ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΠΕ Α- ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΙΕΤΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ- ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ ΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 6.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 7.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 51 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ( ) 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 94 3

4

5 2

6 3

7 Προς τους Μετόχους, τους Πελάτες και το Προσωπικό. Το 2004 αποτέλεσε για την ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ µια σηµαντική χρονιά για την περαιτέρω ανάπτυξη της, την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασµού και των στόχων της. Τα κυριότερα γεγονότα για την εταιρία ήταν : Επενδύσεις συνολικού ύψους 4,2 εκ. είναι µέρος του εκτεταµένου τριετούς επενδυτικού προγράµµατος αξίας 8 εκ. που πραγµατοποιεί η εταιρεία και ενισχύεται µε επιχορήγηση 2,3 εκ. από το Υπουργείο Γεωργίας: a) οικόπεδα 30 χιλ. β)κτιριακές εγκαταστάσεις χιλ. γ)µηχανολογικός εξοπλισµός 1.647χιλ. δ)µεταφορικά µέσα 217 χιλ. ε)λοιπός εξοπλισµός 229 χιλ.. Η πώληση της συµµετοχής (51%) της ζηµιογόνου εταιρίας ΟΪΡΑΝΗΣ έναντι εκ βελτιώνοντας την ρευστότητα της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. Η πιστοποίηση από την ΒΙΟΕΛΛΑΣ των εγκαταστάσεων, η παραγωγή και διάθεση στην αγορά της βιολογικής φέτας. Απόκτηση του 100% της θυγατρικής CAMPUS Η ανοδική πορεία της εταιρίας επιβεβαιώθηκε µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης του Συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα χιλ έναντι χιλ. που ήταν το 2003 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10.2%. Τα µεικτά κέρδη ανήλθαν σε χιλ. από χιλ. σηµειώνοντας αύξηση 13.8%, τα δε καθαρά προ φόρων κέρδη, διαµορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. σηµειώνοντας αύξηση 10.7%. Αντίστοιχα για τις ενοποιηµένες καταστάσεις ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα χιλ έναντι χιλ παρουσιάζοντας αύξηση 10.1%. Τα µεικτά κέρδη ανήλθαν σε χιλ. από χιλ. που ήταν το 2003 παρουσιάζοντας αύξηση 5.7%, τα δε καθαρά προ φόρων κέρδη διαµορφώθηκαν σε χιλ. έναντι 989 χιλ. σηµειώνοντας αύξηση 49,4% Για το 2005 η εταιρία βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία,µε στόχο την εδραίωσή της στις νέες αγορές κυρίως της Μακεδονίας και ειδικότερα της Θεσ/νικης καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά της Αθήνας. Εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου σας ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρία και σας διαβεβαιώνω ότι θα ανταποκριθούµε στο ακέραιο στις δικές σας προσδοκίες. Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2005 Με εκτίµηση Αθανάσιος Παπαζηλάκης Πρόεδρος.Σ. 4

8 5

9 1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ KAI TOYΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληρoφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία για τις χρήσεις 2003και 2004 σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: Αθανάσιος Παπαζηλάκης Πασχάλης Παπαζηλάκης Μαρία Κυρτσοπούλου Ευάγγελος Τσακίρης Πρόεδρος του.σ. /νων Σύµβουλος Προϊστάµενη Λογιστηρίου Εσωτερικός Ελεγκτής Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι εξ όσων γνωρίζουν : α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβή, πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο ελτίο. γ. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν και των εταιριών στις οποίες συµµετέχει δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της χρήσης 2004 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής Γεώργιος Γερ.Βρεττός {Α.Μ.ΣΟΕΛ 15651} της εταιρείας «BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.». Επίσης και τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση 2003 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής Σταύρος Κ. Σαλούστρος. Τα πιστοποιητικά των ελέγχων παρατίθενται κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Οι Ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας, που διενήργησε τον έλεγχο των χρήσεων 2003 και 2004 βεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της Εταιρίας και του ίδιου. Η Εταιρία διαθέτει τµήµα εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς άρθρο 12 και Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε γενικό φορολογικό έλεγχο (φόρος εισοδήµατος, ΦΠΑ, φόρος µισθωτών υπηρεσιών, φόρος ελευθέρων επαγγελµατιών, φόρος υπεραξίας, κώδικας βιβλίων και στοιχείων κλπ.) από το Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης µέχρι και την χρήση 1999, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 6

10 2.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Όσον αφορά τόσο την τελευταία χρήση όσο και όλες τις προηγούµενες, δεν υφίσταται καµία περίπτωση: α) δηµόσιας προσφοράς ή ανταλλαγής που πραγµατοποιήθηκε από τρίτους για µετοχές της εταιρίας β) δηµόσιας προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής που πραγµατοποιήθηκε από την εταιρία για µετοχές άλλης εταιρίας Η Εταιρία διαθέτει τις ακόλουθες άδειες λειτουργίας: 1. Η υπ αριθµόν Τ/5343/ απόφαση της Νοµαρχίας Έβρου, δυνάµει της οποίας παρέχεται στην Εταιρία άδεια λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας γάλακτος για παρασκευή προϊόντων µε βάση το γάλα. Η άδεια έχει χορηγηθεί για αόριστο χρόνο και τελεί υπό προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα τηρεί τους όρους που απαιτούνται για την υγιεινή παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 2. Η υπ αριθµόν 1020/1653/16γ/ άδεια ιδρύσεως βιοµηχανίας επεξεργασίας γάλακτος του Αστυνοµικού Τµήµατος ιδυµοτείχου. Η άδεια παρασχέθηκε χωρίς χρονικό περιορισµό. 1. Η υπ αριθµόν 4412/ άδεια λειτουργίας βιοµηχανίας επεξεργασίας γάλακτος του ήµου ιδυµοτείχου. Η άδεια παρασχέθηκε χωρίς χρονικό περιορισµό και τελεί υπό την προϋπόθεση της συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές υγειονοµικές και δηµοτικές διατάξεις. 2. Η υπ αριθµόν 1103/ ΒΕ/Φ14.3/31/ άδεια λειτουργίας βιοµηχανίας επεξεργασίας γάλακτος του ήµου ιδυµοτείχου. 5. Η υπ αριθµόν 502/ ΒΕ/Φ14.3/805/ απόφαση του Νοµάρχη Έβρου, δυνάµει της οποίας παρέχεται στην Εταιρία άδεια λειτουργίας µηχανολογικής επέκτασης και παράταση της εγκατάστασης του υποσταθµού µέσης τάσης στην βιοµηχανική εγκατάσταση της Εταιρίας στο 1ο χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού ιδυµοτείχου-ορεστιάδας. Η άδεια ίσχυε έως και στις ανανεώθηκε µε την υπ αριθµόν 1103/ ΒΕ/Φ14.3/31 απόφαση της Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Έβρου ιεύθυνση Ορυκτού Πλούτου και Βιοµηχανίας. Η άδεια είναι απεριόριστης διάρκειας και τελεί υπό την προϋπόθεση της συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τους διαλαµβανόµενους σε αυτήν όρους. 5. Η υπ αριθµ. Φ14.606/309/ απόφαση της Νοµαρχίας Ξάνθης, δυνάµει της οποίας παρέχεται άδεια λειτουργίας της µονάδος επεξεργασίας γάλακτος {συγκέντρωσης, παστερίωσης και παραγωγής αριάνι} που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ.Ξάνθης. Η άδεια έχει χορηγηθεί για αόριστο χρόνο και τελεί υπό προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα τηρεί τους όρους που απαιτούνται για την υγιεινή παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 6. Η υπ αριθµό 21/ ΒΕ/Φ14.3/2/ απόφαση της Νοµαρχίας Έβρου δύναµη της οποίας παρέχεται η άδεια λειτουργίας ψυκτικών θαλάµων στο 3 ο χιλ.αλεξ/πολης Αεροδροµίου. Η άδεια είναι απεριόριστης διάρκειας και τελεί υπό την προϋπόθεση της συµµόρφωσης µε τους διαλαµβανόµενους σ αυτήν όρους. 7. Η υπ αριθµό 15/Φ /7/5323 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ/νίκης, της οποίας παρέχεται η άδεια λειτουργίας ψυκτικών θαλάµων στην Κορυτσάς 11, Καλοχώρι. Η άδεια είναι απεριόριστης διάρκειας και τελεί υπό την προϋπόθεση της συµµόρφωσης µε τους διαλαµβανόµενους σ αυτήν όρους. Όλες οι ανωτέρω άδειες εξακολουθούν να ισχύουν, δεν έχουν ανακληθεί µε οποιονδήποτε τρόπο και δεν έχει επιβληθεί στην Εταιρία καµία κύρωση για παράβαση ή υπέρβαση τους. Η Εταιρία πέραν των βασικών αδειών νοµιµότητας και λειτουργίας διαθέτει: 1. Tις ειδικές άδειες λειτουργίας του Υπ. Γεωργίας περί "καταλληλότητας και σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγικές εγκαταστάσεις" αρ. E.L EU και E.L EU που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002 πιστοποιηµένο από τον ΕΛΟΤ από το Τον εκέµβριο του 1999 πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ η επέκταση του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 που περιλαµβάνει και τον σχεδιασµό προϊόντων. Τον Μάρτιο του 2003 πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ η επέκταση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/ HACCP Σύστηµα ανάλυσης των επικίνδυνων και κρίσιµων σηµείων στην παραγωγική διαδικασία (αφορά στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίµων) 4. Σύστηµα διασφάλισης στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων από τη Βιοελλάς 7

11 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ αβεε βιοµηχανία γάλακτος µε διακριτικό τίτλο "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ" ιδρύθηκε το 1991 (3506/ ΦΕΚ) στο ιδυµότειχο Έβρου και ξεκίνησε την βιοµηχανική της δραστηριότητα το Έδρα της επιχείρησης είναι η Αλεξανδρούπολη Έβρου όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες & το κέντρο διανοµής της περιοχής. Η δ/νση της στο 3ο χιλιόµετρο Αλεξ/πολης Αεροδροµίου Τ.Κ ,τηλ: , fax: Υποκαταστήµατα της εταιρίας: Εργοστάσιο στο ιδυµότειχο 1ο χιλ. ιδ/χου - Ορεστιάδος τηλ fax: Εργοστάσιο στην Ξάνθη ΒΙ.ΠΕ.Ξάνθης τηλ fax: Κέντρο διανοµής στην Θεσ/νικη Κορυτσάς Καλοχώρι τηλ fax: Η εταιρία είναι καταχωρηµένη στα 24473/06/Β/91/47. Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας έχει ορισθεί σε 40 έτη (έως 2031) και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σύµφωνα µε το καταστατικό, σκοπός της Εταιρίας είναι: Παραγωγή γάλακτος και κρέατος Αγορά επεξεργασία εµπορία γαλακτοκοµικών προϊόντων και ίδρυση βιοµηχανικών συγκροτηµάτων για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εµπορία κρέατος ζώντων ζώων και εν γένει όλων τω γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Αντιπροσώπευση Ελληνικών και αλλοδαπών παραγωγικών και εµποροβιοµηχανικών οίκων γεωργικών κτηνοτροφικών προϊόντων και µηχανηµάτων και µηχανολογικούς εξοπλισµούς καταστηµάτων βιοτεχνιών και βιοµηχανιών. Εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ανωτέρω. Ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας ή συµµετοχή σε εταιρείες καθώς και σε κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αντικείµενα συναφή µε κάποιο από τα αντικείµενα δραστηριότητας της εταιρίας ή εν γένει στον τοµέα της παραγωγής, παρασκευής, µεταποίησης, εµπορίας, διακίνησης τροφίµων παντός είδους και πρώτων υλών για την παρασκευή τροφίµων παντός είδους. Ανάληψη αντιπροσωπειών και συµµετοχή σε µειοδοτικούς διαγωνισµούς που αφορούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στρατιωτικές µονάδες ή ιδιώτες. Ίδρυση υποκαταστηµάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. Το 1997 το καταστατικό της Εταιρίας τροποποιήθηκε και η επωνυµία της άλλαξε σε ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΦΕΚ υπ αριθµ.6196/ ). Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διάθεση του δελτίου και των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας οι επενδυτές µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρίας: 3ο χιλιόµετρο Αλεξ/πολης - Αεροδροµίου Αλεξανδρούπολη Έβρου, τηλ: fax: κ. Αγγελίδου Αναστασία 8

12 3.2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1991 Ίδρυση της εταιρίας Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εργοστασίου γάλακτος στο ιδυµότειχο Τον Μάρτιο ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία του εργοστασίου και η ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων. Η εταιρία πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ στο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002 και έτσι γίνεται η πρώτη γαλακτοβιοµηχανία που εφαρµόζει το πιο πάνω σύστηµα διασφάλισης ποιότητας Ίδρυση πιλοτικής προβατοτροφικής µονάδας στην περιοχή Ασηµένιο ιδυµοτείχου, σήµερα ο αριθµός των αρµεγµένων επιλεγµένων προβάτων ανέρχεται στα 750. Επένδυση ύψους 700 εκ. δρχ., µε την οποία γίνεται επέκταση και εκσυγχρονισµός του υφιστάµενου εργοστασίου της εταιρίας. Συγκεκριµένα δηµιουργείται µονάδα στραγγιστής γιαούρτης, και γίνεται επέκταση στις εγκαταστάσεις ατµού, στους ψυκτικούς χώρους και στον αυτοµατισµό παραγωγής Tον Αύγουστο γίνεται απόσχιση του κλάδου πρωτογενούς παραγωγής (αγελαδοτροφικής - προβατοτροφικής) ο οποίος εισφέρεται στην θυγατρική εταιρία CAMPUS Αγροτική - Κτηνοτροφική Εµπορική Α.Ε. Τον εκέµβριο πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ η επέκταση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 που περιλαµβάνει και το σχεδιασµό προϊόντων 2000 Τον Ιούνιο η εταίρα εισάγει τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και ως το τέλος του έτους ολοκληρώνει το επενδυτικό της πρόγραµµα και διαθέτει τα αντληθέντα κεφάλαια σύµφωνα µε το πρόγραµµα που αναφέρεται στο ενηµερωτικό δελτίο. Μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων στο Βιοµηχανικό συγκρότηµα στη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της µονάδος µε την παραγωγή του προϊόντος Αριάνι Τον Φεβρουάριο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πλειοψηφικής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της γαλακτοβιοµηχανίας ΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς. ( Τον Απρίλιο ολοκληρώνεται εξαγορά στην Αλεξανδρούπολη κτιριακών εγκαταστάσεως µ2 σε οικόπεδο µ2, όπου µετεγκαταστάθηκαν η κεντρική διοίκηση, οικονοµικές, διοικητικές και εµπορικές υπηρεσίες της εταιρίας και αποτελεί την έδρα της εταιρίας. Τον εκέµβριο ολοκληρώνεται η εξαγορά του κέντρου διανοµής στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης που αποτελείται από κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας µ2 {ψυκτικοί θάλαµοι, αποθήκη, γραφιά} και οικόπεδο µ ( Τον Αύγουστο εγκρίνεται επενδυτικό σχέδιο ύψους 5,3 εκ. µε επιχορήγηση 2,3 εκ. που αφορά α) κτιριακές εγκαταστάσεις 2,3 εκ. β) µηχανολογικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 1,9 εκ. γ) µεταφορικά µέσα 0,3 εκ. δ) επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος, υγειονοµικών συνθηκών και λοιπές δαπάνες 0,8 εκ Αρχίζει η παραγωγική αναδιάρθρωση της θυγατρικής εταιρίας ΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. µε στόχο την επαναφορά της στην κερδοφορία. Τον Μάρτιο πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ η επέκταση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/ Πώληση του ποσοστού της ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ έναντι χιλ απόκτηση του 100% της εταιρίας Campus πιστοποίηση από Βιοελλάς 2005 Ολοκλήρωση του εκτεταµένου τριετούς επενδυτικού σχεδίου ταξέως 8 εκ. ευρώ 9

13 3.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ` ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αντικείµενο της εταιρίας είναι: Η συλλογή γάλακτος, η επεξεργασία γάλακτος και η παραγωγή και διανοµή γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η συλλογή γάλακτος είναι µια καθηµερινή δραστηριότητα κατά την οποία αυτοκίνητα βυτιοφόρα ισόθερµα της εταιρίας επισκέπτονται τους µόνιµα συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους και παραλαµβάνουν το γάλα από τις ανοξείδωτες αυτόψυκτες δεξαµενές (παγολεκάνες), που η Εταιρία έχει χρησηδανίσει στους κτηνοτρόφους. Οι συνεργαζόµενοι κτηνοτρόφοι προµηθεύουν την Εταιρία γάλα αγελαδινό, γάλα πρόβειο και γίδινο. Γεωγραφικά βρίσκονται σε όλη την Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Η ηµερήσια ποσότητα του αγελαδινού γάλακτος είναι σταθερή για όλο το έτος ενώ το αιγοπρόβειο παρουσιάζει αυξοµειώσεις λόγω εποχικότητας (το 80% του αιγοπρόβειου συλλέγεται από Φεβρουάριο έως Σεπτέµβριο). Με την άφιξη του βυτιοφόρου αυτοκινήτου άµεσα γίνονται οι προβλεπόµενοι έλεγχοι σύµφωνα µε τα πλάνα ελέγχου, χαρακτηρίζεται η ποιότητα του γάλακτος και αρχίζει η παραλαβή και η άµεση µηχανική και θερµική επεξεργασία (καθαρισµός, τυποποίηση, απόσµιση, οµογενοποίηση, παστερίωση) και αποθηκεύεται προσωρινά σε silo και σε θερµοκρασία 2ο C. Στη συνέχεια αυθηµερόν το γάλα οδηγείται στα τµήµατα παραγωγής προϊόντων: Τµήµα Εµφιάλωσης Γάλακτος, Τµήµα Παραδοσιακής Γιαούρτης, Τµήµα Αριάνι Τµήµα Στραγγιστής Γιαούρτης, Τµήµα Τυροκόµισης,επίσης καθηµερινά γίνεταιτυποποίηση των τυροκοµικών σε αεροστεγή συσκευασία. 10

14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ Οι πωλήσεις της Εταιρίας κατά κατηγορία σε αξίες περιλαµβάνονται στον επόµενο πίνακα: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρω) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Πωλήσεις εσωτερικού Πωλήσεις εξωτερικού Σύνολο Κύκλου Εργασιών προϊόντων (ποσοστό επί του Συν. Κύκλου Εργασιών) 81.3% 79% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Πωλήσεις εσωτερικού Πωλήσεις εξωτερικού 5 1 Σύνολο Κύκλου Εργασιών εµπορευµάτων (ποσοστό επί του Συν. Κύκλου Εργασιών) 22% 19% Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων Πωλήσεις υπηρεσιών Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εναλλακτικά, ανά ποσότητα και αξία οι κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζονται ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ Ποσότητα αξία % Ποσότητα αξία % (σε κιλά) (σε χιλ. ευρω) (σε κιλά) (σε χιλ. ευρω) 1. Γάλα ,04% ,64% 2. Γιαούρτια - Αριάνι ,12% ,40% 3. Τυροκοµικά ,54% ,50% 4. Λοιπά ,14% ,99% 5. Εµπορεύµατα ,15% , ,47% Σύνολο % % 11

15 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙ Η, ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι σηµαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που παράγει η Εταιρία είναι: Α/Α ΕΙ ΟΣ 1.Γάλα φρέσκο παστεριωµένο Γάλα Πλήρες 3,5% συσκευασία 2, 1, 0.5 lit. Γάλα Ελαφρύ 1,5% συσκευασία 1, 0.5 lit. Γάλα Απαχο 0% συσκευασία 1, 0,5 lit. Γάλα µε κακάο συσκευασία 450, 220 gr Γάλα φρέσκο αγελαδινό παστερ. 3,5% συσκευασία 10 kg Γάλα φρέσκο πρόβειο παστερ. Συσκευασία 10kg 2.Γιαούρτι Αριάνι Αριάνι συσκευασία 1.5, 1, 0.5, 0.3 lit & Aριάνι φράουλα 1,05 lit Αριάνι πορτοκάλι 1,05 lit Παραδοσιακό πρόβειο κεσεδάκι 240,320,500 gr Παραδοσιακό αγελάδος κεσεδάκι 240, 320 gr Γιαούρτι αγελάδος 3,85% 200gr, συσκευασία 2x200gr Γιαούρτι αγελάδος 0% κεσεδάκι 200gr Crescendo 10% {Στραγγιστό} 200gr, συσκευασία 2x200gr Crescendo 2% {Στραγγιστό} 200 gr, συσκευασία 2x200gr Γιαούρτι Άριστο συσκευασία 1,5 kg 3.Τυροκοµικά Τυρί Φέτα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ οχ. 15, 7, 4 kg Τυρί Φέτα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Φακελ. 200, 500, 1000gr Τυρί Φέτα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Ταπερ 2kg, 4kg Τυρί Φέτα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Τάπερ 400gr, 800gr Tυρί Φέτα Βιολογική ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Τάπερ 400gr Τυρί Τελεµές ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ οχ. 15kg Τυρί Τελεµές ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Φακελ. 500gr Τυρί Κατσικίσιο ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ οχ. 15kg Τυρί Κατσικίσιο ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Φακελ. 500gr Ανθότυρο ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Φακελ. 300, 1500 gr Μυζήθρα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Φακελ. 300gr Μυζήθρα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ οχ. 5, 18 kg Τυρί Λευκό Άλµης από Αιγοπροβειο Γάλα οχ. 15 kg Τυρί Λευκό Άλµης από Αγελαδινό Γάλα οχ. 15kg Τυρί Τρίµµα από Φέτα οχ. 16kg Τυρί Τρίµµα από Τελεµέ οχ. 16kg Κρέµα Γάλακτος 48% ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ οχ. 10, 18 kg 4. Εµπορεύµατα Προϊόντα οϊράνης, Γάλα Μακράς ιάρκειας, Ζωοτροφές, Ζώα αναπαραγωγής 12

16 ΠΕΛΑΤΕΣ Οι κυριότεροι πελάτες της Εταιρίας και η ποσοστιαία συµµετοχή τους στις πωλήσεις των χρήσεων 2003 και 2004 παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα. ΠΕΛΑΤΕΣ ( ποσά ευρώ) Πωλήσεις 2003 % επί του Κ.Ε 2003 Πωλήσεις 2004 % επί του Κ.Ε 2004 ΚΑΡΦΟΥΡ ΑΕ (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) ,56% ,57% ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε ,25% ,69% DIA ,06% ,42% ΚΟΡΥΦΗ ,59% ,47% ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ,34% ,15% ΑΤΛΑΝΤΙΚ ,13% ,98% ΕΑΣ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ,01% ,94% ΓΟΥΝΤΣΙ ΗΣ ,59% ,86% ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ ,08% ,83% ΕΑΣ ΕΒΡΟΥ ,74% ,78% ΣΥΝΟΛΟ ,35% ,69% ΛΟΙΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ,65% ,31% % % Οι κυριότεροι πελάτες της Εταιρίας πέραν των µεγάλων αλυσίδων Super Market είναι παντοπωλεία, ζαχαροπλαστεία καθώς και mini market. Στα µικρά µαγαζιά παραχωρούνται µε χρησιδάνειο ψυγεία βιτρίνες της εταιρίας. Οι πωλήσεις στα Super Market γίνονται µε ετήσιες συµβάσεις που ανάλογα µε τον τζίρο προβλέπουν εκπτωτικές παροχές. Τα σηµεία πώλησης σήµερα ανέρχονται σε περίπου. Η Εταιρία δεν εµφανίζει σηµαντική εξάρτηση από συγκεκριµένους πελάτες της καθώς ο µεγαλύτερος πελάτης της αντιστοιχεί στο 14% περίπου των συνολικών πωλήσεων της χρήσεως

17 3.3.4.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Οι µεγαλύτεροι προµηθευτές της Εταιρίας για τις χρήσεις 2003 και 2004 παρουσιάζονται στους επόµενους πίνακες: Α. Α ΥΛΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ) ( ) Α/Α Προµηθευτής Αγορές % επί των Αγορές % επί των 2003 αγορών α υλών 2004 αγορών α υλών (ποσά σε ευρω) 2003 (ποσά σε ευρω) CAMPUS A.E ,64% ,68% 2 ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,45% ,50% 3 ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ ,67% ,62% 4 Α ΑΜΑΚΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ,30% ,50% 5 Α ΑΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ,55% ,52% 6 ΣΑΒΒΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε ,85% ,38% 7 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ,79% ,33% 8 ΚΑΤΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ,37% ,95% 9 ΕΒΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ,69% ,92% 10 ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ Η ΛΑΜΠΡΙΝΗ 0 0,00% ,44% ΣΥΝΟΛΟ ,31% ,40% Λοιποί Προµηθευτές α υλων ,69% ,60% ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ Α ΥΛΩΝ % ,00% Β. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( ) (ποσά σε ευρω) αγορών υλικών (ποσά σε ευρω) αγορών υλικών ATELIER Α.Ε ,40% ,65% 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ,96% ,27% 3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ,74% ,58% 4 ΛΕΥΚΟΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε ,95% ,11% 5 HENKEL ECOLAB AEBE ,22% ,03% 6 ΠΛΑΤΗΣ Κ ΣΙΑ -VELCO ,00% ,36% 7 SCA PACKING HELLAS ABEE ,69% ,19% 8 ΧΑΝΣΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ,74% ,16% 9 BINGO 0 0,00% ,82% 10 ΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ,78% ,67% ΣΥΝΟΛΟ ,02% ,83% Λοιποί Προµηθευτές Λοιπών Υλών ,98% ,17% ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΩΝ % ,00% Από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Εταιρία δεν εµφανίζει ισχυρή εξάρτηση από κάποιο προµηθευτή. Όσον αφορά την προµήθεια των πρώτων υλών, σηµειώνεται ότι η Εταιρία ακολουθεί πολιτική ενίσχυσης των συνεργαζόµενων κτηνοτρόφων - προµηθευτών (οργάνωση παραγωγής και αύξηση µεγέθους µε προµήθεια ζώων γαλακτοπαραγωγής ειδικών προδιαγραφών) µε σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόµενου γάλακτος όσο και την αύξηση της ποσότητας. 14

18 3.4. ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Η αγορά έχει διαχωριστεί µε βάση γεωγραφικά κριτήρια σε περιοχές: Θράκη & Αν.Μακεδονία Θεσσαλονίκη Λοιποί Πελάτες Οι περιοχές καλύπτονται από την εταιρία µε επιθεωρητές πωλήσεων οι οποίοι είναι επικεφαλείς των αντίστοιχων τµηµάτων και έχουν υπό την εποπτεία τους πωλητές-οδηγούς ψυγείων. Προϊστάµενοι πωλήσεων έχουν υπό την εποπτεία τους επιθεωρητές και σκοπό τον έλεγχο και την περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάση κάθε περιοχής. Τα σηµεία πώλησης ξεπερνούν τα εκ των οποίων τα µισά περίπου παρακολουθούνται από πωλητές-οδηγούς σε καθηµερινή βάση και τα υπόλοιπα σε τακτικές προγραµµατισµένες επισκέψεις. Επιθεωρητές περιοδεύουν σε όλα τα κέντρα µε σκοπό των έλεγχο των προϊστάµενων και την περαιτέρω αύξηση των µεριδίων στην αγορά. Η εταιρία διαθέτει 43 φορτηγά ψυγεία ιδιόκτητα εφοδιασµένα µε σύγχρονο εξοπλισµό για την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων. Επίσης η εταιρία συνεργάζεται και µε 6 διανοµείς, ειδικούς συνεργάτες ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΠΕ Α-ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕ Α Η Εταιρία είχε µε στην κυριότητά της τα ακόλουθα οικόπεδα: θέση Έτος Κτήσης έκταση (τ.µ.) 1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Ι /ΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

19 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Επί οικοπέδου τ.µ περίπου στο ιδυµότειχο, είναι ανεπτυγµένο το βιοµηχανικό συγκρότηµα, συνολικής επιφάνειας περίπου τ.µ, µε τους κάτωθι χώρους : α) χώρος εµφιάλωσης έκτασης 305τ.µ β) στραγγιστή γιαούρτη 324τ.µ γ) παραδοσιακή γιαούρτη 580 δ)τυροκόµηση - µυζήθρα 3.450τ.µ ε) συσκευασία τυριών 300τ.µ στ)τµήµα αριανιού 170τ.µ ζ) γραµµή παραλαβής νωπού γάλακτος 180τ.µ η) γραµµή επεξεργασίας 350 τ.µ θ)αποθήκες ψυγεία συνολικής έκτασης τ.µ ι)γενικές υπηρεσίες 850τ.µ κ)τµήµα ποιοτικού ελέγχου έκτασης 350 τ.µ 2. Επί δύο όµορων αγροτεµαχίων, στη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης συνολικής έκτασης τ.µ. έχει ανεγερθεί το δεύτερο βιοµηχανικό συγκρότηµα της Εταιρίας που αποτελείται από ένα κτίριο συνολικής στεγασµένης επιφάνειας τ.µ. 3. Επί οικοπέδου τ.µ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις τ.µ που σήµερα στεγάζουν το εµπορικό κέντρο της Μακεδονίας καθώς και το τµήµα εξαγωγών. 4. Επί οικοπέδου τ.µ στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις τ.µ στεγάζονται πλέον σε αυτό οι εµπορικές και διοικητικές υπηρεσίες καθώς και η κεντρική διοίκηση. 5. Επί οικοπέδου µ2 στη ΒΙ.ΠΕ Κοµοτηνής υπάρχουν εγκαταστάσεις 763,90µ2, πρώην τυροκοµείου, που χρησιµοποιήθηκε ως κέντρο διανοµής του Ν.Ροδόπης. 6. Στην Αλεξανδρούπολη, στη θέση αεροδρόµιο, η Εταιρία διαθέτει οικόπεδο εκτάσεως 7.400τ.µ.,µε κτίριο γραφείων, συνολικού εµβαδού 209 τ.µ. Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω 5 & 6 ακίνητα, λόγω της οργανωτικής αναδιοργάνωσης της εταιρίας, πλέον δεν χρησιµοποιούνται. 16

20 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το επίπεδο του µηχανολογικού εξοπλισµού της Εταιρείας είναι από τα υψηλότερα του κλάδου. Οι συνεχείς επενδύσεις στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στις παραγωγικές διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Ειδικότερα, ο αυτοµατισµός που έχει εισαχθεί στις παραγωγικές διαδικασίες, κατατάσσει την Εταιρία στις 4 πρώτες του κλάδου στη χώρα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο κυριότερος µηχανολογικός εξοπλισµός. Α/Α Α/Α ΤΜΗΜΑ/ΓΡΑΜΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-EI.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΙΣΧΥΣ ΧΩΡ/ΤΑ ΥΝ/ΤΑ 1 ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ KW LIT LIT/H ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ VARIOPAK ΙΤΑΛΙΑ 1999 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ CALDI ΙΤΑΛΙΑ 2000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ VAR 2ltr ΙΤΑΛΙΑ 2001 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 1 0, ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΞΑΜΕΝΗ 1 (201) 1 2, ΕΛΛΑ Α 1997 ΕΞΑΜΕΝΗ 2 (202) 1 2, ΕΛΛΑ Α 1993 ΕΞΑΜΕΝΗ 3 (203) 1 1, ΕΛΛΑ Α 2002 ΕΞΑΜΕΝΗ 4 (204) ΕΛΛΑ Α 2002 ΕΞΑΜΕΝΗ 5 (205) ΕΛΛΑ Α ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗ ΓΙΑΟΥΡΤΗ ΣΙΛΟ 1 1, ΙΤΑΛΙΑ 1997 ΣΙΛΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΟΣ 1 40 ΙΤΑΛΙΑ 1998 ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1998 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 1 3, ΙΤΑΛΙΑ 2003 ΦΟΥΡΝΟΙ ΕΠΩΑΣΗΣ 1 30 ΙΤΑΛΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΓΙΑΟΥΡΤΗ ΣΙΛΟ (2) 2 2-2, ΑΝΙΑ 2004 ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΕΛΛΑ Α 2005 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΙΤΑΛΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗ/ΜΥΖΗΘΡΑ ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘ.(2) 2 4, ΕΛΛΑ Α 2002 ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘ ΓΑΛΛΙΑ 2004 ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ (1) 1 5, ΙΣΠΑΝΙΑ 2004 ΤΥΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΕΛΛΑ Α 2004 ΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2004 ΣΤΟΙΒΑΧΤΗΣ 1 5,5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1999 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 1 3,5 ΕΛΛΑ Α 1998 ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΜΗΣ 1 2 EΛΛΑ Α 2004 ΠΛΥΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 30 ΕΛΛΑ Α 2004 ΑΦΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 3, ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (2) 2 ΙΤΑΛΙΑ 2002 ΣΥΜΠΗΚΝΩΤΕΣ (2) 2 16 ΙΤΑΛΙΑ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΕΛΛΑ Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-EI.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ/ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ 17

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΙΣΧΥΣ ΧΩΡ/ΤΑ ΥΝ/ΤΑ 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΥΡΙΩΝ KW LIT LIT/H ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΕΛΛΑ Α 2003 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2003 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 1 2,2 500 ΙΤΑΛΙΑ 2003 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡ/ΣΗΣ 1 7,5 ΙΤΑΛΙΑ ΑΡΙΑΝΙ 8 ΕΞΑΜΕΝΗ 1 2, ΕΛΛΑ Α 2000 ΕΞΑΜΕΝΗ 1 2, ΕΛΛΑ Α 2000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΙΤΑΛΙΑ 2000 ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ Η.Π.Α ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΝΝΑΛΑΚΤΗΣ ΑΝΙΑ 1998 ΑΝΑΕΡΩΤΗΣ ΑΝΙΑ 1998 ΕΝΝΑΛΑΚΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1998 ΓΑΛΛΙΑ- ΕΞΑΜΕΝΕΣ (2) ΕΛΛΑ Α ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ CIP- ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΝΝΑΛΑΚΤΗΣ ΑΝΙΑ 2004 ΟΧΕΙΟ ΣΤΑΘ.ΣΤΑΘΜΗΣ ΙΤΑΛΙΑ 2004 ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΡΑΣ ΑΝΙΑ 2004 ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2004 ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΟΣ 1 7, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1998 ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2004 ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΣ 1 7, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1999 ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΟΣ ΙΤΑΛΙΑ 2004 ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΟΣ ΙΤΑΛΙΑ 1998 ΑΠΟΣΜΗΤΗΣ ΑΝΙΑ 2004 ΕΞΑΜΕΝΗ HOLDER ΕΛΛΑ Α 2000 ΕΞΑΜΕΝΗ HOLDER ΕΛΛΑ Α 1999 ΕΞΑΜΕΝΗ CIP ΕΛΛΑ Α ΓΡΑΜΜΗ ΚΡΕΜΑΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΡΑΣΜΟΥ 2 1,5 550 ΑΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΨΥΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΑΡΚ -ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑ 2002 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΝΙΑ 2003 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ (3) ΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ Κ , EΛΛΑ Α 2005 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ Κ40 1 3, ΕΛΛΑ Α 2003 ΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑ Α- ΛΕΒΗΤΑΣ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 2, ΙΤΑΛΙΑ 1998 ΑΝΑΕΡΩΤΗΣ 1 ΙΤΑΛΙΑ 2005 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (1) 1 33 ΑΝΙΑ 2004 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (2) 1 33 ΑΝΙΑ 2004 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (3) ΑΝΙΑ 1998 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (4) 1 85 ΑΝΙΑ 1998 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ ΕΛΛΑ Α 2004 ΕΝΝΑΛΑΚΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΑ 1998 ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΙΤΑΛΙΑ Α/Α ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 2 ΤΜΗΜΑ/ΓΡΑΜΜΗ 1 22 ΙΤΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-EI.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΧΩΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 18

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 5 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα