[1] Φιλολογική Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλειο» - Ν. Ρουσάκης ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[1] Φιλολογική Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλειο» - Ν. Ρουσάκης ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 [1] ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 21 ο ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM deletis: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα everterunt: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) acceperunt: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής fuerat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα divisam: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) absens: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα est factus: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής abeuntes: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) secutus est: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) interemptis: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής recepit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα appensum: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα dedit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής dicitur: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα pensatum est: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού rediit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα rogatus: το απαρέμφατο του συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) reversus est: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) duce: τη γενική πληθυντικού

2 [2] flumen: την αιτιατική πληθυντικού legionibus: την κλητική ενικού urbem: την αιτιατική πληθυντικού Capitolium: τη γενική ενικού immensam pecuniam: τη δοτική ενικού Camillus: την κλητική ενικού exilio: τη γενική ενικού Veientanam praedam: τη γενική ενικού aequo iure: την κλητική ενικού absens: την αφαιρετική ενικού dictator: τη δοτική πληθυντικού abeuntes: τη γενική πληθυντικού aurum omne: την αφαιρετική ενικού appensum: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος civitati: τη γενική πληθυντικού nomen: την αφαιρετική ενικού hoc factum: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. immensam diu aequo ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ aegrotabat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα mortuus est: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) paravit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα ignoraretur: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα

3 [3] intraverat: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού vivere: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου simulabat: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα interroganti: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού ageret: το απαρέμφατο παρακειμένου respondebat: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) quievit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα sumpsit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής cohibitae: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής vincerent: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) prorumperentque: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) egrediebatur: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα dabat: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα redibat: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα moverat: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fuerat: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα occiso: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα trahebatur: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) erat ascensurus: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής orabat: το γ ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα imponeretur: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) impetravit: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα conduxit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα secuta est: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα Caecina Paetus: την κλητική ενικού

4 [4] maritus: τη δοτική ενικού filius: την κλητική ενικού funus: την αιτιατική πληθυντικού cubiculum: την κλητική πληθυντικού interroganti: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος puer: την αφαιρετική ενικού cibum: την αιτιατική πληθυντικού lacrimae suae: τη δοτική πληθυντικού cohibitae: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος dolori: την κλητική ενικού paulo: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος siccis oculis: την αιτιατική πληθυντικού Scribonianus: την κλητική ενικού arma: τη γενική πληθυντικού Illyrico: την κλητική ενικού Claudium: την κλητική ενικού partibus: τη γενική πληθυντικού occiso: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος navem: την αφαιρετική ενικού milites: τη γενική πληθυντικού piscatoriam naviculam: τη γενική πληθυντικού ingentemque navem: την αιτιατική πληθυντικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. bene libenter siccis ingentemque diu

5 [5] ΜΑΘΗΜΑ 24 ο ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ venisset: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα quaerenti: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα dixisset: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής esse: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sensit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα accipe: το β ενικο πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής fecerit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής quaereret: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) exclamavit: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα indignatus: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού mentiebatur: απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) cognosco: την αφαιρετική του σουπίνο visne: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα scire: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα responderit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) credidi: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) Cornelius Nasica: την κλητική ενικού Ennium: τη γενική ενικού poetam: τη γενική πληθυντικού ostio: τη γενική ενικού quaerenti: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος ancilla: τη δοτική ενικού

6 [6] domi: την αιτιατική πληθυντικού domini: την κλητική ενικού iussu: τη γενική πληθυντικού (στην πραγματικότητα το όνομα εμφανίζεται μαρτυρημένο εύχρηστο μόνο στην αφαιρετική ενικού) paucis diebus: την αιτιατική πληθυντικού ianua: την κλητική πληθυντικού vocem tuam: τη γενική πληθυντικού homo impudens: την αφαιρετική ενικού ancillae tuae: την αφαιρετική πληθυντικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. paucis aperte impudens ΜΑΘΗΜΑ 25 ο ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΚΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ attulit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα ostendensque: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) interrogo: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής decerptam esse: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής putetis: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) dixissent: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής scitote: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) habemus: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα cavete: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) tutamini: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα nolite: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα confidere: το απαρέμφατο παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου)

7 [7] deponite: το γ πληθυντικό πρόσωπο του συντ. μέλλοντα credideritis: το απαρέμφατο παρακειμένου consulturum esse: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής consulueritis: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fuisse: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sumptum est: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα deleta est: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού quodam die: την αιτιατική πληθυντικού curiam: τη δοτική ενικού ficum praecocem: τη γενική πληθυντικού Carthagine: την κλητική ενικού ostendensque: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος patribus: την αιτιατική πληθυντικού hanc ficum: την αιτιατική πληθυντικού arbore: την κλητική ενικού omnes: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος recentem: την κλητική ενικού στο ίδιο γένος tertium diem: τη γενική ενικού muris: την αιτιατική πληθυντικού hostem: τη γενική πληθυντικού periculum: την κλητική πληθυντικού patriam: τη δοτική πληθυντικού opibus: τη γενική πληθυντικού urbis: τη γενική πληθυντικού fiduciam: τη γενική ενικού nimia: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος rem publicam: την αφαιρετική ενικού

8 [8] extremo discrimine: την αιτιατική πληθυντικού Punicum bellum tertium: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. recentem prope nimia extremo και extimo (υπερθ.) ΜΑΘΗΜΑ 27 ο ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ venisset: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα recesserat: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) devertit: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα erat: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) desideranti: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής legit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής dixit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής scripsisset: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού του γερουνδιακού videri: το απαρέμφατο μέλλοντα paenitet: το απαρέμφατο παρακειμένου fore: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού της μετοχής μέλλοντα spero: τη δοτική ενικού του γερουνδίου scribam: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής nascuntur: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fiunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της ενεργητικής φωνής

9 [9] gignuntur: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) Accius: την κλητική ενικού urbe: τη γενική ενικού Tarentum: την κλητική ενικού Pacuvius: τη γενική ενικού grandi aetate: τη γενική πληθυντικού minor: την αφαιρετική ενικού natu: τη δοτική ενικού (αν και το ουσιαστικό εντοπίζεται εύχρηστο μαρτυρημένο μόνο στην αφαιρετική ενικού) tragoediam suam: τη δοτική πληθυντικού Atreus: την κλητική ενικού nomen: την αφαιρετική πληθυντικού desideranti: τη γενική πληθυντικού sonora: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος grandia: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος duriora: τη γενική ενικού στο ίδιο γένος acerbiora: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος meliora: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος pomis: την αιτιατική πληθυντικού ingeniis: τη γενική ενικού dura: την κλητική ενικού στο ίδιο γένος acerba: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος mitia: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος iucunda: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος vieta: την κλητική ενικού στο ίδιο γένος mollia: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος matura: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος putria: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος

10 [10] Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. grandi multo minor grandia sane meliora dura acerba mitia iucunda mollia matura ΜΑΘΗΜΑ 28 ο ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΕΝΟΣ ΔΡΑΠΕΤΗ ΔΟΥΛΟΥ notus: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενετώτα fugit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα fuit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα cognovisset: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) comprehendit: τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου του γερουνδιακού tradidit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της οριστικής της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) investiga: την αιτιατική ενικού του γερουνδίου quaeso: το απαρέμφατο ενεστώτα mitte: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα rediens: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα deduc: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου noli: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα

11 [11] spectare: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου sit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα est adfectus: το β ενικο πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής possit: το απαρέμφατο παρακειμένου Aesopi nostri: την αφαιρετική ενικού Licinus: την κλητική ενικού servus: την κλητική πληθυντικού Athenas: την ονομαστική πληθυντικού Patronem Epicureum: την κλητική ενικού paucos menses: τη γενική πληθυντικού libero: την κλητική ενικού Plato quidam Sardianus: τη δοτική ενικού fugitivum: τη δοτική πληθυντικού litteris: τη γενική πληθυντικού hominem: την αιτιατική πληθυντικού custodiam: την αφαιρετική πληθυντικού Ephesi: την κλητική ενικού summaque diligentia: τη δοτική πληθυντικού rediens: τη γενική πληθυντικού parvi preti: την αιτιατική ενικού nihili: τη δοτική ενικού scelus: την αιτιατική πληθυντικού audaciam: τη γενική ενικού tanto dolore: την αιτιατική πληθυντικού gratius: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος recuperatio: την αφαιρετική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς.

12 [12] paucos libero summaque και suprema parvi gratius ΜΑΘΗΜΑ 29 ο Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚI rediret: τη γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα occurrit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) tenens: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) instituerat: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dicere: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα interfuit: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού emere: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) emit: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής incitavit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής doceret: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) impendebat: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) respondebat: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) solebat: το απαρέμφατο παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) perdidi: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού didicit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα attulit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής audita: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού της μετοχής ενεστώτα venit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου

13 [13] risit: το β ενικο πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) Octavianus: την κλητικού ενικού victoriam Actiacam: την ονομαστική ενικού homo quidam: την αιτιατική ενικού corvum: την αφαιρετική πληθυντικού tenens: την αφαιρετική ενικού Caesar: τη δοτική ενικού victor imperator: τη γενική πληθυντικού viginti milibus: την αιτιατική πληθυντικού sestertium: τη γενική ενικού id exemplum: την αιτιατική πληθυντικού sutorem quendam: τη γενική πληθυντικού parem salutationem: την αφαιρετική ενικού operam: τη γενική πληθυντικού avis: την αφαιρετική ενικού oleum: τη γενική ενικού cupidus: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού pecuniae: την αιτιατική ενικού domi: την αφαιρετική ενικού salutationum talium: την αιτιατική πληθυντικού mentem: τη γενική πληθυντικού verborum: την κλητική ενικού domini sui: την αιτιατική πληθυντικού haec verba: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. multum

14 [14] diu cupidus satis ΜΑΘΗΜΑ 30 ο Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ habet: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής laudare: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα debemus: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) vidit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) vixit: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα obiecerunt: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής constituta est: το απαρέμφατο μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) susceptum: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής deportatum: την αφαιρετική ενικού του γερουνδίου meruisse: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fuisse: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) iudices: την κλητική ενικού viro fortissimo: την κλητική πληθυντικού patri suo: τη γενική πληθυντικού magno adiumento: την αιτιατική πληθυντικού periculis: την ονομαστική πληθυντικού solacio: τη γενική ενικού laboribus: την ονομαστική ενικού gratulationi: την κλητική ενικού victoria: τη δοτική ενικού suspicionem quandam: την αφαιρετική ενικού

15 [15] luxuriae: την αιτιατική ενικού quam rem: τη γενική πληθυντικού accusatores: την αφαιρετική ενικού nomen: την ονομαστική πληθυντικού laus: τη δοτική πληθυντικού familiae: τη γενική ενικού memoria: την αιτιατική ενικού generi: την αιτιατική πληθυντικού honos: την κλητική ενικού gloria: τη δοτική ενικού aliquod flagitium: τη γενική ενικού dedecus: την αφαιρετική ενικού susceptum: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος deportatum: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού stipendia: τη γενική ενικού eo bello: την αιτιατική ενικού virtutis: την κλητική ενικού patre imperatore: τη γενική πληθυντικού pietatis: την ονομαστική ενικού finem: την αφαιρετική ενικού victoriam: τη δοτική πληθυντικού triumphum: την κλητική ενικού felicitatis: την κλητική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. fortissimo magno continenter libentissime

16 [16] ΜΑΘΗΜΑ 31 ο Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΑΛΟ natus: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) praefuit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα abiret: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα edixit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα abstinerent: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα praeterequitavit: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού lacessitus est: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής congrediamur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) cernatur: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) antecellat: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα confisus: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) permotus: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) ruit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) transfixit: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής spoliavit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής petiverunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) revertisset: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου fugati erant: το γ πληθυντικό της υποτακτικής ενεστώτα multavit: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου της μετοχής ενεστώτα bello Latino: την αιτιατική πληθυντικού T. Manlius: την κλητική ενικού consul: τη γενική πληθυντικού nobili genere: την αιτιατική πληθυντικού

17 [17] natus: την αφαιρετική ενικού exercitui: την κλητική ενικού castris: την ονομαστική πληθυντικού omnes: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου pugna: την αφαιρετική πληθυντικού paulo: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος filius: τη γενική ενικού hostium: την αιτιατική πληθυντικού duce: τη δοτική πληθυντικού his verbis: την αιτιατική ενικού proelio: τη γενική ενικού singularis proelii: τη γενική πληθυντικού eventu: την ονομαστική ενικού miles Latinus: την αφαιρετική ενικού virtute: τη γενική πληθυντικού adulescens: τη γενική πληθυντικού viribus suis: την αφαιρετική ενικού confisus: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου cupiditate: τη γενική πληθυντικού pugnandi: την αιτιατική ενικού permotus: την γενική ενικού του θηλυκού iniussu: τη δοτική ενικού certamen: τη γενική πληθυντικού fortior: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου hoste: την αιτιατική πληθυντικού hasta: τη κλητική πληθυντικού armis: την ονομαστική πληθυντικού fuga: την αιτιατική ενικού salutem: τη γενική ενικού opera: την αιτιατική πληθυντικού

18 [18] morte: την αιτιατική πληθυντικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. nobili fortior ΜΑΘΗΜΑ 32 ο ΕΝΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ sunt: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα iacerent: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) accederet: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) intuendum: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του νοηματικού υποκειμένου) imitandum: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα reliquerunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) gerendi: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το νοηματικό υποκείμενο) administrandi: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού proponebam: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου colendo: την αιτιατική ενικού του θηλυκού της μετοχής μέλλοντα cogitando: το απαρέμφατο παρακειμένου conformabam: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής expetendo: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου ducendo: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής obicere: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής potui: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού

19 [19] pleni: τη δοτική ενικού του ουδετέρου omnes libri: τη γενική πληθυντικού sapientium: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος voces: τη αφαιρετική πληθυντικού exemplorum: την αιτιατική ενικού vetustas: τη δοτική ενικού tenebris: την αιτιατική πληθυντικού litterarum: τη δοτική πληθυντικού lumen: την αιτιατική πληθυντικού multas imagines: την αφαιρετική πληθυντικού fortissimorum virorum: την κλητική πληθυντικού scriptores: τη γενική πληθυντικού cupidus: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού rem publicam: την αφαιρετική ενικού homines excellentes: τη γενική πληθυντικού animum: την κλητική ενικού mentem meam: τη αιτιατική πληθυντικού laudem: την κλητική ενικού honestatem: την ονομαστική ενικού omnes cruciatus: τη γενική πληθυντικού corporis: την αιτιατική ενικού omnia pericula: τη δοτική πληθυντικού mortis: την αφαιρετική ενικού parvi: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος salute vestra: τη γενική ενικού tantas dimicationes: την αφαιρετική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς.

20 [20] pleni plenae plena multas fortissimorum cupidus bene excellentes parvi ΜΑΘΗΜΑ 34 ο Ο ΣΚΙΠΙΩΝΑΣ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ esset: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου salutatum: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής venerunt: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) captum: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής venisse: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού της μετοχής ενεστώτα existimasset: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα conlocavit: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) animadverterunt: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού του γερουνδιακού abiectis: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα appropinquaverunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) nuntiaverunt: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής admiratum: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του νηματικού υποκειμένου) rettulerunt: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής reserari: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) intromitti: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού

21 [21] iussit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) venerati sunt: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) osculati sunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) posuissent: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής consecrare: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου solent: το απαρέμφατο παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) reverterunt: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου complures duces: τη γενική πληθυντικού Scipio: τη δοτική ενικού praesidium: τη γενική ενικού domesticorum: την αιτιατική πληθυντικού tecto: την αιτιατική πληθυντικού praedones: τη γενική πληθυντικού abiectis armis: την αιτιατική πληθυντικού ianuae: την αφαιρετική πληθυντικού clara voce: τη γενική πληθυντικού incredibile: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος virtutem: τη γενική ενικού fores: τη γενική πληθυντικού postes: τη γενική πληθυντικού sanctum templum: την αιτιατική πληθυντικού dextram: την αιτιατική πληθυντικού vestibulum: την αιτιατική πληθυντικού dona: την αιτιατική ενικού homines: την κλητική ενικού deis immortalibus: τη γενική πληθυντικού domum: την αιτιατική πληθυντικού

22 [22] Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. clara sanctum cupide dextram/dexteram ΜΑΘΗΜΑ 36 ο ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ utebatur: το γ ενικο πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) contemnere: το απαρέμφατο παρακειμένου posset: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα venerunt: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα assidentem: την αφαιρετική του σουπίνο cenantem: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) spectandum: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου της μετοχής ενεστώτα praebuit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα mirati sunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) missum: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού του γερουνδιακού attulissent: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) solvit: το α ενικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dixit: το γ ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής narrate: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) malle: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα

23 [23] imperare: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής fieri: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής vinci: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού corrumpi: το απαρέμφατο μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) posse: το β ενικο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα Manius Curius Dentatus: την κλητική ενικού maxima frugalitate: την αιτιατική ενικού divitias: τη δοτική πληθυντικού die quodam: τη γενική ενικού Samnitium: την αιτιατική πληθυντικού legati: τη γενική πληθυντικού scamno: την αιτιατική πληθυντικού assidentem: την αφαιρετική ενικού focum: την κλητική ενικού ligneo catillo: την κλητική ενικού cenantem: τη γενική πληθυντικού paupertatem: τη δοτική ενικού magnum pondus: τη γενική ενικού auri: την αφαιρετική ενικού missum: την κλητική πληθυντικού του θηλυκού vultum: τη δοτική ενικού risu: τη γενική ενικού supervacaneae: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος ineptae: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος legationis: την κλητική ενικού ministri: την κλητική ενικού locupletibus: την αφαιρετική ενικού acie: την αιτιατική πληθυντικού

24 [24] pecunia: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. maxima facilius magnum ineptae

25 [25] ΜΑΘΗΜΑ 37 ο Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ deducta est: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής subvenerit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα nequeamus: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού veni: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα destiti: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα sentire: την αφαιρετική του σουπίνο dicere: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής facere: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) pertinerent: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου invaserat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής pugnare: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού cuperent: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής clamabam: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) reddit: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου sint: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υποψη το υποκείμενο) cogantur: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα fiant: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού velit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα obsequatur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) parta sit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) eum locum: την αιτιατική πληθυντικού res: τη δοτική πληθυντικού qui deus: την αφαιρετική πληθυντικού

26 [26] casus aliqui: τη γενική πληθυντικού salvi: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού urbem: την αιτιατική πληθυντικού omnia: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού concordiam: την δοτική ενικού tantus furor: τη γενική ενικού bello civili: την αιτιατική πληθυντικού miserius: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού ipsa victoria: τη δοτική ενικού victores: τη γενική πληθυντικού ferociores: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού impotentioresque: την αφαιρετική πληθυντικού natura: την αιτιατική ενικού necessitate: την κλητική πληθυντικού exitus: τη δοτική ενικού auxilio: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. miserius misera ferociores impotentioresque ΜΑΘΗΜΑ 38 ο Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ petit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου fecit: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα persedebat: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα expectabatque: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου)

27 [27] congruens: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου audiretur: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα standi: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα fessa: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) rogavit: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής cederet: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dixit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής cedo: την αιτιατική ενικού του σουπίνο confirmavit: τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου της μετοχής μέλλοντα mortua est: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) vixit: το γ ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα amavit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής duxit: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) Caecilia: την αιτιατική ενικού uxor: τη γενική πληθυντικού Metelli: την κλητική ενικού more prisco: τη γενική πληθυντικού omen nuptiale: την αιτιατική πληθυντικού filiae: τη δοτική πληθυντικού sororis: την αφαιρετική ενικού sacello quodam: τη γενική πληθυντικού nocte: τη γενική πληθυντικού aliqua vox: την αφαιρετική πληθυντικού congruens: την αφαιρετική ενικού puella: τη γενική πληθυντικού longa mora: την αιτιατική ενικού standi: την αιτιατική ενικού

28 [28] fessa: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος materteram: τη γενική ενικού loco: την αιτιατική πληθυντικού mea sede: τη γενική πληθυντικού hoc dictum: τη γενική ενικού paulo: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος res ipsa: τη γενική ενικού matrimonium: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. longa libenter multum ΜΑΘΗΜΑ 40 ο ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ occupata: το απαρέμφατο μέλλοντα coegerat: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα iudicaretur: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα ire: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα audebat: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) interrogatus: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού dicere: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) noluit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου minitans: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) instaret: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου

29 [29] dixit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής ostendas: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) circumsedisti: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής sum: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα meminero: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου conservatam esse: την αιτιατική ενικού του γερουνδίου occupata urbe: τη γενική πληθυντικού senatum: τη δοτική ενικού armatus: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού hostis: τη γενική πληθυντικού voluntati: την αιτιατική ενικού solus Quintus Mucius Scaevola: τη γενική ενικού augur: την αιτιατική ενικού hac re: τη δοτική ενικού interrogatus: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου sententiam: τη δοτική ενικού minitans: την αφαιρετική ενικού agmina: τη γενική πληθυντικού militum: την αιτιατική ενικού curiam: τη γενική ενικού mortem: την κλητική ενικού senex: τη γενική πληθυντικού corpore infirmo: την αιτιατική πληθυντικού urbem: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. armatus

30 [30] celerrime senex infirmo ΜΑΘΗΜΑ 41 ο MΙΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ locuti sunt: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού coluisse: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) dicuntur: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα utebantur: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) obsoleto: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα scire: το απαρέμφατο παρακειμένου intellegere: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου vis: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού dicas: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα taces: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα consequaris: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) placere: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) sit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) vive: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) loquere: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) scriptum est: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα habe: το απαρέμφατο παρακειμένου fugias: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα Curius: τη γενική ενικού Fabricius: την κλητική ενικού antiquissimi viri: τη γενική πληθυντικού

31 [31] antiquiores Horatii: την αιτιατική πληθυντικού Sicanorum: την ονομαστική πληθυντικού Pelasgorum: την αιτιατική πληθυντικού primi: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού στο συγκριτικό βαθμό aetatis suae: τη γενική πληθυντικού verbis: την αιτιατική πληθυντικού matre: τη γενική πληθυντικού Evandri: την κλητική ενικού sermone: τη γενική ενικού multis annis: τη γενική πληθυντικού obsoleto: την αιτιατική ενικού του θηλυκού homo inepte: τη γενική πληθυντικού antiquitatem: την κλητική ενικού honesta: τη γενική του πληθυντικού του αρσενικού στον υπερθετικό βαθμό bona: την αιταιτική ενικού του ουδετέρου στο συγκριτικό βαθμό modesta: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού viri antiqui: τη γενική πληθυντικού aetatis nostrae: την αιτιατική ενικού memoria: τη γενική ενικού pectore: την αιτιατική ενικού scopulum: τη γενική πληθυντικού verbum insolens: την αφαιρετική ενικού inauditum: την γενική πληθυντικού του θηλυκού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. antiquissimi plane dilucide primi

32 [32] multis inepte honesta bona modesta insolens ΜΑΘΗΜΑ 42 ο Ο ΚΙΚΕΡΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ sunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου imminent: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα videant: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) dissimulent: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) aluerunt: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) nascentem: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) credendo: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής confirmaverunt: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής secuti: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα animadvertissem: το απαρέμφατο συντ. μέλλοντα της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) factum esse: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα dicerent: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα της παθητικής φωνής intellego: το απαρέμφατο παρακειμένου της παθητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) pervenerit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα intendit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fore: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου

33 [33] fateatur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) hoc ordine: τη γενική ενικού spem: τη δοτική ενικού Catilinae: την αιτιατική ενικού mollibus sententiis: τη γενική πληθυντικού coniurationemque nascentem: την κλητική ενικού auctoritatem: την ονομαστική ενικού secuti: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού multi: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού στο συγκριτικό βαθμό improbi: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό imperiti: την αιτιατική ενικού του θηλυκού Manliana castra: τη γενική πληθυντικού stultum: την αιτιατική ενικού του θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. mollibus multi improbi imperiti crudeliter regie stultum improbum ΜΑΘΗΜΑ 43 ο Η ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ veni: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα sum: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού

34 [34] traxit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) viderem: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής potuisti: το γ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου populari: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου genuit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της παθητικής φωνής aluit: την αιτιατική ενικού του θηλυκού της μετοχής μέλλοντα ingredienti: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) cecidit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα perveneras: το γ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα succurrit: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού peperissem: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής oppugnaretur: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα haberem: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) mortua essem: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα pati: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) possum: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου futura sum: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) pergis: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου manet: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) hostem: την αιτιατική πληθυντικού captiva: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού castris tuis: την αιτιατική πληθυντικού longa vita: την αιτιατική ενικού infelix senecta: την αφαιρετική ενικού exsulem: τη γενική πληθυντικού hanc terram: τη δοτική ενικού ingredienti: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος fines: τη γενική πληθυντικού

35 [35] patriae: τη δοτική πληθυντικού ira: την αιτιατική ενικού infesto: την αιτιατική ενικού του θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό minaci animo: την κλητική ενικού conspectu: τη δοτική ενικού illa moenia: τη γενική πληθυντικού domus: την αφαιρετική ενικού penates mei: τη γενική πληθυντικού mater: τη γενική πληθυντικού coniunx: τη γενική πληθυντικού liberique: την αιτιατική πληθυντικού filium: τη γενική ενικού libera: τη γενική ενικού του αρσενικού στον υπερθετικό βαθμό libera patria: την αιτιατική ενικού miserrima: τη δοτική του ενικού του ουδετέρου στο θετικό βαθμό immatura mors: τη γενική πληθυντικού longa servitus: τη γενική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. longa infelix primum/primo minaci libera libera diu miserrima ΜΑΘΗΜΑ 44 ο Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ

36 [36] esse: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού suspecta: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα nescio: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού possit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου diligere: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου metuat: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) putet: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα coluntur: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) fit: το απαρέμφατο μέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) ceciderunt: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού της παθητικής φωνής intellegitur: το απαρέμφατο μέλλοντα fuerint: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα dixisse: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα ferunt: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα exulantem: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) intellexi: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού habuissem: το β πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής referre: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα tyrannorum: την κλητική ενικού vita: τη γενική ενικού nulla fides: τη δοτική ενικού nulla caritas: τη γενική ενικού nulla fiducia: την αιτιατική ενικού benevolentiae stabilis: την αφαιρετική ενικού omnia: την αφαιρετική ενικού του θηλυκού

37 [37] suspecta: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού sollicita: την αιτιατική ενικού του θηλυκού nullus locus: τη γενική πληθυντικού amicitiae: την αφαιρετική πληθυντικού simulatione: την ονομαστική ενικού tempus: την ονομαστική πληθυντικού inopes: τη γενική πληθυντικού amicorum: την αιτιατική πληθυντικού exulantem: τη γενική πληθυντικού fidos amicos: την κλητική ενικού infidos: την αιτιατική ενικού του θηλυκού gratiam: τη δοτική ενικού Να μεταφέρετε τους τύπους στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό στους άλλους βαθμούς και στη συνέχεια να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. stabilis suspecta sollicita inopes fidos ΜΑΘΗΜΑ 45 ο ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ cognoscit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής συντ. μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) gerantur: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) persuadet: την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού του γερουνδιακού

38 [38] deferat: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνή curat: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής providet: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής intercepta: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα cognoscantur: το απαρέμφατο μέλλοντα conscriptam: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού mittit: την αφαιρετική του σουπίνο monet: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα adire: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα possit: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα adliget: το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής abiciat: το β ενικο πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα scribit: το α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου adfore: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου veritus: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα constituit: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου) adhaesit: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα conspicitur: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα defertur: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού perlegit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής adhortatur: το α ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) sperent: το α πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) captivis: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού Ciceronem: την κλητική ενικού quantoque periculo: την αιτιατική πληθυντικού res: τη δοτική ενικού equitibus Gallis: τη γενική πληθυντικού

39 [39] intercepta epistula: την αιτιατική πληθυντικού nostra consilia: τη γενική ενικού hostibus: την αιτιατική ενικού quam rem: τη γενική ενικού epistulam conscriptam: τη γενική πληθυντικού Graecis litteris: την αιτιατική πληθυντικού legatum: την κλητική ενικού amentum: την αιτιατική πληθυντικού tragulae: την αιτιατική ενικού castra: τη δοτική πληθυντικού legionibus: τη γενική πληθυντικού periculum: την ονομαστική πληθυντικού veritus: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού casu: τη δοτική ενικού turrim: την αφαιρετική ενικού tertio die: τη γενική ενικού quodam milite: την αιτιατική πληθυντικού salutem: την κλητική ενικού Να μεταφέρετε τον τύπο στους άλλους βαθμούς. celeriter ΜΑΘΗΜΑ 46 ο ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ censent: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα regi: το γ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής putant: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα consequitur: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) anteponamus: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου anteponunt: το απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο 1 Ανάλυση μετοχών Λατινικά Γ λυκείου Ανάλυση μετοχών σε όλα τα κείμενα Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο dum Brennus dux est (dum + Οριστική Ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ A. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ... 1 ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ... 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21... 8 ΚΕΙΜΕΝΟ 23 : ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ» ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η αξιολόγηση του μαθήματος των λατινικών στις πανελλαδικές εξετάσεις σελ. 2 2. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 31 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Αρκτικοί χρόνοι στη Λατινική Α) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ µε σηµασία ΕΝΣΤ. Γ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ( απλός και συντελεσµένος ) Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 Μαΐου 2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Θέμα Α Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σ ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Σειρά: Γενικό Λύκειο Θεωρητικές Επιστήμες Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3

ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3 ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3 4 Γενικής Παιδείας 2011 Νεοελληνική Γ λώσσα 5 Γενικής Παιδείας 2011 Νεοελληνική Γλώσσα ΟΕΦΕ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Η εξέγερση των νέων, κυρίως µαθητών, τον τελευταίο µήνα του έτους (2008) ήρθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit Nasica se domi non esse,etsi domi erat.tum Ennius indignatus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium,

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, LECTIO XXI ΚΕΙΜΕΝΟ: B renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum Κείμενο Brenno duce Galli apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάζεκα: Λαηηληθά Ηκεξνκελία : Σεηάξηε, 9 Ινπλίνπ 010 Ώξα εμέηαζεο: 11:00 13:00 ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΟΡΘΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε κεηνρώλ ζε πξνηάζεηο ζηα θείκελα ησλ Λαηηληθώλ

Αλάιπζε κεηνρώλ ζε πξνηάζεηο ζηα θείκελα ησλ Λαηηληθώλ Αλάιπζε κεηνρώλ ζε πξνηάζεηο ζηα θείκελα ησλ Λαηηληθώλ Οη επηξξεκαηηθέο θαη νη επηζεηηθέο κεηνρέο κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ζην αληίζηνηρν είδνο πξόηαζεο. Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο κεηνρήο, ζα πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια

1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια 1 Γ Λυκείου: 1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης 1 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας το παρακάτω κείμενο Sulpicius Gallus legatus Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerebat. Serena nocte subito luna defecerat;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Η ενεργητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, σουπίνο και γερούνδιο. Η παθητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, γερουνδιακό.

Διαβάστε περισσότερα

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο:

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΛΑΤΙΝΙΚΑ... Β Λυκείου ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 10-16 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Γραμματική - Συντακτικό ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α Κλίση Γένος: Θηλυκά. Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. www.prooptikh.com. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. www.prooptikh.com. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. www.prooptikh.com. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πολιτεία, 519 Β - 520 Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. www.prooptikh.com. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πολιτεία, 519 Β - 520 Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Nα μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα που σας δίνεται. Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές, κατάλαβα ότι κάποιοι δυσαρεστούνται με μένα και γι αυτά, επειδή δηλαδή, αν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Θαλής ο Μιλήσιος

Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Θαλής ο Μιλήσιος ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κείμενο 1 Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Είναι γνωστό πως στην Αρχαία Ελλάδα γίνονται τα πρώτα σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη των επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιάζω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: < αρχ. ἅγιος + παραγ. κατ. -αζω, ΑΓΙΟΣ < ΙΝΔ/Ε *JAG- «τιμώ, ευλαβούμαι», παραβ. σανσκρ. YAJ-ATI «λατρεύει».

Ἁγιάζω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: < αρχ. ἅγιος + παραγ. κατ. -αζω, ΑΓΙΟΣ < ΙΝΔ/Ε *JAG- «τιμώ, ευλαβούμαι», παραβ. σανσκρ. YAJ-ATI «λατρεύει». Ἁγιάζω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: < αρχ. ἅγιος + παραγ. κατ. -αζω, ΑΓΙΟΣ < ΙΝΔ/Ε *JAG- «τιμώ, ευλαβούμαι», παραβ. σανσκρ. YAJ-ATI «λατρεύει». ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αγιάζω, εξαγνίζω, καθαρίζω/αποκαθαίρω από πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

γιατί µε πλήγωσες βαθιά. Λεξιλόγιο

γιατί µε πλήγωσες βαθιά. Λεξιλόγιο ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - «νησιώτικα» Τραγούδι 1 Να σ αγαπώ ίντα 2 'θελα να σ αγαπώ ίντα 'θελα να σ αγαπώ ίντα 'θελα, να 'χω φουρτούνα και µπελά. Κοτσάκια 1 (Να σ αγαπώ ίντα 'θελα) Στίχοι: Παραδοσιακό Μουσική: Παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο.

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... Όνομα πατρός:... Τηλέφωνα επικοινωνίας:.. Σχολείο προέλευσης:.. 1) Να γράψεις ένα σύνθετο επίθετο υπερθετικού βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα Γιάννης Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνα Μάρκου, Φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Βάλε: τοποθέτησε, φόρεσε. Π.χ.: Βάλε το πράσινο φόρεµα, σου πάει πολύ το χρώµα αυτό!

Λεξιλόγιο. Βάλε: τοποθέτησε, φόρεσε. Π.χ.: Βάλε το πράσινο φόρεµα, σου πάει πολύ το χρώµα αυτό! ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - «για προλήψεις» Τραγούδι 1 Bάλε τ άσπρα σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα σου. Κι έλα πλάι µου, να γιορτάσω κι εγώ Aπριλοµάη µου. Σ αγαπώ, σ αγαπώ Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος Μουσική:

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Το μήνυμα είναι η φυσική έκφαση του νοήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ΜΑΘΗΜΑ XXI Η ΜΕΣΟΥΗ

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ΜΑΘΗΜΑ XXI Η ΜΕΣΟΥΗ LECTIO PRIMA ET VICESIMA ΜΑΘΗΜΑ XXI ΘΕΩΡΙΑ Η ΜΕΣΟΥΗ Η κεηνρή είλαη ξεκαηηθό επίζεην έηζη θξαηάεη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη από ην ξήκα θαη από ην επίζεην. Έρεη ηελ ίδηα ζύληαμε κε ην ξήκα από ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17-19 Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Περιβόλι: κήπος, κτήµα. Π.χ.: Το περιβόλι µας γύρω γύρω κλείνεται από έναν πανέµορφο ξύλινο φράχτη.

Λεξιλόγιο. Περιβόλι: κήπος, κτήµα. Π.χ.: Το περιβόλι µας γύρω γύρω κλείνεται από έναν πανέµορφο ξύλινο φράχτη. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - «του γάµου» Τραγούδι 1 Σήµερα γάµος γίνεται, σ' ωραίο περιβόλι. Σήµερα αποχωρίζεται η µάνα από την κόρη. Γαµπρέ τη νύφη ν' αγαπάς, να µην τήνε µαλώνεις. Σαν το βασιλικό στη γη, να τήνε καµαρώνεις.

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Συρτάκι: ελληνικός παραδοσιακός συρτός χορός. Π.χ.: Χτες είδα δυο νέους που χόρευαν συρτάκι πολύ ωραία, παρόλο που ήταν ξένοι.

Λεξιλόγιο. Συρτάκι: ελληνικός παραδοσιακός συρτός χορός. Π.χ.: Χτες είδα δυο νέους που χόρευαν συρτάκι πολύ ωραία, παρόλο που ήταν ξένοι. ΕΝΟΤΗΤΑ 22 - «κινηµατογραφικά» Τραγούδι 1 Σήκω χόρεψε συρτάκι Λα, λα, Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος Μουσική: Γιώργος Ζαµπέτας Σήκω, χόρεψε συρτάκι µε τρελή διπλοπενιά. Χόρεψέ το σαν µορτάκι, να βουίξει η

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Ρωμαϊκής Πολιτείας

Αρχές της Ρωμαϊκής Πολιτείας 17/6/2012 Αρχές της Ρωμαϊκής Πολιτείας Ο μύθος των διδύμων αδελφών που διασώθηκαν από μια λύκαινα. Απόγονοι του Αινεία είναι τα αδέλφια Ρωμύλος και Ρώμος, οι οποίοι ανατράφηκαν από το γάλα της λύκαινας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ελληνοιταλικό λεξικό

ελληνοιταλικό λεξικό 225981-CP-1-2005-1-GR-LINGUA L2 ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ» συµπληρωµατικό υλικό για την διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης ελληνοιταλικό λεξικό Αθήνα 2008 225981-CP-1-2005-1-GR-LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.)

Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.) Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.) Α. Βίος: Ο Γάιος Βαλέριος Κάτουλλος γεννήθηκε στη Βερόνα από αρκετά εύπορους γονείς. Εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και φόρεσε, σύμφωνα με τα ρωμαϊκά έθιμα, τη λευκή τήβεννο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. πραίτωρ, στρατηγός contentio, -onis (θ.) το ταχύτερο δυνατό tardus, -a, -um. βραδύς

ΘΕΜΑ 1. πραίτωρ, στρατηγός contentio, -onis (θ.) το ταχύτερο δυνατό tardus, -a, -um. βραδύς Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 394 ΘΕΜΑ 1 Domi autem creant decem praetores, qui exercitui praeessent, in eis Miltiadem. Inter quos magna fuit contentio, utrum moenibus se defenderent an obviam irent hostibus acieque

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ 1 2 Μάθηµα 1 Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.

Διαβάστε περισσότερα

Τραγούδι 1 Αθήνα Στίχοι: Νίκος Γκάτσος Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Τραγούδι 1 Αθήνα Στίχοι: Νίκος Γκάτσος Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - «για την Αθήνα» Τραγούδι 1 Αθήνα Στίχοι: Νίκος Γκάτσος Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις Μ' άσπρα πουλιά και σύννεφα τον ουρανό θα ντύσω και τ' όνοµά σου αθάνατο στην πέτρα θα κεντήσω. Αθήνα - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59 59 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Κύρια ( propia ) Προσηγορικά ( appellativa) Συγκεκριµένα ( concreta ) Αφηρηµένα ( abstracta ). Παρεπόµενα των ουσιαστικών 1. Γένη (3) : Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 2. Αριθµοί (2) : Ενικός (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Δεν πρέπει όμως να το πούμε μόνο έτσι, ότι δηλαδή (η αρετή) είναι συνήθεια, αλλά και τι είδους συνήθεια (είναι). Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Από το κεφάλαιο της Εισαγωγής οι ενότητες: 1. Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 3. Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων. Προκαταρκτική ενότητα. 1η Ενότητα

Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων. Προκαταρκτική ενότητα. 1η Ενότητα Φθόγγοι και γράµµατα Αλφάβητος Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων Προκαταρκτική ενότητα 1η Ενότητα 1. Φωνολογία/Φωνητική Εκµάθηση του θήτα (µε λέξεις που αρχίζουν από αυτό ή το εµπεριέχουν). Ενδεικτικά:

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Ξαναλέω: µιλάω και πάλι, ξαναµιλάω. Π.χ.: εν καταλαβαίνεις; Πόσες φορές να το ξαναπώ;

Λεξιλόγιο. Ξαναλέω: µιλάω και πάλι, ξαναµιλάω. Π.χ.: εν καταλαβαίνεις; Πόσες φορές να το ξαναπώ; ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - «της φτώχιας» Τραγούδι 1 Στο 'πα και στο ξαναλέω, στο γιαλό µην κατεβείς. Κι ο γιαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβείς. Στο πα και στο ξαναλέω Στίχοι: Παραδοσιακό Μουσική: Παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα