ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 5 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤ ΑΙ ΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΆ 2.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠIΣΗΜΑΝΣΕIΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3.1. ΓΕΝ Ι ΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙ Κο... 1 Ο 3.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓ ΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΑΝΜΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ προϊον ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Α ΠΕΜ ΤΕΣ Π ΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΓιΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜ ΠΡ ΑΓΜΑ ΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙ ΕΣ ΓΗΠΕ Α- ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤΙKHΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓιΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΜΕIΕΣ ΑΣΦΜΙΣΗ ΕΠ ΕΝ ΥΣΕΙΣ..." ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤ ΑΙΑΣ Ι ΕΤΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ- ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4.1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μ ΕΤΟΧΟΙ Ι ΚΑΙΩΜΑ Τ Α Μ ΕΤΟΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓ ΑΝ ΟΓΡ ΑΜ ΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑIΡIΩΝ AΠOΛOΓlΣΤΙΚA ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ AΠOΛOΓlΣΤΙΚA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑIΡIΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... : ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ ΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦOPOΛOΓlA ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

3 6. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 6.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤ ΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΥΓΑ ΤΡΙΚΕΣ ΕΤ ΑΙΡΙΕΣ... 5Ο ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ...: ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΜΑΓΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 7.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ...54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ...55 ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕιΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕιΣ ιαχεiρiσησ.σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛOΓlΣΤΩN...56 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛOΓlΣΤΩN...66 ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕιΣ ΘΥΓΑ ΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ...74 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ...96 ΠEPIO lkeσ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ -ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΜΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡIΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

4 Προς rοvς Μεrόχοvς, rοvς Πεilάrες και ΖΟ Προσωπικό. Το 2002 αποτέλεσε για την ΕΒΡΟΨΑΡΜΑ µια σηµαντική χρονιά για τπν περαιτέρω ανάπτυ~π της, την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασµού και των στόχων της. Τα κυριότερα γεγονότα για την εταιρία ήταν:. Περαιτέρω επέκταση στην αγορά της Θεσσαλονίκης, και έναρ~η συνεργασίας µε τις αλυσίδες "ΜΑΣΟΥΤΗΣ" και 'ΆΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ". Είσοδος µε προϊόντα "αριάνι" - "φέτα Τ ΙΠ" στην αγορά της Αθήνας και συµφωνία µε την αλυσίδα καταστηµάτων "CARREFOUR". Επενδύσεις συνολικού ύψος 1,5 εκ. που αφορούν α) κτιριακές εγκαταστάσεις 0,8 εκ. Β) µηχανολογικός ε~oπλισµός 0,2 εk. γ) µεταφορικά µέσα 0,4 εκ. δ) λοιπός ε~oπλισµός 0,1 εκ... "Εγκριση επενδυτικού σχεδίου ύψους , µε επιχορήγηση από το Υπουργείο Γεωργίας που αφορά α) κτιριακές εγκαταστάσεις Β) µηχανολογικό ε~oπλισµό και εγκαταστάσεις γ) µεταφορικά µέσα και λοιπό ε~oπλισµό δ) επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την παρακολούθηση των υγειονοµικών συνθηκών και λοιπές δαπάνες ιεύρυνση της γκάµας των προϊόντων και Βελτίωση της τυποποίησης µε σκοπό την ικανοποίηση. των συνεχώς µεταβαλλόµενων απαιτήσεων των καταναλωτών και συγκεκριµένα παραγωγή κρέµας γάλακτος λιποπεριεκτικότητας 48% σε συσκευασίας των 1 Ο kg & 18 kg παραγωγή γιαούρτης (γαλακτοκοµικού προ'ίόντος), επαγγελµατικής χρήσης µε την επωνυµία 'ΆΡΙΣΤΟ" σε συσκευασίας των 1 kg & 5 kg παραγωγή γιαουρτιού αγελάδος λιποπεριεκτικότητας 0% σε συσκευασία 200 gr Η ανοδική πορεία της εταιρίας επιβεβαιώθηκε µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Χρήσης του Συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα χιλ έναντι xιλ. που ήταν το 2001 παρουσιάζοντας αύ~ηση της τά~ης του 17,43%. Τα µεικτά κέρδη ανήλθαν σε χιλ. από χιλ. σηµειώνοντας αύ~ηση 43,66%, τα δε καθαρά προ φόρων κέρδη, ες αιτίας των αυ~ηµένων ε~όδων διάθεσης και των τόκων κοινοπρακτικού δανείου διαµορφώθηκαν σε 801 χιλ. έναντι χιλ. σηµειώνοντας µείωση 32,20%. Όσον αφορά στο α' τρίµηνο του 2003 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα χιλ. παρουσιάζοντας αύ~ηση 6,5% έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του 2002 που ήταν χιλ. και τα κέρδη έφτασαν τις 365 χιλ. έναντι 333 χιλ. που ήταν το 2002, δηλαδή αύ~ηση 9,8%. Αντίστοιχα για τις ενοποιηµένες καταστάσεις ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα χιλ. παρουσιάζοντας αύ~ηση 2,8% έναντι του αντίστοιχου τριµήνου 2002 που ήταν χιλ. τα δε κέρδη έφτασαν τις 371 χιλ. έναντι 394 χιλ. που ήταν το 2002 δηλαδή µείωση 5,9% που οφείλεται στις αυ~ηµένες δαπάνες παραγωγικής αναδιοργάνωσης της θυγατρικής οϊρανη Α.Ε. 5

5 .Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΒΡΟΨΑΡΜΑ την το ιοικητικό Συµβούλιο θα ηροτείνει την διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της για τη χρήση του 2002 ποσού 0,03 ανά µετοχή. Για το 2003 η εταιρία βρίσκεται σε αναπτυ~ιαkή πορεία, η οποία πέρα από τις επενδύσεις παραγωγικού ε~oπλισµoύ που περιλαµβάνει όλα τα συγκροτήµατα στόχο έχει την εδραίωσή της στις νέες αγορές κυρίως της Μακεδονίας και ειδικότερα της ΘεσΙνικης καθώς και την περαιτέρω ανάπτυ~η στην αγορά της Αθήνας. Εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου σας ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρία και σας διαβεβαιώνω ότι θα ανταποκριθούµε στο ακέραιο στις δικές σας προσδοκίες. Αλεξανδρούπολη, lούνιος 2003 Με εκτίµηση Αθανάσιος ΠαπαΖηλάκης Πρόεδρος.Σ. 6

6 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤ ΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛ ΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2001 και 2002 σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι Κ.Κ.: Αθανάσιος Παπαζηλάκης Μαρίνος αλάτσης Ευάγγελος Τσακίρης Πρόεδρος του.σ. και /νων Σύµβουλος Γενικός!ντης Προϊστάµενος Λογιστηρίου Χατζηκυριακίδου Σοφία Εσωτερικός Ελεγκτής Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι εξ' όσων γνωρίζουν : α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβή, πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο ελτίο. Υ. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν και των εταιριών στις οποίες συµµετέχει δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιmώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των χρήσεων 2001 και 2002 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής Σταύρος Κ. Σαλούστρος (Α. Μ.ΣΟΕΛ 14611) της εταιρείας "ΣΟΛ Α. Ε.". Επίσης και τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση 2001 και 2002 και διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής Σταύρος Κ. Σαλούστρος. Τα πιστοποιητικά των ελέγχων παρατίθενται κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Ο Ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας, που διενήργησε τον έλεγχο των χρήσεων 2001 και 2002 βεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της Εταιρίας και του ίδιου. Η Εταιρία διαθέτει τµήµα εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 5/204/ ;)00 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς άρθρο 12 και Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε γενικό φορολογικό έλεγχο (φόρος εισοδήµατος, ΦΠΑ, φόρος µισθωτών υπηρεσιών, φόρος ελευθέρων επαγγελµατιών, φόρος υπεραξίας, κώδικας βιβλίων και στοιχείων κλπ.) από το Π. ΕΚ Θεσσαλονίκης µέχρι και την χρήση 1999, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 7

7 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οσον αφορά τόσο την τελευταία χρήση όσο και όλες τις προηγούµενες, δεν υφίσταται καµία περίmωση: α) δηµόσιας προσφοράς ή ανταλλαγής που πραγµατοποιήθηκε από τρίτους για µετοχές της εταιρίας β) δηµόσιας προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής που πραγµατοποιήθηκε από την εταιρία για µετοχές άλλης εταιρίας Η Εταιρία διαθέτει τις ακόλουθες άδειες λειτουργίας: 1. Η υπ' αριθµόν Τ/5343/ απόφαση της Νοµαρχίας Έβρου, δυνάµει της οποίας παρέχεται στην Εταιρία άδεια λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας γάλακτος για παρασκευή προϊόντων µε βάση το γάλα. Η άδεια έχει χορηγηθεί για αόριστο χρόνο και τελεί υπό προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα τηρεί τους όρους που απαιτούνται για την υγιεινή παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 2. Η υπ' αριθµόν 1020/1653/16γ/ άδεια ιδρύσεως βιοτεχνίας επεξεργασίας γάλακτος του Αστυνοµικού Τµήµατος ιδυµοτείχου. Η άδεια παρασχέθηκε χωρίς χρονικό περιορισµό. 3. Η υπ 'αριθµόν 4412/ άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας επεξεργασίας γάλακτος του ήµου ιδυµοτείχου. Η άδεια παρασχέθηκε χωρίς χρονικό περιορισµό και τελεί υπό την προϋπόθεση της συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές υγειονοµικές και δηµοτικές διατάξεις. 4. Η υπ' αριθµόν 502/ ΒΕ/Φ 14.3/805/ απόφαση του Νοµάρχη Έβρου, δυνάµει της οποίας παρέχεται στην Εταιρία άδεια λειτουργίας µηχανολογικής επέκτασης και παράταση της εγκατάστασης του υποσταθµού µέσης τάσης στην βιοµηχανική εγκατάσταση της Εταιρίας στο 1 ο χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού ιδυµοτείχου-ορεστιάδας. Η άδεια ίσχυε έως και στις ανανεώθηκε µε την υπ' αριθµόν 1103/ ΒΕ/Φ14.3/31 απόφαση της Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Έβρου ιεύθυνση Ορυκτού Πλούτου και Βιοµηχανίας. Η άδεια είναι απεριόριστης διάρκειας και τελεί υπό την προϋπόθεση της συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τους διαλαµβανόµενους σε αυτήν όρους. 5. Η υπ' αριθµ. Φ14.606/309/ απόφαση της Νοµαρχίας Ξάνθης, δυνάµει της οποίας παρέχεται άδεια λειτουργίας της µονάδος επεξεργασίας γάλακτος {qυγκέντρωσης, παστερίωσης και παραγωγής αριάνι} που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ-Ξάνθης. Η άδεια έχει χορηγηθεί για αόριστο χρόνο και τελεί υπό προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα τηρεί τους όρους που απαιτούνται για την υγιεινή παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. Όλες οι ανωτέρω άδειες εξακολουθούν να ισχύουν, δεν έχουν ανακληθεί µε οποιονδήποτε τρόπο και δεν έχει επιβληθεί στην Εταιρία καµία κύρωση για παράβαση ή υπέρβαση τους. Η Εταιρία πέραν των βασικών αδειών νοµιµότητας και λειτουργίας διαθέτει: 1. Τις ειδικές άδειες λειτουργίας του Υπ. Γεωργίας περί "καταλληλότητας και σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγικές εγκαταστάσεις" αρ. E.L Ευ και E.L Ευ που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002 πιστοποιηµένο από τον ΕΛΟΤ από το Τον εκέµβριο του 1999 πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ η επέκταση του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας κατά που περιλαµβάνει και τον σχεδιασµό προϊόντων. Τον Μάρτιο του 2003 πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ η επέκταση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/ HACCP Σύστηµα ανάλυσης των επικίνδυνων και κρίσιµων σηµείων στην παραγωγική διαδικασία (αφορά στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίµων) 8

8 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ αβεε βιοµηχανία γάλακτος µε διακριτικό τίτλο "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ" ιδρύθηκε το 1991 (3506/ ΦΕΚ) στο ιδυµότειχο Έβρου και ξεκίνησε την βιοµηχανική της δραστηριότητα το Έδρα της επιχείρησης είναι η Αλεξανδρούπολη Έβρου όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες & το κέντρο διανοµής της περιοχής. Η δ/νση της στο 30 χιλιόµετρο Αλεξ/πολης - Αεροδροµίου τ.κ , τηλ: , fax: , Υποκαταστήµατα της εταιρίας: Εργοστάσιο στο ιδυµότειχο 1 ο χιλ. ιδ/χου - Ορεστιάδος τηλ fax: , Εργοστάσιο στην Ξάνθη ΒI.ΠΕ.Ξάνθηςτηλ fax: Θεσσαλονίκη Κορυτσάς 11, Καλοχώρι τηλ fax: Κέντρα διανοµής της εταιρίας: Κοµοτηνή ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνήςτηλ fax: Καβάλα Πολύστηλο Καβάλαςτηλ fax: Η εταιρία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 24473/06/Β/91/47. Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας έχει ορισθεί σε 40 έτη (έως 2031) και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σύµφωνα µε το καταστατικό, σκοπός της Εταιρίας είναι:. Παραγωγή κρέατος και γάλακτος. Αγορά επεξεργασία εµπορία γαλακτοκοµικών προϊόντων και ίδρυση βιοµηχανικών συγκροτηµάτων για την επίτευξη του σκοπού αυτού.. Εµπορία κρέατος ζώντων ζώων και εν γένει όλων τω γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.. Αντιπροσώπευση Ελληνικών και αλλοδαπών παραγωγικών και εµποροβιοµηχανικών οίκων γεωργικών κτηνοτροφικών προϊόντων και µηχανηµάτων και µηχανολογικούς εξοπλισµού ς καταστηµάτων βιοτεχνιών και βιοµηχανιών... Εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ανωτέρω.. Ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας ή συµµετοχή σε εταιρείες καθώς και σε κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αντικείµενα συναφή µε κάποιο από τα αντικείµενα δραστηριότητας της εταιρίας ή εν γένει στον τοµέα της παραγωγής, παρασκευής, µεταποίησης, εµπορίας, διακίνησης τροφίµων παντός είδους και πρώτων υλών για την παρασκευή τροφίµων παντός είδους.. Ανάληψη αντιπροσωπειών και συµµετοχή σε µειοδοτικούς διαγωνισµούς που αφορούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στρατιωτικές µονάδες ή ιδιώτες.. Ίδρυση υποκαταστηµάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. Το 1997 το καταστατικό της Εταιρίας τροποποιήθηκε και η επωνυµία της άλλαξε σε ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΜΑΚΤΟΣ (ΦΕΚ υπ' αριθµ.6196/ ). Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διάθεση του δελτίου και των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας οι. επενδυτές µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρίας: 30 χιλιόµετρο Αλεξ/πολης - Αεροδροµίου Αλεξανδρούπολη Έβρου, τηλ: fax: κ.αναστασίας Αγγελίδου. 9

9 3.2. ΙΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1991 Η ίδρυση της εταιρίας και έναρξη της δραστηριότητάς της µε την εκµετάλλευση {παραγωγή & εµπορία κρέατος} ενός βουστασίου στην περιοχή του ιδ/χου Τον Μάρτιο ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας γάλακτος στο ιδ/χο Υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους περίπου 800 εκ. δρχ. που στόχο είχαν τον διπλασιασµό των παραγωγικών δυνατοτήτων της εταιρίας. Η εταιρία πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ στο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002 και έτσι γίνεται η πρώτη γαλακτοβιοµηχανία που εφαρµόζει το πιο πάνω σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ιακόmεται η δραστηριότητα της εµπορίας κρέατος και παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο πωλήσεων των γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προ'ίόντων και εκτός Ν.Εβρου και συγκεκριµένα στο Ν.Ροδόπης Άρχισε συστηµατικά η εισαγωγή βελτιωµένων ζώων αναπαραγωγής και πώλησης προς τους συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους (καθώς και για ίδιες ανάγκες) µε σκοπό την επιλογή των ζώων, σε συνεργασία µε κτηνιάτρους, για τον έλευχο του παραγόµενου γάλακτος, που αποτελεί την πρώτη ύλη για την εταιρία Ίδρυση πιλοτική ς προβατοτροφικής µονάδας στην περιοχή Ασηµένιο ιδυµοτείχου, σήµερα ο αριθµός των αρµεγµένων επιλεγµένων προβάτων ανέρχεται στα 750. Με επένδυση ύψους 700 εκ. δρχ. γίνεται επέκταση και εκσυγχρονισµός του υφιστάµενου εργοστασίου της εταιρίας. Συγκεκριµένα δηµιουργείται µονάδα στραγγιστής γιαούρτης, και γίνεται επέκταση στις εγκαταστάσεις ατµού, στους ψυκτικούς χώρους και!1πον αυτοµατισµό παραγωγής Επέκταση της γραµµής τυροκόµησης και προµήθεια εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου µε επένδυση ύψους 800 εκ. Τον Απρίλιο η εταιρία εισέρχεται στην αγορά του Ν. Ξάνθης µε δικό της δίκτυο πωλήσεων, καλύmοντας έτσι όλη την αγορά της Θράκης. Τον Αύγουστο γίνεται απόσχιση του κλάδου πρωτογενούς παραγωγής (αγελαδοτροφικήςπροβατοτροφικής) ο οποίος εισφέρεται στην θυγατρική εταιρία CAMPUS Αγροτική - Κτηνοτροφική Εµπορική Α.Ε. και ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Το.Σ. της εισφέρουσας εταιρίας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. µε αποφάσεις του που ελήφθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της 18/5/99 (πρακτικό Νο 129) και τις 25/5/99 (πρακτικό Νο 130) αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου πρωτογενούς παραγωγής, και την σύνταξη και έγκριση του σχεδίου σύµβασης και αντίστοιχα το.σ. της αποδεχόµενης την εισφορά εταιρίας CAMPUS Α.Ε. µι;; αποφάσεις του που ελήφθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της 18/5/99 (πρακτικό Νο 21) και τις 25/5/99 (πρακτικό Νο 22) αποφάσισε την αποδοχή του εισφερόµενου κλάδου πρωτογενούς παραγωγής, και την σύνταξη και έγκριση του σχεδίου σύµβασης. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. εγκρίθηκε από το σχέδιο σύµβασης εισφοράς του κλάδου πρωτογενούς παραγωγής (αγελαδοτροφική, προβατοτροφική µονάδα) της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. στην CAMPUS Α.Ε. µε βάση την από έκθεση εκτίµησης της επιτροπής εµπειρογνωµόνων των άρθρων 9 και 69 του ΚΝ. 2190/1920. Έναντι της εισφοράς αυτής, η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑΑ.Β.Ε.Ε. θα λάβει από την απορροφούσα τον κλάδο εταιρία, το ποσό των δρχ σε µετοχές των δρχ. η κάθε µία, το ποσό δηλαδή που αναφέρεται στο από σχέδιο σύµβασης και στην από έκθεση Η από έκθεση επιτροπής εµπειρογνωµόνων έγινε αποδεκτή από την ιεύθυνση Εµπορίου Τουρισµού Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος εµπειρογνωµόνων Έβρου µε τη µε αριθµ που Θ / συγκροτήθηκε απόφαση κατόπιν προς τις αιτήσεως Γενικές του Συνελεύσεις ιοικητικού των Συµβουλίου εµπλεκόµενων της Εταιρίας. εταιριών και το οριστικό κείµενο της συµβάσεως εγκρίθηκε µε την µε αριθµθ 2621/ απόφαση. Σύµφωνα µε την έκθεση εµπειρογνωµόνων, η καθαρή θέση του εισφερόµενου κλάδου αποτιµήθηκε στην αξία των δρχ. 140 εκ., όπως προέκυψε από την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου πρωτογενούς παραγωγής της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑΑ.Β.Ε.Ε. και του ισολογισµού εισφοράς της , ως εξής: 10

10 Προσδιορισµός της λογιστικής αξίας nρν περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης Α) Συνοπτικός Ισολογισµός της 31/12/1998 Ποσά σε δρχ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ιαθέσιµα (ταµείο) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ιδια κεφάλαια ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ άνεια τραπεζών Βραχυπρόθεσµες δόσεις πληρωτέες ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΚαθαρή θέση για την εισφορά: ΣΥΝΟΛΟ Τον Οκτώβριο η εταιρία εισέρχεται στην αγορά του Ν.Καβάλας µε δικό της δίκτυο πωλήσεων. Τον εκέµβριο πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ η επέκταση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά που περιλαµβάνει και το σχεδιασµό πρσ"ίόντων Τον lούνιο η εταίρα εισάγει τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και ως το τέλος του έτους ολοκληρώνει το επενδυτικό της πρόγραµµα και διαθέτει τα αντληθέντα κεφάλαια σύµφωνα µε το πρόγραµµα που αναφέρεται στο ενηµερωτικό δελτίο. - Τον lούνιο επίσης αγοράζει οικόπεδο µ2 και κτιριακή εγκατάσταση 763,9 µ2 ενός τυροκοµείου στη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής, το οποίο λειτουργεί προσωρινά ως κέντρο διανοµής του Ν.Ροδόπης. - Μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων στο Βιοµηχανικό συγκρότηµα στη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της µονάδος µε την παραγωγή του πρσ"ίόντος Αριάνι Τον Φεβρουάριο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πλειοψηφικής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της γαλακτοβιοµηχανίας οϊρανη Α.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς. - Τον Απρίλιο ολοκληρώνεται εξαγορά στην Αλεξανδρούπολη κτιριακών εγκαταστάσεως µ2 σε οικόπεδο µ2, όπου µετεγκαταστάθηκαν η κεντρική διοίκηση, οικονοµικές, διοικητικές και εµπορικές υπηρεσίες της εταιρίας και αποτελεί την έδρα της εταιρίας. - Τον Μάιο η εταιρία εισέρχεται στην αγορά της Θεσσαλονίκης και αρχίζει η διάθεση προ'ίόντων στον Ν. ράµας. - Τον lούνιο δηµιουργείται το τµήµα εξαγωγών µε σκοπό την πώληση τυροκοµικών προ'ίόντων στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. - Τον Σεmέµβριο συνήφθη κοινοπρακτικό δάνειο, πενταετούς διάρκειας µε διετή περίοδο χάριτος, ύψους 4 δις. δρχ., το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης (αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου και κάλυψη νέων αναγκών). - Τον εκέµβριο ολοκληρώνεται η εξαγορά του κέντρου διανοµής στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης που άποτελείται από κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας µ2 (ψυκτικοί θάλαµοι, αποθήκη, γραφιά) και οικόπεδο µό Τον Αύγουστο εγκρίνεται επενδυτικό σχέδιο ύψους 5,3 εκ. που αφορά α) κτιριακές εγκαταστάσεις 2,3 εκ. β) µηχανολογικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 1,9 εκ. γ) µεταφορικά µέσα 0,3 εκ. δ) επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος, υγειονοµικών συνθηκών και λοιπές δαπάνες 0,8 εκ.. Τον Νοέµβριο η εταιρία εισέρχεται στο Ν. Σερρών µε προ'ίόντα διάρκειας. Τον εκέµβριο αρχίζει η πώληση πρσ"ίόντων διάρκειας στην Αθήνα και γενικότερα στην Νότιο Ελλάδα Αρχίζει η παραγωγική αναδιάρθρωση της θυγατρικής εταιρίας οϊρανη Α.Ε. µε στόχο την επαναφορά της στην κερδοφορία. - Τον Μάρτιο πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ η επέκταση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά /

11 3.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ AVΤΙKείµενO της εταιρίας είναι: α) Η συλλογή γάλακτος, η επεξεργασία γάλακτος και η παραγωγή και διανοµή γαλακτοκοµικών προϊόvrων. β) Η εµπορία βελτιωµένων ζώων γαλακτοπαραγωγή ς και ζωοτροφών προς τους συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους. Η συλλογή γάλακτος είναι µια καθηµερινή δραστηριότητα κατά την οποία αυτοκίνητα βυτιοφόρα ισόθερµα της εταιρίας επισκέmοvrαι τους µόνιµα συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους και παραλαµβάνουν το γάλα από τις ανοξείδωτες αυτόψυκτες δεξαµενές (παγολεκάνες), που η Εταιρία έχει χρησηδανίσει στους κτηνοτρόφους. Οι συνεργαζόµενοι κτηνοτρόφοι προµηθεύουν την Εταιρία γάλα αγελαδινό, γάλα πρόβειο και γίδινο. Γεωγραφικά βρίσκοvrαι σε όλη την Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Η ηµερήσια ποσότητα του αγελαδινού γάλακτος είναι σταθερή για όλο το έτος ενώ το αιγοπρόβειο παρουσιάζει αυξοµειώσεις λόγω εποχικότητας (το 80% του αιγοπρόβειου συλλέγεται από Φεβρουάριο έως Σεmέµβριο). Η παραλαβή και επεξεργασία του γάλακτος και η παραγωγή προϊόvrων πραγµατοποιείται από τα βιοµηχανικά συγκροτήµατα του ιδυµοτείχου και της Ξάνθης. Με την άφιξη του βυτιοφόρου αυτοκινήτου άµεσα γίνοvrαι οι προβλεπόµενοι έλεγχοι σύµφωνα µε τα πλάνα ελέγχου, χαρακτηρίζεται η ποιότητα του γάλακτος και αρχίζει η παραλαβή και η άµεση µηχανική και θερµική επεξεργασία (καθαρισµός, τυποποίηση, απόσµιση, οµογενοποίηση, παστερίωση) και αποθηκεύεται προσωρινά σε silo και σε θερµοκρασία 20 C. Στη συνέχεια αυθηµερόν το γάλα οδηγείται στα τµήµατα παραγωγής προϊόvrων:. Τµήµα Εµφιάλωσης Γάλακτος. Τµήµα Παραδοσιακής Γιαούρτης. Τµήµα Ξυνογάλακτος. Τµήµα Τυροκόµισης. Τµήµα Σοκολατούχου Γάλακτος. Τµήµα Στραγγιστής Γιαούρτης. Τµήµα Γιαούρτης Ευρωπαϊκού τύπου 12

12 ΑΝΜΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πωλήσεις της Εταιρίας κατά κατηγορία σε αξίες περιλαµβάνονται στον επόµενο πίνακα: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ Πωλήσεις εσωτερικού Πωλήσεις εξωτερικού Σύνολο Κύκλου Εργασιών προϊόντων ( ποσοστό επί του Συν. Κύκλου Εργασιών) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Πωλήσεις εσωτερικού Πωλήσεις εξωτερικού Σύνολο Κύκλου Εργασιών εµπορευµάτων ( ποσοστό επί του Συν. Κύκλου Εργασιών) Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων Πωλήσεις υπηρεσιών Σύνολο Κύκλου Εργασιών ~': ,1% 76,0% ,8% 23,3% Ο Ο Εναλλακτικά ανά ποσότητα και αξία οι κατηγορίες προ'ίόντων παρουσιάζονται ως ακολούθως: " ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ Γάλα φρέσκο παστεριωµένο Ποσότητα αξία Ποσότητα αξία (σε % (σε χιλ. Εuρώ) (σε κιλά) (σε χιλ. Εuρώ) κιλά) -,...- ι ,66% ,07% 2. Ζυµούµενα προ-ίόντα ,69% ,47% 3. Τυροκοµικά ,70% % 4. γποπρο-ίόντα ,00% ,26 5. Εµπορεύµατα ,84% ,42% 6. Λοιπά Αποθέµατα 176 1,11% 148 0,79% Σύνολο % % % 13

13 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙ Η, ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι σηµαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που παράγει η Εταιρία είναι: ΝΑ ΕΙ ΟΣ 1. Γάλα φρέσκο παστεριωµένο: Η εταιρία παράγει όλη τη γκάµα του φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος το οποίο ανάλογα µε τη λιποπεριεκτικότητα διακρίνεται σε πλήρες(3,5%), ελαφρύ(1,5%), άl1αχο (0%) και σοκολατούχο και ως προς τη συσκευασία του σε 2, 1, 0,5 και Ο,25 λίτρα. Η διάθεση του φρέσκου γάλακτος σε όλες τις συσκευασίες διατίθεται µε το όνοµα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. Τα σοκολατούχα διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία µε την ονοµασία TWI NCO. 2. Ζυµούµενα προϊόντα: Είναι προϊόντα οξυγαλακτικής ζύµωσης µε επιλεγµένες καλλιέργειες θερµόφυλες και µεσόφυλες. Προϊόντα τα οποία είναι σε ρευστή µορφή (ξινόγαλα) και στερεά µορφή (γιαούρτια) τα οποία διακρίνονται σε συσκευασίες 1/3 λιτ., 1 /2 λίτ., 1 λιτ. και 1,5 λιτ. και 200 γρ.,320 γρ., 500 γρ. 1 & 5 κιλών αντίστοιχα. Το ξινόγαλα διατίθεται σε φιάλη pet (φιλική στο περιβάλλον) µε το σήµα 'ΆΡΙΑΝΙ" και τα γιαούρτια σε πλαστικό κεσέ µε το όνοµα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. Τα στραγγιστά διατίθενται σε πλαστικό κεσέ, µονές και διπλές συσκευασίες, µε το όνοµα CRESCENDO και του ευρωπαϊκού τύπου σε πλαστικό κεσέ µε το όνοµα ΑΓΕΛΑ ΑΣ ΤΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. Τα στραγγιστά γιαούρτια δε και σε πλαστικό κουβαδάκι 1 & 5 κιλών µε το όνοµα ΑΡΙΣΤΟ 3. Τυροκοµικά προϊόντα: Η Εταιρία παράγει λευκά τυριά άλµης, τα οποία είναι τα εξής: α) φέτα από αιγοπρόβειο γάλα σε µεταλλικά δοχεία 15 κιλών, 8 κιλών και 4 κιλών και τυποποιηµένα σε υποσυσκευασίες πλαστικές σε κενό αέρος. β) τελεµές από γίδινο και αγελαδινό σε µεταλλικά δοχεία 15 κιλών και τυποποιηµένα σε υποσυσκευασίες πλαστικές σε κενό αέρος γ) κατσικίσιο από γίδινο γάλα σε µεταλλικά δοχεία 15 κιλών και τυποποιηµένα σε υποσυσκευασίες πλαστικές σε κενό αέρος δ) µυζήθρα σε µεταλλικά δοχεία 18 κιλών, πλαστικά 5 κιλών και τυποποιηµένα σε υποσυσκευασίες πλαστικές σε κενό αέρος ε) ανθότυρος τυποποιηµένος σε υποσυσκευασίες πλαστικές σε κενό αέρος. Σηµειώνεται ότι τα τυροκοµικά προϊόντα διατίθενται µε το όνοµα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ.. 4. Υποπροϊόντα: Είναι η κρέµα 70% λιποπεριεκτικότητας σε επαγγελµατική συσκευασία 15 κιλών σε µεταλλικό δοχείο και απευθύνεται σε εργαστήρια παραγωγής βουτύρου Κ.τ.λ. και η κρέµα 48% λιποπεριεκτικότητας σε συσκευασία χάρτινη 1 Ο κιλών και σε µεταλλικό δοχείο 15 κιλών και απευθύνεται σε εργαστήρια ζαχαροπλαστικής Κ.τ.λ. Τα υποπροϊόντα διατίθενται µε το όνοµα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. Οι πωλήσεις εµπορευµάτων αφορούν πωλήσεις ζωϊκού πληθυσµού και συγκεκριµένα επιλεγµένων αγελάδων γαλακτοπαραγωγή ς υψηλών αποδόσεων σε συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους, γάλα µακράς διάρκειας και κίτρινα τυριά που παράγονται από την θυγατρική οϊρ ΑΝΗ Α. Ε., οι πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών. 14

14 ΠΕΛΑΤΕΣ Οι κυριότεροι πελάτες της Εταιρίας και η ποσοστιαία συµµετοχή τους στις πωλήσεις των χρήσεων 2001 και 2002 παρoυσιάζovται στον παρακάνω πίνακα: Α/Α ΠΕΛΑΤΕΣ (ποσά ευρώ) 1 ΚΑΡΦΟΥΡ ΑΕ (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) 2 ΚΟΡΥΦΗ ΑΕ 3 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 4 ΑΤΛΑΝΤΙΚ 5 ΠΡΟΜ.ΚΑΤ.ΣΥΝ.ΥΠ. ΕΒΡΟΥ 6 ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ 7 ΑΛΠΙΝΟ ΑΒΕΕ 8 ΚΑΣ ΑΓΛΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 9 ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ 10 ΜΠΙΣΚΑ 11 ΑΛΦΑ - ΕΛΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Λοιποί Πελάτες..ί 'IΙ1IΥI 1:.:11.: Πωλήσει.ι; %&];ι.του:ιιιιιι! li!ι<iπωλήσεlsi' % εvj 2001 Κ.Ε; Κ.Ε ,01% ,34% ,08% % ,06% ,79% ,69% ,58% ,38% ,16% ,36% ,20% ,75% ,81% ,66% ,54% ,48% ,67% ,33% ,91% ,27% ,72% ,05% ,95% ,95% ,05% ,00% ,00% Οι κυριότεροι πελάτες της Εταιρίας πέραν των µεγάλων αλυσίδων Super Market είναι παvτoπωλεία, ζαχαροπλαστεία καθώς και mini market. Στα µικρά µαγαζιά παραxωρoύvται µε χρησιδάνειο ψυγεία βιτρίνες της εταιρίας. Οι πωλήσεις στα Super Market γίνovται µε ετήσιες συµβάσεις που ανάλογα µε τον τζίρο προβλέπουν εκmωτικές παροχές. Τα σηµεία πώλησης σήµερα ανέρxovται σε περίπου. Η Εταιρία δεν εµφανίζει σηµαvτιkή εξάρτηση από συγκεκριµένους πελάτες της καθώς ο µεγαλύτερος πελάτης της αvτιστoιxεί στο 9% περίπου των συνολικών πωλήσεων της χρήσεως

15 3.3.4.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕ Σ Οι µεγαλύτεροι προµηθευτές της Εταιρίας για τις χρήσεις 2001 και 2002 παρουσιάζονται στους επόµενους πίνακες: Α. Α' ΥΛΩΝ (ΓΜΑΚΤΟΣ) ( ) Αγορές % επί των Αγορές % επί των Α/Α Προµηθευτής 2001 ογορών ο' υλών 2002 ογορών ο' υλών (ποσό ευρώ) 2001 (ποσό σε ευρώ) CAMPUSA.E ,16% ,43% 2 ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓιΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ Α.Ε ,86% ,71% 3 ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ ,18% ,40% 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ,45% ,08% 5 Α ΑΜΑΚΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ,21% ,94% 6 ΣΑΒΒΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε ,95% ,29% 7 ΚΑΤΣΑΚΗΣΦΩΤιΟΣ ,89% ,68% 8 ΕΒΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε ,59% ,79% 9 Α ΑΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ,05% ,51% ΣΥΝΟΛΟ ,33% ,83% Λοιποί Προµηθευτές Q' υλών ,67% ,17% ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΎΛΩΝ Ι ά,ι ογορων, 100% Ι ά ι υλlκων ογορων 100%. ποσ σε εuρω υλlκων 2001 ποσ σε εuρω 2002 Β. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( ) 1 ΑΤΕLιΕΑ Α.Ε ,90% ,39% 2 ΛΕΥΚΟΣΙ ΗΡΟΥΡΓιΑ. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε ,85% Α ορές 2001% ε~ί 7,39% των. 3 ΗΕΝΚΕL Αγορές ECOLAB 2002 ΑΕΒΕ % ~πί των, 7,94% % 4 Α/Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Προµηθευτης ΑΦΟΙ ,82% % 5 ΧΑΝΣΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ,67% ,92% 6 SCA PACKING HELLAS ΑΒΕΕ % ,35% 7 ΒΑΡΙΟΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ,52% ,13% 8 ΕΜΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ,53% ,26% 9 ΠΡΟΒΟΛΗ ιαβεl S.A ,13% ,84% 10 ΑΝΚΕΡ ΑΒΕΕ ,39% ,23% ΣΥΝΟΛΟ ,33% ,58% Λοιποί Προµηθευτές Λοιπών Υλών ,67% ,42% ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΩΝ % % Από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα προκύmει ότι η Εταιρία δεν εµφανίζει ισχυρή εξάρτηση από κάποιο προµηθευτή. Όσον αφορά την προµήθεια των πρώτων υλών, σηµειώνεται ότι η Εταιρία ακολουθεί πολιτική ενίσχυσης των συνεργαζόµενων κτηνοτρόφων - προµηθευτών (οργάνωση παραγωγής και αύξηση µεγέθους µε προµήθεια ζώων γαλακτοπαραγωγής ειδικών προδιαγραφών) µε σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόµενου γάλακτος όσο και την αύξηση της ποσότητας. 16

16 3.4. ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Η αγορά έχει διαχωρισθεί µε βάση γεωγραφικά κριτήρια σε 6 περιοχές: 1. Β. Έβρου 2. Αλεξανδρούπολης 3. Ροδόπης 4. Ξάνθης - Θάσου 5. Καβάλας - ράµας - Σερρών 6. Θεσσαλονίκης - Ν. Ελλάδος Οι περιοχές καλύmονται από την εταιρία µε υπεύθυνους πωλήσεων οι οποίοι είναι επικεφαλείς των αντίστοιχων τµηµάτων και έχουν υπό την εποmεία τους πωλητές-οδηγούς ψυγείων. Π ρο'ίστάµενο ι πωλήσεων έχουν υπό την εποmεία τους τους υπεύθυνους και σκοπό τον έλεγχο και την περαιτέρω ανάmυξη της πελατειακή ς βάση κάθε περιοχής. Τα σηµεία πώλησης ξεπερνούν τα εκ των οποίων τα µισά περίπου παρακολουθούνται από πωλητές-οδηγούς σε καθηµερινή βάση και τα υπόλοιπα σε τακτικές προγραµµατισµένες επισκέψεις. Επιθεωρητές περιοδεύουν σε όλα τα κέντρα µε σκοπό των έλεγχο των προ'ίστάµενων και την περαιτέρω αύξηση των µεριδίων στην αγορά.. Η εταιρία διαθέτει 43 φορτηγά ψυγεία ιδιόκτητα εφοδιασµένα µε σύγχρονο εξοπλισµό για την ασφαλή διακίνηση των προ'ίόντων, καθώς και 8 ενοικιασµένα επιβατικά αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση του τµήµατος πωλήσεων ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΠΕ Α - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕ Α Η Εταιρία είχε µε στην κυριότητά της τα ακόλουθα οικόπεδα: Θέση Έτος Κτήσης Έκταση (τ.µ.) 1 Κιρίκ Τεπέ ιδυµοτείχου Κιρίκ Τεπέ ιδυµοτείχου Αεροδρόµιον Αλεξανδρούπολης Αεροδρόµιον Αλεξανδρούπολης ΒΙΠΕ Ξάνθης ΒΙΠΕ Ξάνθης Βόλτα-κάτω χαρβάτι Παλλήνης 1/2 έξ'αδιαιρέτου ΒΙΠΕ Κοµοτηνής Θαλερό ιδυµοτείχου Θαλερό ιδυµοτείχου Μαίστρος Αλεξ/πολης Καλοχώρι Θεσ/νικης

17 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Επί δύο όµορων αγροτεµαχίων, στο 1 ο χιλιόµετρο ιδυµότειχου - Ορεστιάδας, συνολικής έκτασης Τ.µ. έχει ανεγερθεί το εργοστάσιο της Εταιρίας που αποτελείται από 2 κτίρια συνολικής στεγασµένης επιφάνειας Τ.µ. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνεται κτίριο συσκευασίας προϊόντων και αποθηκευτικοί χώροι (ψυγεία) εµβαδού 357 Τ.µ. και κτίριο επεξεργασίας γάλακτος ανεmυγµένο σε τρία επίπεδα που αποτελείται από: α) Ψυκτικούς χώρους εµβαδού 480 Τ.µ. β) βοηθητικούς χώρους (ψυχροστάσιο, λεβητοστάσιο εµβαδού 160 τ.µ.) γ) Αποθήκη υλικών συσκευασίας εµβαδού 640 Τ.µ. δ) Γραφεία, WC, αποδυτήρια, εστιατόριο εµβαδού 420 Τ.µ. ε) Χώρους επεξεργασίας εµφιάλωσης, τυροκόµισης και γιαούρτης εµβαδού Τ.µ. Επίσης το 2000 έγινε επέκταση των ψυκτικών χώρων κατά 700µ2 των αποθηκευτικών χώρων και χώρου εξυπηρέτησης φορτηγών κατά 1.500µ2. 2. Στην Αλεξανδρούπολη, στη θέση αεροδρόµιο, η Εταιρία αγόρασε το 1997 οικόπεδο εκτάσεως 7.400τ.µ.,µε προϋπάρχον κτίριο. Το διώροφο κτίριο γραφείων, συνολικού εµβαδού στεγασµένης επιφάνειας 180τ.µ. ανακαινίσθηκε το Επί δύο όµορων αγροτεµαχίων, στη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης συνολικής έκτασης Τ.µ. έχει ανεγερθεί το δεύτερο βιοµηχανικό συγκρότηµα της Εταιρίας που αποτελείται από ένα κτίριο συνολικής στεγασµένης επιφάνειας τ.µ. 4. Επί οικοπέδου µ2 στη ΒΙ.ΠΕ Κοµοτηνής υπάρχουν εγκαταστάσεις 763,90µ2, πρώην τυροκοµείου, που σήµερα χρησιµοποιείται ως κέντρο διανοµής του Ν. Ροδόπης. 5. Επί οικοπέδου µ2 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις µ2 που σήµερα στεγάζουν το εµπορικό κέντρο της Μακεδονίας καθώς και το τµήµα εξαγωγών. 6. Επί οικοπέδου µ2 στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις µ2 όπου έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες υποδοµές και στεγάζονται πλέον σε αυτό όλες οι εµπορικές και διοικητικές υπηρεσίες καθώς και η κεντρική διοίκηση. 7. Στο οικόπεδο του 1 U χιλ. ιδυµότειχου Ορεστιάδας κατά το 2002 έγινε κτίριο 1500 µ2 εκ των οποίων 600 µ2 ψυκτικός χώρος και 900 µ2 αποθήκη υλικών. 18

18 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MHXANOλOΓlKOΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.Ir'. Το επίπεδο του µηχανολογικού εξοπλισµού της Εταιρείας είναι από τα υψηλότερα του κλάδου. Οι συνεχείς επενδύσεις στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στις παραγωγικές διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Ειδικότερα, ο αυτοµατισµός που έχει εισαχθεί στις παραγωγικές διαδικασίες, κατατάσσει την Εταιρία στις 4 πρώτες του κλάδου στη χώρα. Στον πίνακα π()υ ακολουθεί παρουσιάζεται ο κυριότερος µηxανoλoγιιsόςεξoπλισµός. Α/Α ΧΡΗΣΗ 1 Παραλαβή-αποθήκευση νωπού γάλακτος 2 Clp ρυτόµατο σύστηµα καθαρισµού) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΝ/ΤΑ Ή ΤΕΜ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/ ΧΩΡΗΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ Ζυγιστικό φίλτρο /h 1 ανία 1997 Ζυγιστικό φίλτρο /h 1 ανία '97-'98 Εναλλάκτης γάλακτος /h 1 Γερµανία Εναλλάκτης γάλακτος /h 1 Γερµανία lσόθερµο silo γάλακτος /h 1 Γαλλία 1999 lσόθερµο silo γάλακτος /h Γαλλία 1997 lσόθερµο silo γάλακτος /h 1 Γαλλία 2002 εξαµενή lίι. 2 Γαλλία 2002 εξαµενή lίι. 2 Γαλλία 2002 lσόθερµο silo Ι. :,: 4 Ελλqδα 1998 j!: Εναλλάκτης ιαλυµάτων /h 2 IτΟΟα Επεξεργασία γάλακτος Παστεριωτήρας I/h 1 Μ.Βρετανία 1993 ιαυγαστήρας-κορυφ/υος I/h 1 Γερµανία 1999 ιαυγαστήρας-βακτ/φάγος I/h 1 Γερµανία 1999 Οµογενοποιός I/h 1 Ιταλία 1993 Αποσµητής I/h 1 ανία Επεξεργασία γάλακτος 5 Αποθ.παστερ.γάλακτος 6 Παραδοσιακή Γιαούρτη 7 Ξυνόγαλα Αριάνι 8 Εµφιάλωση Γάλακτος 9 Εµφιάλωση κρέµας 10 Τυροκόµηση Βραστήρας ιπλ. Τοιχωµ Ι 1 ανία 1998 Βραστήρας ιπλ. Τοιχωµ Ι 1 ανία 1994 Αναµίκτης Σοκολατούχου Ι 1 ανία 1998 Εναλλάκτης γάλακτος Ι 1 ανία 1998 Silo ισόθερµο Ι 1 Ελλάδα 1997 Silo ισόθερµο Ι 1 Γαλλία 1997 SiIo ισόθερµο Ι 1 Ελλάδα 1993 Silo ισόθερµο Ι 2 Ελλάδα Silo ισόθερµο Ι 1 Ελλάδα 1993.' Silo ισόθερµο Ι 1 Ελλάδα 1993 Silo ισόθερµο Ι 1 Ελλάδα 1993 Γραµµή Ηµιαυτόµατη r Ι/ΗΜ 2 Ελλάδα 1997 Γραµµή Αυτόµατη Ι/ώρα 1 ανία IτΟΟα 2000 Συσκευαστικές µηχανές Ι/ώρα 2 lταλία 2000 Συσκευαστικη µηχ.2λιτρ Ι/ώρα 1 Ιταλία 2001 Συσκευαστική µηχανή 500 Ι/ώρα 1 Ιταλία 2000 Αυτόµατη γραµµή αναθ.γάλ I/h 1 lτοοα 1998 Εναλλάκτης γάλακτος Ι 1 ανία 1996 Εξέδρα 7 τυρολεβ I/h 7 Ελλάδα Αυτ. Γραµµή σταγγ.τυρού I/h 1 Γερµανία 1999 Αυτ. Στoιβαχrής καλουπ I/h 1 Γερµανία 1999 Ανατροπέας καλουπιών I/h 1 Ιταλία 1998 Τούνελ πλύσης καλουπ I/h 1 Ελλάδα

19 11 Συσκευασία τυριών Κλειστικό οχείων 50 h 1 Ελλάδα 1998 Συσκευαστικό τυριού σε κενό 500 kg/h 1 Γερµανία 1997 αέρος Ζυγιστικό-Ετικετέζα 1.00Οτεµ/h 1 Γερµανία 1996 Συσκευαστικό-Συρρικνωτικό 1 Μ.Βρετανία 1996 Συσκευαστική τυριού Γερµανία ΣτραγΥιστή γιαούρτη Παστεριωτήρας γάλακτος I/h 1 Ιταλία 1998 εξαµενή επώασης Ιταλία 1998 ιαχωριστήρας πήγµατος Γερµανία 1998 Οµογεν.τελικού προ'ίόντος Ιταλία 1998 Εναλλάκτης κρέµας Ιταλία 1998 Παστεριωτ.κρέµας Ιταλία 1998 Οµογεν. Κρέµας Ιταλία 1998 Αναµίκτης κρέµας Ελλάδα 1998 εξαµενή νωπής κρέµας lταλία 1998 εξαµενή τελ.προ"ίόντος Ιταλία 1998 εξαµενή παστερ.κρέµας Ελλάδα 1998 εξαµενή πήγµατος Ελλάδα 1998 Συσκευαστική κυπέλων Ιταλία 1998 Μηχαν. Τοποθέτησης φίλµ 1 Ελλάδα 2002 ασφαλείας κυπέλων 13 Αυτοµατισµός Σύστηµα scada 1 Ιταλία 1998 Πνευµατικές βαλβίδες 450 Ιταλία 1998 Aντλς γάλακτος 40 Γερµανία-Ιταλία Αντλίες cip 10 Γερµανία-Ιταλία Αντλίες στραγγ.γιαούρτης 8 Ιταλία Αντλίες νερού 5 Ιταλία Εναλλάκτης ατµου-νερού 5 Γερµανία ΣτραγΥlστή γιαούρτη Κλιµατισµός χώρου παραγωγής 1 Ελλάδα Χηµείο Αναλυτής γάλακτος 1 Ολλανδία 1998 Κρυοσκόπιο 3 Γερµανία - Ιταλία 94;98 Αυτόµατη συσκευή µέτρησης σωµατικών κυτάρρων 100 δείγµ. /ώρα 1 ΑγγΜα 2000 Αυτόµατη συσκευή µέτρησης µικροβίων 50 δείγµατα/ ώρα 1 Αγγλία Γενικές Υπηρεσίες Σύστηµα παραγωγής ατµού kg/h 1 Ελλάδα 1998 Σύστηµα παρ.παγ.νερού 1 Ελλάδα 1993 Αφύγρανση & παραγ.πεπ. αέρα 1 Ελλάδα 1998 Συµπιεστής ψύξης 5 Γερµανία Εξατµιστής 3 Ιταλία Σύστηµα παραγωγής ατµού kg 1/h 1 Ελλάδα

20 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΧΡΗΣΙ ΑΝΕΙΟ Η Εταιρία κατέχει 300 παγολεκάνες τις οποίες έχει παραχωρήσει µε χρησιδάνειο σε συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους και ψυγεία βιτρίνες 500 τεµ., τις οποίες έχει παραχωρήσει µε χρησιδάνειο σε αντίστοιχα σηµεία πώλησης (µικρά µαγαζιά). ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Η εταιρία µε κατείχε τα παρακάτω φορτηγά αυτοκίνητα: Α/Α ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑ Ωφ.φορτίο Τεµ. Προέλευση/έτος κτήσης 1 Ζώνη γάλακτος Βυτίο φορτηγό 1 Ο τον. 2 Γερµανία Βυτίο φορτηγό 15 τον. 1 Γερµανία 1998 Βυτίο φορτηγό 10 τον. 2 Γερµάνια 2001 Βυτίο φορτηγό µε ρυµούλκα 25 τον. 1 Γερµανία 1999 Ανοιχτό φορτηγάκι 4χ4 1 Ιαπωνία Μεταφοράς προϊόντων Ψυγείο φορτηγό µε ρυµούλκα 22 τον. 1 Γερµανία 1998 Ψυγείο φορτηγό µε ρυµούλκα 26 τον. 1 Γερµανία 2000 Ψυγείο φορτηγό µε ρυµούλκα 26 τον. 1 Γερµανία ιανοµές-πωλήσεις Ψυγείο-Φορτηγό 5 τον. 2 Γερµανία 1994 Ψυγείο-Φορτηγό 8,6 τον. 3 Γερµανία 2000 Ψυγείο-Φορτηγό 8,6 τον. 1 Γερµανία 2001 Ψυγείο-Φορτηγό 2 τον. 4 Ιταλία 1995 Ψυγείο-Φορτηγό 3 τον. 4 Γερµανία 1997 Ψυγείο-Φορτηγό 1 τον. 4 Γαλλία 2000 Ψυγείο-Φορτηγό 3,5 τον. 4 Γερµανία 2000 Ψυγείο-Φορτηγό 3,5 τον. 6 Γερµανία 2001 Ψυγείο-Φορτηγό 3,5 τον. 12 Γερµανία 2002 Επαγγελµατικό-κλούβα 0,5 τον. 1 Ισπανία Λοιπά Τράκτορας συρόµενο 25 τον. 1 Γερµανία 1997 Επαγγελµατικό-κλούβα 1,5 τον. 1 Γ αλία 2001 Ι.Χ. 1 Γερµανία 1999 ΣΥΝΟΛΟ 54 * ι.χ. Ενοικιαζόµενα 8 Γαλλία

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 6 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 7 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της Πορείας της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Ετήσιο ελτίο Το παρόν Ετήσιο ελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των Μετόχων, των επενδυτών και των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

2010 _ Ετήσιο Δελτίο

2010 _ Ετήσιο Δελτίο Ετήσιο Δελτίο _ 2010 «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Επιστολή του Προέδρου Κύριοι Μέτοχοι, Στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα