ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *"

Transcript

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, ΜSc Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τσαγκαράδας 8, Αθήνα , Τηλ , 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Τομέας Γεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773, Τηλ , Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των χρήσεων γης εντός του αστικού ιστού, των μεταξύ τους σχέσεων και συσχετίσεων. Η εργασία αυτή εστιάζει στη μελέτη της περίπτωσης του Δήμο Περιστερίου Αττικής, αξιοποιώντας χωρικά δεδομένα χρήσεων γης για την εξέταση της διαχρονικής εξέλιξής τους (1995, 2000, 2012). Η διερεύνηση στηρίζεται στην παραγωγή συγκρίσιμων χαρτών χρήσεων γης που περιλαμβάνουν το σύνολο των χρήσεων αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις συσχετίσεις. Η σύγκριση υλοποιείται βάσει του χωροθετικού πηλίκου των επιμέρους χρήσεων και της ομαδοποίησης των ΟΤ σε Χωρικές Ομάδες Χρήσεων (ΧΟΧ) με αποτέλεσμα την δημιουργία συνόλων ομάδων ΟΤ κοινής κατηγορίας χρήσης. Λέξεις Κλειδιά: Χρήσεις γης, Δήμος Περιστερίου, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), αστική ανάπτυξη, ανάλυση του χώρου EXPLORING SPATIOTEMPORAL EVOLUTION OF URBAN LAND USES AT A PART OF PERISTERI MUNICIPALITY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) Kakatsi, Natalia 1*, Sayas, John 2, 1 MSc Geoinformatics NTUA, ΜSc Urban and Regional Planning, Urban and Regional Planner Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, School of Engineering, Tsagkaradas 8, Athens , Tel , 2 Assistant Professor NTUA, Department of Geography and Regional Planning, School of Rural and Surveying Engineering, Heroon Polytechniou 9, Zografou Campus , Tel , Abstract The aim of this paper is the investigation of the spatiotemporal evolution of urban land uses. This paper studies the evolution of land uses in the Municipality of Peristeri based on spatial land use data for 1995, 2000 and In order to create comparable land use maps, that will include both all the categories of land use and their interaction, the clustering of blocks is performed utilizing the location quotient (LQ) and the resulting Spatial Clusters of Land Uses (SCLU), which represent groups of building blocks characterized by a common set of land use categories. * Το άρθρο αποτελεί προϊόν Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012, με τίτλο «Διερεύνηση χωροχρονικής εξέλιξης των χρήσεων γης στο Δήμο Περιστερίου, με τη χρήση της τεχνολογίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)». 1

2 Key words: urban land uses, Municipality of Peristeri, Geographical Information Systems (GIS), urban development, spatial analysis. 1. Εισαγωγή Η έλλειψη της συστηματικής οργάνωσης του χώρου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που εντείνουν τα προβλήματα των μεγάλων πόλεων. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα μπορούσε να συνεισφέρει θετικά στην εφαρμογή μιας σωστής πρακτικής ανάλυσης των χρήσεων γης, να διευκολύνει την πρόβλεψη της εξέλιξής τους, αλλά και τους εκάστοτε φορείς στη διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την αρτιότερη οργάνωσή τους. Η εισήγηση εστιάζει στην ανάλυση και οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης στον αστικό χώρο. Οι εφαρμογές χωρικής ανάλυσης και χαρτογράφησης οπτικοποίησης των δεδομένων αυτών μπορούν να υποβοηθήσουν σημαντικά την ανάλυση των αστικών φαινομένων, την αντιμετώπιση προβληματικών περιπτώσεων και εν τέλει να αποτελέσουν ασφαλή οδηγό για τη λήψη αποφάσεων. Κάθε οικιστική συγκέντρωση έχει παραχθεί για να χρησιμοποιείται εξυπηρετώντας μεγάλη ομάδα χρηστών συμπεριλαμβανομένων οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών ή και άλλων χρηστών. Παράγεται, ρυθμίζεται αλλά και καταναλώνεται και η σύνθεση αυτών των ομάδων καταναλωτών επηρεάζει την εξέλιξή της (Hall, 2005). Αποτελεί άλλωστε μια πληθυσμιακή συγκέντρωση, συγκέντρωση μέσων παραγωγής, κεφαλαίου, επιθυμιών, αναγκών και δεν εξαντλείται σε μια παράθεση των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων. Η διαπίστωση του καθορισμού των χρήσεων και των χαρακτηριστικών των κτιρίων των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός των οικισμών δεν αρκεί για να ερμηνευτεί ο αστικός χώρος σε όλη του την πολυπλοκότητα (Κομνηνός, 1986 Θεωρία της Αστικότητας ΙΙ). Τμήμα ωστόσο, της ανάλυσης μιας οικιστικής συγκέντρωσης αποτελεί η αστική διάρθρωση, δηλαδή η λογική ανάπτυξης και συνδυασμού της σύνθεσης των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης στο χώρο. Οι χρήσεις γης και η διαμόρφωση εξέλιξή τους αποτελούν ένα από τα βασικά συστατικά - στοιχεία εξέλιξης, μεγέθυνσης ή ύφεσης μιας περιοχής πόλης οικισμού. Αναπτύσσονται ταυτόχρονα με τις διάφορες λειτουργίες της και ουσιαστικά διαμορφώνονται από αυτές, αποτελώντας βασικό παράγοντα διαβίωσης των κατοίκων, καθώς εξυπηρετούν (σύμφωνα με τη Χάρτα της Αθήνας) τις τέσσερις βασικές πολεοδομικές λειτουργίες ανάγκες του ανθρώπινου παράγοντα, την κατοικία, την εργασία, την αναψυχή και την κυκλοφορία. Οι λειτουργίες αυτές, αποτελούν απλώς τις βασικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χώρο, δημιουργώντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο τροφοδοτείται η διαδικασία λειτουργίας και εξέλιξής του. Η δομή της ανάπτυξης των χρήσεων γης διαμορφώνεται διαχρονικά συνεχώς επηρεαζόμενη από ποικίλους παράγοντες κάθε φορά, που μπορεί να είναι οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί, οικολογικοί ή και πολιτικοί (Αραβαντινός Α., 1997). Η πρόβλεψη της μελλοντικής κατανομής των δραστηριοτήτων και των χρήσεων στο χώρο απαιτεί την κατανόηση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα, καθώς και την εκτίμηση των τάσεων που εμφανίζουν οι χωρικές κατανομές (Μαρμαράς Ε., 2002). Για την κατανόηση αυτών των διαδικασιών απαραίτητη κρίνεται η αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η γνώση και παρατήρηση των διαχρονικών εξελίξεων που διαμορφώνουν την κατάσταση αυτή, κάτι το οποίο πρέπει να αποτελεί τμήμα της διαδικασίας του σχεδιασμού. Σκοπό της παρούσας εισήγησης, αποτέλεσε η αναγνώριση των χρήσεων γης τμήματος του Δήμου Περιστερίου και των χωρικών τους σχέσεων, δηλαδή η ανάλυση της δομής των χρήσεων γης και της διαχρονικής τους εξέλιξης από το 1995 έως σήμερα. 2. Δεδομένα και Μεθοδολογία Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από τρεις διαφορετικές πηγές. Τη Μελέτη Αττικού Μετρό (ΜΑΜ) για το έτος 1995, την Απογραφή Κτιρίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που πραγματοποιήθηκε κατά το 2000 και την απογραφή χρήσεων ανά όροφο κτιρίων τμήματος του Δήμου Περιστερίου, που πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους , στα πλαίσια του μαθήματος Αστικής Γεωγραφίας, από φοιτητές της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, η οποία συμπληρώθηκε από ειδική έρευνα πεδίου που κατέγραψε χρήσεις κτιρίων σε Ο.Τ. που βρίσκονταν μεν εντός της απογραφόμενης περιοχής αλλά δεν διέθεταν την απαραίτητη πληροφορία. 2

3 Τα δεδομένα της ΜΑΜ περιλαμβάνουν ένα ψηφιακό χάρτη πολυγώνων χρήσεων γης, ένα ψηφιακό χάρτη οικοδομικών τετραγώνων, στον οποίο τα οικοδομικά τετράγωνα ακολουθούν την αρίθμηση της Απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 1991, και έναν πίνακα χρήσεων γης που κάθε του εγγραφή αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό πολύγωνο χρήσης γης. Τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνουν ψηφιακό χάρτη οικοδομικών τετραγώνων, στον οποίο τα οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) ακολουθούν τη νέα αρίθμηση της ΕΛΣΤΑΤ για το 2000, καθώς και πίνακα με τις χρήσεις γης κτιρίων ανά οικοδομικό τετράγωνο. Τέλος, τα δεδομένα της απογραφής χρήσεων του 2012 περιλαμβάνουν ένα πίνακα με τις χρήσεις κτιρίων ανά όροφο. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε σε λογισμικό GIS. Πρώτο βήμα αποτέλεσε η ανάγνωση των δεδομένων, η επεξεργασία τους και οργάνωσή τους μονομερώς για την εξαρχής, κατά το δυνατόν, αποφυγή σφαλμάτων στην μετέπειτα επεξεργασία τους. Παρόλα αυτά, δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθούν πολλές επανατροφοδοτήσεις και επαναλήψεις σε πολλά από τα βήματα της επεξεργασίας των ψηφιακών υποβάθρων και της ένταξης σε αυτά των πινάκων δεδομένων. Ακριβώς επειδή τα δεδομένα προέρχονται από διαφορετικές πηγές, αφορούν σε διαφορετικές χρονολογίες και διαφορετική κλίμακα αναφοράς, για την συγκριτική ανάλυσή τους ήταν απαραίτητη η δημιουργία ενιαίου υποβάθρου που θα περιλάμβανε τις τρεις αυτές διαφορετικές πληροφορίες. Έτσι δημιουργήθηκαν ορισμένα χωρικά και λειτουργικά προβλήματα που επιλύθηκαν με τη χρήση των ΓΣΠ. Τα βασικά προβλήματα αφορούν κατά κύριο λόγο στην ασυμβατότητα των κωδικών ΟΤ στα δύο διαφορετικά χωρικά δεδομένα των δύο πρώτων απογραφών, στη διαφορετική χωρική αναφορά των ψηφιακών δεδομένων, στην αναντιστοιχία των δύο διαφορετικών ψηφιακών υποβάθρων και στη διαφορετική λεπτομέρεια ως προς την πληροφορία των υποβάθρων. Με την επίλυση των ζητημάτων αυτών και την κατά μέρους γενίκευση των πληροφοριών, δημιουργήθηκε κοινό ψηφιακό υπόβαθρο που περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας και επιτρέπει τη σύγκρισή τους (Σαγιάς 2001, Βαλεριάνου κ.α. 2008) Ο δείκτης σύγκρισης που χρησιμοποιήθηκε είναι το χωροθετικό πηλίκο (LQ) το οποίο υπολογίστηκε για κάθε χρήση ανά ΟΤ για κάθε επιμέρους απογραφή. Ουσιαστικά δηλαδή υπολογίστηκε το ποσοστό συμμετοχής της κάθε χρήσης σε κάθε ΟΤ σε σύγκριση με το ποσοστό της ίδιας χρήσης στο σύνολο της περιοχής. Ο δείκτης αυτός, αποτελεί ένα χωρικό δείκτη που μετρά το μέγεθος της απόκλισης ορισμένων ομάδων ενός τμήματος μιας περιοχής, από το μέσο όρο του συνόλου της περιοχής αυτής, επιτρέποντας τον εντοπισμό της σχετικής τους θέσης. Ουσιαστικά, συγκρίνει τη συγκέντρωση μιας μεταβλητής ενός φαινομένου σε συγκεκριμένη περιοχή με αυτήν της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Έτσι για κάθε χρήση κατηγορία υπολογίζεται το LQ και δημιουργούνται χάρτες ανά χρήση. Αναφορικά με τις τιμές που λαμβάνει ο δείκτης, όταν αυτές είναι μικρότερες της μονάδας τότε αντιπροσωπεύουν χαμηλές συγκεντρώσεις, όταν είναι μεγαλύτερες της μονάδας δείχνουν υψηλές συγκεντρώσεις και όταν κυμαίνονται γύρω από τη μονάδα ή ισούνται με αυτή, τότε δείχνουν ότι η υποπεριοχή ανήκει στο γενικό μέσο όρο του συνόλου της περιοχής ως προς το εξεταζόμενο φαινόμενο (Φώτης, Γ., 2011). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο δείκτης αυτός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εκάστοτε όρια της περιοχής μελέτης. Διαφορετική οριοθέτηση της ευρύτερης περιοχής οδηγεί και σε διαφορετικές τιμές του δείκτη, όπου τα συμπεράσματα διαφοροποιούνται αντίστοιχα με την εκάστοτε περιοχή μελέτης. 3. Ανάλυση 3.1 Χωροθετικό Πηλίκο Για την ανάλυση του φαινομένου της εξέλιξης των χρήσεων γης πραγματοποιήθηκε η χαρτογραφική απόδοση του LQ των τριών βασικών ομαδοποιημένων χρήσεων γης (κατοικίας, εμπορίου-γραφείων-υπηρεσιών, βιοτεχνίας-βιομηχανίας-χονδρεμπορίου) στο τμήμα του δήμου Περιστερίου καθώς για αυτό υπάρχουν στοιχεία για το Το τμήμα του δήμου Περιστερίου (Σχήμα 1), που εξετάζεται αποτελεί πρώην βιομηχανική περιοχή του Δυτικού Τομέα Αθηνών και νυν εμπορικό κέντρο κέντρο αναψυχής, καθότι κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου αλλά και κατά μήκος τοπικών ή και ανώτερου επιπέδου οδικών αξόνων κατά κύριο λόγο στο ισόγειο των κτιρίων, διατηρώντας ωστόσο τη χρήση της κατοικίας στους ορόφους των κτιρίων. 3

4 Σχήμα 1. Τμήμα περιοχή μελέτης Δήμου Περιστερίου Αττικής Κατά το 1995, διακρίνεται εμφανώς η μεγαλύτερη πύκνωση των κατοικιών, καθώς πολλά ομαδοποιημένα ΟΤ στο βορειότερο τμήμα της υπό μελέτη περιοχής συναντώνται να περιλαμβάνουν τη χρήση της κατοικίας σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το μέσο όρο του συνόλου της περιοχής. Ο ίδιος δείκτης κατά το 2000, συναντάται να είναι αρκετά διαφοροποιημένος, καθώς η πλειονότητα των ΟΤ που προηγουμένως παρουσίαζαν μεγαλύτερο του μέσου όρους χωροθετικό πηλίκο, φαίνονται να ανήκουν στην κατηγορία του γενικού μέσου όρου παρουσίας της χρήσης στην περιοχή. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, παρατηρείται μια μικρή αύξηση της έντασης στην παρουσία της κατοικίας περιμετρικά των ΟΤ που ήδη από το 2000 χαρακτηρίζονται με υψηλό χωροθετικό πηλίκο. Το γεγονός αυτό, πιθανόν να οφείλεται στην αρνητική μεταβολή άλλων χρήσεων με επακόλουθο την υπερίσχυση της κατοικίας Σχήμα 2. Διαχρονική εξέλιξη της έντασης εμφάνισης της χρήσης κατοικίας σε τμήμα του Δήμου Περιστερίου Δείκτης LQ για τη χρήση της κατοικίας Η χρήση του εμπορίου (Σχήμα 3) φαίνεται πως διαχρονικά ομαδοποιείται περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου και κατά μήκος των σημαντικών οδικών αξόνων (Εθνάρχου Μακαρίου, Λ. Κηφισού, Μεγάλου Αλεξάνδρου πεζόδρομος), διατηρώντας ωστόσο πάντα έντονη παρουσία στο νότιο τμήμα της περιοχής που γειτνιάζει με τη λεωφόρο Κηφισού. Κατά την τελευταία απογραφή (2012) σημειώνεται εντονότερη παρουσία και επί της οδού Κύπρου. 4

5 Σχήμα 3. Διαχρονική εξέλιξη της έντασης εμφάνισης της χρήσης εμπορίου (καταστημάτων, γραφείων, υπηρεσιών) στο τμήμα του Δήμου Περιστερίου Δείκτης LQ για τη χρήση του εμπορίου Το χωροθετικό πηλίκο της χρήσης βιοτεχνίας, βιομηχανίας και χονδρεμπορίου (Σχήμα 4), δεν παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις διαχρονικά καθώς η παρουσία της διατηρείται σταθερή στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής που γειτνιάζει με τη λεωφόρο Κηφισού παρουσιάζοντας πολύ μικρές αλλαγές στη ζώνη αυτή. Πολύ μικρές συγκεντρώσεις που στις παλαιότερες απογραφές παρουσιάζονταν περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου, κατά την τελευταία απογραφή φαίνεται να εξασθενούν ή να «μετατοπίζονται» σε διάσπαρτα σημεία. Ωστόσο εμφανίζονται νέες επιμέρους συγκεντρώσεις στο βoρειοδυτικό τμήμα Σχήμα 4. Διαχρονική εξέλιξη της έντασης εμφάνισης της χρήσης βιοτεχνίας, βιομηχανίας, χονδρεμπορίου στο τμήμα του Δήμου Περιστερίου Δείκτης LQ για τη χρήση της βιομηχανίας 3.2 Χωρικές Ομάδες Χρήσεων Γης Για την παραγωγή συγκρίσιμων χαρτών χρήσεων γης, που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των χρήσεων αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις - συσχετίσεις, απαιτείται η κατάταξη του κάθε οικοδομικού τετραγώνου (ΟΤ) σε μια «αποκλειστική» κατηγορία χρήσης γης δηλαδή η δημιουργία Χωρικών Ομάδων Χρήσεων Γης (XOX). Η δημιουργία των νέων αυτών ομάδων χρήσεων αλλά και η κατηγοριοποίηση των επιμέρους ΟΤ, πραγματοποιήθηκε βάσει του χωροθετικού πηλίκου. Δηλαδή το χωροθετικό πηλίκο αποτέλεσε τον δείκτη της εκ νέου ομαδοποίησης των ΟΤ σε ΧΟΧ, οι οποίες «αναδεικνύουν τη δυναμική της εξέλιξης της περιοχής, παρουσιάζοντας ανάγλυφα τους τρόπους συνάρθρωσης μια χρήσης με τις άλλες, π.χ. το εμπόριο υπηρεσίες διεισδύει σε ή 5

6 επικρατεί μιας άλλης, π.χ. της κατοικίας» (Βαλεριάνου κ.ά., 2008). Αυτές οι ΧΟΧ λαμβάνουν υπόψη, τόσο την κάθε χρήση ξεχωριστά, όσο και την συνύπαρξή της μίας με την άλλη, σε επίπεδο ΟΤ αλλά και στο σύνολο του τμήματος του Δήμου. Αποτέλεσμα της κατάταξης του κάθε ΟΤ σε μια ΧΟΧ είναι η δημιουργία συνόλων ομάδων ΟΤ. Οι ΧΟΧ που επιλέχθηκαν και βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε τόσο η κατάταξη των ΟΤ, όσο και η παραγωγή των χαρτών χρήσεων γης διαχρονικά είναι οι εξής: ΧΟΧ 1. Κατοικία ως κυρίαρχη χρήση ΧΟΧ 2. Εμπόριο ως κυρίαρχη χρήση ΧΟΧ 3. Βιοτεχνία Βιομηχανία ως κυρίαρχη χρήση ΧΟΧ 4. Μικτή χρήση εμπορίου, κατοικίας και τοπικών κεντρικών λειτουργιών ΧΟΧ 5. Μικτή χρήση εμπορίου και βιομηχανίας ΧΟΧ 6. Μικτή χρήση κατοικίας και βιομηχανίας Σχήμα 5. Διαχρονική εξέλιξη των ΧΟΧ στην περιοχή μελέτης του Δήμου Περιστερίου Κατάταξη των ΟΤ σε ΧΟΧ Διαχρονικά, η περιοχή φαίνεται να λαμβάνει έναν περισσότερο εμπορικό χαρακτήρα. Η χρήση της κατοικίας ως κύρια χρήση μειώνεται σε έντονο βαθμό, ενώ αυξάνονται κατακόρυφα τα ΟΤ με μικτή χρήση κατοικίας εμπορίου αλλά και τα αμιγώς χαρακτηριζόμενα εμπορικά ΟΤ. Το εμπόριο φαίνεται να συσπειρώνεται εκατέρωθεν της Εθνάρχου Μακαρίου με τα εμπορικά ΟΤ που ήδη υπήρχαν να διατηρούν τη φυσιογνωμία τους και τα περιμετρικά από αυτά, πρώην ΟΤ κατοικίας να μετατρέπονται σε μικτή χρήση εμπορίου κατοικίας. Έντονη παρουσιάζεται η μεταβολή των χρήσεων περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου. Τα ΟΤ που εντοπίζονται εκεί λαμβάνουν εμπορικό χαρακτήρα, είτε ως αμιγώς εμπορικά (ΧΟΧ 2) είτε ως μικτής χρήσης εμπορίου κατοικίας (ΧΟΧ 4). Μετατροπή παρατηρείται επί της οδού Κύπρου, στην οποία λαμβάνουν χώρα ΟΤ που ανήκουν στην ΧΟΧ 4 (κατοικία - εμπόριο) που προηγουμένως κατατάσσονταν στην αμιγής χρήση κατοικίας (ΧΟΧ 1) και στη μικτή κατοικίας βιομηχανίας/βιοτεχνίας (ΧΟΧ 6). Στο τμήμα νότια της Κύπρου και της Κωνσταντινουπόλεως, διατηρεί διαχρονικά την κυριαρχία της η χρήση της βιομηχανίας/βιοτεχνίας, αλλά σε αυτή φαίνεται να «εισβάλει» σε έντονο βαθμό η χρήση του εμπορίου, αφού η πλειονότητα των ΟΤ που προηγουμένως εντάσσονταν στην ΧΟΧ 3, πλέον κατατάσσονται στην ΧΟΧ 5 (εμπόριο και βιομηχανία). Το ίδιο φαινόμενο της εισχώρησης της χρήσης του εμπορίου σε ΟΤ με βιομηχανική χρήση, παρατηρείται και νοτιοδυτικά της Εθνάρχου Μακαρίου, όπου λίγα ΟΤ διατηρούν αμιγώς τη βιομηχανική τους χρήση, ενώ σημειώνονται και κάποια (πρώην βιομηχανικά) που κατατάσσονται εξολοκλήρου στην χρήση του εμπορίου. 6

7 Αναφορικά με τα ΟΤ που προηγουμένως εντάσσονταν στην ΧΟΧ 6, αυτά που αναπτύσσονταν βόρεια αλλά κατά μήκος της Εθνάρχου Μακαρίου, μετατρέπονται σε μικτής χρήσης κατοικίας εμπορίου. Ωστόσο, βόρεια της βιομηχανικής ζώνης που αναπτύσσεται επί της Λ. Κηφισού, παρατηρείται το φαινόμενο εισχώρησης της χρήσης της κατοικίας σε ΟΤ που προηγουμένως ανήκαν στη ΧΟΧ 3 (αμιγώς βιομηχανική βιοτεχνική χρήση), με αποτέλεσμα την κατάταξή τους στη ΧΟΧ 6. Σχήμα 6. Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής πλήθους ΟΤ ανά ΧΟΧ στο τμήμα του Δήμου Περιστερίου για τα έτη 1995, 2000 και 2012 Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της κατανομής των ΟΤ σε ΧΟΧ (βλέπε Σχήμα 6), φαίνεται να σημειώνεται διαχρονική μείωση του πλήθους των ΟΤ που χαρακτηρίζονται από τη χρήση της αμιγούς κατοικίας, καθώς το πλήθος τους από το 1995 έως το 2012 σχεδόν έχει υποδιπλασιαστεί. Ταυτόχρονα με τη μείωση αυτή, διαχρονικά διαφαίνεται αύξηση του ποσοστού των ΟΤ που ανήκουν στην ΧΟΧ 2, δηλαδή τη χρήση του αμιγούς εμπορίου, με θετική μεταβολή από 7,19% το 1995 σε 15,42% το 2000 και 17,79% το Αναφορικά με τη ΧΟΧ 3 που αφορά στα ΟΤ με τις χρήσεις βιοτεχνία βιομηχανία, παρατηρείται μια μειωτική πορεία ως το 2000 και έπειτα μικρή θετική μεταβολή, με το 1995 να καταλαμβάνουν το 10,43% του συνόλου των ΟΤ της περιοχής, στο 5,76% κατά το 2000 και στο 7,47% κατά την τελευταία απογραφή. Αναφορικά με τις μικτές χρήσεις, κατά της δύο πρώτες απογραφές, παρατηρείται αρνητική μεταβολή στο ποσοστό των ΟΤ που ανήκουν στη ΧΟΧ 4 (κατοικία - εμπόριο) κατά 3,59 ποσοστιαίες μονάδες (από 19,78% κατά το 1995 σε 16,19% κατά το 2000) και έπειτα αύξηση κατά 6,94% (από 16,19% σε 23,13% το 2012). Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση του πλήθους των ΟΤ που καταλαμβάνει η κατοικία, ερμηνεύεται ως εισχώρηση του εμπορίου στις περιοχές κατοικίας. Το πλήθος των ΟΤ που εντάσσονται στην ΧΟΧ 5 (εμπόριο - βιομηχανία), φαίνεται να διατηρείται σταθερό σημειώνοντας μικρή ποσοστιαία αύξηση, ενώ σημαντική είναι η αύξηση της μικτής χρήσης κατοικίας βιοτεχνίας/βιομηχανίας. Η ποσοστιαία μεταβολή των χρήσεων κατά τις περιόδους και καταγράφεται διαγραμματικά στα Σχήματα 7, 8. Σύμφωνα με τα διαγράμματα παρατηρείται ότι και στις δύο χρονικές περιόδους, και , το μεγαλύτερο ποσοστό της εκάστοτε χρήσης ΧΟΧ διατηρείται διαχρονικά σε όλες σχεδόν τις ΧΟΧ. Από αυτές εξαιρούνται κατά το ποσοστό 3,96% που από ΧΟΧ 3 (εμπόριο) μετατρέπεται σε ΧΟΧ 5 (μικτή χρήση εμπορίου - βιομηχανίας) και κατά το ποσοστό 5,69% της ΧΟΧ 4 (μικτή χρήση εμπορίου και κατοικίας) που κατά το 2012 κατατάσσεται στη ΧΟΧ 1 (κατοικία). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η έντονη μείωση των εμπορικών καταστημάτων κατά την τελευταία 2ετία οφείλεται στην οικονομική κρίση. Συνεπώς η μετατροπή αυτή, αποδεικνύει ουσιαστικά την ύπαρξη κενών χώρων πρώην καταστημάτων και επιτρέπει την ένταξη των ΟΤ στη ΧΟΧ 1. 7

8 60% 50% 40% 30% 1.80% 9.35% 4.68% 20% 10% 0% 32.01% 0.72% 3.96% 1.08% 3.60% 2.88% 1.80% 2.52% 0.72% 2.16% 5.40% 3.96% XOX1 XOX2 XOX3 XOX4 XOX5 XOX6 XOX6 XOX5 XOX4 XOX3 XOX2 XOX1 *Το κόκκινο πλαίσιο υποδεικνύει το ποσοστό της εκάστοτε χρήσης ΧΟΧ που διατηρείται διαχρονικά στην ίδια ΧΟΧ Σχήμα 7. Ποσοστιαία κατανομή της μεταβολής των ΧΟΧ κατά τη χρονική περίοδο Κατά την περίοδο το 9,35% του συνόλου των ΟΤ του Δήμου που κατά το 1995 ανήκουν στη ΧΟΧ 1, κατά το 2000 απογράφονται σαν βιοτεχνικές βιομηχανικές χρήσεις και κατατάσσονται στην ΧΟΧ 3, το 4,68% μετατρέπεται σε εμπόριο (ΧΟΧ 2) και το 1,8% σε μικτή χρήση κατοικίας βιομηχανίας (ΧΟΧ 6). Από τη χρήση της βιοτεχνίας βιομηχανίας (ΧΟΧ 2), το 3,6% διατηρεί τη χρήση του, το 1,8% μετατρέπεται σε κατοικία (ΧΟΧ 1) και το 1,08% σε μικτή χρήση ΧΟΧ % 6.47% 2.52% 2.16% 0.72% 0.72% 0.72% 1.08% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6.05% 2.14% 13.52% 3.91% 1.42% 1.78% 0.71% 1.78% 2.49% 5.34% 18.51% 1.07% 2.14% 5.34% 7.47% 1.42% 1.78% 3.20% 5.69% 1.42% 1.07% 1.42% 2.49% 2.49% 0.71% 1.42% 1.07% XOX1 XOX2 XOX3 XOX4 XOX5 XOX6 XOX6 XOX5 XOX4 XOX3 XOX2 XOX1 *Το κόκκινο πλαίσιο υποδεικνύει το ποσοστό της εκάστοτε χρήσης ΧΟΧ που διατηρείται διαχρονικά στην ίδια ΧΟΧ Σχήμα 8. Ποσοστιαία κατανομή της μεταβολής των ΧΟΧ κατά τη χρονική περίοδο Κατά την περίοδο , το 13,52% της ΧΟΧ 1 μετατρέπεται σε βιομηχανία και το 6,05% σε μικτή χρήση κατοικίας βιομηχανίας (ΧΟΧ 6). Το 2,49% της ΧΟΧ 2 μετατρέπεται σε ΧΟΧ 4, το 1,78% σε ΧΟΧ 5, το 1,42% σε κατοικία, το 1,42% σε ΧΟΧ 6 και το 1,07% σε ΧΟΧ 3. Από την ανάλυση της υποπεριοχής του Δήμου Περιστερίου για την εξέλιξη και την μεταβολή των χρήσεων γης διαχρονικά προκύπτει ότι η χρήση της κατοικίας εμφανώς παρουσιάζει ολοένα και μειούμενη ένταση διαχρονικά. Παράλληλα, η χρήση του εμπορίου φαίνεται να ομαδοποιείται συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου και κατά μήκος των σημαντικών οδικών αξόνων (Εθνάρχου Μακαρίου, Λ. Κηφισού, Μεγάλου Αλεξάνδρου πεζόδρομος), διατηρώντας ωστόσο πάντα έντονη παρουσία στο νότιο τμήμα της περιοχής που γειτνιάζει με τη λεωφόρο Κηφισού. Επιπλέον, η χρήση της βιοτεχνίας, βιομηχανίας και 8

9 χονδρεμπορίου, δεν παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις, καθώς η παρουσία της διατηρείται σταθερή στη βιομηχανική ζώνη προς εξυγίανση της περιοχής που γειτνιάζει με τη λεωφόρο Κηφισού. Πολύ μικρές συγκεντρώσεις που στις παλαιότερες απογραφές παρουσιάζονταν περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου, κατά την τελευταία απογραφή φαίνεται να εξαλείφονται ή να «μετατοπίζονται» στο νοτιότερο τμήμα. Διαχρονικά, η περιοχή φαίνεται να λαμβάνει έναν περισσότερο εμπορικό χαρακτήρα. Η χρήση της κατοικίας ως κύρια χρήση μειώνεται σε έντονο βαθμό, ενώ αυξάνονται κατακόρυφα τα ΟΤ με μικτή χρήση κατοικίας εμπορίου αλλά και τα αμιγώς χαρακτηριζόμενα εμπορικά ΟΤ. Το εμπόριο φαίνεται να συσπειρώνεται εκατέρωθεν της Εθνάρχου Μακαρίου με τα εμπορικά ΟΤ που ήδη υπήρχαν να διατηρούν τη φυσιογνωμία τους και τα περιμετρικά από αυτά, πρώην ΟΤ κατοικίας να μετατρέπονται σε μικτής χρήσης εμπορίου κατοικίας. Έντονη παρουσιάζεται η μεταβολή των χρήσεων περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου. Τα ΟΤ που εντοπίζονται εκεί λαμβάνουν εμπορικό χαρακτήρα, είτε ως αμιγώς εμπορικά (ΧΟΧ 2) είτε ως μικτής χρήσης εμπορίου κατοικίας (ΧΟΧ 4). Μετατροπή παρατηρείται επί της οδού Κύπρου, στην οποία λαμβάνουν χώρα ΟΤ που ανήκουν στην ΧΟΧ 4 (κατοικία - εμπόριο) που προηγουμένως κατατάσσονταν στην αμιγής χρήση κατοικίας (ΧΟΧ 1) και στη μικτή κατοικίας βιομηχανίας/βιοτεχνίας (ΧΟΧ 6). Στο τμήμα νότια της Κύπρου και της Κωνσταντινουπόλεως, διατηρεί διαχρονικά την κυριαρχία της η χρήση της βιομηχανίας/βιοτεχνίας, αλλά σε αυτή φαίνεται να «εισβάλει» σε έντονο βαθμό η χρήση του εμπορίου, αφού η πλειονότητα των ΟΤ που προηγουμένως εντάσσονταν στην ΧΟΧ 3, πλέον κατατάσσονται στην ΧΟΧ 5 (εμπόριο και βιομηχανία). Το ίδιο φαινόμενο της εισχώρησης της χρήσης του εμπορίου σε ΟΤ με βιομηχανική χρήση, παρατηρείται και νοτιοδυτικά της Εθνάρχου Μακαρίου, όπου λίγα ΟΤ διατηρούν αμιγώς τη βιομηχανική τους χρήση, ενώ σημειώνονται και κάποια (πρώην βιομηχανικά) που κατατάσσονται εξ ολοκλήρου στην χρήση του εμπορίου. Αναφορικά με τα ΟΤ που προηγουμένως εντάσσονταν στην ΧΟΧ 6, αυτά που αναπτύσσονταν βόρεια αλλά κατά μήκος της Εθνάρχου Μακαρίου, μετατρέπονται σε μικτής χρήσης κατοικίας εμπορίου. Ωστόσο, βόρεια της ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, παρατηρείται το φαινόμενο εισχώρησης της χρήσης της κατοικίας σε ΟΤ που προηγουμένως ανήκαν στη ΧΟΧ 3 (αμιγώς βιομηχανική βιοτεχνική χρήση), με αποτέλεσμα την κατάταξή τους στη ΧΟΧ Αποτελέσματα - Συμπεράσματα Στο σύνολό τους οι χρήσεις γης του Δήμου Περιστερίου φαίνεται σταδιακά να κατευθύνονται περισσότερο προς το εμπόριο. Τα ΟΤ που χαρακτηρίζονται διαχρονικά ως κατοικίες διατηρούν τελικά τον χαρακτήρα τους, με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται περιμετρικά σε ΟΤ τα οποία χαρακτηρίζονται από τη χρήση του εμπορίου, τα οποία τελικά χαρακτηρίζονται από τη μικτή χρήση εμπορίου κατοικίας. Το εμπόριο λοιπόν φαίνεται να ενδυναμώνεται σε βάρος τόσο της κατοικίας, όσο και της βιομηχανίας. Η βιομηχανία που καταλαμβάνει ΟΤ εντός του αστικού ιστού τα οποία δεν ανήκουν στη ζώνη πλησίον της Λ. Κηφισού, φαίνεται κατά την περίοδο μελέτης να εξαλείφεται αναμειγνυόμενη με τις χρήσεις της κατοικίας ή του εμπορίου, εξαρτώμενη κάθε φορά από την θέση του εκάστοτε ΟΤ και τις χρήσεις των ΟΤ περιμετρικά αυτού. Η παραπάνω ανάλυση για το δήμο Περιστερίου, στηρίχθηκε αποκλειστικά στις απογραφόμενες χρήσεις γης. Η εξελικτική πορεία της περιοχής εξετάστηκε δηλαδή αποκλειστικά με βάση τις μεταβολές των χρήσεων των ΟΤ. Σε αυτή την ανάλυση θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί δεδομένα που σχετίζονται με τον πληθυσμό που κατοικεί ή και εργάζεται στην εν λόγω περιοχή, όπως εισόδημα, επίπεδο εκπαίδευσης, ηλικιακή κατανομή κ.ά., κλαδικά και χρηματο-οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιοχή και του προσωπικού που απασχολούν, δεδομένα κινητικότητας του πληθυσμού για την εργασία ή την αναψυχή, χαρακτηριστικά κτιριακού αποθέματος κ.ά. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τη διαχρονική πορεία της ανάπτυξης της περιοχής και την εξέλιξή της μελλοντικά, καθώς θα λαμβάνονταν υπόψη και άλλες παράμετροι, τόσο ενδογενείς, όσο και εξωγενείς. Εκτός της γνώσης των συνθηκών, πολλές είναι οι δυνατότητες χρήσης της τεχνολογίας των ΓΣΠ. Η δημιουργία ενός μοντελοποιημένου GIS θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό υποστηρικτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την αναπτυξιακή πορεία του εκάστοτε δήμου, διευκολύνοντας τον καθορισμό των καλύτερων δυνατών επιλογών που θα καθορίσουν την εξέλιξη και θα προκαλέσουν τόσο την καλύτερη λειτουργία του δομικού συστήματος του δήμου και την αρτιότερη οργάνωσή 9

10 του, όσο και την παρακολούθηση πρόβλεψη των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών. Με τον τρόπο αυτό, θα ήταν δυνατή η αποφυγή των κακών πρακτικών, ενώ θα προσφερόταν η δυνατότητα εικονικής εφαρμογής διαφόρων λύσεων με σκοπό τον προσδιορισμό της βέλτιστης λύσης και συνεπώς της καλύτερης επιλογής πρακτικής. 5. Βιβλιογραφία Ελληνική ΑΜ-ΥΣΓΜ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Υπηρεσία Σχεδιασμού & Γενικών Μελετών), , Απογραφή χρήσεων γης και κοινωνικο οικονομικών χαρακτηριστικών, Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, Αθήνα Αραβαντινός Α.,1997, Πολεοδομικός σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ: Αθήνα, ISBN Βαλεριάνου Κ., Μουκούλης Π., Σαγιάς Ι., Παναγιωτάτου Ε., 2008, Παρατηρώντας τον Πειραιά ΙΙ, Δήμος Πειραιά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου, Αθήνα, ISBN ΕΛΣΤΑΤ, Δεδομένα Απογραφής Χρήσεων Κτιρίων 2000, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Της Ελλάδος Κακάτση Ν., 2012, Διερεύνηση χωροχρονικής εξέλιξης των χρήσεων γης στο Δήμο Περιστερίου, με τη χρήση της τεχνολογίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωπληροφορική, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα. Κομνηνός Ν.,1986, Θεωρία της Αστικότητας ΙΙ. Αστικός Προγραμματισμός και Κοινωνική Ρύθμιση, Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ: Αθήνα Μαρμαράς Ε., 2002, Κριτική Γεωγραφική Σκέψη 2. Σχεδιασμός και Οικιστικός Χώρος. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Όψεις της Ελληνικής Αστικής Γεωγραφίας, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Αθήνα, ISBN X Προπτυχιακοί Φοιτητές, 2012, Απογραφή χρήσεων ανά όροφο κτιρίων τμήματος του Δήμου Περιστερίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Σαγιάς Ι., 2001, Κοινωνικός και χωρικός καταμερισμός εργασίας στον αστικό χώρο: το παράδειγμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στο Νομό Αττικής, , αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα Φώτης Γ, 2011, Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική» Διεθνής Hall T. (2005) Αστική Γεωγραφία, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ: Αθήνα, ISBN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόµος ΕΛΕ / Γ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ ,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόµος ΕΛΕ / Γ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ , Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόµος ΕΛΕ / Γ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδοµίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωµα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων

Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων Εφαρμογή στην πόλη της Κοζάνης Νάκος Βύρωνας Τζελέπης Νίκος Ζαχαρής Βαγγέλης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Μάμας Νικόλαος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π MSc Geoinformatics Δρ. Γεώργιος Ν. Φώτης Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π

Μάμας Νικόλαος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π MSc Geoinformatics Δρ. Γεώργιος Ν. Φώτης Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π Χωροθετική Ανάλυση Εκκλησιών σε Περιβάλλον ΓΣΠ και Δημιουργία Διαδικτυακής Χαρτογραφικής Πλατφόρμας Η Περίπτωση της Μητρόπολης Λεμεσού και Επισκοπής Αμαθούντος Κύπρου Μάμας Νικόλαος Αγρονόμος και Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 6 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Οικιστική ανάπτυξη και Κατοικία Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 6 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Οικιστική ανάπτυξη και Κατοικία Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 6 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Οικιστική ανάπτυξη και Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μπαλοδήμος Δ.-Δ., Κάβουρας M., Κουτσόπουλος K., Μήτρου Ν., Παναγιώτου Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Παρουσίαση Πλαίσιο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Δίκτυα «Τομέων» και «Τόπων»: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Η εισήγηση βασίζεται σε μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια καταρχήν με το πρόγραμμα «Ακρίτας»,

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Γεωγραφία Πολεοδομικές και χωρο-κοινωνικές μεταβολές σε κεντρικές περιοχές μητροπολιτικών περιοχών

Αστική Γεωγραφία Πολεοδομικές και χωρο-κοινωνικές μεταβολές σε κεντρικές περιοχές μητροπολιτικών περιοχών Αστική Γεωγραφία Πολεοδομικές και χωρο-κοινωνικές μεταβολές σε κεντρικές περιοχές μητροπολιτικών περιοχών Σαγιάς Ι., Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π., isayas@mail.ntua.gr Σιόλας Α., Καθηγητής Ε.Μ.Π., Angelos@survey.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. «Εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για την αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις κεντρικές εμπορικές αγορές»

Δελτίο Τύπου. «Εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για την αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις κεντρικές εμπορικές αγορές» Αθήνα, 13 Απριλίου 2016 Δελτίο Τύπου «Εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για την αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις κεντρικές εμπορικές αγορές» Η έρευνα καταγραφής των επιχειρήσεων σε επιλεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός μαθήματος: (ώρες):

Κωδικός μαθήματος: (ώρες): Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Πιστωτικές Κωδικός μαθήματος: CE0-UE1 Φόρτος εργασίας μονάδες: (ώρες): 90 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 2. Μέθοδοι σταθερών

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας.

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών. ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Εντεταλμένη διδασκαλίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης. Περίληψη Οι συνεχείς πληθυσμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης και γενικότερα γης που καταλαμβάνεται από οικονομικές δραστηριότητες στην άμεση ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη

Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη ΜΠΛΑΝΑ Ναταλία 1, ΤΣΟΥΛΟΣ Λύσανδρος 2 (1) Υπ. Διδάκτορας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Χαρτογραφίας ΕΜΠ Η. Πολυτεχνείου 9 15780 Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Καραΐσκος Περικλής Υποψήφιος Διδάκτορας ΣΑΤΜ/ΕΜΠ Msc Γεωπληροφορικής Επιστημονικά - Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), επιτυγχάνουν με τη βοήθεια υπολογιστών την ανάπτυξη και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Υπεύθυνη μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Υπεύθυνη μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπεύθυνη μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Κατεύθυνση ΙΙ: Αστικός ιστός, καθημερινή ζωή, δημόσιος χώρος

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Κατεύθυνση ΙΙ: Αστικός ιστός, καθημερινή ζωή, δημόσιος χώρος Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ιαν. 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Σύμβαση: Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Να γνωρίζει τα εργαλεία που του παρέχονται από το σύστημα ArcGIS για να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης και γενικότερα γης που καταλαμβάνεται από οικονομικές δραστηριότητες στην άμεση ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη και οι λειτουργίες της.

Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η έννοια του οικισµού. Τον αστικό χώρο χαρακτηρίζουν τα εξής δύο κύρια στοιχεία: 1. Το «κέλυφος», το οποίο αποτελείται από οικοδομικούς όγκους και τεχνικό εξοπλισμό συσσωρευμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες

Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες «Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού» Διδάσκων: Ι. Σαγιάς, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ν. Σκιαδά & Γιώργος Ν. Φώτης

Μαρία Ν. Σκιαδά & Γιώργος Ν. Φώτης «Υπολογιστική προσομοίωση της μελλοντικής αστικής επέκτασης με χρήση Κυψελοειδών Αυτομάτων και GIS: Εφαρμογή του υποδείγματος SLEUΤH στην ανατολική Αττική» Μαρία Ν. Σκιαδά & Γιώργος Ν. Φώτης Τομέας Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Π. Τζώρτζη Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Τμήμα Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ Το Τμήμα Χαρτογραφίας ανήκει διοικητικά στη Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Έχει ως κύριο αντικείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟ: 6 ΚΑΙ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΩΝ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ 5o Εξάμηνο, 2009 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακού Οικισμού», σύμφωνα με το σημερινό

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ να γνωρίσει με λεπτομέρεια την διαδικασία δημιουργίας ενός

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 2013-2014 Περιεχόμενα 1. Σκοπός 2. Ποιοι απόφοιτοι γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού Τίτλος μαθήματος Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού Κωδικός μαθήματος:... 21ΕΣ701 Ακαδημαϊκό έτος:... 2013 2014 Εξάμηνο διδασκαλίας:... (χειμερινό) Τύπος μαθήματος:... Εργαστήριο επιλογής Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 8 ο Μάθημα Αστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Χαροκόπειο Πανεπ./ Τμ. Γεωγραφίας Η επιστήμη των Γεωγραφικών πληροφοριών ή γεωπληροφορική είναι μια νέα σχετικά επιστήμη η

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 4.7.2: Κτίρια κατοικιών με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα 24 η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα Ζαχαριάδου Παναγιώτα, Φοιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε μη αγροτική χρήση ως αποτέλεσμα των πιέσεων που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των Ο.Τ.Α. της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων

για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των Ο.Τ.Α. της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων Ανάπτυξη λογισμικού Σ.Γ.Π. για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των Ο.Τ.Α. της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων Ερευνητικό Πρόγραμμα Εθνικό ΜετσόβιοΠολυτεχνείο Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικές διαδικασίες-χωρικά Δεδομένα

Χωρικές διαδικασίες-χωρικά Δεδομένα Το Ζήτημα του Χώρου στο Σχεδιασμό. Χωρικές Διαδικασίες. Χωρικά Δεδομένα «Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές ιαστάσεις της Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού» ιδάσκων: Ι. Σαγιάς, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Γεωγραφία Μοντέλα αστικής οικολογίας. Σαγιάς Ι., Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π.,

Αστική Γεωγραφία Μοντέλα αστικής οικολογίας. Σαγιάς Ι., Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π., Αστική Γεωγραφία Μοντέλα αστικής οικολογίας Σαγιάς Ι., Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π., isayas@mail.ntua.gr Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 11 o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ναύπλιο, 8-10 Δεκεμβρίου 2010 Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση Ν.Δαλάκης, Δ.Κουρκουρίδης, Π.Λαφαζάνη, Μ.Μυρίδης, Ν. Νικητόπουλος, Ι.Τσαμπούρης, Β.Φιλιππακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα