ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 1 από 68

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ... 4 Δ.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ... 4 Δ.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 4 Δ.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ 9001:2000 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 7 Δ.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ 14001:2004 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 9 Δ.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ /IEC 27001:2005 (Information Technology, Security Techniques - Information security management systems requirements)...12 Δ.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...14 Δ.7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ 3-ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑΚΟΔ...17 Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ...51 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 2 από 68

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την Εταιρεία Συμβούλων Q-PLAN A.E., στα πλαίσια της από 17/07/2008 σύμβασης μεταξύ ΚΕΕΕ και Q-PLAN A.E. Αντικείμενο της Μελέτης Το αντικείμενο της μελέτης είναι: α. Να αναλυθεί η σκοπιμότητα της πιστοποίησης βάση κάποιου από τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης των Ελληνικών Επιχειρήσεων (Φάση 1). β. Να καταγραφούν όλα τα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πρότυπα που αφορούν τις δραστηριότητες των μελών των Επιμελητηρίων (Φάση 1). γ. Να καταγραφούν όλοι οι υφιστάμενοι φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στη χώρα και είναι διαπιστευμένοι προς τούτο (Φάση 1). δ. Να γίνει εισήγηση για το είδος των Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης που ενδείκνυται να εφαρμοσθούν είτε στα Επιμελητήρια, είτε στα μέλη τους ανά κατηγορία δραστηριότητας (Φάση 2). ε. Να περιγραφεί η διαδικασία πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης (Φάση 2). Το παραδοτέο της παρούσας Φάσης αποτελείται από τα αντικείμενα (δ) και (ε) ανωτέρω. Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 3 από 68

4 Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ Δ.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Σε αυτή την υποενότητα θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας παγκοσμίως. Τα στοιχεία που θα παρατεθούν είναι επίσημα στοιχεία της «Survey 2006» 1. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά αριθμητικά δεδομένα για κάθε ένα από τα υφιστάμενα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 2 σε παγκόσμιο επίπεδο και ανά ήπειρο. Δ.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία των παγκόσμιων πιστοποιήσεων των διαφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για τα έτη 2002 έως και 2006 ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.2.1: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 9001:2000 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παγκόσμιο σύνολο πιστοποιήσεων Παγκόσμια αύξηση Αριθμός χωρών/ οικονομιών Η «Survey» έχει διεξαχθεί 16 φορές από τη πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε το Η έρευνα δημοσιεύεται σε ετήσια βάση από την Κεντρική Γραμματεία του ( Central Secretariat). Τα δεδομένα αντλούνται από μια ποικιλία πηγών συμπεριλαμβανομένου των εθνικών ιδρυμάτων των μελών του, φορέων πιστοποίησης και διαπίστευσης και βάσεων δεδομένων διαπίστευσης. (Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που παρέχονται αφορούν τον αριθμό των πιστοποιήσεων και όχι ξεχωριστά τους οργανισμούς που είναι κάτοχοι πιστοποιήσεων) 2 Εφόσον υπάρχουν στοιχεία, γιατί θα παρουσιαστούν στοιχεία των τελευταίων ετών Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 4 από 68

5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ2.1: ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2.2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 14001:2004 ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2005 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2006 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύνολο 2005 από το οποίο 14001: Παγκόσμιο σύνολο πιστοποιήσεων Παγκόσμια αύξηση Αριθμός χωρών/ οικονομιών Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 5 από 68

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ2.2: ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2.3: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ /IEC 27001:2005 ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2006 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 Παγκόσμιο σύνολο πιστοποιήσεων 5797 Παγκόσμια αύξηση Αριθμός χωρών/ οικονομιών 64 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 6 από 68

7 Δ.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ 9001:2000 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2006, τουλάχιστον πιστοποιήσεις 9001:2000 είχαν εκδοθεί σε 170 χώρες Το σύνολο των πιστοποιήσεων κατά το 2006 αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 16% ( ) έναντι του 2005, όπου το σύνολο ήταν σε 161 χώρες Το σύνολο του 2006 αντιπροσωπεύει μια αύξηση στο (5,4 φορές υψηλότερα από το 2002, τη δεύτερη χρονιά κατά την οποία καταγράφηκαν οι δοθείσες διαπιστεύσεις 9001:2000, όπου το παγκόσμιο σύνολο ήταν σε 133 χώρες) Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία πιστοποιήσεων για τα έτη 2002 έως και 2006 ανά ευρύτερη οικονομική περιοχή ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ3.1: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 9001:2000 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΗ Σύνολο πιστοποιήσεων Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) Αριθμός χωρών/ οικονομιών ,82 48,69 48,59 48,74 46, Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 7 από 68

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ3.2: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 9001:2000 ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ Σύνολο πιστοποιήσεων Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) Αριθμός χωρών/ οικονομιών ,17 8,07 7,57 7,71 6, ΠΙΝΑΚΑΣ Δ3.3: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 9001:2000 ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ Σύνολο πιστοποιήσεων Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) Αριθμός χωρών/ οικονομιών ,75 33,47 31,93 33, ΠΙΝΑΚΑΣ Δ3.4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 9001:2000 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ Σύνολο πιστοποιήσεων Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) Αριθμός χωρών/ οικονομιών ,08 1,87 2,58 2,91 3, Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 8 από 68

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ3.5: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 9001:2000 ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΙΚΗ / ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ Σύνολο πιστοποιήσεων Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) Αριθμός χωρών/ οικονομιών ,67 4,04 4,76 6,24 7, ΠΙΝΑΚΑΣ Δ3.6: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 9001:2000 ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ Σύνολο πιστοποιήσεων Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) Αριθμός χωρών/ οικονομιών ,26 4,58 3,03 2,47 2, Δ.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ 14001:2004 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2006, τουλάχιστον πιστοποιήσεις είχαν εκδοθεί σε 140 χώρες. Το σύνολο του 2006 αντιπροσωπεύει μια αύξηση κατά 16% (18.037) έναντι του 2005, όπου το συνδυασμένο σύνολο ήταν σε 138 χώρες Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία πιστοποιήσεων από το τέλος του 2005 έως και το τέλος του 2006 ανά ευρύτερη οικονομική περιοχή ως ακολούθως: Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 9 από 68

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ4.1: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 14001:2004 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2005 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2006 ΕΥΡΩΠΗ Σύνολο πιστοποιήσεων Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 43,03 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 43 ΣΥΝΟΛΟ 14001: Ποσοστό επί του συνόλου 54,14 44,05 Αριθμός χωρών/ οικονομιών ΠΙΝΑΚΑΣ Δ4.2: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 14001:2004 ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2005 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2006 ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ Σύνολο πιστοποιήσεων 7119 Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 6,4 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 3 ΣΥΝΟΛΟ 14001: Ποσοστό επί του συνόλου 5,94 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 3 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ4.3: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 14001:2004 ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2005 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2006 ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ Σύνολο πιστοποιήσεων Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 42,14 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 21 ΣΥΝΟΛΟ 14001: Ποσοστό επί του συνόλου 33,15 41,24 Αριθμός χωρών/ οικονομιών ΠΙΝΑΚΑΣ Δ4.4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 14001:2004 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2005 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 2005 Σύνολο πιστοποιήσεων Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 10 από 68

11 Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 3,07 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 26 ΣΥΝΟΛΟ 14001: Ποσοστό επί του συνόλου 5,2 3,37 Αριθμός χωρών/ οικονομιών ΠΙΝΑΚΑΣ Δ4.5: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 14001:2004 ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2005 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2006 ΑΦΡΙΚΗ / ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ Σύνολο πιστοποιήσεων 3993 Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 3,59 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 43 ΣΥΝΟΛΟ 14001: Ποσοστό επί του συνόλου 4,05 3,74 Αριθμός χωρών/ οικονομιών ΠΙΝΑΚΑΣ Δ4.6: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 14001:2004 ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2005 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2006 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ Σύνολο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 42, από το οποίο 14001: Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 11 από 68

12 Δ.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ /IEC 27001:2005 (Information Technology, Security Techniques - Information security management systems requirements) To 2006 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία καταγράφηκαν οι πιστοποιήσεις / IEC 27001:2005. Μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 2006 εκδόθηκαν τουλάχιστον 5.797/ IEC 27001:2005 σε 64 χώρες. Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία πιστοποιήσεων στο τέλος του 2006 ανά ευρύτερη οικονομική περιοχή ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ5.1: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ /IEC 27001:2005 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΗ 2006 Σύνολο πιστοποιήσεων 1064 Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 18,35 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 30 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ5.2: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ /IEC 27001:2005 ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2006 ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 2006 Σύνολο πιστοποιήσεων 79 Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 1,36 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 3 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ5.3: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ /IEC 27001:2005 ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2006 ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 2006 Σύνολο πιστοποιήσεων 4150 Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 71,59 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 12 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 12 από 68

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ5.4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ /IEC 27001:2005 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 2006 Σύνολο πιστοποιήσεων 18 Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 0,31 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 6 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ5.5: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ /IEC 27001:2005 ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2006 ΑΦΡΙΚΗ / ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ 2006 Σύνολο πιστοποιήσεων 426 Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 7,35 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 11 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ5.6: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ /IEC 27001:2005 ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2006 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 2006 Σύνολο πιστοποιήσεων 60 Ποσοστό (επί του παγκόσμιου συνόλου πιστοποιήσεων) 1,04 Αριθμός χωρών/ οικονομιών 2 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 13 από 68

14 Δ.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται: Τα συνολικά στοιχεία πιστοποιήσεων για τα έτη στην Ελλάδα (Πίνακας Δ5.1) Τα αναλυτικά στοιχεία ανά οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα (Πίνακας Δ5.2) ΠΙΝΑΚΑΣ Δ6.1: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : :2004 /IEC 27001: ΠΙΝΑΚΑΣ Ε6.2: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9001: :2004 /IEC 27001:2005 Γεωργία, αλιεία, δασοκομία Ορυχεία και λατομεία Τρόφιμα, ποτά, καπνός Κλωστοϋφαντουργία Δέρματα & δερμάτινα είδη Ξύλο & προϊόντα ξύλου Χαρτοπολτός, χαρτί και προϊόντα χαρτιού Εκδοτικές δραστηριότητες Εκτυπωτικές δραστηριότητες Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 14 από 68

15 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ) & διύλιση πετρελαίου Πυρηνικά καύσιμα Χημικές ουσίες, χημικά προϊόντα και συνθετικές ίνες Φαρμακευτικά προϊόντα Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) & πλαστικές ύλες Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά Σκυρόδεμα, τσιμέντο, ασβέστης, γύψος κ.ά. Βασικά μέταλλα και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων Μηχανήματα & είδη εξοπλισμού Ηλεκτρικός εξοπλισμός & οπτικές συσκευές Ναυπήγηση πλοίων Κατασκευή αεροσκαφών Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών Λοιπές βιομηχανίες Ανακύκλωση Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Παροχή φυσικού αερίου Παροχή νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία & εστιατόρια Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 15 από 68

16 Μεταφορές, αποθήκευση & επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, διαχείριση ακίνητης περιουσίας & εκμισθώσεις Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια διοίκηση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες κοινωνικές παροχές ΣΥΝΟΛΟ Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 16 από 68

17 Δ.7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ 3-ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑΚΟΔ Στους κατωτέρω πίνακες αναφέρεται ο 2-βάθμιος και 3-βάθμιος κωδικός της ΣΤΑΚΟΔ και το σχετικό Πρότυπο Διαχείρισης που είναι χρήσιμο να εφαρμοστεί. Σε περιπτώσεις πολλαπλών προτύπων αυτοί κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας (1), (2), κ.λ.π. Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 17 από 68

18 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη εξόρυξη τύρφης 101 Εξόρυξη και συσσωμάτωση λιθάνθρακα (3) (1) (2) 102 Εξόρυξη και συσσωμάτωση λιγνίτη (3) (1) (2) 103 Εξόρυξη και συσσωμάτωση τύρφης (3) (1) (2) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 131 Εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων (3) (1) (2) 132 Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλικών μεταλλευμάτων, εκτός από τα μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου (3) (1) (2) 141 Λατομεία λίθων (3) (1) (2) 142 Λατομεία σκύρων και άμμου (3) (1) (2) 143 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων (3) (1) (2) 144 Παραγωγή αλατιού (3) (1) (2) 145 Λοιπά ορυχεία και λατομεία (3) (1) (2) 15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 151 Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων κρέατος (3) (1) (2) (4) 152 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους (3) (1) (2) (4) Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 18 από 68

19 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 154 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών (3) (1) (2) (4) (3) (1) (2) (4) 155 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων (3) (1) (2) (4) 156 Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου (3) (1) (2) (4) 157 Παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών (3) (1) (2) (4) 158 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής (3) (1) (2) (4) 159 Ποτοποιία (3) (1) (2) (4) 16 Παραγωγή προϊόντων καπνού 160 Παραγωγή προϊόντων καπνού (1) (2) (3) 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 171 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών (1) (2) (3) 172 Υφαντήρια (1) (2) (3) 173 Φινίρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (1) (2) (3) 174 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα (1) (2) (3) 175 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών ειδών (1) (2) (3) Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 19 από 68

20 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 177 Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ (1) (2) (3) (1) (2) (3) 18 Κατασκευή ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών 181 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 182 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων 183 Κατεργασία και βαφή γουναρικών, κατασκευή γούνινων ειδών 19 Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων 191 Κατεργασία και δέψη δέρματος 192 Κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 193 Κατασκευή υποδημάτων 20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 201 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός του ξύλου 202 Κατασκευή φύλλων καπλαμά και τεχνητής ξυλείας Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 20 από Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική 204 Κατασκευή κάθε είδους ξύλινων δοχείων και

21 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ κιβωτίων 205 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής 23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων 211 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού 212 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι (1) (2) (3) 221 Εκδόσεις (1) (2) (3) 222 Εκτυπώσεις και συναφείς δραστηριότητες (1) (2) (3) 223 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και προεγγεγραμμένων μέσων πληροφορικής 231 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης) (1) (2) (3) 232 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 233 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 241 Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων 242 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 243 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και μαστιχών Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 21 από 68

22 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς και φαρμακευτικών προϊόντων από βότανα 245 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 246 Παραγωγή άλλων χημικών προίόντων 25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 251 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 252 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων 26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 261 Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί 262 Κατασκευή μη δομικών, μη πυρίμαχων κεραμικών ειδών, κατασκευή πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων 263 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και κυβόλιθων 264 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 265 Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου 266 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 22 από 68

23 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Παραγωγή βασικών μετάλλων 267 Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων, για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς 268 Παραγωγή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 271 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα, και σιδηροκραμάτων (1) (2) (3) (1) (2) (3) 272 Κατασκευή σωλήνων 273 Άλλες πρωτογενείς κατεργασίες του σιδήρου και του χάλυβα 274 Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 275 Χύτευση μετάλλων 28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 281 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων (1) (2) (3) 282 Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών, κατασκευή, σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης (1) (2) (3) 283 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 284 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση, κονιομεταλλουργία (1) (2) (3) (1) (2) (3) Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 23 από 68

24 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, γενικές μηχανολογικές εργασίες που εκτελούνται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 286 Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας, εργαλείων και σιδηρικών (1) (2) (3) 287 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων (1) (2) (3) 29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 291 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή και τη χρησιμοποίηση μηχανικής ενέργειας με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων (1) (2) (3) 292 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης (1) (2) (3) 293 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων (1) (2) (3) 294 Κατασκευή εργαλειομηχανών (1) (2) (3) 295 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης (1) (2) (3) 296 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών (1) (2) (3) 297 Κατασκευή οικιακών συσκευών μ.α.κ. (1) (2) (3) 30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 300 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών (1) (2) (3) 31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και 311 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών (1) (2) (3) Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 24 από 68

25 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ συσκευών μ.α.κ. μετασχηματιστών 312 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 313 Κατασκευή μεμονωμένων συρμάτων και καλωδίων 314 Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών 315 Κατασκευή φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων (1) (2) (3) 316 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού μ.α.κ. 32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών 33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, 321 Κατασκευή ηλεκτρικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 322 Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλεγραφίας 323 Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών και συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων 331 Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων (1) (2) (3) Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 25 από 68

26 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου 9001 κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 332 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής ΕΛΟΤ 1801 (1) (2) (3) Κατασκευή εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής 334 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού (1) (2) (3) (1) (2) (3) 335 Κατασκευή ρολογιών (1) (2) (3) 34 Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 341 Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων 342 Κατασκευή αμαξωμάτων για αυτοκίνητα οχήματα, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 343 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους 351 Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών κάθε είδους 352 Κατασκευή σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών και τροχαίου υλικού 353 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 26 από 68

27 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Κατασκευή μοτοσυκλετών και ποδηλάτων 355 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών μ.α.κ. 36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 361 Κατασκευή επίπλων (1) (2) (3) 362 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών (1) (2) (3) 363 Κατασκευή μουσικών οργάνων (1) (2) (3) 364 Κατασκευή αθλητικών ειδών (1) (2) (3) 365 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους (1) (2) (3) 37 Ανακύκλωση 366 Διάφορες άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες μ.α.κ. 371 Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων 372 Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (1) (2) (3) 40 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού 401 Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 402 Παραγωγή φυσικού αερίου, διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών 403 Παραγωγή και διανομή ατμού και ζεστού νερού Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 27 από 68

28 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 410 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού (1) (3) (4) (4) 45 Κατασκευές 451 Προετοιμασία εργοταξίου (3) (2) (1) 452 Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους, έργα πολιτικού μηχανικού (3) (2) (1) 453 Τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων (3) (2) (1) 454 Αποπεράτωση κτιρίων (3) (2) (1) 455 Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή (3) (2) (1) 50 Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, λιανική πώληση καυσίμων οχημάτων 501 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων (1) (2) (3) 502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων (1) 503 Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων οχημάτων 504 Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 505 Λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων (1) (1) (1) Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 28 από 68

29 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 511 Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 512 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων και ζώντων ζώων (1) (1) 513 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού (2) (1) 514 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης (1) 515 Χονδρικό εμπόριο μη αγροτικών ενδιάμεσων προϊόντων, απορριμμάτων και υπολειμμάτων 518 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και συναφών ειδών (2) (1) (1) 519 Λοιπό χονδρικό εμπόριο (1) 52 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 521 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα κατστήματα (1) 522 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα (2) (1) 523 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών και ειδών τουαλέτας 524 Λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 525 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (1) (1) (1) Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 29 από 68

30 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 527 Λιανικό εμπόριο που δε διενεργείται σε καταστήματα (1) (1) 55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 551 Ξενοδοχεία (4) 552 Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ) και άλλες επιχειρήσεις παροχής κατλύματος για μικρή χρονική διάρκεια (4) 553 Εστιατόρια (4) 554 Μπαρ (4) 555 Καντίνες και τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ) (4) 60 Χερσαίες μεταφορές. Μεταφορές μέσω αγωγών 601 Σιδηροδρομικές μεταφορές (2) (1) 602 Άλλες χερσαίες μεταφορές (2) (1) 603 Μεταφορές μέσω αγωγών (2) (1) 61 Υδάτινες μεταφορές 611 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές (2) (1) 612 Μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών (2) (1) 62 Εναέριες μεταφορές 621 Προγραμματισμένες αεροπορικές μεταφορές (2) (1) Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 30 από 68

31 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Μη προγραμματισμένες αεροπορικές μεταφορές (2) (1) 63 Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες, δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 631 Διακίνηση και αποθήκευση φορτίων (2) (3) (1) 632 Άλλες βοηθητικές μεταφορικές δραστηριότητες (2) (3) (1) 633 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας μ.α.κ. (2) (1) 634 Δραστηριότητες άλλων γραφείων μεταφορών (2) (1) 64 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 641 Ταχυδρομικές δραστηριότητες (1) 642 Τηλεπικοινωνίες (1) (3) (4) (2) 65 Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 651 Ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί (1) (2) οργανισμοί, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία συντάξεων 652 Άλλοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (1) (2) 66 Ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 660 Ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (1) (2) 67 Δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 671 Δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εκτός από τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (1) (2) Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 31 από 68

32 Δευτεροβάθμιος Κωδικός Κλάδου Τριτοβάθμιος Κωδικός Κλάδου ΕΛΟΤ Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία 672 Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 701 Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία, οι οποίες αφορούν ιδιόκτητα ακίνητα (1) (2) (1) 702 Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων (1) 703 Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία, που εκτελούνται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης (1) 71 Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή, εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 711 Εκμίσθωση αυτοκίνητων (1) 712 Εκμίσθωση λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1) 713 Εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού (1) 72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 714 Εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης μ.α.κ. 721 Παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής (hardware) 722 Παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού (software) και προμήθεια λογισμικού (1) (1) (1) 723 Επεξεργασία δεδομένων (2) (1) 724 Δραστηριότητες σχετικές με τράπεζες δεδομένων (2) (1) Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 32 από 68

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιομηχανία τροφίμων 10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανία τροφίμων, ποτών: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2,61% Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 2. Παραγωγή χυμών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.42 Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων λιπών 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων 10.62 Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου 10.71 Αρτοποιία

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 10.31 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.42 Παραγωγή µαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 IANOYAΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 3. ΠΙΝΑΚΑΣ III : ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Σελίδα 5-6 4. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 51.966.605 21.526.576 141,41% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Νότια Ασία 12.045.684 3.545.282 239,77% Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 39.147.101 17.981.294 117,71% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Ν.Α. Ασία 314.030 93.638 235,37% 12 ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 16.642.761

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 614.655.866 525.271.909 17,02% Ευρωπαϊκή Ένωση 502.092.556 434.280.798 15,61% Ν.Α. Ευρώπη 55.940.419 45.956.249 21,73% Κ.Α.Κ. 50.364.903

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 46 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Ενισχύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Νέος Κύκλος Ενισχύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρίπολη: 28-6-2007 Νέος Κύκλος Ενισχύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 3 1. Αιτήματα ανά Γραφείο ΟΕΥ...3 2. Αιτήματα ανά Γεωγραφική Περιοχή...4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 6 3. Αιτήματα ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/2015 Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Λομβαρδίας 1

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Λομβαρδίας 1 ς 1 Η Λομβαρδία αποτελεί σημαντικό οικονομικό κέντρο της Ιταλίας και τη σημαντικότερη Περιφέρεια, όσον αφορά στο διμερές εμπόριο αγαθών με την Ελλάδα το 2015. Στη Λομβαρδία κατευθύνθηκε το 24% των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012 Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος ) Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., κατά το διάστημα του α εξαμήνου οι ελληνικές εξαγωγές (εξαιρουμένων των καυσίμων) ανήλθαν σε 15,7

Διαβάστε περισσότερα

1.15 3.15 4.15 7.15 15.81 / 15.82 15.91 to 15.97 15.98 2.28 4.28 5.28 7.28 1.29 2.29 3.29 5.29 1.24 2.24 3.24 4.24 5.24 6.24 7.24 1.26 2.26 3.

1.15 3.15 4.15 7.15 15.81 / 15.82 15.91 to 15.97 15.98 2.28 4.28 5.28 7.28 1.29 2.29 3.29 5.29 1.24 2.24 3.24 4.24 5.24 6.24 7.24 1.26 2.26 3. 2012 Εγχειρίδιο Χρήστη Υπολογιστικό εργαλείο για τη διάγνωση, χαρακτηρισµό και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε βιοµηχανικούς κλάδους. Φάση αναζήτησης www.pineaudit.eu Απαλλακτική ρήτρα Την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 17,1% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ 25.01.2013 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ. Μακεδονία (2) Δ. Μακεδονία (3) Ήπειρος (4) Στερεά Ελλάδα (5) Θεσσαλία (6) Ιόνια (7) Δ. Ελλάδα (8) Πελοπόννησος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αποστολή μας η

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Κ.Π. INTERREG III A (ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ / ΠΓ Μ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / ΑΛΒΑΝΙΑ) Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Business Unit: CON No of Pages: 5 Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ. 92 αβγών με το κέλυφος, που διατίθενται νωπά 46.17.11.01 αγροτικών ακατέργαστων προϊόντων γενικά 46.11.19.01 αγροτικών προϊόντων από γεωργικούς μεσολαβητικούς οργανισμούς 46.19.10.07 αγροτικών πρώτων υλών

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Νοέμβριος 2014. Επιμέλεια Κ.Ε.Α.Ο.

2 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Νοέμβριος 2014. Επιμέλεια Κ.Ε.Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Νοέμβριος 2014 Επιμέλεια Κ.Ε.Α.Ο. Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ KOINOTIKΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III» Ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Οι κυριότερες ελληνικές εξαγωγές στη Σλοβενία (αφίξεις προϊόντων από τη χώρα μας) περιλαμβάνουν: ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (κυρίως έλαια πετρελαίου), ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ (Οξείδιο & υδροξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Ν.Ε.Ε. 200_ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Πρόγραµµα Επιχορήγησης ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2009 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.02.2006 COM(2006) 39 τελικό 2006/0011 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση της στατιστικής ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 2012-2011 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 2012/11 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2011 72,887,476 68,122,417 61,571,878

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8% ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΣΤΑΤΣΤΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΗΣ ΒΟΜΗΧΑΝΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8% Η εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΔ 2008

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΔ 2008 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΔ 2008 10.39.22 Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος 10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2016, ετήσια αύξηση 1,8% Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνειι τους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Tel: Fax:

Tel: Fax: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών & μιικρών επιχειρήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών & μιικρών επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών & μιικρών επιχειρήσεων Ενισχυόμενοι κλάδοι δραστηριότητας (ενδεικτικός κατάλογος) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 1. Βιομηχανία τροφίμων (ζυμαρικά, κακάο, σοκολάτα, ζαχαρώδη,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Απρίλιος 2015 Σύντομη Περιγραφη ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 108 Nikou Pattichi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα