Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα Συσκευασίας...5 Γνωριμία με τη TV...5 Ιδιότητες...5 Όρθια Εγκατάσταση...6 Αποσύνδεση της βάσης...6 Εγκατάσταση του Κιτ επιτοίχιας στήριξης...7 Πίνακας Ελέγχου...8 Υποδοχές εισόδου και εξόδου...9 Τηλεχειριστήριο Ρυθμίζοντας την TV σας...11 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος...11 Συνδέσεις πίσω πίνακα...11 Χρησιμοποιώντας την TV...12 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της TV...12 Γίνεται εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης...12 Επιλογή της Πηγής περιεχομένου σας...13 Πραγματοποίηση μίας αυτόματης αναζήτησης καναλιών...13 Επιλογή καναλιών...13 Εγκατάσταση των Αγαπημένων καναλιών σας...14 Επαναφορά στις ρυθμίσεις Εργοστασιακών προεπιλογών Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Επιλογή Μενού επί της οθόνης...16 Μενού Κέντρου Μέσων...20 PVR (Προσωπική εγγραφής βίντεο) Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υποστηρίζεται ο χρονισμός Τεχνικές Προδιαγραφές

2 Πληροφορίες Κανονισμών Δήλωση Συμμόρφωσης CE Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ στην προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών-μελών όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών όσον αφορά τον ηλεκτρικό εξοπλισμό προς χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης. Η Hannspree δεν μπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη τυχόν αστοχίας για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μη συνιστώμενη τροποποίηση της συσκευής. Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων Επισημάνσεις Ασφαλείας Θέση ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να ειδοποιήσει τους χρήστες να δώσουν προσοχή σε σημαντικές περιγραφές σχετικά με τη χρήση, τη συντήρηση (επιδιόρθωση) και επιπλέον σημαντικές πληροφορίες που αφορούν αυτή την TV. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω των επικίνδυνων και μη μονωμένων στοιχείων. Σημειώσεις ασφαλούς εγκατάστασης Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της τηλεόρασης στο ηλιακό φως ή άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας. Αφήνετε επαρκή απόσταση ανάμεσα στην TV και τον τοίχο για να υπάρχει αρκετός χώρος για την εκπομπή θερμότητας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή ή σε υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να βρέχεται με κανέναν τρόπο ενώ απαγορεύεται να τοποθετείτε επάνω στη συσκευή δοχεία με υγρά, όπως βάζα. Αυτές οι οδηγίες σέρβις προορίζονται για χρήση από πιστοποιημένο προσωπικό σέρβις και μόνο. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μην πραγματοποιείτε καμία ενέργεια σέρβις που είναι διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας εκτός κι αν είστε εξουσιοδοτημένα άτομα. Για να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς, φυλάσσετε τα κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από το προϊόν αυτό ανά πάσα στιγμή. Εγκατάσταση Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις στις οποίες υπάρχει υπερβολική σκόνη ή ατμός. Αποφύγετε να μπλοκάρετε τις οπές αερισμού της τηλεόρασης, μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε κρεβάτι, καναπέ, μοκέτα ή σε σφραγισμένο ερμάριο. Εγκαταστήστε την κεραία εξωτερικού χώρου μακριά από γραμμές μετάδοσης ρεύματος για να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Προσωπική ασφάλεια Για να αποτρέψετε την υπερφόρτωση της τροφοδοσίας ρεύματος, ποτέ μην συνδέετε πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία έξοδο, πολύπριζο, ή καλώδιο επέκτασης. Τα στοιχεία επικίνδυνου ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης βρίσκονται στο εσωτερικό της TV. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε το περίβλημα. Μην τοποθετείτε ούτε να ρίχνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα ή εύφλεκτα υλικά στις οπές εξαερισμού της TV. Εάν πέσει η TV, γυρίσει ανάποδα ή εάν υποστεί κάποια άλλη βλάβη, βγάλτε αμέσως το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Εάν ψεκαστεί ή πέσει κάποιο υγρό στην τηλεόραση, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Αποφύγετε να την χτυπάτε ή να τη γρατζουνάτε. Αν η οθόνη υποστεί ζημία, μην αγγίζετε τα σπασμένα γυαλιά. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά η χρήση της τηλεόρασης χωρίς εποπτεία. Προσέχετε κατά την αποσύνδεση του βύσματος τροφοδοσίας. Κρατήστε το βύσμα. Μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε το βύσμα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή σχετικά. Όταν χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτής της συσκευής ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα συνεχίσει να είναι έτοιμη προς λειτουργία. Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα προϊόντα της Hannspree περιλαμβάνουν τεχνολογία Διεπαφής Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας (HDMI ). HDMI, το λογότυπο HDMI και το High- Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με άδεια της εταιρείας Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο του διπλού-d είναι σήματα κατατεθειμένα της Dolby Laboratories. Το λογότυπο "HD TV" και το λογότυπο αναγνωριστικού "1080p" είναι σήματα κατατεθέντα της DIGITALEUROPE. "Τα λογότυπα DVB είναι εμπορικά σήματα της DVB Project". Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τες καταλλήλως. Διαχειριστείτε προσεκτικά τις μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημία ή που παρουσιάζουν διαρροή και πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι εάν έρθουν σε επαφή με χημικά υγρά που διέρρευσαν. Εάν το τηλεχειριστήριό σας έχει δύο μπαταρίες, μην μπερδεύετε τις νέες με τις παλιές μπαταρίες, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η ζωή των νέων μπαταριών. Μπορεί να διαρρεύσουν χημικά υγρά από τις παλιές μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία επανατοποθετηθεί εσφαλμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανόνες ανακύκλωσης ή απόρριψης και επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων για να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαθέτει ένα μαγνήτη, συνεπώς μην τοποθετείτε μαγνητικά ευαίσθητα αντικείμενα όπως ρολόγια, πιστωτικές κάρτες ή μέσα flash κοντά στο κάλυμμα. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τραβάτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου για να ανοίξει, μπορεί να προκαλέσετε ζημία στο άγκιστρο. 2

3 Copyright Copyright 2011 Hannspree, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το εγχειρίδιο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διανέμεται σύμφωνα με άδεις που περιορίζουν τη χρήση του, την αντιγραφή και τη διανομή. Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree. Η τηλεόραση που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Η Hannspree (ή άλλα τρίτα μέρη) επιφυλάσσεται των αποκλειστικών δικαιωμάτων για λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως το δικαίωμα διανομής ή αναπαραγωγής του λογισμικού πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναλόγως και στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, τυχόν λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στο προϊόν που περιγράφεται στο παρόν δεν θα διανέμεται, τροποποιείται, αποσυμπιλείται ούτε θα αναπαράγεται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Τα λογότυπα της Hannspree που παρουσιάζονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα της Hannspree. Όλα τα λοιπά ονόματα προϊόντων, τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται μόνον για λόγους ταυτοποίησης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η αγορά του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτό δεν θα θεωρείται ότι χορηγείται είτε απευθείας είτε έμμεσα ή άλλως, οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις εφαρμογές των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τα εμπορικά σήματα της Hannspree, εκτός από την κανονική, μη αποκλειστική χρήση που προκύπτει από τη λειτουργία του νόμου για την πώληση ενός προϊόντος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Εμείς, στη Hannspree ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τη στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντός μας και είναι έντονη πεποίθησή μας ότι έτσι θα αποκτήσουμε πιο υγιή γη μέσω κατάλληλης επεξεργασίας και ανακύκλωσης βιομηχανικών τεχνολογικών συσκευών στο τέλος της συσκευής. Αυτές οι συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μπορούν να αποσυντεθούν και να ενσωματωθούν ξανά σε ολοκαίνουργια θαύματα. Αντίθετα, άλλα υλικά μπορούν να καταταχθούν σε επικίνδυνες και δηλητηριώδεις ουσίες. Σας ενθαρρύνουμε ιδιαιτέρως να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους στα στοιχεία που παρέχονται σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα μας Σύμφωνα με τον κανονισμό της WEEE, αυτή η TV δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως κανονικά απορρίμματα στην Ευρώπη όταν είναι εκτός χρήσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες ανακύκλωσης στον ιστότοπό μας για να τη σωστή αντιμετώπιση. 3

4 Σημειώσεις: Η LED TV προορίζεται μόνον για διασκέδαση και εξαιρούνται οι εργασίες οπτικής απεικόνισης. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί έναν συνδετήρα VGA για σύνδεση με ένα PC. Για να μειωθούν οι συνέπειες της βασικής συχνότητας στο σήμα πηγής, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο οθόνης VGA με προστασία φερρίτη. Πρόλογος Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία Τηλεόραση Hannspree LED. Η νέα σας τηλεόραση θα σας δώσει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ανώτερο ήχο και βίντεο ενώ εμπλουτίζετε τον τρόπο ζωής σας με προηγμένη τεχνολογία. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο αυτό πριν εγκαταστήσετε, χρησιμοποιήσετε ή λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της τηλεόρασης, είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας που βρίσκονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο οδηγιών έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για την ακρίβειά τους, ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ορθότητα των περιεχομένων. Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Hannspree, Inc. ("Hannspree") δεν θα ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, θετικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα ή παράλειψη σε αυτό το εγχειρίδιο, ακόμα κι αν σας συμβουλέψουν εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο αυτών των ζημιών. Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση Για ολοκληρωμένες πληροφορίες σέρβις που καλύπτονται από την εγγύηση, ανατρέξτε στην "Κάρτα εγγύησης" που συμπεριλαμβάνεται μαζί με την τηλεόρασή σας. Πληροφορίες Σέρβις και Επιδιόρθωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο: Εάν προκύψει η ανάγκη για σέρβις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της HANNspree και ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τον Ιστότοπο HANNspree Europe: και μεταβείτε στην ενότητα "Σέρβις" "Σέρβις Επιδιόρθωσης". Απόρριψη υλικού συσκευασίας: Ανατρέξτε στους νόμους και τις οδηγίες του τόπου σας για να εξασφαλίσετε μία περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Καθαρισμός Οδηγίες για τον καθαρισμό της TV 1 Καθαρίζετε την TV σας συχνά με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να απομακρυνθεί με ένα υγρό πανί με μαλακό σαπούνι. 2 Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή οποιοδήποτε άλλο δραστικό καθαριστικό. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στο περίβλημα ή την επιφάνεια της οθόνης. 4

5 Warranty Card INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV. 1. Εκκίνηση Περιεχόμενα Συσκευασίας Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία στο κουτί. Επικοινωνήστε αμέσως με την Εξυπηρέτηση πελατών της Hannspree, εάν λείπει κάτι ή έχει υποστεί ζημία. User's Manual Quick Start Guide TV Εγχειρίδιο Χρήστη Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάρτα εγγύησης Βάση TV Καλώδιο τροφοδοσίας Καλώδιο YPbPr Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες Γνωριμία με τη TV Μπορείτε να παρακολουθείτε κανάλια εκπομπής DVB-T ή ψηφιακής τηλεόρασης και να συνδέσετε εύκολα μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD στη θύρα εισόδου SCART, HDTV (χρωματοδιαφορών) και HDMI. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την TV ως οθόνη για το PC σας συνδέοντάς τη μέσω της θύρας VGA. Τα άνετα πλήκτρα ελέγχου στην TV και ένα βολικό τηλεχειριστήριο σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε κανάλια, να ρυθμίσετε την ένταση και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης μέσω ενός συστήματος μενού επί της οθόνης με εύκολη χρήση. Τα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με πλήρη πλούσιο ήχο και μία βολική θύρα εξόδου ήχου σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ένα εξωτερικό ηχοσύστημα ή ακουστικά. Ιδιότητες Δέκτης TV: Ενσωματωμένος τηλεοπτικός δέκτης (αναλογικός, DVB-T) Υποστήριξη ήχου/βίντεο: Είσοδος SCART Είσοδος VGA (PC) Είσοδος HDMI Είσοδος HDTV (Χρωματοδιαφορές) Είσοδος ήχου CVBS (Κοινή χρήση χρωματοδιαφορών με CVBS) Είσοδος ήχου VGA (PC) Έξοδος στερεοφωνικού ακουστικού 3,5 mm Σύστημα μενού Εμφάνισης στην Οθόνη (OSD) Teletext (TV RF+SCART) 1,5v. με μνήμη 1000 σελίδων Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Τεχνολογία βελτίωσης εικόνας Υποβίβαση κίνησης 3:2/2:2 (24P) Φίλτρο Comb 3Δ Μείωση Ήχου Αποσύμπλεξη 3Δ για προχωρημένους Βελτίωση περιγράμματος HDTV 1080P Λειτουργίες PVR και Χρονική μετατόπιση Σημείωση: Οι συσκευές που υποστηρίζονται που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικά μοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή ή τον Οδηγό σύντομης έναρξης του μοντέλου της TV σας. 5

6 Όρθια Εγκατάσταση 1 Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της TV ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια με μαξιλάρια για να προστατεύσετε την οθόνη από ζημία. Εγκαταστήστε μόνον με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο μπροστινό και το πίσω μέρος της βάσης όταν τo συναρμολογείτε. 2 Προσαρτήστε τη βάση ποδιών όπως φαίνεται στην εικόνα και ασφαλίστε τη γυρίζοντας τη βάση δεξιόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Άνοιγμα Open Κλείσιμο Close Αποσύνδεση της βάσης 1 Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της TV ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια με μαξιλάρια για να προστατεύσετε την οθόνη από ζημία. 2 Αφαιρέστε τις βίδες και βγάλτε τη βάση από την TV. Η τοποθέτηση της τηλεόρασης με οθόνη LED απαιτεί ειδική κατάρτιση και θα πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να εκτελέσουν την εργασία αυτή μόνοι τους. Η Hannspree ουδεμία ευθύνη φέρει για ακατάλληλη τοποθέτηση ή τοποθέτηση που καταλήγει σε ατύχημα ή τραυματισμό. Μπορείτε να ρωτήσετε ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης σχετικά με τη χρήση προαιρετικού στηρίγματος για επιτοίχια τοποθέτηση της τηλεόρασης. 6

7 Εγκατάσταση του Κιτ επιτοίχιας στήριξης Τα στοιχεία επιτοίχιας στήριξης (πωλούνται χωριστά) σας δίνουν τη δυνατότητα να στερεώσετε την TV στον τοίχο. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της επιτοίχιας στήριξης, βλέπε τις οδηγίες που διατίθενται με τα στοιχεία επιτοίχιας στήριξης. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό για βοήθεια όταν εγκαθιστάτε τον βραχίονα επιτοίχιας στήριξης. Η Hannspree δεν φέρει ευθύνη για καμία ζημία στο προϊόν ή για τραυματισμό σε εσάς ή άλλους, εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε την TV μόνοι σας. Όνομα μοντέλου Μην εγκαθιστάτε το Κιτ επιτοίχιας στήριξής σας ενώ είναι ενεργοποιημένη η TV σας. Μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας. Βραχίονας στήριξης στον τοίχο συμβατός με VESA (ΠxΥ) Αριθμός οπών στήριξης Τύπος βίδας Μέγιστο φορτίο SL22D 100x100 mm 4 Μετρικό 4 x 12 mm 40 kg SL24D 100x100 mm 4 Μετρικό 4 x 12 mm 40 kg 1 Αγοράστε έναν επιτοίχιο βραχίονα συμβατό με VESA (ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα). 2 Βρείτε την ιδανική θέση της τηλεόρασης στον τοίχο. 3 Τοποθετήστε το βραχίονα τοίχου σταθερά στον τοίχο. 4 Ασφαλίστε την τηλεόραση στο βραχίονα χρησιμοποιώντας τις 4 οπές μονταρίσματος στο πίσω μέρος και στο κέντρο της τηλεόρασης. Ασφαλίζοντας τον χώρο εγκατάστασης Τηρείτε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και άλλα αντικείμενα (π.χ. τοίχοι) για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλο αερισμός. Αδυναμία να γίνει αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ένα πρόβλημα στο προϊόν λόγω αύξησης στην εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Εγκαταστήστε το προϊόν κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις που παρουσιάζονται στην εικόνα. Όταν χρησιμοποιείτε μία βάση ή το επιτοίχιο στήριγμα, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που παρέχονται μόνον από τη Hannspree. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος με βάση 10 cm Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος με επιτοίχιο στήριγμα 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Σημείωση: Διαβάστε τις οδηγίες του βραχίονα τοίχου που έχετε επιλέξει για τη σωστή τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο. 7

8 Πίνακας Ελέγχου 1 INPUT Αρ. Περιγραφή Πλήκτρο Λειτουργία 1 Τροφοδοσία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. 2 Πηγή INPUT 3 Μενού ΜΕΝU 4 Επιλογή προγράμματος 5 Ρύθμιση έντασης 6 Αισθητήρας υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου Πατήστε το INPUT για να εμφανιστεί η λίστα πηγών εισόδου. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήστε το μενού εμφάνισης επί της οθόνη (OSD). Πατήστε για να αυξήσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα επάνω στο προηγούμενο στοιχείο του μενού OSD. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, πιέστε για να ενεργοποιήσετε την TV. Πατήστε για να μειώσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα κάτω στο επόμενο στοιχείο του μενού OSD. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, πιέστε για να ενεργοποιήσετε την TV. Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα δεξιά στο μενού OSD. Πατήστε για να μειώσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα αριστερά στο μενού OSD. Λήψη εισερχόμενων εντολών του τηλεχειριστηρίου. 8

9 Υποδοχές εισόδου και εξόδου Ανατρέξτε στην εικόνα του μπροστινού καλύμματος για τη θέση Εισόδου & Εξόδου. Αρ. Περιγραφή Συνδετήρας Λειτουργία 1 C1 CI SLOT Σύνδεση με μία συσκευή CI. 2 Κεραία DTV/TV CABLE/ANTENNA Συνδέστε με μία κεραία. 3 USB USB Συνδέστε με μία συσκευή USB σας όπως μία μονάδα Flash USB. 4 Είσοδοι χρωματοδιαφορών AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. 5 SCART SCART Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. 6 Είσοδος Ήχου VGA VGA AUDIO Σύνδεση σε μία γραμμή PC/ θύρα ήχου. 7 Είσοδος VGA (PC) 8 Είσοδος HDMI VGA HDMI Σύνδεση σε μία θύρα VGA του PC. Συνδέστε έναν εξοπλισμό HDMI ή ένα καλώδιο προσαρμογέα HDMI-DVI σε συσκευές όπως μία συσκευή αναπαραγωγής DVD ή set-top box. 9 Έξοδος ακουστικών Σύνδεση με ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία με ενσωματωμένο ενισχυτή. 10 Συνδετήρας ισχύος AC IN Συνδέστε με το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 9

10 10 Τηλεχειριστήριο 1 INPUT Πατήστε για να επιλέξετε τον τύπο σήματος εισόδου. 2 Πληκτρολόγιο Πατήστε το για να επιλέξετε απευθείας ένα πρόγραμμα. Πατήστε 0-9 για να εισάγετε τους αριθμούς προγράμματος (πατήστε το 1 και το 0 για το πρόγραμμα 10). 3 Pro.LIST Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών. 4 INFO Πιέστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες προγράμματος (εάν υπάρχουν). 5 OK Πιέστε για να εισέλθετε σε ένα υπομενού ή να ενεργοποιήσετε μία ρύθμιση. 6 EPG Πατήστε για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες προγραμματισμού για κανάλια (μόνον για DTV). 7 MUTE Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τον ήχο και να τον ενεργοποιήσετε ξανά. 8 Ρύθμιση έντασης Πατήστε το + για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Πατήστε το - για να μειώσετε την ένταση του ήχου. 9 Χρωματιστά πλήκτρα Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες στο μενού OSD ή τη λειτουργία teletext. 10 TEXT Πατήστε για να ανάψετε ή να σβήσετε το teletext. 11 SUBTITLE Με μία πηγή ATV, εάν είναι Εισαγωγή της μπαταρίας (Μέγεθος μπαταρίας: AAA) INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST ενεργοποιημένη η λειτουργία Xteletext και το teletext έχει μία σελίδα υποτίτλων, πατήστε για να εμφανιστεί η σελίδα υποτίτλων. Με μία πηγή DTV, πατήστε για να επιλέξετε μία γλώσσα υποτίτλων που διατίθεται για το επιλεγμένο πρόγραμμα ψηφιακής τηλεόρασης. 12 Πλήκτρα Μέσων Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες σε λειτουργία TV ή USB. 13 Τροφοδοσία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. 14 LAST Πιέστε για να επιστρέψετε στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι. P MENU EXIT ASPECT FAV MENU Πατήστε για να μπείτε στο βασικό μενού ή για να επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού. 16 Βέλη Πατήστε / / / για να περιηγηθείτε στο βασικό μενού, να επιλέξετε ρυθμίσεις μενού, να ορίσετε λειτουργίες και να αλλάξετε τιμές. μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξει το αντίστοιχο υπομενού. 17 EXIT Πατήστε για να βγείτε από την οθόνη του μενού ή το Teletext. 18 Επιλογή προγράμματος Πατήστε το p για να αυξηθεί ο αριθμός προγράμματος. Πατήστε το q για να μειωθεί ο αριθμός προγράμματος. 19 Διπλός ήχος Πιέστε για να αλλάξετε την επιλογή πολλαπλού ήχου του τηλεοπτικού καναλιού. 20 ASPECT Πατήστε για να επιλέξετε το φορμά εικόνας. 21 FREEZE Πιέστε για να διακόψετε ένα καρέ βίντεο επί της οθόνης (μόνον για είσοδο TV). 22 FAV. Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα αποθηκευμένων καναλιών. 23 SLEEP Πατήστε για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αδρανοποίησης. Λειτουργίες Teletext 4 : Αποκάλυψη Teletext 15 : Ευρετήριο Teletext 10 : Εναλλακτικά επιλέξτε Teletext, Διπλό (Double) ή Mix 11 : Υπότιτλοι Teletext 20 : Επιλογή μεγέθους Teletext 21 : Διατήρηση Teletext Σημειώσεις: Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός της κατάλληλης απόστασης από το μπροστινό τμήμα της TV. Μην ξεπερνάτε μία γωνία 30 μοιρών όταν το στρέφετε στην TV. Η απόσταση λειτουργίας μπορεί να μειωθεί όταν εκτεθεί απευθείας ο αισθητήρας σήματος σε έντονο φως. Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον αισθητήρα σήματος και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά τους.

11 2. Ρυθμίζοντας την TV σας Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος της TV. 2 Εισάγετε το βύσμα στο άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μία πρίζα. Συνδέσεις πίσω πίνακα Δείτε την εικόνα και τον παρακάτω πίνακα για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής. Σειρά σύνδεσης Η HDMI είναι ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης μίας συσκευής. Εάν δεν διατίθεται, μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα με τη σειρά μέχρι να βρείτε μία σύνδεση που διατίθεται και για τις δύο συσκευές. 1 3 HDMI SCART 2 Χρωματοδιαφορές&AV AC POWER USB HDMI DTV/TV CABLE/ANTENNA VGA CI SLOT VGA AUDIO SCART AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT 1 HDMI 2 Χρωματοδιαφορές&AV Y (πράσινο) Pb/Cb (μπλε) HDMI VGA HDMI Χρησιμοποιήστε το HDMI για να συνδέετε εξωτερικές συσκευές όταν υπάρχουν. Εάν δεν διατίθεται, χρησιμοποιήστε καλώδιο Component. AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Pr/Cr CVBS Χρησιμοποιήστε καλώδιο COMPONENT για να συνδέσετε τις συσκευές AV. L R (κόκκινο) (πράσινο) (μπλε) (κόκκινο) 3 SCART VGA AUDIO SCART Κεραία/Καλώδιο Χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση όταν πρέπει να συνδέσετε απευθείας μία κεραία ή ένα καλωδιακό σύστημα αντί για τη χρήση ενός αποκωδικοποιητή. SCART Χρησιμοποιείτε SCART για σύνδεση με τις συσκευές AV που είναι εξοπλισμένες με τους συνδετήρες SCART χρησιμοποιώντας το καλώδιο SCART. USB Ομοαξονικό καλώδιο RF (75 Ω) Κεραία Antenna DTV/TV CABLE/ANTENNA Or Ή Προσέξτε να μην λυγίσει το χάλκινο καλώδιο. Καλωδιακή Cable τηλεόραση TV 11

12 Χρησιμοποιώντας την TV Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της TV 1 Πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. 2 Πατήστε το ξανά. Το LED τροφοδοσίας γίνεται κόκκινο υποδεικνύοντας ότι η TV είναι απενεργοποιημένη. Γίνεται εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης Ο Setup Wizard (Οδηγός Εγκατάστασης) εμφανίζεται στην οθόνη όταν ανάβετε την LED TV για πρώτη φορά. Σημείωση: Πατήστε το πλήκτρο p/q στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στο μενού. Πατήστε το OK για επιλογή. 1 Ο Οδηγός εμφανίζεται για να σας καθοδηγήσει στην αρχική εγκατάσταση. Πατήστε OK για να ξεκινήσετε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία όπισθεν φωτισμού σας. Initial Setup Welcome Initial Setup Backlight Mode Please select the backlight mode : We lcome to use the Wizard for Initial Setup!! Home Mode Please press [OK] to start the wizad. Shop Mode t Exit 3 Επιλέξτε τη γλώσσα σας για το μενού εμφάνισης επί της οθόνης (OSD). Initial Setup Please select your language: English Language Back Select Next Exi 4 Επιλέξτε τη χώρα σας. Initial Setup Please select your country: Auseria Belgium Exit Country Hrvatski Dansk Switzerland Czech Republic Germany Back Selec t Next Exit Exit Back Selec t Next Exit Exit 5 Επιλέξτε Σάρωση (Scan) και πατήστε OK για σάρωση καναλιού. 6 Η σάρωση καναλιού ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Initial Setup Channel Scan Initial Setup Channel Scan First, please connect antenna. Start channel scan now? If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu. Scan The channel scan may take a while to complete. Status: Scanning. Analog channels: 0 Digital channels:0 Skip Scan 8% Back Selec t Next Exit Exit Exit Cancel 12

13 7 Πάτησε OK όταν ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση. Initial Setup Complete Congratulations!! Completed Initial Setup. Please press [OK] to exit the wizard. Back Επιλογή της Πηγής περιεχομένου σας Μπορείτε να παρακολουθήσετε την καλωδιακή ή την εκπεμπόμενη TV, να αναπαράγετε DVD ή να συνδεθείτε με τον Η/Υ σας. Για να επιλέξετε το σήμα πηγής: Πατήστε INPUT στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού Input Source (Πηγή εισόδου). Πατήστε το p/q για να τονίσετε την επιθυμητή πηγή, κατόπιν πατήστε το OK για επιβεβαίωση. Source TV AV Component SCART VGA HDMI USB Πραγματοποίηση μίας αυτόματης αναζήτησης καναλιών Πριν χρησιμοποιήσετε την TV για την προβολή προγραμμάτων, θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί πρώτα η αναζήτηση καναλιών. 1 Πατήστε το MENU στο πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο μενού TV. 2 Επιλέξτε Κανάλια (Channels) > Σάρωση καναλιών (Channel Scan) > Χώρα (Country). 3 Επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε OK. 4 Επιλέξτε τον τύπο σήματος. 5 Πατήστε OK/u στο τηλεχειριστήριο για να εκτελεστεί η αναζήτηση καναλιού. Επιλογή καναλιών Πατήστε P ή P στον πίνακα ελέγχου ή P p ή P q στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε / μειώσετε τον αριθμό προγράμματος. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. 13

14 Εγκατάσταση των Αγαπημένων καναλιών σας 1 Πατήστε το FAV. 2 Πατήστε p/q για να επιλέξετε κενό αντικείμενο. Κατόπιν πατήστε το FAV για να προσθέσετε το τρέχον κανάλι στη λίστα αγαπημένων. Πατήστε p/q για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε. Κατόπιν πατήστε το FAV για να αφαιρέσετε το κανάλι από τη λίστα αγαπημένων. 3 Πατήστε p/q για να επιλέξετε το κανάλι. Κατόπιν πατήστε το OK για να εισέλθετε στο αγαπημένο κανάλι. 4 Πατήστε Exit για έξοδο. Επαναφορά στις ρυθμίσεις Εργοστασιακών προεπιλογών 1 Πατήστε το MENU στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το βασικό μενού. 2 Επιλέξτε Ρύθμιση (Setup) > Επαναφορά σε προεπ. (Reset Default) και πατήστε το πλήκτρο OK/u για να μπείτε στο υπομενού του. 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ψηφίων για να εισάγετε τον κωδικό 4 Πατήστε / για να επιλέξετε OK και πατήστε OK για επιβεβαίωση. 5 Εμφανίζεται το μενού Αρχική εγκατάσταση (Initial setup). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι

15 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) Το σύστημα μενού Εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) προσφέρει μία γρήγορη και απλή μέθοδο προσαρμογής των ρυθμίσεων της τηλεόρασης. Μπορείτε να έχετε άνετα πρόσβαση στο μενού επί της οθόνης OSD μέσω των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες κάθε επιλογής του OSD, μπορείτε να εξοικειωθείτε με την θέση του συστήματος OSD: Βασικά μενού: Εμφάνιση των βασικών μενού. Οδηγίες: Γρήγορες οδηγίες για την προσαρμογή των ρυθμίσεων. Ρυθμιζόμενες επιλογές: Εμφανίστε τη ρύθμιση/τιμή των ρυθμιζόμενων επιλογών. Λειτουργία Πίνακας Ελέγχου TV Τηλεχειριστήριο Μενού επιλογών στην οθόνη ΜΕΝU Μenu Επάνω P Βέλος p Κάτω P Βέλος q Επιλογή/ Αύξηση VOL + Βέλος u Επιλογή/ Μείωση VOL - Βέλος t Επιστροφή ΜΕΝU Μenu 15

16 Επιλογή Μενού επί της οθόνης Ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται στο αριστερό μέρος του Μενού λειτουργίας OSD. Πατήστε το P / P στον πίνακα ελέγχου ή τα πλήκτρα βέλους p/q για να κυληθείτε στα μενού. Πατήστε το VOL + στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο βέλους u για να εισέλθετε σε ένα αντίστοιχο υπομενού. Πατήστε το VOL +/VOL - στο τηλεχειριστήριο ή τα πλήκτρα βέλους t/u για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της επιθυμίας σας. Πατήστε ΜΕΝU επανειλημμένα στο τηλεχειριστήριο ή το Exit για να βγείτε από το μενού OSD. Βίντεο Επιλογή Λειτουργία εικόνας (Picture mode) Φωτεινότητα (Brightness) Περιγραφή Επιλέξτε μία προεπιλογή προβολής που είναι η βέλτιστη για διαφορετικές συνθήκες προβολής ((Ζωηρή (Standard)/Κανονική (Mild)/Δυναμική (Dynamic)/ Χρήστης (User)). Προσαρμόστε τη βασική στάθμη σήματος στην εικόνα (0~100). Αντίθεση (Contrast) Προσαρμόστε την κλίμακα του σήματος βίντεο (0~100). Κορεσμός (Saturation) Ευκρίνεια (Sharpness) Θερμοκρ. χρώματος (Color temperature) Προηγμένη εικόνα (Advanced video) Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) Λειτουργία όπισθεν φωτισμού (Backlight Mode) E-Sticker Προεπιλογή Βίντεο (Video Preset) Ρυθμίστε την ένταση του χρώματος (0~100). Προσαρμόστε την ευκρίνεια ή την απαλότητα της οθόνης (0~20). Επιλέξτε την θερμοκρασία χρώματος στην οθόνη (Κανονική (Normal)/Ζεστή (Warm)/Ψυχρή (Cool)). DNR MPEG NR Μειώστε το επίπεδο θορύβου (Ισχυρό (Strong)/ Aυτόματο(Auto)/Απενεργ. (Off)/Χαμηλό (Low)/ Μεσαίο (Medium)). Μειώστε το επίπεδο φωτισμού (Ισχυρό (Strong)/ Aυτόματο(Auto)/Απενεργ. (Off)/Χαμηλό (Low)/ Μεσαίο (Medium)). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ιδιότητα Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)). Αυτόματη προσαρμογή της ρύθμισης λειτουργίας του όπισθεν φωτισμού με βάση την τρέχουσα θέση σας (Λειτουργία Οικείας (Home Mode)/Λειτουργία Καταστήματος (Shop Mode)). * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) οριστεί σε Απενεργοποίηση (Off). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία E-Sticker. Το E-Sticker χρησιμοποιείται από αντιπροσώπους για να προβληθεί το σύνθημα της TV ή το λογότυπο στην οθόνη σε ένα διάστημα 8 δευτερολέπτων για προωθητικούς σκοπούς (Απενεργ. (Off)/Ενεργ. (On)). * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Active Contrast (Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) οριστεί σε Απενεργοποίηση (Off). Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Βίντεο (Video) στις ρυθμίσεις εργοστασιακής προεπιλογής (ΟΚ/Άκυρο (Cancel)). Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. 16

17 Ήχος Επιλογή Περιγραφή Ισοστάθμιση (Balance) Μπάσα (Bass) Πρίμα (Treble) Ήχος surround (Sound Surround) Λειτουργία ήχου (Sound Mode) Ισοστάθμισης (Equalizer) Αυτόμ. Ρύθμ. έντασ. (Auto Volume Control) Προεπιλογή Ήχου (Audio Preset) Προσαρμόστε την ισορροπία ήχου ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξί ηχείο (-50~50). Προσαρμόστε τη ρύθμιση μπάσων ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0~100). Προσαρμόστε τη ρύθμιση πρίμων ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0~100). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ιδιότητα Sound Surround (Ήχος surround) (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)). Επιλέξτε μία προεπιλογή ήχου που είναι η βέλτιστη για διαφορετικές συνθήκες ήχου (Ροκ (Rock)/Ποπ (Pop)/Ζωντανά(Live)/Χορευτική (Dance)/Τέκνο (Techno)/Κλασική (Classic)/Απαλή (Soft)/Χρήστης (User)). Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ισοσταθμιστή. * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Λειτουργία ήχου(sound Mode) οριστεί σε Προσωπική (User). Επιλέξτε για την αυτόματη προσαρμογή της έντασης (Απενεργ. (Off)/Ενεργ. (On)). Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Ήχος (Audio) στις ρυθμίσεις εργοστασιακής προεπιλογής (ΟΚ/Άκυρο (Cancel)). Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. TV Επιλογή Κανάλια (Channels) Περιγραφή Σάρω. καναλιού (Channel Scan) Αναλ. χειροκ. σάρ. (Analog manual scan) Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση (Digital Manual Scan) Σαρώστε τα κανάλια. Χειροκίνητος Συντονισμός ATV Χειροκίνητος συντονισμός DTV Επιλογή αγαπημένου δικτύου (Favorite Network Select) Παράλειψη καναλιού (Channel skip) Ταξινόμηση καναλιών (Channel sort) Επεξεργ. καναλιού (Channel edit) Συντ. αναλ. καν. (Analog Channel Fine Tune) Προσαρμόστε με ακρίβεια τη συχνότητα καναλιών για να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα σήματος. * Μόνο για ATV Schedule List (Λίστα Προγράμματος) Καθαρισμός λίστας καναλιών (Clean Channel List) Ορίστε τις ρυθμίσεις προγράμματος. Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. 17

18 Ρύθμιση Επιλογή Περιγραφή Γλώσσα OSD (OSD Language) Αναλογία Εικόνας (Aspect Ratio) Blue Screen (Μπλε οθόνη) Ρύθμιση χρόνου (Time Setup) Ορίστε τη γλώσσα εμφάνισης επί της οθόνης. Επιλέξτε την αναλογία της οθόνης (16:9/4:3/Ζουμ1 (Zoom1)/Ζουμ2 (Zoom2)/ Αυτόματη (Auto)). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Μπλε οθόνη (Blue Screen). Εάν είναι ενεργή η Μπλε οθόνη (Blue Screen), η οθόνη γίνεται μπλε και ο ήχος θα τεθεί σε σιγή όταν δεν λαμβάνεται καθόλου σήμα (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)). Ζώνη ώρας (Time zone) Ώρα (Time) Χρονοδιακόπτης ύπνου (Sleep timer) Αυτόματο σβήσιμο (Auto Sleep) Χρονόμετρο OSD (OSD Timer) Ορίστε τη ζώνη ώρας ((Ως αναμεταδότης/gmt +0:00/GMT +1:00//GMT +2:00/GMT +3:00/GMT +3:30/GMT +4:00/GMT +4:30/GMT +5:00/GMT +5:30/GMT +5:45/GMT +6:00/GMT +6:30/GMT +7:00/GMT +8:00/GMT +9:00/GMT +9:30/GMT +10:00/GMT +11:00/GMT +12:00/GMT +12:45/ GMT +13:00/GMT -12:00/GMT -11:00/GMT -10:00/ GMT -9:00/GMT -8:00/GMT -7:00/GMT -6:00/GMT -5:00/GMT -4:00/GMT -3:30/GMT -3:00/GMT -2:00/ GMT -1:00). Ορίστε τις ρυθμίσεις ρολογιού. - Αυτόματος συγχρονισμός (Auto synchronization) (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)) - Δεδομένα (Data) (Μόνον Αυτόματος συγχρονισμό (Auto synchronizationς) Ενεργ. (On)) - Ώρα (Time) (Μόνον Αυτόματος συγχρονισμός (Auto synchronization) Ενεργ. (On)) - Χρονόμετρο ενεργοποίησης (Power On Timer) (Απενεργ. (Off)/Ενεργ. (On)/Μία φορά (Once)) - Χρονόμετρο (Timer) (Μόνο Χρονόμετρο ενεργοποίησης (Power On Timer) Ενεργ. (On)/Μία φορά (Once)) - Power On Channel (Ενεργοποίηση καναλιού) (Μόνο Χρονόμετρο ενεργοποίησης (Power On Timer) Ενεργ. (On)/Μία φορά (Once)) - Χρονόμετρο απενεργοποίησης (Ενεργ. (On)/ Απενεργ. (Off)/Μία φορά (Once)) Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη για να απενεργοποιηθεί η TV κατά την προεπιλεγμένη ώρα (Απενεργ. (Off)/10 Λεπτά (10 Minutes)/20 Λεπτά (20 Minutes)/30 Λεπτά (30 Minutes)/40 Λεπτά (40 Minutes)/50 Λεπτά (50 Minutes)/60 Λεπτά (60 Minutes)/90 Λεπτά (90 Minutes)/120 Λεπτά (120 Minutes)). Ορίστε την TV να απενεργοποιείται αυτόματα, εάν παραμείνει αδρανής στον προκαθορισμένο χρόνο (Απενεργ. (Off)/3 Ώρες (3 Hours)/4 Ώρες (4 Hours)/5 Ώρες (5 Hours)). Ορίστε την ώρα για να κρυφτεί το μενού εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) κατά την προεπιλεγμένη ώρα (5S/10S/15S/30S/45S/60S). 18

19 Υπότιτλοι (Subtitle) Υπότιτλοι (Subtitle) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τους υποτίτλους (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)). Teletext Γλώσσα ψηφ. υπότιτλων (Digital subtitle language) 2η Γλώσσα ψηφ. Υπότιτλων (Digital subtitle language 2nd) Τύπος υπότιτλων (Subtitle type) Γλώσσα ψηφ. Teletext (Digital Teletext Language) Ορίστε τη γλώσσα υποτίτλων για ψηφιακή εκπομπή. Επιλέξετε την κατάσταση του τύπου υποτίτλων (Κανονική (Normal)/Ασθενή Ακοή (Hearing impaired)). Ορίστε τη γλώσσα υποτίτλων για ψηφιακή εκπομπή. Αποκωδ. Γλώσσας σελίδας Ορίστε τη γλώσσα της σελίδας αποκωδικοποίησης (Decoding page Language) για εμφάνιση του teletext. Πρώτη Εγκατάσταση Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων και εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης (First Time Installation) (Setup Wizard) (OK/Άκυρο (Cancel)). Επαναφ. σε προεπ. (Reset Default) Επαναφέρετε όλες τις λειτουργικές ρυθμίσεις της TV στις ρυθμίσεις εργοστασιακής προεπιλογής (OK/Άκυρο (Cancel)). Κλείδωμα Επιλογή Κωδ. Πρόσβασης (Password) Περιγραφή Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ιδιότητα Κλείδωμα συστήματος (System Lock) (Ενεργ. (On)/Απενεργ. (Off)). Εμπ. Καναλιού (Channel Block) Αποκλεισμός Προγράμματος (Program Block) Αλλαγή κωδ. πρόσβ. (Change Password) Διαγραφή όλων (Clean All) Φράζει τα κανάλια που δεν θέλετε να παρακολουθήσετε ή που δεν θέλετε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας. * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Κλείδωμα συστήματος (System Lock) οριστεί σε Ενεργ. (On). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε να κλειδώνουν τα προγράμματα της TV ή οι ταινίες σύμφωνα με τη ρύθμιση βαθμονόμησης της TV. * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η λείδωμα συστήματος (System Lock) οριστεί σε Ενεργ. (On). Νέος Κωδικός πρόσβασης Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι Εμπ. Καναλιού είναι προσβάσιμο μόνον σε λειτουργία TV. Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Κλείδωμα (Lock) στις ρυθμίσεις εργοστασιακής προεπιλογής (ΟΚ/ Άκυρο (Cancel)). 19

20 Μενού Κέντρου Μέσων Η TV σας είναι εξοπλισμένη με έναν συνδετήρα USB που σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε φωτογραφίες, να ακούσετε μουσική ή να παρακολουθήσετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μία συσκευή αποθήκευσης USB. USB DTV/TV CABLE/ANTENNA USB Συσκευή Συσκευή USB 2.0 Σύστημα αρχείων Μορφή αρχείου φωτογραφίας Μορφή μουσικής Μορφή αρχείου βίντεο Μορφή αρχείου Μνήμη USB, Αναγνώστης κάρτας USB FAT/FAT 32/NTSF JPEG (*.JPG) MPEG1 (*.MP3) Bitrate: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Συχνότητα δειγματοληψίας: 32k, 44,1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Συνδέστε μία συσκευή USB με τον συνδετήρα USB στην TV. Όταν ανιχνευτεί αυτή η συσκευή USB, μπαίνει απευθείας στο μενού Κέντρο Μέσων (Media Center). Photo Music Media Center Video Text Select OK Enter Exit Exit Πιέστε τα σχετικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες που φαίνονται στη ράβδο λειτουργιών στο κάτω μέρος της οθόνης. 20

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42G30E TX-P46G30E TX-P50G30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Γενικές πληροφορίες 2 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Πριν τη χρήση του προϊόντος 3

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20.

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. 4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV Οδηγίες χρήσης EL Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. XAV-68BT Φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B Εγχειρίδιο χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. CECH-2004A CECH-2004B 7015485 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV Set Top Box SD/MMC USB O!PLAY MEDIA PRO. Εγχειρίδιο Χρήστη

Smart TV Set Top Box SD/MMC USB O!PLAY MEDIA PRO. Εγχειρίδιο Χρήστη Smart TV Set Top Box USB SD/MMC O!PLAY MEDIA PRO Εγχειρίδιο Χρήστη GK7276 Πρώτη έκδοση Απρίλιος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300. Ελληνικά Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300 Ελληνικά Περιεχόμενα Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Περιεχόµενα 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Περιήγηση 3 Smart TV 3 Συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

VS228/VS238 VS247. Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη

VS228/VS238 VS247. Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη VS228/VS238 VS247 Οθόνη LCD Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Cordless Skype Dual Phone Eγχειρίδιο Χρήσης

Cordless Skype Dual Phone Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης R46.1830.00 rev 2.5 06/07 Περιεχόµενα Προστασία του περιβάλλοντος και ασφάλεια................................................. 7 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 8 Εισαγωγή..............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL NPD4708-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Προς τους αγαπητούς χρήστες, Ευχαριστούμε για την αγορά του Freecom MediaPlayer

Διαβάστε περισσότερα