ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την ΚΥΑ 11746/1305/ «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την ΚΥΑ 11746/1305/6-3-2008 «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε T.K. : ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Φιλιππάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : Παπάγου, 19 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ439/οικ.76060/768 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ Ε ΥΜ ΕΤΟΥΣ 201 Έχοντας υπόψη: 1. Την από 16 Ιουνίου 1973, απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής ιάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών (Ε ΥΜ) για την εγκαθίδρυση πολυµερούς ποσόστωσης κατά τη διεθνή µεταφορά εµπορευµάτων ως και τα σχετικά µε αυτή, όπως κυρώθηκαν µε το Ν.. 80/74 (ΦΕΚ 286/Α/1974). 2. Την ΚΥΑ 11746/130/ «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» 3. Ότι σύµφωνα µε απόφαση της Ευρωπαϊκής ιάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (Ε ΥΜ) χορηγήθηκαν στη χώρα µας 90 άδειες για το έτος 201, ως εξής: 80 άδειες για φορτηγά EURO III, άδειες για φορτηγά IV και άδειες για φορτηγά EURO V, προκειµένου οι έλληνες µεταφορείς να διενεργούν µεταφορές στο ευρύτερο χώρο των κρατών µελών της. Page 1 of 9

2 Τον περιορισµό ως προς τη χρήση ορισµένων εκ των ανωτέρω αδειών στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία. Αναλυτικά: Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισµό ως προς τη χρήση τους. Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 17 έως και 8 δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για διενέργεια µεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία και τη Ρωσία, ενώ ισχύουν για την Ιταλία. Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 9 έως και 90 δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για διενέργεια µεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία. 4. Την µε αρ. Φ439/οικ.6439/039/ (Α Α: Β34Ι1-Ο07) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπηρεσίας µας για την υποβολή αιτήσεων από τους µεταφορείς, που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν τις άδειες Ε ΥΜ, κατά τη διενέργεια διεθνών µεταφορών, µεταξύ των χωρών για τις οποίες ισχύουν οι άδειες αυτές.. Το υπ αριθµ. πρωτ. Φ439/οικ.72088/27/ (Α Α: 6Ω0Α1-ΣΣΠ) «Ελλιπή αιτήσεων χορήγησης αδειών Ε ΥΜ και µοριοδότηση των αιτήσεων. Προθεσµία έως και » έγγραφο της /νσης Συνδυασµένων Μεταφορών. 6. Το γεγονός ότι µετά την έκδοση της παραπάνω σχετικής πρόσκλησης, υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας 64 αιτήσεις, εκ των οποίων 1 εµπρόθεσµες (ηµεροµηνία αίτησης έως και ) και 14 εκπρόθεσµες, και ως εκ τούτου πραγµατοποιήθηκε µοριοδότηση για την κατανοµή των αδειών χωρίς εδαφικούς περιορισµούς ως προς τη χρήση τους ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη χορήγηση από µέχρι και των πολυµερών αδειών Ε ΥΜ 201 στους δικαιούχους, εφόσον προηγουµένως καταθέσουν τα βιβλία Ε ΥΜ 2014 και τα τυχόν ελλείποντα. Σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο Ε ΥΜ για το 201, µέχρι την οριζόµενη ηµεροµηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και µπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Ο ενδιαφερόµενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυµεί την άδεια Ε ΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη µε βάση τον νέο αριθµό πρωτοκόλλου. Για την κατανοµή των αδειών Ε ΥΜ 201, πραγµατοποιήθηκε µοριοδότηση σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην µε αριθµ. Φ439/οικ.6439/039/ (Α Α:Β ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρώτα για τις εµπρόθεσµες αιτήσεις και καθώς δεν συµπληρώθηκε ο αριθµός των διαθέσιµων αδειών, έγινε µοριοδότηση και για τις εκπρόθεσµες αιτήσεις. Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι αναφέρουν στην αίτησή τους ότι δεν ενδιαφέρονται για συγκεκριµένες χώρες (Ρωσία, Αυστρία και Ιταλία) θα παραλάβουν άδειες µε εδαφικούς περιορισµούς. Επίσης οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι σύµφωνα µε τα που Page 2 of 9

3 έστειλαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί άδεια Ε ΥΜ, δεν συµπεριλαµβάνονται στον επισυναπτόµενο πίνακα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων µεταφορέων και την µοριοδότηση, από την ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ηµεροµηνία έναρξης χορήγησης των βιβλίων Ε ΥΜ ( ). Νέες αιτήσεις για χορήγηση αδειών Ε ΥΜ θα ικανοποιούνται µέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου. Αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο Ε ΥΜ θα υποβάλλονται µετά την και θα ικανοποιούνται µε βάσει τον αριθµό πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες άδειες και οι ενδιαφερόµενοι διαθέτουν τουλάχιστον δύο φορτηγά κατηγορίας Euro III και άνω, και έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της Ε ΥΜ 201. Οι δικαιούχοι µεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους µε τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και που αναφέρονται αναλυτικά στο συνηµµένο στην απόφαση αυτή παράρτηµα. Παράβαση των όρων σχετικά µε τη χρήση της άδειας Ε ΥΜ, συνεπάγεται εκτός των άλλων την άµεση αφαίρεση της και τον αποκλεισµό της µεταφορικής επιχείρησης για απόκτηση άδειας Ε ΥΜ κατά τα επόµενα έτη. Επισυνάπτεται πίνακας των δικαιούχων µεταφορέων βιβλίου Ε ΥΜ για το 201, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ισχύουσας µοριοδότησης. Ο Γενικός Γραµµατέας Μεταφορών Ν. Σταθόπουλος Ακριβές αντίγραφο Γ. Τσαµαδιάς ΣΥΝ.: Όροι χορήγησης αδειών Ε ΥΜ έτους 201 Ένα (1) φύλλο Πίνακες δικαιούχων µεταφορέων Πέντε () φύλλα Page 3 of 9

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Τελωνείο Ευζώνων (Φαξ: ) 2. Τελωνείο οϊράνης (Φαξ: ) 3. Τελωνείο Νίκης (Φαξ: ) 4. Γρ. Ελέγχου ιεθνών Μεταφορών Πατρών (Φαξ: ). Τελωνείο Ηγουµενίτσας (Φαξ: ) 6. Τελωνείο Κορίνθου (Φαξ: ) 7. Υπουργείο Οικονοµικών 19 η ιεύθυνση Τελωνειακών ιαδικασιών (µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα τελωνεία φόρτωσης της χώρας) (Φαξ: ) 8. ΟΦΑΕ Πατησίων 31 Τ.Κ Αθήνα (Φαξ: ) 9. ΠΣΧΕΜ Πειραιώς Αθήνα (Φαξ: ) 10. ιεύθυνση Οργάνωσης Πληροφορικής Τµήµα (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ. Ι.. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού 2. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού 3. Πολιτικό Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 4. Γραφείο Γενικού ιευθυντή Μεταφορών. ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (3) Page 4 of 9

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Όροι χορήγησης αδειών Ε ΥΜ Έτους 201 Οι µεταφορείς δικαιούχοι αδειών Ε ΥΜ έτους 201 υποχρεούνται: 1. Να παραλάβουν την άδεια Ε ΥΜ που τους χορηγείται µε το συνοδευτικό της βιβλίο δροµολογίων µέσα στο οριζόµενο διάστηµα, διαφορετικά η άδεια θεωρείται αδιάθετη. 2. Να ανανεώσουν την άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων τους, σε περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ κατά την παραλαβή της άδειας Ε ΥΜ του έτους Να τηρούν πιστά κατά την χρησιµοποίηση των αδειών, τις διατάξεις της από απόφασης της Ευρωπαϊκής ιάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών Ε ΥΜ, όπως κυρώθηκε µε τον Ν.. 80/1974 (ΦΕΚ 286/Α/1974) 4. Να συµπληρώνουν σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες που τους χορηγούνται, τα φύλλα δροµολογίων του βιβλίου που συνοδεύει την άδεια και να αποστέλλουν µε αίτηση στην Υπηρεσία µας τα χρησιµοποιηµένα µέσα στον µήνα φύλλα, το πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα (δηλ τα δροµολόγια του µήνα Φεβρουαρίου µέχρι 1 Μαρτίου κοκ) για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου και την αποστολή στατιστικών στοιχείων στην Ε ΥΜ. Τα φύλλα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τα στοιχεία της εταιρείας ή του µεµονωµένου µεταφορέα, τον αριθµό του αυτοκινήτου που πραγµατοποίησε το συγκεκριµένο ταξίδι και σφραγίδα του Τελωνείου Εξόδου µε την υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου.. Να µην λαµβάνουν από το Τελωνείο Εξόδου τις συνήθεις άδειες που προβλέπονται από τις διµερείς συµφωνίες µε τις χώρες της Ε ΥΜ, όταν εκτελούν το συγκεκριµένο ταξίδι µε αυτοκίνητο, που είναι εφοδιασµένο µε άδεια Ε ΥΜ. 6. Οι άδειες που χορηγούνται σε εταιρείες, πρέπει µε ευθύνη του διαχειριστή της, να χρησιµοποιούνται από όλα τα αυτοκίνητα της εταιρείας που έχουν υποστεί το νόµιµο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και σε συνάρτηση µε την κατηγορία εκποµπής καυσαερίων (EURO III, IV, V) της άδειας Ε ΥΜ που έχουν λάβει. 7. Επισηµαίνεται ότι ο βαθµός χρησιµοποίησης των βιβλίων Ε ΥΜ θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη για τη χορήγηση των αδειών Ε ΥΜ έτους Page of 9

6 Πίνακες δικαιούχων µεταφορέων ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ α/α Α ΕΙΑΣ Ε ΥΜ Ονοµατεπώνυµο Νο πρωτοκόλλου Παρατηρήσεις Μόρια 1 ΓΡΕΚΟΦΦ ΕΠΕ 66636/231 Ελλιπή 0 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 66273/ ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΤΡΑΝΣ 627/16 Ελλιπή 30 4 ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67636/29 Ελλιπή 2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 68922/ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 72262/67 Ελλιπή 2 7 ΧΑΜΠΟΥ ΑΝΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 67324/ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 68366/ ΟΥΚΟΥΤΖΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68371/ ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΙΑΝΟΣ 68363/ ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 68807/362 Ελλιπή ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΑΝΣ ΙΜΕ ΕΠΕ 69049/ ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 64214/ ΤΕΠΕΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64168/ ΛΑΡΙΣΑ ΕΞΠΡΕΣ ΤΡΑΝΣ ΙΜΕ ΕΠΕ 628/17 Ελλιπή 16 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 6619/ Page 6 of 9

7 17 ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 66278/199 Ελλιπή 18 ΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6907/184 Ελλιπή 19 ΠΑΝΙΚΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 66182/ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3* / ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 67331/ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67329/ ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 67979/ ΛΑΜΠΑ ΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 68676/3 Ελλιπή 2 Η ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΜΕ ΕΠΕ 6903/383 Ελλιπή 26 ΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ / ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64213/ ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΣΤΑΥΡΙ ΗΣ.ΓΙΑΓΚΙΩΖΗ ΕΠΕ 6974/ / ΣΤΑΥΡΙ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 67328/ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6732/ ΤΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 67326/ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΠΕΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67697/ / / ΚΩΣΤΙΚΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6700/174 Ελλιπή 37 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 64964/ ΣΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 67313/263 Page 7 of 9

8 39 ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 67330/270 Ελλιπή 40 ΠΑΛΑ ΧΑΛΗΛ ΕΡΧΑΝ 67060/387 Ελλιπή 41 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 68671/30 Ελλιπή ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ ΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΚΗ ΗΜΗΤΡΙΑ 6904/384 Ελλιπή 608/ ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 66339/ ΣΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66611/ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΑΜΙΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 67034/ /341 30** 6437/080 1** 61 ΣΟΥΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6436/079 10** 62 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 68403/340 Ελλιπή 10** α/α Α ΕΙΑΣ Ε ΥΜ Ονοµατεπώνυµο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Νο πρωτοκόλλου Παρατηρήσεις Μόρια 47 ΜΟΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6972/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 69643/ ΧΑΡΑΤΣΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 20 0 ΤΟΠΟΥΖΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 71072/491 Ελλιπή 20 1 ΜΑΡΑΝΤΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ MARADO 69639/41 1 Page 8 of 9

9 2 ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72116/8 1 3 ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 69332/393 Ελλιπή 10 4 ΧΡΥΣΑΦΟΥ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 70122/ ΧΟΛΕΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 71424/17 6 JUST IN TIME SA 71903/49 Ελλιπή ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ /610 Ελλιπή ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8 ΤΙΜΠΕΚΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 739/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 70097/438 Ελλιπή 64 ΧΡΥΣΑΦΟΥ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 70392/ * Ο αιτών δήλωσε στη αίτηση του ότι δεν δραστηριοποιείται σε Ρωσία και Αυστρία και θα λάβει άδεια Ε ΥΜ µε τους παραπάνω εδαφικούς περιορισµούς. ** Οι αιτούντες δήλωσαν ότι δεν δραστηριοποιούνται σε Ρωσία, Ιταλία και Αυστρία και θα λάβουν άδεια Ε ΥΜ µε τους παραπάνω εδαφικούς περιορισµούς. Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισµό ως προς τη χρήση τους. Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 17 έως και 8 δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για διενέργεια µεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία και τη Ρωσία, ενώ ισχύουν για την Ιταλία. Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 9 έως και 90 δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για διενέργεια µεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία. Σηµειώνεται ότι κατά την παραλαβή των αδειών Ε ΥΜ του έτους 201 από τους ανωτέρω δικαιούχους, οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων πρέπει να είναι σε ισχύ. Θα πρέπει επίσης να παραδοθούν τα βιβλία Ε ΥΜ που τυχόν χορηγήθηκαν για το Page 9 of 9

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 63/86 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΘΗΝΑ, 14-12-11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 10034 ΕΞ11 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1042539 ΕΞ 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

: 210 8707894, 8707713, 8707720 FAX

: 210 8707894, 8707713, 8707720 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 03-06-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 506285 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα