Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

2 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της μεταφόρτωσης βίντεο από χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο media server του ιδρύματος (wowza.aegean.gr), ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους μέσα από άλλες πλατφόρμες, για εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της μεταφόρτωσης και της μετατροπής των βίντεο συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα: 1. Ο χρήστης επιλέγει ένα βίντεο προς μεταφόρτωση και την πλατφόρμα αναπαραγωγής, δηλαδή την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορεί αργότερα αυτό να αναπαραχθεί. 2. Αν η πλατφόρμα αναπαραγωγής είναι μία από τις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Moodle, E-class), ο χρήστης χρειάζεται να επιλέξει μία ή περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα, στη σελίδα των οποίων θα μπορεί να παρουσιαστεί το βίντεο. Εναλλακτικά, η πλατφόρμα αναπαραγωγής μπορεί να είναι η Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην οποία παρουσιάζονται βίντεο για διοικητικούς ή γενικότερους σκοπούς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να είναι διαθέσιμη μία διδακτική ενότητα / μάθημα (και επομένως να μπορεί να διατεθεί σε αυτή ένα μεταφορτωμένο βίντεο), θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο ένας τουλάχιστον εκπαιδευτής που διδάσκει στο πλαίσιο αυτής της διδακτικής ενότητας / μαθήματος. Στην περίπτωση δε της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όποτε εγγράφεται ένας χρήστης και του δίνεται δικαίωμα να μεταφορτώνει βίντεο για να αναπαραχθούν στην πλατφόρμα αυτή, δημιουργείται ένας εικονικός χώρος στον οποίο διατίθενται τα βίντεο προς αναπαραγωγή. 3. Ο χρήστης προχωράει στη μεταφόρτωση και με την ολοκλήρωσή της το βίντεο αποθηκεύεται προσωρινά στον encoder.aegean.gr. 4. Στη συνέχεια γίνεται η μετατροπή του βίντεο σε ένα ή περισσότερα προφίλ (format). Η μετατροπή γίνεται μέσω του λογισμικού ffmpeg που είναι εγκατεστημένο στον encoder.aegean.gr. Η μετατροπή αποσκοπεί στο να έχει το τελικό βίντεο το κατάλληλο format ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του στην εκάστοτε πλατφόρμα αναπαραγωγής. 5. Το/τα τελικό/ά βίντεο (ανάλογα με το σε πόσες διδακτικές ενότητες / μαθήματα διατέθηκε το βίντεο και το σε πόσα προφίλ χρειάστηκε να μετατραπεί), αποθηκεύονται στο media server (wowza.aegean.gr). 6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποστέλλονται στους χρήστες που τους έχει ανατεθεί η μεταφόρτωση του βίντεο σε κάθε διδακτική ενότητα / μάθημα, με οδηγίες για το πώς μπορούν να προχωρήσουν στην αναπαραγωγή του βίντεο μέσα στην εκάστοτε πλατφόρμα. 2

3 1.2 Περιγραφή Ρόλων Χρηστών Υπάρχουν 3 διαφορετικοί ρόλοι χρηστών στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο: 1. Εκπαιδευτής/Διοικητικός: ο χρήστης με αυτό το ρόλο έχει δικαίωμα να μεταφορτώσει βίντεο που θα διατίθενται προς αναπαραγωγή, είτε σε διδακτικές ενότητες / μαθήματα στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Moodle, E- class), είτε στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέσω της οποίας παρουσιάζονται βίντεο για διοικητικούς ή γενικότερους σκοπούς. Όταν ο Εκπαιδευτής/Διοικητικός προχωράει στη μεταφόρτωση ενός βίντεο, η μεταφόρτωση ανατίθεται στον ίδιο. Ο Εκπαιδευτής/Διοικητικός έχει πρόσβαση μόνο στις διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου διδάσκει ή στον προσωπικό χώρο που του διατίθεται για μεταφόρτωση βίντεο προς αναπαραγωγή μέσω της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κάθε χρήστης με το ρόλο αυτό έχει δικαίωμα για περαιτέρω ενέργειες (επεξεργασία βασικών στοιχείων, διάθεση σε περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα, διαγραφή) μόνο επί των βίντεο που έχουν ανατεθεί σε αυτόν (είτε τα μεταφόρτωσε ο ίδιος είτε κάποιος διαχειριστής για λογαριασμό του), αλλά δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιον άλλο χρήστη. 2. Ειδικός Διαχειριστής: ο χρήστης με αυτό το ρόλο διαχειρίζεται τα βίντεο που μεταφορτώνονται και στη συνέχεια διατίθενται προς αναπαραγωγή είτε σε διδακτικές ενότητες / μαθήματα μίας από τις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Moodle, E-class), είτε στην Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής των βίντεο που μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα E-class, μπορεί να μεταφορτώσει βίντεο σε όλες τις διδακτικές ενότητες / μαθήματα του E-class που είναι διαθέσιμα στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο. Επίσης, στο ίδιο παράδειγμα, έχει δικαίωμα για περαιτέρω ενέργειες (επεξεργασία βασικών στοιχείων, διάθεση σε περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα, διαγραφή) μόνο επί των βίντεο που διατίθενται σε διδακτικές ενότητες / μαθήματα αποκλειστικά στην πλατφόρμα E-class. Αν δηλαδή κάποιο βίντεο διατίθεται και σε μια διδακτική ενότητα της πλατφόρμας Moodle, ο ειδικός διαχειριστής του E-class δε έχει δικαίωμα να αλλάξει τα βασικά στοιχεία του βίντεο (τίτλος, περιγραφή), ούτε να το διαγράψει. Επιπλέον, έχει δικαίωμα να διαθέσει το βίντεο σε άλλες διδακτικές ενότητες / μαθήματα του E-class, αλλά όχι κάποιας άλλης πλατφόρμας αναπαραγωγής (πχ Moodle ή Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου). Όταν ο Ειδικός Διαχειριστής προχωράει στη μεταφόρτωση ενός βίντεο, για κάθε διδακτική ενότητα / μάθημα στην οποία διαθέτει το βίντεο, χρειάζεται να κάνει και ανάθεση του βίντεο σε κάποιον χρήστη με το ρόλο του Εκπαιδευτή/Διοικητικού (για να θεωρείται ότι η μεταφόρτωση του βίντεο έχει ανατεθεί στο συγκεκριμένο εκπαιδευτή ή διοικητικό υπάλληλο). 3. Γενικός Διαχειριστής: ο χρήστης με αυτό το ρόλο διαχειρίζεται όλα τα βίντεο που μεταφορτώνονται και στη συνέχεια διατίθενται προς αναπαραγωγή όλες τις διδακτικές ενότητες / μαθήματα για κάθε μία από τις πλατφόρμες αναπαραγωγής. Ο Γενικός Διαχειριστής έχει πλήρη δικαιώματα σε όλα τα βίντεο (επεξεργασία βασικών στοιχείων, 3

4 διάθεση σε περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα, διαγραφή). Όταν ο Γενικός Διαχειριστής προχωράει στη μεταφόρτωση ενός βίντεο, για κάθε διδακτική ενότητα / μάθημα στην οποία διαθέτει το βίντεο, χρειάζεται να κάνει και ανάθεση του βίντεο σε κάποιον χρήστη με το ρόλο του Εκπαιδευτή/Διοικητικού (για να θεωρείται ότι η μεταφόρτωση του βίντεο έχει ανατεθεί στο συγκεκριμένο εκπαιδευτή ή διοικητικό υπάλληλο). Επίσης, ο Γενικός Διαχειριστής αναλαμβάνει την εγγραφή και διαχείριση των χρηστών του συστήματος. 4

5 2. Σελίδα Σύνδεσης Χρήστη 2.1 Φόρμα Σύνδεσης Για σύνδεση στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο, στην σελίδα «Σύνδεση Χρήστη»: συμπληρώνετε το Όνομα Χρήστη (Username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) που διαθέτετε για πρόσβαση στην πλατφόρμα και στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο «Σύνδεση». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός Πρόσβασης μπορεί να είναι 1. είτε το Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός Πρόσβασης που σας έχει δοθεί ως χρήστης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2. είτε Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης που σας έχει δοθεί κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα ως Εξωτερικός Χρήστης 2.2 Αίτημα Εγγραφής στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Για να αιτηθείτε την εγγραφή σας ως Χρήστης της Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο, χρειάζεται από τη σελίδα Σύνδεσης Χρήστη να πατήσετε το σύνδεσμο «Αίτημα Εγγραφής στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο»: 5

6 και να μεταφερθείτε στην ομώνυμη σελίδα, όπου μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Να συμπληρώσετε το Όνομα και το Επώνυμό σας με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους. 2. Να συμπληρώσετε το Συνθηματικό Χρήστη (Username) και το σας. 3. Να επιλέξετε μία ή περισσότερες από τις πλατφόρμες αναπαραγωγής που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου επιθυμείτε να αναπαράγονται τα βίντεο που θα μεταφορτώνετε. 6

7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου χρειάζεται να δηλώσετε το Συνθηματικό Χρήστη και το που διαθέτετε για τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 4. Να πατήσετε το πλήκτρο «Αίτημα Εγγραφής». Εφόσον η διαδικασία αποστολής αιτήματος ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα μεταφερθείτε στην παρακάτω σελίδα: όπου ενημερώνεστε ότι πρόκειται να λάβετε απάντηση στο αίτημα εγγραφής μέσα στις 3 επόμενες εργάσιμες μέρες. 2.3 Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης Εφόσον έχετε ήδη εγγραφεί στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο και μόνο εφόσον είστε Εξωτερικός Χρήστης, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας, πατώντας από τη σελίδα Σύνδεσης Χρήστη το σύνδεσμο «Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης»: για να μεταφερθείτε στην ομώνυμη σελίδα: 7

8 όπου μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Να συμπληρώσετε τον Παρόντα Κωδικό Πρόσβασης στην πλατφόρμα. 2. Να συμπληρώσετε το Νέο Κωδικό Πρόσβασης κάνοντας Επιβεβαίωση του Κωδικού στο επόμενο πεδίο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέγοντας στο πεδίο «Εμφάνιση Χαρακτήρων» μπορείτε να βλέπετε τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε στα παραπάνω πεδία. 3. Να πατήσετε «Υποβολή» για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή κωδικού. Εφόσον η αλλαγή κωδικού ολοκληρωθεί με επιτυχία, μεταφερόμαστε στην παρακάτω σελίδα: με το σχετικό μήνυμα της επιτυχούς αλλαγής κωδικού. 8

9 3. Αρχική Σελίδα 3.1 Βασικά Στοιχεία Πλοήγησης Κατά τη σύνδεσή σας μεταφέρεστε στην Αρχική Σελίδα της πλατφόρμας: όπου μπορείτε να διακρίνετε τα Βασικά Στοιχεία Πλοήγησης που είναι κοινά σε όλες τις σελίδες της πλατφόρμας: 1. Το Κεντρικό Μενού της πλατφόρμας, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα αν ο χρήστης έχει το ρόλο του Γενικού Διαχειριστή: ή έχει το ρόλο είτε του Ειδικού Διαχειριστή είτε του Εκπαιδευτή/Διοικητικού: 2. Το Πεδίο Ρόλων, κάτω από το Κεντρικό Μενού, όπου μπορείτε να δείτε το ρόλο με τον οποίο είστε συνδεδεμένος: 9

10 και αν έχετε περισσότερους από ένα ρόλο, μπορείτε να αλλάξετε ρόλο πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο: 3. Το Πεδίο Αποσύνδεσης, απ όπου μπορείτε να αποσυνδεθείτε πατώντας το αντίστοιχο σύνδεσμο: 3.2 Αίτημα Μεταφόρτωσης σε Πλατφόρμες Αναπαραγωγής Στη κύρια περιοχή της Αρχικής Σελίδας, στην περίπτωση που έχετε (και) το ρόλο του Εκπαιδευτή/Διοικητικού, ενημερώνεστε για τις πλατφόρμες αναπαραγωγής στις οποίες μπορούν να διατεθούν τα βίντεο που θα μεταφορτώσετε: Επιπλέον, μπορείτε να αιτηθείτε τη δυνατότητα διάθεσης των βίντεο που θα μεταφορτώσετε και σε κάποια από τις υπόλοιπες πλατφόρμες αναπαραγωγής, πατώντας το πεδίο «Αίτημα 10

11 Μεταφόρτωσης σε Πλατφόρμες», επιλέγοντας την πλατφόρμα που επιθυμείτε και πατώντας «Αποστολή Αιτήματος»: 11

12 4. Μεταφόρτωση Βίντεο Στη σελίδα της Μεταφόρτωσης βίντεο μπορείτε να συμπληρώσετε τα βασικά στοιχεία του βίντεο, τις Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα όπου επιθυμείτε να διατίθεται το βίντεο καθώς και να καθορίσετε σε ποιο χρήστη ανατίθεται η μεταφόρτωσή του. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε κάποιο βίντεο από τον Η/Υ σας και να προχωρήσετε στη μεταφόρτωση. Τέλος, μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία και την ολοκλήρωση της μετατροπής του βίντεο. 4.1 Συμπλήρωση Βασικών Στοιχείων Βίντεο Στο 1ο βήμα, στη φόρμα των μεταδεδομένων του βίντεο, αρχικά μπορείτε να συμπληρώσετε τα βασικά στοιχεία του βίντεο, Τίτλος και Περιγραφή, στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας: 4.2 Επιλογή Διδακτικών Ενοτήτων / Μαθημάτων Στη συνέχεια του 1ου βήματος, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Δέντρο των Διδακτικών Ενοτήτων / Μαθημάτων στα οποία επιθυμείτε να διατίθεται το βίντεο. Η πλοήγηση γίνεται πατώντας τα + και - (για εμφάνιση και απόκρυψη μιας υποκατηγορίας αντίστοιχα). Οι κατηγορίες που εμφανίζονται αρχικά και βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας των κόμβων του δέντρου, είναι οι πλατφόρμες στις οποίες μπορούν να αναπαραχθούν τα μεταφορτωμένα βίντεο. Η αρχική μορφή του δέντρου αλλά και οι ενδιάμεσοι κόμβοι - υποκατηγορίες, καθορίζονται από το ρόλο με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο χρήστης εκείνη τη στιγμή: 1. Γενικός Διαχειριστής: με το ρόλο αυτό ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις πλατφόρμες αναπαραγωγής βίντεο: 12

13 καθώς και σε όλες τις Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα που είναι προσβάσιμες από την Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσβάσιμες από την πλατφόρμα είναι οι Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα στα οποία εμπλέκονται όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες. Όταν εγγράφεται ένας νέος χρήστης, προστίθενται οι Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα όπου διδάσκει, εφόσον δεν έχουν ήδη διατεθεί στην πλατφόρμα κατά προγενέστερες εγγραφές χρηστών. 2. Ειδικός Διαχειριστής: με το ρόλο αυτό, ο χρήστης έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα για τη λειτουργία της οποίας διαχειρίζεται τα μεταφορτωμένα βίντεο. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής των βίντεο που μεταφορτώνουν οι εκπαιδευτές στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης E-class, θα μπορεί να δει το παρακάτω τμήμα του δέντρου αναζήτησης: 13

14 3. Εκπαιδευτής/Διοικητικός: ο χρήστης με αυτό το ρόλο, έχει πρόσβαση στις πλατφόρμες και τις Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα που διδάσκει ή που έχει δικαίωμα να μεταφορτώσει βίντεο. Παρατίθεται το παράδειγμα του δέντρου διδακτικών ενοτήτων / μαθημάτων που «βλέπει» ένας Εκπαιδευτής/Διοικητικός που είναι εκπαιδευτής σε διδακτικές ενότητες στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle και E-class: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο δέντρο αναζήτησης που υπάρχει στη σελίδα της Μεταφόρτωσης Βίντεο, οι κατηγορίες (πλατφόρμες, προγράμματα σπουδών, σχολές, τμήματα κοκ) έχουν ως πρόθεμα τα + ή - για να γίνεται η πλοήγηση σε αυτές, ενώ οι διδακτικές ενότητες / μαθήματα έχουν ως πρόθεμα ένα πεδίο (checkbox) για να επιλέγονται προς διάθεση. Για να επιλέξετε μια ή περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα: 14

15 1. Πλοηγείστε στο δέντρο αναζήτησης στις υποκατηγορίες που περιλαμβάνουν τη διδακτική ενότητα / μάθημα. 2. Επιλέγετε τη διδακτική ενότητα / μάθημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιείστε το Φίλτρο Αναζήτησης Διδακτικών Ενοτήτων / Μαθημάτων, αρχικά πληκτρολογώντας μέρος του ονόματος της διδακτικής ενότητας / μαθήματος και ξεκινώντας στη συνέχεια την πλοήγηση στο δέντρο αναζήτησης, ώστε να εμφανιστεί μέρος των περιεχομένων του δέντρου: 4.3 Ανάθεση σε Χρήστη και επιλογή Προφίλ Μετατροπής Όταν επιλέξετε μια διδακτική ενότητα / μάθημα, κάτω από το δέντρο εμφανίζεται πεδίο όπου χρειάζεται να δηλώσετε : 1. Το χρήστη στον οποίο ανατίθεται η μεταφόρτωση του βίντεο στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα / μάθημα. Πληκτρολογώντας μέρος του επωνύμου του χρήστη, εμφανίζεται μία λίστα των εκπαιδευτών που διδάσκουν στο συγκεκριμένο μάθημα και το επώνυμο των οποίων ταιριάζει με τη φράση που έχετε πληκτρολογήσει. Για να επιλέξετε τον εκπαιδευτή που επιθυμείτε, πατήστε στο ονοματεπώνυμό του στη λίστα: 15

16 2. Το προφίλ μετατροπής του βίντεο (δηλαδή την τελική μορφή του βίντεο, πχ avi, mpeg κοκ) πατώντας στο αντίστοιχο πεδίο: 4.4 Επιβεβαίωση Ορθότητας Μεταδεδομένων Στη συνέχεια, χρειάζεται να προχωρήσετε στην Επιβεβαίωση Ορθότητας Μεταδεδομένων που έχετε συμπληρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, πατώντας το ομώνυμο πλήκτρο. Εφόσον τα δεδομένα σας είναι σωστά, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και θα ενεργοποιηθεί το πεδίο επιλογής βίντεο προς μεταφόρτωση, που βρίσκεται στο 2ο Βήμα της διαδικασίας: 16

17 Αν υπάρχει λάθος στα δεδομένα, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και το πεδίο επιλογής βίντεο στο 2ο Βήμα θα μείνει ανενεργό: 17

18 Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα σωστά δεδομένα και να πατήσετε ξανά το πλήκτρο «Επιβεβαίωση Ορθότητας Δεδομένων». 4.5 Επιλογή και Μεταφόρτωση Βίντεο Εφόσον τα δεδομένα είναι σωστά, μπορείτε να προχωρήσετε στο 2ο Βήμα και: 18

19 1. Να επιλέξετε βίντεο προς μεταφόρτωση από τον Η/Υ σας. Εφόσον το αρχείο πληροί τις προδιαγραφές, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και θα ενεργοποιηθεί το πλήκτρο «Μεταφόρτωση» 2. Στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο «Μεταφόρτωση» για να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφόρτωσης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο της μεταφόρτωσης από τη σχετική μπάρα προόδου. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, εμφανίζεται η σελίδα με την πρόοδο της μετατροπής του βίντεο: και στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα με τα τελικά αποτελέσματα της μετατροπής του βίντεο: 19

20 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποστέλλεται στους χρήστες στους οποίους έχει ανατεθεί η διάθεση των βίντεο ενημερωτικό με οδηγίες για τη διαδικασία μέσω της οποίας θα προχωρήσουν στην αναπαραγωγή του βίντεο στην αντίστοιχη πλατφόρμα αναπαραγωγής και τη διδακτική ενότητα / μάθημα. 20

21 5. Αναζήτηση και Επεξεργασία Στοιχείων Βίντεο Στη σελίδα της Αναζήτησης Βίντεο, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με 2 τρόπους: 1. Από το Δέντρο Αναζήτησης Βίντεο, απ όπου μπορείτε να ανακτήσετε όλες τις πληροφορίες για το μεταφορτωμένο βίντεο 2. Από τη Φόρμα Αναζήτησης Βίντεο, απ όπου μπορείτε επιπλέον να επεξεργαστείτε τα βασικά στοιχεία του βίντεο (τίτλος, περιγραφή) 5.1 Αναζήτηση από το Δέντρο Αναζήτησης Βίντεο Για να κάνετε αναζήτηση ενός βίντεο από το Δέντρο Αναζήτησης Βίντεο, μπορείτε να πλοηγηθείτε μέσω του δέντρου στην πλατφόρμα και τις υποκατηγορίες που βρίσκονται σε αυτή (σχολές, τμήματα, προγράμματα σπουδών κοκ), να πατήσετε το + στη διδακτική ενότητα / μάθημα που επιθυμείτε και να πατήσετε στο όνομα του βίντεο που θα εμφανιστεί από κάτω: Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγησή σας, αφού έχετε συμπληρώσει μέρος της διδακτικής ενότητας / μαθήματος στο πεδίο του φίλτρου αναζήτησης, ώστε να εμφανιστεί μέρος μόνο του δέντρου: 21

22 Πατώντας επάνω στον τίτλο του βίντεο στο δέντρο αναζήτησης, εμφανίζονται από κάτω οι λεπτομέρειες του βίντεο: 5.2 Αναζήτηση από τη Φόρμα Αναζήτησης Βίντεο 22

23 Για να κάνετε αναζήτηση ενός βίντεο από τη Φόρμα Αναζήτησης Βίντεο, μπορείτε: 1. Να συμπληρώσετε ένα ή περισσότερα πεδία της φόρμας 2. Να πατήσετε το πλήκτρο «Αναζήτηση» 3. Εναλλακτικά, να πατήσετε το σύνδεσμο «Όλα τα Βίντεο», για να δείτε των πίνακα αποτελεσμάτων για όλα τα βίντεο που έχουν μεταφορτωθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είστε συνδεδεμένος με το ρόλο του Γενικού Διαχειριστή, πατώντας το σύνδεσμο «Όλα τα Βίντεο», θα δείτε των πίνακα αποτελεσμάτων για όλα τα βίντεο που έχουν μεταφορτωθεί από όλους τους χρήστες. Αν είστε συνδεδεμένος με το ρόλο του Ειδικού Διαχειριστή, πατώντας το σύνδεσμο «Όλα τα Βίντεο», θα δείτε των πίνακα αποτελεσμάτων για όλα τα βίντεο που έχουν μεταφορτωθεί και έχουν διατεθεί σε διδακτικές ενότητες / μαθήματα στην πλατφόρμα αναπαραγωγής (Moodle, E-class κοκ) για τα βίντεο της οποίας είστε διαχειριστής. Για παράδειγμα, ο χρήστης με το ρόλο του Διαχειριστή του E-class, θα δει όλα τα βίντεο που διατίθενται σε διδακτικές ενότητες / μαθήματα του E-class. Ομοίως, στη Φόρμα Αναζήτησης Βίντεο, τα πεδία «Προφίλ Μετατροπής Βίντεο» και «Πλατφόρμες στις οποίες Μεταφορτώθηκε το Βίντεο» διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν έχετε το ρόλο του Γενικού Διαχειριστή ή του Ειδικού Διαχειριστή: 23

24 Εφόσον έχετε συμπληρώσει στη φόρμα αναζήτησης τα πεδία που επιθυμείτε και έχετε πατήσει το πλήκτρο «Αναζήτηση», θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα στο σχετικό πίνακα, απ όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τα βασικά του στοιχεία (τίτλος, περιγραφή): ή/και να δείτε τις λεπτομέρειες του βίντεο: 24

25 5.3 Επεξεργασία Βασικών Στοιχείων Βίντεο Για να επεξεργαστείτε τα βασικά στοιχεία του βίντεο (τίτλος, περιγραφή), στον πίνακα των αποτελεσμάτων αναζήτησης βίντεο πατάτε το σύνδεσμο «Επεξεργασία»: και στη συνέχεια μεταφέρεστε στη σελίδα της Επεξεργασίας Βασικών Στοιχείων Βίντεο όπου μπορείτε: 1. Να τροποποιήσετε τα δεδομένα στα πεδία της φόρμας 2. Να πατήσετε το πλήκτρο «Επεξεργασία» αλλάξετε τα βασικά στοιχεία του βίντεο. Με το πέρας της διαδικασίας, μεταφέρεστε στη σελίδα με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των βίντεο, όπου εμφανίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία μηνύματα: 25

26 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρήστης με το ρόλο του Γενικού Διαχειριστή μπορεί να προβεί σε επεξεργασία βασικών στοιχείων οπουδήποτε βίντεο. Ο χρήστης όμως με το ρόλο του Ειδικού Διαχειριστή, μπορεί να προβεί σε επεξεργασία των βασικών στοιχείων των βίντεο που έχουν μεταφορτωθεί μόνο στην πλατφόρμα αναπαραγωγής για τα βίντεο της οποίας έχει το ρόλο του διαχειριστή. Για παράδειγμα, αν ένα μεταφορτωμένο βίντεο διατίθεται και στην πλατφόρμα Ε-class και στην πλατφόρμα Moodle, ο διαχειριστής των βίντεο του E-class δεν έχει δικαίωμα να επεξεργαστεί τα βασικά στοιχεία του βίντεο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο σύνδεσμος «Επεξεργασία» θα είναι ανενεργός: 5.4 Λεπτομέρειες Βίντεο και περαιτέρω ενέργειες Οι λεπτομέρειες ενός βίντεο: 26

27 χωρίζονται σε 3 θεματικές περιοχές: 1. Γενικές Πληροφορίες Βίντεο: εκεί παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν το βίντεο ανεξάρτητα από το προφίλ (δηλ. το format) στο οποίο έχει μετατραπεί: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι πληροφορίες είναι κοινές για Γενικούς Διαχειριστές και Ειδικούς Διαχειριστές 2. Πληροφορίες ανά Προφίλ Μετατροπής: εκεί παρουσιάζονται το/τα προφίλ (format) στο/α οποίο/α έχει μετατραπεί το βίντεο μετά τη μεταφόρτωση, καθώς και οι ενέργειες που επιτρέπονται σε κάθε προφίλ του βίντεο ανάλογα με το ρόλο του χρήστη (βλ. παράγραφο 1.2): ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρήστης με το ρόλο του Γενικού Διαχειριστή εδώ μπορεί να δει όλα τα προφίλ του μετατρεπόμενου βίντεο, δηλαδή τα format στα οποία μετατράπηκε μετά την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης. Ο χρήστης με το ρόλο του Ειδικού Διαχειριστή, μπορεί να δει μόνο τα προφίλ των μετατρεπόμενων βίντεο που διατέθηκαν σε διδακτικές ενότητες / μαθήματα μόνο της πλατφόρμας αναπαραγωγής για τα βίντεο της οποίας είναι διαχειριστής. Για παράδειγμα, αν ένα βίντεο είχε διατεθεί σε μία ή περισσότερες διδακτικές ενότητες της πλατφόρμας E-class αλλά μόνο πχ με το προφίλ 3 (avi), ο Ειδικός Διαχειριστής της πλατφόρμας E-class στο πεδίο Πληροφορίες ανά Προφίλ Μετατροπής θα έβλεπε πληροφορίες μόνο για αυτό το προφίλ: 27

28 Επιπλέον, στην περίπτωση που το μετατρεπόμενο βίντεο με αυτό το προφίλ (format) είχε διατεθεί σε διδακτικές ενότητες / μαθήματα και άλλης πλατφόρμας αναπαραγωγής (πχ Moodle), δε θα είχε το δικαίωμα της διαγραφής του βίντεο με το συγκεκριμένο προφίλ (βλ. παράγραφο 1.2). 3. Πληροφορίες ανά Διδακτική Ενότητα / Μάθημα: εκεί παρουσιάζονται πληροφορίες για τα μετατρεπόμενα βίντεο σε σχέση με τις διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου έχουν διατεθεί: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το πεδίο, ο Γενικός Διαχειριστής μπορεί να δει όλες τις διδακτικές ενότητες / μαθήματα στα οποία έχει διατεθεί το βίντεο, ενώ ο Ειδικός Διαχειριστής μόνο αυτές της πλατφόρμας αναπαραγωγής της οποίας τα μεταφορτωμένα βίντεο έχει τη διαχείριση: 28

29 5.5 Διάθεση σε περισσότερες Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα Κάθε μετατρεπόμενο προφίλ (format) ενός βίντεο μπορεί να διατεθεί εκ των υστέρων και σε άλλες διδακτικές ενότητες / μαθήματα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για κάθε μετατρεπόμενο προφίλ ξεχωριστά και όχι για όλα τα προφίλ (format) στα οποία έχει μετατραπεί ένα βίντεο, διότι: 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφόρτωσης και μετατροπής του βίντεο, το φυσικό αντικείμενο (δηλαδή το αρχείο που βρίσκεται αποθηκευμένο στο media server) δεν είναι πλέον το αρχικό βίντεο, αλλά τα διάφορα προφίλ (format) στα οποία μετατράπηκε το βίντεο μετά τη μεταφόρτωση (1 ή περισσότερα). 2. Κάθε πλατφόρμα αναπαραγωγής βίντεο (Moodle, E-class, Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης Πανεπιστημίου Αιγαίου κοκ) μπορεί να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα προφίλ (format) προς αναπαραγωγή. Για παράδειγμα, αν ένα βίντεο έχει μετατραπεί στο Προφίλ 3 (avi) και στην πλατφόρμα Moodle μπορούν να αναπαραχθούν μόνο βίντεο στην μορφή mpeg4, τότε αυτό το βίντεο δε μπορεί εκ των υστέρων να διατεθεί σε διδακτική ενότητα / μάθημα του Moodle. Για να κάνουμε διάθεση του βίντεο σε περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα: 1. Στις λεπτομέρειες του βίντεο, στο πεδίο «Πληροφορίες ανά Προφίλ Μετατροπής» μπορείτε να πατήσετε το σύνδεσμο «Διάθεση σε περισσότερες Διδακτικές Ενότητες»: 2. Στη συνέχεια μεταφέρεστε στη σελίδα «Διάθεση Βίντεο σε επιπλέον Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα»: 29

30 3. Στο πάνω μέρος της σελίδα μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου έχει ήδη διατεθεί το βίντεο: 4. Παρακάτω μπορείτε να πλοηγηθείτε στο δέντρο αναζήτησης διδακτικών ενοτήτων / μαθημάτων και να επιλέξετε μία ή περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου επιθυμείτε να διατίθεται το βίντεο: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο χρήστης έχει το ρόλο του Γενικού Διαχειριστή, οι πλατφόρμες αναπαραγωγής που εμφανίζονται στο δέντρο είναι αυτές που μπορούν να αναπαράξουν βίντεο με το συγκεκριμένο προφίλ (format). Όταν ο χρήστης έχει το ρόλο του Ειδικού Διαχειριστή, οι πλατφόρμες αναπαραγωγής που εμφανίζονται στο δέντρο είναι αυτές για 30

31 τα μεταφορτωμένα βίντεο των οποίων έχει ο χρήστης τη διαχείριση. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής της πλατφόρμας E-class θα έβλεπε μέρος μόνο του δέντρου: 5. Αφού επιλέξετε διδακτική ενότητα / μάθημα, παρακάτω εμφανίζεται ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε μέρος του ονόματος του χρήστη στο οποίο επιθυμείτε να ανατεθεί η μεταφόρτωση του βίντεο: Από τη λίστα που εμφανίζεται κάτω από το πεδίο του ονόματος, πατάτε στο ονοματεπώνυμο του χρήστη που επιθυμείτε για να τον επιλέξετε: 6. Τέλος, πατάτε παρακάτω το πλήκτρο «Επιβεβαίωση Ορθότητας Δεδομένων» και εφόσον τα δεδομένα που συμπληρώσατε είναι αποδεκτά, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, ενεργοποιείται το πλήκτρο «Ανάθεση» και πατώντας το μπορείτε να προχωρήσετε στη ανάθεση του βίντεο σε χρήστη και στη διάθεσή του σε διδακτική ενότητα / μάθημα: 31

32 7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφέρεστε στην τελική σελίδα με τα σχετικά με τα αποτελέσματα μηνύματα: 5.6 Διαγραφή Βίντεο Δυνατότητα διαγραφής υπάρχει μόνο για κάθε μετατρεπόμενο προφίλ (format), αλλά όχι για όλα τα μετατρεπόμενα προφίλ ενός βίντεο (σε περίπτωση που έχει περισσότερα από 1). Για να διαγράψετε ένα μετατρεπόμενο προφίλ ενός μεταφορτωμένου βίντεο, πηγαίνετε στις λεπτομέρειες του βίντεο στο πεδίο «Πληροφορίες ανά Προφίλ Μετατροπής» και πατάτε το σύνδεσμο «Διαγραφή»: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρήστης με το ρόλο του Ειδικού Διαχειριστή, μπορεί να διαγράψει μόνο βίντεο που έχουν διατεθεί αποκλειστικά σε διδακτικές ενότητες / μαθήματα της πλατφόρμας αναπαραγωγής, για την οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των μεταφορτωμένων βίντεο. Για παράδειγμα, αν ένα βίντεο έχει μεταφορτωθεί και μετατραπεί στο Προφίλ 3 (avi) και έχει διατεθεί σε διδακτικές ενότητες της πλατφόρμας E-class αλλά και σε διδακτικές ενότητες άλλης πλατφόρμας, ο διαχειριστής των βίντεο που μεταφορτώνονται στο E-class δε θα έχει το δικαίωμα της διαγραφής, επομένως στο πεδίο «Πληροφορίες ανά Προφίλ Μετατροπής» δε θα εμφανίζεται ο σύνδεσμος «Διαγραφή»: 32

33 Πατώντας το σύνδεσμο «Διαγραφή» μεταφέρεστε στη σελίδα «Διαγραφή Βίντεο»: όπου μπορείτε να δείτε τις διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου διατίθεται το συγκεκριμένο προφίλ (format) του βίντεο: και παρακάτω να πατήσετε το σύνδεσμο «Διαγραφή»: Στο παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται: πατώντας ΟΚ ολοκληρώνεται η διαδικασία και μεταφέρεστε στη σελίδα με τα σχετικά μηνύματα: 33

34 5.7 Αποστολή Οδηγιών Αναπαραγωγής του Βίντεο στην Πλατφόρμα Τέλος, από τις λεπτομέρειες του βίντεο, από το πεδίο «Πληροφορίες ανά Μάθημα / Διδακτική Ενότητα» και πατώντας το σύνδεσμο «Αποστολή Οδηγιών Αναπαραγωγής του Βίντεο στην Πλατφόρμα», μπορείτε αποστείλετε ξανά στους χρήστες, στους οποίους έχει ανατεθεί η διάθεση του βίντεο, ενημερωτικό με οδηγίες για τη διαδικασία μέσω της οποίας θα προχωρήσουν στην αναπαραγωγή του βίντεο στην αντίστοιχη πλατφόρμα αναπαραγωγής και τη διδακτική ενότητα / μάθημα: 34

35 6. Εγγραφή Χρήστη (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ) Δικαίωμα εγγραφής νέου χρήστη έχει μόνο ο Γενικός Διαχειριστής της πλατφόρμας. Κατά την εγγραφή του χρήστη και εφόσον θα του δοθεί (και) ο ρόλος του Εκπαιδευτή/Διοικητικού, θα γίνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα οι διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου διδάσκει ο χρήστης (εφόσον δεν έχουν γίνει προηγουμένως διαθέσιμες από παλαιότερες εγγραφές άλλων χρηστών). Τα στοιχεία εγγραφής του χρήστη θα έχουν σταλεί στο που έχετε ως Γενικός Διαχειριστής, μετά το αίτημα εγγραφής του χρήστη από την αρχική σελίδα (βλ. παράγραφο 2.2). Για να κάνετε εγγραφή νέου χρήστη, πηγαίνετε από το κεντρικό μενού στη σελίδα Εγγραφή Χρήστη όπου βλέπετε τη φόρμα με τα στοιχεία του χρήστη: Αρχικά μπορείτε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο του χρήστη: 35

36 και στη συνέχεια να συμπληρώσετε το Συνθηματικό Χρήστη (Username). Αν ο χρήστης έχει ήδη λογαριασμό για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα χρειαστεί να αφήσετε το πεδίο «Εξωτερικός Χρήστης» κενό και να συμπληρώσετε το πανεπιστημιακό του συνθηματικό χρήστη (username): ενώ αν δεν είναι χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, χρειάζεται να συμπληρώσετε το συνθηματικό χρήστη (username) που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά το αίτημα εγγραφής του, να επιλέξετε το πεδίο «Εξωτερικός Χρήστης» και στο πεδίο που εμφανίζεται παρακάτω να συμπληρώσετε ένα κωδικό πρόσβασης, είτε κάποιον της επιλογής σας, είτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της Αυτόματης Δημιουργίας Κωδικού: Παρακάτω, χρειάζεται να ορίσετε το/τους ρόλο/λους του χρήστη: Αν επιλέξετε Εκπαιδευτής/Διοικητικός, θα χρειαστεί παρακάτω να επιλέξετε και μια ή περισσότερες πλατφόρμες αναπαραγωγής: Αν επιλέξετε Γενικός Διαχειριστής ή Ειδικός Διαχειριστής, δεν είναι υποχρεωτικό να επιλέξετε κάποια πλατφόρμα αναπαραγωγής. Αν το κάνετε όμως, ο χρήστης που θα εγγράψετε θα έχει και 2ο ρόλο, αυτό του Εκπαιδευτή/Διοικητικού. 36

37 Στην περίπτωση που επιλέξετε Ειδικός Διαχειριστής, χρειάζεται στο πεδίο που θα εμφανιστεί παρακάτω να επιλέξετε μία ή περισσότερες πλατφόρμες αναπαραγωγής, για τα μεταφορτωμένα βίντεο των οποίων θα αναλάβετε το ρόλο του διαχειριστή: Τέλος, χρειάζεται να συμπληρώσετε το που δήλωσε ο χρήστης κατά το αίτημα εγγραφής του: Όταν συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πατήστε το πλήκτρο «Υποβολή». Αν κάποια από τα δεδομένα από αυτά που έχετε συμπληρώσει δεν είναι αποδεκτά, θα εμφανιστούν τα αντίστοιχα μηνύματα στην κορυφή της σελίδας, για παράδειγμα: Αν αντίθετα τα στοιχεία είναι αποδεκτά, η εγγραφή ολοκληρώνεται και εμφανίζεται και ενημερώνεστε με τα σχετικά μηνύματα: 37

38 7. Αναζήτηση και Επεξεργασία Στοιχείων Χρήστη (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ) 7.1 Αναζήτηση Χρήστη Για να αναζητήσετε κάποιον από τους εγγεγραμμένους χρήστες, πηγαίνετε στη σελίδα της Αναζήτησης Χρήστη από το κεντρικό μενού και στη φόρμα σύνθετης αναζήτησης συμπληρώνετε ένα ή περισσότερα κριτήρια αναζήτησης και πατάτε το πλήκτρο «Αναζήτηση»: Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το σύνδεσμο «Όλοι οι Χρήστες» για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες: Με την ολοκλήρωση της αναζήτησης, αν δε βρεθεί κάποιος χρήστης, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην κορυφή της σελίδας: 38

39 ενώ αν υπάρξουν αποτελέσματα, μεταφέρεστε στη σελίδα με τα Αποτελέσματα Αναζήτησης Χρήστη: Στον πίνακα των αποτελεσμάτων, μπορείτε να πατήσετε το σύνδεσμο «Λεπτομέρειες» δεξιά από το όνομα όποιου χρήστη επιθυμείτε: και παρακάτω θα εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν το χρήστη: 7.2 Επεξεργασία Στοιχείων Χρήστη Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός χρήστη, μπορείτε, από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, να πατήσετε το σύνδεσμο «Επεξεργασία» δεξιά από το όνομα όποιου χρήστη επιθυμείτε: 39

40 και να μεταφερθείτε στη σελίδα «Επεξεργασία Στοιχείων Χρήστη», όπου μπορείτε να τροποποιήσετε όποιο από τα στοιχεία του χρήστη επιθυμείτε και να πατήσετε το πλήκτρο «Υποβολή»: Με την ολοκλήρωση της τροποποίησης των στοιχείων, εμφανίζονται στην κορυφή της σελίδας σχετικά μηνύματα: 40

41 7.3 Διαγραφή Χρήστη Για να διαγράψετε ένα χρήστη, μπορείτε, από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης να πατήσετε το σύνδεσμο «Διαγραφή» δεξιά από το όνομα όποιου χρήστη επιθυμείτε: Στη συνέχεια μεταφέρεστε στη σελίδα «Διαγραφή Χρήστη», όπου βλέπετε τα βασικά στοιχεία του χρήστη και μπορείτε να προχωρήσετε στη διαγραφή του πατώντας το σύνδεσμο «Διαγραφή»: Στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο «ΟΚ» από το παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται: η διαδικασία της διαγραφής ολοκληρώνεται και μεταφέρεστε στη σελίδα με τα σχετικά μηνύματα: 41

42 42

43 8. Επικοινωνία Μπορείτε να στείλετε κάποιο μήνυμα ή αίτημα στους διαχειριστές του συστήματος, από τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στη σελίδα «Επικοινωνία» στη οποία μπορείτε να προβείτε από το κεντρικό μενού: Μπορείτε να συμπληρώσετε το θέμα και το μήνυμά σας κα να πατήσετε το πλήκτρο «Αποστολή». Με την ολοκλήρωση της αποστολής του μηνύματος, μεταφέρεστε στη σελίδα με τα σχετικά μηνύματα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο που στέλνεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ως αποστολέα φαίνεται το που έχετε δηλώσει ως χρήστης και είναι καταχωρημένο στο σύστημα. 43

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εγχειρίδιο Φοιτητή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τίτλος ΑΣΠΑΙΤΕ e-class - Εγχειρίδιο Φοιτητή Συντάκτης Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τσιμπάνης Κ., Ράπτης Τ., Εξηνταρίδης Γ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004 Εγχειρίδιο Φοιτητή Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή 1 από 14 04/03/2008 05:18 ΜΜ Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή Περιεχόμενα Εισαγωγή Άδεια εισόδου Χαρτοφυλάκιο Χρήστη Αλλαγή του προφίλ μου Εγγραφή σε μάθημα Το Ημερολόγιο μου Οι Ανακοινώσεις μου Έξοδος Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ CLAROLINE Κατάλογος περιεχομένων Εγγραφή μαθητή στο Claroline...2 Εγγραφή σε μάθημα...3 Τα μαθήματά μου...4 Αλλαγή του προφίλ μου (Manage my account)...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.step.gov.gr δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω της οποίας μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ... Εγχειρίδιο Φοιτητών GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Εγχειρίδιο Φοιτητών Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 03.00 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτιολογία Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Εκπαιδευόμενου. Πλατφόρμα ΠΡΟΧΩΡΩ elearning

Εγχειρίδιο Χρήστη Εκπαιδευόμενου. Πλατφόρμα ΠΡΟΧΩΡΩ elearning Εγχειρίδιο Χρήστη Εκπαιδευόμενου Πλατφόρμα ΠΡΟΧΩΡΩ elearning http://etraining-pdxg.enl.uoa.gr/ Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών «ΠΡΟΧΩΡΩ» Σεπτέμβριος 2018 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ΠΡΟΧΩΡΩ elearning Η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και τις σύντομες οδηγίες για την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του προγράμματος «Θεαίτητος». Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης

Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης Οδηγίες Χρήσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σεπτέμβριος 2017 Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EMAIL ΣΤΟ ARMY.GR... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... 9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού. Εγχειρίδιο χρήσης

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού Εγχειρίδιο χρήσης Φεβρουάριος 2017 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 Α1. Σκοπός εφαρμογής... 3 Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ...4 Β1.Αιτήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Εξοικείωση με διαδικασία εγγραφής μαθητών σε κάποιο μάθημα και διαδικασία μεταφοράς μαθημάτων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων moodle

Άσκηση. Εξοικείωση με διαδικασία εγγραφής μαθητών σε κάποιο μάθημα και διαδικασία μεταφοράς μαθημάτων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων moodle ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Άσκηση Εξοικείωση με διαδικασία εγγραφής μαθητών σε κάποιο μάθημα και διαδικασία μεταφοράς μαθημάτων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης

Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης Οδηγίες Χρήσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σεπτέμβριος 2017 Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 3 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... 6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ... 9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1. Εισαγωγή και Έξοδος απο το Σύστημα... 4 2. Κουμπί Βοήθεια... 4 3. Μενού Επιλογών...

Διαβάστε περισσότερα

είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή

είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή είσοδος στο προσωπικό Χαρτοφυλάκιο Εκπαιδευόμενοι Βήμα είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή Από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας πληκτρολογήστε: το username & password (λογαριασμός Εκπαιδευόμενου) πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού

Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Σελίδα: 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 Σελίδα: 2 Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Εικόνα 1. Αρχική σελίδα Η αρχική σελίδα που βλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης

Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1. Σκοπός εφαρμογής Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή Α3. Γενικές λειτουργίες... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β1.Αιτήσεις...

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1. Σκοπός εφαρμογής Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή Α3. Γενικές λειτουργίες... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β1.Αιτήσεις... 0 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 2 Α1. Σκοπός εφαρμογής... 2 Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή... 2 Α3. Γενικές λειτουργίες... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ... 3 Β1.Αιτήσεις... 3 Β1.1. Υποβολή αίτησης... 3 Β1.2 Αιτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίες Φοιτητή Σελίδα 1 / 10

Πίνακας Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίες Φοιτητή Σελίδα 1 / 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. Υπηρεσίες Φοιτητή... 3 1.1 Ακαδημαϊκή Δομή... 3 1.2 Καρτέλα Φοιτητή... 3 Σταθερή Διεύθυνση... 3 Επισκόπηση Διεύθυνσης... 3 Στοιχεία Ανεξάρτητα από Διεύθυνση... 4 1.3 Έλεγχος Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Teaching Computer Science

Teaching Computer Science Teaching Computer Science ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (User Manual) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 Teaching Computer Science ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (User manual) Περιεχόμενα 1. Αρχική οθόνη... 2 2. Δημιουργία λογαριασμού Εγγραφή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγχειριδιο χρηστη. Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού. Γενικά. Ανώνυμος Χρήστης

1. Εγχειριδιο χρηστη. Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού. Γενικά. Ανώνυμος Χρήστης 1. Εγχειριδιο χρηστη Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού Γενικά Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αναπτύχθηκε πλατφόρμα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών για το προσωπικό των Νοσοκομειακών Μονάδων που εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα: Εισαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριστής Αιτήσεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είσοδος... 3 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας

Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΠΥΕΣ 1 Περιεχόμενα ` ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ... 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ... 12 Αλλαγή Email...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Κείμενα: Κατερίνα Μπάρτζη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού URegister

Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού URegister Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού Uregister v1.1 Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού URegister (ισχύει για λογαριασμούς Φοιτητών και Προσωπικού) Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού χρήστη σας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Χρηστών... 5 Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. «Εγγραφή Νέου Χρήστη»... 5 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης...

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... Περιεχόμενα 1 Γενικά... 3 2 Απαραίτητο λογισμικό... 3 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 4 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 5 Έξοδος από την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 10 SQLearn

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΠΑ "ΠΥΞΙΔΑ"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΥΞΙΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΠΑ "ΠΥΞΙΔΑ" Γενικές πληροφορίες Οι παρούσες οδηγίες περιγράφουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής - αυτοαρχειοθέτησης των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Οικοδοµοτεχνικών Έργων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Οικοδοµοτεχνικών Έργων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Οικοδοµοτεχνικών Έργων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α.Π.. ΟΙΚ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πράξις: Η εφαρμογή φοιτητού. Παρουσιάζεται η εμφάνιση τής εφαρμογής φοιτητού κατά στάδια καθώς και οι τυπικές ενέργειες τού χειριστού.

Πράξις: Η εφαρμογή φοιτητού. Παρουσιάζεται η εμφάνιση τής εφαρμογής φοιτητού κατά στάδια καθώς και οι τυπικές ενέργειες τού χειριστού. Πράξις: Η εφαρμογή φοιτητού Παρουσιάζεται η εμφάνιση τής εφαρμογής φοιτητού κατά στάδια καθώς και οι τυπικές ενέργειες τού χειριστού. Ανεξαρτήτως ατομικής ή ομαδικής ασκήσεως ΚΟΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίηση. Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ. Data Communication A.E.

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίηση. Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ. Data Communication A.E. Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ Είναι πλέον διαθέσιμη μια νέα πολύ σημαντική λειτουργία η οποία σας επιτρέπει από όπου κι αν βρίσκεστε με μια απλή σύνδεση στο Internet μέσω smartphone, tablet

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης για τον φοιτητή

Εγχειρίδιο χρήσης για τον φοιτητή Εγχειρίδιο χρήσης για τον φοιτητή 1 Αρχική οθόνη Όταν κάποιος χρήστης εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη/σελίδα: Στα αριστερά της οθόνης εμφανίζεται η φόρμα σύνδεσης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ Α. Εγγραφή στην εφαρμογή Βεβαίωσης Κερδών ΟΠΑΠ Κατά την εγγραφή σας πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων 1 Λήψη Στοιχείων από τη ΓΓΠΣ Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα λήψης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για Φυσικά και Μη Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

http://rc.ionio.gr/edbm20/ Οδηγός Εφαρμογής Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας από Νέους Διδάκτορες Γενικές Οδηγίες Η διαδικασία υποβολής αποτελείται από πέντε (5) βήματα: 1. Έναρξη διαδικασίας 2. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Υποβολής Online Αιτήσεων για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Οδηγός Εφαρμογής Υποβολής Online Αιτήσεων για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας https://avarts.ionio.gr/artedu/enroll/ Οδηγός Εφαρμογής Υποβολής Online Αιτήσεων για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Γενικές οδηγίες: Η διαδικασία υποβολής αποτελείται από τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΔΑ/ΕΦ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΔΑ/ΕΦ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΔΑ/ΕΦ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα