Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013"

Transcript

1 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013

2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Γεώργιος Ζανιάς Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Σταύρος Λεκκάκος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Δημήτριος Μαντζούνης Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank Χρήστος Μεγάλου Διευθύνων Σύμβουλος Τ Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. Μέλη Ιωάννης Γαμβρίλης Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Attica Bank Α.Τ.Ε. Grant Carson Citi Country Officer Citibank International plc Εκτελεστική Επιτροπή Πρόεδρος Σπυρίδων Παπασπύρου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Μέλη Νέλλη Τζάκου - Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Γεώργιος Αρώνης Γενικός Διευθυντής Alpha Bank Σταύρος Ιωάννου Γενικός Διευθυντής Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. Γεώργιος Βούτας Head Operation & Technology Citibank International plc Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Stephen Banner Chief Executive Officer HSBC Bank plc Σπυρίδων Παπασπύρου Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 2

3 Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων Πρόεδρος Αρτέμης Θεοδωρίδης Γενικός Διευθυντής Alpha Bank Μέλη Δημήτριος Δημόπουλος Γενικός Διευθυντής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Άνθιμος Θωμόπουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Φωκίων Καραβίας Γενικός Διευθυντής Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. Κωνσταντίνος Κάμαρης Head of Global Markets & Treasurer HSBC Bank plc Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 3

4 Συνοπτικός Πίνακας Περιεχομένων Ενότητα Πρώτη: Οι εξελίξεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος Α. Εργασίες του G-20, του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και άλλων διεθνών fora του χρηματοπιστωτικού συστήματος Β. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Δ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ε. Θέματα προστασίας καταναλωτή ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Ζ. Νομικά - Φορολογικά θέματα Ενότητα Δεύτερη: Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ Α. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας Β. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Δ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ε. Θέματα προστασίας καταναλωτή ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Ζ. Νομικά - Φορολογικά θέματα Η. Θέματα Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) Θ. Αναπτυξιακή δραστηριότητα Ι. Επικοινωνιακή δραστηριότητα Ενότητα Τρίτη Εκπροσώπηση της ΕΕΤ Α. Στην Ελλάδα Β. Στο εξωτερικό Ενότητα Τέταρτη: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Α. Θεσμική δραστηριότητα Β. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4

5 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Ενότητα Πρώτη: Οι εξελίξεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος Α. Εργασίες του G-20, του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και άλλων διεθνών fora του χρηματοπιστωτικού τομέα Συνεδρίαση των αρχηγών των κρατών μελών του G Υιοθέτηση Καταστατικού του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) Ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Εφαρμογή των Αρχών του FSB σε μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ( nonbank financial institutions ) Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών διευθέτησης Β. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών Διεθνές επίπεδο Καταστατικό λειτουργίας της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία Αρχές για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο σχετικά με «διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο» Συστάσεις για την ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στο σκιώδες τραπεζικό σύυστημα Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας στο πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» Εποπτικό πλαίσιο για την μέτρηση και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων Εξωτερικοί ελεγκτές τραπεζών Εργαλεία παρακολούθησης για τη διαχείριση του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας των τραπεζών Αναθεώρηση του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές σε παράγωγα Αναθεώρηση του πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» σε ό,τι αφορά το δε ικτη μόχλευσης και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων Απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας για συναλλαγές παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων Αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων αγοράς Ευρωπαϊκό επίπεδο Έκδοση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Έκδοση του Κανονισμού 1024/2013 και του Κανονισμού 1022/2013 αναφορικά με τη θέσπιση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού Ενιαίος Μηχανισμός Διευθέτησης ( resolution ) και Ενιαίο Ταμείο Διευθέτησης Οδηγία για την ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Bank Recovery and Resolution Directive BRRD) Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων Σχέδια ανάκαμψης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχέδια τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Δημοσίευση των διαδικασιών σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα Συστάσεις σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων Συστάσεις σχετικά με τονκωδικό Ταυτοποίησης Νομικής Οντότητας

6 2.12 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό του συντελεστή αναπροσαρμογής των μεταβλητών αποδοχών Συνεδρίαση Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταθέσεις λιανικής που υπόκεινται σε διαφορετικές εκροές στο πλαίσιο του υπολογισμού του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας Εποπτικά μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα Αναγνώριση σημαντικής μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα βεβαρημένα και τα μη βεβαρημένα στοιχεία του ενεργητικού Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα ίδια κεφάλαια Εθνικό επίπεδο Καθορισμός συντελεστών κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων Τροποποιήσεις του ν. 1667/ Όροι και προϋποθέσεις για τη ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση Τροποποίηση του κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης Υποβολή εξαμηνιαίων στοιχείων μισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελματικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα Αδειοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων και απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα Εποπτική αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων Υποβολή στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος Κανονισμός εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων Οδηγίες αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις των τραπεζών ως προς την έκθεσή τους σε πιστωτικό κίνδυνο Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης Υποβολή στατιστικών στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν για ίδιο λογαριασμό είτε φυλάσσουν για λογαρισμό τρίτων Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/89/ΕΕ Παράταση της αρμοδιότητας χρηματοδότησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της διευθέτησης πιστωτικών ιδρυμάτων Αποφάσεις αναφορικά με το «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» Αποφάσεις για το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» Αποφάσεις σχετικά με το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Αποφάσεις αναφορικά με το πιστωτικό ίδρυμα «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.» Ανάκληση της άδεια λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ» Υπαγωγή των συνεταιριστικών τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας ΕΥΝ.Π.Ε., ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. και Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. στις διατάξεις των άρθρων 63Β, 63Δ και 68 του ν. 3601/ Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Διεθνές επίπεδο Απαιτήσεις καταλληλότητας αναφορικά με τη διάθεση σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων Προστασία περιουσιακών στοιχείων επενδυτών Αρχές αποτίμησης των σχημάτων συλλογικών επενδύσεων Αρχές για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς (Financial Benchmarks) Ανάκαμψη των φορέων υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα Γνωστοποίηση πληροφοριών στο σημείο πώλησης στους τομείς της ασφάλισης, των τραπεζών και της κεφαλαιαγοράς Ρυθμιστικά ζητήματα και μεταβολές στη δομή της αγοράς Δομημένα προϊόντα που διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές

7 2. Ευρωπαϊκό επίπεδο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) Οδηγία 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς (MAD) Οδηγία 2013/50/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ για τη διαφάνεια Οδηγία 2010/73/ΕΕ για το ενημερωτικό δελτίο Κανονισμός για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (PRIPs) - Επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο Συμβουλίου Πρόταση Κανονισμού για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων Χρηματοπιστωτικοί δείκτες αναφοράς (Financial Βenchmarks) Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (Money Market Funds) Αναθεώρηση Οδηγίας 2009/65/ΕΕ για τους ΟΣΕΚΑ Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Κανονισμός για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) - Κανονισμός κατ εξουσιοδότηση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ Ανακοίνωση της Επιτροπής για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και την αντιμετώπιση νέων πηγών κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα Πληρεξούσιοι σύμβουλοι (Proxy advisors) Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (CFDs) Εθνικό επίπεδο Νόμος 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Νόμος 4209/2013 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τους ΔΟΕΕ και τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) Φορολόγηση υπεραξίας μετοχών (Νόμος 4172/2013) Απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Διευκρινίσεις αναφορικά με τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) του ν. 3864/ Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (KIID) Εκπαίδευση προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 αναφορικά με ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Λοιπές Αποφάσεις και Δελτία Τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πιστοποίηση υπαλλήλων και στελεχών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ Δ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ευρωπαϊκό επίπεδο Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD) Διατραπεζικές προμήθειες συναλλαγών με κάρτες πληρωμών Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις Αξιολόγηση της συμμόρφωσης υποδομών πληρωμών μικρής αξίας με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ SEPA Τραπεζογραμμάτιο ονομαστικής αξίας 10 ευρώ της νέας σειράς «Ευρώπη» Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις ασφαλείς πληρωμές μέσω διαδικτύου Εθνικό επίπεδο Παρεκκλίσεις κατ εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 260/

8 2.2 Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) Καθιέρωση διαδικασίας είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου Αποστολή αρχείου τόκων καταθέσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Υπουργείο Οικονομικών Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών Κατάλογος ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, χωρίς άδεια στην Ελλάδα (black list) Κυκλοφορία του νέου τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ της νέας σειράς «ΕΥΡΩΠΗ» Ημέρες γενικής και ειδικής αργίας για το έτος Ε. Θέματα προστασίας καταναλωτή Διεθνές επίπεδο Εφαρμογή των αρχών υψηλού επιπέδου του G-20 για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκό επίπεδο Θέματα Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη Υιοθέτηση της Οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για τους μεσίτες ενυπόθηκων πιστώσεων Νέα νομοθεσία για την εναλλακτική και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών Υπερχρέωση καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόταση Οδηγίας σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών Πρωτοβουλίες της ΕΒΑ αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών Ορθές πρακτικές της ΕΒΑ για την ενυπόθηκη πίστη Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για τον χειρισμό παραπόνων στους τομείς των επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών Εποπτεία σχεδιασμού χρηματοπιστωτικών προϊόντων και διαδικασιών διακυβέρνησης Προστασία των καταναλωτών στα συνταξιοδοτικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα Μηχανισμοί συλλογικής προστασίας σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων φυσικών και νομικών προσώπων Αναθεώρηση του Κανονισμού 2006/2004/ΕΚ σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών Προειδοποίηση της ΕΒΑ προς τους καταναλωτές για τα εικονικά νομίσματα Εθνικό επίπεδο Μητρώο Φορέων Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών Νόμος 4161/2013 «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις» Υπουργική Απόφαση Ζ1-743/ «Καθορισμός δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4161/2013 «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις» - NEW Ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» NEW Προώθηση ασφαλιστήριων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα Σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή για την ενημέρωση των οφειλετών που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/ ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Διεθνές επίπεδο - Εθνικές δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ευρωπαϊκό επίπεδο - Τροποποίηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ Εθνικό επίπεδο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών Τροποποίηση του νόμου 3691/ Αποστολή στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής

9 3.4 Καθορισμός όρων Ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων» Ζ. Νομικά Φορολογικά θέματα Ευρωπαϊκό επίπεδο Διαβούλευση για τη συμπλήρωση της ευρωπαϊκής φορολογικής νομοθεσίας Θέματα εφαρμογής της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Σχέδιο δράσης για την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης Διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιριών Εφαρμογή κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης Αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση των κανόνων περί ανταγωνισμού Αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη διαθεσιμότητα βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς την Ελλάδα Εθνικό επίπεδο Αδρανείς καταθετικοί λογαριασμοί (ν. 4151/2013) Παράταση αναστολής πλειστηριασμών (ν. 4128/2013) Απαλλαγή μελών ΔΣ σε σχέση με την ανταλλαγή των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου Νόμος 4110/2013 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» Παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών και τροποποίηση διατάξεων για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ν. 4152/2013) Νόμος 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» Νόμος 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» Νόμος 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/ «Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνησης επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος» Ν. 4223/2013 «Ενιαίος φόρος ακινήτων και άλλες διατάξεις» Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του ν.δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) Ενότητα Δεύτερη: Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ Α. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας Συνάντηση με εκπροσώπους του Japan Centre for International Finance Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα Συνάντηση με την αντιπροσωπεία της British Bankers Association Συνάντηση με τη Δήμαρχο του City of London Συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Γερμανικής Ένωσης Τραπεζών Συνάντηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας Β. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εθνικό επίπεδο Παρακολούθηση ρυθμιστικών εξελίξεων Δημιουργία κόμβου πληροφόρησης για τη CRD IV / CRR Συμμετοχή στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της CRD IV Παροχή πληροφοριακής συνδρομής προς το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο προετοιμασίας για το EcoFin Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Ευρωπαϊκό επίπεδο Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενημέρωση μελών Εναρμόνιση των διαδικασιών για τις εταιρικές πράξεις και τις γενικές συνελεύσεις 130 9

10 1.3 TARGET2-Securities Εθνικό επίπεδο Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο Φορολογία υπεραξίας από τη μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών Αναθεώρηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Συμμετοχή σε συζήτηση αναφορικά με την πρόταση Κανονισμού για τα «Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια» (ELTIFs) Ευρωπαϊκός φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών Μετάβαση σε κύκλο διακανονισμού Τ Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός της αγοράς παραγώγων Τροποποίηση Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών Δ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ευρωπαϊκό επίπεδο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ δεύτερης γενιάς (ES2) Τυποποίηση πληρωμών μέσω φορητών συσκευών Συστάσεις για την ασφαλή διενέργεια πληρωμών μέσω φορητών συσκευών Έβδομη έκδοση του συστήματος πληρωμών TARGET Εθνικό επίπεδο Ειδικές Αργίες Διατραπεζικών Συναλλαγών Συστήματα και Μέσα Πληρωμών πλην Μετρητών Μετρητά Ηλεκτρονική τραπεζική Πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών Ιστοσελίδα ΕΕΤ Ε. Θέματα προστασίας καταναλωτή Ευρωπαϊκό επίπεδο Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας επί θεμάτων εφαρμογής της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ Ενέργειες της ΕΕΤ στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας επί της πρότασης Οδηγίας για τους τραπεζικούς λογαριασμούς Συνεργασία της ΕΕΤ με τραπεζικές ενώσεις του εξωτερικού Συμβολή στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενυπόθηκης Πίστης (European Mortgage Federation) αναφορικά με τις μεθόδους αποτίμησης αξίας ακινήτων Διαβούλευση επί της πρότασης Οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (ενυπόθηκη πίστη) Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπερχρέωση των καταναλωτών Εθνικό επίπεδο Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» Διαβούλευση επί του Νόμου 4161/2013 «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις» Επίσκεψη του Δικηγορικού Συλλόγου Κιότο στα γραφεία της ΕΕΤ ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο Εθνικό επίπεδο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών Στατιστικά στοιχεία ληστειών τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ για το έτος

11 2.3 Συλλογή στατιστικών στοιχείων βανδαλισμών τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ Αποτύπωση γεωγραφικού στίγματος των ληστειών τραπεζικών καταστημάτων ΣΤ. Νομικά - Φορολογικά θέματα Ευρωπαϊκό επίπεδο - Θέσπιση Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού Εθνικό επίπεδο Αναζήτηση εγγράφων και πιστοποιητικών από τις υπηρεσίες των τραπεζών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών δυνάμει του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ Τροποποίηση του Ν. 3156/2003 για την αμοιβή των άμισθων υποθηκοφυλάκων Ζητήματα σχετικά με τη μέτρηση και τη μείωση των διοικητικών βαρών προς τις επιχειρήσεις Επιτροπή Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Επίλυσης τεχνικών προβλημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Ζητήματα σχετικά με την αναμόρφωση του Κτηματολογίου Ζητήματα ερμηνείας που προκύπτουν από το άρθρο 20 Ν. 4161/2013 για το ακατάσχετο των καταθετικών λογαριασμών Λοιπά νομικά θέματα Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογία υπεραξίας ομολόγων Αναδρομική φορολόγηση τόκων καταθέσεων με τον Ν. 4110/ FATCA Ζ. Θέματα Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) Η. Αναπτυξιακή δραστηριότητα Χρηματοδότηση ΜμΕ - High Level Committee of Representatives Συνεργασία ΕΕΤ Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος Χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε seed & early stage financing Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υποστήριξη των ΜμΕ που συμμετέχουν στη Β δράση ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ) Συνεργασία ΕΕΤ με το Υπουργείο Οικονομικών Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια που χορηγήθηκαν για την ενίσχυση φυσικών προσώπων αλλά και επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας, πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα Τροποποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης ληξιπρόθεσμων δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο Συνεργασία ΕΕΤ με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου Συνεργασία ΕΕΤ ΕΤΕΑΝ ΑΕ Συνεργασία ΕΕΤ με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το Υπουργείο Ανάπτυξης Συνεργασία ΕΕΤ με ΟΕΚ/ΟΑΕΔ Συνεργασία ΕΕΤ με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Χρηματοδοτικός μηχανισμός Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) Συνεργασία ΕΕΤ με Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Ταμείο Κεφαλαίου Jeremie (Joint European Resources for Micro to medium enterprises) SME Initiative Προώθηση σχέσεων της ΕΕΤ με Παραγωγικές Τάξεις Θ. Επικοινωνιακή δραστηριότητα Συνεντεύξεις Παρουσιάσεις Ενημερώσεις

12 2. Εκδόσεις Οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες/εκδηλώσεις κατά το έτος Λοιπές δράσεις επικοινωνίας της ΕΕΤ Συνδρομή της ΕΕΤ στην ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα Ενότητα Τρίτη Εκπροσώπηση της ΕΕΤ Α. Στην Ελλάδα Β. Στο εξωτερικό Ενότητα Τέταρτη Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Α. Θεσμική δραστηριότητα Διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο Ευρωπαίκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (ΕΒΤΝ) Διμερείς συνεργασίες: Συνεργασία ΕΤΙ Egyptian Banking Institute Εθνικό επίπεδο Πιστοποίηση προσόντων για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Παρακολούθηση ρυθμιστικού πλαισίου Διά Βίου Μάθησης Εξετάσεις Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός (Financial Literacy) Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (ΕΤΟ) Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) 185 Β. Εκπαιδευτική δραστηριότητα Ανοικτή (διατραπεζική) εκπαίδευση Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες Προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA (Chartered Financial Analyst) Εκπαιδευτικές εκδόσεις

13 Ενότητα Πρώτη: Οι εξελίξεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος Α. Εργασίες του G-20, του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και άλλων διεθνών fora του χρηματοπιστωτικού τομέα 1. Συνεδρίαση των αρχηγών των κρατών μελών του G-20 Στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2013, έλαβε χώρα στην Αγία Πετρούπολη η ετήσια συνεδρίαση των ηγετών των κρατών που συμμετέχουν στο G-20. Στο κοινό ανακοινωθέν καταγράφηκαν τα ακόλουθα: (α) Σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι ηγέτες των κρατών μελών του G-20 εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την επίτευξη συμφωνίας ως προς τη μέθοδο υπολογισμού των ποσοστώσεων ( quotas ). Παράλληλα, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους η κατανομή των ποσοστώσεων να αντανακλά ορθότερα το ειδικό βάρος των κρατών μελών στην παγκόσμια οικονομία, το οποίο έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, λόγω ιδίως της αλματώδους ανάπτυξης των αναπτυσσομένων κρατών. (β) Αναφορικά με τη ρυθμιστική παρέμβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επισημάνθηκαν τα ακόλουθα: η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των προτύπων που έχουν υιοθετηθεί από τα διεθνή fora που παράγουν διεθνή χρηματοπιστωτικά πρότυπα είναι αξιοσημείωτη, τα κράτη μέλη του G-20 επανέλαβαν της δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαμβάνοντας ορισμένες πρωτοβουλίες που αφορούν την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των αγορών, την κάλυψη των κενών του υφιστάμενου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, όλα τα κράτη μέλη του G-20 εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεπή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας τη μεταξύ τους συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, τονίστηκε η δέσμευση των κρατών μελών του G-20 να εφαρμόσουν με συνέπεια της διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, γνωστού ως «Βασιλεία ΙΙΙ», ενώ παράλληλα κλήθηκε η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (εφεξής «Επιτροπή της Βασιλείας») να ολοκληρώσει τις εργασίες της σχετικά με τον συντελεστή μόχλευσης και τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης ( Net Stable Funding Ratio ), 13

14 κρίθηκε αναγκαία η υποβολή προτάσεων αναφορικά με την επάρκεια της ικανότητας των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να απορροφούν ζημιές, όταν δεν είναι πλέον βιώσιμα από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board, εφεξής FSB ) σε συνεργασία με τα επιμέρους αρμόδια διεθνή fora του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος έως το τέλος του 2014, κλήθηκε το FSB σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (εφεξής IOSCO ) και τα υπόλοιπα fora του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος να θέσει σε διαβούλευση μέχρι το τέλος του 2013 μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, πλην των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κρίθηκε επιβεβλημένη η επίσπευση των εργασιών των εθνικών αρχών και των fora του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος αναφορικά με τη μείωση της εξάρτησης των συμμετεχόντων στις αγορές από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τη μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών δεικτών αναφοράς ( financial benchmarks ), και επιβεβαιώθηκε η δέσμευση των κρατών μελών του G-20 σχετικά με τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κρατών που παρουσιάζουν σημαντικά κενά σε ό,τι αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 2. Υιοθέτηση Καταστατικού του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) Στις 28 Ιανουαρίου 2013, εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από την ολομέλεια του FSB, το Καταστατικό του βάσει του οποίου ο φορέας αυτός απέκτησε νομική προσωπικότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού, το FSB αποτελεί ένωση προσώπων ( association ) κατά το άρθρο 60 του ελβετικού Αστικού Κώδικα και έχει έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας. Σκοπός του είναι η προώθηση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, ειδικότερα, η προώθηση των σκοπών που περιγράφονται στο Κανονισμό λειτουργίας του όπως ισχύει. Μέλη του FSB μπορεί να είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού: εθνικές αρχές που έχουν την ευθύνη της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη δικαιοδοσία τους, όπως τα Υπουργεία Οικονομικών, οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ( international financial institutions ), και 14

15 διεθνείς φορείς αρμόδιοι για την υιοθέτηση διεθνών ρυθμιστικών προτύπων, καθώς επίσης και ρυθμιστικοί, εποπτικοί φορείς και κεντρικές τράπεζες. Ως μοναδικό όργανο του FSB με αποφασιστικές αρμοδιότητες ορίζεται η ολομέλεια των μελών του, την οποία απαρτίζουν οι αντιπρόσωποι όλων των μελών του. Προβλέπεται επίσης μια Εκτελεστική Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν ο Πρόεδρος και η Γενικός Γραμματέας του FSB. Τα δύο αυτά πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν το FSB στις σχέσεις του με τρίτα μέρη και δεσμεύουν το FSB με την έγκριση της Ολομέλειας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση στην Ολομέλεια. Η χρηματοδότηση του FSB γίνεται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και από εθελοντικές εισφορές των μελών του. 3. Ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 3.1 Εφαρμογή των Αρχών του FSB σε μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ( non-bank financial institutions ) Στις 12 Αυγούστου 2013, το FSB έθεσε σε διαβούλευση μια σειρά κειμένων κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή των Αρχών για την ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ( Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions - εφεξής «Αρχές»). Τα τρία σχετικά κείμενα κατευθυντηρίων γραμμών καταρτίστηκαν από τα διεθνή fora που παράγουν διεθνή χρηματοπιστωτικά πρότυπα (IOSCO, CPSS, IAIS) για την εφαρμογή των ως άνω Αρχών στη διευθέτηση: των φορέων υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα (Financial Market Infrastructures) και των συστημικώς σημαντικών συμμετεχόντων ιδρυμάτων σε αυτούς, των φορέων παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, και σε σχέση με την προστασία που θα πρέπει να παρέχεται σε ό, τι αφορά τη διακράτηση (φύλαξη και διαχείριση) περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών σε περιπτώσεις εφαρμογής διαδικασιών διευθέτησης. 3.2 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών διευθέτησης Το FSB έθεσε παράλληλα προς διαβούλευση κείμενο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών που καλούνται να συνεργαστούν κατά τη διαδικασία διευθέτησης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με διεθνή ή αμιγώς εθνική παρουσία. 15

16 Β. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών 1. Διεθνές επίπεδο 1.1 Καταστατικό λειτουργίας της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία Στις 7 Ιανουαρίου 2013, δημοσιεύτηκε το Καταστατικό της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (εφεξής Επιτροπή της Βασιλείας), το οποίο αποτελεί και το πρώτο καταστατικό λειτουργίας της από τη σύσταση του διεθνούς αυτού φορέα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού της, η Επιτροπή της Βασιλείας αποτελεί τον κύριο διεθνή φορέα για την υιοθέτηση προτύπων ( standard-setter ) σε ό,τι αφορά την προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών, καθώς επίσης και φόρουμ συνεργασίας σε θέματα τραπεζικής εποπτείας. Σκοπός της είναι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο η ενίσχυση της ρυθμιστικής παρέμβασης και της εποπτείας των τραπεζών παγκοσμίως με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ό,τι αφορά την νομική της φύση, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της, η Επιτροπή της Βασιλείας δεν αποτελεί υπερεθνική αρχή ( supranational authority ) και οι αποφάσεις της δεν έχουν νομική ισχύ. Αντίθετα, για την εκπλήρωση της αποστολής της στηρίζεται στις δεσμεύσεις που λαμβάνουν τα μέλη της. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αναφέρονται στο άρθρο 2 και συνοψίζονται στα ακόλουθα: ανταλλαγή πληροφόρησης αναφορικά με τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και τις κεφαλαιαγορές με σκοπό τον εντοπισμό υφιστάμενων ή αναδυόμενων κινδύνων για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά εποπτικές πρακτικές και τεχνικές για την προώθηση κοινής κατανόησης μεταξύ των εποπτικών αρχών και τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας, καθιέρωση και προώθηση διεθνών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη ρυθμιστική παρέμβαση και την εποπτεία των τραπεζών, αντιμετώπιση ρυθμιστικών ή εποπτικών κενών, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, παρακολούθηση της εφαρμογής των προτύπων της Επιτροπής της Βασιλείας από τα μέλη της, αλλά και από άλλες δικαιοδοσίες με γνώμονα την έγκαιρη, συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή τους, καθώς και την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιούμενων τραπεζών, διαβούλευση με τις κεντρικές τράπεζες και τις εποπτικές αρχές που δεν είναι μέλη της Επιτροπής της Βασιλείας για την προώθηση της εφαρμογής των προτύπων που εκδίδει και στα μη μέλη της, και συντονισμός και συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, ιδίως δε με τους φορείς που σκοπό έχουν την προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα μέλη της Επιτροπής της Βασιλείας περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, φορείς με άμεση εποπτική αρμοδιότητα των 16

17 τραπεζών και κεντρικές τράπεζες, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή δύναται να προσκαλέσει και άλλους φορείς για συμμετοχή σε αυτήν με καθεστώς παρατηρητή. 1.2 Αρχές για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο σχετικά με «διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο» Στις 17 Ιουλίου 2013, το FSB έθεσε σε διαβούλευση κείμενο αρχών για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αναφορικά με τη «διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο» ( risk appetite ). Σύμφωνα με το FSB, ως «πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο» νοείται η συνολική προσέγγιση, περιλαμβανομένων των πολιτικών, των διαδικασιών, του ελέγχου και των συστημάτων μέσω των οποίων προσδιορίζεται, κοινοποιείται και παρακολουθείται η διάθεση ανάληψης κινδύνου. Οι αρχές του FSB επικεντρώνονται, ειδικότερα, στον καθορισμό: των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αναφορικά με τη «διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο», του περιεχομένου των αναφορών που θα πρέπει να γίνονται σχετικά, των ορίων κινδύνου, και του ρόλου και της ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου και της ανώτερης διοίκησης (senior management) του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 1.3 Συστάσεις για την ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στο σκιώδες τραπεζικό σύυστημα Στις 29 Αυγούστου 2013, το FSB δημοσίευσε τις ακόλουθες τρεις (3) εκθέσεις που περιλαμβάνουν συστάσεις για την ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα: (α) Επισκόπηση των συστάσεων πολιτικής: στη συγκεκριμένη έκθεση προτείνεται μια γενική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρονται για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα από τους κινδύνους που απορρέουν από το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, και καταγράφονται οι δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής και τα επόμενα βήματα. (β) Πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από το δανεισμό τίτλων ( securities lending ) και τις συμφωνίες επαναγοράς ( repos ): στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται συστάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν αυτόν τον τομέα, καθώς και συστάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, τη ρυθμιστική παρέμβαση σχετικά με τη χρηματοδότηση τίτλων και βελτιώσεις στη δομή των αγορών. Επίσης, τίθενται σε διαβούλευση οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις μεθοδολογίες υπολογισμού των περικοπών ( haircuts ) σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων. (γ) Πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στη λειτουργία των οντοτήτων του 17

18 σκιώδους τραπεζικού συστήματος: στη συγκεκριμένη έκθεση προσδιορίζεται το πλαίσιο πολιτικής σε υψηλό επίπεδο ( high-level policy framework ) για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από οντότητες του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, εκτός από τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. 1.4 Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας στο πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» Στις 6 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε αναθεωρημένο πλαίσιο για τον συντελεστή κάλυψης της ρευστότητας και των εργαλείων παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας. Σκοπός του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας είναι η ενίσχυση, της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας των τραπεζών μέσω της διασφάλισης ότι διαθέτουν υψηλής ποιότητας ρευστά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορούν ευχερώς και άμεσα να ρευστοποιηθούν στις πρωτογενείς αγορές, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες ρευστότητάς τους για ένα διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σε συνθήκες πίεσης. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι θα βελτιωθεί η δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να απορροφά ζημιές και να αντιδρά σε πιέσεις που ενδέχεται να λάβουν χώρα στις αγορές, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διάχυσης του κινδύνου από το χρηματοπιστωτικό τομέα στον πραγματικό τομέα της οικονομίας. Η ως άνω αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τον εν λόγω συντελεστή ρευστότητας αφορά: αφενός μεν τον ορισμό των υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ( high-quality liquid assets ), και αφετέρου την καθαρή εκροή ρευστών διαθεσίμων. 1.5 Εποπτικό πλαίσιο για την μέτρηση και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων Η Επιτροπής της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση τον Μάρτιο του 2013 έκθεση για το εποπτικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη μέτρηση και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Όπως αναδείχτηκε από την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, ορισμένες τράπεζες δεν μετρούσαν πάντοτε με συνέπεια και συνολικά τα χρηματοδοτικά τους ανοίγματα σε μεμονωμένους πελάτες (αντισυμβαλλόμενους). Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα αποτελεί ακριβώς ένα εργαλείο για την αποτροπή μεγάλων απωλειών που θα είχε μια τράπεζα σε περίπτωση ξαφνικής αφερεγγυότητας ενός αντισυμβαλλομένου της, κατά τρόπο ώστε να εκτεθεί και η ίδια σε αφερεγγυότητα. 1.6 Εξωτερικοί ελεγκτές τραπεζών Τον Μάρτιο του 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των τραπεζών. Στο προτεινόμενο κείμενο διαβούλευσης 18

19 περιέχονται δεκαέξι (16) αρχές αναφορικά με τις απαιτήσεις που θα πρέπει να έχουν οι εποπτικές αρχές σε ό,τι αφορά τη διενέργεια των εξωτερικών ελέγχων και, ειδικότερα, σε ό,τι αφορά: τις ευθύνες των εξωτερικών ελεγκτών, τον τρόπο με τον οποίο οι Επιτροπές Ελέγχου μπορούν να συνεισφέρουν στην ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου, μέσω της επίβλεψής του, την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εξωτερικών ελεγκτών και εποπτικών αρχών και την ανταλλαγή πληροφοριών, και τον σε τακτή βάση και αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ των εποπτικών αρχών και των αρμόδιων για την επίβλεψη των εξωτερικών ελεγκτών φορέων. 1.7 Εργαλεία παρακολούθησης για τη διαχείριση του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας των τραπεζών Στις 11 Απριλίου 2013, δημοσιεύτηκε η τελική έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με τα εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας των τραπεζών. Το εν λόγω κείμενο εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού ( Committee on Payment and Settlement Systems ) και σκοπό έχει να παράσχει τη δυνατότητα στις εποπτικές αρχές να παρακολουθούν καλύτερα τη διαχείριση εκ μέρους των τραπεζών του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας και της δυνατότητάς τους να εκπληρώνουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις πληρωμών και διακανονισμού που αναλαμβάνουν. Το πλαίσιο που υιοθετεί η Επιτροπή της Βασιλείας περιλαμβάνει: το λεπτομερή σχεδιασμό των εργαλείων παρακολούθησης του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας, ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ορισμένα στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή του πλαισίου, και το πλαίσιο αναφορών. Η διαχείριση του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας αποτελεί μέρος του πλαισίου της συνολικής διαχείρισης κινδύνων μιας τράπεζας. Υπό την έννοια αυτή, τα εργαλεία παρακολούθησης που υιοθετούνται με την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας, συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το 2008 ο ίδιος φορέας αναφορικά με τη διαχείριση της ενδοημερήσιας ρευστότητας (Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision). 1.8 Αναθεώρηση του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές σε παράγωγα Στις 28 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση δύο κείμενα αναφορικά με το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας στις 19

20 συναλλαγές σε παράγωγα. Κύριος στόχος της Επιτροπής της Βασιλείας είναι η βελτίωση της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές σε παράγωγα. Με τις προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας αναμένεται η αντικατάσταση των ισχυουσών μεθόδων αξιολόγησης (Current Exposure Method (CEM) και Standardised Method). Με την προτεινόμενη μεθοδολογία επιδιώκεται η αξιολόγηση να γίνεται με βάση τον κίνδυνο που ενέχει η συναλλαγή. Παράλληλα, η νέα μεθοδολογία είναι συμβατή για πολλές κατηγορίες συναλλαγών σε παράγωγα, μειώνει τις δυνατότητες διακριτικών ευχερειών των τραπεζών και συμβάλει στην αποφυγή της πολυπλοκότητας. 1.9 Αναθεώρηση του πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» σε ό,τι αφορά το δε ικτη μόχλευσης και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων Στις 26 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση αναθεωρημένο πλαίσιο για το δείκτη μόχλευσης, η καθιέρωση του οποίου προβλέπεται στο κανονιστικό πλαίσιο που έχει εκδώσει ο ίδιος φορέας, γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ», καθώς επίσης και για τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή της Βασιλείας, ένα από τα χαρακτηριστικά της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν η υπερβολική μόχλευση στο τραπεζικό σύστημα. Οι κανόνες της «Βασιλείας ΙΙΙ» καθιερώνουν έναν απλό, διαφανή και μη βασιζόμενο στον κίνδυνο δείκτη μόχλευσης ως συμπληρωματικό μέτρο στις βασιζόμενες στον κίνδυνο απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Στόχος της καθιέρωσης του δείκτη μόχλευσης είναι: αφενός μεν ο περιορισμός της μόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα με γνώμονα την αποφυγή διαδικασιών απομόχλευσης και αποσταθεροποίησης που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία γενικότερα, και αφετέρου η ενίσχυση των βασιζόμενων στον κίνδυνο απαιτήσεων μέσω ενός απλού «backstop» μέτρου Απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας για συναλλαγές παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων Στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας και η IOSCO δημοσίευσαν από κοινού το τελικό κείμενο προτύπων σχετικά με τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας για τις συναλλαγές παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι συστημικά σημαντικές μη-χρηματοπιστωτικές οντότητες που δραστηριοποιούνται σε συναλλαγές παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων, οφείλουν να ανταλλάσσουν τα αρχικά περιθώρια ( initial margin ) και τα περιθώρια διαφορών αποτίμησης ( variation margin ) ανάλογα με τους κινδύνους αντισυμβαλλομένου που απορρέουν από αυτές τις συναλλαγές. 20

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2014

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2014 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Γιώργος Ζανιάς Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Σταύρος Λεκκάκος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιούνιος 2011 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2012

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2012 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΆΣ Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΑΝΌΠΟΥΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/16.06.2016 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 18 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 13 Μαρτίου 17 Απριλίου 2008 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2011

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2011 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΡΆΠΑΝΟΣ Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΑΝΌΠΟΥΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 SWD(2012) 186 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 4: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010 Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010 Το 2010 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΕΤΙ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 5-6 Δεκεμβρίου 2007 Το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας σταδιακά από το 1988. Το 1999 ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2015

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2015 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ την 31/03/2016 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Λούκα Κατσέλη Πρόεδρος Δ.Σ. Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Σταύρος Λεκκάκος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 14 Φεβρουαρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς μια νέα αρχιτεκτονική του διεθνούς και ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

Η πορεία προς μια νέα αρχιτεκτονική του διεθνούς και ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Η πορεία προς μια νέα αρχιτεκτονική του διεθνούς και ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Μια συστηματική προσέγγιση του φάσματος των εναλλακτικών επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 2 Μαΐου 21 Ιουνίου 2012 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 12 Μαρτίου 14 Απριλίου 2009 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα