ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45-"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις ερευνητικές περιοχές της Διοίκησης. Με βασικά εργαλεία την έρευνα, τη θεωρία και την εφαρμογή, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην ανάπτυξη και διάδοση νέων γνώσεων και μεθοδολογιών στους τομείς της Διοίκησης. Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα (4) έτη (πλήρης φοίτηση) για φοιτητές που δεν κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ η ελάχιστη φοίτηση για φοιτητές με μεταπτυχιακό (Master) είναι τρία έτη (3). Αιτήσεις για ένταξη σε Διδακτορικό Πρόγραμμα γίνονται μόνο μέσω προσκλήσεων που αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και κοινοποιούνται σε διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε σχετικό πρόγραμμα μπορούν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις του πρώτου έτους του προγράμματος (μερικώς ή ολικώς). Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν επίσης να μετέχουν τόσο στο εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου, όσο και σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται σε αυτό. Δομή του Προγράμματος Το πρώτο έτος του διδακτορικού προγράμματος αποτελείται από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου (60 ECTS) από τα οποία εξαιρούνται μερικώς ή ολικώς κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ). Το κύριο μέρος του υπόλοιπου προγράμματος (180 ECTS) αποτελείται από ερευνητικής φύσης δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης, τη διεξαγωγή της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, και τη συγγραφή της διατριβής. Επιπλέον, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν προχωρημένα μαθήματα που σχετίζονται με το πεδίο έρευνάς τους, καθώς και μαθήματα έρευνας. Υποστήριξη Σε κάθε διδακτορικό φοιτητή ανατίθεται Επιβλέπων Καθηγητής με ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία στην περιοχή που ο διδακτορικός φοιτητής αποφασίσει να εκπονήσει την έρευνά του. Ο Επιβλέπων Καθηγητής στηρίζει, βοηθά και καθοδηγεί το φοιτητή σε όλες τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες. Η καθιέρωση των διδακτορικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick, οι οποίες αποτελούν διεθνώς την ανώτερη μορφή ακαδημαϊκής κατάρτισης, αποτελεί απόδειξη της συνεχούς και σταθερής προσήλωσης του Πανεπιστημίου Frederick στην προοπτική της ανάπτυξης της επιστήμης, των τεχνών, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς του, αλλά και της συνεχούς και σταθερής ανέλιξής του ως ακαδημαϊκό ίδρυμα

3 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA - Master in Business Administration Το πρόγραμμα προσφέρεται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως μάθησης (distance learning). Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Αναγνώριση του προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Αναγνώριση του προγράμματος ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). ΣΚΟΠΟΣ Ο στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ενισχύει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης το αναγκαίο υπόβαθρο στους συμμετέχοντες που πρόκειται να ακολουθήσουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια από ειδικούς και με την προετοιμασία της διατριβής τους. Οι συμμετέχοντες είναι επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των οικονομικών, χρηματοοικονομικής, λογιστικής, μάρκετινγκ και διοίκησης από καθηγητές με ειδίκευση στους τομείς αυτούς με διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα και δημοσιεύσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό ότι, πέρα από την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων στους προαναφερθέντες τομείς, είναι η ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων και γνώσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσω της μελέτης πραγματικών περιπτώσεων (case studies) στην αντιμετώπιση πραγματικών οικονομικών καταστάσεων στη μελλοντική τους καριέρα. Το πρόγραμμα προετοιμάζει επίσης τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (sustainable growth) των κοινοτήτων τους

4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από προσοντούχο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό που προέρχεται από τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου, καθώς και από επισκέπτες καθηγητές με εμπειρία σε διοικητικές θέσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, αλλά και στελεχών με εμπειρία στην οικονομική πολιτική. Σε επίπεδο υποδομής, το πρόγραμμα στηρίζεται από εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύγχρονα λογισμικά συστήματα. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση διεθνών ακαδημαϊκών περιοδικών και σειρά βιβλίων σε όλους τους τομείς που αναλύονται στο πρόγραμμα. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: - Κατανοούν τις αρχές μικροοικονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να βρίσκουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. - Αξιολογούν επενδύσεις και άλλες χρηματοδοτικές αποφάσεις. - Δημιουργούν σχέδια μάρκετινγκ και τοποθέτησης νέων προϊόντων και υπηρεσίων στην αγορά. - Αναπτύσσουν τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες για να ηγούνται των επιχειρήσεών τους σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. - Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου. - Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες στην ανάλυση των δεδομένων προγραμματισμού νέων επιχειρηματικών σχεδίων. - Κατανοούν τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που προέρχονται από διάφορες ειδικότητες, τα οποία δεν έχουν κατ ανάγκη υπόβαθρο σε τομείς οικονομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά που θέλουν να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων με σκοπό να αναπτύξουν την καριέρα τους σε διευθυντικές θέσεις ή να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Δομή του προγράμματος Η κανονική διάρκεια του προγράμματος είναι 3 εξάμηνα. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει συνολικά 90 ECTS. Αυτό απαιτεί τη συμπλήρωση 45 μονάδων ECTS σε υποχρεωτικά μαθήματα, 15 μονάδες ECTS κατανέμονται σε μαθήματα επιλογής, και τα υπόλοιπα 30 ECTS αφορούν τη διατριβή Μάστερ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μαθήματα παρατίθενται στον πινάκα που ακολουθεί πιο κάτω. Κατηγορίες Μαθημάτων ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα 45 Επιλεγόμενα Μαθήματα 15 Διατριβή Μάστερ 30 ΣΥΝΟΛΟ 90 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες MBA 510 Μέθοδοι Έρευνας 5 3 MBA 511 Διοικητική Λογιστική 5 3 MBA 512 Διοικητικά Οικονομικά 5 3 MBA 513 Αρχές Μάρκετινγκ 5 3 MBA 514 Χρηματοοικονομική 5 3 MBA 515 Ποσοτικές Μέθοδοι 5 3 MBA 516 Διοίκηση και Ηγεσία Ανθρώπινου Δυναμικού 5 3 MBA 517 Στρατηγική Διοίκηση 5 3 MBA 518 Διαχείρηση Επιχειρήσεων και Έργου 5 3 MBA 519 Διατριβή Μάστερ 30 - Επιλεγόμενα Μαθήματα ECTS Ώρες MBA 520 Διαχείριση και Ανάλυση Επενδύσεων 5 3 MBA 521 Προαιρετικά Συμβόλαια και Διαχείριση Κινδύνου 5 3 MBA 522 Οικονομική Πολιτική και Καινοτομία 5 3 MBA 523 Σύγχρονα Θέματα στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική 5 3 MBA 524 Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικού Εμπορίου 5 3 MBA 525 Στρατηγικό Μάρκετινγκ 5 3 MBA 526 Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής 5 3 MBA 527 Φορολογία 5 3 MBA 528 Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Καινοτομίας 5 3 MBA 529 Ηγεσία και Κανόνες Διαπραγμάτευσης 5 3 MBA 530 Διαχείριση Τεχνολογικών Συστημάτων 5 3 MBA 531 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

5 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση MSc in International Trade and Shipping Management ςκοποσ Για αιώνες, η εμπορική ναυτιλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν διαχρονικά χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση της έννοιας της παγκοσμιοποίησης, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεξάρτηση, παράλληλα με την αδιάκοπη εξέλιξη των δικτύων μεταφοράς. Παράγοντες όπως η διεθνής ναυτιλία, το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς εμπορικές πρακτικές, αποτελούν τη βάση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ενώ η νομική, οικονομική και διοικητική διάσταση του εμπορίου και των μεταφορών αποτελούν τις κύριες εξειδικεύσεις του. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση όλων των βασικών θεμάτων, που θεωρούνται απαραίτητες για τη σε βάθος κατανόηση του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, απαραίτητων σε Διευθυντικά στελέχη εταιρειών του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κριτικής ανάλυσης και της εφαρμογής τους στις συνεχείς προκλήσεις των παγκόσμιων αγορών. Αναγνώριση του προγράμματος Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται απο το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Εξειδικευμένοι στόχοι - Να προσφέρει στους φοιτητές περιεκτική γνώση και σε βάθος κατανόηση των δομών, μεθόδων και θεσμικών πρακτικών του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλίας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον που δρουν. - Να αναπτύξει μια ιδιαίτερα επίλεκτη ομάδα διοικητικών στελεχών, ικανών στο να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να προωθήσουν πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα, στο διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διεθνούς εμπορίου και της διοίκησης και διαχείρισης ναυτιλιακών επιχειρήσεων. - Να προσφέρει την απαιτούμενη γνώση και κριτική ικανότητα σε φοιτητές που επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών σε πτυχία ερευνητικού επιπέδου (απόκτηση MPhil, Διδακτορικά Διπλώματα PhD, κλπ)

6 Πρόγραμμα Σπουδών Η απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτεί την επιτυχή εκπόνηση και υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διατριβής έκτασης 12,000-15,000 λέξεων. Η διατριβή αυτή αποτελεί ουσιαστική εξατομικευμένη μελέτη εμβάθυνσης σε εξειδικευμένο αντικείμενο επιλογής κάθε φοιτητή, (κατόπιν έγκρισης), την οποία θα εκπονήσει κάτω από την επίβλεψη ενός εκ των Καθηγητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Η διατριβή μπορεί να αποτελεί τμήμα πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, ή αναλυτική σύνθεση και κριτική ήδη δημοσιευμένου επιστημονικού έργου. Το Πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα της απόκτησης εξειδίκευσης σε ένα από τα ακόλουθα θεματικά πεδία: Διεθνές Εμπόριο & Logistics, Πλοιοδιαχείριση, Χρηματοοικονομικά και Διεθνείς Μεταφορές. Ο φοιτητής αξιολογείται μέσω συνδυασμού διάφορων μεθόδων αξιολόγησης, όπως: γραπτές εξετάσεις, εργασίες, σεμινάρια και παρουσίαση μελετών, καθώς και μέσω της υποβολής της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Προοπτικές απασχόλησης Η διεπιστημονική φύση του προγράμματος, προετοιμάζει τους φοιτητές στο να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο μέλλον ως επαγγελματίες, στο σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον των διεθνών αγορών. Οι δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης των φοιτητών τεκμηριώνονται από την ύπαρξη εκατοντάδων μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων που δρουν υποστηρικτικά στη ναυτιλιακή βιομηχανία και το διεθνές εμπόριο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος συναντούν πλειάδα προοπτικών απασχόλησης, όπως σε επιχειρήσεις εισαγωγών εξαγωγών, επιχειρήσεις διαχείρισης πλοίων, υπηρεσίες ναυτασφαλίσεων, ναυλομεσιτικά γραφεία, διαμεταφορές, πολυτροπικές μεταφορές, αποθήκευση και διαχείριση μεταφορών, πρακτόρευση λιμανιών, χρηματοδότηση πλοίων και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, θεσμικούς φορείς της ναυτιλίας και του εμπορίου, καθώς και σε λοιπές διοικητικές θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επιπρόσθετα, μετά τις πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις στις ενεργειακές δυνατότητες της Κύπρου και την αναμενόμενη επιχειρηματική διεύρυνση στον ενεργειακό τομέα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό ως εργαλείο εξειδίκευσης γνώσης, ανάπτυξης ικανοτήτων και διεύρυνσης ευκαιριών απασχόλησης. Η Κύπρος εξελίσσεται ραγδαία σε ένα νέο Ευρωπαϊκό σταυροδρόμι για δραστηριότητες εισαγωγών, μεταφορτώσεων και εξαγωγών, ως σημαντικός εμπορικός κόμβος μεταξύ Ευρώπης και Άπω Ανατολής. Καθίσταται αντιληπτό ότι η εμπορική ανάπτυξη της Κύπρου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών, θα προσφέρει σημαντικά διευρυμένες δυνατότητες και στον τομέα της απασχόλησης, αυξάνοντας την υπεραξία και τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Κατηγορίες Μαθημάτων ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα 48 Επιλεγόμενα Μαθήματα 12 Διατριβή Μάστερ 30 ΣΥΝΟΛΟ 90 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες ITSM501 Διεθνές Εμπόριο και Μεταφορές 8 3 ITSM502 Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο και Μεταφορά Αγαθών 8 3 ITSM503 Οργάνωση της Διακίνησης και Διανομής (Logistics) και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8 3 ITSM504 Παγκόσμια Συστήματα Μεταφορών 8 3 ITSM505 Πλοιοδιαχείριση (Ship Management) 8 3 ITSM506 Μεθοδολογία Έρευνας 8 3 Επιλεγόμενα Μαθήματα ECTS Ώρες ITSM511 Διεθνή Εμπορεύματα (Commodities) 6 3 ITSM512 Εμπορική Πλοιοδιαχείριση 6 3 ITSM513 Τραπεζική και Χρηματοδότηση 6 3 ITSM514 Οικονομικά Διεθνούς Εμπορίου 6 3 Μεταπτυχιακή Διατριβή ECTS Ώρες ITSM520 Μεταπτυχιακή Διατριβή

7 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών BA in Accounting and Finance ΣΚΟΠΟΣ Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στους σπουδαστές τις ουσιαστικές αρχές για την έναρξη σταδιοδρομίας στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά, είτε στη βιομηχανία είτε στο δημόσιο τομέα. Στο πρόγραμμα εξετάζονται οι θεωρητικές πτυχές της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, όπως και η πρακτική εφαρμογή τους. Αναγνώριση του προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτηθούν - Ικανότητα ετοιμασίας και ελέγχου λογιστικών εκθέσεων και ανάλυση και μελέτη σεναρίων. - Ικανότητα διεξαγωγής έρευνας σε τομείς σχετικούς με τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις. - Ικανότητα παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνας ή των εργασιών σε τομείς σχετικούς με τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις. - Δεξιότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικών μοντέλων. - Δεξιότητα εφαρμογής προτύπων λογιστικής. - Δεξιότητα στατιστικής ανάλυσης οικονομικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων. Απαλλαγές από Επαγγελματικές Εξετάσεις Οι απόφοιτοι του Πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, απαλλάσσονται: α) στα 9 από τα 14 γραπτά του ACCA, UK (Association of Chartered Certified Accountants-Σύνδεσμος Ορκωτών Πιστοποιημένων Λογιστών), τόσο για το Επαγγελματικό όσο και για το Λογιστικό Τεχνικό μέρος των εξετάσεων, β) στα 8 από τα 15 γραπτά του ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales - Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας), και γ) στα 12 από τα 16 γραπτά του AIΑ (Association of International Accountants-Σύνδεσμος Διεθνών Λογιστών), UK. Ο αριθμός απαλλαγών που επιτρέπεται στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Frederick είναι ο μέγιστος αριθμός που επιτρέπεται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Frederick απαιτείται να περάσουν μόνο τα 4 εναπομείναντα γραπτά για να γίνουν μέλη αυτού του επαγγελματικού φορέα

8 Υποστήριξη του προγραμμάτος Εργαστήρια Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Αυτά τα εργαστήρια, με μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από λογισμικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών γραφείου και εκπαιδευτικά λογισμικά πακέτα. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς με μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων. Πρακτική εξάσκηση Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης μέσα από πρακτική εξάσκηση πάνω σε πραγματικές υποδειγματικές μελέτες με πραγματικά στοιχεία. Πεδίο επαγγελματικής ενασχόλησης Τομείς εργοδότησης Άμεση εργοδότηση στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα στα ακόλουθα επαγγέλματα: - Λογιστής (Accountant) - Αναλογιστής (Actuary) - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Auditor) - Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst) - Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος (Financial & Investment Manager) - Χρηματιστής (Stock Broker) Συνέχιση σπουδών Το πρόγραμμα θέτει τα θεμέλια για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master ή Διδακτορικού. Επίσης οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν συμπληρωματικές σπουδές για απόκτηση των επαγγελματικών προσόντων των σωμάτων: - ΑΙΑ (Association of International Accountants) - ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) - ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales) Δομή του προγράμματος Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση 240 μονάδων (ECTS) και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, επιλεγόμενα επιχειρηματικά μαθήματα και επιλεγόμενα γενικά μαθήματα: Κατηγορίες Μαθημάτων ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα 166 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 70 Επιλεγόμένα Γενικά Μαθήματα 4 ΣΥΝΟΛΟ 240 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 5 3 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI 5 3 ABSA203 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι 5 3 ABSA204 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI 5 3 ABSA205 Λογιστική Κόστους και Διαχείρισης Ι 5 3 ABSA206 Λογιστική Κόστους και Διαχείρισης ΙI 5 3 ABSA307 Προηγμένη Λογιστική Πρακτική 5 3 ABSA308 Προηγμένη Λογιστική Θεωρία 5 3 ABSA408 Θεωρία και Πρακτική Λογιστικού Ελέγχου Ι 5 3 ABSA411 Θεωρία και Πρακτική Λογιστικού Ελέγχου ΙΙ 5 3 ABSA413 Φορολογία Ι 5 3 ABSA414 Φορολογία ΙΙ 5 3 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 5 3 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 5 3 ABSL210 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 5 3 AFCS102 Επιχειρηματική Επικοινωνία ΙΙ 5 3 AFIM101 Διαχείριση της Πληροφορίας 5 3 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 5 3 AFIN102 Χρηματοοικονομική ΙΙ 5 3 AFIN203 Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων Ι 5 3 AFIN204 Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3 AFIN305 Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα 5 3 AFMA101 Μαθηματικά I 5 3 AFMA102 Μαθηματικά II 5 3 AFOT101 Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία Ι 5 3 AFOT102 Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία ΙΙ 5 3 AFPR400 Διπλωματική Εργασία 11 - AFRM201 Μεθοδολογία της Έρευνας I 5 3 AFRM202 Μεθοδολογία της Έρευνας II 5 3 AFCS101 Επιχειρηματική Επικοινωνία Ι 5 3 AMAT112 Στατιστική I 5 3 AMAT210 Στατιστική II

9 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας ECTS Ώρες ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 5 3 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 5 3 ABSL310 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3 ABSO201 Διαχείριση Επιχειρήσεων Ι 5 3 ABSO202 Διαχείριση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3 ABSO204 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 5 3 ABSO307 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση 5 3 ABSO423 Διεθνείς Επιχειρήσεις 5 3 AFCE330 Συγκριτική Ανάλυση Οικονομικών Συστημάτων 5 3 AFCE410 Τρέχοντα Οικονομικά Θέματα 5 3 AFCP210 Πακέτα Εφαρμογών Η/Υ 5 1+2* AFIE315 Βιομηχανική Οικονομική 5 3 AFIE320 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 5 3 AFME325 Χρηματιστηριακά Οικονομικά 5 3 AFOR310 Επιχειρησιακή Επιστήμη Ι 5 3 AFOR320 Επιχειρησιακή Επιστήμη II 5 3 AFPE310 Δημόσια Οικονομικά 5 3 ABSA310 Διεθνής Λογιστική 5 3 ABSA405 Προηγμένη Λογιστική Διαχείριση Ι 5 3 ABSA406 Προηγμένη Λογιστική Διαχείριση ΙΙ 5 3 ABSA409 Προηγμένη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική Ι 5 3 ABSA412 Προηγμένη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ 5 3 AFAT420 Προηγμένη Φορολογία Ι 5 3 AFAT421 Προηγμένη Φορολογία ΙΙ 5 3 AFBE320 Λογιστική & Επιχειρηματική Ηθική 5 3 AFIN306 Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 5 3 AFIN411 Διεθνή Χρηματοοικονομικά 5 3 AFRE410 Σύγχρονα Ζητήματα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 5 3 Επιλεγόμενα Γενικά Μαθήματα Οι σπουδαστές θα πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα από την ομάδα Α και ένα μάθημα από την ομάδα Β. Ομάδα Α Κυπριακές Σπουδές ECTS Ώρες AECH111 Η Κύπρος στον 20ο αιώνα 2 2 AECH101 Εισαγωγή στην Ιστορία της Κύπρου 2 2 Ομάδα Β Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ECTS Ώρες AEGL111 Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία 2 2 AEGL101 Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα 2 2 *Εργαστηριακές ώρες

10 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων BA in Business Administration ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που θα τους βοηθήσουν να ενασκήσουν την καριέρα τους οπουδήποτε στον κόσμο σε συναφείς τομείς με τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι θα έχουν την κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γενικό πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: - Λογιστική - Μάρκετινγκ - Οικονομικά - Χρηματοοικονομικά ή - Οργάνωση και Διοίκηση Ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτηθούν α) Να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους σπουδαστές σ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων. β) Να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων και να ενισχύσει την απαραίτητη ικανότητα στην αντιμετώπισή τους. γ) Να παράσχει στους σπουδαστές τα μέσα για την κατανόηση και πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρηματικών οργανισμών. δ) Να δώσει στους φοιτητές τη βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. ε) Να εισαγάγει τους σπουδαστές στις παγκόσμιες επιχειρηματικές λειτουργίες. στ) Να εξοικειώσει τους φοιτητές με το επιχειρηματικό περιβάλλον και να τους προετοιμάσει να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις. Αναγνώριση του προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Απαλλαγές από Επαγγελματικές Εξετάσεις Οι απόφοιτοι του προγράμματος με ειδίκευση στη Λογιστική, απαλλάσσονται: α) σε 8 από τις 14 εξετάσεις του Association of Chartered and Certified Accountants, U.K. / Σύνδεσμος Ορκωτών Πιστοποιημένων Λογιστών, Η.Β. (ACCA) και β) σε 12 από τις 16 εξετάσεις του Association of International Accountants, U.K. / Σύνδεσμος Διεθνών Λογιστών, Η.Β. (ΑΙΑ). Ο αριθμός απαλλαγών που επιτρέπεται στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Frederick είναι ο μέγιστος αριθμός που επιτρέπεται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Frederick απαιτείται να περάσουν μόνο τα 4 εναπομείναντα γραπτά για να γίνουν μέλη αυτού του επαγγελματικού φορέα. Υποστήριξη του προγραμμάτος Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Αυτά τα εργαστήρια, με μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από λογισμικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών γραφείου, και εκπαιδευτικά λογισμικά πακέτα. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς με μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων. Πεδίο επαγγελματικής ενασχόλησης Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν: - στο Δημόσιο, (ως λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους Υπουργεία, όπως Οικονομικών, και Εμπορίου), - στον Ιδιωτικό τομέα (ως στελέχη επιχειρήσεων, σε λογιστικά τμήματα, ή τμήματα μάρκετινγκ και διαφήμισης, τμήματα οικονομικών και τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς), ή - να αυτοεργοδοτηθούν δημιουργώντας δική τους επιχείρηση. Μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε σε άλλους συναφείς τομείς

11 Δομή του προγράμματος Το Πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, επιλεγόμενα μαθήματα κλάδου, μαθήματα ελεύθερης επιλογής και επιλεγόμενα γενικά μαθήματα, όπως ορίζονται κατωτέρω: Κατηγορίες Μαθημάτων ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα 171 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 55 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 10 Επιλεγόμενα Γενικά Μαθήματα 4 ΣΥΝΟΛΟ 240 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες ABCO101 Επιχειρηματική Επικοινωνία Ι 5 3 ABCO102 Επιχειρηματική Επικοινωνία ΙΙ 5 3 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 5 3 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙΙ 5 3 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 5 3 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 5 3 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 5 3 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 5 3 ABSE403 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 3 ABSL210 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 5 3 ABSL310 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3 ABSM101 Αρχές Μάρκετινγκ Ι 5 3 ABSM112 Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ 5 3 ABSM203 Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα 5 3 ABSM307 Αρχές Επικοινωνιακού Μάρκετινγκ 5 3 ABSM405 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 5 3 ABSM408 Στρατηγικό Μάρκετινγκ 5 3 ABSO103 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3 ABSO104 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3 ABSO204 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 5 3 ABSO307 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διεύθυνση 5 3 ABSO423 Διεθνής Επιχειρηματικότητα 5 3 ABSP401 Πτυχιακή Εργασία 11 - ACSC103 Πακέτα Εφαρμογών Η/Υ 5 2+1* ACSC105 Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων 5 3 AFIN101 Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων Ι 5 3 AFIN102 Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3 AMAT106 Διαφορικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες 5 3 AMAT110 Μαθηματικά Επιχειρήσεων 5 3 AMAT112 Στατιστική Ι 5 3 AMAT210 Στατιστική ΙΙ 5 3 ARRW101 Επιχειρηματική Έρευνα και Συγγραφή Αναφορών Ι 5 3 ARRW102 Επιχειρηματική Έρευνα και Συγγραφή Αναφορών ΙΙ 5 3 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ορίζονται τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου στα οποία ένας σπουδαστής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί. Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας ECTS Ώρες ABSA203 Χρηματοοικονομική Λογιστική μέσου επιπέδου Ι 5 3 ABSA204 Χρηματοοικονομική Λογιστική μέσου επιπέδου ΙΙ 5 3 ABSA205 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση Ι 5 3 ABSA206 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση ΙΙ 5 3 ABSA307 Προηγμένη Λογιστική Πρακτική 5 3 ABSA308 Προηγμένη Λογιστική Θεωρία 5 3 ABSA310 Διεθνής Λογιστική 5 3 ABSA408 Θεωρία και Πρακτική Λογιστικού Ελέγχου Ι 5 3 ABSA411 Θεωρία και Πρακτική Λογιστικού Ελέγχου ΙΙ 5 3 ABSA413 Φορολογία Ι 5 3 ABSA414 Φορολογία ΙΙ 5 3 ABSE280 Διεθνής Οικονομική Θεωρία 5 3 ABSE302 Νομισματική και Τραπεζική Θεωρία 5 3 ABSE304 Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης 5 3 ABSE305 Περιβαλλοντική Οικονομική Θεωρία 5 3 ABSE402 Σύγχρονα Οικονομικά Ζητήματα 5 3 ABSM202 Καταναλωτική Συμπεριφορά 5 3 ABSM204 Διοίκηση Πωλήσεων 5 3 ABSM306 Διεθνές Μάρκετινγκ 5 3 ABSM308 Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγικές Προϊόντος 5 3 ABSM410 Προηγμένη Διοίκηση Μάρκετινγκ 5 3 ABSO105 Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3 ABSO106 Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3 ABSO111 Οργανωτική Συμπεριφορά 5 3 ABSO304 Διοικητική Επιστήμη Ι 5 3 ABSO305 Διοικητική Επιστήμη ΙΙ 5 3 ABSO418 Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος 5 3 ABSO450 Επιχειρηματική Ηθική 5 3 ABSP200 Ενδιάμεση Πτυχιακή Εργασία 5 3 AFIN203 Εταιρική Χρηματοοικονομική Ι 5 3 AFIN204 Εταιρική Χρηματοοικονομική ΙΙ 5 3 AFIN305 Χρηματοοικονομικές Αγορές και Ιδρύματα 5 3 AFIN306 Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 5 3 AFIN411 Διεθνής Χρηματοοικονομική Θεωρία 5 3 Επιλεγόμενα Γενικά Μαθήματα Οι σπουδαστές θα πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα από την ομάδα Α και ένα μάθημα από την ομάδα Β. Ομάδα Α Κυπριακές Σπουδές ECTS Ώρες AECH111 Η Κύπρος στον 20ο αιώνα 2 2 AECH101 Εισαγωγή στην Ιστορία της Κύπρου 2 2 Ομάδα Β Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ECTS Ώρες AEGL111 Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία 2 2 AEGL101 Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα 2 2 *Εργαστηριακές ώρες

12 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών BSc in Maritime Studies ΣΚΟΠΟΣ Το Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της Κυπριακής και διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, αλλά και στην κάλυψη αναγκών στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές πολύπλευρη ακαδημαϊκή εκπαίδευση καλύπτοντας όλα τα αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων, παρέχοντας παράλληλα επιστημονική κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων αντικειμένων της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του διεθνούς εμπορίου. Η Κύπρος παραμένει για χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων σε όλο τον κόσμο, αφού στη χώρα δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εταιρειών διαχείρισης πλοίων, καθώς και άλλων ναυτιλιακών κλάδων, προσφέροντας επαγγελματική απασχόληση σε μόνιμη βάση. Επιπρόσθετα, οι πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις στις ενεργειακές δυνατότητες της Κύπρου και οι προοπτικές εξέλιξής της σε Ευρωπαϊκό κόμβο εισαγωγών, μεταφορτώσεων και εξαγωγών, καθιστούν το Πρόγραμμα Σπουδών ως σημαντικό εργαλείο απόκτησης γνώσης, ανάπτυξης ικανοτήτων και διεύρυνσης ευκαιριών απασχόλησης. Πεδίο Επαγγελματικής Ενασχόλησης Οι απόφοιτοι του Προγράμματος κατά κανόνα απασχολούνται στο δυναμικά ανερχόμενο ιδιωτικό ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου, ενώ η πλειονότητα των φοιτητών εργοδοτείται κατά τη διάρκεια των σπουδών, δείγμα της ανταπόκρισης του Προγράμματος στις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ενδεικτικό του βαθμού εξειδίκευσης των φοιτητών είναι η απασχόλησή τους σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων διεθνών ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων, όπως εταιρείες διαχείρισης πλοίων, πλοιοκτήτριες εταιρείες, ναυτικά πρακτορεία, διαμεταφορείς, εταιρείες αποθήκευσης και διανομής, εμπορικές εταιρείες, κ.ά. Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να εργοδοτηθούν στο Δημόσιο Τομέα ως Λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους Υπουργεία ή Κρατικούς και Ημικρατικούς Οργανισμούς. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών ή συναφών επαγγελματικών τίτλων σπουδών σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού. Απαλλαγές από Επαγγελματικές Εξετάσεις Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick εξαιρούνται από σημαντικό αριθμό μαθημάτων στις εξετάσεις του Institute of Chartered Shipbrokers, UK. Ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτηθούν α) Εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές και λειτουργίες του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας. β) Σαφής αντίληψη των αλληλεπιδράσεων του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση των σύγχρονων θαλάσσιων μεταφορών. γ) Κατανόηση των βασικών Αρχών του Ναυτικού Δικαίου, της Μεταφοράς Φορτίων διά Θαλάσσης και του Δικαίου της Θάλασσας, παράλληλα με την κατανόηση ευρύτερων νομικών ζητημάτων του κλάδου. δ) Ανάπτυξη κριτικής θεώρησης και αντίληψης του εθνικού και διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και κατανόηση των σύνθετων λειτουργιών της. ε) Μετάδοση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης και εμπειρίας από εξειδικευμένους και καταξιωμένους στον τομέα τους Καθηγητές. στ) Κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για άμεση εργοδότηση στο δυναμικά ανερχόμενο ναυτιλιακό κλάδο ή διεύρυνση των θεωρητικών και ακαδημαϊκών τους γνώσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αναγνώριση του προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Υποστήριξη Προγράμματος Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Τα εργαστήρια διαθέτουν μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών γραφείου και εκπαιδευτικών λογισμικών πακέτων. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται διαρκώς με σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, επιστημονικά περιοδικά, ενώ παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών 2 3 Το Όραμα μας Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ )

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ )...1 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η δυναμική του τουρισμού στην Ελλάδα...53 1.1 Το διεθνές περιβάλλον...53 1.2 Η περίπτωση της Ελλάδας...56 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ICBS ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα εκπαιδευτικά κέντρα ICBS, που ιδρύθηκαν πριν από 3 δεκαετίες, λειτουργούν πλέον, από το 2009, ως Κολέγια, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & πάθος/ ηγεσία/ εξερεύνηση/ευκαιρία/ επένδυση/ομάδα/δημιουργία/ έμπνευση/πρόκληση/ανάπτυξη πλούτος/αλλαγή/φιλοδοξία/ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2013 / 2014 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

2013 / 2014 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2013 / 2014 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γενικές Πληροφορίες 002 004 004 004 006 006 006 006 006 006 007 008 008 008 008 Frederick Institute of Technology Κτίρια Βιβλιοθήκη Σύγχρονα Εργαστήρια Κριτήρια εισαγωγής Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα