ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο -Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες Χανιά Κοινωνική Συνοχή» Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.ΔΥ.Κ., έχοντας υπόψη, 1. Το Π.Δ. 383/79 «Περί Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα Π.Δ. 74/80, 316/84, 158/91, 303/98 καθώς και το ν. 3752/ Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», το Π.Δ. 60/2007 καθώς και τον ν. 2286/95 και την αποφ /739/ (ΦΕΚ-1291/Β/ ). 3. Την Αριθμ /οικ.3.33 απόφαση με θέμα Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής: της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο ». 4. Του ότι στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στα πλαίσια Δράσης 3 : «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) κατέθεσε στα πλαίσια της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Χανιά Συν-εργασία», με εταίρους (Συντονιστής) την Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία «Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» και τους λοιπούς εταίρους που είναι η Αναπτυξιακή Χανίων, Δήμος Χανίων, Επιμελητήριο Χανίων, Σωματείο ατόμων με αναπηρία Ν. Χανίων, Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε., Δέλτα Αναπτυξιακή & Εκπαιδευτική Α.Ε.,Καινοτόμες Αναπτυξιακές Δράσεις Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου Α.Σ. " Χανιά ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" προς την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία για την ένταξη

2 της πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» Στην συνέχεια με το / έγγραφο από εγκρίθηκε η ανωτέρω πράξη από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στα πλαίσια της ανωτέρω εγκριθείσας πράξης και ειδικότερα της δράσης 5 «Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης» προβλέπονται Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης βάσει ειδικού Επικοινωνιακού Σχεδίου, δράσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των ομάδων-στόχων όσο και ειδικών ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αποτελέσματα του έργου με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους. Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται ενέργειες Δημοσιότητας, Διάδοσης, Διάχυσης & Ευαισθητοποίησης προκειμένου να επιτευχθεί : Αποτελεσματικότερη προσέγγιση των ομάδων στόχων. Ευαισθητοποίηση του παραγωγικού ιστού της περιοχής για την επίτευξη κοινής αντίληψης στο θέμα της ενσωμάτωσης και προώθησης στην απασχόληση των ομάδων στόχων. Ο ΟΑΔΥΚ ως υπεύθυνος Εταίρος για την υλοποίηση του επικοινωνιακού Σχεδίου και η Ομάδα Εργασίας (στην οποία θα συμμετάσχουν στελέχη των εμπλεκόμενων εταίρων καθώς και στελέχη με την απαιτούμενη εμπειρία και επαγγελματική εξειδίκευση) θα αναλάβουν τη σύνταξη του Εγχειριδίου Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του αναλυτικού Πλάνου δημοσιότητας. Σε συνεργασία με όλους τους εταίρους και όλες τις ομάδες υλοποίησης των επιμέρους Δράσεων θα καταγράψουν αναλυτικά: ανάγκες στοχεύσεις δυνατότητες / ευκαιρίες δημοσιότητας Η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει την πρώτη ύλη, η οποία μετά από την επεξεργασία της θα συμπυκνωθεί στο Πλάνο δημοσιότητας. Βάσει των ανωτέρω και προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών σε κατάλληλο σύμβουλο δημοσιότητας ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Φυσικά ή νομικά Πρόσωπα με εμπειρία σε δράσεις δημοσιότητας και ειδικότερα στον σχεδιασμό Επικοινωνιακών Στρατηγικών και την σύνταξη σχεδίων-πλάνων δημοσιότητας αλλά και υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων. Οι ανωτέρω θα αναλάβουν με την μέθοδο της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίες συμβούλου δημοσιότητας για το έργο : Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες Χανιά Κοινωνική Συνοχή στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» στα πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο » που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα ο Σύμβουλος Δημοσιότητας θα αναλάβει 1)Την εκπόνηση Αναλυτικού Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Σχέδιο Δημοσιότητας στο οποίο θα : Καθορίζονται οι στόχοι και το κεντρικό μήνυμα Εξειδικεύονται οι Ομάδες-στόχου Σχεδιάζονται αναλυτικά οι προτάσεις ενεργειών και δράσεων δημοσιότητας Καταρτίζεται χρονοδιάγραμμα

3 2)Την Δημιουργία Ενιαίας Επικοινωνιακής Ταυτότητας του Έργου που θα περιλαμβάνει Slogan Μακέτα Λογότυπου Επιμέλεια ενιαίας εικαστικής εικόνας Μακέτα ιστοσελίδας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θα συμβάλει στην ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα του έργου 3)Την υποστήριξη των υπηρεσιών εφαρμογής και παρακολούθησης της Ενιαίας Επικοινωνιακής Ταυτότητας που περιλαμβάνουν Συμμετοχή σε συσκέψεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ενιαίας Επικοινωνιακής Ταυτότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου Επιμέλεια κειμένων παρουσίασης του Έργου και λοιπού υλικού προβολής προκειμένου να εφαρμόζεται η ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα (επιστολές, έντυπα, καταχώρηση σε τοπικές εφημερίδες) Επιμέλεια μακετών ενημερωτικού υλικού και εντύπων Επιμέλεια Προσκλήσεων συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων Δημοσιοποίηση της ταυτότητας του έργου και των επιμέρους δράσεων και αποστολή ενημερωτικών s σε επιλεγμένες λίστες αποδεκτών Συμμετοχή στη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με εκπροσώπους ΜΚΟ & συλλογικών φορέων των ομάδων στόχου 4)Την υποστήριξη λειτουργίας «Γραφείου Τύπου» Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και του ΟΑΔΥΚ θα προγραμματίζονται οι ενέργειες πληροφόρησης για την προβολή της επικοινωνιακής ταυτότητας του έργου, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του - στα ΜΜΕ. Ειδικότερα, θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: Αποστολή ενημερωτικού υλικού για την έναρξη του Προγράμματος και την εξέλιξη των δράσεων σε τοπικά ΜΜΕ και δημοσιογράφους. Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου για τη συνολική παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης «ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ», των στόχων και του σχεδίου υλοποίησής του. Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου για τις εκδηλώσεις και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου. Αποδελτίωση του ηλεκτρονικού τύπου με έμφαση στη δημοσιότητα της Συνέντευξης Τύπου και των εκδηλώσεων. 5) Την εφαρμογή και προβολή της Ενιαίας Επικοινωνιακής Ταυτότητας στο Διαδίκτυο Η ευρεία δημοσιοποίηση της επικοινωνιακής ταυτότητας του Έργου και η περαιτέρω προβολή των επιμέρους δράσεων θα επιτευχθεί και μέσω του Διαδικτύου. Για το λόγο αυτό, θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα του έργου από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη, ενώ θα αξιοποιηθούν οι ιστοσελίδες των Εταίρων και οι ενημερωτικές ιστοσελίδες που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ειδικότερα ο σύμβουλος θα αναλάβει: το σχεδιασμό της δομής και της μακέτας (template) της ιστοσελίδας του έργου σύμφωνα με την επικοινωνιακή ταυτότητα που θα δημιουργηθεί από τον αρμόδιο φορέα/εταίρο, τη συνεργασία με τον ανάδοχο ανάπτυξης/κατασκευής της ιστοσελίδας, την επιμέλεια των ενημερωτικών κειμένων με βάση την εξέλιξη του έργου και το συντονισμό των εργασιών για την ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες. Επιπρόσθετα, για την αποτελεσματικότερη διάχυση των δράσεων, το έργο θα δημοσιοποιηθεί και μέσω των social media. Για το λόγο αυτό, θα δημιουργηθεί σελίδα στο Facebook - Facebook page - στην οποία θα αναρτώνται τα υλικά επικοινωνίας του Έργου, καθώς και ενδιαφέροντα νέα που αφορούν στην υλοποίηση των επικοινωνιακών ενεργειών και των εκδηλώσεων. Επιπλέον, θα πρέπει πραγματοποιηθεί:

4 Καταγραφή Μέσων του διαδικτύου (portals και ενημερωτικές ιστοσελίδες των Χανίων) για την αποστολή ενημερωτικού υλικού. Παρακολούθηση του διαδικτύου και καταγραφή των δημοσιευμάτων για το έργο. Η γενικότερη περιγραφή και στόχευση του επικοινωνιακού σχεδίου του έργου που θα υλοποιηθεί περιγράφεται στο παράρτημα Ι της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σε 2 ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους 1) Οικονομική προσφορά στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου που ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ 23% 2) Αποδεικτικά εμπειρίας αντίστοιχων έργων (επί ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία του Ο.Α.ΔΥ.Κ (Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης ) Όαση Νέας Κυδωνίας το αργότερο έως την 23/11/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται. Το κριτήριο για την κατακύρωση των εργασιών είναι η χαμηλότερη τιμή. Επισημαίνεται ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα χρειαστεί να προσκομιστεί από τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% του εκτιμώμενης αμοιβής. Το παρόν θα αναρτηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΟΑΔΥΚ. Για πληροφορίες Υπεύθυνος Κος Ευστράτιος Μηλιδάκης τηλ Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Με εκτίμηση Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επικοινωνιακό Σχέδιο Αναπτυξιακής Σύμπραξης Χανιά Συν-Εργασία της Πράξης «ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η εκπλήρωση των στόχων του Σχεδίου Δράσης, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της περιοχής και την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων - και πρωτίστως των Ομάδων-Στόχου (μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, άνεργοι που άνεργοι ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, ΑμεΑ) στην επιτυχή του υλοποίηση. Στόχοι Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Ο λεπτομερής σχεδιασμός των δράσεων δημοσιότητας και η υλοποίηση τους, μέσω μιας σειράς στοχευμένων ενεργειών, αποσκοπούν: στην ενημέρωση των εν δυνάμει ενδιαφερομένων / ωφελουμένων για το Σχέδιο Δράσης και τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνει ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ωφελουμένων που προέρχονται κυρίως από ομάδες που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό ή απειλούνται από αυτόν και βασικό αίτιο αυτής της κατάστασης είναι η αδυναμία επικοινωνίας και ενημέρωσής τους. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να λάβουν υπόψη τους ότι τα άτομα αυτά πιθανόν να έχουν αδυναμία πρόσβασης σε ενημέρωση οπότε και να χρησιμοποιηθούν τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία και μέθοδοι (π.χ. streetworking) στην ενεργοποίηση των Ατόμων με Αναπηρία - να συμμετάσχουν ενεργά στο Πρόγραμμα στην επίτευξη της αναγνωρισιμότητας του Έργου και την προβολή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας στη βελτίωση της κατανόησης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας στην προσέλκυση των τοπικών επιχειρήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στο Δίκτυο στην ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους συντελεστές στην υλοποίηση του σχεδίου

6 στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των ανέργων και των επιχειρήσεων στο περιβάλλον που δημιουργεί η οικονομική κρίση στην προώθηση της δια βίου μάθησης στη διάδοση καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας & κοινωνικής οικονομίας στην ικανοποίηση του «δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν» σχετικά με την διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων στη διάχυση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου. Γενικό πλαίσιο και αρχές του Επικοινωνιακού Σχεδιασμού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση Σε σχέση με την επίτευξη των γενικών επικοινωνιακών στόχων του έργου, οι δράσεις Δημοσιότητας αποσκοπούν πρωταρχικά στη δημιουργία θετικών στάσεων και στην καλλιέργεια θετικών προσδοκιών στις ομάδες-στόχου. Σε πρώτη προτεραιότητα εντάσσονται οι δυνητικά ωφελούμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να κατανοήσουν τους στόχους, τα οφέλη και το αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης της προτεινόμενης παρέμβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίησή τους για τη συμμετοχή σε αυτό. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα έχουν και οι τοπικές επιχειρήσεις, καθώς η ενεργός συμμετοχή τους στις προτεινόμενες δράσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Κατά τη φάση υλοποίησης του επικοινωνιακού σχεδίου που θα εφαρμοστεί με ευθύνη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, εξειδικεύονται διαρκώς, τόσο οι ενέργειες, όσο και η στρατηγική των μέσων, ανάλογα με τις ανάγκες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και σε συνάρτηση με τα έως τότε, επιτευχθέντα επικοινωνιακά αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες δράσεις επικοινωνίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να οδηγούν στη δημιουργία και αξιοποίηση αξιόπιστων διαύλων επικοινωνίας και διάχυσης (sound communication and dissemination channels) με το ευρύτερο περιβάλλον υλοποίησης του σχεδίου. Οι θετικές στάσεις και θετικές αντιλήψεις που επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στους ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων θα ενδυναμωθούν περαιτέρω μέσω των δράσεων πληροφόρησης που θα υλοποιηθούν. Οι αρχές στις οποίες βασίζεται ο Επικοινωνιακός Σχεδιασμός για την πληροφόρηση / δημοσιότητα και προσέλκυση των ωφελουμένων είναι οι ακόλουθες: Γενικές Αρχές - Η εξασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας των δράσεων, - Η ενεργοποίηση των δυνητικά ωφελουμένων,

7 - Η μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και παρακίνηση των ομάδων στόχου, - Η μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων, - Η πληροφόρηση της κοινής γνώμης για την παρούσα πρωτοβουλία, - Η γνωστοποίηση και ευρεία δημοσιότητα ως προς το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές αναφορικά με την έγκριση και χρηματοδότηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης. Ειδικές Αρχές - Η επικοινωνία του έργου είναι πολυεπίπεδη, καλά δομημένη, αλλά και ευέλικτη ώστε να συνδυάζεται κατάλληλα και να προσαρμόζεται ανάλογα με το κοινό-στόχο στο οποίο απευθύνεται κάθε φορά - Η επικοινωνία συντελείται με χρήση απλών και κατανοητών μηνυμάτων - Το πρόγραμμα επικοινωνίας επαναλαμβάνεται, παρακολουθώντας την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας τα επιμέρους στάδια υλοποίησής του και εκμεταλλευόμενο τις επικοινωνιακές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, μέχρι την πλήρη περάτωση του έργου και την κάλυψη του αριθμού των θέσεων απασχόλησης - Η ενημέρωση και η πληροφορία που παρέχεται, εμπλουτίζεται και εξειδικεύεται σταδιακά (κλιμάκωση απλού-γενικού προς σύνθετα-ειδικά μηνύματα) αποσκοπώντας στη βαθμιαία μετατροπή των αρχικών θετικών στάσεων των Ομάδων-Στόχου σε θετικές ενέργειες - Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί κατά την υλοποίηση των επιμέρους επικοινωνιακών ενεργειών στην αξιοποίηση των πολλαπλασιαστών διάδοσης (word of mouth, αξιοποίηση υφισταμένων δευτερογενών διαύλων διάδοσης της πληροφορίας, συνδυαστική χρήση επικοινωνιακών μέσων) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Με βάση τους παραπάνω στόχους και αρχές και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του έργου, έχει επιλεγεί μια σειρά δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, όσον αφορά την ενεργοποίηση των ωφελουμένων και την προσέλκυση τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις δράσεις του Σχεδίου. Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου είναι ο Δήμος Χανίων. Στην υλοποίησή του θα συμμετέχουν επίσης οι Εταίροι: ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. και το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ.

8 Δράσεις Το Επικοινωνιακό Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης: Η εν λόγω δράση απευθύνεται πρωτίστως στο ευρύ κοινό και περιέχει τις ακόλουθες επικοινωνιακές ενέργειες: - Εκπόνηση Σχεδίου Δημοσιότητας - Δημιουργία επικοινωνιακής ταυτότητας του έργου (λογότυπο ΑΣ, ιστοσελίδα για του Σχεδίου Δράσης, κλπ.) - Σχεδιασμό και προετοιμασία ενημερωτικού υλικού - Δημοσιοποίηση της Δράσης και αποστολή ενημερωτικού υλικού σε εκπροσώπους των ΜΜΕ. - Δημοσιοποίηση του προγράμματος μέσω του τύπου και των social media - Διενέργεια ενημερωτικών συναντήσεων με εκπροσώπους ΜΚΟ & συλλογικών φορέων των ομάδων στόχου - Λειτουργία Γραφείου Τύπου του έργου - Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου - Αξιοποίηση των ιστοσελίδων των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την προβολή του έργου - Αποστολή ενημερωτικών s σε επιλεγμένες λίστες αποδεκτών Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων του Τοπικού Σχεδίου Δράσης: Η εν λόγω δράση απευθύνεται στους δυνητικά ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης και περιέχει τις ακόλουθες επικοινωνιακές ενέργειες: - Εργαστήριο Διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων - Πρόσκληση συμμετοχής των δυνητικών ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης - Γραμμή Ενημέρωσης (Help Desk), η οποία θα λειτουργήσει για την αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση των δυνητικά ωφελούμενων. Τα στελέχη του Help Desk υποστηρίζουν τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης ενώ, υλοποιούν, με τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενέργειες τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής ενημέρωσης των δυνητικά ωφελούμενων.

9 - Καταχώρηση στον ημερήσιο τύπο - Αφίσα, η οποία θα αναρτηθεί σε κεντρικά σημεία στην περιοχή παρέμβασης (π.χ εγκαταστάσεις Δήμου, γραφεία ΜΚΟ, ΚΕΠ περιοχής, ΟΑΕΔ, ΚΠΑ, κλπ.) - Ενέργειες streetworking - Ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα αποσταλεί και διανεμηθεί σε συλλογικούς φορείς, αρμόδιες υπηρεσίες, τοπικές επιχειρήσεις, κλπ. - Leaflet, που θα διανεμηθούν στους δυνητικούς ωφελούμενους. - Ραδιοφωνικά Μηνύματα - Ανάρτηση περιεχομένου σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού: Η εν λόγω δράση απευθύνεται στις τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης, αλλά και στο ευρύτερο κοινό και περιέχει τις ακόλουθες επικοινωνιακές ενέργειες: - Ημερίδα Παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης - Πρόσκληση επιχειρήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης και στο Δίκτυο που θα δημιουργηθεί - Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθοδολογίας των Learning Networks - Απολογιστική εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες, θα καταδειχθούν οι παράγοντες επιτυχίας, αλλά και ενδεχόμενα προβλήματα, ώστε να αναδειχθεί ο βαθμός επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του Σχεδίου Δράσης, αλλά και τα οφέλη συνέχισής του μέσω εναλλακτικών σχημάτων χρηματοδότησης. - Έντυπη και ηλεκτρονική παρουσίαση success story από τη λειτουργία του Δικτύου και την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Το Επικοινωνιακό Σχέδιο και οι επιμέρους δράσεις του υλοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης (24 Μήνες) και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε ,00. Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο

10 Οι Εταίροι της ΑΣ δεσμεύονται στην τήρηση των όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας του παρόντος Σχεδίου Δράσης όπως αυτοί καθορίζονται από: - Τον Κανονισμό (ΕΚ)1828/2006 της Επιτροπής, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 846/2009 της Επιτροπής και ισχύει, - Τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , και - Το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες" (ΦΕΚ 16/2012) - Τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΥΠΟΙΑΝ. - Τον Οδηγό Εφαρμογής του έργου, από την ΕΚΑΕ Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης, θα γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στη χρηματοδότηση κάθε επιμέρους δράσης. Θα εμφανίζεται το λογότυπο της Ε.Ε, το λογότυπο της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία και θα αναφέρεται η συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ καθώς και η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στη χρηματοδότηση της Πράξης. Επίσης, θα γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 με τίτλο "Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών". Κάθε πληροφοριακό υλικό (φυλλάδιο, επιστολές, παρουσιάσεις κ.λπ.) έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) που θα παραχθεί στα πλαίσια του Σχεδίου, θα φέρει, όπως παρουσιάζεται ακολούθως, τα παραπάνω λογότυπα και πληροφορίες. ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 θα γίνεται ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων, των

11 ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις. Επιπλέον, θα εξασφαλισθούν με κάθε τρόπο τα παρακάτω: - Θα εξευρεθεί ένας τρόπος κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, χωρίς τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, όπως για παράδειγμα ο αριθμός πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης. - Όσοι συμμετέχουν στην πράξη θα είναι ενήμεροι ότι η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και υλοποιείται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΕΠ. - Θα αναγράφονται σε κάθε έγγραφό του φορέα, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού σε εμφανές σημείο (header/footer) η επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΚΤ, όπως αναλύεται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ. - Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα τηρούν και θα καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν σε δεδομένα για τους ωφελούμενους και συγκεκριμένα σε: εργασιακό καθεστώς, ηλικιακά δεδομένα, δεδομένα για ευάλωτες ομάδες και μορφωτικό επίπεδο.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο) Εμπειρία του συμβούλου Δημοσιότητας 1) Σύντομη Περιγραφή της ομάδας έργου του προσφέροντος ή της εταιρείας γενικότερα 2) Συμπλήρωση του κατωτέρω πίνακα που να προκύπτει η εμπειρία του δυνητικά αναδόχου συνοδευόμενο από κατάλληλα δικαιολογητικά (συμβάσεις και λοιπά αποδεικτικά κατά περίπτωση) Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία»

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2011 Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221 Αρ. Πρωτ: 192 Τηλ.& Fax: 24210 29576 Προς Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα