ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας Ιωάννινα ΠΛΑΤΑΡΙΑ Πληροφορίες: Τσιπέλης Σεραφείµ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Tηλέφωνο: Fax: Ιστ.Περ.Ηπ.: epirus.gov.gr ΚΟΙΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση τµηµάτων υδαταγωγών Καρτερίου Πλαταριάς Συβότων, µήκους µέτρων, στην θέση 90 ο χλµ. εθνικής οδού Πλαταριάς / Καρτέρι Κόµβος Πλαταριάς επαρχιακή οδός Πλαταριάς / Συβότων Νοµού Θεσπρωτίας». ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280 Α) "Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000". 2. Την Κ.Υ.Α (ΦΕ.Κ Β) " Κατηγορίες αδειών χρήσεις υδάτων " 3. Την αριθ /2979/ απόφαση του Γεν. Γραµ. Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υπογραφής «Με εντολή Γεν. Γραµ.» 4. Την Κ.Υ.Α /2005 (ΦΕΚ Β/1668/ ) ιάρθρωση ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας 5. Τον Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α/201) ιαχείριση των Υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις 6. Το Π.. 256/89 (Α/121) Άδεια χρήσης νερού

2 7. Την ΚΥΑ Φ16/5813/ (ΦΕΚ Β/383) Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων 8. Την ΚΥΑ Φ16/6631/ (Φ.Ε.Κ.428Β) "Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευσηύδρευση. 9. Τον Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ 91Α) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε...». 10. Την αριθ /2332/ (ΦΕΚ 122Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε τα άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο Ν.3010/ ». 11. Την αριθ /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο)...». 12. Τον Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107Α) " ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση". 13. Το Π.. 60/98 (Φ.Ε.Κ. 61Α) "Καθορισµός χωρικής αρµοδιότητας των Τµηµάτων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας". 14. Την αριθ. 46/97 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου που αφορά στην προστασία του υδατικού δυναµικού του Νοµού Θεσπρωτίας. 15. Το αριθ /87/ έγγραφο του ΥΠΕΧΩ Ε /Γενική /νση Περιβάλλοντος / /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού/ Τµήµα Νερών. 16. Το αριθ. 344/2000 Π.. (ΦΕΚ 297 Α) «Άσκηση επαγγέλµατος γεωτεχνικού». 17. Την προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση της ύδρευσης Νοµού Θεσπρωτίας, τµήµατα Καρτερίου Πλαταριάς Συβότων, µήκους µέτρων. 18. Την µελέτη ύδρευσης Νοµού Θεσπρωτίας, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ΤΥ Η. 19. Την αριθ /3501/ Απόφαση της κ. Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Ηπείρου µε : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ύδρευση Νοµού

3 Θεσπρωτίας, τµήµατα Καρτερίου Πλαταριάς Συβότων, µήκους µέτρων». 20. Τοπογραφικά διαγράµµατα του µελετητικού γραφείου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Ε.» 21. Την αριθ. 1666/ αίτηση του ήµου Συβότων µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά:. 22. Την αριθ. 4931/ απόφαση της ιεύθυνσης ασών Νοµού Θεσπρωτίας µε θέµα «Άδεια επέµβασης για το έργο Ύδρευση Νοµού Θεσπρωτίας, τµήµατα υδαταγωγών Καρτερίου Πλαταριάς Συβότων». 23. Το αριθ. 4790/ έγγραφο της ΕΣΕ Ιωαννίνων µε το οποίο υπάρχει σύµφωνη γνώµη για την κατασκευή τοµών στο οδόστρωµα της Ε.Ο. Ηγουµενίτσας Πρέβεζας, στα τµήµατα Κατερίου Πλαταριάς Συβότων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Χορηγούµε στον ήµο Συβότων Νοµού Θεσπρωτίας άδεια εκτέλεσης έργων υδροληψίας (αγωγοί, δεξαµενές, αντλιοστάσιο & αναρρυθµιστικό φρεάτιο, για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης ηµοτικών ιαµερισµάτων του ήµου Συβότων, Νοµού Θεσπρωτίας. Η άδεια αυτή αφορά την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων που ανήκει στο υδατικό διαµέρισµα της Ηπείρου (Κ.Α. 05) και στη λεκάνη Υπόλοιπα ποταµού Καλαµά (Κ.Α.99) 2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπόψη έργου (από συνηµµένα τοπογραφικά διαγράµµατα και µελέτη ύδρευσης του ήµου Συβότων) είναι τα κάτωθι: Καταθλιπτικός αγωγός από πολυαιθυλένιο, µήκους µ από τη γεώτρηση FMS (ονοµατολογία µελέτης) έως τον κόµβο Πλαταριάς, µεταβαλλόµενης διαµέτρου (Φ200 - Φ315), ονοµαστικής πίεσης 16 ατµ, ο οποίος θα συλλέγει τα νερά των γεωτρήσεων (από στάθµη 0) και θα τα καταθλίβει προς τη νέα και την υφιστάµενη δεξαµενή. Αγωγός Φ450 από πολυαιθυλένιο, ονοµαστικής πίεσης 20 ατµ. µήκους = µ. σύνδεσης της υφιστάµενης δεξαµενής Πλαταριάς µε τη νέα δεξαµενή επί της επαρχιακής οδού Πλαταριάς - Συβότων, διαµέσου του κόµβου Πλαταριάς, όπου θα συνδέεται µε τον καταθλιπτικό αγωγό γεωτρήσεων.

4 εξαµενή αποθήκευσης νερού (Νέα δεξαµενή Πλαταριάς) συνολικού όγκου µ 3, δύο θαλάµων διαστάσεων 7,00 9,00 µ και ένας 9,00 14,00 µ µέγιστου βάθους 4,00 µ, η οποία θα κατασκευαστεί σε υψόµετρο πυθµένα +103,00 µ, παραπλεύρως της επαρχιακής οδού Πλαταριάς - Συβότων και σε απόσταση µ από τον κόµβο Πλαταριάς. Η ενδιάµεση δεξαµενή θα συνδέεται µε την υφιστάµενη δεξαµενή Πλαταριάς, η οποία βρίσκεται στην ίδια περίπου στάθµη, µέσω του αγωγού Φ450, καθώς και µε το αναρρυθµιστικό φρεάτιο στον αυχένα της επαρχιακής οδού Πλαταριάς - Συβότων, διαµέσου καταθλιπτικού αγωγού Φ400, µήκους 2,345 µ Αντλιοστάσιο τριών αντλητικών συγκροτηµάτων 3 αντλιών, µανοµετρικού ύψους 140,00 µ, για την ανύψωση των υδάτων της ενδιάµεσης δεξαµενής στο αναρρυθµιστικό φρεάτιο που θα βρίσκεται στον αυχένα της επαρχιακής οδού Πλαταριάς Συβότων. Αναρρυθµιστικό φρεάτιο στον αυχένα της επαρχιακής οδού Πλαταριάς - Συβότων, διαστάσεων 5,00 7,00 µ µέγιστου βάθους 3,00 µ και όγκου 105 µ 3 µε υψόµετρο πυθµένα στο µ Αγωγός βαρύτητας Φ400 από πολυαιθυλένιο µήκους µ, ονοµαστικής πίεσης 20 ατµ, που θα συνδέει το αναρρυθµιστικό φρεάτιο αυχένα µε τη δεξαµενή Συβότων. εξαµενή αποθήκευσης νερού (νέα εξαµενή Συβότων µ 3 ) τριών θαλάµων διαστάσεων 9,00 14,00 µ. ο κάθε ένας, µέγιστου βάθους 4,00 µ, και η οποία θα κατασκευαστεί σε υψόµετρο πυθµένα +87,00 µ, παραπλεύρως της επαρχιακής οδού Πλαταριάς - Συβότων, σε απόσταση µ από τον κόµβο Πλαταριάς. Αγωγός βαρύτητας Φ450 από πολυαιθυλένιο, µήκους µ, ονοµαστικής πίεσης 20 ατµ που θα συνδέει τη δεξαµενή Συβότων µε το εσωτερικό δίκτυο Συβότων. Στις διασταυρώσεις των αγωγών µε τα υφιστάµενα τεχνικά αποχέτευσης οµβρίων υδάτων, προβλέπεται είτε η ανάρτηση του αγωγού στο τεχνικό είτε η διέλευση του µε επιφανειακή εκσκαφή (πάνω από τον αγωγό οµβρίων) και επαναπλήρωση του σκάµµατος µε σκυρόδεµα.

5 Σε ό,τι αφορά τη στάθµη θεµελίωσης των δεξαµενών το ακριβές υψόµετρο θα οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση οι δεξαµενές θα θεµελιωθούν στο υγιές, βραχώδες υπόβαθρο, που θα αποκαλυφθεί κατά τις εκσκαφές Πίνακας Συντεταγµένων των έργων (ΕΓΣΑ 1987): ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ Χ Υ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ) ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΜ3 (υφιστάµενη) ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΑΡ1 (υφιστάµενη) ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΑΡ3 (υφιστάµενη) ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΑΡ5 (υφιστάµενη) ( ΕΞΑΜΕΝΕΣ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-ΦΡΕΑΤΙΟ) ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ (υφιστάµενη) ΝΕΑ ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ + ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (υπό κατασκευή)

6 ΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ (υπό κατασκευή) ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΥΧΕΝΑ (υπό κατασκευή) ΣΗΜΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΧΗ ΙΚΤΥΟΥ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ) ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ) ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΛΟΣ ΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΒΟΤΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΕΤΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Μήκος Εξωτερική ιάµετρος Εσωτερική Πίεση λειτουργίας (µ) (mm) (mm) (ατµ) Γ M3 Γ AP Γ AP5 Γ AP Γ AP3 Γ AP

7 ΓAP1 ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ - ΝΕΑ ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΥΧΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΥΧΕΝΑ ΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ ΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ ΙΚΤΥΟ ΣΥΒΟΤΩΝ Για την κατασκευή των έργων της 2 ης παραγράφου, θα τηρηθούν : I. Όλα όσα αναγράφονται στην αριθµ /3501/ απόφαση της κ. Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Ηπείρου για : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ύδρευση Νοµού Θεσπρωτίας, τµήµατα Καρτερίου Πλαταριάς Συβότων, µήκους µέτρων». II. Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της αριθ. 4931/ απόφασης της ιεύθυνσης ασών Νοµού Θεσπρωτίας µε θέµα «Άδεια επέµβασης για το έργο Ύδρευση Νοµού Θεσπρωτίας, τµήµατα υδαταγωγών Καρτερίου Πλαταριάς Συβότων» III. Όλα όσα αναφέρονται στο αριθ. 4790/ εγγράφου της ΕΣΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αναφορικά µε το θέµα Ύδρευση Νοµού Θεσπρωτίας, τµήµατα υδαταγωγών Καρτερίου Πλαταριάς Συβότων» 4. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της παρούσας άδειας και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται σύµφωνα µε οριζόµενα στη παρ. 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 43504/2005(ΦΕΚ Β 1784/ ) 5. Η χορήγηση της παρούσας άδειας εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση τµηµάτων υδαταγωγών Καρτερίου Πλαταριάς Συβότων, µήκους µέτρων, στην θέση 90 ο χλµ. εθνικής οδού Πλαταριάς / Καρτέρι Κόµβος Πλαταριάς επαρχιακή οδός Πλαταριάς / Συβότων Νοµού Θεσπρωτίας», δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόµενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισµών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 6. Το εν θέµατι έργο, θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που

8 8 προδιαγράφονται µε την παρούσα απόφαση. Για οποιαδήποτε αλλαγή της χρήσης αυτού θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση και να εκδοθεί σχετική τροποποίηση της αντίστοιχης άδειας. 7. Η παρούσα άδεια εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση τµηµάτων υδαταγωγών Καρτερίου Πλαταριάς Συβότων, µήκους µέτρων, στην θέση 90 ο χλµ. εθνικής οδού Πλαταριάς / Καρτέρι Κόµβος Πλαταριάς επαρχιακή οδός Πλαταριάς / Συβότων Νοµού Θεσπρωτίας», αφορά αυστηρά το συγκεκριµένο έργο για το οποίο χορηγείται. Η οποιαδήποτε επέκταση ή τροποποίησή του θα πρέπει να αδειοδοτηθεί µετά από νέα αίτηση και έκδοση της σχετικής απόφασης. 8. Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν Ι. Να τροποποιηθεί πριν από τη λήξη της για λόγους που αφορούν τον χρήστη νερού, µετά από νέα σχετική αίτησή του. Για την τροποποίηση της παρούσας άδειας ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν. 3199/03 ΙΙ. Να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν από την λήξη της εφ, όσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους του άρθρου 13 του Ν. 3199/03 9. Λοιποί όροι, δεσµεύσεις και υποχρεώσεις Ο κάτοχος της παρούσας άδειας θα πρέπει Ι. Να τοποθετήσει υδροµετρητές στο υπό κατασκευή δίκτυο, για τον έλεγχο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας νερού, αµέσως στην έξοδο της δεξαµενών. Οι χρησιµοποιούµενες ποσότητες νερού θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρηµένο από την /νση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και θα υποβάλλονται ανά τρίµηνο στην ως άνω ιεύθυνση. ΙΙ. Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας αυτής καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για τον σκοπό αυτό. ΙΙΙ. Να συµµορφωθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις και στη διάθεση των αποβλήτων. 10. Προθεσµία εκτέλεσης του έργου Η προθεσµία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)

9 9 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας άδειας. Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια της αρχικής προθεσµίας, εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του δικαιούχου πριν την λήξη της αρχικής προθεσµίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3β του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. µε αρ / Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 43504/2005 σε συνδυασµό µε την ΚΥΑ Φ16/5813/ (ΦΕΚ Β/338) και την εγκύκλιο 11/Φ16.2/οικ.20689/699/ του Υπουργείου Ανάπτυξης ο ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ της εν λόγω άδειας ορίζεται ο κατωτέρω ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Προθεσµία περαίωσης του δικτύου: από 02 εκεµβρίου 2010 έως 02 εκεµβρίου 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΠΑΣΤΑ Εσωτερική ιανοµή 1. Χ. Α. 2. Φ.Γ Κ. Σεραφείµ Τσιπέλη. Πίνακας Αποδεκτών 1. Περιφέρεια Ηπείρου α) Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέως β) Γραφείο κ. Γεν. ιευθυντή Βορ Ηπείρου 20 Τ.Κ Ιωάννινα

10 10 2..Ε.Η. Χρ. Κάτσαρη Ιωάννινα 3. ΤΥ Κ Περιφέρειας Ηπείρου Μ. Κοτοπούλη 62, Ιωάννινα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ1Γ-ΤΗΤ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών. Ιωάννινα 10 εκεµβρίου 2012. Αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ1Γ-ΤΗΤ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών. Ιωάννινα 10 εκεµβρίου 2012. Αρ. πρωτ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. /νση: 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης 45445 Ιωάννινα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 110424 Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 150559/10 6 2011 απόφα σης Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.3205/10286 /ΠΕΡ10/2010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 2026/10, 852/10, 7723/10, /ΝΣΗ ΠΕΧΩ 2347/10, 2336/10, 1887/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 1 Ύδρευση 1.1 Πόση διατροφή 1.2 Καθαριότητα πότισμα πρασίνου 1.3 Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων 1.4 Λοιπές χρήσεις νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/21-9-2011). Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/21-9-2011). Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΝΛΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΝΛΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία Ο Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των παλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών τα οποία δεν

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗ NATURA 2000 GR2440002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΡΤΑΙΚΗ Α.Ε», Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ διάρκειας τριών (3) ετών,

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΡΤΑΙΚΗ Α.Ε», Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ διάρκειας τριών (3) ετών, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα