ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗ Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Λαζαρίδης Ιωάννης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον Καθηγητή κ. Λαζαρίδη Ιωάννη, πρόεδρο του Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική, πρωτίστως για την τιμή που μου έκανε να με επιλέξει ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του εν λόγω προγράμματος, αλλά και για την πολύτιμη βοήθειά του, ως επιβλέποντας καθηγητής, στην εκπόνηση της παρούσης διπλωματικής εργασίας. Η καθοδήγησή του καθ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης ανάλυσης υπήρξε καίρια και απολύτως εύστοχη. Επιπλέον, ευχαριστώ θερμά τα μέλη της επιβλέπουσας επιτροπής, Καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κ. Νούλα Αθανάσιο και το Λέκτορα κ. Λιβάνη Ευστράτιο, καθώς επίσης και όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος για τις πολύτιμες γνώσεις που μου μετέδωσαν, αλλά και για τη συμπαράστασή τους και τις χρήσιμες συμβουλές τους για την ολοκλήρωση της προσπάθειάς μου. Ευγνώμων είμαι απέναντι στην οικογένειά μου για την αγάπη, την παρότρυνση και την αμέριστη συμπαράστασή τους καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Θα ήθελα, τέλος, να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους με υποστήριξαν και με βοήθησαν για την περάτωση της διπλωματικής μου εργασίας. ii

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα έχει δεχθεί σημαντικές αναδιαμορφώσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αναλυτικότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι τράπεζες ήλθαν αντιμέτωπες με υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, αυξημένα επιτόκια, χαμηλό κύκλο μετρητών και μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα. Επόμενο ήταν να ακολουθήσει μια περίοδος ζωτικών αλλαγών, με τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα να δίνει τη θέση του σε μια πιο σύγχρονη μορφή, προσφέροντας, πλέον, πιο ανταγωνιστικά και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η ικανότητα μιας οικονομίας να καινοτομεί αποτέλεσε στην ουσία μηχανισμό βελτίωσης και ανάπτυξης. Από τα μέσα του 1990, ένας μεγάλος αριθμός συγχωνεύσεων και εξαγορών πραγματοποιήθηκε από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη διεθνή εξάπλωση των τραπεζικών τους δραστηριοτήτων. Η στρατηγική των συγχωνεύσεων και εξαγορών αποτελεί μια τεχνική επένδυσης σε χώρες με φθηνά εργατικά χέρια ή περιοχές με ανεκμετάλλευτους πόρους (market niches). Η θέση της χώρας μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επιτρέπει να επεκταθεί τόσο προς δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όσο και προς νοτιοανατολικές χώρες, όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται στις εν λόγω χώρες αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Κύριος σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της πολιτικής των συγχωνεύσεων και εξαγορών σαν τρόπο ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης μιας επιχειρηματικής οντότητας, και κυρίως ενός τραπεζικού ιδρύματος, καθώς η απελευθέρωση και ενοποίηση των αγορών, αλλά και η αλματώδης ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα, γιγάντωσαν το ενδιαφέρον γύρω από την υπό εξέταση τεχνική ανάπτυξης. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ανάλυσης επιμερίζεται σε τρεις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα προσεγγίζεται θεωρητικά η στρατηγική των Σ & Ε, με τη βοήθεια βασικών εννοιών και ορισμών που σχετίζονται με αυτή και τη διάκριση των ειδών συνένωσης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα κύματα Σ & Ε που έχουν παρατηρηθεί στο διάβα των δεκαετιών, αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη πολιτική. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο iii

4 ελληνικός τραπεζικός τομέας και οι εξελίξεις που σημειώνονται σε αυτόν. Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής στις τράπεζες, οι λόγοι που ωθούν σε αυτήν, οι παράγοντες που συνεπάγονται την επιτυχία της ή μη, και αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής ενός τραπεζικού ιδρύματος για τη συμμετοχή του σε Σ & Ε και οι μέθοδοι αξιολόγησής τους. Τέλος, στην τρίτη ενότητα μελετάται η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, από άποψη κερδοφορίας, αποτελεσματικότητας και κινδύνου. Παράλληλα, υποθέτονται τα σενάρια συνένωσής της με άλλη μεγάλη εμπορική τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και με μικρομεσαίο τραπεζικό ίδρυμα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, και ελέγχεται η πορεία των δεικτών αποδοτικότητας και κερδοφορίας στις περιπτώσεις των επικείμενων συνεργασιών. Ο υπολογισμός των δεικτών αποδοτικότητας και κερδοφορίας έγινε με τη χρήση των δημοσιευμένων οικονομικών μεγεθών των εξεταζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων, ενώ η ανάλυση αποτελεσματικότητας πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της «Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων Data Envelopment Analysis DEA». Όσον αφορά τον υπολογισμό της ζημίας (VaR), που αναμένεται να επωμιστεί ένας επενδυτής σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης, χρησιμοποιήθηκε το πακέτο E-Views, με το οποίο έγιναν χρήσιμοι οικονομετρικοί έλεγχοι για την πορεία των αποδόσεων των μετοχών των υπό εξέταση τραπεζών - υπαρχουσών και υποθετικών. iv

5 ABSTRACT The Greek banking sector has received major remodeling during the last twenty years. Specifically, in early 90's, the banks dealt with high inflation and interest rates, low money circulation and reduced investment activity. As a result, a period of critical changes took place and the traditional banking sector has converted to a more contemporary form, offering competitive and innovative products and services. The ability of an economy to innovate was a mechanism of improving and developing. Since mid 90s, a large number of mergers and acquisitions have been accomplished by Greek banks, strengthening the international expansion of banking activities. Mergers and acquisitions are an investment strategy that is carried out in countries with cheap labor or areas with untapped resources (market niches). The position of our country within the European Union, gives us the opportunity to expand either in Western European countries, like Bulgaria and Romania, or in southeastern countries, such as Turkey and Egypt. The interest for these countries and the investments made in them are increasing rapidly in recent years, noting satisfactory and encouraging results. The main purpose of this thesis is to present the policy of mergers and acquisitions as a way of strengthening the competitive position of a business entity, and particularly of a bank, as the liberalization and integration of markets and the rapid development of technology explicate the burgeoning loyalty in the concerned technique. The content of the analysis is divided into three sections. The first section approaches theoretically the strategy of M&A, using basic notions and definitions associated with it, and distinguish its types. In addition, in this part, M&A waves over the course of decades are referred, as well as the legislative framework for this policy. Then, the Greek banking sector and its trends and developments are examined. Moreover, the advantages and disadvantages of the technique, the motives, and the factors that lead to success or failure are analyzed, and simultaneously the criteria for selecting a bank to participate in M&A and the evaluation methods of M&A are listed. Finally, the third section studies the National Bank of Greece (NBG), in terms of profitability, efficiency and risk. At the same time, M&A scenarios are assumed for NBG with another large commercial bank, Piraeus Bank, and a compact bank, v

6 Hellenic Postbank, analyzing the performance of the examined indicators in cases of the imminent collaborations. The calculation of efficiency and profitability indicators was made using the published financial data of the banks that are examined, while the efficacy analysis conducted with the help of Data Envelopment Analysis DEA. The loss (VaR) expected to bear an investor in a given period for a certain confidence level, is calculated through a statistical package, called E-Views, which evaluates useful econometric tests for the progress of stock returns. vi

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες ii Περίληψη iii Abstract v Κατάλογος Πινάκων ix Κατάλογος Διαγραμμάτων xi ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Συγχωνεύσεις και τις Εξαγορές (Σ & Ε) Βασικές έννοιες 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Αξιολόγηση των Σ & Ε Διατύπωση ορισμών και εννοιών σχετιζόμενες με τις Σ & Ε Εναλλακτικές στρατηγικές επέκτασης των επιχειρήσεων Στρατηγικές Αποφυγής των Σ & Ε Είδη Συγχωνεύσεων και Εξαγορών Κεφάλαιο 2: Βασικά στοιχεία για τις Συγχωνεύσεις και τις Εξαγορές 2.1 Ανάλυση και κατηγοριοποίηση των κυμάτων Σ & Ε Νομοθετικό πλαίσιο - Νομοθετικές ρυθμίσεις Ευρωπαϊκό Νομικό πλαίσιο Ελληνικό νομικό πλαίσιο Νομολογία στον τραπεζικό τομέα και οι φορείς εποπτείας ΜΕΡΟΣ Β : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 3: Ο ελληνικός Τραπεζικός Κλάδος 3.1 Η δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, Πορεία και Εξέλιξη Οι λόγοι επιλογής της τεχνικής των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών vii

8 3.3 Πορεία των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στον Τραπεζικό Τομέα Η περίπτωση των Σ & Ε στην Ελλάδα Η ανάπτυξη και πορεία των Σ & Ε σε παγκόσμιο επίπεδο Κεφάλαιο 4: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον τραπεζικό τομέα 4.1 Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα και Κίνδυνοι των Σ & Ε Καθοριστικοί παράμετροι για την επιτυχία και την αποτυχία των Σ & Ε Κριτήρια επιλογής μιας τράπεζας για τη συμμετοχή της σε Σ & Ε Μέθοδοι αξιολόγησης των Σ & Ε ΜΕΡΟΣ Γ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κεφάλαιο 5: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 5.1 Γενικά Στοιχεία για την Ιστορία και την Πορεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Ανάλυση κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας των τραπεζών Εμπειρική Μελέτη Ανάλυση των Δεδομένων Ανάλυση αποτελεσματικότητας: Η περίπτωση της DEA Ανάλυση κερδοφορίας: χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω Αριθμοδεικτών Οικονομετρικοί Έλεγχοι και Υπολογισμός του Κινδύνου (VaR) των εξεταζόμενων τραπεζών ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ viii

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1.2 α: Ενοποίηση δύο επιχειρήσεων Πίνακας 1.2 β: Η περίπτωση της Εξαγοράς Πίνακας 1.2 γ: Στρατηγικές Ανάπτυξης Επέκτασης Επιχειρήσεων Πίνακας 2.1 α: Τα 5 συγχωνευτικά / εξαγοραστικά κύματα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ Πίνακας 2.1 β: Οι κυρίαρχοι κλάδοι ανά δεκαετία Πίνακας 3.1 α: Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. για τη διετία Πίνακας 3.1 β: Λοιπές εταιρίες του τραπεζικού συστήματος Πίνακας 3.1 γ: Καταστήματα τραπεζών ( ) Πίνακας 3.2: Διαθέσιμα στοιχεία Πριν και Μετά τη Σ&Ε Πίνακας 3.3.1: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές ελληνικών τραπεζών Πίνακας 3.3.2: Εξάπλωση των τραπεζικών ιδρυμάτων εκτός εθνικών συνόρων Πίνακας 4.1: Τα αποτελέσματα των Σ & Ε βάσει του χρονικού ορίζοντα Πίνακας 5.1 α: Ενοποιούμενες εταιρίες Πίνακας 5.1 β: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Πίνακας α: Ορισμός εξεταζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων Πίνακας β: Υπολογισμός του δείκτη THETA Πίνακας γ: Συνδυασμοί Κερδοφορίας Αποτελεσματικότητας Πίνακας α: Βασικά μεγέθη της ΕΤΕ Πίνακας β: Βασικά μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς Πίνακας γ: Βασικά μεγέθη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Πίνακας δ: Βασικά μεγέθη της ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μετά τη συγχώνευση Πίνακας ε: Βασικά μεγέθη της ΕΤΕ ΤΤ μετά τη συγχώνευση Πίνακας στ: Υπολογισμός του δείκτη ROE Πίνακας ζ: Υπολογισμός του δείκτη ROA Πίνακας η: Υπολογισμός του δείκτη NIM Πίνακας θ: Υπολογισμός του δείκτη Δ.Π.Κ Πίνακας ι: Υπολογισμός του δείκτη Δ.Ε.Ε Πίνακας ια: Υπολογισμός του δείκτη Δ.Χ.Μ Πίνακας ιβ: Υπολογισμός του δείκτη Σ.Λ.Α.Τ ix

10 Πίνακας ιγ: Υπολογισμός του δείκτη EPS Πίνακας ιδ: Υπολογισμός του δείκτη Ρ/Ε Πίνακας α: Έλεγχος Στασιμότητας των αποδόσεων (ΕΤΕ) Πίνακας β: Έλεγχος Στασιμότητας των αποδόσεων (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Πίνακας γ: Έλεγχος Στασιμότητας των αποδόσεων (ΤΤ) Πίνακας δ: Έλεγχος Στασιμότητας των αποδόσεων (ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Πίνακας ε: Έλεγχος Στασιμότητας των αποδόσεων (ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Πίνακας στ: Έλεγχος Στασιμότητας των αποδόσεων (ΕΤΕ ΤΤ) Πίνακας ζ: Έλεγχος Στασιμότητας των αποδόσεων (ΕΤΕ ΤΤ) Πίνακας η: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων Kurtosis/Skewness Πίνακας θ: Συντελεστής beta ΕΤΕ Πίνακας ι: Συντελεστής beta ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πίνακας ια: Συντελεστής beta ΤΤ Πίνακας ιβ: Συντελεστής beta ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (50%-50%) Πίνακας ιγ: Συντελεστής beta ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (70%-30%) Πίνακας ιδ: Συντελεστής beta ΕΤΕ ΤΤ (50%-50%) Πίνακας ιε: Συντελεστής beta ΕΤΕ ΤΤ (70%-30%) Πίνακας ιστ: Συγκεντρωτικός πίνακας συντελεστών Beta Πίνακας ιζ: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπολογισμού VaR x

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα α: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην ΕΕ Διάγραμμα β: Αξία Σ & Ε παγκοσμίως σε τρις δολ. ( ) Διάγραμμα 4.2 α: Ποσοστά επιτυχημένων Αποτυχημένων Σ & Ε Διάγραμμα 5.1: Διαχρονική εξέλιξη ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΕ Διάγραμμα 5.2 α: Εισροές / Εκροές της μεθόδου DEA Διάγραμμα α: Αριθμητικός Μέσος ROE Διάγραμμα β: Μέσος ROE Πενταετίας Διάγραμμα γ: Αριθμητικός Μέσος ROΑ Διάγραμμα δ: Μέσος ROA Πενταετίας Διάγραμμα ε: Αριθμητικός Μέσος ΝΙΜ Διάγραμμα στ: Αριθμητικός Μέσος Δ.Π.Κ Διάγραμμα ζ: Μέσος Δ.Ε.Ε Πενταετίας Διάγραμμα η: Αριθμητικός Μέσος Δ.Ε.Ε Διάγραμμα θ: Αριθμητικός Μέσος Δ.Χ.Μ Διάγραμμα ι: Μέσος Δ.Χ.Μ Πενταετίας Διάγραμμα ια: Αριθμητικός Μέσος του δείκτη Σ.Λ.Α.Τ Διάγραμμα ιβ: Αριθμητικός Μέσος του δείκτη EPS Διάγραμμα ιγ: Αριθμητικός Μέσος του δείκτη Ρ/Ε Διάγραμμα ιδ: Διαχρονική πορεία της τιμής της μετοχής της ΕΤΕ Διάγραμμα ιε: Διαχρονική πορεία της τιμής της μετοχής της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διάγραμμα ιστ: Διαχρονική πορεία της τιμής της μετοχής του ΤΤ Διάγραμμα α: Διαχρονική πορεία της μετοχής της ΕΤΕ Διάγραμμα β: Έλεγχος κανονικότητας (ΕΤΕ) Διάγραμμα γ: Quantile Quantile Έλεγχος Ουρών Κατανομής (ΕΤΕ) Διάγραμμα δ: Διαχρονική πορεία της μετοχής της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διάγραμμα ε: Έλεγχος Κανονικότητας (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Διάγραμμα στ: Quantile Quantile Έλεγχος Ουρών Κατανομής (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Διάγραμμα ζ: Διαχρονική πορεία της μετοχής του ΤΤ Διάγραμμα η: Συγκριτική απεικόνιση της πορείας των αποδόσεων xi

12 Διάγραμμα θ: Έλεγχος Κανονικότητας (ΤΤ) Διάγραμμα ι: Quantile Quantile Έλεγχος Ουρών Κατανομής (ΤΤ) Διάγραμμα ια: Διαχρονική πορεία της μετοχής της ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διάγραμμα ιβ: Έλεγχος Κανονικότητας (ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Διάγραμμα ιγ: Quantile Quantile Έλεγχος Ουρών Κατανομής (ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Διάγραμμα ιδ: Διαχρονική πορεία της μετοχής της ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διάγραμμα ιε: Έλεγχος κανονικότητας (ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Διάγραμμα ιστ: Quantile Quantile Έλεγχος Ουρών Κατανομής (ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Διάγραμμα ιζ: Διαχρονική πορεία της μετοχής της ΕΤΕ ΤΤ Διάγραμμα ιη: Έλεγχος Κανονικότητας (ΕΤΕ ΤΤ) Διάγραμμα ιθ: Quantile Quantile Έλεγχος Ουρών Κατανομής (ΕΤΕ ΤΤ) Διάγραμμα κ: Διαχρονική πορεία της μετοχής της ΕΤΕ ΤΤ Διάγραμμα κα: Έλεγχος Κανονικότητας (ΕΤΕ ΤΤ) Διάγραμμα κβ: Quantile Quantile Έλεγχος Ουρών Κατανομής (ΕΤΕ ΤΤ) xii

13 ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ (Σ & Ε) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Αξιολόγηση των Σ & Ε Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε από τα μέσα του 2008 έχει οδηγήσει σε οικονομικά αδιέξοδα σχεδόν κάθε χώρα σε κάθε ήπειρο, και σε μεγαλύτερο βαθμό τις χώρες της Ευρώπης. Το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως ωθούν κάθε επιχείρηση ή οργανισμό στην υιοθέτηση νέων στρατηγικών, στον επαναπροσδιορισμό των στόχων της / του, των έργων και των επενδύσεων της / του, στην αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, σε νέες συνεργασίες και γενικότερα στη διεθνοποίησή της /του. Η νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία χαρακτηρίζεται από ταχύτατες εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού και απαιτούν από τις επιχειρήσεις ορθολογικές και καινοτόμες αντιδράσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αναλυτικότερα, η επιβίωση και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές συνδέονται άρρηκτα με την επένδυση στην ποιότητα, τη διαφοροποίηση, τις στρατηγικές συμμαχίες, την υιοθέτηση καινούργιων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής, αλλά και με την έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Σημαντικός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες επιλέγουν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ & Ε) προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση και ενδεχομένως να αυξήσουν τη μονοπωλιακή τους δύναμη, μπροστά στις - 1 -

14 προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και του διεθνούς ανταγωνισμού. 1 Η ένταση της στρατηγικής των συγχωνεύσεων και των εξαγορών αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των σύγχρονων αγορών σε μια περίοδο πρωτοφανούς έξαρσης των συγκεντρώσεων κεφαλαίου. Τα τελευταία δέκα χρόνια η παγκόσμια οικονομία γνώρισε ένα σημαντικό κύμα επιχειρηματικών αναδιοργανώσεων, κυρίως μέσω της συγκεκριμένης τεχνικής. Επόμενο ήταν η έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα να δημιουργήσει ποικίλα ερωτήματα, όπως: «Ποιός είναι ο λόγος για τον οποίον πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και γενικότερα χρηματοοικονομικών οργανισμών; Δημιουργείται πρόσθετη αξία από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές ή όχι; Ποιά η επίδραση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς στην τιμή της μετοχής της αγοράζουσας ή της αγοραζόμενης επιχείρησης; Ποια είναι η αξία των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων; Ποια είναι η τιμή στην οποία θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις; Ποιες ενέργειες θα μπορούσε να κάνει προ της συγχώνευσης, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αγοραστών και η αγοραία αξία της; Είναι σκόπιμο να πωληθεί μια επιχείρηση έτσι όπως είναι; Πως διαμορφώνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά τη συγχώνευση ή εξαγορά; Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις του ανταγωνισμού, και του κράτους σε μια σημαντική εξαγορά ή συγχώνευση;» 2. Τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα που εμφανίζουν οι Σ & Ε, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, η δημιουργία επιπρόσθετης αξίας, η εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, οι just in time παραλαβές και παραδόσεις προϊόντων, αλλά και η αύξηση της απόδοσης των επιχειρήσεων, αποτελούν συγχρόνως και τους λόγους για τη δημιουργία καρποφόρων συνθηκών στην τοπική και διεθνή αγορά, συμβάλλοντας κατ επέκταση στην ενδυνάμωση της διεθνούς οικονομίας από άποψη αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Το φαινόμενο των Σ & Ε συνδέεται με σοβαρές εξελίξεις στην απασχόληση και στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Εντούτοις, οι Σ & Ε δεν συνεπάγονται βέβαιη επιτυχία στην αγορά των επιχειρήσεων, γι αυτό θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει του τελικού αποτελέσματος. Συχνά συμβαίνει οι αρχικές προβλέψεις να μην εκπληρώνονται, να εντοπίζονται 1 Μελά Κ. (1999), «Παγκοσμιοποίηση: η νέα φάση διεθνοποίησης του κεφαλαίου, μύθοι και πραγματικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Εξάντας 2 Barrie Pearson of Livingstone Fisher Plc (1999), Successful Acquisition of Unquoted Companies, Fourth Edition, Gower in association with the Chartened Institute of Management Accountants, pp

15 αρνητικές επιπτώσεις στους μετόχους των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων, να μειώνεται ο ανταγωνισμός, να δημιουργείται μια ολιγοπωλιακή εικόνα της οικονομίας με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ιδιαίτερα ο καταναλωτής. Στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία πραγματοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ο μικρός, όμως, αριθμός εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ συναρτήσει με τη μετοχική σύνθεση των επιχειρήσεων (οικογενειακές και κρατικές επιχειρήσεις) παρεμπόδισαν τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς Σ & Ε. Ωστόσο, έντονο είναι το ενδιαφέρον γύρω από τις αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η ελληνική, σχετικά με το τι αναμένεται να εντοπίσει κανείς σε αυτές. Αναλυτικότερα, σε χώρες με ασθενή αγορά επιχειρηματικών μεταβολών ο ανταγωνισμός δεν είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα να αποκομίζουν κέρδη τόσο οι αγοραζόμενες όσο και οι αγοράζουσες επιχειρήσεις. Οι Σ & Ε απέκτησαν τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερη σημασία για την εγχώρια οικονομία, και η ανάλυσή τους παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ενώ η αύξηση των μετοχών και οι εντυπωσιακές απομειώσεις των κεφαλαιοποιήσεων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο τραπεζών, μπορούν να αυξήσουν την ένταση για Σ & Ε. 3 Εμφανέστατη είναι η τάση για τη συγκεκριμένη τεχνική στον τραπεζικό κλάδο, ιδίως στις αναπτυγμένες χώρες, τάση που οφείλεται στη μείωση του προσωπικού των τραπεζών με διατήρηση στοιχείων κόστους, τη βελτιστοποίηση του κόστους, την αυξημένη αγοραστική δύναμη, τη διασπορά κινδύνου, αλλά και θέματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση. Η πολιτική των Σ & Ε γίνεται ακόμη πιο ελκυστική λόγω της απελευθέρωσης και ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών, την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ενίσχυση παρακολούθησης των τραπεζικών συστημάτων. Οι συμφωνίες συνεργασίας προκαλούν μεταβολές στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, αλλαγές οι οποίες πρόκειται να επηρεάσουν διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η πλειοψηφία των ελληνικών τραπεζών αποτέλεσαν τις πλέον κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις με σημαντική αύξηση των κερδών τους από οικονομική χρήση σε οικονομική χρήση. Απόρροια αυτού ήταν η επίτευξη νέων στρατηγικών συμμαχιών με επενδύσεις σε ξένες χώρες και κυρίως της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συνεπώς, η πλειοψηφία των Σ & Ε εντοπίζονται στις βαλκανικές χώρες, καθιστώντας αντιληπτή τη διείσδυση του ελληνικού τραπεζικού 3 Eccles R.G. & Lanes K. Wilson (1999), Are you playing too much for that Acquisition?, Harvard Business Review, pp

16 συστήματος στη βαλκανική ενδοχώρα (Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία, και τα τελευταία έτη στην Τουρκία). Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του θεσμού των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στις επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα, και η ολοκληρωμένη προσέγγισή του από άποψη νομική, λογιστική, αποδοτικότητας, αποτίμησης των επιχειρήσεων και στρατηγικών. Εξετάζονται, αρχικά, οι διαδικασίες Σ & Ε, τα είδη τους, τα κίνητρα που οδηγούν σε αυτές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και το νομοθετικό πλαίσιο που τις πλαισιώνει, και στη συνέχεια, ακολουθεί μια ανάλυση της ανάπτυξης και πορείας της τεχνικής στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο, και γίνεται μια διεξοδική μελέτη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και εξέταση των παραπάνω συμμαχιών σε αυτόν. Η τελευταία ενότητα της εργασίας επικεντρώνεται σε μια εμπειρική μελέτη για την περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, προκειμένου να αποδειχθούν στην πράξη οι θεωρητικές προσεγγίσεις που προαναφέρθηκαν και αναλύθηκαν. 1.2 Διατύπωση Ορισμών και Εννοιών σχετιζόμενες με τις Σ & Ε 4,5 - Εναλλακτικές στρατηγικές επέκτασης των επιχειρήσεων - Στρατηγικές αποφυγής των Σ & Ε Μια επιχείρηση δύναται να αναπτυχθεί εσωτερικά (ο οργανικός τρόπος), επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες τοπικά ή παγκοσμίως, αλλά και εξωτερικά μέσω απόκτησης μεριδίων, συγχωνεύσεων, εξαγορών ή στρατηγικών συμμαχιών. Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στην εξωτερική ανάπτυξη της επιχείρησης και σε όλες τις αξιολογήσεις που πρέπει να γίνουν για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας επεκτατικής ενέργειας. Συχνά οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε εξωτερικές επεκτάσεις εξαγοράζοντας μια συγκεκριμένη λειτουργική μονάδα μιας άλλης επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πωλητής ευελπιστεί πως η αξία της επιχείρησης θα αυξηθεί από τη μετατροπή της λειτουργικής μονάδας σε μετρητά ή σε κάποιο περισσότερο 4 Reuters (1982), Glossary of International Economic and Financial Terms 5 Λεξικό Collins (2001), «Λεξικό όρων Οικονομίας και Διοίκησης», Εκδόσεις Ι. Φλώρος - 4 -

17 παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο. Η πώληση περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κάτω από αυστηρή νομοθεσία ονομάζεται εκποίηση (divestiture). Η εκποίηση συνεπάγεται σημαντικά θετικά στοιχεία, όπως τη δημιουργία μετρητών για την επέκταση άλλων παραγωγικών γραμμών, την απομάκρυνση μιας ανεπαρκούς πραγματοποιούμενης λειτουργίας, τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης ή τον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας με συνάφεια προς τους στρατηγικούς της σκοπούς. Ο συνασπισμός των επιχειρήσεων με σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού (business combination) αναφέρεται στη συγχώνευση, στην εξαγορά, στην αναδιοργάνωση ή στην εξυγίανση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, με σκοπό τη δημιουργία μιας άλλης επιχειρηματικής οντότητας. Κατά την ευρύτερη έννοια, η επιχειρηματική αναδόμηση (corporate restructuring) αναφέρεται σε δραστηριότητες που εμπερικλείουν επέκταση ή σμίκρυνση των λειτουργιών μιας επιχείρησης ή μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία ή στη χρηματοοικονομική δομή της 6. Συνηθέστερες μορφές επιχειρηματικής αναδόμησης αποτελούν οι συγχωνεύσεις, οι εσωτερικές εξαγορές (LBOs - Leveraged Buyouts) και οι αναγκαστικές εκχωρήσεις (divestitures). Αναλυτικότερα, κατά τη συγχώνευση (merger)- «συνένωση συμφερόντων» δύο επιχειρήσεις συμφωνούν να ενοποιήσουν τις λειτουργίες τους σε μια σχετικά ισάξια βάση και να δημιουργήσουν μια επιχείρηση η οποία θα διατηρεί την ταυτότητα μίας εκ των αρχικών 7. Οι αρχικές επιχειρήσεις, διαθέτοντας τους πόρους και τις ικανότητες, είναι σε θέση να επιτύχουν τη δημιουργία ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Συνήθως, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της μικρότερης επιχείρησης συγχωνεύονται με αυτά της μεγαλύτερης επιχείρησης. Συνήθως, αλλά όχι πάντα, πρόκειται για επιχειρήσεις παρόμοιου μεγέθους (merger of equals) όπου καμία δεν επιθυμεί να αποκτήσει επιθετικά την άλλη, λειτουργούν αυτοβούλως και επιθυμούν αμοιβαία τη συγχώνευση. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ άνισων επιχειρήσεων (merger of unequals). Στις συγχωνεύσεις η μία ή και οι δύο συναλλασσόμενες επιχειρήσεις παύουν να υπάρχουν και ταυτόχρονα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους σε άλλη επιχείρηση, η οποία είτε προϋπάρχει είτε δημιουργείται για το σκοπό της συνένωσης. 6 Brown R.L. (2007), The concise Guide to Mergers, Acquisitions and Divestitures: Business, Legal, Finance, Accounting, Tax and Process Aspects, Palgrave Macmillan, 1 st Edition 7 Vaara E. (2000), Constructions of Cultural Differences in post- merger change processes: A sense making perspective on Finish Swedish Cases, pp

18 Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται έναντι ανταλλάγματος για τους μετόχους κάθε επιχείρησης που λύεται και μεταβιβάζει τα περιουσιακά στοιχεία. Οι μέτοχοι της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που παύουν να υφίστανται αποκτούν, βάσει της συμφωνηθείσας σχέσης ανταλλαγής μετοχών, ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών της νέας επιχείρησης ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που αρχικά διέθεταν. Η ονομασία της νέας επιχείρησης δύναται να είναι καινούργια ή να παραμένει ίδια με εκείνη μιας ή και των δύο αρχικών επιχειρήσεων. Η θετική πλευρά των συγχωνεύσεων επικεντρώνεται στο ότι συμβάλλουν στην ορθολογική κατανομή των πόρων και γενικότερα στην προσαρμογή της οικονομίας. Ωστόσο, φαίνεται συγχρόνως να οδηγούν σε υπερβολική συγκέντρωση τόσο της οικονομικής όσο και της πολιτικής δύναμης, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μονοπωλιακές καταστάσεις. Όσον αφορά τον όρο ενοποίηση, αυτός αναφέρεται στο συνδυασμό δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων για να δημιουργηθεί μια εξ ολοκλήρου νέα επιχείρηση. Η νέα επιχείρηση απορροφά όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από τις οποίες δημιουργήθηκε. 8 Πίνακας 1.2 α: Ενοποίηση δύο επιχειρήσεων Κατά την εξαγορά (acquisition), μία επιχείρηση (εξαγοράζουσα) αγοράζει εξ ολοκλήρου (ολική) ή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (μερική) μια άλλη επιχείρηση (εξαγοραζόμενη) μετατρέποντας την σε θυγατρική επιχειρηματική μονάδα μέσα στο 8 Εξαιτίας των κοινών σημείων που εμφανίζουν οι συγχωνεύσεις και οι ενοποιήσεις, ο όρος της συγχώνευσης χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές για να περιγράψει και τους δύο όρους

19 χαρτοφυλάκιό της. Πρόκειται για μια συμφωνία που μπορεί να είναι φιλική, έχοντας την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή επιθετική, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. Πιο συγκριμένα, αυτού του είδους ο συνασπισμός, αναφέρεται συνήθως σε μια επιθετική απόκτηση μεριδίων μιας άλλης επιχείρησης με σκοπό τη δημιουργία μιας ισχυρής οντότητας με έντονο το στοιχείο του ελέγχου. Ο εξαγοραστής (acquirer) κερδίζει τον έλεγχο της διοίκησης και των περιουσιακών στοιχείων μιας άλλης επιχείρησης, η οποία αποτελεί τον αποδέκτη της προσφοράς (offeree) ή το στόχο (target). Αυτό μπορεί να γίνει είτε άμεσα με την προσφέρουσα επιχείρηση να καθίσταται ιδιοκτήτης, είτε έμμεσα με τον εξαγοραστή να καρπώνεται τον έλεγχο της διοίκησης της επιχείρησης ή να εξαγοράζει όλες ή την πλειοψηφία των μετοχών της. Αξίζει να σημειωθεί πως η στρατηγική εξαγοράς μιας επιχείρησης από μια άλλη αποτελεί μια επένδυση υπό συνθήκες αβεβαιότητας, η οποία θα λάβει μέρος μονάχα αν καταλήξει στη δημιουργία θετικής καθαρής παρούσας αξίας για τους μετόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης. Στην περίπτωση μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών, ο αποδέκτης της προσφοράς σταματάει να υφίσταται και η εξαγοράζουσα επιχείρηση απορροφά όλες τις δραστηριότητες της εξαγορασθείσας, συνεχίζοντας τη χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση μόνο των δικών της μετοχών (της εξαγοράζουσας). Σε περίπτωση που εξαγοράζεται ένα τμήμα μόνο της επιχείρησης στόχου, εκείνη εξακολουθεί να διατηρεί τη νομική της υπόσταση, δεν παραμένει, όμως ανεξάρτητη, καθώς ελέγχεται από την εξαγοράζουσα επιχείρηση. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της εξαγοράς περιλαμβάνει, είτε την καταβολή μετρητών, είτε την απόκτηση μετοχών της εξαγοράζουσας επιχείρησης, είτε συνδυασμό μετοχών και μετρητών. Πίνακας 1.2 β: Η περίπτωση της Εξαγοράς - 7 -

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Γαρουφάλης Επιμέλεια: Ευαγγελία Συραγοπούλου Α.Μ. 7496 Βαλεντίνα Τερζοπούλου Α.Μ. 7668 Ιστορική Αναδρομή Το φαινόμενο των Σ & Ε εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 10: Συγχωνεύσεις εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 13 Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης 1.1. Εισαγωγικές έννοιες ανάλυσης και πρόγνωσης του περιβάλλοντος της επιχείρησης 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy. Strategic Alternatives. Nikolaos Karanasios Assistant Professor CEO of the Serres Business & Innovation Centre

Business Strategy. Strategic Alternatives. Nikolaos Karanasios Assistant Professor CEO of the Serres Business & Innovation Centre Business Strategy Strategic Alternatives Nikolaos Karanasios Assistant Professor CEO of the Serres Business & Innovation Centre 07 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CREATION Ομάδα επενδυτών αποφασίζει να ιδρύσει νέα επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις. (Mergers & Acquisitions)

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις. (Mergers & Acquisitions) Εξαγορές & Συγχωνεύσεις (Mergers & Acquisitions) Είδη Εξαγορών & Συγχωνεύσεων Τα είδη των Ε&Σ διακρίνονται: Με βάση την νομική υπόσταση της εταιρείαςστόχου μετά τη συγχώνευση και το λογιστικό χειρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών. Βαθμός πολιτικού κινδύνου. Βαθμός ανταγωνισμού

Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών. Βαθμός πολιτικού κινδύνου. Βαθμός ανταγωνισμού Κριτήρια επιλογής αγορών του εξωτερικού Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών Συσχέτιση ζήτησης με: 1) μέγεθος πληθυσμού 2) ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού 3) πληθυσμιακή δομή 4) γεωγραφική κατανομή (αστική,

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 2: Η Θεωρία της Διεθνούς Τραπεζικής Λόγοι Διεθνοποίησης Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 44-1

Copyright 2012 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 44-1 44-1 Θεμελιώδη Χαρακτηριστικά των Συγχωνεύσεων 44-2 51-2 Ενώ οι συγχωνεύσεις θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της μετοχικής αξίας της επιχείρησης, πραγματοποιούνται και για διάφορους άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 2014 Διδάσκοντες: Σ. Παπαδόπουλος Στρ. Λιβάνης Γραφείο : 230 325 Τηλ.: 2310891665 2310891685 e-mail: spapado@uom.gr slivanis@uom.gr Περιγραφή και στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

PV(AB) > PV(A) + PV(B)

PV(AB) > PV(A) + PV(B) Η Αποδοτικότητα των Σ&Ε Ερώτηση: Οι Ε&Σ δημιουργούν ή καταστρέφουν αξία για τους μετόχους των εταιριών που εμπλέκονται; PV() > PV() + PV() Εκτίμηση του κόστους-ωφέλειας μιας συγχώνευσης όταν το τίμημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 7: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Α) Στρατηγικές ανάπτυξης και συρρίκνωσης μέσω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. (1) Στρατηγικές ανάπτυξης. α) Συγχωνεύσεις/Εξαγορές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαστρογιάννη Μαρία Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 3: Μορφές Οργάνωσης Διεθνούς Τράπεζας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιοχρησία ή Δικαιόχρηση (Franchising)

Δικαιοχρησία ή Δικαιόχρηση (Franchising) Δικαιοχρησία ή Δικαιόχρηση (Franchising) Ορισμοί: Η δικαιοχρησία αποτελεί σύστημα για τη διανομή αγαθών και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή, όπου ο ιδιοκτήτης ονομάζεται δικαιοπάροχος ή δότης (franchisor)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής Πολυεθνική στρατηγική Διαμόρφωση στρατηγικής Στρατηγική προδιάθεση των Πολυεθνικών Εθνοκεντρική τάση: Η τάση των στελεχών ή της πολυεθνικής να στηρίζεται στις αξίες και στα ενδιαφέροντα της μητρικής εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2015 Η διαχείριση των λογαριασμών βραχυχρόνιου ενεργητικού και παθητικού είναι ένα από τα βασικά σημεία επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος

Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επίκουρος Καθηγητής 04 Ευθύνη: Οι εμπλεκόμενοι Οι «παράγοντες» της οικονομίας Το Διοικητικό Συμβούλιο Οι Σύμβουλοι της Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Από τους Υπεύθυνους Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιριών (IROs) προς τους Αναλυτές Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Valuation & Research Specialists - V R S Investment Research

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων

Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 6η Διάλεξη: Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομικό ή Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Venture Capital

Καινοτομικό ή Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Venture Capital Καινοτομικό ή Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Venture Capital Καινοτομικό ή Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Ορισμός: μακροπρόθεσμα κεφάλαια τα οποία επενδύονται σε καινούργιες ή νέες επιχειρήσεις, από ειδικές επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Από ιδιοκτήτες μιας μονάδας franchise, επιτυχημένοι multi unit franchisees

Από ιδιοκτήτες μιας μονάδας franchise, επιτυχημένοι multi unit franchisees MULTI UNIT FRANCHISING: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Από ιδιοκτήτες μιας μονάδας franchise, επιτυχημένοι multi unit franchisees Άρθρο του Μάριου Γεωργακόπουλου,, Business

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 8: Μετατροπές Εταιριών Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 13: Οργάνωση του μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Διόρθωση: Πάολα-Νίκη Ευσταθοπούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Επιμέλεια Διόρθωση: Πάολα-Νίκη Ευσταθοπούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ Επιμέλεια Διόρθωση: Πάολα-Νίκη Ευσταθοπούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Δημήτριος Α. Κυριαζής

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 9 Συγχωνεύσεις, εξαγορές και συμμαχίες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 7 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρίες ενταγμένες στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 23-10-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η Έννοια και ποιοι οι Στόχοι της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Πως διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. KG Law Firm, Partner. «Η λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας»

Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. KG Law Firm, Partner. «Η λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. KG Law Firm, Partner «Η λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ Προβλέφθηκε αρχικά ως νέο ανεξάρτητο Ταμείο με το Ν.4336/2015 (3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Δρ. Δήμας Αθανάσιος, BA, MSc, PhD Είδη Στρατηγικών Στρατηγικές Σταθερότητας Είδη στρατηγικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα