ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή και Κοσμά Παυλόπουλου, Επίκουρου Καθ. Γεωγραφίας Χαρ. Πανεπιστημίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό ως Φυσικός Πόρος, χρειάζεται πάντα να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, στα πλαίσια της Διαχείρισής του και της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Η περιοχή του δυτικού λεκανοπέδιου, δεν κατατάσσεται στις προνομιακές περιοχές της χώρας σε σχέση με τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Τα επιφανειακά νερά, μέσω αγωγών ή εγκιβωτισμών (ΚΗΦΙΣΌΣ) απολήγουν απευθείας στην θάλασσα, διακόπτοντας την όποια σχέση με τα υπόγεια νερά. Τα υπόγεια νερά στην περιοχή του δυτικού λεκανοπέδιου, τροφοδοτούνται αποκλειστικά από ένα τμήμα των βροχοπτώσεων 2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Το Ποικίλο Όρος αναπτύσσεται σε επιμήκη μορφή ΝΔ - ΒΑ διεύθυνσης. Η κορυφογραμμή με αρχή τη θαλάσσια περιοχή του Σκαραμαγκά, διέρχεται από τα υψόμετρα +272, +332, +418 (Χαϊδάρι), +391 (Περιστέρι), +458 (Πετρούπολη), +371, +268 (Καματερό) και απολήγει στο +160 στο ύψος της οδού Χασιάς. Το υπόλοιπο τμήμα του Αιγάλεω Όρους, μορφολογικά αποτελεί ένα αντέρεισμα, τα υψόμετρα του οποίου κυμαίνονται από +60 μέχρι +350 περίπου. Η μορφολογία συνολικά της ορεινής περιοχής κρίνεται ήπια με εξαιρέσεις: - Τις ζώνες των μεγάλων ρεμάτων - Τα πρανή των χώρων, που παλιά αναπτύχθηκε έντονη λατομική δραστηριότητα εξόρυξης αδρανών υλικών. Συνοπτικά οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συνθέτουν την εικόνα της περιοχής. (1) Αλλούβια - κορήματα από χαλαρά αργιλοαμμώδη υλικά, άμμους, κροκάλες και λατύπες (2) Πλειστοκαινικοί σχηματισμοί από προσχωσιγενή υλικά κατά τόπους ισχυρά συνδεδεμένα Μέγιστο ορατό πάχος: 30μ. Με γεωτρήσεις έχει διαπιστωθεί ότι φτάνει τα 80μ περίπου (3) Νεογενείς σχηματισμοί (κυρίως μάργες, ψαμμιτομάργες, κροκαλοπαγή) Μέγιστο πάχος : 100μ. περίπου (4) Αθηναϊκοί σχιστόλιθοι. Είναι φλυσχοειδή ιζήματα που αποτελούνται από τεφρούς, γαλανότεφρους ή υποπράσινους αργιλικούς ψαμμίτες και γραουβάκες, με ενστρώσεις ασβεστόλιθων και σχιστωδών μαργών και με μικρά σώματα εκρηξιγενών πετρωμάτων, κυρίως σπιλιτών. Προς τα ανατολικά μεταπίπτουν σε σερικιτιωμένους ψαμμίτες και ψαμμούχους κρυσταλλικούς ή ημικρυσταλλικούς ασβεστόλιθους με λεπτές διαστρώσεις πυριτολίθων που αντιστοιχούν σε ιζήματα φλύσχη. 1

2 (5) Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι. Στη βάση τους είναι λεπτοστρωματώδεις, τοπικά μαργαϊκοί, χρώματος κιτρινόλευκου και καλύπτουν κατά θέσεις με συμφωνία στρώσεως σιδηρονικελιούχα και βωξιτικά κοιτάσματα. Στρωματογραφικά ψηλότερα γίνονται μεσοστρωματώδεις έως παχυστρωματώδεις. Μέγιστο συνολικό πάχος: 300μ. περίπου (6) Τριαδικοϊουρασικοί ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι, δολομίτες: τεφροί μέχρι μελανότεφροι, λεπτο-μεσοστρωματώδεις έως άστρωτοι, στολιδωμένοι. Περικλείουν ενστρώσεις και κονδύλους πυριτολίθων, ενώ τοπικά περιέχουν λεπτά στρώματα αργιλικού σχιστόλιθου. Oι μάζες εμφανίζονται παραμορφωμένες, καρστικοποιημένες, με πυκνό τεκτονικό ιστό, ενώ μέσα σ αυτές υπάρχουν περιοχές με λατυποπαγείς φάσεις Yπολογίζεται μέγιστο πάχος περίπου στα 250 μ., αν και αμφισβητείται λόγω των αλλεπάλληλων λεπιώσεων που δυσκολεύουν τον υπολογισμό αυτόν. (7) Σχιστόλιθοι Σχιστοψαμμίτες. Πρόκειται για τον στρωματογραφικά κατώτερο σχηματισμό που συναντούμε στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένας ιδιόμορφος σχηματισμός, ο οποίος αποτελείται από σχιστόλιθους αργιλικούς, σερικιτικούς, χλωριτικούς, γραφιτικούς, χαλαζιακούς που εναλλάσσονται από χαλαζιακά κροκαλοπαγή και ενδιαστρώσεις γκριζόμαυρων ασβεστόλιθων. Οι σχηματισμοί που ήδη έχουν περιγραφεί, καλύπτουν την γεωλογική εικόνα και της ευρύτερης περιοχής από το Νεοπαλαιοζωικό μέχρι σήμερα. 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η λογική της αντιπλημμυρικής προστασίας, αρχικά συσχετίσθηκε με την ευρεία κοίτη του Κηφισού. Στα πλαίσια αυτά υλοποιήθηκε η διευθέτηση εγκιβωτισμός του ποταμού. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια ζώνη για την εγκατάσταση Βιομηχανιών και εργατικών κυρίως Οικισμών. Με τα τότε υδρολογικά δεδομένα απορροών, οι κίνδυνοι πλημμυρών ήταν σαφώς λιγότεροι από τους σημερινούς. Η οικιστική ανάπτυξη με την πάροδο των χρόνων επεκτάθηκε. Αποδέκτες των απορροών έκλεισαν, οι κατεισδύσεις και διηθήσεις μειώθηκαν μέχρι και μηδενισμού, οι απορροές στην οικιστική ζώνη μέχρι και υπερδιπλασιάσθηκαν. Ο Κηφισός με την σημερινή του μορφή και παρά το ότι οι διατομές του έχουν αυξηθεί κατάτι, οι ειδικοί εκτιμούν ότι δεν έχει την ικανότητα να παραλάβει πλημμυρικές απορροές συχνότητας περιόδου επανάληψης 50 ετών. Τα δε έργα που απαιτούνται για την εξασφάλιση παραλαβής των πλημμυρικών απορροών είναι τεράστιου κόστους (απαλλοτριώσεις, κατεδαφίσεις, περαιτέρω αύξηση διατομών Κηφισού με ανακατασκευή κ.λ.π.) 4. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ- ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στην περιοχή διακρίνονται οι παρακάτω υδροφορίες: 2

3 Καρστικός υδροφορέας Ποικίλου Όρους Στην βόρεια περιοχή του Όρους Αιγάλεω αναπτύσσεται καρστικός υδροφόρος ορίζοντας στους ασβεστόλιθους (5) και (6). Βόρεια το όριό του ταυτίζεται με το μεγάλο ρήγμα, που διέρχεται από τη δυτική περίμετρο του Ποικίλου Όρους με κύρια διεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ στην ορεινή μάζα του Ποικίλου. Δυτικά ο καρστικός υδροφορέας είναι ανοικτός στην θάλασσα στην οποία και εκφορτίζεται. Νότια και νοτιοανατολικά η καρστική υδροφορία οριοθετείται από τη παρουσία νεογενών σχηματισμών, αθηναϊκών σχιστόλιθων και σχιστολιθικών σχηματισμών. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η τελευταία οριοθέτηση πρέπει να συνδυάζεται με τεκτονικές κινήσεις και με ρηξιγενείς ζώνες (νότια). Η τροφοδοσία του καρστικού υδροφορέα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις ομβροδόχους επιφάνειες των καρστικών σχηματισμών. Η εκφόρτιση της καρστικής υδροφορίας πραγματοποιείται δυτικά στην περιοχή ΚΕΝ ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Διαφυγές από τον καρστικό υδροφορέα Ποικίλου Ορους πραγματοποιούνται πιθανά προς ανατολή στην περιοχή των ασθενών υδροφοριών της Ανατολικής Περιμέτρου, μέσω κυρίως των υδατοπερατών τμημάτων των αθηναϊκών σχιστόλιθων και δευτερευόντως από επίσης υδατοπερατά τμήματα των νεογενών σχηματισμών. Οι διαφυγές αυτές πραγματοποιούνται από στις περιπτώσεις που στρωματογραφική και η τεκτονική θέση το επιτρέπει και επομένως είναι εκλεκτικές. Η υδροφορία έχει υποστεί υφαλμύρινση με εντονότερα φαινόμενα στην ζώνη εκφόρτισης. Η περιοχή αυτή έχει μελετηθεί πλήρως. Η υπόγεια υδροφορία εκμεταλλεύεται από ένα δίκτυο 5 γεωτρήσεων συνολικής δυναμικότητας 180 κ.μ /ώρα. Το νερό χρησιμοποιείται για την άρδευση του Ποικίλου όρους και των χώρων πράσινου των Δήμων. Η συνολική μέση ετήσια δυναμικότητα του υδροφόρου ορίζοντα εκτιμήθηκε σε 1,69 *10 6 m 3 Στην θαλάσσια επαφή του υδροφορέα οι πιεζομετρικές καμπύλες αντιστοιχούν με το απόλυτο μηδέν ενώ στην βορειοανατολική περιοχή με το +4 περίπου. Με μέση ανύψωση της στάθμης τους κατά 10m περίπου, λόγω του μεγάλου σχετικά βάθους της, έχει δυνατότητα αποθήκευσης συνολικό όγκο βροχόπτωσης που αντιστοιχεί σε δύο έτη. Καρστικός υδροφορέας Ορους Αιγάλεω (νότιο τμήμα) Στο νότιο τμήμα του Αιγάλεω Όρους αναπτύσσεται καρστική υδροφορία, η οποία δεν έχει μελετηθεί πλήρως. Πιστοποιείται μόνο στην περιοχή του Όρους που διοικητικά ανήκει στους Δήμους Κερατσινίου, Περάματος, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Αγ. Βαρβάρας και Χαϊδαρίου (νοτιότερο τμήμα) από διαθέσιμα στοιχεία. Ο υδροφορέας αυτός, που αναπτύσσεται σε ασβεστολίθους, είναι ανοικτός στην θαλάσσια περιοχή του Περάματος και του Κερατσινίου, στην οποία και εκφορτίζεται. Στην θαλάσσια επαφή του υδροφορέα οι πιεζομετρικές καμπύλες αντιστοιχούν με το απόλυτο μηδέν ενώ στην βορειοανατολική περιοχή (Δήμος Αγ. Βαρβάρας) με το +3 περίπου. Στοιχεία για την περιοχή αυτή αντλήθηκαν από την Μ.Π.Ε. Αποκατάστασης Χ.Δ.Α Σχιστού. Ο υδροφόρος ορίζοντας χρησιμοποιείται σήμερα από τους Δήμους σήμερα για άρδευση. Η γενική διεύθυνση απορροής της υπόγειας υδροφορίας είναι ΒΑ-ΝΔ. Υπάρχουν όμως και περιοχές με επιμέρους διευθύνσεις. 3

4 Η υδραυλική κλίση είναι μικρότερη του 1%, που υποδεικνύει υπόγεια ροή σε σχηματισμούς με μεγάλη υδατοπερατότητα. Με μέση ανύψωση της στάθμης τους κατά 10m περίπου, λόγω του μεγάλου σχετικά βάθους της, έχει δυνατότητα αποθήκευσης συνολικό όγκο βροχόπτωσης που αντιστοιχεί σε δύο έτη. Οι υπόγειες καρστικές υδροφορίες πρέπει να τονισθεί ότι τροφοδοτούνται μόνο από τα νερά της βροχής που κατεισδύουν στην έκταση των υδρογεωλογικών λεκανών. Στην περιοχή από την οποία τροφοδοτείται οι καρστικές υδροφορίες, οι κρατικοί φορείς και οι Δήμοι έχουν προβεί σε μία σειρά έργα που έχουν σαν αποτέλεσμα τον σταδιακό περιορισμό της έκτασης τροφοδοσίας. Ενδεικτικά σημειώνονται οι παρεμβάσεις στα Λατομεία του Ποικίλου και συνολικά του Ορους Αιγάλεω (Γρηγορίου, Θέατρο Πέτρας Τσελεπίτσαρι, στην Αγ. Βαρβάρα κ.λ.π). Στις εκτάσεις αυτές η κατείσδυση των νερών της βροχής ήταν σχεδόν το σύνολο της βροχόπτωσης. Με τις παρεμβάσεις όμως και κυρίως με την απαγωγή των ομβρίων, στερείται η υδροφορία σημαντικών ποσοτήτων νερού. Ασθενείς υδροφορίες Πρόκειται για την Ανατολική περιοχή, η οποία δομείται από αθηναϊκούς σχιστολίθους, πλειστοκαινικούς, νεογενείς και κορηματικούς σχηματισμούς, καθώς και από αλλούβια στην ζώνη του Κηφισού Ποταμού. Από τους σχηματισμούς αυτούς, μεγάλη σε βάθος ανάπτυξη έχουν οι αθηναϊκοί σχιστόλιθοι και ορισμένα τμήματα των νεογενών στην περιοχή των Δήμων Ιλιου, Καματερού, Περιστερίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρας και Κορυδαλλού. Οι σχηματισμοί αυτοί, θεωρούνται μειωμένης υδατοπερατότητας και αποτελούν το υδροφόρο μέσο των ενοτήτων αυτών. Συνοπτικά στη περιοχή αυτή υφίστανται φρεάτιες υδροφορίες, αλλά και υδροφορίες οι οποίες αναπτύσσονται σε βαθύτερα στρώματα, αθηναϊκών σχιστολίθων και νεογενών. Oι παροχές εδώ είναι πολύ μικρές (1 μέχρι 5 m 3 /h), ενώ εκτιμάται ότι είναι πιθανό, όσες από αυτές εκμεταλλεύονται αντλούν νερό και από βαθύτερα υδροφόρα στρώματα. Στην ενότητα αυτή, η κίνηση της υπόγειας απορροής ακολουθεί γενικά τις κλίσεις του επιφανειακού ανάγλυφου. Η υδραυλική κλίση κυμαίνεται από 3% μέχρι 15% (μέση περίπου 10%). Η κίνηση του υπόγειου νερού πραγματοποιείται προς τις χαμηλότερες υψομετρικά περιοχές με τελική απόληξη τη θάλασσα. Ανατολικά οι υδροφορίες απολήγουν στις αποθέσεις του Κηφισού Ποταμού και μέσω των αποθέσεων αυτών στο Φαληρικό Δέλτα. Οι δυνατότητες αποθήκευσης είναι ελάχιστες. 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι χρειάζεται μια άλλη αντίληψη για την αντιπλημμυρική προστασία. Εφόσον σήμερα είναι ανέφικτη η κατασκευή έργων που θα μπορούν να παραλάβουν και μεταφέρουν το σύνολο των απορροών, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για την μείωση των απορροών, ώστε τα υφιστάμενα έργα να καταστούν ικανά για την παραλαβή και μεταφορά των πλημμυρικών απορροών. Τα μέτρα αυτά είναι στην λογική συγκράτησης των απορροών ανάντη του οικιστικού ιστού, σε μια λογική αναρρύθμισης των απορροών 4

5 Τέτοια έργα μπορεί να είναι: -φράγματα συγκέντρωσης ροής και διήθησης, στα ρέματα του Όρους, τα οποία παράλληλα θα λειτουργήσουν σε τμήματά τους, ανάλογα με την επιφάνεια στεγάνωσης και σαν έργα εμπλουτισμού των υποβαθμισμένων ποιοτικά υπόγειων νερών -φράγματα ανάσχεσης ροής στα ρέματα του όρους (βραχοφράγματα), τα οποία παράλληλα θα λειτουργήσουν και σαν έργα εμπλουτισμού των υποβαθμισμένων ποιοτικά υπόγειων νερών -λιμνοδεξαμενές συγκέντρωσης της περίσσιας και αναγκαίας ποσότητας νερού Με την δημιουργία ικανών χώρων συγκέντρωσης ροής και διήθησης, σε συνδυασμό με την δημιουργία χώρων επιφανειακής αποθήκευσης της τάξης των κ.μ. νερού, στην δυτική περιοχή του Ποικίλου Ορους, ανακόπτεται κάθε πλημμυρική απορροή ομβρίων προς τους αποδέκτες. Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών δημιουργείται επίσης μια αποθήκη νερού επιφανειακή και υπόγεια. Το νερό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της άρδευσης και για την πυρόσβεση. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Υδρογεωλογική Μελέτη Περιοχής Ποικίλου Ορους, Μάρτιος 1992, ΑΣΔΑ -Υδρογεωτεχνικές εργασίες στο Ορου Αιγάλεω, Μάρτιος 1994, ΑΝΔΗΠ -Μελέτη Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Χ.Δ.Α Σχιστού -Τεχνογεωλογική Θεώρηση και Υπόγεια Συλλογή Βιοαερίου, Αύγουστος 1990, ΑΝΔΗΠ -Γεωλογική Μελέτη Καταλληλότητας Νέου Νεκροταφείου Πειραιά, Μάρτιος 1987, Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά -Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Φωσφογύψου, 1986, Εταιρεία Λιπασμάτων -Μελέτη Αναδάσωσης Αιγάλεω Ορους, 1993, ΑΝΔΗΠ -Στοιχεία από την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή -Στοιχεία από την πρόταση του Δήμου Πειραιά για δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Σχιστό. -Χημικές αναλύσεις δειγμάτων υπόγειων νερών -Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την ίδρυση Χ.Υ.Τ.Α. στη Δυτική Αττική - Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την ίδρυση 2 ου Χ.Υ.Τ.Α. στη Δυτική Αττική - Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., Υδρογεωλογική Μελέτη περιοχής Δήμου Αιγάλεω, Δήμος Αιγάλεω,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4.

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2.1. Αντικείµενο και σκοπός του έργου... 4 2.2. Οµάδα έρευνας... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 8 3.1. Γενικά... 8 3.2. Μυθολογικά - ιστορικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Γεωλόγος MSc, PhD, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά Πρρόόγγρρααμμμμαα LLIIFFEE Πεερρι ιιββάάλλλλοονν 22000055 - Τεχννολλογί ίες Φιλλι ικές προς ττο Περιβάλλλλονν για Αγροττι ική Αννάπττυξη - _ Π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 134 Κεφάλαιο 14 ο : Καρστική Γεωμορφολογία 14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 14.1. ΓΕΝΙΚΑ Σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 3 ο ) αναφέρθηκε η πολύ σημαντική διαλυτική δράση του νερού, όταν αυτό εμπλουτίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.γρηγορησ ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1999 2 Oµηρικά επίθετα για τον ποταµό Αργυροδίνης (άργυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα