ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ (2ος τόµος) Η µυητική πορεία της ψυχής από τον ηνίοχον εις τον Απόλλωνα 1. Πρόλογος Κάθε φορά που ο συγγραφεύς παρουσιάζει το νεογέννητο παιδί του στους αναγνώστες, αισθάνεται δέος και ενθουσιασµό, τρόµο και προσµονή. Είναι σαν να παραδίδη ένα µέρος της ψυχής του, το οποίο θέλει να το µοιραστή µε τα µάτια, εκείνων που θα το παραλάβουν. Θα αγαπηθή η θα αγνοηθή το βιβλίο/πνευµατικό παιδί του συγγραφέως; Θα συζητηθή µε φίλους και θα απορριφθή ή θα γίνη αποδεκτό; Ή µήπως, τι ευτυχία για τον συγγραφέα, θα το κρατήση ο αναγνώστης σαν πολύτιµο, απόκρυφο πετράδι για τον εαυτό του και θα το µοιραστή µόνο µε τις αδελφές του ψυχές; Όσα ακολουθούν και θα διαβάσετε είναι οι σκέψεις µου, οι µυστικές µου συνοµιλίες µαζί σας. Αυτές διατρέχουν και τα πέντε βιβλία των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. Και τα πέντε είναι παιδιά του Ελληνικού τρόπου του δια-λογίζεσθαι. Ο Ελληνικός ιαλογισµός είναι επί της ουσίας λόγος ερωτικός, γνήσιο τέκνο της ιοτίµας του πλατωνικού Συµποσίου, του υπερτάτου θείου έρωτος της αληθινής αρετής. Η ιοτίµα, στο Συµπόσιο (212a) του Πλάτωνος, κλείνει τον λόγο της λέγοντας: «Και όταν (ο άνθρωπος) γεννήση και αναθρέψη αρετή αληθινή έχει την δυνατότητα να γίνη των θεών ο αγαπηµένος και, όσον είναι θεµιτό σ έναν άνθρωπο, αθάνατος κι εκείνος». Ερατή είναι η ψυχή που διακατέχεται υπό της αρετής Αρετή είναι η εσωτερική ροή, η αεί ρέουσα, η αιρετή/εκλεκτή, η οποία διατρέχει και συνέχει ολόκληρη την νοητική δια-δροµή των πέντε βιβλίων, των οποίων ο γενικός τίτλος είναι ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ. Στην ερώτησι: αφού ο λόγος είναι οµιλία, πως είναι δυνατόν να είναι άρρητος, να µην λέγεται µε φωνή, ώστε ν ακουσθή από τούς άλλους; Η απάντησις είναι: Ο λόγος δεν είναι µόνο οµιλία. Άλλωστε οι ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ δεν είναι ένας, είναι πολλοί. 1

2 Η σηµασία του λόγου δεν αναφέρεται µόνο στην έννοια οµιλία, αλλά σ ένα σύνολο εννοιών, που περιλαµβάνονται στον συσχετισµό του λόγου µε τούς άκρους όρους, είναι ο µέσος λόγος ή όρος είναι η αναλογία αισθητού - νοητού είναι η αόρατη αιτία/λόγος, η οποία θα φέρη το ορατό αποτέλεσµα είναι οι αριθµητικοί, γεωµετρικοί και αρµονικοί λόγοι των µαθηµατικών, όχι µόνο της επιστήµης των µαθηµατικών, αλλά και της φιλοσοφίας της γεωµετρίας, σύµφωνα µε την προτροπή του Πλάτωνος στην είσοδο της Ακαδηµίας «ουδείς αγεωµέτρητος εισίτω». Η δύναµις της αρετής αναπτύσσεται αργά µε την ανάγνωσι των αρχαίων κειµένων. Παράλληλα πολλές παραποµπές και αποσπάσµατα αρχαίων κειµένων συνοδεύουν τα πρώτα τέσσερα βιβλία, προκειµένου να εξοικειωθή ο αναγνώστης µε την ουσία των αρχαίων κειµένων. Η σύνδεσις και σύνθεσις των δύο εκλεπτύνει την σκέψι και της επιστρέφει την αγνότητά της. Το παρελθόν γίνεται παρόν για να µπορέση να γεννηθή το µέλλον. Αργά η ψυχή µαθαίνει να διακρίνη τους άρρητους λόγους, που καθίστανται µέτρο των πράξεών της, µέχρις ότου στο πέµπτο βιβλίο ο µυστηριακός Ηνίοχος κάνει την εµφάνισί του στην ψυχή. Ο Ηνίοχος, ο κατέχων τα ηνία της ψυχής, κατέχει το µέτρον της διακυβερνήσεως των αλόγων µερών της, του θυµοειδούς και του επιθυµητικού. Το πέµπτο βιβλίο των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ είναι η σύνθεσις όλων των ανωτέρω εννοιών, οι οποίες περιέχονται µεταξύ των δύο άκρων της ανοδικής µυητικής πορείας της ψυχής, από τον ηνίοχο στον Απόλλωνα. Ποια όµως ήταν η αρχή της πορείας, η οποία ωδήγησε στον Ελληνικό ια-λογισµό; 2

3 2. Η ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ, ΘΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ» Η αρχή έγινε µε την θέασι του δαπέδου της Θόλου της Επιδαύρου, όπου για πρώτη φορά ο Απόλλων, δια του φυσικού του εκπροσώπου, του Ηλίου, παρέστη σαν αόρατος θεραπευτής και πατέρας του Ασκληπιού θεού της υγιείας, στο κέντρο, στην λευκή πέτρα του κυκλικού δαπέδου της Θόλου. Το πρώτο βιβλίο: «Επίδαυρος, Θόλου Αποκάλυψις» πυροδοτεί µε νοητικούς πυρσούς την ψυχή καθώς θεάται το Ηλιοκεντρικό Σύστηµα στο δάπεδο του µνηµείου. Φλεγόµενη η ψυχή αναγνωρίζει την χρονική διάστασι, την αποτυπωµένη στα µέρη του δαπέδου, τα οποία αναφέρονται στον χρόνο αναγνωρίζει επίσης τις 360 µοίρες στους σταυρούς των φατνωµάτων της οροφής, οι οποίες αναφέρονται στον χώρο. Το θαυµαστό µαθηµατικό αποτύπωµα συνοδεύεται από πλείστες όσες λεπτοµέρειες εξαιρετικής λεπτότητος και ακρίβειας, οι οποίες συσχετίζονται µε το Πλανητικό µας Σύστηµα και τους Αστερισµούς. 3

4 Σελίς 137 Ηλεκτρονικό σχέδιο δαπέδου Θόλου Η αποκάλυψις µεταστοιχειώνει την ψυχή και από γεω-εγω-κεντρική την καθιστά ηλιοκεντρική. Από γήινη ψυχρή και σκοτεινή, θερµαίνεται, πυρακτώνεται, γίνεται λαµπρή, σπουδαία και αξιέραστη. Καθίσταται αύη ψυχή, λέγει ο Ηράκλειτος (απ. 118). 4

5 ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΘΕΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑ, ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» Το δεύτερο βιβλίο: «Θεοί, Σύµβολα, Αρχέτυπα των Ελλήνων» εναρµονίζει τα αρχέγονα στοιχεία της µυθολογικής παραδόσεως µε την φιλοσοφική ενατένισι της κρυφής ουσίας των θεών. Στο εµπροσθόφυλλο του βιβλίου, ο Ζευς/νους ανοίγει την διάνοια του θνητού, καθώς ο προσφιλής του γιός, ο Απόλλων, έρχεται και δεσπόζει µε τα σύµβολά του, επαναφέροντας στο αρχείο της µνήµης µας το «Ει», το «γνώθι σαυτόν» και το «µέτρον άριστον». Στο τέλος του βιβλίου, ο Ζευς επανέρχεται µε τις εννέα θεές συζύγους του και τα 27 θεία τέκνα του. Το άθροισµα, ο αριθµός 36 ( ή 3² +3³ = 6²) επανασυνδέει την ψυχή µε τον αριθµό 36, των 36 µερών και µοιρών του χωροχρονικού συµπαντικού διαστήµατος, αριθµό, τον οποίο ο αναγνώστης εβίωσε στο Ηλιοκεντρικό Σύστηµα της Θόλου, (36 Χ 10 = 360). Οι τρεις αριθµοί της τετρακτύος υπάρχουν και περιρρέουν το κείµενο. Οι τρεις αριθµοί είναι οι 4, 10, 36, κατά τον Πλούταρχο στο «Περί Ίσιδος και Οσίριδος». Ο δε αριθµός 4 είναι ο κατ εξοχήν όρκος των Πυθαγορείων, στον οποίο θα επανέλθω. 5

6 ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ, ΑΜΑΖΟΝΕΣ, ΜΕ ΟΥΣΑ, ΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΑΘΗ» Από τα ύψη του ουρανίου στερώµατος κατερχόµεθα στα βάθη του είναι µας. Το τρίτο βιβλίο «Κένταυροι, Αµαζόνες, Μέδουσα, τα της ψυχής πάθη» ανελκύει στην επιφάνεια των συναισθηµατικών µας υδάτων τα τέρατα, που ζουν αποτραβηγµένα στα βάθη του ωκεανού µας, ύπουλα, απροσδόκητα, αποτρόπαια, έτοιµα να ορµήσουν στα όνειρά µας ή να εκραγούν απροσδόκητα σε στιγµές µεγάλης εντάσεως, αγωνίας, θυµού ή και ταλαιπωρίας. Οφείλοµε να τα γνωρίσωµε, να τα αποδεχθούµε και µε σεβασµό να τα περιορίσωµε στα άκρα της ψυχής µας. Εµείς γινόµεθα ο µέσος λόγος, το µέτρον, το οποίο κατευνάζει τα πάθη/τέρατα της ψυχής. Μελανίππη, ο µέλας ίππος, ήταν η πρώτη διδάξασα το δύσκολο µάθηµα της τυφλώσεως και του ενταφιασµού της ψυχής, το σκληρότερο από τα µαθήµατα του διαλογισµού. 6

7 Η Μελανίππη υπήρξε η αιτία να προχωρήσωµε στην εισαγωγή και πρώτη επικοινωνία µε τον Ελληνικό ιαλογισµό, σύνθεσι µυθολογίας, ψυχολογίας και φιλοσοφίας. Το αποτέλεσµα που αναµένεται θα προέλθη από την Ελληνική ψυχή. ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΑ ΛΟΓΙΣΜΟΣ» (1ος τόµος) Το τέταρτο βιβλίο είναι ο πρώτος τόµος του Ελληνικού ια-λογισµού. Χωρίζεται σε πέντε ενότητες διαφορετικών θεµάτων. Η σύνθεσίς των δηµιουργεί την πρώτη έδρα του Ε.. Η πρώτη ενότης αναφέρεται στα Χρυσά Έπη των Πυθαγορείων Φιλοσόφων µε σχόλια του Ιεροκλέους, τα οποία έχουν τα θεµέλιά των στον ιερό ναό του Είναι. Τα Πυθαγόρεια παραγγέλµατα αποτελούν την βάσι του οικοδοµήµατος του Ε.. Αυτά καθοδηγούν µε την σοφία των την πορεία µας. Τα επεξεργαζόµεθα στα µηνιαία Φροντιστήρια εδώ και τρία χρόνια και συνεχίζοµε αυτή την εργασία για τέταρτο χρόνο. Η δευτέρα ενότης περιεργάζεται τούς ληστές της ψυχής, οι οποίοι είναι έτοιµοι να κατατροπώσουν τον δεύτερο ήρωα των Ελλήνων, τον Θησέα, καθρέπτη του εαυτού µας. ιαπιστώσαµε ότι το αρχέτυπο του Θησέα σκιρτά ολοζώντανο µέσα στην ψυχή µας. 7

8 Εάν η ψυχή επιβιώση και βγη από τον Λαβύρινθο, την αναµένη η Σφιγξ των Θηβαίων. Το µιαρό τέρας είναι τέκνο αιµοµιξίας, γι αυτό και η όψις του είναι η εικόνα της αιµοµικτικής συνευρέσεως ετεροκλήτων διαθέσεων, ενωµένων σε ένα σώµα µε τέσσερα αλλοπρόσαλλα (άλλα προς άλλα) µέρη: κεφαλή παρθένας, στήθος πτηνού, σώµα και πόδια λέοντος και ουρά όφεως. Η όψις της µας αποκαλύπτει τον αποσυντονισµό της προσωπικότητος, δεύτερο καθρέπτη του εαυτού µας. Σελίς 117 Σφιγξ, η εικόνα της αιµοµιξίας Η τρίτη ενότης αποκαθαίρει δια της φιλοσοφίας τα προηγηθέντα µιάσµατα του τρίτου βιβλίου. Εισάγει τον νου στις βασικές φιλοσοφικές έννοιες της επαγωγής, συναγωγής και διαλεκτικής. 8

9 Σελίς 228 και 229 Άρτεµις και Απόλλων, το δίδυµο του φωτός Η τέταρτη ενότης παρουσιάζει την επί της ουσίας έννοια των συµβολικών τόξων των ιδύµων του Φωτός, την Άρτεµι και τον Απόλλωνα. Η θηρευτική τέχνη αναπτύσσεται σε τρία κεφάλαια. Είναι η νοητή έκφρασις του αοράτου Ελληνικού ια-λογισµού. Άρτεµις και Απόλλων µας διδάσκουν την επιστήµη της αναγωγής. Με τα συµβολικά τόξα και βέλη, µε τον θηρευτή και το θήραµα, µας καθοδηγούν πώς από το αισθητό ανερχόµεθα στο νοητό πεδίο, σε συνδυασµό µε την ψυχική ανάτασι, η οποία αναδύεται εξ αιτίας της επενεργείας των θείων όντων. Αυτή αποκλείει την πτώσι και τον θρυµµατισµό των προσπαθειών µας. Και τέλος η πέµπτη ενότης κλείνει µε τον Πυθαγόρα και τον Σωκράτη. Οι δύο προβολείς της φιλοσοφίας µας παραδίδουν µε το παράδειγµα του ενάρετου βίου και την τάξι του διαλογισµού των τον τρόπο αναγωγής στα διαλογιστικά πεδία. Η διαδροµή µεταξύ αισθητού και νοητού πεδίου απαιτεί δεξιότητες, τις οποίες µόνον ο ηνίοχος της ψυχής κατέχει. Επειδή αυτός συγκρατεί τα ηνία των ίππων του πρέπει να µάθη πώς να κατευθύνη µε µέτρο και ορθό λογισµό το άλογον µέρος της ψυχής του. 9

10 3. ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Η τετρακτυϊκή σηµασία του όρκου των Πυθαγορείων Πριν ξεκινήσω την παρουσίασι του 5ου βιβλίου, ας αφιερώσωµε λίγα λόγια στον όρκο των Πυθαγορείων, ο οποίος αναφέρεται δύο φορές στα Χρυσά Έπη του Ιεροκλέους. Το παρελθόν του αρχαίου τρόπου του διαλογίζεσθαι συνδέεται δια του όρκου µε την πρότασι του παρόντος εγχειρήµατος. Ο όρκος των Πυθαγορείων εµφανίζεται µε τρεις λέξεις «και σέβου όρκον», σαν προσταγή στον δεύτερο στίχο των Χρυσών Επών αµέσως µετά τις αποδιδόµενες κατά νόµον τιµές στους θεούς. Μεγίστη η σηµασία του. Επαναλαµβάνεται δε στους στίχους µε στόχο να είµεθα πάντοτε έτοιµοι να τούς ενεργοποιήσωµε σε κάθε ενδεχόµενο δίληµµα του βίου. «Ναι µα τον αµετέρα ψυχά παραδόντα Τετρακτύν, παγάν αενάου Φύσεως ριζώµατ έχουσαν». Ναι, ορκίζοµαι σ Αυτόν που µου παρέδωσε την Τετρακτύν, την έχουσα τα ριζώµατά της στην πηγή της αενάου φύσεως. Ο όρκος είναι αναπόσπαστο µέρος του καθηµερινού µας διαλογισµού και θα πρέπη να γνωρίζωµε το πνεύµα του όρκου, όταν αποστηθίζωµε τούς χρυσούς στίχους. Ο όρκος αναφέρεται στα τέσσερα στοιχεία: γη, ύδωρ, αέρα, πυρ. Αυτά δεν είναι µόνο οι στατικές φυσικές ιδιότητες του αισθητού πεδίου. Ανάλογα µε το θέµα του διαλογισµού, αυτά µας καθοδηγούν στον εντοπισµό των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του εκάστοτε θέµατός µας. Η ειδοποιός διαφορά προκύπτει από την ορθή παρατήρησι της ροής των τεσσάρων στοιχείων. (Στο δεύτερο βιβλίο «Θεοί, Σύµβολα, Αρχέτυπα των Ελλήνων» υπάρχει σχετική ανάλυσις της ροής των). Από την ενιαία συγκρότησι παρελθόντος/µέλλοντος του νοητού πεδίου, ας µετατοπισθούµε στο σήµερα του αισθητού για να εξετάσωµε την φύσι του όρκου των Πυθαγορείων σε ένα «νέον και ένον/παλαιόν» γνωσιολογικό επίπεδο. Σήµερα βρισκόµαστε στην έναρξι αοράτου κυκλώνος. Στον κρυφό ουδό των «απρόβλεπτων» συµβάντων. Βρισκόµαστε στην αρχή της ανατροπής των στοιχείων τόσο της ορατής φύσεως, όσο και του νοητού διακόσµου. Ο όρκος έχει δραµατική έντασι και µας αφυπνίζει στην δύναµι των αναλογιών, οι οποίες µας κρατούν σε συνεχή εγρήγορσι και ετοιµοπόλεµους, προκειµένου ν αντιµετωπίσωµε τις αλλαγές, παρατηρώντας τα στοιχεία σύµφωνα µε την ρέουσα πραγµατικότητα. Τα ριζώµατα του Πυθαγόρου δεν είναι στατικά. Βρίσκονται σε αέναο στροβιλισµό και δηµιουργούν τις νέες συνθήκες που θα επικρατήσουν. Όµοια µε χρησµούς, διασχίζουν τούς αιώνες, λαµβάνοντας διαφορετικές συµβολικές ερµηνείες, οι οποίες έχουν διαχρονική ισχύ. Είναι δε παντελώς απηλλαγµένα από το δίπολο του καλού και του κακού, το οποίον είναι η προσφιλής διέξοδος των θνητών για να δικαιολογήσουν τις ελλείψεις και τις υπερβολές των. Η Ανάγκη ηττάται από «την έµφρονα πειθώ», µας είπε ο Πλάτων στον Τίµαιο (47Ε - 48Α). 10

11 Σήµερα τα τέσσερα στοιχεία εκδηλώνονται µε τις εξής κοσµοϊστορικές αλλαγές, οι οποίες αλλού άγουν: α. Γη είναι οι σεισµοί της οικονοµίας, η οποία εξαρθρώνει τα θεµέλια της φυσικής µας επιβιώσεως. Το χρήµα είναι το κατ εξοχήν υλικό στοιχείο της εποχής µας, ο, εκ του πονηρού, καταστροφικός µοχλός εκριζώσεως και εκτινάξεως των αρχών και των αξιών µας. β. Ύδωρ είναι οι καταποντισµοί των συναισθηµατικών σχέσεων µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Η οικογένεια πνίγεται στο συναισθηµατικό πέλαγος, εξ αιτίας της ελλείψεως χρόνου για την καλλιέργεια των οικογενειακών και φιλικών σχέσεων. Ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος ανέλαβε την εξάρθρωσι των οικογενειακών δεσµών, καθώς και την καταστροφή των υγειών προτύπων, µε ούρειο Ίππο τις ανήθικες και βίαιες σκηνές της τηλεοράσεως. γ. Αήρ είναι οι θύελλες που επέρχονται µε την αναπροσαρµογή των ρευµάτων της σκέψεως. Είναι η νέα εκπαιδευτική µεταρρύθµισις, η οποία µειώνει την κλασσική παιδεία των αρχών, των αξιών και της ηθικής, ενώ ακάθεκτη προωθεί την τεχνολογική χρησιµοθηρεία του υλικού κέρδους και τέλος δ. Πυρ είναι οι καταστροφικές πυρκαγιές των πολιτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών ανατροπών, οι οποίες συνοψίζονται στην παντοδυναµία της παγκοσµιοποιήσεως. υστυχώς η παγκοσµιοποίησις θα επιφέρη την αποτέφρωσι των εθνικών χαρακτηριστικών, εξαλείφοντας δια παντός την µνήµη των λαών και την µελλοντική ιδιαιτερότητα της εξελίξεώς των. Η µαζική αόρατη καθοδήγησις απονεκρώνει τούς λαούς. Εξωτερικές οι ανατροπές για το πλήθος, εσωτερικές για τούς ολίγους, τούς επαΐοντες, τούς στοχαστές και στοχαζοµένους. Πρώτος ο στοχασµός, δια του Απολλωνίου τόξου, καθορίζει τον στόχο και δεύτερος ο λογισµός δια του θηρευτού θηρεύει το συνεχώς διαφεύγον θήραµα. Όµως ποιο είναι το θήραµα; Θήραµα είναι το Απολλώνιο παράγγελµα του Μαντείου των ελφών. Είναι το «γνώθι σαυτόν» εν συνδυασµώ µε το «µέτρον άριστον». Ο συνδυασµός συνεχώς µετατοπίζεται µεταξύ των ανα-λογιών νοητού και αισθητού πεδίου. Σήµερα ζούµε την επιβίωσι του θανάτου µας, διότι, όντες εν ζωή, δεν διδαχθήκαµε, διαλογιζόµενοι, την λύσι της ψυχής από το σώµα (Πλάτωνος «Φαίδων» 67D). Και πράγµατι, ο Απολλώνιος στοχασµός είναι ο αόρατος συν-τελεστής του Ελληνικού ια-λογισµού. Στοχασµός και λογισµός συµπλέκονται και διαχωρίζονται στον χορό των σκέψεων. Αόρατες οι ιδιότητες της αρετής του νοητού διακόσµου, ορατές οι πράξεις των θνητών του αισθητού κόσµου. «Γνώθι σαυτόν» και «µέτρον άριστον» η µεταξύ των σχέσις, η ενοποιηµένη των δύναµις, η οποία θα καταστραφή. Αιτία η παγκοσµιοποίησις ή, κατ ουσίαν, η διάλυσις των αξιών. 11

12 4. ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ, ο δεύτερος τόµος Ελληνικού ια-λογισµού Η Τετρακτύς των βιβλίων των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ µας έφερε στο πέµπτο βιβλίο και δεύτερο τόµο του Ελληνικού ιαλογισµού. Ο δεύτερος τόµος είναι ανεξάρτητος του πρώτου και φέρει τον υπότιτλο: Η µυητική πορεία της ψυχής από τον ηνίοχον εις τον Απόλλωνα Μεταξύ των δύο άκρων του βιβλίου, του ηνιόχου και του Απόλλωνος, περικλείεται η µακρά πορεία, την οποία θα διανύση διαλογιζοµένη η ψυχή. Στην αφετηρία, στο κάτω άκρο, βρίσκεται ο Ηνίοχος επί του άρµατός του, ο οποίος ετάχθη να διατρέξη τον κουραστικό ανελικτικό δρόµο µέχρις ότου φθάση στον ελφικό Τρίποδα, που βρίσκεται στο άνω άκρο. Ποιος ο στόχος ενός τόσο δύσκολου εγχειρήµατος; Η αφιέρωσις του βιβλίου επισηµαίνει τον στόχο: «... ηνίοχον γνώµην στήσας καθύπερθεν αρίστην...»... και στάθµιζε τα πάντα µε γνώµην, την οποία θα εγκαταστήσης ως ηνίοχον υπεράνω όλων αρίστην... 12

13 Σελίς 26 - Εικ. Ηνιόχου Στόχος δε του ηνιόχου είναι να γίνη των θεών ο αγαπηµένος και «όσον είναι θεµιτόν στον άνθρωπο, αθάνατος και κείνος», είπε η ιοτίµα. «έσσεαι αθάνατος, θεός άµβροτος, ουκέτι θνητός» είχαν αναγγείλει τα Χρυσά Έπη, πριν την ιοτίµα. 13

14 - Η «δια του λογισµού» κάθαρσις Σελίς 61 Απελπισία και απόγνωσις, οι ακρωτηριασµένοι κίονες Αυτή είναι η προ του Ελληνικού ιαλογισµού κατακερµατισµένη εικόνα της ψυχής µε τούς σπασµένους κίονες, τόσο σε σχέσι µε τον εαυτό, όσο και σε σχέσι µε τούς άλλους. Αντιστοίχως δε αυτή είναι η εξωτερική και εσωτερική εικόνα των άλλων, που βρίσκονται σωριασµένοι δίπλα µας. Η διάσπασις της ψυχής και η υποδούλωσίς της στο σώµα την καθηλώνουν µε «µολύβδινα σφαιρίδια» στα προβλήµατα της καθηµερινότητος. Πώς θα ενοποιηθή η αθάνατος και αυτοκίνητος, αλλά φυλακισµένη και διεσπασµένη µέσα στο σώµα ψυχή µας; Αλήθεια, πόσο µακρυά είµεθα σήµερα από την ψυχική ενότητα, η οποία προϋποθέτει αρετή, λέξι/έννοια άγνωστη για µας σήµερα. Αρετή είναι το µελλοντικό εφαλτήριο για την ανύψωσί µας στην ουράνια πατρίδα, λέγει ο Πλάτων. Η µεθόδευσις των βηµάτων του Ε.. γίνεται µε έναρξι της Πυθαγορείου διαδικασίας του «Πη παρέβην; Τι δ έρεξα; Τι µοι δέον ουκ ετελέσθη;». Αυτή πραγµατοποιεί την σύνδεσι του ύπνου και των ονείρων µε την καθηµερινή ζωή, µέσω της µνήµης των ονείρων δια των αναµνήσεων κατά την εγρήγορσι. 14

15 Σελίς 56 Η συνεχής ροή µνήµης και αναµνήσεων Ο Πορφύριος ορίζει τον χρόνο που πρέπει να διεξάγεται ο Ε.. Αµέσως προ του ύπνου και αµέσως µετά την έγερσι. Η εφαρµογή σχετικά µε τον χρόνο κάµνει την διαδικασία εξαιρετικής αποδόσεως. ιότι αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι η σύνδεσις της ψυχής µε τον εαυτό της, κατά την διάρκεια του ύπνου δια των ονείρων. Συγχρόνως δε της προσφέρει την απάντησι στα ερωτήµατα των εσωτερικών της αναζητήσεων και των προβληµάτων της καθηµερινής της ζωής. Σελίς 73 - Η ροή των ονείρων 15

16 Η ψυχή ενοποιείται κατά την νυκτερινή απελευθέρωσί της από τα δεσµά του σώµατος, µέσω των ονείρων, όπου συντελείται η κάθαρσίς της. Ο Ε.. υπερέχει όλων των άλλων διαλογισµών, λόγω της ηµερονυκτίου ενοποιήσεως των συλλογισµών δια των ονείρων της. Πολλά σχεδιαγράµµατα εξηγούν τα µεγάλα οφέλη της ενοποιηµένης διαδοχής βραδυνού ελέγχου/ονείρων/πρωϊνού ελέγχου/πράξεων/ βραδυνού ελέγχου/ονείρων κ. ο. κ. Η ροή, σαν Ηρακλείτιος ποταµός (απ. 12, 49a, 91), δεν σταµατά ποτέ. Ρέει πάντα ενοειδής, συνεχής, αµετάτρεπτος, αιώνιος, εφ όσον το αεί γίγνεσθαι των ψυχών έχει την όψι της ροής του ποταµού. - Αρχή της µοναχικής πορείας Όσα ακολουθούν περιλαµβάνονται στην ανωτέρω µυητική πορεία της ψυχής. Είναι γνωστό ότι καµµία µυητική πορεία δεν αρχίζει ποτέ µέσα στην στασιµότητα της συνήθειας, της ηρεµίας, της γαλήνης και του εφησυχασµού, του ύπνου/εύδους, ψ + εύδους/ψεύδους της ψ-υχής. Μυητική πορεία είναι ο κατ εξοχήν δρόµος, που εµβάλλει τον τρόµο του µόρου/θανάτου στον κοινό µορτό/θνητό. Οι αναγραµµατισµοί διηγούνται την αφορµή (αφ ορµή) της δια-δροµής του µορτού. ΡΟΜΟΣ/ΤΡΟΜΟΣ/ΜΟΡΤΟΣ/ΜΟΡΟΣ + Τ/ΟΡΜ(Η) + Τ Γιατί τότε ο µορτός/θνητός εφορµά (εφ ορµά) στον δρόµο, εφ όσον γνωρίζει ότι θα συναντήση κατά την δια-δροµή σεισµούς, καταποντισµούς, θύελλες και πυρκαγιές; Τοτε ο όρκος των Πυθαγορείων εµφανίζεται µε αναπάντεχη όψιν. Όλα τα ριζώµατα του όρκου, γη, νερό, αέρας, φωτιά στροβιλίζονται γύρω του, όµοια µε φυσικό κυκλώνα. Εφ όσον αυτά προηγούνται της ορµής του να εισχωρήση στο µάτι του αόρατου κυκλώνα, γιατί να ορµήση στην δοκιµασία του Ε.., που τον αναµένει στο άηχο και ακίνητο κέντρο του; ιότι έχει ορκισθή ότι θα σέβεται τα ριζώµατα. Εδώ και σήµερα, εκτός διαλογισµού, ο θνητός «βλέπει» µόνο την διάσπασι των πάντων σε θρύψαλα έξω από το µάτι του κυκλώνα. Όµως εδώ στην γη, στο αντεστραµµένο κέντρο του νοητού κυκλώνα, πραγµατοποιείται η αυτοσυγ-κέντρ-ωσις του διαλογισµού, η στάσις των γεγονότων, των όντων και των µελλόντων. Αυτά δηµιουργούν τον τρόµο, που τον εισάγει µε ορµή στην ουσία της αιωνιότητος. Στο αεί των λογισµών, ο µορτός/θνητός «ορά» την άθρυπτη ενότητα της οµού υπάρξεως των πάντων και βιώνει την ανυπαρξία του θανάτου. Ο Ελληνικός ιαλογισµός δεν φοβάται τον θάνατο, διότι κατά την διάρκεια του διαλογισµού βιώνει την αθανασία της ψυχής του. 16

17 Αντιλαµβάνεται τότε ότι ο µυητικός µόρος/θάνατος είναι η αρχή της νέας του ζωής. Στην πραγµατικότητα είναι η αρχή του βίου της ψυχής κατά την εδώ ενσάρκωσί της. - «τω ουν τόξω όνοµα βίος, έργον δε θάνατος» - διότι το µεν όνοµα του τόξου είναι βίος, έργον του δε ο θάνατος. (Ηρακλείτου, απ. 48). Ο βιός είναι το Απολλώνιο τόξο των στοχασµών, που µέσω του διαλογισµού οδηγεί την ψυχή στην αθανασία. (Το θέµα αυτό αναπτύσσεται στο πρώτο βιβλίο του Ε..). Βιός όµως και βίος από οµώνυµες λέξεις γίνονται συνώνυµες καταστάσεις: ο βιός/τόξο αφαιρεί την ζωή, τον βίο, ο οποίος εξ ορισµού είναι εκ των προτέρων µοιραίο ν ακολουθήση τον µόρο, εφ όσον ο άνθρωπος είναι µορτός. Η µοίρα/ειµαρµένη µείρεται/µοιράζει τα του δρόµου του µορτού. Σελίς 80 - Μοναχικός, ο κίων των ελφών Μετά την θραύσι όλων των µερών των κιόνων του ναού της ψυχής του, ο άνθρωπος συναισθάνεται ότι ήλθε η ώρα να προσπαθήση να ενοποιήση τα θρύψαλα. εν γνωρίζει όµως ακόµη τον τρόπο αυτής της διαδικασίας. 17

18 Η ανάπτυξις του µύθου του Σπηλαίου, µε βάσι τον Ελληνικό ιαλογισµό, του υποδεικνύει σε ποια από τις πέντε φάσεις του µύθου βρίσκεται η ψυχή του. Η ανοδική κλίµαξ των στοχασµών, απελευθερώνει αργά τον διαλογιζόµενο από τα νοητικά δεσµά, που τον κρατούσαν δεµένο µέσα στο Σπήλαιο. Προσοχή όµως, διότι οι αναµνήσεις των ψευδών παραπλανητικών εικόνων του Σπηλαίου τον φέρουν και πάλι σήµερα ενώπιον της µορφής του νέου ζοφερού Σπηλαίου, στο οποίο είναι επιρρεπής και έτοιµος να ενδώση. Όµως, ποιος είναι ο ζόφος του νέου Σπηλαίου; Ο ζόφος του 21ου αιώνος φωτίζεται στο 7ο κεφάλαιο. Θα κατορθώση ο διαλογιζόµενος να αποφύγη τα νέα ολοκληρωτικά δεσµά, που τον απειλούν µε πλήρη καταστροφή; - ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΣ - Ο ΗΓΙΑΙ ΠΛΕΥΣΕΩΣ Σύνδεσις νοητού µε αισθητό πεδίο, δια της Ανάγκης, Αυτοπειθαρχίας και Βουλήσεως Το κείµενο που ακολουθεί παραδίδει στον διαλογιζόµενο τις αναγκαίες οδηγίες, σύµφωνα µε τον Πρόκλο, ώστε αυτός αποφεύγοντας την απειλή των καιρών, ν αντιληφθή την παρουσία του δαίµονός του. Τα τρίγωνα του Πρόκλου είναι οι εικόνες όλων των όντων της δηµιουργίας. Ο διαλογιζόµενος επέλεξε τον δαίµονά του. «Αιτία ελοµένου, θεός αναίτιος» του ψιθυρίζει ο Πλάτων από τον µύθον του Ηρός της Πολιτείας. ιαλογιζόµενος, πρέπει να δοκιµασθή περνώντας κάτω από τον θρόνο της Ανάγκης (Πλάτωνος «Πολιτεία» 621). Είναι η άσκησις της αυτοπειθαρχίας και η διαµόρφωσις της ελευθερίας της βουλήσεώς του. Ο έλεγχος της παρορµητικότητος είναι η προπαίδεια που θα του επιτρέψη να πλησιάση την βασίλισσα των λογισµών, την αρετή. Η ορµή/παρορµητικότης του δρόµου αρχίζει να ελέγχεται. Μετά την αυτόβουλη αυτοπαρατήρησι κατά την διάρκεια του διαλογισµού επέρχεται η κάθαρσις, η οποία του επιτρέπει να διακρίνη τον ατοµικό του προορισµό. Το πέρασµα κάτω από τον θρόνο της Ανάγκης είναι η ψυχική αποτύπωσις από την οποία θα αντλή δυνάµεις για ν ανταπεξέλθη στα δύσκολα µαθήµατα της µεγάλης θεάς κατά την διάρκεια της ένσαρκης ζωής του. Πολλές επιστολές γνωστών και αγνώστων φίλων πλαισιώνουν τις διαδικασίες των βηµάτων. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζω µία επιλογή των επιστολών µε σχόλια, που δίνουν την εικόνα της σηµερινής πραγµατικότητος ζωντανή και ενεργοποιηµένη µέσω του Ελληνικού ιαλογισµού. Είναι πολλές οι µαρτυρίες που έλαβα, αλλά ασφαλώς πολύ λίγες εν συγκρίσει µε εκείνες οι οποίες δεν φθάνουν στα χέρια µου. 19

19 Σελίς Ο Ιωνικός κίων και οι νοητικές σπείρες. Η διαλεκτική πρόοδος των συλλογισµών - ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΣ - Φιλοσοφία Σύνδεσις διαλογιζοµένης ψυχής µε την συµπαντική Η σηµασία της έννοιας λογισµός Άραγε, µήπως είµαστε εµείς οι παραλήπται της αρχαίας παραδόσεως του Πυθαγορείου τρόπου του λογίζεσθαι; Πράγµατι ίσως και να είµεθα. Όχι όµως µόνον για την αφή της ατοµικής µας εστίας, αλλά για την λάµψι, το φως και την θερµότητά της. Αυτά θα µεταδώσωµε στο περιβάλλον µας, το οποίο πλήττεται από την άγρια και ανεξέλεγκτη µεταβολή των στοιχείων. Εµείς, ίσως χωρίς να το γνωρίζωµε, δια-λογιζόµεθα µε την ουσιαστική σηµασία του αρχαίου όρου, του αρχαίου «λογισµού», όπως µας τον ορίζει ο Πλάτων στον διάλογό του, τον Πυθαγόρειο Τίµαιο. Ο Πλάτων στον Τίµαιο (34Β) µας υπενθυµίζει ότι ο θεός, δηµιουργός του νοητού σύµπαντος, προκειµένου να δηµιουργήση το αισθητό σύµπαν διελογίσθη (λογισθείς), ως εξής: «Ούτος δη πας όντος αεί λογισµός θεού περί τον ποτέ εσόµενον θεόν λογισθείς λείον και οµαλόν πανταχή τε εκ µέσου ίσον και όλον και τέλεον εκ τελέων σωµάτων σώµα εποίησε...». Ολόκληρος λοιπόν ο λογισµός του αεί υπάρχοντος θεού, ο οποίος λογισµός είχε εστιασθεί στον µέλλοντα κάποτε να γεννηθή νέο θεό, τον λείο και οµαλό κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα του τα σηµεία ν απέχουν εξ ίσου από το κέντρο, ενιαίο και τέλειο, συγκροτηµένο από τέλεια µέρη εποίησε σώµα από σώµατα... 20

20 Η οντότης του αρχαίου λόγου είναι ανυπέρβλητη σε δύναµι νοηµάτων. Ο αεί λογισµός του θεού είναι αυτός που εµείς σήµερα λαµβάνοµε ως πρότυπο και τον µεταφράζοµε σε Ελληνικό ιαλογισµό για να ακολουθήσωµε κατ αναλογίαν το θείον, όσον αυτό είναι θεµιτό στην τόσο ατελή ανθρώπινή µας διάνοια. Κατ αναλογίαν και σε σµίκρυνσι, σήµερα ποιός είναι ο δηµιουργός θεός και ποιός είναι αυτός ο νέος θεός, που πρόκειται να γεννηθή, στον οποίο ίσως θα µας παρέπεµπε ο Πλάτων, ο κατ εξοχήν αναγωγεύς των ψυχών µας; Στο επίπεδο της διαλογιζοµένης ψυχής, ο δηµιουργός θεός είναι το εφετόν, η αρχική της έφεσις να δηµιουργήση την νέα της µορφή. Είναι η εν συνεχεία βούλησίς της να προχωρήση στην θήρευσι του Απολλωνίου «γνώθι σαυτόν». Τι θα συµβή στην ψυχή του στοχαζοµένου ανθρώπου µετά την αναγνώρισι του δηµιουργού θεού, που είναι ο παλαιός του εαυτός, όταν ο νέος θεός γεννηθή εντός του, εν µέσω ανατροπών των τεσσάρων στοιχείων, καθώς θα διαλογίζεται; Αστραπές, βροντές, κεραυνοί, υετός/βροχή από τον Κεραύνιο Ορφικό ύµνο του ιός συνοδεύουν τον διαλογισµό του. Οι ανατροπές της καθεστηκυΐας τάξεως είναι εκείνες που κρούουν την πύλη του µέλλοντος για όσους είναι έτοιµοι ν αναγνωρίσουν τον δηµιουργό θεό και να υποδεχθούν το γέννηµά του, τον νέο θεό, τον νέο τους εαυτό. Ο διαλογιζόµενος πρέπει πρώτα να αποβάλλη τα µολύβδινα σφαιρίδια, τα οποία τον καθηλώνουν στην ύλη. Η κάθαρσις των επιθυµιών επαναφέρει την αρχέγονη µνήµη κατά την διάρκεια του ύπνου. Αυτή εκφράζεται δια των αναµνήσεων κατά την εγρήγορσι. Η ανάµνησις της αλήθειας των πραγµατικών γεγονότων και των πράξεων επιφέρει την βελτίωσι των σχέσεών του µε τούς άλλους. Αντικατοπτρισµός στο νοητό πεδίο είναι η παρουσία του Ηνιόχου, του οποίου δηµιουργός είναι ο παλαιός εαυτός. Ηνίοχος είναι ο νέος θεός στο επίπεδο του διαλογισµού. Είναι ο συγκρατών µε τα ηνία τούς ατίθασους ίππους, το άλογον µέρος της ψυχής, το επιθυµητικόν και το θυµοειδές. Η αρετή µε τις τέσσερεις ιδιότητές της: την φρόνησι, την ανδρεία, την σωφροσύνη και την δικαιοσύνη, καταλαµβάνουν τρία κεφάλαια του βιβλίου, όπου αναλύονται οι φιλοσοφικές θέσεις του Πλάτωνος και του Πρόκλου. - ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΣ Μηδείς αγεωµέτρητος εισίτω Εν ενεργεία το οικοδόµηµα της αρετής, το σύµφωνο µε τα κείµενα του Πλάτωνος και του Πρόκλου, εισάγουν την ψυχή στον αφαιρετικό λογισµό της γεωµετρίας, όπου ήλθεν η ώρα να γνωρίση, µετά το Ζωογονικό Τρίγωνο του Πυθαγόρου, το Ουράνιο Τρίγωνο, τέκνο του Ζωογονικού. 21

21 Σελίς Εικών του Ζωογονικού Τριγώνου Αι ορθαί γωνίαι Αρετή και µέτρον, η ουσία και η φύσις των ορθών γωνιών Το Ουράνιο Τρίγωνο, τέκνο του Ζωογονικού, είναι η αποκάλυψις της τεκνογονίας, η οποία είναι κρυµµένη στα γονίδια του Ζωογονικού και επιφυλάσσει στον αναγνώστη την έκπληξι του «εξαίφνης». Παλαιός εαυτός, το Ζωογονικό Τρίγωνο γέννησε τον νέο εαυτό, το Ουράνιο Τρίγωνο. Ηνίοχος πλέον ο διαλογιζόµενος, συγκρατών τα ηνία των ίππων του έφθασε στον ελφικό Τρίποδα. Τον «είδε»! Έκθαµβος είναι έτοιµος ν ακολουθήση το άρµα του πόλου Α-πόλ-λωνος στην ποµπή των θείων περιφορών, στην φορά των στοχασµών. 22

22 Σελίς Ο ελφικός Τρίπους 5. ΟΙ ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ Οι ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ δηµιουργήθηκαν µέσα από την αναµόχλευσι παθών και ποιήσεων, ανα-τροπών και αντι-στάσεων, θέσεων και αντι-θέσεων, µε στόχο το «γνώθι σαυτόν» δια του στοχασµού. Η πύλη της ύλης δεν έχει άλλον τρόπον ν ανοίξη παρά µόνον δια της λύπης. Στο αισθητό πεδίο, όπου τα πάντα είναι ύλη, το σύµφωνο Π αναπαριστά το πέρασµα από την πύλη, που είναι η έξοδος από την ύλη. Με την αντιστροφή των γραµµάτων η λέξις πύλη µας πληροφορεί ότι το κλειδί της εξόδου παραδίδεται στον έχοντα συλλάβει και διαχειρισθή την έννοια της λύπης και των αντιθέσεών της, των ηδονών, οι οποίες προέρχονται από τις αναθυµιάσεις των επιθυµιών του αισθητού πεδίου. ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΥΛΗ/Π+ΥΛΗ/ΛΥΠΗ Αµφίδροµη η φορά των δύο εννοιών: πύλης και λύπης 23

23 Η ΠΥΛ - Η ια της λύπης η κλειστή πύλη ανοίγει «εξαίφνης». Εξαίφνης φαίνει εκ του σκότους η λύπη και από το µακρυνό της άντρον ανοίγει η πύλη και φανερώνεται το φως της Εστίας µας, φως της ουσίας µας. Το «εξαίφνης» φαίνει, φανερώνει τον εσωτερικό µας εαυτό και δια του «γνώθι σαυτόν» µας επιτρέπει να θυµηθούµε και να µυηθούµε στην αλήθεια, στην έλλειψι λήθης (α-λήθ-εια) της συµπαντικής θεάς, της Μνηµοσύνης. Μνηµο-σύνη είναι η σύνεσις της µνήµης. Αυτή πρώτη διέγειρε την συγκρότησι των λογισµών µας στον νοητό κόσµο, µέσω του Ελληνικού ια-λογισµού. Ο πρώτος τόµος του Ελληνικού ια-λογισµού είναι η πρώτη εµφάνισι στο προσκήνιο του Ελληνικού τρόπου του διαλογίζεσθαι. Με αυτόν ασχολήθηκε η ψυχή, διαλογιζοµένη µε ενθουσιασµό, γνώσι, σταθερότητα και συνέπεια. Με µεθοδικότητα για πρώτη φορά µετά από 26 αιώνες ανεδύθη η θεία λειτουργία της διαλογιζοµένης Ελληνικής ψυχής µε τρόπο Ελληνικό, σύµφωνο µε το αρχαιοελληνικό πρότυπο του στοχασµού/στόχου, του Απολλωνίου αρχετύπου της τοξευτικής τέχνης. Συγχρόνως δε, νοητός πατέρας του Πυθαγόρα, ο Απόλλων επιστατεί στα παραγγέλµατα του Πυθαγόρου, τον οποίον εµείς ακολουθούµε στον Ελληνικό ιαλογισµό. Είναι δυνατόν ο Ελληνικός νους να µην έχη εκ φύσεως την προδιάθεσι στον διαλογισµό, όταν η ουσία των θεών του ήτο εστιασµένη στην σκόπευσι των ιδεών και στην θήρευσι της Απολλωνίου αλήθειας; Τέκνο Ζηνός, ο Απόλλων δρα, µέσω της δικαιοσύνης του πατέρα του. Η δικαιοσύνη ενσκήπτει εκ ιός. Αυτήν απονέµει ο δικαστής της ψυχής µας κάθε βράδυ προ του ύπνου, καθώς αποκαθαίρει τις άστατες και αλόγιστες πράξεις του βίου µας. Ελληνικός ια-λογισµός είναι το πλέγµα των συλ-λογισµών και των πέντε βιβλίων των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. ιότι δεν είναι µόνον Πυθαγόρεια τα παραγγέλµατα των βιβλίων. Συνευρίσκονται µε αυτά οι Ορφικοί, ο Όµηρος, ο Ησίοδος, ο Ηράκλειτος, ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο νεοπλατωνικός Πρόκλος. Αυτοί είναι οι πυρφόροι Προµηθείς, καθοδηγηταί των λογισµών µας, µέχρις ότου µας καταστήσουν Ηνιόχους και µας παραδώσουν στον θεό του φωτός, στον Εκατηβελέτη Απόλλωνα. Τα πρώτα τέσσερα βιβλία των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ, η πρώτη τετρακτύς διαβάζεται και αποσπασµατικά, χωρίς να απαιτείται συγκεκριµένη σειρά. 24

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Από τα λ ά θ η μας εξελισσόμεθα και όχι από την παθητικότητα και την αναβλητικότητα. Τότε το λ ά θ ο ς γίνεται ά θ λ ο ς.

Από τα λ ά θ η μας εξελισσόμεθα και όχι από την παθητικότητα και την αναβλητικότητα. Τότε το λ ά θ ο ς γίνεται ά θ λ ο ς. Επι - σκέπται του Διαδικτύου, Επι - σκέπται του δικτύου των σκέψεών μου, Προς το παρόν, αν και είναι νωρίς, πρέπει να πω ότι έχετε στείλει ενδιαφέροντα σχόλια και απορίες. Περιμένω περισσότερα για να βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΜΟΥ,

ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΜΟΥ, ΜΗΝΥΜΑ Ε Κ Τ Ο ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΜΟΥ, Αφού ανέπτυξα το 12 ο Πυθαγόρειο Άκουσμα «Μη καρδίαν εσθίειν», προχωρώ στο 13 ο : «Εγκέφαλον μη έσθιε». Όπως εξ αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο www.xrimablog.gr

Δημοσιεύθηκε στο www.xrimablog.gr Δημοσιεύθηκε στο www.xrimablog.gr Πυθαγόρας ο πρώτος Διδάσκαλος της Αυτογνωσίας (580-500 π.χ.). Ο μύστης αυτός επέβαλε πρακτικά στους μαθητές του την άσκηση της αυτογνωσίας. Κατά τον Ιάμβλιχο (του Γ' μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΕΣΕΝΑ ΔΙΑ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕ ΑΜΕΘΕΚΤΕ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕ ΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Υπάρχουν πέντε αισθήσεις αντίληψης και πέντε όργανα δράσης. Οι αισθήσεις της αντίληψής είναι η όραση, η όσφρηση, η ακοή, η γεύση και η αφή. Τα όργανα της δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

πιθανολογησεων κτλ. Αν,δε, ο ίδιος ο ρήτορας εχει την διαλεκτική αρετή, τοτε τα ρητορικα εργαλεία ειναι ηδη στη διαθεση του.

πιθανολογησεων κτλ. Αν,δε, ο ίδιος ο ρήτορας εχει την διαλεκτική αρετή, τοτε τα ρητορικα εργαλεία ειναι ηδη στη διαθεση του. Φαίδρος Σχόλια Για τον Πλάτωνα, το ερωμένο αντικείμενο δεν είναι παρά αντανάκλαση του ιδεατού κάλλους. Πριν την έλξη, έχει προηγηθεί ένα μεταφυσικό γεγονός. Το κάλλος είναι σε ένα υπερβατολογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

α) «άτοµα» β) «απεικάσµατα» γ) «επιθυµητικό». Μονάδες 12

α) «άτοµα» β) «απεικάσµατα» γ) «επιθυµητικό». Μονάδες 12 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2004-05-25 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΟΜΑ Α Α Α.1 Να µεταφέρετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

(«Τα Ορφικά», απόδ. Σπ. Μαγγίνα, εκδ. Εγκυκλοπαιδείας του ΗΛΙΟΥ).

(«Τα Ορφικά», απόδ. Σπ. Μαγγίνα, εκδ. Εγκυκλοπαιδείας του ΗΛΙΟΥ). Επι - σκέπται του ιαδικτύου, Επι - σκέπται του δικτύου των σκέψεών µου, Στα προηγούµενα µηνύµατα ασχοληθήκαµε µε το 12 ο Πυθαγόρειο Άκουσµα: «Μη καρδίαν εσθίειν». Προαναφέραµε τους δύο τρόπους µε τους

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες μορφές (ήλιος, σελήνη, αστέρια, κ.ά) και σε ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ Οι θεολογικοί στοχασμοί και η προσέγγισή τους σε σχέση με το θείο, σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, τους Στωικούς φιλοσόφους, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

21 ος αιώνας: Οι Πύλες της Αντίληψης

21 ος αιώνας: Οι Πύλες της Αντίληψης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ- ΙΑΛΕΞΕΩΝ 21 ος αιώνας: Οι Πύλες της Αντίληψης Αµφιθέατρο Ιδρύµατος Β & Μ Θεοχαράκη Κύκλος ενός βιωµατικού σεµιναρίου -που περιλαµβάνει 2 συναντήσεις- µε τίτλο: Μεταµορφώσεις: Το ηµιουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα"

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο Σκανταλόπετρα Ημερομηνία 24/11/2015 Μέσο Συντάκτης Link achaianews.gr Κατερίνα Σαμψώνα http://bit.ly/1qtceq0 Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα" Η Σκανταλόπετρα είναι το νέο βιβλίο του Σωτήρη

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κύκλος επτά (7) διαλέξεων, με την συμμετοχή εννέα (9) κορυφαίων ομιλητών, με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την πρωτοποριακή σκέψη. Στόχος των ομιλιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Στο κείµενο αυτό η συγγραφέας πραγµατεύεται την αρχαία ελληνική τέχνη και την προσφορά της στον άνθρωπο. Αρχικά επισηµαίνει την ιδιαιτερότητά

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Και οι τρεις κατηγορίες διέπουν το «τι πρακτέον» και το «τι μη πρακτέον».

Και οι τρεις κατηγορίες διέπουν το «τι πρακτέον» και το «τι μη πρακτέον». Επι - σκέπται του Διαδικτύου, Επι - σκέπται του δικτύου των σκέψεών μου, Ας αρχίσουμε την χειμερινή μας περιοδεία με τα των «Πυθαγορείων Ακούσματα και Σύμβολα», όπως σας είχα αναγγείλει στο προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12.

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. 13/06/12. Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. Υπό την καθοδήγηση και αιγίδα του Άγιου Γερμανού. Εκδόσεις: ΤΟ ΜΩΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Copyright 2012 Εκδόσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Εισαγωγή... 3 Οι αρχές του σύμπαντος κατά τον Αριστοτέλη... 3 Ο υποσελήνιος χώρος... 3 Ο χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

«Ο πλατωνικός διάλογος»

«Ο πλατωνικός διάλογος» «Ο πλατωνικός διάλογος» Εισαγωγή στους πλατωνικούς διαλόγους Τρόποι ανάγνωσης και ερµηνείας του πλατωνικού έργου ιάλογος και διαλεκτική Γιώργος Καµπάλιος Το έργο «ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία» Περίληψη εισήγησης µε θέµα: Τι είναι άγχος και τι κατάθλιψη. Πώς εµφανίζονται στον εκπαιδευτικό και στον επαγγελµατικό χώρο. Το Άγχος και η Κατάθλιψη αποτελούν ίσως δύο από τις πιο πολυσυζητηµένες έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα 3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Σε ποια θεµελιακή θεωρία στηρίζει ο Αριστοτέλης την ηθική του φιλοσοφία; Να την αναπτύξετε σύντοµα. 2. Πώς προσδιορίζει ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους.

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Νίκος Γ. Τόμπρος Ενότητα : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Περιεχόμενα ενότητας Τριγωνομετρικοί οξείας γωνίας αριθμοί Διδακτικοί στόχοι Διδακτικές οδηγίες - επισημάνσεις Πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν:

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο Η παρακάτω εργασία παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σεµινάριο στα οµαδικά δυναµικά στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2000. Στην οµάδα που συνεργάστηκε µαζί µου για

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική και Μαθηματικά!!!

Μουσική και Μαθηματικά!!! Μουσική και Μαθηματικά!!! Η μουσική είναι ίσως από τις τέχνες η πιο δεμένη με τα μαθηματικά, με τη μαθηματική σκέψη, από την ίδια τη φύση της. Η διατακτική δομή μπορεί να κατατάξει τα στοιχεία ενός συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ηέκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, του έργου του

Ηέκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, του έργου του Περί του πολίτη Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Συγγραφέας : Hobbes Thomas Μεταφραστής : Βαβούρας Ηλίας ISBN: 9789604632732 Τιμή: 15,98 Σελίδες: 416 Διαστάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015. Εισαγωγικό σημείωμα

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015. Εισαγωγικό σημείωμα Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 015 Εισαγωγικό σημείωμα Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΠΠΣ: Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην

Διαβάστε περισσότερα

PAN - HELLENIC OLYMPIC SPIRIT

PAN - HELLENIC OLYMPIC SPIRIT PAN - HELLENIC OLYMPIC SPIRIT 21 Ος ΑΙΩΝΑΣ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΤΕΛΛΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΣΤΑ ΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας που διατύπωσε ο Αϊνστάιν, το βαρυτικό πεδίο κάθε μάζας δημιουργεί μια καμπύλωση στον χώρο (μάλιστα στον χωροχρόνο),

Διαβάστε περισσότερα

Αφθονία, το πορτοφόλι του Σύμπαντος

Αφθονία, το πορτοφόλι του Σύμπαντος Αφθονία, το πορτοφόλι του Σύμπαντος από την Έλενα Έρα επιμέλεια κειμένου: Νίκος Πνευματικός Εκδόσεις ΘΕΜΙΣ ένας έντυπος κόσμος αφύπνισης και εν-δυνάμωσης Αθήνα, 2013 Η αποστολή σου δεν είναι να υλοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

H Θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνα

H Θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνα H Θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνα Η θεωρία των ιδεών που εισήγαγε ο Πλάτωνας αποτελεί μια τομή στην ιστορία της φιλοσοφίας. Ταυτόχρονα αποτελεί και σημείο αναφοράς για όλη την κατοπινή φιλοσοφική αναζήτηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι A ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164,, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αριστοτελική Φρόνηση

Η Αριστοτελική Φρόνηση Η Αριστοτελική Φρόνηση µία δια βίου πρακτική για τον δια βίου µαθητευόµενο Χριστίνα Ζουρνά ΠΜΣ ΕΚΠ ΠΑΜΑΚ ΒΜ και σύγχρονη Πολιτεία Αυτό που θεωρείται πολύ σηµαντικό στο πρόγραµµα των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΕ ΣΠΙΝΟΖΑ (1632-1677)

ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΕ ΣΠΙΝΟΖΑ (1632-1677) ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΕ ΣΠΙΝΟΖΑ (1632-1677) ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 1 ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΕ ΣΠΙΝΟΖΑ (1632-1677) Από το βιβλίο Η Θεολογία της Επιστήμης 2000 Η ύπαρξη του Θεού, με την πιο αφηρημένη έννοιά του, αποδεικνύεται και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

æ Y X A N A Y T I K H K E æ H 1 8 2 Y N A N T H E I M E T O M Y O, T H N T P A ø I A K A I T H N O I H H

æ Y X A N A Y T I K H K E æ H 1 8 2 Y N A N T H E I M E T O M Y O, T H N T P A ø I A K A I T H N O I H H E P I E X O M E N A Πρόλογος: Κώστας Σολδάτος........................... 9 1. ΘΑΝAΣΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αρχαιογνωσία, αρχαιολατρία και αντιστάσεις στην ψυχανάλυση.. 13 2. ΠΈΤΡΟΣ ΧΑΡΤΟΚΌΛΛΗΣ: Η προέλευση και η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ

1. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ 1. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Από τα αρχαιότατα χρόνια, έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες οι απειράριθµες ουσίες που υπάρχουν στη φύση να αναχθούν σε ενώσεις λίγων

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη Τμήμα: Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των πρώτων συστηματικών δοκιμών - που συναντάμε στον πλατωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ τέχνη επικοινωνία προσωπική ανάπτυξη κοινωνική συνοχή Ο πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου!

Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου! Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου! Πόσο χρόνο σας πήρε η συγγραφή; Ε.Τ.: Κοιμάμαι + τρώω + περπατάω +

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων.

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2.1.2. Κοινοί εσµοί των Αρχαίων Ελλήνων - Παιδεία Eρωτήσεις ανάπτυξης 1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2. Να αναλύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 13. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στίχων 663-718 της Μήδειας Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα