ΕΑΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου ΘΕΜΑ: Μείωση Στρατιωτικών Συντάξεων σύμφωνα με Ν.4093/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΑΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013. ΘΕΜΑ: Μείωση Στρατιωτικών Συντάξεων σύμφωνα με Ν.4093/2012"

Transcript

1 ΕΑΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το ΔΣ της ΕΑΑΣ ΘΕΜΑ: Μείωση Στρατιωτικών Συντάξεων σύμφωνα με Ν.4093/2012 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ σχετικά με, τα αποτελέσματα των ήδη εφαρμοζόμενων μειώσεων στις συντάξεις των απόστρατων στρατιωτικών αλλά και για τις επικείμενες περικοπές που προβλέπονται να ισχύσουν το έτος 2014, μετά και την επικαιροποίηση του Ν.4093/2012 που αφορούσε στα επείγοντα μέτρα εφαρμογής του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής (ΜΠΔΣ). ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1. Με το Φ.800/17/371537/Σ.70/ έγγραφό του το Στρατιωτικό Γραφείο του ΥΦΕΘΑ κ. Ελευσινιώτη έδωσε εντολή στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για την άμεση εκδήλωση ενεργειών προκειμένου να : α. Ενημερωθεί από το ΓΛΚ για το οικονομικό αποτέλεσμα που εκτιμάται ότι θα έχει εξοικονομηθεί, λόγω εφαρμογής από των νέων μειωμένων αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών και στις συντάξιμες αποδοχές των απόστρατων στρατιωτικών. β. Προβεί, μετά την λήψη της ως άνω απάντησης, στην σύνταξη εγγράφου προς τους αρμόδιους φορείς για τον υπολογισμό των επιπλέον χρηματικών ποσών που εξοικονομήθηκαν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, στις νέες σχεδιαζόμενες περικοπές των συντάξιμων αποδοχών για το έτος 2014 κυρίως. γ. Διευκρινιστεί σε συνεργασία με το ΓΛΚ ότι η γνωμοδότηση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ) για αυτόματη μείωση των συντάξεων όταν μειώνεται και ο μισθός των εν ενεργεία στρατιωτικών δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλη γνωμοδότηση της ολομέλειας Ε.Σ περί αρνητικής άποψης για διπλή μείωση συντάξεων. δ. Εξετασθεί η δυνατότητα όπως οι περαιτέρω μειώσεις που προβλέπονται στις συντάξιμες αποδοχές από το 2014 εφαρμοσθούν στους συνταξιούχους που θα εξέλθουν από και μετά κατ αντιστοιχία του ν.4024/2011 για τις συντάξεις των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2. Επιπρόσθετα, στο παραπάνω έγγραφο γίνεται σαφής παραδοχή από τον κ. Υφυπουργό ότι με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου των εν ενεργεία και στις συντάξιμες αποδοχές των απόστρατων στρατιωτικών η εξοικονόμηση που πραγματοποιείται στις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού υπερβαίνει τον τεθέντα στόχο του Σύμφωνα με τον νέο επικαιροποιημένο πίνακα του Μεσοπρόθεσμου και ειδικότερα στην κατηγορία που αφορά στις μειώσεις από τις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων προβλέπεται :

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 4- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΔΣ (σε Εκατομμύρια Ευρώ) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 7. Μείωση Συντάξεων Εξαιτίας Περικοπών Ειδ. Μισθολογίων 99,7 2,4 6,3 7,9 116,20 8. Μείωση Συντάξεων Ενστόλων λόγω Νέου Μισθολογίου ( ) 0 161,8 5,1 5,9 172,80 α. Περικοπή 116,20 εκατομμύρια ευρώ από τις περικοπές των ειδικών μισθολογίων για το διάστημα Σύμφωνα με την παρακάτω επιστολή του ΓΛΚ, τα 2/3 του εν λόγω ποσού, δηλαδή 77,47 εκ. ευρώ, προβλέπεται να εξοικονομηθούν από τις συντάξεις των «ενστόλων». β. Περικοπή 172,80 εκατομμύρια ευρώ στις συντάξεις «ένστολων», λόγω της εφαρμογής από του νέου μισθολογίου. Από το ποσό αυτό, 161,80 εκ. προϋπολογίζεται να εξοικονομηθούν το έτος 2014 εξ ολοκλήρου από τις συντάξιμες αποδοχές των «ενστόλων». 4. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) με το υπ.αριθμ. 197 /0092/ /47 η Δνση έγγραφό του αναφέρει ότι από το ποσό των 99,7 εκατομμυρίων (όπως παραπάνω 3 α περίπτωση) τα 2/3 αυτών, δηλαδή τα 66,47 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να εξοικονομηθούν από τις συντάξεις των περίπου στρατιωτικών συνταξιούχων. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5. Το επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα από τις περικοπές των συντάξιμων αποδοχών των απόστρατων στρατιωτικών για τα έτη 2013 έως και 2016, λόγω περικοπών στα ειδικά μισθολόγια από και της εφαρμογής από νέου μισθολογίου, είναι 250,27 εκατομμύρια (77,47 εκατομμύρια όπως παράγραφος 3 α παρόντος + 172,80 εκατομμύρια. όπως παρ. 3β παρόντος). 6. Σε μεσοσταθμικούς όρους το ανά στρατιωτικό συνταξιούχο ποσό μειώσεων για την περίοδο 2013 έως και 2016 υπολογίζεται σε 2.085,58 (250,27 εκατ. / συνταξιούχους), ή σε 39,35 ανά μήνα (2.085,58 / 53 μήνες από έως και ), εφόσον η μείωση ήταν αναλογική σε κάθε μήνα για το παραπάνω διάστημα. 7. Ακόμη και εάν χρησιμοποιηθεί το χρονικό διάστημα από έως και , το ποσό που προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο να εξοικονομηθεί από την ήδη εφαρμοσθείσα μείωση των συντάξιμων αποδοχών και αυτή που θα ισχύσει από , λόγω νέου μισθολογίου, ανέρχεται σε 228,27 εκατ. ευρώ και επομένως σε μεσοσταθμικούς όρους το ανά στρατιωτικό συνταξιούχο ποσό μειώσεων ανέρχεται σε 1.902,25.

3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΛΕΙΩΝ Π/Υ 8. Η ορθή σύγκριση των πραγματικών μειώσεων στις συντάξεις των απόστρατων στρατιωτικών και της εξοικονόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού (Π/Υ) πρέπει να γίνεται στο επίπεδο της μικτής (ακαθάριστης) σύνταξης, όπως αυτή καθορίζονταν προ του νέου μισθολογίου των εν ενεργεία στρατιωτικών και αυτής (μικτής-ακαθάριστης σύνταξης) που εφαρμόζεται από με την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών. 9. Οι επιβαλλόμενες εισφορές, όπως εισφορά αλληλεγγύης και οι μειώσεις των νόμων 4024 και 4051, που έχουν επιβληθεί στις συντάξιμες αποδοχές των στρατιωτικών κρίνονται από την νομοθεσία ως έκτακτα μέτρα που αφορούν στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών λόγω νέου μισθολογίου των εν ενεργεία από είναι μέτρο μόνιμου χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, οι μειώσεις που αποφασίστηκαν στις συντάξιμες αποδοχές με τον ν.4093 (γνωστό και ως μεσοπρόθεσμο) για το υπερβάλλον ποσό άνω των 1000 έχουν υπολογιστεί στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα με χωριστή πρόβλεψη και ως εκ τούτου δεν προσμετρώνται στο ποσό που υπολογίζεται να εξοικονομηθεί από την εφαρμογή των νέων μισθολογίων. 10. Για την σύγκριση των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη στρατιωτικός συνταξιούχος με 31 έτη συντάξιμης υπηρεσίας με έτος εξόδου το 2008 και συντάξιμες αποδοχές βαθμού Ταξιάρχου, που αποτελεί μια ενδιάμεση αριθμητική κατηγορία. Ο παραπάνω βαθμός και τα συντάξιμα έτη αντιστοιχούν στον «περίπου μεσοσταθμικό όρο» των καταβαλλόμενων συντάξεων καθώς οι συντάξιμες αποδοχές των απόστρατων στρατιωτικών εκκινούν από τον βαθμό του Υπολοχαγού και φτάνουν στον βαθμό του Α/ΓΕΕΘΑ, ενώ και τα συντάξιμα έτη από τα 25 και μέχρι και τα Το μικτό (ακαθάριστο) ποσό συντάξιμων αποδοχών ανέρχονταν σε : α ,53 μέχρι , ενώ το σύνολο των επιβληθέντων εισφορών (αλληλεγγύης) και (λοιπών) μειώσεων μέχρι και ήταν 398,87, το οποίο αντιστοιχούσε στο 22,15% των μικτών συντάξιμων αποδοχών. β ,63 από , λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογίου των εν ενεργεία και την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, ενώ το σύνολο των επιβληθέντων εισφορών και μειώσεων από και μετά ανέρχεται σε 264,50, το οποίο αντιστοιχεί σε 16,70% στις νέες μικτές συντάξιμες αποδοχές. 12. Η μηνιαία διαφορά των συντάξιμων αποδοχών προ και μετά εφαρμογής του νέου μισθολογίου από είναι 216,90 (1.800, ,63), το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση κατά 13,70% των αρχικών συντάξιμων αποδοχών των 1.800,53.

4 13. Η συνολική εξοικονόμηση για την περίοδο από μέχρι και ανέρχεται σε ,70 (216,90 * 53 μήνες) ήτοι περίπου πενταπλάσια των 2.085,58 που προβλέπει ο στόχος του μεσοπρόθεσμου να εξοικονομηθεί σε μέσο όρο ανά στρατιωτικό συνταξιούχο, βλ. Πίνακας 1α. Πίνακας 1α: Εξοικονόμηση Μειωμένου Μισθολογίου / ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ ΕΩΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟ Ακαθάριστο Ποσό Σύνταξης Βαθμού Ταξιάρχου με 31 έτη και Αποστρατεία 2008 Εισφορά Αλληλεγγύης και Μειώσεων Ν.4024 &4051 (Διαφορά λόγω μειωμένων συντάξιμων αποδοχών από ) Επιπλέον Εξοικονόμηση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 53 ΜΗΝΩΝ ( έως , ,63 216, ,70 398,87 264,50 134, , , ,13 82, , Η συνολική εξοικονόμηση για την παραπάνω περίοδο ακόμη και εάν υπολογίσουμε τις «απώλειες» από την εισφορά αλληλεγγύης και τις λοιπές επιβληθείσες μειώσεις των ν & 4051, λόγω των νέων χαμηλότερων συντάξιμων μικτών (ακαθάριστων) αποδοχών, παραμένει διπλάσια (4.374,09 με στόχο 2.085,58 ) από τον στόχο εξοικονόμησης του μεσοπρόθεσμου για την περίοδο 2013 έως και 2016, ενώ το επιπλέον του Μεσοπρόθεσμου ποσό που εξοικονομείται ανέρχεται σε 524,89 εκατ., βλ. Πίνακες 2α&3α. Πίνακας 2α: Συνολική Εξοικονόμηση Περιόδου , Μόνο με την Εφαρμογή Μειωμένου Μισθολογίου Εν Ενεργεία από ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Ποσό που Προβλέπεται Ποσό που Εξοικονομείται με την στο ΜΠΔΣ να Εφαρμογή από ,58 Εξοικονομηθεί από Κάθε 2012 Μειωμένων 4.374, ,51 «Ένστολο» Συνταξιούχο Συντάξιμων Αποδοχών Πίνακας 3α: Επιπλέον Εξοικονόμηση Πέραν των Προβλέψεων του ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Ποσό που Προβλέπεται στο ΜΠΔΣ να Εξοικονομηθεί Συνολικά από «Ένστολους» Συνταξιούχους Μεσοπρόθεσμου ,27 εκ. ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Συνολικό Ποσό που Εξοικονομείται με την από Μείωση Συντάξιμων Αποδοχών ,89 εκ. ΔΙΑΦΟΡΑ 274,62 εκατ.

5 15. Η συνολική εξοικονόμηση για την περίοδο από μέχρι και ανέρχεται σε 6.290,10 (216,90 * 29 μήνες) ήτοι περίπου τριπλάσια των 1.902,25 που προβλέπει ο στόχος του μεσοπρόθεσμου να εξοικονομηθεί σε μέσο όρο ανά στρατιωτικό συνταξιούχο, βλ. Πίνακας 1β. Πίνακας 1β: Εξοικονόμηση Μειωμένου Μισθολογίου / ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ ΕΩΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟ Ακαθάριστο Ποσό Σύνταξης Βαθμού Ταξιάρχου με 31 έτη και Αποστρατεία 2008 Εισφορά Αλληλεγγύης και Μειώσεων Ν.4024 &4051 (Διαφορά λόγω μειωμένων συντάξιμων αποδοχών από ) Επιπλέον Εξοικονόμηση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 29 ΜΗΝΩΝ ( έως , ,63 216, ,10 398,87 264,50 134, , , ,13 82, , Η συνολική εξοικονόμηση για την παραπάνω περίοδο ακόμη και εάν υπολογίσουμε τις «απώλειες» από την εισφορά αλληλεγγύης και τις λοιπές επιβληθείσες μειώσεις των ν & 4051, λόγω των νέων χαμηλότερων συντάξιμων μικτών (ακαθάριστων) αποδοχών, παραμένει κατά 20% μεγαλύτερη (2.393,37 με στόχο 1.902,25 ) από τον στόχο εξοικονόμησης του μεσοπρόθεσμου για την περίοδο 2013 έως και 2016, ενώ το επιπλέον του Μεσοπρόθεσμου ποσό που εξοικονομείται ανέρχεται σε 58,93 εκατ., βλ. Πίνακες 2β&3β. Πίνακας 2β: Συνολική Εξοικονόμηση Περιόδου , Μόνο με την Εφαρμογή Μειωμένου Μισθολογίου Εν Ενεργεία από ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Ποσό που Προβλέπεται Ποσό που Εξοικονομείται με την στο ΜΠΔΣ να Εφαρμογή από ,12 ή 1.902, ,37 Εξοικονομηθεί από Κάθε 2012 Μειωμένων 20.52% «Ένστολο» Συνταξιούχο Συντάξιμων Αποδοχών Πίνακας 3β: Επιπλέον Εξοικονόμηση Πέραν του Μεσοπρόθεσμου ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Ποσό που Προβλέπεται στο ΜΠΔΣ να Εξοικονομηθεί Συνολικά από «Ένστολους» Συνταξιούχους 228,27 εκ. ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Συνολικό Ποσό που Εξοικονομείται με την από Μείωση Συντάξιμων Αποδοχών 287,20 εκ. ΔΙΑΦΟΡΑ 58,93 εκατ.

6 17. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 29 του ν.3986/2011, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 42 παρ.1 του ν.4024/2011, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο της κλίμακας υπολογισμού των φυσικών προσώπων (άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος). Επομένως, ακόμη και εάν υποτεθεί ότι υφίσταται μια μικρή απώλεια στην φορολογία εισοδήματος λόγω μείωσης των συντάξιμων αποδοχών αυτή (η μείωση) αντισταθμίζεται από την μη αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το φορολογητέο εισόδημα. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ Το μισθολόγιο των εν ενεργεία στρατιωτικών αναπροσαρμόσθηκε προς τα κάτω από προκειμένου να επιτευχθεί μεσοσταθμική μείωση αποδοχών (μικτών) 20%, η οποία μείωση αποτελούσε και μνημονιακή δέσμευση της χώρας με το μνημόνιο ΙΙ. 19. Σε πρόσφατη ενημέρωσή του στην βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι οι μειώσεις των στρατιωτικών εν ενεργεία είναι μόλις στο 8% σε μεσοσταθμικούς όρους εν αντιθέσει με τα λοιπά «ειδικά» μισθολόγια και επομένως θα πρέπει να προγραμματισθεί και νέα μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη συσταθεί νέα επιτροπή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με πρόεδρο τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου και στόχο να συντάξει ένα νέο μισθολόγιο που να επιτυγχάνει τον στόχο μείωσης του 20% και να εξοικονομεί τα επιπλέον 88,2 εκατομμυρίων ευρώ για το Η σύγκριση που γίνεται μεταξύ των λοιπών ειδικών μισθολογίων και του μισθολογίου των εν ενεργεία στρατιωτικών είναι καταχρηστικώς άδικη και παραπλανητική γιατί συγκρίνει: α. Όλη την διοικητική πυραμίδα των «ενστόλων», δηλαδή συμπεριλαμβάνει και τους Υπαξιωματικούς και Επαγγελματίες Οπλίτες, που αποτελούν την πληθυσμιακά μεγαλύτερη κατηγορία με χαμηλότερες αποδοχές. β. Στα λοιπά «ειδικά» μισθολόγια μόνον Γιατρούς και όχι το νοσηλευτικό προσωπικό, μόνον Δικαστικούς και όχι την Γραμματειακή Υποστήριξη, μόνον Καθηγητές Πανεπιστημίου και Μέλη ΔΕΠ και όχι το σύνολο των εργαζομένων στα Πανεπιστήμια. 21. Η πραγματική σε μεσοσταθμικούς όρους μείωση, λόγω νέου μισθολογίου από , των αποδοχών των εν ενεργεία Αξιωματικών από τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού / Ανθυποσμηναγού / Σημαιοφόρου μέχρι και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 13% (στις μικτές αποδοχές). 22. Από καταργήθηκαν οι μηνιαίες αποζημιώσεις που ελάμβαναν όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για υπηρεσίες και λοιπές δραστηριότητες, οι οποίες καταβάλλονταν ως μηνιαία αποζημίωση μετακινήσεων. Σε μεσοσταθμικούς όρους το ύψος των μηνιαίων αποζημιώσεων ανέρχονταν ανά βαθμό σε περίπου 10% των μικτών αποδοχών, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση μόνιμου

7 χαρακτήρα από τις αποδοχές των «ενστόλων» να ανέρχεται στο περίπου 23% υψηλότερα του στόχου του 20%. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 23. Η εφαρμογή του νέου μισθολογίου των εν ενεργεία στρατιωτικών και στους απόστρατους από και η κατ επέκταση αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών προς τα κάτω, έρχεται σε αντίθεση με την συνταγματική επιταγή της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης, καθώς δεν υπήρξε ανάλογη εφαρμογή μειώσεων των συντάξιμων αποδοχών στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα, λόγω νέου μισθολογίου (Ν.4024/2011). 24. Η συνολική εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με την μείωση των συντάξιμων αποδοχών των απόστρατων στρατιωτικών, λόγω εφαρμογής του μισθολογίου των εν ενεργεία, εκτιμάται ότι μόνο για το διάστημα από μέχρι και θα υπερκαλύψει τον συνολικό στόχο που θέτει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για όλη την περίοδο εφαρμογής του, δηλαδή από το 2013 μέχρι και το 2016, βλ. Πίνακες 3α και 3β. 25. Οι μειώσεις των αποδοχών των εν ενεργεία, λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογίου από και η κατάργηση των μηνιαίων οδοιπορικών εξόδων, έχουν μεσοσταθμικό ποσοστό περίπου 23% κατά πολύ υψηλότερο των προβλέψεων του 20% στο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. 26. Επομένως, η περαιτέρω, ψηφισθείσα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, μείωση των εν ενεργεία και των συντάξιμων αποδοχών των «ενστόλων» με την εφαρμογή νέου μισθολογίου από είναι πέραν των προβλεπομένων. 27. Το μισθολόγιο των «ενστόλων» χαρακτηρίζεται από τα πολλά μισθολογικά κλιμάκια για κάθε διοικητικό βαθμό. Ιδιαίτερα στους βαθμούς των Αξιωματικών που προέρχονται από Υπαξιωματικούς, αλλά και στους βαθμούς των Υπαξιωματικών υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα μισθολογικά κλιμάκια στα οποία κατανέμεται ο αριθμός των υπηρετούντων. Τυχόν εφαρμογή κατάργησης των υφιστάμενων μισθολογικών προαγωγών με οριζόντια περικοπή και επαναφορά των μισθολογικών αποδοχών στον διοικητικό βαθμό θα επιφέρει περαιτέρω σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές των εν ενεργεία, αλλά και στις συντάξιμες αποδοχές των απόστρατων. Ακόμη και στην περίπτωση που επιχειρηθεί να γίνει το μισθολόγιο αναλογικότερο ως προς τις μισθολογικές προαγωγές αυτό θα έχει ιδιαίτερη δυσκολία επίτευξης λόγω των πολλών μισθολογικών κλιμακίων ανά βαθμό και της μεγάλης διασποράς του προσωπικού σε αυτά τα κλιμάκια. 28. Η επιμονή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών στην εφαρμογή ενός ακόμη «οριζόντιου» μέτρου με την περαιτέρω μείωση από των αποδοχών των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, παρά την επίτευξη του δημοσιονομικού αποτελέσματος για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της προσαρμογής 2013-

8 2016 από την ήδη επιβληθείσα περικοπή του νέου μισθολογίου όπως αναλύεται παραπάνω, προφανώς έχει να κάνει και με την αδυναμία εφαρμογής ενός προγράμματος ριζοσπαστικών διαρθρωτικών αλλαγών, τόσο στις υποδομές, όσο και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό προκειμένου να, επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, συνέργειες, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση δαπανών μόνιμου χαρακτήρα. Επίσης, ένας άλλος πιθανός λόγος είναι η προσπάθεια κάλυψης «τρυπών» και αστοχιών στους υπολογισμούς απόδοσης άλλων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής πχ έσοδα από πετρέλαιο θέρμανσης, ΦΠΑ κλπ. 29. Μετά από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η τυχόν επεξεργασία νέου μισθολογίου για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς και κατ επέκταση και για τις συντάξιμες αποδοχές των απόστρατων, ανεξαρτήτως της μορφής που πιθανώς να έχει (το νέο μισθολόγιο) ή της ανάγκης που αυτό υποτίθεται ότι έρχεται να θεραπεύσει : α. Υπερβαίνει τους καθορισθέντες στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Εξυγίανσης της χώρας β. Επιφέρει περαιτέρω δυσανάλογες μειώσεις σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών οδηγώντας τους στην οικονομική εξαθλίωση και στην κοινωνική περιθωριοποίηση γ. Καταστρατηγεί την συνταγματική επιταγή της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης δ. Συμβάλλει στην αύξηση του λειτουργικού κόστους των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω της απαξίωσης του στελεχιακού δυναμικού και της συνεπακόλουθης μείωσης στην αποτελεσματικότητα και στην παραγωγική αξιοποίηση των υφιστάμενων υλικών μέσων και συστημάτων. ε. Δημιουργεί προβλήματα στο ηθικό και στο φρόνημα των στελεχών. στ. Ενισχύει τις τάσεις φυγής στελεχών που διαθέτουν υψηλή επαγγελματική κατάρτιση αποδυναμώνοντας περαιτέρω την λειτουργία κρίσιμων τομέων στον χώρο της άμυνας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 29. Λόγω της ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στα μέλη της ΕΑΑΣ, αλλά και των Ενώσεων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, μετά την πρώτη μείωση των συντάξιμων αποδοχών από , η οποία και εκτιμάται ότι θα γίνει κατά πολύ δυσμενέστερη με την εφαρμογή των μειώσεων από , παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως κατά την κρίση τους αποφασίσουν επί των ενεργειών που θα πρέπει η ΕΑΑΣ να προβεί για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος. Ενδεικτικά προτείνονται τα παρακάτω :

9 α. Σε συνεργασία με τις λοιπές Ενώσεις και το Συντονιστικό όργανο να αναδειχθεί το θέμα της υπερκάλυψης του στόχου εξοικονόμησης του χρηματικού ποσού για την περίοδο προκειμένου να, μην εφαρμοσθεί από η σχεδιαζόμενη μείωση στις συντάξιμες αποδοχές, λόγω νέου μισθολογίου. β. Να εξουσιοδοτηθεί η διοίκηση της ΕΑΑΣ όπως προβεί στην σύνταξη επιστολών προς : (1) Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να παρασχεθούν τα ποσοτικά στοιχεία από την εξοικονόμηση που έχει επιτευχθεί, λόγω της από εφαρμογής του νέου μισθολογίου των εν ενεργεία. (2) ΥΦΕΘΑ κ. Ελευσινιώτη για την παροχή των τυχόν απαντήσεων του Γενικού Λογιστηρίου στα θέματα που αναφέρονταν στο από έγγραφό του προς την ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, αλλά και για την ενημέρωση των θεσμικών Ενώσεων σχετικά με, τις σχεδιαζόμενες δράσεις που ως εποπτεύον Υπουργός σκοπεύει να προβεί, για την αποτροπή της περαιτέρω χειροτέρευσης της κοινωνικής και της οικονομικής θέσης των απόστρατων στρατιωτικών. (3) Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για την κατάργηση της επιτροπής που συνεστήθη στο ΥΕΘΑ με πρόεδρο τον ειδικό γραμματέα του υπουργείου και της ακύρωσης του τυχόν παραχθέντος έργου της, καθώς ο στόχος των εξοικονομήσεων για την περίοδο από τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικούς έχει ήδη επιτευχθεί. (4) Κοινοβουλευτικά Όργανα για την ενημέρωσή τους σχετικά με την μη αναλογική και ίση μεταχείριση από την πλευρά της Πολιτείας των εν ενεργεία και των απόστρατων στρατιωτικών. γ. Να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία των περικοπών από τις συντάξιμες αποδοχές, αλλά και από τις αποδοχές των εν ενεργεία στον περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο προκειμένου να, ενημερωθεί πλήρως η κοινή γνώμη για το επίπεδο των περικοπών, την ήδη επίτευξη των στόχων του μεσοπρόθεσμου και την άρνηση-αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας στην άδικη και κατάφωρα άνιση μεταχείριση του εν ενεργεία αλλά και εν αποστρατεία «ένστολου» προσωπικού. Για την ΕΑΑΣ Νικόλαος Κοκκάρης Συνταγματάρχης ε.α Οικονομικού Σώματος Οικονομολόγος, MSc in Finance

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Της δευτεροβάθμιας Ένωσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN E I Σ O I Ω N O Σ A P I Σ T O Σ A M Y N E Σ Θ A I Π E P I Π A T P H Σ 4501 ΚΕΜΠΑ H IΣXYΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Σταμούλης Φ.Παντελεάκος ΑΘΗΝΑ 2013 1 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Συντάξιμη υπηρεσία 5 Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Έκτακτο συνέδριο και δυναμική απάντηση. αν επιχειρηθεί η κατεδάφιση

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Έκτακτο συνέδριο και δυναμική απάντηση. αν επιχειρηθεί η κατεδάφιση AΞIΩMATIKH Τεύχος 26ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - Τ.Κ. 7184 AΣTYNOMIA ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Έκτακτο συνέδριο και δυναμική απάντηση αν επιχειρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 0 ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟ ΠΑΤΩΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση. από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα

Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση. από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα Στο σημείωμα αυτό παρουσιάζονται επιγραμματικά οι σημαντικότερες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση από την ψήφιση του Μνημονίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα