Ι ΡΥΜΑ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΜΑ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI 2015

2 Α BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSΤITUTE FOR ΒΑLΚΑΝ STUDIES Τιµή τεύχους: 10,00 Starting with the volume 46 ( ), the Balkan Studies is available only electronically, at: (in Greek) (in English) ISSN (online): ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ Τιµή τεύχους: 10,00 2

3 Λάσκαρις, Σ. Θ., Διπλωματική Ιστορία της Συγχρόνου Ευρώπης, (History of Contemporary European Diplomacy, ), Θεσσαλονίκη 1954, σ. ιβ' (1) 12,00** Νάλτσας, Χρ. Α., Το Μακεδονικόν Ζήτηµα και η Σοβιετική Πολιτική (The Macedonian Question and Soviet Policy), Θεσσαλονίκη 1954, σ. ζ' (2) 20,00** Zotiades, G. Β., The Macedonian Controversy, Thessaloniki , p (3) 8,00** Μαραβελάκης, Μ. - Βακαλόπουλος, Α., Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης (The Refugee Settlements in the District of Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1955, σ. ιδ' + 530, πίν. 8. (4) 20,00** Kyriakides, S. Ρ., The Northern Ethnological Boundaries of Hellenism, Thessaloniki 1955, p. 64. (5) 5,00** Νοτάρης, Ι. Σ., Παύλος Μελάς. Βιογραφία (Pavlos Melas: Biography), Θεσσαλονίκη 1955, σ. 80, πίν. 4. (6) 8,00** Xyngopoulos, Α., Thessalonique et la peinture macédonienne, Athènes 1955, p. XV + 79, pl. 21. (7) 5,00** Dakin, D., British and American Philhellenes during the War of Greek Independence, , Thessaloniki 1955, p. Θ' + 248, pl. 8. (8) 12,00** Naltsas, Ch., Der San Stefano Vertrag und das Criechentum, Thessaloniki 1956, p. ΙV (9) 5,00** Ανδρεάδης, Κ. Γ., Η Μουσουλµανική Μειονότης της Δυτικής Θράκης (The Moslem Μinοrity in Western Thrace), Θεσσαλονίκη 1956, σ. 120, πίν. 37. (10) 10,00** Constantopoulos, D. S., The Paris Peace Conference of 1946 and the Greek- Bulgarian Relations, Thessaloniki 1956, p. 48. (11) 5,00** ** = εξαντλημένο. Διατίθεται ψηφιοποιημένο / out of print. Available in digital form 3

4 Andreades, Κ. G., The Moslem Minority in Western Thrace, Thessaloniki 1956, p. 95, pl. 14. (12) 10,00** Σπανός, Ν., Αναµvήσεις εκ του Μακεδονικού Αγώνος. Πρόλογος Στ. Π. Κυριακίδου. Εισαγωγή Χ. Γ. Σακελλαριάδου (Recollections of the Macedonian Struggle. Foreword by S. Ρ. Kyriakides. Ιntrοductiοn by C. G. Sakellariadis), Θεσσαλονίκη 1957, σ. 56, πίν. 3. (13) 5,00** Αργυρόπoυλoς, Π. Α., Ο Μακεδονικός Aγών. Αποµνηµονεύµατα. Πρόλογος Θ. Λιβερίου (The Macedonian Struggle: Memoirs. Preface by Τ. Liverios), Θεσσαλονίκη 1957, σ. η' + 76, πίν. 2. (14) 5,00** Πουλάκος, Δ., Η σύγχρονος Τουρκία. Κοινωνικά και οικονοµικά θέµατα (Contemporary Turkey: Social and Financial Questions), Αθήναι 1957, σ. η' (15) 5,00** Tsourkas, Cl., Les Hellènes dans l intérieur de l Égypte, Thessaloniki 1957, p. 24. (16) 5,00** Μαρκαντωνάτος, Λ. Γ., Τα εν Αιγύπτω Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (The Greek Schools in Egypt), Θεσσαλονίκη 1957, σ. VIII (17) 5,00** Ξυγγόπουλος, Α., Τα Μνηµεία των Σερβίων (The Monuments of Servia), Αθήναι 1957, σ. η' + 135, πίν. 21. (18) 5,00** Βασδραβέλλης, Ι. Κ., Τουρκικά έγγραφα περί του Μακεδονικού Αγώνος (Turkish Documents Relating to the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1958, σ. ιστ' + 95, πίν. 3. (19) 5,00** Λαούρδαs, Β., Η Πηνελόπη Δέλτα και η Μακεδονία. Εισήγησις Στ. Π. Κυριακίδου (Penelope Delta and Macedonia. Introduction by S. Ρ. Kyriakides), Θεσσαλονίκη 1958, σ. 45, πίν. 1. (20) 5,00** Papadakis, Β. Ρ., Histoire diplomatique de la Question nord-épirote ( ), Athènes 1958, p (21) 8,00** 4

5 Βακαλόπουλος, Α. Ε., Οι Δυτικομακεδόνες Απόδηµοι επί Τουρκοκρατίας (Διάλεξις) (Western Macedonians Living Abroad during the Turkish Occupation), Θεσσαλονίκη 1958, σ. 48, χρτ. 1. (22) 5,00** Θεοχαρίδης, Γ. Ι., Σύντοµος Ιστορία του Αγίου Όρους (Διάλεξις) (Α Brief History of Mount Athos), Θεσσαλονίκη 1958, σ. 24. (23) 5,00** Κανατσούλης, Δ., Η Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόvoυς (Western Macedonia in Ancient Times), Θεσσαλονίκη 1958, σ. 20, χρτ. 1. (24) 5,00** Νάλτσας, Χρ., Ο Μακεδονικός Αγών εις την Δυτικήν Μακεδονίαν (The Macedonian Struggle in Western Macedonia), Θεσσαλονίκη 1958, σ. 40. (25) 5,00** Καραβαγγέλης Γερµανός, Μητροπολίτης Καστοριάς, Ο Μακεδονικός Αγών. Απομνημονεύματα. Πρόλογος Β. Λαoύρδα. Εισαγωγή Κλ. Tσoύρκα (The Macedonian Struggle: Memoirs. Foreword by Β. Laourdas. Introduction by C. Tsourkas), Θεσσαλονίκη 1958, σ. ιστ' + 116, χρτ. 1, εικ. 8 [Από το Αρχείον Mακεδovικoύ Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα, αρ. 1 (From Penelope Delta s Archive of the Macedonian Struggle, Νο 1)]. (26) 10,00** Enepekides, Ρ. Κ., Griechische Handelsgesellschaften und Kaufleute in Wien aus dem Jahre 1766 (Ein Konskriptionsbuch). Aus den Beständen des Wiener Haus-, Hof, und Staatsarchivs, Thessalonike 1959, p. VIII + 48, pl. 2. (27) 5,00** Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Α., Ο Μακεδονικός Αγών: Η «Οργάνωσις Θεσσαλονίκης» Απομνημονεύματα. Πρόλογος Σ. Α. Σουλιώτη. Εισαγωγή Δ. Ξανάλατου (The Macedonian Struggle: The Organizatiοn of Thessaloniki, Memoirs. Foreword by S. Α. Souliotis. Introduction by D. Xanalatos), (φωτοανατύπωση της Β' εκδόσεως ), Γ' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1993, σ. ιδ' + 103, πίν. 7. (28) 8,00** Δικώνυµος-Μακρής, Γ., Ο Μακεδονικός Αγών. Απομνημονεύματα. Πρόλογος Στ. Π. Κυριακίδου (The Macedonian Struggle: Memoirs. Foreword by S. Ρ. Kyriakides), Θεσσαλονίκη 1959, σ. XVI + 152, πίν. 12 [Από το Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα, αρ. 2 (From Penelope Delta s Archive of the Macedonian Struggle, Νο 2)]. (29) 10,00** 5

6 Bαβούσκος, Κ., Η συµβολή του Ελληνισμού της Πελαγονίας εις την ιστορίαν της Νεωτέρας Ελλάδος (Διάλεξις). Πρόλογος Στ. Π. Κυριακίδου (The Contribution of the Greeks of Pelagonia to Modern Greek History. Foreword by S. Ρ. Kyriakides), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 39. (30) 5,00** Θεοχαρίδης, Γ. Ι., Τοπογραφία και πολιτική ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΔ' αιώνα (Topography and Political History of Thessaloniki in the XΙVth Century), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 52, χρτ. 1. (31) 5,00** Schirò, G., Ο Βαρλαάµ και η Φιλοσοφία εις την Θεσσαλoνίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα (Barlaam [the Calabrian] and Philosophy in Thessaloniki in XIVth Century), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 20. (32) 5,00** Χρήστου, Π., Ο Γρηγόριος Παλαμάς και η Θεολογία εις την Θεσσαλοvίκην κατά τoν δέκατον τέταρτov αιώνα (Gregorios Palamas and Theology in Thessaloniki in XIVth Century), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 20. (33) 5,00** Τριανταφυλλόπουλος, Κ., Η Εξάβιβλος του Aρµενoπoύλoυ και η Νοµική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα (Armenopoulos Hexabiblos and the Legal Thought in Thessaloniki in XIVth Century), Θεσσαλονίκη 1960, σ. 38. (34) 5,00** Πελεκανίδης, Στ., Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία της Πρέσπας (Byzantine and Post-Byzantine Monuments of Prespa), Θεσσαλονίκη 1960, σ. ιστ' + 150, πίν. LIII. (35) 8,00** Kυριακίδης, Στ. Π., Περί την Ιστορίαν της Θράκης. Ο Ελληνισµός των Συγχρόνων Θρακών. Αι πόλεις Ξάνθη και Κομοτινή (On the History of Thrace: The Greek Οrigin of Modern Thracians: The Towns of Xanthi and Komotini), (φωτοανατύπωση της Α' εκδόσεως ), Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 70, πίν. 7. (36) 5,00** Λαούρδας, Β., Η Κλασσική Φιλολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα (Classical Philology in Thessaloniki in XIVth Century), Θεσσαλονίκη 1960, σ. 24. (37) 5,00** 6

7 Καλαφάτης Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Δράμας, Εκθέσεις περί του Μακεδονικού Αγώνος, Επιμέλεια Βασ. Λαούρδα. Πρόλογος Στ. Π. Κυριακίδου (Reports on the Macedonian Struggle, Foreword by S. Ρ. Kyriakides), Θεσσαλονίκη 1960, σ. ιζ' + 95, πίν. 3. (38) 5,00** Παπατζανετέας, Π., Ο Μακεδονικός Αγών. Απομνημονεύματα. Επιμέλεια Λουίζας Συνδίκα-Λαούρδα. Εισαγωγή Α. Δ. Ζάννα (The Macedonian Struggle: Memoirs. Introduction by Α. D. Zannas), Θεσσαλονίκη 1960, σ. ιδ' + 63, πίν. 4 [Από το Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα, αρ. 3 (From Penelope Delta s Archive of the Macedonian Struggle, No 3)]. (39) 5,00** Zάνvας, Α. Δ., Ο Μακεδονικός Αγών. Αναμνήσεις (The Macedonian Struggle: Recollections), Θεσσαλονίκη 1960, σ. 96, πίν. 4. (40) 5,00** Ευρυγένης, Δ. Ι., Ο Ίων Δραγούμης και ο Μακεδονικός Αγών (Ion Dragoumis and the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1961, σ. 23, πίν. 1 (β' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 24). (41) 5,00** Λαούρδας, Β., Το Ελληνικόν Γενικόν Προξενείον Θεσσαλονίκης, (The Greek General Consulate in Thessaloniki, ), Θεσσαλονίκη 1961, σ. 24, πίν. 2. (42) 5,00** Σταυρόπουλος, Β., Ο Μακεδονικός Αγών. Απομνημονεύματα. Πρόλογος Β. Λαούρδα (The Macedonian Struggle: Memoirs. Foreword by Β. Laourdas), Θεσσαλονίκη 1961, σ. η' + 71, πίν. 3. (43) 5,00** Μπόνης, Κ., Η Στρώµνιτσα (Strumica), Θεσσαλονίκη 1961, σ. 27, πίν. 2. (44) 5,00** Sophocles, S. Μ., Α History of Greece, Thessaloniki 1961, p. XVIIIΙ (45) 10,00** Λαούρδας, Β., Η Μητρόπολις Νευροκοπίου ( ). Εκθέσεις των Μητροπολιτών Νικοδήμου και Θεοδωρήτου [The Metropolis of Nevrokopi ( ). Reports of the Metropolitans Nikodimos and Theodoritos], Θεσσαλονίκη 1961, σ. XXIV + 294, πίν. 15. (46) 10,00** Κυριακίδης, Στ. Π., Σύντομος επισκόπησις της ιστορίας του Μακεδονικού Αγώνος (Α Brief Review of the History of the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 20. (47) 5,00** 7

8 Sophocles, S. Μ., The Religion of Modern Greece, Thessaloniki 1961, p. 74. (48) 5,00** Λαούρδας, Β., Ο Μακεδονικός Αγών (The Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 18. (49) 5,00** Quemeneur, Ρ., Ο Σατωμπριάν και η Ελλάς. Πρόλογος Κλ. Τσούρκα. Μετάφρασις Γ. Δαμόρη (Chateaubriand and Greece. Foreword by C. Tsourkas. Translation by G. Damoris), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 60, πίν. 1. (50) 5,00** Μηλιώτης, Π. Δ., Η εν Νεϋγύ Σύµβασις της Ελληνοβουλγαρικής Μεταναστεύσεως της 14/27 Νοεμβρίου 1919 και η Εφαρµογή αυτής (The Treaty of Neuilly of 14/27 November 1919 Concerning the Exchange of Minorities between Greece and Bulgaria and its Application), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 38. (51) 5,00** Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Α., Ημερολόγιον του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Πρόλογος Σ. Α. Σουλιώτη. Εισαγωγή Δ. Ξανάλατου (Diary of the First Balkan War. Foreword by S. Α. Souliotis. Introduction by D. Xanalatos), Θεσσαλονίκη 1962, σ. η' + 51, πίν. 3. (52) 5,00** Πάσχος, Α. Η., Ιστορία της Λιγκοβάνης (Α History of Lingovani), Θεσσαλονίκη 1962, σ. στ' + 29, πίν. 8. (53) 5,00** Ταχιάος, Α.-Α., Το Γεωργιανικόν Ζήτηµα ( ). Συμβολή εις την Ιστορίαν της Ρωσικής πολιτικής εν Αγίω Όρει [The Georgian Problem ( ): Α Contribution to the History of Russian Policy on Mount Athos], Θεσσαλονίκη 1962, σ. 124, πίν. VI. (54) 5,00** Jelavich, Β., Russia and Greece during the Regency of King Othon, Russian Documents on the First Years of Greek Independence, Thessaloniki 1962, p. 155, pl. 6. (55) 5,00** Μπάλλας, Ν., Ιστορία του Κρουσόβου. Πρόλογος Χρ. Νάλτσα (Α History of Krushevo. Preface by Ch. Naltsas), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 70, πίν. 1. (56) 5,00** 8

9 Vouras, Ρ., The Changing Economy of Northern Greece since World War II, Thessaloniki 1962, p. ΧVΙ + 227, pl. 83, fig. 76. (57) 8,00** Χατζηκυριακού, Γ., Σκέψεις και Εντυπώσεις εκ Περιοδείας ανά την Μακεδονίαν, ( ). Πρόλογος Β. Γ. Χατζηκυριακού. Εισαγωγή Β. Λαούρδα (Thoughts and Impressions from a Tour in Macedonia, Foreword by Β. G. Hatzikyriakou. Introduction by Β. Laourdas), Θεσσαλονίκη 1962, σ. ιε' + 203, πίν. 16. (58) 5,00** Laourdas, Β., La Lotta per la Macedonia dal 1903 al 1908, Thessaloniki 1962, p. 15. (59) 5,00** Xydis, S., Greece and the Great Powers, Prelude to the Truman Doctrine, Thessaloniki 1963, p. XXII + 758, pl. 8. (60) 18,00** Negreponti-Delivanis, Μ., Le Développement de la Grèce du nord depuis 1912, Thessaloniki 1962, p. VII (61) 5,00** Vavouskos, C., Der Beitrag des Griechentums von Pelagonien zur Geschichte des neueren Griechenlands, Thessaloniki 1963, p. 42, pl. 8, map 1. (62) 5,00** Vacalopoulos, Α. Ε., Α History of Thessaloniki. Translation by Τ. F. Carney, Thessaloniki (1963) 1993, p. ΧΙ + 153, pl. 13 (reprint). (63) 5,00** Νάλτσας, Χρ. Α., Ανατολική Ρωµυλία. Η κατάληψις αυτής υπό των Βουλγάρων και ο ναυτικός αποκλεισµός της Ελλάδος (East Romylia. Its Conquest by the Bulgars and the Naνal Blockade of Greece ), Θεσσαλονίκη 1963, σ (64) 8,00** Baxevanis, J., The Port of Thessaloniki, Thessaloniki 1963, p. ΧΙΙ + 99, tables 23, maps 4, figures 14, pl. 2. (65) 5,00** Μαζαράκης-Αινιάν, Κ. Ι., Ο Μακεδονικός Αγών (Αναμνήσεις) (The Macedonian Struggle: Recollections), Θεσσαλονίκη 1963, σ. ΧΙ + 127, πίν. 9. (66) 10,00** Berki, F., Η εν Ουγγαρία Ορθόδοξος Εκκλησία (The Orthodox Church in Hungary), Θεσσαλονίκη 1964, σ. 61. (67) 5,00** 9

10 Stavrou, Τ., Russian Interests in Palestine, Α Study of Religious and Educational Enterprise, Thessaloniki 1963, p. 249, pl. 2. (68) 5,00** Μουτσόπουλος, Ν., Eκκλησίες του Νομού Φλωρίνης (Churches of the Prefecture of Florina), Θεσσαλονίκη 1964, σ. XXIV + 90, πίν. 143, χρτ. 1. (69) 10,00** Kofos, Ε., Nationalism and Communism in Macedonia, Thessaloniki 1964, p. ΧΧΙ + 251, maps 8. (70) 10,00** Κανατσούλης, Δ., Ιστορία της Μακεδονίας μέχρι του Μεγάλου Kωvσταvτίνου (History of Macedonia up to Constantine the Great), Θεσσαλονίκη 1964, σ. 188, χρτ. 1. (71) 10,00** Λέτσας, Α., Ο Αιμιλιανός Γρεβενών και το Nεoτουρκικόν Κομιτάτον (Aimilianos, Bishop of Grevena, and the Young Turks Committee), Θεσσαλονίκη 1964, σ. 54, πίν. 2. (72) 5,00** Ταχιάος, A.-Α., Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι ( ) και η Ασκητικοφιλολογική Σχολή του [Paisy Velichkovski ( ) and his Ascetic and Literary School], Θεσσαλονίκη 1964, σ. 150, πίν. 3 (reprint). (73) 5,00** Dascalakis, Α., The Hellenism of the Ancient Macedonians, Thessaloniki 1965, p. VIII + 294, map 1. (74) 10,00** Füves, Ö., Οι Έλληνες της Ουγγαρίας (The Greeks of Hungary), Θεσσαλονίκη 1965, σ. 38, χρτ. 1. (75) 5,00** Jurić, S., Τα Ελληνικά Λυρικά Ποιήματα του Δημήτρη Δημητρίου. Επιμέλεια Κλ. Τσούρκα (The Greek Lyric Poems of Demetrios Demetriou. Edited by C. Tsourkas), Θεσσαλονίκη 1965, σ. 70, χρτ. 1. (76) 5,00** Ξυγγόπουλος, Α., Έρευναι εις τα Βυζαντινά Μνημεία των Σερρών (Research into the Byzantine Monuments of Serres), Θεσσαλονίκη 1965, σ. ι' + 88, πίν. 11. (77) 5,00** George Jarvis. His Journal and Related Documents. Edited by G. Georgiades Arnakis E. Demetracopoulou, Thessaloniki 1965, p. ΧΧΧΙΙ + 281, pl. 8. (78) 14,00 10

11 Gioranescu, Α., Correspondance de Daniel Démétrius Philippidès et de J.-D. Barbié du Bocage ( ). Préface de C. Tsourkas, Thessaloniki 1965, p. VΙIΙ (79) 5,00** Metcalf, D. Μ., Coinage in the Balkans: , Thessaloniki 1965, p. ΧΙΧ + 286, pl. 16. (80) 10,00** Witt, R. Ε., Greece the Beloved, Thessaloniki 1965, p. Χ + 228, pl. 7. (81) 8,00** Θεοχαρίδης, Γ. Ι., Σύντομη Ιστορία της Μακεδονίας έως την Τουρκοκρατία (Α Short History of Macedonia up to the Turkish Occupation), Θεσσαλονίκη 1965, σ. 109, χρτ. 1. (82) 5,00** Παπαδόπουλος, Στ. Ι., Η κίνηση του Δούκα του Νεβέρ Καρόλου Γovζάγα για την Απελευθέρωση των Βαλκανικών λαών ( ) [The Endeavour of the Duke of Nevers, Carlos Conzaga, for the Liberation of the Balkan Peoples ( )], Θεσσαλονίκη 1966, σ. 290, πίν. 10, χρτ. 3. (83) 8,00** Φουντούλης, Ι. Μ., Το Λειτουργικόν Έργον Συμεών του Θεσσαλονίκης (Συµβολή εις την ιστορίαν και θεωρίαν της θείας λατρείας) (The Liturgical Work of Symeon, [Bishop] of Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1966, σ. 180, πίν. 3. (84) 5,00** Νοτάρης, Ι. Σ., Αρχείον Στεφάνου Ν. Δραγούμη. Ανέκδοτα Έγγραφα για την Επανάστασι του 1878 στη Μακεδονία (Stefanos Ν. Dragoumis Archiνe: Unpublished Documents Concerning the 1878 Revolt in Macedonia), Θεσσαλονίκη 1966, σ. 444, πίν. 1, χρτ. 1. (85) 15,00** Dontas, D. Ν., The Last Phase of the War of Independence in Western Greece, (December 1827 to May 1829), Thessaloniki 1966, p. ΧΙ + 187, maps 2. (86) 8,00** Dontas, D. Ν., Greece and the Great Powers, , Thessaloniki 1966, p. VI (87) 10,00** Moutsopoulos, Ν., The Churches of the Prefecture of Florina, Thessaloniki 1966, p. 65, pl (88) 10,00** 11

12 Dakin, D., The Greek Struggle in Macedonia, , second edition, Thessaloniki 1993, p. ΧVΙ + 538, pl. 28. (89) 20,00 Daskalakis, Α. Β., Alexander the Great and Hellenism, Thessaloniki 1966, p. VIII (90) 12,00** Xασιώτης, Ι. Κ., Μακάριος, Θεόδωρος και Νικηφόρος, οι Mελισσηvoί (Μελισσουργοί) (16ος-17ος αι.) [Macarius, Theodore and Nicephorus Melissenoi (Melissourgoi) (16th-17th c.)], Θεσσαλονίκη 1966, σ. 257, πίν. 7. (91) 5,00** Pantazopoulos, Ν. J., Church and Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman Rule, Thessaloniki 1967, p (92) 5,00** Γεωργίου, Χρ. Γ., Ο Γέρμας και τα γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα (Germas and the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1966, σ. 78, πίν. 31. (93) 5,00** Vasdravellis, J. C., The Greek Struggle for Independence: The Macedonians in the Revolution of 1821, Translated by Photeine Ρ. Bourboulis, Thessaloniki 1968, p. VI (94) 8,00** Tsourkas, Cl., Les Débuts de l enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. Lα vie et l œuvre de Théophile Corydalée ( ), Avec 28 planches hors texte. Deuxième édition revisée et complétée, Thessaloniki 1967, p. 441, pl. XXIV. (95) 10,00** Λαούρδας, Β., Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Ιεραπόστολοι των Σλάβων (Cyril and Methodius, the Missionnaires of the Slavs), Θεσσαλονίκη 1966, σ. 32. (96) 5,00** Kyriakides, S. Ρ., Two Studies on Modern Greek Folklore, Translated by Robert Α. Georges and Aristotle Α. Katranides, Thessaloniki 1968, p. 132, pl. XIV. (97) 5,00** Psomiades, Η. J., The Eastern Question: The Last Phase. Α Study in Greek- Turkish Diplomacy, Thessaloniki 1968, p. 145, maps 3. (98) 10,00 Ο Κόσμος της Ορθοδοξίας. Σειρά διαλέξεων. (The Orthodox World. Lectures by Ρ. Christou, G. Conidaris, Ι. Cotsonis, Α.-Ε. Tachiaos, Α. Mihailov, Α. Mitsidis, J. Calogirou, Μ. Vaporis, C. Tsourkas, Α. Angelopoulos), Θεσσαλονίκη 1968, σ (99) 5,00** 12

13 Κοραντής, Α. Ι., Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης ( ), τ. Πρώτος, Η χωλαίνουσα ειρήνη ( ) (Α History of European Diplomacy, , vol. I, ), Θεσσαλονίκη 1968, σ. ιγ' (100) 15,00** Λαμψίδης, Ι. Θ., Γραμματική της Βουλγαρικής Γλώσσης (Grammar of the Bulgarian Language), Θεσσαλονίκη 1968, σ. ΧΧΧΙΧ + [1] (101) 10,00** Dimakis, J., La Guerre de l Indépendance grecque vue par la presse française. (Période de 1821 à 1824). Contribution à l étude de l opinion publique et du mouvement Philhellénique en France, Thessaloniki 1968, p. 310, pl. VII. (102) 5,00** Dimaras, C. Τ. Koumarianou, C. Droulia, L., Modern Greek Culture: Α Selected Bibliography (in English-French-German-Italian), Thessaloniki 1968, p (103) 5,00 Κωφός, Ε., Η Επανάστασις της Μακεδονίας κατά το Ανέκδοτα προξενικά έγγραφα μετά συντόμου ιστορικής επισκοπήσεως (The 1878 Revolt in Macedonia. Unpublished Consular Documents with a Short Ηistorical Review), Θεσσαλονίκη 1969, σ. ιβ' + 372, πίν. 16, χρτ. 1. (104) 12,00** Τσολάκης, Ε., Η Συνέχεια της Χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτση (The Continuation of Ioannes Skylitze s Chronicle), Θεσσαλονίκη 1968, σ (105) 5,00** Papadopoulos, G., England and the Near East , Thessaloniki 1969, p (106) 5,00** Μακαρόνας, Χ. Ι., Η Καμάρα. Το θριαμβικό τόξο του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη (The Kamara: The Triumphal Arch of Galerius Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1969, σ. 53, πίν. 48, σχ. 8. (107) 5,00** Ξυγγόπουλος, Α., Τα Ψηφιδωτά του Ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης (The Mosaics of the Church of Saint Demetrius in Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1969, σ. 33, πίν. 39. (108) 5,00** Xyngopoulos, Α., Les Mosaïques de l eglise de Saint Démètre à Thessalonique, Thessaloniki 1969, p. 33, pl. 39. (109) 5,00 13

14 Abbott, G. F., Macedonian Folklore, Chicago 1969, p (110) 8,00** Xyngopoulos, Α., The Mosaics of the Church of Saint Demetrius in Thessaloniki, Thessaloniki 1969, p. 31, pl. 38. (111) 5,00** Vlachos, Th., Die Geschichte der byzantinischen Stadt Melenikon, Thessaloniki 1969, p. ΧΙI (112) 5,00** Makaronas, C. J., The Arch of Galerius at Thessaloniki, Thessaloniki 1970, p. 54, pl. 48, fig. 8. (113) 5,00** Crawley, C. W., John Capodistrias: Some Unpublished Documents, Thessaloniki 1970, p (114) 5,00** Λουκάτος, Σπ., Σχέσεις Ελλήνων μετά Σέρβων και Μαυροβουνίων κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, (Greek, Serbian and Montenegrin Relations during the Greek Revolution, ), Θεσσαλονίκη 1970, σ. 183, πίν. 7. (115) 8,00** Τζώρτζεβιτς, Δ. Β., Ιστορία της Σερβίας, Μετάφρασις Νικολάου Παπαρρόδου (Α History of Serbia, ), Θεσσαλονίκη 1970, σ. ΧΙΙΙ + 477, πίν.13, χρτ. 2. (116) 15,00** Ξυγγόπουλος, Α., Ο Εικονογραφικός Κύκλος της Ζωής του Αγίου Δημητρίου (The Iconographical Cycle of the Life of Saint Demetrius), Θεσσαλονίκη 1970, σ. 73, πίν. XIV. (117) 5,00** Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρ., Ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός (The Church of Saint Nicholas Orphanos), Θεσσαλονίκη 1970, σ. 48, πίν. 40, σχ. 1. (118) 5,00 Mavropoulou-Tsioumi, Ch., The Church of Saint Nicholas Orphanos, Thessaloniki 1986, p. 51, pl. 40, fig. 2. (118) 5,00 Camariano, Ν., Alexandre Mavrocordato, le Grand Drogman. Son activité diplomatique, , Thessaloniki 1970, p. 107, pl. 8. (119) 5,00** 14

15 Xασιώτης, Ι. Κ., Οι Έλληνες στις παραμονές της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Εκκλήσεις, επαναστατικές κινήσεις και εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο από τις παραμονές ως το τέλος του Κυπριακού πολέμου ( ) (The Greeks on the Eve of the Naval Battle of Lepanto), Θεσσαλονίκη 1970, σ (120) 8,00** Somogyi, Α., Kunstdenkmäler der Griechischen Diasporen in Ungarn, Thessaloniki 1970, p. 72, pl. 42. (121) 5,00** Ancient Macedonia. Papers read at the First International Symposium held in Thessaloniki, August 1968, Edited by Basil Laourdas, Ch. Makaronas, Thessaloniki 1970, p. 436, pl. 84. (122) ** Tsourkas, Cl., Germanos Locros, Archevêque de Nysse et son temps ( ), Contribution à l histoire Culturelle des Balkans au XVIIe siècle, Thessaloniki 1970, p. 120, pl. 5. (123) 5,00** Fleming, D. C., John Capodistrias and the Conference of London ( ), Thessaloniki 1970, p. ΧΙ (124) 10,00** Κοραντής, Α. Ι., Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης ( ), τ. Δεύτερος, Προς την Άβυσσον ( ) (Α History of European Diplomacy, , vol. II, ), Θεσσαλονίκη 1971, σ. XV (125) 15,00** Τζωρτζάτος Βαρνάβας, Μητροπολίτης Κίτρους, Οι Βασικοί Θεσμοί Διοικήσεως των Ορθοδόξων Πατριαρχείων. Μετά ιστορικών ανασκοπήσεων (The Basic Administrative Institutions of the Orthodox Patriarchates), Αθήναι 1972, σ (126) 10,00** Raizis, Μ. Β. Papas, Α., American Poets and the Greek Revolution : Α Study in Byronic Philhellenism, Thessaloniki 1971, p (127) 5,00** Raizis, M. B. Papas, A., Greek Revolution and the American Muse: A Collection of Philhellenic Poetry, , Thessaloniki 1972, p. XX (128) 5,00** Theodoulou, C., Greece and the Entente, August 1, September 25, 1916, Thessaloniki 1971, p. d + XXIII + 379, pl. 1. (129) 10,00** 15

16 Χρυσός, Ε. Κ., Το Βυζάντιον και οι Γότθοι. Συμβολή εις την εξωτερικήν πολιτικήν του Βυζαντίου κατά τον Δ' αιώνα (Byzantium and the Goths: Byzantine Foreign Po1icy during the IVth Century), Θεσσαλονίκη 1972, σ. 195, πίν. 7. (130) 5,00** Vacalopoulos, Α. Ε., History of Macedonia Translated by Ρ. Megann, Thessaloniki 1973, p. k (131) 10,00** Spiridonakis, Β. G., Émpire Ottoman. Inventaire des mémoires et documents aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de France, Thessaloniki 1973, p (132) 10,00** Νικονάνος, Ν., Οι Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης (The Church of the Holy Apostles in Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1986, σ. 69, πίν. 41, σχ. 4 (δεύτερη έκδοση / second edition). (133) 5,00 Nikonanos, N., The Church of the Holy Apostles in Thessaloniki, Thessaloniki 1986, p. 72, pl. 41, fig. 4. (133) 5,00 Μπακιρτζήs, Χ., Η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου (The Basilica of Saint Demetrius), Θεσσαλονίκη 1986, σ. 91, πίν. 45, σχ. 7 (δεύτερη έκδοση / second edition). (134) 5,00 Bakirtzis, Ch., The Basilica of Saint Demetrius, Thessaloniki 1988, p. 84, pl. 45, fig. 7. (134) 5,00 Παζαράς, Θ., Η Poτόvτα του Αγίου Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη (The Rotunda of Saint George in Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 63, πίν. 47, σχ. 11 (δεύτερη έκδοση / second edition). (135) 5,00 Pazaras, Τ., The Rotunda of Saint George in Thessaloniki, Thessaloniki 1985, p. 60, pl. 47, fig. 11. (135) 5,00 Ξυγγόπουλος, Α., Αι Τοιχογραφίαι του Καθολικού της Μονής Προδρόμου παρά τας Σέρρας (The Frescoes in the Church of the Monastery of John the Baptist near Serres), Θεσσαλονίκη 1973, σ. 96, πίν. 79, σχ. 5. (136) 5,00** Αγγελόπουλος, Α. Α., Αι Ξέναι Προπαγάνδαι εις την Επαρχίαν Πολυανής κατά την περίοδον (Foreign Propaganda in the Polyani Region during the Period 16

17 ), (φωτοανατύπωση της Α' εκδόσεως 1913), Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1993, σ (137) 10,00 Μουτσόπουλος, Ν., Οι Εκκλησίες του Νομού Πέλλης (The Churches of the Prefecture of Pella), Θεσσαλονίκη 1989 (φωτοανατύπωση της πρώτης εκδόσεως 1973 µε την προσθήκη αγγλικής μεταφράσεως), σ. ΧΙ + 106, πίν χρτ. 1. (138) 10,00** Mitsakis, Κ., Macedonia throughout the Centuries, Thessaloniki 1975, p. 60, maps 3. (139) 5,00 Vavouskos, C., Greek Macedonia s Struggle for Freedom, Thessaloniki 1973, p. 53. (140) 5,00** Symeonidis, Ch., Der Vokalismus der griechischen Lehnwörter im Türkischen, Thessaloniki 1976, p (141) 5,00** Camariano-Cioran, Α., Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Thessaloniki 1974, p. 830, pl. LΧΧΙΙΙ. (142) 20,00 Leon, G., Greece and the Great Powers, , Thessaloniki 1974, p. XIV (143) 12,00** Φωκάς, Σπ., Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως. Μετάφρασις εκ της Ρουμανικής Μαρίας Ι. Mαρκoπoύλoυ, φιλολόγου (The Greeks and Navigation on the Lower Danube), Θεσσαλονίκη 1975, σ. κ' + 478, πίν. 32. (144) 12,00** L Époque Phanariote. Symposium (Thessaloniki Octobre 1970), Á la mémoire de Cléobule Tsourkas, Thessaloniki 1974, p. 481, pl. 29. (145) 12,00** Δoντά, Δ., Η Ελλάς και αι Δυνάμεις κατά τον Κριμαϊκόv Πόλεµον (Greece and the Great Powers during the Crimean War), Θεσσαλονίκη 1973, σ (146) 5,00** Bαρναλίδης, Σ. Λ., Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ζωσιμάς ( ) και η εκκλησιαστική και πολιτική δράσις αυτού [Zosimas, Archbishop of Ochrid ( ) and his Ecclesiastical and Political Activity], Θεσσαλονίκη 1974, σ (147) 5,00** 17

18 Kofos, Ε., Greece and the Eastern Crisis, With a Foreword by W. Ν. Medlicott, Thessaloniki 1975, p (148) 10,00** Bridge, F. R., Austro-Hungarian Documents Relating to the Macedonian Struggle, , Thessaloniki 1976, p (149) 12,00** Megas, G. Α., Die Ballade von der Arta-Brücke. Eine vergleichende Untersuchung, Thessaloniki 1976, p. 204, pl. 6. (150) 5,00** Γιοχάλας, Τ. Π., Ο Γεώργιος Καστριώτης-Σκεντέρμπεης εις την Νεοελληνικήv Ιστοριογραφίαν και Λογοτεχνίαν (George Kastriotis-Skenderbey in Modern Greek Historiography and Literature), Θεσσαλονίκη 1975, σ. 170, πίν. ΧΧΧΙ. (151) 5,00** Bitsios, D. S., Cyprus: The Vulnerable Republic, Thessaloniki 1975, p. 223, pl. 12. (152) 5,00** Α' Συμπόσιον Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία- Θράκη). Θεσσαλονίκη, Απριλίου Πρακτικά [First Folklore Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace). Thessaloniki April Proceedings], Θεσσαλονίκη 1975, σ. 267, πίν. 77, σχ. 7. (153) 10,00** Ζωρογιαvνίδης, Κ. Ν., Ημερολόγιον πορειών και πολεμικών επιχειρήσεων (Α Diary of Marches and War Operations, ), Θεσσαλονίκη 1975, Β' έκδοση 1992, σ (154) 5,00** Ancient Macedonia ΙΙ. Papers read at the Second International Symposium held in Thessaloniki, August 1973, Thessaloniki 1977, p. XVI + 544, pl. 74, drawings, maps 2. (155) ** Hellenism and the First Greek War of Liberation ( ): Continuity and Change. With an Introduction by John Α. Petropoulos. Papers read at the Third Symposium of the Modern Greek Studies Association held at Harνard University (7-9 May, 1971), p (156) 10,00** Πασαδαίος, Α., Ο Πατριαρχικός οίκος του Οικουμενικού Θρόνου (The Patriarchal Residence of the Ecumenical Throne [Αn Architectural Study]), Θεσσαλονίκη 1976, σ. 160, πίν. 18, σχ. 11. (157) 5,00** 18

19 Ancient Macedonian Studies. In Honor of Charles F. Edson, Thessaloniki 1981, p. 407, pl. 19. (158) 8,00** Β' Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία- Θράκη) Απριλίου Πρακτικά [Second Linguistics Symposium on Northem Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace) April Proceedings], Θεσσαλονίκη 1983, σ (159) 10,00 Iliadou, D., Inventaire des Documents des Archives de la Chambre de Commerce de Marseille. Lemme Salonique (XVIIe-XVIIle siècles), Thessaloniki 1981, p (160) 5,00** Τσιτουρίδου, Α., Η Παναγία των Χαλκέων (The Church of the Panagia Chalkeon), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 62, πίν. 34, σχ. 8 (Β' έκδοση / second edition). (161) 5,00 Tsitouridou, Α., The Church of the Panagia Chalkeon, Thessaloniki 1985, p. 60, pl. 34, fig. 8. (161) 5,00 Dimakis, J., La Presse française face à la chute de Missolonghi et à la bataille navale de Navarin. Recherches sur les sources du philhellénisme français, Thessaloniki 1976, p (162) 10,00** Βακαλόπουλος, Κ. Α., Σχέσεις Ελλήνων και Ελβετών Φιλελλήνων κατά την Ελληνική Επανάσταση του l821. Συμβολή στην ιστορία του ελβετικού Φιλελληνισμού (Relations between Greeks and Swiss Philhellenes during the Greek War of Independence of 1821: Α Contribution to the History of Swiss Philhellenism), Θεσσαλονίκη 1975, σ (163) 5,00** Cioranesco, G., La Mission de Stanislas Bellanger dans l Empire Ottoman, Thessaloniki 1981, p (164) 5,00** Marcantonatos, L. G., Á Athènes pendant la Guerre. Journal d un témoin. (octobre avril 1941), Thessaloniki 1976, p (165) 5,00 Β' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία- Θράκη). Κομοτηνή, Μαρτίου Πρακτικά [Second Folklore Symposium 19

20 on Northern Greece. (Epirus, Macedonia. Thrace). Komotini, March Proceedings], Θεσσαλονίκη 1976, σ XXXVI, πίν , χρτ. 1. (166) 10,00** Kondis, Β., Greece and Albania, , Thessaloniki 1976, p (167) 5,00** Γούναρης, Γ., Τα τείχη της Θεσσαλονίκης (The Walls of Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1982, σ. 51, πίν. 33, σχ. 2 (Β' έκδοση). (168) 5,00** Gounaris, G., The Walls of Thessaloniki, Thessaloniki 1982, p. 37, pl. 33, fig. 2. (168) 5,00** Μητσάκης, Κ., Το Φιλολογικό Έργο του Βασίλη Λαούρδα ( ). Πρόλογος Δ. Δελιβάνη [The Literary Work of Basil Laourdas ( ). Introduction by D. Deliνanis], Θεσσαλονίκη 1976, σ. 45. (169) ** Δελιβάνης, Δ. Ι., Επιστημονικόν Μνημόσυνον του καθηγητού Στεφάνου Γ. Ξύδη ( ) [Α Μemorial to Professor Stephen G. Xydis ( )], Θεσσαλονίκη 1978, σ. 25. (170) 5,00 Λαούρδας, Β., Μακεδονικά Ανάλεκτα (Macedonian Analects), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 118, πίν. 8. (171) 5,00** Χιδίρογλου, Π., Τουρκική Ελληνογραφία. Τουρκικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα (Turkish Writings on the Greeks), Θεσσαλονίκη 1980, σ (172) 5,00 Παπουλίδης, Κ., Οι Ρώσοι Ονοματολάτραι του Αγίου Όρους (The Russian Worshippers of the Name of God on Mount Athos), Θεσσαλονίκη 1977, σ. 221, πίν. 9. (173) 5,00** Πελεκανίδης, Στ., Μελέτες Παλαιοχριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας (Studies on Early Christian and Byzantine Archaeology), Θεσσαλονίκη 1977, σ. ΧΙΙ + 498, πίν (174) 10,00** Petsalis-Diomidis, Ν., Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessaloniki 1978, p. 399, pl. 16, maps 3. (175) 15,00** Mazarakis-Ainian, Α., Mémoires, Thessaloniki 1979, p (176) 10,00** 20

21 Ducellier, Α., La Façade maritime de l Albanie au Moyen Age. Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle, Thessaloniki 1981, p. ΧLΙ + 702, pl. 14. (177) 10,00** Καβακόπουλος, Π., Τραγούδια της Βορειοδυτικής Θράκης (The Folksongs of Northwestern Thrace), Θεσσαλονίκη 1981, σ (178) 5,00** Α' Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία- Θράκη) Απριλίου Πρακτικά [First Linguistics Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace) April 1976.Proceedings], Θεσσαλονίκη 1977, σ (179) 10,00** Spiridonakis, Β. G., Essays on the Historical Geography of the Greek World in the Balkans during the Turkokratia, Thessaloniki 1977, p (180) 5,00 Αγγελόπουλος, Α. Α., Βόρειος Μακεδονία. Ο Ελληνισμός της Στρωμνίτσης. Τοπογραφία-Ιστορία-Εκκλησία-Παιδεία-Εθνική και Κοινοτική Ζωή, Απομνημονεύματα Κ. Mπόνη (Northern Macedonia: The Hellenisme of Strumica), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 346, πίν. 9. (181) 12,00** Petsas, Ρ., Pella: Alexander the Great s Capital, Thessaloniki 1978, p. 164, fig. 113, pl. 2, map 1. (182) 5,00** Πάσχος, Π. Β., Ο Ματθαίος Βλάσταρης και το υμνογραφικόν έργον του (Matthew Vlastaris and his Hymnology), Θεσσαλονίκη 1978, σ. 298, πίν. 8. (183) 5,00** Κοραντής, Α. Ι., Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης ( ), τ. III. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μέρος Πρώτον ( ) (Α History of European Diplomacy, , νοl. III, ), Θεσσαλονίκη 1979, σ (184) 15,00** Andriotis, Ν., The Language and the Greek Origin of the Ancient Macedonians, Thessaloniki 1978, p. 33. (185) 5,00** Γ' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία- Θράκη). Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου Πρακτικά [Third Folklore Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace). Alexandroupolis, October Proceedings], Θεσσαλονίκη 1979, σ. 832, πίν. 120, σχ. 9. (186) 10,00** 21

22 Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους Απελευθερωτικούς Αγώνες Α' Ελληνοσερβικό Συμπόσιο. Καβάλα (7-10 Νοεμβρίου 1976). Πρακτικά (Collaboration between Greeks and Serbs during their Struggle for Liberation, First Greek-Serbian Symposium. Kavala, 7-10 November 1976, Proceedings), Θεσσαλονίκη 1979, σ. 289, πίν. 29. (187) 10,00** Πνευματικές και Πολιτιστικές Σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων από τα μέσα του ΙΕ' έως τα μέσα του ΙΘ' αιώνα. Α' Ελληνοβουλγαρικό Συμπόσιο (22-25 Σεπτεμβρίου 1978). Πρακτικά (Spiritual and Cultural Relations between Greeks and Bulgarians from the mid-xvth to the mid-xixth Century, First Greek-Bulgarian Symposium, September Proceedings), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 316, πίν. 37. (188) 10,00 Η Καβάλα και η περιοχή της. Α' Τοπικό Συμπόσιο. Καβάλα, Απριλίου Πρακτικά (Kavala and the surοuding Region. First Local Symposium. Kavala, April Proceedings), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 529, πίν. 320, σχ. 23, χρτ. 26. (189) 10,00** Alvarez, D. J., Bureaucracy and Cold War Diplomacy: The United States and Turkey, , Thessaloniki 1980, p (190) 5,00 Βακαλόπουλος, Α. Ε., Εμμανουήλ Παπάς. «Αρχηγός και Υπερασπιστής της Μακεδόνας». Η ιστορία και το αρχείο της οικογενείας του (Emmanuel Papas: Leader and Defender of Macedonia. The History and the Archive of his Family), Θεσσαλονίκη 1981, σ (191) 8,00** Camariano, Ν., Athanasios Christopoulos: sa vie, son œuvre littéraire et ses rapports avec la culture roumaine, Thessaloniki 1981, p. 306, pl. 33. (192) 5,00 Ancient Macedonia. Papers read at the Third International Symposium held in Thessaloniki, September 21-25, 1977, Thessaloniki 1983, p. 305, abb. 5, fig. 35, pl. 41, taf. 100, maps 5. (193) ** Καραθανάσης, Α. Ε., Οι Έλληνες Λόγιοι στη Βλαχία ( ). Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής πνευματικής κίνησης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά την προφαναριωτική περίoδo [Greek Scholars in Walachia ( ): Α Contribution to the Study of the Intellectual Movement of the Danube Principalities during the Period before the Phanariote Régime], Θεσσαλονίκη 1982, σ (194) 5,00** 22

23 Δ' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία- Θράκη). Ιωάννινα, Οκτωβρίου Πρακτικά [Fourth Folklore Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace). Ioannina, October Proceedings], Θεσσαλονίκη 1983, σ. 279, πίν. 13. (195) 10,00 Βακαλόπουλος, Κ. Α., Ο βόρειος ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του Μακεδονικού αγώνα ( ). Απομνημονεύματα Αναστασίου Πηχεώνα [Northern Hellenism during the Early Phase of the Macedonian Struggle ( ): The Memoirs of Anastasios Piheon], Θεσσαλονίκη 1983, σ. 497, πίν. 3. (196) 12,00** Γιοχάλας, Τ. Π., Στοιχεία Eλληvo-Αλβανικής Γραμματικής και Ελληνο-Αλβανικοί Διάλογοι. Ανέκδοτο έργο του Ιωάννη Βηλαρά. Φιλολογική έκδοση από τον αυτόγραφο Κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων (Elements of Greek- Albanian Grammar and Greek-Albanian Dialogues), Θεσσαλονίκη 1985, σ (197) 5,00** Les Relations gréco-russes pendant la domination turque et la Guerre d indépendance grecque. Premier colloque. Thessalonique (23-25 Septembre 1981), Thessaloniki 1983, p (198) 10,00** Ο Μακεδονικός Αγώνας. Απομνημονεύματα (The Macedonian Struggle: Memoirs), Π. Αργυροπούλου, Α. Ζάννα, Κ. Μαζαράκη-Αινιανός, Α. Σουλιώτη-Νικoλαΐδη, Ναούµ Σπανού, Β. Σταυρόπουλoυ, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 491, πίν. 16. (199) 10,00** Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα Πηνελόπης Δέλτα. Απομνημονεύματα (The Macedonian Struggle: Memoirs), Γερμανού Kαραβαγγέλη, Γεωργίου Δικωνύµου-Μακρή, Παναγιώτη Παπατζανετέα, Θεσσαλονίκη 1984, σ (200) 10,00** Τούντα-Φεργάδη, Α., Ελληνo-Βουλγαρικές Μειονότητες. Πρωτόκολλο Πολίτη- Καλφώφ, (Greek-Bulgarian Minorities: The Politis-Kalfof Protocol, ), Θεσσαλονίκη 1986, σ (201) 10,00** Greece and Great Britain during World War I. Papers read at the First International Symposium organized in Thessaloniki by the Institute for Balkan Studies and King s College (December 15-17, 1983), Thessaloniki 1985, p (202) 10,00 23

24 Curtright, L. Η., Muddle, Indecision and Setback. British Policy and the Ba1kan States, August 1914 to the Inception of the Dardanelles Campaign, Thessaloniki 1986, p (203) 5,00 Ancient Macedonia. Papers read at the Fourth International Symposium held in Thessaloniki (September 21-25, 1983), Thessaloniki 1986, p. 680, pl. + fig. (204) ** Karathanassis, Α. Ε., L Hellénisme en Transylvanie. L activité culturelle, nationale et religieuse des compagnies commerciales helléniques de Sibiu et de Braşov aux XVIII-XIX siècles, Thessalonique 1989, p (205) 5,00 Lazarou, Α., L Aroumain et ses rapports avec le grec, Thessaloniki 1986, p. 304, maps 4. (206) 5,00** Der Philhellenismus und die Modernisierung in Griechenland und Deutschland. Erstes Symposium. Organisiert in Thessaloniki und Volos (am März 1985) vom Institut für Balkan-Studien und der Südosteuropa-Gesellschaft München, Thessaloniki 1986, p. 224, abb. 9, tf. 8. (207) 10,00 Βακαλόπουλος, Α. Ε., Ο Μακεδονικός Αγώνας ( ), ως κορυφαία φάση των Αγώνων των Ελλήνων για τη Μακεδονία [The Μacedonian Struggle ( ) as the Culmination of the Greek Struggle for Macedonia], Θεσσαλονίκη 1985, σ. 37. (208) 5,00** Παπουλίδης, Κ. Κ., Το Ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως ( ) (The Russian Archaeological Institute in Constantinople, ), Θεσσαλονίκη 1987, σ (209) 5,00** Παπαδριανός, Ι. Α., Οι Έλληνες Πάροικοι του Σεμλίνoυ (18ος-19ος αι.). Διαμόρφωση της Παροικίας, Δημογραφικά Στοιχεία, Διοικητικό Σύστημα, Πνευματική και Πολιτιστική Δραστηριότητα (The Greek Settlers of Zemum in the 18th and 19th Centuries), Θεσσαλονίκη 1988, σ (210) 5,00** Πρακτικά Συμποσίου «Ο Μακεδονικός Αγώνας» (Proceedings of the Symposium on the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη-Φλώρινα-Καστοριά-Έδεσσα, , Θεσσαλονίκη 1987, σ (211) 10,00** 24

25 Μαυροπούλου-Tσιoύμη, Xρ., Μονή Βλατάδων (Vlatadon Monastery), Θεσσαλονίκη 1987, σ. 54, πίν. 33, σχ. 3. (212) 5,00 Μavropoulou-Tsioumi, C., Vlatadon Monastery, Thessaloniki 1987, p. 52, pl. 33, fig. 3. (212) 5,00 Ε' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία- Θράκη). Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου Πρακτικά. [Fifth Folklore Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace), Thessaloniki, November Proceedings], Θεσσαλονίκη 1989, σ εικ. (213) 10,00 Τσιγαρίδας, Ε., Μονή Λατόμου (Όσιος Δαβίδ) (Latomou Monastery - The Church of Hosios Daνid), Θεσσαλονίκη 1987, σ. 99, πίν. 32, σχ. 10. (214) 5,00 Tsigaridas, Ε., Latomou Monastery (The Church of Hosios David), Thessaloniki 1988, p. 89, pl. 32, fig. 10. (214) 5,00 Βιβλιογραφία της Θεσσαλονίκης (κοινωνικός, οικονομικός και πολιτικός βίος, τέχνη και πολιτισμός). Επιμέλεια Κ. Χατζόπουλος [Bibliography of Thessaloniki (Social, Economic and Political Life, Art, and Culture). Edited by Κ. Hatzopoulos], Θεσσαλονίκη 1987, σ. 289 (215) 5,00 Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the Mid- Eighteenth Century to 1914, Society in Change : XVIIth Conference held in Thessaloniki, June 6-9, 1985, Thessaloniki 1988, p (216) 10,00 Η Ιστορική, Αρχαιολογική και Λαογραφική Έρευνα για τη Θράκη. Συμπόσιο. Ξάνθη- Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη, 5-9 Δεκεμβρίου Πρακτικά (The Historical, Archaeological, and Ethnological Research of Thrace. Papers read at the Symposium held in Xanthi, Komotini and Alexandroupolis, 5-9 December Proceedings), Θεσσαλονίκη 1988, σ (217) 10,00** Aιλιανός, Κ. Ι., Η Αυστρο-Ουγγαρία και η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου ( ). Πρόλογος Εμμανουήλ Poύκoυνα [Austro-Hungary and the Annexation of Thessaly and Epirus ( )], Θεσσαλονίκη 1988, σ (218) 10,00** 25

26 Pappas, Ν. Ch., Greeks in Russian Military Service in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries, Thessaloniki 1991, p (219) 8,00** Ζεγκίνης, Ε., Ο Μπεκτασισμός στη Δυτική Θράκη. Συμβολή στην ιστορία της διαδόσεως του Μουσουλμανισμού στον Ελλαδικό χώρο (Bektasism in Western Thrace), Θεσσαλονίκη 1988, σ (220) 10,00 Καραθανάση, Α. Ε., Ο Ελληνισμός και η Μητρόπολη του Νευροκοπίου κατά τον Μακεδονικό Αγώνα (Hellenism and the Metropo1is of Nevrokopion during the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1991, σ (221) 10,00** Παπουλίδης, Κ. Κ., Γρηγόριος Γ. Μαρασλής ( ). Η Ζωή και το Έργο του. Συμβολή στη δραστηριότητα του ελληνισμού της Ρωσίας (Gregοriοs G. Maraslis, His Life and Work), Θεσσαλονίκη 1989, σ (222) 5,00** Lenger-Sidiropoulou, R. Μ., Die Haltung Österreichs zu den Ereignissen und der Politik in Griechenland in den Jahren , Thessaloniki 1989, p (223) 5,00 Ιορδάνογλου, Α., Το Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως (The Ioakimio National Girls School in Constantinople, ), Θεσσαλονίκη 1989, σ (224) 10,00** Relations et influences réciproques entre Grecs et Bulgares, XVIIIe-XXe s., Art et Littérature, Linguistique, Idées Politiques et Structures Sociales. Cinquième Colloque. Organisé par l Institut des Études Balkaniques de Thessaloniki et l Institut d Études Balkaniques de l Académie Bulgare des Sciences à Thessaloniki et Jannina, Mars 1988, Thessaloniki 1991, p (225) 10,00** Proceedings of the Fifth Greek-Serbian Symposium, 1. Serbia and Greece during the First World War. 2. The Ideas of the French Revolution, the Enlightnment and the Pre-Romantic Period in the Balkans, Organized by the Institute for Balkan Studies and the Serbian Academy of Sciences and Arts in Thessaloniki and Volos, 9-12 October 1987, Thessaloniki 1991, p (226) 10,00 Griechenland und die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen Nachkriegseuropas Drittes Symposium. Organisiert in Thessaloniki und Ouranoupolis, Halkidiki (am 26

27 Juni 1989) von Institut für Balkan-Studien und der Südosteuropa- Gesellschaft München (Akten), Thessaloniki 1991, p (227) 10,00 ΣΤ' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου: Η Ιστορική, Αρχαιολογική και Λαογραφική Έρευνα για τη Θράκη. Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη, 7-10 Μαΐου Πρακτικά (Sixth Folklore Symposium on Northern Greece: Ηistorical, Archaeological and Ethnological Research about Thrace. Komotini- Alexandroupolis, 7-10 May Proceedings), Θεσσαλονίκη 1991, σ πίν. (228) 10,00 Les Relations entre les peuples de l URSS et les Grecs. Fin du XVIIIème-début du XXème s. IIIème Colloque (Thessalonique - Ouranoupolis, Halkidiki, Mai 1989), Thessaloniki 1992, p (229) 10,00** Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα. Συμπόσιο. 75 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας (The Peace Treaty of Bucharest and Greece. Symposium), Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου 1988, Θεσσαλονίκη 1990, σ (230) 10,00** Macedonia Past and Present. Reprints from Balkan Studies, Thessaloniki 1992, p (231) 8,00 Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ε., Αχειροποίητος. Ο Mεγάλoς Ναός της Θεοτόκου (Αcheirοpoietοs), Θεσσαλονίκη 1989, σ. 48, πίν. 24, σχ. 2. (232) 5,00 Kourkoutidou-Nikolaïdou, Ε., Acheiropoietos, The Great Church of the Mother of God, Thessaloniki 1989, p. 42, pl. 24, fig 2. (232) 5,00 Mourélos, Y., Fictions et réalités. La France, la Grèce et la stratégie des opérations périphériques dans le sud-est européen ( ), Thessaloniki 1990, p (233) 10,00 Δημητρακόπουλος, Η., Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος (The continental boundaries of Greece), Θεσσαλονίκη 1991, σ (234) 10,00 Γούναρης, Γ., Χριστός Βεροίας (The Church of Christ in Veria), Θεσσαλονίκη 1991, σ. 59, πίν. 48, σχ. 4. (235) 5,00 27

28 Gounaris, G., The Church of Christ in Veria, Thessaloniki 1991, p. 57, pl. 48, fig. 4. (235) 5,00 MacFie, Α. L., The Straits Question , Thessaloniki 1993, p (236) 10,00** Vryonis, Sp. Jr., The Turkish State and History. Clio meets the Grey Wolf, Thessaloniki 1991, p (237) 5,00 Τσώπρος, Κ. Θ., Αναμνήσεις (Μελένοικο - Θεσσαλονίκη), Επιμέλεια - Εισαγωγή - Σχόλια Αθ. Ε. Καραθανάση (Memoirs: Meleniko - Thessaloniki. Introduction, notes and edited by Α. Karathanassis), Θεσσαλονίκη 1992, σ (238) 10,00 Spiridonakis, Β. G., Grecs, Occidentaux er Turcs de 1054 à 1453: Quatre siècles d histoire de relations internationales, Thessaloniki 1990, p (239) 5,00** Ancient Macedonia. Papers read at the Fifth International Symposium held in Thessaloniki (October 10-15, 1989). Thessaloniki 1993, vol. Ι, pp , vol. II, pp , vol. ΙΙΙ, Manolis Andronikos, in Memoriam, pp (240) ** Mount Athos and the European Community, Thessaloniki 1993, p (241) 5,00** Kamperidis, L., The Greek Monasteries of Sozopolis, XIV-XVII centuries, Thessaloniki 1993, p (242) 10,00** Καβακόπουλος, Π., Καθιστικά της Σωζόπολης - Χορευτικά της Θράκης (Kathistika of Sozopolis - Dancing folksongs of Thrace), Θεσσαλονίκη 1993, σ (243) 8,00** Hammond, N. G. L., The Allied Military Mission and the Resistance in West Macedonia, Thessaloniki 1993, p (244) 10,00 Η Ελλάδα και ο πόλεμος στα Βαλκάνια ( ) - Greece and the war in the Balkans ( ), Διεθνές Συνέδριο - International Conference, Θεσσαλονίκη, , Θεσσαλονίκη 1992, σ (245) 10,00** 28

29 Τσούρκα-Παπαστάθη, Δ.-Ειρ., Η Ελληνική Εμπορική Κομπανία του Σιμπίου Τρανσυλβανίας, Οργάνωση και Δίκαιο (The Greek Company of Sibiu in Transylvania, ), Θεσσαλονίκη 1994, σ (246) 12,00** Alexieva, Α., Les œuvres en prose traduites du grec à l epoque du reveil national bulgare, Thessaloniki 1993, p (247) 5,00** Παπουλίδης, Κ., Ο ελληνικός κόσμος του Αντωνίου Kapustin ( ). Συμβολή στην πολιτική της Ρωσίας στη Χριστιανική Ανατολή το 19ο αιώνα (The Greek world of Antonin Kapustin, ), Θεσσαλονίκη 1993, σ (248) 5,00** Λαμψίδης, Ι. Θ., Βοήθημα Βουλγαρικής Γλώσσας. Κείμενα-Γραμματική-Διάλογοι- Ασκήσεις (Textbook of Bulgarian language), Θεσσαλονίκη 1993, σ (249) 8,00** Λαμψίδης, Ι. Θ., Λεξικό Βουλγαρο-Ελληνικό και Ελληνο-Βουλγαρικό (Bulgarian- Greek and Greek-Bulgarian Dictionary), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 92. (250) 5,00 Resurgent Irredentism. Documents on Skopje Macedonian Nationalist Aspirations ( ), Thessaloniki 1993, p. 65. (251) 5,00 Βρυώvης, Σπ. Jr., Το Τουρκικό Κράτος και η Ιστορία. Η Κλειώ συναντά τον Γκρίζο Λύκο (The Turkish State and History. Clio meets the Grey Wolf), Θεσσαλονίκη 1993, σ (252) 10,00** Κοτζαγεώργη, Ξ. Παναγιωτοπούλου, Α., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Θράκης. Βιβλιογραφικός Οδηγός (Modern and Contemporary History of Thrace. Bibliographic Guide), Θεσσαλονίκη 1993, σ (253) 10,00** Η επεκτατική πολιτική των Σκοπίων. Συλλογή εγγράφων ( ) (Resurgent Irredentism. Documents on Skopje Macedonian Nationalist Aspirations, ), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 72. (254) 5,00 Ζεγκίνης, Ε., Οι Μουσουλμάνοι Αθίγγαvoι της Θράκης (Muslim Gypsies of Thrace), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 84, πίν. 12. (255) 10,00 29

30 Die Balkanländer in Europa der Gegenwart, Fünftes Symposium organisiert in Thessaloniki (am Mai 1992) vom Institut für Balkan-Studien und der Südosteuropa-Gesellschaft München, Thessaloniki 1994, p (256) 10,00 Σφέτας, Σ. Κεντρωτής, K., Σκόπια. Σε αναζήτηση ταυτότητας και διεθνούς αναγνώρισης. Κριτική προσέγγιση της έκδοσης της ΜΑΝU Macedonia and its relations with Greece, Skopje 1993 (Skopje. Searching for Identity and International Recognition), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 67. (257) 5,00 Kondis, Β. Manda, Ε., The Greek Minority in Albania. Α Documentary Record ( ), Thessaloniki 1994, p (258) 5,00** The Jewish Communities of Southeastern Europe. From the fifteenth century to the end of World War II, Thessaloniki 1997, p (259) Α. 10,00 Δ. 12,00 Αιλιανός, Κ. Ι., Μία προοπτική συμμαχίας Ελλάδος - Αυστρο-Ουγγαρίας χωρίς επαύριο, (Α Perspective of Alliance between Greece and Austria- Hungary without Future, ), Θεσσαλονίκη 1994, σ (260) 10,00** Μαμώνη, Κ., Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας ( ). Ιστορία και δράση (The Associations in Thrace and Eastern Rumelia, ), Θεσσαλονίκη 1995, σ (261) 10,00** Μπελιά, Δ. Ε., Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική. Η περίπτωση της Θράκης, (Education and Irredentistic Policy. The Case of Thrace, ), Θεσσαλονίκη 1995, σ (262) 10,00** Salakides, G., Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der Zeit Bayezid II. und Selim I., Thessaloniki 1995, p (263) 5,00 Σφέτας, Σ. Κεντρωτής, Κ., Οι Αλβανοί των Σκοπίων. Θέματα εθνοτικής συνύπαρξης (The Albanians of Skopje. Questions of Ethnic Co-existence), Θεσσαλονίκη 1995, σ (264) 5,00 30

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI 2012 Α BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSΤITUTE FOR ΒΑLΚΑΝ STUDIES Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

260 Βιβλιοκρισίες. Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

260 Βιβλιοκρισίες. Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. 260 Βιβλιοκρισίες μην μπορεί να επιτυχή κάτι μαζί τους αν οεν τους έδινε οώρα (μτφρ. Α. Βλάχου). Υπάρχουν βέβαια και ορισμένοι μελετητές, οι οποίοι σ' αυτά τα πολύτιμα αγγεία και σκεύη βλέπουν τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα Μνήμων Τομ. 30, 2009 Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα ΒΛΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10.12681/mnimon.43 Copyright 2009 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεταβαλλόµενη ιεθνή Θέση τη Θράκη την Περίοδο του Μεσοπολέµου -

Η Μεταβαλλόµενη ιεθνή Θέση τη Θράκη την Περίοδο του Μεσοπολέµου - The changing international/regional position of Thrace during the interwar period Η Μεταβαλλόµενη ιεθνή Θέση τη Θράκη την Περίοδο του Μεσοπολέµου - Dr. Vemund Aarbakke (Aristoteleion University) Το Συµφέρον

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 / Friday, 2 November 9.00 Έναρξη Συνεδρίου / Conference Inauguration Χαιρετισμός / Opening address David Landsman, British Ambassador to Greece / Βρετανός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3. Ι.Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ. Ιστορικόν αρχείον Βεροίας, Εκλογαί, Θεσσαλονίκη 1942, 8 ο, σελ. στ +130 2 13. Ι.Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ. Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας. Α, Αρχείον Θεσσαλονίκης (1695-1912),

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004.

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωμανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος (Εκλεγμένος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) kgogos@turkmas.uoa.gr ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου The Stoning of First Martyr and Deacon, Stephen. Iconostasis of the Katholikon, nave, of the Holy Monastery of Arkadi. Early 20th century. Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ πρωτομάρτυρος πρώτου διακόνου Στεφάνου, Τέμπλο

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΙΛΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΙΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ενοριακής Εκκλησιαστικής Κατήχησης και Κατηχητικά Βοηθήματα: «Ιστορία και Προοπτικές» (χειμερινό εξάμηνο)

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ενοριακής Εκκλησιαστικής Κατήχησης και Κατηχητικά Βοηθήματα: «Ιστορία και Προοπτικές» (χειμερινό εξάμηνο) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η κ. Μαρία Ράντζου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

HOPE II Πρόγραμμα Ελπίδα II

HOPE II Πρόγραμμα Ελπίδα II Με την υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες» Commemorating the victims of Nazism HOPE II Πρόγραμμα Ελπίδα II Active European Remembrance The Story of Europe Remembrance

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.com ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ 2008: ιδακτορικό δίπλωµα στη Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ι.Ι.Ε/Ε.Ι.Ε με τίτλο: «Κύρτου Πλέγματα-Δίκτυα οικονομίας, εξουσίας και γνώσης στον ελληνικό χώρο από τους προϊστορικούς

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ

Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΨωΜΙΑΔΗΣ (1928-2011) τοϋ Σταύρου Θ. Άνεστίδη Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ της ΝέαςΎόρκης, άπεβίωσε ό καδηγητής Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης, ιδρυτής

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ SCHOOL OF PASTORAL AND SOCIAL THEOLOGY

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ SCHOOL OF PASTORAL AND SOCIAL THEOLOGY ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ SCHOOL OF PASTORAL AND SOCIAL THEOLOGY ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 2015-2016 AVAILABLE COURSES FOR ERASMUS STUDENTS 2015-2016 Σύνολο διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή ANNE DESTROOPER - GEORGIADES Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή Η σημασία που είχε το Μάριο στην αρχαιότητα έχει πια αποδειχθεί 1. Αναφέρεται ως βασίλειο στην κλασική εποχή από τον Διόδωρο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 17 MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(l)A - MALVASIA Edited by Ilias Anagnostakis

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο. Β' Εξαμήνο

Α' Εξάμηνο. Β' Εξαμήνο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' Τουρκικά Ι γραπτά + προφ. 30/8/2016 9:00 11:00+ 16 Ρωσικά Ι γραπτά 30/8/2016 09:00 11:00 6 Ρωσικά Ι προφορ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα

Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000»

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας Kyriakopoulou-Baltatzi, C., 2013. Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας. Journal of Modern Greek Studies - Special Issue, 346-361.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Δημήτριος Σακκής Επικοινωνία Τηλ.: 24210 74765, Fax: 24210 74765, e-mail:dsakkis@uth.gr Βαθμίδα Πρωτοβάθμιος καθηγητής ΠΤΠΕ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 10.12681/dchae.603 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30)

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ Α. Προσωπικά Στοιχεία - Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. - Είναι από το 1969 παντρεμένος με τη Χριστίνα (Μ.Α. in Anthropology και Αγιογράφος). - Έχει δύο παιδιά, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012) ΑΝΝΑ ΚΟΛΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενειακή εκπαίδευση Κωνσταντινούπολης και μειονοτική εκπαίδευση Θράκης στα μέσα του 20ου αιώνα. Μια σημαντική έκθεση του Ευάγγ.

Ομογενειακή εκπαίδευση Κωνσταντινούπολης και μειονοτική εκπαίδευση Θράκης στα μέσα του 20ου αιώνα. Μια σημαντική έκθεση του Ευάγγ. 1 ΑΝΤΩΝΗΣ Υ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ομογενειακή εκπαίδευση Κωνσταντινούπολης και μειονοτική εκπαίδευση Θράκης στα μέσα του 20ου αιώνα. Μια σημαντική έκθεση του Ευάγγ. Παπανούτσου Περίληψη Το 1952, σε μια περίοδο έντονης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Α ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΒΕΛΟΥΔΙΑΣ ΣΙΔΕΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 0 Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΜΕ ΜΗΤΡΩΟ Α/Μ / ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ) Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EKΔOΣEIΣ 2006-2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EKΔOΣEIΣ 2006-2012 319 1. Ευανθία Δουγά- Παπαδοπούλου Χρήστος Τζιτζιλής, Το γλωσσικό ι- δίωμα της ορεινής Πιερίας [Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 98], Θεσσαλονίκη 2006, 8ο, σελ. 628. 2. «Μακεδονικός Αγών Εκατό χρόνια από τον

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა

26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა 26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა 3η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Νέων The 3rd International Forum of Young Researchers ყველა ეპოქის დიდი ბერძნები - პრეზენტაცია ქართველი

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Το 1999 αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Ιστορία και βαθμό 9,14 (Άριστα).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Οι προς δημοσίευση μελέτες υποβάλλονται για έγκριση στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε έντυπη μορφή και σε CD. Η όλη προς έκδοση εργασία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτεινή Παπουδάκη ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτεινή Παπουδάκη ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Επάγγελμα: Φωτεινή Παπουδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΙ Πελοποννήσου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Τηλ. : 27210-45221, E - mail: helion@hol.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

SUBJECT AREA/ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (isced code) Αριθμός εξερχόμενων φοιτητών. Teacher Training without subject specialization

SUBJECT AREA/ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (isced code) Αριθμός εξερχόμενων φοιτητών. Teacher Training without subject specialization ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 6-7 University of Roma Tre Italy U University of Crete Greece Education science U,P 3 University of Ioannina Greece Pre-School Education 6 U D 4 University of Ioannina Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας Επιβλέπων καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ

Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1995 2 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 3 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Τομ. 44, 1982 Η επιστημολογία της πολιτικής διερεύνησης με ειδική αναφορά στις διεθνείς σχέσεις: Μια κριτική Πετρίδης Μάκης 10.12681/grsr.537 Copyright 1982 To cite this article:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Κ.Μ. 286) Ακαδημαϊκό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Full name: Periklis Stellas Date of birth: 03 April 1961 Place of birth: Athens, Greece Marital Status: Married Address: 41, Dragatsaniou Street, Thermi, GR-57001, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα