ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων, cm Αριθμός κρυστάλλων Υλικό κρυστάλλων Μέγεθος κρυστάλλων, mm Ονομαστικό Εξεταστικό πεδίο PET στον διαμήκη άξονα, mm Ενεργό Εξεταστικό πεδίο PET στον διαμήκη άξονα, mm (effective axial FOV) Αριθμός κρυστάλλων ανά φωτοπολλαπλασιαστή Τεχνική ΤοF (Tme of Flight), μέτρησης της διαφοράς του χρόνου άφιξης των δύο γ- φωτονίων εξαΰλωσης ενός ζεύγους Απόδοση ανιχνευτικού συστήματος Ευαισθησία Χωρική διακριτική ικανότητα, mm Transaxial FWHM στα 1 cm rad, stationary στα 10 cm rad, stationary Axial FWHM 1 cm radius 10 cm radius Μέγιστος Ισοδυνάμου Θορύβου Ρυθμός Κρούσεων του συστήματος Peak noise equivalent count rate (NECR) 5.3 kbq/ml] Ενεργειακή διακριτική ικανότητα Να δοθούν στοιχεία 150 Ναι, 7 cps/kbq Επιπρόσθετα, να δοθεί η ευαισθησία (ΝΕΜΑ ΝU2-2007) ανά cm του εγκάρσιου πεδίου FOV cps/kbq/cm 60 kcps Σύστημα CT-Γενικά

2 Αριθμός τομών Συνολικό πάχος ανιχνευτών, στον άξονα z, mm Εύρος πάχους της από ανασύνθεση τομής, mm Χρόνος σάρωσης για πλήρη περιστροφή, sec Εξεταστικό πεδίο στον διαμήκη άξονα, mm Ανασύνθεση εικόνας CT Μήτρα λήψης Μήτρες ανασύνθεσης Ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας με μήτρα 512Χ512, fps 16 Απόδοση συστήματος CT Χωρική διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης 0% MTF, lp/cm 15 10% MTF, lp/cm 10 50% MTF, lp/cm 7 Χωρική διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης, mm Ακτινολογική Λυχνία Άνοδος ακτινολογικής λυχνίας ταχύστροφη Θερμοχωρητικότητα ανόδου, HU Ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου, HU/min Μέθοδος ψύξης λυχνίας Εστιακό μέγεθος λυχνίας, mm Μέγιστος χρόνος σάρωσης σε μέγιστο ma, sec Μέγιστο ma για το μικρότερο εστιακό μέγεθος Τεχνικές ρύθμισης δόσης ακτινοβολίας Γεννήτρια ακτίνων Χ Μέγιστη Ισχύς, kw 48

3 Εύρος τάσης, kv Εύρος, ma Τουλάχιστον Λήψη εικόνας PET Τεχνικές λήψης Σύστημα λήψης με συγχρονισμό των αναπνευστικών κινήσεων (respirator trigger) Να διαθέτει τεχνικές λήψης όπως στατικές ολόσωμη, δυναμικές, list mode, τεχνικές με συγχρονισμό των αναπνευστικών κινήσεων (respirator trigger κλπ) Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του συστήματος καταγραφής των αναπνευστικών κινήσεων (hardware) καθώς και του λογισμικού προγράμματος λήψης προς αξιολόγηση Eξεταστικές δυνατότητες CT Στατική ψηφιακή ακτινογραφία (topogram, scout etc) Απλή - συμβατική λήψη (axial) Ελικοειδής σάρωση (Spiral - helical) Τεχνικές διόρθωσης artifact Εξεταστική τράπεζα Μέγιστο μήκος σάρωσης, cm Μέγιστο επιτρεπτό βάρος εξεταζομένου, kg 170 τόσο για εξετάσεις CT όσο και PET 190 Gantry Ωφέλιμο άνοιγμα Gantry, cm Σύστημα επικέντρωσης 70 Laser Ανασύνθεση εικόνων Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας Max FOV για PET και CT, cm Ομοιογένεια Coincidence window, nsec Χρόνος ανασύνθεσης, sec Υπολογιστικό σύστημα συγκροτήματος Τεχνικά χαρακτηριστικά nsec [γενιά & ταχύτητα επεξεργαστή, μνήμη RAM,

4 μέγεθος HDD, περιφερειακά, μέσα εγγραφής, κλπ] Η κύρια κονσόλα χειρισμού PET & CT να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προγράμματα: Πρόγραμμα πολυεπίπεδης ανασύνθεσης MPR. Ανακατασκευή τρισδιάστατης εικόνας 3D. Πρόγραμμα αγγειογραφίας ΜΙΡ Πρόγραμμα αυτόματης υπέρθεσης και μίξης εικόνων ΡΕΤ & CT (Image Fusion) Λογισμικό για μετρήσεις SUV (standard uptake value Διασυνδεσιμότητα συγκροτήματος Full DICOM 3.0 Να προσφερθούν στη βασική σύνθεση. Διαθέσιμα λογισμικά πακέτα ογκολογικών και νευρολογικών εφαρμογών Ανεξάρτητες διαγνωστικές κονσόλες Να περιγραφούν και να περιληφθεί το σύνολο των διαθέσιμων πακέτων εφαρμογών Ναι δύο (2) στη βασική σύνθεση. Να περιγραφούν αναλυτικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Πρόγραμμα αγγειογραφίας ΜΙΡ Ανακατασκευή τρισδιάστατης εικόνας 3D. [γενιά & ταχύτητα επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, περιφερειακά, μέσα εγγραφής, κλπ] Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση. Να καλύπτει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Εξειδικευμένο ογκολογικό πρόγραμμα επεξεργασίας με δυνατότητα σύγκρισης με προγενέστερες εξετάσεις Νευρολογικό πακέτο επεξεργασίας PET και CT Αυτόματη υπέρθεση PET /CT εικόνων με προηγούμενες εξετάσεις. Δυνατότητα ορισμού ROI και VOI για υπολογισμό SUV ( standard uptake Volume) και Housefield Unit (για εικόνες CT) Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση.

5 Να περιλαμβάνεται πρόγραμμα αξιολόγησης μικροαιμάτωσης του εγκεφάλου (CT perfusion) και εξειδικευμένο πρόγραμμα ποσοτικής και ποιοτικής μελέτης νευρολογικών εξετάσεων PET. Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση. Πρόγραμμα αυτόματης υπέρθεσης και μίξης εικόνων PET & CT (Image Fusion) Πρόγραμμα εικονικής ενδοσκόπησης σε εξετάσεις CT Σύστημα εκτύπωσης Τρία (3) επιτοίχια εξωτερικά laser χώρου τριών επιπέδων (κατ ελάχιστο ένα από αυτά κινούμενο) για τοποθέτηση εξετάσεων σε ασθενείς προς ακτινοθεραπεία και τράπεζα ακτινοθεραπείας. To πρόγραμμα υπέρθεσης και μίξης εικόνων να λειτουργεί και με εικόνες από διαφορετικά απεικονιστικά συστήματα (CT, MRI, PET/CT, SPECT κ.λ.π. με εικόνες DICOM. Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση Κατ επιλογή του νοσοκομείου. Να περιγραφεί αναλυτικά Κατ επιλογή του νοσοκομείου- Να περιγραφεί αναλυτικά Ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου Ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου (phantom) για το PET. Ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου και δοσιμετρίας (phantom) για το CT. Αυτόματος εγχυτής σκιαγραφικού για εξετάσεις CT Η μονάδα του εγχυτή που θα προσφερθεί να είναι ειδικά για Αξονικό Τομογράφο, να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και παραγωγής. Τουλάχιστον αυτά που απαιτούνται για τους ποσοτικούς προσδιορισμούς σύμφωνα με το ΝΕΜΑ ΝU Να περιγραφούν αναλυτικά Να προσφερθεί προς επιλογή το σύστημα. PACS

6 Σημεία αναφοράς του συστήματος PACS Τμήμα ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - PET/CT Γ.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» o 5χ Διαγνωστικές Μονάδες (3 Πυρηνικής Ιατρικής και 2 PET-CT ) Το σύστημα αρχειοθέτησης και διανομής εικόνας θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τον παρακάτω ετήσιο φόρτο εργασίας: Σύνολο: εξετάσεις ετησίως με ετήσια αύξηση 3% Α. Το σύστημα αρχειοθέτησης να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: 1. Να υποστηρίζονται για αποθήκευση και απεικόνιση τουλάχιστον οι εξής τύποι ιατρικών μηχανημάτων : CR, US, RF, CT, MR, NM, PETCT. 2. Σύνδεση με Ιατρικά Μηχανήματα: Να υποστηρίζει το πρότυπο DICOM 3.0 για την αποθήκευση της εικόνας 3. Εκτυπωτικά Μηχανήματα: Να μπορεί να τυπώνει σε DICOM εκτυπωτές και εκτυπωτές χαρτιού (postscript) 4. Να δοθεί πλήρες κείμενο συμμόρφωσης με το πρότυπο DICOM. Η εφαρμογή απεικόνισης και διάγνωσης των εξετάσεων να διαθέτει κατάλληλο CE Mark Class IIa. Β. PACS Server για την αποθήκευση εικόνων τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής- PET CT 1. Σύγχρονος εξυπηρετητής (server) σχεδιασμένος να υποστηρίζει λειτουργίες υψηλής διαθεσιμότητας με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: Επεξεργαστής 8-Cores Μνήμη 8GB 2xΚάρτες δικτύου 10/100/1000 Mbps Απομακρυσμένη Διαχείριση κονσόλας λειτουργίας μέσω web interface. 2. Server με άμεση πρόσβαση (on-line) αποθήκευση σε δίσκους τεχνολογίας SAS, 10k rpm τουλάχιστον. Καθαρή διαθέσιμη χωρητικότητα για τις εικόνες : 6TB σε διαμόρφωση RAID 5, με τουλάχιστο δύο δίσκους hot spare, χωρητικότητα ικανή για αποθήκευση δέκα (10) ετών. Η αποθήκευση των εικόνων θα γίνεται χωρίς απώλειες. 3. Καθαρή διαθέσιμη χωρητικότητα για τις βάσεις δεδομένων και τα λειτουργικά συστήματα του συστήματος : τουλάχιστο 300GB σε διαμόρφωση RAID 10 σε δίσκους τεχνολογίας SAS, 10k rpm τουλάχιστον, με ένα δίσκο hot spare. 4. Να διαθέτει άμεση πρόσβαση με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης εσωτερικά ή

7 εξωτερικά του Νοσοκομείου (χρήση web εικόνων για χρήση intranet ή internet). 5. Να χρησιμοποιεί πιστοποιητικά ασφαλείας SSL certificates για την επικοινωνία των χρηστών είτε εσωτερικά είτε απομακρυσμένα 6. Να διαθέτει απομακρυσμένη πρόσβαση για την αντιμετώπιση βλαβών. 7. Λειτουργικό Σύστημα Windows 2008R2 ή ισοδύναμο. 8. Βάση Δεδομένων RDBMS MS SQL2012 ή Oracle 11g. Το σχήμα αδειοδότησης της βάσης να μην περιορίζει επιπλέον χρήστες να συνδεθούν μελλοντικά. 9. Να προσφερθεί κατάλληλο UPS 3KVA. Γ. Λειτουργικές προδιαγραφές λογισμικού προβολής Ιατρικών Εικόνων και Διάγνωσης PACS/RIS: Το προσφερόμενο σύστημα να πραγματοποιεί προβολή ιατρικών εικόνων και να υποστηρίζει την διάγνωση των εξετάσεων με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Η εφαρμογή PACS θα πρέπει να υποστηρίζει την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα στα μενού και τον χειρισμό της εφαρμογής. 2. Να έχει ικανότητα διαχείρισης εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης αλλά και εξετάσεων μεγάλου αριθμού εικόνων (π.χ. αξονική τομογραφία πολλαπλών τομών). Να αναφερθούν τυχόν τεχνικές διαχείρισης τέτοιων ειδικών εξετάσεων. 3. Να πραγματοποιεί συμπίεση εικόνων χωρίς απώλειες κατά την πρώτη αποθήκευση για αρχική επισκόπηση. Να αναφερθεί η τεχνική μεταφοράς δεδομένων στο δίκτυο και τους τοπικούς ή απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας. 4. Η αρχιτεκτονική του συστήματος να είναι client server για κεντρική διαχείριση των λειτουργιών του. Να αναφερθούν τα εργαλεία διαχείρισης για το σύστημα PACS 5. Οι απαιτούμενες λειτουργίες του σταθμού εργασίας είναι: 5.1 Άμεση ανάκτηση προηγούμενων εξετάσεων και συγκριτική προβολή προηγούμενης επίσκεψης με σημερινή ή κάποια άλλη. Δυνατότητα συγχρονισμένης ανάγνωσης των εικόνων από διαφορετικές σειρές, διαφορετικών επισκέψεων Εργαλεία ορισμού περιοχής ενδιαφέροντος (ROI) σε διάφορα σχήματα (ορθογώνια, πολυγωνική, κυκλική/ελλειψοειδής, ελεύθερη) που μπορεί μετά τον ορισμό της να μεταβληθεί /διευθετηθεί κάθε στιγμή από τον χρήστη. Για κάθε ROI να απεικονίζονται οι παρακάτω τιμές: Μέγιστη, ελάχιστη και μέση τιμή σε μονάδες εικόνας (π.χ. HU για αξονικές τομογραφίες) Τυπική απόκλιση Αριθμός pixel Εμβαδόν Όγκος Ο πίνακας των τιμών να μπορεί να μετατοπιστεί ανεξάρτητα από το ίδιο το ROI. 5.3 Να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης λέξεων κλειδιών για την εξέταση 5.4 Να διαθέτει αναβαθμισμένες λειτουργίες για δύο ταυτόχρονες χρήστες: Να υποστηρίζει την επεξεργασία MIP/MPR καθώς και τρισδιάστατη ανασύνθεση 3D rendering Να υποστηρίζει την σύγκριση δύο διαφορετικών επισκέψεων του ίδιου

8 ασθενούς σε επίπεδο MPR Να υποστηρίζει την επικάλυψη (fusion) διαφορετικών επισκέψεων CT-CT ή CT-MR για σύγκριση. 5.5 Το σύστημα να εισάγει στην βάση του εξετάσεις από CD/DVD από ασθενείς άλλων Νοσκομείων / κέντρων. 5.6 Να κατηγοριοποιεί τις εξετάσεις ανά ανατομική περιοχή σώματος, ανάλογα με την περιγραφή της εξέτασης. 5.7 Να εξάγει εικόνες σε μορφή jpeg ή βίντεο (avi) με δυνατότητα απόκρυψης των στοιχείων του ασθενούς για χρησιμοποίηση σε εκπαιδευτικούς σκοπούς ή παρουσιάσεις. 5.8 Να χρησιμοποιεί αρχεία διδασκαλίας με ταξινόμηση των περιστατικών ανάλογα με το ιατρικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν. 5.9 Να συνδέει προσωρινά δύο ή και περισσότερες διαφορετικές επισκέψεις ασθενών που έχουν διαφορετικό κωδικό ασθενούς με σκοπό την συγκριτική προβολή στις δύο οθόνες. 6. Ειδικά για τις μελέτες της Πυρηνικής Ιατριιής, να διαθτίθεται παλέτα χρωματισμού των εξετάσεων. Να αναφερθούν οι συνδυασμοί. 7. Ειδικά για τις μελέτες του PETCT, να υποστηρίζεται η επεξεργασία για δύο ταυτόχρονους ιατρούς: - Fusion PET CT - Αυτόματη ταυτοποίηση των εικόνων των δύο εξετάσεων PET CT με αλγόριθμο ανάγνωσης περιγράμματος της εικόνας - Ημιαυτόματη ταυτοποίηση των εικόνων των δύο εξετάσεων PET CT χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους δείκτες που ορίζει ο ιατρός από τις εικόνες των αντίστοιχων εξετάσεων. - Χειροκίνητη ταυτοποίηση των εικόνων των δύο εξετάσεων PET CT από τον ιατρό. - Αυτόματος υπολογισμός SUV - Ρύθμιση διαφόρων μορφών οθόνης για συγκριτική προβολή της επεξεργασίας FUSION. - Αποθήκευση αποτελεσμάτων επεξεργασίας στο PACS. 8. Να ξεχωρίζει, να προβάλλει και να διαχωρίζει μέσω φίλτρων, τις εξετάσεις που προέρχονται από την αντίστοιχη Διαγνωστική Μονάδα. 9. Να υποστηρίζονται πολλαπλοί κωδικοί ασθενών: Κωδικός Νοσοκομείου και ΑΜΚΑ τουλάχιστον. ΣΤ. Προδιαγραφές Εξοπλισμού σταθμών Εργασίας PACS. Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις Υλικού (Hardware)

9 1 Σταθμός Εργασίας (Workstation) ΝΜ / PET CT τεμάχια: Σύγχρονος υπολογιστής με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: Επεξεργαστής Core i3 ή καλύτερος Μνήμη 8GB Σκληρός Δίσκος 250GB Κάρτα γραφικών: Κατάλληλη να απεικονίσει ιατρικές εξετάσεις σε δύο (2) οθόνες των 2MP. Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps 1.2 Οθόνες: Μία οθόνη έγχρωμη Για την μελέτη των εξετάσεων να προσφερθεί ζεύγος οθονών με τα εξής χαρακτηριστικά η καθεμιά: - Ανάλυση : 2MP - Διαγώνιος: 20 - Έγχρωμη Οθόνη Ιατρικής χρήσης (Medical Grade 10 bit DICOM LUT) - Περιστροφή οθόνης 90. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 7 21. Ακτινολογικά Μηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 8 22. Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Στο πλαίσιο του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Aixplorer. Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας. UlrtaFast Imaging. ShearWave Elastography. UltraFast Doppler PWV

Aixplorer. Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας. UlrtaFast Imaging. ShearWave Elastography. UltraFast Doppler PWV Aixplorer Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας UlrtaFast Imaging ShearWave Elastography UltraFast Doppler PWV Συνοπτικά για τον υπερηχογράφο Aixplorer : Η διακριτική ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC e-mail: info@hltm.gr url: http://www.hltm.gr.gr Τα πλεονεκτήματα των MoleMax με μια ματιά 1. Ψηφιακή δερματοσκόπηση χωρίς λάδι ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ακτινοθεραπεία είναι η επιστήμη αντικείμενο της οποίας είναι η θεραπεία διαφόρων νόσων με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ακτινολογική Απεικόνιση

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ακτινολογική Απεικόνιση University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ακτινολογική Απεικόνιση Ακτίνες Χ Νέα διάσταση στη διαγνωστική ιατρική Δυνατότητα να βλέπουμε τι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα