Μοτέρ γιά πιλότους Autopilot Drives

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοτέρ γιά πιλότους Autopilot Drives"

Transcript

1 ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΑΣ THREE STEPS FOR THE APPROPRIATE AUTOPILOT CHOICE Οι αυτόματοι πιλότοι εσωτερικής τοποθέτησης σας παρέχουν τη δυνατότητα διάπλου κόλπων ή και ωκεανών με απόλυτη ασφάλεια και μέγιστη ακρίβεια. Πρώτο βήμα στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος αυτόματου πιλότου γιά το σκάφος σας είναι η επιλογή της κατάλληλης μονάδας μετάδοσης. Η Raymarine διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία μονάδων μετάδοσης που καλύπτουν κάθε τύπο συστήματος διεύθυνσης. Ακόμη οι μονάδες μετάδοσης της Whitlock/Lewmar και της Lecomble et Schmitt που παρουσιάζονται στις προηγούμενες σελίδες είναι συμβατές με τους αυτόματους πιλότους της Raymarine και έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ιδιαίτερα πιό ισχυρές και ανθεκτικές από τις μονάδες που προσφέρονται από τους κατασκευαστές των αυτόματων πιλότων. Άν το σκάφος σας έχει μηχανικό σύστημα διεύθυνσης επιλέξτε μία από της μονάδες της Whitlock/Lewmar. Άν διαθέτει υδραυλικό σύστημα επιλέξτε μία από τις μονάδες της Lecomble et Schmitt. Γιά την επιλογή της κατάλληλης μονάδας επικοινωνείστε μαζί μας. Δεύτερο βήμα είναι αυτό της επιλογής του κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου που αποτελείται από την κεντρική μονάδα, την πυξίδα και τον αισθητήρα γωνίας πηδαλίου. Η Raymarine που αναφέρονται εδώ διαθέτει τα πλέον αξιόπιστα συστήματα ελέγχου. Το τρίτο και τελευταίο βήμα είναι η επιλογή της κατάλληλης συσκευής χειρισμού. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε μία ευρύτατη επιλογή τέτοιων συσκευών που προτείνονται από την Raymarine. Μία από όλες θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Η επιλογή είναι δική σας. The inboard autopilots provide the ability of golf or ocean crossing with absolute safety and maximum precision. First step for the choice of the right autopilot for your boat, is the selection of the right drive unit. Raymarine offers a wide range, which covers all steering systems. Even the Whitlock/Lewmar and Lecomble et Schmitt transmission units that are presented in the previous pages, are compatible with Raymarine autopilots and have the advantage of being more powerful and resistant than the ones offered by autopilots manufacturers. If your boat has a mechanical steering system, choose one of the Whitlock/Lewmar units. If your boat has hydraulic system, then, choose one of the Lecomble et Schmitt units. For the right unit selection, please contact us. The second step is that of selecting the appropriate electronic control system, which consists of the course computer/processor and the heading sensor (usually a compass). Raymarine has the most reliable control systems. The third and last step is the selection of the appropriate control head. In the following pages, you will find a wide range of these devices, proposed by Raymarine. One of all has to respond to your demands. The choice is yours! Το SPX-series Core Pack (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου) της Raymarine. Διατίθεται σε 7 τύπους. Η επιλογή εξαρτάται από το σύστημα μετάδοσης που επιλέξατε. The SPX-series Core Pack of Raymarine. Available in 7 types. The choice is depended on the transmission system you will choose. Μοτέρ γιά πιλότους Autopilot Drives ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ HYDRAULIC STEERING SYSTEMS ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ HYDRAULIC STEERING SYSTEMS Η Raymarine διαθέτει τέσσερεις στιβαρές υδραυλικές αντλίες γιά να συνδιασθούν με την χωρητικότητα του υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης του σκάφους σας. TYPE 0.5 γιά χωρητικότητα cc και μέγιστη τάξη ροής 1000 cc/min. Συνδιάζεται με τον SPX-10. TYPE 01 γιά χωρητικότητα cc και μέγιστη τάξη ροής 1000 cc/min. Συνδιάζεται με τον SPX-10. TYPE 2 γιά χωρητικότητα cc και μέγιστη τάξη ροής 2000 cc/min. Συνδιάζεται με τον SPX-30. TYPE 3 γιά χωρητικότητα cc και μέγιστη τάξη ροής 2900 cc/min. Συνδιάζεται με τον SPX-30. Γιά την αντλία σταθερής ροής (δεύτερη φωτο) συμβουρευθείτε μας. Raymarine has four robust hydraulic pumps to be combined with the capacity of your boats hydraulic steering system. TYPE 0.5 for capacity cc and maximum flow rate 1000 cc/min. Combined with SPX-10. TYPE 01 for capacity cc and maximum flow rate 1000 cc/min. Combined with SPX-10. TYPE 2 for capacity cc and maximum flow rate 2000 cc/min. Combined with SPX-30. TYPE 3 for capacity cc and maximum flow rate 2900 cc/min. Combined with SPX-30. For the constant running pump (second photo) please consult us ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ MECHANICAL STEERING SYSTEMS ΜΗΧΑΝΙΚΑ LINEAR DRIVE MECHANICAL LINEAR DRIVE Ο πιό συνήθης τύπος γιά ιστιοπλοϊκά. Τοποθετημένα κάτω από το κατάστρωμα κινούν το πηδάλιο ωθώντας το μπράτσο του ή το τεταρτημόριο TYPE 1 γιά σκάφη μέχρι kg και μέγιστη ώθηση 295 kg TYPE 2 κοντό γιά σκάφη μέχρι kg και μέγιστη ώθηση 480 kg TYPE 2 μακρύ γιά σκάφη μέχρι kg και μέγιστη ώθηση 480 kg The most common type for sail boats. Placed under the deck, move the rudder by pushing its arm or its quadrant. TYPE 1 for boats up to kg and maximum thrust 295 kg TYPE 2 short for boats up to kg and maximum thrust 480 kg TYPE 2 long for boats up to kg and maximum thrust 480 kg ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ DRIVE MECHANICAL ROTATING DRIVES Σχεδιασμένα γιά ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα σκάφη που διευθύνονται από το πιλοτήριο με σύστημα καδένας/γραναζιών TYPE 1 γιά σκάφη μέχρι kg και μέγιστη ροπή 20 nm TYPE 2 γιά σκάφη μέχρι kg και μέγιστη ροπή 34 nm Designed for sail boats and motor boats, which are steered from the cockpit through a chain/sprocket system. TYPE 1 for boats up to kg and maximum torque 20 nm TYPE 2 for boats up to kg and maximum torque 34 nm ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ LINEAR DRIVE HYDRAULIC LINEAR DRIVES Σχεδιασμένα γιά μεγάλα σκάφη άνω των kg με μηχανικά συστήματα διεύθυνσης. Είναι αυτόνομα υδραυλικά συστήματα και αποτελούνται από την αντλία αντιστροφής, το ρεζερβουάρ και το υδραυλικό έμβολο. TYPE 2 γιά σκάφη μέχρι kg και μέγιστη ώθηση 585 kg TYPE 3 γιά σκάφη μέχρι kg και μέγιστη ώθηση kg Designed for large boats from kg and up with mechanical steering systems. They are self-contained hydraulic systems and consist of the reversing pump, the tank and the hydraulic ram. TYPE 2 for boats up to kg and maximum thrust 585 kg TYPE 3 for boats up to kg and maximum thrust kg. ΓΕΝΙΚΟ DRIVE ΕΣΩ/ΕΞΩ UNIVERSAL STERN DRIVE Ηλεκτρομηχανικό drive γιά σκάφη έσω/έξω με μηχανικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης Μέγιστη ώθηση 50 kg Electro-mechanical drive for boats with mechanical assisted steering system. Maximum thrust 50kg. 133

2 Αυτόματοι Πιλότοι Smart Pilots SmartPilot SPX-5 Πιλότος Ρόδας Ιστιοπλοϊκού Fixed wheel Autopilots for Sailboats Το μοτέρ ρόδας του X-5 εξασφαλίζει την εύκολη εγκατάσταση και την άριστη επίδοση του πιλότου. Τοποθετείστε την συσκευή χειρισμού σε σημείο που να μπορείτε να έχετε εύκολο έλεγχο και πρόσβαση. Ο υπολογιστής πορείας και η πυξίδα μπορούν να τοποθετηθούν ανεξάρτητα. Το μοτέρ διατίθεται και ως πακέτο αναβάθμισης γιά υπάρχοντα παλιότερα συστήματα ST4000. Το πακέτο του X-5 διατίθεται μαζί με τη συσκευή χειρισμού ST6002. Άν χρειάζεστε δεύτερο σταθμό χειρισμού οι συσκευές ST7002 και ST8002 είναι επίσης συμβατές, όπως και τα ασύρματα χειριστήρια. Υπάρχει ακόμη η επιλογή του έγχρωμου ST70. Ενδείκνυται γιά σκάφη μέχρι 7.5 τόνους. The Raymarine SPX-5 wheel pilot comprises a fully enclosed wheel-drive for simple installation and superb autopilot performance. Key Features: Quick and easy installation. - Fits most types of wheel - Independent display for best location - Simple robust clutch engagement mechanism - Clean design - Smart Rudder - SenseTM (SRS) enabled - Rudder Reference - Transducer not required. For boats up to 7.500kg E12133 SPX-5 SmartPilot Wheel χωρίς χειριστήριο without control head ST1000/ST2000 Πιλότοι λαγουδέρας Tiller Pilots Μοντέλα που πρωτοπαρουσιάσθηκαν από την AUTOHELM το 1973 και από τότε παραμένουν οι πιό δημοφιλείς αυτόματοι πιλότοι στην αγορά, θέτοντας τα στάνταρντ στις επιδόσεις, την αξιοπιστία και την ευκολία χρήσης. Διαθέτει αυτόματο τακ και συνεργάζεται με όργανα Sea Talk/NMEA. Invented by Autohelm in 1973, tiller pilots have consistently been the world's most popular pilot ever since, setting the standard for performance, reliability and ease of use. AutoTack lets you handle the sheets while the pilot tacks the boat and AutoSeastate intelligently keeps the boat on course while conserving power. Whether used as a stand-alone pilot or with SeaTalk/ NMEA GPS, the clear backlit LCD and 6 button keypad make these pilots safe and easy to use. Συνιστώμενο μέγιστο εκτόπισμα Recommended Maximum Displacement Raymarine ST1000: 3,000kg (6,600lbs) Raymarine ST2000: 4,500kg (10,000lbs) Remember to always take the fully laden displacement weight of your vessel into account (often 20% above the designed displacement). RAYMARINE Πλήρη ready-to-go συστήματα αυτόματου πιλότου Complete ready-to-go Autopilot systems SmartPilot SPX-5/SPX-5GP Πιλότοι λαγουδέρας Tiller Pilots Στιβαροί αυτόματοι πιλότοι λαγουδέρας γιά μεγαλύτερα σκάφη. Μπορείτε να τιμονεύσετε απ ευθείας πάνω σε ένα σημείο πορείας, ακολουθώντας μία συγκεκριμμένη γωνία ανέμου ή να ακολουθήσετε μία πορεία αξιοποιώντας στο ακέραιο τις δυνατότητες του SeaTalk και του NMEA. Η πυξίδα τοποθετείται ανεξάρτητα από το μοτέρ και μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή χειρισμού όπου σας βολεύει καλύτερα. Ο X-5 ενδείκνυται γιά τις περισσότερες περιπτώσεις κρουαζιέρας ή αγώνων, όμως πιό απαιτήτική χρήση κρουαζιέρας ή πιό ανταγωνιστικοί αγώνες θα κέρδιζαν πλεονέκτημα από τις ενισχυμένες αντοχές της έκδοσης X-5 Grand Prix. The rugged SPX-5 and SPX-5 GP Tiller Pilots are perfect for tiller steered yachts up to 6,000kg (13,200lbs) and 7,500kg (16,000lbs) displacement respectively. You can steer straight to a waypoint, lock on to a given wind angle, or simply set and follow a course to steer by making the most of the full SeaTalk and NMEA compatibility. The fluxgate compass is separated from the drive unit for greater accuracy and you can mount the control unit wherever it will be within easy reach for you. Used by some of the world's top singlehanded sailors, Raymarine tiller pilots meet the demands of the serious sailor. SPX-5 or SPX-5 GP? The SPX-5 Tiller Pilot is suitable for most cruising and racing scenarios, however, extended cruising or challenging racing conditions may benefit from the added ruggedness of the SPX-5 GP Tiller Pilot. X5 Tiller γιά σκάφη μέχρι κιλά for boats up to 6.000kg X5 Tiller Grand Prix γιά σκάφη μέχρι κιλά for boats up to 7.500kg E12137 SPX-5 Tiller drive χωρίς χειριστήριο without control head E12138 SPX-5 Tiller drive GP χωρίς χειριστήριο without control head SmartPilot SPX-5R Πιλότος Τιμονιού Μηχανοκίνητου Fixed Autopilots for powerboats Ο X-5 Sport Pilot είναι ένας πιλότος που εγκαθίσταται στο τιμόνι και απευθύνεται στα μικρά σπορ σκάφη, βασικά μέχρι 9.2 μέτρα. Ο πιλότος αποτελείται από ένα μοτέρ, που εγκαθίσταται πάνω στο υπάρχοντα άξονα τιμονιού, έναν υπολογιστή πορείας με γυροσκοπική πυξίδα και μία συσκευή χειρισμού με μεγάλη οθόνη LCD. Σαν μέλος του συστήματος πλοήγησης SeaTalk, ο Sport Pilot μπορεί να σας οδηγήσει με ακρίβεια τόσο σε ένα μεμονωμένο σημείο πορίας, όσο και να ακολουθήσει μία πορεία που μπορεί να αποτελείται από πολλά σημεία. Ο SportPilot ενδείκνυται γιά σκάφη με μηχανικό σύστημα πλοήγησης μέχρι δύο τόνους, ή με υδραυλικό σύστημα μέχρι 3.2 τόνους. The Raymarine SPX-5R pilot is a helm mounted autopilot designed for use on small sports and fishing boats typically up to 9.2 m (30 ft) in length. Suitable for use with fixed and tilt helms, the pilot consists of a drive unit that fits over your existing steering wheel shaft, a course computer with a rate gyro for precise course keeping and control head with large LCD information display. Operation couldn't be simpler steer onto your desired course, press the AUTO button and let go of the wheel! It really is that simple. To disengage the pilot and regain manual control, grab hold of the wheel and press the STANDBY button, you now have control. When part of a SeaTalk navigation system, the Raymarine SPX-5 pilot can track to single waypoints or follow a route consisting of multiple waypoints. E12222 SPX-5 Pilot χωρίς χειριστήριο without control head A12004 A12005 ST1000 Tillerpilot ST2000 Tillerpilot 134

3 Χειριστήρια Πιλότων Smart Pilot Control Heads RAYMARINE ST6002 RAYMARINE ST8002 RAYMARINE p70 & p70r Νέα γενιά χειριστήριων γιά αυτόματους πιλότους από την RAYMARINE - ιδανική συσκευη γιά εκεί όπου ο χώρος είναι περιορισμένος - φωτεινή και ευανάγνωστη οθόνη LCD 81mm - μέγιστο μέγεθος ψηφίων 18mm - τρία επίπεδα φωτισμού - τρεις στάνταρντ σελίδες δεδομένων με δυνατότητα δημιουργίας μέχρι 15 σελίδων με στοιχεία οργάνων και πλοήγησης. - ένδειξη γωνίας πηδαλίου - συμβατή με όλα τα κέντρα ελέγχου της RAYMARINE - είσοδος ΝΜΕΑ (0183) και έξοδος μέσα από όλα τα course computer - εύρος λειτουργίας 0-70 ο C και υγρασία μέχρι 95% - προδιαγραφές στεγανότητας IPX6 και CFR46 - επικαθήμενο ή ένθετο - διαστάσεις 110Χ115Χ24mm The Raymarine ST6002 Control Head is perfect when space is limited,. Its clear LCD display with up to 15 SeaTalk data pages allows you to monitor important navigational data as well as control the autopilot. RAYMARINE ST7002 Μία ισχυρή και ευέλικτη και πολύ απλή στη χρήση της μονάδα ελέγχου. Η μεγάλη ενημερωτική οθόνη και το έξυπνο πληκτρολόγιο παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες αυτόματου πιλότου, καθώς και σε έως και 15 σελίδες επιλογής δεδομένων πλοήγησης. Ιδανική συσκευή για μεγάλα περάσματα, ελέγχει με υψηλή απόκριση το σκάφος, εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή το πιο άνετο τιμόνεμα και την ασφαλή πορεία. A powerful and versatile large control unit, the Raymarine ST7002 control head is really simple to use. The large informative display and intuitive keypad provide quick and easy access to all autopilot information as well as up to 15 pages of selectable instrument and navigation data pages. Ideal for longer passages, the response function controls the way the pilot helms the boat, ensuring the most comfortable ride at all times while keeping you right on course. Απλά επιλέξτε τον προορισμό σας και πατήστε το πλήκτρο AUTO. Ο ST8002 μεταφέρει τον απόλυτο έλεγχο του τιμονιού στις άκρες των δακτύλων σας. Με ένα εύκολο στη χρήση περιστροφικό χειριστήριο κάνετε με ακρίβεια αλλαγές πορείας. Η μεγάλη οθόνη LCD, με μεγάλα και υψηλής αντίθεσης ψηφία, γιά ενδείξεις του πιλοτικού status, της πορείας και σελίδων που ορίζονται από το χρήστη, μετατρέπουν το ST8002 σε ένα ευέλικτο εργαλείο πλοήγησης. Simply dial in your destination and press AUTO. The Raymarine ST8002 puts total helm control at your finger tips with an easy-to-use rotary control for precise course changes and power-steering control. The large LCD displays large high-contrast characters of pilot status, compass heading and user defined pages, transforming the Raymarine ST8002 into a versatile navigation instrument repeater display. RAYMARINE S100 Ασύρματη συσκευή ελέγχου αυτόματου πιλότου. Συνεργάζεται με κάθε πιλότο της RAYMARINE που διαθέτει SeaTalk. Δεν χάνετε την επαφή ακόμη και κάτω από το κατάστρωμα σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων. Wireless autopilot control unit. Cooperates with all RAYMARINE pilots having SeaTalk. You do not lose contact even under deck less within a distance of 10 meters. RAYMARINE SmartController Σαν τον S100, όμως με μεγάλη οθόνη και με δυνατότητα αναμετάδοσης των δεδομένων από όλα τα όργανα SeaTalk. Like the S100, but with a big screen and the capability of transmitting data from all SeaTalk instruments. Οι νέοι αυτόματοι πιλότοι είναι διαθέσιμο σε δύο τύπους ελέγχου. Το χειριστήριο του p70 ελέγχεται με μπουτόν πίεσης και έχει σχεδιασθεί κυρίως για ιστιοφόρα, ενώ ο p70r ελέγχεται με το συνδυασμό μπουτόν και ενός περιστροφικού χειριστήριου και έχει ως στόχο τα μηχανοκίνητα σκάφη. Χτισμένα πάνω στην νέα εξαιρετικά κομψή πλατφόρμα της Raymarine, τα χειριστήρια αυτόματων πιλότων της σειράς P70 προσφέρουν στους γιώτσμεν μια ελκυστική, υψηλής ορατότητας, και απλή στην λειτουργία της συσκευή διεπικοινωνίας με τα συστήματα αυτόματου πιλότου της σειράς SmartPilot X-Series της Raymarine. Με διακόπτες μπουτόν (p70) ή με περιστροφικό κουμπί ελέγχου (p70r) τα χειριστήρια προσφέρουν πρόσβαση σε πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας, όπως auto, standby και χάραξη πορείας μέσο GPS ή chartplotter. Διαθέτουν επίσης δυνατότητα απλής διασύνδεσης με τα corepacks των αυτόματων πιλότων της σειράς SmartPilot X-Series. Οι συσκευές διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων 3.5, ευδιάκριτη στο ηλιακό φως. Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει άριστη ορατότητα μέρα-νύχτα και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Υποστηρίζουν επίσης την ομαδική αυξομείωση φωτισμού με τα όργανα i70 και την πολυλειτουργική οθόνη e7. Η διεπαφή τύπου LightHouse επιτρέπει το εύκολο σετάρισμα, καλιμπράρισμα και λειτουργία. Η απλή διάταξη καθιστά την πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες εύκολη υπόθεση. Οι συσκευές ταιριάζουν απόλυτα με τα όργανα της σειράς i70 και τις πολυλειτουργικές οθόνες e7. Έχουν σχεδιαστεί με ένα καθαρό, σύγχρονο βλέμμα που ταιριάζει απόλυτα στα σύγχρονα σκάφη. The new autopilots are available in two control styles. The Raymarine p70 autopilot control head is a push-button operation controller designed primarily for sailboats, while the Raymarine p70r autopilot control head, with its combination of push-buttons and rotary control dial, is aimed at powered craft. Key features: New LightHouse user interface is simple and quick to use. 160º viewing angles Start up wizard helps you configure the pilot quickly and easily Anti-reflective coating for improved visibility in bright sunlight Button or rotary control options for sail and power applications Low power - typically 132mA/1.6W - 27% less than ST70 at x4 measured brightness Supported autopilot modes: Auto; Standby; Pattern; Track; Wind Vane; Power Steer and Jog Steer Display the pilot information in different formats Simple system and group dimming/illumination Support for multiple data sources SeaTalkng/ NMEA 2000 and SeaTalk1 connectivity (no bridging required) Advanced LED backlighting offers low power consumption and delivers vibrant color and contrast. Wide horizontal and vertical viewing angles ensure the display can be seen clearly from acute positions. 135

4 Πολυλειτουργικές Οθόνες MFDs RAYMARINE ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ a-series - Οθόνες αφής Οι νέες πολυλειτουργικές οθόνες (MFDs) a65 και a67 φέρνουν την ταχύτητα και την απλότητα της πολυλειτουργικής πλοήγησης σε μια κομψή οθόνη των 5,7 ". Η a65 είναι η τέλεια επιλογή για chartplotting και δικτύωση, ενώ η a67, εξοπλισμένη με ψηφιακό σόναρ ClearPulse, είναι η επιλογή των σοβαρών ψαράδων που αναζητούν ένα ισχυρό GPS/Sonar combo με εκτεταμένες πρόσθετες επιλογές. - Σύρετε, αγγίξτε και πλοηγηθείτε - πολύ απλά. Εξοπλισμένοι με την διαισθητική διεπαφή χρήστη LightHouse της Raymarine - Τεχνολογία Super Bright LED - Οθόνες ορατές στο ηλιακό φως - Πολύ γρήγορος επεξεργαστής διπλού πυρήνα συν ένας ισχυρός επεξεργαστής γραφικών - Εύκολες στη χρήση, με έναν απλό οδηγό εκκίνησης και οδηγό χρήστη στην οθόνη Λειτουργίες ραντάρ, χαρτογράφου, διαχείρισης καυσίμου 50κάναλος εσωτερικός αισθητήρας GPS Η σειρά a διατίθεται με έτοιμους γιά χρήση χάρτες Silver της Navionics σε μια κάρτα microsd Αναβαθμίστε σε 3D και αεροφωτογραφική πλοήγηση χρησιμοποιώντας χάρτες Navionics Platinum + σε MicroSD. Συμβατές και με χάρτες Gold της Navionics Δυναμικά εργαλεία διαχείρισης σημείων πλοήγησης. Αναζήτηση σημείων και πορειών πλοήγησης με μερικά απλά αγγίγματα Διαχείριση καυσίμου με τη χρήση των διαθέσιμων στοιχείων καυσίμου του κινητήρα* γιά να παρακολουθείτε την κατανάλωση καυσίμου και τον υπολογισμό επάρκειας. Ακόμη, προβάλλει κύκλους εύρους καυσίμων σε επικάλυψη* με τον χάρτη πλοήγησης *Τα παραπάνω προϋποθέτουν συμβατότητα της μηχανής Νέα A67 MFD με Sonar Ένα ισχυρό combo - η a67 συνδυάζει όλες τις δυνατότητες πλοήγησης του a65 με ενσωματωμένο ψηφιακό σόναρ ClearPulse ClearPulse είναι μία πλήρως αυτόματη ψηφιακή τεχνολογία σόναρ που προσφέρει λιτή, εξαιρετικά λεπτομερή απεικόνιση των ψαριών και της δομής του βυθού Το ισχυρό ψηφιακό σόναρ των 600 Watt προσαρμόζει αυτόματα και ρυθμίζει τις παραμέτρους του σόναρ για μια σαφή απεικόνιση των ψαριών και του βυθού έως τα 3000 Διπλή συχνότητα - 200kHz για λειτουργία σε ρηχά νερά και 50kHz για την αλιεία ανοικτής θάλασσας Το προαιρετικό αισθητήριο πρύμνης εξαιρετικά ευρείας δέσμης 200kHz προσφέρει 3-πλάσιο πλάτος δέσμης από τους συμβατικούς αισθητήρες των 200kHz. Προαιρετικός προσαρμογέας επιτρέπει τη χρήση του αισθητήρα Minn Kota γιά ψάρεμα με συρτή (83kHz). Raymarine a Series - New touchscreen displays The new a65 and a67 MFDs bring the speed and simplicity of Raymarine multifunction navigation into a sleek 5.7" display. The a65 is the perfect choice for chartplotting and networking, while the ClearPulse digital sonar equipped a67 is the choice of serious anglers looking for a powerful GPS/Sonar combo with extensive add-on options. - Swipe, Touch and Navigate - very simple. Powered by Raymarine's intuitive LightHouse user interface - Super Bright LED Technology - sunlight viewable optically bonded display - Super-fast dual core processor plus a powerful graphics processor - Easy to use with a simple start up wizard and onscreen user's guide Radar, Chartplotter, Fuel Management functions 50 Channel internal GPS sensor Charts Included - a Series is available with readyto-navigate Navionics Silver charts on a microsd card Step up to 3D and aerial photo chart navigation using Navionics Platinum+ charts on MicroSD. Also compatible with Navionics Gold charts Powerful waypoint management tools. Search waypoints and route plans with a few simple touches Fuel manager using available engine fuel data* to monitor fuel consumption and time-to-empty calculation. Also provides fuel range rings overlaid on navigation chart* New a67 MFD with Sonar A powerful combo - the a67 combines all the navigation capabilities of the a65 with a built in ClearPulse digital sonar Fully automatic ClearPulse digital sonar technology provides uncluttered, highly detailed display of fish and bottom structure Powerful 600 Watt digital sonar automatically adapts and adjusts sonar parameters for a clear image of fish and bottom down to 3000' ** Dual frequency - 200kHz for shallow water operation and 50kHz for offshore fishing Optional ultra wide fanbeam 200kHz transom transducer offers 3 x the beam width of conventional 200kHz transducers. Trolling motor ready - optional adapter enables use of Minn Kota's Universal Sonar trolling motor transducer (83kHz). 136 advansea GPS T.50 Οθόνη LCD 5.6, VGA υψηλής ανάλυσης 640Χ480 pixels, ευανάγνωστη ακόμη και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας. C-Map MAX σε κάρτα SD Βυθόμετρο διπλής συχνότητας50/200khz, 600W RMS, γιά ανάλυση βυθού μέχρι 600 μέτρα Λειτουργία SnapShot και playback Συμβατό ΝΜΕΑ0183 (2 είσοδοι και 2 έξοδοι) Συμβατό ΝΜΕΑ2000, Συμβατό AIS Αδιάβροχο στην εμβύθιση IP7 Options: Εξωτερική κεραία GPS PA150 PL GPS T.56 πλήρες με μάτι Airmar PL GPS T.56 πλήρες με καλώδιο Υ advansea GPS T.56 Οθόνη LCD 5.6, VGA υψηλής ανάλυσης 640Χ480 pixels, ευανάγνωστη ακόμη και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας. Λειτουργία SnapShot C-Map MAX σε κάρτα SD Συμβατό ΝΜΕΑ0183 (2 είσοδοι και 2 έξοδοι) Συμβατό ΝΜΕΑ2000 Συμβατό AIS Αδιάβροχο στην εμβύθιση IP7 Options: Εξωτερική κεραία GPS PA150 PL GPS T.56 πλήρες με εσωτερική κεραία advansea COMBO C.56 Οθόνη LCD 5.6, VGA υψηλής ανάλυσης 640Χ480 pixels, ευανάγνωστη ακόμη και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας. Λειτουργία SnapShot C-Map MAX σε κάρτα SD Συμβατό ΝΜΕΑ0183 (2 είσοδοι και 2 έξοδοι) Συμβατό AIS εάν είναι συνδεδεμένο με δέκτη ΝΜΕΑ0183 Αδιάβροχο στην εμβύθιση IP7 Options: Εξωτερική κεραία GPS PA150 PL GPS T.50 πλήρες με εσωτερική κεραία

5 Είτε εξοπλίζετε ένα 17-άρι αλιευτικό σκάφος ή ένα 100-άρι Cruiser, η Raymarine έχει την πολυλειτουργική οθόνη που χρειάζεστε. Η προηγμένη τεχνολογία της και οι αποκλειστικές λύσεις είναι εμφανής σε όλο το φάσμα των προϊόντων της Raymarine από την Σειρά Α μέχρι την ολοκληρωμένη λύση πολλαπλών λειτουργιών που είναι η σειρά G. Whether you equip a 17 fishing boat or a 100 Cruiser, the Raymarine multifunction displays is what you need. The advanced technology and exclusive solutions are evident across the range of products from Raymarine A Series until complete solution multifunction series is G. Οθόνη σε συνδιασμό χαρτογράφου και ραντάρ. Display combination with chartplotter and radar. Οθόνη σε συνδιασμό χαρτογράφου και ανιχνευτή. Display combination with chartplotter and fishfinder. Πολυοθόνη της RAYMARINE με ενσωματωμένο χάρτη 3D Multifunction display with integrated 3D map Πολυλειτουργικές Οθόνες MFDs R AY M A R I N E ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ Multifunction Displays Οι κεραίες ραντάρ της Raymarine διατίθενται σε δύο τύπους: 1. Κεραίες ραντάρ κλειστού τύπου ψηφιακές ή HD color των 4kw και 48 μιλίων. 2. Κεραίες ραντάρ ανοιχτού τύπου των 4 kw HD και super HD και των 12 kw super HD, όλες με εμβέλεια τα 72 μίλια. cseries Multifunction Displays Η σειρά C πολυλειτουργικών οθονών σας προσφέρει ραντάρ, ανιχνευτή ψαριών chartplotting σε μοναδική οθόνη. Πλήρως προσαρμόσιμο στις προτιμήσεις σας, η σειρά C μπορεί να είναι μια ισχυρή μονολειτουργική οθόνη ή ένα πλήρες σύστημα πλοήγησης σε μία μόνο οθόνη: εύκολο στη χρήση και ευανάγνωστο. New c Series displays are available in widescreen LCD formats with LED backlighting that is both super bright yet energy efficient uses up to 40% less than previous generation multifunction displays! Superior thermal management properties prevent darkening or screen blackouts at high temperatures. The bonded LCD screen eliminates condensation or contamination on the inside of the display, and maximises color and contrast by preventing unwanted reflections. E70011 E70012 E70013 E700 c95 Πολυοθόνη 9.0 με χαρτογράφο c MFD with chartplotter c97 Πολυοθόνη 9.0 με χαρτογράφο + ανιχνευτή c MFD with chartplotter + fishfinder c125 Πολυοθόνη 12.1 με χαρτογράφο c MFD with chartplotter c127 Πολυοθόνη 12.1 με χαρτογράφο+ανιχνευτή c MFD with chartplotter + fishfinder eseries HybridTouch Οθόνη αφής HybridTouchTM με επεξεργαστή dual-core και ειδικό γιά γραφικά γιά απόδοση χωρίς συμβιβασμούς - Νέες εφαρμογές απαναλήπτη (γιά Apple iphone 4 και μετά και Apple ipad 1 and 2) - Μεγάλη συνδεσιμότητα γιά πρόσβαση σε πληροφορίες και μουσική HybridTouchTM displays with dual-core processors and dedicated graphics for no-compromize performance - NEW Raymarine Viewer repeater app (for Apple iphone 4 and above and Apple ipad 1 and 2) - Great connectivity - access information and music on the go and there's a handy remote control too (optional). E62354 e7 Πολυοθόνη 7.0 e7 7.0 MFD E62355 e7d Πολυοθόνη 7.0 με ανιχνευτή e7d 7.0 MFD with fishfinder E70021 e95 Πολυοθόνη 9.0 c MFD E70022 e97 Πολυοθόνη 9.0 με ανιχνευτή e MFD with fishfinder E70042 e95 Πολυοθόνη 9.0 με χαρτογράφο c MFD with chartplotter E70043 e97 Πολυοθόνη 9.0 με χαρτογράφο + ανιχνευτή e MFD with chartplotter + fishfinder E70023 e125 Πολυοθόνη 12.1 c MFD E70024 e127 Πολυοθόνη 12.1 με ανιχνευτή e MFD with fishfinder E70052 e125 Πολυοθόνη 12.1 με χαρτογράφο c MFD with chartplotter E70053 e127 Πολυοθόνη 12.1 με χαρτογράφο + ανιχνευτή e MFD with chartplotter + fishfinder E70025 e165 Πολυοθόνη 15.4 c MFD E EU e165 Πολυοθόνη 15.4 με χαρτογράφο c MFD with chartplotter G Series Multifunction Navigation Η σειρά G είναι ένα πλήρες και πολυλειτουργικό εργαλείο πλοήγησης και λύση ψυχαγωγίας. Συνδυάστε τις εξαιρετικά φωτεινές οθόνες, την επεξεργασία δικτύου και τους άριστους αισθητήρες για τη δημιουργία της λύσης που σας ταιριάζει. Λειτουργίες PC, κάμερας CCTV, δορυφορικής τηλεόρασης, DVD καθώς και κάθε συσκευής πλοήγησης με έξοδο VGA ή DVI. Raymarine G Series is a complete multifunction navigation and entertainment solution that offers unmatched visualization capabilities and versatility. Combine ultra bright displays, networked processing and premium sensors to create the custom solution that is right for you. E70027 G120 Πολυοθόνη 12 E70028 G150 Πολυοθόνη 15 E70029 G170 Πολυοθόνη 17 E70030 G190 Πολυοθόνη

6 Βάσεις Κεραίας Instrument Pods Μηχανοκίνητα motorboats POWER TOWER Μονός πύργος από συνθετικό (ύψος 150mm, 350mm) αλουμίνιο (ύψος 150mm) ή ανοξείδωτο (ύψος 130mm, 250mm). Διατίθενται σε διάφορους τύπους που ανταποκρίνονται σε όλους τους τύπους ραντάρ της αγοράς. Με τα κατάλληλα εξαρτήματα μπορείτε να προσαρμόσετε και την κεραία GPS ή τα φώτα πορείας. Single tower made of synthetic (150mm, 350m high), aluminum (150mm high) or stainless steel (130mm, 250mm high). Available in different types which respond to all radar types of the market. With the right accessories you can adjust a GPS antenna or the headlights. DUAL POWER TOWER Διπλός πύργος που επιτρέπει την ταυτόχρονη τοποθέτηση μίας κεραίας ραντάρ κλειστού ή ανοιχτού τύπου <48 και μίας κεραίας satcom Φ40εκ. Ειδικά μοντέλα γιά σχεδόν όλους τους τύπους όλων των κατασκευαστών Dual power tower that allows the same time installation of an open or closed type radar antenna <48 and a satcom antenna Ø 40cm. Special models for almost all manufacturers types. ιστιοπλοϊκά sailboats MAST MOUNTS Βάσεις άλμπουρου γιά κεραίες ραντάρ κλειστού τύπου και κεραίες satcom Φ12, Φ18 και Φ24 όλων των κατασκευαστών. Mast mounts for closed type radar antennas and sitcom antennas Ø 12, 18 and 24, of all manufacturers. SELF LEVELLING Κρατά την κεραία σε οριζόντια θέση ανεξάρτητα από τη κλίση του σκάφους ενώ η χρήση υδραυλικού αμορτισέρ αποσβαίνει τις μικροκινήσεις. Αποτέλεσμα η άριστη απόδοση της κεραίας. Διατίθενται τρείς τύποι τοποθέτησης. α) ανάρτηση στον επίτονο, β) ανάρτηση στο άλμπουρο και γ) ανάρτηση σε στύλο. Holds the antenna in horizontal position, independently from the boats inclination, while the hydraulic shock absorber use, absorbs movements. Result, the excellent antenna performance. Three installation types: a) Backstay mounting, b) mast mounting and c) pole mounting. NOA ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΕΝΑΣ ANTENNA MOUNTS ΝΟΑ-824 Μεγάλη βάση αντένας και γενικής χρήσης γιά τα ρέλια. Διαστάσεις: 90Χ115mm Large antenna and general use rail mount. Dimensions: 90x115mm ΝΟΑ-825 Μικρή βάση αντένας και γενικής χρήσης γιά τα ρέλια. Διαστάσεις: 34Χ115mm Small antenna and general use rail mount. Dimensions: 34x115mm NOA ΒΑΣΕΙΣ ΡΑΝΤΑΡ & ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ RADAR & WIND GENERATOR MOUNTS Διατίθενται σε τέσσερεις παραλλαγές: - Κοντάρι Φ 50mm ή Φ 80mm με σταθερή ή ρυθμιζόμενη βάση κορυφής. Δύο στηρίγματα φροντίζουν γιά την μέγιστη ευστάθεια μπρος-πίσω και δεξιά-αριστερά. Άν το ρέλι είναι αρκετά στέρεο, προτείνεται η χρήση του εξαρτήματος ΝΟΑ γιά το δέσιμο του κονταριού με το ρέλι. Ακόμη είναι δυνατή η ανάρτηση κάθε είδους κεραίας καθώς και φωτοβολταϊκών. Available in four variations: Pole Ø 50mm or Ø 80mm with fixed or adjustable top mount. Two supports ensure maximum back and forward and left/right stability. If the rail is stable enough, use the NOA part for the pole bonding. The setting of all antenna types as well as photovoltaic is possible. ΝΟΑ Ρυθμιζόμενη βάση ραντάρ Φ50mmX2,10m, στηρίγματα του 1,50m. Adjustable radar mount Ø 50mmX2, 10m 1,50m supports ΝΟΑ Ρυθμιζόμενη βάση ραντάρ Φ80mmX2,10m, στηρίγματα του 1,50m. Adjustable radar mount Ø 80mmX2, 10m, 1.50m supports ΝΟΑ Σταθερή βάση ραντάρ Φ50mmX2,10m, στηρίγματα του 1,50m. Fixed radar mount Ø 50mmX2, 10m, 1.50m supports ΝΟΑ Σταθερή βάση ραντάρ Φ80mmX2,10m, στηρίγματα του 1,50m. Fixed radar mount Ø 80mmX2, 10m, 1.50m supports ΝΟΑ Βάση ανεμογεννήτριας Φ50mmX3,00m, στηρίγματα του 1,80m. Wind generator mount Ø 50mmX. 00m, 1.80m supports ΝΟΑ Εξάρτημα γιά την στήριξη του κονταριού στο ρέλι. Part for pole attachment on the rail 138

LEWMAR. 1 The chart below is used for a first approach of the appropriate. 2 The locker criterion. Never leave the chain to fill up until the

LEWMAR. 1 The chart below is used for a first approach of the appropriate. 2 The locker criterion. Never leave the chain to fill up until the 01 Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ANCHORING Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ALWAyS ΠΑΝΤΑ MORe THAN ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ you expect ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER WITH ME ΠOIOTHTA HD QUALITY HD FULL ΕΝΙΑΙΕΣ TRANSPAReNT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NETWORKING ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

SKIPPER. Ice Sailing. Delta 54 IPS Mochi Craft LR23 Sunseeker 28M Baia Hundred Volvo Ocean Race. www.skipperondeck.gr #009

SKIPPER. Ice Sailing. Delta 54 IPS Mochi Craft LR23 Sunseeker 28M Baia Hundred Volvo Ocean Race. www.skipperondeck.gr #009 SKIPPER www.skipperondeck.gr #009 Ice Sailing Delta 54 IPS Mochi Craft LR23 Sunseeker 28M Baia Hundred Volvo Ocean Race VIDEO & PHOTOGRAPHY WEB DESIGN ADVERTISING Stream-lined, personalized, low cost services

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

SKIPPER. UIM Award Giving Gala. Volvo Ocean Race: Interviews Atlantis 44 Sunseeker Hawk 34 Jeanneau CC 8.5 Ferretti 720. www.skipperondeck.

SKIPPER. UIM Award Giving Gala. Volvo Ocean Race: Interviews Atlantis 44 Sunseeker Hawk 34 Jeanneau CC 8.5 Ferretti 720. www.skipperondeck. SKIPPER www.skipperondeck.gr #010 UIM Award Giving Gala Volvo Ocean Race: Interviews Atlantis 44 Sunseeker Hawk 34 Jeanneau CC 8.5 Ferretti 720 Το πρώτο portal για το σκάφος και το σύγχρονο Yachting lifestyle

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Βιντζιρέλα Winches ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SPARES & MAINTENANCE KITS. 40 έως 65.

Βιντζιρέλα Winches ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SPARES & MAINTENANCE KITS. 40 έως 65. Βιντζιρέλα Winches LEWMAR EVO winches H LEWMAR πιστεύει στην εξέλιξη. Η νέα σειρά βιντζιρέλων EVO αποτελεί μία συναρπαστική εξέλιξη της δοκιμασμένης σειράς OCEAN. Διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα της τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

3S Sound Security Systems Αλικαρνασσού 4, 17122 Ν. Σμύρνη Τηλ.: 2109425857 l Fax: 2109420346 e-mail: info@3-s.gr, kaponis_kostas@yahoo.gr l http://www.3-s.gr Η 3S είναι εμπορική εταιρεία προϊόντων ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

SKIPPER. Ribbon 45 SC. Mazokist Itama 62 Nisi 2400 Wally//Otto Rainbow Warrior III On Board Archipelago Maddalena Volvo Ocean Race Maldives

SKIPPER. Ribbon 45 SC. Mazokist Itama 62 Nisi 2400 Wally//Otto Rainbow Warrior III On Board Archipelago Maddalena Volvo Ocean Race Maldives SKIPPER www.skipperondeck.gr #008 Ribbon 45 SC Mazokist Itama 62 Nisi 2400 Wally//Otto Rainbow Warrior III On Board Archipelago Maddalena Volvo Ocean Race Maldives VIDEO & PHOTOGRAPHY WEB DESIGN ADVERTISING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ... 4 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ... 6 ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ... 8 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ...10 ΠΑΝΙΣΧΥΡΕΣ...12 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ (EVINRUDE ICON)...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ... 4 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ... 6 ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ... 8 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ...10 ΠΑΝΙΣΧΥΡΕΣ...12 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ (EVINRUDE ICON)... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ... 4 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ... 6 ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ... 8 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ...10 ΠΑΝΙΣΧΥΡΕΣ...12 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ (EVINRUDE ICON)... 14 ΑΞΕΣΟΥΑΡ... 16 ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ... 22 ΥΨΗΛΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ...24

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

SKIPPER. Spetses Classic Yacht Race. Floating Show 2012 Eco Navigation Key Largo 24 Antagonist 37 Sunseeker Portofino 40 Pershing 82

SKIPPER. Spetses Classic Yacht Race. Floating Show 2012 Eco Navigation Key Largo 24 Antagonist 37 Sunseeker Portofino 40 Pershing 82 SKIPPER www.skipperondeck.gr #014 Spetses Classic Yacht Race Floating Show 2012 Eco Navigation Key Largo 24 Antagonist 37 Sunseeker Portofino 40 Pershing 82 The shipyard, situated within a 20,000 square

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης.

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης. Εταιρικά Στοιχεία Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Εταιρικό Κεφάλαιο Δραστηριότητα Απασχολούμενο Προσωπικό Έρευνα και Ανάπτυξη : 7 Δις. JPY (64 Εκ. US$) : PMR Π/Δ, Amateur

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης

Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Τμήμα Ηλεκτρονικής Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Πτυχιακή Εργασία Αδαμόπουλος Παναγιώτης:36676 Κιτσούλης Ευάγγελος:36971 Πάγκος Ανδρέας:37134 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc ΧΧ/ΧΧ/2009 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 1η Έκδοση Χανιά, ΧΧ/ΧΧ/2009 Δοκιμαστική Web Edition

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Info Quest Technologies 2014

Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL Copyright Info Quest Technologies 2014 Table of Contents Table of Contents...P1 Features...P2 Unit at a Glance...P3 Getting Started...P4-P5 About Applications...P5-P6 Preinstalled Applications...P6

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. Νέα ŠKODA octavia Octavia

SIMPLY CLEVER. Νέα ŠKODA octavia Octavia SIMPLY CLEVER Νέα ŠKODA octavia Octavia Η αίσθηση της έκπληξης και του θαυμασμού είναι σπάνια μεν, αλλά προκαλεί μεγάλη χαρά. Εάν θέλουμε να μας εκπλήσσουν συνεχώς διάφορα πράγματα, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

give your body a new life every day the evolution series

give your body a new life every day the evolution series give your body a new life every day the evolution series Σε πείσμα των καιρών, οι μπανιέρες ACRILAN κατασκευάζονται, χρόνια τώρα, εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Η επιλογή αυτή μάς δικαιώνει, ηθικά αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ 6-16 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΑΤLAS 18-20 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ FLEXY 22-23 EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 28-34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ARGOS 36-39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 42-45 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα