Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls"

Transcript

1 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς θέσεις που δε γίνεται να υποστούν επίθεση Κάποτε, οι άνθρωποι χτίζανε τοίχους από τούβλα και τους τοποθετούσαν ανάμεσα από κτίρια και ξύλινα σπίτια, έτσι ώστε σε περίπτωση που ξεσπούσε μια πυρκαγιά, να μην εξαπλώνονταν σε διπλανά σπίτια. Αυτοί οι τοίχοι ονομαζόντουσαν firewalls [6]. Με το σκεπτικό της ίδιας ιδέας, δηλαδή της μη εξάπλωσης της καταστροφής και του χάους από το ένα σημείο στο άλλο, μια παρόμοια προσέγγιση χρησιμοποιείται στο Internet. Αντί να προστατεύουν από την εξάπλωση μιας φωτιάς, τα Internet firewalls προστατεύουν πολύτιμους υπολογιστικούς πόρους εναντίον επιδρομών που προκαλούν απώλειες σημαντικών πληροφοριών. Ο κύριος στόχος της ύπαρξης ενός firewall είναι η προστασία ενός δικτύου από ένα άλλο δίκτυο. Το δίκτυο που προστατεύεται είναι υπό την ευθύνη ενός ή περισσοτέρων ατόμων, ενώ το δίκτυο από το οποίο προστατεύεται είναι ένα εξωτερικό δίκτυο το οποίο δεν θεωρείται έμπιστο. Έτσι, μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, ενώ οι νόμιμοι χρήστες διευκολύνονται στην άσκηση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους. Σήμερα, μπορούμε να ταξινομήσουμε τα firewalls σε τρεις κατηγορίες: 1) Screening Routers ή Packet-Filtering Firewalls, 2) Application Gateways ή Proxy Firewalls, 3) Circuit-level Gateways. 3.1 Καταστρώνοντας μια πολιτική ασφαλείας Προκειμένου να ασφαλίσουμε ένα ιδιωτικό δίκτυο, εγκαθιστούμε αυτό που λέγεται περίμετρος ασφαλείας [58]. Η περίμετρος ασφαλείας καθορίζεται από την πολιτική ασφαλείας καθώς και από μηχανισμούς και μεθόδους που προάγουν και ενισχύουν την πολιτική αυτή. Ένα firewall μπορεί να είναι ένας από αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας. Αυτό καθώς και άλλοι μηχανισμοί ασφαλείας πρέπει να εξετάζονται μετά την κατάστρωση της πολιτικής ασφαλείας που θα ακολουθηθεί, καθώς αποτελούν την υλοποίησή της. Πριν την υλοποίηση λοιπόν, θα πρέπει να έχει γίνει ανάλυση των κινδύνων και ανάλυση των απαιτήσεων. Έτσι, πρίν τεθεί το ερώτημα: Τί είδους Firewall πρέπει να τοποθετήσουμε στο δίκτυό μας; θα πρέπει να έχει απαντηθεί πλήρως το ερώτημα Ποιές απειλές υπάρχουν; Με άλλα λόγια ο οργανισμός θα πρέπει να ξέρει τί θέλει να προστατεύσει και από τί θέλει να το προστατεύσει. Στα πλαίσια της ανάλυσης κινδύνων λοιπόν, καθορίζονται τα τρωτά σημεία του συστήματος, οι πιθανότητες εκμετάλλευσης των τρωτών σημείων του συστήματος, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε συνάρτηση με το κόστος τους. Στη συνέχεια, και στα πλαίσια της ανάλυσης των απαιτήσεων, καθορίζονται

2 88 τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπηρεσίας που θα απαιτηθεί καθώς και τί θα συμβεί σε περίπτωση που η υπηρεσία διακοπεί. Στη συνέχεια, και μόνον εφόσον έχει καταστρωθεί η πολιτική της εταιρίας, αποφασίζεται η επιλογή του firewall που θα πλαισιώνει τoυς μηχανισμούς ασφαλείας στο δίκτυο. Πρέπει να τονιστεί ότι η πολιτική ασφαλείας δεν καταστρώνεται μόνο μια φορά. Οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς, το Internet πέρνει καινούριες μορφές, οι αδυναμίες των συστημάτων μεταβάλλονται, τα firewalls αποκτούν καινούρια χαρακτηριστικα. Έτσι, η η πολιτική ασφαλείας πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά, ανάλογα πάντα και με τις εξελίξεις και τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρίας. 3.2 Sceening Routers Πολλοί εμπορικοί routers (δρομολογητές) έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν (screen) πακέτα βασισμένοι σε κριτήρια όπως ο τύπος του πρωτοκόλλου, τα πεδία διεύθυνσης πηγής (source address) και διεύθυνσης προορισμού (destination address), καθώς και άλλα πεδία ελέγχου [46]. Οι Screening Routers παρέχουν έναν ισχυρό μηχανισμό ελέγχου της κίνησης σε ένα δίκτυο, άρα και των υπηρεσιών που παρέχονται στο δίκτυο. Η ικανότητα του router να διαχωρίζει (να επιτρέπει ή να απορρίπτει) τα πακέτα με κριτήρια που αφορούν αυστηρά τις ιδιότητες του πρωτοκόλλου ονομάζεται packet filtering (φιλτράρισμα πακέτου). Γενικά, η πολιτική ασφαλείας που υϊοθετείται, σκοπεύει περισσότερο στην αποτροπή των εκτός-του-δικτύου, παρά στην αστυνόμευση των εντός-του-δικτύου. Με βάση αυτό το σκεπτικό, αποφασίζεται και το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί ο router, όπως και το πώς θα προγραμματστεί ώστε να επιτελεί φιλτράρισμα πακέτων. Επίσης, στόχος της πολιτικής είναι να παρέχει ένα διάφανο μηχανισμό, ώστε να μη γίνεται αντιληπτός στους χρήστες. Επειδή το φιλτράρισμα των πακέτων (packet filtering) πραγματοποιείται στα επίπεδα δικτύου (Network layer) και μεταφοράς (Transport

3 89 layer) του μοντέλου TCP/IP, και όχι στο επίπεδο εφαρμογής, η διαφάνεια εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό. Ένα packet filter τοποθετείται συνήθως ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα τμήματα δικτύου (network segments) όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Τα τμήματα δικτύου διαχωρίζονται σε εσωτερικά (internal) και σε εξωτερικά (external). Τα εξωτερικά τμήματα δικτύου συνδέουν το δίκτυο με άλλα δίκτυα όπως το Internet. Τα εσωτερικά τμήματα δικτύου συνδέουν τους hosts της επιχείρησης καθώς και άλλους πόρους εντός της επιχείρησης. Network Segment N Network Segment N (external) Network Segment N (external) Network Segment 4 (internal) Network Segment N (internal) Σχήμα 1 Ένας screening router τοποθετημένος ανάμεσα σε πολλά segments Κάθε μία από τις ports του router μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές ασφαλείας που θα περιγράφουν τον τύπο της πρόσβασης δικτύου που θα επιτρέπεται διαμέσου αυτής της port. Εαν ο αριθμός των τμημάτων δικτύου που συνδέονται με τον router είναι μεγάλος, τότε οι πολιτικές που μπορούν να υλοποιθούν από τον router μπορεί να γίνουν πολύπλοκες. Επειδή η πολιτική του δικτύου καταστρώνεται ώστε να ευνοεί τους εντός-του-δικτύου όταν θέλουν να επικοινωνήσουν με εξωτερικούς hosts, το φίλτρο πρέπει να συμπεριφέρεται διαφορετικά σε κάθε πλευρά του router. Δηλαδή με άλλα λόγια, τα φίλτρα είναι μη συμμετρικά. Σχεδόν όλα τα packet-filtering firewalls λειτουργούν ως εξής: 1) Τα κριτήρια φιλτραρίσματος αποτελούν τους κανόνες φιλτραρίσματος πακέτων (packet filter rules) και μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στην εσωτερική (ως προς το δίκτυο) όσο και στην εξωτερική (ως προς το δίκτυο) πλευρά του router.

4 90 2) Όταν ένα πακέτο φθάνει σε μια port, απομονώνονται οι επικεφαλίδες του πακέτου. Οι περισσότερες packet filter συσκευές εξετάζουν μόνο τα πεδία των IP, TCP, ή UDP πακέτων. 3) Οι κανόνες φιλτραρίσματος αποθηκεύονται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κάθε κανόνας εφαρμόζεται στο πακέτο, με τη σειρά που είναι αποθηκευμένος. 4) Εαν ένας κανόνας μπλοκάρει τη λήψη ή μετάδοση ενός πακέτου, το πακέτο απορρίπτεται. 5) Εαν ένας κανόνας επιτρέπει τη λήψη ή μετάδοση ενός πακέτου, το πακέτο γίνεται δεκτό. 6) Εαν ένα πακέτο δεν ικανοποιεί κανέναν κανόνα, μπλοκάρεται. Αποθήκευσε τους κανόνες φιλτραρίσματος Απομόνωσε τα πεδία IP, UDP, TCP της επικεφαλίδας του πακέτου Εφάρμοσε τον επόμενο κανόνα Ο κανόνας μπλοκάρει την μετάδοση του πακέτου? Ναι Είναι αυτός ο τελευταίος κανόνας? Ναι Όχι Μπλόκαρε το πακέτο Σχήμα 2 Μία packet filter λειτουργία Αυτοί οι κανόνες εκφράζονται στο σχήμα 2 με μεγαλύτερη σαφήνεια. Από τον 4ο και τον 5ο κανόνα, φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να τοποθετούνται οι κανόνες με σωστή σειρά. Εαν οι κανόνες τοποθετούνται με λανθασμένη σειρά, τελικά μπορεί να απαγορεύονται νόμιμες υπηρεσίες, ενώ να επιτρέπονται παράνομα δεδομένα.

5 91 Ο 6ος κανόνας εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική ασφαλείας: Αυτό που δεν επιτρέπεται ρητά, απαγορεύεται. Αυτή είναι μια ασφαλής θεωρία που ενδείκνυται για την ύπαρξη ασφαλών δικτύων. Μια πιο ελαστική πολιτική σφαλείας είναι η: Αυτό που δεν απαγορεύεται ρητά, επιτρέπεται. Εαν χρησιμοποιούνταν η δεύτερη φιλοσοφία στην κατασκευή packet filters, ο administrator θα έπρεπε να σκεφτεί όλες τις πιθανές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους κανόνες φιλτραρίσματος, ώστε να καταστήσει το δίκτυο ασφαλές. Και καθώς προστίθενται συνεχώς καινούριες υπηρεσίες, θα περιέρχεται σε καταστάσεις όπου δεν ταιριάζει κανένας κανόνας με την υπηρεσία. Έτσι, οι υπηρεσίες για τις οποίες δεν έχει γραφτεί κανόνας θα γίνονται επιτρεπτές. Σχεδιασμός του packet filter Ας υποθέσουμε ότι η πολιτική ασφαλείας του δικτύου επιτρέπει τη λήψη Internet mail (SMTP, port 25) στην gateway μηχανή του δικτύου μας [4]. Επίσης, απαγορεύεται η λήψη mail από ένα συγκεκριμένο host, κάπου στο Internet. Η πολιτική αυτή, πρέπει να υλοποιηθεί με τους ακόλουθους κανόνες: 1) Μπλόκαρε κάθε σύνδεση από τον SPIGOT που προέρχεται από οποιαδήποτε από τις ports του σε οποιαδήποτε από τις ports οποιουδήποτε από τους hosts μας. 2) Επέτρεψε κάθε σύνδεση από οποιονδήποτε εξωτερικό host που προέρχεται από οποιαδήποτε port του, στην port 25 της OUR-GW του δικτύου μας. Το φίλτρο, που θα υλοποιεί αυτούς τους δύο κανόνες, μοιάζει ως εξής: Filter rule Action Our Host Port on External Port on number Our Host Host Ex. Host 1 block * * SPIGOT * 2 allow OUR_GW 25 * * Το πρόβλημα με το φίλτρο αυτό, είναι ότι ο περιορισμός που επιβάλλουμε, βασίζεται στον αριθμό της port του εξωτερικού host. Παρότι η port 25 είναι όντως η κανονική mail port, δεν υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Ένας εχθρός θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιοδήποτε υπολογιστή του δικτύου, εαν έκανε μια κλήση για σύνδεση από την port 25, προφανώς χωρίς να θέλει να την χρησιμοποιήσει για αποστολή mail. Μια καλύτερη προσέγγιση στο πρόβλημα, θα ήταν να επιτρέψουμε στους hosts εντός του δικτύου να πραγματοποιούν κλήσεις (outgoing) στην port 25 οποιουδήποτε εξωτερικού host. Εαν το εξωτερικό site δεν χρησιμοποιεί την port 25 για το SMTP, τότε η SMTP διαδικασία αποστολής δεν θα μπορεί να στείλει mail. Αυτό είναι ισοδύναμο με το να μην υποστηρίζεται το mail από τον εξωτερικό host.

6 92 Μία TCP συνομιλία συνίσταται σε πακέτα που ρέουν και προς τις δυο κατευθύνσεις (full duplex σύνδεση). Ακόμα και αν όλα τα δεδομένα ρέουν προς τη μια κατεύθυνση, πακέτα επιβεβαίωσης (aknowledgement packets) καθώς και πακέτα ελέγχου (control packets) πρέπει να έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, ένα πακέτο αίτησης δημιουργίας σύνδεσης (open request packet) δεν έχει το ACK bit (flag) αληθές στην επικεφαλίδα (header) του πακέτου, ενώ όλα τα άλλα πακέτα το έχουν. Έτσι, τα πακέτα με το ACK αληθές αποτελούν τμήμα προϋπάρχουσας σύνδεση. Τα πακέτα με το ACK ψευδές αντιπροσωπεύουν μηνύματα δημιουργίας σύνδεσης, τα οποία θέλουμε να επιτρέψουμε μόνο στους εσωτερικούς hosts του δικτύου. Η ιδέα είναι ότι ένας εξωτερικός host δεν μπορεί να δημιουργήσει μια σύνδεση, αλλά μπορεί να αποδεχθεί μια σύνδεση. Έτσι, το σύνολο τον κανόνων, πρέπει τελικά να γραφτεί ως εξής, για το δίκτυο π.χ : Filter rule Action Source Host Port Destination Port TCP Comment number Host flags 1 allow * * 25 our mail 2 allow * * * AC K their replies Ο 1ος κανόνας επιτρέπει μια σύνδεση και μεταφράζεται ως εξής: Επέτρεψε κάθε σύνδεση από το δίκτυο προερχόμενη από οποιαδήποτε απο τις ports του, στην port 25 οποιουδήποτε host ή δικτύου. Ο 2ος κανόνας επιτρέπει μια σύνδεση και μεταφράζεται ως εξής: Επέτρεψε οποιαδήποτε σύνδεση από οποιοδήποτε δίκτυο προερχόμενη από την port 25 και που έχει το TCP ACK bit αληθές, σε οποιαδήποτε port οποιουδήποτε host του δικτύου Outgoing packets Incoming packets Incoming packets Inside port Screening router Outgoing packets Outside port Internet Σχήμα 3 Η τοποθέτηση ενός packet filter Τοποθέτηση του packet filter. Ας θεωρήσουμε τον screening router του σχήματος 3 [46]. Ο δρομολογητής μπορεί να εξετάζει (screen) πακέτα σε οποιοδήποτε από τα δυο του interfaces. Στην περίπτωση του σχήματος, ο δρομολογητής μπορεί να εξετάζει την κίνηση πακέτων είτε στην εσωτερική (inside) port, είτε στην εξωτερική (outside) port. Κάτι επίσης που πρέπει

7 93 να τονιστεί, είναι ότι τα πακέτα μπορεί να είναι εισερχόμενα (incoming) ή εξερχόμενα (outcoming) σε οποιοδήποτε από τα interfaces του δρομολογητή. Πολλοί πωλητές δρομολογητών, υλοποιούν φιλτράρισμα πακέτων στα εξερχόμενα πακέτα (outgoing packets) για λόγους αποτελεσματικότητας. Για τα εξερχόμενα πακέτα, οι κανόνες φιλτραρίσματος μπορούν να εφαρμοστούν όταν ο δρομολογητής συμβουλεύται τους πίνακες δρομολόγησης (routing tables) που διαθέτει, ώστε να καθορίσει τον προορισμό του πακέτου. Εαν το πακέτο δεν είναι δρομολογήσιμο, ή εαν δεν υπάρχει αντιστοιχία με τους κανόνες φιλτραρίσματος, το πακέτο απορρίπτεται, και στέλνεται ένα μήνυμα ICMP απρόσιτος προορισμός. Εαν οι δρομολογητές φιλτράρουν τα πακέτα την στιγμή που αυτά βγαίνουν έξω από την port του δρομολογητή (εξερχόμενα πακέτα), έχουμε απώλεια πληροφορίας. Ο δρομολογητής δεν ξέρει από ποιό interface έφθασε το πακέτο. Αυτό μπορεί να καταστήσει το δίκτυο τρωτό σε επιθέσεις γνωστές ως address spoofing επιθέσεις (μεταμφιεσμένης διεύθυνσης): ας θεωρήσουμε το δίκτυο του σχήματος 4. Ένα δίκτυο Τάξης Β είναι συνδεδεμένο στο Internet και χρησιμοποιεί ένα screening router. Το δίκτυο αποτελείται από δύο υποδίκτυα (subnets) 10 και 11 έχοντας subnet mask και για τα δύο subnets. Ένας εξωτερικός TCP/IP host στέλνει ένα πακέτο ισχυριζόμενος ότι αυτό προήλθε από τη διεύθυνση Αυτό το πακέτο λαμβάνεται από τον δρομολογητή στην εξωτερική του port (outside). Εαν ο δρομολογητής φίλτραρε εισερχόμενα πακέτα, θα μπορούσε γρήγορα να αποτρέψει το κακόβουλο πακέτο, γιατί θα ήξερε ότι το δίκτυο είναι συνδεδεμένο σε διαφορετική port (σε μια από τις εσωτερικές). Εντούτοις, εαν το φιλτράρισμα γίνεται στα εξερχόμενα πακέτα, το πακέτο θα δρομολογηθεί κανονικά, καθώς θα είναι φαινομενικά νόμιμο. Mask= Network= Inside Screening router Inside Outside Internet Mask= Network= Packet claiming to be from Address spoofer Σχήμα 4 Η τοποθέτηση ενός packet filter Εαν ο screening router έχει μόνο δυο ports -μια συνδεόμενη με το εξωτερικό δίκτυο και η άλλη συνδεόμενη με το εσωτερικό δίκτυο (σχήμα 3)- τότε οι κανόνες φιλτραρίσματος είναι συμμετρικοί είτε γράφονται για την εσωτερική είτε για την εξωτερική port. Αυτό συμβαίνει διότι τα εισερχόμενα πακέτα στη μία port θα εμφανίζονται, εαν δεν απορρίπτονται από τον πίνακα δρομολόγησης του δρομολογητή, ως εξερχόμενα πακέτα στην άλλη port. Ποιά πρωτόκολλα πρέπει να φιλτράρονται

8 94 Η απόφαση να φιλτραριστούν ορισμένα πρωτόκολλα και πεδία εξαρτάται από την πολιτική ασφαλείας του δικτύου [48]. Πάντως, υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες είναι εκ φύσεως ευάλωτες σε παραβιάσεις, και συνήθως μπλοκάρονται στο firewall, είτε όταν προσπαθούν να μπουν στο δίκτυο, είτε όταν προσπαθούν να βγουν από αυτό: tftp, port 69, trivial FTP X Windows, ports RPC, port 111 rlogin, rsh, rexec, ports 513, 514 και 512 TELNET, port 23 FTP ports 20 και 21 SMTP, port 25 RIP, port 520 DNS, port 53 UUCP, port 540 NNTP, port 119 http, port 80 Πλεονεκτήματα των packet filtering Firewalls Σήμερα τα firewalls που βασίζονται στο φιλτράρισμα IP πακέτων έχουν εξελιχθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό, ώστε πλέον ο όρος router να αντικαθίσταται δικαιωματικά με τον όρο firewall [52]. Υπάρχουν δύο είδη φιλτραρίσματος: το στατικό φιλτράρισμα και το δυναμικό φιλτράρισμα. Τα στατικά φίλτρα, τα οποία υλοποιούνται στους routers, εξετάζουν κάθε πακέτο που φθάνει στην port και πέρνουν απόφαση δρομολόγησης βασισμένα σε πληροφορίες που υπάρχουν στην επικεφαλίδα του πακέτου (packet header), όπως διεύθυνση πηγής (source) και προορισμού (destination), πρωτόκολλα και port αριθμούς. Τα δυναμικά φίλτρα, εντούτοις είναι περισσότερο έξυπνα και μπορούν να λάβουν αποφάσεις δρομολόγησης βασισμένα σε πρωτόκολλα υψηλότερου επιπέδου (όπως NFS, HTTP και RPC). Επίσης, και αυτό ίσως να είναι το περισσότερο σημαντικό, γνωρίζουν εαν το πακέτο είναι αναμενόμενο, με βάση την ύπαρξη προηγούμενης επικοινωνίας, δηλαδή συγκρατούν την κατάσταση του πακέτου που καταφθάνει. Έτσι, με αυτά τα φίλτρα δεν επιτρέπονται πακέτα τα οποία για παράδειγμα περιέχουν ένα διαφορετικό αριθμό SYN (Sequence Number, σε μια TCP σύνδεση) από αυτόν που αναμενόταν. Επίσης, επειδή τα φίλτρα λειτουργούν στα επίπεδα δικτύου και μεταφοράς (TCP/IP μοντέλο), εκτός του ότι είναι διάφανα στον χρήστη, είναι εκ φύσεως περισσότερο προσαρμόσιμα σε καινούρια πρωτόκολλα. Τα φίλτρα δεν απαιτούν μεγάλη επεξεργασία από την CPU, και συνήθως υλοποιούνται στο επίπεδο του λειτουργικού συστήματος. Έτσι, ιδιαίτερα σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας (100 Megabit/second ή περισσότερο) υπάρχει μεγάλη απόδοση. Μειονεκτήματα των packet filtering Firewalls Οι packet filtering routers έχουν κάποιες εγγενείς αδυναμίες, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στους διαχειριστές των συστημάτων:

9 95 Πρώτον, ο καθορισμός των κανόνων φιλτραρίσματος είναι μια πολύπλοκη και συχνά επίπονη διαδικασία, πόσο μάλλον όταν συνήθως δεν υπάρχουν έτοιμα προγράμματα που να τεστάρουν την αποτελεσματικότητά τους. Ένα αξίωμα στην βιομηχανία ασφάλειας υπολογιστών, είναι το Η πολυπλοκότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ασφάλεια. Λάθη στην υλοποίηση του filtering κώδικα, καθιστούν τα δίκτυα τρωτά από κάθε άποψη. Δεύτερον, η αυθεντικοποίηση του χρήστη, όπως αυτή καθορίζεται από την πολιτική ασφαλείας, υλοποιείται σε άλλα συστήματα και όχι από το firewall. Ακριβώς επειδή το firewall είναι χαμηλού-επιπέδου (ως προς το TCP/IP μοντέλο), δεν μπορεί να κατανοήσει αφηρημένες έννοιες όπως χρήστης. Τρίτον, οι screening routers δεν παρέχουν δυνατότητα καταγραφής (logging) των λειτουργιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση μιας παραβίασης [48]. Έτσι, εαν παρακαμφθεί κάποιος κανόνας φιλτραρίσματος από κάποιον hacker, υπάρχει ο κίνδυνος να εντοπιστεί η παραβίαση αφότου o hacker έχει ήδη επιτελέσει το έργο του. Τέταρτον, ένας αριθμός RPC (Remote Procedure Call) υπηρεσιών είναι δύσκολο να φιλτραριστεί αποτελεσματικά, επειδή οι αντίστοιχοι servers ακούνε σε ports που καθορίζονται τυχαία κατά την εκκίνηση του συστήματος. Μία υπηρεσία που καλείται portmapper αντιστοιχεί τις αρχικές κλήσεις RPC υπηρεσιών στους προκαθορισμένους αριθμούς υπηρεσιών (δηλαδή στις ports), αλλά στους routers δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία. Έτσι εφόσον ο router δεν μπορεί να ξέρει σε ποιες ports κατοικούν οι υπηρεσίες, δεν είναι δυνατόν να μπλοκάρει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες αυτές, εκτός και αν μπλοκάρει όλα τα UDP πακέτα (Οι RPC υπηρεσίες χρησιμοποιούν συνήθως το UDP). Μπλοκάροντας όμως το UDP σημαίνει ότι μπλοκάρονται απαραίτητες υπηρεσίες όπως το DNS (που χρησιμοποιεί το UDP). Πέμπτον, αδυναμίες των screening routers θεωρούνται και αυτές που οφείλονται στην λανθασμένη τοποθέτησή τους, όπως είδαμε και στν προηγούμενη ενότητα. 3.3 Application Gateways Τα gateways επιπέδου εφαρμογής ή application gateways προγραμματίζονται ώστε να καταλαβαίνουν την κίνηση στο επίπεδο εφαρμογής του TCP/IP [46]. Έτσι, παρέχουν ελέγχους προσπέλασης σε επίπεδο χρήστη και σε επίπεδο προτοκόλλων εφαρμογής. Τα application gateways υϊοθετήθηκαν προκειμένου να εξαλειφθούν κάποιες από τις αδυναμίες που εμφανίστηκαν στην υλοποίηση των φίλτρων στους δρομολογητές [48]. Έτσι, χρησιμοποιούνται software εφαρμογές, οι οποίες προωθούν και φιλτράρουν συνδέσεις για υπηρεσίες όπως HTTP, TELNET και FTP. Μια τέτοια εφαρμογή καλείται proxy υπηρεσία. Ένας χρήστης που επιθυμεί να συνδεθεί στο σύστημα, θα πρέπει πρώτα να συνδεθεί στο gateway και ύστερα στο host προορισμού, όπως και στο παράδειγμα που ακολουθεί (σχήμα 5): 1) Ο χρήστης κάνει telnet στο application gateway και πληκτρολογεί το όνομα ενός εσωτερικού host, 2) To gateway ελέγχει την IP διεύθυνση του χρήστη (source) και την εγκρίνει ή την απορρίπτει, σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια προσπέλασης,

10 96 3) Ο χρήστης ενδεχομένως να πρέπει να αυθεντικοποιήσει τον εαυτό του (π.χ χρησιμοποιώντας μια one-time password συσκευή), 4) Η proxy υπηρεσία δημιουργεί μια TELNET σύνδεση μεταξύ του gateway και του εσωτερικού host, 5) Η proxy υπηρεσία μεταφέρει bytes μεταξύ των δύο συνδέσεων, και 6) Το application gateway καταγράφει (log) τη σύνδεση. Σχήμα 5 Virtual (εικονική) Σύνδεση που υλοποιείται από το application gateway και τις proxy ί Πώς δουλεύει Το Gateway έχει την ευθύνη να λαμβάνει πακέτα από το ένα δίκτυο και να τα παραδίδει σε ένα άλλο δίκτυο [4]. Συνήθως αυτό σημαίνει ότι λαμβάνει πακέτα από το Internet και τα παραδίδει στο τοπικό δίκτυο (και αντιστρόφως). Το Gateway ανοίγει τα πακέτα, εξετάζει το περιεχόμενό τους, και εξασφαλίζει ότι δεν μπορούν να βλάψουν δυνητικά το τοπικό δίκτυο. Αφού τα πακέτα ελέγχονται ως προς την ασφάλειά τους, το Gateway χτίζει καινούρια, με το ίδιο περιεχόμενο. Έτσι, μόνο οι τύποι πακέτων για τους οποίους υπάρχει κώδικας κατασκευής μπορούν να εγκαταλείψουν το Gateway. Είναι αδύνατον να σταλεί μη εξουσιοδοτημένος τύπος πακέτου, αφού δεν υπάρχει κώδικας για να το δημιουργήσει. Έτσι αποτρέπονται τα back doors. Τα καινούρια πακέτα στέλνονται μέσω ενός ξεχωριστού interface δικτύου. Για να χρησιμοποιήσουν το Gateway, οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν (log in) με την Gateway μηχανή, ή να υλοποιήσουν μια συγκεκριμένη client εφαρμογή σε κάθε host από τον οποίο θα συνδεθούν [46]. Έτσι, ένα custom πρόγραμμα πρέπει να γραφτεί για κάθε εφαρμογή, και οι εφαρμογές που επιτρέπονται είναι μονάχα αυτές για τις οποίες έχει γραφτεί πρόγραμμα. Αυτό ίσως να είναι ένα εγγενές μειονέκτημα, αλλά αποτελεί πλεονέκτημα ως προς την ασφάλεια του συστήματος, καθώς εφαρμόζει πλήρως την φιλοσοφία Αυτό που δεν επιτρέπεται ρητά, απαγορεύεται. Το custom πρόγραμμα εφαρμογής λειτουργεί ως proxy που δέχεται κλήσεις και τις εξετάζει με βάση λίστες προσπέλασης που διαθέτει. Στην περίπτωση αυτή το proxy λειτουργεί ως proxy server. Λαμβάνοντας την κλήση και αφότου πιστοποιηθεί ότι η κλήση είναι επιτρεπόμενη, o proxy προωθεί την αίτηση στον αντίστοιχο server. Τότε, ο proxy λειτουργεί τόσο ως server, όσο και ως client. Ως server προκειμένου να λάβει την αίτηση και ως client προκειμένου να την προωθήσει. Αφότου εγκατασταθεί η σύνδεση

11 97 (session), ο proxy απλά αντιγράφει και μεταδίδει τα δεδομένα ανάμεσα στον client που έκανε την αίτηση και στον server τον οποίο στόχευε η αίτηση. Εφόσον είναι απαραίτητη μια custom client εφαρμογή για την επικοινωνία με τον proxy server, ορισμένες standard κλήσεις συστήματος, όπως η connect( ), πρέπει να αντικατασταθούν με μια proxy έκδοση αυτών των κλήσεων συστήματος. Έπειτα, η client εφαρμογή πρέπει να μεταγλωττιστεί και να συνδεθεί με τις proxy αυτές εκδόσεις. Μία δωρεάν διαθέσιμη βιβλιοθήκη (library), η SOCKS, είναι διαθέσιμη στο URL: ftp://ftp.inoc.dl.nec.com/pub/security/socks.cstc. Πλεονεκτήματα των Αpplication Gateways Πλεονεκτήματα από τη χρήση των application gateways για την προστασία του συστήματος μπορούν να θεωρηθούν τα εξής [52]: Τα gateways μπορούν να απορρίψουν ή να επιτρέψουν μια σύνδεση, βασιζόμενα όχι μόνο στο όνομα χρήστη, στις διευθύνσεις και τα πρωτόκολλα, αλλά προχωρούν πιο βαθεια : μπορούν για παράδειγμα να φιλτράρουν μια FTP σύνδεση, επιτρέποντας τη χρήση της εντολής get και απαγορεύοντας τη χρήση της εντολής put. Μπορούν να φιλτράρουν Java applets και ActiveX προγράμματα. Δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εφαρμογών για τις οποίες δεν έχει γραφτεί proxy, όπως ήδη αναφέρθηκε, αυξάνοντας την ασφάλεια του συτήματος. Αποκρύπτουν πληροφορίες για το σύστημα, αφού τα ονόματα των εσωτερικών hosts δεν είναι απαραίτητο να είναι γνωστά μέσω DNS σε απομακρυσμένα συστήματα. Τα συστήματα αυτά χρειάζεται να γνωρίζουν μόνο το όνομα του host που φιλοξενεί το application gateway. Υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυθεντικοποίησης (authentication) και καταγραφής (logging) [48]. Είναι αποτελεσματικά ως προς το κόστος τους, καθώς το ανεξάρτητο software ή hardware που απαιτείται για την αυθεντικοποίηση ή την καταγραφή, εγκαθίσταται μόνο στο application gateway host και πουθενά αλλού. Σε περίπτωση που συνδυάζονται με packet filtering δρομολογητές, απαιτούν λιγότερο περίπλοκους κανόνες φιλτραρίσματος, από ότι εαν υφίστατο μονάχα ο δρομολογητής. Αυτό συμβαίνει διότι το μόνο που πρέπει να κάνει ο δρομολογητής είναι να επιτρέπει πακέτα που προορίζονται για το application gateway. 3.4 Υλοποιήσεις των Firewalls Τα firewalls μπορούν, με συνδυασμούς από application gateways και packet filtering δρομολογητές, να υλοποιηθούν με τρείς σχηματισμούς: Dual-homed host, Screened host, και Screened subnet firewall Dual-homed Gateway Στο σχήμα 6 αναπαρίσταται η διαμόρφωση ενός δικτύου υπό την προστασία ενός dual-homed host (δηλαδή ενός host που έχει δύο interfaces δικτύου). Ο host αυτός έχει απενεργοποιημένες τις λειτουργίες IP δρομολόγησης (δηλαδή, δεν μπορεί να δρομολογεί πακέτα μεταξύ των δύο δικτύων). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείται ένας packet filtering (screening) δρομολογητής, στο σημείο όπου συνδέεται το δίκτυο με το Internet, ώστε να

12 98 υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι, δημιουργείται ένα εσωτερικό, ελεγχόμενο (screened) subnet στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν ειδκά συστήματα όπως Web servers. Σχήμα 6 Dual-homed Gateway Firewall Αυτός ο τύπος firewall υλοποιεί την πολιτική ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται ό,τι δεν επιτρέπεται ρητά, εφόσον δεν υποστηρίζονται υπηρεσίες για τις οποίες δεν υπάρχουν proxy servers στο gateway. Ο host δεν θα πρέπει να δέχεται source-routed πακέτα. (πακέτα στα οποία ο αποστολέας αναγράφει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν, παρακάμπτοντας έτσι τους δρομολογητές). Με αυτόν το σχηματισμό εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η ασφάλεια του δικτύου (ιδιαίτερα η ασφάλεια των hosts που βρίσκονται στο interface αριστερά του application gateway), καθώς οι δρόμοι προς το προστατευμένο subnet είναι γνωστοί μονάχα στο firewall και όχι στο υπόλοιπο Internet, εφόσον τα Internet συστήματα μπορούν να αποστείλουν πακέτα μονάχα στο firewall (μόνο τότε θα τα κάνει αποδεκτά ο router). Τα ονόματα και οι IP διευθύνσεις των προστατευμένων hosts του συστήματος είναι κρυμμένα από τα Internet συστήματα, εφόσον το firewall δεν χρειάζεται να μεταδίδει DNS πληροφορίες. Εφόσον το firewall χρησιμοποιεί ένα host σύστημα, μπορεί (και πρέπει) να διαθέτει ειδικό software που θα αναγκάζει τους χρήστες να αποδείξουν την ταυτότητά τους. Οι μηχανισμοί ασφαλείας που υλοποιούνται στον host πρέπει να είναι πολύ αυστηροί και αποτελεσματικοί (π.χ έλεγχοι ορθότητας-audit, καταγραφής (log) κ.λ.π), καθώς το gateway είναι και το τελευταίο οχυρό ασφαλείας του συστήματος. Εαν παρακαμφθεί η ασφάλειά του, τότε ο εισβολέας μπορεί να κάνει σοβαρές παραβιάσεις (π.χ να επανενεργοποιήσει τη δρομολόγηση IP πακέτων στο firewall). Το dual-homed gateway firewall, όπως και το screened subnet firewall για το οποίο θα δούμε στη συνέχεια, παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμού των πακέτων που σχετίζονται με έναν information server, από άλλα πακέτα που προορίζονται ή προέρχονται από το site. Έτσι, ο information server τοποθετείται στο subnet μεταξύ του gateway και του router, όπως φαίνεται στο σχήμα. Υποθέτοντας ότι το gateway παρέχει τις κατάλληλες proxy υπηρεσίες για τον information server (π.χ http, ftp ή gopher), ο router μπορεί να αποτρέψει την απευθείας πρόσβαση στον server και να υποχρεώσει τα

13 99 πακέτα να πηγαίνουν στο firewall. Εαν επιτρέπεται η απευθείας πρόσβαση στον server, τότε το όνομα και η IP διεύθυνση του server μπορούν να διαφημιστούν μέσω DNS (κάτι που δεν είναι πολύ ασφαλές). Με την τοποθέτηση του information server στο subnet μεταξύ του gateway και του router, εξασφαλίζεται ότι: Εαν ένας εισβολέας καταφέρει να παρακάμψει τον router και αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον server, για να αποκτήσει πρόσβαση στους host αριστερά από το gateway (που λογικά έχουν και τις περισσότερο πολύτιμες πληροφορίες) πρέπει να παρακάμψει και το μηχανισμό ασφαλείας του dual-homed gateway, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η εγγενής ακαμψία του dual-homed gateway μπορεί να αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα για ορισμένα sites: εφόσον οι υπηρεσίες επιτρέπονται μόνο εαν υπάρχουν proxies για αυτές, δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, εκτός και αν αυτές τοποθετηθούν στην Internet πλευρά του gateway (δεξιά απο το gateway στο σχήμα). Εαν δεν υπάρχει packet filtering router που να προστατεύει τις υπηρεσίες αυτές, τότε υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας Screened Host Firewall Το screened host (ελεγχόμενος host) firewall, που αναπαρίσταται στο σχήμα 7, παρέχει έναν πιο εύκαμπτο μηχανισμό από το dual-homed gateway firewall, αν και το τίμημα της ευκαμψίας αυτής είναι συνήθως η ασφάλεια. O σχηματισμός αυτός θεωρείται ιδανικός για sites που αναζητούν προστασία, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε να προτιμήσουν ένα dual-homed gateway. Σχήμα 7 Screened Host Firewall To firewall αποτελείται από έναν packet filtering δρομολογητή και ένα application gateway, το οποίο τοποθετείται στο προστατευμένο subnet αριστερα από τον δρομολογητή. Το application gateway χρειάζεται μόνο ένα interface δικτύου. Οι

14 100 proxy υπηρεσίες του application gateway μεταβιβάζουν FTP, TELNET, HTTP και άλλες υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχουν proxies, στα συτήματα του site. Ο δρομολογητής φιλτράρει και ελέγχει επικίνδυνα πρωτόκολλα προτού αυτά φτάσουν (αν φτάσουν) στο application gateway και στους άλλους hosts. Απορρίπτει (ή δέχεται) πακέτα εφαρμογής σύμφωνα με τους εξής κανόνες: Πακέτα εφαρμογής από τα Internet sites προς το application gateway, δρομολογούνται κανονικά, όλα τα άλλα πακέτα απορρίπτονται, ο δρομολογητής απορρίπτει κάθε πακέτο εφαρμογής που προέρχεται από το εσωτερικό του δικτύου, εκτός και αν έρχεται από το applicatin gateway. Το ότι το application gateway διαθέτει μόνο ένα interface δικτύου, καθιστά το σχηματισμό περισσότερο εύκαμπτο, αλλά και λιγότερο ασφαλή, καθώς ο δρομολογητής μπορεί να παρακάμψει το gateway στην περίπτωση κάποιων έμπιστων υπηρεσιών. Οι έμπιστες υπηρεσίες μπορεί να είναι αυτές για τις οποίες δεν υπάρχουν proxy υπηρεσίες, και προφανώς θα είναι έμπιστες υπό την έννοια ότι η πολιτική ασφαλείας του δικτύου θα τις έχει καταστήσει έμπιστες. Για παράδειγμα, υπηρεσίες όπως το NΝTP ή το DNS μπορεί να θεωρούνται έμπιστες Screened Subnet Firewall Το screened subnet (ελεγχόμενο υποδίκτυο) firewall είναι ένας συνδυασμός μεταξύ του dual-homed gateway και του screened host firewall. Στο σχήμα 8, χρησιμοποιούνται δύο δρομολογητές για τη δημιουργία ενός εσωτερικού, ελεγχόμενου (screened) υποδικτύου (subnet). Αυτό το subnet (που συχνά καλείται Αποστρατικοποιημένη Ζώνη - DMZ), φιλοξενεί το application gateway, όπως επίσης (χωρίς να είναι απαραίτητο) και άλλα συστήματα που απαιτούν προσεκτικά ελεγχόμενη προσπέλαση, π.χ information servers. Ο δρομολογητής που βρίσκεται στο σημείο σύνδεσης του δικτύου με το Internet εφαρμόζει τους ακόλουθους κανόνες: πακέτα εφαρμογής από το application gateway στα Internet συστήματα, δρομολογούνται κανονικά, κίνηση από τον server προς τα Internet sites, δρομολογείται κανονικά, πακέτα εφαρμογής από τα Internet sites προς το application gateway, δρομολογούνται κανονικά, κίνηση από τα Internet sites προς τον server, δρομολογείται κανονικά, όλα τα άλλα πακέτα απορρίπτονται. Ο εξωτερικός δρομολογητής επίσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μπλοκάρει πακέτα πρωτοκόλλων όπως NFS και NIS, ή άλλων επισφαλών πρωτοκόλλων που δεν θα έπρεπε να μεταβιβάζονται προς ή από τους hosts στο screened subnet. Ο δεύτερος δρομολογητής (εσωτερικός) δρομολογεί τα πακέτα με βάση τους ακόλουθους κανόνες:

15 101 πακέτα εφαρμογής από το application gateway στα site συστήματα, δρομολογούνται κανονικά, κίνηση από τον server προς τα site συστήματα, δρομολογείται κανονικά, πακέτα εφαρμογής από τα site συστήματα προς το application gateway, δρομολογούνται κανονικά, κίνηση από τα site συστήματα προς τον server, δρομολογείται κανονικά, όλα τα άλλα πακέτα απορρίπτονται. Σχήμα 8 Screened Subnet Firewall Με το σχηματισμό αυτόν, κανένας host του δικτύου δεν είναι άμεσα προσπελάσιμος από το Internet και αντίστροφα, όπως και στο dual-homed gateway. Μια μεγάλη διαφορά όμως που υπάρχει μεταξύ των δύο μηχανισμών, είναι ότι εδώ πέρα χρησιμοποιούνται δρομολογητές προκειμένου να μεταβιβάσουν πακέτα σε ειδικά προστατευμένα συστήματα, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη το application gateway να έχει δύο interfaces. Το γεγονός αυτό αποτελεί και ένα μεγάλο πλεονέκτημα του σχηματισμού αυτού, καθώς είναι πιο εύκαμπτος και ενδείκνυται για δίκτυα που χρειάζονται μεγάλη ταχύτητα. Οι δύο δρομολογητές αποτελούν τα δύο βασικά οχυρά που πρέπει να παρακάμψει ένας hacker προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα προστατευμένα συστήματα του δικτύου (πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγάλη έμφαση στους κανόνες φιλτραρίσματος που διαθέτουν). Το application gateway, ο server και ο information server μπορούν να διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να είναι και τα μόνα γνωστα συστήματα στο Internet. Κανένα άλλο σύστημα δεν πρέπει να αναφέρεται σε μια DNS βάση δεδομένων. Επίσης, το application gateway μπορεί να διαθέτει software αυθεντικοποίησης ώστε να ταυτοποιεί όλες τις εισερχόμενες συνδέσεις. Προφανώς, η διατήρηση ξεχωριστών συστημάτων για τα application gateways και τα packet filters, συνεισφέρει στην διαμόρφωση ενός δικτύου το οποίο ελέγχεται απλά και εύκολα.

16 Firewalls: Ολοένα και περισσότερο ασφαλή Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τα firewalls έχουν κερδίσει την εκτίμηση των περισσότερων οργανισμών στο Internet [45]. Χωρίς αυτά, οι administrators (διαχειριστές) ενός δικτύου θα έπρεπε να διατηρούν την ασφάλεια όλων των συστημάτων τους σε υψηλό επίπεδο, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αν λάβει κανείς υπ όψιν του το γεγονός ότι ο αριθμός των συστημάτων ανά δίκτυο αυξάνει ραγδαία στις μέρες μας. Αυξημένες απειλές Η σημερινή κατάσταση στο Internet εξακολουθεί να είναι πηγή ανησυχιών για τους administrators δικτύων. Ενώ πρέπει να φροντίζουν ώστε οι χρήστες να είναι ευτυχισμένοι, με την υϊοθέτηση νέων υπηρεσιών, ταυτόχρονα πρέπει να μεριμνούν για την ασφάλειά τους. Όμως, καθώς ο αριθμός των χρηστών και των υπηρεσιών αυξάνεται κάθε μέρα, έτσι αυξάνονται και οι διαγραφόμενες απειλές. Σήμερα υπάρχουν ειδικές ομάδες σύνταξης αναφορών περί παραβιάσεων στο Internet (π.χ η CERT * ), οι οποίες δέχονται καθημερινά χιλιάδες κλήσεις από χρήστες που έχουν να αναφέρουν κάποια παραβίαση στο σύστημά τους. Επίσης, τα θέματα περί ασφαλείας έχουν γίνει πλέον αντικείμενο ανοικτής συζήτησης σε mailing lists και σε newsgroups στο USENET, όπου συζητούνται και καυτηριάζονται οι αδυναμίες των συστημάτων και οι τρόποι εκμετάλλευσής των. Έτσι, αποτρέπονται αλλά και δημιουργούνται καινούριες παραβιάσεις. Οι source-route επιθέσεις που στοχεύουν τα συστήματα πίσω από τα firewalls, έχουν γίνει ευκολότερες χάρη στην ύπαρξη εργαλείων που αυτοματοποιούν τη διαδικασία. Επίσης, έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (denial of service) οι οποίες δημιουργούν σύγχιση και ελαττώνουν την παραγωγικότητα. Συνήθεις επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας περιλαμβάνουν το πλημμύρισμα (flooding) των συνδέσεων ώστε να αποτρέψουν τη χρήση τους, καθώς και την αποστολή ICMP echo πακέτων που κορέζουν τα δίκτυα μπλοκάροντας τις επικοινωνίες. Ορισμένα firewalls παραμένουν ευάλωτα σε αυτού του είδους τις επιθέσεις. Καινούρια χαρακτηριστικά Αποκρινόμενοι στις αυξανόμενες απειλές, οι εταιρίες firewalls έχουν εισάγει αρκετά καινούρια χαρακτηριστικά στα προϊόντα τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά ποικίλουν από την αύξηση των τύπων των proxies και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν, εως την αύξηση των μηχανισμών ασφαλείας και της ευκολίας διαχείρισης: Εργαλεία Διαχείρισης και Διαμόρφωσης των firewalls εμφανίζονται καθημερινά στην αγορά του Internet. Ορισμένα firewalls χρησιμοποιούν GUIs (Graphical User Interfaces) ώστε να διευκολύνονται οι administrators στην διαμόρφωσή τους. Άλλα συστήματα firewalls επιτρέπουν την απομακρυσμένη άσκηση διαχείρισης και ελέγχου ορθότητας (auditing) μέσω διαφόρων πρωτοκόλλων, όπως το SMTP (Simple mail Transfer Protocol), το SNMP (Simple Network Management Protocol) και το HTTP μέσω του World Wide Web. Εξυπακούεται ότι αυτοί οι μηχανισμοί προϋποθέτουν ισχυρή αυθεντικοποίηση και ελέγχους προσπέλασης. *

17 103 Virtual Private Networks (Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα): Σε πολλές επιχειρήσεις υπάρχει η ανάγκη ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ των ιδιωτικών δικτύων που διαθέτουν σε διαφορετικά σημεία στο Internet. Προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια τέτοιου είδους επικοινωνιών, οι εταιρίες firewalls εφαρμόζουν κρυπτογραφικούς μηχανισμούς στα προϊόντα τους με σκοπό τη δημιουργία ενός virtual ιδιωτικού δικτύου μεταξύ δύο sites, όπου η πληροφορία μεταδίδεται κρυπτογραφημένη. Τα VPNs επιτυγχάνονται με κρυπτογράφιση στο επίπεδο του Internet Protocol, μεταξύ δύο συνεργαζόμενων firewalls. Εφόσον το VPN εγκατασταθεί, οι hosts σε ένα σημείο μπορούν να επικοινωνούν με τους hosts στο απομακρυσμένο σημείο χωρίς το φόβο της παραβίασης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που ανταλάσσονται. Φυσικά, όπως και σε κάθε κρυπτογραφικό σχήμα, το VPN είναι ασφαλές εφόσον είναι ασφαλή και τα κρυπτογραφικά κλειδιά που χρησιμοποιούνται. Network Address Translation: Σε μια διαδικασία NAT (Μετάφραση Διεύθυνσης Δικτύου), το firewall αντικαθιστά τις IP διευθύνσεις των πακέτων με διαφορετικές διευθύνσεις. Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με την ασφάλεια. Καταρχήν, το NΑΤ επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αποκρύψει τόσο την ύπαρξη συγκεκριμένων συστημάτων στο εσωτερικό του δίκτυο, όπως και την δομή καθ αυτή του εσωτερικού του δικτύου. Ένα χαρακτηριστικό που καθιστά το NAT πολύ ελκυστικό αλλά δεν σχετίζεται με την ασφάλεια, είναι η ικανότητά του να μετατρέπει hosts δικτύου με μη μοναδικές διευθύνσεις, σε hosts με μοναδικές διευθύνσεις, επιτρέποντας έτσι στον οργανισμό να συνδεθεί με το Internet. Αυτή η τεχνική είναι χρήσιμη στο να κρύβει διευθύνσεις που περιέχονται σε επικεφαλίδες πακέτων. Εντούτοις, προκειμένου να αποκρύπτονται αποτελεσματικά οι εσωτερικές διευθύνσεις, είναι προτιμότερη η παρέμβαση μέσα στο πακέτο καθ αυτό. Έτσι, ορισμένα προϊόντα firewalls ξαναγράφουν π.χ τις επικεφαλίδες ώστε να κρύψουν το όνομα του εσωτερικού συστήματος από το οποίο προήλθε το μήνυμα. Καινούρια proxies και υπηρεσίες: Με στόχο την επέκταση της λειτουργικότητας των firewalls, ολοένα και περισσότερα proxies προστίθενται στα συστήματα. Αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά στο οποίο ποντάρουν οι πωλητές firewalls. Ούτως ή άλλως, εαν δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα proxies, οι υπηρεσίες προς τους πελάτες και τους χρήστες ελαττώνονται αισθητά, ενώ αυξάνεται και ο φόρτος των administrators που πρέπει να παρακάμπτουν τα firewalls διατηρώντας παράλληλα το σύστημα ασφαλές. Κάποια από τα proxies που έχουν ανακοινωθεί είναι:

18 104 POP3 - Αυτό το proxy επιτρέπει απομακρυσμένη σύνδεση σε χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία ενός SMTP server στον απομακρυσμένο host. Το POP3 πρωτόκολλο υποστηρίζει τη χρήση της εντολής APOP, που επιτρέπει στον απομακρυσμένο client να αυθεντικοποιηθεί στον εσωτερικό POP3 server. LP (Printer) - Αυτό το proxy επιτρέπει τη διέλευση εργασιών εκτύπωσης (print jobs) μέσω του firewall. Secure Sockets layer (SSL) και Secure-HTTP (SHTTP) - Αυτά τα δύο proxies επεκτείνουν τα υπάρχοντα HTTP proxies στο να υποστηρίζουν επιπλέον μηχανισμούς ασφαλείας για Web πρόσβαση. Domain Name System (DNS) - Όταν χρησιμοποιείται το NAT, είτε για να αντιστοιχίσει μη μοναδικές διευθύνσεις σε μοναδικές, είτε για να αποκρύψει εσωτερικές διευθύνσεις, πρέπει να υπάρχει έγκυρη DNS πληροφόρηση τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χρήστες. Οι πωλητές firewalls ενσωματώνουν πλέον dual-dns servers στα προϊόντα τους, ένα για περιορισμένη πληροφόρηση προς το κοινό (το Internet) και ένα για πλήρη πληροφόρηση προς τα εσωτερικά συστήματα του δικτύου. Transparent Proxies (Διάφανα Proxies): Εκτός από τα proxies που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι πωλητές firewalls υλοποιούν επίσης τα λεγόμενα διαφανα proxies. Διάφανο proxy υφίσταται όταν οι χρήστες δεν ξέρουν ότι όντως χρησιμοποιείται ένα proxy. Οι χρήστες, μπορούν να είναι ενήμεροι για την ύπαρξη ενός proxy, με δύο τρόπους: πρώτον, μερικά proxies απαιτούν αλληλεπίδραση του χρήστη με το firewall, όπως π.χ η πληκτρολόγηση ενός ID και ενός συνθηματικού. Δεύτερον, ένα μηδιάφανο proxy μπορεί να απαιτεί την εγκατάσταση custom client software από τον χρήστη, όπως π.χ οι clients που βασίζονται στο Socks. Πολλοί οργανισμοί θα προτιμούσαν να μην επιφορτώνουν τους χρήστες τους με τέτοιες διαδικασίες, κάτι που εξασφαλίζεται με τα διάφανα proxies. Εντούτοις, τα διάφανα proxies απαιτούν μερικές ρυθμίσεις σε ορισμένα client sotware. Για παράδειγμα, ένας Web browser πρέπει να υποστεί κάποιες ρυθμίσεις για proxies πρωτοκόλλων όπως το ftp ή το gopher. Καταγραφή (log) και έλεγχος ορθότητας: Τα περισσότερα firewalls παρέχουν μηχανισμούς καταγραφής (logging) λειτουργιών. Εντούτοις, ορισμένα firewalls παρέχουν τη δυνατότητα υποστήριξης μηχανισμών ελέγχου ορθότητας (audit) και προειδοποιητικών (alert) μηχανισμών. Τα auditing εργαλεία επεξεργάζονται την ήδη καταγραφόμενη (από τα logs) πληροφορία και την παρουσιάζουν με έναν περισσότερο ευανάγνωστο τρόπο. Οι alert μηχανισμοί πληροφορούν σε πραγματικό χρόνο τους administrators για επικίνδυνες λειτουργίες που επιχειρούνται στο firewall. Επιπρόσθετα, το SNMP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προειδοποίηση (alert) απομακρυσμένων hosts.

19 Κριτήρια επιλογής ενός firewall Ίσως η σημαντικότερη απόφαση που πρέπει να πάρει ένας οργανισμός που επιδιώκει να εγκαταστήσει ένα ασφαλές δίκτυο στο Internet, είναι η επιλογή του κατάλληλου firewall που θα πλαισιώσει τους μηχανισμούς ασφαλείας του δικτύου [naim]. Τα κριτήρια επιλογής ενός firewall, εξαρτώνται άμεσα από τα ακόλουθα θέματα: Λειτουργικό σύστημα (OS) Μέχρι πρότινος, το λειτουργικό σύστημα που επιλέγονταν από τους περισσότερους οργανισμούς ήταν το UNIX, έχοντας Ethernet για LAN interface [54]. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν προϊόντα που δουλεύουν σε συγκεκριμένες εκδόσεις του UNIX, για συγκεκριμένο hardware. Καθώς όμως τα Windows NT γίνονται ολοένα και περισσότερο δημοφιλή, αρχίζει να υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο Internet για Windows NT firewalls. Πολλές εταιρίες όπως η CheckPoint, Global Internet, NetGuard και Raptor, των οποίων τα προϊόντα έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη αρκετών στο διαδίκτυο, έχουν ανακοινώσει την πρώτη φουρνιά firewalls για το δημοφιλές λειτουργικό. Σημείωση: Μία σύγκριση και κριτική των τεσσάρων πιο δημοφιλών Windows NT firewalls που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη αγορά, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του περιοδικού PC Magazine, μπορεί να εντοπιστεί στο URL: Επίσης, μια τεκμηριωμένη και πολύ ενδιαφέρουσα κριτική σχετικά με τα firewalls όλων των τύπων που επικράτησαν στην αγορά κατά τη διάρκεια του 1997, δημοσιεύεται στο URL: Μερικοί πιστεύουν ότι τα Windows NT δεν είναι τόσο ασφαλή όσο το UNIX. Άλλοι πιστεύουν το αντίθετο. Το σίγουρο είναι ότι λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την εμφάνιση των NT στην αγορά, κανείς δεν μπορεί ακόμα να είναι κατηγορηματικός. Ο χρόνος θα δείξει. Ένα αρνητικό σημείο στη χρήση των Windows NT είναι ίσως το γεγονός ότι, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να αναλάβει η Microsoft τη διόρθωσή του. Αντίθετα με το UNIX, όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει πάντα θετικά αποτελέσματα. Η επιλογή της πλατφόρμας, πάνω στην οποία θα τρέχει το firewall, εξαρτάται εν τέλει από τη φύση του δικτύου και από το κατά πόσο οι administrators αισθάνονται άνετα με το ένα ή το άλλο λειτουργικό. Αρχιτεκτονική Η αρχιτεκτονική ενός firewall περιλαμβάνει τις εγγενείς δυνατότητές του καθώς και διάφορους ειδικούς μηχανισμούς που ενσωματώνει προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια που παρέχει [naim]. Ένα firewall πρέπει καταρχήν να είναι χτισμένο επάνω σε ασφαλές OS, και να επιτρέπει την έλευση μόνο σε συγκεκριμένους τύπους πακέτων. Η ειρωνία είναι, ότι όσο περισσότερα πρωτόκολλα και υπηρεσίες υποστηρίζει ένα firewall, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα παράκαμψής του από κάποιον επιτήδειο.

20 106 Τα περισσότερα firewalls υποστηρίζουν τις δημοφιλείς IP υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των FTP, TELNET, HTTP, και SMTP, αλλά διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο υλοποιούν αυτήν την υποστήριξη. Οι περισσότερες ασφαλείς προσεγγίσεις είναι αυτές των application gateways σε συνδυασμό με packet filtering δρομολογητές. Όταν πιστοποιούν την ακεραιότητα των συστημάτων τους, ορισμένα firewalls ελέγχουν ψηφιακές υπογραφές ή checksums, είτε στον κώδικα των προγραμμάτων που λειτουργούν, είτε σε αρχεία συστήματος. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν τα firewalls σε μια διαπιστωμένη παραβίαση, διαφέρει δραματικά από firewall σε firewall. Για παράδειγμα, το firewall Eagle της Raptor ρίχνει (shut down) το σύστημα με το που διαπιστώσει μια παράβαση, ενώ το InterLock της ANS Inc. απλά καταγράφει τις λειτουργίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιτρέποντας την κανονική λειτουργία του συστήματος. Διαχείριση (Configuration) Λέγοντας διαχείριση εννοούμε το περιβάλλον κάτω από το οποίο ο χρήστης του firewall (ο administrator) ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί πρωτόκολλα, περιορίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες με κριτήριο ονόματα χρηστών ή/και διευθύνσεις, πιστοποιεί και ελέγχει τις παραμέτρους του συστήματος. Ιδανικά, ένα firewall πρέπει να παρέχει στους διαχειριστές των δικτύων ένα ξεκάθαρο σύνολο επιλογών και ρυθμίσεων για κάθε πρωτόκολλο, και μια ευέλικτη μέθοδο ελέγχου των τρεχουσών ρυθμίσεων. Εαν οι διαχειριστές δεν μπορούν εύκολα να καθορίζουν τα πρωτόκολλα που ελέγχονται και να αλλάζουν τις ρυθμίσεις, τότε το firewall μάλλον δυσχεραίνει παρά διευκολύνει τις προσπάθειές τους. Έτσι, τα firewalls που διαθέτουν GUIs (Graphical User Interfaces) έχουν το προβάδισμα σε αυτόν τον τομέα. Σύστημα προειδοποίησης Ένα ισχυρό σύστημα προειδοποίησης σε ένα firewall θα πρέπει να περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με το τρέχων status λειτουργίας, λάθη που έχουν γίνει, πιθανές ενέργειες παραβιάσεων, και συναγερμούς προειδοποίησης. Το ιδανικό firewall θα πρέπει έγκαιρα και σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνει το διαχειριστή για οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυθεντικοποίηση Ένα αξιόπιστο firewall θα πρέπει να διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς αυθεντικοποίησης, για όσους συνδέονται σε αυτό ή διαμέσου αυτού. Σήμερα, τα firewalls χρησιμοποιούν one-time passwords, ψηφιακές υπογραφές πακέτων, και επαναχρησιμοποιήσιμα passwords. Τα one-time passwords είναι έγκυρα για μία και μόνο σύνδεση. Εαν συνδυάζονται και με ψηφιακές υπογραφές, αποτελούν ισχυρό όπλο στα χέρια των administrators. Οι υπογραφές πακέτων είναι προσδιοριστές αυθεντικοποίησης (authentication indicators) που περιλαμβάνονται σε ένα πακέτο δεδομένων (συνήθως σε όλα τα πακέτα μιας σύνδεσης) και που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση δημοσίου-/ιδιωτικού κλειδιού για τη ψηφιακή υπογραφή κάθε πακέτου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Σπουδαστές: Παντελέινας Σωτήριος Σταμέλλος Γρηγόριος Επιβλέπων καθηγητής Μίζας Χαρίλαος Συνεπιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Στυλιανός ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΔΕΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ.: 1648 Επιβλέπων: Δρ Ράντος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1.1 Κακόβουλο Λογισµικό (Malware) Πρόκειται για προγράµµατα (κώδικας) που αποσκοπούν σε επιθέσεις κατά της Εµπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας ή/και της ιαθεσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα