ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"

Transcript

1 Τμήμα Βιομηχανικής Π ληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας Έ τος ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Υλοποίηση από τις σπουδάστριες ΑΕΜ Τζούτη Μαριάννα 1054 Καλπάκη Ζαχαρούλα Επ ιβ λέπ ω ν κ α θ η γη τή ς: κ.μ ήτσα Α ικατερ ίνη

2 Τμήμα Βιομηχανικής Π ληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας Έ τος ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Υλοποίηση από τις σπουδάστριες ΑΕΜ Τζούτη Μαριάννα 1054 Καλπάκη Ζαχαρούλα Επιβ λέπ ω ν κ α θ η γ η τή ς: κ.μ ήτσα Α ικατερ ίνη Μεσιτικό Γ ραφείο Page 2

3 ΠΕΡΤΓΡΑΦΗ Σήμερα όλες οι εταιρίες χρειάζονται να χρησιμοποιούν προγράμματα που θα εξυπηρετούν με τον καλύτερο και γρηγορότερο τρόπο για ανάγκες τους. Έτσι ως θέμα αυτής της Πτυχιακής Εργασίας επιλέχθηκε να δημιουργηθεί η απαραίτητη εφαρμογή που θα λειτουργεί για το μεσιτικό γραφείο EXTRA. Πρωτεύων σκοπός είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής, ευέλικτης και εύχρηστης βάσης δεδομένων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του γραφείου και ταυτόχρονα των πελατών. Αυτή τη στιγμή η εταιρία αποτελείται από ένα κατάστημα, το οποίο διαχειρίζεται ο διευθυντής, που είναι και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Για τα γραμματειακά θέματα της εταιρίας είναι υπεύθυνη μια γραμματέας, ενώ για τις πωλήσεις/ενοικιάσεις των ακινήτων καθώς και για την εξυπηρέτηση των πελατών αρμόδιοι είναι οι υπάλληλοι. Οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν μέρος της βάσης του μεσιτικού γραφείου ώστε να πληροφορούνται για τα ακίνητα που παρέχονται από το EXTRA μέσω του διαδικτύου. Ο διευθυντής, καθώς και η γραμματέας έχουν οριστεί ως εξειδικευμένοι χρήστες, ενώ οι υπάλληλοι είναι οι απλοί χρήστες της βάσης δεδομένων. Επομένως ο διευθυντής και η γραμματέας είναι εξοικειωμένοι με τη δομή της βάσης δεδομένων και τις λειτουργίες που προσφέρει, ενώ οι υπάλληλοι ως απλοί χρήστες χειρίζονται τα δεδομένα της βάσης μέσω των επιλογών που παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον. Έχει προβλεφθεί το ενδεχόμενο επέκτασης των καταστημάτων της εταιρίας ώστε μελλοντικά να μπορούν να προστεθούν και να ενημερωθούν και άλλα καταστήματα στη βάση (μέσω ενός μοναδικού κωδικού που αντιστοιχεί στο παρόν κατάστημα). Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται μια εύκαμπτη (flexible) βάση που να μπορεί να αποφεύγει σημαντικά προβλήματα στην δομή της αφότου δημιουργηθεί. Το εργαλείο υλοποίησης που θα χρησιμοποιήσουμε για την βάση δεδομένων είναι MySql και για το user interface (γραφικό περιβάλλον) θα χρησιμοποιηθεί η PHP. Για να μπορούν να συνδεθούν χρήστες σε μέρος της βάσης δεδομένων ώστε να ανακτούν πληροφορίες από αυτήν θα «σηκωθεί» σε έναν Apache server, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος στο Internet. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 3

4 Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ Για την δημιουργία ενός Project θα πρέπει γενικότερα να γίνει μια καλή ανάλυση του έργου και των απαιτήσεων του, ώστε οι τελευταίες να είναι υλοποιήσιμες και εφικτές. Θα πρέπει να εξετασθεί διεξοδικά η δομή του έργου και το περισσότερο βάρος να δοθεί στο σχεδιασμό του. Η υπόλοιπη πορεία της ολοκλήρωσης του Project βασίζεται στα αρχικά αυτά βήματα και είναι πιο συγκεκριμένη. Έτσι λοιπόν, αρχικά τέθηκαν οι απαιτήσεις του συστήματος αλλά και οι προδιαγραφές, ώστε να γίνει αντιληπτό το κατά πόσο είναι υλοποιήσιμες. Αφού αποφασίστηκαν οι τελικές προδιαγραφές, τότε έγινε η σχεδίαση του έργου. Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν με σκοπό το έργο να γίνει όσο το περισσότερο δυνατόν λειτουργικό. Στην συνέχει ακολουθεί η υλοποίηση, η οποία περιλαμβάνεται από τον φυσικό σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων και τον κώδικα που διαχειρίζεται αυτή την βάση και τη ροή του έργου. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει αναλυτικά την σχεδίαση και την υλοποίηση του συστήματος που δημιουργήθηκε. Τέλος, αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν καθώς και τα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν με το τέλος της εργασίας αυτής. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οργάνωση Βιβλίου... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α παιτήσεις Τρόπος υλοποίησης Προβλήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Εγχειρίδιο Χρήσης)...17 Οδηγίες εγκατάστασης απαραίτητων προγραμμάτω ν...73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β(Λεξικό Δεδομένων) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ...89 Προδιαγραφές...89 Απαιτήσεις Δοσοληψιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ(ΜΟΣ) Ανάπτυξη και επικύρωση τοπικού Λογικού Μοντέλου Δ εδομένω ν...93 Τοπικό Λογικό Μοντέλο Δεδομένων...95 Δημιουργία σχέσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε(Φυσικός Σχεδιασμός) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μεσιτικό Γ ραφείο Page 5

6 Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 1 Σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που θα αφορά ένα μεσιτικό γραφείο. Μέσω από την web αυτή εφαρμογή θα εξυπηρετούνται οι πελάτες του μεσιτικού γραφείου αλλά και τα άτομα τα οποία εργάζονται σε αυτό. Γενικότερα κάθε είδους χρήστης θα αλληλεπιδρά μέσω του ισοτόπου του μεσιτικού Γραφείου. Το μεσιτικό γραφείο για το οποίο αναφέρεται η Πτυχιακή Εργασία, υποθετικά ονομάζεται Extra. Η εταιρία Extra λοιπόν αποτελείται από ένα κατάστημα που περιλαμβάνεται από πολλές προσωπικότητες όπου η κάθε μια έχει τον δικό της ρόλο. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνεται από ένα άτομο που Διευθύνει το κατάστημα, τους υπαλλήλους της και τους πελάτες της. Ο Διευθυντής είναι αυτός που θα ελέγχει το κατάστημα και τους υπαλλήλους του, στους οποίους αναθέτει τις δραστηριότητες που χρειάζεται. Οι υπάλληλοι αναλαμβάνουν να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες και να τους εξυπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο. Επικοινωνούν μαζί τους, κανονίζουν συναντήσεις και διαμεσολαβούν για την οποιανδήποτε επικοινωνία μεταξύ των πελατών. Όμως όπως είναι φυσιολογικό τίποτα από τα παραπάνω δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν πρώτα οι ενδιαφερόμενοι που είναι οι πελάτες. Ένας πελάτης μπορεί να είναι είτε αυτός που ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα ακίνητο είτε αυτός που ενδιαφέρεται να το πουλήσει. Επομένως, οι κατηγορίες τους είναι δύο: οι απλοί πελάτες και οι ιδιοκτήτες. Ένας ιδιοκτήτης μπορεί να χρειαστεί να έρθει σε επαφή με κάποιον πελάτη ή και το αντίθετο. Για αυτήν λοιπόν την επαφή υπεύθυνος είναι ο υπάλληλος της εταιρίας. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο κατάστημα στο μέλλον και ενδεχομένως η εταιρία επεκταθεί, το κατάστημα αυτό θα διευθύνεται από τον δικό του Διευθυντή και θα αποτελείται από τους δικούς του υπαλλήλους. Έκτός από τα άτομα που περικλείουν ένα μεσιτικό γραφείο, υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψιν από τη στιγμή που θα κλείσει κάποια συμφωνία. Χρειάζεται λοιπόν δημιουργείται ένα συμβόλαιο το οποίο θα αποδεικνύει ότι το ακίνητο πλέον είναι δεσμευμένο. Επίσης, ο ρόλος του συμβολαίου είναι να εγγυροποιεί στον πελάτη ότι το ακίνητο ανήκει σε αυτόν. Για να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει να διατηρούνται τα στοιχεία του κάθε πελάτη αλλά και του ακινήτου που δεσμεύτηκε. Σε συνδυασμό με την παραπάνω περιγραφή για το πως λειτουργεί ένα μεσιτικό γραφείου, μπορεί να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ενός συστήματος που θα διατηρεί τα απαραίτητα στοιχεία και θα δημιουργεί συμβόλαια. Το σύστημα αυτό λοιπόν θα διατηρεί τα στοιχεία για τον διευθυντή, τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους ιδιοκτήτες και τα ακίνητα. Έτσι, θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα στοιχεία για να δημιουργείται κάποιο συμβόλαιο. Όμως όλα αυτά τα στοιχεί θα πρέπει να εισάγονται, να επεξεργάζονται και να ελέγχονται από έναν χρήστη. Την αρμοδιότητα αυτή την αναλαμβάνει ο λεγόμενος Διαχειριστής (administrator), ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι ο Διευθυντής της εταιρίας. Όμως ο Διευθυντής κατά συνέπεια εκτός από το να ασχολείται με τις εγγραφές του συστήματος έχει και την ευθύνη ολόκληρου του καταστήματος για οποιοδήποτε θέμα. Οπότε μοιράζεται τις αρμοδιότητες του συστήματος με έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας (αναλόγως τον όγκο της εργασίας) και τους καθιστά υπεύθυνους για τα γραμματειακά θέματα και για αυτό το κομμάτι εξολοκλήρου. Ο υπάλληλος λοιπόν που έχει αυτόν τον ρόλο στην εταιρία ονομάζεται Υποστηρικτής (Support). Οι υπόλοιποι είναι απλοί υπάλληλοι. Ο Διαχειριστής και ο Υποστηρικτής μπορεί να βλέπει και να διαχειρίζεται τα στοιχεία όλων των εγγραφών με τη διαφορά ότι ο Υποστηρικτής δεν έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα στοιχεία του Διαχειριστή. Ως επιπλέον αρμοδιότητα ο Υποστηρικτής έχει την δημιουργία του συμβολαίου και την ενημέρωση του συστήματος (περιγράφεται παρακάτω). Ο Διαχειριστής περισσότερο παρακολουθεί την κίνηση του καταστήματος παρά επεξεργάζεται τα στοιχεία εκείνων που το περιλαμβάνουν. Επιπλέον αρμοδιότητά του είναι να αναθέτει στους υπαλλήλους δραστηριότητες για τις οποίες θα ενημερώνονται μέσα από το σύστημα. Πέρα από την διατήρηση στοιχείων και την επεξεργασία τους, το σύστημα αυτό δίνει την δυνατότητα στους πελάτες και τους ιδιοκτήτες της εταιρίας να ενημερώνονται και εκείνοι για την κατάσταση των ακινήτων των οποίων τους ενδιαφέρει. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 6

7 Πιο συγκεκριμένα, ο καθένας που θα επισκέπτεται την ιστοσελίδα της εταιρίας θα μπορεί να βλέπει τα ακίνητα τα οποία ενοικιάζονται ή πωλούνται αντίστοιχα και θα ενημερώνεται για τα νεότερα τις εταιρίας. Επίσης θα μπορεί να επικοινωνεί και με τους υπαλλήλους της εταιρίας με σκοπό να κανονιστεί κάποιο ραντεβού ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την εταιρία. Στη συνέχει ο κάθε επισκέπτης μπορεί να γίνει και μέλος στο ιστότοπό ης Extra δημιουργώντας έναν λογαριασμό. Μέσα από τον λογαριασμό του ο πελάτης θα μπορεί να βλέπει τα ακίνητα που τον ενδιαφέρουν με επιπλέον στοιχείο το κόστος και την διεύθυνση του ακινήτου. Επίσης θα μπορεί να έχει επικοινωνία με την εταιρία χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που του προσφέρεται. Κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορεί και ο ιδιοκτήτης που έχει δημιουργήσει λογαριασμό να επικοινωνεί με την εταιρία Η διαφορετικότητα του ιδιοκτήτη από τον απλό πελάτη είναι ότι θα μπορεί να παρακολουθεί από τον λογαριασμό του την κατάσταση των ακινήτων του. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται μέσα από τον λογαριασμό του για το αν το ακίνητό του πωλήθηκε ή ενοικιάστηκε αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά, οι χρήστες που αφορούν άτομα της εταιρίας, θα έχουν και εκείνοι το δικό τους πιστοποιητικό και αναγνωριστικό για να παρακολουθούν ο καθένας τις δικές του αρμοδιότητες αντίστοιχα. Το πιστοποιητικό και αναγνωριστικό του κάθε χρήστη δημιουργείται και δίνεται από τον Διευθυντή-Διαχειριστή του καταστήματος. Ο Διαχειριστής και ο Υποστηρικτής, όπως προαναφέρθηκε είναι εκείνοι οι οποίοι επεξεργάζονται κατά κύριο λόγο τα δεδομένα και τις εγγραφές για το κάθε τι. Οπότε ο λογαριασμός τους δίνει την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον για να μπορούν αυτών των ειδών οι χρήστες να διαχειρίζονται τις εγγραφές. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο Υποστηρικτής έχει επιπροσθέτως την αρμοδιότητα να ενημερώνει την ιστοσελίδα με τις νέες ειδήσεις της εταιρίας. Κατά συνέπεια, έναν λογαριασμό χρειάζεται να έχει και ο Υπάλληλος. Μέσα από τον λογαριασμό του ενημερώνεται για τα ακίνητα τα οποία του έχουν ανατεθεί από τον Διευθυντή-Διαχειριστή να αναλάβει. Επίσης παρακολουθεί για το αν το ακίνητο που έχει αναλάβει αν έχει δεσμευτεί ή όχι. Τέλος έχει επικοινωνία με τους πελάτες και τους ιδιοκτήτες. Όλα όσα περιγράφηκαν παραπάνω αναλύονται και παρουσιάζονται λεπτομερώς στη συνέχεια. Θα εξεταστούν οι απαιτήσεις του υποτιθέμενου πελάτη και κατά συνέπεια θα γίνει ανάλυση του έργου με σκοπό την υλοποίησή του στην πράξη. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 7

8 Οργάνωση του Βιβλίου Κ εφ άλαιο 2 Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θέμα της Πτυχιακής Εργασίας με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό. Γίνεται αναφορά στα εμπόδια που εμφανίστηκαν κατά την υλοποίηση της εργασίας και στις λύσεις στις οποίες δόθηκαν προκειμένου να φτάσει κανείς στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, αναφέρονται οι αρχικές απαιτήσεις του συστήματος και εξετάζεται το κατά πόσο αυτές οι απαιτήσεις είναι εφικτές να προσαρμοστούν στην πράξη. Τέλος, παρουσιάζονται οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν πληροφορίες και ενδεχομένως βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της εργασίας. Κ εφ άλαιο 3 Εδώ γίνεται μια αυτοαξιολόγηση της δουλειάς που έγινε. Αναφέρονται τα συμπεράσματα του αποτελέσματος του συγκεκριμένου έργου. Επίσης υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις γενικότερα για την υλοποίηση της Πτυχιακής Εργασίας, καθώς και δίνονται ιδέες σχετικά με το πώς θα μπορούσε κάποιος να συνέχιση και να αναπτύξει αυτό το Project. Π αραρτήυατα Σ το Παράρτημα Α παρουσιάζεται το εγχειρίδιο χρήσης (user manual) της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε. Είναι οδηγίες για έναν οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς να χρειάζεται κάποιος από αυτούς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών. Πιο απλά γίνεται περιγραφή της εργαλείων της ιστοσελίδας με σκοπό την πλήρη κατανόησή της, ώστε να εξυπηρετηθεί ο κάθε χρήστης. Στο Παράρτημα Β παρουσιάζεται το λεξικό δεδομένων. Είναι το λεξικό όπου περιγράφονται όλα τα πεδία της βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, αναφέρονται τα ονόματα των πεδίων του κάθε πίνακα με τους αντίστοιχους τύπους και την επεξήγησή τους. Ο κάθε πίνακας έχει διαφορετικό λόγο ύπαρξης, συνεπώς και διαφορετικά πεδία. Το λεξικό δεδομένων βοηθάει στον ορισμό και την κατανόηση της ύπαρξης του καθενός από αυτά. Στο Παράρτημα Γ δίνονται οι «απαντήσεις» για το ποιες από τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2 είναι υλοποιήσιμες. Αυτές οι «απαντήσεις» είναι γνωστές ως προδιαγραφές. Με πιο απλά λόγια, δημιουργούνται οι προδιαγραφές του συστήματος με βάση του τι μπορεί να γίνει στην πράξη σωστά και απλά. Στο Παράρτημα Δ γίνεται η τεκμηρίωση των προδιαγραφώ και του έργου. Δηλαδή, γίνεται η παρουσίαση του εννοιολογικού σχεδιασμού και έπειτα του λογικού. Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων είναι και ο πιο σημαντικός. Από αυτά τα δύο σχεδιαγράμματα φαίνεται το πως συνδέονται οι πίνακες μεταξύ τους και στην ουσία μεταφερόμαστε από την θεωρία στην πράξη. Στο Παράρτημα Ε φαίνεται ο Φυσικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. Δηλαδή, ο κώδικας με τον οποίο δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων με τους αντίστοιχους πίνακές της. Β ιβλιογραφ ία Το βιβλίο τελειώνει με την βιβλιογραφία, στην οποία παρουσιάζονται οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Υπάρχουν αναφορές βιβλίων αλλά και ηλεκτρονικών βοηθημάτων που εντοπίστηκαν στο Διαδίκτυο. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 8

9 Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 2 Αφού έγινε περιληπτική αναφορά ως προς το θέμα της Πτυχιακής εργασίας, το επόμενο βήμα είναι να γίνει λεπτομερής περιγραφή σχετικά με το τι πρόκειται να υλοποιηθεί. Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός είναι η σχεδίαση μιας ιστοσελίδας για το μεσιτικό γραφείο Extra. Η ιστοσελίδα αυτή θα εξυπηρετεί είτε το προσωπικό της εταιρίας είτε τους πελάτες της. Το πρώτο σκέλος της εργασίας αφορά το προσωπικό της εταιρίας και τα άτομα που ανήκουν σε αυτήν. Η εταιρία αποτελείται από το υπαλληλικό προσωπικό, του οποίου ρόλος είναι να επικοινωνεί με τους πελάτες, να τους εξυπηρετεί και να αναζητά τα ακίνητα τα οποία επιθυμούν. Επίσης, θα πρέπει να επικοινωνούν και με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με σκοπό να βρουν ενδιαφερόμενους για τα ακίνητά τους. Το υπαλληλικό προσωπικό το διαχειρίζεται ο διευθυντής της εταιρίας. Είναι εκείνος ο οποίος ρυθμίζει όλες τις δραστηριότητες του καταστήματος. Ως βοηθός του διευθυντή υπάρχει ο/η γραμματέας. Το δεύτερο σκέλος αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες της εταιρίας, οι οποίοι είναι οι πελάτες και οι ιδιοκτήτες. Ο πελάτης μπορεί να έχει επαφή με την εταιρία ανα πάσα ώρα και στιγμή, το ίδιο και ο ιδιοκτήτης. Όπως φαίνεται, αυτοί οι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και με την εταιρία. Ο καθένας τους ξεχωριστά έχουν διαφορετικό ρόλο και υπάρχουν για διαφορετικό σκοπό. Οι αρμοδιότητες που αναλογούν στον καθένα είναι ποικίλες και φαίνονται παρακάτω: Ο διευθυντής έχει τον ρόλο του Διαχειριστή του συστήματος. Επιβλέπει και ελέγχει τα πάντα. Μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να μπει με τον μοναδικό του αναγνωριστικό και πιστοποιητικό, που γνωρίζει μόνο αυτός, και να αλλάξει οποιαδήποτε πληροφορία. Διαχειρίζεται τις διαγραφές, εισαγωγές αλλά και τις διορθώσεις εγγραφών. Ο λογαριασμός του τον βοηθάει να αναθέσει αρμοδιότητες στον κάθε υπάλληλο. Επιβλέπει ποια ακίνητα αγοράστηκαν ή ενοικιάστηκαν. Διαχειρίζεται τα στοιχεία τα δικά του, των υπαλλήλων, των ιδιοκτητών, των πελατών, των ακινήτων. Η κύρια όμως αρμοδιότητά του είναι να ελέγχει το σύστημα και να παρατηρεί τις κινήσεις της εταιρίας. Το αναγνωριστικό του δεν το δημιουργεί από την σελίδα, αλλά υπάρχει μέσα στην βάση δεδομένων εξ αρχής και απλά το γνωρίζει από τον δημιουργό του site. Ο/Η Γραμματέας στην ουσία υποστηρίζει το σύστημα και βοηθάει στις αρμοδιότητες του διευθυντή, για αυτό και ονομάστηκε Υποστηρικτής του συστήματος. Κατά τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας το αναγνωριστικό και το πιστοποιητικό του, ο λογαριασμός του στο τόπο της ιστοσελίδας του δίνει την δυνατότητα να επεξεργάζεται δεδομένα καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα. Διαχειρίζεται τα στοιχεία των υπαλλήλων, των ιδιοκτητών, των πελατών, των ακινήτων. Ως επιπλέον χαρακτηριστικό του είναι να ενημερώνει το site με τις νέες ειδήσεις του καταστήματος και να δημιουργεί τα συμβόλαια των ακινήτων. Φυσικά δεν μπορεί να διαχειρίζεται τα στοιχεία του Διευθυντή. Η κύρια αρμοδιότητά του είναι να απασχολείται με τα δεδομένα της βάσης δεδομένων, τα οποία βλέπει μέσω του site. Οι υπάλληλοι μεσολαβούν για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρίας. Τους δίνεται από τον διαχειριστή ή τον υποστηρικτή το αναγνωριστικό και πιστοποιητικό τους με σκοπό να έχουν και αυτοί τον δικό τους χώρο στην ιστοσελίδα. Έτσι μπορούν να επικοινωνούν με τους απλούς επισκέπτες ή με τους επίσημους πελάτες της εταιρίας για οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται να τους καλύψει. Επίσης, παρακολουθούν την κατάσταση των ακινήτων που έχουν αναλάβει. Ενημερώνονται με αυτόν τον τρόπο για το ποια ακίνητα τους έχουν ανατεθεί να πουλήσουν ή αγοράσουν. Ο κάθε υπάλληλος μπορεί να αναλάβει μέχρι 6 ακίνητα. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 9

10 Ο πελάτης, μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό από την ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί. Έτσι, έχει την δυνατότητα να κάνει αναζήτηση με βάση την περιοχή, το σκοπό της αναζήτησης, δηλαδή αν η αναζήτηση αφορά πώληση ή ενοικίαση, τον τύπο του ακινήτου και τον αριθμό των δωματίων αν πρόκειται για διαμέρισμα. Ο ιδιοκτήτης κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό με σκοπό να παρακολουθεί την κατάσταση των ακινήτων του και να επικοινωνεί με την εταιρία. Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά οι απαιτήσεις του συστήματος. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 10

11 Α Π Α ΙΤΗ Σ Ε ΙΣ 1. Κατάστημα Η εταιρία EXTRA είναι ένα κατάστημα, το οποίο έχει έναν μοναδικό κωδικό και έχει μια διεύθυνση (οδό, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικό κωδικό), αριθμό τηλεφώνου και αριθμό Fax. Το κατάστημα διαθέτει υπαλληλικό προσωπικό. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πιθανότητες επέκτασης της εταιρίας. 2. Χ ρήστεε Ένας χρήστης μπορεί να είναι διαχειριστής, υποστηρικτής, υπάλληλος, ιδιοκτήτης, πελάτης. Θεωρητικά ο Διαχειριστής είναι ο Διευθυντής της εταιρίας και ο Υποστηρικτής είναι ο/η Γραμματέας. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κάθε χρήστη είναι ένας μοναδικός κωδικός, το να είναι ενεργός (δηλαδή, αν ο χρήστης δεν ανήκει πλέον στην εταιρία απενεργοποιείται ο λογαριασμός του μετατρέποντας την τιμή του πεδίου αυτού ως μη ενεργός), το όνομα της εταιρίας στην οποία απασχολείται ο κάθε χρήστης καθώς και τη θέση στην οποία ανήκει. Επίσης απαραίτητα στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση (οδό, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικό κωδικό) στην οποία κατοικεί καθώς και το username και το password με τα οποία θα εισέρχεται στον τόπο της ιστοσελίδας, με σκοπό ο καθένας τους ξεχωριστά να βλέπουν τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν. Παρατηρώντας τις αρμοδιότητες του κάθε χρήστη αναφέρονται τα εξής: Ο διαγειριστής (administrator) είναι αυτός που θα ελέγχει τα δεδομένα της βάσης δεδομένων. Είναι εκείνος ο οποίος παρακολουθεί τις κινήσεις των πελατών και των υπαλλήλων. Επίσης, αναθέτει στους υπαλλήλους τα ακίνητα τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν ο καθένας τους ξεχωριστά. Μπορεί να βλέπει ποιες δραστηριότητες έχουν υλοποιηθεί καθώς και ποια ακίνητα πωλήθηκαν ή ενοικιάστηκαν αντίστοιχα. Στον χρόνο που του απομένει ασχολείται με εισαγωγές, διαγραφές αλλά και διορθώσεις δεδομένων. Διαχειριστής είναι ο διευθυντής της εταιρίας. Ο Υποστηρικτής (Support) έχει τις ίδιες δραστηριότητες με τον Administrator. Η διαφορά του είναι ότι θα πρέπει κατά κύρια βάση να ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων και να ενημερώνει την ιστοσελίδα με τα νέα της ημέρας. Επίσης ασχολείται με την δημιουργία συμβολαίων. Ο κάθε υπάλληλος έχει το περιθώριο να αναλάβει μέχρι 6 ακίνητα. Μεσολαβεί για την επικοινωνία του πελάτη με τον ιδιοκτήτη στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Σκοπός του είναι να βρει το ακίνητο το οποίο βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις απαιτήσεις του πελάτη. Ο υπάλληλος θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα ακίνητα τα οποία πωλήθηκαν ή ενοικιάστηκαν ώστε μελλοντικά να αναλάβει νέα αρμοδιότητα. Ο ιδιοκτήτης χρειάζεται απλά να δίνει τα στοιχεία τα δικά του και του ακινήτου, ώστε να μπορεί η εταιρία να έρθει σε επαφή μαζί του. Θα μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση του ακινήτου που του ανήκει μέσα από τον λογαριασμό του. Το ίδιο ισχύει και για τον πελάτη. Μόνο που εκείνος θα μπορεί να αναζητήσει ένα ακίνητο ανάλογα με την περιοχή που το θέλει και τις απαιτήσεις του. Επίσης, του δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσει με την εταιρία με σκοπό την εξυπηρέτηση του. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 11

12 3. Α κίνη το npoc Ε νοικία σ η /Π ώ ληση Το κατάστημα έχει κάποια ακίνητα προς ενοικίαση και προς πώληση τα οποία χαρακτηρίζονται από έναν κωδικό, ο οποίος είναι μοναδικός. Τα στοιχεία που τηρούνται για κάθε ακίνητο προς ενοικίαση/πώληση περιλαμβάνουν την πλήρη διεύθυνση (οδό, περιοχή, πόλη ταχυδρομικό κώδικα), τύπο ακινήτου, αριθμό δωματίων, τετραγωνικά μέτρα, μηνιαίο ενοίκιο ή κόστος πώλησης. Κάθε ακίνητο προς ενοικίαση ή προς πώληση ανατίθεται σε κάποιον υπάλληλο ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ακινήτου. Ένας υπάλληλος μπορεί να διαχειρίζεται το πολύ μέχρι 6 ακίνητα. Πιο συγκεκριμένα 3 προς ενοικίαση και 3 προς πώληση κάθε χρονική στιγμή. Όταν ένα ακίνητο δεν ανήκει πια στην EXTRA και επομένως δεν είναι διαθέσιμο για ενοικίαση ή για πώληση, η πολιτική της εταιρίας είναι να διατηρεί τις πληροφορίες σχετικές με το ακίνητο αυτό για 3 χρόνια το λιγότερο. 4. Συ μ β ό λα ιο Εκμίσ θω σ ης Η EXTRA είναι υπεύθυνη για την σύνταξη του συμβολαίου εκμίσθωσης(ενοικίασης-πώλησης), το οποίο για την υλοποίησή του υπεύθυνος είναι ο υποστηρικτής. Το συμβόλαιο εκμίσθωσης περιέχει τον κωδικό εκμίσθωσης, τα στοιχεία του πελάτη, τα στοιχεία του ακινήτου συμπεριλαμβανομένου του ποσού πληρωμής (αξία ακινήτου), το ποσό προκαταβολής, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκμίσθωσης στην περίπτωση ενοικίασης, την χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης (για ενοίκιο), το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που ρύθμισε την εκμίσθωση και τον τύπο ακινήτου. Ο κωδικός εκμίσθωσης θα είναι μοναδικός. Οι πελάτες της EXTRA μπορούν να ενοικιάσουν/αγοράσουν περισσότερα από ένα ακίνητα. 5. Ενημέρω ση πελατώ ν Οι πελάτες της εταιρίας θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της για τα νέα συμβάντα. Έτσι σε περίπτωση που κάποιο νέο κατάστημα της EXTRA δημιουργηθεί θα μπορεί να ενημερώσει τους πελάτες της για το νέο αυτό συμβάν. Το καθένα από αυτά έχει έναν μοναδικό κωδικό, τον τίτλο της νέας είδησης, την ημερομηνία τοποθέτησης, καθώς και το περιεχόμενο της είδησης αυτής. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 12

13 ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αρχικά αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων, από την οποία θα αντλούνται όλα τα δεδομένα που χρειάζονται. Όμως, η σχεδίαση της βάσης δεν είναι κάτι απλό. Θα πρέπει να γίνει λεπτομερώς και με μεγάλη προσοχή. Σε αυτό βοήθησε το βιβλίο του Thomas Connolly, το οποίο περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια το κάθε βήμα του σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται και δημιουργούνται οι πίνακες με τα ορίσματά τους. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, χρειάζεται ένας πίνακας για τον κάθε χρήστη που σχετίζεται με την εταιρία. Επίσης χρειάζεται πίνακας για να διατηρούνται τα στοιχεία του συμβολαίου, των ακινήτων και του καταστήματος που στην πορεία μπορεί να είναι παραπάνω από ένα. Από την στιγμή λοιπόν που έχει βρεθεί τρόπος για την διατήρηση των εγγραφών το επόμενο βήμα είναι η σωστή σχεδίασή του και η υλοποίησή του. Στο κομμάτι του κώδικα για την δημιουργία της βάσης και των πινάκων χρησιμοποιήθηκε η mysql. Πληροφορίες για αυτή αντλήθηκαν, εκτός από το βιβλίο του Thomas Connolly, από την ιστοσελίδα dev.mysql.com. Έπειτα, χρειαζόταν ένας τρόπος ώστε να δημιουργηθεί το περιβάλλον μέσα από το οποίο θα επεξεργάζονταν οι χρήστες τα στοιχεία αυτά. Βέβαια ο κάθε χρήστης σχετίζεται με διαφορετικά στοιχεία. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την γλώσσα προγραμματισμού Php, καθώς και το βοηθητικό πρόγραμμα DreamWeaver υλοποιήθηκε το απαραίτητο περιβάλλον. Έτσι, έγινε και ο κατάλληλος χειρισμός των δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα η οποία δίνει την δυνατότητα περιήγησης στον χρήστη στα ακίνητα που διατίθενται από την εταιρία. Επίσης, παραχωρεί στον κάθε χρήστη τον δικό του χώρο μέσα στον ιστότοπο του μεσιτικού γραφείου και τους επιτρέπει την επικοινωνία με τους υπαλλήλους του. Για την υλοποίηση των παραπάνω και την καλύτερη εφαρμογή της γλώσσας χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το βιβλίο «Μαθαίνετε Php, MySql και Apache, Όλα σε ένα» από τον συγγραφέα Julie C. Meloni και από την ιστοσελίδα Στην πορεία, στοχεύοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, θεωρήθηκε καλή ιδέα το να αναφέρονται τα νέα της εταιρίας στην αρχική σελίδα. Επομένως χρειάστηκε η δημιουργία ενός ακόμη πίνακα, στον οποίο θα καταγράφονται οι νέες ειδήσεις. Έτσι για ότι νεότερο συμβαίνει θα υπάρχει ενημέρωση από το internet. Τέλος, για να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία χρειάζεται ένας Server ώστε να «σηκωθεί» έστω εικονικά η ιστοσελίδα στο internet. Επιλέχθηκε ο Apache Server. Όμως, υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο ενσωματώνει τις τρεις εφαρμογές που αναφέρθηκαν παραπάνω, και ονομάζεται Xampp. Έτσι λοιπόν ενεργοποιώντας τον Apache Server και τον Sql Server από τον πίνακα ελέγχου (Control Panel) του Xampp μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα χωρίς να τρέχουν ξεχωριστά προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο έχει κάποιος περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο. Γενικότερα το Xampp παρέχει ένα περιβάλλον το οποίο διευκολύνει τον χρήστη στη δημιουργία των βάσεων και ταυτόχρονα δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει επιπλέον προγράμματα, αφού όλα περικλείονται σε αυτό. Ως ιδιαίτερο πλεονέκτημα που έχει η εφαρμογή αυτή είναι ότι δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο στους πελάτες να εξυπηρετούνται μέσω του διαδικτύου, αλλά και στο προσωπικό που ανήκει στην εταιρία. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει στον Διευθυντή να αναθέτει στους υπαλλήλους τα ακίνητα που επρόκειτο να αναλάβει ο καθένας τους, καθώς και να ελέγχει το καθετί στο κατάστημα στο οποίο ανήκει. Στη συνέχεια ο υπάλληλος μπορεί να βλέπει από τον λογαριασμό του ποια ακίνητα του έχουν ανατεθεί και παράλληλα παρακολουθεί την κατάσταση αυτών. Έτσι υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε, χωρίς απαραίτητα αυτή η επαφή να είναι άμεση. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 13

14 Π Ρ Ο Β ΛΗ Μ Α ΤΑ Όπως είναι προφανές, κατά την υλοποίηση του έργου αυτού, αντιμετωπίσθηκαν ορισμένα προβλήματα. Παρακάτω αναφέρονται τα προβλήματα αυτά με τις λύσεις που εντέλει δόθηκαν. > Αρχικά, δημιουργήθηκε στη βάση δεδομένων ένας πίνακας που να περιλαμβάνει όλους τους χρήστες του συστήματος. Αυτό έγινε διότι παρατηρήθηκε ότι όλοι οι χρήστες είχαν κοινά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά. Όμως, στην πορεία κατά την σχεδίαση της βάσης δεδομένων παρουσιάστηκε πρόβλημα για τον λόγο ότι ο κάθε χρήστης αφενός είχε τα ίδια γνωρίσματα με τους υπόλοιπους αφετέρου είχε διαφορετικές υποχρεώσεις ως προς την σχέση του με τις υπόλοιπες οντότητες του συστήματος και επίσης είχε να εκτελέσει διαφορετικές λειτουργίες. Έτσι, κατασκευάστηκαν από την αρχή νέοι πίνακες για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. > Από την στιγμή που οι χρήστες χωρίστηκαν, έπρεπε να χωριστεί και ο τρόπος εισαγωγής τους στην ιστοσελίδα. Δηλαδή, ο κάθε χρήστης μπαίνει στο link που του αντιστοιχεί και εκεί δίνει τον αναγνωριστικό του και το πιστοποιητικό του. Στην είσοδο του λογαριασμού υπάρχει η υπενθύμιση των στοιχείων, σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει το αναγνωριστικό του ή το πιστοποιητικό του, και η εγγραφή νέου μέλους για κάποιον που δεν έχει δημιουργήσει λογαριασμό ακόμη. Αναγκαστικά, με αυτόν τον διαχωρισμό των χρηστών, τα άτομα που ανήκουν στην εταιρία (Διαχειριστής, Υποστηρικτής, Υπάλληλος) δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής ή υπενθύμισης στοιχείων μέσα από την ιστοσελίδα, σε αντίθεση με τους εξωτερικούς παράγοντες της εταιρίας (πελάτης, ιδιοκτήτης). > Στην Διαχείριση ακινήτων υπάρχει ένα πεδίο για τον κωδικό του πελάτη που έχει αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο. Στην περίπτωση που το ακίνητο αυτό δεν έχει αγοραστεί/ενοικιαστεί ακόμη από κάποιον πελάτη, το πεδίο αυτό θα πρέπει να είναι κενό. Δηλαδή, θα πρέπει να συμπληρωθεί με την τιμή NULL. Όμως, σε εκείνο το πεδίο μπορούν να εισαχθούν αριθμοί που αντιστοιχούν σε κάποιο κωδικό. Δεν μπορεί να εισαχθεί η τιμή NULL και δεν γίνεται να αφεθεί κενό χωρίς να εισαχθεί κάποια τιμή. Εκείνο το textbox είναι ρυθμιζόμενο να παίρνει κάποια τιμή. Αυτό λύθηκε με το να δημιουργηθεί στην βάση ένας πελάτης με κωδικό 0 (μηδέν) εισάγοντας NULL τιμές στα πεδία του. Έτσι, όταν το ακίνητο δεν έχει δεσμευτεί από κάποιον πελάτη το πεδίο «κωδικός πελάτη» παίρνει την τιμή 0 (μηδέν). > Στην Διαχείριση ακινήτων ένα πεδίο που πρέπει να συμπληρώνεται (εκτός από τα υπόλοιπα) είναι το πεδίο «πόλη/νομός». Εκεί ο χρήστης που το καταχωρούσε μπορούσε να γράψει την πόλη ή τον νομό είτε με μικρά γράμματα, είτε με κεφαλαία. Αντιθέτως, στην αναζήτηση των ακινήτων συμπληρώνεται αυτό το πεδίο μέσω μιας drop-down-list όπου επιλέγεται ο νομός ή η πόλη. Συνεπώς, λόγω του ότι η γραμματοσειρά δεν ήταν ίδια, δεν λειτουργούσε σωστά η αναζήτηση και δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα. Επομένως, στην Διαχείριση ακινήτων του λογαριασμού του Διαχειριστή αλλά και του Υποστηρικτή, αντικαταστάθηκε το απλό text box με μια λίστα από όπου ο χρήστης επιλέγει την πόλη/νομό στον οποίο βρίσκεται το κάθε ακίνητο. > Στην διαχείριση του κάθε χρήστη ξεχωριστά, είχε τεθεί το σταθερό τηλέφωνο του κάθε χρήστη ως μοναδικό πεδίο. Αυτό προξένησε προβλήματα διότι υπήρχαν και χρήστες που ζούσαν στον ίδιο χώρο. Άρα είναι προφανές ότι το σταθερό τηλέφωνο δεν θα πρέπει να είναι μοναδικό. Έτσι, τέθηκε ως υποχρεωτικό πεδίο και μοναδικό το κινητό τηλέφωνο του χρήστη. > Στην αναζήτηση ακινήτων δε είχε προστεθεί το αντίστοιχο πεδίο για την περιοχή των ακινήτων. Δηλαδή η αναζήτηση γινόταν με βάση τον πόλη/νομό χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η περιοχή της κάθε πόλης/νομού. > Η αναζήτηση πελατών/υπαλλήλων/ιδιοκτητών που υπάρχει στον λογαριασμό του Διαχειριστή και του Υποστηρικτή γινόταν με βάση τον κωδικό του κάθε χρήστη αντίστοιχα. Όμως αυτό δεν ήταν λειτουργικό για τον λόγο ότι δεν είναι εύκολο κανείς να θυμάται τους κωδικούς όλων αυτών των ατόμων και να ξέρει σε ποιόν από όλους αντιστοιχεί. Έτσι προστέθηκε σε όλων των ειδών τις αναζητήσεις το ονοματεπώνυμο του καθενός. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 14

15 > Στην διαχείριση ακινήτων υπάρχει ένα πεδίο «Διαθεσιμότητα». Αυτό το πεδίο δείχνει ποια ακίνητα είναι αδέσμευτα και ποια όχι. Επομένως, όταν δημιουργείται κάποιο συμβόλαιο θα πρέπει να αλλάζει η διαθεσιμότητα αυτού του ακινήτου αυτομάτως σε μη διαθέσιμο. Αυτό ήταν κάτι δύσκολο να υλοποιηθεί με την χρήση της php και για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκαν τα λεγόμενα Trigger. Trigger σημαίνει σκανδάλη. Όταν γίνεται κάποια ενέργεια που αφορά την βάση δεδομένων (εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση) τότε ενεργοποιείται μια άλλη ενέργεια που του έχει τεθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν γίνεται εισαγωγή κάποιου συμβολαίου τότε αλλάζει το πεδίο διαθεσιμότητα σε μη διαθέσιμο. Επίσης ισχύει και το ανάποδο. Δηλαδή, όταν διαγράφεται κάποιο συμβόλαιο να αλλάζει το πεδίο αυτό από μη διαθέσιμο σε διαθέσιμο. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 15

16 Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 3 Ομολογουμένως, για κάποιον που δημιουργεί για πρώτη φορά μια τέτοιου είδους εφαρμογή έχει να αντιμετωπίσει πολλά νέα πράγματα και προβλήματα συνάμα. Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει μια εφαρμογή με πολύ περισσότερες λειτουργίες και με μεγαλύτερο ποσοστό δυσκολίας. Αντικειμενικά όμως, η εργασία αυτή για να δημιουργηθεί εντέλει χρειάστηκε παραπάνω χρόνο και κόπο από όσο θα περίμενε κανείς. Κατά την έναρξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτού του έργου διαπιστώθηκε ότι οι απαιτήσεις που είχαν τεθεί αρχικά ήταν πιο απλές σε σύγκριση με αυτό που δημιουργήθηκε στο τέλος. Χρειάστηκε να γίνουν πολλές αλλαγές και έγιναν λάθη τα οποία δεν είχαν υπολογισθεί. Συμπεραίνοντας γενικότερα από το τελικό αποτέλεσμα διαπιστώθηκε ότι τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν τόσο λειτουργικά όσο θα έπρεπε. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες λόγω της χρήσης του Προγράμματος του Xampp. Δεν ήταν εύκολη η ένωση των πινάκων στην Βάση Δεδομένων. Αυτό έφερε προβλήματα κατά την υλοποίηση, καθώς εμπόδιζε τη σωστή λειτουργικότητα της σελίδας. Βέβαια αυτά τα προβλήματα λύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν κάποιος θα ήθελε να συνεχίσει αυτό το έργο και να του προσθέσει περισσότερες λειτουργίες, θα μπορούσε να δώσει στον Υπάλληλο της εταιρίας την δυνατότητα να αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό τα των χρηστών-πελατών που επικοινωνούν μαζί του για τα οποιαδήποτε προβλήματα. Έτσι, δεν θα χρειάζεται να σημειώνει κάπου ένα για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον πελάτη. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 16

17 Π Α ΡΑΡΤΗ Μ Α Α ΕΓΧ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΟ Χ ΡΗ ΣΗ Σ Παρακάτω φαίνονται όλα τα χαρακτηριστικά του συστήματος και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να το διαχειριστεί. Προσπέλαση στο σύστημα έχουμε από οποιονδήποτε Browser^x Internet Explorer, Mozilla Firefox κλπ.) από τη διεύθυνση Γράφοντας λοιπόν το παραπάνω url στον περιηγητή της προτίμησης σας, θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα του μεσιτικού γραφείου. Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας Αρχική Ενοικιάσεις Πωλήσεις Πληροφορίες Αναζήτηση Επικοινωνία Τελευταία νέα Τελευταίο Νέο Το Μεσιτικό Γραφείο ΕΧΤΡΑ προσφέρεται για την εξυπηρέτησή σας. Επικοίνωνείστε τώρα στο Νέες τιμές ακινήτων Δείτε τώρα τις Νέες τιμές ακινήτων που σας προσφέρουμε με έκπτωση 40% Μεσιτικό Γραφείο ΕΧΤΡΑ Τα μεσιτικά γραφεία ΕΧΤΡΑ REAL ESTATE δραστηριοβποιούνται κυρίως στον νομό Καβάλας και βρίσκονται στην Καλλιθέα και τον Πειραιά. Αποτελούμε μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο των μεσιτικών συναλλαγών και μαζί με τους συνεργάτες μας θα βρούμε το ιδανικό σπίτι ακόμα και στον πιο απαιτητικό αγοραστή. Εκτός από τα ακίνητα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας διαθέτουμε και αρκετά άλλα τα οποία όταν επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τα στοιχεία του διαμερίσματος, οικοπέδου ή και επαγγελματικού χώρου που εσείς επιθυμείτε. Η EXTRA REAL ESTATE στα πλαίσια των στόχων της έχει αναπτύξει και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε θέμα που αφορά την αγορά, την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου copyright bv Τζούτη Μαριάννα και Ζαχαρούλα Καλπάκη Στα αριστερά υπάρχουν τα links Τα οποία δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον απλό επισκέπτη και δεξιά παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες αγγελίες. Αφήνοντας το ποντίκι πάνω στους αριθμούς αυτούς εμφανίζεται ο τίτλος της αγγελίας, όπως φαίνεται παρακάτω. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 17

18 Πατώντας πάνω στον τίτλο της νέας αγγελίας, μπορεί ο χρήστης να δει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή εκτός από την διεύθυνση του ακινήτου και την τιμή του Περιοχή : Πόλη : Καβάλας Σ κ ο π ό ς: rent Στη συνέχεια, για να επιστρέψει ο χρήστης στις αρχικές αγγελίες, θα πρέπει να πατήσει το link «επιστροφή», το οποίο φαίνεται όταν αφεθεί το ποντίκι στην κενή επιφάνεια Περιοχή : Πόλη : Καβάλας Σκοπός : rent Μεσιτικό Γ ραφείο Page 18

19 Το link «ενοικιάσεις» οδηγεί τον χρήστη να δει όλα τα είδη των ακινήτων που ενοικιάζονται. 1. Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 2. Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 3. Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 4. Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 5. Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 6. Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 7. Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Πατώντας κάποιο αυτά, ο χρήστης βλέπει ορισμένες πληροφορίες για το κάθε ακίνητο, όπως φαίνεται παρακάτω: Π εριοχή : Π όλη : Κ α βάλας Σ κοπός : rent Για να δεί ο απλός επισκέπτης όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το ακίνητο που έχει επιλέξει θα πρέπει να γίνει μέλος δημιουργώντας έναν λογαριασμό εισόδου. Με το link επιστροφή θα εμφανιστεί ξανά η λίστα με τα ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση. Κατα τον ίδιο τρόπο το link «πωλήσεις» όπου βρίσκετε στα αριστερά της αρχικής σελίδας, οδηγεί τον χρήστη σε όλα τα ακίνητα που είναι διαθέσιμα προς πώληση. 1. Πωλείται Οροφο5ιαμέρισμα 2. Πωλείται Μεμονέτα 3. Πωλείται Ρετιρέ 4. Πωλείται Δια αέριαιια ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Μεσιτικό Γ ραφείο Page 19

20 Πατώντας κάποιο αυτά, ο χρήστης βλέπει ορισμένες πληροφορίες για το κάθε ακίνητο, όπως φαίνεται παρακάτω Για να δεί ο απλός επισκέπτης όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το ακίνητο που έχει επιλέξει θα πρέπει να γίνει μέλος δημιουργώντας έναν λογαριασμό εισόδου. Με το link επιστροφή θα εμφανιστεί ξανά η λίστα με τα ακίνητα που διατίθενται προς πώληση. Το link πληροφορίες περιέχει στον κάθε επισκέπτη κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, που στην προκειμένη περίπτωση ονομάζεται Extra. Οι πληροφορίες αναφέρονται ξεχωριστά στον κάθε είδους πελάτη του μεσιτικού γραφείου. Μεσιτικό Γραφείο ΕΧΤΡΑ Τα μεοιτκά γραφεία ΕΧΤΡΑ REAL ESTATE Βραστήριοποιούνται κυρίως στον νομό Αττικής και βρίσκονται στην Καλλιθέα και τον Πειραιά. Αποτελούμε μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο των μεστικών συναλλαγών και μαζί με τους συνεργάτες μας θα βρούμε το ιδανικό σπίτι ακόμα και στον πιο απατητικό αγοραστή. Εκτός από τα ακίνητα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας διαθέτουμε και αρκετά άλλα τα οποία όταν επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τα στοιχεία του διαμερίσματος, οικοπέδου ή και επαγγελματικού χώρου που εσείς επιθυμείτε. Η EXTRA REAL ESTATE στα πλαίσια των στόχων της έχει αναπτύξει και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε θέμα που αφορά την αγορά, την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 20

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ethniki Cyprus Rate User Manual

Ethniki Cyprus Rate User Manual MANUAL Ethniki Cyprus Rate User Manual Περιεχόµενα Λίγα λόγια για την εφαρµογή Εγκατάσταση και είσοδος στην εφαρµογή Νέος χρήστης / Αίτηση εγγραφής Ήδη εγγεγραµµένος χρήστης Καταχώρηση στοιχείων ασφαλιστή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ο δηγίες χρήσης

Αναλυτικές ο δηγίες χρήσης Κατανομή κοινοχρήστων πολυκατοικιών απλά και εύκολα Αναλυτικές ο δηγίες χρήσης Ενότητα 1 - Λογαριασμός χρήστη...2 Ενότητα 2 - Δημιουργία πολυκατοικίας...3 Ενότητα 3 - Δημιουργία κοινοχρήστων...4 Περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης συμπληρώνει όνομα χρήστη και κωδικό και επιλέγει Είσοδος. Εάν δεν έχει κάνει εγγραφή στο σύστημα θα πρέπει να επιλέξει πρώτα Εγγραφή.

Ο χρήστης συμπληρώνει όνομα χρήστη και κωδικό και επιλέγει Είσοδος. Εάν δεν έχει κάνει εγγραφή στο σύστημα θα πρέπει να επιλέξει πρώτα Εγγραφή. Περιεχόμενα Γενικές Λειτουργίες... 3 Σύνδεση χρήστη... 3 Εγγραφή χρήστη... 3 Εφαρμογές... 4 Ρυθμίσεις... 5 Φόρμα Εισαγωγής Συνόλων Πολιτικών Δικαστηρίων... 6 Φόρμα Εισαγωγής Συνόλων Δεδομένων Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Easy-Booking.gr Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Μέσα από τις παρακάτω οδηγίες οι συνεργάτες μετά από την ορθή αποστολή email θα μπορέσουν να καταχωρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ Καλώς ήρθατε στην on-line εφαρμογή του portal www.eeki.gr. Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε την προβολή της επιχείρησης σας, με κείμενα φωτογραφίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μόλις ξεκινάμε το παιχνίδι είναι μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα βίντεο με τα οποία μπορούμε να εξασκηθούμε. Σε αυτή περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26-2-2010 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Εµφάνιση λίστας µε αποθηκευµένες αιτήσεις ή προσφορές Αλλαγή του username και password και άλλων στοιχείων Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα: Εισαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριστής Αιτήσεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είσοδος... 3 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Management School School Profile Save

Management School School Profile Save School School Profile Ο School Manager μπορεί να δει και να επεξεργαστεί γενικές πληροφορίες για το σχολείο που ανήκει και διαχειρίζεται. Από το κεντρικό μενού Management School School Profile. Η σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης 2.0.4.1.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ) Αρχική οθόνη Αφού κάνουμε login εμφανίζονται στην αρχική οθόνη τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Οδηγός Εφαρμογής Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Το ksyla.gr είναι μια κοινότητα αγοραπωλησίας καύσιμου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή (καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, κάρβουνα) καθώς επίσης και ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. https://findhome.teicrete.gr

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. https://findhome.teicrete.gr ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ https://findhome.teicrete.gr Εισαγωγή Πλατφόρμα δημοσίευσης αγγελιών ενοικίασης καταλυμάτων σε όλο το νησί που απευθύνονται υποχρεωτικά και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.0 Δεκέμβριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά με την εφαρμογή 4 3. Είσοδος στην εφαρμογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και τις σύντομες οδηγίες για την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του προγράμματος «Θεαίτητος». Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τσέκαρέ το! Facebook Check

Τσέκαρέ το! Facebook Check Facebook Check Ξέρεις καλά όλους τους «φίλους» σου; Ποιος μπορεί να δει τι κοινοποιείς στο Facebook; Διατήρησε τον έλεγχο των δημοσιεύσεών σου! Πώς διαχειρίζεσαι τις λίστες των «φίλων» σου; Πώς μπορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Οδηγός εγγραφής στο site της PCnews 3) Βρείτε τα καλύτερα του site Γίνετε φίλοι μας στο Facebook 4) Σχετικά με τον τύπο αρχείου PDF - 1 - Εισαγωγή Καλωσορίσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα.

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα. Έγγραφο απαιτήσεων 1 Περιγραφή Συστήματος Η online ιστοσελίδα και η αντίστοιχη έκδοση για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το User Experience (UX) των επισκεπτών του e-museum,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 2. Τι χρειάζεται να έχω εγκαταστήσει στον υϖολογιστή μου για να δω ένα βίντεο στο YouTube;

Αντί προλόγου. 2. Τι χρειάζεται να έχω εγκαταστήσει στον υϖολογιστή μου για να δω ένα βίντεο στο YouTube; Περιεχόμενα Αντί προλόγου...9 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ τον λογαριασμό μου στο ΥouΤube;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς μπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το YouTube;...41

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Management Classes Create Class Create Class Management Classes List of Classes

Management Classes Create Class Create Class Management Classes List of Classes Class Create Class Ο Teacher μπορεί να δημιουργήσει τάξεις για το σχολείο του από το κεντρικό μενού Management Classes Create Class. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και για τους καθηγητές εφόσον το επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 ο Επιλογή Προϊόντων

Βήμα 1 ο Επιλογή Προϊόντων Για να βάλετε μία Ηλεκτρονική Παραγγελία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1ο : Επιλογή Προϊόντων και προσθήκη στο καλάθι αγορών Βήμα 2ο: Καλάθι Αγορών - Ολοκλήρωση Παραγγελίας - Έγγραφή Αναζήτηση Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Σελίδα Εκτύπωσης Κουπονιού...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φορείς Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 1.1. Κοινά Στοιχεία User Interface... 3 1.2. Σχέση δικαιωμάτων με User Interface... 4 1.3. Διαθέσιμα εργαλεία του περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI)... 4 1.4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα!

Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα! Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα! Περιεχόμενα Ενότητα Σελίδες Εισαγωγή 3 Εγγραφή στο Σύστημα 4 10 Είσοδος στο Σύστημα 11 12 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους»

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα