ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , επιδόματα) , , , , Αποδοχές ειδικών συνεργατών Δημάρχου , , , , Αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων , , , , Εργοδοτικές εισφορές σε δικηγόρους με πάγια αντιμισθία 4.000, ,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30ν.2262/52 100νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 6.320, ,00 817,95 817, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.820, ,00 817,95 817, Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) 500,00 500,00 0,00 0, Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών , , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , , Αμοιβές νομικών , , , , Αμοιβές συμβολαιογράφων 2.000, ,00 0,00 0, Αμοιβές Υποθηκοφυλάκων 0,00 600,00 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000, ,00 782,28 782, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 1.000, ,00 0,00 0, Δαπάνες αιρετών , , , ,72 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) , , , , Αντιμισθία Δημάρχου , , , , Αντιμισθία αντιδημάρχων , , , , Αντιμισθία προέδρου δημοτικού συμβουλίου 8.500, , , , Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4Ν.2539/97) , , , ,00 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4Ν.2539/97) , , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , , , Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 6.000, , ,00 738, Λοιπές αμοιβές τρίτων 5.500, , ,00 738,00

2 Δαπάνες για απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου 4.500, , ,00 738, Λοιπές δαπάνες για αμοιβές τρίτων 1.000, ,00 0,00 0, Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτρόπων 500,00 500,00 0,00 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 5.500, , , , Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 5.500, , , , Αμοιβές ΔΕΗ για Ηλεκτροδοτήσεις (συνδέσεις) ακινήτων και λοιπές ανάγκες Δήμου Ζίτσας 3.500, , , , Αμοιβές Υποθηκοφυλάκων 2.000,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0, ,00 0,00 0, Δαπάνη σύμβασης για τις εργασίες καταγραφής και υποβολής προτάσεων, για πιθανές θέσεις χώρων στάθμευσης αυτοκινούμενου τροχόσπιτου καθώς και πιθανές διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας με την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 0, ,00 0,00 0, Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , , Δικαιώματα τρίτων (ΕΛΤΑ-ΔΕΗ-ΔΟΥ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , , Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) 1.000, ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000, ,00 730,80 730, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.500, ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 1.500, ,00 0,00 0, Παροχές τρίτων , , , , Επικοινωνίες , , , , Ταχυδρομικά Τέλη , , , ,81 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , Κινητή Τηλεφωνία 6.560, , , , Λοιπές Επικοινωνίες 5.000, ,00 0,00 0, Φόροι - Τέλη , , , , Φόροι , , , , Φόροι τόκων , , , , Διάφοροι φόροι και τέλη , , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , ,69 Χαρτόσημο - ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων προηγούμενης χρήση 8.500, , , , Τέλη στρεματικών εισφορών Τ.Ο.Ε.Β 9.000, , ,25 0, Τέλη στρεματικών εισφορών Τ.Ο.Ε.Β προηγούμενων ετών με δικαστική απόφαση 1.000, ,00 0,00 0, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Ν. 4223/2013 ΦΕΚ Α 287/ (πρώην Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (αρθ. 27 ν.3842/2010) , , , , Φόρος Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε ,00 400,00 0,00 0, Τέλη ρύθμισης αυθαιρέτων Ν. 4178/ , ,00 545,00 545, Λοιπά γενικά έξοδα , , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 9.000, , , ,17 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 8.000, , , , Έξοδα κίνησης Δημάρχου 3.000, ,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων 5.000, , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000, ,00 0,00 0,00 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 2.000, ,00 861,00 861, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό 0,00 861,00 861,00 861, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.000, ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000, ,00 0,00 0, Συνέδρια και εορτές , , , , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , , ,04

3 Συνδρομές 9.000, ,00 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 8.000, ,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 1.000, ,00 0,00 0, Υπηρεσίες από HEPOS (Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS) 1.000, ,00 0,00 0, Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000, ,00 335,79 335, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, ,00 335,79 335, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000, ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως του Δήμου 1.000, ,00 0,00 0, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης , , , ,41 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6.000, , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000, ,00 101,21 101, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές , , , , Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα , , , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακοί Σταθμοί 0,00 910,00 0,00 0, Απόδοση αναλογίας επιχορήγησης της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στο Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας 0,00 910,00 0,00 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ , , , , Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 205,00 205,00 0,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές , ,98 0,00 0, Εισφορά υπερ συνδέσμων , ,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ" , ,00 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 6.946, ,33 0,00 0, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ , ,65 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , , Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ , , , , Προαιρετικές εισφορές σε Σχολικές Επιτροπές Α/βαθμιας και β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας , , , , Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 6.000, , , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 6.000, , , , Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) , , , , Χρηματοδότηση ΔΗ.Κ.Ε (Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση) (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) , , , , Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 2.000, ,00 0,00 0,00

4 Συμμετοχή του Δήμου σε ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ) υπό την επωνυμία " ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ ΤΊΤΛΟ " EGTC SolidarCity NETWORK" 2.000, ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα 2.000, ,00 100,00 100, Έκτακτα έξοδα 2.000, ,00 100,00 100, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000, ,00 100,00 100, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000, ,00 0,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , , επιδόματα) , , , , επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , , Αμοιβή Ληξιάρχου 5.800, ,00 0,00 0, Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 3.000, ,00 0,00 0, Αμοιβή πρακτικογράφου 2.400, ,00 556,80 371, Αμοιβή για εκλογική αποζημίωση 0, , , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , επιδόματα) , , , , Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 300,00 300,00 0,00 0, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) , , , , επιδόματα) , , , , Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων , , , , Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 2.235, , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 300,00 300,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΑΣΚΥ , , , , Εργοδοτικές εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ , , , , Εργοδοτικές εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.200, , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 7.200, , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 4.350, , , ,27

5 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (συμβασιούχων) 3.550, , , , Έισφορά υπέρ ΙΚΑ ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 800,00 800,00 96,65 96, Αμοιβές αιρετών και τρίτων 6.000, ,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 0, ,00 0,00 0, Αμοιβές λογιστών 0, ,00 0,00 0, Δαπάνη για την μελέτη της οργάνωσης - έρευνας και δημιουργίας φακέλων των κληροδοτημάτων του Δήμου Ζίτσας 0, ,00 0,00 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 6.000, ,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6.000, ,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ορκωτοί Ελεγκτές) 6.000, ,00 0,00 0, Παροχές τρίτων , , , , Ασφάλιστρα 1.000, ,00 424,04 424, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000, ,00 424,04 424, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού , , , , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού , , , , Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών Διπλογραφικού και λοιπών Λογισμικών εφαρμογών του Δήμου , , , , Συντήρηση δικτύων μεταφοράς δεδομένων - τηλεφωνικών κέντρων κ.λ.π 1.000, ,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 500,00 0,00 0, Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρ. 21 παρ.11 ν.3731/2008) 1.500, ,00 615,00 0, Φόροι - Τέλη 900,00 900,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 900,00 900,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 750,00 750,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 150,00 150,00 0,00 0, ΚΤΕΟ 150,00 150,00 0,00 0, Λοιπά γενικά έξοδα 5.100, , , , Έξοδα μεταφορών 500,00 500,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 500,00 500,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000, ,00 47,96 47,96 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000, ,00 47,96 47, Έξοδα δημοσιεύσεων 2.600, , , , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.100, ,00 644,52 644, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500, , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , , Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , ,63 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000, ,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000, ,00 845,94 538, Είδη υγιεινής και καθαριότητας , , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000, ,00 0,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά , , , ,41

6 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.450, ,00 305,63 305, Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.200, ,00 246,59 246, Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων 250,00 250,00 59,04 59, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά , ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων υδραυλικά , , , , Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 5.950, ,00 963,49 963, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.450, ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 450,00 450,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.500, ,00 963,49 963, Ανταλλακτικά εξοπλισμού Η/Υ - Δομημένων καλοδιώσεων μεταφορας δεδομένων 2.500, ,00 74,94 74, Ανταλλακτικά εξοπλισμού Φωτοτυπικών μηχα/των 1.000, ,00 704,05 704, Ανταλλακτικά εξοπλισμού FAX,τηλεφωνικού κέντρου κ.τ.λ 500,00 500,00 184,50 184, Ανταλλακτικά Λοιπού εξοπλισμού επίπλων κ.τ.λ 500,00 500,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες 1.000, ,00 117,95 117, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000, ,00 117,95 117, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , Προμήθειες Παγίων , , , , Έπιπλα Σκεύη 6.000, ,00 473,39 473, Προμήθεια κλιματιστικών Δήμου Ζίτσας 3.500, ,00 0,00 0, Προμήθεια επίπλων 2.000, ,00 444,39 444, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 500,00 500,00 29,00 29, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα , , , , Λογισμικά προγράμματα 5.000, , , , Λοιπός εξοπλισμός , , , , Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού , , , , Προμήθεια ραφιών (Ντέξιον) 3.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια πυροσβεστήρων 1.000, ,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , επιδόματα) , , , , Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Τακτικές αποδοχές πρ. αορίστου χρόνου κοινωνικών υπηρεσιών (περιλαμβάνονται βασικός επιδόματα) , , , ,62

7 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 400,00 400,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 400,00 400,00 0,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 400,00 400,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , ,48 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,48 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4.500, , ,29 505, Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος 2.500, , ,29 505, Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (π.χ γιλέκα, γυαλιά κ.α) 2.000, ,00 0,00 0, Αμοιβές αιρετών και τρίτων 6.000, ,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 6.000, ,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6.000, ,00 0,00 0,00 Αμοιβές κτηνιάτρων για αντιμετώπιση ασθενειώνσύμανση-αγωγή αδέσποτων ζώων 6.000, ,00 0,00 0, Αμοιβή για ιατρό εργασίας 0, ,00 0,00 0, Αμοιβή για τεχνικό ασφάλειας 0, ,00 0,00 0, Παροχές τρίτων , , , , Ενοίκια - Μισθώματα , , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , Λοιπά μισθώματα 2.000, ,00 0,00 0, Μισθώματα για λοιπές ανάγκες (πχ. Αποθήκευσηςψύξης κ.λ.π) 2.000, ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα 3.500, , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.500, , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , ,36 141, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , ,71 0, Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου και οργάνων παιδικών χαρών Δ.Δ Δήμου Ζίτσας 5.000, ,00 307,50 0, Συντήρηση γηπέδων Δήμου Ζίτσας , , ,21 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000, ,00 190,65 141, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 500,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , ,00 971,70 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 500,00 500,00 0,00 0, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 500,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση,φωτισμό, καθαριότητα , ,00 971,70 0, Δαπάνες για ψεκασμούς για καταπολέμηση των κουνουπιών 0, ,00 0,00 0, Αμοιβές για ψεκασμούς κοινόχρηστων χώρων καταπολέμησης των ψύλλων 4.500, ,00 971,70 0, Λοιπές δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα για ύδρευση άρδευση καθαριότητα υγειηνή 5.000, ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 500,00 500,00 0,00 0,00

8 Δαπάνες απεντόμωσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Ζίτσας 0, ,00 0,00 0, Φόροι - Τέλη 3.300, ,00 170,00 170, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.300, ,00 170,00 170, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000, ,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 300,00 300,00 170,00 170, ΚΤΕΟ 300,00 300,00 170,00 170, Λοιπά γενικά έξοδα , , , , Έξοδα μεταφορών , ,00 0,00 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 500,00 0,00 0, Μεταφορές προσώπων , ,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 500,00 500,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 500,00 0,00 0, Έξοδα δημοσιεύσεων 1.000, ,00 110,70 110, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000, ,00 110,70 110, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , , ,38 738, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , ,38 738, Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 7.000, ,00 0,00 0, Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , , , Δαπάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως , , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας 500,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 500,00 0,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 8.500, , , , Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 8.000, , , , Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων 500,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2.500, ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , ,95 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 5.000, ,00 416,82 365, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.000, ,00 167,13 116, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000, ,00 167,13 116, Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 1.000, ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 500,00 0,00 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 500,00 249,69 249, Υλικά φαρμακείου 500,00 500,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 500,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες , ,00 0,00 0, Προμήθειες ειδών σημαιοστολισμού και φωταγογήσεων 3.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 4.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 7.500,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000, ,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 4.700, , , ,95 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 4.700, , , , Προμήθειες Παγίων 4.700, , , , Λοιπός εξοπλισμός 4.700, , , , Προμήθεια πυροσβεστήρων 700,00 700,00 0,00 0, Προμήθειες λοιπού εξοπλισμού 2.000, , , , Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Ζίτσας 2.000, ,00 0,00 0,00

9 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , , επιδόματα) , , , , επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0, ,00 67,80 0, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , επιδόματα) , , , , Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0, ,00 0,00 0, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) , , , , επιδόματα) , , , , επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 500,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 6.400, , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 8.650, , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού 8.650, , , , Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ 4.350, , ,18 842, Παροχές προσωπικού μονίμων Δ.Υ για είδη ατομικής προστασίας-ένδυσης 1.700, ,00 0,00 0, Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.000, ,00 549,35 270, Παροχές έκτακτου προσωπικού για είδη ατομικής προστασίας 600,00 600,00 0,00 0, Παροχές γάλα σε αορίστου χρ. Προσωπικό 600,00 600,00 0,00 0, Παροχές ειδώνενδυσ. Υπόδ. Στο αορίστου χρόνου προσωπικό 400,00 400,00 0,00 0, Παροχές τρίτων , , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , ,42

10 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , , Ασφάλιστρα 5.500, , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.500, , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , , Συντήρηση εξοπλισμού για φωτισμό οδών πλατειών κλπ , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000, , , , Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμάτων 8.000, , , , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , , Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών , , , , Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) , , , , Φόροι - Τέλη 2.700, ,00 65,00 65, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 2.700, ,00 65,00 65, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.200, ,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 500,00 65,00 65, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ 500,00 500,00 65,00 65, Λοιπά γενικά έξοδα 2.800, ,00 735,54 735, Έξοδα δημοσιεύσεων 2.800, ,00 735,54 735, Δημοσίευση προκηρύξεων 2.800, ,00 735,54 735, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας 500,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 500,00 500,00 0,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων 1.000, ,00 623,61 623, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , , Προμήθεια Λαμπτήρων , , , , Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ Δήμου , ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 8.500, , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 7.500, , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6.000, , , , Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 1.500, ,00 0,00 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμάτων 1.000, ,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες 500,00 500,00 169,44 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 500,00 500,00 169,44 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ , ,00 0,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές , ,00 0,00 0, Εισφορά υπερ συνδέσμων , ,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) , ,00 0,00 0,00

11 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , Προμήθειες Παγίων , , , , Λοιπός εξοπλισμός , , , , Προμήθεια κάδων απορριμάτων Δ.Δ Δήμου Ζίτσας , , , , Προμήθεια καλαθιών απορριμάτων 6.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων για Κοινόχρηστους Χώρους Δήμου Ζίτσας 0, ,00 0,00 0, Κατασκευή εξοπλισμού κλουβών συγκέντρωσης χαρτόκουτων 0,00 500,00 492,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΗΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , , επιδόματα) , , , , επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 700,00 700,00 0,00 0, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0, ,00 0,00 0, επιδόματα) 0, ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0, ,00 0,00 0, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) , , , , επιδόματα) , , , , επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 300,00 300,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 3.000, , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0, ,74 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6.050, , ,88 532, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού 6.050, , ,88 532, Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ 2.050, ,00 579,03 264,60

12 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δ.Υ 1.200, ,00 0,00 0, Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.200, ,00 539,85 268, Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έκτακτου προσωπικού 1.600, ,00 0,00 0, Παροχές τρίτων , , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας Δήμου Ζίτσας , , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια άρδευσης παραγωγικής διαδικασίας Δήμου Ζίτσας 800,00 800,00 0,00 0, Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας , , , , Ασφάλιστρα 5.600, , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.600, , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , ,60 369, Συντήρηση επισκευή δεξαμενών ύδρευσης Δήμου 8.000, ,00 369,00 369, Συντήρηση επισκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου , , ,60 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων-γεωτρήσεων , , , , Συντήρηση εργαλείων - φορητών μηχανημάτων ύδρευσης 1.000, ,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , , Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ , ,00 300,00 0, Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης ΤΔ Δήμου , ,00 300,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση,φωτισμό, καθαριότητα , , , , Αμοιβή για μέτρηση των υδρομέτρων ύδρευσης ΤΚ- ΔΚ Δήμου Ζίτσας , , , , Επίβλεψη και παρακολούθηση πόσιμου ύδατος - έλεγχος χλωρίωσης και ανάλυσης αποβλήτων για το περιβάλλον - χλωρίωση δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης , , , , Λοιπές δαπάνες άρδευσης 3.000, ,00 10,00 5, Φόροι - Τέλη 2.400, ,00 315,40 315, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 2.400, ,00 315,40 315, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000, ,00 155,40 155, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 400,00 400,00 160,00 160, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ ) 400,00 400,00 160,00 160, Λοιπά γενικά έξοδα 1.400, ,00 772,44 772, Έξοδα δημοσιεύσεων 1.400, ,00 772,44 772, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.400, ,00 772,44 772, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας 2.500, , , , Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.500, , , , Προμήθεια χλωρίου και λοιπά χημικά για ανάγκες ΤΔ Δήμου Ζίτσας 2.500, , , , Καύσιμα και λιπαντικά , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων για εργαλεία χειρός (με κινητήρα εσωτερικής καύσης) 1.300, ,00 128,42 128,42

13 Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων και εργαλείων εσωτερικής καύσης 1.500, ,00 383,76 383, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , , Προμήθεια υδρομέτρων Δήμου , ,00 0,00 0, Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δήμου , , , , Προμήθεια καπάκια μεταλλικά για δεξαμενές ύδρευσης , ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων γενικά 8.000, , , , Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 2.000, ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , , ,83 955, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων αντλιοστασίων γεωτρήσεων , , ,83 955, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΗΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , Προμήθειες Παγίων , , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , ,00 434,00 299, Προμήθεια μικροεργαλείων 1.500, ,00 434,00 299, Προμήθεια εξοπλισμού Γεωτρήσεων , ,00 0,00 0, Προμήθεια Χλωριοτών 2.000, ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 0, , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΗΡ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , , επιδόματα) , , , , επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500, ,00 0,00 0, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , επιδόματα) , , , , επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 150,00 150,00 0,00 0, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) , , , , επιδόματα) , , , , επιδόματα) , , , , Αποδοχές προσωπικού για πρακτική εξάσκηση , , , , Αποδοχές μισθοδοσίας σε αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία ) Ν.3421/ , ,00 0,00 0,00

14 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 9.650,00 650,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 3.500, , , , Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ , , , , Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 4.000, , , , Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΥΤ 5.600, , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4.900, , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4.900, , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 8.320, , , , Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κύρια εκτάκτων 2.400, , , , Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε επικουρική εκτάκτων 550,00 550,00 269,18 269, Κ.Υ.Τ. εργοδότη εκτάκτων 750,00 750,00 385,84 385, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4.200, ,00 753,42 364, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού 2.200, ,00 753,42 364, Προμήθεια γάλακτος Δ.Υ. 400,00 400,00 124,58 53, Προμήθεια ειδών προστασίας τακτικού προσωπικού 300,00 300,00 0,00 0, Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.500, ,00 628,84 310, Λοιπές δαπάνες σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2.000, ,00 0,00 0, Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών , , , , Αμοιβές τεχνικών , , , , Αμοιβές τεχνικών για ανάγκες Δήμου Ζίτσας (πλην ειδικοτήτων τεχνικού προσωπικού ) , ,00 0,00 0, Αμοιβές για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 4.000, ,00 0,00 0, Αμοιβές για δαπάνες υποστήριξης φακέλων ένταξης έργων σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων 0, ,00 0,00 0, Αμοιβές Τεχνικού Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας του Μέτρου , , , , Αμοιβές τεχνικών για νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων του Δήμου Ζίτσας 0, ,00 0,00 0, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.000, ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000, ,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.000, ,00 0,00 0, Παροχές τρίτων , , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 2.000, ,00 0,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 2.000, ,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώματα , ,00 0,00 0,00 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5.000, ,00 0,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 5.000, ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα , , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , ,24

15 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , ,61 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , ,51 Συντήρηση και επισκευή οδών και οδοστρωμάτων ΤΚ Δήμου Ζίτσας , , , ,00 Συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Δήμου Ζίτσας-Διαμορφώσεις γαιών - άρση καταπτώσεων , , , ,00 Εργασίες σήμανσης οδών και διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων , , , , Συντήρηση και επισκευή δικτύων ομβρίων υδάτων 8.000, , , , Καθαρισμός και επισκευές υδροστομίων για ανάγκες πυροπροστασίας 5.000, ,00 0,00 0, Εργασίες αποκατάστασης Δημοτικών εκτάσεων από ανεξέλεγκτη εναπόθεση παντός είδους απορριμάτων για πρόληψη πυρκαγών 6.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500, ,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , ,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ , ,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού σε χάνδακες αυλάκια ρέματα για ελεύθερη ροή όμβριων υδάτων , ,00 0,00 0, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 500,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 500,00 500,00 0,00 0, Φόροι - Τέλη , , , , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων , , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000, ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 9.000, , , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000, ,00 271,00 271, ΚΤΕΟ 1.000, ,00 271,00 271, Λοιπά γενικά έξοδα , , , , Έξοδα μεταφορών 7.000, , ,10 861, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 500,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 6.500, , ,10 861, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών , , , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων , , , , Έξοδα δημοσιεύσεων , , , , Δημοσίευση προκηρύξεων , , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 2.500, ,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.500, ,00 0,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων για εργαλεία εσωτερικής καύσης χειρός 500,00 500,00 130,20 130, Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων χειρός εσωτερικής καύσης , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.850, , , , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 6.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 5.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 500,00 500,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , ,93

16 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , , Προμήθεια σκυροδέματος , , , , Προμήθεια αδρανών υλικών , , , , Προμήθεια ασφαλτομίγματος , , ,25 0, Προμήθεια οικοδομικών υλικών , , , , Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων , ,00 0,00 0, Προμήθεια τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις ΤΚ Λιθίνου και Σακελαρικού δήμου Ζίτσας 0, ,00 0,00 0,00 Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών δήμου Ζίτσας 0, ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων , , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000, ,00 440,00 440, Λοιπές προμήθειες 1.000, ,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000, ,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΗΡ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) , , , ,29 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , Προμήθειες Παγίων , , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 2.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια Τοπογραφικών οργάνων 2.000, ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός , , , , Προμήθεια( Πινακίδων σήμανσης-στήλωνκαθρεπτών-κολονάκια-ορθοστάτες και λοιπού εξοπλισμού προστασίας και ενημέρωσης) , , , ,80 Προμήθεια ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου κλπ , ,00 0,00 0, Προμήθεια μηχανήματος (ελκυστήρα ) , ,00 0,00 0, Προμήθεια Γεφυροπλάστιγγας 0, ,00 0,00 0, Εργα , , , , Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου , , , , Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ , ,47 0,00 0, Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης ΤΔ Γαβρισιών 469,68 469,68 0,00 0, Διαμόρφωση υπογείου νέου Δημαρχείου του Δήμου Ζίτσας 2.443, ,79 0,00 0, Κατασκευή ( με προσθήκη ορόφου) δημαρχείου Δήμου Ζίτσας , ,00 0,00 0, Αντικατάσταση στέγης στο παλαιό Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ Χίνκας 0, ,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης , , , , Κατασκευή τμήματος διώρυγας αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Γκριμπόβου Δήμου Ζίτσας 2.733,81 371,79 0,00 0, Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων υδάτων στο γήπεδο ΔΚ Ελεούσας 0, , , , Κατασκευή - διαμόρφωση φρεατίων στην ΔΕ Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας. 0, ,00 0,00 0, Κατασκευή και συντήρηση ομβροδεξαμενών στη θέση Καστρί και στη θέση Λιβάδια ΤΚ Παλιουρής 3.000, ,00 0,00 0,00 Αποχέτευση ομβρίων υδάτων πλησίον της αποθήκης του Συν/μού ΤΚ Καρίτσας 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Αποκατάσταση - συντήρηση υδρομάστευσης ΤΚ Λιθίνου 3.000, ,00 0,00 0,00 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης προς τη θέση Δερβένια ΤΚ Πρωτόπαππας 3.200, ,00 0,00 0,00 Συντήρηση δεξαμενής ύδρευσης στη θέση Μπόλι ΤΚ Αετόπετρας 1.500, ,00 0,00 0,00

17 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή προς οικίες Χαλιάσου ΤΚ Βερενίκης , ,00 0,00 0, Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βερενίκης 7.200, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βροσίνας 7.200,00 0,00 0,00 0, Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γρανίτσας 3.500, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γρανιτσοπούλας 3.500, ,00 0,00 0, Κατασκευή ομβροδεξαμενής ΤΚ Δοβλας 3.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εκκλησσοχωρίου 5.000, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κουρέντων 5.200, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγίου Ιωάννη 3.000, ,00 0,00 0, Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων ΤΚ Αγίου Ιωάννη 3.000, ,00 0,00 0, Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην είσοδο του οικισμού ΤΚ Αναργύρων 1.500, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βρυσούλας 3.000, ,00 0,00 0, Κατασκευή ομβροδεξαμενής στην ΤΚ Βρυσούλας 3.000, ,00 0,00 0, Επισκευή του συλλέκτη νερού της δεξαμενής για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας στην ΤΚ Γιουργάνιστας 2.000, ,00 0,00 0, Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στη θέση Ράχη Βούτζη ΤΚ Γκριμπόβου , ,00 0,00 0, Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέου υδραγωγείου σε ψηλότερη θέση στην ΤΚ Πολυδώρου 7.200, ,00 0,00 0, Κατασκευή υδατόπυργου για ύδρευση ΤΚ Κάτω Λαψίστας 7.200, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο συνοικισμό Λυκοστάνης της ΤΚ Πολυλόφου 2.000, ,00 0,00 0, Κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχή της Π.Ε ΔΚ Ελεούσας , ,00 0,00 0, Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης σύνδεσης μεταξύ των δύο δεξαμενών ΤΚ Γιουργάνιστας 5.000, ,00 0,00 0, Αποχέτευση όμβριων υδάτων στην ΤΚ Λιγοψάς 3.000, ,00 0,00 0, Κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων ΤΚ Βουνοπλαγιάς 3.000, ,00 0,00 0, Διαμόρφωση χώρου πέριξ των γεωτρήσεων ΔΚ Ελεούσας 7.200,00 0,00 0,00 0, Επισκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Δοβλάς 0, , ,00 0, Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενής στην Τ.Κ Βουτσαρά του Δήμου Ζίτσας 0, ,00 0,00 0, Αποκατάσταση λειτουργίας, υδρομάστευσης - αντλιοστασίου Τ.Κ Βροσίνας 0, ,00 0,00 0, Κατασκευή φρεατίων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ Κληματιάς 0, ,00 0,00 0, Αξιοποίηση νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης (Γ4) ΔΚ Ελεούσας , ,34 0,00 0, Συμπληρωματικά έργα για τη λειτουργία του έργου "Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών" , ,29 0,00 0, Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη 2.181,43 0,00 0,00 0, Συντήρηση Δεξαμενών υδρευσης Δ.Ε Ζίτσας 7.200,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , , , Πλατείες πάρκα παιδότοποι , ,71 0,00 0,00

18 Έργα αναβάθμισης στην πλατεία Μακρυγιάννη (περιοχή Μάνδρα) Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας 2.383, ,71 0,00 0, Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή παιδικής χαράς ΤΚ Μεταμόρφωσης 3.000,00 0,00 0,00 0, Ανάπλαση κεντρικής πλατείας ΤΚ Δεσποτικού 7.200, ,00 0,00 0, Κατασκευή κεντρικής πλατείας έξω από το πολιτιστικό κέντρο, πλακόστρωση, καγκελοποιία, φωτισμός, και καλλωπισμός ΤΚ Ασφάκας 7.200, ,00 0,00 0, Οδοί - οδοστρώματα , , , , Διάνοιξη δρόμων - διαμόρφωση υποδομών περιοχής "Πλήχτρες" του Τ.Δ. Ελεούσας 1.049, ,59 0,00 0, Διάνοιξη υπολοιπομένων οδών επέκτασης σχεδίου Ελεούσας 2.200, ,00 0,00 0, Τσιμεντόστρωση ΤΔ Πρωτόπαππαςαπό οικία Σκίζα μέχρι οικία Τσινού 1.144,86 0,00 0,00 0, Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλογγο Κατσάμπα , ,59 0,00 0, Εσωτερική οδοποία Δήμου Μολοσσών (Β Φάση) , , , , Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού ΤΔ Πετσαλίου , ,03 0,00 0, Τσιμεντοστρώσεις οδών τοπικών κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας , ,68 0,00 0, Ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικών κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας , , , , Κατασκευή περιφερειακού δρόμου πυρασφάλειας στην Τ.Κ νεοχωρίου Δήμου Ζίτσας 1.000,00 0,00 0,00 0, Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε Εκάλης Δήμου Ζίτσας , ,00 0,00 0, Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε Ευρυμενών Δήμου Ζίτσας , ,00 0,00 0, Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε Ζίτσας Δήμου Ζίτσας , ,00 0,00 0, Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε Μολοσσών Δήμου Ζίτσας , , ,00 0, Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας , ,00 0,00 0, Ασφαλτόστρωση εντος οικισμού ΤΚ Άνω Λαψίστας 3.000, ,00 0,00 0, Τσιμεντόστρωση δρόμου ΤΚ Βατατάδων 3.000, ,00 0,00 0, Ασφαλτόστρωση οδών εντός οικισμού ΤΚ Γαβρισιών 3.000,00 0,00 0,00 0, Τσιμεντόστρωση Δημοτικών δρόμων ΤΚ Μεταμόρφωσης 3.000, ,00 0,00 0, Τσιμεντόστρωση οδού ΤΚ Λίθινου 2.000,00 0,00 0,00 0, Ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Πρωτόπαππας 4.200,00 0,00 0,00 0, Τσιμεντοστρώσεις εντός ΤΚ Δαφνοφύτου 3.000,00 0,00 0,00 0, Τσιμεντόστρωση δρόμων ΤΚ Αετόπετρας 2.000, ,00 0,00 0, Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού ΤΚ Βουτσαρά 7.200, ,00 0,00 0, Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και κατασκευή οδού εντός οικισμού ΤΚ Ριζού 3.500, ,00 0,00 0, Ασφαλτόστρωση οδών ΤΚ Βαγενητίου 3.000, ,00 0,00 0, Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού ΤΚ Κάτω Λαψίστας 7.200, ,00 0,00 0, Διάνοιξη οδών και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στην περιοχή Π.Ε ΔΚ Ελεούσας , ,00 0,00 0, Αποκατάσταση Δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Ζίτσας 0, ,00 0,00 0, Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εντός αναδασμού Λαψίστας 0, ,00 0,00 0, Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Ζίτσας 4.203, ,48 0,00 0,00

19 Εσωτερική οδοποιία και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην ΤΚ Δελβινακόπουλου και στον συνοικισμό Σπήλαιο της ΤΚ Δελβινακόπουλου 3.070, ,46 0,00 0, Πεζοδρόμια , ,00 0,00 0, Πεζοδρομήσεις από εκθετήριο Μαρμάρου έως τον κόμβο ΕΟ Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας ΤΔ Κληματιάς 4.785,80 0,00 0,00 0, Κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Ανδρούτσου και Σκουφά προς το νέο Δημοτικό Σχολείο ΔΚ Ελεούσας 7.200, ,00 0,00 0, Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσεως , , , , Επέκταση - Μετατόποιση Δικτύου ΦΟΠ ΔΕ Πασσαρώνος , , , , Επέκταση - Μετατόποιση Δικτύου ΦΟΠ ΔΕ Μολοσσών 5.000, , , , Επέκταση - Μετατόποιση Δικτύου ΦΟΠ ΔΕ Ζίτσας 5.000, ,00 290,71 290,71 Επέκταση - Μετατόποιση Δικτύου ΦΟΠ ΔΕ Ευρυμενών 5.000, ,00 0,00 0, Επέκταση - Μετατόποιση Δικτύου ΦΟΠ ΔΕ Εκάλης 5.000, ,00 0,00 0, Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Ζίτσας 6.300, ,00 0,00 0, Ηλεκτροφωτισμός στην ΤΚ Λοφίσκου 3.600, ,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , , , Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου κέντρου κοινωνικής πρόνοιας (Ιδρύματος Αυτιστικών ατόμων Ελένης Γύρα) 3.106, ,38 0,00 0, Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο Τ.Δ. Άνω Λαψίστας 4.150, ,62 0,00 0, Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΔ Ασφάκας , , , , Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΔ Μεταμόρφωσης 6.496, ,44 0,00 0, Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας , ,18 0,00 0, Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων , ,02 0,00 0, Ανάπλαση αύλειου χώρου Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου 5.948, ,54 0,00 0, Ανάπλαση Δημοτικού Νερόμυλου στο ΤΔ Δεσποτικού 7.096, ,70 0,00 0, Βελτίωση και διαμόρφωση νεκροταφείου στον Αγ. Χαράλαμπο στην ΤΚ Πολυδώρου 0,00 630,00 0,00 0, Αποκατάσταση Γυμνασίου Ελεούσας , ,00 0,00 0, Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Ραιδιώτισας Βροσύνας , ,00 0,00 0, Σιδηροκατασκευή υποβοήθησης ανάβασης και κατάβασης σε δρόμους εντός οικισμού ΤΚ Βλαχάτανου 3.000, ,00 0,00 0, Ανάπλαση - ηλεκτροδότηση πλατείας παλαιού Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Βασιλόπουλο 3.000, ,00 0,00 0, Περίφραξη νεκροταφείου ΤΚ Ραδοβιζίου 2.000, ,00 0,00 0, Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ΤΚ Κληματιάς 7.200,00 0,00 0,00 0, Σιδηροκατασκευή από προστατευτικό κιγκλίδωμα με κάγκελα (από οικία Βασιλείου έως οικία Παππαιωάννου )ΤΚ Πολυλόφου 2.000, ,00 0,00 0, Ανάπλαση εισόδου οικισμού ΤΚ Άνω Λαψίστας 2.000, ,00 0,00 0, Αποκατάσταση - Διαμόρφωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ΤΚ Πρωτόπαππας 0, ,00 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , ,13 0,00

20 Αποκατάσταση κοινοτικού γραφείου και ιατρείου Τ.Κ. Βλαχατάνου 4.554, ,98 0,00 0, Αποκατάσταση κτιρίου Διχουνίου - Ραδοβιζίου , , ,13 0, Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Πετσαλίου 3.000,00 0,00 0,00 0, Επισκευή στέγης και συντήρηση εσωτερικών χώρων Δημοτικού σχολείου ΤΚ Καρίτσας 2.000,00 0,00 0,00 0, Εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο ιατρείο και το κοιν. γραφείο ΤΚ Καρίτσας 2.000,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση στέγης πρώην Δημοτικού σχολείου Κάτω Ζαλόγγου 2.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση εσωτερικών χώρων σχολείου ΤΚ Αναργύρων 1.500, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου οικισμού Ζόργιανης ΤΚ Χίνκας 2.500,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση κοινοτικού γραφείου και αντικατάσταση παραθύρων της ΤΚ Δεσποτικού 2.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση σχολικού κτιρίου, αλλαγή στέγης και επισκευή κτιρίου στην ΤΚ Δοβλάς 2.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση σχολικού κτιρίου, αλλαγή στέγης και επισκευή κτιρίου στον οικισμό Φτέρη ΤΚ Δοβλάς 2.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση παλαιού κοινοτικού καταστήματος (γραφείο) ΤΚ Καλοχωρίου 2.000, ,00 0,00 0, Περίφραξη σχολείου και επισκευή γραφείου - Ιατρείου ΤΚ Γραμμένου 3.500, ,00 0,00 0, Κατασκευή στέγης στο Πνευματικό κέντρο ΤΚ Λύγγου 2.800, ,00 0,00 0, Επισκευή στέγης Δημοτικού σχολείου ΤΚ Νεοχωρίου 1.800, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση στέγης του Δημοτικού σχολείου και εργασίες συντήρησης κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Περάτης 2.500, ,00 0,00 0, Συντήρηση κοινοτικού γραφείου ΤΚ Πετραλώνων 2.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Κ.Ε.Π ΤΚ Βουνοπλαγιάς 2.000, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ Λιγοψάς 0, , ,00 0, Τοποθέτηση κουφωμάτων PVC σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ Δαφνοφύτου 0, ,00 0,00 0, Μερική αντικατάσταση στέγης του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ Μεγ. Γαρδικίου του Δήμου Ζίτσας 0, , ,00 0, Επεμβάσεις στους παιδικούς σταθμούς της Δ.Κ Ελεούσας & των Τ.Κ Ζίτσας, Βουνοπλαγιάς & Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας 0, ,00 0,00 0, Ανακατασκευή WC στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Κληματιάς και διαμόρφωση της περίφραξης 0, ,00 0,00 0, Ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Γρανίτσας 9.300, ,00 0,00 0, Πλατείες πάρκα παιδότοποι , , ,00 0, Ανάπλαση κεντρικής πλατείας ΤΚ Καρίτσας 6.000,00 0,00 0,00 0, Ανάπλαση κεντρικής πλατείας ΤΚ Λίθινου 3.500,00 0,00 0,00 0, Αντικατάσταση παιδικών χαρών Άνω και κάτω Αετόπετρας 3.000, ,00 0,00 0, Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ Βασιλόπουλο του Δήμου Ζίτσας 0, , ,00 0, Διαμόρφωση κάτω πλατείας ΤΚ Καρίτσας 0, ,00 0,00 0, Οδοί - οδοστρώματα , , , , Κατασκευή αύλακα διευθέτησης όμβριων υδάτων για προστασία του Θεογέφυρου και του δρόμου , , , , Συντήρηση της ασφαλτόστρωσης δρόμων εντός του οικισμού Καστρί της ΤΚ Βασιλόπουλο 2.000, ,00 0,00 0, Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού ΤΚ Ράικου 3.000, ,00 0,00 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6-7-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1074 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/03/2017 έως 31/03/2017 Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 2017 17/02/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ ΝΠΔΔ Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΥΚΠΑΑΠ Δ. Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Προηγ. Οικ. Έτους Ενταλθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 4/7/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1552 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΕΩΣ

ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 22-2-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4324/7-9-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 3371 Τμήμα: Οικονομικού προγραμματισμού και Λογιστηρίου Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Λογαριασμού Οικονομικό Έτος: Ημ/νία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 07.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 891 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5084 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:8-4- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 98.809,84 86.686,48 2.742,22 0112 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ: X ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 10 Ιουλίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλίμου 20/11/2014

Δήμος Αλίμου 20/11/2014 Δήμος Αλίμου 20/11/2014 Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2014) Οικ. έτος 2015 Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2014 Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2014 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 31/10/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:13510 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛ. Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Έτος:2015 Aριθμ πρωτ.906 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ Κωδικός Προϋπολογισθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20 Ιουλίου 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1157 ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα 00

Διαβάστε περισσότερα

1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 262,00 262,00

1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 262,00 262,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-5-2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.580 ΝΠ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΝΠ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 05/04/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:3619 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2018 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015 Περίοδος αναφοράς: Αρ πρωτοκ 1572 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ 50000,00 47096,08 46550,08

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 Ημερομηνία:12/06/2017 Αρ. Πρωτ.272

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Δ.Σ.282/19-12-2016. ΕΓΚΡΙΣΗ: Αρ.πρωτ.29809+29597/23-01-2014 ΑΔΑ : 6ΟΔΧΟΡ1Υ-ΙΜΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος) ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 220.000,00 220.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 2 από 239 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν. ΧΑΝΙΑ 22/05/2015 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28808 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.:742/7-6-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2017 15/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2014 10/03/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 34.410.392,52 13.552.872,88 22.525.684,00 34.214.181,07 0,00 0,00 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.838.327,55 4.415.710,99 7.784.394,15 14.647.549,79 0,00 0,00 02.00.6

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 79 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.617.465,00 39.936,15 39.936,15 01

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών 1.130.001

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ Άλιμος 15-02-2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Αριθ.πρωτ.: 281 Εκτέλεση προϋπ/σμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονομικό Έτος: 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μαρτίου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μαρτίου 2016 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μαρτίου 2016 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισ μός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.617.465,00 692.968,65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/08/2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Οικονομικό Έτος: Ημερομηνία: Αρ. Πρωτ. : 2016 25/10/2016 30414 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 15 Ν. 4305/2014) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα