ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ... 5 ΡΟΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο παρουσιάζει την πρόταση υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Τήλο: Πιλοτικές Εφαρμογές». Στο κείμενο, παρουσιάζονται το αντικείμενο, οι στόχοι και τα εκτιμώμενα οφέλη, καθώς και ενδεικτικές πιλοτικές εφαρμογές που θα ωριμάσουν μέσα από την υλοποίηση της Πράξης. Προτείνεται και αναλύεται η ροή υλοποίησης, η μεθοδολογία παρακολούθησης & συντονισμού και παρουσιάζονται συνοπτικά το κόστος, καθώς και το χρονοδιάγραμμα. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Με την παρούσα Πράξη θα εκπονηθεί Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, με ορίζοντα το 2020, το οποίο θα προσδιορίζει συγκεκριμένες Πιλοτικές Εφαρμογές στο Νησί της Τήλου. Επιπλέον, η Πράξη θα παρέχει κατάλληλες υπηρεσίες για την ομαλή και αποδοτική υλοποίηση των Πιλοτικών Εφαρμογών. Απώτερος σκοπός είναι να υλοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές, που θα καταστήσουν το νησί ενεργειακά αυτόνομο, αλλά και κέντρο επίδειξης νέων τεχνολογιών και αντιλήψεων στο επίπεδο της παραγωγικής βάσης και της κατανάλωσης. Επιπλέον στόχος είναι η προώθηση τοπικών προϊόντων

2 και η ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της ανάπτυξης του οικο-τουρισμού. Η υλοποίηση των Πιλοτικών Εφαρμογών θα συμβάλλει στον επιτυχή επιδεικτικό χαρακτήρα τους και στον «πολλαπλασιασμό» τους και σε άλλα νησιά. Η επιλογή του νησιού της Τήλου τεκμηριώνεται κυρίως από τα παρακάτω: Νησί μικρής έκτασης με περιορισμένο αριθμό κατοίκων (περίπου 600 μόνιμοι). Υψηλό δυναμικό για ΑΠΕ (ειδικά για αιολικά, και φωτοβολταικά), αλλά και για Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια και στις μεταφορές. Δυνατότητες ανάπτυξης του οικο-τουρισμού όπως: Πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και πολλαπλές πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Ύπαρξη παραδοσιακών οικισμών, τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους, πλούσιας χλωρίδας και πανίδας και συγκεκριμένων περιπατικών διαδρομών. Συγκεκριμένα, τα αντικείμενα της Πράξης είναι τα παρακάτω: Συλλογή των απαραίτητων δεδομένων και αποτύπωση του συνόλου των χαρακτηριστικών της Τήλου. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης, με ορίζοντα το 2020, που θα υποστηρίζει την αποτελεσματική ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του νησιού και θα λάβει υπόψη του κοινωνικό - οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου Δράσης, με ορίζοντα το 2020, που θα επιλέγει & θα υποστηρίζει την αποτελεσματική χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση συγκεκριμένων Πιλοτικών Εφαρμογών, που θα προάγουν την Βιώσιμη Ανάπτυξη, με πολλαπλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη στο νησί της Τήλου. Σελίδα 2

3 Συμμετοχικός Σχεδιασμός με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας της Τήλου, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα και τα οφέλη από τις παρεμβάσεις Αειφόρου Ανάπτυξης. Υποστήριξη Υλοποίησης των Πιλοτικών Εφαρμογών, σε θεσμικά, οργανωτικά, χρηματοδοτικά και τεχνικά θέματα. Υπηρεσίες Προετοιμασίας, Παρακολούθησης και Παραλαβής των πιλοτικών εφαρμογών. ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ Οι στόχοι της προτεινόμενης Πράξης, είναι σε συμφωνία με το Γενικό Στόχο του Άξονα 1 του ΕΠΠΕΡΑΑ (Μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Συγκεκριμένα, κύριος στόχος της Πράξης είναι να ωριμάσουν, να σχεδιαστούν και να δρομολογηθούν, οι κατάλληλες πιλοτικές εφαρμογές που θα συμβάλουν στη ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του νησιού. Επιπλέον, οι σχεδιαζόμενες πιλοτικές εφαρμογές θα έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα και συνεπώς κύριος στόχος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού με τεχνολογίες που στόχο έχουν την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι εφαρμογές θα συμβάλλουν στη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, με γνώμονα την αρχή της αειφορίας. Επιπρόσθετα, επειδή η Τήλος έχει ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών "NATURA 2000" και περιλαμβάνεται στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας, οι όποιες παρεμβάσεις γίνουν θα είναι αποτέλεσμα ενός συμμετοχικού προγραμματισμού με την τοπική κοινωνία και ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, με στόχο την ένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον με το βέλτιστο τρόπο και τις ελάχιστες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Σελίδα 3

4 Μέσω του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα λάβει χώρα στην παρούσα Πράξη, θα υποστηριχθεί - στη συνέχεια η πρακτική υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών, συμβάλλοντας στους παρακάτω στόχους στο νησί της Τήλου: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού Αναβάθμιση των δραστηριοτήτων και των τουριστικών προϊόντων. Προσέλκυση νέων τουριστών. Ανάπτυξη του οικο-τουρισμού, δημιουργία νέων επαγγελματικών προοπτικών και προώθηση τοπικών προιόντων. Ενεργειακή αυτονομία του νησιού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος. Διατήρηση και ενίσχυση του πληθυσμού του νησιού. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κατ επέκταση στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων και την περιφερειακή ανάπτυξη. Αύξηση της προσφοράς εργασίας στον ελληνικό τεχνικό κόσμο και κυρίως προς τους νέους επιστήμονες. ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ Σε σχέση με τους Ειδικούς Στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΠΕΡΑΑ (Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), τα αναμενόμενα οφέλη της Πράξης μπορούν να συνοψισθούν: ΕΞΕ στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα. Προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού δυναμικού. Σελίδα 4

5 Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγμένους φορείς με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας. Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Προτείνεται μία δέσμη εφαρμογών που αφορούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ), τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και το Περιβάλλον. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται παρακάτω «πράσινες» παρεμβάσεις στο Νησί της Τήλου: Εφαρμογές Ενεργειακής αναβάθμισης σε Κτίρια: Πιθανές εφαρμογές θα συμπεριλαμβάνουν: αλλαγή κουφωμάτων, μονώσεις κελύφους και εφαρμογή ψυχρών υλικών στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Συγκεκριμένα: Θα επιλεχθούν δημόσια κτίρια στο νησί της Τήλου, στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους. Θα επιλεχθούν κατοικίες στο νησί της Τήλου, στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους. Οι παρεμβάσεις θα ακολουθήσουν τη μεθοδολογία που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ ξεκινώντας από την απαιτούμενη ενεργειακή μελέτη βάσει της οποίας θα οριστούν οι παρεμβάσεις οι οποίες καλούνται να καλύψουν τις ελάχιστες απαραίτητες προδιαγραφές. Επίσης στους παραδοσιακούς οικισμούς θα γίνουν όλες οι απαραίτητες μελέτες και ενέργειες για να διατηρηθεί ο παραδοσιακός τους χαρακτήρας. Πράσινα Καταλύματα - Οικοτουρισμός: Επεμβάσεις σε τουριστικές μονάδες που θα αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, στην εξοικονόμηση ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων, στην εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος ή ηλιακού θερμοσίφωνα για κάλυψη ιδίων αναγκών και στην εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος. Επίσης θα γίνουν δράσεις που θα συμβάλουν στην προώθηση τοπικών προϊόντων, στην ανάδειξη και προστασία του Σελίδα 5

6 φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικότερα στην αλλαγή νοοτροπίας κατοίκων και τουριστών προς μια κατεύθυνση ανάπτυξης του οικο-τουρισμού. o Ηλεκτροπαραγωγή με ΑΠΕ (π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια, καθώς και σε στέγαστρο που θα κατασκευαστεί σε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων) o Δημιουργία Ενεργειακού Πάρκου ΑΠΕ: Η Τήλος έχει υψηλό αιολικό και φωτοβολταικό δυναμικό και θα μπορούσε να γίνει ένα ενεργειακό πάρκο. Στα έργα αυτά θα ακολουθηθεί μια συμμετοχική διαδικασία και διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία. Το έργο αυτό εκτός του ότι θα συνεισφέρει στην ικανοποίηση της ενεργειακής ζήτησης του νησιού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως επιδεικτικό και εκπαιδευτικό έργο για κατοίκους και τουρίστες και να ενισχύσει την αειφορική ανάπτυξη του νησιού. o Έξυπνα Δίκτυα: Πρόταση ανάπτυξης πιλοτικού «έξυπνου δικτύου» στην περιοχή της Τήλου για την δημιουργία «εικονικών μονάδων παραγωγής» προς μεγαλύτερη απορρόφηση ηλεκτροπαραγωγής από αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής (ΑΠΕ). Η Τήλος αποτελεί ένα νησί μέρος του διασυνδεδεμένου συστήματος της ΔΕΗ στο οποίο η κεντρικού τύπου ηλεκτροπαραγωγή, κάνει δύσκολή την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και των αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής στο σύστημα. Η αβέβαιη πρόγνωση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, καθιστά δύσκολη την εισαγωγή της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στον ΗΕΠ που ισχύει για το διασυνδεδεμένο σύστημα της Ελλάδας. Προτείνεται η διάκριση και σύνδεση σημαντικών φορτίων όπως οδοφωτισμός, υπάρχουσες αντλίες θερμότητας για θέρμανση ψύξη σε οικίες και εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά boiler για ΖΝΧ, κτλ. με έξυπνους μετρητές και η σύνδεση των αποκεντρωμένων μορφών παραγωγής ενέργειας με τα διακεκριμένα φορτία της περιοχής ελέγχου που έχουν εντοπιστεί με ένα κεντρικό σύστημα έλεγχου (τύπου SCADA) ή κανανεμημένο ανά κατηγορία φορτίων σύστημα ελέγχου που θα επιτρέπει τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ικανοποίησης των Σελίδα 6

7 φορτίων είτε από της αποκεντρωμένες μορφές παραγωγής είτε από το δίκτυο της ΔΕΗ. Βιώσιμες Μεταφορές - Ηλεκτροκίνηση: Προτείνεται η μελέτη και κατασκευή πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομων στο νησί έτσι ώστε να προωθηθούν οι οικολογικές μετακινήσεις στο νησί. Εξάλλου το μικρό μέγεθος του νησιού ενισχύει ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης προτείνεται η ηλεκτροκίνηση ως εναλλακτική μετακίνηση με την επιδεικτική κατασκευή ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Τήλο και η αγορά 10 δημοτικών ηλεκτρικών οχημάτων. Η ανάπτυξη έξυπνων δικτύων είναι μια αναγκαία συνθήκη για την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης σε μεγάλη κλίμακα. Η νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων (PHEV) επικοινωνούν με το δίκτυο και απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ συντελώντας παράλληλα στην εξομάλυνση των αιχμών μέσω της βελτιστοποιημένης διαχείρισης της ζήτησης. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων: Η ύδρευση στο νησί γίνεται μέσω γεωτρήσεων με νερό με σημαντική σκληρότητα λόγω της διείσδυσης θαλασσινού νερού που οφείλεται στην υπεράντληση. Προτείνεται μελέτη ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων. Επίσης δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων. Προτείνεται η μελέτη και η κατασκευή επιφανειακού δικτύου ομβρίων υδάτων (σύστημα καναλιών και λιμνών συγκράτησης). Η συλλογή όμβριων υδάτων θα μπορούσε να γίνει σε δεξαμενές με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για πότισμα ή άλλες χρήσεις που δεν απαιτούν υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. Κομποστοποίηση: Στόχος είναι η αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων στην Τήλο, ώστε αφενός να ελαχιστοποιείται ο όγκος των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή, αφετέρου να παράγεται ένα βιολογικό λίπασμα που θα διατίθεται στους κατοίκους σε ελκυστική τιμή. Το έργο θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό του όλου συστήματος, την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων του νησιού, την οργάνωση της αποκομιδής και την αγορά και τοποθέτηση των απαιτούμενων κάδων και την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος και παραγωγής του κομπόστ. Επίσης, θα Σελίδα 7

8 παραδοθεί στο δήμο το σχέδιο λειτουργίας του συστήματος, προκειμένου να συνεχισθεί η λειτουργία του και μετά το πέρας του έργου. o Δημιουργία Μεσογειακού Κέντρου Θαλάσσιου περιβάλλοντος: Το Κέντρο θα έχει ως στόχους την έρευνα και την προβολή θεμάτων σχετικά με την προστασία του (υπο)θαλάσσιου περιβάλλοντος, την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου, τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον, την οικοσυστημική διαχείριση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και των χρήσεων της θάλασσας γενικότερα, τις τεχνολογικές καινοτομίες στις υδατοκαλλιέργειες κλπ. Στις άμεσες προτεραιότητες θα είναι η κατάρτιση ενός προγράμματος για την Εκτίμηση και Έλεγχο της Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο. ΡΟΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η προτεινόμενη Πράξη αναλύεται στα παρακάτω: Υποέργο 1: Σχέδιο Δράσης & Υποστήριξη Πιλοτικών Εφαρμογών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στην Τήλο {Αυτεπιστασία - ΚΑΠΕ} Δράση 1.1: Συλλογή Στοιχείων Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης στην Τήλο Θα πραγματοποιηθεί εκτενής απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης σε ότι αφορά τον ενεργειακό τομέα, τις οικονομικές, τις περιβαλλοντικές, τις κοινωνικές, τις πολιτιστικές, κλπ. δραστηριότητες (συλλογή δεδομένων, κατάστρωση ενεργειακού ισοζυγίου, διάρθρωση τοπικών οικονομιών, καταγραφή υποδομών, κλπ.). Θα πραγματοποιηθεί PEST και SWOT ανάλυση, ώστε να αποκτηθεί ολοκληρωμένη εικόνα και να αναδειχθούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της Τήλου. Δράση 1.2: Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Τήλο Θα εκπονηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο, με ορίζοντα το 2020, που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: Σελίδα 8

9 Όραμα. Στρατηγικές Επιλογές. Ανάλυση και Τεκμηρίωση των Στρατηγικών Επιλογών. Διαμόρφωση Στρατηγικών Στόχων. Δράση 1.3: Προκαταρκτικός Συμμετοχικός Σχεδιασμός (Participatory planning) Μέσω Διαβουλεύσεων με την τοπική κοινωνία, τις τοπικές και εθνικές αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες ανάπτυξης των οικονομικών τομέων της Τήλου, θα αναδειχθούν τα προβλήματα του Νησιού. Δράση 1.4: Αξιολόγηση Στρατηγικού Σχεδίου στην Τήλο Θα γίνει χρήση των κατάλληλων μοντέλων ενεργειακού σχεδιασμού, με στόχο την αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του Στρατηγικού Σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συσχετιζόμενες παραμέτρους (ενεργειακές, κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές παράμετροι, κλπ). Τα μοντέλα υποστήριξης αποφάσεων που θα χρησιμοποιηθούν, θα λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των προηγούμενων Δράσεων, και θα καταλήγουν στην τελική επιλογή μέσα από το σύνολο των πιθανών στρατηγικών επιλογών, εκείνων των επιλογών που οδηγούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα στην Τήλο. Δράση 1.5: Οριστικός Συμμετοχικός Σχεδιασμός Μέσω Διαβουλεύσεων με την τοπική κοινωνία, τις τοπικές και εθνικές αρχές θα πραγματοποιηθεί ο τελικός συμμετοχικός σχεδιασμός σχετικά με τις πιλοτικές εφαρμογές που θα προταθούν και τα οφέλη που θα αποκομισθούν στο νησί. Δράση 1.6: Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Τήλο Θα καταρτιστεί λεπτομερές Επιχειρηματικό Σχέδιο για την Αειφόρο Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Ανάπτυξη του Νησιού, που θα περιλαμβάνει: Καθορισμός Επιχειρησιακών Στόχων σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Μίγμα marketing. Σελίδα 9

10 Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης και καθορισμός προτεραιοτήτων. Ανάλυση κόστους επενδύσεων σε πάγια και λειτουργικά έξοδα. Διαμόρφωση πενταετούς οικονομικού προγραμματισμού. Χρονοδιάγραμμα. Ανάλυση Κινδύνων. Δράση 1.7: Προετοιμασία και Υποστήριξη Πιλοτικών Εφαρμογών Στη Δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί προετοιμασία των προτεινόμενων πιλοτικών εφαρμογών και διαρκή υποστήριξη των κατοίκων, επιχειρήσεων, καθώς και των τοπικών φορέων του νησιού, μέσω κατάλληλων μηχανισμών της αγοράς, με στόχο την εξεύρεση των κατάλληλων μορφών χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω: Εντοπισμός κατάλληλων μηχανισμών για να υλοποιηθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο πιλοτικές εφαρμογές για τις κατοικίες και επιχειρήσεις. Εντοπισμός κατάλληλων μηχανισμών για να υλοποιηθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο πιλοτικές εφαρμογές για τις εγκαταστάσεις τοπικής αυτοδιοίκησης (δημόσια κτίρια, δρόμοι, κοινόχρηστοι χώροι, κλπ.). Εντοπισμός και αξιολόγηση κατάλληλων επενδυτών που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τις πιλοτικές εφαρμογές. Δράση 1.8: Υποστήριξη στην Αδειοδότηση Πιλοτικών Εφαρμογών Για την ομαλή και εντός χρονικών ορίων υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών που θα οριστικοποιηθούν, θα παρέχονται κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης για να ρυθμισθούν όλα τα θέματα αδειοδότησης. Οι υπηρεσίες που θα παραχθούν θα είναι διαφορετικές ανάλογα του είδους της εφαρμογής. Δράση 1.9: Παρακολούθηση Υλοποίησης Πιλοτικών Εφαρμογών Στη διάρκεια υλοποίησης των πιλοτικών εφαρμογών θα παραχθούν οι κάτωθι υπηρεσίες: Παρακολούθηση της εκτέλεσης των Πιλοτικών Εφαρμογών. Σελίδα 10

11 Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων. Πιστοποίηση Εφαρμογών. Παραλαβή των Εφαρμογών μετά το πέρας της κατασκευαστικής περιόδου και της δοκιμαστικής λειτουργίας. Δράση 1.10: Δραστηριότητες Προβολής και Διάδοσης Στη Δράση αυτή θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων προβολής και διάδοσης της Πράξης. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού, των τοπικών αρχών και υπευθύνων σχεδιασμού πολιτικών για την μεταφορά τεχνογνωσίας και παρότρυνση για ανάλογες παρεμβάσεις και γενικά του ευρύ κοινού της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται ως δραστηριότητες προβολής: ημερίδες, συνέδρια, φυλλάδια, αφίσες, ηλεκτρονικό υλικό, DVD, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σποτ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των δράσεων της συγκεκριμένης Πράξης, θα γίνεται από την Ομάδα Συντονισμού, η οποία θα συσταθεί στο ΚΑΠΕ. Στόχος της Ομάδας θα είναι: Η διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης και συντονισμού όλων των δράσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Υποέργου. Η εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων του έργου, τήρησης του χρονοδιαγράμματος και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η εξασφάλιση της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και του συστήματος διαχείρισης. Ο συντονισμός και η υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου. Η οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου. Σελίδα 11

12 Ο ποιοτικός έλεγχος και η παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Η επικοινωνία, υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προς τον Φορέα Διαχείρισης, καταχώρηση των προβλεπόμενων δεδομένων στο ΟΠΣ, κτλ. Για την επίτευξη των προαναφερθέντων έχει οριστεί ο Υπεύθυνος της Πράξης ο οποίος, θα έχει τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων στο σύνολο της Πράξης, θα επικοινωνεί με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ, θα προΐσταται, θα επιβλέπει και θα συντονίζει την Ομάδα Συντονισμού. Για το Υποέργο θα οριστεί ο Υπεύθυνος του Υποέργου, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών για την υλοποίησή του. Ο υπεύθυνος του Υποέργου θα συνεργάζεται στενά με τον Συντονιστή της πράξης σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αποτίμησης του έργου. Η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία θα αντιμετωπίζονται ισότιμα, θα γίνεται με τακτικές συναντήσεις, καθώς και μέσω χρήσης εργαλείων επικοινωνίας τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το πρόγραμμα των συναντήσεων θα καθορίζεται από την ομάδα συντονισμού σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της Πράξης. Η Οικονομική διαχείριση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και οι οικονομικές υπηρεσίες του ΚΑΠΕ θα συμβάλλουν στην υλοποίησή της. Η πρόοδος εργασιών θα επανεξετάζεται σύμφωνα με την πραγματικές ημερομηνίες δημοσίευσης, διενέργειας και νομικής δέσμευσης των διαγωνισμών. Με σταθερή επικοινωνία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του έργου, όπως καθορίζονται στην προγραμματική συμφωνία, θα προσδιορίζονται οι κρίσιμοι χρόνοι και θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη ανίχνευση των αποκλίσεων επί του χρονοδιαγράμματος. Σελίδα 12

13 Αν διαφαίνονται τυχόν σημαντικές αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, ο Συντονιστής θα εξετάζει και θα υιοθετεί εναλλακτικό σχέδιο για την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη των αποκλίσεων. Οι ενδεχόμενες καθυστερήσεις, όπως προέκυψαν από το στάδιο σχεδιασμού της πράξης, είναι οι ενστάσεις κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας ή του αποτελέσματος της. Σελίδα 13

14 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος της προτεινόμενης πράξης θα είναι του ύψους των 600 χιλ., Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα εκτιμώμενα κόστη για τις Δράσεις της Πράξης (και τον συντονισμό): Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ 1. Σχέδιο Δράσης & Υποστήριξη Πιλοτικών Εφαρμογών για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Τήλο ΓΙΣΜΟΣ ( ) Συλλογή Στοιχείων Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης στην Τήλο 1.2 Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Τήλο 1.3 Προκαταρκτικός Συμμετοχικός Σχεδιασμός Αξιολόγηση Στρατηγικού Σχεδίου στην Τήλο Οριστικός Συμμετοχικός Σχεδιασμός Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Τήλο 1.7 Προετοιμασία και Διαρκή Υποστήριξη Πιλοτικών Εφαρμογών Υποστήριξη στην Αδειοδότηση Πιλοτικών Εφαρμογών Παρακολούθηση Υλοποίησης Πιλοτικών Εφαρμογών Δραστηριότητες Προβολής και Διάδοσης Συντονισμός Πράξης ΣΥΝΟΛΟ Η προτεινόμενη πράξη θα χρηματοδοτηθεί κατά 100% από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη ΕΠΠΕΡΑΑ». Σελίδα 14

15 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η διάρκεια της προτεινόμενης πράξης υπολογίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΜΗΝΑΣ Σχέδιο Δράσης & Υποστήριξη Πιλοτικών Εφαρμογών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στην Τήλο Συντονισμός Πράξης 1.1 Συλλογή Στοιχείων Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης στην Τήλο 1.2 Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στην Τήλο 1.3 Προκαταρκτικός Συμμετοχικός Σχεδιασμός 1.4 Αξιολόγηση Στρατηγικού Σχεδίου στην Τήλο 1.5 Οριστικός Συμμετοχικός Σχεδιασμός 1.6 Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στην Τήλο 1.7 Προετοιμασία και Διαρκή Υποστήριξη Πιλοτικών Εφαρμογών 1.8 Υποστήριξη στην Αδειοδότηση Πιλοτικών Εφαρμογών 1.9 Παρακολούθηση Υλοποίησης Πιλοτικών Εφαρμογών 1.10 Δραστηριότητες Προβολής και Διάδοσης

16

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα