Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών Θάνος Κριεμάδης, Αναπλ. Καθηγητής Άννα Κουρτεσοπούλου, Υποψ. Διδάκτορας Σπάρτη

2 Αντί προλόγου Σε μια ερευνητική πρόταση ο φοιτητής καλείται να εν συντομία να παρουσιάσει τον σκοπό της μελέτης, τη σημασία και την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Η συγγραφή της πρότασης αποτελεί σημαντικό στάδιο στην διαδικασία ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) καθότι στοχεύει στην πρόκληση ενδιαφέροντος για το ερευνητικό πρόβλημα και στην τεκμηρίωση της σημαντικότητας της έρευνας. Όσο περισσότερη επιμέλεια καταβάλει στην συγγραφή της πρότασης τόσο πιο εμπεριστατωμένο προσχέδιο της τελικής του ΜΔΕ θα έχει. Τέλος, θα πρέπει το Θεματικό πεδίο της υποβαλλόμενης ερευνητικής πρότασης να είναι συγγενές ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο μίας ή περισσότερων θεματικών ενοτήτων του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Καλή επιτυχία 2

3 Πίνακας Περιεχομένων 1. Τίτλος 2. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Διατύπωση του προβλήματος Σκοπός της έρευνας Σημαντικότητα Ερευνητικές υποθέσεις Λειτουργικοί Ορισμοί Προϋποθέσεις & περιορισμοί 3. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Εισαγωγή 6 Κύριο μέρος 6 Περίληψη & συμπεράσματα 7 Τι αποκομίζει ο φοιτητής 7 Συμβουλές Μεθοδολογία Δείγμα 8 Μέσα συλλογής δεδομένων 8 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 9 Σχεδιασμός της έρευνας 9 Δεοντολογικά ζητήματα 9 5. Βιβλιογραφία Κύρια σημεία προσοχής Προτεινόμενη βιβλιογραφία 12 3

4 2.Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το πρόβλημα και η ερευνητική προσέγγιση, αναπτύσσοντας το θεωρητικό υπόβαθρο μέσα από μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Επίσης, αναφέρονται οι θεωρητικοί και λειτουργικοί ορισμοί της σημαντικότερης ορολογίας σχετικά με το πρόβλημα. Γίνεται αναφορά στο σκοπό και την σημασία/χρησιμότητα της έρευνας και διατυπώνονται οι ερευνητικές και μηδενικές υποθέσεις. Τέλος, παραθέτονται οι περιορισμοί και οι οριοθετήσεις της έρευνας. Η συνολική έκταση της εισαγωγής θα πρέπει να είναι το λιγότερο 500 λέξεις και να συμπεριλαμβάνει την χρησιμοποίηση τουλάχιστον 6 βιβλιογραφικών αναφορών. Θεωρητικό υπόβαθρο Στο στάδιο αυτό αναπτύσσονται αρχικά γενικές έννοιες που βασίζονται σε θεωρίες. Η παράθεση των αναφορών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να συνδέει τις προηγούμενες έρευνες με τη δική μας μελέτη. Διατύπωση Προβλήματος Παραθέτονται κάποια κριτήρια για την επιλογή ενός ερευνητικού προβλήματος: 1. Επεξεργασιμότητα: είναι η μελέτη αυτή εντός των ικανοτήτων και των χρονικών περιορισμών σας? Θα έχετε πρόσβαση στο απαιτούμενο δείγμα? Πιστεύετε ότι θα συμβάλετε στο να δώσετε μια «απάντηση στο πρόβλημα» 2. Κρίσιμη μάζα: το πεδίο μελέτης είναι αρκετό ώστε να διεξαχθεί έρευνα? Υπάρχουν αρκετές μεταβλητές προς εξέταση? Αρκετά πιθανά αποτελέσματα? 3. Ενδιαφέρον: έχετε προσωπικό ενδιαφέρον για το τομέα του προβλήματος και την πιθανή λύση? Σχετίζεται με το υπόβαθρό σας, με τους προσανατολισμούς της καριέρας σας? Θα αποκομίσετε χρήσιμη γνώση με την διεξαγωγή αυτής της μελέτης? 4. Θεωρητική αξία: συμπληρώνει ερευνητικά κενά που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία? Θα επιτύχει σε επίπεδο αναγνωσιμότητας από άλλους? Θα συνεισφέρει σε επίλυση προβλημάτων του τομέα σας? Βελτιώνει το επίπεδο της επιστήμης? Μήπως έχει ήδη δημοσιευτεί? 5. Πρακτική Αξία: η λύση του προβλήματος θα έχει πρακτικά οφέλη? Θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του κλάδου ώστε να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της? Θα επηρεαστεί η εκπαίδευση από την συνεισφορά των αποτελεσμάτων της? Είναι πιθανό τα αποτελέσματα να τροποποιήσουν ή να βελτιώσουν τις δικές σας πρακτικές στο κλάδο? 4

5 Σκοπός της έρευνας Καταλήγει με το σκοπό, όπου σε 4-5 σειρές αναφέρονται με ακρίβεια οι στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας. Οι μέθοδοι της έρευνας (γιατί χρησιμοποιούνται αυτοί έναντι κάποιων άλλων) Το πρόβλημα που εξετάζεται Σε ποιους απευθύνονται τα αποτελέσματα της έρευνας Σημασία/χρησιμότητα έρευνας Το τμήμα της σημασίας της έρευνας τονίζει τα αλληλοσυγκρουόμενα ευρήματα και τους περιορισμούς των προγενέστερων ερευνών και τους τρόπους με τους οποίους η προτεινόμενη μελέτη μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω γνώση με το θέμα της έρευνας. Γιατί αυτή η έρευνα είναι μοναδική Ποιος θα επωφεληθεί από την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων Επαγωγικά αναφέρετε μικρούς πληθυσμούς ωφελείας και στην συνέχεια προβείτε αν σας επιτρέπεται σε μεγαλύτερους πληθυσμούς (γενίκευση των αποτελεσμάτων). Ερευνητικές υποθέσεις Οι ερευνητικές και μηδενικές υποθέσεις βασίζονται σε προγενέστερες έρευνες και πιθανόν σε κάποιο θεωρητικό μοντέλο. Συνδέστε τις υποθέσεις σας με τους σκοπούς της έρευνάς σας Αποφύγετε οι υποθέσεις να είναι πολύ γενικές Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού υποθέσεων αλλά κατά μέσο όρο συναντιούνται από 2 έως 5 στις περισσότερες έρευνες. Λειτουργικοί Ορισμοί Οι λειτουργικοί ορισμοί αποσκοπούν να ενημερώσουν τον αναγνώστη σχετικά με τον τρόπο που ο ερευνητής χρησιμοποιεί συγκεκριμένους όρους. Θα πρέπει με τη σειρά τους να είναι παρατηρήσιμοι και θα πρέπει να σχετίζονται με τις εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές της μελέτης. Κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στην ορολογία των εννοιών που διαπραγματεύεται η έρευνα σας. 5

6 Προϋποθέσεις & περιορισμοί Οι βασικές προϋποθέσεις πρέπει να τίθονται και χρησιμεύουν για το καθορισμό κάποιον συγκεκριμένων συνθηκών που πρέπει να υπάρχουν για την καλή διεξαγωγή της έρευνας. Ενώ οι περιορισμοί είναι πιθανές αδυναμίες ή επιδράσεις που αναγνωρίζονται από τον ερευνητή και είναι σε γενικές γραμμές αποτέλεσμα των οριοθετήσεων που επιβάλλει ο ερευνητής. 3. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να δείξει ότι το πρόβλημα χρήζεται διερεύνησης και ότι έχει κανείς εξετάσει την αξία της σχετικής προγενέστερης έρευνας στην ανάπτυξη των υποθέσεων και μεθόδων. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τρία βασικά μέρη: (1) την εισαγωγή, (2) το κύριο μέρος και (3) την περίληψη και τα συμπεράσματα. Εισαγωγή Η εισαγωγή θα πρέπει να εξηγεί το σκοπό της ανασκόπησης και τα πάντα σχετικά με την οργάνωσή της. Κύριο μέρος της ανασκόπησης Το κύριο μέρος της ανασκόπησης θα πρέπει να είναι οργανωμένο γύρω από τα σημαντικά θέματα. Αυτά τα θέματα λειτουργούν ως επικεφαλίδες στην εργασία για να τραβήξουν τη προσοχή του αναγνώστη. Η σχετική έρευνα θα πρέπει να οργανωθεί, συνθεθεί και γραφεί με ένα σαφή, περιεκτικό και ενδιαφέρον τρόπο. Να δώσει έμφαση στα σχετικά ευρήματα, στα σχετικά μεθοδολογικά θέματα και στα σημαντικότερα συμπεράσματα. Να ακολουθήσει μια λογική συνέχεια ανάμεσα στις παλαιότερες και στις νεότερες έρευνες καθώς και ανάμεσα σε έρευνες με διαφορετική θεωρητική και εννοιολογική βάση. Να αναπτύξει το πρόβλημα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό από το ευρύ επιστημονικό κοινό και όχι μόνο από τους πολύ ειδικούς. Στο σημείο αυτό προτείνεται η αρχή KISS (Keep It Simple, Stupid). Τέλος, είναι αναγκαία προϋπόθεση ο ερευνητής να κρατήσει μια κριτική στάση απέναντι στις έρευνες. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι να παρουσιαστεί η ιδέα και μετά να αναλυθούν τα ευρήματα γύρω από την ιδέα, τεκμηριώνοντας τα ευρήματα με αναφορές σε διάφορες ερευνητικές μελέτες που σχετίζονται με αυτά. Αυτός ο τρόπος εξασφαλίζει την συζήτηση στον εντοπισμό της ομοφωνίας και διαφωνίας διαφορετικών μελετών. Επίσης, τα θεωρητικά, μεθοδολογικά και ερμηνευτικά θέματα της έρευνας πρέπει να αξιολογούνται ως προς όλες τις μελέτες καθότι μέσω αυτή 6

7 της κριτικής γίνεται αντιληπτό ότι ο φοιτητής/ερευνητής έχει κατανοήσει τα θέματα και έχει εντοπίσει τα προβλήματα που θα πρέπει να ξεπεραστούν με την έρευνα που σχεδιάζει. Περίληψη και συμπεράσματα Τελικά, η ανασκόπηση θα πρέπει να συνοψίζει τα σημαντικά συμπεράσματα και να προτείνει κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. Τι αποκομίζει ο φοιτητής μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση Εντοπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν στη διερεύνηση του θέματος που πραγματεύεται Βλέπει πως τα αντιμετώπισαν οι προηγούμενοι ερευνητές Βλέπει το είδος σχεδιασμού που επέλεξαν για την έρευνα Βλέπει το είδος στατιστικής ανάλυσης που προσφέρεται για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό Αντλεί πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα των διαδικασιών συλλογής των δεδομένων που ακολούθησαν και σε τι συμπεράσματα κατέληξαν Συμβουλές Η επικέντρωση σε μια θεματική περιοχή σε κάθε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πρέπει να αποφασίζεται από τον εντοπισμό του προβλήματος Για αυτό το πρόβλημα πρέπει να διατυπώνεται σε μια ορολογία που είναι οικεία στους ερευνητές που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα Οι λέξεις κλειδιά που περιέχονται στην διατύπωση του προβλήματος αποτελούν το καλύτερο οδηγό που θα κατευθύνει τον ερευνητή/φοιτητή στην άντληση σχετικής βιβλιογραφίας Τα κύρια σημεία μιας εργασίας που θα πρέπει ο φοιτητής τα λαμβάνει υπόψη του στην επιλογή ενός άρθρου ή μιας μελέτης για να την συμπεριλάβει στην βιβλιογραφική του ανασκόπηση είναι: η περιγραφή του δείγματος, η μέθοδος συλλογής δεδομένων και τα κύρια αποτελέσματα. Αφού αξιολογήσει τα κριτήρια αυτά σε κάθε θα πρέπει συνοπτικά να τα αποδώσει και στην αναφορά του σε μια μελέτη Στον εντοπισμό ενός δημοσιευμένου άρθρου που σας ενδιαφέρει ανατρέξτε στο τμήμα της βιβλιογραφίας του. Πιθανότατα να ανακαλύψετε τους τίτλους και άλλων προγενέστερων ερευνών που σας ενδιαφέρουν. 7

8 4. Μεθοδολογία Σκοπός του κεφαλαίου που αφιερώνεται στην μέθοδο είναι να εξηγήσει τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. Ο βασικός κανόνας είναι ότι η περιγραφή μιας μελέτης πρέπει να είναι ακριβής και λεπτομερής σε τέτοιο βαθμό και κάποιος άλλος ερευνητής να είναι σε θέση να αναπαράγει τη συγκεκριμένη μελέτη. Ο μέλλοντας είναι ο χρόνος που χρησιμοποιείται στην πρόταση, δηλαδή ο ερευνητής περιγράφει τι θα γίνει. Θεωρητικά, αν η πρόταση έχει σχεδιαστεί και γραφεί σωστά ο ερευνητής θα χρειαστεί απλά να αλλάξει το χρόνο-από τον μέλλοντα στον αόριστο- για να έχει τα κεφαλαία έτοιμα για την τελική του εργασία. Αλλά συνήθως η διεξαγωγή της έρευνας δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση και ασφαλώς θα χρειαστεί να κάνει αρκετές τροποποιήσεις μέχρι να φτάσει στην τελική εικόνα της εργασίας του. Πιο αναλυτικά τα υποκεφάλαια της μεθοδολογίας περιγράφονται παρακάτω. Δείγμα Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που πρόκειται να εξεταστεί. Το μέγεθος του δείγματος και ο τρόπος επιλογής και δίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά- δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Η φύση της έρευνας είναι εκείνη που καθορίζει τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων (δείγματος) που ενδιαφέρουν τον ερευνητή. Μέσα συλλογής δεδομένων Περιγράφονται τα εργαλεία (μέσα) συλλογής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν, η αξιοπιστία τους (συνέπεια) και η εγκυρότητα (τι μετράει η δοκιμασία/ερωτηματολόγιο) συνοδευόμενη από τις κατάλληλες βιβλιογραφικές αναφορές. Επίσης όταν περιλαμβάνονται πρωτότυπα ή πολύπλοκα όργανα (τεστ, ερωτηματολόγια, πειράματα) πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση. Πχ. Για τη συλλογή δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί γραπτό ερωτηματολόγιο που διερευνά με κλειστές ερωτήσεις (το ερευνητικό πρόβλημα). Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από τους ερευνητές Χ και Ψ (έτος δημοσίευσης). Για την μετατροπή του στην ελληνική γλώσσα ακολουθήθηκε η διαδικασία (π.χ. back-translation) από ερευνητική επιστημονική ομάδα. Η εγκυρότητα περιεχομένου του ερωτηματολογίου, αλλά και η δυνατότητα χρησιμοποίησής του σε αντίστοιχο πληθυσμό έχει εξεταστεί και επαληθευτεί σε προηγούμενες έρευνες (Α & Β, 1998; 2003; Γ, Δ & T, 2000). 8

9 Διαδικασία συλλογής δεδομένων Αναλυτική περιγραφή των δοκιμασιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Ιδιαίτερη σημασία έχει πώς θα διεξαχθούν οι δοκιμασίες (σειρά των δοκιμασιών, επαναλήψεις, διάρκεια, τρόπος αξιολόγησης κλπ.) και ποιος θα τις διεξάγει. Σχεδιασμός της έρευνας Στο υπό-κεφάλαιο του σχεδιασμού θα πρέπει να αναφέρετε ποιες ήταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές (π.χ. ομάδες), οι εξαρτημένες (π.χ. οι επιδόσεις) και το είδος της στατιστικής διαδικασίας. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές πρέπει να χειρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η επίδρασή τους στις εξαρτημένες μεταβλητές. Επίσης, ο ερευνητής αναφέρει την προτεινόμενη στατιστική ανάλυση που θα ακολουθήσει και θα εφαρμόσει. Σχεδόν όλες οι έρευνες υπάρχει η περιγραφική στατιστική εκείνη δηλαδή που συμπεριλαμβάνει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις όλων των μεταβλητών. Και ανάλογα το είδος της έρευνας και το είδος των μεταβλητών μπορεί να χρησιμοποιηθούν τυχόν συσχετίσεις, διακυμάνσεις και άλλες στατιστικές αναλύσεις που πρέπει πάντα να περιγράφονται σε σχέση με το είδος της μεταβλητής που εξετάζεται. Ο σχεδιασμός αποτελεί το σημείο ελέγχου των αποτελεσμάτων Δεοντολογικά ζητήματα Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί σε αυτό το στάδιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας ο τρόπος προστασίας των δικαιωμάτων και της ανωνυμίας των υποκειμένων καθώς και η διαδικασία της έγγραφης συγκατάθεσής τους. 9

10 5. Βιβλιογραφία Η βιβλιογραφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διατριβής σας καθώς επίσης και της πρότασης που προηγείται αυτής. Η βιβλιογραφία περιέχει συνήθως σ ένα κατάλογο όλες τις αναφορές που έχετε συμβουλευτεί, τοποθετημένες σε αλφαβητική σειρά ανάλογα με το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα. Γενικότερα οι ελληνικές και ξένες βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να παρατίθενται κατ αλφαβητική σειρά μαζί, χωρίς να διαχωρίζονται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρουσίασης της βιβλιογραφίας, ένας από αυτούς που θεωρούμε και πληρέστερο, είναι αυτός που ακολουθεί η APA (American Psychological Association). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο γραφής βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο αλλά και του τρόπου γραφής της βιβλιογραφίας στο τέλος της διατριβής θα βρείτε στον αναλυτικό οδηγό συγγραφής που παρέχετε από το Τμήμα με τίτλο «Οδηγός συγγραφής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών» και μπορείτε να το βρείτε στο site του μεταπτυχιακού στα Βοηθήματα Ακαδημαϊκής συγγραφής έρευνας. Παρακάτω παρέχονται κάποιες συμβουλές πρακτικής εφαρμογής για την καλύτερη οργάνωση και σύνθεση των βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιμοποιείτε είτε για την συγγραφή της πρόταση, είτε για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής σας εργασίας: Προτού αποφασίσετε ποια είναι κατάλληλη βιβλιογραφία για το θέμα σας ετοιμάστε ένα πίνακα με τα κύρια σημεία μιας μελέτης: (1) Τίτλος μελέτης, (2) Ορισμός του προβλήματος, (3) περιγραφή των υποκειμένων, (4) όργανο (μέσα συλλογής δεδομένων), (5) Διαδικασία & σχεδιασμός και (6) αποτελέσματα. Σώζετε αρχικά σε διαφορετικό αρχείο-φάκελο αρχειοθέτησης τα άρθρα του ενδιαφέροντος σας ανά θεματική κατηγορία (για την εύκολη αναζήτηση τους) Ο νόμος του Murphy λέει χαρακτηριστικά «Όσα χρόνια και αν φυλάς κάτι, δεν θα το χρειαστείς ποτέ παρά μόνο όταν ήδη το έχεις πετάξει». Σώζετε πάντα σε διαφορετικό αρχείο-φάκελο αρχειοθέτησης τα άρθρα που χρησιμοποιήσατε για να είναι εύκολη η αναζήτηση τους αν χρειαστεί κάποια μελλοντική διόρθωση ή καλύτερη απόδοση των ευρημάτων του Στο τέλος, πριν παραδώσετε το τελικό κείμενο είτε της πρότασης είτε ολόκληρης της ΜΔΕ σας τσεκάρετε το κείμενο σας και τις χρησιμοποιημένες βιβλιογραφικές παραπομπές να είναι σε αντιστοιχία με την βιβλιογραφία που παραθέτετε στο τέλος της πρότασης σας ή της ΜΔΕ σας. 10

11 6. Κύρια σημεία προσοχής Η εισαγωγή μιας πρότασης έχει σαν κύρια αποστολή της να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη στο πρόβλημα και να τεκμηριώσει τη σημαντικότητα της έρευνας Ο ακριβής ορισμός του προβλήματος πληροφορεί τον αναγνώστη για το σκοπό, δηλαδή για το τι προτίθεται να κάνει ο ερευνητής Η ανασκόπηση βιβλιογραφίας εστιάζει στο να τονίσει τα αλληλοσυγκρουόμενα ευρήματα αλλά και τους περιορισμούς των προγενέστερων ερευνών. Σε αυτό το μέρος της ερευνητικής πρότασης στην ανασκόπηση βιβλιογραφίαςδιαφαίνονται η κριτική σκέψη και οι ικανότητες του ερευνητή/φοιτητή να συνθέσει μια συζήτηση πάνω στο θέμα της έρευνας του Το μέρος της ερευνητικής πρότασης που αφορά στη μεθοδολογία είναι εκείνο στο οποίο διατυπώνονται συνήθως τα περισσότερα ερωτήματα από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης της πρότασης. Σε περίπτωση που η πρόταση σας διεκδικεί κάποια υποτροφία είτε πόρους χρηματοδότησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει επιπλέον ένα συνοπτικό προϋπολογισμό (funding plan), ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών (time plan) και βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων της. 11

12 7. Προτεινόμενη βιβλιογραφία American Psychological Association (2009). Publication Manual of the American Psychological Association (6 th ed.). Washington, DC: Author. Andrews, D.L., Mason, D.S. & Silk, M.L. (2005). Qualitative methods in sports studies. Oxford: Berg. Cohen, L., Manion, l. and Morrison, K. (2007) Research Methods in Education. 6th edition. London : RoutledgeFalmer. Cooper, H. & Hedges, L.V. (Eds.) (1994). The handbook of research synthesis. New York: Sage Foundation. Edwards, A. & Skinner, J. (2009). Qualitative Research in Sport Management. Oxford, UK: Elsevier. Καμπίτσης, Χ. (2004). Τεχνικές Έρευνας στις Αθλητικές Επιστήμες: Στατιστική Ανάλυση-Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τσιαρτσιάνης Αθανάσιος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. Locke, L.F., Spirduso, W.W. & Silverman, S.J. (1993). Proposals that work: A guide for planning dissertations and grant proposals (3 rd ed.). Newbury Park, CA: Sage. Partington, D. (Editor) (2002) Essential Skills for Management Research, Thousand Oaks: Sage. Thomas, J.R. & Nelson, J.K. (2003). Research Methods in Physical Activity (3 rd ed.) Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Καρτελιώτης Κ. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. Χρήσιμα site- ιστοσελίδες (research methods) (research methods) (statistics)

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών Θάνος Κριεμάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ.

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. (2003). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική ερμηνευτική έρευνα. H τελική μορφή του άρθρου δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου

XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου Βασικές Αρχές της Μεθοδολογίας για την Ανάπτυξη του ΠΣΑ Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΠΣΑ, ήταν ο λεπτομερής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Τεχνική σειρά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Πάτρα, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα