τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials δημοσιεύσεις publications ανακοινώσεις presentations

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials δημοσιεύσεις publications ανακοινώσεις presentations"

Transcript

1 2011 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials publications ανακοινώσεις presentations

2

3 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση με την παρούσα έκδοση να σας παρουσιάσουμε το ερευνητικό και συγγραφικό έργο που έλαβε χώρα στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ κατά το 2011, το οποίο απαρτίζεται τόσο από την εκπόνηση Κλινικών Μελετών, όσο και από Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και Ανακοινώσεις. Το ερευνητικό έργο των ιατρών μας, αποτέλεσμα μακρόχρονης και εντατικής εργασίας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία δεν στοχεύει μόνο στην υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη αλλά συμβάλλει και στην προώθηση της ιατρικής έρευνας. Συγχαίρουμε τους συνεργάτες μας για την ανταπόκριση και την επιστημονική τους δραστηριότητα. Γ. Ζαχαρόπουλος Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου

4

5 2011 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials publications ανακοινώσεις presentations

6 06 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ «Μελέτη Παρατήρησης VELCADE (Βορτεζομίμπη)» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Β. Σεϊτανίδη με χορηγό εταιρεία την Jansen Cilag. «Κλινική Πρακτική με το Lenograstim και έκβαση των ουδετεροπενικών διαταραχών σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για αιματολογικές κακοήθειες» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Β. Σεϊτανίδη με χορηγό εταιρεία την Sanofi - Aventis. «Μια μη - παρεμβατική, μελέτη ασφαλείας μετά την έγκριση κυκλοφορίας, για την κατά συνεχή τρόπο επιτήρηση των εκβάσεων ασφαλείας και κύησης σε μια ομάδα εν κινδύνω για Ιδιοπαθή Θρομβοκυτταραιμία (ΕΤ) υποκειμένων θεραπείας που εκτίθενται σε Xagrid σε σύγκριση με άλλες συμβατικές κυτταρομειωτικές θεραπείες» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Β. Σεϊτανίδη με χορηγό εταιρεία την Shire Pharmaceutical Development Ltd. «Ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για L - μηλική αμοναφίση σε συνδυασμό με κυταραβίνη και σύγκριση με δαουνορουβικίνη σε συνδυασμό με κυταραβίνη σε ασθενείς με δευτεροπαθή οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία» Παρεμβατική μελέτη υπό την Α. Σκανδάλη με χορηγό εταιρεία την Antisoma Research Limited. «Αναδρομική Κλινική Μελέτη η οποία αφορά την μελέτη ιατρικών φακέλων ασθενών με πρωτοπαθές σκληρυντικό λέμφωμα μεσοθωρακίου, υψηλής κακοήθειας λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα και λέμφωμα Hodgkin» Μη παρεμβατική μελέτη υπό την Ε. Βρακίδου. «ΕΝΕSTnd - Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials New Diagnosed» Κλινική μελέτη υπό τον Γ. Καριανάκη. «Μια Μελέτη Παρατήρησης της Θεραπείας του Πολλαπλού Μυελώματος στη Συνήθη Κλινική Πρακτική» Μελέτη παρατήρησης υπό τον Γ. Καριανάκη με χορηγό εταιρεία την Jansen Cilag.

7 07 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ «Η ποιότητα ζωής ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία γ - Knife ή WBRT: επανεξετάσεις 2 χρόνων» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Μ. Τόρρενς. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ «Μακροχρόνια μη παρεμβατική μελέτη καταγραφής για εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του HUMIRA (Abalimumab) σε συμμετέχοντες με μέτρια έως σοβαρή ενεργή νόσο του Crohn (CD)» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τους Γ. Καλλιμάνη & Ι. Δανιηλίδη με χορηγό εταιρεία την Abbot Laboratories. ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ «Παρακολούθηση ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη με φυσιολογικές ή σχεδόν φυσιολογικές τρανσαμινάσες και χαμηλό ιικό φορτίο και εκτίμηση για ενωρίς θεραπεία με νουκλεοσ(τα)ιδικά ανάλογα. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας με παρακολούθησή της επί δύο έτη» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Δ. Τσαντούλα με χορηγό εταιρεία την Bristol - Myers - Squibb. «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Μελέτη Παρατήρησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της συναινετικής ιντερφερόνης Ifergen (Interferon alfacon - 1) 15mcg TIW + Ριμπαβιρίνης σε ασθενείς με αντισώματα αντι- HCV και ανιχνεύσιμο HCV - RNA κάθε γονοτύπου μη ανταποκριθέντες ή υποτροπιάζοντες σε προηγούμενη θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Δ. Τσαντούλα με χορηγό εταιρεία την Smart Intermed. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ Μελέτη AVEROES με τίτλο «Aprixaban in Patients with Atrial Fibrillation» National Coordinator: N.B. Karatzas / Clinical Investigator: N.D. Georgakopoulos / Co - investigator: S. Konstantinides Μελέτη EPICOR με τίτλο «Μακροχρόνια παρακολούθηση των προτύπων αντιθρομβωτικής θεραπείας σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο» Ερευνητική Εργασία υπό τον Α. Πιπιλή με χορηγό εταιρεία την Astra- Zeneca, αριθμός εντεταγμένων ασθενών: 10.

8 08 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 Μελέτη ΡΥΘΜΟΣ με τίτλο «Μελέτη της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια» Κλινική Μελέτη υπό τους Α. Πιπιλή & Ν. Σουρλά σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Έρευνας. Αριθμός εντεταγμένων ασθενών: 8. Μελέτη TARGET με τίτλο «Μελέτη παρακολούθησης των στόχων της φαρμακευτικής αγωγής μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο» Μελέτη Παρακολούθησης υπό τους Α. Πιπιλή, Σ. Καλιαμπάκο & Γ. Τσάκωνα σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Έρευνας. Αριθμός εντεταγμένων ασθενών: 17. Μελέτη RAFTING με τίτλο «Πανελλήνια καταγραφική μελέτη αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαρυγής» Καταγραφική Μελέτη υπό την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και ερευνητές τους Α. Πιπιλή & Σ. Καλιαμπάκο με χορηγό εταιρεία την Boerhinger Ingelheim Ellas. Αριθμός εντεταγμένων ασθενών: 30. Μελέτη Manage AF με τίτλο «Τρέχουσα Κλινική Πρακτική στην Αντιμετώπιση της Κολπικής Μαρμαρυγής στην Ελλάδα» Καταγραφική Μελέτη με χορηγό εταιρεία την Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Έρευνας και ερευνητή τον Α. Πιπιλή. Αριθμός εντεταγμένων ασθενών: 6. Μελέτη STENT FOR LIFE με τίτλο «Καταγραφή χρονικών καθυστερήσεων στην αντιμετώπιση των οξέων εμφραγμάτων στον Ελλαδικό χώρο» Μελέτη υπό την επίβλεψη της European Society of Cardiology και ερευνητές τους Α. Πιπιλή, Σ. Καλιαμπάκο & Ν. Σουρλά, Αριθμός εντεταγμένων ασθενών: 29. «EUROASPIRE IV - (EUROpean Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events» Μη παρεμβατική μελέτη υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και του EuroObservational Research Programme με επικεφαλή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Καρδιαγγειακή Προστασία και Αποκατάσταση και ερευνητή τον Α. Πιπιλή.

9 09 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην προ και μετεγχειρητική διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με συνήθεις συγγενείς καρδιοπάθειες» Αναδρομική Έρευνα υπό τον Π. Δανιά. «Αιμοδυναμικές μεταβολές και εκτίμηση της ποιότητας ζωής μετά από διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Κ. Σπάργια. «Source Registry XT - Edwards SAPIEN Aortic Bioprosthesis Multi- Region Outcome Registry XT» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Κ. Σπάργια με χορηγό εταιρεία την Edwards Lifesciences LLC. «Διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας και μελέτη του αποτελέσματος με τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Κ. Σπάργια. «PreFER MVP - Για προαιρετική αντικατάσταση» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Θ. Αποστολόπουλο με χορηγό εταιρεία την Medtronic. «DOT - HF -(Diagnostic Outcome Trial in Heart Failure)- Δοκιμή διαγνωστικού αποτελέσματος στην καρδιακή ανεπάρκεια» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Θ. Αποστολόπουλο με χορηγό εταιρεία την Medtronic. «MORE CARE Study, Διεθνής προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη έρευνα σε μια ομάδα ασθενών που θεραπεύονται με συσκευές θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού με δυνατότητες απινίδωσης» Κλινική Μελέτη υπό τον Θ. Αποστολόπουλο με χορηγό εταιρεία την Medtronic. «Μια παράλληλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη αξιολόγηση της κλοπιδογρέλης σε συνδυασμό με ασπιρίνη, με παραγοντική αξιολόγηση της ιρμπεσαρτάνης, με στόχο την πρόληψη των αγγειακών επεισοδίων, σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Ν. Γεωργακόπουλο με χορηγό εταιρεία την Sanofi - Aventis.

10 10 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «RESOLUTE International: Αξιολόγηση του Συστήματος Στεφανιαίας Ενδοπρόθεσης Endeavor Resolute που αποδεσμεύει Zotarolimus σε έναν πληθυσμό στην καθημερινή πραγματικότητα» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Α. Δήμα με χορηγό εταιρεία την Medtronic. «Μελέτη Παρατήρησης της Αντιαιμοπεταλιακής Θεραπείας ΙΙ (APTOR II)» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Α. Δήμα με χορηγό εταιρεία την Elli Lilly and Company. «Προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, εικονική, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική, υποκινούμενη από σύμβαμα μελέτη μη κατωτερότητας για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφαλείας του χορηγούμενου άπαξ ημερησίως από του στόματος Rivaroxaban (BAY ) με ρυθμισμένης δόσης από του στόματος βαρφαρίνη για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου και συστηματικής εμβολής εκτός του κεντρικού νευρικού συστήματος σε συμμετέχοντες με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή» Ερευνητική Εργασία υπό τον Ν. Καρατζά με χορηγό εταιρεία την Bristol Myers Squibb. «Σύγκριση των μεθόδων εκτίμησης του κινδύνου από Φλεβική Θρομβοεμβολή με τις κλινικές αντιλήψεις και το επίπεδο συνειδητοποίησης σε νοσηλευόμενους παθολογικούς και χειρουργικούς ασθενείς (Compass Direg_L_03081») Παρεμβατική μελέτη υπό τον Ν. Παγκράτη με χορηγό εταιρεία την Sanofi - Aventis. «Ερευνητική εργασία με σκοπό να διερευνηθούν διαφορές στην επιπλοκή αντιυπερτασικής θεραπευτικής στρατηγικής ανάμεσα στις διάφορες ειδικότητες των ιατρών στην Ελλάδα» Ερευνητική εργασία υπό τον Η. Αβραμόπουλο με χορηγό εταιρεία τη Novartis. «Μια διπλή τυφλή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, πολυπαραγοντική, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων, διάρκειας 8 εβδομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του aliskiren χορηγουμένου ως μονοθεραπεία καθώς και σε συνδυασμό με αμλοδιπίνη σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση» Παρεμβατική Μελέτη υπό τον Η. Αβραμόπουλο με χορηγό εταιρεία τη Novartis.

11 11 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Μελέτη εκτίμησης των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταπόκριση των υπερτασικών ασθενών στη θεραπευτική αγωγή με ιρμπεσαρτάνη και ιρμπεσαρτάνη / υδροχλωροθειαζίδη- IRBEH_L_ ZEUS» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Η. Αβραμόπουλο με χορηγό εταιρεία την Sanofi - Aventis. «Πολυκεντρική Μελέτη Παρατήρησης για να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Rasilez στη θεραπεία υπερτασικών ασθενών είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλη αγωγή» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Η. Αβραμόπουλο με χορηγό εταιρεία τη Novartis. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ «Συσχέτιση της βιολογικής συμπεριφοράς και πρόγνωσης των νευροενδοκρινικών όγκων του πνεύμονα με το δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki 67 και την παρουσία υποδοχέων σωματοστατίνης» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Σ. Παπαδόπουλο με επιχορήγηση της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ «Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της φωσφομυκίνης στη θεραπεία ασθενών με λοιμώξεις από πολυανθετικά μικρόβια που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ» Μη παρεμβατική μελέτη υπό την Ε. Γιαμαρέλλου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αντιμικροβιακής Θεραπείας. «Μελέτη Κατανομής των Οροτύπων του Πνευμονιοκόκκου σε Ενήλικες Ασθενείς που Παρουσιάζουν Ακτινογραφικά Επιβεβαιωμένη Πνευμονία της Κοινότητας, κατά τη διάρκεια ενός έτους στην Ελλάδα (ADULT SEROTYPE)» Μη παρεμβατική μελέτη υπό την Ε. Γιαμαρέλλου με χορηγό εταιρεία την Pfizer. «Μελέτη των μεταβολών της ανοσιακής απάντησης του ασθενούς κατά τη μετάβαση από σήψη σε σοβαρή σήψη και σηπτική καταπληξία» Συγχρονική μελέτη επιτήρησης υπό την Ε. Γιαμαρέλλου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας.

12 12 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Επιδημιολογική πολυκεντρική μελέτη της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας στην Ελλάδα» Επιδημιολογική μελέτη υπό την Ε. Γιαμαρέλλου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. «Πρωτόκολλο Αξιολόγησης της Υποβοηθητικής Χρήσης του Άμεσου Τεστ Ευαισθησίας των Βρογχικών Εκκρίσεων σε Ασθενείς με Πνευμονία Συνδεόμενη με τον Αναπνευστήρα» Πρωτόκολλο αξιολόγησης υπό την Ε. Γιαμαρέλλου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. «Προοπτική πολυκεντρική μελέτη καταγραφής Βακτηριαιμίας/ Μυκηταιμίας σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε Ελληνικά Νοσοκομεία » Μελέτη καταγραφής υπό την Ε. Γιαμαρέλλου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας. «Φαρμακοκινητική της Κολιστίνης με Χορήγηση δόσης φόρτισης με σουλφονικού παραγώγου (CMS) σε ασθενείς με Νοσοκομειακή Λοίμωξη από gram αρνητικά βακτήρια στη Μ.Ε.Θ». Μη παρεμβατική μελέτη υπό την Ε. Γιαμαρέλλου. «Μια φάσης ΙΙΙ, Πολυκεντρική Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Συγκριτική Μελέτη για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Φοσαμιλικής Κεφταρολίνης (600mg κάθε 8 ώρες) Έναντι του Συνδυασμού Βανκομυκίνης και Αζτρεονάμης στη θεραπεία Ασθενών με Επιλεγμένες Βακτηριακές Λοιμώξεις Δέρματος και Μαλακών Μορίων με Ενδείξεις Συστηματικής Φλεγμονώδους Απάντησης ή Υποκείμενων Συννοσηροτήτων» Συγκριτική μελέτη υπό την Ε. Γιαμαρέλλου με χορηγό εταιρεία την AstraZeneca. «Έλεγχος της ευαισθησίας βακτηρίων στο νέο αντιβιοτικό Ceftobipole (BAL 9141, Ro )» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Ν. Βακάλη με χορηγό εταιρεία την Janssen - CILAG.

13 13 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Ευρωπαϊκή και Καναδική Διατμηματική Μελέτη για την εκτίμηση και ανάλυση του επιπολασμού παρουσίας αγχώδους συνδρομής ή/ και συμπτωμάτων καταθλιπτικής συνδρομής και νευρογνωσιακής διαταραχής σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV Μελέτη CRANIUM» Επιδημιολογική Μελέτη υπό τον Γ. Πλουμίδη με χορηγό εταιρεία την Abbott Laboratories. «Ασφάλεια, ποιότητα ζωής και αποτελεσματικότητα με δαρουναβίρη (PREZISTA ) σε ασθενείς με HIV - 1, υπό πραγματικές συνθήκες» Κλινική Μελέτη υπό τον Γ. Πλουμίδη με χορηγό εταιρεία την Janssen - Cilag. «Συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση της βαρύτητας της νόσου σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, που ξεκινούν θεραπεία με αναστολείς πρωτεασών, καθώς και της επίδρασης του φορτίου χαπιών στη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία» Κλινική Μελέτη υπό τον Γ. Πλουμίδη υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης AIDS με χορηγό εταιρεία την Janssen - Cilag. «Πρώιμη πρόσβαση στο TMC125 - C214 σε συνδυασμό με άλλα αντιρετροϊκά φάρμακα για πολυθεραπευμένους ασθενείς με λοίμωξη HIV που έχουν περιορισμένες επιλογές θεραπείας» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Γ. Πλουμίδη με χορηγό εταιρεία την Janssen - Cilag. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ «Η εξέταση αίματος ADtect ως βοηθητικό μέσο για τη διάγνωση της ηπίου έως μέτριου σταδίου Νόσου Alzheimer» Κλινική Μελέτη υπό την Π. Σακκά με χορηγό εταιρεία την ADtect Diagenic. «Μελέτη Παρατήρησης Ebixa (Μεμαντίνη): Μακροχρόνια παρακολούθηση της διέγερσης/επιθετικότητας και των ψυχωσικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με Νόσο Alzheimer» Μελέτη Παρατήρησης υπό την Π. Σακκά με χορηγό εταιρεία τη Lundbeck Hellas SA.

14 14 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Μελέτη SOCIABLE - Motivating platform for elderly networking, mental reinforcement and social interaction» Μη παρεμβατική μελέτη υπό την Π. Σακκά. «HERA - Home services for specialized elderly assisted living» Κλινική εφαρμογή υπό την Π. Σακκά. «Μελέτη παρακολούθησης χρηστών που λαμβάνουν διαδερμικά Ροτιγοτίνη (TRUST): Πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης σε φυσικό περιβάλλον του διαδερμικού επιθέματος Ροτιγοτίνης και άλλων θεραπειών που συνταγογραφούνται επί του παρόντος σε ασθενείς με ιδιοπαθή Νόσο Parkinson». Μελέτη Παρατήρησης υπό τον Ι. Βελέντζα σε συνεργασία με χορηγό εταιρεία την Schwarz Biosciences GmbH. «Ερευνητική εργασία για την αξιολόγηση των παραγόντων που καθορίζουν την ικανοποίηση από τη θεραπεία ασθενών με διαλείπουσα υποτροπιάζουσα σκλήρυνση κατά πλάκας που λαμβάνουν πρώτης γραμμής τροποιητικής της νόσου θεραπεία (RESPOND)». Ερευνητική εργασία υπό τον Α. Περάκη με χορηγό εταιρεία τη Novartis. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ «MOBI - KIDS: Μελέτη της επίδρασης των τεχνολογιών επικοινωνίας και του περιβάλλοντος στην εμφάνιση όγκων εγκεφάλου στους νέους» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Π. Νομικό σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Το TachoSil έναντι της τρέχουσας πρακτικής στις τακτικές στεγανοποίησης της σκληράς μήνιγγας για την πρόληψη της μετεγχειρητικής εκροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική βάσης του κρανίου: Μια ανοιχτή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας» Κλινική Μελέτη υπό τον Π. Νομικό με χορηγό εταιρεία τη Nycomed Danmark ApS.

15 15 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ «Διεθνής Πολυκεντρική Μελέτη με θέμα την Επιδημιολογία της Οξείας Νεφρικής βλάβης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Acute Kidney Injury Epidemiologic Prospective Investigation)» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τους Κ. Εδιπίδη & Χ. Πασκαλή, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Δικτύου Εντατικής Θεραπείας (European Critical Research Network - ECCN). «Epidemiology of AKI in ICU» Κλινική Μελέτη υπό τους Δ. Βαλή, Χ. Πασκαλή & Ι. Δρούλια. «Από του Στόματος Θεραπεία με Παρικαλσιτόλη σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο Προτελικού Σταδίου» Παρεμβατική Μελέτη υπό τον Α. Γεράκη με χορηγό εταιρεία την Abbott Laboratories. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Διεθνής Ερευνητική Νοσηλευτική Μελέτη Europain με τίτλο «Πόνος που Σχετίζεται με Νοσηλευτικές Διαδικασίες σε ΜΕΘ Μία Διεθνής Μελέτη» Ερευνητική Μελέτη υπό τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και των Νοσηλευτών Ι. Πρασίνη, Χ. Δημητρακοπούλου και Α. Μαργαζά. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ «Προσδιορισμός του HER - 2 με Silver - In - Situ - Hybridisation (SISH) σε δείγματα χειρουργηθέντος διηθητικού καρκίνου μαστού που έχουν χαρακτηριστεί σαν HER2 0/1+ με ανοσοϊστοχημεία (IHC)» Κλινική Μελέτη υπό τον Σ. Παπαδόπουλο με χορηγό εταιρεία την Roche. «Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του nilotinib έναντι του imatinib σε ενήλικους ασθενείς με ανεγχείρητους ή μεταστατικούς στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού σωλήνα (GIST)» Παρεμβατική Μελέτη υπό τον Π. Κοσμίδη με χορηγό εταιρεία τη Novartis.

16 16 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συνδυασμού Bevacizumab / Temsirolimus μετά τη θεραπεία πρώτης γραμμής με Bevacizumab / IFN σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο νεφρού» Παρεμβατική Μελέτη υπό τον Π. Κοσμίδη σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. «Γεμσιτατβίνη σε συνδυασμό με τον αναστολέα της mtor Temsirolimus (CCI - 779) σε ασθενείς με ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος» Παρεμβατική Μελέτη υπό τον Π. Κοσμίδη σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. «Κλινική Πρακτική με το Lenograstim και έκβαση των ουδετεροπενικών διαταραχών σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για συμπαγείς όγκους» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Π. Κοσμίδη με χορηγό εταιρεία την Sanofi - Aventis. «Μελέτη της προγνωστικής και προβλεπτικής σημασίας της έκφρασης των πρωτεϊνών HER - 2, topoisomerase IIA, mtor (mammalian target of rapamycin) και IGF - R (insulin - like growth factorreceptors) σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Π. Κοσμίδη σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. «Μια Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη, η οποία συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του Aflibercept χορηγούμενου μια φορά κάθε 2 εβδομάδες έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς που είχαν λάβει θεραπεία με Γεμσιταβίνη για μεταστατικό Καρκίνο του Παγκρέατος» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Π. Κοσμίδη με χορηγό εταιρεία την Sanofi - Aventis. «Εισαγωγή Ασθενών στο Ομαδικό Πρόγραμμα Πρώιμης Πρόσβασης του Afinitor σε ασθενείς με προχωρημένους γαστρο - εντεροπαγκρεατικούς νευροενδοκρινείς (GEP - NET) όγκους» Παρεμβατική Μελέτη υπό τον Π. Κοσμίδη με χορηγό εταιρεία τη Novartis.

17 17 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Μια μελέτη παρατήρησης για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του AFINITOR (Everolimus) σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρών των οποίων η νόσος εξελίχθηκε μετά από αντι - VEGF θεραπεία» Μελέτη παρατήρησης υπό τον Π. Κοσμίδη με χορηγό εταιρεία τη Novartis. «Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Κλινική Μελέτη Φάσης ΙΙΙ του συνδυασμού Νανοπλατίνης και Pemetrexed σε σύγκριση με συνδυασμό Σισπλατίνης και Pemetrexed ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ανεγχείρητο Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα Μη - Πλακώδους τύπου (σταδίων ΙΙΙ/ΙV)» Μελέτη παρατήρησης υπό τον Π. Κοσμίδη με χορηγό εταιρεία την Regulon. «GIDEON - Παγκόσμια Διεύρυνση των Θεραπευτικών Αποφάσεων στο Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα και της Θεραπείας του Sorafenib (Global Investigation of therapeutic Decisions in hepatocellular carcinoma and its treatment with Sorafenib» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τους Π. Κοσμίδη & Δ. Τσαντούλα με χορηγό εταιρεία την Bayer Healthcare AG. «Μελέτη του αναστολέα του mtor (temsirolimus) (CCI - 779) σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών, με υποτροπή μόνον του Ca 125» Παρεμβατική μελέτη υπό τους Π. Κοσμίδη & Ε. Ραζή σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. «Πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ, μιας ομάδας θεραπείας πρώτης γραμμής με panitumumab σε συνδυασμό με καπεσιταβίνη και οξαλιπλατίνη, σε ασθενείς με wild - type k - ras μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο» Παρεμβατική Μελέτη υπό τους Π. Κοσμίδη & Ε. Ραζή σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. «Τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ χορήγησης Ιξαμπεπιλόνης εβδομαδιαία ή κάθε 3 εβδομάδες σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού HER2 αρνητικό, που έχουν λάβει προηγούμενη προεγχειρητική ή συμπληρωματική θεραπεία» Παρεμβατική Μελέτη υπό τους Π. Κοσμίδη & Ε. Ραζή σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα.

18 18 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ στην οποία συγκρίνεται η θεραπεία συνδυασμού της παζοπανίμπης και της λαπατινίμπης έναντι της μονοθεραπείας με λαπατινίμπη σε ασθενείς με φλεγμονώδη καρκίνο μαστού με υπερέκφραση του ERBb2» Παρεμβατική Μελέτη υπό τους Π. Κοσμίδη, Ε. Καρυδά & Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία την GlaxoSmithKline. «START - Stimulating Targeted Antigenic Responses To NSCLC- Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη έναντι εικονικού φαρμάκου φάσης 3 μελέτη του εμβολίου Stimuvax (εμβόλιο λιποσώματος L - BLP25 ή BLP25) σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνευμόνων (NSCLC) με όγκο μη εξαιρέσιμο σταδίου ΙΙΙ» Παρεμβατική Μελέτη υπό τους Π. Κοσμίδη & Ε. Καρυδά με χορηγό εταιρεία την Merck KGaA. «Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, ανοιχτής αγωγής μελέτη φάσης ΙΙΙ της επικουρικής λαπατινίμπης, τραστουζουμάμπης, των διαδοχικών σχημάτων τους και του συνδυασμού τους σε ασθενείς με θετικό για HER2/ErbB2 πρωτοπαθή καρκίνο μαστού» Παρεμβατική Μελέτη υπό τους Π. Κοσμίδη, Ε. Καρυδά & Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία την GlaxoSmithKline. «Lapatinib και ολική ακτινοθεραπεία εγκεφάλου σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις από όγκους του πνεύμονα και του μαστού» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. «Gemcitabine σε συνδυασμό με τον αναστολέα mtor Temsirolimus (CCI - 779) σε ασθενείς με ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. «Μελέτη καταγραφής της διαχείρισης ασθενών με μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα στην Ελλάδα» Μελέτη καταγραφής υπό την Ε. Ραζή.

19 19 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Μητρώο μη παρεμβατικής μελέτης για την επιδημιολογική και επιστημονική αξιολόγηση της κατάστασης μετάλλαξης του EGR σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ΜΜΚΠ (μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα σταδίου ΙΙΙΒ/ΙV)» Μη Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία την AstraZeneca. «Πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ, μιας ομάδας θεραπείας πρώτης γραμμής με Panitumumab σε συνδυασμό με Καπεσιταβίνη και Οξαλιπλατίνη σε ασθενείς με wild - type K - Ras μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. «BOLERO - 1: A randomised phase III, double - blind, placebo controlled multicenter trial of Everolimus in combination with Trastuzumab and Paclitaxel, as first line therapy in women with HER2 positive locally advanced or metastatic breast cancer» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία τη Novartis. «BOLERO - 3: A phase III, randomised, double - blind, placebo - controlled study of Everolimus plus Trastuzumab and Vinorelbine in the treatment of women with HER2 - POSITIVE (HER2+) locally advanced or metastatic breast cancer previously treated with Taxanes and resistant to Trastuzumab» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία τη Novartis. «Expanded access compassionate use of Ipilimumab for patients with metastatic melanoma» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία την Bristol - Myers Squibb, Αριθμός ασθενών στη μελέτη: 5. «Iniparib (BSI - 201, SAR24055 in combination with Gemsitabine in patient with metastatic triple negative breast cancer» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία την Sanofi - Aventis. Αριθμός ασθενών στη μελέτη: 3.

20 20 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «REASON: Μητρώο μη παρεμβατικής μελέτης για την επιδημιολογική και επιστημονική αξιολόγηση της κατάστασης μετάλλαξης του EGFR σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα τοπικά προχωρημένο και μεταστατικό ΜΜΚΠ (Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα Σταδίου ΙΙΙΒ/ΙV» Μη Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία την AstraZeneca. Αριθμός ασθενών στη μελέτη: 6. «Μια ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη διευρυμένης πρόσβασης του RAD001 σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα του νεφρού οι οποίοι παρουσιάζουν δυσανεξία ή εξέλιξη της νόσου παρά την όποια διαθέσιμη αγωγή με αναστολέα της κινάσης της τυροσίνης του υποδοχέα του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία τη Novartis. «Μελέτη του αναστολέα του Mtor Temsirolimus (CCI - 779) σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών, με υποτροπή μόνο του CA Μια μελέτη φάσης ΙΙ της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. «Προοπτική, πολυκεντρική, εθνική μελέτη παρατήρησης φάσης IV για την εκτίμηση της επιβίωσης χωρίς υποτροπή και της ασφάλειας του imatinib ως επικουρική θεραπεία ασθενών με στρωματικό όγκο του γαστρεντερικού στην Ελλάδα» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία τη Novartis. «Μια ανοιχτή, πολυκεντρική, διευρυμένης πρόσβασης μελέτη του RO σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Ραζή με χορηγό εταιρεία την Roche. «Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ του Everolimus σε συνδυασμό με Τραστουζουμάμπη και Πακλιταξέλη, ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε γυναίκες με HER2 θετικό σε τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού» Παρεμβατική Μελέτη υπό τους Ε. Ραζή & Α. Αλεξόπουλο με χορηγό εταιρεία τη Novartis.

21 21 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Μια μελέτη φάσης ΙΙΙ που αξιολογεί το ρόλο της συνεχούς χορήγησης λετροζόλης έναντι της διαλείπουσας χορήγησης λετροζόλης έπειτα από 4 έως 6 έτη με προηγούμενη επικουρική ενδοκρινική θεραπεία για μεταμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού θετικό για υποδοχείς ορμονών, με θετικούς λεμφαδένες» Παρεμβατική Μελέτη υπό την Ε. Καρυδά με χορηγό εταιρεία τη Novartis. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ «Green light laser for BPH - A prospective international study on indications and outcomes» Καταγραφική Μελέτη υπό τον Γ. Αλιβιζάτο. ΠΥΡHΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ «Ανοιχτή πολυκεντρική μελέτη κλιμάκωσης της δόσης, φάσης Ι/ τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙ, για να ερευνηθεί η ασφάλεια και η ανοχή της μονοθεραπείας με RO σε ασθενείς με CD20+ κακοήθη νόσο» Πολυκεντρική Μελέτη με τη συμμετοχή του Τμήματος PET/CT Ανδρέου Ιωάννης, Ευθυμιάδου Ρωξάνη, Πρασόπουλος Βασίλειος, Γώγος Κωνσταντίνος, Γώγου Λήδα, Κεχαγιάς Δημήτριος, Βλάχου- Μπουρέλου Φανή, Νταλιάνης Κωνσταντίνος, Σαββίδου Δέσποινα, Σάνδηλος Παναγιώτης, Φιλιππή Βασιλική με χορηγό εταιρεία την F. Hoffman - La Roche Ltd. «WEBEX TRAINING: Novartis CRAD001N2301 PET Sites» Πολυκεντρική Μελέτη με την συμμετοχή του Τμήματος PET/CT Ανδρέου Ιωάννης, Ευθυμιάδου Ρωξάνη, Πρασόπουλος Βασίλειος, Γώγος Κωνσταντίνος, Γώγου Λήδα, Κεχαγιάς Δημήτριος, Βλάχου- Μπουρέλου Φανή, Νταλιάνης Κωνσταντίνος, Σαββίδου Δέσποινα, Σάνδηλος Παναγιώτης, Φιλιππή Βασιλική με χορηγό εταιρεία τη Novartis.

22 22 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ «Ερευνητική μελέτη καταγραφής μετρήσεων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) με τη χρήση μετρητή HbA1c στο ιατρείο, σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη» Μελέτη Καταγραφής υπό τον Χ. Ζούπα με χορηγό εταιρεία την VIANEX. «Μια Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά - Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Αξιολόγησης Καρδιαγγειακών Εκβάσεων Μετά από Αγωγή με Αλογλιπτίνη, Χορηγούμενης Επιπρόσθετα της Συνήθους Θεραπείας σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 και Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο» Παρεμβατική Μελέτη υπό τον Χ. Ζούπα με χορηγό εταιρεία την TAKEDA. «Μια πολυκεντρική, ανοιχτής επισήμανσης, μη τυχαιοποιημένη, μη παρεμβατική μελέτη παρακολούθησης της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της θεραπείας με ινσουλίνη detemir, σε ασθενείς με ινσουλινοεξαρτώμενο Τύπου 1 ή Τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη The PREDECTIVE TM study» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Χ. Ζούπα με χορηγό εταιρεία τη Novo Nordisk. «Μελέτη παρατήρησης και παρακολούθησης ασθενών που είχαν στο παρελθόν εισαχθεί σε ελεγχόμενες με Exubera κλινικές μελέτες» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Χ. Ζούπα με χορηγό εταιρεία την Pfizer Hellas A.E.

23 23 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials 2011 «Εκτίμηση της επίδρασης της Ροζιγλιταζόνης στις καρδιακές παραμέτρους και τη ρύθμιση της Γλυκαιμίας σε ασθενείς με Διαβήτη: Μια μακροπρόθεσμη, τυχαιοποιημένη δοκιμή ανοιχτής ετικέτας για τη σύγκριση της χορήγησης ροζιγλιταζόνης σε συνδυασμό είτε με μετφορμίνη είτε με σουλφονυλουρίες έναντι της χορήγησης μετφορμίνης και σουλφονυλουριών σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2, ως προς τα καρδιαγγειακά τελικά σημεία και τη γλυκαιμία» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Χ. Ζούπα με χορηγό εταιρεία την GlaxoSmithKline. «Begin : Flex T1 Μια μελέτη 26 εβδομάδων που ερευνά την ευελιξία των δόσεων, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ινσουλίνης ΝΝ1250 σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1» Παρεμβατική μελέτη υπό τον Χ. Ζούπα με χορηγό εταιρεία τη Novo Nordisk A/S. ΥΠΕΡΤΑΣΗ «Πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης για να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Rasilez στη θεραπεία υπερτασικών ασθενών είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλη αγωγή. Μελέτη RISE» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Η. Αβραμόπουλο με χορηγό εταιρεία τη Novartis. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ «Ικανοποίηση του ασθενούς από τη μετεγχειρητική τομή του και ποιότητα ζωής μετά από θυρεοειδεκτομή ή παραθυρεοειδεκτομή» Μη παρεμβατική μελέτη υπό τον Δ. Λινό.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Αθήνα, Μάιος 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Είµαστε στην ευχάριστη θέση µε την παρούσα έκδοση να σας παρουσιάσουµε το ερευνητικό και συγγραφικό έργο που έλαβε χώρα στο ιαγνωστικό και Θεραπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ 2009 PUBLISHED PAPERS

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ 2009 PUBLISHED PAPERS Αθήνα, Μάιος 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Είµαστε στην ευχάριστη θέση µε την παρούσα έκδοση να σας παρουσιάσουµε το ερευνητικό και συγγραφικό έργο που έλαβε χώρα στο ιαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr

Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΕΛΛΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1993 Απολυτήριο Λυκείου μe βαθμό «Πολύ Καλά» 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 4 4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ... 12 5. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑ... 15 6. ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σοφία Ιωάννου Αγγελάκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 Φεβρουαρίου 1967, Ηράκλειο Κρήτης ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA) Επίθετο: ΣΑΡΙΔΑΚΗ - ΖΩΡΑ Τίτλος: MD, PhD Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηµεροµηνία γέννησης: 18-07-1972 Τόπος γένησσης: Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Διεύθυνση εργασίας: Μάχης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιανουάριος 2012 Αρ. 11/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2012 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 74 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 Äåýôåñï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014 ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 1144 Παχυσαρκία:

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Medicine, University of Oxford, Professor Adrian L. Harris

Molecular Medicine, University of Oxford, Professor Adrian L. Harris ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΙΤΛΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C Νικόλαος Β. Φώτος, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Περίληψη: Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Εισαγωγή

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Εισαγωγή Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. Π. Θ. Γ. Ν. Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Εισαγωγή Στην προσπάθεια καταγραφής της δραστηριότητας της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Updated guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemia-2014

Updated guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemia-2014 Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(3):151 163 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(3):151 163 Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου Άρθρα 385 408 390 412 H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων Ιωάννης Αποστολάκης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α Ε.Σ.Υ. Γ.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΑΘΗΝΑ 2015 1 ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1-2 ΜΑΪΟΥ. πρόγραμμα program. «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Καλαμάτα.

1-2 ΜΑΪΟΥ. πρόγραμμα program. «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Καλαμάτα. 2ο Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Ξενοδοχείο ΕLΙΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ACHAIKI IATRIKI ΤΟΜΟΣ 28 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 VOLUME 28 ISSUE 2 OCTOBER 2009

ACHAIKI IATRIKI ΤΟΜΟΣ 28 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 VOLUME 28 ISSUE 2 OCTOBER 2009 ACHAIKI IATRIKI ΤΟΜΟΣ 28 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 VOLUME 28 ISSUE 2 OCTOBER 2009 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΙΕΔΕΠ) PUBLICATION OF THE MEDICAL SOCIETY OF WESTERN GREECE AND

Διαβάστε περισσότερα

New oral anticoagulant drugs and their role in acute coronary syndromes

New oral anticoagulant drugs and their role in acute coronary syndromes Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):92 105 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):92 105 Τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα και ο ρόλος τους στα οξέα στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Αύγουστος 1986 Αύγουστος 1988, Πολεμική Αεροπορία, απολυθείς με το βαθμό του Εφέδρου Ανθυποσμηναγού Ιατρού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Αύγουστος 1986 Αύγουστος 1988, Πολεμική Αεροπορία, απολυθείς με το βαθμό του Εφέδρου Ανθυποσμηναγού Ιατρού. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ Όνομα : ΚΥΡΙΑΚΟΣ Όνομα πατρός : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ημερομηνία Γέννησης : 11 Οκτωβρίου 1962 Τόπος : Αθήνα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γυμνάσιο Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια. ΤεΥχος 38-39 ΟκτΩβριος 2007 - ΜΑρτιος 2008

Ενημερωτικό Δελτίο. Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια. ΤεΥχος 38-39 ΟκτΩβριος 2007 - ΜΑρτιος 2008 Ενημερωτικό Δελτίο ΤεΥχος 38-39 ΟκτΩβριος 2007 - ΜΑρτιος 2008 Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ. Δ. Αθηνών Αριθμός Άδειας 451/91 τεχνογραμμα, Μ. Αυγέρη 12-15343 Αγία Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο. Εσωτερική Παθολογία µε ιεθνή συµµετοχή 26-28. Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην. 1 st Panhellenic Congress

1 ο Πανελλήνιο. Εσωτερική Παθολογία µε ιεθνή συµµετοχή 26-28. Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην. 1 st Panhellenic Congress Ε.Π.Β.Ε. I.M.S.N.G. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Internal Medicine Society of the Northern Greece Ε.Ε.Π.Ε. H.P.U.I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Hellenic Professional Union of Internists

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ Ημ/νία- τόπος Γέννησης : 18. 06.1953- Καταρράκτης Άρτας Διεύθυνση κατοικίας : Δημ. Μόσχα 8 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS 1 2 KATAHORISI ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS ΑΙΘΟΥΣΑ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ / ROOM ARISTOTELIS I Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικό Συμβούλιο Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης Γενικές Πληροφορίες Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Δρ. ΑΛΙΚΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Δρ. ΑΛΙΚΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Δρ. ΑΛΙΚΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Σελ. 2 ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 3 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 3-4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση σύγχρονη ουρολογία Φωτογραφία από προσωπικό αρχείο του κ. Σοφρά Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >17 editorial Το Μάϊο που µας πέρασε το ιδιαίτερα έγκριτο

Διαβάστε περισσότερα