[1] Φιλολογική Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλειο» - Ν. Ρουσάκης ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[1] Φιλολογική Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλειο» - Ν. Ρουσάκης ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 [1] ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 21 ο ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM deletis: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα everterunt: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) acceperunt: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής fuerat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα divisam: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) absens: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα est factus: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής abeuntes: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) secutus est: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) interemptis: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής recepit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα appensum: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα dedit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής dicitur: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα pensatum est: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού rediit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα rogatus: το απαρέμφατο του συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) reversus est: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) duce: τη γενική πληθυντικού

2 [2] flumen: την αιτιατική πληθυντικού legionibus: την κλητική ενικού urbem: την αιτιατική πληθυντικού Capitolium: τη γενική ενικού immensam pecuniam: τη δοτική ενικού Camillus: την κλητική ενικού exilio: τη γενική ενικού Veientanam praedam: τη γενική ενικού aequo iure: την κλητική ενικού absens: την αφαιρετική ενικού dictator: τη δοτική πληθυντικού abeuntes: τη γενική πληθυντικού aurum omne: την αφαιρετική ενικού appensum: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος civitati: τη γενική πληθυντικού nomen: την αφαιρετική ενικού hoc factum: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. immensam diu aequo ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ aegrotabat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα mortuus est: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) paravit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα ignoraretur: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα

3 [3] intraverat: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού vivere: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου simulabat: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα interroganti: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού ageret: το απαρέμφατο παρακειμένου respondebat: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) quievit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα sumpsit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής cohibitae: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής vincerent: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) prorumperentque: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) egrediebatur: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα dabat: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα redibat: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα moverat: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fuerat: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα occiso: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα trahebatur: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) erat ascensurus: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής orabat: το γ ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα imponeretur: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) impetravit: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα conduxit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα secuta est: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα Caecina Paetus: την κλητική ενικού

4 [4] maritus: τη δοτική ενικού filius: την κλητική ενικού funus: την αιτιατική πληθυντικού cubiculum: την κλητική πληθυντικού interroganti: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος puer: την αφαιρετική ενικού cibum: την αιτιατική πληθυντικού lacrimae suae: τη δοτική πληθυντικού cohibitae: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος dolori: την κλητική ενικού paulo: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος siccis oculis: την αιτιατική πληθυντικού Scribonianus: την κλητική ενικού arma: τη γενική πληθυντικού Illyrico: την κλητική ενικού Claudium: την κλητική ενικού partibus: τη γενική πληθυντικού occiso: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος navem: την αφαιρετική ενικού milites: τη γενική πληθυντικού piscatoriam naviculam: τη γενική πληθυντικού ingentemque navem: την αιτιατική πληθυντικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. bene libenter siccis ingentemque diu

5 [5] ΜΑΘΗΜΑ 24 ο ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ venisset: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα quaerenti: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα dixisset: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής esse: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sensit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα accipe: το β ενικο πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής fecerit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής quaereret: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) exclamavit: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα indignatus: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού mentiebatur: απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) cognosco: την αφαιρετική του σουπίνο visne: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα scire: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα responderit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) credidi: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) Cornelius Nasica: την κλητική ενικού Ennium: τη γενική ενικού poetam: τη γενική πληθυντικού ostio: τη γενική ενικού quaerenti: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος ancilla: τη δοτική ενικού

6 [6] domi: την αιτιατική πληθυντικού domini: την κλητική ενικού iussu: τη γενική πληθυντικού (στην πραγματικότητα το όνομα εμφανίζεται μαρτυρημένο εύχρηστο μόνο στην αφαιρετική ενικού) paucis diebus: την αιτιατική πληθυντικού ianua: την κλητική πληθυντικού vocem tuam: τη γενική πληθυντικού homo impudens: την αφαιρετική ενικού ancillae tuae: την αφαιρετική πληθυντικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. paucis aperte impudens ΜΑΘΗΜΑ 25 ο ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΚΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ attulit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα ostendensque: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) interrogo: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής decerptam esse: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής putetis: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) dixissent: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής scitote: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) habemus: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα cavete: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) tutamini: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα nolite: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα confidere: το απαρέμφατο παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου)

7 [7] deponite: το γ πληθυντικό πρόσωπο του συντ. μέλλοντα credideritis: το απαρέμφατο παρακειμένου consulturum esse: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής consulueritis: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fuisse: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sumptum est: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα deleta est: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού quodam die: την αιτιατική πληθυντικού curiam: τη δοτική ενικού ficum praecocem: τη γενική πληθυντικού Carthagine: την κλητική ενικού ostendensque: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος patribus: την αιτιατική πληθυντικού hanc ficum: την αιτιατική πληθυντικού arbore: την κλητική ενικού omnes: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος recentem: την κλητική ενικού στο ίδιο γένος tertium diem: τη γενική ενικού muris: την αιτιατική πληθυντικού hostem: τη γενική πληθυντικού periculum: την κλητική πληθυντικού patriam: τη δοτική πληθυντικού opibus: τη γενική πληθυντικού urbis: τη γενική πληθυντικού fiduciam: τη γενική ενικού nimia: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος rem publicam: την αφαιρετική ενικού

8 [8] extremo discrimine: την αιτιατική πληθυντικού Punicum bellum tertium: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. recentem prope nimia extremo και extimo (υπερθ.) ΜΑΘΗΜΑ 27 ο ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ venisset: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα recesserat: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) devertit: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα erat: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) desideranti: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής legit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής dixit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής scripsisset: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού του γερουνδιακού videri: το απαρέμφατο μέλλοντα paenitet: το απαρέμφατο παρακειμένου fore: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού της μετοχής μέλλοντα spero: τη δοτική ενικού του γερουνδίου scribam: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής nascuntur: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fiunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της ενεργητικής φωνής

9 [9] gignuntur: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) Accius: την κλητική ενικού urbe: τη γενική ενικού Tarentum: την κλητική ενικού Pacuvius: τη γενική ενικού grandi aetate: τη γενική πληθυντικού minor: την αφαιρετική ενικού natu: τη δοτική ενικού (αν και το ουσιαστικό εντοπίζεται εύχρηστο μαρτυρημένο μόνο στην αφαιρετική ενικού) tragoediam suam: τη δοτική πληθυντικού Atreus: την κλητική ενικού nomen: την αφαιρετική πληθυντικού desideranti: τη γενική πληθυντικού sonora: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος grandia: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος duriora: τη γενική ενικού στο ίδιο γένος acerbiora: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος meliora: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος pomis: την αιτιατική πληθυντικού ingeniis: τη γενική ενικού dura: την κλητική ενικού στο ίδιο γένος acerba: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος mitia: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος iucunda: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος vieta: την κλητική ενικού στο ίδιο γένος mollia: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος matura: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος putria: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος

10 [10] Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. grandi multo minor grandia sane meliora dura acerba mitia iucunda mollia matura ΜΑΘΗΜΑ 28 ο ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΕΝΟΣ ΔΡΑΠΕΤΗ ΔΟΥΛΟΥ notus: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενετώτα fugit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα fuit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα cognovisset: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) comprehendit: τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου του γερουνδιακού tradidit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της οριστικής της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) investiga: την αιτιατική ενικού του γερουνδίου quaeso: το απαρέμφατο ενεστώτα mitte: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα rediens: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα deduc: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου noli: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα

11 [11] spectare: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου sit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα est adfectus: το β ενικο πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής possit: το απαρέμφατο παρακειμένου Aesopi nostri: την αφαιρετική ενικού Licinus: την κλητική ενικού servus: την κλητική πληθυντικού Athenas: την ονομαστική πληθυντικού Patronem Epicureum: την κλητική ενικού paucos menses: τη γενική πληθυντικού libero: την κλητική ενικού Plato quidam Sardianus: τη δοτική ενικού fugitivum: τη δοτική πληθυντικού litteris: τη γενική πληθυντικού hominem: την αιτιατική πληθυντικού custodiam: την αφαιρετική πληθυντικού Ephesi: την κλητική ενικού summaque diligentia: τη δοτική πληθυντικού rediens: τη γενική πληθυντικού parvi preti: την αιτιατική ενικού nihili: τη δοτική ενικού scelus: την αιτιατική πληθυντικού audaciam: τη γενική ενικού tanto dolore: την αιτιατική πληθυντικού gratius: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος recuperatio: την αφαιρετική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς.

12 [12] paucos libero summaque και suprema parvi gratius ΜΑΘΗΜΑ 29 ο Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚI rediret: τη γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα occurrit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) tenens: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) instituerat: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dicere: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα interfuit: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού emere: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) emit: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής incitavit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής doceret: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) impendebat: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) respondebat: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) solebat: το απαρέμφατο παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) perdidi: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού didicit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα attulit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής audita: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού της μετοχής ενεστώτα venit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου

13 [13] risit: το β ενικο πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) Octavianus: την κλητικού ενικού victoriam Actiacam: την ονομαστική ενικού homo quidam: την αιτιατική ενικού corvum: την αφαιρετική πληθυντικού tenens: την αφαιρετική ενικού Caesar: τη δοτική ενικού victor imperator: τη γενική πληθυντικού viginti milibus: την αιτιατική πληθυντικού sestertium: τη γενική ενικού id exemplum: την αιτιατική πληθυντικού sutorem quendam: τη γενική πληθυντικού parem salutationem: την αφαιρετική ενικού operam: τη γενική πληθυντικού avis: την αφαιρετική ενικού oleum: τη γενική ενικού cupidus: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού pecuniae: την αιτιατική ενικού domi: την αφαιρετική ενικού salutationum talium: την αιτιατική πληθυντικού mentem: τη γενική πληθυντικού verborum: την κλητική ενικού domini sui: την αιτιατική πληθυντικού haec verba: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. multum

14 [14] diu cupidus satis ΜΑΘΗΜΑ 30 ο Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ habet: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής laudare: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα debemus: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) vidit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) vixit: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα obiecerunt: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής constituta est: το απαρέμφατο μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) susceptum: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής deportatum: την αφαιρετική ενικού του γερουνδίου meruisse: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fuisse: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) iudices: την κλητική ενικού viro fortissimo: την κλητική πληθυντικού patri suo: τη γενική πληθυντικού magno adiumento: την αιτιατική πληθυντικού periculis: την ονομαστική πληθυντικού solacio: τη γενική ενικού laboribus: την ονομαστική ενικού gratulationi: την κλητική ενικού victoria: τη δοτική ενικού suspicionem quandam: την αφαιρετική ενικού

15 [15] luxuriae: την αιτιατική ενικού quam rem: τη γενική πληθυντικού accusatores: την αφαιρετική ενικού nomen: την ονομαστική πληθυντικού laus: τη δοτική πληθυντικού familiae: τη γενική ενικού memoria: την αιτιατική ενικού generi: την αιτιατική πληθυντικού honos: την κλητική ενικού gloria: τη δοτική ενικού aliquod flagitium: τη γενική ενικού dedecus: την αφαιρετική ενικού susceptum: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος deportatum: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού stipendia: τη γενική ενικού eo bello: την αιτιατική ενικού virtutis: την κλητική ενικού patre imperatore: τη γενική πληθυντικού pietatis: την ονομαστική ενικού finem: την αφαιρετική ενικού victoriam: τη δοτική πληθυντικού triumphum: την κλητική ενικού felicitatis: την κλητική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. fortissimo magno continenter libentissime

16 [16] ΜΑΘΗΜΑ 31 ο Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΑΛΟ natus: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) praefuit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα abiret: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα edixit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα abstinerent: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα praeterequitavit: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού lacessitus est: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής congrediamur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) cernatur: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) antecellat: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα confisus: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) permotus: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) ruit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) transfixit: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής spoliavit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής petiverunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) revertisset: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου fugati erant: το γ πληθυντικό της υποτακτικής ενεστώτα multavit: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου της μετοχής ενεστώτα bello Latino: την αιτιατική πληθυντικού T. Manlius: την κλητική ενικού consul: τη γενική πληθυντικού nobili genere: την αιτιατική πληθυντικού

17 [17] natus: την αφαιρετική ενικού exercitui: την κλητική ενικού castris: την ονομαστική πληθυντικού omnes: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου pugna: την αφαιρετική πληθυντικού paulo: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος filius: τη γενική ενικού hostium: την αιτιατική πληθυντικού duce: τη δοτική πληθυντικού his verbis: την αιτιατική ενικού proelio: τη γενική ενικού singularis proelii: τη γενική πληθυντικού eventu: την ονομαστική ενικού miles Latinus: την αφαιρετική ενικού virtute: τη γενική πληθυντικού adulescens: τη γενική πληθυντικού viribus suis: την αφαιρετική ενικού confisus: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου cupiditate: τη γενική πληθυντικού pugnandi: την αιτιατική ενικού permotus: την γενική ενικού του θηλυκού iniussu: τη δοτική ενικού certamen: τη γενική πληθυντικού fortior: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου hoste: την αιτιατική πληθυντικού hasta: τη κλητική πληθυντικού armis: την ονομαστική πληθυντικού fuga: την αιτιατική ενικού salutem: τη γενική ενικού opera: την αιτιατική πληθυντικού

18 [18] morte: την αιτιατική πληθυντικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. nobili fortior ΜΑΘΗΜΑ 32 ο ΕΝΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ sunt: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα iacerent: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) accederet: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) intuendum: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του νοηματικού υποκειμένου) imitandum: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα reliquerunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) gerendi: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το νοηματικό υποκείμενο) administrandi: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού proponebam: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου colendo: την αιτιατική ενικού του θηλυκού της μετοχής μέλλοντα cogitando: το απαρέμφατο παρακειμένου conformabam: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής expetendo: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου ducendo: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής obicere: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής potui: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού

19 [19] pleni: τη δοτική ενικού του ουδετέρου omnes libri: τη γενική πληθυντικού sapientium: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος voces: τη αφαιρετική πληθυντικού exemplorum: την αιτιατική ενικού vetustas: τη δοτική ενικού tenebris: την αιτιατική πληθυντικού litterarum: τη δοτική πληθυντικού lumen: την αιτιατική πληθυντικού multas imagines: την αφαιρετική πληθυντικού fortissimorum virorum: την κλητική πληθυντικού scriptores: τη γενική πληθυντικού cupidus: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού rem publicam: την αφαιρετική ενικού homines excellentes: τη γενική πληθυντικού animum: την κλητική ενικού mentem meam: τη αιτιατική πληθυντικού laudem: την κλητική ενικού honestatem: την ονομαστική ενικού omnes cruciatus: τη γενική πληθυντικού corporis: την αιτιατική ενικού omnia pericula: τη δοτική πληθυντικού mortis: την αφαιρετική ενικού parvi: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος salute vestra: τη γενική ενικού tantas dimicationes: την αφαιρετική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς.

20 [20] pleni plenae plena multas fortissimorum cupidus bene excellentes parvi ΜΑΘΗΜΑ 34 ο Ο ΣΚΙΠΙΩΝΑΣ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ esset: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου salutatum: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής venerunt: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) captum: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής venisse: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού της μετοχής ενεστώτα existimasset: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα conlocavit: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) animadverterunt: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού του γερουνδιακού abiectis: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα appropinquaverunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) nuntiaverunt: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής admiratum: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του νηματικού υποκειμένου) rettulerunt: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής reserari: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) intromitti: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού

21 [21] iussit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) venerati sunt: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) osculati sunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) posuissent: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής consecrare: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου solent: το απαρέμφατο παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) reverterunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου complures duces: τη γενική πληθυντικού Scipio: τη δοτική ενικού praesidium: τη γενική ενικού domesticorum: την αιτιατική πληθυντικού tecto: την αιτιατική πληθυντικού praedones: τη γενική πληθυντικού abiectis armis: την αιτιατική πληθυντικού ianuae: την αφαιρετική πληθυντικού clara voce: τη γενική πληθυντικού incredibile: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος virtutem: τη γενική ενικού fores: τη γενική πληθυντικού postes: τη γενική πληθυντικού sanctum templum: την αιτιατική πληθυντικού dextram: την αιτιατική πληθυντικού vestibulum: την αιτιατική πληθυντικού dona: την αιτιατική ενικού homines: την κλητική ενικού deis immortalibus: τη γενική πληθυντικού domum: την αιτιατική πληθυντικού

22 [22] Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. clara sanctum cupide dextram/dexteram ΜΑΘΗΜΑ 36 ο ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ utebatur: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) contemnere: το απαρέμφατο παρακειμένου posset: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα venerunt: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα assidentem: την αφαιρετική του σουπίνο cenantem: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) spectandum: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου της μετοχής ενεστώτα praebuit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα mirati sunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) missum: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού του γερουνδιακού attulissent: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) solvit: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dixit: το γ ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής narrate: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) malle: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα

23 [23] imperare: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής fieri: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής vinci: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού corrumpi: το απαρέμφατο μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) posse: το β ενικο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα Manius Curius Dentatus: την κλητική ενικού maxima frugalitate: την αιτιατική ενικού divitias: τη δοτική πληθυντικού die quodam: τη γενική ενικού Samnitium: την αιτιατική πληθυντικού legati: τη γενική πληθυντικού scamno: την αιτιατική πληθυντικού assidentem: την αφαιρετική ενικού focum: την κλητική ενικού ligneo catillo: την κλητική ενικού cenantem: τη γενική πληθυντικού paupertatem: τη δοτική ενικού magnum pondus: τη γενική ενικού auri: την αφαιρετική ενικού missum: την κλητική πληθυντικού του θηλυκού vultum: τη δοτική ενικού risu: τη γενική ενικού supervacaneae: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος ineptae: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος legationis: την κλητική ενικού ministri: την κλητική ενικού locupletibus: την αφαιρετική ενικού acie: την αιτιατική πληθυντικού

24 [24] pecunia: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. maxima facilius magnum ineptae

25 [25] ΜΑΘΗΜΑ 37 ο Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ deducta est: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής subvenerit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα nequeamus: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού veni: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα destiti: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα sentire: την αφαιρετική του σουπίνο dicere: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής facere: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) pertinerent: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου invaserat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής pugnare: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού cuperent: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής clamabam: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) reddit: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου sint: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υποψη το υποκείμενο) cogantur: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα fiant: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού velit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα obsequatur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) parta sit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) eum locum: την αιτιατική πληθυντικού res: τη δοτική πληθυντικού qui deus: την αφαιρετική πληθυντικού

26 [26] casus aliqui: τη γενική πληθυντικού salvi: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού urbem: την αιτιατική πληθυντικού omnia: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού concordiam: την δοτική ενικού tantus furor: τη γενική ενικού bello civili: την αιτιατική πληθυντικού miserius: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού ipsa victoria: τη δοτική ενικού victores: τη γενική πληθυντικού ferociores: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού impotentioresque: την αφαιρετική πληθυντικού natura: την αιτιατική ενικού necessitate: την κλητική πληθυντικού exitus: τη δοτική ενικού auxilio: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. miserius misera ferociores impotentioresque ΜΑΘΗΜΑ 38 ο Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ petit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου fecit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα persedebat: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα expectabatque: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου)

27 [27] congruens: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου audiretur: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα standi: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα fessa: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) rogavit: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής cederet: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dixit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής cedo: την αιτιατική ενικού του σουπίνο confirmavit: τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου της μετοχής μέλλοντα mortua est: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) vixit: το γ ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα amavit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής duxit: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) Caecilia: την αιτιατική ενικού uxor: τη γενική πληθυντικού Metelli: την κλητική ενικού more prisco: τη γενική πληθυντικού omen nuptiale: την αιτιατική πληθυντικού filiae: τη δοτική πληθυντικού sororis: την αφαιρετική ενικού sacello quodam: τη γενική πληθυντικού nocte: τη γενική πληθυντικού aliqua vox: την αφαιρετική πληθυντικού congruens: την αφαιρετική ενικού puella: τη γενική πληθυντικού longa mora: την αιτιατική ενικού standi: την αιτιατική ενικού

28 [28] fessa: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος materteram: τη γενική ενικού loco: την αιτιατική πληθυντικού mea sede: τη γενική πληθυντικού hoc dictum: τη γενική ενικού paulo: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος res ipsa: τη γενική ενικού matrimonium: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. longa libenter multum ΜΑΘΗΜΑ 40 ο ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ occupata: το απαρέμφατο μέλλοντα coegerat: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα iudicaretur: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα ire: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα audebat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) interrogatus: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού dicere: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) noluit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου minitans: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) instaret: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου

29 [29] dixit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής ostendas: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) circumsedisti: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής sum: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα meminero: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου conservatam esse: την αιτιατική ενικού του γερουνδίου occupata urbe: τη γενική πληθυντικού senatum: τη δοτική ενικού armatus: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού hostis: τη γενική πληθυντικού voluntati: την αιτιατική ενικού solus Quintus Mucius Scaevola: τη γενική ενικού augur: την αιτιατική ενικού hac re: τη δοτική ενικού interrogatus: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου sententiam: τη δοτική ενικού minitans: την αφαιρετική ενικού agmina: τη γενική πληθυντικού militum: την αιτιατική ενικού curiam: τη γενική ενικού mortem: την κλητική ενικού senex: τη γενική πληθυντικού corpore infirmo: την αιτιατική πληθυντικού urbem: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. armatus

30 [30] celerrime senex infirmo ΜΑΘΗΜΑ 41 ο MΙΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ locuti sunt: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού coluisse: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) dicuntur: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα utebantur: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) obsoleto: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα scire: το απαρέμφατο παρακειμένου intellegere: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου vis: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού dicas: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα taces: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα consequaris: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) placere: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) sit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) vive: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) loquere: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) scriptum est: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα habe: το απαρέμφατο παρακειμένου fugias: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα Curius: τη γενική ενικού Fabricius: την κλητική ενικού antiquissimi viri: τη γενική πληθυντικού

31 [31] antiquiores Horatii: την αιτιατική πληθυντικού Sicanorum: την ονομαστική πληθυντικού Pelasgorum: την αιτιατική πληθυντικού primi: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού στο συγκριτικό βαθμό aetatis suae: τη γενική πληθυντικού verbis: την αιτιατική πληθυντικού matre: τη γενική πληθυντικού Evandri: την κλητική ενικού sermone: τη γενική ενικού multis annis: τη γενική πληθυντικού obsoleto: την αιτιατική ενικού του θηλυκού homo inepte: τη γενική πληθυντικού antiquitatem: την κλητική ενικού honesta: τη γενική του πληθυντικού του αρσενικού στον υπερθετικό βαθμό bona: την αιταιτική ενικού του ουδετέρου στο συγκριτικό βαθμό modesta: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού viri antiqui: τη γενική πληθυντικού aetatis nostrae: την αιτιατική ενικού memoria: τη γενική ενικού pectore: την αιτιατική ενικού scopulum: τη γενική πληθυντικού verbum insolens: την αφαιρετική ενικού inauditum: την γενική πληθυντικού του θηλυκού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. antiquissimi plane dilucide primi

32 [32] multis inepte honesta bona modesta insolens ΜΑΘΗΜΑ 42 ο Ο ΚΙΚΕΡΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ sunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου imminent: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα videant: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dissimulent: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) aluerunt: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) nascentem: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) credendo: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής confirmaverunt: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής secuti: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα animadvertissem: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) factum esse: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα dicerent: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής intellego: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) pervenerit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα intendit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fore: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου

33 [33] fateatur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) hoc ordine: τη γενική ενικού spem: τη δοτική ενικού Catilinae: την αιτιατική ενικού mollibus sententiis: τη γενική πληθυντικού coniurationemque nascentem: την κλητική ενικού auctoritatem: την ονομαστική ενικού secuti: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού multi: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού στο συγκριτικό βαθμό improbi: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό imperiti: την αιτιατική ενικού του θηλυκού Manliana castra: τη γενική πληθυντικού stultum: την αιτιατική ενικού του θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. mollibus multi improbi imperiti crudeliter regie stultum improbum ΜΑΘΗΜΑ 43 ο Η ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ veni: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα sum: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού

34 [34] traxit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) viderem: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής potuisti: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου populari: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου genuit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής aluit: την αιτιατική ενικού του θηλυκού της μετοχής μέλλοντα ingredienti: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) cecidit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα perveneras: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα succurrit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού peperissem: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής oppugnaretur: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα haberem: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) mortua essem: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα pati: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) possum: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου futura sum: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) pergis: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου manet: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) hostem: την αιτιατική πληθυντικού captiva: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού castris tuis: την αιτιατική πληθυντικού longa vita: την αιτιατική ενικού infelix senecta: την αφαιρετική ενικού exsulem: τη γενική πληθυντικού hanc terram: τη δοτική ενικού ingredienti: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος fines: τη γενική πληθυντικού

35 [35] patriae: τη δοτική πληθυντικού ira: την αιτιατική ενικού infesto: την αιτιατική ενικού του θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό minaci animo: την κλητική ενικού conspectu: τη δοτική ενικού illa moenia: τη γενική πληθυντικού domus: την αφαιρετική ενικού penates mei: τη γενική πληθυντικού mater: τη γενική πληθυντικού coniunx: τη γενική πληθυντικού liberique: την αιτιατική πληθυντικού filium: τη γενική ενικού libera: τη γενική ενικού του αρσενικού στον υπερθετικό βαθμό libera patria: την αιτιατική ενικού miserrima: τη δοτική του ενικού του ουδετέρου στο θετικό βαθμό immatura mors: τη γενική πληθυντικού longa servitus: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. longa infelix primum/primo minaci libera libera diu miserrima ΜΑΘΗΜΑ 44 ο Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ

36 [36] esse: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού suspecta: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα nescio: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού possit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου diligere: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου metuat: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) putet: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα coluntur: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fit: το απαρέμφατο μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) ceciderunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού της παθητικής φωνής intellegitur: το απαρέμφατο μέλλοντα fuerint: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα dixisse: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα ferunt: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα exulantem: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) intellexi: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού habuissem: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής referre: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα tyrannorum: την κλητική ενικού vita: τη γενική ενικού nulla fides: τη δοτική ενικού nulla caritas: τη γενική ενικού nulla fiducia: την αιτιατική ενικού benevolentiae stabilis: την αφαιρετική ενικού omnia: την αφαιρετική ενικού του θηλυκού

37 [37] suspecta: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού sollicita: την αιτιατική ενικού του θηλυκού nullus locus: τη γενική πληθυντικού amicitiae: την αφαιρετική πληθυντικού simulatione: την ονομαστική ενικού tempus: την ονομαστική πληθυντικού inopes: τη γενική πληθυντικού amicorum: την αιτιατική πληθυντικού exulantem: τη γενική πληθυντικού fidos amicos: την κλητική ενικού infidos: την αιτιατική ενικού του θηλυκού gratiam: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. stabilis suspecta sollicita inopes fidos ΜΑΘΗΜΑ 45 ο ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ cognoscit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) gerantur: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) persuadet: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού

38 [38] deferat: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνή curat: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής providet: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής intercepta: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα cognoscantur: το απαρέμφατο μέλλοντα conscriptam: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού mittit: την αφαιρετική του σουπίνο monet: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα adire: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα possit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα adliget: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής abiciat: το β ενικο πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα scribit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου adfore: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου veritus: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα constituit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) adhaesit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα conspicitur: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα defertur: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού perlegit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής adhortatur: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sperent: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) captivis: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού Ciceronem: την κλητική ενικού quantoque periculo: την αιτιατική πληθυντικού res: τη δοτική ενικού equitibus Gallis: τη γενική πληθυντικού

39 [39] intercepta epistula: την αιτιατική πληθυντικού nostra consilia: τη γενική ενικού hostibus: την αιτιατική ενικού quam rem: τη γενική ενικού epistulam conscriptam: τη γενική πληθυντικού Graecis litteris: την αιτιατική πληθυντικού legatum: την κλητική ενικού amentum: την αιτιατική πληθυντικού tragulae: την αιτιατική ενικού castra: τη δοτική πληθυντικού legionibus: τη γενική πληθυντικού periculum: την ονομαστική πληθυντικού veritus: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού casu: τη δοτική ενικού turrim: την αφαιρετική ενικού tertio die: τη γενική ενικού quodam milite: την αιτιατική πληθυντικού salutem: την κλητική ενικού Να μεταφέρετε τον τύπο στους άλλους βαθμούς. celeriter ΜΑΘΗΜΑ 46 ο ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ censent: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα regi: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής putant: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα consequitur: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) anteponamus: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου anteponunt: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ... 1 ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ... 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 2013-2014

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 2013-2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 2013-2014 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ σελ. 63 1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤA ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Παπαγεωργίου Γιώργος, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤA ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Παπαγεωργίου Γιώργος, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤA ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Παπαγεωργίου Γιώργος, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) Is cum aliquando castris abiret, edixit

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ A. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 31 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Αρκτικοί χρόνοι στη Λατινική Α) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ µε σηµασία ΕΝΣΤ. Γ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ( απλός και συντελεσµένος ) Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

à ËÕÊÅÉÏÕ. 1. á. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Â. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ

à ËÕÊÅÉÏÕ. 1. á. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Â. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ Ë Á Ô É Í É Ê Á à ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Να μεταφράσετε το κείμενο XXXI. XXI. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ SCRIPTA MANENT

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ SCRIPTA MANENT ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ SCRIPTA MANENT Δρ. ΕΙΡΗΝΗ Α. ΑΡΤΕΜΗ ΑΘΗΝΑ 2013 Επιμέλεια: Ειρήνη Αρτέμη, Γιώργος Δαμιανός damianos.com.gr 1 Μάθημα 21- Lectio prima et vicesima ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα εξής αποσπάσματα των παρακάτω κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum Κείμενο Brenno duce Galli apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ» ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η αξιολόγηση του μαθήματος των λατινικών στις πανελλαδικές εξετάσεις σελ. 2 2. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο 1 Ανάλυση μετοχών Λατινικά Γ λυκείου Ανάλυση μετοχών σε όλα τα κείμενα Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο dum Brennus dux est (dum + Οριστική Ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21... 8 ΚΕΙΜΕΝΟ 23 : ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: Λατινικά Ημερομηνία : Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007 Ώρα εξέτασης:11:00 13:00

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΣΤΠΟ-ΑΡΩΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΤΛΗ ΣΗ Γ ΛΤΚΓΙΟΤ. Πνέπεη κα αλημπμηήζεηε θαηάιιεια ημ πνμκηθό δηάζηεμα ηςκ εμνηώκ

ΓΝΣΤΠΟ-ΑΡΩΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΤΛΗ ΣΗ Γ ΛΤΚΓΙΟΤ. Πνέπεη κα αλημπμηήζεηε θαηάιιεια ημ πνμκηθό δηάζηεμα ηςκ εμνηώκ ΓΝΣΤΠΟ-ΑΡΩΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΤΛΗ ΣΗ Γ ΛΤΚΓΙΟΤ Πνέπεη κα αλημπμηήζεηε θαηάιιεια ημ πνμκηθό δηάζηεμα ηςκ εμνηώκ...η ακηίζηνμθε μέηνεζε έπεη ανπίζεη ε ιηγόηενμ από 7 μήκεξ ζα δηεθδηθήζεηε μηα ζέζε ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα