ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Transcript

1

2 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 215

3 ISBN Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα Κυριάκου-Λιβέρη, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης Τάξης Εποπτεία Γιάννης Μουρουζίδης, Αν. Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού Γενική Ευθύνη Γιώργος Παναγίδης, Γενικός Διευθυντής Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή. ii

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αποτίμηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και της προσφοράς ενός οργανισμού προς την οικονομία και την κοινωνία έχει ως στόχο τη διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με τους στόχους και την αποστολή του και τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής καθώς και των ανάλογων διορθωτικών μέτρων. Η ανάγκη για αποτίμηση και αξιολόγηση καθίσταται ακόμα περισσότερο σημαντική σε δημόσιους οργανισμούς, όπως είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), για σκοπούς χρηστής διοίκησης και διαφάνειας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ, έχοντας ως γνώμονα την αποστολή της για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης «Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών των Δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ ». Η μελέτη αποτελεί βασικό εργαλείο αποτίμησης της διαχρονικής προσφοράς της ΑνΑΔ προς την κυπριακή οικονομία και τις επιχειρήσεις και τεκμηρίωσης της συμβολής της στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της. Στη μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις δραστηριότητες της ΑνΑΔ και των δικαιούχων επιχειρήσεων που κατέβαλαν τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο αναφοράς, το ύψος των χορηγιών κατάρτισης που δόθηκαν από την ΑνΑΔ για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της καθώς και το τέλος που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις. Τα ευρήματα της μελέτης παρέχουν σημαντική πληροφόρηση για εξέταση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης των στρατηγικών στοχεύσεων της ΑνΑΔ και για την εφαρμογή στοχευμένων ενεργειών για ποσοτική αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση των συμμετοχών των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της. Γιώργος Παναγίδης Γενικός Διευθυντής iii

5 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών των Δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ Εισαγωγή 2. Γενική εικόνα δεικτών κάλυψης των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ 3. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 4. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά μέγεθος επιχείρησης 5. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά επαρχία 6. Συμπεράσματα iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ iii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της μελέτης Έκταση της μελέτης Μεθοδολογία Περίγραμμα της μελέτης 3 2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά μέγεθος επιχείρησης Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά μέγεθος επιχείρησης Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά επαρχία Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά επαρχία ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ποσοστά κάλυψης στον τριτογενή τομέα Ποσοστά κάλυψης στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστά κάλυψης στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστά κάλυψης στο χονδρικό εμπόριο Ποσοστά κάλυψης στο λιανικό εμπόριο Ποσοστά κάλυψης στη μεταφορά και αποθήκευση Ποσοστά κάλυψης στις χερσαίες μεταφορές Ποσοστά κάλυψης στις πλωτές μεταφορές Ποσοστά κάλυψης στις αεροπορικές μεταφορές 32 v

7 Ποσοστά κάλυψης στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Ποσοστά κάλυψης στα ξενοδοχεία Ποσοστά κάλυψης στα εστιατόρια Ποσοστά κάλυψης στην ενημέρωση και επικοινωνία Ποσοστά κάλυψης στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στις τηλεπικοινωνίες Ποσοστά κάλυψης στην πληροφορική Ποσοστά κάλυψης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Ποσοστά κάλυψης στις τράπεζες Ποσοστά κάλυψης στις ασφάλειες Ποσοστά κάλυψης στις δραστηριότητες χρηματαγοράς και αντιπροσώπων ασφαλειών Ποσοστά κάλυψης στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας Ποσοστά κάλυψης στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών Ποσοστά κάλυψης στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών Ποσοστά κάλυψης στην έρευνα και ανάπτυξη Ποσοστά κάλυψης στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς Ποσοστά κάλυψης στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στη δημόσια διοίκηση και άμυνα Ποσοστά κάλυψης στην εκπαίδευση Ποσοστά κάλυψης στην υγεία και κοινωνική μέριμνα Ποσοστά κάλυψης στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Ποσοστά κάλυψης στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Ποσοστά κάλυψης στα ιδιωτικά νοικοκυριά Ποσοστά κάλυψης στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς Ποσοστά κάλυψης στον δευτερογενή τομέα Ποσοστά κάλυψης στη μεταποίηση Ποσοστά κάλυψης στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού 96 vi

8 Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος Ποσοστά κάλυψης στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες Ποσοστά κάλυψης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου Ποσοστά κάλυψης στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων Ποσοστά κάλυψης στις κατασκευές Ποσοστά κάλυψης στον πρωτογενή τομέα Ποσοστά κάλυψης στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία Ποσοστά κάλυψης στα ορυχεία και λατομεία ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-9 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Λευκωσίας 154 vii

9 5.2. Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Λεμεσού Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Λάρνακας Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Αμμοχώστου Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Πάφου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά μέγεθος επιχείρησης Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά επαρχία Καταληκτικές επισημάνσεις 174 viii

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτίμηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της καθώς και της προσφοράς της προς την οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου αποτελεί για την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) δραστηριότητα μεγάλης σημασίας. Στόχο αποτελεί η διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και αποκλίσεων και η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής και των ανάλογων διορθωτικών μέτρων με την παράλληλη εξυπηρέτηση της επιδίωξης για χρηστή διοίκηση και διαφάνεια. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ, έχοντας ως γνώμονα την αποστολή της για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης «Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών των Δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ ». Η μελέτη αποτελεί βασικό εργαλείο αποτίμησης της διαχρονικής προσφοράς της ΑνΑΔ προς την κυπριακή οικονομία και τις επιχειρήσεις και τεκμηρίωσης της συμβολής της στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της. Τα ευρήματα της μελέτης παρέχουν σημαντική πληροφόρηση για εξέταση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης των στρατηγικών στοχεύσεων της ΑνΑΔ και για την εφαρμογή στοχευμένων ενεργειών για ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των συμμετοχών των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της Σκοπός της μελέτης Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση των συμμετοχών των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά την περίοδο Η ανάλυση καλύπτει τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις δραστηριότητες της ΑνΑΔ και των δικαιούχων επιχειρήσεων που κατέβαλαν τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο αναφοράς, το ύψος των χορηγιών κατάρτισης που δόθηκαν από την ΑνΑΔ για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της καθώς και το τέλος που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις. Η ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών γίνεται σε σχέση με τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας και την επαρχία που δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων της. Μέσα από την αναλυτική και συγκριτική αυτή εξέταση επιδιώκεται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με την προσφορά της ΑνΑΔ προς το σύνολο των επιχειρήσεων. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι: Εξέταση και ανάλυση του δείκτη ποσοστού κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους την περίοδο Ο δείκτης υπολογίζεται με τη διαίρεση του ποσού των χορηγιών που δόθηκε από την ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις δραστηριότητες της με τις εισπράξεις τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που κατέβαλε το σύνολο των επιχειρήσεων. Εξέταση και ανάλυση του δείκτη ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ την περίοδο Ο δείκτης υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ με τον αριθμό δικαιούχων επιχειρήσεων που κατέβαλαν τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 1

11 Χορηγίες της ΑνΑΔ Εισπράξεις Τέλους Δείκτης Ποσοστού Κάλυψης Χορηγιών της ΑνΑΔ στις Εισπράξεις Τέλους Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας Μέγεθος Επιχείρησης Επαρχία Δείκτης Ποσοστού Κάλυψης Επιχειρήσεων από Δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός Επιχειρήσεων που Συμμετείχαν σε Δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός Δικαιούχων Επιχειρήσεων 1.2. Έκταση της μελέτης Η μελέτη καλύπτει το σύνολο των συμμετοχών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά την περίοδο

12 Διευκρινίζεται ότι στην ανάλυση περιλαμβάνονται τα Σχέδια στα οποία οι επιχειρήσεις λαμβάνουν χορηγίες για τη συμμετοχή απασχολουμένων τους και όχι όλα τα Σχέδια από τα οποία επωφελούνται, όπως είναι οι τοποθετήσεις ανέργων για απόκτηση εργασιακής πείρας Μεθοδολογία Για τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων της μελέτης αξιοποιήθηκαν στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΣΥΠΡΟ της ΑνΑΔ καθώς και στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις εισπράξεις του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, επαρχία και μέγεθος έγινε με βάση την ταξινόμηση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζονται στοιχεία μόνο για την περίοδο λόγω της μετάβασης από το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE 1 στο NACE 2 από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Περίγραμμα της μελέτης Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται ο σκοπός της μελέτης, η έκταση της και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική εικόνα των δεικτών κάλυψης των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ για την περίοδο Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι δείκτες ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους και ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ τόσο για το σύνολο των επιχειρήσεων όσο και κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης και επαρχία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών γίνεται σε σχέση με τους ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, τους 21 κύριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας καθώς και σε επιλεγμένους υποτομείς. Συγκεκριμένα, η ανάλυση περιλαμβάνει στοιχεία για το ύψος των χορηγιών της ΑνΑΔ προς επιχειρήσεις, τις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις, τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ καθώς και τον αριθμό δικαιούχων επιχειρήσεων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά μέγεθος επιχείρησης και επαρχία αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η ανάλυση περιλαμβάνει στοιχεία για το ύψος των χορηγιών της ΑνΑΔ προς επιχειρήσεις, τις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις, τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ καθώς και τον αριθμό δικαιούχων επιχειρήσεων κατά μέγεθος επιχείρησης και επαρχία. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διαπιστώσεις και συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της μελέτης ενώ καταγράφονται οι κύριες καταληκτικές επισημάνσεις που απορρέουν μέσα από την εικόνα που σχηματίστηκε από την ανάλυση των δεικτών. 3

13 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών των Δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ Εισαγωγή 2. Γενική εικόνα δεικτών κάλυψης των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ 3. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 4. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά μέγεθος επιχείρησης 5. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά επαρχία 6. Συμπεράσματα 4

14 2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η γενική εικόνα των δεικτών κάλυψης των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ την περίοδο Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι δείκτες ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους και οι δείκτες ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ για το σύνολο των επιχειρήσεων καθώς και κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης και επαρχία. Σημειώνεται ότι για τους δείκτες κάλυψης για το σύνολο των επιχειρήσεων παρουσιάζονται επίσης οι επιμέρους συνιστώσες των δεικτών που είναι το ύψος των χορηγιών της ΑνΑΔ προς επιχειρήσεις, οι εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις, ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ καθώς και ο αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων. Αναλυτικά στοιχεία για τους δείκτες κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης και επαρχία παρουσιάζονται στα σχετικά κεφάλαια της μελέτης Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους Όπως διαπιστώνεται από το Σχεδιάγραμμα 1, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, οι χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις παρουσίασαν σημαντική μείωση και κατά το 214 συνεχίζοντας την αρνητική τάση που παρουσιάστηκε το 213, συγκριτικά με το 212 που ήταν το έτος με τις μεγαλύτερες χορηγίες. Οι χορηγίες σε επιχειρήσεις κατά την περίοδο εμφάνισαν σημαντική άνοδο και από το 29 έφτασαν στα το 212 (+13,2% σε σύγκριση με το 29). Κατά το 213 όμως οι χορηγίες μειώθηκαν κατά -31,% σε σύγκριση με το 212. Κατά το 214, οι χορηγίες μειώθηκαν στα , δηλαδή κατά -37,5% σε σύγκριση με το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κατά το 214 οι συνολικές δαπάνες της ΑνΑΔ για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένων των Σχεδίων για τους ανέργους, ανήλθαν στα Έτσι οι χορηγίες σε επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 43,4% των συνολικών δαπανών. 5

15 Όπως φαίνεται από το Σχεδιάγραμμα 2, οι εισπράξεις τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από επιχειρήσεις σημείωσαν μείωση για τρίτη διαδοχική χρονιά. Οι εισπράξεις τέλους αυξήθηκαν από το 28 σε το 211, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,8%. Κατά το παρουσιάστηκε μείωση στις εισπράξεις τέλους κατά -6,9% τον χρόνο. Ως συνέπεια, οι εισπράξεις τέλους ανήλθαν στα μέσα στο 214, παρουσιάζοντας μείωση κατά -3,1% σε σύγκριση με το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Από εξέταση του Σχεδιαγράμματος 3 που παρουσιάζει τον δείκτη ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό κάλυψης χορηγιών σημείωσε έντονη αυξητική τάση κατά την περίοδο αλλά σημείωσε σημαντική μείωση την περίοδο Συγκεκριμένα, ενώ το 29 το ποσοστό ήταν 37,7% υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας στο 85,8% το 212 που αποτελεί και το μέγιστο σημείο του δείκτη για την περίοδο αυτή. Ο δείκτης στη συνέχεια παρουσίασε δραστική μείωση και έφτασε στο 42,7% μέσα στο 214. Η εξέλιξη του δείκτη αντικατοπτρίζει τη συνειδητή μετακίνηση των προτεραιοτήτων και πόρων της ΑνΑΔ, το 213 και 214, προς δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη/επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση. 1% 8% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,4% 85,8% 66,2% 6% 4% 39,4% 37,7% 46,8% 42,7% 2% %

16 2.2. Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ Όπως διαπιστώνεται από εξέταση του Σχεδιαγράμματος 4, ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις την περίοδο Συγκεκριμένα, ο αριθμός τους σημείωσε αξιόλογη μείωση την περίοδο και από επιχειρήσεις το 28 κατήλθε σε επιχειρήσεις το 21 (μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης -5,7%). Ακολούθως, ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ παρουσίασε σημαντική αύξηση και ανήλθε στις επιχειρήσεις το 211 (αύξηση +41,7% σε σύγκριση με το 21), που αποτελεί και τον μέγιστο αριθμό της περιόδου. Κατά το , παρουσιάστηκε σημαντική μείωση κατά -18,8% τον χρόνο με συνέπεια οι επιχειρήσεις το 214 να μειωθούν στις (-19,9%). 8. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Όπως φαίνεται από το Σχεδιάγραμμα 5, ο αριθμός των δικαιούχων επιχειρήσεων που κατέβαλαν τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού παρουσίασε σημαντική αύξηση την περίοδο με τον αριθμό τους να αυξάνεται από επιχειρήσεις το 28 σε επιχειρήσεις το 211 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,3%. Στη συνέχεια ωστόσο, ο αριθμός των δικαιούχων επιχειρήσεων άρχισε να μειώνεται και έφτασε στις επιχειρήσεις το 214 παρουσιάζοντας μείωση κατά -4,% σε σύγκριση με το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ που παρέχουν χορηγίες σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται επίσης μέσα από άλλες δραστηριότητες της ΑνΑΔ όπως είναι τα Σχέδια κατάρτισης και τοποθέτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας που απευθύνονται σε ανέργους. 7

17 Από εξέταση του Σχεδιαγράμματος 6, όπου παρουσιάζεται ο δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ, διαπιστώνεται ότι ο δείκτης σημείωσε σημαντικές διακυμάνσεις την περίοδο Συγκεκριμένα, ο δείκτης ακολούθησε σημαντική πτωτική τάση την περίοδο με το ποσοστό του να μειώνεται από 5,7% το 28 σε 4,6% το 21. Στη συνέχεια, ο δείκτης σημείωσε σημαντική αύξηση και έφτασε στο 6,7% το 212, αλλά το 214 μειώθηκε στο 5,%. Η εξέλιξη του δείκτη αντικατοπτρίζει τη συνειδητή μετακίνηση των προτεραιοτήτων και πόρων της ΑνΑΔ, το 213 και 214, προς δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη/επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση. 12% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 5,7% 5,% 4,6% 6,5% 6,7% 6,% 5,% 4% % Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Όπως διαπιστώνεται από το Σχεδιάγραμμα 7, ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους παρουσίασε γενικά διαχρονική αύξηση την περίοδο , με εξαίρεση τη δραστική μείωση στον πρωτογενή τομέα το 212. Κατά το , παρουσιάζεται σημαντική μείωση και στους τρεις ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης χορηγιών παρατηρείται στον δευτερογενή τομέα όπου παρουσίασε σημαντική αύξηση και από 5,9% το 21 ανήλθε στο 7,3% το 214. Ακολουθούν ο τριτογενής τομέας με το ποσοστό κάλυψης να μειώνεται ωστόσο από 46,% το 21 στο 37,2% το 214 και ο πρωτογενής τομέας όπου το ποσοστό κάλυψης βρίσκεται στο 31,8% το % 1% 8% 6% 4% 2% % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,9% 46,% 24,5% 85,5% 72,8% 52,7% 16,1% 81,6% 36,1% 93,9% 6,8% 7,3% 31,8% 31,8% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 37,2% 8

18 2.4. Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Από εξέταση του Σχεδιαγράμματος 8 διαπιστώνεται ότι ο δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ ακολουθεί την ίδια τάση με τον δείκτη ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους, αλλά παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το μεγαλύτερο με διαφορά ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ παρατηρείται στον δευτερογενή τομέα με το ποσοστό να αυξάνεται από 8,6% το 21 σε 9,8% το 214. Ακολουθούν με πιο μικρά ποσοστά κάλυψης ο τριτογενής τομέας που σημείωσε αύξηση από 4,% το 21 σε 4,4% το 214 και ο πρωτογενής τομέας που βρίσκεται μόλις στο 2,% το % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,6% 4,% 2,% 12,2% 4,4% 13,8% 5,6% 5,8% 2,5% 12,2% 5,2% 9,8% 4,4% 1,8% 2,% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 2.5. Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά μέγεθος επιχείρησης Όπως διαπιστώνεται από το Σχεδιάγραμμα 9, ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις σε όλες τις ομάδες μεγεθών επιχειρήσεων την περίοδο καθώς η πτώση που παρατηρήθηκε κατά το 29 ακολουθήθηκε από μια έντονα αυξητική τάση την περίοδο και μια δραστική μείωση την περίοδο Η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού κάλυψης σημειώθηκε στις επιχειρήσεις με μέγεθος 1-9 άτομα όπου από 29,9% το 28 αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε στο 11,6% το 212. Παρόλο που μέσα στο 214, το ποσοστό κάλυψης μειώθηκε δραστικά στο 53,5%, εντούτοις αυτό είναι το μεγαλύτερο από όλες τις ομάδες μεγεθών επιχειρήσεων. Σημαντική αύξηση του ποσοστού κάλυψης παρατηρήθηκε επίσης στις επιχειρήσεις με μέγεθος 1-49 άτομα. Συγκεκριμένα, μετά τη μικρή μείωση που παρατηρήθηκε το 29 (41,8% σε σύγκριση με 42,4% το 28), στη συνέχεια αυτό ανέκαμψε και σημείωσε 9

19 σημαντική αύξηση φτάνοντας στο 14,3% το 212, με δραστική μείωση όμως στη συνέχεια στο 52,3% το 214. Στις επιχειρήσεις με μέγεθος άτομα, παρουσιάζονται αυξομειώσεις από χρόνο σε χρόνο στα ποσοστά κάλυψης και από 36,6% το 28 βρισκόταν στο 37,5% το 214. Διακυμάνσεις σημειώθηκαν στις επιχειρήσεις με μέγεθος 25 άτομα και άνω όπου το ποσοστό κάλυψης μειώθηκε από 46,6% το 28 σε 23,6% το % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 92,4% 14,3% 11,6% 8% 87,6% 81,4% 69,4% 78,6% 62,% 6% 53,4% 6,8% 52,% 53,5% 4% 42,4% 36,6% 46,6% 41,6% 42,7% 41,8% 51,7% 41,% 39,8% 53,4% 45,6% 52,3% 37,5% 29,9% 2% 22,9% 23,6% % Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά μέγεθος επιχείρησης Από εξέταση του Σχεδιαγράμματος 1, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ παραμένει διαχρονικά σταθερό στα ίδια επίπεδα σε όλες τις ομάδες μεγεθών επιχειρήσεων παρά τις μεγάλες διαφορές που παρουσιάζει το ποσοστό κατά ομάδα μεγέθους. Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης εντοπίζεται στις επιχειρήσεις με μέγεθος 25 άτομα και άνω με το ποσοστό να ανέρχεται στο 92,9% το 214. Σημαντικό ποσοστό κάλυψης εντοπίζεται επίσης στις επιχειρήσεις με μέγεθος άτομα με το ποσοστό να ανέρχεται στο 65,2% το 214 ενώ στις επιχειρήσεις με μέγεθος 1-49 άτομα το ποσοστό παραμένει σε πιο χαμηλά επίπεδα 1

20 φτάνοντας στο 28,2% το 214. Σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης παρατηρείται στις επιχειρήσεις με μέγεθος 1-9 άτομα που ανήλθε στο 2,6% το 214. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 91,5% 93,5% 87,9% 95,8% 95,6% 94,2% 92,9% 8% 71,% 7,8% 63,8% 73,6% 74,3% 69,1% 65,2% 6% 4% 31,7% 3,6% 27,8% 35,7% 37,8% 34,1% 28,2% 2% 3,2% 2,5% 2,5% 3,8% 3,9% 3,3% 2,6% % Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά επαρχία Όπως διαπιστώνεται από το Σχεδιάγραμμα 11, ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους παρουσίασε διακυμάνσεις σε όλες τις επαρχίες την περίοδο καθώς η μείωση που παρατηρήθηκε το 29 ακολουθήθηκε από σημαντική αύξηση μέχρι το 212 και από δραστική μείωση την περίοδο Τη μεγαλύτερη αύξηση της περιόδου σημείωσε η επαρχία Πάφου με το ποσοστό κάλυψης να παρουσιάζει αύξηση από 37,8% το 28 σε 71,7% το 214. Ακολουθεί η επαρχία Αμμοχώστου με αύξηση του ποσοστού κάλυψης από 41,2% το 28 σε 62,1% το 214. Σχετικά μικρότερα ποσοστά κάλυψης για το 214 παρατηρούνται στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού με 47,9% και 43,9% αντίστοιχα ενώ το μικρότερο ποσοστό κάλυψης παρατηρείται στην επαρχία Λευκωσίας με 36,3%. 11

21 12% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 16,8% 19,9% 1% 9% 8% 93,1% 81,3% 11,% 9,1% 84,5% 92,8% 83,8% 7% 6% 5% 4% 3% 43,6% 45,4% 41,2% 43,4% 37,8% 4,1% 36,7% 34,3% 31,3% 3,7% 6,8% 53,2% 52,6% 45,% 44,% 75,1% 68,1% 76,6% 67,7% 65,5% 61,1% 71,7% 62,1% 47,9% 43,9% 36,3% 2% Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Αμμόχωστος Πάφος 2.8. Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά επαρχία Από εξέταση του Σχεδιαγράμματος 12, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε όλες τις επαρχίες παρά τις σημαντικές αυξομειώσεις που παρουσίασε την περίοδο καθώς η γενική πτωτική τάση που παρατηρήθηκε την περίοδο ακολουθήθηκε από σημαντική αύξηση την περίοδο και από δραστική μείωση την περίοδο Στη Λευκωσία εμφανίζεται διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κάλυψης μειώθηκε δραστικά την περίοδο και από 6,2% το 28 έφτασε στο 4,9% το 21, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε τη γενική ανοδική τάση και ανήλθε στο 7,5% το 212 αλλά το 214 το ποσοστό μειώθηκε στο 5,7%. Η Αμμόχωστος, παρά τη δραστική μείωση της περιόδου 28 21, όπου από 5,4% το 28 έφτασε στο 3,8% το 21 κατέχοντας το χαμηλότερο ποσοστό το συγκεκριμένο έτος, εντούτοις διατηρεί το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων κατά το 214 το οποίο έφτασε στο 5,%. 12

22 Η επαρχία Πάφου, παρά τις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν μέσα στην περίοδο αυτή, έχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης το οποίο ανήλθε στο 4,8% το 214. Τα μικρότερα ποσοστά κάλυψης κατά το 214, παρατηρήθηκαν στη Λεμεσό και Λάρνακα, όπου έφτασαν στο 4,4% και 4,1% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη μείωση της Λεμεσού μέσα στο 214, η οποία κατά το 213 κατείχε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 7,5% 7% 7,% 6,7% 6,5% 6,7% 6,3% 6,2% 6,3% 6% 5,7% 5,6% 6,2% 5,8% 5,7% 5% 5,4% 4,9% 4,8% 4,9% 4,8% 5,6% 5,1% 5,4% 5,3% 5,2% 5,1% 5,% 4,8% 4,4% 4,3% 4,4% 4,4% 4% 4,2% 4,2% 4,1% 3,8% 3% Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Αμμόχωστος Πάφος 13

23 3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαχρονικές τάσεις των δεικτών ποσοστών κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν τις τάσεις που αναδύονται σε σχέση με τα ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του τριτογενούς, του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα καθώς και σε επιλεγμένους υποτομείς. Δείκτες Ποσοστών Κάλυψης από Δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας Ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στον τριτογενή τομέα Ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στον πρωτογενή τομέα Ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στον δευτερογενή τομέα Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται αφορούν την περίοδο Αυτό οφείλεται στη μετάβαση από το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE 1 στο NACE 2 από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 21. Έτσι τα στοιχεία της περιόδου δεν είναι δυνατό να συγκριθούν με τα στοιχεία της περιόδου

24 Στο Σχεδιάγραμμα 13 παρουσιάζεται ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,1% 1% 85,5% 93,9% 8% 6% 4% 5,9% 46,% 72,8% 52,7% 81,6% 6,8% 7,3% 37,2% 2% 24,5% 36,1% 31,8% 31,8% % Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Ο δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,6% 4,% 2,% 12,2% 4,4% 13,8% 5,6% 5,8% 2,5% 12,2% 5,2% 9,8% 4,4% 1,8% 2,% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 15

25 3.1. Ποσοστά κάλυψης στον τριτογενή τομέα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στον τριτογενή τομέα 2.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στον τριτογενή τομέα 1% 8% 72,8% 81,6% 6% 46,% 6,8% 4% 37,2% 2% 16

26 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στον τριτογενή τομέα 6. Αριθμός επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 8% 6% 4% 4,% 5,6% 5,8% 5,2% 4,4% 2% % 17

27 Ποσοστά κάλυψης στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων 5.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων 1% 8% 6% 67,2% 79,1% 64,1% 4% 42,5% 39,1% 2% 18

28 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων 1.5 Αριθμός επιχειρήσεων στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 14% 12% 1% 9,6% 9,6% 8,1% 8% 6,7% 6,9% 6% 4% 19

29 Ποσοστά κάλυψης στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων 1.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων 2% 16% 153,9% 12% 118,9% 111,3% 8% 66,8% 76,4% 4% 2

30 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων 6 Αριθμός επιχειρήσεων στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 25% 2% 18,7% 18,7% 15% 12,8% 14,9% 11,5% 1% 21

31 Ποσοστά κάλυψης στο χονδρικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο χονδρικό εμπόριο 2.5. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στο χονδρικό εμπόριο Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στο χονδρικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο χονδρικό εμπόριο 1% 8% 75,7% 79,4% 69,3% 6% 4% 44,5% 46,9% 2% 22

32 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στο χονδρικό εμπόριο 8 Αριθμός επιχειρήσεων στο χονδρικό εμπόριο που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στο χονδρικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στο χονδρικό εμπόριο από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 16% 12% 12,5% 11,8% 1,5% 9,9% 8,8% 8% 4% 23

33 Ποσοστά κάλυψης στο λιανικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο λιανικό εμπόριο Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο λιανικό εμπόριο 1% 8% 61,5% 6% 45,2% 48,4% 4% 2% 34,7% 23,6% % 24

34 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στο λιανικό εμπόριο 5 Αριθμός επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 8% 6% 5,2% 5,5% 4,6% 4% 3,6% 3,6% 2% % 25

35 Ποσοστά κάλυψης στη μεταφορά και αποθήκευση Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη μεταφορά και αποθήκευση 1.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στη μεταφορά και αποθήκευση Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στη μεταφορά και αποθήκευση Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη μεταφορά και αποθήκευση 6% 4% 31,6% 4,7% 38,9% 3,7% 2% 18,6% % 26

36 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στη μεταφορά και αποθήκευση 15 Αριθμός επιχειρήσεων στη μεταφορά και αποθήκευση που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στη μεταφορά και αποθήκευση Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στη μεταφορά και αποθήκευση από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 12% 8% 6,9% 7,9% 7,6% 8,3% 6,4% 4% % 27

37 Ποσοστά κάλυψης στις χερσαίες μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις χερσαίες μεταφορές 12. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις χερσαίες μεταφορές Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις χερσαίες μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις χερσαίες μεταφορές 4% 3% 26,6% 2% 17,4% 18,7% 12,3% 1% 7,4% % 28

38 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις χερσαίες μεταφορές 5 Αριθμός επιχειρήσεων στις χερσαίες μεταφορές που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις χερσαίες μεταφορές Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις χερσαίες μεταφορές από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 8% 6% 4,9% 6,1% 4% 3,2% 3,7% 3,6% 2% % 29

39 Ποσοστά κάλυψης στις πλωτές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις πλωτές μεταφορές 5. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις πλωτές μεταφορές Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις πλωτές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις πλωτές μεταφορές 9% 69,9% 6% 38,1% 46,7% 3% 8,3% 8,% % 3

40 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις πλωτές μεταφορές 1 Αριθμός επιχειρήσεων στις πλωτές μεταφορές που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις πλωτές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις πλωτές μεταφορές από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 16% 12% 1,7% 8% 7,8% 6,7% 7,1% 4% 1,8% % 31

41 Ποσοστά κάλυψης στις αεροπορικές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις αεροπορικές μεταφορές Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις αεροπορικές μεταφορές Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις αεροπορικές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις αεροπορικές μεταφορές 1% 84,2% 88,6% 73,9% 5% 36,6% %,% 32

42 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις αεροπορικές μεταφορές 6 Αριθμός επιχειρήσεων στις αεροπορικές μεταφορές που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις αεροπορικές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις αεροπορικές μεταφορές από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 15% 14,3% 1% 8,3% 8,7% 5% 4,2% %,% 33

43 Ποσοστά κάλυψης στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 5% 4% 35,% 31,9% 32,% 3% 2% 24,4% 22,3% 1% % 34

44 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 9 Αριθμός επιχειρήσεων στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 16% 12,3% 12% 1,3% 1,7% 1,5% 9,4% 8% 4% 35

45 Ποσοστά κάλυψης στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 18% 16% 149,6% 14% 12% 1% 111,% 121,5% 8% 6% 4% 63,1% 38,7% 2% 36

46 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 1 Αριθμός επιχειρήσεων στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες % Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 15,4% 15% 13,2% 13,9% 13,5% 1% 8,1% 5% 37

47 Ποσοστά κάλυψης στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στα ξενοδοχεία και εστιατόρια 14% 1% 96,3% 99,9% 92,2% 6% 59,% 56,4% 2% 38

48 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στα ξενοδοχεία και εστιατόρια 4 Αριθμός επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία και εστιατόρια που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία και εστιατόρια από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 12% 9% 8,% 7,6% 8,1% 6% 5,7% 6,6% 3% % 39

49 Ποσοστά κάλυψης στα ξενοδοχεία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στα ξενοδοχεία Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στα ξενοδοχεία 2% 16% 143,% 129,2% 132,9% 12% 8% 86,3% 82,4% 4% 4

50 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στα ξενοδοχεία 2 Αριθμός επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 5% 4% 3% 24,6% 28,3% 31,3% 34,1% 35,4% 2% 1% 41

51 Ποσοστά κάλυψης στα εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στα εστιατόρια Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στα εστιατόρια Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στα εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στα εστιατόρια 8% 66,5% 6% 42,4% 45,% 4% 27,8% 28,8% 2% % 42

52 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στα εστιατόρια 2 Αριθμός επιχειρήσεων στα εστιατόρια που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στα εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στα εστιατόρια από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 8% 6% 4% 3,3% 3,6% 4,8% 3,8% 4,2% 2% % 43

53 Ποσοστά κάλυψης στην ενημέρωση και επικοινωνία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην ενημέρωση και επικοινωνία Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην ενημέρωση και επικοινωνία Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην ενημέρωση και επικοινωνία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην ενημέρωση και επικοινωνία 16% 133,7% 12% 116,3% 91,2% 8% 4% 56,8% 49,7% % 44

54 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην ενημέρωση και επικοινωνία 25 Αριθμός επιχειρήσεων στην ενημέρωση και επικοινωνία που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην ενημέρωση και επικοινωνία Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην ενημέρωση και επικοινωνία από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 17,5% 16% 16,% 14,2% 12% 12,1% 11,7% 8% 45

55 Ποσοστά κάλυψης στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες 6. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες 16% 12% 12,1% 121,4% 8% 62,1% 4% 35,8% 18,3% % 46

56 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες 9 Αριθμός επιχειρήσεων στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 16% 12% 9,2% 14,1% 14,4% 12,5% 1,2% 8% 4% 47

57 Ποσοστά κάλυψης στις τηλεπικοινωνίες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις τηλεπικοινωνίες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις τηλεπικοινωνίες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις τηλεπικοινωνίες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις τηλεπικοινωνίες 14% 19,3% 1% 9,1% 65,8% 6% 39,7% 36,% 2% 48

58 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις τηλεπικοινωνίες 2 Αριθμός επιχειρήσεων στις τηλεπικοινωνίες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις τηλεπικοινωνίες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις τηλεπικοινωνίες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 4% 3% 21,7% 2% 13,8% 14,1% 14,3% 15,4% 1% % 49

59 Ποσοστά κάλυψης στην πληροφορική Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην πληροφορική Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην πληροφορική Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην πληροφορική Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην πληροφορική 24% 22% 2% 18% 16% 179,% 187,8% 154,6% 14% 12% 1% 8% 113,6% 91,1% 6% 5

60 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην πληροφορική 12 Αριθμός επιχειρήσεων στην πληροφορική που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην πληροφορική Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην πληροφορική από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 13,5% 17,7% 2,1% 15,3% 12,1% 1% % 51

61 Ποσοστά κάλυψης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 6% 5% 44,5% 46,1% 4% 36,2% 3% 2% 21,9% 16,2% 1% 52

62 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 3 Αριθμός επιχειρήσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 16,3% 19,4% 17,5% 16,% 11,6% 1% % 53

63 Ποσοστά κάλυψης στις τράπεζες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις τράπεζες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις τράπεζες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις τράπεζες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις τράπεζες 5% 4% 39,2% 42,7% 42,1% 3% 2% 17,9% 1% 8,7% % 54

64 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις τράπεζες Αριθμός επιχειρήσεων στις τράπεζες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις τράπεζες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις τράπεζες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 8% 6% 42,6% 48,6% 44,1% 42,9% 4% 24,% 2% % 55

65 Ποσοστά κάλυψης στις ασφάλειες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις ασφάλειες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις ασφάλειες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις ασφάλειες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις ασφάλειες 8% 6% 56,% 42,4% 4% 2% 25,4% 29,3% 27,9% % 56

66 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις ασφάλειες 8 Αριθμός επιχειρήσεων στις ασφάλειες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις ασφάλειες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις ασφάλειες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 15% 11,7% 1% 6,7% 9,7% 6,2% 7,8% 5% % 57

67 Ποσοστά κάλυψης στις δραστηριότητες χρηματαγοράς και αντιπροσώπων ασφαλειών Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις δραστηριότητες χρηματαγοράς και αντιπροσώπων ασφαλειών 3. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις δραστηριότητες χρηματαγοράς και αντιπροσώπων ασφαλειών Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις δραστηριότητες χρηματαγοράς και αντιπροσώπων ασφαλειών Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις δραστηριότητες χρηματαγοράς και αντιπροσώπων ασφαλειών 1% 8% 67,6% 72,6% 6% 4% 43,6% 47,5% 2% 14,3% % 58

68 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις δραστηριότητες χρηματαγοράς και αντιπροσώπων ασφαλειών 8 Αριθμός επιχειρήσεων στις δραστηριότητες χρηματαγοράς και αντιπροσώπων ασφαλειών που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις δραστηριότητες χρηματαγοράς και αντιπροσώπων ασφαλειών Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις δραστηριότητες χρηματαγοράς και αντιπροσώπων ασφαλειών από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 15% 1% 9,% 1,1% 1,2% 9,2% 7,1% 5% % 59

69 Ποσοστά κάλυψης στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 15% 115,1% 1% 88,9% 82,% 62,9% 5% 48,1% % 6

70 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 6 Αριθμός επιχειρήσεων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 1% 8% 6% 5,9% 6,2% 5,9% 5,3% 4% 4,% 2% % 61

71 Ποσοστά κάλυψης στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 5.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 18% 14% 117,4% 14,3% 17,5% 1% 6% 7,3% 57,7% 2% 62

72 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 9 Αριθμός επιχειρήσεων στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 16,7% 16,7% 15,% 1% 1,1% 1,8% % 63

73 Ποσοστά κάλυψης στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 12% 92,2% 8% 72,% 79,3% 5,6% 52,7% 4% % 64

74 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 4 Αριθμός επιχειρήσεων στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 18,6% 19,1% 17,7% 12,6% 14,4% 1% % 65

75 Ποσοστά κάλυψης στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών 12% 97,8% 8% 79,2% 77,1% 58,8% 4% 29,7% % 66

76 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών 16 Αριθμός επιχειρήσεων στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 15% 1% 8,7% 11,7% 1,8% 1,% 7,9% 5% % 67

77 Ποσοστά κάλυψης στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών 8% 6% 571,5% 525,9% 4% 2% 194,5% 394,9% 247,2% % 68

78 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών 25 Αριθμός επιχειρήσεων στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 4% 3% 27,5% 27,4% 25,5% 2% 13,6% 13,1% 1% % 69

79 Ποσοστά κάλυψης στην έρευνα και ανάπτυξη Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην έρευνα και ανάπτυξη Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην έρευνα και ανάπτυξη Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην έρευνα και ανάπτυξη Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην έρευνα και ανάπτυξη 3% 241,1% 2% 24,3% 184,7% 1% 77,2% 16,8% % 7

80 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην έρευνα και ανάπτυξη 2 Αριθμός επιχειρήσεων στην έρευνα και ανάπτυξη που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην έρευνα και ανάπτυξη Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην έρευνα και ανάπτυξη από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 4% 3% 26,% 2% 21,6% 2,4% 1% 1,4% 8,5% % 71

81 Ποσοστά κάλυψης στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς 2% 15% 135,2% 12,3% 1% 5% 59,4% 72,% 46,5% % 72

82 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς 8 Αριθμός επιχειρήσεων στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 17,8% 15,3% 12,9% 1% 8,9% 8,8% % 73

83 Ποσοστά κάλυψης στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 25. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2% 15% 123,1% 131,8% 1% 57,3% 63,7% 6,5% 5% % 74

84 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Αριθμός επιχειρήσεων στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες % Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 1,9% 1% 7,9% 8,7% 7,2% 5% 3,9% % 75

85 Ποσοστά κάλυψης στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 4. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 8% 62,4% 6% 41,8% 45,4% 4% 3,3% 25,3% 2% % 76

86 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2 Αριθμός επιχειρήσεων στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες % Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 1% 9,3% 8,4% 5,9% 6,7% 6,7% 5% % 77

87 Ποσοστά κάλυψης στη δημόσια διοίκηση και άμυνα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στη δημόσια διοίκηση και άμυνα Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στη δημόσια διοίκηση και άμυνα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στη δημόσια διοίκηση και άμυνα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη δημόσια διοίκηση και άμυνα 8% 6% 4% 42,9% 48,6% 38,4% 45,1% 38,3% 2% % 78

88 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στη δημόσια διοίκηση και άμυνα 15 Αριθμός επιχειρήσεων στη δημόσια διοίκηση και άμυνα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στη δημόσια διοίκηση και άμυνα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στη δημόσια διοίκηση και άμυνα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 4% 3% 2% 21,8% 21,8% 18,2% 19,5% 19,5% 1% % 79

89 Ποσοστά κάλυψης στην εκπαίδευση Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην εκπαίδευση Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην εκπαίδευση Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην εκπαίδευση Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην εκπαίδευση 1% 8% 6% 61,5% 67,4% 4% 33,9% 37,3% 25,9% 2% % 8

90 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην εκπαίδευση 2 Αριθμός επιχειρήσεων στην εκπαίδευση που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην εκπαίδευση Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην εκπαίδευση από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 15% 11,1% 11,9% 1% 9,5% 5,8% 6,5% 5% % 81

91 Ποσοστά κάλυψης στην υγεία και κοινωνική μέριμνα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην υγεία και κοινωνική μέριμνα Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην υγεία και κοινωνική μέριμνα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην υγεία και κοινωνική μέριμνα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην υγεία και κοινωνική μέριμνα 25% 2% 15% 155,9% 176,9% 1% 99,1% 95,9% 67,2% 5% % 82

92 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην υγεία και κοινωνική μέριμνα 3 Αριθμός επιχειρήσεων στην υγεία και κοινωνική μέριμνα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην υγεία και κοινωνική μέριμνα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην υγεία και κοινωνική μέριμνα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 25% 2% 15% 12,1% 14,7% 15,4% 11,1% 1% 7,5% 5% % 83

93 Ποσοστά κάλυψης στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 1% 8% 62,4% 6% 53,9% 48,% 4% 29,2% 35,6% 2% % 84

94 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 1 Αριθμός επιχειρήσεων στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 1% 8% 7,% 6% 5,7% 5,8% 4% 2,8% 3,6% 2% % 85

95 Ποσοστά κάλυψης στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 2% 15% 138,4% 112,8% 1% 61,5% 75,8% 5% 3,4% % 86

96 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 3 Αριθμός επιχειρήσεων στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 15% 1% 8,8% 8,5% 5% 6,5% 6,% 4,4% % 87

97 Ποσοστά κάλυψης στα ιδιωτικά νοικοκυριά Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στα ιδιωτικά νοικοκυριά Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στα ιδιωτικά νοικοκυριά Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στα ιδιωτικά νοικοκυριά Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στα ιδιωτικά νοικοκυριά 3% 2,3% 2% 1,6% 1%,6%,6%,1% % 88

98 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στα ιδιωτικά νοικοκυριά 1 Αριθμός επιχειρήσεων στα ιδιωτικά νοικοκυριά που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στα ιδιωτικά νοικοκυριά Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στα ιδιωτικά νοικοκυριά από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 1% %,%,%,%,%,% 89

99 Ποσοστά κάλυψης στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς 25% 2% 18,3% 15% 1% 1,4% 5% % 4,3%,8%,% 9

100 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς 2 Αριθμός επιχειρήσεων στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 15% 1% 1,% 9,1% 1,% 11,1% 5%,% % 91

101 3.2. Ποσοστά κάλυψης στον δευτερογενή τομέα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στον δευτερογενή τομέα 8.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στον δευτερογενή τομέα 14% 16,1% 1% 85,5% 93,9% 7,3% 6% 5,9% 2% 92

102 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στον δευτερογενή τομέα 2. Αριθμός επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 15% 12,2% 13,8% 12,2% 1% 8,6% 9,8% 5% % 93

103 Ποσοστά κάλυψης στη μεταποίηση Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στη μεταποίηση Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στη μεταποίηση Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στη μεταποίηση Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη μεταποίηση 16% 124,3% 12% 95,7% 12,5% 8% 57,9% 69,% 4% % 94

104 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στη μεταποίηση 7 Αριθμός επιχειρήσεων στη μεταποίηση που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στη μεταποίηση Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στη μεταποίηση από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 25% 2% 15% 12,% 13,4% 15,1% 13,5% 12,1% 1% 5% % 95

105 Ποσοστά κάλυψης στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού 1.2. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού 12% 1,4% 8% 71,1% 74,% 43,9% 49,9% 4% % 96

106 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού 16 Αριθμός επιχειρήσεων στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 4% 3% 2% 16,6% 16,3% 2,1% 19,7% 18,7% 1% % 97

107 Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος 15% 1% 11,8% 11,5% 53,6% 63,3% 5% 26,4% % 98

108 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος 4 Αριθμός επιχειρήσεων στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 15% 1% 6,8% 8,3% 7,1% 5,6% 5,9% 5% % 99

109 Ποσοστά κάλυψης στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου 4% 3% 2% 21,4% 19,5% 216,8% 288,4% 1% 79,3% % 1

110 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου 1 Αριθμός επιχειρήσεων στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 13,1% 14,7% 14,% 1,5% 12,2% 1% % 11

111 Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις 15% 15,5% 1% 82,1% 5% 36,2% 43,6% 56,7% % 12

112 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις 8 Αριθμός επιχειρήσεων στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις % Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 16,5% 15% 13,8% 11,7% 12,5% 1% 9,2% 5% % 13

113 Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων 3% 212,5% 2% 152,7% 176,9% 113,2% 1% 81,3% % 14

114 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων 5 Αριθμός επιχειρήσεων στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 5% 4% 35,6% 34,5% 37,8% 3% 27,5% 28,4% 2% 1% % 15

115 Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό 2% 15% 131,9% 114,7% 1% 93,5% 57,3% 64,7% 5% % 16

116 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό 2 Αριθμός επιχειρήσεων στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 17,9% 18,9% 14,1% 12,7% 14,5% 1% % 17

117 Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 12% 88,% 8% 5,1% 4% 22,3% 38,5% 36,4% % 18

118 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 6 Αριθμός επιχειρήσεων στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 2,2% 14,3% 12,6% 1% 9,3% 7,% % 19

119 Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 5. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 15% 15,8% 15,6% 1% 77,4% 5% 57,% 51,2% % 11

120 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 15 Αριθμός επιχειρήσεων στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 15% 1% 9,3% 1,1% 1,% 1,7% 8,1% 5% % 111

121 Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων 4% 3% 37,6% 2% 125,% 14,1% 213,8% 181,2% 1% % 112

122 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων 8 Αριθμός επιχειρήσεων στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 4% 3% 22,5% 2,5% 25,5% 23,2% 24,2% 2% 1% 113

123 Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες 2% 15% 159,1% 146,4% 1% 76,9% 1,7% 87,% 5% % 114

124 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες 12 Αριθμός επιχειρήσεων στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 1% 9,9% 1,5% 11,9% 1,3% 7,8% % 115

125 Ποσοστά κάλυψης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου 1% 8% 6% 55,6% 4% 4,8% 37,% 24,7% 35,% 2% % 116

126 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου 15 Αριθμός επιχειρήσεων στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου % Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 26,1% 21,9% 21,7% 2% 14,9% 1,6% % 117

127 Ποσοστά κάλυψης στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 2. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 15% 1% 98,4% 83,2% 88,7% 66,6% 5% 47,7% % 118

128 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 4 Αριθμός επιχειρήσεων στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 15,4% 15,7% 16,8% 16,2% 16,2% 1% % 119

129 Ποσοστά κάλυψης στις κατασκευές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις κατασκευές Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις κατασκευές Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις κατασκευές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις κατασκευές 15% 1% 81,3% 1,% 11,9% 79,4% 5% 43,7% % 12

130 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις κατασκευές 12 Αριθμός επιχειρήσεων στις κατασκευές που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις κατασκευές Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις κατασκευές από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 15% 11,4% 12,7% 11,2% 1% 6,5% 7,9% 5% % 121

131 3.3. Ποσοστά κάλυψης στον πρωτογενή τομέα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στον πρωτογενή τομέα 3. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στον πρωτογενή τομέα 8% 6% 52,7% 4% 2% 24,5% 36,1% 31,8% 31,8% % 122

132 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στον πρωτογενή τομέα 15 Αριθμός επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 6% 4,4% 4% 2,5% 2% 2,% 1,8% 2,% % 123

133 Ποσοστά κάλυψης στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία 8% 6% 53,3% 4% 2% 2,1% 18,7% 23,8% 28,2% % 124

134 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία 12 Αριθμός επιχειρήσεων στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 6% 4% 4,% 2% 1,5% 1,7% 1,% 1,3% % 125

135 Ποσοστά κάλυψης στα ορυχεία και λατομεία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στα ορυχεία και λατομεία Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στα ορυχεία και λατομεία Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στα ορυχεία και λατομεία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στα ορυχεία και λατομεία 12% 9,3% 8% 4% 36,7% 5,9% 55,3% 44,5% % 126

136 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στα ορυχεία και λατομεία 3 Αριθμός επιχειρήσεων στα ορυχεία και λατομεία που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στα ορυχεία και λατομεία Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στα ορυχεία και λατομεία από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 4% 3% 2% 18,5% 16,7% 25,4% 22,2% 21,2% 1% % 127

137 4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαχρονικές τάσεις των δεικτών ποσοστών κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά μέγεθος επιχείρησης. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν τις τάσεις που αναδύονται σε σχέση με τα ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος 1-9 άτομα, 1-49 άτομα, άτομα και 25 άτομα και άνω καθώς και στις επιμέρους υποδιαιρέσεις των ομάδων αυτών. Δείκτες Ποσοστών Κάλυψης από Δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά Μέγεθος Επιχείρησης Ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος 1-9 άτομα Ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος 1-49 άτομα Ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος άτομα Ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος 25 και άνω Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται αφορούν την περίοδο

138 Στο Σχεδιάγραμμα 15 παρουσιάζεται ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά μέγεθος επιχείρησης την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,3% 9% 92,4% 87,6% 11,6% 81,4% 6% 3% 46,6% 42,4% 36,6% 29,9% 42,7% 41,8% 41,6% 22,9% 53,4% 51,7% 41,% 39,8% 62,% 53,4% 69,4% 6,8% 78,6% 52,% 45,6% 53,5% 52,3% 37,5% 23,6% % Ο δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά μέγεθος επιχείρησης την περίοδο παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 16. 1% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 91,5% 93,5% 87,9% 95,8% 95,6% 94,2% 92,9% 6% 71,% 7,8% 63,8% 73,6% 74,3% 69,1% 65,2% 4% 31,7% 3,6% 27,8% 35,7% 37,8% 34,1% 28,2% 2% 3,2% 2,5% 2,5% 3,8% 3,9% 3,3% 2,6% %

139 4.1. Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-9 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-9 άτομα 8.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-9 άτομα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-9 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-9 άτομα 12% 92,4% 11,6% 9% 81,4% 6% 53,4% 53,5% 3% 29,9% 22,9% %

140 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος 1-9 άτομα 4. Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-9 άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-9 άτομα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-9 άτομα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 6% 4% 3,2% 3,8% 3,9% 3,3% 2,5% 2,5% 2,6% 2% %

141 Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο 8. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο 6% 46,6% 47,9% 44,8% 4% 2% 16,9% 13,7% 24,5% 2,8% %

142 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο 6 Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 1%,9%,9%,9%,7%,6%,5%,6% %

143 Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα 4.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα 15% 1% 12,% 17,9% 98,4% 57,4% 58,3% 5% 28,% 23,4% %

144 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα 2. Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 1% 8% 6,7% 6,7% 6% 4% 4,9% 4,% 4,2% 5,7% 4,3% 2% %

145 Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα 4.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα 16% 12% 16,8% 123,9% 83,8% 8% 63,4% 65,2% 4% 37,5% 26,6% %

146 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα 2 Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 13,7% 11,1% 11,% 15,7% 16,3% 13,8% 11,7% 1% %

147 4.2. Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα 8.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα 15% 14,3% 1% 87,6% 78,6% 5% 42,4% 41,8% 51,7% 52,3% %

148 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα 3. Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 6% 4% 31,7% 3,6% 27,8% 35,7% 37,8% 34,1% 28,2% 2% %

149 Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα 4.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα 15% 1% 99,3% 17,7% 84,6% 58,1% 63,5% 5% 44,4% 4,7% %

150 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα 15 Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 6% 4% 24,9% 23,2% 21,7% 29,9% 31,5% 28,1% 23,6% 2% %

151 Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα 5.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα 15% 11,7% 1% 78,4% 73,9% 5% 4,8% 42,6% 46,7% 42,8% %

152 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα 12 Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 1% 8% 6% 4% 45,7% 45,7% 4,3% 47,9% 5,9% 46,1% 38,% 2% %

153 4.3. Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης άτομα 6.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης άτομα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης άτομα 12% 8% 62,% 69,4% 52,% 4% 36,6% 42,7% 41,% 37,5% %

154 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης άτομα 8 Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 16% 12% 8% 71,% 7,8% 63,8% 73,6% 74,3% 69,1% 65,2% 4% %

155 Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα 3.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα 12% 8% 68,9% 75,1% 42,3% 42,4% 42,9% 52,5% 46,3% 4% %

156 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα 6 Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 16% 12% 8% 67,2% 65,8% 58,6% 71,4% 7,1% 65,1% 64,2% 4% %

157 Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης άτομα 3.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης άτομα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης άτομα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης άτομα 1% 8% 6% 4% 32,% 43,% 39,5% 56,7% 65,1% 51,7% 31,3% 2% %

158 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης άτομα 4 Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 16% 12% 8% 77,9% 79,9% 73,4% 77,6% 81,9% 76,4% 66,8% 4% %

159 4.4. Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω 6.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω 1% 8% 6% 46,6% 41,6% 39,8% 53,4% 6,8% 45,6% 4% 23,6% 2% %

160 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω 15 Αριθμός επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 16% 12% 91,5% 93,5% 87,9% 95,8% 95,6% 94,2% 92,9% 8% 4% %

161 5. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαχρονικές τάσεις των δεικτών ποσοστών κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά επαρχία. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν τις τάσεις που αναδύονται σε σχέση με τα ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου. Λευκωσία Λεμεσός Ποσοστά Κάλυψης από Δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά Επαρχία Λάρνακα Αμμόχωστος Πάφος Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται αφορούν την περίοδο

162 Στο Σχεδιάγραμμα 17 παρουσιάζεται ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά επαρχία την περίοδο % 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 45,4% 43,6% 41,2% 43,4% 37,8% 4,1% 36,7% 34,3% 31,3% 3,7% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,8% 53,2% 52,6% 45,% 44,% 16,8% 93,1% 81,3% 75,1% 68,1% 19,9% 11,% 9,1% 84,5% 83,8% 76,6% 67,7% 61,1% 92,8% 65,5% ,7% 36,3% 62,1% 47,9% 43,9% Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Αμμόχωστος Πάφος Ο δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά επαρχία την περίοδο παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 18. 8% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,5% 7% 6% 5% 4% 6,2% 5,7% 5,4% 4,9% 5,6% 4,9% 4,8% 4,8% 4,4% 4,4% 4,3% 4,2% 4,2% 7,% 6,5% 6,7% 6,3% 6,3% 6,2% 5,6% 5,4% 5,1% 6,7% 5,8% 5,3% 5,2% 5,1% 5,7% 5,% 4,8% 4,4% 4,1% 3,8% 3% Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Αμμόχωστος Πάφος 153

163 5.1. Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Λευκωσίας Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην επαρχία Λευκωσίας 15.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις της επαρχίας Λευκωσίας Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις της επαρχίας Λευκωσίας Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις της επαρχίας Λευκωσίας 12% 9% 84,5% 6% 43,6% 4,1% 45,% 68,1% 61,1% 36,3% 3% %

164 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην επαρχία Λευκωσίας 3. Αριθμός επιχειρήσεων της επαρχίας Λευκωσίας που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων της επαρχίας Λευκωσίας Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων της επαρχίας Λευκωσίας από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 12% 8% 6,2% 5,6% 4,9% 7,% 7,5% 6,7% 5,7% 4% %

165 5.2. Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Λεμεσού Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην επαρχία Λεμεσού 8.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις της επαρχίας Λεμεσού Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις της επαρχίας Λεμεσού Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις της επαρχίας Λεμεσού 12% 9% 81,3% 76,6% 67,7% 6% 44,% 43,9% 3% 31,3% 3,7% %

166 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην επαρχία Λεμεσού 2. Αριθμός επιχειρήσεων της επαρχίας Λεμεσού που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων της επαρχίας Λεμεσού Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων της επαρχίας Λεμεσού από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 12% 8% 5,4% 4,8% 4,4% 6,7% 6,3% 5,8% 4,4% 4% %

167 5.3. Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Λάρνακας Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην επαρχία Λάρνακας 3.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις της επαρχίας Λάρνακας Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις της επαρχίας Λάρνακας Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις της επαρχίας Λάρνακας 12% 11,% 9% 75,1% 65,5% 6% 53,2% 47,9% 36,7% 34,3% 3% %

168 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην επαρχία Λάρνακας 1 Αριθμός επιχειρήσεων της επαρχίας Λάρνακας που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων της επαρχίας Λάρνακας Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων της επαρχίας Λάρνακας από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 12% 8% 4% 5,7% 4,2% 4,2% 5,6% 6,2% 5,2% 4,1% %

169 5.4. Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Αμμοχώστου Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην επαρχία Αμμοχώστου 2.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις της επαρχίας Αμμοχώστου Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις της επαρχίας Αμμοχώστου Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις της επαρχίας Αμμοχώστου 12% 9% 93,1% 9,1% 83,8% 6% 41,2% 43,4% 52,6% 62,1% 3% %

170 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην επαρχία Αμμοχώστου 4 Αριθμός επιχειρήσεων της επαρχίας Αμμοχώστου που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων της επαρχίας Αμμοχώστου Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων της επαρχίας Αμμοχώστου από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 12% 8% 4% 5,4% 4,3% 3,8% 5,1% 5,4% 5,1% 5,% %

171 5.5. Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Πάφου Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην επαρχία Πάφου 2.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις της επαρχίας Πάφου Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις της επαρχίας Πάφου Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις της επαρχίας Πάφου 15% 16,8% 19,9% 1% 92,8% 71,7% 6,8% 5% 37,8% 45,4% %

172 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην επαρχία Πάφου 8 Αριθμός επιχειρήσεων της επαρχίας Πάφου που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων της επαρχίας Πάφου Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων της επαρχίας Πάφου από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 12% 8% 4,9% 4,4% 4,8% 6,3% 6,5% 5,3% 4,8% 4% %

173 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών αναφορικά με τη διαχρονική προσφορά των προγραμμάτων της ΑνΑΔ την περίοδο , προκύπτουν συγκεκριμένες διαπιστώσεις και συμπεράσματα τα οποία καταγράφονται στο κεφάλαιο αυτό. Αυτά αφορούν τις χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις, τις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις καθώς και τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης και επαρχία. Τα συμπεράσματα της μελέτης εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής οι οποίες αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση των μελλοντικών σχεδιασμών που αφορούν τη χάραξη πολιτικής σε σχέση με την παραπέρα προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Συμπεράσματα Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά επαρχία Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά μέγεθος επιχείρησης Καταληκτικές επισημάνσεις 164

174 6.1. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας Στο Σχεδιάγραμμα 19 παρουσιάζεται ο μέσος όρος ποσοστών κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Υγεία και κοινωνική μέριμνα 119,% Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Μεταποίηση Ενημέρωση και επικοινωνία Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Κατασκευές Ξενοδοχεία και εστιατόρια Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων Σύνολο Εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Ορυχεία και λατομεία Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Εκπαίδευση Δημόσια διοίκηση και άμυνα Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Μεταφορά και αποθήκευση Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 98,6% 89,9% 89,5% 83,8% 81,3% 8,7% 79,4% 76,9% 63,4% 58,4% 55,5% 45,8% 45,2% 42,6% 41,% 38,6% 33,% 32,1% 28,8% Ετερόδικοι οργανισμοί και φορείς Ιδιωτικά νοικοκυριά 6,7% 1,1% % 5% 1% 15% Ο τομέας της Υγείας και κοινωνικής μέριμνας καταγράφει το μεγαλύτερο με διαφορά μέσο όρο ποσοστού κάλυψης χορηγιών την περίοδο με 119,%, ποσοστό το οποίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τον μέσο όρο του συνόλου (63,4%). Ακολουθούν οι τομείς των Επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων με 98,6%, της Μεταποίησης με 89,9% και της Ενημέρωσης και επικοινωνίας με 89,5%. 165

175 Στο Σχεδιάγραμμα 2 παρουσιάζεται ο μέσος όρος ποσοστών κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Ορυχεία και λατομεία Δημόσια διοίκηση και άμυνα Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου 2,8% 2,1% 19,% Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων Ενημέρωση και επικοινωνία Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Μεταποίηση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Κατασκευές Εκπαίδευση Εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Ετερόδικοι οργανισμοί και φορείς Μεταφορά και αποθήκευση Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Ξενοδοχεία και εστιατόρια Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Σύνολο Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 16,2% 16,1% 14,3% 13,9% 13,2% 12,1% 1,% 8,9% 8,2% 8,% 7,4% 7,4% 7,2% 6,8% 5,8% 5,5% 5,% Γεωργία, δασοκομία και αλιεία Ιδιωτικά νοικοκυριά,% 1,9% % 1% 2% 3% Τον μεγαλύτερο μέσο όρο ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ την περίοδο σημείωσε ο τομέας των Ορυχείων και λατομείων με 2,8%, επίδοση που είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του συνόλου (5,8%). Ακολουθούν οι τομείς της Δημόσιας διοίκησης και άμυνας με 2,1%, της Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με 19,% και των Χρηματοπιστωτικών οργανισμών με 16,2%. 166

176 Ο μέσος όρος των ποσοστών κάλυψης τόσο των χορηγιών όσο και των επιχειρήσεων στους κύριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας για την περίοδο παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα 21. Σημειώνεται ότι ο κάθετος και οριζόντιος άξονας εντός του σχεδιαγράμματος αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τους μέσους όρους των ποσοστών κάλυψης χορηγιών και επιχειρήσεων για το σύνολο των επιχειρήσεων την περίοδο Οι τομείς με τον μεγαλύτερο μέσο όρο ποσοστού κάλυψης τόσο χορηγιών όσο και επιχειρήσεων την περίοδο είναι η Υγεία και κοινωνική μέριμνα, οι Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, η Ενημέρωση και επικοινωνία και η Μεταποίηση. 25% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων O B 2% D K E 15% J C M Q 1% U P G H N I S F 5% A R L T % % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% Ποσοστό κάλυψης χορηγιών A: Γεωργία, δασοκομία και αλιεία B: Ορυχεία και λατομεία C: Μεταποίηση D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων F: Κατασκευές G: Εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Η: Μεταφορά και αποθήκευση I: Ξενοδοχεία και εστιατόρια J: Ενημέρωση και επικοινωνία K: Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες O: Δημόσια διοίκηση και άμυνα P: Εκπαίδευση Q: Υγεία και κοινωνική μέριμνα R: Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία S: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών T: Ιδιωτικά νοικοκυριά U: Ετερόδικοι οργανισμοί και φορείς Στο Σχεδιάγραμμα 22 παρουσιάζονται οι 1 επιμέρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τους μεγαλύτερους μέσους όρους ποσοστών κάλυψης χορηγιών και επιχειρήσεων την περίοδο Οι επιμέρους τομείς με τον μεγαλύτερο μέσο όρο ποσοστού κάλυψης τόσο χορηγιών όσο και επιχειρήσεων την περίοδο είναι οι Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, η Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου, η Κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων και η Παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. 167

177 Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων 5% 4% 3% 2% 1% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 ΟΙ 1 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ I55 G45 M72 H53 J62-63 C31-33 C19-21 C26-3 C16 % % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 4% 45% Ποσοστό κάλυψης χορηγιών C16: Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου C19-21: Παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων C26-3: Κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων C31-33: Κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες G45: Πώληση και επισκευή αυτοκινήτων H53: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες I55: Ξενοδοχεία J62-63: Πληροφορική M71: Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών M72: Έρευνα και ανάπτυξη Στο Σχεδιάγραμμα 23 παρουσιάζονται τα ποσοστά κάλυψης τόσο των χορηγιών όσο και των επιχειρήσεων στους 1 τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη απασχόληση το 21 και το 214. Οι τομείς με τη μεγαλύτερη απασχόληση που είχαν βελτίωση στα ποσοστά κάλυψης την περίοδο είναι οι Κατασκευές και η Μεταποίηση. Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% K214 H214 K21 J214 M214 I214 G214 H21 F21 G21 P214 P21 I21 C: Μεταποίηση F: Κατασκευές G: Εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων H: Μεταφορά και αποθήκευση I: Ξενοδοχεία και εστιατόρια J: Ενημέρωση και επικοινωνία K: Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες P: Εκπαίδευση T: Ιδιωτικά νοικοκυριά 168 J21C21 C214 M21 M71 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ 1 ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟ 21 ΚΑΙ 214 F214 2% T214 T21 % % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Ποσοστό κάλυψης χορηγιών

178 6.2. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά μέγεθος επιχείρησης Στο Σχεδιάγραμμα 24 παρουσιάζεται ο μέσος όρος ποσοστών κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά μέγεθος επιχείρησης την περίοδο Ο μεγαλύτερος μέσος όρος ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους την περίοδο εντοπίζεται στις επιχειρήσεις με μέγεθος 5-9 άτομα με 72,5%. Ακολουθούν με ποσοστά μεγαλύτερα από τον μέσο όρο του συνόλου (56,3%), οι επιχειρήσεις με μέγεθος 1-19 άτομα (71,2%), οι επιχειρήσεις με μέγεθος 2-4 άτομα (67,9%) και οι επιχειρήσεις με μέγεθος 2-49 άτομα (61,%). Επισημαίνεται το χαμηλό ποσοστό κάλυψης χορηγιών στις επιχειρήσεις με 1 άτομο που ανήλθε στο 3,8%. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,9% 72,5% 71,2% 2-49 Σύνολο ,9% 56,3% 61,% ,6% 44,5% 1 3,8% % 2% 4% 6% 8% Ο μέσος όρος ποσοστών κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά μέγεθος επιχειρήσεων την περίοδο παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 25. Όσο αυξάνεται το μέγεθος απασχόλησης των επιχειρήσεων τόσο αυξάνονται τα ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις με μέγεθος 25 άτομα και άνω κατέγραψαν τον μεγαλύτερο με διαφορά μέσο όρο ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ την περίοδο με 93,1%. Ακολουθούν με σχετικά ψηλά ποσοστά οι επιχειρήσεις με μέγεθος άτομα και 5-99 άτομα με 76,3% και 66,1% αντίστοιχα. Επισημαίνονται τα πολύ χαμηλά ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος 2-4 άτομα και 1 άτομο που ανήλθαν στο 5,2% και,7% αντίστοιχα. 169

179 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Σύνολο ,3% 5,6% 5,2%,7% 26,1% 44,9% 76,3% 66,1% 93,1% % 2% 4% 6% 8% 1% 12% Στο Σχεδιάγραμμα 26 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των ποσοστών κάλυψης τόσο των χορηγιών όσο και των επιχειρήσεων στις ομάδες μεγεθών επιχειρήσεων την περίοδο Σημειώνεται ότι ο κάθετος και οριζόντιος άξονας εντός του σχεδιαγράμματος αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τους μέσους όρους των ποσοστών κάλυψης χορηγιών και επιχειρήσεων για το σύνολο των επιχειρήσεων την περίοδο Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι ποσοστών κάλυψης τόσο χορηγιών όσο και επιχειρήσεων την περίοδο παρατηρούνται στις επιχειρήσεις μέσου και μεγάλου μεγέθους, δηλαδή στις επιχειρήσεις με μέγεθος 25 άτομα και άνω, τις επιχειρήσεις με μέγεθος άτομα και τις επιχειρήσεις με μέγεθος 5-99 άτομα. Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων 1% 8% 6% 4% 2% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ άτομα άτομα 5-99 άτομα 2-49 άτομα 1-19 άτομα 5-9 άτομα 1 άτομο 2-4 άτομα % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Ποσοστό κάλυψης χορηγιών Τα ποσοστά κάλυψης τόσο των χορηγιών όσο και των επιχειρήσεων στις ομάδες μεγεθών επιχειρήσεων το 28 και το 214 παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα

180 Οι ομάδες μεγεθών επιχειρήσεων που είχαν τη μεγαλύτερη με διαφορά βελτίωση στα ποσοστά κάλυψης την περίοδο είναι οι επιχειρήσεις με μέγεθος 2-4 άτομα, οι επιχειρήσεις με μέγεθος 5-9 άτομα και οι επιχειρήσεις με μέγεθος 25 άτομα και άνω. Σημαντική βελτίωση των ποσοστών κάλυψης παρουσίασαν επίσης οι επιχειρήσεις με μέγεθος 1-19 άτομα. Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 28 ΚΑΙ άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα 1-19 άτομα άτομα άτομα άτομα 1% 28 1 άτομο 1 άτομο 2-4 άτομα % % 2% 4% 6% 8% Ποσοστό κάλυψης χορηγιών 6.3. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά επαρχία Στο Σχεδιάγραμμα 28 παρουσιάζεται ο μέσος όρος ποσοστών κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά επαρχία την περίοδο Ο μεγαλύτερος μέσος όρος ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους την περίοδο σημειώθηκε στην επαρχία Πάφου με 75,%. Ακολουθούν με ποσοστά μεγαλύτερα από τον μέσο όρο του συνόλου των επιχειρήσεων (56,3%) οι επιχειρήσεις της επαρχίας Αμμοχώστου (66,6%) και της Λάρνακας (59,1%). Μικρότερο ποσοστό από τον μέσο όρο του συνόλου σημείωσαν οι επαρχίες Λευκωσίας (54,1%) και Λεμεσού (53,7%). 171

181 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Πάφος 75,% Αμμόχωστος 66,6% Λάρνακα 59,1% Σύνολο 56,3% Λευκωσία 54,1% Λεμεσός 53,7% % 3% 6% 9% Ο μέσος όρος ποσοστών κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά επαρχία την περίοδο παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 29. Η επαρχία Λευκωσίας αποτελεί τη μόνη επαρχία που σημείωσε μεγαλύτερο μέσο όρο ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από τον αντίστοιχο μέσο όρο του συνόλου των επιχειρήσεων με 6,2%. Ακολουθούν με πιο χαμηλά ποσοστά η Λεμεσός (5,4%) και η Πάφος (5,3%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Λευκωσία 6,2% Σύνολο 5,6% Λεμεσός 5,4% Πάφος 5,3% Λάρνακα 5,% Αμμόχωστος 4,9% % 2% 4% 6% 8% 172

182 Στο Σχεδιάγραμμα 3 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των ποσοστών κάλυψης τόσο των χορηγιών όσο και των επιχειρήσεων στις επαρχίες την περίοδο Σημειώνεται ότι ο κάθετος και οριζόντιος άξονας εντός του σχεδιαγράμματος αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τους μέσους όρους των ποσοστών κάλυψης χορηγιών και επιχειρήσεων για το σύνολο των επιχειρήσεων την περίοδο Τα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης τόσο χορηγιών όσο και επιχειρήσεων την περίοδο παρατηρούνται στις επαρχίες Πάφου, Αμμοχώστου και Λάρνακας. Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων 8% 7% 6% 5% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Αμμόχωστος Πάφος 4% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Ποσοστό κάλυψης χορηγιών Τα ποσοστά κάλυψης τόσο των χορηγιών όσο και των επιχειρήσεων στις επαρχίες το 28 και το 214 παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα 31. Οι επαρχίες που είχαν τη μεγαλύτερη με διαφορά βελτίωση στα ποσοστά κάλυψης την περίοδο είναι η Πάφος και η Αμμόχωστος. 8% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟ 28 ΚΑΙ 214 Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων 7% 6% 5% Λεμεσός 28 Λευκωσία Λευκωσία Λάρνακα 28 Πάφος 28 Λεμεσός 214 Αμμόχωστος 28 Λάρνακα 214 Αμμόχωστος 214 Πάφος 214 4% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Ποσοστό κάλυψης χορηγιών 173

183 6.4. Καταληκτικές επισημάνσεις Οι καταληκτικές επισημάνσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια απορρέουν μέσα από την εικόνα που σχηματίστηκε αναλύοντας τους δείκτες ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους και του ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ για το σύνολο των επιχειρήσεων καθώς και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης και επαρχία. Σύνολο (α) (β) (γ) Τόσο οι χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις όσο και οι εισπράξεις τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από επιχειρήσεις παρουσίασαν μειώσεις κατά το 214 (-37,5% και -3,1% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 213) και έφτασαν στα και αντίστοιχα. Λόγω σημαντικά μεγαλύτερης μείωσης στις χορηγίες, ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις σημείωσε δραστική μείωση και έφτασε στο 42,7% μέσα στο 214, σε σύγκριση με 66,2% το 213. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ που παρέχουν χορηγίες στις επιχειρήσεις παρουσίασε σημαντική μείωση κατά -19,9% το 214, με συνέπεια οι επιχειρήσεις να μειωθούν στις , ενώ ο αριθμός των δικαιούχων επιχειρήσεων έφτασε στις επιχειρήσεις το 214 με μείωση - 4,% σε σύγκριση με το 213. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ μειώθηκε στο 5,% σε σύγκριση με 6,% το 213. Η εξέλιξη των πιο πάνω δεικτών αντικατοπτρίζει τη συνειδητή μετακίνηση των προτεραιοτήτων και των πόρων της ΑνΑΔ, τα έτη 213 και 214, προς δράσεις που στοχεύουν στην κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής πείρας από τους ανέργους και βελτίωση της απασχολησιμότητας τους. Τομείς οικονομικής δραστηριότητας (α) (β) Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους το 214 παρατηρείται στον δευτερογενή τομέα με 7,3%, παρά τη σημαντική μείωση που παρουσίασε από το 213 (93,9%). Ακολουθεί ο τριτογενής τομέας με 37,2% ο οποίος επίσης μειώθηκε σε σύγκριση με το 213 (6,8%). Ο πρωτογενής τομέας παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 213, δηλαδή στο 31,8%. Ακολουθώντας την ίδια τάση με το ποσοστό κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους, ο μεγαλύτερος δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από 3 Κατά το 214 οι συνολικές δαπάνες της ΑνΑΔ για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένων των Σχεδίων για τους ανέργους, ανήλθαν στα Έτσι οι χορηγίες σε επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 43,4% των συνολικών δαπανών. 4 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ που παρέχουν χορηγίες σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται επίσης μέσα από άλλες δραστηριότητες της ΑνΑΔ όπως είναι τα Σχέδια κατάρτισης και τοποθέτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας που απευθύνονται σε ανέργους. 174

184 δραστηριότητες της ΑνΑΔ παραμένει στον δευτερογενή τομέα με ποσοστό 9,8% το 214 συγκριτικά με 12,2% το 213. Ακολουθούν ο τριτογενής και ο πρωτογενής τομέας με 4,4% και 2,% αντίστοιχα συγκριτικά με 5,2% και 1,8% το 213. (γ) (δ) Οι τομείς με τον μεγαλύτερο μέσο όρο ποσοστού κάλυψης τόσο χορηγιών όσο και επιχειρήσεων την περίοδο είναι η Υγεία και κοινωνική μέριμνα, οι Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, η Ενημέρωση και επικοινωνία και η Μεταποίηση. Με εξαίρεση τα Ιδιωτικά νοικοκυριά, οι τομείς που παρουσιάζουν τους μικρότερους δείκτες ποσοστού κάλυψης είναι η Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, οι Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία και η Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Οι παράγοντες της χαμηλής συμμετοχής δυνατό να αφορούν τα χαρακτηριστικά των τομέων αυτών, όπως είναι το μικρό μέγεθος επιχείρησης, τις δυσκολίες που έχουν στο να αποδεσμεύσουν προσωπικό, αλλά και την περιορισμένη παροχή προγραμμάτων κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η στοχευμένη παροχή δραστηριοτήτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του κάθε τομέα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για αύξηση της συμμετοχής τους σε συνδυασμό με την κατάλληλη ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα. Μέγεθος επιχείρησης (α) (β) (γ) Ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις σε όλες τις ομάδες μεγεθών επιχειρήσεων την περίοδο Η έντονα αυξητική τάση της περιόδου τερματίστηκε την περίοδο όταν και παρουσιάστηκαν δραστικές μειώσεις. Οι επιχειρήσεις με μέγεθος 1-9 άτομα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους το 214 (53,5%), παρόλο που βρίσκονται σχεδόν στο μισό συγκριτικά με το 212 (11,6%). Ακολουθούν οι επιχειρήσεις με μέγεθος 1 49 άτομα, με ποσοστό 52,3% το 214 σε σύγκριση με 78,6% το 213. Οι μεσαίες (5 249 άτομα) και οι μεγάλες (25 άτομα και άνω) επιχειρήσεις έχουν μικρότερα ποσοστά κάλυψης που ανήλθαν σε 37,5% και 23,6% αντίστοιχα (52,% και 45,6% το 213 αντίστοιχα). Το ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ παραμένει διαχρονικά σταθερό στα ίδια επίπεδα σε όλες τις ομάδες μεγεθών επιχειρήσεων παρά τις μεγάλες διαφορές που καταγράφει το ποσοστό ανά ομάδα μεγέθους και τις σημαντικές μειώσεις που εντοπίζονται κατά την περίοδο (δ) Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης εντοπίζεται στις επιχειρήσεις με μέγεθος 25 άτομα και άνω αφού πάνω από 9 στις 1 συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ. Το ποσοστό ανέρχεται στο 92,9% το 214 σε σύγκριση με 94,2% το 213. Σημαντικό ποσοστό κάλυψης εντοπίζεται επίσης στις επιχειρήσεις με μέγεθος άτομα όπου το ποσοστό ανήλθε στο 65,2% το 214 σε σύγκριση με 69,1% το

185 (ε) Παρόλο που οι επιχειρήσεις με μέγεθος 1-9 άτομα έχουν τον ψηλότερο δείκτη ποσοστού κάλυψης χορηγιών, εντούτοις κατέχουν το χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων, το οποίο είναι μόλις 2,6% το 214 σε σύγκριση με 3,3% το 213. (στ) Η περιορισμένη συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ αναδεικνύει τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές εξαιτίας του μεγέθους τους. Η ελλιπής ενημέρωση, η αδυναμία οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και η δυσκολία αποδέσμευσης προσωπικού είναι λόγοι που περιορίζουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης. Η αύξηση της συμμετοχής τους δυνατό να προκύψει μέσα από την παροχή προγραμμάτων τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους από πλευράς τόσο περιεχομένου όσο και μεθόδου παροχής της κατάρτισης, ιδιαίτερα με την αξιοποίηση ευέλικτων ρυθμίσεων (για παράδειγμα μάθηση σε ενότητες μικρής διάρκειας εκτός ωρών εργασίας), μέσα από την ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα και μέσα από τη διαφώτιση για τα οφέλη από τη συμμετοχή σε δράσεις δια βίου μάθησης. Παράλληλα, το γεγονός ότι περιορισμένος αριθμός μικρών επιχειρήσεων επωφελείται με ψηλά ποσά χορηγιών, καταδεικνύει το σημαντικό όφελος που έχουν εκείνες οι μικρές επιχειρήσεις που αξιοποιούν τα Σχέδια της ΑνΑΔ. Επαρχία (α) (β) (γ) (δ) (ε) Τόσο ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους όσο και το ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ παρουσίασαν διακυμάνσεις σε όλες τις επαρχίες την περίοδο με δραστική μείωση το Παρόλο που η Πάφος κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ κατά το 214, με ποσοστό 71,7% σε σύγκριση με 92,8% το 213, εντούτοις είναι η τρίτη στη σειρά σε ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων, με 4,8% σε σύγκριση με 5,3% το 213. Αντίθετη εικόνα έχει η Λευκωσία που παρουσίασε το ψηλότερο ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων, το οποίο ανέρχεται στο 5,7% το 214 σε σύγκριση με 6,7% το 213 και το χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης χορηγιών (36,3% το 214 σε σύγκριση με 61,1% το 213). Η Αμμόχωστος, παρουσίασε το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό τόσο κάλυψης χορηγιών κατά το 214 με 62,1% (83,8% το 213) όσο και κάλυψης επιχειρήσεων με 5,% (5,1% το 213). Η σημαντική διαχρονική βελτίωση των δεικτών στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου αποτελεί ένδειξη της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων σε στοχευμένες δράσεις της ΑνΑΔ για αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Οι δράσεις αυτές είχαν ως συνέπεια τη συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων από τομείς (όπως ο Τουρισμός και οι Κατασκευές) στους οποίους βασίζονται ιδιαίτερα οι επαρχίες αυτές. Η παραπέρα αύξηση της συμμετοχής επιχειρήσεων από τις μικρότερες επαρχίες, σχετίζεται με την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης που να συμβαδίζουν με τα χαρακτηριστικά τους από πλευράς δραστηριοποίησης και μεγέθους. Η ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα, αξιοποιώντας τα κατάλληλα 176

186 κανάλια επικοινωνίας αποτελεί παράγοντα για περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής τους. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έτυχαν επεξεργασίας και παρουσιάστηκαν αναλυτικά στη μελέτη αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για εξέταση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης των στρατηγικών στοχεύσεων της ΑνΑΔ για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων και ενεργειών για την τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική ενίσχυση των συμμετοχών των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της. 177

187

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 1 1 2 1 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 218 ISBN 978-9963-43-331-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Συµµετοχής σε ραστηριότητες της ΑνΑ

είκτες Συµµετοχής σε ραστηριότητες της ΑνΑ είκτες Συµµετοχής σε ραστηριότητες της ΑνΑ 21-216 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 1 2 1 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 217 ISBN 978-9963-43-316-2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2008-2014 Η αποτίμηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της καθώς και της προσφοράς της προς την οικονομία και την κοινωνία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ 20-207 Η αποτίμηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και δράσεων της καθώς και της προσφοράς της προς την οικονομία και την κοινωνία της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2011-2017 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 1-2 0 1 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 24-21 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 4-2 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-805-1

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2010-2016 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 1 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-809-9

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 217-227 ISBN: 978-9963-43-313-1 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος T.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: 22515, Tηλεομοιότυπο: 22496949 Ιστοσελίδα: www.anad.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0-2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-750-8

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2009-2015 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 9-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 7-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISBN 978-9963-43-972-0 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2008-2014 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 24-21 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2000 2010 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τη χρονική περίοδο 2000 2010. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις Απασχόλησης στην Περιφέρεια Κρήτης & Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Ηράκλειο 8-10/12/2017 Γ. Ι. Ξανθός

Τάσεις Απασχόλησης στην Περιφέρεια Κρήτης & Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Ηράκλειο 8-10/12/2017 Γ. Ι. Ξανθός Τάσεις Απασχόλησης στην Περιφέρεια Κρήτης & Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο 8-10/12/2017 Γ. Ι. Ξανθός Η Κρήτη με μια ματιά 5% είναι η συνεισφορά της Κρήτης στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 2-2 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28 ISBN 978-9963-43-87-5

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα Προσφοράς. των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα Προσφοράς. των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα Προσφοράς των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 0 9

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 0 9

Διαβάστε περισσότερα

The Industrial Sector in Greece: the next day

The Industrial Sector in Greece: the next day The Industrial Sector in Greece: the next day Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) Καθηγητής Οικονομικών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών nvettas@aueb.gr American

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2000 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ISBN 978-9963-43-776-4

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα προσφοράς. των προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το

Πανόραµα προσφοράς. των προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το Πανόραµα προσφοράς των προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το 2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της µελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το, σε συσχετισµό µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ISBN 978-9963-43-812-9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 2 ISBN 9963-43 -718-4 3 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Σ Η Σ Ε Π Ι Χ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2015)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2015) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2015) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997 ISBN 9963-43 - 721-4 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ISBN 9963-43-764-8

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία και Ελληνική Οικονομία

Ελληνική Βιομηχανία και Ελληνική Οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ελληνική Βιομηχανία και Ελληνική Οικονομία Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού Έτη Πραγματικός πληθυσμός Περιφέρεια Ποσοστό μεταβολής Πραγματικός πληθυσμός Ελλάδα Ποσοστό μεταβολής 1971 207.385 8.768.641 1981 234.288 12,97 9.740.417 11,08 1991 257.479 9,89 10.259.900 5,33 2001 302.686

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 0 0 9 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ISBN 978-9963-43-845-7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα