαλτικές μεμβράνες αν τα στηθαία είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτουν αλλιώς θα ανέρχονται μέχρι ύψους 30cm, θα στηρίζονται μηχανικά με λάμα αλουμινίου ή γαλβανισμένης λαμαρίνας και θα σφραγίζεται με μαστίχη. 7. Τοποθέτηση των πλακών της εξηλασμένης πολυστερίνης. 8. Διάστρωση στρώσης προστασίας από γεωύφασμα gr/m² (προαιρετικά). 9. Διάστρωση στρώσης χαλικιών πάχους 5cm κατ ελάχιστον. Διαδικασία εργασιών (μία ασφαλτική μεμβράνη) Η σειρά εργασιών είναι ίδια με προηγουμένως. Στην περίπτωση όμως που η στεγανωτική στρώση αποτελείται από μία ασφαλτική μεμβράνη τότε σαν στρώση ανεξαρτοποίησης τοποθετείται ένα διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο πάνω στο οποίο επικολλάται ολικά η ασφαλτική μεμβράνη. Κατά τα λοιπά η διαδικασία που Σελίδα 63

69 ακολουθείται είναι η ίδια και προτείνεται η ασφαλτική μεμβράνη να είναι τύπου 4α.S.1.3 ή 4α.Ε.3.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά μεμβρανών Σύστημα στεγάνωσης με δύο ασφαλτικές μεμβράνες (ΑΡΡ modified) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROOFGUM V3 2.Ρ.1.3 (1 η στρώση) ROOFGUM P4 4.Ρ.1.3 (2 η στρώση) Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 3kg/m² 4kg/m² Οπλισμός ενισχυμένο υαλοπίλημα μη υφαντός πολυεστέρας Ανω επιφάνεια ταλκ ταλκ Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 150 C 150 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 330N/5cm 200N/5cm 650N/5cm 450N/5cm Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 2% 2% 45% 45% Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 80N 100N 150N 180N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -5 C -5 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 120 C 120 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 1 L 3 Σελίδα 64

70 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 Σύστημα στεγάνωσης με δύο ασφαλτικές μεμβράνες (SBS modified) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ASPHALDIEN V3 2.Ε.3.3(1 η στρώση) ASPHALDIEN P4 4.Ε.3.3 (2 η στρώση) Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 3kg/m² 4kg/m² Οπλισμός ενισχυμένο υαλοπίλημα μη υφαντός πολυεστέρας Ανω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 120 C 120 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 330N/5cm 200N/5cm 750N/5cm 500N/5cm Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 2% 2% 45% 45% Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 80N 100N 160N 200N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) <-15 C <-15 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 100 C 100 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 1 L 3 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 Σελίδα 65

71 Σύστημα στεγάνωσης με μία ασφαλτική μεμβράνη (ΑΡΡ modified ή SBS modified) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ COSMOGUM P4,5 COSMODIEN P4,5 4α.S.1.3 4α.Ε.3.3 Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 4,5kg/m² 4,5kg/m² Οπλισμός μη υφαντός πολυεστέρας μη υφαντός πολυεστέρας βάρους 180gr/m² βάρους 180gr/m² Ανω επιφάνεια ταλκ φιλμ πολυαιθυλενίου Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 150 C 120 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος 800N/5cm 800N/5cm Κατά πλάτος 600N/5cm 600N/5cm Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος 45% 45% Κατά πλάτος 45% 45% Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος 180N 180N Κατά πλάτος 220N 220N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -10 C -20 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 120 C 100 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 4 L 4 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 Σελίδα 66

72 ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ (ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 1. Υλικό ρύσεων 2. Ασφαλτικό διάλυμα 3. 1 η ασφαλτική μεμβράνη: ROOFGUM V3 ή ASPHALDIEN V η ασφαλτική μεμβράνη: ROOFGUM P4 ή ASPHALDIEN P4 5. Θερμομονωτικό υλικό 6. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα 7. Στρώση χαλικιών Σελίδα 67

73 ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ (ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ) 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Υλικό ρύσεων 3. Ασφαλτικό διάλυμα 4. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο 5. Ασφαλτική μεμβράνη : COSMOGUM P4,5 ή COSMODIEN P4,5 6. Θερμομονωτικό υλικό 7. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα 8. Στρώση χαλικιών Σελίδα 68

74 Στεγάνωση Δωμάτων Κήπων Γενικά Η κατηγορία αυτή διαφέρει από τους άλλους τύπους δωμάτων διότι χρησιμοποιούνται εκτός από τα υλικά θερμομόνωσης και στεγάνωσης και άλλα υλικά που έχουν επιπτώσεις στη συμπεριφορά του δώματος. Υλικά διαμόρφωσης στρώσεων 1. Στρώση αποστράγγισης με τις διατάξεις απομάκρυνσης νερών που θα καταλήγουν σ αυτή. Σαν τέτοια στρώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρώση χαλικιών πάχους 10cm, με διαστάσεις χαλικιών 2040mm.Η μορφή των χαλικιών κατά προτίμηση πρέπει να είναι στρογγυλή, είναι δυνατόν όμως να χρησιμοποιηθούν και χαλίκια λατομείου σπαστά με ταυτόχρονη προστασία της στεγανωτικής στρώσης από γεωύφασμα βάρους 200gr/m². 2. Φίλτρα διαχωρισμού μεταξύ χώματος και στρώσης αποστράγγισης.τα φίλτρα αυτά μπορεί να είναι γεωυφάσματα βάρους τουλάχιστον 200gr/m²,με οπές μεταξύ των ινών της τάξης των 150μ(μικρών), το πάχος τους δε,δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,7-0,8mm. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουν σημαντικές αντοχές σε διάτρηση, σχίσιμο και εφελκυσμό. 3. Κηπευτικό χώμα του οποίου η επιλογή θα πρέπει να γίνεται με βάση την καταλληλότητα και την κοκκομετρική σύσταση ώστε να είναι συμβατή με τη λειτουργία του φίλτρου ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι απόφραξης. 4. Ασφαλτικές μεμβράνες πολυμερείς οι οποίες πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή σε στατική και δυναμική διάτρηση, ιδιότητες που αντιστοιχούν σε ισχυρό πολυεστερικό οπλισμό (ελάχιστες αντοχές σ εφελκυσμό 700Ν/5cm κατά μήκος και 700Ν/5cm κατά πλάτος). Την απόλυτη αντοχή σε επιδράσεις χημικές που προέρχονται από τα υγρά των ριζών των φυτών. Η ιδιότητα αυτή επιτυγχάνεται με προσθήκη στο ασφαλτικό μίγμα της μεμβράνης ειδικών χημικών πρόσθετων που το καθιστούν απρόσβλητο από τα υγρά των ριζών. Σελίδα 69

75 Την αδράνεια στα φυτοφάρμακα και στα λιπάσματα. Η ιδιότητα αυτή ενισχύεται όταν χρησιμοποιείται σαν άνω επικάλυψη της ασφαλτικής μεμβράνης ειδικό συνθετικό φύλλο μη υδρολυόμενο. 5. Απαιτείται θερμομονωτική στρώση όταν οι κάτω του δώματος χώροι πρέπει να εξασφαλίζονται θερμομονωτικά. Το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να έχει την ελάχιστη συμπιεστότητα (μικρότερη του 2% του πάχους). Τέτοια υλικά είναι : H εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη μεγάλου ειδικού βάρους >30kg/m³ με ταυτόχρονη στρώση προστασίας από οπλισμένο γαρμπιλοσκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5cm. Ο λιθοβάμβακας υψηλού ειδικού βάρους (μεγαλύτερο από 150kg/m³) όταν εξασφαλίζεται η αποφυγή διαπότισης του από υγρασία κατά τις φάσεις κατασκευής των διαφόρων στρώσεων. 6. Απαιτείται φράγμα υδρατμών όταν σαν θερμομονωτικό υλικό χρησιμοποιηθεί πετροβάμβακας και οι κάτω του δώματος χώροι έχουν υγρομετρία W/n >5gr/m³ όπου W οι παραγόμενοι στο χώρο υδρατμοί σε gr/m³.h και n ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα σε m³/h. 7. H στρώση κλίσης κατασκευάζεται υποχρεωτικά από ισχνό σκυρόδεμα ή γαρμπιλοσκυρόδεμα οπλισμένο ή όχι ανάλογα με το πάχος του και εφαρμόζεται απ ευθείας στη φέρουσα πλάκα ή την θερμομονωτική στρώση. Διαδικασία εργασιών (δύο ασφαλτικές μεμβράνες) 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας, απαλοιφή των ανωμαλιών του σκυροδέματος και γέμισμα των κοιλοτήτων με τσιμεντοκονία. 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος με κατανάλωση 1kg/m². 3. Toποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού. 4. Δημιουργία στρώσης κλίσης από ισχνό σκυρόδεμα. 5. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι με κατανάλωση 400gr/m². Σελίδα 70

76 6. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου 4.Ρ Ολική επικόλληση της δεύτερης κύριας ειδικής ασφαλτικής μεμβράνης τύπου 4β.S Διάστρωση προστατευτικής στρώσης από γεωύφασμα βάρους 200gr/m². 9. Διάστρωση στρώσης αποστράγγισης από χαλίκια πάχους 10cm. 10. Διάστρωση φίλτρου (ειδικού γεωυφάσματος) πάχους 0,70,8mm και βάρους 200gr/m². 11. Διάστρωση κηπευτικού χώματος. Διαδικασία εργασιών (μία ασφαλτική μεμβράνη) Η διαδικασία είναι η ίδια όπως προηγούμενα με παράλειψη της εργασίας (6) που αφορά την επικόλληση της 1 ης ασφαλτικής μεμβράνης. Σελίδα 71

77 Τεχνικά χαρακτηριστικά μεμβρανών Σύστημα στεγάνωσης με δύο ασφαλτικές μεμβράνες ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ASPHALTGUM P3 COSMOGARDEN 4.Ρ.1.3 (1 η στρώση) 4α.S.3.3 (2 η στρώση) Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 3kg/m² 4,5kg/m² μη υφαντός πολυεστέρας Οπλισμός μη υφαντός πολυεστέρας βάρους 220gr/m² Ανω επιφάνεια ταλκ φιλμ πολυεστέρα Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 150 C 150 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος 650N/5cm 900N/5cm Κατά πλάτος 450N/5cm 650N/5cm Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος 45% 45% Κατά πλάτος 45% 45% Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος 150N 200N Κατά πλάτος 180N 230N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -5 C -10 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 120 C 120 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 3 L 4 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 Σελίδα 72

78 Σύστημα στεγάνωσης με μία ασφαλτική μεμβράνη COSMOGARDEN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4α.S.3.3 Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 4,5kg/m² μη υφαντός πολυεστέρας Οπλισμός βάρους 220gr/m² Ανω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 150 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος 900N/5cm Κατά πλάτος 650N/5cm Επιμήκυνση στο όριο θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος 45% Κατά πλάτος 45% Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος 200N Κατά πλάτος 230N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -10 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 120 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 4 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 Σελίδα 73

79 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ (ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) Κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν φ ύ λ λ ω ν 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Φράγμα υδρατμών 3. Θερμομονωτικό υλικό 4. Υλικό ρύσεων 5. Ασφαλτικό διάλυμα 6. 1 η ασφαλτική μεμβράνη : ASPHALTGUM P η ασφαλτική μεμβράνη : COSMOGARDEN 8. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα 9. Στρώση αποστράγγισης 10. Φίλτρο από ειδικό γεωύφασμα 11. Κηπευτικό χώμα Σελίδα 74

80 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ (ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ) Κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν φ ύ λ λ ω ν 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Φράγμα υδρατμών 3. Θερμομονωτικό υλικό 4. Υλικό ρύσεων 5. Ασφαλτικό διάλυμα 6. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο 7. Ασφαλτική μεμβράνη : COSMOGARDEN 8. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα 9. Στρώση αποστράγγισης Σελίδα 75

81 10. Φίλτρο από ειδικό γεωύφασμα 11. Κηπευτικό χώμα Κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν φ ύ λ λ ω ν Στεγάνωση χώρων στάθμευσης Γενικά Οι χώροι στάθμευσης (parking) πολλές φορές, ιδιαίτερα σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία ή άλλα μεγάλα συγκροτήματα είναι οι οροφές των υπογείων των συγκεκριμένων κτιρίων. Σ αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η κατάλληλη στεγάνωση τους ενώ μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτείται και θερμομόνωση. Ουσιαστικά, λειτουργικά και στις δύο περιπτώσεις είναι η περίπτωση βατού δώματος με ιδιαίτερα βαριά κυκλοφορία (οχημάτων). Σ αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με τη στεγάνωση βατού δώματος. α) Χρησιμοποιούνται δύο ασφαλτικές μεμβράνες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από άποψη μηχανικών αντοχών. β) Η στρώση προστασίας της στεγανωτικής στρώσης πρέπει να είναι οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαδικασία εργασιών (χωρίς θερμομόνωση) 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της (απόξεση προεξεχόντων σκύρων, γέμισμα με τσιμεντοκονίαμα των μικροκοιλοτήτων) 2. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D41 με κατανάλωση 400gr/m². Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό. Σελίδα 76

82 3. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου (4.Ρ.1.3 ή 4.E.3.3 ή 4.Χ.3.3) με τη βοήθεια φλογίστρου εκτός από μία περιμετρική λωρίδα παράλληλη με τα στηθαία πλάτους 0,30m όπου επικολλάται πλήρως. 4. Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου (4β.Ρ.1.3 ή 4β.Ε.3.3) πάνω στην πρώτη και εν παραλλήλω χωρίς όμως να συμπίπτουν οι ενώσεις της 1 ης και 2 ης στρώσης. Οι δύο στεγανωτικές στρώσεις θα κολληθούν ολικά στα στηθαία και αν είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτουν αλλιώς θα ανέρχονται σε ύψος 30cm, θα στηρίζονται μηχανικά με λάμα αλουμινίου και θα σφραγίζονται με μαστίχη. 5. Διάστρωση προστατευτικής στρώσης με γεωύφασμα βάρους gr/m². 6. Εφαρμογή στρώσης οπλισμένου σκυροδέματος. Διαδικασία εργασιών (με θερμομόνωση) 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της (απόξεση προεξεχόντων σκύρων, γέμισμα με τσιμεντοκονίαμα των μικροκοιλοτήτων) 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ολική κατανάλωση 1kg/m² (BS CP144-1). 3. Tοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης από το υλικό που προδιαγράφεται από τη μελέτη. 4. Διάστρωση προστατευτικής στρώσης από γαρμπιλοσκυρόδεμα. 5. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D41 με κατανάλωση 400gr/m². Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό. 6. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου (4.Ρ.1.3 ή 4.Ε.3.3 ή 4.Χ.3.3) με τη βοήθεια φλογίστρου εκτός από μία περιμετρική λωρίδα παράλληλη με τα στηθαία πλάτους 0,30m όπου επικολλάται πλήρως. 7. Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου (4β.Ρ.1.3 ή 4β.Ε.3.3) πάνω στην πρώτη και εν παραλλήλω χωρίς όμως να συμπίπτουν οι Σελίδα 77

83 ενώσεις της 1 ης και 2 ης στρώσης. Οι δύο στεγανωτικές στρώσεις θα κολληθούν ολικά στα στηθαία και αν είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτουν αλλιώς θα ανέρχονται σε ύψος 30cm, θα στηρίζονται μηχανικά με λάμα αλουμινίου και θα σφραγίζονται με μαστίχη. 8. Διάστρωση προστατευτικής στρώσης με γεωύφασμα βάρους gr/m² (προαιρετικά). 9. Εφαρμογή στρώσης οπλισμένου σκυροδέματος. Τεχνικά χαρακτηριστικά μεμβρανών Σύστημα στεγάνωσης με δύο ασφαλτικές μεμβράνες (ΑΡΡ modified) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROOFGUM P3 4.Ρ.1.3 (1 η στρώση) ROOFGUM P4 (P250) 4β.Ρ.1.3 (2 η στρώση) Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 3kg/m² 4kg/m² Οπλισμός μη υφαντός πολυεστέρας μη υφαντός πολυεστέρας βάρους 250gr/m² Ανω επιφάνεια ταλκ ταλκ Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 150 C 150 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) 650N/5cm 450N/5cm 45% 45% 800N/5cm 800N/5cm 45% 45% Σελίδα 78

84 Κατά μήκος 150N 250N Κατά πλάτος 180N 250N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -5 C -5 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 120 C 120 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 3 L 4 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 Σύστημα στεγάνωσης με δύο ασφαλτικές μεμβράνες (SBS modified) με εναλλακτική 1 η στρώση ασφαλτικής μεμβράνης από οξειδωμένη άσφαλτο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ASPHALDIEN P3 4.Ε.3.3(1 η στρώση) ASPHALDIEN P4 (P250) 4β.Ε.3.3 (2 η στρώση) Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 3kg/m² 4,0kg/m² Οπλισμός μη υφαντός πολυεστέρας μη υφαντός πολυεστέρας 250gr/m² Ανω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 120 C 120 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) 750N/5cm 500N/5cm 45% 45% 800N/5cm 800N/5cm 45% 45% Σελίδα 79

85 Κατά μήκος 160N 250N Κατά πλάτος 200N 250N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) <-15 C <-15 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 100 C 100 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 3 L 4 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 Σύστημα στεγάνωσης με μία ασφαλτική μεμβράνη (ΑΡΡ modified ή SBS modified) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ COSMOGUM CE COSMODIEN CE 4β.S.1.3 4β.Ε.3.3 Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 4,5kg/m² 4,5kg/m² Οπλισμός μη υφαντός μη υφαντός πολυεστέρας πολυεστέρας βάρους 250gr/m² βάρους 250gr/m² Ανω επιφάνεια ταλκ φιλμ πολυαιθυλενίου Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 150 C 120 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 800N/5cm 800N/5cm 45% 45% 800N/5cm 800N/5cm 45% 45% Σελίδα 80

86 Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 250N 250N 250N 250N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -10 C -20 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 120 C 100 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 4 L 4 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Φράγμα υδρατμών 3. Θερμομονωτικό υλικό 4. Υλικό ρύσεων (γαρμπιλοσκυρόδεμα) 5. Ασφαλτικό διάλυμα Σελίδα 81

87 6. 1 η ασφαλτική μεμβράνη : ROOFGUM P3 ή ASPHALDIEN P η ασφαλτική μεμβράνη : ROOFGUM P4(P250) ή ASPHALDIEN P4(P250) 8. Στρώση οπλισμένου σκυροδέματος Παρατήρηση : Συνιστάται η διάστρωση προστατευτικού γεωυφάσματος πριν την εφαρρμογή της στρώσης οπλισμένου σκυροδέματος. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ) 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Φράγμα υδρατμών 3. Θερμομονωτικό υλικό 4. Υλικό ρύσεων 5. Ασφαλτικό διάλυμα 6. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο Σελίδα 82

88 7. Ασφαλτική μεμβράνη : COSMOGUM CE ή COSMODIEN CE 8. Στρώση οπλισμένου σκυροδέματος Παρατήρηση : Συνιστάται η διάστρωση προστατευτικού γεωυφάσματος πριν την εφαρμογή της στρώσης οπλισμένου σκυροδέματος Στεγάνωση Υπογείων Γενικά Η στεγάνωση υπογείων χώρων έχει μεγάλη σημασία και παίζει αποφαστικό και καθοριστικό ρόλο στη μακροβιότητα της κατασκευής. Ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχει παρουσία υδάτων (υψηλός υδροφόρος οριζόντας), η στεγάνωση κρίνεται απαραίτητη, για την αποφυγή εισροής υδάτων και ανεπιθύμητης υγρασίας.η στεγάνωση υπογείων χώρων με ασφαλτικές μεμβράνες είναι η πλέον αποτελεσματική και έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής που ουσιαστικά συμπίπτει με τη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Η ασφαλτική μεμβράνη που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών, με πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά το μίγμα λόγω της ιδιομορφίας της στεγάνωσης πρέπει να είναι ελαστομερούς σύστασης (SBS modified), προκειμένου η μεμβράνη να μπορεί να ακολουθεί οποιαδήποτε ανωμαλία του σκυροδέματος.για τον ίδιο λόγο η ασφαλτική μεμβράνη πρέπει να έχει μεγάλο βάρος (5kg/m²). Ο οπλισμός της μεμβράνης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ισχυρός, με μεγάλες τάσεις εφελκυσμού και μεγάλη αντοχή στη διάτρηση, προκειμένου να μην υπάρξει διάτρηση ή σχίσιμο της μεμβράνης από τα φορτία που θα εναποτεθούν σ αυτή. Για προστασία της μεμβράνης κατά τη διάρκεια των εργασιών που θα γίνουν μετά την εφαρμογή της συνίσταται η άνω επιφάνεια της μεμβράνης να καλύπτεται από πολυεστερικό γεωύφασμα ελάχιστου βάρους 200gr/m², ενσωματωμένου στη μεμβράνη κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Σελίδα 83

89 Μερικές φορές όταν απαιτείται λόγω σημαντικών ανωμαλιών του σκυροδέματος μεγαλύτερη συγκέντρωση ασφαλτικού μίγματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλτική μεμβράνη βάρους 6kg/m², άοπλη με άνω επικάλυψη πολυεστερικό γεωύφασμα βάρους τουλάχιστον 200gr/m², ενσωματωμένου στη μεμβράνη κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και κάτω επικάλυψη σιλικονούχο αφαιρούμενο κατά την εφαρμογή πλαστικό φύλλο.για την 1 η περίπτωση προτείνεται ασφαλτική μεμβράνη τύπου 4β.Ε.6.3 ενώ για την 2 η περίπτωση 0.Ε.6.4. Διαδικασία εργασιών 1. Καθαρισμός της επιφάνειας. Ολοι οι σωλήνες και οι υδρορροές που διαπερνούν την κατασκευή τοποθετούνται πριν την εφαρμογή του στεγανωτικού συστήματος. Είναι προτιμότερο η επικόλληση της μεμβράνης να γίνεται πάνω σε στρώση τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης της επιφάνειας του υποστρώματος. 2. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα (βερνίκι) σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D41.Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό. 3. Επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης στο υπόστρωμα με τη βοήθεια φλογίστρου. Οι επικαλύψεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 15cm και στην περίπτωση της μεμβράνης με γεωύφασμα προστασίας πρέπει να μην υπάρχει γεωύφασμα στις επικαλύψεις. Η μεμβράνη επικολλάται κατ αρχήν στην οριζόντια επιφάνεια. Δεν επικολλούνται τα άκρα της προκειμένου να επικολληθούν στα κατακόρυφα τοιχεία μετά την αποπεράτωσή τους. 4. Όταν κατασκευασθούν τα κατακόρυφα τοιχεία του σκυροδέματος το αναμένον τμήμα της μεμβράνης επικολλάται με τη βοήθεια φλογίστρου πάνω στην κατακόρυφη επιφάνεια που έχει ήδη επαλειφθεί με ασφαλτικό διάλυμα (βερνίκι). Στην κορυφή των τοιχείων η μεμβράνη στερεώνεται με τη βοήθεια λάμας χρησιμοποιώντας τρία (3) βύσματα για κάθε τρέχον μέτρο. Σελίδα 84

90 Τεχνικά χαρακτηριστικά μεμβρανών ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν φ ύ λ λ ω ν COSMODIEN BG5 4β.Ε.6.3 (1 η λύση) Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 5m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m COSMODIEN UBG6 0.Ε.6.4 (2 η λύση) Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 5kg/m² 6kg/m² Οπλισμός Ανω επιφάνεια μη υφαντός πολυεστέρας βάρους 250gr/m² γεωύφασμα βάρους200gr/m² - γεωύφασμα βάρους200gr/m² Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου σιλικονούχο φιλμ Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 120 C 120 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος Κατά πλάτος 1300N/5cm 1100N/5cm 50% 50% 330N 300N 750N/5cm 550N/5cm 55% 55% 200N 200N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -20 C -20 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 100 C 100 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 4 L 4 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ (ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) Σελίδα 85

91 1. Ορια εκσκαφής 2. Επιχωματώσεις 3. Διάταξη για αποστράγγιση 4. Γεωύφασμα προστασίας 5. Ασφαλτική μεμβράνη : COSMODIEN BG5 ή COSMODIEN UBG6 6. Κατακόρυφο τοιχείο σκυροδέματος 7. Waterstop 8. Δάπεδο RADIAL Σελίδα 86

92 9. Σκυρόδεμα εργασίας 10. Διάτρητοι σωλήνες αποχέτευσης 11. Εξυγίανση εδάφους ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ) 1, 3. Μεταλλική πλάκα σύσφιξης 2. Ελαστικό παράμβυσμα 4, 8. Κοχλίες σύσφιξης 5. Ασφαλτική μεμβράνη 6. Τοιχείο εξωτερικό ή αντιστήριξης Σελίδα 87

93 7. Τοιχείο θεμελίωσης 9. Μηχανικός στυπιοθλίπτης 10. Παρεμβύσματα Επαναστεγάνωση Δώματος Αιτίες επαναστεγάνωσης Η επαναστεγάνωση ενός δώματος είναι απαραίτητη όταν διάφορες αιτίες προκαλούν αστοχίες στην προϋπάρχουσα στεγάνωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας ή διαρροής νερών στους χώρους κάτω από το δώμα. Οι συνηθέστερες αιτίες που καθιστούν απαραίτητη την επαναστεγάνωση είναι οι ακόλουθες: Αστοχία ή αδυναμία της υπάρχουσας στεγάνωσης να ανταποκριθεί στην προστασία του οικοδομήματος. Παρέλευση του ορίου ζωής της υπάρχουσας στεγάνωσης.παλαιότερα οι στεγανώσεις δεν είχαν μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω αδυναμίας των υλικών στεγάνωσης (ασφαλτικών). Απώλεια της πλαστικότητας όταν πρόκειται για σύστημα στεγάνωσης με πλαστικές μεμβράνες με αποτέλεσμα τη σκλήρυνση και την κοπή των μεμβρανών. Γήρανση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη στεγάνωση (ασφαλτικά ή ακρυλικά). Προϋπάρχουσα στεγάνωση Η στεγάνωση που υπάρχει μπορεί να αποτελείται από : Ασφαλτικής βάσης υλικά (επάλειψη) Ακρυλικής βάσης υλικά (επάλειψη) Ασφαλτόπανα ή ασφαλτικές μεμβράνες Σελίδα 88

94 Πλαστικοποιημένες μεμβράνες Ανάλογα με την υπάρχουσα στεγάνωση γίνεται και η προετοιμασία της επιφάνειας που πρόκειται να στεγανωθεί : Στην περίπτωση ασφαλτικού υλικού, ασφαλτοπάνων, ή ασφαλτικών μεμβρανών ή και ακρυλικού υλικού γίνεται αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης, προσεκτικός καθαρισμός και σκούπισμα της επιφάνειας. Στην περίπτωση που η παλιά στεγάνωση αποτελείται από πλαστικοποιημένες μεμβράνες πρέπει να γίνει πλήρης αποξήλωση αυτών των μεμβρανών δεδομένου ότι είναι πιθανόν οι μεμβράνες αυτού του είδους να μην συνεργάζονται με τις ασφαλτικές και να προκαλέσουν τη φθορά τους. Ειδικές κατασκευές Στις περιπτώσεις που η παλιά στεγάνωση έχει προβλήματα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εγκλωβισμού σημαντικής ποσότητας υγρασίας στο δώμα.στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η δημιουργία προϋποθέσεων διαφυγής της εγκλωβισμένης υγρασίας όταν γίνει η νέα στεγάνωση. Πρέπει απαραίτητα η νέα στεγανωτική στρώση να περιλαμβάνει διάταξη εξαερισμού με διάτρητο ασφαλτόπανο και σύστημα εξαεριστήρων. Αν στο παλιό σύστημα υπάρχει και θερμομόνωση,αν το θερμομονωτικό υλικό έχει απορροφήσει νερό τότε το φαινόμενο της εγκλωβισμένης υγρασίας είναι περισσότερο έντονο. Στεγανωτική στρώση Η επαναστεγάνωση μπορεί να γίνει με χρήση δύο ασφαλτικών μεμβρανών στην στεγανωτική στρώση ή με χρήση μιας ασφαλτικής μεμβράνης. Σε κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις οι ασφαλτικές μεμβράνες πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά Σελίδα 89

95 και να έχουν όλες τις φυσικές ιδιότητες που αναφέρονται εκτεταμένα στο Ε.Π 1415 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ.) Είναι απαραίτητο σε περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένη υγρασία,ανεξάρτητα από το αν η στεγανωτική στρώση περιλαμβάνει δύο ή μία ασφαλτικές μεμβράνες, να ενσωματωθεί στη στεγανωτική στρώση σύστημα εξαερισμού με συνδυασμό διάτρητου ασφαλτοπάνου και εξαεριστήρων για να δοθεί δυνατότητα διαφυγής της.αυτό το σύστημα εξαερισμού αναφέρεται στο παραπάνω Ελληνικό πρότυπο Προτεινόμενες λύσεις Δύο ασφαλτικές μεμβράνες 1. Αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης ή ολική αποκόλληση αυτής (πλαστικοποιημένες μεμβράνες). 2. Καλός καθαρισμός και σκούπισμα της προς στεγάνωση επιφάνειας. 3. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα (βερνίκι) σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D41. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό. 4. Επικόλληση 1 ης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου 2.Ρ.1.3 με τη βοήθεια φλογίστρου.η πρώτη ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται μερικώς πάνω στο υπόστρωμα και καταλήγει 30cm πριν τις κατακόρυφες απολήξεις του δώματος.η μεμβράνη λόγω της μερικής επικόλλησης λειτουργεί σαν στρώση εξαερισμού. 5. Επικόλληση της 2 ης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου 4α.Ρ.2.3 με τη βοήθεια φλογίστρου.η δεύτερη ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται πλήρως πάνω στην πρώτη και επικαλύπτει και τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος.λωρίδα της 2 ης ασφαλτικής μεμβράνης επικολλάται πλήρως στο στηθαίο και υπερκαλύπτει κατά 30cm τουλάχιστον την ήδη επικολληθείσα στο δώμα μεμβράνη. Στα στηθαία εφ όσον υπάρχουν, η ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται μέχρι ύψους τουλάχιστον 30cm και στερεώνεται με τη βοήθεια λάμας αλουμινίου πάχους 1,2mm ή Σελίδα 90

96 γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,8mm, η οποία σφραγίζεται στο τέλος της εργασίας με ειδική ασφαλτική μαστίχη. Σε ορισμένες περιπτώσεις είτε επειδή το στηθαίο είναι χαμηλό είτε γιατί κρίνεται απαραίτητο, η ασφαλτική μεμβράνη καλύπτει ολόκληρο το στηθαίο και καρφώνεται με λάμα στη στέψη του. Στο τέλος του παρόντος δίδονται οι προτεινόμενες ασφαλτικές μεμβράνες με τα χαρακτηριστικά τους και επιπλέον σχήματα ενδεικτικά της στεγάνωσης αφ ενός και των στηθαίων αφ ετέρου. Μία ασφαλτική μεμβράνη 1. Αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης ή ολική αποκόλληση αυτής (πλαστικοποιημένες μεμβράνες) 2. Καλός καθαρισμός και σκούπισμα της προς στεγάνωση επιφάνειας. 3. Διάστρωση διάτρητου ασφαλτοπάνου για δημιουργία διόδων εξαερισμού (κάτω επιφάνεια χαλαζιακή άμμος).η διάστρωση σταματά 40cm πριν τις κατακόρυφες απολήξεις του δώματος. 4. Επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης τύπου 4β.Ρ.2.3 με τη βοήθεια φλογίστρου. Η ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται πλήρως πάνω στο ασφαλτόπανο εξαερισμού και επικαλύπτει και τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος. Προτεινόμενες λύσεις με θερμομόνωση Στην περίπτωση που απαιτείται και θερμομόνωση η ενδεικνυόμενη περισσότερο κατάλληλη λύση είναι η ανεστραμμένη μόνωση. H μόνωση του είδους αυτού προτείνεται γιατί παρουσιάζει ευκολία στην εφαρμογή και ταυτόχρονα δεν φορτίζει ιδιαίτερα το υφιστάμενο δώμα.η επιβάρυνση με πρόσθετο βάρος του υφιστάμενου δώματος απαιτεί έγκριση του αρμόδιου μηχανικού μετά, εφ όσον η στατική μελέτη του κτιρίου το επιτρέπει. Σελίδα 91

97 Στην ανεστραμμένη μόνωση προηγείται η στεγάνωση του δώματος και επ αυτής τοποθετείται η θερμομόνωση. Το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να έχει απόλυτα κλειστές κυψέλες ώστε να μην υπάρχει εμποτισμός του με νερό. Η διαδικασία στεγάνωσης είναι όμοια με την αναφερόμενη στις χωρίς θερμομόνωση είτε με δύο ασφαλτικές μεμβράνες είτε με μία ασφαλτική μεμβράνη.η διαφορά που έχει είναι η αναφερόμενη παρακάτω: Στην τελική στρώση της στεγάνωσης χρησιμοποιείται ασφαλτική μεμβράνη με επικάλυψη πούδρα ταλκ και όχι ορυκτές ψηφίδες δηλ. τύπου 4α.Ρ.1.3.Επί της ασφαλτικής μεμβράνης της τελευταίας στρώσης διαστρώνεται γεωύφασμα βάρους 200gr/m²και επ αυτού τοποθετούνται οι πλάκες του θερμομονωτικού υλικού.ακολουθεί διάστρωση πάνω στις θερμομονωτικές πλάκες δεύτερου γεωυφάσματος βάρους 200gr/m² και επ αυτού τοποθετείται στρώση χαλικιών πάχους 4-5cm.Η στρώση χαλικιών είναι απαραίτητη για την αποφυγή υφαρπαγής των πλακών του θερμομονωτικού υλικού από τον άνεμο. Τεχνικά χαρακτηριστικά μεμβρανών Σύστημα στεγάνωσης με δύο ασφαλτικές μεμβράνες (ΑΡΡ modified) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ASPHALTGUM V3 2.Ρ.1.3 (1 η στρώση) ASPHALTGUM P4 Min 4α.Ρ.2.3 (2 η στρώση) Μήκος μεμβράνης (UEA tc) 10m 10m Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) 1m 1m Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) 3kg/m² 4kg/m² Οπλισμός ενισχυμένο υαλοπίλημα μη υφαντός πολυεστέρας βάρους 180gr/m² Ανω επιφάνεια ταλκ ορυκτές ψηφίδες Κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου φιλμ πολυαιθυλενίου Σελίδα 92

98 Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) 150 C 150 C Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος 330N/5cm 800N/5cm Κατά πλάτος 200N/5cm 600N/5cm Επιμήκυνση στο όριο θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος 2% 45% Κατά πλάτος 2% 45% Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος 80N 160N Κατά πλάτος 100N 200N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -5 C -7 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 120 C 120 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 1 L 4 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 I 4 Σύστημα στεγάνωσης με μία ασφαλτική μεμβράνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μήκος μεμβράνης (UEA tc) Πλάτος μεμβράνης (UEA tc) Βάρος μεμβράνης ανά τ.μ. (UEA tc) Οπλισμός Ανω επιφάνεια Κάτω επιφάνεια Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36) COSMOGUM P4,5 Min (P250) 4β.S m 1m 4,5kg/m² μη υφαντός πολυεστέρας βάρους 250gr/m² ορυκτές ψηφίδες φιλμ πολυαιθυλενίου 150 C Σελίδα 93

99 Αντοχή σ εφελκυσμό (UEA tc) Κατά μήκος 800N/5cm Κατά πλάτος 800N/5cm Επιμήκυνση θραύσης (UEA tc) Κατά μήκος 45% Κατά πλάτος 45% Αντοχή στη διάτρηση (UEA tc) Κατά μήκος 250N Κατά πλάτος 250N Ευκαμψία στο κρύο (UEA tc) -5 C Αντοχή στη θερμοκρασία (UEA tc) 120 C Αντοχή στη στατική πίεση (UEA tc) L 4 Αντοχή στη δυναμική πίεση (UEA tc) I 4 ΕΠΑΝΑΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) Σελίδα 94

100 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Ασφαλτικό διάλυμα 3. 1 η ασφαλτική μεμβράνη : ASPHALTGUM V η ασφαλτική μεμβράνη : ASPHALTGUM P4 Min ΕΠΑΝΑΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ) 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Ασφαλτικό διάλυμα 3. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο 4. Ασφαλτική μεμβράνη : COSMOGUM P4,5 MIn Σελίδα 95

101 ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Τέτοια σημεία θεωρούνται εκείνα που περιέχουν ιδιαίτερους κινδύνους αστοχίας και ουσιαστικά αποτελούν τα ασθενή σημεία της στεγάνωσης.τέτοια σημεία είναι τα εξής: Στηθαία Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δίνεται στη στεγάνωση των στηθαίων ενός δώματος.οπως διατυπώθηκε ήδη η κύρια στεγανωτική στρώση πρέπει να επικολλάται πλήρως στο δώμα (ή στην πρώτη ασφαλτική μεμβράνη) και να επικαλύπτει τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος.λωρίδα της κύριας στεγανωτικής στρώσης επικολλάται πλήρως στο στηθαίο και υπερκαλύπτει την ήδη επικολληθείσα στο δώμα μεμβράνη.στα στηθαία η ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται μέχρι ύψους τουλάχιστον 30cm και στερεώνεται με λάμα αλουμινίου πάχους 1,2mm ή γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,8mm,η οποία στο τέλος της εργασίας σφραγίζεται με ειδική ασφαλτική μαστίχη. Σε ορισμένες περιπτώσεις είτε επειδή το στηθαίο είναι χαμηλό είτε γιατί κρίνεται αναγκαίο η ασφαλτική μεμβράνη καλύπτει ολόκληρο το στηθαίο και καρφώνεται με λάμα στη στέψη του. Επισυνάπτεται σκαρίφημα που φαίνεται μία κλασσική εφαρμογή στεγάνωσης σε στηθαίο. Υδρορροές Οι υδρορροές αποτελούν επίσης ευπαθή σημεία στεγάνωσης στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Απαιτεί διπλή ασφαλτική μεμβράνη κατά τη στεγάνωση, λεπτομέρειες της τοποθέτησης της οποίας δίνεται σε επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η στάθμη των υδρορροών να βρίσκεται σε κατώτερο επίπεδο, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση λιμνάζοντων νερών γύρω από αυτές. Σελίδα 96

102 Aρμοί διαστολής Οι αρμοί διαστολής αποτελούν ενός άλλου είδους ευπαθή σημεία που πρέπει να αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της στεγάνωσης ενός δώματος.λόγω της κίνησης των παρειών των αρμών διαστολής, που οφείλεται σε συστολοδιαστολές, είναι απαραίτητο να δίνεται η δυνατότητα στις ασφαλτικές μεμβράνες της στεγανωτικής στρώσης να ανταπεξέλθουν στις κινήσεις αυτές χωρίς να υποστούν ρηγματώσεις. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την προσθήκη σωλήνα διαμέτρου σαφώς μεγαλύτερης από το άνοιγμα του αρμού, που εξασφαλίζει τη δυνατότητα εύκολης προσαρμογής της (των) ασφαλτικής μεμβράνης στις κινήσεις του αρμού. Επισυνάπτεται σκαρίφημα που δείχνει επακριβώς τη δομή της στεγάνωσης στους αρμούς διαστολής του κτιρίου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ολοι οι παραπάνω τρόποι επαναστεγάνωσης δωμάτων δεν περιλαμβάνουν δημιουργία ρύσεων.στην περίπτωση που απαιτούνται ρύσεις χωρίς θερμομόνωση, η κατασκευή τους προηγείται όλων των άλλων εργασιών και κατασκευάζονται με κυψελωτό κονιόδεμα για αποφυγή επιβάρυνσης της υπάρχουσας κατασκευής. 2. Όταν είναι αναγκαία και η θερμομόνωση εφ όσον είναι απαραίτητες οι ρύσεις, τότε το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να προηγηθεί του υλικού ρύσεων. Στην περίπτωση αυτή εάν το θερμομονωτικό υλικό δεν έχει κλειστές κυψέλες πρέπει μετά την επικόλληση των πλακών στην προς στεγάνωση επιφάνεια, να καλυφθεί με φύλλο πολυαιθυλενίου μεγάλου πάχους (0,2mm). Το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να είναι σκληρές πλάκες υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακας, πλάκες πολυουρεθάνης κ.λ.π.είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή μπορεί να ισχύσει και η λύση της ανεστραμμένης μόνωσης. 3. Όταν είναι επιθυμητή η δημιουργία βατού δώματος, αυτό μπορεί να γίνει με στρώση οπλισμένου γαρμπιλοσκυροδέματος πάχους 4cm ή με επικόλληση πλακών πεζοδρομίου. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η προηγούμενη Σελίδα 97

103 σύμφωνη γνώμη του μηχανικού αφού προηγουμένως συμβουλευθεί τη στατική μελέτη του κτιρίου, ώστε η φέρουσα κατασκευή να αντέχει το πρόσθετο σημαντικό βάρος της λύσης αυτής. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ (ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Διαμόρφωση γωνιών με λούκια 3. Ασφαλτικό διάλυμα Σελίδα 98

104 4. 1 η ασφαλτική μεμβράνη 5. 2 η ασφαλτική μεμβράνη 6. Λάμα στερέωσης (πάκτωσης) 7. Σφράγισμα με ασφαλτική ή άλλου είδους μαστίχη ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ (ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ) 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος Σελίδα 99

105 2. Διαμόρφωση γωνιών με λούκια 3. Ασαφαλτικό διάλυμα 4. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο 5. Ασφαλτική μεμβράνη 6. Λάμα στερέωσης (πάκτωσης) 7. Σφράγισμα με ασφαλτική ή άλλου είδους μαστίχη ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ (ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Υλικό ρύσεων 3. Ταρατσομόλυβο Σελίδα 100

106 4. Ασφαλτικό διάλυμα 5. 1 η ασφαλτική μεμβράνη 6. 2 η ασφαλτική μεμβράνη ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ (ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ) 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Υλικό ρύσεων 3. Ταρατσομόλυβο 4. Ασφαλτικό διάλυμα 5. Ασφαλτική μεμβράνη Σελίδα 101

107 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) Κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν φ ύ λ λ ω ν 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Υλικό ρύσεων 3. Ασφαλτικό διάλυμα 4. Ακόλλητο τμήμα ασφαλτικής μεμβράνης 5. 1 η ασφαλτική μεμβράνη 6. 2 η ασφαλτική μεμβράνη 7. Σωλήνας Σελίδα 102

108 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ) Κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η Α σ φ α λ τ ι κ ώ ν φ ύ λ λ ω ν 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος 2. Υλικό ρύσεων 3. Ασφαλτικό διάλυμα 4. Ακόλλητο τμήμα ασφαλτικής μεμβράνης 5. Ασφαλτική μεμβράνη 6. Σωλήνας Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον Σελίδα 103

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίσθηκε η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 2011-2012 ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 2011-2012 ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 2011-2012 ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΤΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θερμές ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

07/2013. Συστήματα ξηράς δόμησης. Τεχνικός οδηγός κατασκευών με γυψοσανίδες

07/2013. Συστήματα ξηράς δόμησης. Τεχνικός οδηγός κατασκευών με γυψοσανίδες 07/2013 Συστήματα ξηράς δόμησης Τεχνικός οδηγός κατασκευών με γυψοσανίδες Ασφάλεια με σύστημα Knauf! Η ξηρά δόμηση με βάση την γυψοσανίδα είναι ένα ευρέως διαδεδομένο σύστημα δόμησης καθώς προσφέρει την

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα