Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2012"

Transcript

1 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2012

2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΆΣ Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΑΝΌΠΟΥΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΎΝΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank ΣΤΑΎΡΟΣ ΛΕΚΚΆΚΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Μέλη ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΣΙΓΑΝΌΣ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΌΣ Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Millennium Bank ΙΩΆΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΊΛΗΣ Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Attica Bank Α.Τ.Ε. GRANT CARSON Citi Country Officer Citibank International plc ΣΠΎΡΟΣ ΦΙΛΆΡΕΤΟΣ Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ ΧΡΉΣΤΟΣ ΓΚΌΡΤΣΟΣ Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Εκτελεστική Επιτροπή Πρόεδρος ΣΠΎΡΟΣ ΦΙΛΆΡΕΤΟΣ Γενικός Διευθυντής Alpha Bank Αναπληρωτής Προέδρου ΕΕ ΒΎΡΩΝ ΜΠΑΛΛΉΣ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. Μέλη ΠΈΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΎΡΟΥ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΒΛΆΧΟΣ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΒΟΎΤΑΣ Head Operation & Technology Citibank International plc ΧΡΉΣΤΟΣ ΓΚΌΡΤΣΟΣ Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών - 2 -

3 Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων Μέλη ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Γενικός Διευθυντής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ΦΩΚΊΩΝ ΚΑΡΑΒΊΑΣ Γενικός Διευθυντής Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. ΑΡΤΈΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΊΔΗΣ Γενικός Διευθυντής Alpha Bank ΆΝΘΙΜΟΣ ΘΩΜΌΠΟΥΛΟΣ Deputy CEO Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τραπεζικής Επιχειρήσεων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. ΧΡΉΣΤΟΣ ΓΚΌΡΤΣΟΣ Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών - 3 -

4 Συνοπτικός Πίνακας Περιεχομένων Ενότητα Πρώτη: Οι εξελίξεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος Α. Το έργο του G-20 και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Β. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Δ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ε. Θέματα προστασίας καταναλωτή ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Ζ. Νομικά - Φορολογικά θέματα Ενότητα Δεύτερη: Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Γ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Δ. Θέματα προστασίας καταναλωτή Ε. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας ΣΤ. Νομικά - Φορολογικά θέματα Ζ. Θέματα Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) Η. Αναπτυξιακή δραστηριότητα Θ. Επικοινωνιακή δραστηριότητα Ενότητα Τρίτη: Εκπροσώπηση της ΕΕΤ Α. Στην Ελλάδα Β. Στο εξωτερικό Ενότητα τέταρτη: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Α. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες Β. Εξεταστικό κέντρο Γ. Θεσμικές υπηρεσίες - 4 -

5 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Ενότητα Πρώτη Οι εξελίξεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος Α. Εργασίες του G20 και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών του G20 στο Μεξικό στις Φεβρουαρίου Συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών του G20 στις ΗΠΑ στις Απριλίου Δελτίο τύπου της Συνόδου Κορυφής του G20 στο Μεξικό στις Ιουνίου Θεματική αξιολόγηση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Σχέδια ανάκαμψης και διευθέτησης των συστημικά σημαντικών τραπεζών Ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στο «σκιώδες» τραπεζικό σύστημα Β. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών Διεθνές επίπεδο Αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου του χαρτοφυλακίου συναλλαγών Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις τράπεζες Πλαίσιο αντιμετώπισης των εγχώριων συστημικά σημαντικών τραπεζών Κεφαλαιακές απαιτήσεις για την έκθεση των τραπεζών σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους Διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τον διακανονισμό συναλλαγών σε συνάλλαγμα Πρόοδος εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙ» και «Βασιλεία ΙΙΙ» Αποτελέσματα της άσκησης παρακολούθησης της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ» Ευρωπαϊκό επίπεδο Γνωστοποιήσεις των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων Σκιώδες Τραπεζικό Σύστημα Ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Σχέδιο τεχνικών εκτελεστικών προτύπων για τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων Ανάλυση επιπτώσεων της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ»

6 2.6 Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την αξία σε κίνδυνο (stressed Value at Risk) Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον αυξανόμενο κίνδυνο αθέτησης και τον κίνδυνο μετάδοσης (incremental default and migration risk charge) Σχέδιο μοντέλου βάσης δεδομένων των στοιχείων που πρέπει να δημοσιοποιούνται για εποπτικούς σκοπούς Σχέδια τεχνικών εκτελεστικών προτύπων στο πλαίσιο της πρότασης Κανονισμού CRR Συλλογή δεδομένων αναφορικά με τους υψηλά αμειβόμενους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Κίνδυνοι και αδυναμίες του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος Η πορεία προς μια «ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση»: οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός «ενιαίου εποπτικού μηχανισμού» στον τραπεζικό τομέα Η «Έκθεση Liikanen» Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου των πιστωτικών ιδρυμάτων Εθνικό επίπεδο Νόμος 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» Νόμος 4046/2012 Επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Σύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης Καθορισμός του ποσοστού των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού που οφείλουν να καλύπτουν με κύρια βασικά ίδια κεφάλαια τα πιστωτικά ιδρύματα Ύπαγωγή των συνεταιριστικών τραπεζών Λέσβου-Λήμνου ΣΥΝ. Π.Ε., Αχαϊκής ΣΥΝ. Π.Ε. και Λαμίας ΣΥΝ. Π.Ε. στις διατάξεις των άρθρων 63Β, 63Δ και 68 του ν. 3601/ Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2011, 4051/2012 και 4071/2012» Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με τις ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Τροποποίηση Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Πιστωτικό Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Νομού Μαγνησίας ΣΥΝ.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο «Μαγνησιακή Πίστη»

7 3.12 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2661/ Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2662/ Αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 38 για τη ρύθμιση θεμάτων ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 και του ν. 3601/ Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Διεθνές επίπεδο Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα Αρχές για τους φορείς των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα Αρχές για την ανάκαμψη και τη διευθέτηση των φορέων υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα Δημιουργία ομάδας δράσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες αναφοράς Διεθνείς ρυθμιστικές εξελίξεις στην αγορά τιτλοποιήσεων Αρχές για τις γνωστοποιήσεις των τίτλων που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία (Asset Backed Securities) Ευρωπαϊκό επίπεδο Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) Αναθεώρηση Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς Οδηγία 2010/73/ΕΕ για το ενημερωτικό δελτίο Ανοικτές πωλήσεις και συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης Κανονισμός για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων Πρόταση Κανονισμού για τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές (PRIPs) Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD) TARGET2-Securities

8 3. Εθνικό επίπεδο Παράταση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων Νόμος 4050/ «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων» Δημοσίευση Πρόσκλησης και Πληροφοριακού Δελτίου από την Ελληνική Δημοκρατία για την ανταλλαγή ομολόγων από τους κατόχους του ιδιωτικού τομέα Αναβολή εφαρμογής του φόρου υπεραξίας μετοχών Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων Συστήματα και μηχανισμοί ελέγχου σε περιβάλλον αυτοματοποιημένων συναλλαγών Δ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ευρωπαϊκό επίπεδο Καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ (SEPA end-date) Ασφάλεια των πράξεων πληρωμής που διενεργούνται μέσω του διαδικτύου Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στην εσωτερική αγορά Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία Ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού Εθνικό επίπεδο Είσπραξη τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Καταβολή μηνιαίων συντάξεων Πληρωμή βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα Είσπραξη του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2639/ Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης Ημέρες γενικής και ειδικής αργίας για το έτος Καταγραφή της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ

9 Ε. Θέματα προστασίας καταναλωτή Διεθνές επίπεδο - Αρχές αναφορικά με τις πρακτικές «εξασφάλισης» (underwriting) κατά την παροχή ενυπόθηκων δανείων Ευρωπαϊκό επίπεδο Ζητήματα εφαρμογής της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Θέματα πρότασης Οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών Τραπεζικοί λογαριασμοί Εναλλακτική και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών Αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση Δράση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στον τομέα της προστασίας καταναλωτή Εθνικό επίπεδο Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-111/ ΠΟΛ 1199/ «Κοινοποίηση της αριθ. 126/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ» ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Διεθνές επίπεδο Έκδοση αναθεωρημένων Συστάσεων της FATF για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Εθνικές δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ευρωπαϊκό επίπεδο Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ Εθνικό επίπεδο Μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος Τροποποίηση του νόμου 3691/ Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 2652/ Διορισμός Προέδρου και μελών του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Εγκύκλιος υπ αριθμ. 49 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

10 Ζ. Νομικά - Φορολογικά θέματα Ευρωπαϊκό επίπεδο Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις Ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο Αποφυγή φορολόγησης εκ μέρους των επιχειρήσεων Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις Διαβούλευση για το Ευρωπαϊκό πτωχευτικό δίκαιο Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Μηχανισμοί διαγραφής χρεών (bail-in/debt write-down tool) στο πλαίσιο της διευθέτησης προβληματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων Εθνικό επίπεδο Παροχή στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Υπουργείο Οικονομικών Φορολόγηση της υπεραξίας μετοχών Αναστολή πλειστηριασμών Νόμος 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Νόμος 4052/2012 αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων Νόμος 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» Νόμος 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» Νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » Σχέδιο νόμου για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ και άλλες διατάξεις

11 Ενότητα Δεύτερη: Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Ευρωπαϊκό επίπεδο Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενημέρωση μελών Εναρμόνιση των διαδικασιών για τις εταιρικές πράξεις και τις γενικές συνελεύσεις TARGET2-Securities Εθνικό επίπεδο Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο Φορολογία υπεραξίας από τη μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών Αναθεώρηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Παροχή πληροφοριακής συνδρομής προς το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο προετοιμασίας για το EcoFin Γ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ευρωπαϊκό επίπεδο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ δεύτερης γενιάς (ES2) Έκτη έκδοση του συστήματος πληρωμών TARGET Διακοπή του έργου υλοποίησης ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικών πληρωμών (SEPA e-payment Framework) Πλαίσιο Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς Μετρητών (SECA Single European Cash Area) Εθνικό επίπεδο Ειδική Αργία Διατραπεζικών Συναλλαγών Συστήματα και Μέσα Πληρωμών πλην Μετρητών Μετρητά Πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

12 Δ. Θέματα προστασίας καταναλωτή Ευρωπαϊκό επίπεδο Ύπολογιστική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2008/48/ΕΚ Μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Αποστολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς παροχή ερμηνευτικών διευκρινίσεων για τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Διαβούλευση επί της πρότασης Οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (ενυπόθηκη πίστη) Έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπερχρέωση των καταναλωτών Τραπεζικοί λογαριασμοί Λοιπά θέματα Εθνικό επίπεδο Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» Πρόγραμμα διευκόλυνσης δανειοληπτών Ε. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο Εθνικό επίπεδο Επικαιροποιημένο διατραπεζικό ενημερωτικό έντυπο της πελατείας των πιστωτικών ιδρυμάτων με τίτλο «Συστηθήκατε; Αν όχι... κάντε το τώρα...» Στατιστικά στοιχεία ληστειών τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ για το έτος Αντιμετώπιση του φαινομένου εκρήξεων ΑΤΜ Τοποθέτηση θυρών ασφαλείας στα καταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στα νησιά ΣΤ. Νομικά - Φορολογικά θέματα Ευρωπαϊκό επίπεδο Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού Έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε βάρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών Λοιπά νομικά θέματα

13 2. Εθνικό επίπεδο Ζητήματα του ν. 3758/2009 για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης των απαιτήσεων στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης (recovery rates) Καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για τις κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών ως τρίτων δυνάμει του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Συλλογή Νομοθεσίας Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την αναζήτηση εγγράφων και πιστοποιητικών από τις νομικές υπηρεσίες των τραπεζών στο Γ.Ε.ΜΗ Αξιολόγηση της Ελλάδας ως προς την εφαρμογή των προτύπων για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς Λοιπά νομικά θέματα Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Φορολογική και εποπτική μεταχείριση της ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στο πλαίσιο της εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους Εξορθολογισμός της φορολογίας των τραπεζικών εσόδων Φορολογία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων Φορολογία υπεραξίας ομολόγων FATCA Λοιπά φορολογικά θέματα Ζ. Θέματα Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) Η. Αναπτυξιακή δραστηριότητα Συνεργασία ΕΕΤ Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝ) Κείμενο διαβούλευσης της ΕΕΤ για θέματα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος Συνεργασία ΕΕΤ Υπ. Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ) Συνεργασία ΕΕΤ με το Υπουργείο Οικονομικών Ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων

14 2.2 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια που χορηγήθηκαν για την ενίσχυση φυσικών αλλά και νομικών προσώπων από φυσικές καταστροφές αλλά και επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας Τροποποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης ληξιπρόθεσμων δανείων εγγυημένων, από το Ελληνικό Δημόσιο Συνεργασία ΕΕΤ Υπ. Οικονομικών και Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Συνεργασία ΕΕΤ με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου Συνεργασία ΕΕΤ ΕΤΕΑΝ ΑΕ Συνεργασία ΕΕΤ με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Συνεργασία ΕΕΤ με Υπ. Ανάπτυξης & Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Συνεργασία ΕΕΤ με ΟΕΚ/ΟΑΕΔ Συνεργασία ΕΕΤ με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Συνεργασία ΕΕΤ με Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Προώθηση σχέσεων της ΕΕΤ με παραγωγικές τάξεις Συμμετοχή της ΕΕΤ σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα Θ. Επικοινωνιακή δραστηριότητα Συνεντεύξεις Παρουσιάσεις Ενημερώσεις Εκδόσεις Οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες/εκδηλώσεις κατά το έτος Λοιπές δράσεις επικοινωνίας Διεθνείς Δραστηριότητες Ενότητα Τρίτη Εκπροσώπηση της ΕΕΤ Α. Στην Ελλάδα Β. Στο εξωτερικό

15 Ενότητα Τέταρτη Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Α. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες Ανοικτή (διατραπεζική) εκπαίδευση Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα Προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων H κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες European Foundation Certificate in Banking Προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA (Chartered Financial Analyst) Εκπαιδευτικές εκδόσεις Β. Εξεταστικό κέντρο Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Αξιολόγηση γνώσεων σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Eurobank Γ. Θεσμικές υπηρεσίες Εθνικό επίπεδο Πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Εγκύκλιος ΛΑΕΚ Πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων Διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο European Banking & Financial Services Training Association (ΕΒΤΝ) Διακρατικές συνεργασίες Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός (Financial Literacy) Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) Σωματείο «Επιχειρηματικότητα Νέων»/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

16

17 Ενότητα Πρώτη Οι εξελίξεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος

18

19 Α. Εργασίες του G20 και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 1. Συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών του G20 στο Μεξικό στις Φεβρουαρίου 2012 Στις Φεβρουαρίου 2012, έλαβε χώρα στο Μεξικό, συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών του G20. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε σχετικά, τα κράτη μέλη του G20, μεταξύ άλλων: (α) Θεωρούν ότι έγινε σημαντική πρόοδος στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της δημοσιονομικής πολιτικής, την υιοθέτηση μέτρων για την άμβλυνση της δημοσιονομικής κρίσης, την προώθηση της ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα της Ελλάδας. (β) Σε συνέχεια της Συνόδου Κορυφής στις Κάννες, όπου ζητήθηκε να εξεταστεί η επάρκεια των πόρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), επισημαίνεται αφενός μεν ότι αντικείμενο επεξεργασίας αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης παροχής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΔΝΤ και αφετέρου ότι η αύξηση των εισφορών των μελών του, βραχυπρόθεσμα, θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω διμερούς δανεισμού και συμφωνιών επαναγοράς με αρκετά από τα μέλη του. (γ) Τέλος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει προσεχώς να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στη θεματική του «κοινωνικού αποκλεισμού» (financial inclusion). 2. Συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών του G20 στις ΗΠΑ στις Απριλίου 2012 Στις Απριλίου 2012, έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών του G20. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε σχετικά, επισημαίνονται ιδίως σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: (α) Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις μαρτυρούν μια μικρή ανάκαμψη της οικονομίας παγκοσμίως. Ωστόσο, οι προοπτικές ανάπτυξης για το έτος 2012 παραμένουν μικρές, η απομόχλευση δημιουργεί πιέσεις στην κατανάλωση και την ανάπτυξη των επενδύσεων και η κινητικότητα (volatility) στις αγορές παραμένει υψηλή, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι να παραμένουν ακόμη σε υψηλά επίπεδα. (β) Τα κράτη μέλη του G20 επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. (γ) Σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών για την υιοθέτηση και εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών μέτρων του χρηματοπιστωτικού τομέα σε συνέχεια της κρίσης, τα μέλη του G20 επιβεβαιώνουν

20 για ακόμη μια φορά τη δέσμευσή τους για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους και την υιοθέτηση των μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς διακρίσεις. Τέλος, δηλώνεται η υποστήριξη των μέτρων που λαμβάνονται και των ενεργειών που γίνονται από: το FSB για την προώθηση του νέου πλαισίου για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, το IASB και το FASB για την επίτευξη σύγκλισης των λογιστικών προτύπων περί τα μέσα του 2013, το FSB, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα για τη μελέτη των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, και το FSB αναφορικά με τη θεματική του legal entity identifier. (δ) Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται τέλος στις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την υιοθέτηση των συστάσεων αναφορικά με την αποφυγή του «αποκλεισμού προσώπων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα». 3. Δελτίο τύπου της Συνόδου Κορυφής του G20 στο Μεξικό στις Ιουνίου 2012 Στις Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής των κρατών μελών του G20 στο Μεξικό. Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την αντιμετώπιση των αιτίων της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: (α) Επισημάνθηκε η σημαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση: του κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ», των κανόνων αναφορικά με τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες, των κανόνων διευθέτησης προβληματικών τραπεζών, των κανόνων διαπραγμάτευσης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, του πλαισίου για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, και των κανόνων για τις πολιτικές αποδοχών. Επιβεβαιώθηκε επίσης η δέσμευση των κρατών μελών του G20 για την έγκαιρη υιοθέτηση και αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω κανόνων στις εθνικές δικαιοδοσίες τους. (β) Τονίστηκε η ανάγκη επίσπευσης των εργασιών και λήψης μέτρων προκειμένου να αποφεύγεται στο εξής η μηχανιστική στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και να ενισχυθούν η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός μεταξύ των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

21 (γ) Ύιοθετήθηκε η μελέτη που εκπονήθηκε από το FSB σε συνεργασία με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα για τον εντοπισμό τυχόν ανεπιθύμητων συνεπειών των μεταρρυθμίσεων που δρομολογούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. (δ) Ύιοθετήθηκαν οι συστάσεις και το αναθεωρημένο καταστατικό του FSB που αφορούν την απόκτηση νομικής προσωπικότητας του εν λόγω φορέα, την ενίσχυση της διακυβέρνησης και οικονομικής αυτονομίας του και την ενίσχυση της αρμοδιότητάς του σε ό,τι αφορά τον συντονισμό της υιοθέτησης και εφαρμογής των διεθνών χρηματοπιστωτικών προτύπων, διατηρώντας παράλληλα τους δεσμούς του με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. (ε) Τα μέλη του G20 συμφώνησαν επίσης με την υιοθέτηση των αναθεωρημένων συστάσεων της FATF και δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή τους. (στ) Τέλος, δόθηκε αρκετή έμφαση στα θέματα της αντιμετώπισης του «αποκλεισμού» συγκεκριμένων κατηγοριών πληθυσμού ή/και επιχειρήσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης. 4. Θεματική αξιολόγηση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής FSB) δημοσίευσε στις 8 Φεβρουαρίου 2012 έκθεση θεματικής αξιολόγησης που πραγματοποίησε αναφορικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων των δικαιοδοσιών του. Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τον σημαντικό ρόλο που επιτελούν τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων σε ό,τι αφορά ιδίως την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, πριν από την κρίση, υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους συστημάτων που λειτουργούσαν στα κράτη που εκπροσωπούνται στο FSB. Αυτό άλλαξε σε συνέχεια της κρίσης, η οποία οδήγησε σε μεγαλύτερη σύγκλιση ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα τα επίπεδα κάλυψης των καταθέσεων, οι περίοδοι καταβολής αποζημίωσης στους καταθέτες, η υιοθέτηση μηχανισμών χρηματοδότησης των συστημάτων εκ των προτέρων (ex ante), και η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφόρησης και του συντονισμού με τους λοιπούς φορείς του προστατευτικού διχτυού των τραπεζών (bank safety net). Σύμφωνα με την έκθεση, είκοσι ένα (21) από τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη του FSB (με τελευταία την Αυστραλία, η οποία έλαβε μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης) διαθέτουν σύστημα εγγύησης καταθέσεων νομοθετικά καθορισμένο. Από τα λοιπά μέλη του FSB η Κίνα και η Νότια Αφρική επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να υιοθετήσουν μηχανισμό για την εγγύηση καταθέσεων, ενώ η Σαουδική Αραβία θεωρεί ότι οι κανόνες περί προληπτικής εποπτείας του νομοθετικού της πλαισίου παρέχουν επαρκή προστασία στους καταθέτες. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση, οι θεματικές στις οποίες χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση είναι ιδίως οι ακόλουθες: (α) Μέλη των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων: Σε ορισμένα μέλη του FSB, όπως για παράδειγμα η Ελβετία, επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα, αλλά αποδέχονται καταθέσεις και συμμετέχουν στο εθνικό σύστημα πληρωμών δεν καλύπτονται από το εγχώριο σύστημα εγγύησης καταθέσεων

22 (β) Επίπεδο κάλυψης: Σε ορισμένα κράτη (π.χ. Γερμανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ) τα όρια κάλυψης των καταθέσεων τόσο σε ό,τι αφορά τους καλυπτόμενους καταθέτες όσο και σε σχέση με τα καλυπτόμενα ποσά είναι αρκετά υψηλό. (γ) Καταβολή αποζημιώσεων και χρηματοδοτική στήριξη: Οι μηχανισμοί που διέπουν την καταβολή αποζημιώσεων διαφέρουν μεταξύ των κρατών τόσο σε ό,τι αφορά την ενεργοποίησή τους όσο και σε σχέση με την ταχύτητα καταβολής της αποζημίωσης. (δ) Αρμοδιότητες και ενσωμάτωση στα συστατικά στοιχεία του προστατευτικού διχτυού των τραπεζών: Οι αρμοδιότητες των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων μεταξύ των κρατών μελών που αξιολογήθηκαν εντάσσονται συστηματικά στις ακόλουθες κατηγορίες: «περιορισμένα» συστήματα, τα οποία φέρουν ευθύνη μόνο για την αποζημίωση των καλυπτόμενων καταθετών (Αυστραλία, Γερμανία, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ολλανδία, Σιγκαπούρη και Ελβετία), συστήματα, τα οποία εκτός της ανωτέρω αρμοδιότητας έχουν και ορισμένες άλλες ευθύνες, όπως για παράδειγμα αρμοδιότητες διευθέτησης (Αργεντινή, Βραζιλία και Ηνωμένο Βασίλειο), αρμοδιότητες περιορισμού ζημίας, σύμφωνα με τι οποίες το σύστημα έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσότερων στρατηγικών διευθέτησης (Καναδάς, Γαλλία, Ινδονησία, Ιταλία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ρωσία, Ισπανία και Τουρκία), και αρμοδιότητες περιορισμού κινδύνων, σύμφωνα με τις οποίες το σύστημα έχει εκτενείς αρμοδιότητες ελαχιστοποίησης του κινδύνου, που περιλαμβάνουν τη λήψη μέτρων διευθέτησης, καθώς επίσης και την άσκηση προληπτικής επίβλεψης (Κορέα και Ηνωμένες Πολιτείες). (ε) Διακυβέρνηση: Αναφορικά με τη διακυβέρνηση των συστημάτων, επισημαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν συγκεκριμένοι φορείς, όπως για παράδειγμα η κυβέρνηση (Ρωσία), ο τραπεζικός κλάδος (Αργεντινή, Βραζιλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία) ή η εποπτική αρχή, γεγονός που ενδέχεται να μην επιτρέπει, κατά περίπτωση, λόγω της έλλειψης των αναγκαίων ελέγχων και ισορροπιών την αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων. 5. Σχέδια ανάκαμψης και διευθέτησης των συστημικά σημαντικών τραπεζών Στις 2 Νοεμβρίου 2012, το FSB έθεσε σε διαβούλευση κατευθυντήριες οδηγίες σε ό,τι αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και διευθέτησης (εξυγίανσης) των συστημικά σημαντικών τραπεζών. Το εν λόγω κείμενο απευθύνεται κυρίως στις εθνικές αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της θέσπισης εκ μέρους τους των απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούν τα εν λόγω σχέδια ανάκαμψης και διευθέτησης των τραπεζών σύμφωνα με την έκθεση του FSB Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. Το κείμενο διαβούλευσης αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αποκομιστεί μέχρι σήμερα ιδίως σε ό,τι αφορά: τα γεγονότα που αποτελούν το σημείο εκκίνησης (triggers) για τη λήψη μέτρων ανάκαμψης, την ανάπτυξη στρατηγικών και λειτουργικών σχεδίων διευθέτησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες διαφορετικών δομών τραπεζικών ομίλων, και την ταυτοποίηση καθοριστικής σημασίας λειτουργιών που θα ήταν αναγκαίο να διατηρηθούν σε περιόδους κρίσης για λόγους συστημικής σταθερότητας

23 6. Ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στο «σκιώδες» τραπεζικό σύστημα Το FSB έθεσε στις 18 Νοεμβρίου 2012 σε διαβούλευση τρία (3) κείμενα συστάσεων αναφορικά με την ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στο «σκιώδες» τραπεζικό σύστημα (shadow banking system), εκ των οποίων: το πρώτο αναφέρεται γενικά στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί από τη λειτουργία του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και την προσέγγιση που προτείνει το FSB για την αντιμετώπισή τους, το δεύτερο περιέχει συστάσεις για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από τη δραστηριοποίηση στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα επιχειρήσεων, εκτός των τραπεζών, και το τρίτο περιέχει συστάσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τον δανεισμό τίτλων στο πλαίσιο του σκιώδους τραπεζικού συστήματος. Ως «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» νοείται η πιστωτική διαμεσολάβηση, η οποία περιλαμβάνει επιχειρήσεις και δραστηριότητες εκτός του ρυθμιζόμενου τραπεζικού συστήματος (είτε πλήρως είτε μερικώς). Συνεπώς, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα αφορά τη μη τραπεζική πιστωτική διαμεσολάβηση

24 Β. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών 1. Διεθνές επίπεδο 1.1 Αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου του χαρτοφυλακίου συναλλαγών Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (εφεξής Επιτροπή της Βασιλείας) δημοσίευσε στις 3 Μαΐου 2012 κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με τη συνολική αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος. Ήδη από τον Ιούλιο του 2009, η Επιτροπή της Βασιλείας προέβη σε αναθεώρηση του πλαισίου για τους κινδύνους αγοράς. Με την εν λόγω αναθεώρηση αυξήθηκαν σημαντικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ιδίως για τις τιτλοποιήσεις και τα δομημένα πιστωτικά προϊόντα, σε συνέχεια των μεγάλης έκτασης ζημιών που υπέστησαν οι τράπεζες κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στο υφιστάμενο πλαίσιο και ορισμούς. Το παρόν κείμενο διαβούλευσης προτείνει τη συνολική αναθεώρηση του πλαισίου για τους κινδύνους αγοράς, καθώς επίσης και συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Σημαντικά σημεία των προτεινόμενων κανόνων αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: (α) Καθιέρωση πιο αντικειμενικών ορίων μεταξύ του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και του τραπεζικού χαρτοφυλακίου, με γνώμονα τη μείωση του πεδίου για ρυθμιστικό αρμπιτράζ. (β) Μετάβαση από την εφαρμογή του μοντέλου για την αξιολόγηση της αξίας σε κίνδυνο (value at risk) στο μοντέλο της αναμενόμενης ζημίας (expected shortfall) κάτι το οποίο, υποστηρίζει η Επιτροπή της Βασιλείας ότι αποτυπώνει καλύτερα τον κίνδυνο των μειωμένων πιθανοτήτων (tail risk). (γ) Βαθμονόμηση (calibrating) του αναθεωρημένου πλαισίου τόσο σε ό,τι αφορά την τυποποιημένη μέθοδο όσο και τη μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων για μια περίοδο σημαντικής έντασης (significant financial stress) στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. (δ) Ενσωμάτωση του κινδύνου έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. (ε) Αναθεώρηση της τυποποιημένης μεθόδου, ώστε να παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία στον κίνδυνο και να λειτουργεί αξιόπιστα ως υποκατάστατο της μεθόδου εσωτερικών διαβαθμίσεων. 1.2 Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις τράπεζες Στις 28 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Επιτροπής της Βασιλείας για την ενίσχυση της άσκησης εποπτείας με βάση και τα διδάγματα από την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Το νέο κείμενο αρχών αντικαθιστά εκείνο του 2011 με τίτλο «Εσωτερικός έλεγχος στις τράπεζες και οι σχέσεις των εποπτικών αρχών με τους ελεγκτές» (Internal audit in banks and the supervisor s relationship with auditors) και βασίζεται στις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για την ενίσχυση

25 της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών (Principles for Enhancing Corporate Governance), με τις οποίες καθιερώνεται η υποχρέωση των τραπεζών να διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου με επαρκείς εξουσίες, ανεξαρτησία, πόρους και πρόσβαση στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή της Βασιλείας, η αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει καθοριστική σημασία τόσο για το διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση της τράπεζας όσο και για τις εποπτικές αρχές. Στο κείμενο περιέχονται είκοσι (20) αρχές, οι οποίες αφορούν συνοπτικά τα εξής: (α) Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι αρχές που είναι σχετικές με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών (αρχές 1-15). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι: μια αποτελεσματική μονάδα εσωτερικού ελέγχου αξιολογεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης, κάτι το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά για τη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας σε ό,τι αφορά την προστασία της τράπεζας και της φήμης της (αρχή 1), η μονάδα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις ελεγχόμενες από αυτήν δραστηριότητες (αρχή 2), κάθε δραστηριότητα της τράπεζας (περιλαμβανομένων εκείνων που αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης σε τρίτους) και κάθε μονάδα της τράπεζας θα πρέπει να υπόκειται σε εσωτερικό έλεγχο (αρχή 6), η μονάδα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (η οποία λειτουργεί σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου) ή στο διοικητικό συμβούλιο και να πληροφορεί τη διοίκηση για τα ευρήματά της (αρχή 12), και η μονάδα εσωτερικού ελέγχου πρέπει αφενός μεν να συμπληρώνει και αφετέρου να αξιολογεί τις μονάδες λειτουργικής διαχείρισης, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης (αρχή 13). (β) Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται η αρχή 16, η οποία αφορά τη σχέση μεταξύ της εποπτικής αρχής και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν τακτική επικοινωνία με τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου προκειμένου: να ανταλλάσσουν απόψεις για τις περιοχές κινδύνου που εντοπίζονται και από τις δύο πλευρές, να κατανοούν τα μέτρα αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων από την τράπεζα, και να ελέγχουν τις αντιδράσεις της τράπεζας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίζονται. (γ) Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει αρχές σχετικά με την εποπτική αξιολόγηση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου (αρχές 17-20)

26 1.3 Πλαίσιο αντιμετώπισης των εγχώριων συστημικά σημαντικών τραπεζών Η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε στις 28 Ιουνίου 2012 κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με την αντιμετώπιση των εγχώριων συστημικά σημαντικών τραπεζών. Το κείμενο αυτό διαβούλευσης βασίζεται στο κείμενο μεθοδολογίας που είχε εκπονήσει ο ίδιος φορέας για τον εντοπισμό, αντίστοιχα, των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών και την καθιέρωση πρόσθετων απαιτήσεων απορρόφησης ζημιών γι αυτές, τον Νοέμβριο του 2011, το οποίο και υιοθετήθηκε από το G20. Το προτεινόμενο από την Επιτροπή της Βασιλείας πλαίσιο αρχών για τις εγχώριες συστημικά σημαντικές τράπεζες περιλαμβάνει δώδεκα (12) αρχές, οι οποίες, συστηματικά, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: οι αρχές 1-7 της πρώτης κατηγορίας αναφέρονται στη μεθοδολογία με την οποία μια τράπεζα αξιολογείται ως συστημικά σημαντική σε εγχώριο επίπεδο, και οι αρχές 8-12 της δεύτερης κατηγορίας εστιάζουν στην καθιέρωση υψηλότερων απαιτήσεων απορρόφησης ζημιών για τις εν λόγω τράπεζες. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η μεθοδολογία αξιολόγησης θα πρέπει να αντανακλά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις ή αρνητικές εξωτερικότητες από την πτώχευση μιας εγχώριας συστημικά σημαντικής τράπεζας, ενώ το σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της επίδρασης της αποτυχίας μιας τράπεζας θα πρέπει να είναι η εγχώρια οικονομία. Περαιτέρω, η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την πτώχευση μιας τράπεζας σε εγχώριο επίπεδο θα πρέπει να βασίζεται κατ αρχήν στις ακόλουθες παραμέτρους: μέγεθος, διασυνδεσιμότητα (interconnectedness), δυνατότητα υποκατάστασης με αξιολόγηση επίσης του βαθμού συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος της χώρας, και πολυπλοκότητα, περιλαμβανομένων των ζητημάτων που ανακύπτουν από τυχόν διασυνοριακή δραστηριότητα της τράπεζας. Οι εθνικές αρμόδιες εποπτικές αρχές θα πρέπει να πραγματοποιούν συχνές αξιολογήσεις της συστημικής σημαντικότητας των τραπεζών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αξιολογήσεις αυτές αποτυπώνουν την τρέχουσα κάθε φορά κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τέλος, οι υψηλότερες απαιτήσεις απορρόφησης ζημιών που θα επιβάλλονται σε μια τράπεζα θα πρέπει να είναι ανάλογες με τον βαθμό συστημικής σημαντικότητάς της. 1.4 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για την έκθεση των τραπεζών σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους Η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε αναθεωρημένο κείμενο κανόνων σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για την έκθεση των τραπεζών σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο αρχικό κείμενο κανόνων του 2006 αφορούν τα κάτωθι: Παράρτημα 4 - Γενικές διατάξεις και ορισμοί, Παράρτημα 4 τμήμα ΙΙ - Σκοπός εφαρμογής, Παράρτημα 4 (νεοεισαχθέν τμήμα ΙΧ) Κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και έκθεση των τραπεζών σε αυτούς, και Λοιπές τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙ εκτός του Παραρτήματος

27 1.5 Διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τον διακανονισμό συναλλαγών σε συνάλλαγμα Στις 17 Αυγούστου 2012, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τον διακανονισμό συναλλαγών σε συνάλλαγμα. Οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας στη θεματική αυτή είχαν εκδοθεί το Έκτοτε επήλθαν ωστόσο σημαντικές αλλαγές στην αγορά αυτή, καθώς αναπτύχθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση εκείνων του 2000 με γνώμονα τη διασφάλιση ότι οι αναλαμβανόμενοι σχετικά κίνδυνοι αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Το αναθεωρημένο κείμενο περιλαμβάνει επτά (7) κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων: του βασικού κινδύνου (principal risk), του κινδύνου αντικατάστασης κόστους (replacement cost risk), του λειτουργικού κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας, και του νομικού κινδύνου για τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα. 1.6 Πρόοδος εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙ» και «Βασιλεία ΙΙΙ» Η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε στις 11 Ιουνίου 2012 έκθεση προόδου της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙ», «Βασιλεία 2,5» και «Βασιλεία ΙΙΙ» από τα μέλη της. Σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εκθέσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για το θέμα αυτό τον Σεπτέμβριο 2011 και τον Μάρτιο 2012, παρατηρείται σημαντική πρόοδος, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. (α) Ειδικότερα, μέχρι τα τέλη Μαΐου 2012, σε 21 από τα 27 κράτη που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή της Βασιλείας, είχε υιοθετηθεί το σύνολο των κανόνων του πλαισίου, γνωστού ως «Βασιλεία ΙΙ» (η έναρξη εφαρμογής των εν λόγω κανόνων είχε οριστεί για τα τέλη του 2006). Περαιτέρω, η Ινδονησία και η Ρωσία έχουν εφαρμόσει τους κανόνες του Πυλώνα 1 της Βασιλείας ΙΙ (ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις), ενώ η Αργεντινή, η Κίνα, η Τουρκία και οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εφαρμογής των εν λόγω κανόνων. (β) Όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο, γνωστό ως «Βασιλεία 2,5» (κανόνες για τους κινδύνους αγοράς), το οποίο θα έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη του 2011, 20 από τα κράτη που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή της Βασιλείας έχουν ήδη εφαρμόσει τους εν λόγω κανόνες. Ωστόσο, η Αργεντινή, η Ινδονησία, το Μεξικό, η Ρωσία, η Τουρκία και οι ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιεύσει το τελικό κείμενο εφαρμογής των κανόνων. Ειδικότερα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν δημοσιεύσει σχέδιο κειμένου εφαρμογής των κανόνων το οποίο καλύπτει όμως μόνον εν μέρει το πλαίσιο «Βασιλεία 2,5». Η Σαουδική Αραβία έχει δημοσιεύσει τελικό κείμενο εφαρμογής των κανόνων, οι οποίοι όμως δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής

28 (γ) Αναφορικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ», σχέδιο κειμένου εφαρμογής των κανόνων δεν έχει δημοσιευθεί σε 7 κράτη που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή της Βασιλείας και συγκεκριμένα, στην Αργεντινή, το Χονγκ Κονγκ, την Ινδονησία, την Κορέα, τη Ρωσία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ. Η πλειοψηφία ωστόσο των εν λόγω κρατών εκτιμά ότι θα είναι σε θέση να εκδώσουν το τελικό κείμενο κανόνων εμπρόθεσμα και εντός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής που έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου του Αποτελέσματα της άσκησης παρακολούθησης της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ» Η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 τα αποτελέσματα της έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου, γνωστού ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει ενημερώσει τα μέλη της ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα δημοσιεύει επικαιροποιημένη έκθεση σε ό,τι αφορά την πρόοδο εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω κανονιστικού πλαισίου. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία είναι ενημερωμένα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεταβατικές διατάξεις του πλαισίου. Θεωρείται δηλαδή για τους σκοπούς της άσκησης ότι το κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» τίθεται άμεσα και πλήρως σε εφαρμογή στο σύνολό του. Η πρώτη έκθεση είχε δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2012 περιλαμβάνοντας στοιχεία μέχρι και την 30ή Ιουνίου Ο συνολικός αριθμός των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση ανέρχεται στις 209, εκ των οποίων: στην Ομάδα 1 περιλαμβάνονται 102 τράπεζες με βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1) που ξεπερνούν τα 3 δις και διεθνή παρουσία, και στην Ομάδα 2 περιλαμβάνονται οι λοιπές 107 τράπεζες. Συμπερασματικά, για την Ομάδα 1 των τραπεζών που συμμετείχαν, ο μέσος όρος των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 CET1), με βάση τις τροποποιήσεις που επιφέρει η «Βασιλεία ΙΙΙ» στη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων, ανέρχεται στο 7,7% σε σύγκριση με το ελάχιστο ποσοστό του 4,5% που απαιτείται δυνάμει του νέου πλαισίου. Προκειμένου όλες οι τράπεζες της Ομάδας 1 να φτάσουν το ελάχιστο ποσοστό του 4,5%, θα απαιτηθούν επιπλέον ίδια κεφάλαια (CET1) της τάξεως των 11,9 δισ. ευρώ. Τα συνολικά πρόσθετα κεφάλαια που θα χρειαστούν για το όριο του 7% του νέου πλαισίου αν περιληφθούν και τα κεφαλαιακά αποθέματα συντήρησης (capital conservation buffers) ανέρχονται στο ποσό των 374,1 δις. Σε σύγκριση με την άσκηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011, η έλλειψη κεφαλαίων (CET1) για το ελάχιστο όριο του 4,5% μειώθηκε κατά 29,6 δισ. και για το όριο του 7% κατά 111,5 δισ. ευρώ. Αναφορικά με την Ομάδα 2 των τραπεζών που συμμετείχαν, ο μέσος όρος των βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1), ανέρχεται στο 8,8% σε σύγκριση με το ελάχιστο ποσοστό του 4,5% που απαιτείται δυνάμει του νέου πλαισίου. Προκειμένου όλες οι τράπεζες της Ομάδας 2 να φτάσουν το ελάχιστο ποσοστό του 4,5%, θα απαιτηθούν επιπλέον ίδια κεφάλαια (CET1) της τάξεως των 7,6 δισ. ευρώ. Τα συνολικά πρόσθετα κεφάλαια που θα χρειαστούν για το όριο του 7% του νέου πλαισίου αν περιληφθούν και τα κεφαλαιακά αποθέματα συντήρησης (capital conservation buffers) ανέρχονται στο ποσό των 21,7 δις. Σε σύγκριση με την άσκηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011, η έλλειψη κεφαλαίων (CET1) για το ελάχιστο όριο του 4,5% μειώθηκε κατά 29,6 δισ. και για το όριο του 7% κατά 111,5 δισ. ευρώ

29 2. Ευρωπαϊκό επίπεδο 2.1 Γνωστοποιήσεις των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση στις 13 Φεβρουαρίου 2012 σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις (reporting) των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 383 της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, γνωστού ως CRR IV, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές τις κατωτέρω πληροφορίες για όλα τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ανοιγμάτων που εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 384, παρ. 1: την ταυτότητα του πελάτη ή της ομάδας συνδεδεμένων πελατών έναντι των οποίων ένα πιστωτικό ίδρυμα έχει μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα, την αξία του ανοίγματος προτού ληφθεί υπόψη η επίδραση των ενεργειών μείωσης πιστωτικού κινδύνου, όταν συντρέχει περίπτωση, τον τύπο χρηματοδοτούμενης ή μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, όπου χρησιμοποιείται, και την αξία του ανοίγματος, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση των ενεργειών μείωσης πιστωτικού κινδύνου. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται επίσης ότι αν ένα πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται στις διατάξεις του Μέρους 3, Τίτλος II, Κεφάλαιο 3 της πρότασης Κανονισμού, κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές τα είκοσι (20) μεγαλύτερα χρηματοδοτικά ανοίγματά του σε ενοποιημένη βάση, εκτός εκείνων που εξαιρούνται βάσει της εφαρμογής του άρθρου 384, παρ. 1. Η κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κατ έτος. Το ως άνω σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της ΕΒΑ αφορά τον καθορισμό: των ενιαίων μορφότυπων για την κοινοποίηση, οι οποίοι πρέπει να είναι ανάλογοι με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, των συχνοτήτων και ημερομηνιών για την κοινοποίηση, και των εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοινοποίηση. Η ύπαρξη ενιαίων απαιτήσεων γνωστοποίησης και αναφορών κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο της καθιέρωσης ενός κοινού πλαισίου κανόνων (single rulebook) με γνώμονα την επίτευξη σύγκλισης και εναρμόνισης των εποπτικών πρακτικών. 2.2 Σκιώδες Τραπεζικό Σύστημα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2012 δημοσίευσε Πράσινη Βίβλο αναφορικά με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Όπως επισημαίνεται ήδη στην εισαγωγή της Πράσινης Βίβλου, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα αφορά ένα πεδίο μη τραπεζικών πιστωτικών δραστηριοτήτων που δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας. Η σκιώδης τραπεζική διεκπεραιώνει σημαντικές

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010 Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010 Το 2010 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΕΤΙ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2011

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2011 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΡΆΠΑΝΟΣ Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΑΝΌΠΟΥΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιούνιος 2011 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Γεώργιος Ζανιάς Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Σταύρος Λεκκάκος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δεκέμβριος 2009 1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Βλ. Γκόρτσος. Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς

Χ. Βλ. Γκόρτσος. Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς Το Νέο Πλαίσιο για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel II) Χ. Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΗΕπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ εκέµβριος 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2006 TPAΠEZIKO AΦIEPΩMA: Tο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία ΙΙ) ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 5-6 Δεκεμβρίου 2007 Το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας σταδιακά από το 1988. Το 1999 ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Βασίλειος Ράπανος Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας τη Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Νικόλαος Νανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/16.06.2016 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2014

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2014 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Γιώργος Ζανιάς Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Σταύρος Λεκκάκος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 4: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς μια νέα αρχιτεκτονική του διεθνούς και ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

Η πορεία προς μια νέα αρχιτεκτονική του διεθνούς και ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Η πορεία προς μια νέα αρχιτεκτονική του διεθνούς και ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Μια συστηματική προσέγγιση του φάσματος των εναλλακτικών επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, 5 Απριλίου 2016 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση a) Θέματα σχετικά με όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 13 Μαρτίου 17 Απριλίου 2008 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 2 Μαΐου 21 Ιουνίου 2012 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015 Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Mη ελεγμένες) 1. Πιστωτικός κίνδυνος Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έκδωσε προς τα πιστωτικά ιδρύματα την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα