[1] Φιλολογική Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλειο» - Ν. Ρουσάκης ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[1] Φιλολογική Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλειο» - Ν. Ρουσάκης ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 [1] ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 21 ο ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM deletis: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα everterunt: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) acceperunt: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής fuerat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα divisam: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) absens: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα est factus: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής abeuntes: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) secutus est: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) interemptis: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής recepit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα appensum: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα dedit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής dicitur: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα pensatum est: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού rediit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα rogatus: το απαρέμφατο του συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) reversus est: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) duce: τη γενική πληθυντικού

2 [2] flumen: την αιτιατική πληθυντικού legionibus: την κλητική ενικού urbem: την αιτιατική πληθυντικού Capitolium: τη γενική ενικού immensam pecuniam: τη δοτική ενικού Camillus: την κλητική ενικού exilio: τη γενική ενικού Veientanam praedam: τη γενική ενικού aequo iure: την κλητική ενικού absens: την αφαιρετική ενικού dictator: τη δοτική πληθυντικού abeuntes: τη γενική πληθυντικού aurum omne: την αφαιρετική ενικού appensum: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος civitati: τη γενική πληθυντικού nomen: την αφαιρετική ενικού hoc factum: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. immensam diu aequo ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ aegrotabat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα mortuus est: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) paravit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα ignoraretur: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα

3 [3] intraverat: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού vivere: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου simulabat: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα interroganti: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού ageret: το απαρέμφατο παρακειμένου respondebat: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) quievit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα sumpsit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής cohibitae: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής vincerent: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) prorumperentque: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) egrediebatur: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα dabat: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα redibat: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα moverat: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fuerat: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα occiso: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα trahebatur: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) erat ascensurus: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής orabat: το γ ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα imponeretur: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) impetravit: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα conduxit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα secuta est: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα Caecina Paetus: την κλητική ενικού

4 [4] maritus: τη δοτική ενικού filius: την κλητική ενικού funus: την αιτιατική πληθυντικού cubiculum: την κλητική πληθυντικού interroganti: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος puer: την αφαιρετική ενικού cibum: την αιτιατική πληθυντικού lacrimae suae: τη δοτική πληθυντικού cohibitae: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος dolori: την κλητική ενικού paulo: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος siccis oculis: την αιτιατική πληθυντικού Scribonianus: την κλητική ενικού arma: τη γενική πληθυντικού Illyrico: την κλητική ενικού Claudium: την κλητική ενικού partibus: τη γενική πληθυντικού occiso: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος navem: την αφαιρετική ενικού milites: τη γενική πληθυντικού piscatoriam naviculam: τη γενική πληθυντικού ingentemque navem: την αιτιατική πληθυντικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. bene libenter siccis ingentemque diu

5 [5] ΜΑΘΗΜΑ 24 ο ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ venisset: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα quaerenti: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα dixisset: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής esse: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sensit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα accipe: το β ενικο πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής fecerit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής quaereret: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) exclamavit: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα indignatus: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού mentiebatur: απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) cognosco: την αφαιρετική του σουπίνο visne: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα scire: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα responderit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) credidi: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) Cornelius Nasica: την κλητική ενικού Ennium: τη γενική ενικού poetam: τη γενική πληθυντικού ostio: τη γενική ενικού quaerenti: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος ancilla: τη δοτική ενικού

6 [6] domi: την αιτιατική πληθυντικού domini: την κλητική ενικού iussu: τη γενική πληθυντικού (στην πραγματικότητα το όνομα εμφανίζεται μαρτυρημένο εύχρηστο μόνο στην αφαιρετική ενικού) paucis diebus: την αιτιατική πληθυντικού ianua: την κλητική πληθυντικού vocem tuam: τη γενική πληθυντικού homo impudens: την αφαιρετική ενικού ancillae tuae: την αφαιρετική πληθυντικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. paucis aperte impudens ΜΑΘΗΜΑ 25 ο ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΚΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ attulit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα ostendensque: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) interrogo: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής decerptam esse: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής putetis: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) dixissent: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής scitote: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) habemus: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα cavete: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) tutamini: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα nolite: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα confidere: το απαρέμφατο παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου)

7 [7] deponite: το γ πληθυντικό πρόσωπο του συντ. μέλλοντα credideritis: το απαρέμφατο παρακειμένου consulturum esse: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής consulueritis: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fuisse: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sumptum est: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα deleta est: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού quodam die: την αιτιατική πληθυντικού curiam: τη δοτική ενικού ficum praecocem: τη γενική πληθυντικού Carthagine: την κλητική ενικού ostendensque: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος patribus: την αιτιατική πληθυντικού hanc ficum: την αιτιατική πληθυντικού arbore: την κλητική ενικού omnes: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος recentem: την κλητική ενικού στο ίδιο γένος tertium diem: τη γενική ενικού muris: την αιτιατική πληθυντικού hostem: τη γενική πληθυντικού periculum: την κλητική πληθυντικού patriam: τη δοτική πληθυντικού opibus: τη γενική πληθυντικού urbis: τη γενική πληθυντικού fiduciam: τη γενική ενικού nimia: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος rem publicam: την αφαιρετική ενικού

8 [8] extremo discrimine: την αιτιατική πληθυντικού Punicum bellum tertium: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. recentem prope nimia extremo και extimo (υπερθ.) ΜΑΘΗΜΑ 27 ο ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ venisset: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα recesserat: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) devertit: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα erat: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) desideranti: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής legit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής dixit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής scripsisset: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού του γερουνδιακού videri: το απαρέμφατο μέλλοντα paenitet: το απαρέμφατο παρακειμένου fore: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού της μετοχής μέλλοντα spero: τη δοτική ενικού του γερουνδίου scribam: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής nascuntur: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fiunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της ενεργητικής φωνής

9 [9] gignuntur: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) Accius: την κλητική ενικού urbe: τη γενική ενικού Tarentum: την κλητική ενικού Pacuvius: τη γενική ενικού grandi aetate: τη γενική πληθυντικού minor: την αφαιρετική ενικού natu: τη δοτική ενικού (αν και το ουσιαστικό εντοπίζεται εύχρηστο μαρτυρημένο μόνο στην αφαιρετική ενικού) tragoediam suam: τη δοτική πληθυντικού Atreus: την κλητική ενικού nomen: την αφαιρετική πληθυντικού desideranti: τη γενική πληθυντικού sonora: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος grandia: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος duriora: τη γενική ενικού στο ίδιο γένος acerbiora: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος meliora: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος pomis: την αιτιατική πληθυντικού ingeniis: τη γενική ενικού dura: την κλητική ενικού στο ίδιο γένος acerba: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος mitia: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος iucunda: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος vieta: την κλητική ενικού στο ίδιο γένος mollia: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος matura: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος putria: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος

10 [10] Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. grandi multo minor grandia sane meliora dura acerba mitia iucunda mollia matura ΜΑΘΗΜΑ 28 ο ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΕΝΟΣ ΔΡΑΠΕΤΗ ΔΟΥΛΟΥ notus: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενετώτα fugit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα fuit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα cognovisset: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) comprehendit: τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου του γερουνδιακού tradidit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της οριστικής της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) investiga: την αιτιατική ενικού του γερουνδίου quaeso: το απαρέμφατο ενεστώτα mitte: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα rediens: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα deduc: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου noli: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα

11 [11] spectare: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου sit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα est adfectus: το β ενικο πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής possit: το απαρέμφατο παρακειμένου Aesopi nostri: την αφαιρετική ενικού Licinus: την κλητική ενικού servus: την κλητική πληθυντικού Athenas: την ονομαστική πληθυντικού Patronem Epicureum: την κλητική ενικού paucos menses: τη γενική πληθυντικού libero: την κλητική ενικού Plato quidam Sardianus: τη δοτική ενικού fugitivum: τη δοτική πληθυντικού litteris: τη γενική πληθυντικού hominem: την αιτιατική πληθυντικού custodiam: την αφαιρετική πληθυντικού Ephesi: την κλητική ενικού summaque diligentia: τη δοτική πληθυντικού rediens: τη γενική πληθυντικού parvi preti: την αιτιατική ενικού nihili: τη δοτική ενικού scelus: την αιτιατική πληθυντικού audaciam: τη γενική ενικού tanto dolore: την αιτιατική πληθυντικού gratius: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος recuperatio: την αφαιρετική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς.

12 [12] paucos libero summaque και suprema parvi gratius ΜΑΘΗΜΑ 29 ο Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚI rediret: τη γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα occurrit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) tenens: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) instituerat: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dicere: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα interfuit: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού emere: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) emit: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής incitavit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής doceret: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) impendebat: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) respondebat: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) solebat: το απαρέμφατο παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) perdidi: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού didicit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα attulit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής audita: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού της μετοχής ενεστώτα venit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου

13 [13] risit: το β ενικο πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) Octavianus: την κλητικού ενικού victoriam Actiacam: την ονομαστική ενικού homo quidam: την αιτιατική ενικού corvum: την αφαιρετική πληθυντικού tenens: την αφαιρετική ενικού Caesar: τη δοτική ενικού victor imperator: τη γενική πληθυντικού viginti milibus: την αιτιατική πληθυντικού sestertium: τη γενική ενικού id exemplum: την αιτιατική πληθυντικού sutorem quendam: τη γενική πληθυντικού parem salutationem: την αφαιρετική ενικού operam: τη γενική πληθυντικού avis: την αφαιρετική ενικού oleum: τη γενική ενικού cupidus: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού pecuniae: την αιτιατική ενικού domi: την αφαιρετική ενικού salutationum talium: την αιτιατική πληθυντικού mentem: τη γενική πληθυντικού verborum: την κλητική ενικού domini sui: την αιτιατική πληθυντικού haec verba: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. multum

14 [14] diu cupidus satis ΜΑΘΗΜΑ 30 ο Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ habet: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής laudare: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα debemus: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) vidit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) vixit: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα obiecerunt: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής constituta est: το απαρέμφατο μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) susceptum: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής deportatum: την αφαιρετική ενικού του γερουνδίου meruisse: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fuisse: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) iudices: την κλητική ενικού viro fortissimo: την κλητική πληθυντικού patri suo: τη γενική πληθυντικού magno adiumento: την αιτιατική πληθυντικού periculis: την ονομαστική πληθυντικού solacio: τη γενική ενικού laboribus: την ονομαστική ενικού gratulationi: την κλητική ενικού victoria: τη δοτική ενικού suspicionem quandam: την αφαιρετική ενικού

15 [15] luxuriae: την αιτιατική ενικού quam rem: τη γενική πληθυντικού accusatores: την αφαιρετική ενικού nomen: την ονομαστική πληθυντικού laus: τη δοτική πληθυντικού familiae: τη γενική ενικού memoria: την αιτιατική ενικού generi: την αιτιατική πληθυντικού honos: την κλητική ενικού gloria: τη δοτική ενικού aliquod flagitium: τη γενική ενικού dedecus: την αφαιρετική ενικού susceptum: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος deportatum: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού stipendia: τη γενική ενικού eo bello: την αιτιατική ενικού virtutis: την κλητική ενικού patre imperatore: τη γενική πληθυντικού pietatis: την ονομαστική ενικού finem: την αφαιρετική ενικού victoriam: τη δοτική πληθυντικού triumphum: την κλητική ενικού felicitatis: την κλητική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. fortissimo magno continenter libentissime

16 [16] ΜΑΘΗΜΑ 31 ο Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΑΛΟ natus: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) praefuit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα abiret: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα edixit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα abstinerent: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα praeterequitavit: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού lacessitus est: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής congrediamur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) cernatur: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) antecellat: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα confisus: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) permotus: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) ruit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) transfixit: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής spoliavit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής petiverunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) revertisset: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου fugati erant: το γ πληθυντικό της υποτακτικής ενεστώτα multavit: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου της μετοχής ενεστώτα bello Latino: την αιτιατική πληθυντικού T. Manlius: την κλητική ενικού consul: τη γενική πληθυντικού nobili genere: την αιτιατική πληθυντικού

17 [17] natus: την αφαιρετική ενικού exercitui: την κλητική ενικού castris: την ονομαστική πληθυντικού omnes: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου pugna: την αφαιρετική πληθυντικού paulo: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος filius: τη γενική ενικού hostium: την αιτιατική πληθυντικού duce: τη δοτική πληθυντικού his verbis: την αιτιατική ενικού proelio: τη γενική ενικού singularis proelii: τη γενική πληθυντικού eventu: την ονομαστική ενικού miles Latinus: την αφαιρετική ενικού virtute: τη γενική πληθυντικού adulescens: τη γενική πληθυντικού viribus suis: την αφαιρετική ενικού confisus: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου cupiditate: τη γενική πληθυντικού pugnandi: την αιτιατική ενικού permotus: την γενική ενικού του θηλυκού iniussu: τη δοτική ενικού certamen: τη γενική πληθυντικού fortior: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου hoste: την αιτιατική πληθυντικού hasta: τη κλητική πληθυντικού armis: την ονομαστική πληθυντικού fuga: την αιτιατική ενικού salutem: τη γενική ενικού opera: την αιτιατική πληθυντικού

18 [18] morte: την αιτιατική πληθυντικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. nobili fortior ΜΑΘΗΜΑ 32 ο ΕΝΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ sunt: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα iacerent: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) accederet: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) intuendum: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του νοηματικού υποκειμένου) imitandum: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα reliquerunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) gerendi: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το νοηματικό υποκείμενο) administrandi: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού proponebam: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου colendo: την αιτιατική ενικού του θηλυκού της μετοχής μέλλοντα cogitando: το απαρέμφατο παρακειμένου conformabam: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής expetendo: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου ducendo: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής obicere: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής potui: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού

19 [19] pleni: τη δοτική ενικού του ουδετέρου omnes libri: τη γενική πληθυντικού sapientium: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος voces: τη αφαιρετική πληθυντικού exemplorum: την αιτιατική ενικού vetustas: τη δοτική ενικού tenebris: την αιτιατική πληθυντικού litterarum: τη δοτική πληθυντικού lumen: την αιτιατική πληθυντικού multas imagines: την αφαιρετική πληθυντικού fortissimorum virorum: την κλητική πληθυντικού scriptores: τη γενική πληθυντικού cupidus: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού rem publicam: την αφαιρετική ενικού homines excellentes: τη γενική πληθυντικού animum: την κλητική ενικού mentem meam: τη αιτιατική πληθυντικού laudem: την κλητική ενικού honestatem: την ονομαστική ενικού omnes cruciatus: τη γενική πληθυντικού corporis: την αιτιατική ενικού omnia pericula: τη δοτική πληθυντικού mortis: την αφαιρετική ενικού parvi: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος salute vestra: τη γενική ενικού tantas dimicationes: την αφαιρετική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς.

20 [20] pleni plenae plena multas fortissimorum cupidus bene excellentes parvi ΜΑΘΗΜΑ 34 ο Ο ΣΚΙΠΙΩΝΑΣ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ esset: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου salutatum: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής venerunt: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) captum: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής venisse: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού της μετοχής ενεστώτα existimasset: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα conlocavit: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) animadverterunt: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού του γερουνδιακού abiectis: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα appropinquaverunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) nuntiaverunt: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής admiratum: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του νηματικού υποκειμένου) rettulerunt: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής reserari: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) intromitti: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού

21 [21] iussit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) venerati sunt: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) osculati sunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) posuissent: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής consecrare: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου solent: το απαρέμφατο παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) reverterunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου complures duces: τη γενική πληθυντικού Scipio: τη δοτική ενικού praesidium: τη γενική ενικού domesticorum: την αιτιατική πληθυντικού tecto: την αιτιατική πληθυντικού praedones: τη γενική πληθυντικού abiectis armis: την αιτιατική πληθυντικού ianuae: την αφαιρετική πληθυντικού clara voce: τη γενική πληθυντικού incredibile: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος virtutem: τη γενική ενικού fores: τη γενική πληθυντικού postes: τη γενική πληθυντικού sanctum templum: την αιτιατική πληθυντικού dextram: την αιτιατική πληθυντικού vestibulum: την αιτιατική πληθυντικού dona: την αιτιατική ενικού homines: την κλητική ενικού deis immortalibus: τη γενική πληθυντικού domum: την αιτιατική πληθυντικού

22 [22] Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. clara sanctum cupide dextram/dexteram ΜΑΘΗΜΑ 36 ο ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ utebatur: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) contemnere: το απαρέμφατο παρακειμένου posset: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα venerunt: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα assidentem: την αφαιρετική του σουπίνο cenantem: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) spectandum: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου της μετοχής ενεστώτα praebuit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα mirati sunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) missum: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού του γερουνδιακού attulissent: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) solvit: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dixit: το γ ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής narrate: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) malle: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα

23 [23] imperare: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής fieri: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής vinci: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού corrumpi: το απαρέμφατο μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) posse: το β ενικο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα Manius Curius Dentatus: την κλητική ενικού maxima frugalitate: την αιτιατική ενικού divitias: τη δοτική πληθυντικού die quodam: τη γενική ενικού Samnitium: την αιτιατική πληθυντικού legati: τη γενική πληθυντικού scamno: την αιτιατική πληθυντικού assidentem: την αφαιρετική ενικού focum: την κλητική ενικού ligneo catillo: την κλητική ενικού cenantem: τη γενική πληθυντικού paupertatem: τη δοτική ενικού magnum pondus: τη γενική ενικού auri: την αφαιρετική ενικού missum: την κλητική πληθυντικού του θηλυκού vultum: τη δοτική ενικού risu: τη γενική ενικού supervacaneae: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος ineptae: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος legationis: την κλητική ενικού ministri: την κλητική ενικού locupletibus: την αφαιρετική ενικού acie: την αιτιατική πληθυντικού

24 [24] pecunia: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. maxima facilius magnum ineptae

25 [25] ΜΑΘΗΜΑ 37 ο Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ deducta est: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής subvenerit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα nequeamus: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού veni: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα destiti: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα sentire: την αφαιρετική του σουπίνο dicere: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής facere: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) pertinerent: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου invaserat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής pugnare: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού cuperent: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής clamabam: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) reddit: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου sint: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υποψη το υποκείμενο) cogantur: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα fiant: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού velit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα obsequatur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) parta sit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) eum locum: την αιτιατική πληθυντικού res: τη δοτική πληθυντικού qui deus: την αφαιρετική πληθυντικού

26 [26] casus aliqui: τη γενική πληθυντικού salvi: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού urbem: την αιτιατική πληθυντικού omnia: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού concordiam: την δοτική ενικού tantus furor: τη γενική ενικού bello civili: την αιτιατική πληθυντικού miserius: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού ipsa victoria: τη δοτική ενικού victores: τη γενική πληθυντικού ferociores: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού impotentioresque: την αφαιρετική πληθυντικού natura: την αιτιατική ενικού necessitate: την κλητική πληθυντικού exitus: τη δοτική ενικού auxilio: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. miserius misera ferociores impotentioresque ΜΑΘΗΜΑ 38 ο Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ petit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου fecit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα persedebat: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα expectabatque: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου)

27 [27] congruens: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου audiretur: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα standi: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα fessa: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) rogavit: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής cederet: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dixit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής cedo: την αιτιατική ενικού του σουπίνο confirmavit: τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου της μετοχής μέλλοντα mortua est: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) vixit: το γ ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα amavit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής duxit: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) Caecilia: την αιτιατική ενικού uxor: τη γενική πληθυντικού Metelli: την κλητική ενικού more prisco: τη γενική πληθυντικού omen nuptiale: την αιτιατική πληθυντικού filiae: τη δοτική πληθυντικού sororis: την αφαιρετική ενικού sacello quodam: τη γενική πληθυντικού nocte: τη γενική πληθυντικού aliqua vox: την αφαιρετική πληθυντικού congruens: την αφαιρετική ενικού puella: τη γενική πληθυντικού longa mora: την αιτιατική ενικού standi: την αιτιατική ενικού

28 [28] fessa: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος materteram: τη γενική ενικού loco: την αιτιατική πληθυντικού mea sede: τη γενική πληθυντικού hoc dictum: τη γενική ενικού paulo: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος res ipsa: τη γενική ενικού matrimonium: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. longa libenter multum ΜΑΘΗΜΑ 40 ο ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ occupata: το απαρέμφατο μέλλοντα coegerat: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα iudicaretur: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα ire: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα audebat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) interrogatus: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού dicere: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) noluit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου minitans: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) instaret: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου

29 [29] dixit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής ostendas: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) circumsedisti: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής sum: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα meminero: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου conservatam esse: την αιτιατική ενικού του γερουνδίου occupata urbe: τη γενική πληθυντικού senatum: τη δοτική ενικού armatus: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού hostis: τη γενική πληθυντικού voluntati: την αιτιατική ενικού solus Quintus Mucius Scaevola: τη γενική ενικού augur: την αιτιατική ενικού hac re: τη δοτική ενικού interrogatus: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου sententiam: τη δοτική ενικού minitans: την αφαιρετική ενικού agmina: τη γενική πληθυντικού militum: την αιτιατική ενικού curiam: τη γενική ενικού mortem: την κλητική ενικού senex: τη γενική πληθυντικού corpore infirmo: την αιτιατική πληθυντικού urbem: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. armatus

30 [30] celerrime senex infirmo ΜΑΘΗΜΑ 41 ο MΙΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ locuti sunt: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού coluisse: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) dicuntur: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα utebantur: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) obsoleto: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα scire: το απαρέμφατο παρακειμένου intellegere: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου vis: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού dicas: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα taces: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα consequaris: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) placere: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) sit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) vive: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) loquere: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) scriptum est: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα habe: το απαρέμφατο παρακειμένου fugias: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα Curius: τη γενική ενικού Fabricius: την κλητική ενικού antiquissimi viri: τη γενική πληθυντικού

31 [31] antiquiores Horatii: την αιτιατική πληθυντικού Sicanorum: την ονομαστική πληθυντικού Pelasgorum: την αιτιατική πληθυντικού primi: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού στο συγκριτικό βαθμό aetatis suae: τη γενική πληθυντικού verbis: την αιτιατική πληθυντικού matre: τη γενική πληθυντικού Evandri: την κλητική ενικού sermone: τη γενική ενικού multis annis: τη γενική πληθυντικού obsoleto: την αιτιατική ενικού του θηλυκού homo inepte: τη γενική πληθυντικού antiquitatem: την κλητική ενικού honesta: τη γενική του πληθυντικού του αρσενικού στον υπερθετικό βαθμό bona: την αιταιτική ενικού του ουδετέρου στο συγκριτικό βαθμό modesta: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού viri antiqui: τη γενική πληθυντικού aetatis nostrae: την αιτιατική ενικού memoria: τη γενική ενικού pectore: την αιτιατική ενικού scopulum: τη γενική πληθυντικού verbum insolens: την αφαιρετική ενικού inauditum: την γενική πληθυντικού του θηλυκού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. antiquissimi plane dilucide primi

32 [32] multis inepte honesta bona modesta insolens ΜΑΘΗΜΑ 42 ο Ο ΚΙΚΕΡΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ sunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου imminent: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα videant: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dissimulent: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) aluerunt: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) nascentem: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) credendo: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής confirmaverunt: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής secuti: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα animadvertissem: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) factum esse: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα dicerent: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής intellego: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) pervenerit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα intendit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fore: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου

33 [33] fateatur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) hoc ordine: τη γενική ενικού spem: τη δοτική ενικού Catilinae: την αιτιατική ενικού mollibus sententiis: τη γενική πληθυντικού coniurationemque nascentem: την κλητική ενικού auctoritatem: την ονομαστική ενικού secuti: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού multi: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού στο συγκριτικό βαθμό improbi: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό imperiti: την αιτιατική ενικού του θηλυκού Manliana castra: τη γενική πληθυντικού stultum: την αιτιατική ενικού του θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. mollibus multi improbi imperiti crudeliter regie stultum improbum ΜΑΘΗΜΑ 43 ο Η ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ veni: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα sum: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού

34 [34] traxit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) viderem: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής potuisti: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου populari: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου genuit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής aluit: την αιτιατική ενικού του θηλυκού της μετοχής μέλλοντα ingredienti: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) cecidit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα perveneras: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα succurrit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού peperissem: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής oppugnaretur: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα haberem: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) mortua essem: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα pati: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) possum: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου futura sum: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) pergis: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου manet: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) hostem: την αιτιατική πληθυντικού captiva: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού castris tuis: την αιτιατική πληθυντικού longa vita: την αιτιατική ενικού infelix senecta: την αφαιρετική ενικού exsulem: τη γενική πληθυντικού hanc terram: τη δοτική ενικού ingredienti: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος fines: τη γενική πληθυντικού

35 [35] patriae: τη δοτική πληθυντικού ira: την αιτιατική ενικού infesto: την αιτιατική ενικού του θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό minaci animo: την κλητική ενικού conspectu: τη δοτική ενικού illa moenia: τη γενική πληθυντικού domus: την αφαιρετική ενικού penates mei: τη γενική πληθυντικού mater: τη γενική πληθυντικού coniunx: τη γενική πληθυντικού liberique: την αιτιατική πληθυντικού filium: τη γενική ενικού libera: τη γενική ενικού του αρσενικού στον υπερθετικό βαθμό libera patria: την αιτιατική ενικού miserrima: τη δοτική του ενικού του ουδετέρου στο θετικό βαθμό immatura mors: τη γενική πληθυντικού longa servitus: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. longa infelix primum/primo minaci libera libera diu miserrima ΜΑΘΗΜΑ 44 ο Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ

36 [36] esse: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού suspecta: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα nescio: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού possit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου diligere: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου metuat: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) putet: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα coluntur: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fit: το απαρέμφατο μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) ceciderunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού της παθητικής φωνής intellegitur: το απαρέμφατο μέλλοντα fuerint: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα dixisse: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα ferunt: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα exulantem: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) intellexi: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού habuissem: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής referre: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα tyrannorum: την κλητική ενικού vita: τη γενική ενικού nulla fides: τη δοτική ενικού nulla caritas: τη γενική ενικού nulla fiducia: την αιτιατική ενικού benevolentiae stabilis: την αφαιρετική ενικού omnia: την αφαιρετική ενικού του θηλυκού

37 [37] suspecta: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού sollicita: την αιτιατική ενικού του θηλυκού nullus locus: τη γενική πληθυντικού amicitiae: την αφαιρετική πληθυντικού simulatione: την ονομαστική ενικού tempus: την ονομαστική πληθυντικού inopes: τη γενική πληθυντικού amicorum: την αιτιατική πληθυντικού exulantem: τη γενική πληθυντικού fidos amicos: την κλητική ενικού infidos: την αιτιατική ενικού του θηλυκού gratiam: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. stabilis suspecta sollicita inopes fidos ΜΑΘΗΜΑ 45 ο ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ cognoscit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) gerantur: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) persuadet: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού

38 [38] deferat: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνή curat: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής providet: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής intercepta: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα cognoscantur: το απαρέμφατο μέλλοντα conscriptam: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού mittit: την αφαιρετική του σουπίνο monet: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα adire: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα possit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα adliget: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής abiciat: το β ενικο πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα scribit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου adfore: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου veritus: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα constituit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) adhaesit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα conspicitur: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα defertur: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού perlegit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής adhortatur: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sperent: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) captivis: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού Ciceronem: την κλητική ενικού quantoque periculo: την αιτιατική πληθυντικού res: τη δοτική ενικού equitibus Gallis: τη γενική πληθυντικού

39 [39] intercepta epistula: την αιτιατική πληθυντικού nostra consilia: τη γενική ενικού hostibus: την αιτιατική ενικού quam rem: τη γενική ενικού epistulam conscriptam: τη γενική πληθυντικού Graecis litteris: την αιτιατική πληθυντικού legatum: την κλητική ενικού amentum: την αιτιατική πληθυντικού tragulae: την αιτιατική ενικού castra: τη δοτική πληθυντικού legionibus: τη γενική πληθυντικού periculum: την ονομαστική πληθυντικού veritus: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού casu: τη δοτική ενικού turrim: την αφαιρετική ενικού tertio die: τη γενική ενικού quodam milite: την αιτιατική πληθυντικού salutem: την κλητική ενικού Να μεταφέρετε τον τύπο στους άλλους βαθμούς. celeriter ΜΑΘΗΜΑ 46 ο ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ censent: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα regi: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής putant: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα consequitur: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) anteponamus: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου anteponunt: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 28 1. quanti homo sit: : Να αναγνωρισθεί η πρόταση και να γίνει ευθεία ερώτηση. 2. Να γραφούν οι ισοδύναμες μορφές: noli spectare

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΣΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-30

ΕΠΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΣΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-30 ΕΠΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΣΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-30 ΚΕΙΜΕΝΟ 21 1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους: Brenno duce deletis legionibus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 34 1. captum se ipsum, admiratum virtutem, salutatum : Να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους τρόπους. 2. Να τραπούν οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή της πρότασης.

ΚΕΙΜΕΝΟ cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή της πρότασης. ΚΕΙΜΕΝΟ 20 aetatis: τη γενική πληθυντικού imperium: τη γενική ενικού quodam: τη γενική ενικού και πληθυντικού στο ίδιο γένος insidiatoribus: τη δοτική ενικού cui: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος proximum:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα εξής αποσπάσματα των παρακάτω κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

à ËÕÊÅÉÏÕ. 1. á. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Â. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ

à ËÕÊÅÉÏÕ. 1. á. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Â. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ Ë Á Ô É Í É Ê Á à ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Να μεταφράσετε το κείμενο XXXI. XXI. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο 1 Ανάλυση μετοχών Λατινικά Γ λυκείου Ανάλυση μετοχών σε όλα τα κείμενα Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο dum Brennus dux est (dum + Οριστική Ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Κείμενα 21 ο 27 ο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Τμήμα: Κείμενα: Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ A. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟΔΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Curius et Fabricius,antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-50

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-50 1 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-50 Σε σχέση με την πρόταση που προσδιορίζουν, οι χρονικές προτάσεις είναι δυνατόν να εκφράζουν: 1. κάτι το σύγχρονο. Εδώ διακρίνουμε δυο κατηγορίες: α. παράλληλη διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΟ

Ημερομηνία: Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ 18/12/2016 ΕΩΣ 05/01/2017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Vēientānam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: Λατινικά Ημερομηνία : Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007 Ώρα εξέτασης:11:00 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση Ι. Στις παρακάτω περιόδους να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες προτάσεις (είδος, συντακτική θέση, εισαγωγή, εκφορά) 1.

Διαβάστε περισσότερα

Kαλαϊτζίδου - Πούλιος

Kαλαϊτζίδου - Πούλιος 11 2003 : ά. µ φ ά ο ά ιό π ά ω πο πά µ : Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica

Διαβάστε περισσότερα

Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα ακόλουθα αποσπάσματα και να απαντήσετε στις δοθείσες συντακτικές και γραμματικές παρατηρήσεις:

Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα ακόλουθα αποσπάσματα και να απαντήσετε στις δοθείσες συντακτικές και γραμματικές παρατηρήσεις: ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ!!! ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα ακόλουθα αποσπάσματα και να απαντήσετε στις δοθείσες συντακτικές και γραμματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΜΑΘΗΜΑ 27 TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI 1. Να κλιθούν τα κύρια αρσενικά ονόματα του κειμένου. 2. Nα γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των δευτερόκλιτων και τριτόκλιτων προσηγορικών ονοµάτων του κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Γ Λυκείου: Μετατροπή δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή

Λατινικά Γ Λυκείου: Μετατροπή δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή . Λατινικά Γ Λυκείου: Μετατροπή δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή Οι δευτερεύουσες προτάσεις μπορούν να τραπούν στο αντίστοιχο είδος μετοχής (όπου υπάρχει αντιστοιχία). Κατά τη διαδικασία της μετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium : κύρια πρόταση everterunt : ρήμα Galli : υποκείμενο urbem

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. 1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: : αιτιατική στο ίδιο γένος στον άλλο αριθμό

ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. 1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: : αιτιατική στο ίδιο γένος στον άλλο αριθμό ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω κείμενα: Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Παρατηρήσεις 1.Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα. (40 μονάδες)

Β.Παρατηρήσεις 1.Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα. (40 μονάδες) ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ Λυκείου ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Α. Κείμενο -Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) Απόλυτη είναι η μετοχή της οποίας το υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με τους όρους του ρήματος της πρότασης. Στα λατινικά η μετοχή αυτή, καθώς και το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 39 Α1. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 39 Α1. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 39 Α1. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Πρώτο είδος υποθετικού λόγου: Υπόθεση: si (άρνηση nisi) + οριστική κάθε χρόνου Απόδοση: οποιαδήποτε έγκλιση Oι πιο συνηθισµένες µορφές του: 1 η :(για το παρόν) Υπόθεση: si

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου)

Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου) Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου) Οι επιρρηματικές και οι επιθετικές μετοχές μπορούν να αναλυθούν στο αντίστοιχο είδος πρότασης. Για να προχωρήσουμε στην ανάλυση της μετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο:

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο φύλλο απαντήσεων τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο φύλλο απαντήσεων τα παρακάτω αποσπάσματα: 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δεκέμβριος 2013 Ονοματεπώνυμο: Α. Να μεταφράσετε στο φύλλο απαντήσεων τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σεπτέμβριος 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σεπτέμβριος 2014 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σεπτέμβριος 2014 Ονοματεπώνυμο:. Α. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum,

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Λατινικά

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Λατινικά ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Λατινικά Α. Κείμενο: Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αφαιρετική, απλή ή εμπρόθετη, συμπυκνώνει τις λειτουργίες τριών παλαιότερων πτώσεων: της κυρίως αφαιρετικής (ablativus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων http://www.othisi.gr Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΑ Existimāvit ad se venīre hominem ingentis

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΑ

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ 10/4/2017 ΕΩΣ 22/4/2017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΑ Cum Africanus in Literno esset, complures

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2003 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2003 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Σάββατο, 7 Ιουνίου 2003 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ Είναι προτάσεις επιρρηματικές που δηλώνουν την αιτία του περιεχομένου μιας άλλης πρότασης, συνήθως της κύριας. Εξαρτώνται από ρήματα ή εκφράσεις ψυχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΑ Existimāvit

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Κάθε Παρασκευή το επιστηµονικό επιτελείο του φροντιστηρίου ΕΝΑ θα δηµοσιεύει πρωτότυπα προτεινόµενα θέµατα για την προετοιµασία των υποψηφίων της Γ Λυκείου ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΓENNAIOTHTA ΔE BΓAINEI ΠANTA ΣE KAΛO

H ΓENNAIOTHTA ΔE BΓAINEI ΠANTA ΣE KAΛO MAΘHMA 31 H ΓENNAIOTHTA ΔE BΓAINEI ΠANTA ΣE KAΛO 1. Nα µεταφέρετε τα πρωτόκλιτα, δευτερόκλιτα και τριτόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού, αν είναι δυνατόν. 2. Tων ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil quam ipsa victoria:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates:

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04-2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Τότε ο Σκιπίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 31 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο, 31 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Σάββατο, 31 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 2013-2014

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 2013-2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 2013-2014 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ σελ. 63 1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO DUODEQUADRAGESIMA XXXVIII

LECTIO DUODEQUADRAGESIMA XXXVIII LECTIO DUODEQUADRAGESIMA XXXVIII Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ 3 ο ΓΕΛ Ηλιούπολης ΜΑΘΗΜΑ 38 Η µοίρα της Καικιλίας Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ... 1 ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ... 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα θέματα

Απαντήσεις στα θέματα Μεταφράσεις: Απαντήσεις στα θέματα Α. Όταν ο Άκκιος είχε έρθει από την πόλη Ρώμη στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος είχε αποσυρθεί σε μεγάλη πια ηλικία, έμεινε σε αυτόν. Ο Άκκιος, που ήταν πολύ μικρότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα : In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 38

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 38 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 38 Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τετάρτη, 27 Μα ου 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΜΕΝΟ Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21... 8 ΚΕΙΜΕΝΟ 23 : ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ extractum imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur. Postero die Claudius

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-229-9 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις

Διαβάστε περισσότερα