Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση"

Transcript

1 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση Γιάννης Λαδόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ MSc Renewable Energy Systems Technology Greenbuilding Manager «Δέκτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.»

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Εισαγωγή II. III. IV. Ενεργειακή Συνείδηση Ελληνική Πραγματικότητα Παραδείγματα V. Εργασία για τη FEANI VI. Συμπεράσματα

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενεργειακό πρόβλημα είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα Λόγοι : Κλιματικές αλλαγές Εξάντληση φυσικών πόρων Αύξηση της ενεργειακής ζήτησης

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη δέσμευση να αμβλύνει το ενεργειακό πρόβλημα μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων έως το έτος του 2020 Στόχοι (αναφέρονται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) : Παραγωγή του 20% της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μείωσητωνεκλυόμενωνρύπωνκατά20% Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά 20%

5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΣΠΑΤΑΛΗ Μέχρι σήμερα οι Δυτικές Κοινωνίες ξοδεύουν ενέργεια αλόγιστα λόγω της ευκολίας στον τρόπο ζωής και πιθανότατα γιατί είναι φθηνή. Δεν είναι εύκολο να πείσουμε και τους εαυτούς μας να μη χρησιμοποιούμε τη θέση stand-by των οικιακών συσκευών παρ όλο που αυτό σημαίνει 300 KWH ετησίως για μία μέση οικογένεια ή να προτιμήσει κανείς ανεμιστήρες αντί κλιματιστικών όταν ο γείτονας χρησιμοποιεί τέτοια.. Είναι αξίωμα «ότι η σπατάλη ενέργειας» είναι εύκολη και ευχάριστη, αντίθετα η εξοικονόμηση ενέργειας δυσάρεστη και προϋποθέτει αλλαγή του τρόπου ζωής.

6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίων >40% συνολικής κατανάλωσης ενέργειας Τα 2/3 προέρχεται από καύσιμα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο) καικαλύπτειτηθέρμανση Το 1/3 προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια που καλύπτει τις ανάγκες κλιματισμού και ηλεκτρικών καταναλωτών

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 1. Προϊόντος του χρόνου : 1.1 Η θερμική ενέργεια βαίνει ελαφρά μειούμενη πρακτικά λόγω μέτρων θερμομόνωσης 1.2 Η ηλεκτρική ενέργεια αυξάνει σημαντικό λόγω κλιματισμού 2. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας στα Ελληνικά Κτίρια ανέρχεται σε ~ GWh και αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Οι GWh καταναλώνονται στις κατοικίες και GWh σε κτίρια του τριτογενή τομέα.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 3. Η εγκατάσταση κλιματιστικών οδηγεί σε 400 MW εγκατεστημένη ισχύ ετησίως. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω κλιματισμού θα ανέλθει ακόμη περισσότερο λόγω αύξησης της μέσης και μέγιστης εξωτερικής θερμοκρασίας 4. Οι καταναλώσεις με λήψη μέτρων στα πλαίσια της 2002/91/ΕΚ {κέλυφος σύγχρονη τεχνολογία Α.Π.Ε. μπορεί να μειωθούν έως και 50%

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μέχρι σήμερα το βάρος στη χώρα μας έχει δοθεί στη φθηνή ενέργεια πχ. διαμόρφωση τιμών σε επίπεδο Πολιτείας, ανταγωνισμός με την απελευθέρωση της αγοράς κ.ο.κ. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έχει περιοριστεί : Α. στην εφαρμογή του Νόμου Θερμομόνωσης με σημαντικά αποτελέσματα Β. στις αποσπασματικές εφαρμογές της 2002/91/ΕΚ που αφορούν σε : επιδράσεις στο κέλυφος κτιρίων εφαρμογή Α.Π.Ε. χρήση προηγμένης τεχνολογίας στις Η/Μ εγκ/σεις και που προήλθαν από τη διάθεση και το μεράκι συναδέλφων του ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εδώ και δύο χρόνια το Τ.Ε.Ε. έχει ολοκληρώσει Εργασία με Θέμα : Ενεργειακές Μελέτες και Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, με στόχο να γίνει ΤΟΤΕΕ. Ήδη το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε στη διαμόρφωση του νέου ΚΕΝΑΚ στα πλαίσια του Ν. 3661/ «Μέτρα για τη μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης», από επιτροπή του ΚΑΠΕ Το ΤΕΕ προχώρησε σε προδιαγραφές πρότυπων κτιρίων που υποβλήθηκαν στο ΥΠΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΕΝΑΚ

12 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Στον ενεργειακό σχεδιασμό εφαρμόζονται οι ισχύοντες Κανονισμοί: Κέλυφος Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Υπ. Απόφαση Δ6/Β/13826, ΦΕΚ 1122/Β/ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα» Ν. 3661/ «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και άλλες διατάξεις» που προέβλεπε εντός εξαμήνου την έκδοση του ΝΕΟΥ ΚΕΝΑΚ.

13 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ O νέος ΚΕΝΑΚ προβλέπει : Ενεργειακές Μελέτες o Μέρος Α : Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Συστήματα Κελύφους o Μέρος Β : Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κτιριακές Η/Μ Εγκαταστάσεις o Μέρος Γ : Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Πρότυπα Κτίρια Αναφοράς

14 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κέλυφος Θερμομόνωση Σκίαστρα Ποσοστό ανοιγμάτων Προσανατολισμός κτιρίου

15 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κλιματισμός - Θέρμανση Αερισμός Δυνατότητα 100% νωπού αέρα (free cooling) ώστε να λειτουργεί το σύστημα στη ζώνη άνεσης τις ενδιάμεσες εποχές. Χωρισμός σε ζώνες θερμάνσεως και ψύξης Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης θερμοκρασίας σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής. Οι ανεμιστήρες οροφής ανεβάζουν τη ζώνη άνεσης το καλοκαίρι στους 28 έως 30 ο C. Χρήση πολυβάθμιων καυστήρων με μόνιμο σύστημα επιτήρησης καύσης ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί με υψηλή απόδοση και υπό μερικό φορτίο

16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κλιματισμός - Θέρμανση Αερισμός Εγκατάσταση κυκλοφορητών υψηλού βαθμού απόδοσης με μετατροπείς συχνότητας και συστήματα με δίοδες βαλβίδες ώστε να λειτουργούν με την απαραίτητη ανά πάσα στιγμή ισχύ. Λέβητες με υψηλό βαθμό απόδοσης. Ισχυρές μονώσεις αεραγωγών και ιδιαίτερα σωληνώσεων. Εναλλαγή θερμότητας νωπού και απαγομένου αέρα Εκμετάλλευση του απαγομένου φορτίου κλιματισμού για παροχή ζεστού νερού χρήσεως Μεγιστοποίηση COP και β.α. συστημάτων και εξοπλισμού Χρήση μετατροπέων συχνότητος στους περισσότερους κινητήρες

17 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ηλεκτρικές Εγκ/σεις - Φωτισμός Φωτιστικά φθορισμού με ηλεκτρονικά πηνία (ballasts). Συνδυασμός Φυσικού και Τεχνητού φωτισμού Χωρισμός των κυκλωμάτων στις εξωτερικές ζώνες από τις εσωτερικές Χρησιμοποίηση Φ.Σ. φθορισμού γενικού φωτισμού, με λαμπτήρες Τ5 έναντι Τ8 για εξοικονόμηση ενέργειας 15-20%. Χρησιμοποίηση Φ.Σ. φθορισμού γενικού φωτισμού, με λαμπτήρες PL για υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση.

18 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ηλεκτρικές Εγκ/σεις Φωτισμός Χρησιμοποίηση LED ή φωτιστικού σωλήνα COLD CATHODE για εφαρμογές κρυφού φωτισμού. Πλεονεκτήματα ημεγάληδιάρκειαζωήςκαιηεξαιρετικάμικρήκατανάλωση ενέργειας. Χρησιμοποίηση ψυχρής εκκίνησης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα. EIB ή άλλα Lighting Management Systems

19 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Λοιπές εγκαταστάσεις Ανελκυστήρες Χρησιμοποίηση ρυθμιστών στροφών με στόχο μείωση της κατανάλωσης στο 50%. Έλεγχος Πρόβλεψη συστήματος BMS για όλες τις εγκαταστάσεις ή συνδυασμός αυτομάτου ελέγχου για Κλιματισμό - θέρμανση αερισμό κλπ. και συστήματος ΕΙΒ για τον φωτισμό. Αντιστάθμιση αέργου Ισχύος

20 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ Μεταξύ των άλλων: Ηλιακοί συλλέκτες για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσεως Τοποθέτηση Φ/Β στοιχείων Γεωθερμία Συμπαραγωγή με φυσικό αέριο

21 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Μεγάλα Συγκροτήματα κοντά στη θάλασσα Συνδυασμός : Άντληση θαλασσινού νερού Απαγωγή του φορτίου κλιματισμού (υδρόψυκτοι ψύκτες) Παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως (αντλίες θερμότητος) Αφαλάτωση με μικρό υδροηλεκτρικό Αβαθής γεωθερμία (μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις) σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας για ψύξη - θέρμανση

22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

23 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Συνολική Επιφάνεια ~ m 2 Ψυκτική Ισχύς Θερμική Ισχύς Ηλεκτρική Ισχύς ~5 ψύκτες 365RT έκαστος (ο ένας εφεδρικός) + ~ 3x ψύκτης MCAL/H ανάκτησης 7RT ~ 3x KVA *Οι εγκατεστημένες ισχύς δεν εκπροσωπούν τα μεγέθη ανά μονάδα επιφανείας λόγω των πολλαπλών εφεδρειών

24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακός Σχεδιασμός Κελύφους (σκίαστρα, ανοίγματα, υψηλές θερμομονώσεις, χρώματα) Κατάλληλα υλικά περιβάλλοντος χώρου και φυτεύσεις Υδρόψυκτα συστήματα κλιματισμού υψηλού COP και αναλογικής λειτουργίας Free Cooling Ανεμιστήρες οροφής Πολυβάθμιοι καυστήρες Αντλίες υψηλής απόδοσης Μετατροπείς συχνότητος (inverters) Ψηφιακοί ρυθμιστές στροφών ανελκυστήρων Συνδυασμός εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού μέσω συστήματος ελέγχου Λαμπτήρες T5 και ηλεκτρονικά ballasts BMS

25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ Συνολική επιφάνεια ~ m 2 (6 επίπεδα) Κτίριο Γραφείων Συνεδριακό Κέντρο ~ m 2 Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων Βοηθητικοί Χώροι ~ m 2 Ενέργεια Ισχύς Ισχύς Ετήσια Κατανάλωση Ψυκτική 850RT 300 BTU/h m 2 - Θερμική MCAL/h 18 KCAL/h m mwh Ηλεκτρική KVA (Συμπεφωνημένη 3.000KVA) 87W/m mwh

27 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας Πρόσθετα Μέτρα (Δεν εφαρμόστηκαν) Ενεργειακός Σχεδιασμός Κελύφους Εναλλαγή θερμότητας Νωπού Απαγόμενου αέρα Μετατροπείς Συχνότητας BMS Υποδομή συστήματος ΕΙΒ Χρήση Φυσικού αερίου Ανίχνευση CO στον Σταθμό Αυτοκινήτων Free Cooling Ηλεκτρονικά πηνία (Ballast) Οι υπολογισμοί έγιναν για Συνθήκες Σχεδιασμού Αθήνας (38 C 35%RH) ΕΙΒ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αποθήκευση Ενέργειας στη διάρκεια της Νύχτας

28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ Ηλεκτρική Ισχύς 4800 KVA Ψυκτική Ισχύς 850 RT

29 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ Συμπεράσματα Θερμικό Φορτίο 18 Κcal/m 3 h Ψυκτικό Φορτίο 300 BTU/h m 2 Ηλεκτρική ισχύς 87 W/m 2 Παρατηρήσεις Για τις συνιστώμενες για την Αθήνα Συνθήκες Σχεδιασμού (36,5 CDB 24 CWB) το φορτίο μειώνεται κατά 10% Η εφαρμογή επιπλέον μέτρων Ε.Ε. στον φωτισμό επιφέρει μείωση του ψυκτικού φορτίου κατά ~50 RT Χρειάζεται προσοχή στον υπολογισμό του φορτίου από PC

30 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάλυση Ε.Ε. Σύνολο Κατανάλωσης χωρίς Ε.Ε MWH E.E.= 28% Πραγματική Κατανάλωση 4700 MWH

31 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ Μείωση Ηλεκτρικής Ισχύος λόγω Κλιματισμού και Φωτισμού (813 MWH)

32 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ Εκτιμηθείσα Εξοικονόμηση Θερμικής Ενέργειας σε MWH

33 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ (AMSTEL) - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Συνεργασία με το ΚΑΠΕ) 611 Κινητήρες Συνολικής Ισχύος 1,22 MW Ετήσια λειτουργία 5500h Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3900 ΜWh Προτεινόμενες Επεμβάσεις : Tοποθέτηση συλλεκτών Φιαλών ώστε λειτουργούν για έναν ελάχιστο αριθμό Φιαλών οι κινητήρες να Ρυθμίσεις στο Software του προγράμματος παραγωγής Τοποθέτηση παλετών μαγνητικών Stop στην γραμμή διακίνησης των Tοποθέτηση κάδου συλλογής κενών φιαλών και επανεκκίνηση της γραμμής όταν αυτός έχει πληρωθεί Κόστος εφαρμογής επεμβάσεων / Ετήσιο ενεργειακό κέρδος KWh Εξοικονόμηση Ενέργειας 6,4%, Απόσβεση σε 1 έτος περίπου

34 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ FEANI Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια προσεγγίζει το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Απότοποσόαυτό, τα 2/3 προέρχεται από καύσιμα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, κυρίως) που καλύπτουν κατά βάση τη θέρμανση Ενώ το 1/3 προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια που καλύπτει τον κλιματισμό και τις ανάγκες ηλεκτρικών καταναλωτών

35 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ FEANI Η απαιτούμενη Ενέργεια ετησίως βαίνει αυξανόμενη. Αυτό οφείλεται σε : κατασκευή νέων κτιρίων την πληθώρα ηλεκτρικών συσκευών που βελτιώνουν πραγματικά αλλά και υποθετικά το επίπεδο ζωής τις επισκευές των υπαρχόντων κτιρίων τα οποία ανακαινίζονται με όλες τις εγκαταστάσεις την κατασκευή ολοένα και περισσότερων «κλειστών» κτιρίων, απομονωμένων από τον περιβάλλοντα - ιδιαίτερα στις πόλεις για λόγους θορύβου, ασφάλειας, ρύπανσης, με αποτέλεσμα την κατανάλωση ενέργειας για τη δημιουργία κλιματικών συνθηκών άνεσης.

36 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ FEANI Στην Νότια Ευρώπη με την έλλειψη νερού και τη χρησιμοποίηση αερόψυκτων ψυκτικών μηχανημάτων η ηλεκτρική ισχύς του κλιματισμού είναι το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ισχύος σε κτίρια του Τριτογενούς Τομέα. Την κατασκευή μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων αλλά και εγκαταστάσεων SPA, GOLF κλπ. μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και αναγκών σε νερό που καταλήγουν σε πρόσθετες καταναλώσεις π.χ. αφαλατώσεις. Την αύξηση του πληθυσμού στις πόλεις ο οποίος αποκτά συνήθειες σπάταλου καταναλωτή και εξυπηρετείται από ενεργοβόρες εγκαταστάσεις υποδομής.

37 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ FEANI ΑΥΞΗΣΗ CO2 ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αύξηση CO 2 : Άμεσα καύσιμα θέρμανσης Έμμεσα χρήση ηλεκτρικής ενέργειας Στα προσεχή χρόνια λόγω κλιματικών αλλαγών θα αυξηθούν περαιτέρω οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια για κλιματισμό Αύξηση επιπέδου καταναλωτή (πχ. Βαλκάνια) θα οδηγήσει σε αύξηση των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια

38 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ FEANI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Συμπερασματικά, έχοντας υπ όψιν ότι η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια ξεπερνάει το 40% της συνολικής κατανάλωσης, οι ανάγκες σε ισχύ και ενέργεια αυξάνονται συνεχώς ενώ τα αποθέματα των παραδοσιακών πηγών τελειώνουν και το φαινόμενο του θερμοκηπίου οδηγεί σε μη αντιστρεπτή αλλαγή του ΚΛΙΜΑΤΟΣ. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναζητήσει ή και να πάρει μέτρα υποχρεωτικά για όλες τις χώρες π.χ. Επέκταση της 2002/91/ΕΚ με συγκεκριμένα μέτρα για κέλυφος, σύγχρονη τεχνολογία, ΑΠΕ. Με βάση αυτό κάθε χώρα θα εκπονήσει μελέτη «πράσινου κτιρίου» προς την οποία θα συγκρίνεται η μελέτη του οιουδήποτε κτιρίου για έκδοση οικοδομικής αδείας.

39 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ FEANI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Ευρεία ενημέρωση των πολιτών μέσω μαζικών φορέων (Πανεπιστήμιο Δήμοι Επιμελητήρια κλπ.) στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενεργειακής συνείδησης και αντίστοιχης συμπεριφοράς. Στην διαμόρφωση ενεργειακής συμπεριφοράς θα βοηθούσε η διαμόρφωση τιμολογίου κλιμακωτού με υψηλή τιμή KWH πέραν ορισμένων ορίων με παράλληλη απαγόρευση επιδότησης της ενέργειας από το Κράτος. Επιδοτήσεις και απαλλαγή από φόρους ακινήτων για τα υπάρχοντα κτίρια. Επιδότηση Φ/Β στοιχείων σε στέγες κατοικιών για απ ευθείας σύνδεση στο δίκτυο με στόχο την κάλυψη σε μεγάλο ποσοστό της ζήτησης. Απαλλαγή ακόμη από ΦΠΑ.

40 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ FEANI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Ομοίως για ηλιακούς συλλέκτες παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως. Περιορισμός του κλιματισμού στις απολύτως απαραίτητες εγκ/σεις π.χ. τι χρειάζεται στα κλειστά κολυμβητήρια ή στις εκκλησίες και προώθηση των ανεμιστήρων, ομοίως των λαμπτήρων αερίου π.χ. αλλά και τεχνολογίες LED έναντι πυράκτωσης. Δημιουργία αντικειμενικών συνθηκών ώστε τα κτίρια να ανοίγουν προς το περιβάλλον π.χ. θόρυβος, ασφάλεια, πράσινα. Αναμόρφωση των προδιαγραφών μελετών κτιριακών εγκαταστάσεων π.χ. θερμοκρασίας, στάθμες φωτισμού, χρώματα και υλικά ταρατσών και τοίχων. Ομοίως επιλογής ηλεκτροβόρου εξοπλισμού κλπ.

41 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω : o Εφαρμογής Νέων Κανονισμών και Προτύπων o Αύξηση της Ενεργειακής Συνείδησης o Εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ένταξης των ΑΠΕ στις Ενεργειακές Μελέτες Ανάγκη δημιουργίας κοινής Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής

42 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση Γιάννης Λαδόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ MSc Renewable Energy Systems Technology Greenbuilding Manager «Δέκτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.»

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Φεβρουάριος 2009 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Η διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της εφαρμογής του Τοπιικού Σχεδίίου Δράσης γιια την Κλιιματιική Αλλαγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα