ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1

2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε. I. Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου του Ε.Σ.Ρ. II. Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση III. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. Ι. Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. ΙΙ. Σύνθεση του Συμβουλίου ΙΙΙ. Στελέχωση του Ε.Σ.Ρ. IV. Διοικητική οργάνωση V. Συνοπτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Σ.Ρ. V.1 Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών V.2 Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας V.3 Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων V.4 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας VI. Υλικοτεχνική υποδομή 2

3 VΙΙ. ΠΑΝΟΠΤΗΣ: Ψηφιακό Σύστημα Εποπτείας Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. I. Οιονεί κανονιστικές αρμοδιότητες II. Σημαντικές Αποφάσεις III. Πολιτική Πολυφωνία IV. Έγκριση Κοινωνικών Μηνυμάτων V. Κοινοβουλευτικός και Δικαστικός Έλεγχος V.1 Κοινοβουλευτικός έλεγχος V.2 Δικαστικός έλεγχος Αποφάσεις Σ.τ.Ε. VI. Διεθνείς Σχέσεις - Συμμετοχή σε Ημερίδες, Επιμορφωτικά Σεμινάρια ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1 Αποφάσεις Ε.Σ.Ρ. για το 2012 Παράρτημα 2 Βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών για το 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ περί των όρων και των προϋποθέσεων αδειοδοτήσεως των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών της χώρας 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.Σ.Ρ. ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μία από τις πρώτες Ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 κατοχυρώθηκαν συνταγματικά οι αρμοδιότητές του και το νομικό καθεστώς των μελών του, ζητήματα που μέχρι τότε ρυθμίζονταν με νομοθετικές διατάξεις. Οι βασικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. αφορούν στη χορήγηση των αδειών λειτουργίας στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και στον έλεγχο τήρησης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Το Ε.Σ.Ρ. αποτελείται από επτά μέλη τα οποία επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Τούτο σημαίνει ότι το Ε.Σ.Ρ. υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, οι δε αποφάσεις του ελέγχονται από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Το ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται αμέσως ή εμμέσως στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. βρίσκεται καταρχήν στον εκτελεστικό του Συντάγματος Ν. 3052/2002, στο Ν. 2863/2000 και στους νόμους που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας (Ν. 1730/1987) και της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (Νόμοι 3592/2007, 2328/1995, 2644/1998 και 3310/2005 και τα Προεδρικά Διατάγματα 109/2010 και 310/1996). Επίσης, για την εσωτερική του λειτουργία εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ. που κυρώθηκε με την 20291/Ε/ Απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.. 4

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2863/2000, στη Βουλή των Ελλήνων και κοινοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών, καλύπτει δε τη χρονική περίοδο από έως Η έκθεση αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕ, στη δεύτερη, κατά τρόπο συνοπτικό, οι αρμοδιότητες και η οργάνωση του Ε.Σ.Ρ., ενώ στην τρίτη παρατίθενται αναλυτικότερα οι δραστηριότητες της Αρχής κατά το έτος ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε. Ι. Προτάσεις για την αναβάθμιση του Ε.Σ.Ρ. Τον Οκτώβριο του 2012 ειδικοί επιστήμονες-νομικοί που απασχολούνται στο Ε.Σ.Ρ. υπέβαλαν στην πολιτική ηγεσία της χώρας προτάσεις για την εκχώρηση στο Ε.Σ.Ρ. κανονιστικών αρμοδιοτήτων, την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας του οργάνου κα την τροποποίηση του καθεστώτος των μελών της Αρχής. ΙΙ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Με το άρθρο 80 περ. στ του Ν. 4070/2012 τροποποιήθηκε το αρθρο 13 του Ν.3592/2007 που αφορά στην Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση και Ραδιόφωνο. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις διαχωρίζεται η δραστηριότητα της παροχής δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Περαιτέρω, δεν απονέμεται ορθά - συχνότητα στον πάροχο των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών αλλά άδεια για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργεί το Ε.Σ.Ρ. με την έκδοση σχετικής προκήρυξης. Τα κριτήρια της αδειοδότησης καθορίζονται με Π.Δ. 5

6 που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. Από τον ίδιο Υπουργό, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός και το είδος των παρόχων περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης, εμβέλεια και χαρακτήρα προγράμματος. Η παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν (με την παρ. 4 του τροποποιημενου άρθρου 13) κρίνεται προβληματική, για ορισμένες τουλάχιστον από αυτές, και έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρονται αμέσως παραπάνω σε σχέση με τον καθορισμό των κριτηρίων αδειοδότησης από τον αρμόδιο Υπουργό. Με την Υ.Α. 428/2012 (ΑΥ ΦΕΚ Β 2704/2012) καθορίστηκε ο «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος». Ειδικότερα, καθορίστηκαν οι ραδιοδίαυλοι ανά κέντρο εκπομπής, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής κα οι γεωγραφικές περιοχές κάλυψης των μονοσυχνικών δικτύων, τα οποία απαρτίζονται από τα αντίστοιχα κέντρα εκπομπής καθώς και διαδικασία ελέγχων των ανωτέρω περιορισμών. Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής συμμόρφωσης στην απόφαση της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), σύμφωνα με την οποία όλες οι χώρες παγκοσμίως θα πρέπει, έως το 2015, να έχουν εγκαταλείψει την αναλογική τεχνολογία και να προχωρήσουν στην εκπομπή ψηφιακού σήματος για την τηλεόραση. ΙΙΙ. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Με το Ν. 4065/2012 (ΦΕΚ Α 77/2012) τροποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 «Δήλωση περιουσιακής κατάστασης βουλευτών ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων». Με το νέο νόμο διευρύνθηκε η 6

7 Επιτροπή Ελέγχου των δηλώσεων, επαναπροσδιορίστηκε το είδος των ελέγχων που διενεργούνται και ο τρόπος δημοσιοποίησης στοιχείων των δηλώσεων. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. Στο πρώτο κεφάλαιο της ενότητας περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. και στο δεύτερο αναφέρεται η σύνθεσή του κατά το Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τη στελέχωση της Αρχής και το τέταρτο τη διοικητική οργάνωσή της. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Σ.Ρ. και τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, παρατίθεται η υλικοτεχνική υποδομή του. Ι. Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών προκειμένου α) να τηρούνται οι προβλεπόμενοι στο Σύνταγμα σκοποί της αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης και β) να εξασφαλίζει την ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Καταρτίζει Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, που κυρώνονται με Προεδρικό Διάταγμα. Εκδίδει τις προβλεπόμενες στο νόμο προκηρύξεις και χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας των επίγειων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους αναλογικά, καθώς 7

8 και τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Απευθύνει προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς οδηγίες, συστάσεις ή ερωτήματα, γνωμοδοτεί σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων. Τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. όπου καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες στοιχεία αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στους ιδιοκτησιακούς περιορισμούς ως προς την κατοχή επιχειρήσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών και δημοσιεύει στοιχεία αναφορικά με την ιδιοκτησιακή κατάσταση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Διατυπώνει τη γνώμη του προς τον Υπουργό Εσωτερικών ως προς τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Ελέγχει εν γένει την τήρηση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των δημόσιων και των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών επιχειρήσεων και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Εχει ήδη διατυπωθεί η άποψη (ίδετε Εκθεση Προτάσεων για την Βελτίωση της Ραδιοτηλεοπτικής Νομοθεσίας που υπεβλήθη την ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και τον Υπουργό Εσωτερικών) ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και οι εξελίξεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα επιβάλλουν την εκ νέου ρύθμιση των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ. και την αναδιάρθρωση των Τμημάτων του. 8

9 Για παράδειγμα, η αποδυνάμωση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 επιβάλλει την αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας και τον εκ νέου προσδιορισμό των στοιχείων που τηρούνται στα Μητρώα Εταιρειών του Τμήματος. Το τελευταίο πρέπει να γίνει μάλιστα υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων που παρέχονται, μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, για την λήψη και ανταλλαγή στοιχείων.. Περαιτέρω, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού από τις επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. (άρθρο 4 παρ. 1δ του Ν.2863/2000) ανήκει πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 3592/2007, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η επικείμενη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή, η λειτουργία ευρυζωνικών δικτύων (δια των οποίων παρέχονται ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες) αλλά και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (όπως είναι οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) αναδεικνύουν επίσης την ανάγκη εκ νέου ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και κατά συνέπεια και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου. ΙΙ. Σύνθεση της Ολομέλειας - Νομιμότητα Συγκρότησης Ε.Σ.Ρ. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κατά το έτος 2012 είχαν ως εξής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Πρόεδρος Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ΟΡΣΑΛΙΑ (ΛΙΝΑ) ΑΛΕΞΙΟΥ Αντιπρόεδρος Δημοσιογράφος 9

10 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΥΗ ΔΕΜΙΡΗ Δημοσιογράφος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ Δημοσιογράφος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Ηλεκτρονικός-Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Δικηγόρος Το μέλος της Αρχής Κων/νος Τσουράκης υπέβαλε στις την παραίτησή του στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Ιωάννη Λασκαρίδη, που τη διαβίβασε την ίδια ημέρα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Στη συνέχεια, με την από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, κατά την από το άρθρο 101 Α του Συντάγματος προβλεπόμενη διαδικασία, διορίστηκε ως τακτικό μέλος του Ε.Σ.Ρ. ο δημοσιογράφος Άρης Σταθάκης (ΦΕΚ 567/ ). ΙΙΙ. Στελέχωση του Ε.Σ.Ρ Με το άρθρο 6 του Ν.2863/2000, συστάθηκαν 50 θέσεις για τη στελέχωση του Ε.Σ.Ρ.-20 θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού και 30 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού- ενώ με το άρθρο 19 του Ν. 3592/2007 οι 10

11 υφιστάμενες θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. προσαυξήθηκαν κατά δεκαπέντε (15) και δεκαπέντε (15) θέσεις αντίστοιχα, καθώς και κατά μία (1) θέση Διευθυντή. Τα ανωτέρω τροποποιήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 490/ ) ως εξής: σαράντα (40) οργανικές θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού, σαράντα (40) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και μία (1) θέση Διευθυντή, δηλαδή ογδόντα μία (81) οργανικές θέσεις προσωπικού στο Ε.Σ.Ρ. Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3051/2002 και κατανέμεται στις συσταθείσες οργανικές θέσεις βάσει των Ν.2863/2000, και Ν. 3592/2007. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3051/2002. Η θέση του Διευθυντή και των Προϊσταμένων Τμημάτων καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της Αρχής. Βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) και του υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10 ΕΕ/ /22762/ εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αριθ. πρωτ. Ε.Σ.Ρ. 27/ ) καταργήθηκαν, με την υπ αριθμ. 2/2012 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. και το ΦΕΚ 256 Β / , δεκαπέντε (15) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Συνεπώς, από τις σαράντα (40) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προέβλεπε ο Οργανισμός της Αρχής, απέμειναν εικοσιπέντε (25) καλυμμένες οργανικές θέσεις. Ωστόσο, με το ΦΕΚ 164 Γ / αποχώρησε από την υπηρεσία μία (1) ειδική επιστήμονας-οικονομολόγος, λόγω μετάταξής της στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με αυτοδίκαιη κατάργηση της οργανικής της θέσης στο Ε.Σ.Ρ. 11

12 Συνεπώς, το 2012 υπηρέτησαν στην Αρχή εικοσιτρείς (23) ειδικοί επιστήμονες, δεδομένου επίσης ότι ένας (1) ειδικός επιστήμονας κατέχει θέση μέλους του Συμβουλίου από το Βάσει των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ), από τις σαράντα (40) οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού που προέβλεπε ο Οργανισμός της Αρχής, καταργήθηκαν αυτοδίκαια με την υπ αριθμ. 20/2011 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. επτά (7) κενές οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Με κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ.1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων, (οι οποίες υπερβαίνουν κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων), που θα καταργηθούν. Σχετική εισήγηση για μη κατάργηση των προαναφερθεισών κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου έχει αποσταλεί προσφάτως στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Σίμο Κεδίκογλου, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στις ως άνω καταργούμενες αυτοδικαίως και μη καταργούμενες αυτοδικαίως οργανικές θέσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η προβλεπόμενη από τον Οργανισμό του Ε.Σ.Ρ. κενή θέση Διευθυντή, της οποίας η πλήρωση είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής. Επομένως, κατά τη διάρκεια του 2012 και μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίσει την εκκρεμότητα της κατάργησης ή μη κατάργησης των προαναφερθεισών κενών οργανικών θέσεων, οι καλυμμένες οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού ήταν δεκαεννιά (19). Στην πραγματικότητα ωστόσο, κατά το προηγούμενο έτος, υπηρέτησαν στην Αρχή δεκαοχτώ (18) διοικητικοί υπάλληλοι, δεδομένου ότι το Μάρτιο του 2012 ανανεώθηκε η απόσπαση μίας (1) υπαλλήλου για έναν ακόμη χρόνο στο ΑΣΕΠ. 12

13 Επίσης, στο Ε.Σ.Ρ. υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι με απόσπαση και τρεις (3) υπάλληλοι με διάθεση από την Ε.Ρ.Τ.. Συμπερασματικά, ο πραγματικός αριθμός των απασχοληθέντων στο Ε.Σ.Ρ. περιορίζεται στα τέλη του 2012 στους σαράντα έξι (46), τη στιγμή που για να λειτουργήσει πλήρως η υπηρεσία, απαιτείται τουλάχιστον η μη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων που υπερβαίνουν κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, καθώς και η πλήρωση της μίας (1) θέσης Διευθυντή, ζητήματα για τα οποία αναμένεται σχετική έγκριση. IV. Διοικητική οργάνωση Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί, κατά το άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 2863/2000, τις αποφασιστικές και λοιπές αρμοδιότητές του ως συλλογικό διοικητικό όργανο. Λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε ειδικά κλιμάκια που συγκροτούνται με απόφαση της Ολομελείας για τη μελέτη και εξέταση συγκεκριμένων ή ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος. Με απόφαση της Ολομελείας μπορούν να μεταβιβάζονται στα κλιμάκια αποφασιστικές αρμοδιότητες για ζητήματα ήσσονος σημασίας. Με την από απόφαση της Ολομελείας χορηγήθηκε αποφασιστική αρμοδιότητα στο 3 ο κλιμάκιο για την έκδοση βεβαιώσεων νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών, κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999, και αδειών δικτυώσεως ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κατά τα άρθρα 6 παρ.15 του Ν.2328/1995 και 11 παρ.11 του Ν.3592/2007. Τα έξι (6) κλιμάκια είναι: 1 ο Κλιμάκιο Δεοντολογίας, Εξέτασης Παραπόνων Πολιτών και Ελέγχου Δεοντολογίας Ποιότητας Προγραμμάτων. 2 ο Κλιμάκιο Ελέγχου Διαφάνειας. 13

14 3 ο Κλιμάκιο για την Εξέταση Αιτήσεων Χορήγησης Αδειών Τηλεοπτικών Σταθμών και Βεβαιώσεων Νομίμου Λειτουργίας Ραδιοφωνικών Σταθμών καθώς και αδειών δικτύωσης Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθμών. 4 ο Κλιμάκιο Μέτρησης Τηλεθέασης, Ελέγχου Τήρησης των Αρχών της Πολιτικής Πολυφωνίας και Δικαιώματος Πρόσβασης των Κομμάτων στις Τηλεοπτικές Εκπομπές. 5 ο Κλιμάκιο για την Εξέταση Αιτήσεων Χορήγησης Συχνοτήτων ψηφιακής εκπομπής προγράμματος τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. 6 ο Κλιμάκιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Συστήματος «ΠΑΝΟΠΤΗΣ» στο πλαίσιο και του Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποδομών του «ΠΑΝΟΠΤΗ». Το Ε.Σ.Ρ. επικουρείται στη λειτουργία του από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, όπως αυτό κατανέμεται και οργανώνεται στο πλαίσιο των Τμημάτων του (άρθρο 5, παρ. 2, του Ν. 2863/2000). Α. Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών με αντικείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2863/2000, την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τη λήψη των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν το πρόγραμμα με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης, τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, τη χορήγηση άδειας στους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Στο πλαίσιο της μετάβασης στην ψηφιακή μετάδοση τηλεοπτικού σήματος, η παραπάνω αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. πρέπει να θεωρηθεί υπό κατάργηση, καθ όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3592/2007 όπως αυτό τροποιήθηκε με το άρθρο 80 περ. στ. του Ν.4070/2012, μετατρέπονται σε παρόχους προγράμματος οι οποίοι λαμβάνουν σχετική άδεια από το Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14

15 αυτό. Η νέα αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. δεν προκύπτει σαφώς εάν ασκείται από το παρόν τμήμα ή το Τμήμα Προγράμματος. Β. Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας με αντικείμενο εργασιών α) την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε., που προβλέπεται στο άρθρο 10α του Π.Δ/τος 213/1995 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 310/1996) και β) την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που προβλέπονται στο Π.Δ. 310/1995. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ως άνω Π.Δ. το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας έχει αρμοδιότητες που δεν μπορούν να ασκηθούν είτε διότι δεν εξεδόθησαν οι υπουργικές αποφάσεις για την «ενεργοποίηση» των διατάξεών του (όπως στην περίπτωση του άρθρου 10α, παρ. 1 περ. ε), είτε διότι προσκρούουν σε άλλες διατάξεις δικαίου (όπως τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου) ή διότι δεν υφίστανται διεθνείς ή διμερείς συμβάσεις που να επιτρέπουν την απευθείας εκζήτηση στοιχείων από αλλοδαπές αρχές για τους λόγους που επιβάλλει το Π.Δ. Σε κάθε περίπτωση, άποψη του Συμβουλίου είναι ότι μετά την κατάργηση του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2328/1995, των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3021/2002 και την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 από τον Ν. 3414/2005, οι διατάξεις του Π.Δ/τος πρέπει να αναθεωρηθούν, ιδίως καθόσον αφορά τους ελέγχους περί ασυμβιβάστων ιδιοτήτων. Γ. Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων με αντικείμενο την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και την εξέταση των απορριπτομένων από τους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς αιτήσεων επανόρθωσης, που υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π. Δ/τος 100/2000. Δ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας με αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., την τεχνική υποστήριξη αυτού, την κατάρτιση και την εκτέλεση του 15

16 προϋπολογισμού και την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των απασχολούμενων σε αυτό προσώπων. V. Συνοπτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Σ.Ρ. V.1 Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών 1. Αρμοδιότητες που αφορούν την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. α. Έκδοση Προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας και χορήγηση άδειας λειτουργίας επίγειου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης (άρθρα 1 παρ/φος 2 περ. α, 1 παρ/φος 3 και 6 επ. του Ν. 3592/2007). Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της μετάβασης στην ψηφιακή μετάδοση τηλεοπτικού σήματος, η παραπάνω αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. πρέπει να θεωρηθεί υπό κατάργηση, καθ όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω προκήρυξης είναι α) ο καθορισμός (με Κ.Υ.Α.) των Χαρτών Συχνοτήτων αναλογικής τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 3 και 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007 και β) ο καθορισμός με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. του αριθμού των αδειών, η εμβέλειά τους, το είδος του προγράμματος που θα μεταδίδουν και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 4 και 8 παρ. 3. του ιδίου νόμου. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που μεταδίδουν το σήμα τους αναλογικά, θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως (άρθρο 5 παρ. 7 Ν. 3592/2007) εάν κατέχουν άδεια λειτουργίας του άρθρου 4 του Ν.1866/1989 (πρόκειται κυρίως για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας) ή συμμετείχαν, κατά το άρθρο 6 του Ν.2644/1998, στη διαγωνιστική διαδικασία των Προκηρύξεων του 1998 (αφορά τους σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας). 16

17 Στην κατηγορία των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών επίγειας αναλογικής μετάδοσης ελεύθερης λήψης εντάσσονται 131 τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίοι επιμερίζονται ανάλογα με το εύρος εκπομπής τους σε 8 σταθμούς εθνικής εμβέλειας, 73 περιφερειακής εμβέλειας και 50 τοπικής εμβέλειας. Για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νομού Αττικής, έχουν χορηγηθεί με υπουργικές αποφάσεις 35 άδειες (20 σταθμοί το 2001 και 15 σταθμοί το 2002), εκ των οποίων έχουν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας οι τρεις άδειες. Για την κατηγορία των σταθμών αυτών, ισχύει η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του Ν. 3592/2007 κατά την οποίαν οι 5 εμπίπτοντες σε αυτή ραδιοφωνικοί σταθμοί του Νομού Αττικής θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες. Επιπλέον, κατ εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 2779/1999, έχουν εκδοθεί το έτος 2012 από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 4 βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών εκτός του Νομού Αττικής. β. Χορήγηση άδειας παροχής ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων (άρθρο 6 Ν. 2644/1998). Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.3592/2007 η παροχή συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα ή απαιτείται συχνότητα αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου αυτού. γ. Έκδοση Προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας και χορήγηση άδειας στον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 3592/2007). 17

18 Η διάταξη θα εφαρμοστεί αφού ψηφιστεί το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 Ν. 3592/2007 (όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 80 περ. στ. του Ν.4070/2012) με το οποίο θα καθορίζονται τα «κριτήρια αδειοδότησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την χορήγηση των αδειών». Ο αριθμός των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης, εμβέλειας και χαρακτήρα προγράμματος θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση. δ. Έγκριση περιεχομένου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, που μεταδίδεται μέσω ευρυζωνικών δικτύων (άρθρο 15 παρ. 5 και 6 του Ν. 3295/2007). Για τη χορήγηση αυτής της εγκρίσεως απαιτείται κατά το νόμο (άρθρο 15 παρ. 5 Ν.3295/2007) «αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου». 2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες που αφορούν σταθμούς που ήδη λειτουργούν. α. Χορήγηση άδειας δικτύωσης τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής (ή/και τοπικής) εμβέλειας (άρθρο 11 παρ. 11 περ. α του Ν. 3592/2007). Η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε την ότι είναι δυνατή η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών σταθμών που θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως. Το 2012 εκδόθηκαν 4 αποφάσεις έγκρισης δικτύωσης τηλεοπτικών σταθμών. 18

19 β. Χορήγηση άδειας δικτύωσης ραδιοφωνικών σταθμών (άρθρο 6 παρ.15 του Ν. 2328/1995 και άρθρο 13 παρ. 11 περ. β του Ν. 3592/2007). Το 2012 εκδόθηκαν 25 αποφάσεις έγκρισης δικτύωσης ραδιοφωνικών σταθμών και 6 αποφάσεις ανάκλησης δικτύωσης λόγω λύσης της σύμβασης δικτύωσης. γ. Χορήγηση βεβαιώσεων νομίμου λειτουργίας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς (άρθρο 53 του Ν.2778/1999). Με βάση τη διάταξη του άρθρου 53 του Ν.2778/1999, το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει εάν συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργούσε την και εκδίδει Βεβαίωση με την οποία διαπιστώνεται το πραγματικό αυτό γεγονός. Εντός του 2012 εκδόθηκαν 4 αποφάσεις βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών, 23 αποφάσεις για ανάκληση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας και 9 αποφάσεις απόρριψης αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας. δ. Έγκριση μεταβιβάσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων ή μετοχών και μεριδίων εταιρειών που λειτουργούν ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς (άρθρα 1 παρ. 13 και 6 παρ. 11 Ν. 2328/1995). Εντός του 2012 εκδόθηκαν 31 αποφάσεις έγκρισης μεταβίβασης τηλεοπτικών σταθμών και 13 αποφάσεις απόρριψης μεταβίβασης τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, εκδόθηκαν 83 αποφάσεις έγκρισης μεταβίβασης ραδιοφωνικών σταθμών και 22 αποφάσεις απόρριψης μεταβίβασης ραδιοφωνικών σταθμών. ε. Διενέργεια ελέγχων των μέσων χρηματοδότησης των εταιρειών που κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης (άρθρο 1 παρ. 7 του Ν.3592/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 11 και 1 παρ. 13 του ιδίου νόμου και άρθρο 1 παρ. 17 και 6 παρ. 16β 19

20 του Ν.2328/1995) ή άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 2644/1998). Ο έλεγχος «πόθεν έσχες» γίνεται κατά την έγκριση μεταβιβάσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων ή μετοχών και μεριδίων εταιρειών που λειτουργούν ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς. Ελέγχονται επίσης τα μέσα χρηματοδότησης της εταιρείας σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού τους κεφαλαίου. στ. Διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των όρων της αδείας που χορηγείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 επ. του Ν.3592/2007 και των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του Ν.3295/2005 για τη συγκέντρωση στα Μ.Μ.Ε. καθώς και εκείνων του άρθρου 2 του Ν. 2644/1998 από τους κατόχους άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών για την αποφυγή της οικονομικής συγκέντρωσης στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και στον τομέα της προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου (άρθρο 8 παρ. 8 του Ν.2644/1998). Ο έλεγχος αυτός γίνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως τρίτων στο σύνολο των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Εντός του 2012 εκδόθηκαν 27 αποφάσεις οριστικής διακοπής λειτουργίας ισάριθμων ραδιοφωνικών σταθμών και 10 αποφάσεις οριστικής διακοπής λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού. 3. Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες α. Διατύπωση γνώμης του Ε.Σ.Ρ. προς τον Υπουργό Εσωτερικών ως προς τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α. Ε. (άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 1866/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 2173/1993). 20

21 β. Διατύπωση γνώμης για προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.4 του Ν.3592/2007 (ως ισχύει), με πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και με το οποίο καθορίζονται «κριτήρια αδειοδότησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικα με την χορήγηση των αδειών παρόχου περιεχομένου». γ. Διατύπωση γνώμης για την έκδοση Υπουργικής απόφασης προς τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι εκάστοτε αρμοδιότητες της Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης προκειμένου, μετά από δημόσια διαβούλευση να καθορίσει των αριθμό των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης, εμβέλεια και χαρακτήρα προγράμματος (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 3592/2007 ως ισχύει). δ. Σύνταξη έκθεσης στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το σχεδιασμό διαδικασίας εκχώρησης αδειών σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κατά τη διάρκεια του 2012, με την υπ αριθμ. 16/ απόφαση του Προέδρου της Αρχής Ιωάννη Λασκαρίδη, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από το μέλος του Ε.Σ.Ρ. Κωνσταντίνο Αποστολά, Δρ. Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, τους ειδικούς επιστήμονες Αλέξανδρο Οικονόμου-νομικό, Αθανασία Βράχα και Ανδρέα Παπανδρέου-οικονομολόγους και τον Αθανάσιο Γιαννιό, μηχανικό ήχουηλεκτρονικό, που επιφορίστηκαν με τη σύνταξη της προαναφερθείσας έκθεσης. 21

22 V.2 Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας συστάθηκε με το άρθρο 10α του Π.Δ/τος 213/1995 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 310/1996) με στόχο την καταχώριση σε μερίδες στοιχείων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. και την άσκηση εποπτείας επ αυτών. Μετά την κατάργηση του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2328/1995, των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3021/2002 και την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 από τον Ν. 3414/2005, το Ε.Σ.Ρ. είναι της άποψης ότι πρέπει να επανεξεταστεί η έννοια της «διαφάνειας» στο χώρο των ΜΜΕ και να προσδιοριστούν εκ νέου τα είδη των επιχειρήσεων, τα στοιχεία που θα τηρεί το Ε.Σ.Ρ. και το είδος των ελέγχουν που τυχόν θα διενεργεί. 1. Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας, που προβλέπονται από το άρθρο 10α του Π.Δ/τος 213/1995 και το άρθρο 10 του Ν.3310/2005 ως έχει μετά τη διά του Ν.3414/2005 τροποποίησή του, είναι οι ακόλουθες: 1.1 Η τήρηση μητρώου επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης, των επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, των διαφημιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν ημερήσιες ή μη εφημερίδες (παράγραφος 1 του άρθρου 10 α του Π.Δ/τος 213/1995 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 310/1996), των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.1 και 2 του Ν. 2644/1998), των διαχειριστών προγράμματος (άρθρο 8 παρ.3 του Ν. 2644/1998), των επιχειρήσεων που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές 22

Έκθεση Πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για το έτος 2010

Έκθεση Πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για το έτος 2010 Έκθεση Πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για το έτος 2010 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 2 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16 ης Μαρτίου 2010 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 2 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Υ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έκδοση αποφάσεως.

Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έκδοση αποφάσεως. Πανεπιστημίου & Αμερικής 5, Τ.κ. 105 64, Αθήνα Τηλ.: 210 3354500 Fax: 210 3319881 http:// www. esr. gr Ηλ.ταχ.: ncrtv @ otenet. gr Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Aθήνα, Ιανουάριος 2012 ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9.3.2015 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα μέλη: Εύη Δεμίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη και Άρη Σταθάκη.

Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα μέλη: Εύη Δεμίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη και Άρη Σταθάκη. Αθήνα, 2014 Αρ. Πρωτ : Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα μέλη: Εύη Δεμίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη και Άρη Σταθάκη. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Καλείστε στην 5η

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2863 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 262 20001129 Τέθηκε σε ισχύ: 29.11.2000 Ημ.Υπογραφής: 27.11.2000 Τίτλος Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΡ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΡ Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 8217 Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Προς την Διάσκεψη των Προέδρων Προς την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Συνοπτική Παρουσίαση της Έκθεσης...5 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ...7 Ι. Σύνθεση της Ολομέλειας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27.03.2014 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ε.Σ.Ρ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.. 1 Αρµοδιότητες και οργάνωση του Ε.Σ.Ρ.3 ραστηριότητες του Ε.Σ.Ρ...9 Τµήµα Νοµιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 336/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 336/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 336/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 μετά από πρόσκληση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 20 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 317/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 317/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 317/29.8.2011 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 440/24.10.2011 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 206/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 206/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 206/23.6.2014 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α" Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α" Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές 1.Με τις διατάξεις του νόμου αυτού διασφαλίζονται η πολυφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1 Σκοπός και έννοια 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο περιορισμός της πολυνομίας, η διαρκής κωδικοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών.

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 2/18.02.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης. και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές

«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης. και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές 1. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού διασφαλίζονται η πολυφωνία στην ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3592 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 161 20070719 Τέθηκε σε ισχύ: 19.07.2007 Ημ.Υπογραφής: 16.07.2007 Τίτλος Συγκέντρωση και αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Αριθ. 650/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Αριθ. 650/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 650/16.12.2008 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 εκεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 10785/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΙ Α Ε-BUSINESS FORUM ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HΛΕΚΤΡΑ PALACE - AΘΗΝΑ 13.11.2008 Αλέξανδρος Οικονόµου ιδάκτωρ Νοµικής - ικηγόρος Ειδικός Επιστήµονας ΕΣΡ economou@age-law.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Στυλιανός-Ιωάννης Γ. Κουτνατζής Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρος [MK legal] Δ.Ν. (FU-Berlin), LL.M. (Harvard) Δημ. Σούτσου 9, 11521,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2011 Αρ. Πρωτ :

Αθήνα, 2011 Αρ. Πρωτ : Αθήνα, 2011 Αρ. Πρωτ : Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα μέλη: Εύη Δεμίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Τσουράκη, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Καλείσθε στη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας Αναρτητέα στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1752 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 245/16.5.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 Μαϊου 2006 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 130/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 130/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 130/12.3.2012 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ειδικότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 430/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 430/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 430/10.11.2014 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1987 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χρίστο Ντάκουρη, Αντιπρόεδρο, τα μέλη Άννα Λιγωμένου και Κωνσταντίνα Ζώη, Συμβούλους, Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Προϊστάµενο Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Υπ. Οικονοµικών, Αντιπρόεδρο Ν.Σ.Κ. κ. Βασίλειο Σουλιώτη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΟΙΝ: Προϊστάµενο Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Υπ. Οικονοµικών, Αντιπρόεδρο Ν.Σ.Κ. κ. Βασίλειο Σουλιώτη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 18-6-2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΣ: Αναστ. Μπάνος Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα ΚΟΙΝ: Προϊστάµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/ Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/18.03.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜAΤΑ Γ, Β ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/4-11-2005 Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο πού ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. οικ.: 18009 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώς τηλεοπτικών αδειών. Ένα αρρύθμιστο πεδίο δραστηριότητας

Καθεστώς τηλεοπτικών αδειών. Ένα αρρύθμιστο πεδίο δραστηριότητας Καθεστώς τηλεοπτικών αδειών. Ένα αρρύθμιστο πεδίο δραστηριότητας με τις ευλογίες του Νομοθέτη; - Του κου Νικολάου Παππά, Δικηγόρου Αθηνών ειδικευθέντος στο Δημόσιο Δίκαιο Ο διαγωνισμός των τηλεοπτικών

Διαβάστε περισσότερα