Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού"

Transcript

1 Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ , fax , Η εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. H ανάπτυξη λογισμικού το οποίο καλύπτει τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών αποτελεί μια διαδικασία με σημαντικό κόστος σε χρόνο και χρήματα. Η αξιολόγηση λοιπόν του παραγόμενου προιόντος αποτελεί ένα βασικό τμήμα της διαδικασίας υλοποίησης του έτσι ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η ποιότητα όσο και η κάλυψη των στόχων βάσει των οποίων το λογισμικό αυτό υλοποιείται. Η αξιολόγηση μπορεί να έχει διάφορες μορφές και να πραγματοποιηθεί με ποικίλες μεθόδους και σε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης στην προσπάθεια να ικανοποιηθούν ένα πλήθος από στόχους που ενδιαφέρουν τους σχεδιαστές της εφαρμογής. Η εισήγηση αυτή προσπαθεί να παρουσιάσει στρατηγικές αξιολόγησης ενταγμένες στις διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης μιας εφαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού όπως αυτές έχουν εφαρμοστεί στη διαδικασία υλοποίησης των εκπαιδευτικών εφαρμογών που αναπτύσει η εταιρία INTE*LEARN. Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού Κατά τη διάρκεια υλοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού ακολουθούνται οι παρακάτω φάσεις με συγκεκριμμένο η κάθε μια στόχο : Καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων Ορίζεται το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εφαρμογή, η ύλη την οποία καλύπτει, οι ανάγκες των χρηστών (μαθητών και εκπαιδευτικών) και οι ειδικοί και γενικοί στόχοι του προγράμματος. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αναφέρεται στο σχεδιασμό του συστήματος επικοινωνίας χρήστη - υπολογιστή, στο προσδιορισμό των εργαλείων πλοήγησης, στην μέθοδο αξιολόγησης των μαθητών και στο σχεδιασμό εργαλείων για τον εκπαδευτικό. Συγκέντρωση εκπαιδευτικής ύλης Η ύλη που θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα συγκεντρώνεται από ομάδα μάχιμων εκπαιδευτικών βάσει των αναγκών του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Στόχος η συγκέντρωση υλικού κατάλληλου για την κάλυψη των γνωστικών αναγκών του συγκεκριμμένου εκπαιδεύσιμου κοινού. Υλοποίηση Η υλοποίηση της εφαρμογής αναφέρεται τόσο στην επεξεργασία του πρωτογενούς εποπτικού υλικού όσο και στον προγραμματισμό. Τα διαδοχικά στάδια εργασίας που αναφέρονται στην υλοποίηση είναι κατά σειρά: Δημιουργία πιλοτικής εφαρμογής Μορφωτική αξιολόγηση Διορθώσεις 1

2 Τελικό προιόν Εγχειρίδιο χρήσης Αθροιστική αξιολόγηση Παρατηρούμε ότι στην φάση υλοποίησης της εφαρμογής υπάρχουν δύο διαφορετικά στάδια αξιολόγησης : η μορφωτική και η αθροιστική. Στη συνέχεια οι δύο αυτές διαφορετικές φάσεις θα παρουσιαστούν αναλυτικά. Μορφωτική αξιολόγηση Το στάδιο αυτό αξιολόγησης είναι το πιο σημαντικό από τα δύο. Και αυτό γιατί αποτελεί το κρίσιμο στάδιο της φάσης υλοποίησης στο οποίο θα δοκιμαστεί η αξία της εφαρμογής από την πλευρά του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, της μορφής της ύλης και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Αποβλέπει στην παρακολούθηση της προόδου των διαδικασιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής του προγράμματος, με σκοπό την ανατροφοδότηση αυτων των διαδικασιών με χρήσιμες πληροφορίες και την βελτίωση ή τελειοποίηση της εφαρμογής. Η μορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των ενδιαφερομένων φορέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, εφόσον βέβαια στόχος της εφαρμογής είναι να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο αυτές ομάδες. Αποτελείται απο πέντε βήματα, όπως αυτά περιγράφονται στη συνέχεια: Επιλογή των χρηστών Εξήγηση της διαδικασίας σε αυτούς Παρατήρηση των χρηστών κατά τη διάρκεια χρήσης του προγράμματος Ερωτήσεις πρός αυτούς μετά το τέλος του Συλλογή συμπερασμάτων Πιο αναλυτικά τα βήματα αυτά είναι : Επιλογή των χρηστών Μια ομάδα που αποτελείται από περισσότερους των τριών χρηστών-μαθητών και μια ομάδα από εκπαιδευτικούς (2 ή περισσότερους) είναι απαραίτητη σαν δείγμα. Οι χρήστες-μαθητές σαν ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο αντιστοιχούν σε αυτό που απαιτεί το πρόγραμμα. Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται έχουν ειδικότητα σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος. Γίνεται πρόβλεψη ώστε το επίπεδο επίδοσης των χρηστών-μαθητών να εκπροσωπεί όλες τις κατηγορίες (καλός, μέτριος και ένας με χαμηλή επίδοση) έτσι ώστε το εύρος των ικανοτήτων τους να οδηγεί στο να αξιολογηθούν οι ανάγκες των χρηστών όλων των επιπέδων στους οποίους η εφαρμογή απευθύνεται. Φυσικά εξαιτίας του μικρού αριθμού των μαθητών που χρησιμοποιείται στη διαδικασία, οι πληροφορίες που αντλούνται αποτελούν περισσότερο βοηθητικό οδηγό παρά γενικευμένη διαπίστωση ή κανόνα. Ετσι αν όλοι οι μαθητές έχουν μια θετική στάση απέναντι στο πρόγραμμα, είναι πολύ πιθανό όχι όμως και σίγουρο αυτό να σημαίνει και μια ευρύτερη αποδοχή του. Εξήγηση της διαδικασίας στους χρήστες Πριν ο χρήστης (μαθητής, εκπαιδευτικός) ξεκινήσει την εργασία με την πιλοτική εφαρμογή γνωρίζει ποιος είναι ο ρόλος του. Ενημερώνεται για το ότι το πρόγραμμα είναι στη διαδικασία ανάπτυξης και είναι σημαντικό να δοκιμαστεί πριν αυτό εφαρμοστεί ευρέως. Ζητείται από το χρήστη να προχωρήσει στο πρόγραμμα χωρίς να ζητήσει βοήθεια Επίσης, ενθαρύνεται στο να κρατάει σημειώσεις στις οθόνες που χρειάζονται σχόλια. Η πρόβλεψη αριθμημένων οθονών ή οι εκτυπώσεις τους βοηθούν στην καταγραφή παρατηρήσεων. Η ενθάρυνση των χρηστών στο να χρησιμοποιήσουν κριτική σκέψη, ο προσδιορισμός της σχέσης του επιπέδου και των γνώσεων του μαθητή με το αντικείμενο προς διδασκαλία είναι απαραίτητα στοιχεία 2

3 για την καλή διεξαγωγή της αξιολόγησης. Επίσης οι χρήστες ενημερώνονται για το ότι στο τέλος θα υποβληθούν σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα του προγράμματος. Παρατήρηση Κατά το χρονικό διάστημα που ο χρήστης (μαθητής, εκπαιδευτικός) ασχολείται με το πρόγραμμα οι αντιδράσεις του παρατηρούνται και καταγράφονται. Οι εκφράσεις του προσώπου ή οι κινήσεις του σώματος δηλώνουν άμεσα το πού συναντά δυσκολίες στο να κατανοήσει το πρόγραμμα, ποια σημεία του αρέσουν, πού νιώθει αβέβαιος για το ποια επιλογή να κάνει ή ακόμα ποια μέρη θεωρεί πληκτικά. Ερωτήσεις προς τους χρήστες Οταν ο χρήστης ολοκληρώσει την αξιολόγηση, ακολουθεί η συζήτηση σχετικά με τις παρατηρήσεις που έχει κάνει. Οι υποβαλλόμενες ερωτήσεις αφορούν τόσο τη δομή όσο και το περιεχόμενο του προγράμματος. Διευκρινίζεται αν ο χρήστης νιώθει ότι το πρόγραμμα του δίνει ευελιξία κινήσεων ή τον περιορίζει και αν είναι ικανοποιημένος με την δομή, την ποσότητα και το περιεχόμενο του προγράμματος καθώς και με το λεξιλόγιο και το γραφιστικό περιβάλλον. Επίσης προσδιορίζονται τα συναισθήματα που ένοιωθε κατά τη διάρκεια της εργασίας με το πρόγραμμα. Ενιωθε πληκτικά ή ευχάριστα; Πέρασε την ώρα του δημιουργικά αποκομίζοντας γνώσεις ή όχι; Στη περίπτωση που τις ερωτήσεις τις υποβάλει ένας από τους σχεδιαστές του προγράμματος είναι πιθανόν να επηρεαστεί από τυχόν αρνητικές κριτικές των χρηστών ως προς την εφαρμογή και κρατήσει αμυντική στάση. Γίνεται προσπάθεια ώστε η συγκεκριμένη συμπεριφορά να αποφευχθεί γιατί αποθαρύνει τον χρήστη στο να εκφράσει την πραγματική του γνώμη και επηρεάζει τελικά την σωστή αξιολόγηση του προγράμματος. Συλλογή συμπερασμάτων Οταν η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί με όλους τους χρήστες (μαθητές, εκπαιδευτικούς) ακολουθεί η συγκέντρωση και επεξεργασία των παρατηρήσεων τους. Στη φάση αυτή αποφασίζεται αν και σε πόσο μεγάλη έκταση το πρόγραμμα χρειάζεται διορθώσεις. Αν οι απόψεις των μαθητών είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους πιθανόν να επαναληφθεί η διαδικασία σε ένα μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, προκειμένου να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα. Αν τελικά ο αριθμός των αλλαγών της εφαρμογής είναι μεγάλος, μετά τις διορθώσεις επαναλαμβάνεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκομισθεί μετά από 9 χρόνια στην υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αν η πιο πάνω μορφή μορφωτικής αξιολόγησης συνοδεύεται και από μια παράλληλη παρουσίαση της εφαρμογής σε ένα σχετικά μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών (πάνω από δέκα άτομα) τότε η αξιολόγηση του προγράμματος ολοκληρώνεται ουσιαστικά. Στην αξιολόγηση αυτή ελέγχεται το κατά πόσον καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού σχεδιασμού της εφαρμογής. Η πληθώρα των απόψεων και παρατηρήσεων που ακούγονται σε μια τέτοια παρουσίαση οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τα θετικά στοιχεία ή τις ελλείψεις του προγράμματος με συνέπεια την έγκαιρη προσαρμογή του. Η φάση αυτή της αξιολόγησης είναι καλό να προηγηθεί της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής. Η πιλοτική αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και δεν πρέπει να παραβλέπεται.το να θεωρηθεί σαν δεδομένο ότι το πρόγραμμα που 3

4 δημιουργήθηκε είναι τέλειο και δεν επιδέχεται διορθώσεις δεν είναι η ποιό σωστή αντιμετώπιση. Μπορεί η μία ή οι περισότερες φορές που θα χρειαστεί να εφαρμοστεί η διαδικασία της αξιολόγησης να οδηγήσουν σε απώλεια χρόνου με οικονομικό κόστος. Σίγουρα όμως, το τελικό αποτέλεσμα θα ανταμείψει την επένδυση αυτή. Αθροιστική αξιολόγηση Η αθροιστική αξιολόγηση είναι το τελικό στάδιο στην υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής και διεξάγεται μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης και εφόσον έχει γίνει η συγγραφή των εγχειριδίων χρήσης, έτσι ώστε να ελεγχθεί πλήρως το παραγόμενο προιόν. Το χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι ότι γίνεται σε πραγματικές συνθήκες. Ο έλεγχος της εφαρμογής αναφέρεται κατ'αρχήν στο τεχνικό κομμάτι του προγράμματος για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτό λειτουργεί σωστά σε οποιοδήποτε υπολογιστή σύμφωνα με τις προδιαγραφές βάσει των οποίων υλοποιήθηκε. Δεύτερος άξονας αξιολόγησης είναι σε περιβάλλον τάξης για να επικυρωθεί η αξία της εφαρμογής όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών των χρηστών και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος μεγάλου μέρους κοινού. Η αξιολόγηση αυτή οδηγεί σε τελικές διορθώσεις της εφαρμογής και των συνοδευτικών εντύπων, βελτιώνει στοιχεία τεχνικά και λειτουργικά και βοηθάει την δημιουργία της εικόνας του προιόντος προς το καταναλωτικό κοινό. Τα στοιχεία τα οποία μελετούνται στην τελική αυτή φάση αξιολόγησης είναι: Αποτελεσματικότητα της εφαρμογής από τεχνολογική άποψη Η εφαρμογή εγκαθίσταται σε όσο το δυνατόν περισσότερα μηχανήματα για τον έλεγχο τεχνικών στοιχείων όπως: ταχύτητα εφαρμογής, συνεργασία με υλικό πολυμέσων διαφόρων τύπων, αδιάλλειπτη λειτουργία εφαρμογής. Παράλληλα γίνεται διεξοδικός τεχνικός έλεγχος (debugging) της εφαρμογής για να ελεγχούν τα πιθανά σφάλματα στον προγραμματισμό και στις συνδέσεις των στοιχείων πολυμέσων μεταξύ τους. Υπεύθυνοι για τη φάση της τεχνικής αξιολόγησης είναι οι κατασκευαστές της εφαρμογής. Πληρότητα και εγκυρότητα εκπαιδευτικού υλικού. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην συγκέντρωση του εκπαιδευτικού υλικού είναι εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να ελέγξουν την εφαρμογή ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο περιλαμβάνει. Ελέγχεται η σωστή σύνδεσης του υλικού πολυμέσων (ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε εφαρμογές υπερμέσων), η σωστή επεξεργασία των ασκήσεων ή οι ελλείψεις στη σύνθεση του υλικού. Ολα αυτά ελέγχονται στην τελική φάση υλοποίησης και πριν προχωρήσουμε στην αξιολόγηση σε περιβάλλον τάξης ή μεγάλες ομάδες μαθητών. Αποτελεσματικότητα υλοποίησης εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Η εφαρμογή εγκαθίσταται σε περιβάλλον εργαστηρίου με χρήστες μαθητές ηλικίας αντίστοιχης με την προβλεπόμενη με το πρόγραμμα. Στόχος ο προσδιορισμός των εξής στοιχείων: επίτευξης στόχων και αντιμετώπισης της εφαρμογής. Η επίτευξη στόχων ελέγχει ουσιαστικά το θέμα του κατά πόσον οι μαθητές κατέχουν το διδασκόμενο μέσω υπολογιστή θέμα. Ελέγχονται τα αποτελέσματα της μάθησης, η χρήση της εφαρμογής ως προς την απόδοση, τη φιλικότητα, τη συνέπεια, τη σωστή λειτουργία, το εύρος χρήσης και η επίδραση του υλικού πολυμέσων σε χρήση και μάθηση, προσήλωση και ταχύτητα-απόκρισης. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 4

5 Μέτρηση του πόσο κατέχουν οι μαθητές το θέμα πριν και μετά την εργασία με το πρόγραμμα. Ελεγχος των αποτελεσμάτων του τεστ που θα κάνουν οι μαθητές ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, μέθοδος η οποία είναι και η περισσότερο διαδεδομένη. Ελεγχος αποτελεσμάτων τεστ που θα κάνουν οι μαθητές λίγο χρονικό διάστημα μετά την εργασία τους με το πρόγραμμα για να διαπιστωθεί κατά πόσον η γνώση που απέκτησαν είναι μόνιμη. Μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοστεί οι δύο πρώτες προσεγγίσεις και αυτό γιατί τα αποτελέσματα που δίνουν είναι περισσότερο άμεσα. Η τρίτη προσέγγιση πρόκειται να εφαρμοστεί σε ευρύτερο ερευνητικό επίπεδο. Κάθε μια από αυτές τις προσεγγίσεις έχει τα υπέρ και τα κατά της. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί έχει άμεση σχέση με τους στόχους της εφαρμογής. Παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση προσομοιώσεων λειτουργίας μηχανημάτων η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης είναι να ελεγχθεί ο μαθητής στο κατά πόσον μπορεί να εφαρμόσει αυτά που διδάχθηκε σε πραγματικές συνθήκες. Η αντιμετώπιση της εφαρμογής από τους μαθητές, το κατά πόσον δηλαδή τους ελκύει το ενδιαφέρον, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους με το πρόγραμμα. Ωστόσο τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων αυτών δεν είναι απαραίτητο ότι δίνουν σίγουρο αποτέλεσμα. Αν μεν η αξιολόγηση έχει σαν αποτέλεσμα ότι δεν άρεσε η εφαρμογή στους χρήστες, τότε αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί ενώ στην αντίθετη περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι σίγουρα θετικά. Η αλληλεπίδραση με το χρήστη, η πολυπλοκότητα, η συνέπεια, η οπτική σαφήνεια, η παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης προς το χρήστη, η λειτουργικότητα και η προσιτότητα είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιμετωπίζουν την εφαρμογή. Επίλογος Το στάδιο της αξιολόγησης είναι βασικό τμήμα της διαδικασίας υλοποίησης μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα αλλά ουσιαστική αν ο στόχος είναι το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Προσφέρει στους κατασκευαστές της εφαρμογής ανάδραση ως προς τη λειτουργική συμπεριφορά της εφαρμογής και πολύτιμες πληροφορίες για την ορθότητα και την πορεία των υποθέσεων και σχεδιαστικών αποφάσεων που λήφθηκαν με γνώμονα την προσφορά αποτελεσματικότερης μάθησης. Με την ολοκλήρωσή της αναμένουμε: βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού λογισμικού ορθή ένταξη του εκπαιδευτικού λογισμικού στο περιβάλλον της εκπαίδευσης συμπλήρωση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 5

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Πιντέλας

Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Πιντέλας Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών & Πληροφορικής Διπλωματική εργασία Σχεδίαση και υλοποίηση Βάσης Δεδομένων για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6 0 χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 498100 Fax: 2310 498180 web: http://www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση Επιβλέπων: Κα. Παρασκευά Φ. Τσαραβά Ραλλού Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Εκμάθηση Βασικών Εννοιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing)

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing) Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζής Γ. Κοσμάς Χρήστος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική Περίληψη Η αξιολόγηση του διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr 220 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα