ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *"

Transcript

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, ΜSc Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τσαγκαράδας 8, Αθήνα , Τηλ , 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Τομέας Γεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773, Τηλ , Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των χρήσεων γης εντός του αστικού ιστού, των μεταξύ τους σχέσεων και συσχετίσεων. Η εργασία αυτή εστιάζει στη μελέτη της περίπτωσης του Δήμο Περιστερίου Αττικής, αξιοποιώντας χωρικά δεδομένα χρήσεων γης για την εξέταση της διαχρονικής εξέλιξής τους (1995, 2000, 2012). Η διερεύνηση στηρίζεται στην παραγωγή συγκρίσιμων χαρτών χρήσεων γης που περιλαμβάνουν το σύνολο των χρήσεων αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις συσχετίσεις. Η σύγκριση υλοποιείται βάσει του χωροθετικού πηλίκου των επιμέρους χρήσεων και της ομαδοποίησης των ΟΤ σε Χωρικές Ομάδες Χρήσεων (ΧΟΧ) με αποτέλεσμα την δημιουργία συνόλων ομάδων ΟΤ κοινής κατηγορίας χρήσης. Λέξεις Κλειδιά: Χρήσεις γης, Δήμος Περιστερίου, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), αστική ανάπτυξη, ανάλυση του χώρου EXPLORING SPATIOTEMPORAL EVOLUTION OF URBAN LAND USES AT A PART OF PERISTERI MUNICIPALITY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) Kakatsi, Natalia 1*, Sayas, John 2, 1 MSc Geoinformatics NTUA, ΜSc Urban and Regional Planning, Urban and Regional Planner Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, School of Engineering, Tsagkaradas 8, Athens , Tel , 2 Assistant Professor NTUA, Department of Geography and Regional Planning, School of Rural and Surveying Engineering, Heroon Polytechniou 9, Zografou Campus , Tel , Abstract The aim of this paper is the investigation of the spatiotemporal evolution of urban land uses. This paper studies the evolution of land uses in the Municipality of Peristeri based on spatial land use data for 1995, 2000 and In order to create comparable land use maps, that will include both all the categories of land use and their interaction, the clustering of blocks is performed utilizing the location quotient (LQ) and the resulting Spatial Clusters of Land Uses (SCLU), which represent groups of building blocks characterized by a common set of land use categories. * Το άρθρο αποτελεί προϊόν Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012, με τίτλο «Διερεύνηση χωροχρονικής εξέλιξης των χρήσεων γης στο Δήμο Περιστερίου, με τη χρήση της τεχνολογίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)». 1

2 Key words: urban land uses, Municipality of Peristeri, Geographical Information Systems (GIS), urban development, spatial analysis. 1. Εισαγωγή Η έλλειψη της συστηματικής οργάνωσης του χώρου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που εντείνουν τα προβλήματα των μεγάλων πόλεων. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα μπορούσε να συνεισφέρει θετικά στην εφαρμογή μιας σωστής πρακτικής ανάλυσης των χρήσεων γης, να διευκολύνει την πρόβλεψη της εξέλιξής τους, αλλά και τους εκάστοτε φορείς στη διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την αρτιότερη οργάνωσή τους. Η εισήγηση εστιάζει στην ανάλυση και οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης στον αστικό χώρο. Οι εφαρμογές χωρικής ανάλυσης και χαρτογράφησης οπτικοποίησης των δεδομένων αυτών μπορούν να υποβοηθήσουν σημαντικά την ανάλυση των αστικών φαινομένων, την αντιμετώπιση προβληματικών περιπτώσεων και εν τέλει να αποτελέσουν ασφαλή οδηγό για τη λήψη αποφάσεων. Κάθε οικιστική συγκέντρωση έχει παραχθεί για να χρησιμοποιείται εξυπηρετώντας μεγάλη ομάδα χρηστών συμπεριλαμβανομένων οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών ή και άλλων χρηστών. Παράγεται, ρυθμίζεται αλλά και καταναλώνεται και η σύνθεση αυτών των ομάδων καταναλωτών επηρεάζει την εξέλιξή της (Hall, 2005). Αποτελεί άλλωστε μια πληθυσμιακή συγκέντρωση, συγκέντρωση μέσων παραγωγής, κεφαλαίου, επιθυμιών, αναγκών και δεν εξαντλείται σε μια παράθεση των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων. Η διαπίστωση του καθορισμού των χρήσεων και των χαρακτηριστικών των κτιρίων των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός των οικισμών δεν αρκεί για να ερμηνευτεί ο αστικός χώρος σε όλη του την πολυπλοκότητα (Κομνηνός, 1986 Θεωρία της Αστικότητας ΙΙ). Τμήμα ωστόσο, της ανάλυσης μιας οικιστικής συγκέντρωσης αποτελεί η αστική διάρθρωση, δηλαδή η λογική ανάπτυξης και συνδυασμού της σύνθεσης των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης στο χώρο. Οι χρήσεις γης και η διαμόρφωση εξέλιξή τους αποτελούν ένα από τα βασικά συστατικά - στοιχεία εξέλιξης, μεγέθυνσης ή ύφεσης μιας περιοχής πόλης οικισμού. Αναπτύσσονται ταυτόχρονα με τις διάφορες λειτουργίες της και ουσιαστικά διαμορφώνονται από αυτές, αποτελώντας βασικό παράγοντα διαβίωσης των κατοίκων, καθώς εξυπηρετούν (σύμφωνα με τη Χάρτα της Αθήνας) τις τέσσερις βασικές πολεοδομικές λειτουργίες ανάγκες του ανθρώπινου παράγοντα, την κατοικία, την εργασία, την αναψυχή και την κυκλοφορία. Οι λειτουργίες αυτές, αποτελούν απλώς τις βασικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χώρο, δημιουργώντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο τροφοδοτείται η διαδικασία λειτουργίας και εξέλιξής του. Η δομή της ανάπτυξης των χρήσεων γης διαμορφώνεται διαχρονικά συνεχώς επηρεαζόμενη από ποικίλους παράγοντες κάθε φορά, που μπορεί να είναι οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί, οικολογικοί ή και πολιτικοί (Αραβαντινός Α., 1997). Η πρόβλεψη της μελλοντικής κατανομής των δραστηριοτήτων και των χρήσεων στο χώρο απαιτεί την κατανόηση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα, καθώς και την εκτίμηση των τάσεων που εμφανίζουν οι χωρικές κατανομές (Μαρμαράς Ε., 2002). Για την κατανόηση αυτών των διαδικασιών απαραίτητη κρίνεται η αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η γνώση και παρατήρηση των διαχρονικών εξελίξεων που διαμορφώνουν την κατάσταση αυτή, κάτι το οποίο πρέπει να αποτελεί τμήμα της διαδικασίας του σχεδιασμού. Σκοπό της παρούσας εισήγησης, αποτέλεσε η αναγνώριση των χρήσεων γης τμήματος του Δήμου Περιστερίου και των χωρικών τους σχέσεων, δηλαδή η ανάλυση της δομής των χρήσεων γης και της διαχρονικής τους εξέλιξης από το 1995 έως σήμερα. 2. Δεδομένα και Μεθοδολογία Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από τρεις διαφορετικές πηγές. Τη Μελέτη Αττικού Μετρό (ΜΑΜ) για το έτος 1995, την Απογραφή Κτιρίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που πραγματοποιήθηκε κατά το 2000 και την απογραφή χρήσεων ανά όροφο κτιρίων τμήματος του Δήμου Περιστερίου, που πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους , στα πλαίσια του μαθήματος Αστικής Γεωγραφίας, από φοιτητές της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, η οποία συμπληρώθηκε από ειδική έρευνα πεδίου που κατέγραψε χρήσεις κτιρίων σε Ο.Τ. που βρίσκονταν μεν εντός της απογραφόμενης περιοχής αλλά δεν διέθεταν την απαραίτητη πληροφορία. 2

3 Τα δεδομένα της ΜΑΜ περιλαμβάνουν ένα ψηφιακό χάρτη πολυγώνων χρήσεων γης, ένα ψηφιακό χάρτη οικοδομικών τετραγώνων, στον οποίο τα οικοδομικά τετράγωνα ακολουθούν την αρίθμηση της Απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 1991, και έναν πίνακα χρήσεων γης που κάθε του εγγραφή αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό πολύγωνο χρήσης γης. Τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνουν ψηφιακό χάρτη οικοδομικών τετραγώνων, στον οποίο τα οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) ακολουθούν τη νέα αρίθμηση της ΕΛΣΤΑΤ για το 2000, καθώς και πίνακα με τις χρήσεις γης κτιρίων ανά οικοδομικό τετράγωνο. Τέλος, τα δεδομένα της απογραφής χρήσεων του 2012 περιλαμβάνουν ένα πίνακα με τις χρήσεις κτιρίων ανά όροφο. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε σε λογισμικό GIS. Πρώτο βήμα αποτέλεσε η ανάγνωση των δεδομένων, η επεξεργασία τους και οργάνωσή τους μονομερώς για την εξαρχής, κατά το δυνατόν, αποφυγή σφαλμάτων στην μετέπειτα επεξεργασία τους. Παρόλα αυτά, δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθούν πολλές επανατροφοδοτήσεις και επαναλήψεις σε πολλά από τα βήματα της επεξεργασίας των ψηφιακών υποβάθρων και της ένταξης σε αυτά των πινάκων δεδομένων. Ακριβώς επειδή τα δεδομένα προέρχονται από διαφορετικές πηγές, αφορούν σε διαφορετικές χρονολογίες και διαφορετική κλίμακα αναφοράς, για την συγκριτική ανάλυσή τους ήταν απαραίτητη η δημιουργία ενιαίου υποβάθρου που θα περιλάμβανε τις τρεις αυτές διαφορετικές πληροφορίες. Έτσι δημιουργήθηκαν ορισμένα χωρικά και λειτουργικά προβλήματα που επιλύθηκαν με τη χρήση των ΓΣΠ. Τα βασικά προβλήματα αφορούν κατά κύριο λόγο στην ασυμβατότητα των κωδικών ΟΤ στα δύο διαφορετικά χωρικά δεδομένα των δύο πρώτων απογραφών, στη διαφορετική χωρική αναφορά των ψηφιακών δεδομένων, στην αναντιστοιχία των δύο διαφορετικών ψηφιακών υποβάθρων και στη διαφορετική λεπτομέρεια ως προς την πληροφορία των υποβάθρων. Με την επίλυση των ζητημάτων αυτών και την κατά μέρους γενίκευση των πληροφοριών, δημιουργήθηκε κοινό ψηφιακό υπόβαθρο που περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας και επιτρέπει τη σύγκρισή τους (Σαγιάς 2001, Βαλεριάνου κ.α. 2008) Ο δείκτης σύγκρισης που χρησιμοποιήθηκε είναι το χωροθετικό πηλίκο (LQ) το οποίο υπολογίστηκε για κάθε χρήση ανά ΟΤ για κάθε επιμέρους απογραφή. Ουσιαστικά δηλαδή υπολογίστηκε το ποσοστό συμμετοχής της κάθε χρήσης σε κάθε ΟΤ σε σύγκριση με το ποσοστό της ίδιας χρήσης στο σύνολο της περιοχής. Ο δείκτης αυτός, αποτελεί ένα χωρικό δείκτη που μετρά το μέγεθος της απόκλισης ορισμένων ομάδων ενός τμήματος μιας περιοχής, από το μέσο όρο του συνόλου της περιοχής αυτής, επιτρέποντας τον εντοπισμό της σχετικής τους θέσης. Ουσιαστικά, συγκρίνει τη συγκέντρωση μιας μεταβλητής ενός φαινομένου σε συγκεκριμένη περιοχή με αυτήν της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Έτσι για κάθε χρήση κατηγορία υπολογίζεται το LQ και δημιουργούνται χάρτες ανά χρήση. Αναφορικά με τις τιμές που λαμβάνει ο δείκτης, όταν αυτές είναι μικρότερες της μονάδας τότε αντιπροσωπεύουν χαμηλές συγκεντρώσεις, όταν είναι μεγαλύτερες της μονάδας δείχνουν υψηλές συγκεντρώσεις και όταν κυμαίνονται γύρω από τη μονάδα ή ισούνται με αυτή, τότε δείχνουν ότι η υποπεριοχή ανήκει στο γενικό μέσο όρο του συνόλου της περιοχής ως προς το εξεταζόμενο φαινόμενο (Φώτης, Γ., 2011). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο δείκτης αυτός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εκάστοτε όρια της περιοχής μελέτης. Διαφορετική οριοθέτηση της ευρύτερης περιοχής οδηγεί και σε διαφορετικές τιμές του δείκτη, όπου τα συμπεράσματα διαφοροποιούνται αντίστοιχα με την εκάστοτε περιοχή μελέτης. 3. Ανάλυση 3.1 Χωροθετικό Πηλίκο Για την ανάλυση του φαινομένου της εξέλιξης των χρήσεων γης πραγματοποιήθηκε η χαρτογραφική απόδοση του LQ των τριών βασικών ομαδοποιημένων χρήσεων γης (κατοικίας, εμπορίου-γραφείων-υπηρεσιών, βιοτεχνίας-βιομηχανίας-χονδρεμπορίου) στο τμήμα του δήμου Περιστερίου καθώς για αυτό υπάρχουν στοιχεία για το Το τμήμα του δήμου Περιστερίου (Σχήμα 1), που εξετάζεται αποτελεί πρώην βιομηχανική περιοχή του Δυτικού Τομέα Αθηνών και νυν εμπορικό κέντρο κέντρο αναψυχής, καθότι κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου αλλά και κατά μήκος τοπικών ή και ανώτερου επιπέδου οδικών αξόνων κατά κύριο λόγο στο ισόγειο των κτιρίων, διατηρώντας ωστόσο τη χρήση της κατοικίας στους ορόφους των κτιρίων. 3

4 Σχήμα 1. Τμήμα περιοχή μελέτης Δήμου Περιστερίου Αττικής Κατά το 1995, διακρίνεται εμφανώς η μεγαλύτερη πύκνωση των κατοικιών, καθώς πολλά ομαδοποιημένα ΟΤ στο βορειότερο τμήμα της υπό μελέτη περιοχής συναντώνται να περιλαμβάνουν τη χρήση της κατοικίας σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το μέσο όρο του συνόλου της περιοχής. Ο ίδιος δείκτης κατά το 2000, συναντάται να είναι αρκετά διαφοροποιημένος, καθώς η πλειονότητα των ΟΤ που προηγουμένως παρουσίαζαν μεγαλύτερο του μέσου όρους χωροθετικό πηλίκο, φαίνονται να ανήκουν στην κατηγορία του γενικού μέσου όρου παρουσίας της χρήσης στην περιοχή. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, παρατηρείται μια μικρή αύξηση της έντασης στην παρουσία της κατοικίας περιμετρικά των ΟΤ που ήδη από το 2000 χαρακτηρίζονται με υψηλό χωροθετικό πηλίκο. Το γεγονός αυτό, πιθανόν να οφείλεται στην αρνητική μεταβολή άλλων χρήσεων με επακόλουθο την υπερίσχυση της κατοικίας Σχήμα 2. Διαχρονική εξέλιξη της έντασης εμφάνισης της χρήσης κατοικίας σε τμήμα του Δήμου Περιστερίου Δείκτης LQ για τη χρήση της κατοικίας Η χρήση του εμπορίου (Σχήμα 3) φαίνεται πως διαχρονικά ομαδοποιείται περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου και κατά μήκος των σημαντικών οδικών αξόνων (Εθνάρχου Μακαρίου, Λ. Κηφισού, Μεγάλου Αλεξάνδρου πεζόδρομος), διατηρώντας ωστόσο πάντα έντονη παρουσία στο νότιο τμήμα της περιοχής που γειτνιάζει με τη λεωφόρο Κηφισού. Κατά την τελευταία απογραφή (2012) σημειώνεται εντονότερη παρουσία και επί της οδού Κύπρου. 4

5 Σχήμα 3. Διαχρονική εξέλιξη της έντασης εμφάνισης της χρήσης εμπορίου (καταστημάτων, γραφείων, υπηρεσιών) στο τμήμα του Δήμου Περιστερίου Δείκτης LQ για τη χρήση του εμπορίου Το χωροθετικό πηλίκο της χρήσης βιοτεχνίας, βιομηχανίας και χονδρεμπορίου (Σχήμα 4), δεν παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις διαχρονικά καθώς η παρουσία της διατηρείται σταθερή στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής που γειτνιάζει με τη λεωφόρο Κηφισού παρουσιάζοντας πολύ μικρές αλλαγές στη ζώνη αυτή. Πολύ μικρές συγκεντρώσεις που στις παλαιότερες απογραφές παρουσιάζονταν περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου, κατά την τελευταία απογραφή φαίνεται να εξασθενούν ή να «μετατοπίζονται» σε διάσπαρτα σημεία. Ωστόσο εμφανίζονται νέες επιμέρους συγκεντρώσεις στο βoρειοδυτικό τμήμα Σχήμα 4. Διαχρονική εξέλιξη της έντασης εμφάνισης της χρήσης βιοτεχνίας, βιομηχανίας, χονδρεμπορίου στο τμήμα του Δήμου Περιστερίου Δείκτης LQ για τη χρήση της βιομηχανίας 3.2 Χωρικές Ομάδες Χρήσεων Γης Για την παραγωγή συγκρίσιμων χαρτών χρήσεων γης, που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των χρήσεων αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις - συσχετίσεις, απαιτείται η κατάταξη του κάθε οικοδομικού τετραγώνου (ΟΤ) σε μια «αποκλειστική» κατηγορία χρήσης γης δηλαδή η δημιουργία Χωρικών Ομάδων Χρήσεων Γης (XOX). Η δημιουργία των νέων αυτών ομάδων χρήσεων αλλά και η κατηγοριοποίηση των επιμέρους ΟΤ, πραγματοποιήθηκε βάσει του χωροθετικού πηλίκου. Δηλαδή το χωροθετικό πηλίκο αποτέλεσε τον δείκτη της εκ νέου ομαδοποίησης των ΟΤ σε ΧΟΧ, οι οποίες «αναδεικνύουν τη δυναμική της εξέλιξης της περιοχής, παρουσιάζοντας ανάγλυφα τους τρόπους συνάρθρωσης μια χρήσης με τις άλλες, π.χ. το εμπόριο υπηρεσίες διεισδύει σε ή 5

6 επικρατεί μιας άλλης, π.χ. της κατοικίας» (Βαλεριάνου κ.ά., 2008). Αυτές οι ΧΟΧ λαμβάνουν υπόψη, τόσο την κάθε χρήση ξεχωριστά, όσο και την συνύπαρξή της μίας με την άλλη, σε επίπεδο ΟΤ αλλά και στο σύνολο του τμήματος του Δήμου. Αποτέλεσμα της κατάταξης του κάθε ΟΤ σε μια ΧΟΧ είναι η δημιουργία συνόλων ομάδων ΟΤ. Οι ΧΟΧ που επιλέχθηκαν και βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε τόσο η κατάταξη των ΟΤ, όσο και η παραγωγή των χαρτών χρήσεων γης διαχρονικά είναι οι εξής: ΧΟΧ 1. Κατοικία ως κυρίαρχη χρήση ΧΟΧ 2. Εμπόριο ως κυρίαρχη χρήση ΧΟΧ 3. Βιοτεχνία Βιομηχανία ως κυρίαρχη χρήση ΧΟΧ 4. Μικτή χρήση εμπορίου, κατοικίας και τοπικών κεντρικών λειτουργιών ΧΟΧ 5. Μικτή χρήση εμπορίου και βιομηχανίας ΧΟΧ 6. Μικτή χρήση κατοικίας και βιομηχανίας Σχήμα 5. Διαχρονική εξέλιξη των ΧΟΧ στην περιοχή μελέτης του Δήμου Περιστερίου Κατάταξη των ΟΤ σε ΧΟΧ Διαχρονικά, η περιοχή φαίνεται να λαμβάνει έναν περισσότερο εμπορικό χαρακτήρα. Η χρήση της κατοικίας ως κύρια χρήση μειώνεται σε έντονο βαθμό, ενώ αυξάνονται κατακόρυφα τα ΟΤ με μικτή χρήση κατοικίας εμπορίου αλλά και τα αμιγώς χαρακτηριζόμενα εμπορικά ΟΤ. Το εμπόριο φαίνεται να συσπειρώνεται εκατέρωθεν της Εθνάρχου Μακαρίου με τα εμπορικά ΟΤ που ήδη υπήρχαν να διατηρούν τη φυσιογνωμία τους και τα περιμετρικά από αυτά, πρώην ΟΤ κατοικίας να μετατρέπονται σε μικτή χρήση εμπορίου κατοικίας. Έντονη παρουσιάζεται η μεταβολή των χρήσεων περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου. Τα ΟΤ που εντοπίζονται εκεί λαμβάνουν εμπορικό χαρακτήρα, είτε ως αμιγώς εμπορικά (ΧΟΧ 2) είτε ως μικτής χρήσης εμπορίου κατοικίας (ΧΟΧ 4). Μετατροπή παρατηρείται επί της οδού Κύπρου, στην οποία λαμβάνουν χώρα ΟΤ που ανήκουν στην ΧΟΧ 4 (κατοικία - εμπόριο) που προηγουμένως κατατάσσονταν στην αμιγής χρήση κατοικίας (ΧΟΧ 1) και στη μικτή κατοικίας βιομηχανίας/βιοτεχνίας (ΧΟΧ 6). Στο τμήμα νότια της Κύπρου και της Κωνσταντινουπόλεως, διατηρεί διαχρονικά την κυριαρχία της η χρήση της βιομηχανίας/βιοτεχνίας, αλλά σε αυτή φαίνεται να «εισβάλει» σε έντονο βαθμό η χρήση του εμπορίου, αφού η πλειονότητα των ΟΤ που προηγουμένως εντάσσονταν στην ΧΟΧ 3, πλέον κατατάσσονται στην ΧΟΧ 5 (εμπόριο και βιομηχανία). Το ίδιο φαινόμενο της εισχώρησης της χρήσης του εμπορίου σε ΟΤ με βιομηχανική χρήση, παρατηρείται και νοτιοδυτικά της Εθνάρχου Μακαρίου, όπου λίγα ΟΤ διατηρούν αμιγώς τη βιομηχανική τους χρήση, ενώ σημειώνονται και κάποια (πρώην βιομηχανικά) που κατατάσσονται εξολοκλήρου στην χρήση του εμπορίου. 6

7 Αναφορικά με τα ΟΤ που προηγουμένως εντάσσονταν στην ΧΟΧ 6, αυτά που αναπτύσσονταν βόρεια αλλά κατά μήκος της Εθνάρχου Μακαρίου, μετατρέπονται σε μικτής χρήσης κατοικίας εμπορίου. Ωστόσο, βόρεια της βιομηχανικής ζώνης που αναπτύσσεται επί της Λ. Κηφισού, παρατηρείται το φαινόμενο εισχώρησης της χρήσης της κατοικίας σε ΟΤ που προηγουμένως ανήκαν στη ΧΟΧ 3 (αμιγώς βιομηχανική βιοτεχνική χρήση), με αποτέλεσμα την κατάταξή τους στη ΧΟΧ 6. Σχήμα 6. Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής πλήθους ΟΤ ανά ΧΟΧ στο τμήμα του Δήμου Περιστερίου για τα έτη 1995, 2000 και 2012 Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της κατανομής των ΟΤ σε ΧΟΧ (βλέπε Σχήμα 6), φαίνεται να σημειώνεται διαχρονική μείωση του πλήθους των ΟΤ που χαρακτηρίζονται από τη χρήση της αμιγούς κατοικίας, καθώς το πλήθος τους από το 1995 έως το 2012 σχεδόν έχει υποδιπλασιαστεί. Ταυτόχρονα με τη μείωση αυτή, διαχρονικά διαφαίνεται αύξηση του ποσοστού των ΟΤ που ανήκουν στην ΧΟΧ 2, δηλαδή τη χρήση του αμιγούς εμπορίου, με θετική μεταβολή από 7,19% το 1995 σε 15,42% το 2000 και 17,79% το Αναφορικά με τη ΧΟΧ 3 που αφορά στα ΟΤ με τις χρήσεις βιοτεχνία βιομηχανία, παρατηρείται μια μειωτική πορεία ως το 2000 και έπειτα μικρή θετική μεταβολή, με το 1995 να καταλαμβάνουν το 10,43% του συνόλου των ΟΤ της περιοχής, στο 5,76% κατά το 2000 και στο 7,47% κατά την τελευταία απογραφή. Αναφορικά με τις μικτές χρήσεις, κατά της δύο πρώτες απογραφές, παρατηρείται αρνητική μεταβολή στο ποσοστό των ΟΤ που ανήκουν στη ΧΟΧ 4 (κατοικία - εμπόριο) κατά 3,59 ποσοστιαίες μονάδες (από 19,78% κατά το 1995 σε 16,19% κατά το 2000) και έπειτα αύξηση κατά 6,94% (από 16,19% σε 23,13% το 2012). Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση του πλήθους των ΟΤ που καταλαμβάνει η κατοικία, ερμηνεύεται ως εισχώρηση του εμπορίου στις περιοχές κατοικίας. Το πλήθος των ΟΤ που εντάσσονται στην ΧΟΧ 5 (εμπόριο - βιομηχανία), φαίνεται να διατηρείται σταθερό σημειώνοντας μικρή ποσοστιαία αύξηση, ενώ σημαντική είναι η αύξηση της μικτής χρήσης κατοικίας βιοτεχνίας/βιομηχανίας. Η ποσοστιαία μεταβολή των χρήσεων κατά τις περιόδους και καταγράφεται διαγραμματικά στα Σχήματα 7, 8. Σύμφωνα με τα διαγράμματα παρατηρείται ότι και στις δύο χρονικές περιόδους, και , το μεγαλύτερο ποσοστό της εκάστοτε χρήσης ΧΟΧ διατηρείται διαχρονικά σε όλες σχεδόν τις ΧΟΧ. Από αυτές εξαιρούνται κατά το ποσοστό 3,96% που από ΧΟΧ 3 (εμπόριο) μετατρέπεται σε ΧΟΧ 5 (μικτή χρήση εμπορίου - βιομηχανίας) και κατά το ποσοστό 5,69% της ΧΟΧ 4 (μικτή χρήση εμπορίου και κατοικίας) που κατά το 2012 κατατάσσεται στη ΧΟΧ 1 (κατοικία). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η έντονη μείωση των εμπορικών καταστημάτων κατά την τελευταία 2ετία οφείλεται στην οικονομική κρίση. Συνεπώς η μετατροπή αυτή, αποδεικνύει ουσιαστικά την ύπαρξη κενών χώρων πρώην καταστημάτων και επιτρέπει την ένταξη των ΟΤ στη ΧΟΧ 1. 7

8 60% 50% 40% 30% 1.80% 9.35% 4.68% 20% 10% 0% 32.01% 0.72% 3.96% 1.08% 3.60% 2.88% 1.80% 2.52% 0.72% 2.16% 5.40% 3.96% XOX1 XOX2 XOX3 XOX4 XOX5 XOX6 XOX6 XOX5 XOX4 XOX3 XOX2 XOX1 *Το κόκκινο πλαίσιο υποδεικνύει το ποσοστό της εκάστοτε χρήσης ΧΟΧ που διατηρείται διαχρονικά στην ίδια ΧΟΧ Σχήμα 7. Ποσοστιαία κατανομή της μεταβολής των ΧΟΧ κατά τη χρονική περίοδο Κατά την περίοδο το 9,35% του συνόλου των ΟΤ του Δήμου που κατά το 1995 ανήκουν στη ΧΟΧ 1, κατά το 2000 απογράφονται σαν βιοτεχνικές βιομηχανικές χρήσεις και κατατάσσονται στην ΧΟΧ 3, το 4,68% μετατρέπεται σε εμπόριο (ΧΟΧ 2) και το 1,8% σε μικτή χρήση κατοικίας βιομηχανίας (ΧΟΧ 6). Από τη χρήση της βιοτεχνίας βιομηχανίας (ΧΟΧ 2), το 3,6% διατηρεί τη χρήση του, το 1,8% μετατρέπεται σε κατοικία (ΧΟΧ 1) και το 1,08% σε μικτή χρήση ΧΟΧ % 6.47% 2.52% 2.16% 0.72% 0.72% 0.72% 1.08% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6.05% 2.14% 13.52% 3.91% 1.42% 1.78% 0.71% 1.78% 2.49% 5.34% 18.51% 1.07% 2.14% 5.34% 7.47% 1.42% 1.78% 3.20% 5.69% 1.42% 1.07% 1.42% 2.49% 2.49% 0.71% 1.42% 1.07% XOX1 XOX2 XOX3 XOX4 XOX5 XOX6 XOX6 XOX5 XOX4 XOX3 XOX2 XOX1 *Το κόκκινο πλαίσιο υποδεικνύει το ποσοστό της εκάστοτε χρήσης ΧΟΧ που διατηρείται διαχρονικά στην ίδια ΧΟΧ Σχήμα 8. Ποσοστιαία κατανομή της μεταβολής των ΧΟΧ κατά τη χρονική περίοδο Κατά την περίοδο , το 13,52% της ΧΟΧ 1 μετατρέπεται σε βιομηχανία και το 6,05% σε μικτή χρήση κατοικίας βιομηχανίας (ΧΟΧ 6). Το 2,49% της ΧΟΧ 2 μετατρέπεται σε ΧΟΧ 4, το 1,78% σε ΧΟΧ 5, το 1,42% σε κατοικία, το 1,42% σε ΧΟΧ 6 και το 1,07% σε ΧΟΧ 3. Από την ανάλυση της υποπεριοχής του Δήμου Περιστερίου για την εξέλιξη και την μεταβολή των χρήσεων γης διαχρονικά προκύπτει ότι η χρήση της κατοικίας εμφανώς παρουσιάζει ολοένα και μειούμενη ένταση διαχρονικά. Παράλληλα, η χρήση του εμπορίου φαίνεται να ομαδοποιείται συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου και κατά μήκος των σημαντικών οδικών αξόνων (Εθνάρχου Μακαρίου, Λ. Κηφισού, Μεγάλου Αλεξάνδρου πεζόδρομος), διατηρώντας ωστόσο πάντα έντονη παρουσία στο νότιο τμήμα της περιοχής που γειτνιάζει με τη λεωφόρο Κηφισού. Επιπλέον, η χρήση της βιοτεχνίας, βιομηχανίας και 8

9 χονδρεμπορίου, δεν παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις, καθώς η παρουσία της διατηρείται σταθερή στη βιομηχανική ζώνη προς εξυγίανση της περιοχής που γειτνιάζει με τη λεωφόρο Κηφισού. Πολύ μικρές συγκεντρώσεις που στις παλαιότερες απογραφές παρουσιάζονταν περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου, κατά την τελευταία απογραφή φαίνεται να εξαλείφονται ή να «μετατοπίζονται» στο νοτιότερο τμήμα. Διαχρονικά, η περιοχή φαίνεται να λαμβάνει έναν περισσότερο εμπορικό χαρακτήρα. Η χρήση της κατοικίας ως κύρια χρήση μειώνεται σε έντονο βαθμό, ενώ αυξάνονται κατακόρυφα τα ΟΤ με μικτή χρήση κατοικίας εμπορίου αλλά και τα αμιγώς χαρακτηριζόμενα εμπορικά ΟΤ. Το εμπόριο φαίνεται να συσπειρώνεται εκατέρωθεν της Εθνάρχου Μακαρίου με τα εμπορικά ΟΤ που ήδη υπήρχαν να διατηρούν τη φυσιογνωμία τους και τα περιμετρικά από αυτά, πρώην ΟΤ κατοικίας να μετατρέπονται σε μικτής χρήσης εμπορίου κατοικίας. Έντονη παρουσιάζεται η μεταβολή των χρήσεων περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου. Τα ΟΤ που εντοπίζονται εκεί λαμβάνουν εμπορικό χαρακτήρα, είτε ως αμιγώς εμπορικά (ΧΟΧ 2) είτε ως μικτής χρήσης εμπορίου κατοικίας (ΧΟΧ 4). Μετατροπή παρατηρείται επί της οδού Κύπρου, στην οποία λαμβάνουν χώρα ΟΤ που ανήκουν στην ΧΟΧ 4 (κατοικία - εμπόριο) που προηγουμένως κατατάσσονταν στην αμιγής χρήση κατοικίας (ΧΟΧ 1) και στη μικτή κατοικίας βιομηχανίας/βιοτεχνίας (ΧΟΧ 6). Στο τμήμα νότια της Κύπρου και της Κωνσταντινουπόλεως, διατηρεί διαχρονικά την κυριαρχία της η χρήση της βιομηχανίας/βιοτεχνίας, αλλά σε αυτή φαίνεται να «εισβάλει» σε έντονο βαθμό η χρήση του εμπορίου, αφού η πλειονότητα των ΟΤ που προηγουμένως εντάσσονταν στην ΧΟΧ 3, πλέον κατατάσσονται στην ΧΟΧ 5 (εμπόριο και βιομηχανία). Το ίδιο φαινόμενο της εισχώρησης της χρήσης του εμπορίου σε ΟΤ με βιομηχανική χρήση, παρατηρείται και νοτιοδυτικά της Εθνάρχου Μακαρίου, όπου λίγα ΟΤ διατηρούν αμιγώς τη βιομηχανική τους χρήση, ενώ σημειώνονται και κάποια (πρώην βιομηχανικά) που κατατάσσονται εξ ολοκλήρου στην χρήση του εμπορίου. Αναφορικά με τα ΟΤ που προηγουμένως εντάσσονταν στην ΧΟΧ 6, αυτά που αναπτύσσονταν βόρεια αλλά κατά μήκος της Εθνάρχου Μακαρίου, μετατρέπονται σε μικτής χρήσης κατοικίας εμπορίου. Ωστόσο, βόρεια της ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, παρατηρείται το φαινόμενο εισχώρησης της χρήσης της κατοικίας σε ΟΤ που προηγουμένως ανήκαν στη ΧΟΧ 3 (αμιγώς βιομηχανική βιοτεχνική χρήση), με αποτέλεσμα την κατάταξή τους στη ΧΟΧ Αποτελέσματα - Συμπεράσματα Στο σύνολό τους οι χρήσεις γης του Δήμου Περιστερίου φαίνεται σταδιακά να κατευθύνονται περισσότερο προς το εμπόριο. Τα ΟΤ που χαρακτηρίζονται διαχρονικά ως κατοικίες διατηρούν τελικά τον χαρακτήρα τους, με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται περιμετρικά σε ΟΤ τα οποία χαρακτηρίζονται από τη χρήση του εμπορίου, τα οποία τελικά χαρακτηρίζονται από τη μικτή χρήση εμπορίου κατοικίας. Το εμπόριο λοιπόν φαίνεται να ενδυναμώνεται σε βάρος τόσο της κατοικίας, όσο και της βιομηχανίας. Η βιομηχανία που καταλαμβάνει ΟΤ εντός του αστικού ιστού τα οποία δεν ανήκουν στη ζώνη πλησίον της Λ. Κηφισού, φαίνεται κατά την περίοδο μελέτης να εξαλείφεται αναμειγνυόμενη με τις χρήσεις της κατοικίας ή του εμπορίου, εξαρτώμενη κάθε φορά από την θέση του εκάστοτε ΟΤ και τις χρήσεις των ΟΤ περιμετρικά αυτού. Η παραπάνω ανάλυση για το δήμο Περιστερίου, στηρίχθηκε αποκλειστικά στις απογραφόμενες χρήσεις γης. Η εξελικτική πορεία της περιοχής εξετάστηκε δηλαδή αποκλειστικά με βάση τις μεταβολές των χρήσεων των ΟΤ. Σε αυτή την ανάλυση θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί δεδομένα που σχετίζονται με τον πληθυσμό που κατοικεί ή και εργάζεται στην εν λόγω περιοχή, όπως εισόδημα, επίπεδο εκπαίδευσης, ηλικιακή κατανομή κ.ά., κλαδικά και χρηματο-οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιοχή και του προσωπικού που απασχολούν, δεδομένα κινητικότητας του πληθυσμού για την εργασία ή την αναψυχή, χαρακτηριστικά κτιριακού αποθέματος κ.ά. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τη διαχρονική πορεία της ανάπτυξης της περιοχής και την εξέλιξή της μελλοντικά, καθώς θα λαμβάνονταν υπόψη και άλλες παράμετροι, τόσο ενδογενείς, όσο και εξωγενείς. Εκτός της γνώσης των συνθηκών, πολλές είναι οι δυνατότητες χρήσης της τεχνολογίας των ΓΣΠ. Η δημιουργία ενός μοντελοποιημένου GIS θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό υποστηρικτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την αναπτυξιακή πορεία του εκάστοτε δήμου, διευκολύνοντας τον καθορισμό των καλύτερων δυνατών επιλογών που θα καθορίσουν την εξέλιξη και θα προκαλέσουν τόσο την καλύτερη λειτουργία του δομικού συστήματος του δήμου και την αρτιότερη οργάνωσή 9

10 του, όσο και την παρακολούθηση πρόβλεψη των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών. Με τον τρόπο αυτό, θα ήταν δυνατή η αποφυγή των κακών πρακτικών, ενώ θα προσφερόταν η δυνατότητα εικονικής εφαρμογής διαφόρων λύσεων με σκοπό τον προσδιορισμό της βέλτιστης λύσης και συνεπώς της καλύτερης επιλογής πρακτικής. 5. Βιβλιογραφία Ελληνική ΑΜ-ΥΣΓΜ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Υπηρεσία Σχεδιασμού & Γενικών Μελετών), , Απογραφή χρήσεων γης και κοινωνικο οικονομικών χαρακτηριστικών, Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, Αθήνα Αραβαντινός Α.,1997, Πολεοδομικός σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ: Αθήνα, ISBN Βαλεριάνου Κ., Μουκούλης Π., Σαγιάς Ι., Παναγιωτάτου Ε., 2008, Παρατηρώντας τον Πειραιά ΙΙ, Δήμος Πειραιά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου, Αθήνα, ISBN ΕΛΣΤΑΤ, Δεδομένα Απογραφής Χρήσεων Κτιρίων 2000, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Της Ελλάδος Κακάτση Ν., 2012, Διερεύνηση χωροχρονικής εξέλιξης των χρήσεων γης στο Δήμο Περιστερίου, με τη χρήση της τεχνολογίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωπληροφορική, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα. Κομνηνός Ν.,1986, Θεωρία της Αστικότητας ΙΙ. Αστικός Προγραμματισμός και Κοινωνική Ρύθμιση, Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ: Αθήνα Μαρμαράς Ε., 2002, Κριτική Γεωγραφική Σκέψη 2. Σχεδιασμός και Οικιστικός Χώρος. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Όψεις της Ελληνικής Αστικής Γεωγραφίας, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Αθήνα, ISBN X Προπτυχιακοί Φοιτητές, 2012, Απογραφή χρήσεων ανά όροφο κτιρίων τμήματος του Δήμου Περιστερίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Σαγιάς Ι., 2001, Κοινωνικός και χωρικός καταμερισμός εργασίας στον αστικό χώρο: το παράδειγμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στο Νομό Αττικής, , αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα Φώτης Γ, 2011, Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική» Διεθνής Hall T. (2005) Αστική Γεωγραφία, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ: Αθήνα, ISBN

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Eureka seminars. Transport Research Arena Europe 2012. Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS. Αναστασία Ρουκούνη

Eureka seminars. Transport Research Arena Europe 2012. Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS. Αναστασία Ρουκούνη Eureka seminars Athens, Greece April 23-26 2012 Transport Research Arena Europe 2012 Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS Αναστασία Ρουκούνη Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη Σχεδιασµός, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάπτυξη: µια δύσκολη και αµφίσηµη σχέση µε βάση εµπειρίες από την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2 1 Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα