Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα Συσκευασίας...5 Γνωριμία με τη TV...5 Ιδιότητες...5 Όρθια Εγκατάσταση...6 Αποσύνδεση της βάσης...6 Εγκατάσταση του Κιτ επιτοίχιας στήριξης...7 Πίνακας Ελέγχου...8 Υποδοχές εισόδου και εξόδου...9 Τηλεχειριστήριο Ρυθμίζοντας την TV σας...11 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος...11 Συνδέσεις πίσω πίνακα...11 Χρησιμοποιώντας την TV...12 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της TV...12 Γίνεται εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης...12 Επιλογή της Πηγής περιεχομένου σας...13 Πραγματοποίηση μίας αυτόματης αναζήτησης καναλιών...13 Επιλογή καναλιών...13 Εγκατάσταση των Αγαπημένων καναλιών σας...14 Επαναφορά στις ρυθμίσεις Εργοστασιακών προεπιλογών Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Επιλογή Μενού επί της οθόνης...16 Μενού Κέντρου Μέσων...20 PVR (Προσωπική εγγραφής βίντεο) Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υποστηρίζεται ο χρονισμός Τεχνικές Προδιαγραφές

2 Πληροφορίες Κανονισμών Δήλωση Συμμόρφωσης CE Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ στην προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών-μελών όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών όσον αφορά τον ηλεκτρικό εξοπλισμό προς χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης. Η Hannspree δεν μπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη τυχόν αστοχίας για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μη συνιστώμενη τροποποίηση της συσκευής. Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων Επισημάνσεις Ασφαλείας Θέση ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να ειδοποιήσει τους χρήστες να δώσουν προσοχή σε σημαντικές περιγραφές σχετικά με τη χρήση, τη συντήρηση (επιδιόρθωση) και επιπλέον σημαντικές πληροφορίες που αφορούν αυτή την TV. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω των επικίνδυνων και μη μονωμένων στοιχείων. Σημειώσεις ασφαλούς εγκατάστασης Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της τηλεόρασης στο ηλιακό φως ή άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας. Αφήνετε επαρκή απόσταση ανάμεσα στην TV και τον τοίχο για να υπάρχει αρκετός χώρος για την εκπομπή θερμότητας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή ή σε υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να βρέχεται με κανέναν τρόπο ενώ απαγορεύεται να τοποθετείτε επάνω στη συσκευή δοχεία με υγρά, όπως βάζα. Αυτές οι οδηγίες σέρβις προορίζονται για χρήση από πιστοποιημένο προσωπικό σέρβις και μόνο. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μην πραγματοποιείτε καμία ενέργεια σέρβις που είναι διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας εκτός κι αν είστε εξουσιοδοτημένα άτομα. Για να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς, φυλάσσετε τα κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από το προϊόν αυτό ανά πάσα στιγμή. Εγκατάσταση Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις στις οποίες υπάρχει υπερβολική σκόνη ή ατμός. Αποφύγετε να μπλοκάρετε τις οπές αερισμού της τηλεόρασης, μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε κρεβάτι, καναπέ, μοκέτα ή σε σφραγισμένο ερμάριο. Εγκαταστήστε την κεραία εξωτερικού χώρου μακριά από γραμμές μετάδοσης ρεύματος για να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Προσωπική ασφάλεια Για να αποτρέψετε την υπερφόρτωση της τροφοδοσίας ρεύματος, ποτέ μην συνδέετε πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία έξοδο, πολύπριζο, ή καλώδιο επέκτασης. Τα στοιχεία επικίνδυνου ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης βρίσκονται στο εσωτερικό της TV. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε το περίβλημα. Μην τοποθετείτε ούτε να ρίχνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα ή εύφλεκτα υλικά στις οπές εξαερισμού της TV. Εάν πέσει η TV, γυρίσει ανάποδα ή εάν υποστεί κάποια άλλη βλάβη, βγάλτε αμέσως το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Εάν ψεκαστεί ή πέσει κάποιο υγρό στην τηλεόραση, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Αποφύγετε να την χτυπάτε ή να τη γρατζουνάτε. Αν η οθόνη υποστεί ζημία, μην αγγίζετε τα σπασμένα γυαλιά. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά η χρήση της τηλεόρασης χωρίς εποπτεία. Προσέχετε κατά την αποσύνδεση του βύσματος τροφοδοσίας. Κρατήστε το βύσμα. Μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε το βύσμα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή σχετικά. Όταν χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτής της συσκευής ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα συνεχίσει να είναι έτοιμη προς λειτουργία. Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα προϊόντα της Hannspree περιλαμβάνουν τεχνολογία Διεπαφής Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας (HDMI ). HDMI, το λογότυπο HDMI και το High- Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με άδεια της εταιρείας Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο του διπλού-d είναι σήματα κατατεθειμένα της Dolby Laboratories. Το λογότυπο "HD TV" και το λογότυπο αναγνωριστικού "1080p" είναι σήματα κατατεθέντα της DIGITALEUROPE. "Τα λογότυπα DVB είναι εμπορικά σήματα της DVB Project". Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τες καταλλήλως. Διαχειριστείτε προσεκτικά τις μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημία ή που παρουσιάζουν διαρροή και πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι εάν έρθουν σε επαφή με χημικά υγρά που διέρρευσαν. Εάν το τηλεχειριστήριό σας έχει δύο μπαταρίες, μην μπερδεύετε τις νέες με τις παλιές μπαταρίες, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η ζωή των νέων μπαταριών. Μπορεί να διαρρεύσουν χημικά υγρά από τις παλιές μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία επανατοποθετηθεί εσφαλμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανόνες ανακύκλωσης ή απόρριψης και επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων για να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαθέτει ένα μαγνήτη, συνεπώς μην τοποθετείτε μαγνητικά ευαίσθητα αντικείμενα όπως ρολόγια, πιστωτικές κάρτες ή μέσα flash κοντά στο κάλυμμα. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τραβάτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου για να ανοίξει, μπορεί να προκαλέσετε ζημία στο άγκιστρο. 2

3 Copyright Copyright 2011 Hannspree, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το εγχειρίδιο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διανέμεται σύμφωνα με άδεις που περιορίζουν τη χρήση του, την αντιγραφή και τη διανομή. Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree. Η τηλεόραση που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Η Hannspree (ή άλλα τρίτα μέρη) επιφυλάσσεται των αποκλειστικών δικαιωμάτων για λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως το δικαίωμα διανομής ή αναπαραγωγής του λογισμικού πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναλόγως και στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, τυχόν λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στο προϊόν που περιγράφεται στο παρόν δεν θα διανέμεται, τροποποιείται, αποσυμπιλείται ούτε θα αναπαράγεται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Τα λογότυπα της Hannspree που παρουσιάζονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα της Hannspree. Όλα τα λοιπά ονόματα προϊόντων, τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται μόνον για λόγους ταυτοποίησης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η αγορά του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτό δεν θα θεωρείται ότι χορηγείται είτε απευθείας είτε έμμεσα ή άλλως, οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις εφαρμογές των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τα εμπορικά σήματα της Hannspree, εκτός από την κανονική, μη αποκλειστική χρήση που προκύπτει από τη λειτουργία του νόμου για την πώληση ενός προϊόντος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Εμείς, στη Hannspree ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τη στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντός μας και είναι έντονη πεποίθησή μας ότι έτσι θα αποκτήσουμε πιο υγιή γη μέσω κατάλληλης επεξεργασίας και ανακύκλωσης βιομηχανικών τεχνολογικών συσκευών στο τέλος της συσκευής. Αυτές οι συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μπορούν να αποσυντεθούν και να ενσωματωθούν ξανά σε ολοκαίνουργια θαύματα. Αντίθετα, άλλα υλικά μπορούν να καταταχθούν σε επικίνδυνες και δηλητηριώδεις ουσίες. Σας ενθαρρύνουμε ιδιαιτέρως να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους στα στοιχεία που παρέχονται σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα μας Σύμφωνα με τον κανονισμό της WEEE, αυτή η TV δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως κανονικά απορρίμματα στην Ευρώπη όταν είναι εκτός χρήσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες ανακύκλωσης στον ιστότοπό μας για να τη σωστή αντιμετώπιση. 3

4 Σημειώσεις: Η LED TV προορίζεται μόνον για διασκέδαση και εξαιρούνται οι εργασίες οπτικής απεικόνισης. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί έναν συνδετήρα VGA για σύνδεση με ένα PC. Για να μειωθούν οι συνέπειες της βασικής συχνότητας στο σήμα πηγής, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο οθόνης VGA με προστασία φερρίτη. Πρόλογος Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία Τηλεόραση Hannspree LED. Η νέα σας τηλεόραση θα σας δώσει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ανώτερο ήχο και βίντεο ενώ εμπλουτίζετε τον τρόπο ζωής σας με προηγμένη τεχνολογία. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο αυτό πριν εγκαταστήσετε, χρησιμοποιήσετε ή λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της τηλεόρασης, είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας που βρίσκονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο οδηγιών έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για την ακρίβειά τους, ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ορθότητα των περιεχομένων. Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Hannspree, Inc. ("Hannspree") δεν θα ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, θετικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα ή παράλειψη σε αυτό το εγχειρίδιο, ακόμα κι αν σας συμβουλέψουν εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο αυτών των ζημιών. Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση Για ολοκληρωμένες πληροφορίες σέρβις που καλύπτονται από την εγγύηση, ανατρέξτε στην "Κάρτα εγγύησης" που συμπεριλαμβάνεται μαζί με την τηλεόρασή σας. Πληροφορίες Σέρβις και Επιδιόρθωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο: Εάν προκύψει η ανάγκη για σέρβις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της HANNspree και ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τον Ιστότοπο HANNspree Europe: και μεταβείτε στην ενότητα "Σέρβις" "Σέρβις Επιδιόρθωσης". Απόρριψη υλικού συσκευασίας: Ανατρέξτε στους νόμους και τις οδηγίες του τόπου σας για να εξασφαλίσετε μία περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Καθαρισμός Οδηγίες για τον καθαρισμό της TV 1 Καθαρίζετε την TV σας συχνά με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να απομακρυνθεί με ένα υγρό πανί με μαλακό σαπούνι. 2 Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή οποιοδήποτε άλλο δραστικό καθαριστικό. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στο περίβλημα ή την επιφάνεια της οθόνης. 4

5 Warranty Card INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV. 1. Εκκίνηση Περιεχόμενα Συσκευασίας Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία στο κουτί. Επικοινωνήστε αμέσως με την Εξυπηρέτηση πελατών της Hannspree, εάν λείπει κάτι ή έχει υποστεί ζημία. User's Manual Quick Start Guide TV Εγχειρίδιο Χρήστη Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάρτα εγγύησης Βάση TV Καλώδιο τροφοδοσίας Καλώδιο YPbPr Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες Γνωριμία με τη TV Μπορείτε να παρακολουθείτε κανάλια εκπομπής DVB-T ή ψηφιακής τηλεόρασης και να συνδέσετε εύκολα μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD στη θύρα εισόδου SCART, HDTV (χρωματοδιαφορών) και HDMI. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την TV ως οθόνη για το PC σας συνδέοντάς τη μέσω της θύρας VGA. Τα άνετα πλήκτρα ελέγχου στην TV και ένα βολικό τηλεχειριστήριο σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε κανάλια, να ρυθμίσετε την ένταση και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης μέσω ενός συστήματος μενού επί της οθόνης με εύκολη χρήση. Τα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με πλήρη πλούσιο ήχο και μία βολική θύρα εξόδου ήχου σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ένα εξωτερικό ηχοσύστημα ή ακουστικά. Ιδιότητες Δέκτης TV: Ενσωματωμένος τηλεοπτικός δέκτης (αναλογικός, DVB-T) Υποστήριξη ήχου/βίντεο: Είσοδος SCART Είσοδος VGA (PC) Είσοδος HDMI Είσοδος HDTV (Χρωματοδιαφορές) Είσοδος ήχου CVBS (Κοινή χρήση χρωματοδιαφορών με CVBS) Είσοδος ήχου VGA (PC) Έξοδος στερεοφωνικού ακουστικού 3,5 mm Σύστημα μενού Εμφάνισης στην Οθόνη (OSD) Teletext (TV RF+SCART) 1,5v. με μνήμη 1000 σελίδων Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Τεχνολογία βελτίωσης εικόνας Υποβίβαση κίνησης 3:2/2:2 (24P) Φίλτρο Comb 3Δ Μείωση Ήχου Αποσύμπλεξη 3Δ για προχωρημένους Βελτίωση περιγράμματος HDTV 1080P Λειτουργίες PVR και Χρονική μετατόπιση Σημείωση: Οι συσκευές που υποστηρίζονται που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικά μοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή ή τον Οδηγό σύντομης έναρξης του μοντέλου της TV σας. 5

6 Όρθια Εγκατάσταση 1 Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της TV ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια με μαξιλάρια για να προστατεύσετε την οθόνη από ζημία. Εγκαταστήστε μόνον με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο μπροστινό και το πίσω μέρος της βάσης όταν τo συναρμολογείτε. 2 Προσαρτήστε τη βάση ποδιών όπως φαίνεται στην εικόνα και ασφαλίστε τη γυρίζοντας τη βάση δεξιόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Άνοιγμα Open Κλείσιμο Close Αποσύνδεση της βάσης 1 Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της TV ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια με μαξιλάρια για να προστατεύσετε την οθόνη από ζημία. 2 Αφαιρέστε τις βίδες και βγάλτε τη βάση από την TV. Η τοποθέτηση της τηλεόρασης με οθόνη LED απαιτεί ειδική κατάρτιση και θα πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να εκτελέσουν την εργασία αυτή μόνοι τους. Η Hannspree ουδεμία ευθύνη φέρει για ακατάλληλη τοποθέτηση ή τοποθέτηση που καταλήγει σε ατύχημα ή τραυματισμό. Μπορείτε να ρωτήσετε ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης σχετικά με τη χρήση προαιρετικού στηρίγματος για επιτοίχια τοποθέτηση της τηλεόρασης. 6

7 Εγκατάσταση του Κιτ επιτοίχιας στήριξης Τα στοιχεία επιτοίχιας στήριξης (πωλούνται χωριστά) σας δίνουν τη δυνατότητα να στερεώσετε την TV στον τοίχο. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της επιτοίχιας στήριξης, βλέπε τις οδηγίες που διατίθενται με τα στοιχεία επιτοίχιας στήριξης. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό για βοήθεια όταν εγκαθιστάτε τον βραχίονα επιτοίχιας στήριξης. Η Hannspree δεν φέρει ευθύνη για καμία ζημία στο προϊόν ή για τραυματισμό σε εσάς ή άλλους, εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε την TV μόνοι σας. Όνομα μοντέλου Μην εγκαθιστάτε το Κιτ επιτοίχιας στήριξής σας ενώ είναι ενεργοποιημένη η TV σας. Μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας. Βραχίονας στήριξης στον τοίχο συμβατός με VESA (ΠxΥ) Αριθμός οπών στήριξης Τύπος βίδας Μέγιστο φορτίο SL22D 100x100 mm 4 Μετρικό 4 x 12 mm 40 kg SL24D 100x100 mm 4 Μετρικό 4 x 12 mm 40 kg 1 Αγοράστε έναν επιτοίχιο βραχίονα συμβατό με VESA (ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα). 2 Βρείτε την ιδανική θέση της τηλεόρασης στον τοίχο. 3 Τοποθετήστε το βραχίονα τοίχου σταθερά στον τοίχο. 4 Ασφαλίστε την τηλεόραση στο βραχίονα χρησιμοποιώντας τις 4 οπές μονταρίσματος στο πίσω μέρος και στο κέντρο της τηλεόρασης. Ασφαλίζοντας τον χώρο εγκατάστασης Τηρείτε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και άλλα αντικείμενα (π.χ. τοίχοι) για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλο αερισμός. Αδυναμία να γίνει αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ένα πρόβλημα στο προϊόν λόγω αύξησης στην εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Εγκαταστήστε το προϊόν κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις που παρουσιάζονται στην εικόνα. Όταν χρησιμοποιείτε μία βάση ή το επιτοίχιο στήριγμα, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που παρέχονται μόνον από τη Hannspree. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος με βάση 10 cm Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος με επιτοίχιο στήριγμα 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Σημείωση: Διαβάστε τις οδηγίες του βραχίονα τοίχου που έχετε επιλέξει για τη σωστή τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο. 7

8 Πίνακας Ελέγχου 1 INPUT Αρ. Περιγραφή Πλήκτρο Λειτουργία 1 Τροφοδοσία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. 2 Πηγή INPUT 3 Μενού ΜΕΝU 4 Επιλογή προγράμματος 5 Ρύθμιση έντασης 6 Αισθητήρας υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου Πατήστε το INPUT για να εμφανιστεί η λίστα πηγών εισόδου. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήστε το μενού εμφάνισης επί της οθόνη (OSD). Πατήστε για να αυξήσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα επάνω στο προηγούμενο στοιχείο του μενού OSD. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, πιέστε για να ενεργοποιήσετε την TV. Πατήστε για να μειώσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα κάτω στο επόμενο στοιχείο του μενού OSD. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, πιέστε για να ενεργοποιήσετε την TV. Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα δεξιά στο μενού OSD. Πατήστε για να μειώσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα αριστερά στο μενού OSD. Λήψη εισερχόμενων εντολών του τηλεχειριστηρίου. 8

9 Υποδοχές εισόδου και εξόδου Ανατρέξτε στην εικόνα του μπροστινού καλύμματος για τη θέση Εισόδου & Εξόδου. Αρ. Περιγραφή Συνδετήρας Λειτουργία 1 C1 CI SLOT Σύνδεση με μία συσκευή CI. 2 Κεραία DTV/TV CABLE/ANTENNA Συνδέστε με μία κεραία. 3 USB USB Συνδέστε με μία συσκευή USB σας όπως μία μονάδα Flash USB. 4 Είσοδοι χρωματοδιαφορών AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. 5 SCART SCART Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. 6 Είσοδος Ήχου VGA VGA AUDIO Σύνδεση σε μία γραμμή PC/ θύρα ήχου. 7 Είσοδος VGA (PC) 8 Είσοδος HDMI VGA HDMI Σύνδεση σε μία θύρα VGA του PC. Συνδέστε έναν εξοπλισμό HDMI ή ένα καλώδιο προσαρμογέα HDMI-DVI σε συσκευές όπως μία συσκευή αναπαραγωγής DVD ή set-top box. 9 Έξοδος ακουστικών Σύνδεση με ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία με ενσωματωμένο ενισχυτή. 10 Συνδετήρας ισχύος AC IN Συνδέστε με το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 9

10 10 Τηλεχειριστήριο 1 INPUT Πατήστε για να επιλέξετε τον τύπο σήματος εισόδου. 2 Πληκτρολόγιο Πατήστε το για να επιλέξετε απευθείας ένα πρόγραμμα. Πατήστε 0-9 για να εισάγετε τους αριθμούς προγράμματος (πατήστε το 1 και το 0 για το πρόγραμμα 10). 3 Pro.LIST Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών. 4 INFO Πιέστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες προγράμματος (εάν υπάρχουν). 5 OK Πιέστε για να εισέλθετε σε ένα υπομενού ή να ενεργοποιήσετε μία ρύθμιση. 6 EPG Πατήστε για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες προγραμματισμού για κανάλια (μόνον για DTV). 7 MUTE Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τον ήχο και να τον ενεργοποιήσετε ξανά. 8 Ρύθμιση έντασης Πατήστε το + για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Πατήστε το - για να μειώσετε την ένταση του ήχου. 9 Χρωματιστά πλήκτρα Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες στο μενού OSD ή τη λειτουργία teletext. 10 TEXT Πατήστε για να ανάψετε ή να σβήσετε το teletext. 11 SUBTITLE Με μία πηγή ATV, εάν είναι Εισαγωγή της μπαταρίας (Μέγεθος μπαταρίας: AAA) INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST ενεργοποιημένη η λειτουργία Xteletext και το teletext έχει μία σελίδα υποτίτλων, πατήστε για να εμφανιστεί η σελίδα υποτίτλων. Με μία πηγή DTV, πατήστε για να επιλέξετε μία γλώσσα υποτίτλων που διατίθεται για το επιλεγμένο πρόγραμμα ψηφιακής τηλεόρασης. 12 Πλήκτρα Μέσων Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες σε λειτουργία TV ή USB. 13 Τροφοδοσία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. 14 LAST Πιέστε για να επιστρέψετε στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι. P MENU EXIT ASPECT FAV MENU Πατήστε για να μπείτε στο βασικό μενού ή για να επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού. 16 Βέλη Πατήστε / / / για να περιηγηθείτε στο βασικό μενού, να επιλέξετε ρυθμίσεις μενού, να ορίσετε λειτουργίες και να αλλάξετε τιμές. μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξει το αντίστοιχο υπομενού. 17 EXIT Πατήστε για να βγείτε από την οθόνη του μενού ή το Teletext. 18 Επιλογή προγράμματος Πατήστε το p για να αυξηθεί ο αριθμός προγράμματος. Πατήστε το q για να μειωθεί ο αριθμός προγράμματος. 19 Διπλός ήχος Πιέστε για να αλλάξετε την επιλογή πολλαπλού ήχου του τηλεοπτικού καναλιού. 20 ASPECT Πατήστε για να επιλέξετε το φορμά εικόνας. 21 FREEZE Πιέστε για να διακόψετε ένα καρέ βίντεο επί της οθόνης (μόνον για είσοδο TV). 22 FAV. Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα αποθηκευμένων καναλιών. 23 SLEEP Πατήστε για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αδρανοποίησης. Λειτουργίες Teletext 4 : Αποκάλυψη Teletext 15 : Ευρετήριο Teletext 10 : Εναλλακτικά επιλέξτε Teletext, Διπλό (Double) ή Mix 11 : Υπότιτλοι Teletext 20 : Επιλογή μεγέθους Teletext 21 : Διατήρηση Teletext Σημειώσεις: Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός της κατάλληλης απόστασης από το μπροστινό τμήμα της TV. Μην ξεπερνάτε μία γωνία 30 μοιρών όταν το στρέφετε στην TV. Η απόσταση λειτουργίας μπορεί να μειωθεί όταν εκτεθεί απευθείας ο αισθητήρας σήματος σε έντονο φως. Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον αισθητήρα σήματος και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά τους.

11 2. Ρυθμίζοντας την TV σας Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος της TV. 2 Εισάγετε το βύσμα στο άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μία πρίζα. Συνδέσεις πίσω πίνακα Δείτε την εικόνα και τον παρακάτω πίνακα για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής. Σειρά σύνδεσης Η HDMI είναι ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης μίας συσκευής. Εάν δεν διατίθεται, μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα με τη σειρά μέχρι να βρείτε μία σύνδεση που διατίθεται και για τις δύο συσκευές. 1 3 HDMI SCART 2 Χρωματοδιαφορές&AV AC POWER USB HDMI DTV/TV CABLE/ANTENNA VGA CI SLOT VGA AUDIO SCART AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT 1 HDMI 2 Χρωματοδιαφορές&AV Y (πράσινο) Pb/Cb (μπλε) HDMI VGA HDMI Χρησιμοποιήστε το HDMI για να συνδέετε εξωτερικές συσκευές όταν υπάρχουν. Εάν δεν διατίθεται, χρησιμοποιήστε καλώδιο Component. AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Pr/Cr CVBS Χρησιμοποιήστε καλώδιο COMPONENT για να συνδέσετε τις συσκευές AV. L R (κόκκινο) (πράσινο) (μπλε) (κόκκινο) 3 SCART VGA AUDIO SCART Κεραία/Καλώδιο Χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση όταν πρέπει να συνδέσετε απευθείας μία κεραία ή ένα καλωδιακό σύστημα αντί για τη χρήση ενός αποκωδικοποιητή. SCART Χρησιμοποιείτε SCART για σύνδεση με τις συσκευές AV που είναι εξοπλισμένες με τους συνδετήρες SCART χρησιμοποιώντας το καλώδιο SCART. USB Ομοαξονικό καλώδιο RF (75 Ω) Κεραία Antenna DTV/TV CABLE/ANTENNA Or Ή Προσέξτε να μην λυγίσει το χάλκινο καλώδιο. Καλωδιακή Cable τηλεόραση TV 11

12 Χρησιμοποιώντας την TV Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της TV 1 Πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. 2 Πατήστε το ξανά. Το LED τροφοδοσίας γίνεται κόκκινο υποδεικνύοντας ότι η TV είναι απενεργοποιημένη. Γίνεται εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης Ο Setup Wizard (Οδηγός Εγκατάστασης) εμφανίζεται στην οθόνη όταν ανάβετε την LED TV για πρώτη φορά. Σημείωση: Πατήστε το πλήκτρο p/q στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στο μενού. Πατήστε το OK για επιλογή. 1 Ο Οδηγός εμφανίζεται για να σας καθοδηγήσει στην αρχική εγκατάσταση. Πατήστε OK για να ξεκινήσετε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία όπισθεν φωτισμού σας. Initial Setup Welcome Initial Setup Backlight Mode Please select the backlight mode : We lcome to use the Wizard for Initial Setup!! Home Mode Please press [OK] to start the wizad. Shop Mode t Exit 3 Επιλέξτε τη γλώσσα σας για το μενού εμφάνισης επί της οθόνης (OSD). Initial Setup Please select your language: English Language Back Select Next Exi 4 Επιλέξτε τη χώρα σας. Initial Setup Please select your country: Auseria Belgium Exit Country Hrvatski Dansk Switzerland Czech Republic Germany Back Selec t Next Exit Exit Back Selec t Next Exit Exit 5 Επιλέξτε Σάρωση (Scan) και πατήστε OK για σάρωση καναλιού. 6 Η σάρωση καναλιού ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Initial Setup Channel Scan Initial Setup Channel Scan First, please connect antenna. Start channel scan now? If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu. Scan The channel scan may take a while to complete. Status: Scanning. Analog channels: 0 Digital channels:0 Skip Scan 8% Back Selec t Next Exit Exit Exit Cancel 12

13 7 Πάτησε OK όταν ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση. Initial Setup Complete Congratulations!! Completed Initial Setup. Please press [OK] to exit the wizard. Back Επιλογή της Πηγής περιεχομένου σας Μπορείτε να παρακολουθήσετε την καλωδιακή ή την εκπεμπόμενη TV, να αναπαράγετε DVD ή να συνδεθείτε με τον Η/Υ σας. Για να επιλέξετε το σήμα πηγής: Πατήστε INPUT στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού Input Source (Πηγή εισόδου). Πατήστε το p/q για να τονίσετε την επιθυμητή πηγή, κατόπιν πατήστε το OK για επιβεβαίωση. Source TV AV Component SCART VGA HDMI USB Πραγματοποίηση μίας αυτόματης αναζήτησης καναλιών Πριν χρησιμοποιήσετε την TV για την προβολή προγραμμάτων, θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί πρώτα η αναζήτηση καναλιών. 1 Πατήστε το MENU στο πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο μενού TV. 2 Επιλέξτε Κανάλια (Channels) > Σάρωση καναλιών (Channel Scan) > Χώρα (Country). 3 Επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε OK. 4 Επιλέξτε τον τύπο σήματος. 5 Πατήστε OK/u στο τηλεχειριστήριο για να εκτελεστεί η αναζήτηση καναλιού. Επιλογή καναλιών Πατήστε P ή P στον πίνακα ελέγχου ή P p ή P q στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε / μειώσετε τον αριθμό προγράμματος. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. 13

14 Εγκατάσταση των Αγαπημένων καναλιών σας 1 Πατήστε το FAV. 2 Πατήστε p/q για να επιλέξετε κενό αντικείμενο. Κατόπιν πατήστε το FAV για να προσθέσετε το τρέχον κανάλι στη λίστα αγαπημένων. Πατήστε p/q για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε. Κατόπιν πατήστε το FAV για να αφαιρέσετε το κανάλι από τη λίστα αγαπημένων. 3 Πατήστε p/q για να επιλέξετε το κανάλι. Κατόπιν πατήστε το OK για να εισέλθετε στο αγαπημένο κανάλι. 4 Πατήστε Exit για έξοδο. Επαναφορά στις ρυθμίσεις Εργοστασιακών προεπιλογών 1 Πατήστε το MENU στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το βασικό μενού. 2 Επιλέξτε Ρύθμιση (Setup) > Επαναφορά σε προεπ. (Reset Default) και πατήστε το πλήκτρο OK/u για να μπείτε στο υπομενού του. 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ψηφίων για να εισάγετε τον κωδικό 4 Πατήστε / για να επιλέξετε OK και πατήστε OK για επιβεβαίωση. 5 Εμφανίζεται το μενού Αρχική εγκατάσταση (Initial setup). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι

15 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) Το σύστημα μενού Εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) προσφέρει μία γρήγορη και απλή μέθοδο προσαρμογής των ρυθμίσεων της τηλεόρασης. Μπορείτε να έχετε άνετα πρόσβαση στο μενού επί της οθόνης OSD μέσω των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες κάθε επιλογής του OSD, μπορείτε να εξοικειωθείτε με την θέση του συστήματος OSD: Βασικά μενού: Εμφάνιση των βασικών μενού. Οδηγίες: Γρήγορες οδηγίες για την προσαρμογή των ρυθμίσεων. Ρυθμιζόμενες επιλογές: Εμφανίστε τη ρύθμιση/τιμή των ρυθμιζόμενων επιλογών. Λειτουργία Πίνακας Ελέγχου TV Τηλεχειριστήριο Μενού επιλογών στην οθόνη ΜΕΝU Μenu Επάνω P Βέλος p Κάτω P Βέλος q Επιλογή/ Αύξηση VOL + Βέλος u Επιλογή/ Μείωση VOL - Βέλος t Επιστροφή ΜΕΝU Μenu 15

16 Επιλογή Μενού επί της οθόνης Ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται στο αριστερό μέρος του Μενού λειτουργίας OSD. Πατήστε το P / P στον πίνακα ελέγχου ή τα πλήκτρα βέλους p/q για να κυληθείτε στα μενού. Πατήστε το VOL + στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο βέλους u για να εισέλθετε σε ένα αντίστοιχο υπομενού. Πατήστε το VOL +/VOL - στο τηλεχειριστήριο ή τα πλήκτρα βέλους t/u για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της επιθυμίας σας. Πατήστε ΜΕΝU επανειλημμένα στο τηλεχειριστήριο ή το Exit για να βγείτε από το μενού OSD. Βίντεο Επιλογή Λειτουργία εικόνας (Picture mode) Φωτεινότητα (Brightness) Περιγραφή Επιλέξτε μία προεπιλογή προβολής που είναι η βέλτιστη για διαφορετικές συνθήκες προβολής ((Ζωηρή (Standard)/Κανονική (Mild)/Δυναμική (Dynamic)/ Χρήστης (User)). Προσαρμόστε τη βασική στάθμη σήματος στην εικόνα (0~100). Αντίθεση (Contrast) Προσαρμόστε την κλίμακα του σήματος βίντεο (0~100). Κορεσμός (Saturation) Ευκρίνεια (Sharpness) Θερμοκρ. χρώματος (Color temperature) Προηγμένη εικόνα (Advanced video) Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) Λειτουργία όπισθεν φωτισμού (Backlight Mode) E-Sticker Προεπιλογή Βίντεο (Video Preset) Ρυθμίστε την ένταση του χρώματος (0~100). Προσαρμόστε την ευκρίνεια ή την απαλότητα της οθόνης (0~20). Επιλέξτε την θερμοκρασία χρώματος στην οθόνη (Κανονική (Normal)/Ζεστή (Warm)/Ψυχρή (Cool)). DNR MPEG NR Μειώστε το επίπεδο θορύβου (Ισχυρό (Strong)/ Aυτόματο(Auto)/Απενεργ. (Off)/Χαμηλό (Low)/ Μεσαίο (Medium)). Μειώστε το επίπεδο φωτισμού (Ισχυρό (Strong)/ Aυτόματο(Auto)/Απενεργ. (Off)/Χαμηλό (Low)/ Μεσαίο (Medium)). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ιδιότητα Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)). Αυτόματη προσαρμογή της ρύθμισης λειτουργίας του όπισθεν φωτισμού με βάση την τρέχουσα θέση σας (Λειτουργία Οικείας (Home Mode)/Λειτουργία Καταστήματος (Shop Mode)). * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) οριστεί σε Απενεργοποίηση (Off). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία E-Sticker. Το E-Sticker χρησιμοποιείται από αντιπροσώπους για να προβληθεί το σύνθημα της TV ή το λογότυπο στην οθόνη σε ένα διάστημα 8 δευτερολέπτων για προωθητικούς σκοπούς (Απενεργ. (Off)/Ενεργ. (On)). * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Active Contrast (Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) οριστεί σε Απενεργοποίηση (Off). Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Βίντεο (Video) στις ρυθμίσεις εργοστασιακής προεπιλογής (ΟΚ/Άκυρο (Cancel)). Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. 16

17 Ήχος Επιλογή Περιγραφή Ισοστάθμιση (Balance) Μπάσα (Bass) Πρίμα (Treble) Ήχος surround (Sound Surround) Λειτουργία ήχου (Sound Mode) Ισοστάθμισης (Equalizer) Αυτόμ. Ρύθμ. έντασ. (Auto Volume Control) Προεπιλογή Ήχου (Audio Preset) Προσαρμόστε την ισορροπία ήχου ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξί ηχείο (-50~50). Προσαρμόστε τη ρύθμιση μπάσων ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0~100). Προσαρμόστε τη ρύθμιση πρίμων ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0~100). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ιδιότητα Sound Surround (Ήχος surround) (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)). Επιλέξτε μία προεπιλογή ήχου που είναι η βέλτιστη για διαφορετικές συνθήκες ήχου (Ροκ (Rock)/Ποπ (Pop)/Ζωντανά(Live)/Χορευτική (Dance)/Τέκνο (Techno)/Κλασική (Classic)/Απαλή (Soft)/Χρήστης (User)). Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ισοσταθμιστή. * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Λειτουργία ήχου(sound Mode) οριστεί σε Προσωπική (User). Επιλέξτε για την αυτόματη προσαρμογή της έντασης (Απενεργ. (Off)/Ενεργ. (On)). Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Ήχος (Audio) στις ρυθμίσεις εργοστασιακής προεπιλογής (ΟΚ/Άκυρο (Cancel)). Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. TV Επιλογή Κανάλια (Channels) Περιγραφή Σάρω. καναλιού (Channel Scan) Αναλ. χειροκ. σάρ. (Analog manual scan) Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση (Digital Manual Scan) Σαρώστε τα κανάλια. Χειροκίνητος Συντονισμός ATV Χειροκίνητος συντονισμός DTV Επιλογή αγαπημένου δικτύου (Favorite Network Select) Παράλειψη καναλιού (Channel skip) Ταξινόμηση καναλιών (Channel sort) Επεξεργ. καναλιού (Channel edit) Συντ. αναλ. καν. (Analog Channel Fine Tune) Προσαρμόστε με ακρίβεια τη συχνότητα καναλιών για να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα σήματος. * Μόνο για ATV Schedule List (Λίστα Προγράμματος) Καθαρισμός λίστας καναλιών (Clean Channel List) Ορίστε τις ρυθμίσεις προγράμματος. Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. 17

18 Ρύθμιση Επιλογή Περιγραφή Γλώσσα OSD (OSD Language) Αναλογία Εικόνας (Aspect Ratio) Blue Screen (Μπλε οθόνη) Ρύθμιση χρόνου (Time Setup) Ορίστε τη γλώσσα εμφάνισης επί της οθόνης. Επιλέξτε την αναλογία της οθόνης (16:9/4:3/Ζουμ1 (Zoom1)/Ζουμ2 (Zoom2)/ Αυτόματη (Auto)). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Μπλε οθόνη (Blue Screen). Εάν είναι ενεργή η Μπλε οθόνη (Blue Screen), η οθόνη γίνεται μπλε και ο ήχος θα τεθεί σε σιγή όταν δεν λαμβάνεται καθόλου σήμα (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)). Ζώνη ώρας (Time zone) Ώρα (Time) Χρονοδιακόπτης ύπνου (Sleep timer) Αυτόματο σβήσιμο (Auto Sleep) Χρονόμετρο OSD (OSD Timer) Ορίστε τη ζώνη ώρας ((Ως αναμεταδότης/gmt +0:00/GMT +1:00//GMT +2:00/GMT +3:00/GMT +3:30/GMT +4:00/GMT +4:30/GMT +5:00/GMT +5:30/GMT +5:45/GMT +6:00/GMT +6:30/GMT +7:00/GMT +8:00/GMT +9:00/GMT +9:30/GMT +10:00/GMT +11:00/GMT +12:00/GMT +12:45/ GMT +13:00/GMT -12:00/GMT -11:00/GMT -10:00/ GMT -9:00/GMT -8:00/GMT -7:00/GMT -6:00/GMT -5:00/GMT -4:00/GMT -3:30/GMT -3:00/GMT -2:00/ GMT -1:00). Ορίστε τις ρυθμίσεις ρολογιού. - Αυτόματος συγχρονισμός (Auto synchronization) (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)) - Δεδομένα (Data) (Μόνον Αυτόματος συγχρονισμό (Auto synchronizationς) Ενεργ. (On)) - Ώρα (Time) (Μόνον Αυτόματος συγχρονισμός (Auto synchronization) Ενεργ. (On)) - Χρονόμετρο ενεργοποίησης (Power On Timer) (Απενεργ. (Off)/Ενεργ. (On)/Μία φορά (Once)) - Χρονόμετρο (Timer) (Μόνο Χρονόμετρο ενεργοποίησης (Power On Timer) Ενεργ. (On)/Μία φορά (Once)) - Power On Channel (Ενεργοποίηση καναλιού) (Μόνο Χρονόμετρο ενεργοποίησης (Power On Timer) Ενεργ. (On)/Μία φορά (Once)) - Χρονόμετρο απενεργοποίησης (Ενεργ. (On)/ Απενεργ. (Off)/Μία φορά (Once)) Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη για να απενεργοποιηθεί η TV κατά την προεπιλεγμένη ώρα (Απενεργ. (Off)/10 Λεπτά (10 Minutes)/20 Λεπτά (20 Minutes)/30 Λεπτά (30 Minutes)/40 Λεπτά (40 Minutes)/50 Λεπτά (50 Minutes)/60 Λεπτά (60 Minutes)/90 Λεπτά (90 Minutes)/120 Λεπτά (120 Minutes)). Ορίστε την TV να απενεργοποιείται αυτόματα, εάν παραμείνει αδρανής στον προκαθορισμένο χρόνο (Απενεργ. (Off)/3 Ώρες (3 Hours)/4 Ώρες (4 Hours)/5 Ώρες (5 Hours)). Ορίστε την ώρα για να κρυφτεί το μενού εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) κατά την προεπιλεγμένη ώρα (5S/10S/15S/30S/45S/60S). 18

19 Υπότιτλοι (Subtitle) Υπότιτλοι (Subtitle) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τους υποτίτλους (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)). Teletext Γλώσσα ψηφ. υπότιτλων (Digital subtitle language) 2η Γλώσσα ψηφ. Υπότιτλων (Digital subtitle language 2nd) Τύπος υπότιτλων (Subtitle type) Γλώσσα ψηφ. Teletext (Digital Teletext Language) Ορίστε τη γλώσσα υποτίτλων για ψηφιακή εκπομπή. Επιλέξετε την κατάσταση του τύπου υποτίτλων (Κανονική (Normal)/Ασθενή Ακοή (Hearing impaired)). Ορίστε τη γλώσσα υποτίτλων για ψηφιακή εκπομπή. Αποκωδ. Γλώσσας σελίδας Ορίστε τη γλώσσα της σελίδας αποκωδικοποίησης (Decoding page Language) για εμφάνιση του teletext. Πρώτη Εγκατάσταση Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων και εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης (First Time Installation) (Setup Wizard) (OK/Άκυρο (Cancel)). Επαναφ. σε προεπ. (Reset Default) Επαναφέρετε όλες τις λειτουργικές ρυθμίσεις της TV στις ρυθμίσεις εργοστασιακής προεπιλογής (OK/Άκυρο (Cancel)). Κλείδωμα Επιλογή Κωδ. Πρόσβασης (Password) Περιγραφή Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ιδιότητα Κλείδωμα συστήματος (System Lock) (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)). Εμπ. Καναλιού (Channel Block) Αποκλεισμός Προγράμματος (Program Block) Αλλαγή κωδ. πρόσβ. (Change Password) Διαγραφή όλων (Clean All) Φράζει τα κανάλια που δεν θέλετε να παρακολουθήσετε ή που δεν θέλετε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας. * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Κλείδωμα συστήματος (System Lock) οριστεί σε Ενεργ. (On). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε να κλειδώνουν τα προγράμματα της TV ή οι ταινίες σύμφωνα με τη ρύθμιση βαθμονόμησης της TV. * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η λείδωμα συστήματος (System Lock) οριστεί σε Ενεργ. (On). Νέος Κωδικός πρόσβασης Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι Εμπ. Καναλιού είναι προσβάσιμο μόνον σε λειτουργία TV. Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Κλείδωμα (Lock) στις ρυθμίσεις εργοστασιακής προεπιλογής (ΟΚ/ Άκυρο (Cancel)). 19

20 Μενού Κέντρου Μέσων Η TV σας είναι εξοπλισμένη με έναν συνδετήρα USB που σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε φωτογραφίες, να ακούσετε μουσική ή να παρακολουθήσετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μία συσκευή αποθήκευσης USB. USB DTV/TV CABLE/ANTENNA USB Συσκευή Συσκευή USB 2.0 Σύστημα αρχείων Μορφή αρχείου φωτογραφίας Μορφή μουσικής Μορφή αρχείου βίντεο Μορφή αρχείου Μνήμη USB, Αναγνώστης κάρτας USB FAT/FAT 32/NTSF JPEG (*.JPG) MPEG1 (*.MP3) Bitrate: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Συχνότητα δειγματοληψίας: 32k, 44,1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Συνδέστε μία συσκευή USB με τον συνδετήρα USB στην TV. Όταν ανιχνευτεί αυτή η συσκευή USB, μπαίνει απευθείας στο μενού Κέντρο Μέσων (Media Center). Photo Music Media Center Video Text Select OK Enter Exit Exit Πιέστε τα σχετικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες που φαίνονται στη ράβδο λειτουργιών στο κάτω μέρος της οθόνης. 20

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 2. Ρυθμίζοντας την TV σας...11. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...12

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 2. Ρυθμίζοντας την TV σας...11. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...12 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών... Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων... Επισημάνσεις Ασφαλείας... Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα Συσκευασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία. GR Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή δίπλα σε νερό. 6)

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52 (132cm) µε Motionflow 200Hz SONY KDL-52Z5500 Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz Σήµα βίντεο 576i 480p 576p 1080i 720p 1080p (HDMI /Συνιστωσών) Είσοδος 24p (HDMI ) Χρονοδιακόπτης Ρολόι Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI Περιεχόμενα 1. Βασικά Χαρακτηριστικά....4 2. Τηλεχειριστήριο.......6 3. Αρχική Σελίδα.....7 4. Οδηγός Εγκατάστασης 7 5. Πρόγραμμα. 7 5.1 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά

Περιεχόμενα. Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών... 3 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων... 3 Επισημάνσεις Ασφαλείας... 4 Πρόλογος... 6 Εγγύηση και Σέρβις... 6 1. Εκκίνηση...8 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...8 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα