ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"

Transcript

1 Τμήμα Βιομηχανικής Π ληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας Έ τος ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Υλοποίηση από τις σπουδάστριες ΑΕΜ Τζούτη Μαριάννα 1054 Καλπάκη Ζαχαρούλα Επ ιβ λέπ ω ν κ α θ η γη τή ς: κ.μ ήτσα Α ικατερ ίνη

2 Τμήμα Βιομηχανικής Π ληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας Έ τος ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Υλοποίηση από τις σπουδάστριες ΑΕΜ Τζούτη Μαριάννα 1054 Καλπάκη Ζαχαρούλα Επιβ λέπ ω ν κ α θ η γ η τή ς: κ.μ ήτσα Α ικατερ ίνη Μεσιτικό Γ ραφείο Page 2

3 ΠΕΡΤΓΡΑΦΗ Σήμερα όλες οι εταιρίες χρειάζονται να χρησιμοποιούν προγράμματα που θα εξυπηρετούν με τον καλύτερο και γρηγορότερο τρόπο για ανάγκες τους. Έτσι ως θέμα αυτής της Πτυχιακής Εργασίας επιλέχθηκε να δημιουργηθεί η απαραίτητη εφαρμογή που θα λειτουργεί για το μεσιτικό γραφείο EXTRA. Πρωτεύων σκοπός είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής, ευέλικτης και εύχρηστης βάσης δεδομένων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του γραφείου και ταυτόχρονα των πελατών. Αυτή τη στιγμή η εταιρία αποτελείται από ένα κατάστημα, το οποίο διαχειρίζεται ο διευθυντής, που είναι και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Για τα γραμματειακά θέματα της εταιρίας είναι υπεύθυνη μια γραμματέας, ενώ για τις πωλήσεις/ενοικιάσεις των ακινήτων καθώς και για την εξυπηρέτηση των πελατών αρμόδιοι είναι οι υπάλληλοι. Οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν μέρος της βάσης του μεσιτικού γραφείου ώστε να πληροφορούνται για τα ακίνητα που παρέχονται από το EXTRA μέσω του διαδικτύου. Ο διευθυντής, καθώς και η γραμματέας έχουν οριστεί ως εξειδικευμένοι χρήστες, ενώ οι υπάλληλοι είναι οι απλοί χρήστες της βάσης δεδομένων. Επομένως ο διευθυντής και η γραμματέας είναι εξοικειωμένοι με τη δομή της βάσης δεδομένων και τις λειτουργίες που προσφέρει, ενώ οι υπάλληλοι ως απλοί χρήστες χειρίζονται τα δεδομένα της βάσης μέσω των επιλογών που παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον. Έχει προβλεφθεί το ενδεχόμενο επέκτασης των καταστημάτων της εταιρίας ώστε μελλοντικά να μπορούν να προστεθούν και να ενημερωθούν και άλλα καταστήματα στη βάση (μέσω ενός μοναδικού κωδικού που αντιστοιχεί στο παρόν κατάστημα). Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται μια εύκαμπτη (flexible) βάση που να μπορεί να αποφεύγει σημαντικά προβλήματα στην δομή της αφότου δημιουργηθεί. Το εργαλείο υλοποίησης που θα χρησιμοποιήσουμε για την βάση δεδομένων είναι MySql και για το user interface (γραφικό περιβάλλον) θα χρησιμοποιηθεί η PHP. Για να μπορούν να συνδεθούν χρήστες σε μέρος της βάσης δεδομένων ώστε να ανακτούν πληροφορίες από αυτήν θα «σηκωθεί» σε έναν Apache server, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος στο Internet. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 3

4 Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ Για την δημιουργία ενός Project θα πρέπει γενικότερα να γίνει μια καλή ανάλυση του έργου και των απαιτήσεων του, ώστε οι τελευταίες να είναι υλοποιήσιμες και εφικτές. Θα πρέπει να εξετασθεί διεξοδικά η δομή του έργου και το περισσότερο βάρος να δοθεί στο σχεδιασμό του. Η υπόλοιπη πορεία της ολοκλήρωσης του Project βασίζεται στα αρχικά αυτά βήματα και είναι πιο συγκεκριμένη. Έτσι λοιπόν, αρχικά τέθηκαν οι απαιτήσεις του συστήματος αλλά και οι προδιαγραφές, ώστε να γίνει αντιληπτό το κατά πόσο είναι υλοποιήσιμες. Αφού αποφασίστηκαν οι τελικές προδιαγραφές, τότε έγινε η σχεδίαση του έργου. Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν με σκοπό το έργο να γίνει όσο το περισσότερο δυνατόν λειτουργικό. Στην συνέχει ακολουθεί η υλοποίηση, η οποία περιλαμβάνεται από τον φυσικό σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων και τον κώδικα που διαχειρίζεται αυτή την βάση και τη ροή του έργου. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει αναλυτικά την σχεδίαση και την υλοποίηση του συστήματος που δημιουργήθηκε. Τέλος, αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν καθώς και τα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν με το τέλος της εργασίας αυτής. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οργάνωση Βιβλίου... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α παιτήσεις Τρόπος υλοποίησης Προβλήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Εγχειρίδιο Χρήσης)...17 Οδηγίες εγκατάστασης απαραίτητων προγραμμάτω ν...73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β(Λεξικό Δεδομένων) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ...89 Προδιαγραφές...89 Απαιτήσεις Δοσοληψιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ(ΜΟΣ) Ανάπτυξη και επικύρωση τοπικού Λογικού Μοντέλου Δ εδομένω ν...93 Τοπικό Λογικό Μοντέλο Δεδομένων...95 Δημιουργία σχέσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε(Φυσικός Σχεδιασμός) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μεσιτικό Γ ραφείο Page 5

6 Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 1 Σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που θα αφορά ένα μεσιτικό γραφείο. Μέσω από την web αυτή εφαρμογή θα εξυπηρετούνται οι πελάτες του μεσιτικού γραφείου αλλά και τα άτομα τα οποία εργάζονται σε αυτό. Γενικότερα κάθε είδους χρήστης θα αλληλεπιδρά μέσω του ισοτόπου του μεσιτικού Γραφείου. Το μεσιτικό γραφείο για το οποίο αναφέρεται η Πτυχιακή Εργασία, υποθετικά ονομάζεται Extra. Η εταιρία Extra λοιπόν αποτελείται από ένα κατάστημα που περιλαμβάνεται από πολλές προσωπικότητες όπου η κάθε μια έχει τον δικό της ρόλο. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνεται από ένα άτομο που Διευθύνει το κατάστημα, τους υπαλλήλους της και τους πελάτες της. Ο Διευθυντής είναι αυτός που θα ελέγχει το κατάστημα και τους υπαλλήλους του, στους οποίους αναθέτει τις δραστηριότητες που χρειάζεται. Οι υπάλληλοι αναλαμβάνουν να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες και να τους εξυπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο. Επικοινωνούν μαζί τους, κανονίζουν συναντήσεις και διαμεσολαβούν για την οποιανδήποτε επικοινωνία μεταξύ των πελατών. Όμως όπως είναι φυσιολογικό τίποτα από τα παραπάνω δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν πρώτα οι ενδιαφερόμενοι που είναι οι πελάτες. Ένας πελάτης μπορεί να είναι είτε αυτός που ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα ακίνητο είτε αυτός που ενδιαφέρεται να το πουλήσει. Επομένως, οι κατηγορίες τους είναι δύο: οι απλοί πελάτες και οι ιδιοκτήτες. Ένας ιδιοκτήτης μπορεί να χρειαστεί να έρθει σε επαφή με κάποιον πελάτη ή και το αντίθετο. Για αυτήν λοιπόν την επαφή υπεύθυνος είναι ο υπάλληλος της εταιρίας. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο κατάστημα στο μέλλον και ενδεχομένως η εταιρία επεκταθεί, το κατάστημα αυτό θα διευθύνεται από τον δικό του Διευθυντή και θα αποτελείται από τους δικούς του υπαλλήλους. Έκτός από τα άτομα που περικλείουν ένα μεσιτικό γραφείο, υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψιν από τη στιγμή που θα κλείσει κάποια συμφωνία. Χρειάζεται λοιπόν δημιουργείται ένα συμβόλαιο το οποίο θα αποδεικνύει ότι το ακίνητο πλέον είναι δεσμευμένο. Επίσης, ο ρόλος του συμβολαίου είναι να εγγυροποιεί στον πελάτη ότι το ακίνητο ανήκει σε αυτόν. Για να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει να διατηρούνται τα στοιχεία του κάθε πελάτη αλλά και του ακινήτου που δεσμεύτηκε. Σε συνδυασμό με την παραπάνω περιγραφή για το πως λειτουργεί ένα μεσιτικό γραφείου, μπορεί να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ενός συστήματος που θα διατηρεί τα απαραίτητα στοιχεία και θα δημιουργεί συμβόλαια. Το σύστημα αυτό λοιπόν θα διατηρεί τα στοιχεία για τον διευθυντή, τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους ιδιοκτήτες και τα ακίνητα. Έτσι, θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα στοιχεία για να δημιουργείται κάποιο συμβόλαιο. Όμως όλα αυτά τα στοιχεί θα πρέπει να εισάγονται, να επεξεργάζονται και να ελέγχονται από έναν χρήστη. Την αρμοδιότητα αυτή την αναλαμβάνει ο λεγόμενος Διαχειριστής (administrator), ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι ο Διευθυντής της εταιρίας. Όμως ο Διευθυντής κατά συνέπεια εκτός από το να ασχολείται με τις εγγραφές του συστήματος έχει και την ευθύνη ολόκληρου του καταστήματος για οποιοδήποτε θέμα. Οπότε μοιράζεται τις αρμοδιότητες του συστήματος με έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας (αναλόγως τον όγκο της εργασίας) και τους καθιστά υπεύθυνους για τα γραμματειακά θέματα και για αυτό το κομμάτι εξολοκλήρου. Ο υπάλληλος λοιπόν που έχει αυτόν τον ρόλο στην εταιρία ονομάζεται Υποστηρικτής (Support). Οι υπόλοιποι είναι απλοί υπάλληλοι. Ο Διαχειριστής και ο Υποστηρικτής μπορεί να βλέπει και να διαχειρίζεται τα στοιχεία όλων των εγγραφών με τη διαφορά ότι ο Υποστηρικτής δεν έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα στοιχεία του Διαχειριστή. Ως επιπλέον αρμοδιότητα ο Υποστηρικτής έχει την δημιουργία του συμβολαίου και την ενημέρωση του συστήματος (περιγράφεται παρακάτω). Ο Διαχειριστής περισσότερο παρακολουθεί την κίνηση του καταστήματος παρά επεξεργάζεται τα στοιχεία εκείνων που το περιλαμβάνουν. Επιπλέον αρμοδιότητά του είναι να αναθέτει στους υπαλλήλους δραστηριότητες για τις οποίες θα ενημερώνονται μέσα από το σύστημα. Πέρα από την διατήρηση στοιχείων και την επεξεργασία τους, το σύστημα αυτό δίνει την δυνατότητα στους πελάτες και τους ιδιοκτήτες της εταιρίας να ενημερώνονται και εκείνοι για την κατάσταση των ακινήτων των οποίων τους ενδιαφέρει. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 6

7 Πιο συγκεκριμένα, ο καθένας που θα επισκέπτεται την ιστοσελίδα της εταιρίας θα μπορεί να βλέπει τα ακίνητα τα οποία ενοικιάζονται ή πωλούνται αντίστοιχα και θα ενημερώνεται για τα νεότερα τις εταιρίας. Επίσης θα μπορεί να επικοινωνεί και με τους υπαλλήλους της εταιρίας με σκοπό να κανονιστεί κάποιο ραντεβού ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την εταιρία. Στη συνέχει ο κάθε επισκέπτης μπορεί να γίνει και μέλος στο ιστότοπό ης Extra δημιουργώντας έναν λογαριασμό. Μέσα από τον λογαριασμό του ο πελάτης θα μπορεί να βλέπει τα ακίνητα που τον ενδιαφέρουν με επιπλέον στοιχείο το κόστος και την διεύθυνση του ακινήτου. Επίσης θα μπορεί να έχει επικοινωνία με την εταιρία χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που του προσφέρεται. Κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορεί και ο ιδιοκτήτης που έχει δημιουργήσει λογαριασμό να επικοινωνεί με την εταιρία Η διαφορετικότητα του ιδιοκτήτη από τον απλό πελάτη είναι ότι θα μπορεί να παρακολουθεί από τον λογαριασμό του την κατάσταση των ακινήτων του. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται μέσα από τον λογαριασμό του για το αν το ακίνητό του πωλήθηκε ή ενοικιάστηκε αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά, οι χρήστες που αφορούν άτομα της εταιρίας, θα έχουν και εκείνοι το δικό τους πιστοποιητικό και αναγνωριστικό για να παρακολουθούν ο καθένας τις δικές του αρμοδιότητες αντίστοιχα. Το πιστοποιητικό και αναγνωριστικό του κάθε χρήστη δημιουργείται και δίνεται από τον Διευθυντή-Διαχειριστή του καταστήματος. Ο Διαχειριστής και ο Υποστηρικτής, όπως προαναφέρθηκε είναι εκείνοι οι οποίοι επεξεργάζονται κατά κύριο λόγο τα δεδομένα και τις εγγραφές για το κάθε τι. Οπότε ο λογαριασμός τους δίνει την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον για να μπορούν αυτών των ειδών οι χρήστες να διαχειρίζονται τις εγγραφές. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο Υποστηρικτής έχει επιπροσθέτως την αρμοδιότητα να ενημερώνει την ιστοσελίδα με τις νέες ειδήσεις της εταιρίας. Κατά συνέπεια, έναν λογαριασμό χρειάζεται να έχει και ο Υπάλληλος. Μέσα από τον λογαριασμό του ενημερώνεται για τα ακίνητα τα οποία του έχουν ανατεθεί από τον Διευθυντή-Διαχειριστή να αναλάβει. Επίσης παρακολουθεί για το αν το ακίνητο που έχει αναλάβει αν έχει δεσμευτεί ή όχι. Τέλος έχει επικοινωνία με τους πελάτες και τους ιδιοκτήτες. Όλα όσα περιγράφηκαν παραπάνω αναλύονται και παρουσιάζονται λεπτομερώς στη συνέχεια. Θα εξεταστούν οι απαιτήσεις του υποτιθέμενου πελάτη και κατά συνέπεια θα γίνει ανάλυση του έργου με σκοπό την υλοποίησή του στην πράξη. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 7

8 Οργάνωση του Βιβλίου Κ εφ άλαιο 2 Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θέμα της Πτυχιακής Εργασίας με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό. Γίνεται αναφορά στα εμπόδια που εμφανίστηκαν κατά την υλοποίηση της εργασίας και στις λύσεις στις οποίες δόθηκαν προκειμένου να φτάσει κανείς στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, αναφέρονται οι αρχικές απαιτήσεις του συστήματος και εξετάζεται το κατά πόσο αυτές οι απαιτήσεις είναι εφικτές να προσαρμοστούν στην πράξη. Τέλος, παρουσιάζονται οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν πληροφορίες και ενδεχομένως βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της εργασίας. Κ εφ άλαιο 3 Εδώ γίνεται μια αυτοαξιολόγηση της δουλειάς που έγινε. Αναφέρονται τα συμπεράσματα του αποτελέσματος του συγκεκριμένου έργου. Επίσης υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις γενικότερα για την υλοποίηση της Πτυχιακής Εργασίας, καθώς και δίνονται ιδέες σχετικά με το πώς θα μπορούσε κάποιος να συνέχιση και να αναπτύξει αυτό το Project. Π αραρτήυατα Σ το Παράρτημα Α παρουσιάζεται το εγχειρίδιο χρήσης (user manual) της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε. Είναι οδηγίες για έναν οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς να χρειάζεται κάποιος από αυτούς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών. Πιο απλά γίνεται περιγραφή της εργαλείων της ιστοσελίδας με σκοπό την πλήρη κατανόησή της, ώστε να εξυπηρετηθεί ο κάθε χρήστης. Στο Παράρτημα Β παρουσιάζεται το λεξικό δεδομένων. Είναι το λεξικό όπου περιγράφονται όλα τα πεδία της βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, αναφέρονται τα ονόματα των πεδίων του κάθε πίνακα με τους αντίστοιχους τύπους και την επεξήγησή τους. Ο κάθε πίνακας έχει διαφορετικό λόγο ύπαρξης, συνεπώς και διαφορετικά πεδία. Το λεξικό δεδομένων βοηθάει στον ορισμό και την κατανόηση της ύπαρξης του καθενός από αυτά. Στο Παράρτημα Γ δίνονται οι «απαντήσεις» για το ποιες από τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2 είναι υλοποιήσιμες. Αυτές οι «απαντήσεις» είναι γνωστές ως προδιαγραφές. Με πιο απλά λόγια, δημιουργούνται οι προδιαγραφές του συστήματος με βάση του τι μπορεί να γίνει στην πράξη σωστά και απλά. Στο Παράρτημα Δ γίνεται η τεκμηρίωση των προδιαγραφώ και του έργου. Δηλαδή, γίνεται η παρουσίαση του εννοιολογικού σχεδιασμού και έπειτα του λογικού. Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων είναι και ο πιο σημαντικός. Από αυτά τα δύο σχεδιαγράμματα φαίνεται το πως συνδέονται οι πίνακες μεταξύ τους και στην ουσία μεταφερόμαστε από την θεωρία στην πράξη. Στο Παράρτημα Ε φαίνεται ο Φυσικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. Δηλαδή, ο κώδικας με τον οποίο δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων με τους αντίστοιχους πίνακές της. Β ιβλιογραφ ία Το βιβλίο τελειώνει με την βιβλιογραφία, στην οποία παρουσιάζονται οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Υπάρχουν αναφορές βιβλίων αλλά και ηλεκτρονικών βοηθημάτων που εντοπίστηκαν στο Διαδίκτυο. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 8

9 Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 2 Αφού έγινε περιληπτική αναφορά ως προς το θέμα της Πτυχιακής εργασίας, το επόμενο βήμα είναι να γίνει λεπτομερής περιγραφή σχετικά με το τι πρόκειται να υλοποιηθεί. Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός είναι η σχεδίαση μιας ιστοσελίδας για το μεσιτικό γραφείο Extra. Η ιστοσελίδα αυτή θα εξυπηρετεί είτε το προσωπικό της εταιρίας είτε τους πελάτες της. Το πρώτο σκέλος της εργασίας αφορά το προσωπικό της εταιρίας και τα άτομα που ανήκουν σε αυτήν. Η εταιρία αποτελείται από το υπαλληλικό προσωπικό, του οποίου ρόλος είναι να επικοινωνεί με τους πελάτες, να τους εξυπηρετεί και να αναζητά τα ακίνητα τα οποία επιθυμούν. Επίσης, θα πρέπει να επικοινωνούν και με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με σκοπό να βρουν ενδιαφερόμενους για τα ακίνητά τους. Το υπαλληλικό προσωπικό το διαχειρίζεται ο διευθυντής της εταιρίας. Είναι εκείνος ο οποίος ρυθμίζει όλες τις δραστηριότητες του καταστήματος. Ως βοηθός του διευθυντή υπάρχει ο/η γραμματέας. Το δεύτερο σκέλος αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες της εταιρίας, οι οποίοι είναι οι πελάτες και οι ιδιοκτήτες. Ο πελάτης μπορεί να έχει επαφή με την εταιρία ανα πάσα ώρα και στιγμή, το ίδιο και ο ιδιοκτήτης. Όπως φαίνεται, αυτοί οι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και με την εταιρία. Ο καθένας τους ξεχωριστά έχουν διαφορετικό ρόλο και υπάρχουν για διαφορετικό σκοπό. Οι αρμοδιότητες που αναλογούν στον καθένα είναι ποικίλες και φαίνονται παρακάτω: Ο διευθυντής έχει τον ρόλο του Διαχειριστή του συστήματος. Επιβλέπει και ελέγχει τα πάντα. Μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να μπει με τον μοναδικό του αναγνωριστικό και πιστοποιητικό, που γνωρίζει μόνο αυτός, και να αλλάξει οποιαδήποτε πληροφορία. Διαχειρίζεται τις διαγραφές, εισαγωγές αλλά και τις διορθώσεις εγγραφών. Ο λογαριασμός του τον βοηθάει να αναθέσει αρμοδιότητες στον κάθε υπάλληλο. Επιβλέπει ποια ακίνητα αγοράστηκαν ή ενοικιάστηκαν. Διαχειρίζεται τα στοιχεία τα δικά του, των υπαλλήλων, των ιδιοκτητών, των πελατών, των ακινήτων. Η κύρια όμως αρμοδιότητά του είναι να ελέγχει το σύστημα και να παρατηρεί τις κινήσεις της εταιρίας. Το αναγνωριστικό του δεν το δημιουργεί από την σελίδα, αλλά υπάρχει μέσα στην βάση δεδομένων εξ αρχής και απλά το γνωρίζει από τον δημιουργό του site. Ο/Η Γραμματέας στην ουσία υποστηρίζει το σύστημα και βοηθάει στις αρμοδιότητες του διευθυντή, για αυτό και ονομάστηκε Υποστηρικτής του συστήματος. Κατά τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας το αναγνωριστικό και το πιστοποιητικό του, ο λογαριασμός του στο τόπο της ιστοσελίδας του δίνει την δυνατότητα να επεξεργάζεται δεδομένα καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα. Διαχειρίζεται τα στοιχεία των υπαλλήλων, των ιδιοκτητών, των πελατών, των ακινήτων. Ως επιπλέον χαρακτηριστικό του είναι να ενημερώνει το site με τις νέες ειδήσεις του καταστήματος και να δημιουργεί τα συμβόλαια των ακινήτων. Φυσικά δεν μπορεί να διαχειρίζεται τα στοιχεία του Διευθυντή. Η κύρια αρμοδιότητά του είναι να απασχολείται με τα δεδομένα της βάσης δεδομένων, τα οποία βλέπει μέσω του site. Οι υπάλληλοι μεσολαβούν για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρίας. Τους δίνεται από τον διαχειριστή ή τον υποστηρικτή το αναγνωριστικό και πιστοποιητικό τους με σκοπό να έχουν και αυτοί τον δικό τους χώρο στην ιστοσελίδα. Έτσι μπορούν να επικοινωνούν με τους απλούς επισκέπτες ή με τους επίσημους πελάτες της εταιρίας για οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται να τους καλύψει. Επίσης, παρακολουθούν την κατάσταση των ακινήτων που έχουν αναλάβει. Ενημερώνονται με αυτόν τον τρόπο για το ποια ακίνητα τους έχουν ανατεθεί να πουλήσουν ή αγοράσουν. Ο κάθε υπάλληλος μπορεί να αναλάβει μέχρι 6 ακίνητα. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 9

10 Ο πελάτης, μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό από την ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί. Έτσι, έχει την δυνατότητα να κάνει αναζήτηση με βάση την περιοχή, το σκοπό της αναζήτησης, δηλαδή αν η αναζήτηση αφορά πώληση ή ενοικίαση, τον τύπο του ακινήτου και τον αριθμό των δωματίων αν πρόκειται για διαμέρισμα. Ο ιδιοκτήτης κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό με σκοπό να παρακολουθεί την κατάσταση των ακινήτων του και να επικοινωνεί με την εταιρία. Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά οι απαιτήσεις του συστήματος. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 10

11 Α Π Α ΙΤΗ Σ Ε ΙΣ 1. Κατάστημα Η εταιρία EXTRA είναι ένα κατάστημα, το οποίο έχει έναν μοναδικό κωδικό και έχει μια διεύθυνση (οδό, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικό κωδικό), αριθμό τηλεφώνου και αριθμό Fax. Το κατάστημα διαθέτει υπαλληλικό προσωπικό. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πιθανότητες επέκτασης της εταιρίας. 2. Χ ρήστεε Ένας χρήστης μπορεί να είναι διαχειριστής, υποστηρικτής, υπάλληλος, ιδιοκτήτης, πελάτης. Θεωρητικά ο Διαχειριστής είναι ο Διευθυντής της εταιρίας και ο Υποστηρικτής είναι ο/η Γραμματέας. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κάθε χρήστη είναι ένας μοναδικός κωδικός, το να είναι ενεργός (δηλαδή, αν ο χρήστης δεν ανήκει πλέον στην εταιρία απενεργοποιείται ο λογαριασμός του μετατρέποντας την τιμή του πεδίου αυτού ως μη ενεργός), το όνομα της εταιρίας στην οποία απασχολείται ο κάθε χρήστης καθώς και τη θέση στην οποία ανήκει. Επίσης απαραίτητα στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση (οδό, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικό κωδικό) στην οποία κατοικεί καθώς και το username και το password με τα οποία θα εισέρχεται στον τόπο της ιστοσελίδας, με σκοπό ο καθένας τους ξεχωριστά να βλέπουν τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν. Παρατηρώντας τις αρμοδιότητες του κάθε χρήστη αναφέρονται τα εξής: Ο διαγειριστής (administrator) είναι αυτός που θα ελέγχει τα δεδομένα της βάσης δεδομένων. Είναι εκείνος ο οποίος παρακολουθεί τις κινήσεις των πελατών και των υπαλλήλων. Επίσης, αναθέτει στους υπαλλήλους τα ακίνητα τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν ο καθένας τους ξεχωριστά. Μπορεί να βλέπει ποιες δραστηριότητες έχουν υλοποιηθεί καθώς και ποια ακίνητα πωλήθηκαν ή ενοικιάστηκαν αντίστοιχα. Στον χρόνο που του απομένει ασχολείται με εισαγωγές, διαγραφές αλλά και διορθώσεις δεδομένων. Διαχειριστής είναι ο διευθυντής της εταιρίας. Ο Υποστηρικτής (Support) έχει τις ίδιες δραστηριότητες με τον Administrator. Η διαφορά του είναι ότι θα πρέπει κατά κύρια βάση να ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων και να ενημερώνει την ιστοσελίδα με τα νέα της ημέρας. Επίσης ασχολείται με την δημιουργία συμβολαίων. Ο κάθε υπάλληλος έχει το περιθώριο να αναλάβει μέχρι 6 ακίνητα. Μεσολαβεί για την επικοινωνία του πελάτη με τον ιδιοκτήτη στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Σκοπός του είναι να βρει το ακίνητο το οποίο βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις απαιτήσεις του πελάτη. Ο υπάλληλος θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα ακίνητα τα οποία πωλήθηκαν ή ενοικιάστηκαν ώστε μελλοντικά να αναλάβει νέα αρμοδιότητα. Ο ιδιοκτήτης χρειάζεται απλά να δίνει τα στοιχεία τα δικά του και του ακινήτου, ώστε να μπορεί η εταιρία να έρθει σε επαφή μαζί του. Θα μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση του ακινήτου που του ανήκει μέσα από τον λογαριασμό του. Το ίδιο ισχύει και για τον πελάτη. Μόνο που εκείνος θα μπορεί να αναζητήσει ένα ακίνητο ανάλογα με την περιοχή που το θέλει και τις απαιτήσεις του. Επίσης, του δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσει με την εταιρία με σκοπό την εξυπηρέτηση του. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 11

12 3. Α κίνη το npoc Ε νοικία σ η /Π ώ ληση Το κατάστημα έχει κάποια ακίνητα προς ενοικίαση και προς πώληση τα οποία χαρακτηρίζονται από έναν κωδικό, ο οποίος είναι μοναδικός. Τα στοιχεία που τηρούνται για κάθε ακίνητο προς ενοικίαση/πώληση περιλαμβάνουν την πλήρη διεύθυνση (οδό, περιοχή, πόλη ταχυδρομικό κώδικα), τύπο ακινήτου, αριθμό δωματίων, τετραγωνικά μέτρα, μηνιαίο ενοίκιο ή κόστος πώλησης. Κάθε ακίνητο προς ενοικίαση ή προς πώληση ανατίθεται σε κάποιον υπάλληλο ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ακινήτου. Ένας υπάλληλος μπορεί να διαχειρίζεται το πολύ μέχρι 6 ακίνητα. Πιο συγκεκριμένα 3 προς ενοικίαση και 3 προς πώληση κάθε χρονική στιγμή. Όταν ένα ακίνητο δεν ανήκει πια στην EXTRA και επομένως δεν είναι διαθέσιμο για ενοικίαση ή για πώληση, η πολιτική της εταιρίας είναι να διατηρεί τις πληροφορίες σχετικές με το ακίνητο αυτό για 3 χρόνια το λιγότερο. 4. Συ μ β ό λα ιο Εκμίσ θω σ ης Η EXTRA είναι υπεύθυνη για την σύνταξη του συμβολαίου εκμίσθωσης(ενοικίασης-πώλησης), το οποίο για την υλοποίησή του υπεύθυνος είναι ο υποστηρικτής. Το συμβόλαιο εκμίσθωσης περιέχει τον κωδικό εκμίσθωσης, τα στοιχεία του πελάτη, τα στοιχεία του ακινήτου συμπεριλαμβανομένου του ποσού πληρωμής (αξία ακινήτου), το ποσό προκαταβολής, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκμίσθωσης στην περίπτωση ενοικίασης, την χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης (για ενοίκιο), το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που ρύθμισε την εκμίσθωση και τον τύπο ακινήτου. Ο κωδικός εκμίσθωσης θα είναι μοναδικός. Οι πελάτες της EXTRA μπορούν να ενοικιάσουν/αγοράσουν περισσότερα από ένα ακίνητα. 5. Ενημέρω ση πελατώ ν Οι πελάτες της εταιρίας θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της για τα νέα συμβάντα. Έτσι σε περίπτωση που κάποιο νέο κατάστημα της EXTRA δημιουργηθεί θα μπορεί να ενημερώσει τους πελάτες της για το νέο αυτό συμβάν. Το καθένα από αυτά έχει έναν μοναδικό κωδικό, τον τίτλο της νέας είδησης, την ημερομηνία τοποθέτησης, καθώς και το περιεχόμενο της είδησης αυτής. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 12

13 ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αρχικά αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων, από την οποία θα αντλούνται όλα τα δεδομένα που χρειάζονται. Όμως, η σχεδίαση της βάσης δεν είναι κάτι απλό. Θα πρέπει να γίνει λεπτομερώς και με μεγάλη προσοχή. Σε αυτό βοήθησε το βιβλίο του Thomas Connolly, το οποίο περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια το κάθε βήμα του σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται και δημιουργούνται οι πίνακες με τα ορίσματά τους. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, χρειάζεται ένας πίνακας για τον κάθε χρήστη που σχετίζεται με την εταιρία. Επίσης χρειάζεται πίνακας για να διατηρούνται τα στοιχεία του συμβολαίου, των ακινήτων και του καταστήματος που στην πορεία μπορεί να είναι παραπάνω από ένα. Από την στιγμή λοιπόν που έχει βρεθεί τρόπος για την διατήρηση των εγγραφών το επόμενο βήμα είναι η σωστή σχεδίασή του και η υλοποίησή του. Στο κομμάτι του κώδικα για την δημιουργία της βάσης και των πινάκων χρησιμοποιήθηκε η mysql. Πληροφορίες για αυτή αντλήθηκαν, εκτός από το βιβλίο του Thomas Connolly, από την ιστοσελίδα dev.mysql.com. Έπειτα, χρειαζόταν ένας τρόπος ώστε να δημιουργηθεί το περιβάλλον μέσα από το οποίο θα επεξεργάζονταν οι χρήστες τα στοιχεία αυτά. Βέβαια ο κάθε χρήστης σχετίζεται με διαφορετικά στοιχεία. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την γλώσσα προγραμματισμού Php, καθώς και το βοηθητικό πρόγραμμα DreamWeaver υλοποιήθηκε το απαραίτητο περιβάλλον. Έτσι, έγινε και ο κατάλληλος χειρισμός των δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα η οποία δίνει την δυνατότητα περιήγησης στον χρήστη στα ακίνητα που διατίθενται από την εταιρία. Επίσης, παραχωρεί στον κάθε χρήστη τον δικό του χώρο μέσα στον ιστότοπο του μεσιτικού γραφείου και τους επιτρέπει την επικοινωνία με τους υπαλλήλους του. Για την υλοποίηση των παραπάνω και την καλύτερη εφαρμογή της γλώσσας χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το βιβλίο «Μαθαίνετε Php, MySql και Apache, Όλα σε ένα» από τον συγγραφέα Julie C. Meloni και από την ιστοσελίδα Στην πορεία, στοχεύοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, θεωρήθηκε καλή ιδέα το να αναφέρονται τα νέα της εταιρίας στην αρχική σελίδα. Επομένως χρειάστηκε η δημιουργία ενός ακόμη πίνακα, στον οποίο θα καταγράφονται οι νέες ειδήσεις. Έτσι για ότι νεότερο συμβαίνει θα υπάρχει ενημέρωση από το internet. Τέλος, για να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία χρειάζεται ένας Server ώστε να «σηκωθεί» έστω εικονικά η ιστοσελίδα στο internet. Επιλέχθηκε ο Apache Server. Όμως, υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο ενσωματώνει τις τρεις εφαρμογές που αναφέρθηκαν παραπάνω, και ονομάζεται Xampp. Έτσι λοιπόν ενεργοποιώντας τον Apache Server και τον Sql Server από τον πίνακα ελέγχου (Control Panel) του Xampp μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα χωρίς να τρέχουν ξεχωριστά προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο έχει κάποιος περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο. Γενικότερα το Xampp παρέχει ένα περιβάλλον το οποίο διευκολύνει τον χρήστη στη δημιουργία των βάσεων και ταυτόχρονα δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει επιπλέον προγράμματα, αφού όλα περικλείονται σε αυτό. Ως ιδιαίτερο πλεονέκτημα που έχει η εφαρμογή αυτή είναι ότι δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο στους πελάτες να εξυπηρετούνται μέσω του διαδικτύου, αλλά και στο προσωπικό που ανήκει στην εταιρία. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει στον Διευθυντή να αναθέτει στους υπαλλήλους τα ακίνητα που επρόκειτο να αναλάβει ο καθένας τους, καθώς και να ελέγχει το καθετί στο κατάστημα στο οποίο ανήκει. Στη συνέχεια ο υπάλληλος μπορεί να βλέπει από τον λογαριασμό του ποια ακίνητα του έχουν ανατεθεί και παράλληλα παρακολουθεί την κατάσταση αυτών. Έτσι υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε, χωρίς απαραίτητα αυτή η επαφή να είναι άμεση. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 13

14 Π Ρ Ο Β ΛΗ Μ Α ΤΑ Όπως είναι προφανές, κατά την υλοποίηση του έργου αυτού, αντιμετωπίσθηκαν ορισμένα προβλήματα. Παρακάτω αναφέρονται τα προβλήματα αυτά με τις λύσεις που εντέλει δόθηκαν. > Αρχικά, δημιουργήθηκε στη βάση δεδομένων ένας πίνακας που να περιλαμβάνει όλους τους χρήστες του συστήματος. Αυτό έγινε διότι παρατηρήθηκε ότι όλοι οι χρήστες είχαν κοινά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά. Όμως, στην πορεία κατά την σχεδίαση της βάσης δεδομένων παρουσιάστηκε πρόβλημα για τον λόγο ότι ο κάθε χρήστης αφενός είχε τα ίδια γνωρίσματα με τους υπόλοιπους αφετέρου είχε διαφορετικές υποχρεώσεις ως προς την σχέση του με τις υπόλοιπες οντότητες του συστήματος και επίσης είχε να εκτελέσει διαφορετικές λειτουργίες. Έτσι, κατασκευάστηκαν από την αρχή νέοι πίνακες για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. > Από την στιγμή που οι χρήστες χωρίστηκαν, έπρεπε να χωριστεί και ο τρόπος εισαγωγής τους στην ιστοσελίδα. Δηλαδή, ο κάθε χρήστης μπαίνει στο link που του αντιστοιχεί και εκεί δίνει τον αναγνωριστικό του και το πιστοποιητικό του. Στην είσοδο του λογαριασμού υπάρχει η υπενθύμιση των στοιχείων, σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει το αναγνωριστικό του ή το πιστοποιητικό του, και η εγγραφή νέου μέλους για κάποιον που δεν έχει δημιουργήσει λογαριασμό ακόμη. Αναγκαστικά, με αυτόν τον διαχωρισμό των χρηστών, τα άτομα που ανήκουν στην εταιρία (Διαχειριστής, Υποστηρικτής, Υπάλληλος) δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής ή υπενθύμισης στοιχείων μέσα από την ιστοσελίδα, σε αντίθεση με τους εξωτερικούς παράγοντες της εταιρίας (πελάτης, ιδιοκτήτης). > Στην Διαχείριση ακινήτων υπάρχει ένα πεδίο για τον κωδικό του πελάτη που έχει αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο. Στην περίπτωση που το ακίνητο αυτό δεν έχει αγοραστεί/ενοικιαστεί ακόμη από κάποιον πελάτη, το πεδίο αυτό θα πρέπει να είναι κενό. Δηλαδή, θα πρέπει να συμπληρωθεί με την τιμή NULL. Όμως, σε εκείνο το πεδίο μπορούν να εισαχθούν αριθμοί που αντιστοιχούν σε κάποιο κωδικό. Δεν μπορεί να εισαχθεί η τιμή NULL και δεν γίνεται να αφεθεί κενό χωρίς να εισαχθεί κάποια τιμή. Εκείνο το textbox είναι ρυθμιζόμενο να παίρνει κάποια τιμή. Αυτό λύθηκε με το να δημιουργηθεί στην βάση ένας πελάτης με κωδικό 0 (μηδέν) εισάγοντας NULL τιμές στα πεδία του. Έτσι, όταν το ακίνητο δεν έχει δεσμευτεί από κάποιον πελάτη το πεδίο «κωδικός πελάτη» παίρνει την τιμή 0 (μηδέν). > Στην Διαχείριση ακινήτων ένα πεδίο που πρέπει να συμπληρώνεται (εκτός από τα υπόλοιπα) είναι το πεδίο «πόλη/νομός». Εκεί ο χρήστης που το καταχωρούσε μπορούσε να γράψει την πόλη ή τον νομό είτε με μικρά γράμματα, είτε με κεφαλαία. Αντιθέτως, στην αναζήτηση των ακινήτων συμπληρώνεται αυτό το πεδίο μέσω μιας drop-down-list όπου επιλέγεται ο νομός ή η πόλη. Συνεπώς, λόγω του ότι η γραμματοσειρά δεν ήταν ίδια, δεν λειτουργούσε σωστά η αναζήτηση και δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα. Επομένως, στην Διαχείριση ακινήτων του λογαριασμού του Διαχειριστή αλλά και του Υποστηρικτή, αντικαταστάθηκε το απλό text box με μια λίστα από όπου ο χρήστης επιλέγει την πόλη/νομό στον οποίο βρίσκεται το κάθε ακίνητο. > Στην διαχείριση του κάθε χρήστη ξεχωριστά, είχε τεθεί το σταθερό τηλέφωνο του κάθε χρήστη ως μοναδικό πεδίο. Αυτό προξένησε προβλήματα διότι υπήρχαν και χρήστες που ζούσαν στον ίδιο χώρο. Άρα είναι προφανές ότι το σταθερό τηλέφωνο δεν θα πρέπει να είναι μοναδικό. Έτσι, τέθηκε ως υποχρεωτικό πεδίο και μοναδικό το κινητό τηλέφωνο του χρήστη. > Στην αναζήτηση ακινήτων δε είχε προστεθεί το αντίστοιχο πεδίο για την περιοχή των ακινήτων. Δηλαδή η αναζήτηση γινόταν με βάση τον πόλη/νομό χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η περιοχή της κάθε πόλης/νομού. > Η αναζήτηση πελατών/υπαλλήλων/ιδιοκτητών που υπάρχει στον λογαριασμό του Διαχειριστή και του Υποστηρικτή γινόταν με βάση τον κωδικό του κάθε χρήστη αντίστοιχα. Όμως αυτό δεν ήταν λειτουργικό για τον λόγο ότι δεν είναι εύκολο κανείς να θυμάται τους κωδικούς όλων αυτών των ατόμων και να ξέρει σε ποιόν από όλους αντιστοιχεί. Έτσι προστέθηκε σε όλων των ειδών τις αναζητήσεις το ονοματεπώνυμο του καθενός. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 14

15 > Στην διαχείριση ακινήτων υπάρχει ένα πεδίο «Διαθεσιμότητα». Αυτό το πεδίο δείχνει ποια ακίνητα είναι αδέσμευτα και ποια όχι. Επομένως, όταν δημιουργείται κάποιο συμβόλαιο θα πρέπει να αλλάζει η διαθεσιμότητα αυτού του ακινήτου αυτομάτως σε μη διαθέσιμο. Αυτό ήταν κάτι δύσκολο να υλοποιηθεί με την χρήση της php και για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκαν τα λεγόμενα Trigger. Trigger σημαίνει σκανδάλη. Όταν γίνεται κάποια ενέργεια που αφορά την βάση δεδομένων (εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση) τότε ενεργοποιείται μια άλλη ενέργεια που του έχει τεθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν γίνεται εισαγωγή κάποιου συμβολαίου τότε αλλάζει το πεδίο διαθεσιμότητα σε μη διαθέσιμο. Επίσης ισχύει και το ανάποδο. Δηλαδή, όταν διαγράφεται κάποιο συμβόλαιο να αλλάζει το πεδίο αυτό από μη διαθέσιμο σε διαθέσιμο. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 15

16 Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 3 Ομολογουμένως, για κάποιον που δημιουργεί για πρώτη φορά μια τέτοιου είδους εφαρμογή έχει να αντιμετωπίσει πολλά νέα πράγματα και προβλήματα συνάμα. Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει μια εφαρμογή με πολύ περισσότερες λειτουργίες και με μεγαλύτερο ποσοστό δυσκολίας. Αντικειμενικά όμως, η εργασία αυτή για να δημιουργηθεί εντέλει χρειάστηκε παραπάνω χρόνο και κόπο από όσο θα περίμενε κανείς. Κατά την έναρξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτού του έργου διαπιστώθηκε ότι οι απαιτήσεις που είχαν τεθεί αρχικά ήταν πιο απλές σε σύγκριση με αυτό που δημιουργήθηκε στο τέλος. Χρειάστηκε να γίνουν πολλές αλλαγές και έγιναν λάθη τα οποία δεν είχαν υπολογισθεί. Συμπεραίνοντας γενικότερα από το τελικό αποτέλεσμα διαπιστώθηκε ότι τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν τόσο λειτουργικά όσο θα έπρεπε. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες λόγω της χρήσης του Προγράμματος του Xampp. Δεν ήταν εύκολη η ένωση των πινάκων στην Βάση Δεδομένων. Αυτό έφερε προβλήματα κατά την υλοποίηση, καθώς εμπόδιζε τη σωστή λειτουργικότητα της σελίδας. Βέβαια αυτά τα προβλήματα λύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν κάποιος θα ήθελε να συνεχίσει αυτό το έργο και να του προσθέσει περισσότερες λειτουργίες, θα μπορούσε να δώσει στον Υπάλληλο της εταιρίας την δυνατότητα να αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό τα των χρηστών-πελατών που επικοινωνούν μαζί του για τα οποιαδήποτε προβλήματα. Έτσι, δεν θα χρειάζεται να σημειώνει κάπου ένα για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον πελάτη. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 16

17 Π Α ΡΑΡΤΗ Μ Α Α ΕΓΧ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΟ Χ ΡΗ ΣΗ Σ Παρακάτω φαίνονται όλα τα χαρακτηριστικά του συστήματος και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να το διαχειριστεί. Προσπέλαση στο σύστημα έχουμε από οποιονδήποτε Browser^x Internet Explorer, Mozilla Firefox κλπ.) από τη διεύθυνση Γράφοντας λοιπόν το παραπάνω url στον περιηγητή της προτίμησης σας, θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα του μεσιτικού γραφείου. Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας Αρχική Ενοικιάσεις Πωλήσεις Πληροφορίες Αναζήτηση Επικοινωνία Τελευταία νέα Τελευταίο Νέο Το Μεσιτικό Γραφείο ΕΧΤΡΑ προσφέρεται για την εξυπηρέτησή σας. Επικοίνωνείστε τώρα στο Νέες τιμές ακινήτων Δείτε τώρα τις Νέες τιμές ακινήτων που σας προσφέρουμε με έκπτωση 40% Μεσιτικό Γραφείο ΕΧΤΡΑ Τα μεσιτικά γραφεία ΕΧΤΡΑ REAL ESTATE δραστηριοβποιούνται κυρίως στον νομό Καβάλας και βρίσκονται στην Καλλιθέα και τον Πειραιά. Αποτελούμε μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο των μεσιτικών συναλλαγών και μαζί με τους συνεργάτες μας θα βρούμε το ιδανικό σπίτι ακόμα και στον πιο απαιτητικό αγοραστή. Εκτός από τα ακίνητα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας διαθέτουμε και αρκετά άλλα τα οποία όταν επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τα στοιχεία του διαμερίσματος, οικοπέδου ή και επαγγελματικού χώρου που εσείς επιθυμείτε. Η EXTRA REAL ESTATE στα πλαίσια των στόχων της έχει αναπτύξει και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε θέμα που αφορά την αγορά, την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου copyright bv Τζούτη Μαριάννα και Ζαχαρούλα Καλπάκη Στα αριστερά υπάρχουν τα links Τα οποία δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον απλό επισκέπτη και δεξιά παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες αγγελίες. Αφήνοντας το ποντίκι πάνω στους αριθμούς αυτούς εμφανίζεται ο τίτλος της αγγελίας, όπως φαίνεται παρακάτω. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 17

18 Πατώντας πάνω στον τίτλο της νέας αγγελίας, μπορεί ο χρήστης να δει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή εκτός από την διεύθυνση του ακινήτου και την τιμή του Περιοχή : Πόλη : Καβάλας Σ κ ο π ό ς: rent Στη συνέχεια, για να επιστρέψει ο χρήστης στις αρχικές αγγελίες, θα πρέπει να πατήσει το link «επιστροφή», το οποίο φαίνεται όταν αφεθεί το ποντίκι στην κενή επιφάνεια Περιοχή : Πόλη : Καβάλας Σκοπός : rent Μεσιτικό Γ ραφείο Page 18

19 Το link «ενοικιάσεις» οδηγεί τον χρήστη να δει όλα τα είδη των ακινήτων που ενοικιάζονται. 1. Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 2. Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 3. Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 4. Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 5. Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 6. Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 7. Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Πατώντας κάποιο αυτά, ο χρήστης βλέπει ορισμένες πληροφορίες για το κάθε ακίνητο, όπως φαίνεται παρακάτω: Π εριοχή : Π όλη : Κ α βάλας Σ κοπός : rent Για να δεί ο απλός επισκέπτης όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το ακίνητο που έχει επιλέξει θα πρέπει να γίνει μέλος δημιουργώντας έναν λογαριασμό εισόδου. Με το link επιστροφή θα εμφανιστεί ξανά η λίστα με τα ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση. Κατα τον ίδιο τρόπο το link «πωλήσεις» όπου βρίσκετε στα αριστερά της αρχικής σελίδας, οδηγεί τον χρήστη σε όλα τα ακίνητα που είναι διαθέσιμα προς πώληση. 1. Πωλείται Οροφο5ιαμέρισμα 2. Πωλείται Μεμονέτα 3. Πωλείται Ρετιρέ 4. Πωλείται Δια αέριαιια ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Μεσιτικό Γ ραφείο Page 19

20 Πατώντας κάποιο αυτά, ο χρήστης βλέπει ορισμένες πληροφορίες για το κάθε ακίνητο, όπως φαίνεται παρακάτω Για να δεί ο απλός επισκέπτης όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το ακίνητο που έχει επιλέξει θα πρέπει να γίνει μέλος δημιουργώντας έναν λογαριασμό εισόδου. Με το link επιστροφή θα εμφανιστεί ξανά η λίστα με τα ακίνητα που διατίθενται προς πώληση. Το link πληροφορίες περιέχει στον κάθε επισκέπτη κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, που στην προκειμένη περίπτωση ονομάζεται Extra. Οι πληροφορίες αναφέρονται ξεχωριστά στον κάθε είδους πελάτη του μεσιτικού γραφείου. Μεσιτικό Γραφείο ΕΧΤΡΑ Τα μεοιτκά γραφεία ΕΧΤΡΑ REAL ESTATE Βραστήριοποιούνται κυρίως στον νομό Αττικής και βρίσκονται στην Καλλιθέα και τον Πειραιά. Αποτελούμε μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο των μεστικών συναλλαγών και μαζί με τους συνεργάτες μας θα βρούμε το ιδανικό σπίτι ακόμα και στον πιο απατητικό αγοραστή. Εκτός από τα ακίνητα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας διαθέτουμε και αρκετά άλλα τα οποία όταν επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τα στοιχεία του διαμερίσματος, οικοπέδου ή και επαγγελματικού χώρου που εσείς επιθυμείτε. Η EXTRA REAL ESTATE στα πλαίσια των στόχων της έχει αναπτύξει και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε θέμα που αφορά την αγορά, την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου. Μεσιτικό Γ ραφείο Page 20

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ real οnline ΕΚΔΟΣΗ #1 KYΡΙΑΚΗ 27.9.2009 Ασφάλεια στο ίντερνετ Τρόποι, προφυλάξεις, κατευθύνσεις και μυστικά για τις ψηφιακές αναζητήσεις στον Κυβερνοχώρο Σύνδεση στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Web-Marketing. Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως:

Web-Marketing. Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Web-Marketing Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Έρευνα αγοράς ( καθορισµός αναγκών καταναλωτών, ανάλυση ανταγωνιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ RUBY ΚΑΙ ΤΟΥ WEB FRAMEWORK RUBY ON RAILS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ RUBY ΚΑΙ ΤΟΥ WEB FRAMEWORK RUBY ON RAILS ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα