Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας (Καθηγητής) (Απόφαση της 58 ης ΠΓΣ του ΤΟΔΑ του Παν. Πελοποννήσου )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας (Καθηγητής) (Απόφαση της 58 ης ΠΓΣ του ΤΟΔΑ του Παν. Πελοποννήσου 2 6 2011)"

Transcript

1 1 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Προπτυχιακής Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας Επιμέλεια: Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας (Καθηγητής) (Απόφαση της 58 ης ΠΓΣ του ΤΟΔΑ του Παν. Πελοποννήσου )

2 2 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΔΕ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Η Π.Δ.Ε. περιλαμβάνει : Εξώφυλλο (βλ. Υπόδειγμα παρακάτω) Αφιέρωση (προαιρετικά) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (προαιρετικά) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (βλ Υπόδειγμα παρακάτω) Κεφάλαιο Ι o ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο ΙΙ o ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφάλαιο ΙΙΙ o ΜΕΘΟΔΟΣ Κεφάλαιο ΙV o ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κεφάλαιο V o ΣΥΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο VI o ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κενό 8 σειρών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κενό 8 σειρών Τίτλος ΠΔΕ με έντονα πεζά στοιχεία μεγέθους 14 στιγμών & οι λέξεις να μην υπερβαίνουν τις 10 Κενό 8 σειρών Αριστοτελάκης Αριστοτέλης Α.Μ.: ΧΧΧΧΧΧΧ Κενό 10 σειρών ΣΠΑΡΤΗ: 2011

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.... iv ΠΕΡΙΛΗΨΗ. v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ.... vi ix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ. xii ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υποκεφάλαιο Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Υποκεφάλαιο Α 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Υποκεφάλαιο Α Υποκεφάλαιο ΑΒ Υποκεφάλαιο Β.. 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Υποκεφάλαιο Α Υποκεφάλαιο Β. 57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΣΥΖΗΤΗΣΗ.. 67

5 5 5.1 Υποκεφάλαιο Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 80 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 100

6 6 Γενικές Επισημάνσεις Όλη η ΠΔΕ γράφεται με τη γραμματοσειρά Times New Roman. Όλο το κείμενο είναι σε διπλό διάστημα με μέγεθος γραμματοσειράς 12 στιγμών. Όπου απαιτείται διαφορετική μορφοποίηση αναφέρεται στο παρόν υπόδειγμα. Στη διαμόρφωση σελίδας τα περιθώρια είναι 3 εκατοστά και στις τέσσερις πλευρές της κάθε σελίδας. Μετά την εξέταση της ΠΔΕ από την Τριμελή Επιτροπή, η ΠΔΕ υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, σε τέσσερα (4) αντίτυπα βιβλιοδετημένα και ένα (1), αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή pdf. Το ένα (1) αντίτυπο και η ηλεκτρονική μορφή του κειμένου κατατίθενται στη βιβλιοθήκη της Σχολής και τα τρία (3) αντίτυπα παραδίδονται στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής. 1. Εξώφυλλο Στο πάνω μέρος του εξώφυλλου γράφονται τα παρακάτω: 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (μέγεθος 18 στιγμών, έντονα) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (μέγεθος 16 στιγμών, έντονα). ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέγεθος 14 στιγμών, έντονα). 2. Σε απόσταση οκτώ (8) κενών σειρών, γράφεται «ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» (έντονα κεφαλαία στοιχεία 14 στιγμών). 3. Σε απόσταση οκτώ (8) κενών σειρών, γράφεται ο «τίτλος της ΠΔΕ» (έντονα πεζά στοιχεία μεγέθους 14 στιγμών). Οι λέξεις που περιέχονται στον τίτλο της ΠΔΕ να μην υπερβαίνουν τις Σε απόσταση οκτώ (8) κενών, ακολουθεί το «Ονοματεπώνυμο» του προπτυχιακού φοιτητή/τριας με έντονα πεζά στοιχεία 12 στιγμών και στην επόμενη σειρά αναγράφεται ο ΑΜ του φοιτητή/τριας. 5. Σε συνέχεια σε απόσταση 10 σειρών, αναγράφεται ο τόπος έδρας του Τμήματος και το έτος κατάθεσης της Π.Δ.Ε (ΣΠΑΡΤΗ 201Χ) (μέγεθος 12 στιγμών). Όλα όσα γράφονται στο εξώφυλλο είναι στο κέντρο (βλέπε Υπόδειγμα).

7 7 2. Σελίδα τίτλου και εξεταστικής επιτροπής Στη σελίδα ένα (i) μετά το εξώφυλλο, αναγράφεται μόνο ο τίτλος της ΠΔΕ, με έντονα πεζά στοιχεία μεγέθους 12 στιγμών στο κέντρο σε διάστημα δύο Γραμμών. Στη σελίδα δύο (ii) μετά το εξώφυλλο, στο μέσο της δεύτερης σελίδας αναγράφονται τα Ονοματεπώνυμα των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.), με έντονα πεζά στοιχεία μεγέθους 12 στιγμών, στο κέντρο σε διάστημα δύο γραμμών, ως εξής: Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή : 1) Ονοματεπώνυμο (ολογράφως), Ιδιότητα - Γνωστικό αντικείμενο, Τμήμα, Σχολή, Ίδρυμα, Κύριος (-α) Επιβλέπων (-ουσα). 2) Ονοματεπώνυμο (ολογράφως), Ιδιότητα - Γνωστικό αντικείμενο, Τμήμα, Σχολή, Ίδρυμα, Μέλος. 3) Ονοματεπώνυμο (ολογράφως), Ιδιότητα - Γνωστικό αντικείμενο, Τμήμα, Σχολή, Ίδρυμα, Μέλος. 3. Σελίδα αφιέρωσης της εργασίας Στη σελίδα τρία (iii), στο πάνω δεξιό μέρος αναγράφεται από τον υποψήφιο το πρόσωπο που αφιερώνει την εργασία (Times New Roman, πεζά 12 στιγμών, πλαγιαστά, έντονα), η οποία είναι προαιρετική). 4. Σελίδα αναγνώρισης (Acknowledgements) Στη σελίδα τέσσερα (iv), αναγράφονται Ευχαριστίες (τίτλος: έντονα κεφαλαία στοιχεία 14 στιγμών), των ατόμων που βοήθησαν για να εκπονηθεί η εργασία (κείμενο: Times New Roman, πεζά στοιχεία 12 στιγμών). 5. Σελίδα περίληψης στην Ελληνική γλώσσα Στη σελίδα πέντε (v), αναγράφεται η περίληψη στην Ελληνική γλώσσα. Η λέξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα σε απόσταση δύο εκατοστών από την κορυφή της σελίδας και στο κέντρο. Από κάτω αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και ο τίτλος της εργασίας. Μετά από ένα στίχο αναγράφεται το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να είναι γραμμένο σε μονό διάστημα και μόνο σε μία παράγραφο. Η περίληψη γράφεται σε παρελθόντα χρόνο και αποτελεί σύντομη περιγραφή της εργασίας που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις λέξεις. Με τη μικρότερη δυνατή σπατάλη χρόνου επιχειρείται να αναφερθεί το επιστημονικό κενό που καλύπτει η διεξαγωγή της μελέτης, οι μέθοδοι, οι υποθέσεις, οι μεταβλητές, η στατιστική ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε, τα αποτελέσματα των αναλύσεων και τα συμπεράσματα. Η περίληψη πρέπει να είναι

8 8 περιεκτική και ο αναγνώστης πρέπει να είναι σε θέση μελετώντας τη να αντιληφθεί τι πραγματοποίησε ο συγγραφέας. Στο τέλος του κειμένου αναγράφονται μέχρι πέντε λέξεις-κλειδιά. οι οποίες είναι σχετικές με το θέμα της Π.Δ.Ε., και απαραίτητες για την τεκμηρίωση. Οι λέξεις αυτές παρατίθενται σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Λέξεις κλειδιά: λέξη 1, λέξη 2, λέξη 3, λέξη 4, λέξη 5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περίληψη καλό είναι να μην ξεπερνά τη μία σελίδα. 6. Σελίδες περιεχομένων Στη σελίδες αυτές (vi, vii, iix), αναγράφονται τα περιεχόμενα, με αντιστοίχηση του κάθε κεφαλαίου στην ανάλογη σελίδα. Στα περιεχόμενα αναγράφονται όλα τα τμήματα της εργασίας, [εκτός από τις σελίδες του πρώτου μέρους (σελίδα εξωφύλλου, σελίδα τίτλου, εξεταστικής επιτροπής, και σελίδα αφιέρωσης της ΠΔΕ)]). Ξεκινάμε από σελίδα αναγνώρισης, σελίδα(-ες) περίληψης της ΠΔΕ, σελίδες Πινάκων, σελίδες γραφημάτων, Κεφάλαιο Ι, Εισαγωγή μέχρι και το Παράρτημα (-ατα). Οι τίτλοι των κεφαλαίων αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ενώ οι τίτλοι των υποκεφαλαίων (εφόσον υπάρχουν) αναγράφονται με πεζά γράμματα και με μια θέση (tab) δεξιά (βλ Υπόδειγμα). 7. Σελίδες πινάκων Στις σελίδες αυτές (ix, x, xi ), αναγράφονται οι πίνακες, που έχουν παρατεθεί στα αποτελέσματα, ή σε άλλο μέρος του κειμένου (όταν αυτό απαιτείται). 8. Σελίδες Γραφημάτων Στις σελίδες αυτές (. xii, xiii ), αναγράφονται τα γραφήματα, που έχουν παρατεθεί στα αποτελέσματα ή σε άλλο μέρος του κειμένου (όταν αυτό απαιτείται).

9 9 Μέρος δεύτερο: Η συγγραφή της εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τίτλοι των Κεφαλαίων της ΠΔΕ αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία 14 στιγμών και πάντοτε τοποθετούνται σε νέα σελίδα, ενώ οι τίτλοι των υποκεφαλαίων αναγράφονται με πεζά στοιχεία 12 στιγμών. Η επισήμανση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι είναι στο κέντρο της γραμμής και η ΕΙΣΑΓΩΓΗ τοποθετείται στην αριστερή πλευρά (όπως παραπάνω). Όταν αρχίζουμε να γράφουμε το κείμενο αρχίζουμε με tab (όπως στην έναρξη αυτής της παραγράφου). Η συγγραφή της εισαγωγής έχει σα στόχο να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει το επιστημονικό υπόβαθρο της εργασίας. Η εισαγωγή ορίζει το ερευνητικό πρόβλημα και την ερευνητική προσέγγιση. Εδώ παρουσιάζεται επιστημονική βιβλιογραφία με ερευνητικά ευρήματα που σχετίζονται με το πρόβλημα και καταλήγει στις πιο σχετικές με το θέμα της πτυχιακής έρευνες. Πρέπει να εστιαστεί μόνο σε εκείνες τις προγενέστερες ερευνητικές μελέτες, τις άμεσα σχετιζόμενες με την τρέχουσα ερευνητική μελέτη και δεν πρέπει να επιχειρηθεί να παρατεθεί όλη η έρευνα σε μια ευρεία περιοχή. ΠΡΟΣΟΧΗ: στην Ακαδημαϊκή Δεοντολογία και την αποφυγή της λογοκλοπής. Η επιστημονική γνώση αντιπροσωπεύει τα διαχρονικά επιτεύγματα πολλών ερευνητών. Ένα κρίσιμο σημείο στη διαδικασία συγγραφής μιας ΠΔΕ ή οποιασδήποτε άλλης εργασίας (επιστημονικής και μη), είναι η ακριβής απόδοση της συμβολής των ερευνητών στην τεκμηρίωση της επιστημονικής γνώσης. Κατά τη συγγραφή της ΠΔΕ δεν πρέπει να γράφονται αυθαίρετα οι σκέψεις μας, και οι απόψεις - ευρήματα άλλων ερευνητών. Γράφονται οι απαραίτητες παραπομπές, οι οποίες υποδηλώνουν ότι τα ευρήματα ή οι επισημάνσεις που παραθέτονται έχουν γίνει από τους ερευνητές της παραπομπής. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται φράσεις (-προτάσεις, ευρήματα τοποθετήσεις κά) άλλων ερευνητών στην ΠΔΕ χωρίς τις απαραίτητες παραπομπές, ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατηγορίας για λογοκλοπή plagiarism (για περισσότερες πληροφορίες βλ APA, 2010, Κεφ. 6). Οι συγγραφείς δεν παρουσιάζουν το έργο άλλου συγγραφέα σαν να είναι δική τους εργασία. Είτε παραφράζοντας, είτε παραθέτοντας τα γραφόμενα ενός συγγραφέα ακριβώς όπως έχουν δημοσιευθεί, είτε περιγράφοντας μια ιδέα που επηρέασε το έργο του συγγραφέα της ΠΔΕ, πρέπει να γίνει αναφορά στην πηγή (παραπομπή). Οι συγγραφείς μπορούν να ανατρέξουν στη παρακάτω διαδικτυακή πύλη για μελετήσουν εκτενέστερα θέματα που άπτονται της Ακαδημαϊκής δεοντολογίας (http://www.syros.aegean.gr/users/kgp/plagiarism.html). Σύμφωνα με την παραπάνω πηγή η λογοκλοπή (plagiarism) έχει οριστεί ως:

10 10 «Η χρήση ιδεών ή φράσεων άλλων και η παρουσίαση αυτών ως δικές σας, σκόπιμα ή κατά λάθος». «Η χρήση ή η στενή παράφραση της γλώσσας και των ιδεών άλλων συγγραφέων και η παρουσίαση τους ως πρωτότυπης δουλειάς». «Όλα τα παρακάτω θεωρούνται λογοκλοπή: η παρουσίαση δουλειάς άλλων ως δικής σας, η αντιγραφή λέξεων ή ιδεών από άλλους χωρίς παραπομπή, η μη χρήση εισαγωγικών σε φράσεις που έχουν γράψει άλλοι, η χρήση παραπομπών που δεν ισχύουν, οι παραλλαγές φράσεων άλλων συγγραφέων χωρίς να κάνετε παραπομπή σε αυτούς, η εκτεταμένη αντιγραφή και παραλλαγή προτάσεων ή και παραγράφων χωρίς ή με παραπομπή». «Η λογοκλοπή περιλαμβάνει την κλοπή και παρουσίαση ιδεών ή λέξεων/φράσεων άλλων ως δικές σας, και την χρήση ιδεών ή λέξεων χωρίς παραπομπή». (http://www.syros.aegean.gr/users/kgp/plagiarism.html) Θεωρητική Βάση του υπό διερεύνηση θέματος της εργασίας (π.χ. τίτλου Υποκεφαλαίου Α) Στο υποκεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι θεωρίες που είναι σχετικές με τις έννοιες που διαπραγματεύεται η εργασία. Η ανάπτυξη των θεωριών γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Η σωστή παρουσίαση της θεωρίας ή των θεωριών θα σας βοηθήσει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ερευνητικές υποθέσεις και να αιτιολογηθούν τα ευρήματα της έρευνας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη συγγραφή της ΠΔΕ, ο συγγραφέας ΔΕΝ χρησιμοποιεί υποσημειώσεις. Οι υποσημειώσεις ενσωματώνονται κατάλληλα στο κείμενο Προσδιορισμός και οριοθέτηση του προβλήματος (π.χ. τίτλου Υποκεφαλαίου Β) Βασικός στόχος, μετά από τον εντοπισμό μιας σειράς μελετών, είναι να αποφασιστεί ποιες μελέτες συσχετίζονται με το θέμα. Αυτό μπορεί να γίνει με την προσεκτική μελέτη πρόσφατων άρθρων και κυρίως άρθρων με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (review) ή μετα-ανάλυσης. Μόλις προσδιοριστούν μερικές βασικές μελέτες, μια προσεκτική ανάγνωσή τους θα παραγάγει συνήθως διάφορες ιδέες και εκκρεμείς ερωτήσεις. Στο υποκεφάλαιο αυτό ο ερευνητής-συγγραφέας αναφέρει με πιο τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνάς του θα συμβάλλουν στη βελτίωση του επιστημονικού κενού που υπάρχει. Αυτό θα το πετύχει με κατάλληλη επιχειρηματολογία και χρησιμοποίηση των αντικρουόμενων αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνών, που είναι σχετικές με το θέμα της διεξαχθείσας μελέτης και των περιορισμών που επισημάνθηκαν σ' αυτές. Είναι φανερό, ότι αν καταφέρει ο ερευνητής-συγγραφέας να πείσει τον αναγνώστη, ότι για το διερευνούμενο θέμα δεν έχουν δοθεί ικανοποιητικές απαντήσεις, αυτό θα ενίσχυε τη σημαντικότητά του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εδώ πρέπει να φαίνεται με λεπτομέρεια το επιστημονικό κενό της εργασίας και να προκύπτει η αναγκαιότητα της έρευνας. Επίσης, από το σημείο αυτό αρχίζει η αριθμητική σελιδοποίηση και ο τρέχων τίτλος της ΠΔΕ. Σε μία γραμμή γράφεται μέρος του τίτλου και δεξιά υπάρχει η αρίθμηση της σελίδας Σκοπός της έρευνας

11 11 Αναφέρθηκε ότι, όταν ο ερευνητής-συγγραφέας γράψει με ανάλογη τέχνη την εισαγωγή και προσδιορίσει με ακρίβεια το πρόβλημα, ο αναγνώστης καταλήγει μόνος του στο σκοπό της εργασίας, που η διατύπωσή του δεν παρουσιάζει δυσκολίες. Πρέπει να καθορίζονται τόσο οι ανεξάρτητες, όσο και οι εξαρτημένες μεταβλητές Ερευνητικές υποθέσεις Σ αυτό το υποκεφάλαιο καταγράφονται οι υποθέσεις (ερευνητικές ή μηδενικές) ή οι ερευνητικές ερωτήσεις ανάλογα με το τι απαιτεί το είδος και ο σχεδιασμός της έρευνας. Οι υποθέσεις είναι καλό να φαίνεται ότι προκύπτουν φυσικά από όλα όσα προηγούνται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ένας αναγνώστης θεωρεί μερικές ή όλες τις υποθέσεις να είναι έκπληξη λαμβάνοντας υπόψη αυτό που δηλώνει ο συγγραφέας-ερευνητής προηγουμένως, αυτό φανερώνει πως η εισαγωγή δεν έχει δομηθεί σωστά και έχει αποτύχει να προσδιορίσει τη λογική για την τρέχουσα ερευνητική μελέτη Οριοθετήσεις- Περιορισμοί Κάθε μελέτη έχει περιορισμούς, που είναι οι πιθανές ανεπάρκειες ή επιδράσεις, που η δεν μπορούν να ελεγχθούν ή είναι τα αποτελέσματα των οριοθετήσεων που επιβάλλονται από τον ερευνητή. Μερικοί περιορισμοί αναφέρονται στο σκοπό της μελέτης, που συνήθως επιβάλλεται από τον ερευνητή Ορισμοί όρων και συντομεύσεις Γράφονται οι θεωρητικοί και λειτουργικοί ορισμοί της σημαντικότερης ορολογίας που χρησιμοποιείται στην έρευνα. Οι ορισμοί πρέπει να έχουν και αναφορά στην επιστημονική βιβλιογραφία (όπου απαιτείται).

12 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό ο ερευνητής-συγγραφέας συνοψίζει όσα είναι γνωστά για την περιοχή που θα καλύψει με την έρευνά του. Ήδη για να πραγματοποιήσει την ερευνητική του πρόταση, απέκτησε το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται, βρίσκοντας πολλές εργασίες που είναι σχετικές με το θέμα που επεξεργάζεται, τις διάβασε με προσοχή και κατέγραψε τις προτάσεις των ερευνητών. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επιτρέπει στον ερευνητή να: 1) εντοπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν στη διερεύνηση του θέματος που εξετάζει, 2) δει πως τα αντιμετώπισαν οι προηγούμενοι ερευνητές, 3) δει τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν για την έρευνα και τον τρόπο συλλογής των δεδομένων, 4) δει με ποια στατιστική μέθοδο ανέλυσαν τα δεδομένα τους και 5) δει σε τι συμπεράσματα κατέληξαν. Ο ερευνητής-συγγραφέας κατά τη συγγραφή του κεφαλαίου της ανασκόπησης, πρέπει να αναφέρει μόνο τις πληροφορίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να μη επεκταθεί σε πάρα πολλές λεπτομέρειες από προηγούμενεs έρευνες. Από κάθε δημοσιευμένη εργασία πρέπει να περιγράφει: το δείγμα, τη μεθοδολογία, τη στατιστική ανάλυση (επιγραμματικά), τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Στις περισσότερες εργασίες η ανάλυση αυτή δεν ξεπερνά τους 6 με 8 στίχους. Αφού ο ερευνητήςσυγγραφέας τελειώσει το κεφάλαιο αυτό, πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του, από τα οποία ο αναγνώστης να καταλαβαίνει ποιος είναι ο σκοπός της μελέτης.

13 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 3. ΜΕΘΟΔΟΣ Στο κεφάλαιο της Μεθόδου περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος που έχει διεξαχθεί η έρευνα, συμπεριλαμβάνοντας τους εννοιολογικούς και λειτουργικούς ορισμούς των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν. Δεν πρέπει να ξεχνιέται από τον ερευνητή-συγγραφέα ότι διαφορετικά είδη έρευνας απαιτούν διαφορετικές μεθόδους. Ωστόσο, μια πλήρης περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν επιτρέπει στον αναγνώστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα των μεθόδων, καθώς και την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα Συμμετέχοντες Ο κατάλληλος προσδιορισμός των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι βασικός και ύψιστης σημασίας. Συμβάλλει σημαντικά στη γενίκευση των πορισμάτων και στη σύγκριση με άλλα ερευνητικά ευρήματα που χρησιμοποίησαν παρόμοιο δείγμα. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των ατόμων, που έλαβαν μέρος στη έρευνα, καθώς και ο τρόπος που επιλέχθηκε το δείγμα, συμπεριλαμβάνοντας τη μέθοδο δειγματοληψίας (εάν ένα συστηματικό σχέδιο χρησιμοποιήθηκε για τη δειγματοληψία) (βλ βιβλίο και σημειώσεις του μαθήματος της μεθοδολογίας). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά του δείγματος που μπορεί να έχουν επίπτωση στην ερμηνεία και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, «Στην έρευνα συμμετείχαν 200 άνδρες, ηλικίας 25 χρόνων (TA = 3.50) και 185 γυναίκες, ηλικίας 24.5 χρόνων (TA = 2.48) από την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Όλα τα άτομα ήταν νόμιμοι μετανάστες από την Αλβανία και διέμεναν στην Ελλάδα για τα τελευταία 10 χρόνια και επιλέχθηκαν..» 3.2. Ερευνητικό(-α) εργαλείο(-α) Περιγράφεται με λεπτομέρεια το μέσο συλλογής των δεδομένων (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, κλπ) και ο έλεγχος της εγκυρότητας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας (όταν είναι εφικτό, αναφέρονται οι δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας), συνοδευόμενη από τις κατάλληλες βιβλιογραφικές αναφορές. Για παράδειγμα, «Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο για την εργασιακή ικανοποίηση (ESI) (Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis,1997). Το ESI αποτελείται από 24 ερωτήσεις που μετρούν έξι πτυχές της εργασίας: το επάγγελμα (τέσσερεις ερωτήσεις όπως η αξία που αποδίδω στην εργασία μου), ο μισθός (τέσσερεις ερωτήσεις όπως πληρώνομαι ανάλογα με αυτό που κάνω). και η οργάνωση συνολικά (τέσσερεις ερωτήσεις όπως ο οργανισμός ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους του). (Βλέπε παράρτημα Ερωτηματολόγιο ESI). Σύμφωνα με τους Koustelios και Bagiatis, (1997) οι δείκτες προσαρμογής του μοντέλου είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο (χ 2 (232)= , CF= 0.845).» 3.3. Διαδικασία Στο υποκεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας. Ο τρόπος συγγραφής πρέπει να είναι λεπτομερής και να παρέχει τη δυνατότητα στον

14 14 αναγνώστη να κατανοεί πλήρως την πορεία της διαδικασίας (προσέγγιση βήμα-βήμα). Ο συγγραφέας περιγράφει τη διαδικασία κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί ο κάθε ερευνητής, διαβάζοντας τη διαδικασία, να επαναλάβει την έρευνα κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Για παράδειγμα, «Με τη μέθοδο της σταδιακής δειγματοληψίας (Καμπίτσης, 2004), από τις τρεις νομαρχίες του νομού Αττικής και με κλήρωση, επιλέχθηκε τυχαία η.. Από τέσσερεις ιστοσελίδες, SearchBusinessNames/ CatalogBusinessMembersofACCI/tabid/156/language/el- GR/Default.aspx και που αντιστοιχούν στον χρυσό οδηγό επαγγελματιών, ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικά γυμναστήρια, το σύλλογο ιδιοκτητών γυμναστηρίων Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), εντοπίστηκαν 201 ιδιωτικά γυμναστήρια. Από αυτά, επιλέχθηκαν με κλήρωση, τυχαία τα 101. Από τα 101 γυμναστήρια που είχαν προεπιλεγεί, τα 16 απάντησαν αρνητικά, τα 8 είχαν κλείσει σαν επιχειρήσεις και τα 77 απάντησαν θετικά ως προς τη συμμετοχή τους. Λόγω των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου, τα γυμναστήρια υπολειτουργούσαν, δεν είχαν πλήρες πρόγραμμα και έκλειναν για διακοπές.. Ο ερευνητής διένειμε τα ερωτηματολόγια (Παράρτημα 1,2,3), στην κάθε συνάντηση αυτοπροσώπως και ενημέρωνε τον υπεύθυνο ότι η συλλογή τους θα πραγματοποιούνταν και πάλι προσωπικά από τον ερευνητή μετά από δεκαπέντε ημέρες. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που παρέδιδε κάθε φορά ο ερευνητής, ήταν αυτός που υποδείκνυε ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του γυμναστηρίου.» 3.4. Στατιστική ανάλυση Στη στατιστική ανάλυση περιγράφεται αναλυτικά το πειραματικό σχέδιο ή η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στατιστική ανάλυση έχει άμεση σχέση με τις υποθέσεις της έρευνας. Για παράδειγμα, «Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του Στατιστικού Πακέτου Κοινωνικών Επιστημών SPSS 15.0 (SPSS, Chicago, IL) και περιλάμβανε: (1) παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου, (2) ανάλυση συσχέτισης (Pearson r) των μεταβλητών μεταξύ τους και έλεγχο της εσωτερικής συνοχής των παραγόντων του ερωτηματολογίου (Cronbach s α), (3) μη συσχετισμένο έλεγχο t (independent samples t-test) για την εξέταση τυχόν διαφορών στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου με βάση το φύλο, και (4) ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) για την εξέταση της επίδρασης στους παράγοντες του ερωτηματολογίου και προσαρμογή κατά Bonferroni με βάση (α) τους τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο, Μαράσλειο σχολή), (β) τη διδακτική εμπειρία (χρόνια διδασκαλίας), (γ) την ηλικία, και (δ) τη διοικητική εμπειρία (σε έτη).»

15 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Είναι το σημαντικότερο μέρος της έρευνας. Η εισαγωγή, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η μεθοδολογία εξηγούν για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο πραγματοποιήθηκε η μελέτη, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, αν αυτό που βρήκε ο ερευνητής-συγγραφέας είναι σημαντικό και συμβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης. Έτσι τα αποτελέσματα γράφονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο με κάποια σειρά, που έχει σχέση με τη στατιστική τους ανάλυση. Στην αρχή ο συγγραφέας γράφει την περιγραφική στατιστική αναφέροντας μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις για όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές και για όλες τις πειραματικές συνθήκες. Αν τα δεδομένα αυτά είναι πάρα πολλά, στο τμήμα των αποτελεσμάτων καταχωρούνται μόνο οι σημαντικοί πίνακες και οι υπόλοιποι μπαίνουν στο παράρτημα. Στη συνέχεια αναφέρονται οι διαφορές μεταξύ των μεταβλητών, το επίπεδο σημαντικότητας και οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ τους. Για να γίνονται ευκολότερα κατανοητοί οι στατιστικοί δείκτες, αναγράφονται με πλάγια γράμματα, ενώ για κάθε δείκτη (r, t, F, χ 2 ), αναφέρονται οι βαθμοί ελευθερίας (df), η σημαντικότητα (p), καθώς και αν πρόκειται για τεστ μονής ή διπλής κατεύθυνσης (one ή two tailed). Αν ο ερευνητήςσυγγραφέας χρησιμοποιήσει post hoc ανάλυση, αυτό πρέπει να αναφερθεί (Bonferroni, Tukey, Scheffe, κλπ). Για να γίνουν πιο κατανοητά τα αποτελέσματα, η περιγραφή τους συνδυάζεται με πίνακες, εικόνες, διαγράμματα και παραστάσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα στατιστικά ευρήματα και δεν ΣΥΖΗΤΙΟΥΝΤΑΙ τα αποτελέσματα. Παρουσιάζονται τα στατιστικά (και μη-) ευρήματα και μόνο. Επίσης, η κάθε στατιστική μέθοδος, ΑΠΑΙΤΕΙ διαφορετικό τρόπο παρουσίασης των δεδομένων (βλ. βιβλία στατιστικής και μεθοδολογία της έρευνας). Για παράδειγμα, στις Αναλύσεις Διασποράς (ANOVA), «Η απλή ανάλυση διασποράς (ANOVA) για ανεξάρτητα δείγματα στην εξαρτημένη μεταβλητή Εκπαιδευτική Επάρκεια TSES, σε σχέση με τη βαθμίδα σπουδών των γονέων (Α/θμια, Β/θμια και Γ/θμια εκπαίδευσης), παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές [F(2, 226) = 3.158, p =.044]. Η Bonferroni μετά-ανάλυση ANOVA έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί ΦΑ που η βαθμίδα εκπαίδευσης των γονέων ήταν Β/θμιας εκπαίδευσης, είχαν υψηλότερες τιμές επαγγελματικής επάρκειας (Μ = 7.05 ± 0.87) από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που η βαθμίδα εκπαίδευσης των γονέων ήταν Γ/θμιας εκπαίδευσης (Μ = 6.57 ± 1.17)». Για τον έλεγχο t «Οι μέσες τιμές της Ορμόνης Χ πριν (Μ = ± 26.97) και μετά την άσκηση (Μ = ± 26.83), παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά (t(9) = -2.33, p <.05), μετά από δίπλευρο (ή μονόπλευρο) έλεγχο της σημαντικότητας. Όταν έχουμε να παρουσιάσουμε χ 2 Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται όπως παρακάτω: «Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της αναμενόμενης συχνότητας μεταξύ των ανδρών και γυναικών σε ότι αφορά τις τρεις αιτίες θανάτου (χ 2 (2) = , p <.001)». Για συντελεστή συσχέτισης Spearman (r s ) ή Pearson (r s ). Στην επεξήγηση των δεδομένων, ο ερευνητής μπορεί να επισημάνει: «Υπήρξε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των σειρών κατάταξης των

16 16 ποσοστών εμβολιασμού και του ρυθμού θνησιμότητας των παιδιών κάτω των 5 χρόνων στις 10 χώρες ( rho ή r s (8) = -. 71, p <.05). Όταν είναι Pearson r τότε r(8) =. 81, p <.05). Για περισσότερες πληροφορίες και παρουσίαση άλλων στατιστικών μεγεθών, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία (βλ. παρακάτω) American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. Τραυλός Α. Κ. (2008). Κλινική Στατιστική. Στους Γ. Ι. Μπαλτόπουλος & Π. Ευαγγελοπούλου (Επ.), Πρακτικά του 11 ου Θεματικού Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής: Κλινικές περιπτώσεις και σπάνια νοσήματα. (σελ ). Αθήνα, Αττικής: Πασχαλίδης. Επίσης, με τις ανάλογες λέξεις κλειδιά, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο διαδίκτυο και να βρει τον τρόπο παρουσίασης των στατιστικών που δεν παρουσιάζονται στο παρόν υπόδειγμα Παρουσίαση Πινάκων Η μορφή του Πίνακα είναι όπως παρακάτω. Ο τίτλος πρέπει να αποδίδει με ακρίβεια τι παρουσιάζεται στον Πίνακα. Επίσης, ο Πίνακας παρουσιάζεται σε μία σελίδα και βρίσκεται αμέσως μετά από την παράγραφο που αναφέρονται στοιχεία το Πίνακα. Για Παράδειγμα όταν επισημαίνεται ότι «οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα Χ και απεικονίζονται στο Σχήμα Χ», ο αναγνώστης περιμένει να δει τον Πίνακα ή/και το Σχήμα στην ίδια σελίδα ή την αμέσως επόμενη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των Πινάκων, καθώς και παραδείγματα, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο παρακάτω σύγγραμμα: American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. ή σε διαδικτυακές πύλες που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο αναφοράς βιβλιογραφικών πηγών. π.χ.

17 17 Πίνακας 4.1. Μέσες Τιμές (Μ) και Τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) (Αριθμός Απαντήσεων σε 2 λεπτά) για τις Ομάδες Ελέγχου και Άσκησης για τις Μετρήσεις μετά την Πρώτη, Τρίτη, Πέμπτη και Έκτη Ώρα Διδασκαλίας στις Εξαρτημένες Μεταβλητές Ταχύτητας και Ακρίβειας Μετρήσεις a Πειραματικές Ομάδες Ελέγχου M Πρώτη Τρίτη Πέμπτη Έκτη Σύνολο b Ταχύτητα ΤΑ Ελέγχου M Ακρίβεια ΤΑ Άσκηση M Ταχύτητα ΤΑ Άσκηση M Ακρίβεια ΤΑ Σημείωση: a n = 12; b N = 48 Παρουσίαση Σχημάτων ή Γραφημάτων Ο Τίτλος του Σχήματος ή Γραφήματος αποδίδει με ακρίβεια τι παρουσιάζεται στο Γράφημα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλα είδη γραφήματος, όπως Πίτες, γραμμικά κά. Αυτό εξαρτάται από το είδος της έρευνας, της εξαρτημένης μεταβλητής και άλλους παράγοντες που αναφέρονται στους τρόπους καλύτερης και έγκυρης απεικόνισης των αποτελεσμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των Πινάκων, καθώς και παραδείγματα, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο παρακάτω σύγγραμμα: American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. ή σε διαδικτυακές πύλες που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο αναφοράς βιβλιογραφικών πηγών. π.χ.

18 18 5 Α/θμια Β/θμια Γ/θμια 4 Κλίμακα (1-5) Επάγγελμα Μισθός Ευκαιρίες για ανέλιξη Καθοδήγηση Εργασιακές. Συνθήκες Οργάνωση Παράγοντες ESI Γράφημα 4.1. Μέσες τιμές των παραγόντων (εξαρτημένων μεταβλητών) Επάγγελμα, Μισθός, Ευκαιρίες για ανέλιξη (- στη διοικητική ιεραρχία), Καθοδήγηση, Εργασιακές Συνθήκες και Οργάνωση συνολικά ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των γονέων των εκπαιδευτικών της ΦΑ.

19 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο στη συγγραφή μιας εργασίας είναι αυτό της συζήτησης. Ο σκοπός της συζήτησης είναι να δοθούν εξηγήσεις για τα αποτελέσματα και να εξαχθούν συμπεράσματα. Στο κεφάλαιο αυτό ο ερευνητής-συγγραφέας απαντά στις ερευνητικές υποθέσεις. Το ξεκίνημα του κεφαλαίου γίνεται πάντα με το σκοπό της εργασίας και συνοπτική αναφορά των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια επιχειρείται αιτιολόγηση των παραμέτρων. Η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται έχει στόχο να αποδείξει την υπεροχή της διεξαχθείσας μελέτης λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς της, τις αδυναμίες και χωρίς αυθαίρετη τεκμηρίωση των νέων θεωριών που προέκυψαν. Επίσης, δεν διατυπώνονται υποθέσεις, σε σχέση με ποια θα ήταν τα αποτελέσματα αν είχαν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές μέθοδοι. Στο τμήμα αυτό της συζήτησης αναφέρονται όλα τα μεθοδολογικά προβλήματα, που πιθανόν να προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ο ερευνητής-συγγραφέας δεν πρέπει να αποδίδει στα προβλήματα τα αποτελέσματα που δεν είχαν προβλεφθεί, γιατί φαίνεται ότι δεν πραγματοποίησε σωστά την πιλοτική μελέτη. Ακόμη και με μεγάλο δείγμα-που επιλέχθηκε τυχαία-πολλές φορές μπορεί να μην αντιπροσωπεύεται ο πληθυσμός από τον οποίο προήλθε. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί φράσεις κατανοητές και χωρίς να αφορίζουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι απόλυτος κατά την ερμηνεία των ευρημάτων. Συνήθως χρησιμοποιεί λέξεις σύμφωνα με την εικόνα που παρατηρήθηκε, πιθανότατα, όπως φαίνεται, κ.ά. Επίσης, πρέπει να είναι προσεκτικός όταν δικαιολογεί τη σχέση αιτίαςαποτελέσματος. Ακόμα και αν η διαφορά που προέκυψε, είναι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, δεν πρέπει να αποδοθεί σαν κλασσική σχέση αιτίας-αποτελέσματος, γιατί μπορεί να οφείλεται σε τρίτη μεταβλητή, που δεν έχει συμπεριληφθεί στις ανεξάρτητεs μεταβλητές της έρευνας Αυτό ο συγγραφέας-ερευνητής επιχειρεί να το δικαιολογήσει κι όχι να αναφέρει ρητά και αφοριστικά, είναι ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό και δεν επιδέχεται τίποτα άλλο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη συζήτηση αιτιολογούνται τα στατιστικά ευρήματα της μελέτης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες και θεωρίες. Δεν επιχειρείται να αναπτυχθεί το σκεπτικό αιτιολόγησης των αποτελεσμάτων που δεν συμβαδίζει με το θεωρητικό και ερευνητικό σκεπτικό της έρευνας (παρουσιάστηκε στην εισαγωγή και στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας). Επίσης, από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Όπου αυτό προκύπτει καλό είναι να επισημαίνεται με σωστά δομημένη πρόταση στο τέλος της παραγράφου.

20 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας ο ερευνητής-συγγραφέας γράφει τα συμπεράσματα. Η αναφορά αυτή γίνεται χωρίς σχόλια για κάθε ένα απ αυτά. Στη συνέχεια επισημαίνονται οι περιορισμοί της έρευνας, για να ληφθούν υπόψη από μελλοντικούς ερευνητές σε σχέση με τη γενίκευση των συμπερασμάτων. Μετά την παράγραφο αυτή, ο ερευνητής αναφέρεται στο κενό που υπάρχει στην επιστημονική περιοχή που διερεύνησε και που δεν κατέστη δυνατόν να μελετηθεί με λεπτομέρεια. Εδώ προτείνει τη συνέχιση της έρευνας που πραγματοποίησε με εξέταση άλλων μεταβλητών, σε μεγαλύτερο δείγμα, με καλύτερη στατιστική ανάλυση κλπ.

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Α. Διαμαντής 1, Δ. Λιόβας 2 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας adiamantis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΣΟΕΕ 1920 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012 Οργανώνεται από: την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπό την αιγίδα: του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το θέμα χρειάζεται να έχει συνάφεια με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και να εμπλουτίζει τον προβληματισμό

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου.

5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 5.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί την πλέον σηµαντική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15

Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Ακαδημαϊκός εγγραματισμός Η ΓΕ πρέπει να δείχνει ότι έχετε κατακτήσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΡΟΥ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιστολές προς τον Εκδότη 3 Πρωτότυπες Ερευνητικές εργασίες 3 Ανασκοπήσεις Βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής αναφοράς

Οδηγός συγγραφής αναφοράς ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός συγγραφής αναφοράς Για τις εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσικής Για τις Σχολές ΜΠΔ, ΜΗΧΟΠ και ΜΗΠΕΡ Επιμέλεια: Δρ. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, Φυσικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιγάλεω 2012 Γενικές Οδηγίες Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να εφαρμόσει επιτυχώς τις

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Πανεπιστήµιο Τµήµα Ονοµατεπώνυµο φοιτητή/φοιτήτριας Αριθµός µητρώου Ηµεροµηνία Τίτλος εργασίας Τίτλος µαθήµατος Όνοµα διδάσκοντος 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ζήτηση υπηρεσιών νοσοκομειακής φροντίδας από άτομα 3 ης ηλικίας»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ζήτηση υπηρεσιών νοσοκομειακής φροντίδας από άτομα 3 ης ηλικίας» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ζήτηση υπηρεσιών νοσοκομειακής φροντίδας από άτομα 3 ης ηλικίας» Στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τη ζήτηση υπηρεσιών νοσοκομειακής φροντίδας από άτομα 3 ης ηλικίας (ηλικιωμένοι μεγαλύτεροι των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά από (ι) τη συνεχή παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα