ανταγωνισµός βακτηρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ανταγωνισµός βακτηρίων"

Transcript

1 1 Μηχανισµοί και παράγοντες παθογένειας βακτηρίων Φυσιολογική χλωρίδα Επικοινωνία, συµβίωση και ανταγωνισµός βακτηρίων Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή

2 2 Στόχοι της παρουσίασης Συζήτηση των κυριότερων µηχανισµών παθογένειας, µε παρουσίαση παραδειγµάτων παθογόνων Συζήτηση των τρόπων επικοινωνίας των µικροοργανισµών µεταξύ τους για την έκφραση της παθογένειας Παρουσίαση της φυσιολογικής χλωρίδας των κυριότερων ανατοµικών περιοχών και συζήτηση των παραγόντων που την επηρεάζουν Καταστάσεις αλληλεπίδρασης µικροοργανισµών µεταξύ τους και µε τονξενιστή. Συµβίωση και ανταγωνισµός.

3 3 Βασική διαφορά Αντοχή Παθογονικότητα Acinetobacter spp. Streptococcus pyogenes

4 4 Γιατί πρέπει να διερευνούµε τους µηχανισµούς της βακτηριακής παθογένειας; α) Στόχος για φάρµακα ή εµβόλια β) Πληροφορίες για την δοµή και την λειτουργία των ανθρώπινων κυττάρων γ) ιερεύνηση της µικροβιακής συµβολής στην αυτοανοσία

5 5 Τι σηµαίνει παθογόνο βακτήριο; Πληρέστερη διατύπωση: Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ο Χ µικροοργανισµός µπορεί να προξενήσει νόσο; Η παθογένεια είναι ένα σύνθετο φαινόµενο αλληλεπίδρασης µεταξύ µικροβίου και ξενιστή

6 6 Τα κριτήρια του Koch για την παθογονικότητα 1. Το παθογόνο θα πρέπει να είναι παρών σε κάθε περίπτωση νόσου. 2. Το παθογόνο θα πρέπει να αποµονώνεται από τον ασθενή σε καθαρή καλλιέργεια σε κάθε περίπτωση νόσου 3. Καθαρό καλλιέργηµα του παθογόνου θα πρέπει να αναπαράγει την νόσο όταν ενοφθαλµισθεί σε υγιές άτοµο. 4. Το παθογόνο θα πρέπει να αποµονώνεται εκ νέου από το πειραµατικά µολυσµένο άτοµο.

7 7 Παθογόνοι µικροοργανισµοί Παθογόνος µικροοργανισµός Αυτός που µπορεί να προκαλέσει νόσο Ευκαιριακά παθογόνος οργανισµός Αυτός που µπορεί να προκαλέσει νόσο (εξαρτάται από την ανοσιακή κατάσταση του ξενιστή)

8 Παθογόνοι µικροοργανισµοί Λοιµογόνος δράση βακτηρίων: αριθµός των µικροβίων που µπορούν να προκαλέσουν νόσο Lethal Dose 50% (LD 50 ) Οαριθµός των µικροβίων που απαιτείται για να σκοτωθεί το 50% των ξενιστών Infectious Dose 50% (ID 50 ) Οαριθµός των µικροβίων που απαιτείται για να νοσήσει το 50% των ξενιστών Shigella: ID 50 ~ 100 βακτηριακά κύτταρα Salmonella: ID 50 ~ βακτηριακά κύτταρα 8

9 9 Πότε ένας µικροοργανισµός είναι παθογόνος; Προϋποθέσεις Σύνδεση, αποικισµός και επιµόλυνση του επιθηλίου του ξενιστή Ικανότητα διείσδυσης στους εν τω βάθει ιστούς του ξενιστή Ικανότητα πολλαπλασιασµού in vivo Αλληλεπίδραση - διαφυγή από τους µηχανισµούς άµυνας του ξενιστή Πρόκληση βλάβης στον ξενιστή Smith H. Virulence of bacterial pathogens, 2nd ed., American Society for Microbiology, 1995

10 10 Στάδια παθογένειας νόσου 1. Εγκατάσταση και πολλαπλασιασµός στους ιστούς 2. ιείσδυση εν τω βάθει 3. ιαφυγή από το ανοσιακό σύστηµα τουξενιστή 4. Πρόκληση ιστικής βλάβης

11 Γραµµές άµυνας του ξενιστή Μη ειδική (φυσική) άµυνα του ξενιστή Φυσιολογική χλωρίδα δέρµατος και βλεννογόνων Φυσικοχηµικοί παράγοντες (κερατίνη στιβάδα, λυσοζύµη εκκρίσεων, λιπαρά οξέα δέρµατος, κροσσωτό επιθήλιο αναπνευστικού, όξινο ph κόλπου, αύξηση θερµοκρασίας σώµατος) Φαγοκύτταρα Παράγοντες αίµατος, ΕΝΥ και εκκρίσεων (ιντερφερόνες, σιδηροδεσµευτικές πρωτεϊνες, εκκριτική IgA, συµπλήρωµα, πρωτεϊνες οξείας φάσης) 11

12 Γραµµές άµυνας του ξενιστή Ειδική άµυνα του οργανισµού Χυµική ανοσία Πλασµατοκύτταρα Ig ανοσοσφαιρίνες Κυτταρική ανοσία Τ-λεµφοκύτταρα 12

13 Στάδιο 1 ο : Εγκατάσταση στους ιστούς, πολλαπλασιασµός Βακτηριακές προσκολλητίνες (adhesins) Κροσσοί (fimbriae), τριχίδια (pili) Υποδοχείς ευκαρυωτικών κυττάρων Ιντεγκρίνη, φιµπρονεκτίνη (επιφάνεια επιθηλιακών κυττάρων) Προσοχή υποδοχείς πεπερασµένοι σε αριθµό 13

14 14 Στάδιο 2 ο : ιείσδυση (εσωτερικό κυττάρου - εν τω βάθει ιστούς) Κροσσοί (fimbriae) Τριχίδια (pili) Μαστίγια (flagella) Έλυτρο (capsular)

15 15 Στάδιο 3 ο : ιαφυγή από το ανοσιακό σύστηµα ιαφυγή από το συµπλήρωµα Κάλυψη Έλυτρο (S. pneumoniae) IgA (δεν ενεργοποιεί το συµπλήρωµα) (N. meningitidis) Πολυσακχαριδικά µόρια (αντιγόνα Ο) (Salmonella) Παραλλαγή Σιαλικό οξύ (µίµηση ανθρώπινων κυττάρων - γονόκοκκος) Υδρόλυση Πεπτιδάση C3b (Streptococcus spp.)

16 16 Στάδιο 3 ο : ιαφυγή από το ανοσιακό σύστηµα Αποφυγή φαγοκυττάρωσης Καταστολή ή καταστροφή φαγοκυττάρων Λευκοκτονίνες (leukocidins) (S. aureus) Προστασία της βακτηριακής επιφάνειας Έλυτρο

17 17 Στάδιο 3 ο : ιαφυγή από το ανοσιακό σύστηµα Επιβίωση εντός των φαγοκυττάρων Αναστολή σύντηξης φαγοσώµατος µελυσόσωµα (M. tuberculosis) Αναστολή οξειδωτικής οδού στα φαγοκύτταρα Καταλάση S. aureus διασπά το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H 2 O 2 ) Καταστροφή φαγοσώµατος Παραγωγή τοξίνης (Listeria)

18 18 Στάδιο 3 ο : ιαφυγή από το ανοσιακό σύστηµα Μετατροπή του ανοσιακού συστήµατος Ανοσοκαταστολή του ξενιστή Ιογενείς λοιµώξεις (HIV, HBV) Εκτροπή της ανοσιακής απάντησης: Υπεραντιγόνα (Streptococcus pyogenes) Μεταβολή των βακτηριακών αντιγόνων (Neisseria gonorrheae)

19 19 Στάδιο 3 ο : ιαφυγή από το ανοσιακό σύστηµα Ενδοκυττάρια διαβίωση Προστασία από αντισώµατα και φάρµακα Legionella pneumophila Erlichia chaffeensis S. pyogenes

20 20 Στάδιο 4 ο : Βλάβες ιστών Με έµµεσο τρόπο Ανοσιακή απάντηση ξενιστή - Φλεγµονώδης αντίδραση Με άµεσο τρόπο Παραγωγή τοξινών

21 Τοξίνες Εξωτοξίνες Πολυπεπτίδια που απελευθερώνονται από το µικρόβιο Παράγονται από Gram-θετικά και Gram-αρνητικά βακτηρία Ενδοτοξίνες Λιποπολυσακχαρίτες που αποτελούν τµήµατου µικροβιακού τοιχώµατος (LPS) Είναι παρούσες µόνο σε Gram-αρνητικά µικρόβια 21

22 22 Εξωτοξίνες Αποτελούν εξαιρετικά τοξικούς παράγοντες Γονίδια για τις τοξίνες συνήθως σε πλασµίδια εύκολη οριζόντια µετάδοση Σε κατεργασία µε φορµαλδεϋδη τα πολυπεπτίδια της εξωτοξίνης µετατρέπονται σε ατοξίνες (διατήρηση της αντιγονικότητας αλλά απώλεια τοξικής δράσης) χρήση στην παραγωγή εµβολίων

23 Εξωτοξίνες - Είδη Υδρόλυση µακροµορίων Υαλουρονιδάση: υδρολύει υαλουρονικό οξύ συνδετικού ιστού DNAάση: υδρολύει DNA Στρεπτοκινάση: Πρωτεάση καταστροφή θρόµβων ινικής Κολλαγενάση Ελαστάση Λύση κυττάρων Πρωτεϊνικοί πόροι στην κυτταρική µεµβράνη: εκροή κυτταροπλασµατικών µορίων Λεκιθινάση (C. perfringens), άλλες αιµολυσίνες α-τοξίνη (S. αureus), στρεπτολυσίνη (S. pyogenes) 23

24 Εξωτοξίνες - Είδη Τοξίνες τύπου Α-Β (Active-Binding subunits) (Καταστολή πρωτεϊνοσύνθεσης) έσµευση σε µεµβρανικούς υποδοχείς ενδοκυττάρωση ενεργοποίηση A υποµονάδας δράση Π.χ. ιφθερίτιδα, χολέρα κλπ. 24

25 Εξωτοξίνες - Είδη Νευρολογικές εξωτοξίνες C. tetani: καταστολή έκλυσης ανασταλτικών νευροµεταβιβαστών σπαστική παράλυση C. botulinum: ενεργοποίηση από εντερικές πρωτεάσες νευροσκελετικές συνάψεις αναστολή έκλυσης ακετυλχολίνης χαλαρή παράλυση 25

26 26 Ενδοτοξίνες Η άµεση τοξικότητα των ενδοτοξινών είναι χαµηλότερη σε σύγκριση µε αυτή των εξωτοξινών Όλες οι ενδοτοξίνες προκαλούν τις ίδιες γενικές εκδηλώσεις: πυρετό και καταπληξία Παρουσιάζουν µικρή αντιγονικότητα Σπάνια επάγουν προστατευτικά αντισώµατα εν παράγουν ατοξίνες και δεν χρησιµοποιούνται στην παραγωγή εµβολίων

27 27 Ενδοτοξίνες - Είδη LPS (Gram-αρνητικά βακτήρια) Μικρές ποσότητες: προκαλεί την ανοσιακή απάντηση (ενεργοποίηση συµπληρώµατος, µακροφάγων, πυρετός, ενεργοποίηση Β λεµφοκυττάρων) Μεγάλες ποσότητες: εκτρέπει την ανοσιακή απάντηση σήψη (υπερπαραγωγή IL-1 και TNF)

28 28 ράσεις της ενδοτοξίνης Πυρετός Ιντερλευκίνη-1 Υπόταση Βραδυκινίνη Φλεγµονή Εναλλακτική οδός του συµπληρώµατος Πήξη αίµατος Ενεργοποίηση του παράγοντα ΧΙΙ (Hageman)

29 29 Παθογόνα - Παραδείγµατα Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Escherichia coli

30 30 S. pyogenes - Παράγοντες παθογονικότητας Αντιφαγοκυτταρικοί παράγοντες Μ-πρωτεΐνη Μ-like και Μ-related πρωτεΐνες Έλυτρο υαλουρονικού οξέος C5a πεπτιδάση Παράγοντες προσκόλλησης Λιποτειχοϊκό οξύ Σύνδεση φιµπρονεκτίνης Παράγοντες διείσδυσης στο κύτταρο (internalization) Μ-πρωτεΐνη Έλυτρο υαλουρονικού οξέος Παράγοντες διείσδυσης και διασποράς στους ιστούς (invasion) Μ-πρωτεΐνη Έλυτρο υαλουρονικού οξέος Υαλουρονιδάση, στρεπτοκινάση Τοξίνη SpeB, DNAσες A-D Παράγοντες συστηµατικής τοξικότητας Στρεπτολυσίνη Ο και S Ερυθρογόνες τοξίνες SpeA, SpeC Εξωτοξίνες SpeH, SpeL, Sme Παράγοντας Sic

31 31 οµή S. pyogenes

32 Μ-πρωτεϊνη ΗΜ-πρωτεΐνη αποτελεί τον κατ εξοχήν ανασταλτικό παράγοντα της φαγοκυττάρωσης και τον κυριότερο παράγοντα παθογονικότητας του S. pyogenes 32

33 Μ-πρωτεϊνη Το κύριο σύστηµα τυποποίησης (ανοσοδιάχυση) Σήµερα προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας τµήµατος ~200 bp του υπερµεταβλητού άκρου της Ν-τελικήςπεριοχήςτου γονιδίου emm που κωδικοποιεί για την Μ-πρωτεΐνη Συσχέτιση µε: ιεισδυτικές λοιµώξεις (Μ1, Μ3, Μ12) Μεταστρεπτοκοκκικά σύνδροµα (Μ12, Μ22) 33

34 Ησηµασία επικράτησης νέων Μ-οροτύπων Λοίµωξη (π.χ. φαρυγγίτιδα) µε S. pyogenes συγκεκριµένου Μ- τύπου αναµνηστική ανοσολογική απάντηση Συλλογική ανοσία στους ήδη γνωστούς τύπους Η επικράτηση νέων Μ-τύπων αύξηση λοιµώξεων σε ένα απροστάτευτο ανοσολογικά πληθυσµό. Σηµαντική η επιδηµιολογική επιτήρηση των Μ-ορότυπων (emm-τύπων) για τις προσπάθειες παρασκευής εµβολίου 34

35 Έλυτρο Το έλυτρο υαλουρονικού οξέος έχει συσχετισθεί θετικά αλλά και αρνητικά µε την διείσδυση στο εσωτερικό του επιθηλιακού κυττάρου (internalization) 35

36 Εξωτοξίνες Ερυθρογόνος τοξίνη SpeA (βακτηριοφάγος) δράση υπεραντιγόνου, Ερυθρογόνος τοξίνη SpeC (βακτηριοφάγος) τοξίνη της οστρακιάς Εξωτοξίνη SpeB (χρωµοσωµατική) Πρωτεάση που υδρολύει την φιµπρονεκτίνη, δράση υπεραντιγόνου, παράγεται εξ ορισµού από όλα τα στελέχη S. pyogenes Τοξίνες SpeH, SpeL, SpeM Οξύς ρευµατικός πυρετός Παράγοντας Sme Επιτάχυνση απάντησης λεµφοκυττάρων Παράγοντας Sic Streptococcal Inhibitor of Complement 36

37 Εξωτοξίνη SpeB και αλληλεπίδραση µε τον ξενιστή Άτοµα µε ικανότητα να παράγουν µεγάλες ποσότητες αντισωµάτων έναντι της SpeB ισχυρή συσχέτιση µε φαρυγγίτιδα αµυγδαλίτιδα Άτοµα που παράγουν µικρές ποσότητες αντισωµάτων έναντι της SpeB ισχυρή συσχέτιση µε διεισδυτικές λοιµώξεις Μεγάλη σηµασία η δυνατότητα αντίδρασης του ξενιστή για το είδος της λοίµωξης 37

38 38 Εξωτοξίνες ως υπεραντιγόνα Μη ειδική σύνδεση µε τοσύµπλεγµα TCR-MHC Class II Μη ειδική ενεργοποίηση Τ-λεµφοκυττάρων Παραγωγή IL-1b, IL-2, TNFα, IFNγ Έναρξη καταρράκτη φλεγµονώδους αντίδρασης Αποσυντονισµός του ανοσιακού συστήµατος

39 39 S. pneumoniae Παθογένεια Ο S. pneumoniae, σε αντίθεση µε τονs. pyogenes, παράγει µικρό αριθµό εξωτοξινών Η παθογένεια της λοίµωξης οφείλεται κυρίως στην προσκόλληση, διείσδυση και αναπαραγωγή στους ιστούς και την συνεπακόλουθη φλεγµονώδη αντίδραση

40 Πολυσακχαριδικό έλυτρο Το πολυσακχαριδικό έλυτρο εµποδίζει την σύνδεση των αντισωµάτων και των παραγόντων του συµπληρώµατος (C3b) Εξαιρετικά ετερογενές κύρια µέθοδος τυποποίησης (οροτυπία) Η παραγωγή αντισωµάτων είναι προφυλακτική έναντι του συγκεκριµένου ορότυπου (πολυδύναµο εµβόλιο) Χρώση σινικής µελάνης, x

41 41 Αλληλεπίδραση επιθηλιακού κυττάρου -S. pneumoniae Μεγάλος αριθµός παραγόντων προσκόλλησης στα επιθηλιακά κύτταρα Κυριότερος µηχανισµός παθογένειας

42 S. pneumoniae - τοξίνες Πνευµονολυσίνη: Προκαλεί καταστροφή της κυτταρικής µεµβράνης του ευκαρυωτικού κυττάρου και ενεργοποίηση του συµπληρώµατος. Παράγεται µετά τη λύση του βακτηριακού κυττάρου Αυτολυσίνη: Ένζυµο που επάγει τη λύση του βακτηριακού κυττάρου και τη συνεπακόλουθη παραγωγή πνευµονολυσίνης 42

43 43 H. influenzae Παράγοντες παθογονικότητας Αντιφαγοκυτταρικοί παράγοντες Πολυσακχαριδικό έλυτρο Παράγοντες προσκόλλησης Ινίδια (γονίδια hifα-ε) Προσκολλητίνες (πρωτεΐνες hmw1-2, hia-hsf) Πρωτεΐνες hap και iga (πρωτεάση της εκκριτικής IgA) Παράγοντες διείσδυσης στο κύτταρο (internalization) Πολυσακχαριδικό έλυτρο Ινίδια (γονίδια hifα-ε) Παράγοντες διείσδυσης και διασποράς στους ιστούς (invasion) Πολυσακχαριδικό έλυτρο Ινίδια (γονίδια hifα-ε)

44 Πολυσακχαριδικό έλυτρο Τα στελέχη που προκαλούν λοιµώξεις ανώτερου αναπνευστικού (ΜΠΟ) είναι κατά κύριο λόγο µη ελυτροφόρα και άρα µη τυποποιήσιµα E. Leibovitz et al, Pediatr Infect Dis J,

45 45 Πολυσακχαριδικό έλυτρο Μη ελυτροφόρα στελέχη ιείσδυση στο εσωτερικό του επιθηλιακού κυττάρου ιαφυγή ανοσολογικού συστήµατος? Πρόκληση τοπικής φλεγµονώδους αντίδρασης Ελυτροφόρα στελέχη ιασπορά στους ιστούς διαµέσου επιθηλιακής στοιβάδας Πρόκληση συστηµατικής λοίµωξης

46 46 Ινίδια προσκολλητικότητας Φαίνεται να εκφράζονται περισσότερο σε στελέχη που δεν έχουν πολυσακχαριδικό έλυτρο Συµµετέχουν στην προσκόλληση και είσοδο στο εσωτερικό του επιθηλιακού κυττάρου

47 Εντεροτοξινογόνα E. coli (ETEC) Παράγοντες παθογονικότητας Παράγοντες προσκόλλησης Παράγοντες αποικισµού (CF) πλασµιδιακής προέλευσης προσκολλητίνες µε εκλεκτικό τροπισµό στο επιθήλιο του εντέρου Tib, Tia Χρωµοσωµατικής προέλευσης προσκολλητίνες που η σύνδεσή τους προάγει την έκκριση της τοξίνης Τοξίνες Θερµοανθεκτικές εντεροτοξίνες (STα, STb, EST1) Θερµοευαίσθητη εντεροτοξίνη (LT) τοξίνη τύπου ΑΒ Πρωτέαση (EatA) Κυτταροτοξίνη (ClyA) 47

48 48 ETEC E. coli Προσκόλληση και έκκριση τοξινών τοπικής δράσης Έκκριση τοξινών STα, STb, EST1 LT, EatA, ClyA Επαγωγή έκκρισης και αναστολή επαναρρόφησης υγρών από το έντερο

49 Εντεροαιµορραγικά E. coli (EΗEC) Παράγοντες παθογονικότητας Παράγοντες προσκόλλησης Ινίδια τύπου IV (Bfp) Προσκόλληση στο επιθήλιο του εντέρου Επικοινωνία µεταξύ βακτηριακών κυττάρων (Quorum Sensing) Μαστίγια, κροσσοί, τριχίδια Τοξίνες Shiga-like τοξίνες (Τοξίνες τύπου ΑΒ) Stx1, Stx2, Stx2c Πρωτεάση εντεροβακτηριακών τύπου SPATE (StcE) Αιµολυσίνες (α, β, γ) 49

50 50 EHEC E. coli Προσκόλληση και έκκριση τοξινών τοπικής και συστηµατικής δράσης Έκκριση τοξινών Shiga-like, πρωτέασες, αιµολυσίνες Τοπική φλεγµονώδης αντίδραση, τοπική και συστηµατική αιµόλυση

51 Εντεροδιεισδυτικά E. coli (EAEC) Παράγοντες παθογονικότητας Παράγοντες προσκόλλησης και διείσδυσης Κροσσοί τύπου AAF (Aggregative adherence fimbria I/II) Μαστίγιο Τοξίνες Πρωτεάση εντεροβακτηριακών τύπου SPATE (Pet) Εντεροτοξίνη (EAST1) πλασµιδιακής προέλευσης Εντεροτοξίνη (ShET1) χρωµοσωµατικής προέλευσης Παράγοντες επαγωγής της τοπικής φλεγµονώδους αντίδρασης Μαστίγιο επαγωγή παραγωγής IL-8 51

52 52 EAEC E. coli Προσκόλληση, διείσδυση στο επιθήλιο και έκκριση τοξινών τοπικής δράσης Μαστίγιο Προσκόλληση, διείσδυση, επαγωγή τοπικής φλεγµονώδους αντίδρασης ιείσδυση και τοπική φλεγµονώδης αντίδραση

53 53 QUORUM SENSING Η επικοινωνία των µικροοργανισµών µεταξύ τους

54 54 QUORUM SENSING Τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας των µικροβιακών κυττάρων προκειµένου να εκφράσουν την επιθετική ή την αµυντική τους συµπεριφορά Στο επίπεδο της οµάδας βακτηριακών κυττάρων συνεργασία έναντι δυσµενών παραγόντων του περιβάλλοντος και των αµυντικών µηχανισµών του ξενιστή Στο επίπεδο του ενός βακτηριακού κυττάρου συντονισµός των πολλαπλών παραγόντων παθογονικότητας

55 55 QUORUM SENSING Ορισµοί QUORUM απαρτία SENSING αίσθηση Ελευθέρως δρώντα (κινούµενα) κύτταρα Οµαδικώς δρώντα κύτταρα Planctonic cells (Ελευθέρως κινούµενα) Σχηµατισµός βιοµεµβράνης (biofilm)

56 56 QUORUM SENSING Ορισµοί Η δηµιουργία της βιοµεµβράνης επάγει την επικοινωνία λόγω αύξησης του αριθµού των κυττάρων και της εγγύτητας τους (συγχρωτισµός), µε αποτέλεσµα την επαγωγή της έκφρασης των παραγόντων παθογένειας ως άµυνα του πληθυσµού Τα βακτηριακά κύτταρα, στα πλαίσια της βιοµεµβράνης δεν δρουν ατοµικά, αλλά µε οµαδικό και συστηµατικό τρόπο, που οµοιάζει µε τις αντιδράσεις πολυκύτταρων οργανισµών

57 QUORUM SENSING ιαδικασία Ανάδροµη ρύθµιση θετικήήαρνητική Παραγωγή µακροµορίου σήµατος Ανίχνευση µακροµορίου σήµατος Αύξηση συγκέντρωσης µακροµορίου σήµατος 57

58 Τι είναι η βιοµεβράνη (biofilm) Οµάδα µικροβιακών κυττάρων σε σχηµατισµό (µήτρα) πολυµερούς ουσίας, που αυτά παράγουν και η οποία προσκολλάται σε αδρανείς ή ζώσες επιφάνειες S. epidermidis - CoNS S. aureus P. aeruginosa Streptococci C. albicans 58

59 59 Τι λοιµώξεις προκαλούνται Είδη λοιµώξεων Οστεοµυελίτις Τερηδόνα-περιοδοντίτιδα Βακτηριακή προστατίτιδα Λοιµώξεις καθετήρων, καρδιακών βαλβίδων Χαρακτηριστικά λοιµώξεων Χρόνιες, µε σχετικάήπιασυµπτωµατολογία αλλά συχνές υποτροπές υσκολία αντιβιοτικής θεραπείας για την εκρίζωση, Κυρίως θεραπεία υποτροπών

60 60 ιαδικασία σχηµατισµού Αρχική προσκόλληση - σχηµατισµός µικροαποικίας Πρώιµη εκθετικήφάσηανάπτυξηςβακτηρίων(λίγα κύτταρα) έκφραση επιφανειακών µορίων (πρωτεΐνες) QS έναρξη σχηµατισµού βιοµεµβράνης Παραγωγή πολυσακχαριδίου (slime) Ωρίµανση biofilm Ελευθέρωση κυττάρων (υδρόλυση πολυσακχαριδίου, απόσπαση τµήµατος) Όψιµη εκθετική φάση ανάπτυξης (πολλά κύτταρα) έκφραση εξωκυττάριων πρωτεϊνών (τοξίνες, ένζυµα) παθογονικότητα

61 61 Γιατί δεν δρουν τα αντιµικροβιακά στις βιοµεµβράνες? Επιβραδυνόµενη ή ατελής είσοδος των αντιβιοτικών Υψηλές βακτηριακές συγκεντρώσεις Επιβραδυνόµενη ανάπτυξη βακτηρίων Μεταβαλλόµενο µικρο-περιβάλλον Lancet 2001, 358: 135

62 62 Αντι-παθογόνα φάρµακα Σκευάσµατα αναστολής της ενεργοποίησης του Quorum Sensing (Quorum Sensing Inhibitors) νέα γενιά αντιµικροβιακών φαρµάκων (αντιπαθογόνων) εν είναι τοξικά για τα ευκαρυωτικά κύτταρα (απουσία παρενεργειών) Οι µεταλλάξεις των υποδοχέων στόχων δεν οδηγούν σε αντοχή Αναστολή των οδών ρύθµισης και πολ/σµού αναστολή του QS αναστολή της παθογένειας Ο µικροοργανισµός εξακολουθεί να υπάρχει αλλά δεν προκαλεί νόσο

63 63 Φυσιολογική χλωρίδα Συµβίωση και ανταγωνισµός των µικροοργανισµών

64 Φυσιολογική χλωρίδα Οι µικροοργανισµοί που καλύπτουν τις επιφάνειες των βλεννογόνων, του δέρµατος και των ανοικτών κοιλοτήτων, οι οποίοι συµβιώνουν µε τον µεγαλοοργανισµό Ενήλικας: ευκαρυωτικά κύτταρα µικροοργανισµοί (Για κάθε 1 ευκαρυωτικό κύτταρο 10 µικροοργανισµοί) Σε ολόκληρο τον πλανήτη υπολογίζεται ότι υπάρχουν: >10 8 διαφορετικά είδη µικροοργανισµών >6Χ10 30 κύτταρα µικροοργανισµών (~ 60% της βιοµάζας) 64

65 Φυσιολογική χλωρίδα Η σύνθεση των µικροοργανισµών που συγκροτούν τη φυσιολογική χλωρίδα εξαρτάται από την ανατοµική θέση και την ηλικία και διατηρείται σε γενικές γραµµές σταθερή, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη Μπορεί να επηρεασθεί από περιβαλλοντικούς παράγοντες (δίαιτα, συνθήκες υγιεινής, περιβάλλον εργασίας κλπ.) Ειδική χλωρίδα ανάλογα µε την περιοχή του σώµατος Τροπισµός µικροοργανισµών προς ορισµένους ιστούς και περιοχές του σώµατος 65

66 66 Φυσιολογική χλωρίδα Ανάπτυξη ανοσολογικού συστήµατος Παραγωγή αντισωµάτων σε απάντηση των ερεθισµάτων από τον αποικισµό µε διαφορετικά και εναλλασόµενα είδη Παρεµπόδιση εγκατάστασης παθογόνων µικροβίων και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας Κατάληψη των υποδοχέων των ευκαρυωτικών κυττάρων ηµιουργία δυσµενούς περιβάλλοντος (τοξικά προϊόντα, χαµηλό οξειδοαναγωγικό δυναµικό) Κατανάλωση τροφής σε τοπικό επίπεδο Βιοσύνθεση θρεπτικών στοιχείων (βιταµίνες κλπ.) Παραγωγή βιταµίνης Κ που απορροφάται στο έντερο Μεταβολισµός πρωτεϊνών και χολικών αλάτων

67 67 Ανατοµικές διαφορές ιαφορετικά είδη αποικίζουν ανάλογα µε: Την ανατοµική περιοχή Την ηλικία Το φύλο Την διατροφή Τις έξεις και τον τρόπο ζωής

68 68 Ανατοµικές διαφορές - Παραδείγµατα έρµα Στοµατική κοιλότητα Παχύ έντερο Κόλπος

69 Ανατοµικές διαφορές έρµα Coagulase Negative Staphylococci έρµα τριχωτού κεφαλής S. capitis έρµα έξω ακουστικού πόρου S. auricularis έρµα µασχάλης S. hominis, S. haemolyticus έρµα ηβικής περιοχής S. haemolyticus έρµα δακτύλων S. saprophyticus Micrococci (M. luteus) Περισσότερο σε γυναίκες και παιδιά παρά σε άντρες Propionibacterium acnes Περιστασιακά στο δέρµα νεογνών (<10 cfu/cm 2 ) Επανεµφάνιση 1-3 έτη πριν την εφηβεία (>10 6 cfu/cm 2 ), κυρίως στο πρόσωπο και τον άνω τµήµα του θώρακα 69

70 Ανατοµικές διαφορές έρµα Corynobacterium spp. Gram-αρνητικά βακτήρια Acinetobacter spp µασχάλες, δάχτυλα ποδιών, βουβωνική περιοχή, αντιβράχιο Proteus, Pseudomonas spp. δάχτυλα ποδιών Enterobacter, Klebsiella spp δάχτυλα χεριών Μύκητες Malassezia spp. Πλύσιµο µε σαπούνι ελάττωση έως και 90%, όµως επαναποικισµός σε λιγότερο από 8h 70

71 Ανατοµικές διαφορές Στοµατική κοιλότητα Άνω των 200 διαφορετικών ειδών (~ 100 γνωστά) Συγκεντρώσεις: 10 8 cfu/ml (επιφάνεια γλώσσας) cfu/ml οδοντικές σχισµές Νεογνά και νήπια Streptococcus spp. Neisseria, Veillonella, Lactobacillus, Candida Παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας (οδοντοφυΐα) και ενήλικες Prevotella, Actinomyces, Bacteroides, Capnocytophaga Viridans Group Streptococci Streptococcus mutans οδοντική πλάκα 71

72 Ανατοµικές διαφορές Στοµατική κοιλότητα ιαφορετικά οικοσυστήµατα Οδοντικές σχισµές αναερόβια Οδοντική πλάκα αναερόβια, S. mutans Επιφάνεια της γλώσσας Viridans Streptococci Χείλη CoNS Αµυγδαλές αναερόβια 72

73 Ανατοµικές διαφορές παχύ έντερο Άνω των 300 διαφορετικών ειδών 30% του ξηρού βάρους κοπράνων (10 12 cfu/gr) 98% της συνολικής χλωρίδας αναερόβια (10.000/1) Bifidobacterium, Eubacterium, Bacteroides, Clostridium spp. Νεογνά και νήπια που θηλάζουν Bifidobacterium, Lactobacillus spp. Νεογνά και νήπια που λαµβάνουν τεχνητό γάλα Enterobacteriaceae, Clostridium, Bacteroides spp. B. fragilis 100% νεογνών που αποκλειστικά έλαβαν τεχνητή διατροφή vs 10% των νεογνών που αποκλειστικά θήλασαν 73

74 Ανατοµικές διαφορές κόλπος Σηµαντική η διαφοροποίηση σε σχέση µε την ηλικία και την ορµονική κατάσταση Μετά το 1 ο 24ωρο: διφθεροειδή, Micrococci, Streptococci 4 η -6 η ηµέρα: οιστρογόνα θηλασµού εναπόθεση γλυκαγόνου στο επιθήλιο Γαλακτοβάκιλλοι διάσπαση γλυκαγόνου µε παραγωγή οξέως πτώση ph εξαφάνιση λοιπής χλωρίδας ιακοπή θηλασµού: Χλωρίδα από δέρµα και περίνεο Εφηβεία: ενδογενή οιστρογόνα επαναφορά γαλακτοβακίλλων και επιπλέον διφθεροειδή, Micrococci, αναερόβιοι στρεπτόκοκκοι και λιγότερο CoNS και Enterococci Κύηση: Ελάττωση αναεροβίων, αύξηση γαλακτοβακίλλων Εµµηνόπαυση: Χλωρίδα από δέρµα και περίνεο 74

75 Ανατοµικές διαφορές κόλπος ιαφορές ανάλογα µε την µέθοδο αντισύλληψης Αντισυλληπτικό χάπι: Ελάττωση γαλακτοβακίλλων Σπιράλ: Πιθανός αποικισµός από S. aureus Τοπικά σπερµατοκτόνα διαλύµατα: Συνολική καταστροφή χλωρίδας 75

76 76 Αντί συµπερασµάτων -1 Η σχέση των ειδών της φυσιολογικής χλωρίδας µεταξύ τους και µε τον ξενιστή είναι συµβιωτική και αλληλοεξαρτώµενη Prevotella spp. Staphylococcus spp. Staphylococcus spp. παρέχουν βιταµίνη Κ στα στελέχη Prevotella spp. E. coli παρέχει το σύστηµα απτοσφαιρίνης αιµοσφαιρίνης ως πηγή σιδήρου στα στελέχη B. fragilis

77 Αντί συµπερασµάτων -2 Τα βακτήρια προϋπήρχαν κατά πολύ της εµφάνισης του ανθρώπου στην Γη. Το πιθανότερο είναι ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για περισσότερο και µετά την εξαφάνισή του 77

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2) Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων-καθορισμός καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων Ανάγκη καθορισμού μικροβιολογικών κριτηρίων Προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Θεοδώρα Κεραµιτσόγλου Ανοσοβιολογικό Τµήµα Π.Γ.Ν.-Μ. «Έλενα Βενιζέλου» Βενιζέλου» Μό Ανατοµικοί (Φυσικοί) Φραγµοί Τ ο ξ ίν ε ς λ υ ν σ η Μη ειδική ΑνοσίαTLRs Ανοσιακό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ιοί : οι μικρότεροι λοιμογόνοι παράγοντες (20 nm - 1000 nm, σε μήκος)

Ιοί : οι μικρότεροι λοιμογόνοι παράγοντες (20 nm - 1000 nm, σε μήκος) Ιοί : οι μικρότεροι λοιμογόνοι παράγοντες (20 nm - 1000 nm, σε μήκος) Ιοί - Ιστορικά στοιχεία Μόλις στον 20 ο αιώνα άρχισαν να μελετούνται 1892, Iwanowski, D: Οι πρώτες ενδείξεις όταν μολυσματικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού

Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού Γεωργία Σ. Βρυώνη Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Μικροβιολογίας gvrioni@med.uoa.gr 23/01/08 Μαθήματα Ειδικευόμενων Εισαγωγή στην Ανοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ 2008 1 Ευχαριστήρια Ευχαριστώ θερµά

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ...

KΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ... 1 KΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΕΩΣ...... ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Η ΦΛΕΓΜΟΝH... ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ?... ΔΙΑΓΝΩΣΗ... ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ.........

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1 Γλωσσάριο Συμπεριλαμβάνονται μόνον οι κυριότεροι όροι και οι σημαντικότερες έννοιες. Αν δεν βρίσκετε κάποιον όρο, συμβουλευθείτε το ευρετήριο. αγγελιοφόρο RNA (mrna) [messenger RNA (mrna)] Μόριο RΝΑ που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρειάζεται η µελέτη της ανοσολογία; Εµβόλια Άµυνα κατά µικροοργανισµών Ανοσολογικές ασθένειες Αλλεργίες - υπερευαισθησίες, αυτοανοσίες, ανοσοανεπάρκειες,

Διαβάστε περισσότερα

Μελάνωµα έρµατος. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη 2007

Μελάνωµα έρµατος. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη 2007 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη 2007 Μελάνωµα έρµατος Σπουδάστριες: Καραµπατάκη Ειρήνη Κουτσοπούλου Κωνσταντίνα Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Χ. Κούτσια Καρούζου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Δ/ντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας» ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

Μητρικός θηλασμός Γιώργος Λιόσης Νοσοκομείο -Μαιευτήριο. Ελενα Ε Βενιζέλου

Μητρικός θηλασμός Γιώργος Λιόσης Νοσοκομείο -Μαιευτήριο. Ελενα Ε Βενιζέλου ζ Μητρικός θηλασμός Γιώργος Λιόσης Νοσοκομείο -Μαιευτήριο Ελενα Ε Βενιζέλου Το νεογνό χρειάζεται τρία πράγματα: γάλα από το μαστό της μητέρας του ζεστασιά στην αγκαλιά της ασφάλεια σιγουριά από την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ Με τη συνεργασία των εργαστηρίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΒΟΛΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΒΟΛΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΒΟΛΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400 mg δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, MD, FACP, FRCP ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Α Λ Ι Κ Η Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α Δ / Ν Τ Ρ Ι Α Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ «Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα