Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας"

Transcript

1 Kyriakopoulou-Baltatzi, C., Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας. Journal of Modern Greek Studies - Special Issue, Published version of the paper reproduced here with permission from the publisher. Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας Χρυσάνθη Κυριακοπούλου-Μπαλτατζή The Intergenerational Interaction between the Third Generation and the Elderly and the Endurance of Greek Australian Identity: The aim of the present paper is to present results and to explore questions regarding the contribution of the family factor and especially first generation migrants towards the formation of ethno-cultural identity of Greek Australian adolescents. The three thematic areas that are explored in the light of this presentation are (a) the ethno-cultural characteristics of the Greek Australian family, (b) the intergenerational relationships between adolescents and their grandparents, and (c) the ethno-cultural transformation of Greek Australian adolescents. The contemporary Greek Australian family is distinguished for its pluralistic character in its composition and the values that it displays, having as a central feature the intergenerational co-existence of three generations. Greek cultural continuity in the Antipodes is being challenged during the transmission of the core Greek cultural values from one generation to another; with the third generation exhibiting a distinct cultural and linguistic identity compared to the first generation and an apparent departure from the tangible elements of Greek culture. This transition is being shaped by inter-family and inter-generational factors, as well as external forces. Despite these trends, the multi-dimensional relationships between grandchildren and their grandparents manifested as regular conversational interactions and underpinning emotional interrelationships can contribute favourably in the dynamic transition from a lower state of cultural awareness towards a more balanced inter-culturalism. This desirable outcome is contingent on being established as a conscious objective of the Greek Australian family. 1. Εισαγωγικά Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει ευρήματα και να καταθέσει προβληματισμούς για την συμβολή των ελληνικών οικογενειών, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας στην εθνοπολιτισμοποίηση της τρίτης γενιάς. Η πρώτη γενιά, που ως 346

2 Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας τρίτη ηλικία αντιπροσωπεύει τους παππούδες, είναι κυρίως ελλαδογεννημένοι, ενώ η πλειοψηφία των γονέων είναι αυστραλογεννημένοι και οι έφηβοι μαθητές, ως τρίτη γενιά βρίσκονται κυρίως στις σχολικές τους διαδρομές. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται αποτελούν τμήμα διδακτορικής εργασίας 1 στον κρατικό φορέα ελληνομάθειας, με το δείγμα να αποτελείται από 300 εφήβους ηλικίας ετών, οι οποίοι εκπροσωπούσαν ομοεθνοτικές και διεθνικές οικογένειες. Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης επιχειρείται μια συνοπτική θεωρητική προσέγγιση του θέματος, βασισμένης σε σχετική βιβλιογραφική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε. 2 Στο δεύτερο τμήμα παρατίθενται τα ποσοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους Ελληνοαυστραλούς εφήβους. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με ποσοτικούς και ποιοτικούς τρόπους ανάλυσης, ανάλογα με το είδος των πληροφοριών. Τα ποιοτικά δεδομένα ταξινομήθηκαν με βάση το περιεχόμενό τους και την εξέλιξή τους και συγκρίθηκαν μεταξύ τους, ώστε να αποδοθεί μια συνολική εικόνα των φαινομένων (Miles & Huberman, 1984; Παρασκευόπουλος, 1993; Church & Waclowsky, 2001). Τα ποσοτικά ευρήματα επεξεργάσθηκαν και αναλύθηκαν με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών τεχνικών (SPSS) Θεωρητικές αφετηρίες Σύμφωνα με ερευνητικές παρατηρήσεις στο χώρο της ελληνικής διασποράς η ελληνικότητα εκφράζεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα βιογραφιών, ως ελλαδική ελληνικότητα, δηλαδή τη διαπίστωση συγχρονικών στοιχείων ελληνικότητας όπως η ελληνική γλώσσα, η ορθόδοξη πίστη, η κοινωνικοποίηση με Έλληνες, η επαφή με την Ελλάδα, η ιστορική γνώση αλλά και ως ιδεολογική και συναισθηματική ταυτοποίηση και πίστη στην κοινή καταγωγή (Γκότοβος, 2004), ακόμα και ως πολιτισμικό ελάχιστο (Δαμανάκης, 2001), εκφάνσεις που αναμένεται να ισχύουν και στην περίπτωση των Ελληνοαυστραλών εφήβων. Βασικός παράγοντας για την εθνοπολιτισμική συνέχεια είναι το αυτοσυναίσθημα των Ελληνοπαίδων ότι ανήκουν ως μέλη μιας ιδιαίτερης ομάδας, συναίσθημα που αποτελεί το συνδετικό κρίκο των πολλαπλών μορφών ελληνικότητας στην ελληνική διασπορά (Δαμανάκης, 2004). Η διαμόρφωση της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των εφήβων ελληνικής καταγωγής στην Αυστραλία, αποτελεί προϊόν πολλαπλών αλληλεπιδράσεων στο στενό οικογενειακό, συγγενικό, σχολικό, ομογενειακό επίπεδο καθώς και επαφής τους με τον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, όμως, στην Αυστραλία διαμορφώνεται μέσα Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αποτελούν τμήμα διδακτορικής εργασίας με θέμα Η εθνοπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοαυστραλών εφήβων και η συμβολή των οικογενειών τους. Ερευνήθηκαν οι βάσεις πληροφοριακών δεδομένων MAIS (Multicultural Australian Information Service) και ERIC (Education Resources Information Center, USA), καθώς επίσης και βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων στον αυστραλιανό και ελλαδικό χώρο. SPSS 11.5 system (Statistical Package for Social Science), SPSS inc, Chicago Illinois, Andriotis, 2003; Corneille,

3 Χρυσάνθη Κυριακοπούλου-Μπαλτατζή σε ένα πλέγμα ευρύτερων πολυπολιτισμικών παραμέτρων (Arvanitis, 2000). Είναι αναμενόμενο η ελληνική εθνοτική ταυτότητα και συμπεριφορά τους να έχει υβριδιακό χαρακτήρα (Kalantzis, 1999) και να διαφοροποιείται από την αντίστοιχη των γονέων και ακόμα περισσότερο των παππούδων τους, εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών κοινωνικοποίησης κάθε γενιάς. Η ελληνική πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών ελληνικής καταγωγής στον αυστραλιανό χώρο αποτέλεσε αντικείμενο ποικίλων επιστημονικών μελετών. 4 Παρά τη σημαντική συμβολή των εργασιών αυτών δεν έχει επαρκώς μελετηθεί η συμβολή της οικογενειακής ζωής σε αυτή και ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας, ζήτημα στο οποίο επικεντρώνεται η παρούσα εισήγηση. Η συνύπαρξη τριών γενεών στους κόλπους της ελληνοαυστραλιανής οικογένειας αποτελεί κομβικό συντελεστή στη διαγενειακή μετάδοση της ελληνικότητας, με την ελλαδογεννημένη πρώτη γενιά να αποτελεί φυσικό φορέα της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Η ελληνοαυστραλιανή οικογένεια χαρακτηρίζεται από σταθερότητα δομών, ισχυρά δίκτυα διαγενειακής αλληλεπίδρασης και συλλογικότητα αντίθετα με την αυτονομία του ατόμου στις αγγλοσαξονικές και δυτικοποιημένες οικογένειες. Η στενή οικογενειακή ζωή και δεσμοί, η ελληνική γλώσσα και η Ορθόδοξη πίστη, 5 αποτελούν πυρηνικές αξίες στην εθνοπολιτισμική διατήρηση 6 (Smolicz, 1988; Smolicz et al., 2001). Ωστόσο, Πρωτοποριακές ήταν οι προσπάθειες για τη μελέτη της εθνοπολιτισμικής συμπεριφοράς της δεύτερης γενιάς Ελληνοαυστραλών (Isaacs, 1975, 1981; Mackie, 1975; Bottomley, 1975, 1979; Bottomley et al., 1983; Rosenthal και Hrynevich, 1985; Smolicz, 1988; Rosenthal, 1989; Hill, 2005). Σημαντικές ήταν επίσης και οι εργασίες του Αθανασού (1989, 1993), οι οποίες επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στην εθνοτική συμπεριφορά των μαθητών γυμνασίου ελληνικής καταγωγής. Παράλληλα, μελετήθηκε μερικώς η ταυτότητα της ελληνοαυστραλιανής οικογένειας δεύτερης γενιάς και οι διαφοροποιήσεις της σε σχέση με την πρώτη (Tsolidis, 1995). Επιπλέον, η Αρβανίτη (Arvanitis, 2000) επιβεβαιώνει τη συμβολή των ελληνικών εθνικών σχολείων στη διάπλαση της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών ελληνικής καταγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παραπέρα, μελετήθηκε διεξοδικά η εθνικοτοπική ταυτότητα Ελληνοαυστραλών μαθητών στα Ελληνορθόδοξα Κολέγια της Βικτώριας (Baltatzis, 2003). Τέλος, η θρησκευτική διάσταση της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των Eλληνοαυστραλών μαθητών της πρωτοβάθμιας στα Ελληνορθόδοξα Κολέγια της Αυστραλίας αποτέλεσε επίσης αντικείμενο επιστημονικής ανάλυσης (Kyriakopoulou-Baltatzi, 2005). Η θρησκευτική διάσταση της ελληνορθόδοξης ταυτότητας στην Αυστραλία αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική στο πέρασμα του χρόνου, ενώ άλλες διαστάσεις όπως η γνώση της ελληνικής ατονούν σταδιακά. Επιπρόσθετα, ο θρησκευτικός παράγοντας συνιστά δείκτη εθνοπολιτισμικής διατήρησης και κοινωνικής συλλογικής ταυτοποίησης για τον ελληνισμό της Αυστραλίας (Kyriakopoulou-Baltatzi, 2005). Οικογένειες με ελληνική, ιταλική, πολωνική και κινέζικη καταγωγή δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην οικογενειακή συλλογικότητα και αλληλεπίδραση καθώς και στη γλωσσική τους διατήρηση, μέσα από τα δίκτυα οικογενειακής ζωής, συγγενικές σχέσεις, εορταστικές εκδηλώσεις, θρησκευτικά και συλλογικά γεγονότα. Στους Πολωνούς βασικές αξίες αποτελούν η οικογένεια και η γλώσσα ενώ ο θρησκευτικός παράγοντας παίζει μικρότερο ρόλο (Smolicz, 1993). Στους Ιταλούς ο καθολικισμός δεν συνιστά εθνοτικό συνεκτικό διακριτικό, με δεδομένο ότι συμπεριλαμβάνει διάφορες εθνότητες. Παρόμοια, ο γλωσσικός παράγοντας δεν αποτελεί μια κοινή ενιαία εθνοπολιτισμική αναφορά, αφού οι τοπικές διάλεκτοι παίζουν ρόλο στην οικογενειακή συνοχή και επικοινωνία, ενώ αντίθετα οι στενές οικογενειακές σχέσεις και αλληλοϋποστήριξη αποτελούν κεντρικό χαρακτηριστικό εθνοτικού αυτοπροσδιορισμού (Clyne, 1991). 348

4 Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας η σύγχρονη ελληνοαυστραλιανή οικογένεια στην Αυστραλία και ο ρόλος της στη μετάδοση του ελληνικού πολιτισμικού πλαισίου βρίσκεται σε φάση μετάβασης. Με την εκπνοή της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα διαμορφώνεται νέο πλαίσιο παραγόντων που επιδρούν καθοριστικά στο εθνοπολιτισμικό ρόλο των οικογενειών και της πρώτης γενιάς, μεταξύ των οποίων επισημαίνουμε συνοπτικά τα ακόλουθα: Πρώτο, ραγδαίες δημογραφικές και πολιτισμικές μεταβολές στο πεδίο της ελληνοαυστραλιανής οικογένειας και ομογένειας (ABS, 2006; Kyriakopoulou- Baltatzi, 2009). 7 Δεύτερο, πολλαπλές μεταβολές στις μορφές οικογενειών, τον πυρηνικό τους χαρακτήρα, την έγγαμη οικογενειακή κατάσταση και τη διαζυγιότητα στην αυστραλιανή κοινωνία και ελληνοαυστραλιανή οικογενειακή πραγματικότητα (ABS, 2006; Kyriakopoulou-Baltatzi, 2009). 8 Τρίτο, αύξηση των διεθνικών γάμων στην τρίτη γενιά (Khoo, 2004; ABS, 2006; Kyriakopoulou-Baltatzi, 2009). 9 Τέταρτο, επιδράσεις του κυρίαρχου αυστραλιανού αξιακού πολιτισμικού πλαισίου αναφοράς στην ελληνοαυστραλιανή οικογένεια (Cahill, 2001) Κεντρικά χαρακτηριστικά των μεταβολών αυτών αποτελούν η σταδιακή βιολογική αποχώρηση των ηλικιωμένων (τα ελλαδογεννημένα μέλη της ελληνικής ομογένειας ανέρχονται μόλις στο 30.2%), η διακοπή του μεταναστευτικού ρεύματος από Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, η μη αθρόα συμμετοχή της δεύτερης γενιάς στα παροικιακά δρώμενα. Παράλληλα, η σχέση και η επαφή με την ελλαδική πραγματικότητα αποκτά διαγενειακά διαφοροποιημένη σημασία και περιεχόμενο και διαμορφώνεται μια συμβολική και υβριδιακή εθνοπολιτισμικότητα. 8 Ο χαρακτήρας της ελληνοαυστραλιανής οικογένειας γίνεται ολοένα και πιο πυρηνικός, ακολουθώντας τα δυτικά πρότυπα, ενώ μεταβλήθηκαν οι πατριαρχικές της δομές, προωθήθηκε η ισότητα των φύλων και οι συγγενικές σχέσεις χαλαρώνουν. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση οικογενειών χωρίς παιδιά, επέκταση της ελεύθερης συμβίωσης, αύξηση των διαζυγίων, αναβολή γάμου, ολιγοτεκνία, προτίμηση της καριέρας από το σχηματισμό οικογένειας, καταναλωτικά πρότυπα και ο ευδαιμονισμός, η χαλάρωση των ηθών, αύξηση της ανεργίας, εντατικός τρόπος ζωής και εξαντλητικά ωράρια εργασίας με τη συνεπακόλουθη ολιγόωρη οικογενειακή αλληλεπίδραση. 9 Η αύξηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει την εθνοπολιτισμική συνέχεια του ελληνισμού στην Αυστραλία, τις δομές και αξίες της ελληνικής οικογένειας και το μέλλον των συλλογικών θεσμών. Παρά την οικουμενική επιρροή που έχουν διαδραματίσει ιστορικά οι ελληνικές αξίες στο διεθνή χώρο (π.χ. θεμελίωση των δημοκρατικών ιδεωδών, φιλοσοφία, θέατρο και επιστήμες, επίδραση της ελληνικής σε άλλες γλώσσες), το ελληνικό πολιτισμικό πλαίσιο επηρεάζεται και τα όριά του γίνονται πιο απροσδιόριστα μέσα από την αλληλεπίδραση των διεθνικών γάμων (Kyriakopoulou- Baltatzi, 2005). 10 Ως αποτέλεσμα της ετέρωσης αυτής η σύγχρονη ελληνοαυστραλιανή οικογένεια αποκτά ολοένα και πιο διεθνικό χαρακτήρα. Συνολικότερα, παρά την πολυπολιτισμική συνύπαρξη διαφορετικών παραδόσεων, τα αγγλοσαξονικά πρότυπα παραμένουν κυρίαρχα. Βασικό ζήτημα που προκύπτει και η αχίλλειος πτέρνα του πολυπολιτισμού στην Αυστραλία είναι η αναποτελεσματική μετάδοση του πολιτισμικού πλαισίου των εθνικών ομάδων από τη μια γενιά στην άλλη. 349

5 Χρυσάνθη Κυριακοπούλου-Μπαλτατζή Πέμπτο, επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στον εθνοπολιτισμικό ρόλο των οικογενειών (De Vaus, 2004). 11 Έκτο, πολιτισμοποίηση της τρίτης ηλικίας σε μεγάλο βαθμό στο μονοπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας πριν πολλά χρόνια και η ελλιπής ένταξη στους θεσμούς της αυστραλιανής κοινωνίας. Παράλληλα, παρατηρείται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αλλαγή των καθιερωμένων ρόλων των ηλικιωμένων εντός και εκτός του οικογενειακού θεσμού, με αρνητικές επιδράσεις στην εθνοπολιτισμική τους δυναμική (Kyriakopoulou, 2000) Αποτελέσματα της έρευνας 3.1. Εθνοπολιτισμικότητα ομοεθνοτικών και διεθνικών οικογενειών Η εθνοτική τυπολογία των οικογενειών του δείγματος στο οποίο εφαρμόσθηκε η έρευνα, συντίθεται από 26 διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Αν θελήσουμε να συγκρίνουμε την εθνοπολιτισμική συμπεριφορά μεταξύ ομοεθνοτικών και διεθνικών οικογενειών, όπως παρατηρούμε και στον επόμενο πίνακα είναι φανερή η στενότερη σχέση της πρώτης ομάδας με τις πρακτικές ελληνικότητας σε σχέση με τη δεύτερη, στο σύνολο των εννέα μεταβλητών σύγκρισης. Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι οι μεταβλητές που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά ήταν η οικογενειακή αλληλεπίδραση με παππούδες γιαγιάδες (εβδομαδιαία ή μηνιαία) με ποσοστό σημαντικότητας 83.2% για τις ομοεθνοτικές οικογένειες και 76.9% για τις διεθνικές. Η μεταβλητή σπουδαιότητα ελληνικού τρόπου ζωής / ελληνικής κουλτούρας συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά για τις ομοεθνοτικές οικογένειες (76.3%), ενώ μόνο το ένα τρίτο των διεθνικών οικογενειών αποδίδει σχετική σημαντικότητα (34%). Τα ποσοστά σημαντικότητας για τις υπόλοιπες μεταβλητές ελληνικότητας παρουσιάζονται χαμηλά και ιδιαίτερα για τις διεθνικές οικογένειες. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν έχουν καθολική ισχύ καθώς οι οικογενειακές και ατομικές βιογραφίες ποικίλουν σημαντικά Επίσης δεν αποτυπώνουν το βαθμό ελληνικότητας μιας οικογένειας, αφού η εθνοπολιτισμική ταυτότητα έχει και συναισθηματικό υπόβαθρο. 11 Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη εποχή οι ιδιαίτερες εθνοπολιτισμικές ταυτότητες διασπορικών ομάδων, όπως η ελληνική, οι οποίες διαβιούν και εξελίσσονται εντός ευρύτερων πλουραλιστικών κοινωνιών, δοκιμάζονται από την πολιτισμική ομογενειοποίηση και τα μαζικά καταναλωτικά πρότυπα. 12 Επιπρόσθετα, η συμβολή των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας στην εθνοπολιτισμοποίηση και γενικότερα κοινωνικοποιητική διαδικασία της τρίτης γενιάς υφίσταται περιορισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες όπως: (α) τη φυσική απουσία των ηλικιωμένων και διάφορα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, τη μοναξιά, το τζόγο καθώς και την εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλη πόλη (β) τη διακοπή ή διατάραξη επικοινωνίας και σχέσεων με την πρώτη γενιά για λόγους όπως κληρονομικές διενέξεις, εντάσεις για ζητήματα επιλογής συντρόφου, (γ) το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο πολλών ατόμων της πρώτης γενιάς και η μη ικανοποιητική γνώση της αγγλικής από αυτούς και της ελληνικής αντίστοιχα από τα εγγόνια και τέλος, (δ) το φυσιολογικό διαγενειακό χάσμα επικοινωνίας και κοσμοαντίληψης από γενιά σε γενιά ως αποτέλεσμα διαφορετικών συνθηκών κοινωνικοποίησης. 350

6 Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας Πίνακας 1: Οικογενειακές πρακτικές ελληνικότητας Αυτοαξιολόγηση Ελληνοαυστραλών εφήβων Ομοεθνοτική οικογένεια Διεθνική οικογένεια Σπουδαιότητα ελληνικού τρόπου ζωής / ελληνικής κουλτούρας Αλληλεπίδραση με παππούδες/γιαγιάδες (εβδομαδιαία ή μηνιαία) Κοινωνικοποίηση κυρίως με άλλες ελληνικές οικογένειες /πρόσωπα Ελληνικές συνήθειες διατροφής Αγορά ελληνικών προϊόντων Επαφή με ελληνικό Τύπο (εβδομαδιαία) Επαφή με ελληνικά προγράμματα στην τηλεόραση και ραδιόφωνο (εβδομαδιαία) Επαφή με ελληνική μουσική /τραγούδια Μέλη ελληνικών οργανισμών / σωματείων (γονείς ή παππούδες) Note: Ποσοστά σημαντικότητας %: Πάρα πολύ Πολύ Διαγενειακές σχέσεις εφήβων παππούδων Επιδράσεις και συμβολή της τρίτης ηλικίας στην πολιτισμοποίηση της τρίτης γενιάς Η επίδραση της τρίτης ηλικίας στη διαμόρφωση της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας των εγγονιών τους, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνικοποίησή τους είναι σημαντική, ενώ παράλληλα, η παρουσία τους ενισχύει τους δεσμούς της οικογενειακής ομάδας και την οικογενειακή αλληλεγγύη. Αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στη συνέχεια. (i) Συχνότητα διαγενειακής αλληλεπίδρασης Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα το 76.5% των μαθητών απάντησε ότι ζουν όλοι οι παππούδες γιαγιάδες τους ή ζουν οι τρεις, ενώ για το 16% ζουν οι δυο ή ο ένας. Επίσης, το 5.5% δήλωσε ότι δεν έχουν παππούδες και γιαγιάδες. Οι απαντήσεις αυτές αποδίδουν τους περιορισμούς που προκύπτουν λόγω της φυσικής απουσίας της τρίτης ηλικίας στην πολιτισμοποίηση της τρίτης γενιάς. 351

7 Χρυσάνθη Κυριακοπούλου-Μπαλτατζή Πίνακας 2: Ποσοστά μαθητών με παππούδες και χωρίς παππούδες Ζουν όλοι οι παππούδες / γιαγιάδες τους ή ζουν οι τρεις 76.5 Ζουν οι δυο παππούδες / γιαγιάδες ή ζει ο ένας 16 Δεν έχουν παππούδες και γιαγιάδες 5.5 Note: Ν=300, σε ποσοστά. Παράλληλα, στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε ότι από τους μαθητές που έχουν παππούδες το 71% των ηλικιωμένων συγκατοικούν ή ζουν σε κοντινή απόσταση με τις οικογένειες των παιδιών τους, ενώ το 12% βρίσκεται σε μέτρια ή μακρινή απόσταση στην ίδια πόλη και το 11% σε άλλη πόλη της Αυστραλίας. 13 Επίσης, στο 5% του δείγματος οι παππούδες γιαγιάδες ζουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα εκτός Αυστραλίας. Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των ηλικιωμένων ελληνικής καταγωγής, ζώντας σε κοντινή απόσταση με τις οικογένειες των παιδιών τους έχει τη δυνατότητα συχνής αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης δεσμών αλληλοϋποστήριξης. Πίνακας 3: Διαγενειακή συγκατοίκηση Συγκατοικούν ή ζουν σε κοντινή απόσταση με τις οικογένειες των παιδιών τους 71 Κατοικούν σε μέτρια ή μακρινή απόσταση στην ίδια πόλη 12 Κατοικούν σε άλλη πόλη της Αυστραλίας 11 Ζουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα εκτός Αυστραλίας 5 Note: Ν=300, σε ποσοστά. Μια άλλη συνισταμένη που εξετάσθηκε, όπως παρατηρούμε στον πίνακα 4 ήταν η συχνότητα επικοινωνίας της τρίτης γενιάς με τις οικογένειες των παιδιών τους. Από τους εφήβους που έχουν παππούδες το 81.8% απάντησε ότι οι οικογένειές τους διατηρούν με αυτούς πολύ συχνές ή συχνές επαφές αρκετές φορές το μήνα / εβδομάδα. Αυτές αναφέρονται σε ταχτικές, προγραμματισμένες ή ευκαιριακές συναντήσεις, % % 13 Στην ελλαδική πραγματικότητα και γενικότερα στις μεσογειακές χώρες ένα μεγάλο ποσοστό των οικογενειών υποστηρίζουν και οικονομικά τους ηλικιωμένους γονείς με τη μορφή ανταπόδοσης όχι ως επιλογή αλλά επειδή το κράτος πρόνοιας υπολειτουργεί. Αντίθετα, στις δυτικές κοινωνίες οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερη αυτονομία από τις οικογένειες των παιδιών τους, καλύτερες συντάξεις και κοινωνική πρόνοια. Με αυτή την έννοια έχουν και την οικονομική ευχέρεια για βοήθεια στις οικογένειες των παιδιών ή στα εγγόνια με μικρά δωράκια. Αντίθετα, στις ελλαδικές οικογένειες η οικονομική βοήθεια δίνεται σε μεγαλύτερα ποσά για αγορά κατοικίας, αυτοκινήτου ή κληρονομιές. 352

8 Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας συνεορτασμό γεγονότων οικογενειακού κύκλου, ενώ σπανιότερα αφορούν την κοινή συμμετοχή σε συλλογικά γεγονότα και εκδηλώσεις της παροικιακής ζωής. Επίσης, στο 11.9% των περιπτώσεων οι σχέσεις των οικογενειών με τους ηλικιωμένους δεν είναι συχνές, ενώ στο 6.3% είναι σπάνιες ή δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. Οι απαντήσεις αυτές θεμελιώνουν τις προηγούμενες παρατηρήσεις για πυκνά δίκτυα διαγενειακής κοινωνικοποίησης, ακόμα και σε περιπτώσεις που κατοικούν σε μακρινή απόσταση στην ίδια πόλη. Επιπλέον, μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση μεταξύ των σημερινών εφήβων και των γονέων τους είναι ότι οι γονείς ως έφηβοι κατά κανόνα μεγάλωσαν χωρίς την παρουσία των παππούδων τους, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα. Πίνακας 4: Συχνότητα διαγενειακής αλληλεπίδρασης Συχνή / πολύ συχνή αλληλεπίδραση αρκετές φορές το μήνα / εβδομάδα: προγραμματισμένες ή ευκαιριακές συναντήσεις % 81.8 Μέτρια/χαμηλή αλληλεπίδραση 11.9 Σπάνια/ανύπαρκτη 6.3 Note: Ν=300, σε ποσοστά. (ii) Είδη κοινών δραστηριοτήτων Τα στοιχεία δείχνουν ότι δύο στους τρεις εφήβους (65.1%) συνομιλούν ή έχουν κάποιες κοινές δραστηριότητες με τους παππούδες γιαγιάδες τους (κάθε εβδομάδα ή λίγες φορές το μήνα). Οι κοινές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία και συμπεριλαμβάνουν (α) σύντομη λεκτική αλληλεπίδραση (συζητήσεις συμβουλές), (β) ανταλλαγή επισκέψεων, (γ) συνεύρεση σε κοινά γεύματα τουλάχιστον μια φορά εβδομαδιαίως (50% μαθητών), (δ) σποραδική βοήθεια στο ελληνικό σχολείο, (ε) ευκαιριακή συμβολική βοήθεια με την αγγλική γλώσσα, βοήθεια στη μαγειρική, στον κήπο, στα ψώνια, (στ) κοινή συμμετοχή σε ευρύτερα συγγενικά και παροικιακά γεγονότα (γάμοι, βαφτίσεις, ονομαστικές γιορτές, γενέθλια, εκκλησιασμός, πανηγύρια τοπικών συλλόγων, έξοδοι σε ελληνικά μαγαζιά) κ.ά. Παρά τη σημαντικότητα των προηγούμενων κοινών δραστηριοτήτων, συνολικά η ουσιαστική αλληλεπίδραση μέσω κοινών δραστηριοτήτων είναι περιορισμένη σε σχέση με το χρόνο και τη συχνότητα των συναντήσεών τους. Δηλαδή, για μια μεγάλη ομάδα του δείγματος, παππούδες και εγγόνια απλά συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο και στα ίδια γεγονότα χωρίς εκτεταμένη αλληλεπίδραση. Αναφορικά με τη λεκτική αλληλεπίδραση τρίτης γενιάς και τρίτης ηλικίας, σύμφωνα με μαρτυρίες των εφήβων (64%), η συχνότητα και διάρκεια της λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο γενεών, βαθμιαία περιορίζεται κατά το πέρασμά τους από την παιδική στην εφηβική τους ηλικία. Ωστόσο, η σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης εκδηλώνεται κυρίως στο συναισθηματικό πεδίο, στη ζεστή και ειλικρινή σχέση που εκφράζεται διαγενειακά. 353

9 Χρυσάνθη Κυριακοπούλου-Μπαλτατζή (iii) Εθνοπολιτισμικά θέματα συζητήσεων Στον επόμενο πίνακα διακρίνουμε συγκριτικά τα ποσοστά συζητήσεων για εθνοπολιτισμικά, και γενικότερα θέματα μεταξύ των εφήβων και γονέων, αλλά και με τους παππούδες γιαγιάδες τους. Τα δυο κεντρικότερα θέματα συζητήσεων τόσο με τους γονείς όσο και με τους παππούδες εστιάζονται, πρώτο στις συζητήσεις για τη σχολική ζωή και πρόοδο (73.4% με τους γονείς και 49.1% με τους παππούδες) και δεύτερο στην καθημερινή οικογενειακή ζωή (59.3% με τους γονείς και 48.7% με τους παππούδες). 10 Πίνακας 5: Εθνοπολιτισμικά θέματα συζητήσεων Βαθμός συμφωνίας: Πάρα πολύ Πολύ 354 Γονείς Παππούδες γιαγιάδες 1 Σχολική ζωή και πρόοδος Καθημερινή οικογενειακή ζωή Κεντρικότερα κοινωνικά και αυστραλιανά νέα Οικογενειακή καταγωγή και ιστορία Ελληνικότητα Ελληνισμός σε άλλες χώρες και στη διασπορά Ελληνική καταγωγή και ιστορία Ελληνοαυστραλιανά νέα Η Ελλάδα ή σύγχρονα ζητήματα και νέα από την Ελλάδα Ομοιότητες και διαφορές που συνυπάρχουν μεταξύ της ελληνικής ομογένειας και άλλων εθνικών ομάδων Note: Ν=300, σε ποσοστά Εξετάζοντας τα προηγούμενα στοιχεία είναι φανερό ότι οι συζητήσεις εθνοπολιτισμικού περιεχομένου παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά τόσο με τους γονείς όσο και με την πρώτη γενιά. Ωστόσο, εκδηλώνεται η τάση να κουβεντιάζουν συχνότερα εθνοπολιτισμικά ζητήματα με τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας παρά με τους γονείς τους. Αντίθετα, προβάδισμα παρουσιάζουν τα ποσοστά συζητήσεων με τους γονείς για θέματα όπως η σχολική ζωή και πρόοδος, η καθημερινή οικογενειακή ζωή, τα κοινωνικά και κεντρικότερα αυστραλιανά νέα. (iv) Χρήση της γλώσσας Στον επόμενο πίνακα, επιβεβαιώνεται η γλωσσική διαγενειακή μετατόπιση από την ελληνική στην αγγλική. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος που εξακολουθεί να παίζει η τρίτη ηλικία στη μετάδοση της ελληνικής γλώσσας. Τρεις στους

10 Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας τέσσερις παππούδες και γιαγιάδες (75.1%) μιλούν στα εγγόνια τους κυρίως ή σχεδόν αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, ενώ αντίστροφα λιγότεροι από ένας στους τρεις εφήβους (31.3%) επιλέγουν να επικοινωνούν με την πρώτη γενιά κυρίως ή αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα αντίστοιχα ποσοστά χρήσης της ελληνικής με τους γονείς κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Πίνακας 6: Χρήση της γλώσσας στο οικογενειακό περιβάλλον Έφηβος γονείς Γονείς έφηβος Έφηβος παππούδες, γιαγιάδες Παππούδες, γιαγιάδες έφηβος Αγγλικά ή κυρίως αγγλικά 50% ελληνικά 50% αγγλικά Ελληνικά ή κυρίως ελληνικά Note: Ν=300, σε ποσοστά. Δηλαδή, οι παππούδες και οι γιαγιάδες αποτελούν τον κύριο αγωγό που συνδέει τους Ελληνοαυστραλούς εφήβους με την ελληνική γλώσσα και το πολιτιστικό φορτίο που εκφράζει η γλώσσα (ο ρόλος αυτός ήταν ιδιαίτερα σημαντικός στα χρόνια της προσχολικής ηλικίας). Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι αν και οι περισσότεροι από τους παππούδες γιαγιάδες μιλούν στα εγγόνια τους στα ελληνικά, αυτά επιλέγουν κυρίως την αγγλική γλώσσα ή και τις δυο συμπληρωματικά. Ακόμα, η ελληνική γλώσσα για τους εφήβους, πέρα από την όποια επικοινωνιακή τους δυνατότητα σε αυτή εμπεριέχει στοιχεία συναισθηματικής φόρτισης και ταυτοποίησης. Επιπλέον, η χρήση της ελληνικής περιορίζεται ακόμη περισσότερο στις διεθνικές οικογένειες προς όφελος της αγγλικής (περιορίζεται τόσο η ελληνική όσο και η άλλη εθνοτική γλώσσα της διεθνικής οικογένειας). Τέλος, στους μαθητές από μικτούς γάμους που παρακολουθούν ελληνικά, το επίπεδο των ελληνικών τους, σύμφωνα με τους ίδιους, παρουσιάζεται κατά κανόνα υψηλότερο σε σχέση με την άλλη εθνική γλώσσα Στάσεις και ιδεολογικές προσεγγίσεις των εφήβων για την τρίτη ηλικία Η στάση και τα συναισθήματα των Ελληνοαυστραλών εφήβων απέναντι στους παππούδες αποτυπώνονται με θετικότητα. Μια θεμελιακή σχετική διαπίστωση είναι ότι οι παππούδες γιαγιάδες αποτελούν πρόσωπα που τους δείχνουν αγάπη, φροντίδα και αποδοχή (ποσοστά σημαντικότητας 84.3%). Διαδεδομένη είναι επίσης η πεποίθηση στο δείγμα ότι οι παππούδες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ελληνικότητάς μου (ποσοστά σημαντικότητας 69.9%). Αλλά, οι περισσότεροι από τους μισούς πληροφορητές (63.2%) υποστηρίζουν ότι οι παππούδες προβάλλουν ιδεαλιστικές απόψεις για κάθε τι ελληνικό και για την Ελλάδα (π.χ. ανωτερότητα 355

11 Χρυσάνθη Κυριακοπούλου-Μπαλτατζή ελληνικής κουλτούρας, ένδοξο ελληνικό παρελθόν). Αντίθετα, ένα μικρότερο ποσοστό (42.1%) θεωρεί ότι οι παππούδες άλλες φορές κριτικάρουν την Ελλάδα ενώ άλλες φορές προβάλλουν ιδεαλιστικές απόψεις. Προσεγγίζοντας ερμηνευτικά τις προηγούμενες στάσεις οδηγούμαστε σε παρατηρήσεις όπως οι ακόλουθες: Το δείγμα στη συντριπτική του πλειοψηφία διακατέχεται από θετικά συναισθήματα και στάσεις απέναντι στην τρίτη ηλικία εκφράζοντας χαμηλά ποσοστά διαγενειακής έντασης και πολιτισμικής εναντίωσης. Επίσης παρά τα αντιφατικά μηνύματα, που προσλαμβάνει μια μερίδα εφήβων από τους παππούδες για την Ελλάδα, η τρίτη ηλικία αποτελεί σύμβολο ελληνικότητας και ζωντανό συνδετικό κρίκο με την Ελλάδα είτε ως ιδεολόγημα είτε ως ρεαλιστική σχέση (π.χ. ταξίδια σχέση με τον τόπο καταγωγής των παππούδων). Για τους εφήβους διαφαίνεται ότι η πρώτη γενιά ενσαρκώνει αυθεντικές ελλαδοκεντρικές μορφές ελληνικότητας που τους συνδέει με τις πολιτισμικές τους καταβολές. Παράλληλα, για την πλειοψηφία των εφήβων, η τρίτη ηλικία αποτελεί και σύμβολο οικογενειακής σταθερότητας και ασφάλειας, ιδιαίτερα, σε μια εποχή που τα οικογενειακά σχήματα δοκιμάζονται Οι αντοχές της εθνοπολιτισμικότητας στους Ελληνοαυστραλούς εφήβους Σκιαγραφώντας την εθνοπολιτισμική συμπεριφορά του δείγματος παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία της τρίτης γενιάς είναι αυστραλογεννημένοι (95.6%). δεν έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα (60.6%). έχει μικτά σχήματα φιλίας (72.1%). εκκλησιάζεται λίγες φορές το χρόνο (68.8%). έχει περιορισμένη σχέση με τον ελληνοαυστραλιανό Τύπο και το ελληνικό ραδιόφωνο, μέτρια σχέση με ελληνικά προγράμματα στην τηλεόραση (41.2%). επισκέπτεται σπάνια ελληνικές ιστοσελίδες (69.5%) και έχει μικρή συμμετοχή σε ελληνικά συλλογικά σχήματα (17.3%). Παράλληλα, ακούει συχνά ελληνική μουσική σε ποσοστό 40.3%, ενώ η πλειοψηφία χορεύει ελληνικούς δημοτικούς χορούς (81%). Πίνακας 7: Συνοπτική εικόνα των εθνοπολιτισμικών πρακτικών των Ελληνοαυστραλών εφήβων Ερωτήσεις Απαντήσεις 1 Γεννημένος στην Αυστραλία 95.6% 2 Ταξίδια στην Ελλάδα 3 Σχήματα φιλίας (κυρίαρχο σχήμα) 60.6% Ποτέ 31.5% Μια ή δύο φορές 7.9% Τρεις ή περισσότερες φορές 72.1% Μικτά σχήματα φιλίας 21.4% Φίλοι ελληνικής καταγωγής 6.5% Φίλοι μη ελληνικής καταγωγής 356

12 Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας Ερωτήσεις 4 Εκκλησιασμός Διαβάζει ελληνικές εφημερίδες αγγλικό ένθετο Ακούει προγράμματα ελληνόφωνου ραδιοφώνου Παρακολουθεί ελληνικά προγράμματα τηλεόρασης Επισκέπτεται ελληνικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (τραγούδια, αθλητισμός) 9 Ακούει ελληνική μουσική και τραγούδια 357 Απαντήσεις 10 Χορεύει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς 81% 11 Μέλος σε ελληνικό οργανισμό 17.3% Note: Ν=300, σε ποσοστά. 26.4% Τουλάχιστον μια φορά το μήνα 68.8% Λίγες φορές το χρόνο 6.6 % Πολύ συχνά ή κάθε εβδομάδα 16.4% Μια-δυο φορές το μήνα 9.7% Πολύ συχνά την εβδομάδα 22.4% Μερικές φορές την εβδομάδα 16.9% Πολύ συχνά την εβδομάδα 41.2% Μερικές φορές την εβδομάδα 16.3% Συχνή επισκεψιμότητα 14.2% Μέτρια επισκεψιμότητα 69.5% Σπάνια επισκεψιμότητα 40.3% Ακούει συχνά 19.4% Ακούει μέτρια 40.3% Ακούει σπάνια Ευρύτερη εικόνα αποκτούμε μέσα από τον εθνοπολιτισμικό αυτοπροσδιορισμό των Ελληνοαυστραλών εφήβων. Σύμφωνα με τα κεντρικότερα ποσοστά σημαντικότητας που αποτυπώθηκαν το 62.2% του δείγματος αυτοχαρακτηρίζονται ως Ελληνοαυστραλοί, το 65.1% ως Ορθόδοξοι, το 55.3% ως Αυστραλοί με ελληνική καταγωγή, και το 46% ως Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία. Τα παραπάνω αποτελέσματα φανερώνουν ότι η ελληνικότητα του δείγματος συνιστά μέγεθος υπό συνεχή διαπραγμάτευση και εξέλιξη και για το λόγο αυτό εκφράζεται ως πολλαπλότητα ταυτοτήτων, δικαιώνοντας τις σύγχρονες αντιλήψεις για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της εθνοτικής ταυτότητας. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι σύγχρονοι Ελληνοαυστραλοί έφηβοι έχουν συνειδητοποίηση της υβριδικής τους ταυτότητας, της διπολιτισμικότητας ή της πολυπολιτισμικότητας, όπως αυτές εκφράζονται σε ιδεολογικό και πρακτικό επίπεδο και συμπεριφορές. Τα στατιστικά δεδομένα δεικνύουν ότι η τρίτη γενιά έχει ως βασική συνισταμένη τη συμβολική ταυτοποίηση με την ελληνικότητα. Παράλληλα, σε ένα αξιοσημείωτο κομμάτι του εφηβικού δείγματος, οι ελληνοκεντρικές τάσεις εξακολουθούν να είναι ισχυρές. Αντίθετα, στο ιδεολογικό και συναισθηματικό επίπεδο οι αντοχές της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας εμφανίζονται ισχυρότερες και ανθεκτικότερες, ακόμη και όταν η αφετηρία είναι το πολιτισμικό τους ελάχιστο.

13 Χρυσάνθη Κυριακοπούλου-Μπαλτατζή 4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Συνοψίζοντας, η ελληνοαυστραλιανή οικογένεια, ως θεσμός μετάδοσης της ελληνικότητας στις επόμενες γενιές βρίσκεται σε φάση μεταβατικότητας. Η μελλοντική της εικόνα ενδοοικογενειακά και διαγενειακά, σηματοδοτεί νέες μορφές σχέσεων με τις αξίες της ελληνικότητας και την Ελλάδα. Ιδιαίτερα, ο ρόλος της τρίτης ηλικίας στη μετάδοση των εθνοπολιτισμικών αξιών εξακολουθεί να παραμένει αυθεντικός, αν και σε πρακτικό επίπεδο υπόκειται σε περιορισμούς. Σε σχέση με το εθνοτικό κριτήριο, οι ομοεθνοτικές οικογένειες δεύτερης γενιάς απομακρύνονται σταδιακά από τα ελλαδοκεντρικά πρότυπα της πρώτης γενιάς, διατηρώντας ωστόσο οικεία σχέση με τις ελληνικές τους καταβολές. Βασικό γνώρισμα των ομοεθνοτικών οικογενειών, στην πλειονότητά τους, είναι ότι κινούνται επιδέξια ανάμεσα στις προϋποθέσεις δύο πολιτισμικών συστημάτων. Οι διεθνικές οικογένειες αναδεικνύονται ως ισχυρός παράγοντας διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης με την ετερότητα, θέτοντας παράλληλα σε σοβαρότερη δοκιμασία τις αντοχές της ελληνοαυστραλιανής παρουσίας με τη σημερινή της μορφή. Παρόμοια, η εθνοπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοαυστραλών εφήβων αποτυπώνεται ποικιλόμορφα, είτε ως ελλαδοκεντρική ελληνικότητα, είτε ως ισορροπημένη διπολιτισμικότητα ή ως πολιτισμικό ελάχιστο. Η πλειοψηφία του δείγματος έχει πλούσιες εμπειρίες παραστάσεων ελληνικότητας, κυρίως μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αλλά, σε επίπεδο εθνοπολιτισμικών πρακτικών διαμορφώνεται σταδιακά μια χαλαρή και συμβολική σχέση, ιδιαίτερα για τους εφήβους που αντιπροσωπεύουν τις διεθνικές οικογένειες. Αντίθετα, για ένα μικρότερο αλλά αξιοσημείωτο ποσοστό εφήβων, παρατηρήθηκε σθεναρή παρουσία συγχρονικών στοιχείων ελληνικότητας, όπως η άριστη επικοινωνιακή δεξιότητα στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η συχνή επαφή με την Ελλάδα, οι γνώσεις για τον ελληνικό πολιτισμό και η κοινωνικοποίηση με άλλους Έλληνες. Παρά τις παραπάνω σημαντικές μεταβολές στο μελλοντικό προσδιορισμό της ελληνοαυστραλιανής ταυτότητας, η οικογενειακή κυψέλη συνεχίζει να αποτελεί τον κεντρικό πρωταγωνιστή που σμιλεύει την εθνοπολιτισμικότητα της τρίτης γενιάς. Καθώς η ελληνικότητα μεταλαμπαδεύεται από τη μια γενιά στην άλλη, η διαλογική σχέση και η συναισθηματική αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών συμβάλει θετικά στη δυναμική μετάβαση από το πολιτισμικό ελάχιστο σε μια ισορροπημένη διπολιτισμικότητα, ως κατεύθυνση ζωής, ως συναισθηματική σχέση αλλά και ως γνώση, στο βαθμό που αποτελεί συνειδητοποιημένο στόχο των οικογενειών. 358

14 Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας Βιβλιογραφία ABS, 2006 Family Characteristics and Transitions, Australia, (4442.0), Ανδριώτης, 2003 K. Ανδριώτης, Ποσοτική Έρευνα και Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση του SPSS Αθήνα: Kλειδαριθμός. Arvanitis, 2000 Ε. Arvanitis, Greek Ethnic Schools in Transition: Policy and Practice in Australia in the Late 1990s. PhD Thesis. Melbourne: RMIT University. Athanasou, 1989 J. Athanasou, Ethnic background and identity among Greek-Australian high school students, Australian Educational and Developmental Psychologist 6: Athanasou and Georgoussis, 1993 J. Athanasou and P. Georgoussis, Patterns of cultural involvement and the ethnic identity of Greek-Australian adolescents, Scholeio kai Zoi 31: Baltatzis, 2003 P. Baltatzis, Greek Regional Associations in Victoria: The Teaching of their Cultural Traditions, Master Thesis. Melbourne: RMIT University. Bottomley, 1975 G. Bottomley, Ethnicity and ethnic identity among Greek Australians, Australian and New Zealand Journal of Sociology 12, 2: Bottomley, 1979 G. Bottomley, After the Odyssey: A Study of Greek Australians. St. Lucia: University of Queensland Press. Bottomley, Burns and Jools, 1983 G. Bottomley, A. Burns and P. Jools (eds), Family in the Modern World. Sydney: Allen and Unwin. Cahill, 2001 D. Cahill, The rise and fall of multicultural education in Australian schools. In Global Constructions of Multicultural Education, ed. C. Grant and J. Lei. USA: Lawrence Erlbaum. Church and Waclowsky, 2001 A.H. Church and J. Waclowsky, Designing and Using Organizational Surveys: A seven step process. San Francisco: Jossey Bass. Clyne, 1991 M. Clyne, Community Languages: the Australian Experience. Cambridge: Cambridge University Press. Δαμανάκης, 2001 Μ. Δαμανάκης, Προλεγόμενα Αναλυτικού Προγράμματος για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά. Ρέθυμνο, Ελλάδα: ΕΔΙΑΜΜΕ. Δαμανάκης, 2004 M. Δαμανάκης, Νεοελληνικό Κράτος και Νεοελληνική Διασπορά: Θεσμικές και Εκπαιδευτικές Διαστάσεις των Σχέσεών τους. Στο Ιστοριογραφία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία, επιμ. Μ. Δαμανάκης, Β. Καρδάσης, Τ. Μιχελακάκη and A. Χουρδάκης. Ρέθυμνο, Ελλάδα: ΕΔΙΑΜΜΕ. 359

15 Χρυσάνθη Κυριακοπούλου-Μπαλτατζή De Vaus, 2004 D. de Vaus, Diversity and Change in Australian Families: Statistical Profiles. Melbourne: Institute of Family Studies. Γκότοβος, 2004 A. Γκότοβος, Εθνική, Εθνοτική και Πολιτισμική Ταυτότητα: Διασπορές, Διαφορές και Πατρίδες. Στο Ιστοριογραφία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία, επιμ. Μ. Δαμανάκης, Β. Καρδάσης, Τ. Μιχελακάκη and A. Χουρδάκης. Ρέθυμνο, Ελλάδα: ΕΔΙΑΜΜΕ. Hill, 2005 M. Hill, Greeks in Australia, 10 years of History, Isaacs, 1975 E. Isaacs, Greek Children in Sydney. Canberra: ANU Press. Isaacs, 1981 E. Isaacs, Greek Children at School and After. Canberra: AGPS Press. Kalantzis, 1999 M. Kalantzis, Hybrid Culture: Greek Australian/Australian Greek. Ιn Greeks in English Speaking Countries: Melbourne: Hellenic Studies Forum. Khoo, 2004 S.E. Khoo, Intermarriage in Australia: patterns by ancestry, gender and generation, People and Place 12, 2: Kyriakopoulou, 2000 F. Kyriakopoulou, The Elderly Institutions of Greek Orthodox Archdiocese in Australia. Adelaide: Master Thesis, Flinders University. Kyriakopoulou-Baltatzi, 2005 C. Kyriakopoulou-Baltatzi, The Dilemmas of Religious Education in a Globalizing Diaspora: Faith Education in Greek Orthodox Colleges in Australia, PhD Thesis. Melbourne: RMIT University. Kyriakopoulou-Baltatzi, 2011 C. Kyriakopoulou-Baltatzi, Greek-Australian Family at the Start of the 21st Century: Trends- Dilemmas. Ιn Greek Research in Australia. Proceedings of the Biennial Conference of Greek Studies, Flinders University 2009, ed. M. Rossetto, M. Tsianikas, G. Gouvalis and M. Palaktsoglou: Adelaide: The Flinders University of South Australia. Mackie, 1975 E. Mackie, Networks, values and cultural change. In Greeks in Australis, ed. C. Price: Canberra: Australian National Press. Miles and Huberman, 1984 M. Miles and A. Huberman, Analysing Qualitative Data: A Source Book for New Methods. Beverly Hills, CA: Sage. Παρασκευόπουλος, 1993 I. Παρασκευόπουλος, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Τεύχος 2. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Rosenthal and Hrynevich, 1985 D. Rosenthal and C. Hrynevich, Ethnicity and ethnic identity: A comparative study of Greek and Anglo-Australian adolescents, International Journal of Psychology 20: Rosenthal, 1989 D. Rosenthal, A cross national study of the influenced of culture on conflict between parents and adolescents, International Journal of Behavioral Development 12, 2:

16 Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας Smolicz, 1988 J. Smolicz, Tradition, core values and cultural change among Greek Australians. In Greeks in Australia: Afstraliotes Hellenes, ed. A. Kapardis and A.M. Tamis. Melbourne: River Seine Press. Smolicz, Secombe and Hudson, 2001 J. Smolicz, M. Secombe and D. Hudson, Family collectivism and minority languages as core values of culture among ethnic groups in Australia, Journal of Multilingual and Multicultural Development 22, 2: Tsolidis, 1995 G. Tsolidis, Greek-Australian families. In Familes and Cultural Diversity in Australia, ed. R. Hartley. St Leonards: Allen and Unwin/AIFS. 361

Κεφάλαιο Πρώτο Εισαγωγή

Κεφάλαιο Πρώτο Εισαγωγή Κεφάλαιο Πρώτο Εισαγωγή 1.1 Εισαγωγικές Αφετηρίες Η παρούσα εργασία αναλύει και παρουσιάζει την εθνοπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοαυστραλών εφήβων, που αντιπροσωπεύουν ομοεθνοτικές και διεθνικές οικογένειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα)» ΔΕΕΔ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ* Εποπτεία και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ 99 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Προϋπ 222.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Προϋπ 222.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015 Έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 222.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως πηγές του δικαίου εννοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Διακρίνονται σε: Α) Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 1 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 4 Α ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ... 5 Πρόταση Α1... 6 Πρόταση Α2...10 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΛΦΑLAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 431 404 π.χ. Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ -- 404 πχ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (431 404 π.χ.) ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ Αθηναϊκή Συμμαχία VS Πελοποννησιακή Συμμαχία ΑΙΤΙΑ 1. Ο οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Στην αρχή της Τετραβίβλου του ο Πτολεμαίος, ο μεγάλος αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.χ. διαιρεί την επιστήμη των άστρων σε δύο μέρη. Με σημερινούς όρους το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΣΠΑ Ορισμός Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ10 ΠΕ06 ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ, ΔΟΣΚΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΙΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή προβλημάτων των επιχειρήσεων στη Μαγνησία

Καταγραφή προβλημάτων των επιχειρήσεων στη Μαγνησία Δημητριάδος 176 Τ.Κ. 38221 Βόλος Τηλ: 24210 23766, 24210 23271 Fax: 2421031211 E-mail: info@eaem.gr URL: www.c-magnesia.gr Καταγραφή προβλημάτων των επιχειρήσεων στη Μαγνησία Βόλος Αύγουστος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

cm U Βασιλική Χάλαζα Α.Μ. 1110523 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (1975-1987) ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

cm U Βασιλική Χάλαζα Α.Μ. 1110523 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (1975-1987) ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής των Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: διεπιστημονικές προσεγγίσεις στις ιστορικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΡΟ 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λεωφ. Βουλιαγμένης & Δωδεκανήσου 3 174 56 Άλιμος Αθήνα ΤΗΛ: 210 9933888

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Σημασία του ελέγχου στο ξενοδοχείο. Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης. Σημαντικοί όροι :Πρότυπα, Προϋπολογισμός, Έλεγχος, Αποτελεσματικότητα

Οικονομική Σημασία του ελέγχου στο ξενοδοχείο. Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης. Σημαντικοί όροι :Πρότυπα, Προϋπολογισμός, Έλεγχος, Αποτελεσματικότητα Οικονομική Σημασία του ελέγχου στο ξενοδοχείο Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης Σημαντικοί όροι :Πρότυπα, Προϋπολογισμός, Έλεγχος, Αποτελεσματικότητα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε κάθε επιχείρηση έτσι και στις ξενοδοχειακές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 Μισθώσεις Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που προκύπτουν από νέα και τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Π. που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005. IASCF 777

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Σκοπός Απαιτούμενες Γνώσεις Μορφή της Εκπαίδευσης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για την εγκατάσταση 7 Εγκατάσταση 7 Τοποθέτηση 7 Σύνδεση µε την τάση 7

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009 A ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α Β Γ Δ ε Σωστό ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Σελίδα 115, ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 ο Σωστό Σελίδα 154, ενότητα 4, μπλε κουτί, Κεφάλαιο 8 ο Λάθος ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Κεφάλαιο 11 ο Λάθος Σελίδα 183, ενότητα 4, 2 η παράγραφος,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), λαμβάνοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η εξίσωση με και 0 ή 0 λέγεται γραμμική εξίσωση. Οι μεταβλητές είναι οι άγνωστοι της εξίσωσης αυτής. Οι αριθμοί λέγονται συντελεστές των αγνώστων της εξίσωσης ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, 2-12-2013 Αρ. Πρωτ: 660/2/56404 στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα