ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : - Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) - Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) - Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) - Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) - Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας - Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας - Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας - Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

2 2

3 ΜΑΪΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων...30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα...55 MAY 2003 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants...30 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

4 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών...61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...61 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS Συνδροµές για το Ε ΒΙ Subscription of the Industrial Property Bulletin

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E06B 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΗΣ Προµηθέως 14, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ-ΣΥΝΟ ΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΚ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΊΝΑΣ 9-11, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Νικηταρά 8-10,10678 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΑΣΚΟΥΛΟΜΕΝΤΕ- ΣΕ ΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Οι ενισχυµένοι µασκουλοµεντεσέδες (1) κουφωµάτων αλουµινίου, έχουν πρωτότυπο σχεδιασµό, που αποσκοπεί στην ενίσχυσή τους µε διπλό τοίχωµα, ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή στις δυνάµεις στρέψεις και φέρει παράλληλα ενισχυτική κεντρική βίδα ασφαλείας (2) στο ένα τµήµα του, καθώς και βίδες ασφαλείας (3) στο άλλο τµήµα του, που όλες βιδώνονται πάνω στο προφίλ αλουµινίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθεροποίηση του κουφώµατος και ν'αποφεύγεται κάθε κίνδυνος χαλάρωσης των βιδών και κατ'επέκταση αποσταθεροποίησης του κουφώµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E06B 9/02 IPC7: E06B 9/56 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 3ον χλµ Εθν.Οδού Κατερίνης-Θεσ/νικης, Τ.Θ. 91, ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΙΕΡΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑ- ΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΑΝΕ- ΜΟΠΙΕΣΕΙΣ Είναι ένα σύστηµα που ενισχύει την επιφάνεια κλειστών µεταλλικών ρολών στην εξωτερικά ασκούµενη ανεµοπίεση επ'αυτών. Τα κλειστά µεταλλικά ρολά που χρησιµοποιούνται ως βιοµηχανικές πόρτες ή γκαραζόπορτες, έχουν άριστα αποτελέσµατα ως προς την προσαρµογή τους σε κάθε χώρο, καθώς παρουσιάζουν πολύ µεγάλη αντοχή στο χρόνο σαν κατασκευή συνολικά και µε χαµηλά σχετικά κοστολόγια. 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H01B 7/00 IPC7: A01N 25/00 IPC7: C08L 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Πειραιώς 108, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΥΝΕΣΊΟΥ ΚΥΡΉΝΗΣ 20-22, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Συνεσίου Κυρήνης 20-22, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΚΩ- ΜΑΤΑ ΖΩΩΝ Η παρούσα εφεύρεση αφορά µίγµατα πολυµερών υλικών όπως PE,PP,PVC,PU µε απωθητικά ζώων (κυρίως τρωκτικών και πτηνών) που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σωλήνων, καθώς και τις µεθόδους παραγωγής των σωλήνων αυτών. Τα απωθητικά που εµπεριέχονται σταµίγµατα αυτά είναι χηµικές ουσίες που έχουν αποδειχθεί ότι δίνουν δυσάρεστη γεύση ή οσµή όπως Denatonium Benzoate, Denatonium Saccharide, Capsaicin, κλπ. και χρησιµοποιούνται µεµονωµένα ή σε µεταξύ τους συνδυασµούς. Τα µίγµατα αυτά χρησιµοποιούνται είτε για την κατασκευή ολόκληρων των σωλήνων, είτε για την κατασκευή ενός - συνήθως - εξωτερικού περιβλήµατος µε ταυτόχρονη θερµή εξέλαση (co-extrusion) µε το κύριο υλικό του τοιχώµατος ή των τοιχωµάτων του σωλήνα. Έτσι επιτυγχάνεται η προστασία των σωλήνων από πολλαπλά δαγκώµατα ζώων που είτε προκαλούν ζηµιές στο ευαίσθητο τηλεπικοινωνιακό υλικό (όπως οπτικές ίνες) που εµπεριέχουν, είτε προκαλούν επικίνδυνες διαρροές των αερίων ή υγρών που µεταφέρονται µε τους σωλήνες αυτούς. Οι σωλήνες αυτοί παρουσιάζουν αυξηµένη αντίσταση στα πολλαπλά δαγκώµατα τρωκτικών και τσιµπήµατα πουλιών και χρησιµοποιούνται τόσο σε γενικές εφαρµογές όπως σωλήνες ποτίσµατος, σωλήνες παροχής υγρών και αεριών, σωλήνες αποχέτευσης, όσο και εξειδικευµένες εφαρµογές όπως σωλήνες προστασίας ηλεκτρικών ή τηλεπικοινωνιακών καλωδίων και οπτικών ινών, σωλήνες ποτίσµατος ελεγχόµενης ροής κλπ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F03D 9/00 IPC7: F03B 13/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ Ευτυχίας 18, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ- ΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέσω αιολικού πάρκου (2), ανεµόµυλων (3) και ανεµογεννητριών (4), αντλείται και ανυψώνεται νερό, προς αποθήκευση σε ταµιευτήρα νερού (δεξαµενή) (8). Με πτώση του νερού αυτού, ενεργοποιούνται ηλεκτροτουρµπίνες (9) και παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα (10) [τεχνητές υδατοπτώσεις (7)]. Σε περίπτωση ανάγκης, πέραν αυτών που δυνατόν να παραχθούν απευθείας από ανεµογεννήτριες (4), οι συµπληρωµατικές ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύµα, καλύπτονται µέσω τεχνητών υδατοπτώσεων (7) και, κατά περίπτωση, από το ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής (π.χ. ΕΗ) (10). 10

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04C 3/07 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)RICHTER-SYSTEM GMBH & CO. KG Flughafenstrasse 10, GRIESHEIM, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)KNAUF ALFONS JEAN ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΟΜΗ C Ένα προφίλ c (1) από έλασµα για δοµικούς σκοπούς παρουσιάζει µια διασυνδετική επιφάνεια (2) και δύο επιφάνειες φλάντζας (5,6), που γωνιάζονται από το προηγούµενο τµήµα κατά ορθή γωνία και των οποίων τα ελεύθερα άκρα γωνιάζονται προς δύο ακραίες φλάντζες (7,8), που κατευθύνονται προς άλληλα. Σ' ένα από τα δύο κατά µήκος άκρα της διασυνδετικής επιφάνειας (2) έχει µετατοπιστεί προς τα µέσα µια ακραία λωρίδα (2 α) κατά µια διάσταση του πάχους του ελάσµατος. Εάν κυτιοποιούνται µεταξύ τους δύο τέτοια προφίλ c (1,1), τότε δηµιουργείται ένα προφίλ κασετίνας µε επίπεδες εξωτερικές επιφάνειες χωρίς πατούρα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H04M 1/27 IPC7: H04M 1/2745 IPC7: H04M 1/275 IPC7: H04M 1/57 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Χ. 3353, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αντωνοπούλου 126, ΒΟΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΥΛΙΞΗΣ Παρέχεται ένα σύστηµα ακουστικής εκτύλιξης και ένας ακουστικός τηλεφωνικός κατάλογος για να είναι δυνατή η έρευνα σε ένα αρχείο ονοµάτων οµιλητικά εισαχθέντων και σε ένα αρχείο αντιστοιχούντων πληκτρολογηµένων τηλεφωνικών αριθµών ή διαδικτυακών διευθύνσεων. Όταν ακουστεί το όνοµα του επιθυµητού συνδροµητή ή διαδικτυακού τόπου, µια απλή πίεση ενός πλήκτρου επιλογής εκπέµπει τον αντίστοιχο τηλεφωνικό αριθµό ή διαδικτυακή διεύθυνση. Επιπρόσθετες δυνατότητες περιλαµβάνουν εργονοµικά άνετη γρήγορη και οµαδική εκτύλιξη µε την χρήση κατάλληλων πλήκτρων ή περιστροφικών διακοπτών. Μια επιπλέον δυνατότητα της εφεύρεσης επιτρέπει, στις περιπτώσεις που το συνδεδεµένο τηλεφωνικό δίκτυο προσφέρει την δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης, την ακουστική έξοδο του ονόµατος του καλούντος τηλεφωνικού συνδροµητή µετά από λήψη του τηλεφωνικού αριθµού του καλούντος. 11

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F04B 49/12 IPC7: F04B 1/04 IPC7: F04B 9/02 IPC7: F04B 39/00 IPC7: F04B 53/00 IPC7: F16C 3/12 IPC7: F16H 33/08 IPC7: F16H 33/20 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τριανταφυλλοπούλου 11, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΡΑΜΜΙΚΩΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟ- ΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΜΕΤΑ- ΒΛΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Η εφεύρεση αυτή αναφέρεται στη δηµιουργία εµβολοφόρων γραµµικών αντλιών µεταβλητού κυβισµού δια µηχανικών στροφαλοφόρων συστηµάτων µεταβλητής γεωµετρίας που λειτουργούν και ως εν δυνάµει µετρητές ροπής του φορτίου. Η αρχή λειτουργίας των µεταβλητών αυτών στροφαλοφόρων συστηµάτων, βασίζεται αφ'ενός στην φυγόκεντρη δύναµη η οποία δρα επί µηχανικών περιστρεφόµενων στοιχείων όπως των στροφαλοβραχιόνων (G1-G2) των αιωρούµενων κοµβίων (47-47b) καθώς και των συµµετρικών βραχιόνων (72) και αφ'ετέρου στην παρουσία του φορτίου που αντιδρά ως κεντροµόλος έτσι ώστε τα ανωτέρω αυτά µηχανικά στοιχεία να τίθενται υπό ελεγχόµενη αιώρηση. Τα αιωρούµενα αυτά στοιχεία έρχονται σε άµεση η σε έµµεση ζεύξη µε τα έµβολα των εν λόγω αντλιών τα οποία και θέτουν σεπαλινδρόµηση. Ωστόσο οι αντλίες που χρησιµοποιούν στροφαλοβραχίονες εύκολα µετατρέπονται εκτός από αντλίες σταθερού κυβισµού και σε κινητήρες παραγωγής ισχύος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61N 5/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΖΟΥΡΙΑ ΟΥ-ΤΕΣΚΗ ΕΛΠΙ Α Μπουζίκη 48, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΖΟΥΡΙΑ ΟΥ-ΤΕΣΚΗ ΕΛΠΙ Α ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑ- ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ Εικόνες που έχουν διάφορα θέµατα, αλλά κατασκευάζονται µε µια συγκεκριµένη χρωµατική γκάµα (αυτή του ουρανίου τόξου). Είναι διαφανείς, εύκαµπτες, ανάγλυφες και αναδεικνύονται µε το παιχνίδισµα που δηµιουργεί το φως που τις διαπερνά ή προσπίπτει. Το µέγεθος τους ποικίλει και έχουν δυνατότητα να µεταφερθούν από µια επιφάνεια σε άλλη, γι' αυτό µπορούν να προστεθούν σ' ένα χώρο πρόσκαιρα και ν' αφαιρεθούν αφήνοντας τον όπως ήταν πριν. Συνοδεύονται από ακούσµατα που εξηγούν, γιατί υπάρχει αυτή η συγκεκριµένη διαδοχή των χρωµατικών ζωνών στην εικόνα και τι συµβολίζει το πέρασµα απ' τη µια στην άλλη. Έχουν σκοπό ν' αλλάξουν την οπτική εντύπωση ενός αρνητικού χώρου και να τον κάνουν θετικό και θεραπευτικό. 12

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24J 3/00 IPC7: F24C 9/00 IPC7: F22B 3/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγ. ηµητρίου 44, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑ- ΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ο Περιστροφικός Μηχανισµός Παραγωγής Θερµότητας (2) µε την τριβή των "µαξιλαριών" (13) επάνω στο στροφείο (12) θερµαίνει το λάδι το οποίο διοχετεύεται στον εναλλάκτη (6) όπου θερµαίνει το νερό και στη συνέχεια επιστρέφει στον Περιστροφικό Μηχανισµό Παραγωγής Θερµότητας (2) µέσω της αντλίας (11). Το θερµό νερό διοχετεύεται στα σώµατα θέρµανσης του κτιρίου µέσω αντλίας κυκλοφορίας και επιστρέφει στον εναλλάκτη για να θερµανθεί και πάλι. Ο Μηχανισµός αυτός βρίσκεται σε λειτουργία αυτή τη στιγµή και δύναται να τον επισκεφθεί αυτός που ενδιαφέρεται. Παράλληλα υπάρχει και δεύτερος Μηχανισµός, έτοιµος προς λειτουργία, γι' αυτόν που θα αγόραζε την εφεύρεση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: D06F 19/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κυδωνίων 19, ΒΟΥΛΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Χρυσάνθου Τραπεζούντος 57, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2)ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η εφεύρεση στην οποία αναφερόµαστε είναι συσκευή πλυντηρίου που λειτουργεί µε ηχοβολισµό, δεν έχει κινητά µέρη και σ' αυτήν µπορούν να πλυθούν πάσης φύσεως αντικείµενα ανεξαρτήτως των µηχανικών ιδιοτήτων των προς πλύση αντικειµένων (εύθραυστα ή µη). Η πραγµατοποίηση της πλύσης γίνεται µε την εφαρµογή ηχητικού κύµατος κατάλληλης συχνότητας και ισχύος στον ρύπο. Η ενέργεια αυτή αποµακρύνει τον ρύπο από την αρχική του θέση και αυτός µε την βοήθεια του απορρυπαντικού διαλύεται εντός του νερού. 13

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: D06F 58/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κυδωνίων 19, ΒΟΥΛΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α 2)ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Χρυσάνθου Τραπεζούντος 57, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2)ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ Η εφεύρεση αυτή αναφέρεται σε µια συσκευή µε την οποία µπορεί κανείς να στεγνώσει τα ρούχα ενώ αυτά παραµένουν ακίνητα και κρεµασµένα ή διπλωµένα µέσα στον κάδο του στεγνωτηρίου. Η συσκευή αυτή εξατµίζει το νερό από τα ρούχα δηµιουργώντας κενό στον κάδο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E05B 65/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θεοδότου 9, ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 49, ΑΘΗΝΑ (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΙΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΟ- ΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Η επινόηση αναφέρεται σε χωνευτή κλειδαριά ασφαλείας µε συρόµενο πίρο για προφίλ αλουµινίου αυξηµένης αντοχής και καλαισθησίας. Αποτελείται από δύο προφίλ αλουµινίου ή ορειχάλκου τα οποία συνιστούν το εσωτερικό και εξωτερικό καπάκι της κλειδαριάς. Από µια µικρή λαβή (κουµπάκι) το οποίο σύρεται µε το δάχτυλο για το κλείδωµα και ξεκλείδωµα της κλειδαριάς. Από το σωληνωτό κυπρί και το χαλύβδινο πίρο. Η κλειδαριά παρουσιάζει υψηλό βαθµό ασφαλείας, είναι ευκολόχρηστη, τοποθετείται εύκολα παρουσιάζοντας αυξηµένη καλαισθησία και ακριβή εφαρµογή, χωρίς να υπάρχουν φθορές κατά την χρήση. Ο προορισµός της είναι να τοποθετείται σε όλα τα είδη και σειρές συροµένων ή ανασυρόµενων κουφωµάτων αλουµινίου, ξύλου, πλαστικών ή µεταλλικών. Ο χρωµατισµός της µπορεί να γίνεται µε χρωµείωση, ανοδείωση, ηλεκτροστατική µορφή πούδρας και σε όλες τις αποχρώσεις. 14

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E06B 9/74 IPC7: E06B 9/82 IPC7: E05F 15/20 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 3ον χλµ Εθν. Οδού Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ Είναι ένα ρολό που χρησιµοποιείται για την προστασία των µεγάλων ανοιγµάτων (πόρτες) των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και παντός τύπου οικοδοµικών συγκροτηµάτων. 15

16 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 04/10/2001 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΑΣΚΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕ ΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥ- ΜΙΝΙΟΥ 05/10/2001 ΚΟΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΥΨΗ- ΛΕΣ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΕΙΣ 15/10/2001 Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΚΩ- ΜΑΤΑ ΖΩΩΝ /10/2001 ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /10/2001 RICHTER-SYSTEM GMBH & CO. KG ΙΑΤΟΜΗ C /10/2001 ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΥΛΙΞΗΣ /10/2001 ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ /10/2001 ΤΖΟΥΡΙΑ ΟΥ-ΤΕΣΚΗ ΕΛΠΙ Α ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ /10/2001 ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 26/10/2001 ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ /10/2001 ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ /10/2001 ΚΟΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ /10/2001 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΙΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΙ- ΣΘΗΣΙΑΣ

17 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) RICHTER-SYSTEM GMBH & CO. KG ΙΑΤΟΜΗ C 18/10/ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΚΩ- ΜΑΤΑ ΖΩΩΝ 15/10/ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΥΛΙΞΗΣ 19/10/ ΚΟΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΥΨΗ- ΛΕΣ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΕΙΣ 05/10/ ΚΟΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ 30/10/ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 26/10/ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ 26/10/ ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 26/10/ ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 22/10/ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 26/10/ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ 26/10/ ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17/10/ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΙΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΙ- ΣΘΗΣΙΑΣ 30/10/ ΤΖΟΥΡΙΑ ΟΥ-ΤΕΣΚΗ ΕΛΠΙ Α ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 24/10/ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΑΣΚΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕ ΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 04/10/

18 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ευστρατίου Πίσσα 10, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥ- ΣΚΕΥΗ Το πρωτότυπο αυτό βιβλίο αποτελείται από (1) εξώφυλλο βιβλίου, (2) κοµπιούτερ τοποθετηµένο στην εγκοπή που έχει ανοιχτεί στο εξώφυλλο του βιβλίου, όπου η πίσω πλευρά του κοµπιούτερ κολλιέται σε ένα φύλλο χαρτί (ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) που είναι κολληµένο στην πίσω πλευρά του εξώφυλλου και (3) εγκοπή που έχει δηµιουργηθεί στο εξώφυλλο του βιβλίου. Το πάχος του εξώφυλλου του βιβλίου µπορεί να είναι µεγαλύτερο, ίσο ή µικρότερο από το πάχος του κοµπιούτερ ή της ηλεκτρονικής συσκευής. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Τραπεζούντος 9, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΑΣΗ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ Η βάση κουδουνιών σκύλων αποτελείται από ένα δέρµα µε δύο πριτσίνια και δυο µεταλλικά ελάσµατα µε οπή 4mm και ένα κοχλία µε περικόχλιο ασφαλείας. Ως τώρα δεν υπήρχε τρόπος για να δένονται τα κουδούνια χωρίς να έχει φθορά το δέρµα του λουριού. Τώρα µε αυτόν τον τρόπο θα µπορεί να µπαίνει και να βγαίνει η βάση κουδουνιών σκύλων πανεύκολα. 18

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κολοκοτρώνη 11, ΙΛΙΟΝ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΛΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ Βάση τεχνητών διακοσµητικών δένδρων µε λαµπάκια που αποτελείται από µια τετράγωνη τραπεζοειδή βάση (1), έναν άξονα (18) µε υποδοχή του κορµού (12) µε δύο κοχλίες - πεταλούδες (11) και εδράζεται σε δύο ρουλεµάν (4,14) σε δύο φωλιές, ευρισκόµενες επάνω σε δύο ελάσµατα της βάσης και κινείται από τον ηλεκτρικό κινητήρα (17) µε διακόπτη (8). Το ηλεκτρικό ρεύµα προς τα λαµπάκια µεταφέρεται µέσω των δύο δακτυλιδιών (5,6) και των δύο επαφών µε ελατήριο (15,16). Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι,ότι µε την περιστροφή του τεχνητού διακοσµητικού δένδρου µε αναµµένα λαµπάκια δηµιουργεί µια µεταβαλλόµενη φωτεινή ευχάριστη εικόνα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΚΑΝ ΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΠΆΡΗ 5, ΑΘΗΝΑ (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ 1.Πρόκειται για στερεό καύσιµο µικρών διαστάσεων (0.05 χ 0.05) που προορίζεται προς καύση για τις υπό 4 κατωτέρω χρήσεις. Αποτελεί µίγµα παραφίνης κατάλληλης για κηροπλαστική και πυρινόξυλου επεξεργασµένου, αλεσµένου και αποξηραµένου σε αναλογία 1:2, προσφέρει διαρκή καύση και διαθέτει οικολογικό χαρακτήρα. 2.Στα δύο κύρια υλικά που χρησιµοποιούνται προστίθεται µίγµα αιθέριων ελαίων και χρώµα. 3.Κύρια χρήση είναι η καύση του για την παρασκευή ψητών εδεσµάτων στο BBQ, την παραγωγή θέρµανσης στο τζάκι και τις αγροτικές χρήσεις (π.χ. καύση υπολειµµάτων κλαδέµατος). 4.Επιλύει τα εξής προβλήµατα: α) εν επιβαρύνει το περιβάλλον β)μειώνει τη διάρκεια καύσης (εξακολουθεί να εκπέµπει θερµότητα για 50 λεπτά µετά την καύση) γ) εν αφήνει υπολείµµατα καύσης (ιδίως ίχνη ελαίων και δυσάρεστη οσµή). 19

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ανωγείων 10, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΣΙΡΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 49, ΑΘΗΝΑ (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙ- ΣΧΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Η επινόηση αναφέρεται σε συναρµολογούµενα κρεβάτια τα οποία δηµιουργούνται από ανεξάρτητα τµήµατα από ενισχυµένο σκυρόδεµα. Εφαρµογές µπορεί να έχουµε τόσο σε ιδιωτικούς χώρους, όσο και σε χώρους µαζικής δηµόσιας χρήσεως, όπως ξενοδοχεία, τουριστικάψυχαγωγικά κέντρα, καταλύµατα στρατοπέδων, κολέγια. Η ενίσχυση του σκυροδέµατος επιτυγχάνεται µε την προσθήκη χαλύβδινων ράβδων και χαλύβδινου πλέγµατος σε κάθε κοµµάτι που δηµιουργεί το κρεβάτι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ανωγείων 10, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΣΙΡΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/10/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 49, ΑΘΗΝΑ (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΑ ΟΜΕ- ΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣ ΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ Η επινόηση αναφέρεται σε συσκευή κατάλληλη για την εµβαδοµέτρηση της επιφάνειας σχεδίων, οποιασδήποτε µορφής, όπως ευθύγραµµης, καµπύλης ή ακανόνιστης. Γίνεται χρήση ενός φυσικού µεγέθους και ειδικότερα του βάρους του χαρτιού ή άλλου υλικού σχεδιάσεως και συσχετισµού του µε την επιφάνεια του χαρτιού, για τον καθορισµό ενός συντελεστού βάρους ανά µονάδα επιφάνειας του εκάστοτε συγκεκριµένου υλικού σχεδιάσεως. Έτσι ώστε µε την κοπή και το ζύγισµα οποιουδήποτε τµήµατος από το χαρτί σχεδιάσεως να µπορεί να προσδιοριστεί η επιφάνεια του µετά από ζύγισµα και χρήση του προηγούµενα προσδιορισµένου συντελεστού. 20

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα