ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 77/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κυρία *** *** *** Κοινοποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 77/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κυρία *** *** *** Κοινοποίηση"

Transcript

1 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 77/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1) κυρία *** *** *** 2) Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας α) Τμήμα Πολεοδομικού Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου Αθηναίων 2) Κυρία Ε. Κοντοσταθάκου, Αντιδήμαρχο 3) Κύριο Θ.Λιβάνιο, Γενικό Γραμματέα Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχθηκε την υπ' αρ. πρωτ. ***/ καταγγελία, η οποία έλαβε αρ. *** στο Μητρώο καταγγελιών. Με την καταγγελία αιτείται η ανάκληση των υπ' αρ. ***/2001, ***/2005 και ***/2007 πράξεων προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων. ΙΙ. Η αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, η καταγγέλλουσα επικαλείται κατά παράβαση νόμου έκδοση διοικητικών πράξεων εις βάρος της εκ μέρους υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων και ως εκ τούτου παραδεκτώς υποβάλλεται η καταγγελία και πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της.

2 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 2 ΙΙΙ. Στις ο Συμπαραστάτης του Δημότη και την Επιχείρηση ανέθεσε την σύνταξη εισηγήσεως σχετικής με την υπόθεση στον κ. Κωνσταντίνο Φατούρο, νομικό, στέλεχος του Γραφείου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχειρήσεως. ΙV. Με δεδομένη την σύνθετη φύση της διαδικασίας ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως, καθώς και την συναρμοδιότητα πλείστων δημοσίων οργάνων στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης υπενθυμίζει ότι η διαμεσολάβηση που προβλέπεται από το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 αφορά μόνο τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου. Ως εκ τούτου, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι νομικά υποχρεωμένος να περιορίσει την παρέμβασή του στο πεδίο δράσεως των δημοτικών υπηρεσιών. V. Με την παρούσα διαμεσολάβηση, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκθέτει αρχικά ορισμένη συνοπτική νομική θεώρηση περί της ανάκλησης διοικητικών εν γένει πράξεων (υπό Α'). Στη συνέχεια, παρατίθεται η νομική και νομολογιακή βάση (υπό Β'), καθώς και ιστορικό και πραγματικό της υπό κρίσιν υπόθεσης (υπό Γ'), καταλήγοντας στο σχετικό συμπέρασμα (υπό Δ.) και προβαίνοντας σε προτάσεις (υπό Ε') για την διαμεσολαβητική επίλυση των πτυχών της υποθέσεως που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Α. Συνοπτική νομική θεώρηση περί της ανακλήσεως διοικητικών εν γένει πράξεων 1. Η διοικητική πράξη διαφέρει, μεταξύ άλλων, από την δικαστική απόφαση κατά το γεγονός ότι με αυτήν δεν παράγεται δεδικασμένο, δηλαδή, η ρύθμιση που επιφέρει δεν έχει πάγιο χαρακτήρα. Υπό την έννοια αυτή, επιτέπεται, υπό περιορισμούς, η ανάκληση των ατομικών διοικητικών πράξεων από την Διοίκηση, όπως αυτό προβλέπεται, κατά βάσιν, από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. 2. Κατ' αρχήν, οι νόμιμες ατομικές διοικητικές πράξεις, από τις οποίες οι διοικούμενοι απέκτησαν δικαιώματα, δεν ανακαλούνται, ούτε λόγω μεταγενέστερης μεταβολής των απόψεων της Διοικήσεως επί της συγκεκριμένης υπόθεσης. Έτσι, εφ' όσον η Διοίκηση χορήγησε νομίμως π.χ άδεια φαρμακείου, δεν δύναται να την ανακαλέσει με την αιτιολογία ότι η περιοχή, στην οποίαν χορήγησε την σχετική άδεια, δεν έχει πλέον ανάγκη άλλων φαρμακείων (βλ. και Σ.τ.Ε 4045/1976, 4412/1987, 1317/1976, 3376/1982, κ.τ.λ.). 3. Κατ' εξαίρεσιν, επιτρέπεται η ανάκληση των νομίμων ατομικών διοικητικών πράξεων: α) για λόγους δημοσίου συμφέροντος, βασιζομένη ακόμη και σε μεταγενέστερα πραγματικά περιστατικά από τον χρόνο εκδόσεως της, β) εάν ο διοικούμενος δεν συμμορφούται προς τους όρους, από τους οποίους εξαρτήθηκε η ισχύς της πράξεως και γ) εάν δεν έχουν απορρεύσει από αυτήν δικαιώματα του διοικουμένου. Έτσι, π.χ είναι ελευθέρως ανακλητή η πράξη χορηγήσεως αδείας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως, εάν ο ιδιοκτήτης αυτού δεν τηρεί τους όρους περί κοινής ησυχίας ( βλ. και Σ.τ.Ε 1061/1982, 3402/1989, 1592/1987, 1799/1987, κ.λ.π ). 4. Αντιθέτως, είναι ελευθέρως ανακλητές οι παράνομες ατομικές διοικητικές πράξεις, έστω και αν δημιουργήθηκαν εξ' αυτών δικαιώματα των διοικουμένων, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάκληση θα λάβει χώρα εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος, κατά τον Α.Ν 261/1968, δεν μπορεί να είναι λιγότερος από πέντε έτη από την έκδοση της πράξεως. Εάν η Διοίκηση π.χ μεταγενέστερα διαπιστώσει ότι παρανόμως χορήγησε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου, ενώ αυτό δεν απείχε 150 μέτρα από διπλανό του φαρμακείο, όπως απαιτεί ο νόμος, δύναται ελευθέρως να ανακαλέσει την σχετική διοικητική πράξη ( βλ. και Σ.τ.Ε 2282/1992, 380/1988, 3554/1988, 3424/1988, 2800/1991, κ.λ.π ). 5. Όμως και μετά την πάροδο του, κατά τα ως ανωτέρω, ευλόγου χρόνου, επιτρέπεται η ανάκληση των παρανόμων ατομικών διοικητικών πράξεων: α) εάν η Διοίκηση οδηγήθηκε στην έκδοση τους

3 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 3 από απατηλή ενέργεια του διοικουμένου, β) για λόγους δημοσίου συμφέροντος και γ) εάν αυτή γίνεται για την συμμόρφωση της Διοικήσεως σε ακυρωτική απόφαση του Σ.τ.Ε. Έτσι, π.χ είναι ελευθέρως ανακλητή και μετά την πάροδο της πενταετίας η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανίας εντός κατοικημένης περιοχής, εάν ο αιτών είχε δηλώσει στην Διοίκηση ότι θα παράγει είδη τροφίμων, ενώ στην πραγματικότητα παράγει καύσιμες ύλες, οι οποίες καθιστούν επικίνδυνη και βλαβερή την λειτουργία της βιομηχανίας του εντός της κατοικημένης περιοχής ( βλ. και Σ.τ.Ε 3396/1987, 3866/1988, 2539/1988, 759/1987, κ.λ.π ). 6. Η Διοίκηση έχει, κατά βάσιν, διακριτική ευχέρεια να ανακαλεί τις παράνομες διοικητικές πράξεις, η δε σχετική της άρνηση δεν αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενεργείας, εκτός εάν ρητή διάταξη προβλέπει το αντίθετο. Έτσι, π.χ στην περίπτωση της κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, εάν η Διοίκηση δεν προβεί εντός ευλόγου χρόνου στις απαιτούμενες ενέργειες για την συντέλεση της, τότε υποχρεούται στην άρση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ( βλ. και Σ.τ.Ε 1448/1978, 992/1987, 5084/1987, 1240/1979, κ.λ.π ). 7. Αρμόδιο όργανο για την ανάκληση είναι το διοικητικό όργανο, το οποίο κατά τον χρόνο της ανάκλησης είναι αρμόδιο να εκδώσει την ανακαλουμένη πράξη. Έτσι, π.χ έχει κριθεί νομολογιακώς ότι ο Υπουργός Παιδείας δεν δύναται να ανακαλέσει πράξη του Πρυτάνεως περί διορισμού μέλους Δ.Ε.Π (Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού) των Α.Ε.Ι (Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) ( βλ. και Σ.τ.Ε 3595/1987, 1579/1988, 1143/1995, κ.λ.π ). 8. Η ανάκληση των παρανόμων διοικητικών πράξεων ενεργεί, κατά κανόνα, αναδρομικώς, δηλαδή, από τον χρόνο εκδόσεως της ανακαλουμένης πράξεως. Αντιθέτως, η ανάκληση των νομίμων διοικητικών πράξεων ενεργεί, κατά βάσιν, από την ημερομηνία εκδόσεως της ανακλητικής πράξεως, δηλαδή, δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτόν εισάγεται, προκειμένου περί των παρανόμων διοικητικών πράξεων, δια των οποίων χορηγήθηκαν περιοδικές παροχές (π.χ μισθός, επιδόματα κ.λ.π) στους διοικουμένους και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές εισεπράχθησαν καλοπίστως από τους διοικουμένους, οι οποίες δεν ανακαλούνται αναδρομικώς ( βλ. και Σ.τ.Ε 3667/1992, κ.λ.π). 9. Διαφορετική της ανάκλησης είναι η έννοια της κατάργησης των διοικητικών πράξεων. Η κατάργηση ατομικής διοικητικής πράξεως με την έκδοση νεότερης ατομικής ή κανονιστικής διοικητικής πράξης, που έχει αντίθετο περιεχόμενο, επιτρέπεται, εφ' όσον η σχετική αρμοδιότητα για την έκδοση της πράξης παραμένει σε ισχύ και στην περίπτωση αυτή, η κατάργηση δεν έχει αναδρομική ισχύ. Για παράδειγμα, ο διορισμός δημοσίου υπαλλήλου καταργείται με την έκδοση της πράξεως απολύσεως αυτού. 10. Προκειμένου περί των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, χωρεί λόγος όχι για ανάκληση, αλλά μόνον για κατάργηση αυτών, η οποία συντελείται δια της εκδόσεως νεωτέρας κανονιστικής διοικητικής πράξεως αντιθέτου περιεχομένου, βάσει της ιδίας εξουσιοδοτικής διατάξεως νόμου ή βάσει νεωτέρας εξουσιοδοτήσεως. Στην περίπτωση αυτή, η κατάργηση δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητώς από την εξουσιοδοτική διάταξη. 11. Υπό την έννοια αυτήν, οι περιορισμοί στην ανάκληση και στην κατάργηση των διοικητικών πράξεων, οι οποίοι θεσπίσθηκαν από τον διοικητικό δικαστή ως γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, επιδιώκουν την σταθερότητα των νομικών και των πραγματικών καταστάσεων, χάριν της ευρύθμου και χρηστής διοικήσεως, αλλά και της προστασίας των διοικουμένων.

4 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 4 Β. Νομική βάση της υπό κρίση υπόθεσης 12. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Κ.Α.Α.A.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2882/2001 (Φ.Ε.Κ: 17/Α/ ) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου Νόμου, ισχύει από ορίζονται τα ακόλουθα: 1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί των απαλλοτριώσεων που κηρύσσονται από την έναρξη ισχύος του και εφεξής. 2. Απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν από 1ης Φεβρουαρίου 1971 και εφεξής διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος από το σημείο στο οποίο βρίσκονται κατά την έναρξη της ισχύος αυτού. Εξαιρούνται τα θέματα εκείνα για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει κοινοποιηθεί εισαγωγικό δικόγραφο της σχετικής δίκης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί σχετική διοικητική πράξη, ως προς τα οποία εφαρμόζονται μόνον οι διαδικαστικές διατάξεις του παρόντος. 3. [...] 5. Απαλλοτριώσεις προς εφαρμογή σχεδίων πόλεων και ανάπτυξη οικιστικών περιοχών που κηρύχθηκαν οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα διέπονται, κατά την έκταση που ορίζεται από την παράγραφο 2 από τις διατάξεις του Κώδικα τούτου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές. 6. [ ] 7. [ ] 8. Με την επιφύλαξη των οριζομένων από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Κώδικα, από την έναρξη ισχύος αυτού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αφορά θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκειται στις διατάξεις τούτου. Κάθε παραπομπή στον Α.Ν 1731/1939 ή στο Ν.Δ 797/1971 ή γενικά στη νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων νοείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις τούτου. 9 [ ]. 13. Κατά την πάγια νομολογιακή θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο καθορισμός ακινήτων ως κοινοχρήστων χώρων με πράξη έγκρισης, αναθεώρησης, τροποποίησης ή επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου ή, εφόσον πρόκειται για πολεοδόμηση κατά το σύστημα του Ν. 1337/1983, με την έγκριση πολεοδομικής μελέτης, ισοδυναμεί με κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των χώρων αυτών (βλ. Ολ ΣτΕ 603/2008, ΣτΕ 270/2008, ΣτΕ 4010/2008, ΣτΕ 4587/2005). Επιπλέον, στην περίπτωση κατά την οποία η πολεοδομική μελέτη ή το ρυμοτομικό σχέδιο, με το οποίο καθορίστηκε ο κοινόχρηστος χώρος, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί μεταγενεστέρως και δη μετά την πάροδο μακρού χρόνου, εάν η νεότερη πολεοδομική διαρρύθμιση δεν μεταβάλλει το είδος της δέσμευσης του ακινήτου, π.χ. από κοινόχρηστο χώρο σε χώρο για την ανέγερση κοινωφελούς κτιρίου, καθώς και την έκταση της δέσμευσης αυτής, η τροποποίηση ή αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου ή της πολεοδομικής μελέτης δεν μεταθέτει το χρονικό σημείο από το οποίο εκκινεί ο υπολογισμός από το Δικαστήριο του χρόνου δεσμεύσεως του ακινήτου ούτε, άλλωστε, συνεκτιμάται μεταξύ των ιδιαίτερων συνθηκών που θα μπορούσαν να επιμηκύνουν τον επιτρεπτό χρόνο διατηρήσεως του συγκεκριμένου ρυμοτομικού βάρους (βλ. ΣτΕ 269/2008, ΣτΕ 4004/2008, ΣτΕ 1686/2000). 14. Όπως έχει κριθεί από την νομολογία των δικαστηρίων, εν όψει των διατάξεων του άρθρου 17 του Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας, ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, καθώς και άλλα ρυμοτομικά βάρη που επιβάλλονται κατ εφαρμογή της νομοθεσίας περί εγκρίσεως και τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελετών, με τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων ή χώρων προοριζομένων για κοινωφελείς εν γένει χρήσεις, δεν επιτρέπεται να διατηρούνται επί μακρό χρονικό διάστημα, το οποίο, υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει τα εύλογα όρια, χωρίς να πραγματοποιείται η συντέλεση των απαλλοτριώσεων σύμφωνα με τον νόμο. Επομένως, όταν οι πολεοδομικές αυτές δεσμεύσεις της ιδιοκτησίας διατηρούνται πέραν

5 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 5 του ευλόγου κατά τις περιστάσεις χρόνου, χωρίς τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως των βαρυνομένων ακινήτων, ανακύπτει υποχρέωση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου της Διοικήσεως να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή το ρυμοτομικό βάρος, η υποχρέωση δε αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός, ότι για την άρση της απαλλοτριώσεως ή του βάρους απαιτείται η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως ή της πολεοδομικής μελέτης, για την οποία ο νόμος προβλέπει την τήρηση ορισμένων διατυπώσεων. 15. Εξ άλλου, η Διοίκηση, όταν διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, οφείλει, πάραυτα και αφού τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και σε άλλους ενδιαφερόμενους να εκθέσουν τις απόψεις τους, να επιληφθεί προκειμένου να βεβαιώσει την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή του ρυμοτομικού βάρους και, ταυτοχρόνως, να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς του συγκεκριμένου ακινήτου, καθόσον, με μόνη την άρση της απαλλοτριώσεως ή του βάρους, το ακίνητο δεν καθίσταται αυτομάτως οικοδομήσιμο. Στη ρύθμιση αυτή προβαίνει η Διοίκηση, ενόψει της υποχρέωσής της που απορρέει από τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία της ιδιοκτησίας, βάσει, όμως, των κριτηρίων που απορρέουν από το άρθρο 24 του Συντάγματος. Η Διοίκηση, δηλαδή, δεν δεσμεύεται να καταστήσει, άνευ ετέρου, το ακίνητο οικοδομήσιμο, αλλά οφείλει να εξετάσει εάν συντρέχουν λόγοι που εξ αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμησή του (π.χ. όταν πρόκειται για ακίνητο με δασικό χαρακτήρα, εντός αιγιαλού, σε ζώνη προστασίας ρέματος κ.λ.π.) και, περαιτέρω, να συνεκτιμήσει, κατά τρόπο τεκμηριωμένο, αφενός μεν, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου, καθώς και τα χαρακτηριστικά και το νομοθετικό καθεστώς του οικιστικού συνόλου και της ευρύτερης περιοχής στην οποία αυτό εντάσσεται (π.χ. πυκνοδομημένος οικισμός, παραδοσιακός οικισμός κατά τις διατάξεις του Ν. 1577/1985, οικισμός υπαγόμενος στις διατάξεις του Ν. 3028/2002, οικισμός σε περιοχή φυσικού κάλλους, οικισμός σε περιοχή προστασίας της φύσεως κ.λ.π.), αφετέρου δε, τις πολεοδομικές ανάγκες και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, ιδίως δε εάν συντρέχει σοβαρή ανάγκη για δημιουργία κοινοχρήστου ή κοινωφελούς χώρου, και τις δεσμεύσεις και κατευθύνσεις τυχόν υφισταμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή άλλων συναφών σχεδίων, προκειμένου να αποφεύγονται αποσπασματικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ανέτρεπαν ουσιώδεις επιλογές του πολεοδομικού σχεδιασμού, τέλος δε, την πρόθεση και δυνατότητα για την άμεση κατά νόμο συντέλεση της νέας απαλλοτριώσεως, με την χωρίς καθυστέρηση καταβολή της προσήκουσας αποζημιώσεως στον θιγόμενο ιδιοκτήτη. 16. Εν όψει των ανωτέρω εκτιμήσεων, η Διοίκηση οφείλει να κρίνει εάν η ιδιοκτησία πρέπει, για κάποιο νόμιμο λόγο, (α) να παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού ή (β) να δεσμευθεί εκ νέου, με την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους (δηλ. νέα δέσμευση του ίδιου ακινήτου), για την οποία κωλύεται, καταρχήν, η Διοίκηση, με τροποποίηση του σχεδίου, με την προϋπόθεση, αφενός μεν, να υπάρχει σοβαρή πολεοδομική ανάγκη χάριν της οποίας επιβάλλεται η εκ νέου δέσμευση του ίδιου ακινήτου, αφετέρου δε, να προκύπτει σοβαρή πρόθεση και δυνατότητα της Διοίκησης για άμεση κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και, στη συνέχεια, άμεση κίνηση της διαδικασίας που απολήγει στην συντέλεσή της (βλ. ΣτΕ 776/2008, ΣτΕ 3856/2008, ΣτΕ 3987/2008) ή (γ) να καταστεί οικοδομήσιμη, είτε με τους γενικούς όρους δόμησης είτε, ενδεχομένως, με ειδικούς όρους δόμησης, που πρέπει να καθορισθούν (βλ. ΣτΕ 4586/2005). Εξ άλλου, κατά την ανωτέρω εκτίμηση της Διοίκησης περί του επιβλητέου μετά την άρση της απαλλοτρίωσης ή του ρυμοτομικού βάρους πολεοδομικού καθεστώτος, η κρίση περί της δυνατότητας ή μη αποζημίωσης των θιγομένων ιδιοκτητών για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, με την οποία συναρτάται η δυνατότητα επανεπιβολής αυτής (δηλαδή, της απαλλοτρίωσης), πρέπει, επίσης, να είναι νομίμως και ειδικώς αιτιολογημένη. Τέλος, όταν η αρμοδιότητα τροποποίησης του σχεδίου ανήκει στα όργανα της κρατικής Διοικήσεως, η κρίση για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων και στοιχείων, ιδίως δε για το πολεοδομικώς αναγκαίο ή μη της διατήρησης του

6 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 6 κοινοχρήστου ή του κοινωφελούς χώρου, πρέπει να εκφέρεται και από τα όργανα αυτά ( βλ. ΣτΕ 3856/2008 ). 17. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1, υπό τον τίτλο Σύνταξη, έγκριση και εφαρμογή σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών και γενικοί όροι αναπτύξεως αυτών, του Νομοθετικού Διατάγματος (Ν.Δ) της 17 ης 7 ου / 16 ης 8 ου 1923 Περί σχεδίων πόλεων, κωμών, συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών, ως ισχύει μέχρι σήμερα, με το οποίο επιχειρήθηκε το πρώτον ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας, ορίζεται ότι: 1. Πάσα πόλις και κώμη του Κράτους δέον να διαρρυθμίζηται και ν`αναπτύσσηται βάσει ωρισμένου εγκεκριμένου κατά τας διατάξεις του παρόντος Δ/τος σχεδίου, εξασφαλίζοντος την θεραπείαν των προβλεπομένων αυτής αναγκών κατά τους υπό της υγιεινής, της ασφαλείας, της οικονομίας και της αισθητικής επιβαλλομένους όρους. 2. Της εγκρίσεως του σχεδίου συστάσεως νέας πόλεως, κώμης ή συνοικισμού οιουδήποτε δέον να προηγήται εξακρίβωσις και αναγνώρισις της ανάγκης της τοιαύτης συστάσεως, ήτις εκτελείται κατά τα δια Β.Δ/τος κανονισθησόμενα. 3. Δια Β.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, κανονίζονται: α) Οι γενικοί όροι υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφαλείας, οικονομίας και αισθητικής, προς ους δέον να συμμορφώται παν νέον σχέδιον πόλεως, κώμης κλπ. και πάσα αναθεώρησις, τροποποίησις και επέκτασις παλαιού τοιούτου σχεδίου. β) Τα προς θεραπείαν των αναγκών των πόλεων, κωμών κλπ. εκτελεστέα γενικής φύσεως έργα υδρεύσεως, εξυγιάνσεως, συγκοινωνίας, εξωραϊσμού, αναψυχής κλπ., οι όροι και ο τρόπος μελέτης, εκτελέσεως, συντηρήσεως και χρήσεως των έργων τούτων. γ) Αι δια την κατασκευήν και συντήρησιν των ανωτέρω έργων υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων και ιδιοκτητών, ους (ιδιοκτήτας) εν πάση περιπτώσει βαρύνει μέρος τουλάχιστον των δαπανών διαμορφώσεως, κατασκευής και συντηρήσεως των προ των οικοπέδων των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, και ο τρόπος επιβολής των υποχρεώσεων τούτων. Πάντως η κατασκευή (διαμόρφωσις, ιδοπέδωσις, οδοστρωσία κλπ.), επισκευή, συντήρησις, δενδροφύτευσις, και πλύσις των περί ων αι παρ. 2 και 3 του άρθρ. 21 χώρων, είτε εφαρμόσθησαν επ` αυτών αι περιοριστικαί διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τούτου είτε ου, εκτελείται αποκλειστικώς δαπάνη και φροντίδι των ιδιοκτητών των υπό των εν λόγω χώρων κατά την κρίσιν της αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας εξυπηρετουμένων ιδιοκτησιών, του οδοστρώματος αυτών και της επιστρώσεως των πεζοδρομίων κατασκευαζομένων κατά μόνιμον τρόπον. δ) Παν έτερον γενικής φύσεως ζήτημα συναφές τη εξυπηρετήσει των αναγκών της πόλεως. 4. Υπόχρεοι δια την εκπόνησιν των κατά τα ανωτέρω σχεδίων και την εκτέλεσιν των τη μελέτη και εφαρμογή αυτών συναφών προπαρασκευαστικών τεχνικών εργασιών εισίν οι οικείοι δήμοι και κοινότητες, δυναμένων και των ιδιοκτητών να επιβαρύνωνται αμέσως δια μέρους των σχετικών δαπανών. Τας εργασίας ταύτας δύναται να εκτελή, εν μέρει ή εν όλω, εις βάρος και δια λογαριασμόν των υποχρέων και το Δημόσιον κατόπιν σχετικής αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, λαμβανομένης μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων. Δια Β.Δ/των θα κανονισθή το είδος και ο τρόπος εκπληρώσεως των ανωτέρω υποχρεώσεων και το ποσοστόν της επιβαρύνσεως των ιδιοκτητών δι` εκάστην περίπτωσιν. 5. Αι ανωτέρω κατά τας παρ. 3 και 4 υποχρεώσεις δύνανται, εν μέρει ή εν όλω, να περιορίζωνται και εις απλήν χρηματικήν εισφοράν των εν ταις παραγράφοις ταύταις αναφερομένων προσώπων, καταβαλλομένην δι` εκάστην περίπτωσιν, προ ή μετά την εκτέλεσιν των σχετικών έργων εφ` άπαξ ή κατά δόσεις κατά τα δια Β.Δ/των ειδικώτερον κανονισθησόμενα Ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 2, του ιδίου ως ανωτέρω Ν.Δ, υπό τον τίτλο καθορισμός οδών, δημοσίων κ.λ.π χώρων και κτηρίων, διατυπώνεται ότι: 1. Τα κατά το προηγούμενον άρθρον σχέδια καθορίζουσιν αναλόγως των προβλεπομένων αναγκών, πλην των άλλων: α) Τας οδούς και πλατείας, τους κοινοχρήστους κήπους, πρασιάς και άλση και εν

7 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 7 γένει τους προς κοινωφελείς σκοπούς αναγκαιούντας κοινοχρήστους χώρους. β) Τα προς ανέγερσιν δημοσίων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων και τα προς εκτέλεσιν οιωνδήποτε ετέρων κοινής ωφελείας έργων αναγκαιούντα οικόπεδα, και γ) Τους οικοδομησίμους χώρους και εν γένει την χρησιμοποίησιν εκάστης θέσεως προς ωρισμένον κοινωνικόν σκοπόν. Δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, δύνανται να ορίζωνται λεπτομερώς εν εκάστη περιπτώσει οι ανωτέρω (εδ. α`) κοινωφελείς σκοποί και τα κοινής ωφελείας έργα (εδ. β`). Εν τοις αυτοίς ως άνω σχεδίοις δύνανται να χαρακτηρίζωνται και οι αρχαιολογικοί χώροι κατά τας σχετικάς υποδείξεις της αρμοδίας υπηρεσίας. (Εν προκειμένω πρέπει να επισημανθεί ότι, με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.2831/2000,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002,ορίζεται ότι: "6. Δεν απαιτείται εκ νέου η τήρηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος της , για την έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων που έγιναν με αποφάσεις νομαρχών ή δημοτικών συμβουλίων, οι οποίες έχουν ακυρωθεί επειδή εκδόθηκαν αναρμοδίως ή κατά των οποίων έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η επικαιροποίηση της γνωμοδότησης του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.») 2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον σχέδια δέον να συντάσσωνται επί τη βάσει της μεγίστης δυνατής προβλεπομένης επεκτάσεως των πόλεων, κωμών κλπ., να καθορίζωνται δ` εν αυτοίς, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών της πόλεως κλπ, ήν αφορώσι, τα όρια των αμέσως εφαρμοστέων τμημάτων του σχεδίου. Ο καθορισμός των κατά τα ανωτέρω στοιχείων, εκτός των ορίων τούτων, δύναται να περιορίζηται εις γενικότητας, αφιεμένου του λεπτομερειακού αυτών προσδιορισμού, κατά την επέκτασιν των εν λόγω ορίων, όστις εν τη περιπτώσει ταύτη εγκρίνεται ομού μετά της επεκτάσεως ταύτης, συνωδά ταις διατάξεσι της παρ. 2 του άρθρ. 5, κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του συμβουλίου των δημοσίων έργων. 3. Τα ανωτέρω σχέδια συντάσσονται βάσει τοπογραφικού και χωροσταθμικού χάρτου, εμφαίνοντος υπό κλίμακα την μορφήν του εδάφους και τας κατά την σύνταξιν του σχεδίου επ` αυτού υφισταμένας οδούς, ρεύματα, οικοδομάς και λοιπά αντικείμενα, και συνοδεύονται υπό των αναγκαιούντων επεξηγηματικών πινάκων και υπομνημάτων. 4. Δια Β.Δ/των κανονίζεται ο τρόπος συντάξεως και ελέγχου των κατά τα ανωτέρω τοπογραφικών κλπ, χαρτών και σχεδίων. 19. Εν συνεχεία, με τις διατάξεις του άρθρου 32 του αυτού Ν.Δ, υπό τον τίτλο Απαλλοτρίωση ακινήτων, πράξη αναλογισμού, ορίζεται ότι: 1. Η απαλλοτρίωσις των υπό των εν τη παρ. 1 του άρθρ. 2 υπό στοιχείων α` αναφερομένων χώρων του εγκεκριμένου σχεδίου καταλαμβανομένων ακινήτων ενεργείται κατά τας ακολούθους διατάξεις, δυναμένων να εφαρμόζωνται ως προς τους χώρους, τους προοριζομένους δια κοινοχρήστους κήπους, πρασιάς και άλση, εν όλω ή εν μέρει, και των ειδικών περί συνδυασμώ προς τας ανωτέρω, είτε και αυτοτελώς. 2. Η αρμοδία υπηρεσία, επί τη προσκλήσει των ενδιαφερομένων ή και οίκοθεν ενεργούσα, συντάσσει πράξιν αναλογισμού καθορίζουσαν εν προχείρω κτηματολογικώ διαγράμματι τα απαλλοτριωτέα ακίνητα και τον αναλογισμόν της αποζημιώσεως μεταξύ των υποχρέων. Προς σύνταξιν της πράξεως προσκαλούνται οι φαινόμενοι ιδιοκτήται των απαλλοτριωτέων ακινήτων, ίνα ωρισμένην ημέραν και ώραν παρουσιασθώσιν ενώπιον της υπηρεσίας και υποδείξωσι τα όρια των ιδιοκτησιών των. Εν ανάγκη προσκαλούνται κατά τον αυτόν τρόπον και προς τον αυτόν σκοπόν και οι φαινόμενοι ιδιοκτήται ακινήτων, οίτινες είναι υπόχρεοι δια την αποζημίωσιν των απαλλοτριουμένων. 3. Εν περιπτώσει αδυνάτου δι` οιονδήποτε λόγον συντάξεως της πράξεως, συντάσσεται περί τούτου υπό του επιφορτισθέντος την σύνταξιν αυτής υπαλλήλου πρωτόκολον, υπογραφόμενον και υπό των φερομένων ως ιδιοκτητών των ακινήτων, άτινα αφορά η πράξις. Εις περίπτωσιν αρνήσεως ή απουσίας τούτων και εις περιπτώσιν αγραμμάτου, το άνω πρωτόκολλον υπογράφεται υπό δύο μαρτύρων, ισχύουσι δε και ως προς τούτο αναλόγως αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρθρ Της πράξεως αναλογισμού δέον γενικώς να προηγήται η κατά το άρθρ. 42 τακτοποίησις των οικοπέδων, βάσει της οποίας θέλει συντάσσεσθαι αύτη, εκτό εάν λόγοι εξαιρετικοί δικαιολογώσι την σύνταξιν πράξεως προ της τακτοποιήσεως. Εις ειδικάς περιπτώσεις και ιδίως οπόταν ο τρόπος

8 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 8 αναλογισμού είναι συναφής τη τακτοποιήσει, δύναται δια τε τον αναλογισμόν και την τακτοποίησιν να συντάσσηται κοινή πράξις εφαρμοζομένων εν συνδυασμώ αναλόγως των σχετικών διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. 5. Αι λεπτομέρειαι του τρόπου της συντάξεως της πράξεως, τα της προσκλήσεως και προθεσμιών και εν γένει τα της κατά το παρόν άρθρον διαδικασίας κανονίζονται δια Β.Διαταγμάτων. 20. Ως προς τις υποχρεώσεις των παροδίων ιδιοκτητών για την διάνοιξη οδών, σχετικώς ρυθμίζει ο Ν. 653/1977, ενώ κατά το άρθρο 2 του Π.Δ 255/1991 (Φ.Ε.Κ: 95/Α/1991) ορίζεται ότι: "Στον ίδιο δήμο [εννοείται ο Δήμος Αθηναίων] και για την περιφέρειά του μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες για τη σύμφωνα με το άρθρο 32 και επόμενα του Ν.Δ της , κατάρτιση και έκδοση πράξεων αναλογισμού προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων, εκτός από τις περιπτώσεις που την διάνοιξη των οδών επισπεύδει το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.653/1977 "Περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παραγρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (Α` 214). Στις περιπτώσεις ενστάσεων για τις πιο πάνω πράξεις αποφασίζει ο αρμόδιος Νομάρχης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο ίδιος δήμος, προβαίνει σε όλες τις υλικές και διαπιστωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή στο έδαφος των σχεδίων πόλεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 21.Εν τέλει, με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ιδίου Ν.Δ, υπό τον τίτλο Κοινοποίηση της πράξεως αναλογισμού και κύρωση αυτής, ρητώς διατυπώνεται ότι: 1. Η κατά το άρθρ. 32 πράξις εκτίθεται επί ωρισμένον χρόνον εις τα γραφεία της συντασσούσης ταύτην υπηρεσίας, ίνα λάβωσιν αυτής γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι, ειδοποιούμενοι περί τούτου δια προσκλήσεως. 2. Οι ενιστάμενοι κατά της πράξεως δύνανται, εντός οριζομένης εκάστοτε ανατρεπτικής προθεσμίας, να υποβάλωσι τας ενστάσεις των εις το υπουργείον της Συγκοινωνίας. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας, εις ον πάντως υποβάλλεται η συνταχθείσα πράξις, αποφαίνεται αμετακλήτως επί ταύτης και των τυχόν κατ` αυτής ενστάσεων, είτε κυρών, είτε ακυρών αυτήν και διατάσσων εν τη δευτέρα ταύτη περιπτώσει την ανασύνταξίν της. 3. Η περί κυρώσεως της πράξεως οριστική απόφασις του υπουργού κοινοποιείται εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν, ήτις εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως προσκαλεί τους ενδιαφερομένους ίνα λάβωσι γνώσιν της αποφάσεως ταύτης και αντίγραφον αυτής. Οι αξιούντες δικαίωμα κυριότητος επί των εις ά αφορά η κυρωθείσα πράξις απαλλοτριωτέων ακινήτων δέον να προσφύγωσιν εις τον αρμόδιον πρόεδρον των πρωτοδικών και να ζητήσωσι, δυνάμει της ειρημένης πράξεως, τον υπό τούτου προσωρινόν καθορισμόν της καταβλητέας αποζημιώσεως, όστις εκτελείται κατά την διαδικασίαν του νόμου ΓπΝΑ`, ως ηρμηνεύθη και ετροποποιήθη ούτος δια μεταγενεστέρων διατάξεων. Εν πάση περιπτώσει τον κατά τα ανωτέρω προσωρινόν καθορισμόν της καταβλητέας αποζημιώσεως δύναται να επισπεύσει το Δημόσιον δια της αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας, ο οικείος δήμος ή κοινότης και παν έτερον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ενδιαφερόμενον δια την εφαρμογή του σχεδίου. 4. Τα της κατά το παρόν άρθρον εκθέσεως της πράξεως των προσκλήσεων, των ενστάσεων, των σχετικών προθεσμιών και της υπουργικής αποφάσεως, ως και πάσα ετέρα αυτού λεπτομέρεια, κανονίζονται δια Β. Διαταγμάτων. 5. Εν επειγούση ανάγκη κατά την διαδικασίαν προς προσωρινόν καθορισμόν της αποζημιώσεως (παρ. 3) αποκλείεται η κατά το άρθρ. 635 της Πολιτικής Δικονομίας παραπομπή εις το Πρωτοδικείον, αι μαρτυρικαί αποδείξεις και η πραγματογνωσύνη, του προέδρου των πρωτοδικών οφείλοντος να εκδίδη την σχετικής απόφασίν του εντός δεκαπέντε ημερών από της εις τούτον υποβολής της προς καθορισμόν της εν λόγω αποζημιώσεως αιτήσεως. Το επείγον της ανάγκης αναγνωρίζει ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός δι` αποφάσεώς του. Εν τη ανωτέρω περιπτώσει την πράξιν αναλογισμού δεον

9 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 9 να συνοδεύει έκθεσις εκτιμήσεως της αξίας των απαλλοτριωτέων ακινήτων, καταρτιζόμενη καθ` ον θέλει ορίζει ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός, ήτις συνυποβαλλομένη μετά των λοιπών στοιχείων εις τον πρόεδρον των πρωτοδικών είναι συμβουλευτική δι` αυτόν. Κατά την περί ής η παρούσα πράγραφος σύντομον διαδικασίαν αποκλείεται πάσα υφ`οιωνδήποτε διατάξεων απαιτουμένη προυγουμένη εξακρίβωσις και βεβαίωσις των επί του απολλοτριωτέου ακινήτου βαρών και οιωνδήποτε μεταβολών. 22. Η, κατά τα άρθρα 32 έως 34 του εν λόγω Ν.Δ, διαδικασία για τις απαλλοτριώσεις τις προβλεπόμενες από το άρθρο 32 αυτού σε περίπτωση επειγούσας ανάγκης, (όπως αυτή καθορίζεται από το Διάταγμα 26/ ), ορίζεται με το Π.Δ. 14/ Υπό την έποψη των προεκτεθεισών διατάξεων, συνδυαστικώς και συστηματικώς ερμηνευομένων, καθίσταται σαφές ότι, δια της εντάξεως μιάς εδαφικής περιοχής σε σχέδιο πόλεως καθορίζονται, αφ' ενός μεν, οι κοινόχρηστοι και οι κοινωφελείς χώροι, αφ' ετέρου δε, τα οικοδομικά τετράγωνα επί των οποίων επιτρέπεται η δόμηση. Οι ιδιοκτησίες οι οποίες καταλαμβάνονται από τον κοινόχρηστο χώρο ή δεσμεύονται προκειμένου περί κοινωφελούς σκοπού και χρήσεως, απαλλοτριούνται αναγκαστικώς, εφ' όσον η ένταξη έλαβε χώρα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.Δ 17/7-16/8/1923, ασχέτως εάν για την περίπτωση των κοινωφελών χώρων απαιτείται και ιδιαιτέρα πράξη κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως από τον καθ' ύλην αρμόδιο προς τούτο φορέα. Στο σημείο δε αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι, εφ' όσον η ένταξη εδαφικών περιοχών σε σχέδιο πόλεως έλαβε ή λαμβάνει χώρα κατά τους ορισμούς του Ν. 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και άλλες σχετικές ρυθμίσεις (Φ.Ε.Κ: 33/A/12-14/3/1983), οι εν λόγω ιδιοκτησίες μεταφέρονται κατ' αρχάς σε άλλες θέσεις, οι οποίες προέρχονται από εισφορές σε γη και μόνον εφ' όσον δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις εισφορών σε γη, τότε απαλλοτριούνται αναγκαστικώς). Με τον όρο αναγκαστική απαλλοτρίωση νοείται η αφαίρεση ιδιοκτησίας (π.χ οικοπέδου) με πράξη της Διοίκησης ένεκα δημοσίας ωφελείας, (η οποία ωφέλεια εν προκειμένω, συνίσταται στην εφαρμογή του σχεδίου πόλεως), κατόπιν καταβολής πλήρους αποζημιώσεως. Συνακόλουθα, η προσκύρωση ενός μη αρτίου οικοπέδου σε όμορο τοιούτο, συνιστά επίσης μορφή αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Το Διάταγμα ρυμοτομίας περί εντάξεως ή επεκτάσεως μιάς εδαφικής περιοχής σε σχέδιο πόλεως, συνιστά και την πράξη κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως για τους κοινοχρήστους χώρους, ενώ για τους προοριζομένους, υπό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χώρους προς κοινωφελή σκοπό και συναφείς προς τούτο χρήσεις, απαιτείται η έκδοση ιδιαιτέρας πράξεως κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως από τον επιφορτιζόμενο με την σχετική αρμοδιότητα φορέα. Έτσι, το Διάταγμα ρυμοτομίας ισοδυναμεί με πράξη κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως μόνον για τους κοινοχρήστους και όχι για τους κοινωφελείς χώρους. 24. Όταν το σχέδιο πόλεως εκπονείται και εγκρίνεται κατά τους ορισμούς του Ν.Δ 17-7/ και προκειμένου να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των ρυμοτομουμένων ιδιοκτησιών, απαιτείται η σύνταξη, από την καθ' ύλην αρμοδία αρχή, πράξεως αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας, η οποία αποτελεί μέρος της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των τμημάτων οικοπέδων, τα οποία ρυμοτομούνται με την εφαρμογή του ισχύοντος και διεπομένου υπό του ανωτέρω Ν.Δ, ρυμοτομικού σχεδίου και σκοπεί στην τμηματική εφαρμογή του εγκεκριμένου κατά τους ορισμούς του εν λόγω Ν.Δ ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως συντασσομένη ακόμη και για μεμονομένες περιπτώσεις, ενώ υπόχρεοι αποζημιώσεως των ως είρηται ιδιοκτησιών, καθίστανται οι οικείοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α), ως προς τις επικείμενες κατασκευές επί των ρυμοτομουμένων τμημάτων ιδιοκτησιών, ήτοι, κτίσματα, δένδρα, φρεάτια και λοιπές εγκαταστάσεις (άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.5269/1931) και οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες, που ως τέτοιοι νοούνται οι ιδιοκτήτες των οποίων οι ακίνητες ιδιοκτησίες έχουν πρόσωπο επί των οδών, των πλατειών και γενικότερα των κοινοχρήστων χώρων, που προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο ή αποκτούν πρόσωπο επί των χώρων αυτών, κατόπιν της τακτοποιήσεως των (άρθρο 6 παρ.3 του Ν.5269/1931,

10 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 10 ως ισχύει) και περαιτέρω, όταν, πέραν του αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας, απαιτείται και η σχετική τακτοποίηση των οικοπέδων, τότε αυτή η τελευταία προηγείται του αναλογισμού αποζημιώσεως και τούτο, παρά το γεγονός ότι και οι δύο αυτές ενέργειες (ήτοι, η τακτοποίηση και ο αναλογισμός) λαμβάνουν χώρα ταυτοχρόνως ενσωματούμενες σε μία ενιαία πράξη, φέρουσα την ονομασία πράξη τακτοποιήσεως προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως (άρθρο 32 παρ.4 του ανωτέρω Ν.Δ). 25. Περαιτέρω, οι πράξεις τακτοποιήσεως προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως αποτελούνται από το λεκτικό και το τοπογραφικό διάγραμμα, τα οποία συντάσσονται από την καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου και φέρουν την υπογραφή του συντάξαντος υπαλλήλου και τη θεώρηση του Προϊσταμένου αυτής. Οι εν λόγω πράξεις, ως διοικητικές πράξεις που υπάγονται στην κύρωση του οικείου Περιφερειάρχη δεν έχουν από μόνες τους εκτελεστό χαρακτήρα. Η ισχύς των διαμορφούται μετά την έκδοση της αποφάσεως κυρώσεως ή ακυρώσεως, μερικώς ή συνολικώς, από τον Περιφερειάρχη. Η διαδικασία κρίσεως των πράξεων αυτών, εκκινεί άμεσα μετά την σύνταξή τους και την ανάρτησή τους στην διαδικτυακή εφαρμογή με την ονομασία με την κοινοποίηση του λεκτικού και του τοπογραφικού διαγράμματος στους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες και φορείς, στους οποίους παρέχεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για τη διατύπωση ενστάσεων ενώπιον του Περιφερειάρχη δια μέσου της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου που συνέταξε τις σχετικές πράξεις, σύμφωνα με τους ορισμούς των διατάξεων της παρ.ii ΣΤ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με την παρ.2β του άρθρου 30 του Ν. 3889/10, Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις και, εν συνεχεία, αντικαταστάθηκαν με την παρ.10δ του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση & λοιπές διατάξεις. Είναι δε προφανές ότι, οι σχετικώς υποβαλλόμενες ενστάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, να είναι τεκμηριωμένες και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία, προκειμένου να ευσταθούν οι κρισίμως προβαλλόμενοι ισχυρισμοί. 26. Εν συνεχεία και αφού εκπνεύσει η, ως ανωτέρω, δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των εν λόγω πράξεων, η καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προβαίνει στην συλλογή και στην επεξεργασία αυτών και κατόπιν διαβιβάζει τις επίμαχες απόψεις της στο καθ' ύλην αρμόδιο Τμήμα της οικείας Περιφερείας, προκειμένου το τελευταίο να εκκινήσει την προβλεπομένη διαδικασία εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως. Ακολούθως ο οικείος Περιφερειάρχης, ο οποίος καθίσταται ο κατά νόμον αποκλειστικώς αρμόδιος για την κύρωση ή ακύρωση των σχετικών πράξεων, αποφασίζει κατά τις ως κατωτέρω διαλαμβανόμενες προβλέψεις, ήτοι: εφ' όσον απορρίπτονται οι υποβληθείσες ενστάσεις, κυρώνει την πράξη όπως συνετάγη, ή εφ όσον μερικές ή όλες οι ενστάσεις καθίστανται αποδεκτές και εφ όσον αυτές επηρεάζουν μόνο μερικά σημεία, κυρώνει εν μέρει την πράξη, όπως συνετάγη, ακυρώνει ορισμένα άρθρα της και παραγγέλλει την ανασύνταξή της, όσον αφορά τα σημεία αυτά, ή εφ' όσον κάποιες ή όλες οι ενστάσεις γίνονται αποδεκτές και εφ' όσον αυτές επηρεάζουν την πράξη στο σύνολό της, ακυρώνει την πράξη αυτή και παραγγέλλει την ανασύνταξή της. 27. Ακολούθως, η επίμαχη απόφαση του Περιφερειάρχη αναρτάται στην διαδικτυακή εφαρμογή και εν συνεχεία διαβιβάζεται στην καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που την συνέταξε, προκειμένου να μεριμνήσει για την κοινοποίησή της στους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες. Με την εν λόγω απόφαση και το διαβιβαστικό της, οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται επίσης για τη δυνατότητα ασκήσεως προσφυγών κατ' αυτής, εγγράφως, για λόγους νομιμότητος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 227 και της παραγράφου 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ), ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης

11 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 11 Διοικήσεως, διά της Περιφέρειας, εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών. Αντιστοίχως, πρέπει να αναφερθεί ότι και κατά την διαδικασία εκδόσεως της αποφάσεως του Περιφερειάρχη, το καθ' ύλην αρμόδιο Τμήμα της Περιφερείας συλλέγει και επεξεργάζεται τις υποβληθείσες προσφυγές, διατυπώνοντας συγχρόνως τις απόψεις του επ' αυτών. Μάλιστα, στην επίμαχη διαδικασία καλείται να συμμετάσχει και ο οικείος Δήμος, δια της αρμοδίας Υπηρεσίας του, η οποία συνέταξε την ελεγχομένη πράξη, προκειμένου να εκφράσει και να καταστήσει γνωστές τις απόψεις του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προσκομίζοντας ταυτόχρονα το σύνολο των κρισίμων περί της σχετικής πράξεως στοιχείων, τα οποία τηρεί στο υπηρεσιακό του Αρχείο. Εν τέλει, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση του επί της κρίσεως των υποβληθεισών προσφυγών, τις οποίες δύναται να αποδέχεται ή να απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει και αντιστοίχως, να διατηρεί σε ισχύ την απόφαση του Περιφερειάρχη ή να την ακυρώνει με ανάλογες συνέπειες και για την ίδια την πράξη, αλλά και την ισχύ αυτής. Σημειώνεται δε εν προκειμένω ότι, από την γνωστοποίηση της προσφυγής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μεσολαβεί ένα μέγιστο χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών για την επ' αυτής σχετική κρίση και συνεπώς, οι προθεσμίες ανταποκρίσεως των σχετικώς συμπλεκομένων Υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας μπορεί να είναι ιδιαίτερα στενές. Μετά δε την παρέλευση του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος, η μη έκδοση αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, διαλαμβάνεται ως σιωπηρά άρνηση επί της υποβληθείσης προσφυγής. 28. Επιπροσθέτως πρέπει να επισημανθεί ότι, η πράξη τακτοποιήσεως - προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως ιδιοκτησιών (π.χ οικοπέδων) φέρει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξεως, κατόπιν της κυρώσεως της από το Περιφερειάρχη και ως εκ τούτου, καθίσταται αμέσως εφαρμοστή, ανεξαρτήτως της ασκήσεως προσφυγής ή αίτησης ακυρώσεως κατ' αυτής, από τον έχοντα ή την έχουσα έννομο προς τούτο συμφέρον. Σε περίπτωση δε, που ένας εμπλεκόμενος επιθυμεί την περαιτέρω προσβολή της ως είρηται πράξεως, δύναται να απευθυνθεί ενώπιον των καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, κατ' εξάντληση και του τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας των, δηλαδή, του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε). Η πράξη τακτοποιήσεως - προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως οικοπέδων καθορίζει τα τμήματα και το εμβαδόν αυτών προς προσκύρωση ή αποζημίωση λόγω ρυμοτομήσεως. Η αντιστοίχιση του εμβαδού των εν λόγω τμημάτων με την επ' αυτών αναλογούσα χρηματική αξία, λαμβάνει χώρα κατ' ιδιωτική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων ή με τον καθορισμό τιμής μονάδος, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου πολιτικού Πρωτοδικείου. Εν τέλει, η εφαρμογή της, ως ανωτέρω, κυρωθείσης και κοινοποιηθείσης στους ενδιαφερομένους πράξεως επισπεύδεται από αυτούς, ο δε οικείος Δήμος δύναται να καταλάβει άμεσα με την κυρωτική απόφαση του Περιφερειάρχη τα αυτοαποζημιούμενα ρυμοτομούμενα τμήματα των ιδιοκτησιών. Εναλλακτικώς, η εφαρμογή της εν λόγω πράξεως, ως προς την κατάθεση αποζημιώσεως ρυμοτομούμενων, δύναται να επισπευσθεί και να εφαρμοστεί και από τρίτους, κατά τις σχετικές προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.2508/ Εν κατακλείδι, τονίζεται ότι η προβλεπομένη στις διατάξεις του άρθρου 32 επ. του Ν.Δ 17/7-16/8/1923 πράξη τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως ιδιοκτησιών, πρέπει απαραιτήτως να διακρίνεται από την προβλεπομένη στην διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 1337/1983 πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, η οποία συντάσσεται από την καθ' ύλην αρμοδία Υπηρεσία προκειμένου να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των ρυμοτομουμένων οικοπέδων ή να δοθεί σε αυτούς άλλο ακίνητο από εισφορά γής, επειδή οι προαναφερόμενες πράξεις ερείδονται επί διαφορετικής νομικής βάσης, που ρυθμίζει τα της υποστάσεως και του χαρακτήρος των και επομένως, διάφοροι καθίστανται οι σχετικώς προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις υπό το κράτος των οποίων τελεί η διοικητική διαδικασία εκδόσεως των. Βεβαίως, μία πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας, όταν η εδαφική περιοχή είναι πυκνοδομημένη, ενώ το αντίθετο ουδέποτε συμβαίνει. Όμως, σε κάθε περίπτωση, οι προειρημένες πράξεις, ήτοι, η πράξη τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως ιδιοκτησιών και η πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, είναι εκτελεστικές και μόνον της

12 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 12 πράξεως κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως (υπό τον όποιο νομικό τύπο αυτή περιβάλλεται) και, προκειμένου να εκδοθούν, δεν προϋποθέτουν την προηγούμενη έκδοση πράξεως εγκρίσεως μελέτης περιβαλλοντικών όρων, κάτι το οποίο εάν, κατά νόμον απαιτείτο, θα αφορούσε μόνον την διαδικασία εκδόσεως της πράξεως κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και όχι αυτήν των εκτελεστικών της πράξεων. Γ. Ιστορική και πραγματική βάση της υπό κρίση υπόθεσης 30. Εν προκειμένω, εκ της μελέτης και εξετάσεως των στοιχείων του σχετικού της υποθέσεως φακέλου, που ετέθησαν υπ όψιν του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προκύπτουν τα ως κατωτέρω διαλαμβανόμενα. 31. Με το από Βασιλικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 43/Δ/ ), το οποίο εκδόθηκε με πρόταση του τότε Υπουργού Δημοσίων Έργων, κατόπιν εισηγήσεως, πλην άλλων και της οικείας Δημοτικής Αρχής δια των υπ' αρ. 1088/ και 1290/ Πράξεων του Δημοτικού της Συμβουλίου, ενεκρίθη η τροποποίηση και η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, στην περιοχή πέραν των οδών *** και *** σύμφωνα με τους όρους της υπ' αρ. Ε. 5221/1970 πράξεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού Σχεδίων Πόλεων και του συνημμένου αυτής σχετικού πρωτοτύπου διαγράμματος υπό κλίμακα 1: 500 και ανετέθη στον εν λόγω Υπουργό η εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 32. Εν συνεχεία και μετά πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση του ως ανωτέρω Βασιλικού Διατάγματος ( ), οι κ.κ *** και ***, άμεσα ενδιαφερόμενοι περί της επιδίκου, υπό απαλλοτρίωση, εδαφικής εκτάσεως, δια της από αιτήσεως τους προς την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ***/ , αιτήθηκαν την διάνοιξη τμήματος ανωνύμου οδού καθέτου της οδού *** και παραλλήλου της οδού *** και την επανασύνταξη της ήδη ακυρωθείσης υπ' αρ. ***/2001 πράξεως προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως, λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησιών που έκειντο στον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα επί των οδών ***, *** και Ανωνύμου τοιαύτης. 33. Ακολούθως, η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων με το υπ' αρ. πρωτ. ***/ (αρ.εσωτ.πρωτ.***/ ) έγγραφο της προς την Διεύθυνση Πολεοδομίας του ιδίου Δήμου, ζήτησε από την τελευταία να προβεί, βάσει των υπαρχόντων τοπογραφικών διαγραμμάτων, στην ανασύνταξη της ήδη ακυρωθείσης υπ' αρ. ***/2001 πράξεως προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας. 34. Περαιτέρω, η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων και δη, το Τμήμα Απαλλοτριώσεων αυτής, ως έχον, πλήν άλλων, την καθ' ύλην αρμοδιότητα επί της μελέτης και συντάξεως πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως ιδιοκτησιών λόγω ρυμοτομίας για την διάνοιξη κοινοχρήστων χώρων κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, όστις καθίσται και επισπεύδων της διαδικασίας εκδόσεως της επιμάχου πράξεως, επελήφθη του προτεινομένου εγχειρήματος και επί το πρώτον, δια του υπ' αρ. πρωτ. ***/ νομίμως επιδοθέντος στους σχετικώς ενδιαφερομένους, μεταξύ αυτών και του κ. ***, εγγράφου της, προέβη στην πρόσκληση των εν λόγω ενδιαφερομένων να παρευρίσκονται σε τακτώς ορισθείσα ημερομηνία και ώρα (***/5/2003, π.μ) στην υπό απαλλοτρίωση εδαφική έκταση, προκειμένου να υποδείξουν τά όρια των εκεί κειμένων ιδιοκτησιών τους, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας αυτών, ενώ εν συνεχεία, δια του υπ' αρ. πρωτ. *** νομίμως επιδοθέντος, δι' αρμοδίου δικαστικού επιμελητού, εγγράφου της προς τους ενδιαφερομένους κ.κ ***, ***,*** και ***, αφού προηγουμένως απεφάνθη ότι, τεμάχιο οικοπέδου ιδιοκτησίας της κ ας *** πρέπει να προσκυρωθεί στην ιδιοκτησία των κ.κ *** και λοιπών κατόπιν αποζημιώσεως, όρισε προθεσμία

13 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 13 ενός μηνός από κοινοποιήσεως του εν λόγω εγγράφου, προκειμένου αυτοί να διακανονίσουν με ιδιωτική συμφωνία το ζήτημα της σχετικής προσκυρώσεως, παρερχομένης δε απράκτου της ορισθείσης προθεσμίας, θα προέβαινε στην αναγκαστική προσκύρωση του επιμάχου τεμαχίου. 35. Κατόπιν τούτων, το Τμήμα Απαλλοτριώσεων της Διευθύνσεως Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, προέβη στην σύνταξη και έκδοση της υπ' αρ. ***/2005 πράξεως μετά του αναποσπάστως συνοδεύοντος και συνημμένου αυτής θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος, εμφαίνοντος τις υπό απαλλοτρίωση εδαφικές εκτάσεις, αφού προηγουμένως έλαβε υπ' όψιν τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, το από ***/1973 εκδοθέν Διάταγμα δια του οποίου ετέθησαν τα ελάχιστα όρια επιφανείας και διαστάσεων των οικοπέδων της επίμαχης περιοχής, ως και το προεκτεθέν Διάταγμα δια του οποίου ρυθμίζοντο ζητήματα ρυμοτομίας στην συγκεκριμένη εδαφική έκταση και κοινοποίησε αυτήν (την πράξη) μετά του σχετικού διαγράμματος σε όλους τους ενδιαφερομένους, δια του υπ' αρ. πρωτ. ***/ εγγράφου του, προκειμένου να λάβουν γνώση ή και να ασκήσουν ενστάσεις κατ' αυτής εντός δεκαπενθημέρου προθεσμίας από της κοινοποίησής της και, εν συνεχεία, διαβίβασε αυτήν στο Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Τομέα Κεντρικής Αθήνας της τότε Νομαρχίας Αθηνών, προκειμένου να κυρωθεί κατά νόμο. 36. Πράγματι, η Νομαρχία Αθηνών, αφού προηγουμένως θεώρησε και ήλεγξε την προειρημένη πράξη μετά του συνημμένου αυτής τοπογραφικού διαγράμματος και διεπίστωσε, αφ' ενός μεν, την ανυπαρξία εμπροθέσμως ασκηθεισών κατ' αυτής ενστάσεων, αφ' ετέρου δε, την μη εφαρμογή του Α.Ν 625/1968, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3212/2003, επί της υπ' αρ. (1) εμφαινομένης στην επίμαχη πράξη ιδιοκτησίας προέβη στην κατά νόμο μερική κύρωση αυτής, ως καλώς εχούσης από τεχνικής άποψης, πλήν της παραγράφου 3 αυτής, την οποίαν (παράγραφο) ακύρωσε προκειμένου να ανασυνταχθεί κατά νόμο, δια της υπ' αρ. πρωτ. ***/ αποφάσεως της και συνάμα, δια ταυταρίθμου κοινοποιητικού εγγράφου της, την επέδωσε νόμιμα, με αρμόδιο δικαστικό επιμελητή, στο σύνολο των ενδιαφερομένων, επισημειώνοντας ταυτόχρονα στο σώμα αυτής την δυνατότητα των εν θέματι ενδιαφερομένων περί εμπροθέσμου ασκήσεως προσφυγής κατά της εν λόγω πράξεως ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας, μόνο για λόγους αναγομένους στην νομιμότητα εκδόσεως της, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 18 του Ν. 2218/ Κατόπιν της εξελίξεως αυτής, η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων με το υπ' αρ. πρωτ / (αρ. εσωτ. Πρωτ. 45/3196/ ) έγγραφο της προς την Διεύθυνση Πολεοδομίας του ιδίου Δήμου, ζήτησε την ανασύνταξη της υπ' αρ. 1/2005 πράξεως αναλογισμού αποζημιώσεως, προκειμένου περί συντελέσεως της απαλλοτριώσεως των επιδίκων εδαφικών εκτάσεων των κειμένων επί των οδών *** και ***, σύμφωνα με τα προηγουμένως αποσταλθέντα από αυτήν τοπογραφικά σχέδια. 38. Πράγματι, η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων επελήφθη του προτεινομένου, ως ανωτέρω, αιτήματος και αφού μετήλθε της κατά νόμον οριζομένης διαδικασίας, προέβη στην έκδοση της υπ' αρ. ***/2007 πράξεως αναλογισμού αποζημιώσεως, λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κειμένης εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών ***, *** και Ανωνύνου, η οποία ανασύνταξε μερικώς την υπ' αρ. 1/2005 προηγουμένως εκδοθείσα ομοία πράξη της κατά το σημείο υπ' αρ. 3 του διατακτικού αυτής, το οποίο, ως προεμνήσθη, είχε ακυρωθεί δια της υπ' αρ. ***/ Αποφάσεως της (τότε) Νομαρχίας Αθηνών. Ακολούθως, η επίμαχη πράξη (***/2007) μετά του αναποσπάστως συνοδεύοντος και συνημμένου αυτής θεωρημένου από μηνός Μαΐου 2007 τοπογραφικού διαγράμματος, εμφαίνοντος τις υπό απαλλοτρίωση εδαφικές εκτάσεις, διεβιβάσθη στο Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων της Διευθύνσεως Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών και αφού προηγουμένως ελέγχθηκε κατά τον νόμο, κυρώθηκε από αυτήν, ως καλώς έχουσα από τεχνικής απόψεως, δια της υπ' αρ. πρωτ. ***/ Αποφάσεως της.

14 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα Περαιτέρω, το Πρωτοδικείο Αθηνών ( Τμήμα Απαλλοτριώσεων) δια της υπ' αρ. ***/ Αποφάσεως του, η οποία εξεδόθη επί ασκηθείσης από αιτήσεως του Δήμου Αθηναίων κατά των δικαιούχων και υποχρέων αποζημιώσεως των επιδίκων ιδιοκτησιών, καθόρισε προσωρινώς την τιμή μονάδος αποζημιώσεως των υπό ρυμοτομική απαλλοτρίωση εδαφικών εκτάσεων των ιδιοκτησιών των ευρισκομένων εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και κειμένων επί των οδών ***, *** αι Ανωνύμου τοιαύτης, ως αναφέρονται στις υπ' αρ. ***/2005 και ***/2007 πράξεις προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως με στοιχεία 1 και Εν συνεχεία, η κ. *** δια της υπ' αρ. πρωτ. ***/ αιτήσεως της προς την Διεύθυνση Οδοποιΐας & Αποχετεύσεως του Δήμου Αθηναίων, ζήτησε την χορήγηση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων, την τεχνική περιγραφή, την οριζοντιογραφία, τις κατά μήκος τομές και την υδραυλική μελέτη της προς κατασκευήν, λόγω ρυμοτομήσεως, Ανωνύμου Οδού, η οποία είναι παράλληλη προς την οδό ***, αρχίζοντας από την οδό *** και καταλήγοντας στην οδό ***. 41. Ακολούθως, η Διεύθυνση Οδοποιΐας και Αποχετεύσεως του Δήμου Αθηναίων δια του υπ' αρ. πρωτ. ***/ εγγράφου της προς την κ. ***, ναι μεν απάντησε σε αυτήν, γνωστοποιώντας της την ανυπαρξία και την μη περιέλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο σε αυτήν σχετικώς συνταχθεισών μελετών, αφορωσών περί του κρισίμως υποβαλλομένου αιτήματος της, όχι όμως και εντός της προς τούτο ταχθείσης πεντηκονθημέρου προθεσμίας, κατά τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.2690/1999 ως ισχύει. 42. Περαιτέρω, η καταγγέλλουσα μετά των υπολοίπων συγγενών της ιδιοκτητών των επιδίκων εδαφικών εκτάσεων, προσέφυγαν με την από ***/2012 εξώδικο δήλωση-πρόσκληση και διαμαρτυρία μετ' επιφυλάξεως δικαιωμάτων ενώπιον, πλήν άλλων και του Δήμου Αθηναίων, προτάσσοντας το απαράδεκτο, παράνομο και κατά πάντα αναιτιολόγητο επί της διαδικασίας εκδόσεως των υπ' αρ. ***/2005 και ***/2007 πράξεων προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως, εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων και εκ τούτου, αιτούντο την άμεση ανάκληση των προειρημένων πράξεων, ως αυθαιρέτως και παρανόμως εκδοθεισών, επιφυλασσόμενοι, προς τούτο, επί παντός νομίμου δικαιώματος των. 43. Εν τέλει, η καταγγέλλουσα επανήλθε από κοινού μετ' άλλων ενδιαφερομένων επί των εν θέματι εδαφικών εκτάσεων και δια του από ***/2013 εγγράφου των προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, αιτούντο την ανάκληση των υπ' αρ. ***/2001, ***/2005 και ***/2007 πράξεων προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως ιδιοκτησιών, λόγω ρυμοτομίας και την εκπόνηση και σύνταξη των αναγκαίων μελετών περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, ως και την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων, προκειμένου περί κατασκευής της, ως ανωτέρω αναφερθείσης, Ανωνύμου Οδού καθ' άπαν το μήκος της. 44. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων της Διευθύνσεως Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, ορθώς προέβη στην μελέτη και σύνταξη των επιμάχων πράξεων προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως ιδιοκτησιών λόγω ρυμοτομίας ( ***/2005 και ***/2007), οι οποίες σκοπούν στην τμηματική εφαρμογή του εγκεκριμένου, κατά την έννοια του Ν.Δ 17/7-16/8/1923 ως ισχύει, ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, δυνάμενες να συντάσσονται ακόμη και επί μεμονομένων περιπτώσεων, αφού προηγουμένως τήρησε την σχετικώς προβλεπομένη διαδικασία, ήτοι, συνέταξε κτηματολογικό διάγραμμα και συσχέτισε αυτό με τις σαφώς οριζόμενες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, προσεκάλεσε νομίμως τους ιδιοκτήτες των υπό απαλλοτρίωση εδαφικών εκτάσεων προκειμένου αυτοί να υποδείξουν τα όρια των κειμένων ιδιοκτησιών τους, παρέσχε προθεσμία μηνός σε αυτούς προκειμένου να διακανονίσουν κατ' ιδιωτική συμφωνία ζητήματα αποζημιώσεως επί αναγκαστικώς προσκυρωτέων τμημάτων ιδιοκτησιών, κοινοποίησε τις επίμαχες πράξεις δια δικαστικού επιμελητού στους σχετικώς ενδιαφερομένους και όρισε

15 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 15 δεκαπενθήμερη προθεσμία ασκήσεως ενστάσεων κατ' αυτών και εν τέλει, διεβίβασε τις εν λόγω πράξεις μετά του σχετικού φακέλλου στην τότε Νομαρχία Αθηνών, προκειμένου να κυρωθούν κατά νόμον. Ειδικώς και κατά την προεπισημανθείσα διαδικασία, το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων συνέταξε και κοινοποίησε σχετικώς, κατ' αρχάς, την υπ' αρ. ***/2001 πράξη προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας, η οποία ακυρώθηκε από την τότε Νομαρχία Αθηνών, δια της υπ' αρ. πρωτ. ***/2001 Αποφάσεως της, λόγω αμφισβητήσεως ορίων και προτάθηκε η κατά νόμον ανασύνταξη της και εν συνεχεία, τις υπ' αρ. 1/2005 και 3/2007 όμοιες πράξεις, αφορώσες περί των οδών ***, *** και Ανωνύμου τοιαύτης, χωρίς να ασκηθούν κατ' αυτών ενστάσεις, ενώ περαιτέρω, οι εν λόγω πράξεις κυρώθηκαν δι' αντιστοίχων αποφάσεων της τότε Νομαρχίας Αθηνών, κατά των οποίων, επίσης, δεν εχώρησαν προσφυγές. Ειδικότερα, στο σώμα της υπ' αρ. ***/2005 πράξεως προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως και δη, στο υπ' αρ. 1 στοιχείο του διατακτικού αυτής, αναφέρεται ρητώς η υποχρέωση της ιδιοκτησίας *** να αποζημιώσει την ιδιοκτησία της ***, λόγω προσκυρώσεως (στην ιδιοκτησία της πρώτης από αυτήν της δεύτερης) και ρυμοτομήσεως (δηλαδή, καταληφθείσης ιδιοκτησίας της δεύτερης από την υπό κατασκευήν οδό) εδαφικών εκτάσεων εμβαδού *** m 2 και *** m 2 αντιστοίχως. Ακολούθως, το περιεχόμενο της υπ' αρ. ***/2007 πράξεως αναλογισμού αποζημιώσεως, ουδόλως αφορά την ιδιοκτησία ***, καθ' όσον, η εν λόγω πράξη, ρυθμίζει το ζήτημα της αυτοαποζημιώσεως της ιδιοκτησίας *** για εδαφική έκταση εμβαδού *** m 2 και την υποχρέωση του Δήμου Αθηναίων να αποζημιώσει την εν λόγω ιδιοκτησία για εδαφική έκταση εμβαδού ***, αφού προηγουμένως η ως είρηται ιδιοκτησία προβεί στην εξάντληση των προβλεπομένων υποχρεώσεων της, κατά τους ορισμούς του Α.Ν 625/1968, ως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα με τον Ν. 3212/ Περαιτέρω, ο Δήμος Αθηναίων, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ.***/2002 σχετικής αιτήσεως και του κ ου ***, που αιτείτο την ανασύνταξη της υπ' αρ. ***/2001 πράξεως αναλογισμού αποζημιώσεως, κατέστη επισπεύδων της διαδικασίας εκπονήσεως και συντάξεως των εν θέματι πράξεων ( ***/2005 και ***/2007), αναλαμβάνων έτσι και την σχετική οικονομική επιβάρυνση που συνεπήγετο η κρίσιμη διαδικασία (μελέτη και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, επιδόσεις σχετικών εγγράφων δια δικαστικού επιμελητή, κ.α ). 46. Εν τέλει και τούτο πρέπει να επισημανθεί εμφαντικώς, η καταγγέλλουσα εσφαλμένως χαρακτηρίζει και εκλαμβάνει τις υπ' αρ. ***/2005 και ***/2007 πράξεις προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας ως πράξεις εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, καθ' όσον, ως και εις την μείζονα σκέψη εξετέθη, οι μεν πρώτες αντλούν την νομική τους υπόσταση από τις διατάξεις του άρθρου 32 επ. του Ν.Δ 17/7 16/8/1923 ως ισχύει και προκειμένου να εκδοθούν, δεν προϋποθέτουν την προηγούμενη μελέτη και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ενέργεια, που άλλωστε αφορά ορισμένη μόνον κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων ρητώς περιγραφομένη στον νόμο και όχι περιπτώσεις τμηματικής εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως), οι δε δεύτερες ερείδονται επί διακριτής νομικής βάσεως και συγκεκριμένα, στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1337/1983, διαφοροποιουμένης, επομένως και της διοικητικής διαδικασίας εκδόσεως των, αφορούν εδαφικές περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως μετά την έκδοση και δημοσίευση του Νόμου αυτού (1337/1983), καταρτώνται δε εφ' ολοκλήρου της πολεοδομικής ενότητος, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των ιδιοκτησιών των κειμένων στην περιοχή που αυτή καταλαμβάνει και που εντάσσεται στο σχέδιο πόλεως και τελούν υπό καθεστώς εισφορών γής και χρήματος. Δ. Συμπέρασμα 47. Εν όψει των ανωτέρω, συνάγεται ότι, ο προταθείς καταγγελτικός ισχυρισμός περί παραβάσεως των Νόμων, 1337/1983, 1515/1985 και 1650/1986, δια της εκδόσεως των υπ' αρ. ***/2001, ***/2005 και ***/2007 πράξεων προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, επειδή δεν τηρήθηκε προηγούμενη

16 Διαμεσολάβηση 77/2013 Σελίδα 16 διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως και δεν ελήφθη υπ' όψιν ολόκληρος η νότια πλευρά του επιμάχου οικοδομικού τετραγώνου, επί του οποίου κείται η ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας, αλλά μόνον τμήμα αυτής, για μεν την πρώτη αναφερομένη πράξη (***/2001), παρέλκει ως αλυσιτελής, καθ' όσον, η πράξη αυτή ήδη ακυρώθηκε με την υπ' αρ. ***/2001 Απόφαση της τότε Νομαρχίας Αθηνών, για δε την δεύτερη και τρίτη αναφερομένη πράξη (***/2005 και ***/2007), αβασίμως προβάλλεται και ως εκ τούτου, καθίσταται απορριπτέος. Ομοίως και υπό τοιαύτη ιστορική και νομική θεώρηση, απορριπτέο καθίσταται και το προταθέν αίτημα της καταγγέλλουσας περί ανακλήσεως των επιδίκων πράξεων. VI. Προτάσεις 48. Ενόψει των ανωτέρω και υπό το πρίσμα της αρχής της χρηστής και επιεικούς διοίκησης, αλλά και της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης προτείνει τις ως κατωτέρω διαλαμβανόμενες ενέργειες: α) Για λόγους συστημικής του δικαίου πληρότητος, η καταγγέλλουσα, εφ' όσον ήθελε προτάξει, διαφορετικούς, εν σχέσει με τους προταθέντες, νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, ικανούς να κλονίσουν το αιτιολογικό έρεισμα των επιδίκως αναφερομένων πράξεων (***/2005 και ***/2007), δύναται να αιτηθεί την ανάκληση αυτών ενώπιον της καθ' ύλην αρμοδίας Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, η οποία εκκίνησε την επίμαχη διαδικασία εκδόσεως των και β) Επ' ευκαιρία της εξετασθείσης υποθέσεως και κατ' αναγωγή επί ενδελεχώς διερευνηθεισών περιπτώσεων ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως, που ήχθησαν ενώπιον του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και προκειμένου οι περιπτώσεις αυτές να τυγχάνουν της δέουσας δραστικής και ουσιαστικής αντιμετωπίσεως, αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία τελματωδών καταστάσεων, ικανών να πλήξουν τόσο την Διοίκηση, όσο και τους διοικουμένους και μόνον το δημόσιο συμφέρον, εν τέλει, να μην εξυπηρετείται, προτείνεται όπως, η Δημοτική Διοίκηση, δια του καθ' ύλην αρμοδίου οργάνου της, πριν ασκήσει την εκ του νόμου προβλεπομένη γνωμοδοτική της αρμοδιότητα επί της διαδικασίας εκδόσεως πράξεων κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, προς εφαρμογήν σχεδίων πόλεων, από το αρμόδιο προς τούτο κρατικό όργανο, πρέπει να είναι ασφαλώς και επιμελώς βεβαία ότι κέκτηται όλων εκείνων των αναγκαίων μέσων, τον προγραμματισμό και την οργάνωση των οποίων έχει διασφαλίσει, που θα της επιτρέψουν να συμβάλλει στην συντέλεση και ολοκλήρωση των εν λόγω απαλλοτριώσεων, κατά τον λόγο της αρμοδιότητος της, ειδάλλως, να αφίσταται πάσης συναφούς διαδικασίας, ικανής να κατατείνει σε τέλμα την κρίσιμη διοικητική δράση. Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασίλης Σωτηρόπουλος

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 62/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) [Πίνακας καταγγελλόντων] Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2. Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα

Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2. Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2 Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Γραφείο Υπουργού ΕΣΔΔΑ κ. Προκόπη Παυλόπουλο Βασ. Σοφίας 15 10674 Αθήνα Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Θέμα : Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής]

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] Περίληψη Η πράξη χαρακτηρισμού οικοδομής ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης εκδίδεται με διαφορετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ: διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ:  διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα