ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΤΗΛ: FAX: ΚΙΝΗΤΟ: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ: ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ./ΚΙΝΗΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (στην περίπτωση που είναι διαφορετικά των ανωτέρω) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ: ΥΠΕΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ: THΛ./KINHTO: ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ EURO/TEM TEM ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΤΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 30% ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ Κατάθεση μετρητών με την υπογραφή του παρόντος Ι. Συμφωνητικού Κατάθεση μετρητών ή επιταγή με καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης την 20η Aπριλίου 2015 Τα τιμολόγια θα παραδίδονται από την διοργανώτρια κατά την ημέρα παραλαβής του περιπτέρου ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ: Χ.ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/σμού: 702/ ΙΒΑΝ : GR Δικαιούχος: Χ.ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Για την συμμετοχή με περίπτερο στην έκθεση απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή της παραπάνω δήλωσης συμμετοχής και του ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων που είναι δεσμευτικές και κατέχουν θέση ιδιωτικού συμφωνητικού.

2 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την., μεταξύ: αφ ενός της εκδοτικής εταιρίας με την επωνυμία «Χ.Πιτσίκαλης & Σια Ε.Ε» και διακριτικό τίτλο «Future Publishing & Consulting που εδρεύει στη Νίκαια, οδός Παναγή Τσαλδάρη 4, με ΑΦΜ , της Δ.Ο.Υ Νικαίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Χρυσοβαλάντη Πιτσικάλη, εφεξής ο «Διοργανωτής» και αφ εταίρου της εταιρίας με την επωνυμία «...» και διακριτικό τίτλο «..» που εδρεύει στ, οδός., με ΑΦΜ.., της Δ.Ο.Υ.., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον, εφεξής ο «Εκθετής», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: Γενικά: Όλοι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συμμετοχής το οποίο καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Διοργανώτριας εταιρείας και των εκθετών. Η συμμετοχή στην έκθεση γίνεται μετηνυπογραφήτουκάθεεκθέτηστο παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμμετοχής. Η υπογραφή του παρόντος αποτελεί απόδειξη ότι ο Εκθέτης έλαβε πλήρη γνώση του κανονισμού συμμετοχής, των όρων και προϋποθέσεων, και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Έλαβε επίσης γνώση του παραχωρημένου χώρου, τον βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζεται και συνεπώς η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση υπαναχώρησης του Εκθέτη για οποιονδήποτε λόγο. Ο Εκθέτης θεωρεί το συμφωνημένο αντάλλαγμα του παραχωρούμενο χώρου ως δίκαιο, εύλογο και ανάλογο, παραιτούμενος σε κάθε περίπτωση του δικαιώματός του μείωσης, ακόμη και στην περίπτωση μεταβολής των συνθηκών μέχρι την διοργάνωση της εκθέσεως. ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Το 2ο Youtruck Fiesta 2015 διοργανώνεται από την εταιρία «Χ. Πιτσικάλης & ΣΙΑ Ε.Ε» µε διακριτικό τίτλο «Future Publishing & Consulting» και νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Χρυσοβαλάντη Πιτσικάλη. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το 2ο Youtruck Fiesta 2015 θα διεξαχθεί στο Αuto Festival στις Αφίδνες, στις 30 και 31 Μαΐου 2015, από ώρα π.μ. έως μ.μ. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της λειτουργίας της έκθεσης χωρίς την υποχρέωση της αποζημίωσης ή της επιστροφής καταβληθέντων προκαταβολών στους εκθέτες όταν αυτό επιβάλλεται: α) Από λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές κ.α.) β) Από µη συμπλήρωση των προγραμματισμένων χώρων της έκθεσης. γ) Για κάθε αιτία που θα εξυπηρετούσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της έκθεσης, γιατί είναι ο αποκλειστικός σκοπός της διοργάνωσης, ενημερώνοντας εγκαίρως τους εκθέτες για τις επερχόμενες αλλαγές. ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 3.1 Η συμμετοχή στην έκθεση θεωρείται κατοχυρωμένη για τον Εκθέτη μόνο μετά την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής, του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του στις καθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με το παρόν έγγραφο. 3.2 Οι Διοργανωτές μπορούν να μεταφέρουν το περίπτερο του Εκθέτη σε άλλο χώρο των ιδίων διαστάσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία της Έκθεσης και την ορθότερη κατηγοριοποίηση των εκθεμάτων, καθώς και να αλλάξουν το σχεδιάγραμμα και τη δομή της έκθεσης.

3 3.3 Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν: α) εκθέματα τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα ή να προκαλέσουν φθορές η γενικώς είναι ακατάλληλα για το χώρο. β) εκθέματα τα οποία δεν παράγονται ή αντιπροσωπεύονται από τον Εκθέτη γ) την διανομή διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού τρίτων. 3.4 Τα περίπτερα ενοικιάζονται αποκλειστικά στον Εκθέτη η τους αντιπροσώπους του, ύστερα από συνεννόηση με τους Διοργανωτές. Υπενοικίαση, φιλοξενία ή οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτηση τρίτου απαγορεύεται. 3.5 Με τη συμμετοχή του στην Έκθεση ο Εκθέτης παραχωρεί στους Διοργανωτές το διαρκές δικαίωμα της χρησιμοποίησης, επίδειξης και καταχώρησης του ονόματός του σε προωθητικό υλικό για την επίτευξη της επιτυχίας της έκθεσης. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 4.1 Ο Εκθέτης διαλέγει τη θέση του περιπτέρου, με ελεύθερη επιλογή του, από τα σχέδια του εκθεσιακού χώρου και υπογράφει το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Μετά την υπογραφή του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ο Εκθέτης δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πάρει μέρος στην έκθεση χάνει την προκαταβολή του και οποιαδήποτε καταβεβλημένη δόση, δηλ. το ποσό που μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει καταβάλει σαν αποζημίωση υπέρ της Διοργανώτριας εταιρείας για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. Οι Διοργανωτές στην περίπτωση αυτή θεωρούν το χώρο του περιπτέρου ελεύθερο και τον διαθέτουν όπως αυτοί νομίζουν. Στην περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και δύο μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης, το συνολικό ποσό συμμετοχής εκπίπτει υπέρ της διοργανώτριας εταιρείας. 4.2 Η παραλαβή του περιπτέρου θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα καθαρίσει η διοργανώτρια και τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη της έκθεσης, ήτοι την Παρασκευή 29 Mαΐου 2015 και ώρα π.μ. Η παράδοση του περιπτέρου θα γίνεται εφόσον ο Εκθέτης έχει τακτοποιήσει το κόστος συμμετοχής του με βάση την αίτηση συμμετοχής. Η διακόσμηση και η τοποθέτηση των εκθεμάτων του περιπτέρου θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τους εκθέτες σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της έκθεσης Ο εκθέτης πρέπει να προσέρχεται στο περίπτερό του 30 λεπτά πριν την έναρξη της έκθεσης και να αποχωρεί 30 λεπτά μετά την λήξη της, για την σωστή εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την ομαλή λειτουργία της έκθεσης. 4.4 Στο κόστος ενοικίου για τον Εκθέτη περιλαμβάνονται δαπάνες που θα καταβληθούν από τους Διοργανωτές για την λειτουργία της έκθεσης. Τυχόν δαπάνες του εκθέτου για την τροποποίηση του περιπτέρου του, βαρύνουν τον ίδιο και δεν συνεπάγονται επ ουδενί λόγω μείωση της τιμής συμμετοχής. Η πληρωμή για τη μεταφορά των εκθεμάτων προς και από το περίπτερο, η παραλαβή τους, η εγκατάσταση και η διακόσμηση τους, επιβαρύνει αποκλειστικά τον Εκθέτη. 4.5 Ο Εκθέτης υποχρεούνται να κάνει χρήση του περιπτέρου που δεν θα φθείρει, ή μεταβάλει την κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Το περίπτερο είναι ιδιοκτησία του Διοργανωτή ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με την εκτίμηση του αρμοδίου τεχνικού συμβούλου του, για οποιαδήποτε ζημία αυτών προερχόμενη από την έκθεση των προϊόντων του Εκθέτη ή γενικότερα τα εκθέματα του ή των εκπρόσωπων του. 4.6 Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βιδών, καρφιών και άλλων ομοειδών αντικειμένων στα προϊόντα, και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Εκθεσιακού χώρου, καθώς και στα περίπτερα χωρίς την έγγραφη έγκριση του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που προκληθεί φθορά ή διαστρέβλωση ο Εκθέτης επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς. 4.7 Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση κατασκευών εντός του εκθεσιακού χώρου χωρίς την έγγραφη έγκριση του Διοργανωτή γενικότερα, αλλά και με τρόπο που να δημιουργούν πρόβλημα σε άλλους εκθέτες. 4.8 Ο Εκθέτης μπορεί να διαθέσει στον χώρο του Διοργανωτή ειδικής κατασκευής περίπτερο ή π.χ. ψυγείο, έχει όμως την υποχρέωση να δώσει στους Διοργανωτές, τα σχέδια της κατασκευής, τις οδηγίες χρήσεως, καθώς και τυχόν πιστοποιήσεις για την ασφάλεια της κατασκευής ή του ψυγείου, εφόσον το ζητήσουν οι Διοργανωτές. 4.9 Ο Εκθέτης πρέπει να τοποθετεί τα προϊόντα ή άλλα εκθέματα αυστηρά στο χώρο που του έχει διατεθεί. Απαγορεύεται η έκθεση ογκωδών αντικειμένων στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου για οποιονδήποτε λόγο. Τα εκθέματα Θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην ενοχλούν τα γειτονικά περίπτερα και να αποφεύγεται η δημιουργία τυχόν εμποδίων στους διαδρόμους.

4 4.10 Η χρήση συστημάτων ήχου, παρουσιάσεων κλπ θα γίνεται σε χαμηλή ένταση ώστε να μην ενοχλούνται οι άλλοι εκθέτες. Σε αντίθετη περίπτωση οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα απαίτησης της διακοπής των παρουσιάσεων που προκαλούν θορύβους Ο Εκθέτης υποχρεούται να ενημερώσει τον Διοργανωτή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τυχόν εκτεθειμένα οχήματα - μηχανήματα προϊόντα, ώστε να προληφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για επιδείξεις από τους χειριστές των μηχανημάτων προϊόντων ή των επισκεπτών της έκθεσης. Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν τη λειτουργία μηχανημάτων προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος η ενοχλεί άλλους εκθέτες Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα ΑΚΟΜΑ και ΑΠΟΒΟΛΗΣ από την Έκθεση, Εκθέτη που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των Διοργανωτών, και με την εν γένει συμπεριφορά του δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους εκθέτες και προβολή των αντίστοιχων προϊόντων τους, καθώς και στην ομαλή λειτουργία της έκθεσης Σε περίπτωση, επιθυμίας μετακίνησης αντικατάστασης αναπλήρωσης από τον Εκθέτη για οποιοδήποτε λόγο, εκθεμάτων από το χώρο των περιπτέρων θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως ο Διοργανωτής. Απαγορεύεται η μετακίνηση εκθεμάτων από το χώρο της έκθεσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Διοργανωτή Η διανομή προωθητικού υλικού καθώς και η ανάρτηση οποιασδήποτε διαφημιστικής κατασκευής γίνεται μόνο στο χώρο που έχει διατεθεί στον Εκθέτη. Διαφημίσεις, διαφημιστικές πινακίδες και υλικό εκτός περιπτέρου δεν επιτρέπονται. Απαγορεύεται η διανομή διαφημιστικού υλικού εκθετών στους διαδρόμους, στους γύρω χώρους της έκθεσης και στην είσοδο αυτής, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοργανωτή Οι χώροι των διαδρόμων, των διόδων, των εξωστών, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ελεύθερος χώρος παραμένουν αυστηρά στον έλεγχο των Διοργανωτών Με τη λήξη της μίσθωσης του περιπτέρου, οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τα εκθέματα και τα υλικά διακόσμησης από το χώρο το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την λήξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση που δεν μεταφερθούν εγκαίρως, οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα να τα μεταφέρουν και να τα αποθηκεύσουν με δαπάνες των εκθετών. Σε καμία περίπτωση ο Εκθέτης δεν μπορεί να αξιώσει οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση για εκθέματα ή υλικά που είχε στο περίπτερο του και δεν μερίμνησε για την μεταφορά τους Δεν επιτρέπεται η μεταφορά, φύλαξη και χρήση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών μέσα στο χώρο της έκθεσης Ο Εκθέτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το χώρο του για σκοπούς αντίθετους με τους κρατούντες νόμους ή να προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν εύλογες διαμαρτυρίες άλλων εκθετών ή επισκεπτών της έκθεσης Απαγορεύεται στον Εκθέτη κάθε είδους Λιανική Πώληση στο χώρο της Έκθεσης και ιδιαίτερα των προϊόντων εκθεμάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση & έγκριση του Διοργανωτή Ο Εκθέτης γνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι διπλανά ή μπροστινά του περίπτερα μπορεί να μισθωθούν από ανταγωνιστές του, γεγονός για το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη η διοργανώτρια εταιρεία Η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση του γεγονότος της έκθεσης ή των περιπτέρων ή των μεμονωμένων εκθεμάτων από τον τύπο και τους εκθέτες δεν επιτρέπεται παρά μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει έγκριση από κανονισμού. Για διαφήμιση και δημοσίευση στον τύπο, η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιμεληθεί για και καλλιτέχνες συνεργαζόμενοι με την Διοργανώτρια εταιρεία έχουν άδεια για αυτό Απαγορεύεται η μαζική διάθεση ποτών και τροφίμων από τους Εκθέτες 4.23 Η Διοργανώτρια εταιρεία κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου, των διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων, όπως και των περιπτέρων (εξαιρούνται ράφια, γραφεία, ειδικές κατασκευές, κλπ).

5 ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5.1 Ο Διοργανωτής της έκθεσης μπορεί να αναθέτει γενικές υπηρεσίες ασφαλείας του εκθεσιακού χώρου καθώς και των κοινόχρηστων χώρων σε εγκεκριμένη εταιρία ιδιωτικής ασφάλειας (security). 5.2 Οι Εκθέτες θα πρέπει να καλυφθούν με δικά τους ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι οποιουδήποτε κινδύνου, όπως για τυχόν φθορές, απώλειες η καταστροφές από πυρκαγιά η φυσικά φαινόμενα, από εκρήξεις, τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες αιτίες και γενικά κάθε ζημία σε βάρος προσώπων, εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εμπορευμάτων δεν μπορεί να καταλογισθεί σε βάρος των οργανωτών. 5.3 Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη αποζημίωσης του Εκθέτη ή οποιουδήποτε τρίτου για περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης που μπορεί να προκληθεί σε πρόσωπα, εκθέματα ή εμπορεύματα από οποιαδήποτε φυσική ή τεχνική αιτία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην έκθεση. 5.4 Ο Διοργανωτής σε καμία περίπτωση δεν είναι θεματοφύλακας των εισαχθέντων στους χώρους που έχουν νοικιαστεί και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για κλοπές, απώλειες ή ζημιές που μπορούν να προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία. 5.5 Αν ο Εκθέτης το κρίνει απαραίτητο έχει τη δυνατότητα να μεριμνήσει με δικό του κόστος για την ασφάλιση των προϊόντων του που εκτίθενται στην Έκθεση ή ακόμη και διαθέσει πρόσθετο άτομο/άτομα για την φύλαξη των προϊόντων του/των περιπτέρων του. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 6.1 Σε περίπτωση που η έκθεση, διακόψει την λειτουργία της προσωρινώς ή ολικώς για λόγους ανωτέρας βίας (θεομηνία, σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μη διάθεση εκθεσιακού χώρου) ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε ενέργεια η παράλειψη της οργανώτριας, συμφωνείται ότι οι εκθέτες ουδεμία αξίωση ή απαίτηση έχουν όσον αφορά οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή καταβληθέντος ποσού. 6.2 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εάν ο Εκθέτης ενημερώσει τον Διοργανωτή μέχρι και δυο μήνες πριν την έναρξη της εκθέσεως, για την αδυναμία συμμετοχής του, παρακρατείται μόνο η προκαταβολή που καταβλήθηκε χωρίς καμία άλλη οικονομική του υποχρέωση. Σε αντίθετη περίπτωση εάν ο Εκθέτης δεν ειδοποιήσει έγκαιρα τον Διοργανωτή, υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό για την μίσθωση του χώρου που έχει επιλέξει και είχε δεσμεύσει. 6.3 Σε περίπτωση ΑΠΟΒΟΛΗΣ Εκθέτη όπως αναφέρεται στο 4.10 του παρόντος κανονισμού ο Διοργανωτής παρακρατούν το σύνολο του ποσού που έχει καταβάλει ο Εκθέτης και δεν υποχρεούνται σε καμία αποζημίωση ή άλλη αξίωση του Εκθέτη. ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 7.1 Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ο Εκθέτης υποχρεούται να προκαταβάλλει ποσοστό 30%, με τον τρόπο που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με κατάθεση μετρητών ή με επιταγή, με καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης την 30η Απριλίου Στην περίπτωση που ο Εκθέτης καθυστερεί να εξοφλήσει οποιαδήποτε οφειλή και μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, ο Διοργανωτής έχοει το δικαίωμα να κοινοποιήσει στον Εκθέτη όχληση υπερημερίας θέτοντας παράλληλα προθεσμία τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την εξόφληση της χρέωσης. Εάν η τασσόμενη με την επιστολή προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα αμέσως και να ενεργοποιήσει την διαδικασία αποβολής του Εκθέτη. Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο οικονομικός διακανονισμός εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τον εν λόγω εκθεσιακό χώρο σε άλλον ενδιαφερόμενο εκθέτη. Τότε, η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ της διοργανώτριας εταιρίας και ο εκθέτης παραιτείται από κάθε απαίτηση της, καθώς επίσης και από κάθε άλλη απαίτηση από τη Διοργανώτρια εταιρία. 7.3 Στην τιμή ενοικίασης του χώρου και διάθεσης ενός ή περισσοτέρων περιπτέρων δεν συμπεριλαμβάνονται λοιπές υπηρεσίες όπως ενοικίαση επιπλέον χώρου, τυχόν επιπρόσθετος εξοπλισμός του Διοργανωτή που θα χρησιμοποιήσει ο Εκθέτης κ.λ.π. οι οποίες θα χρεώνονται στον Εκθέτη βάσει τιμοκαταλόγου παρεχομένων υπηρεσιών του Διοργανωτή ή ειδικής συμφωνίας με Εκθέτη.

6 ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα εισόδου. Ο αριθμός των δωρεάν καρτών εισόδου που παραδίδεται στους εκθέτες βασίζεται στις επιβεβαιωμένες ανάγκες του περιπτέρου. Οι κάρτες παραδίδονται στους εκθέτες μια ημέρα πριν την έναρξη της έκθεσης με απαραίτητη προϋπόθεση την εξόφληση του περιπτερού. Σε κάθε κάρτα αναγράφεται από τον εκθέτη η Επωνυμία και το Ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας και είναι αυστηρά προσωπική. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 8.1 Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό, που συμφωνείται αορίστου χρόνου, τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της. 8.2 Λαμβάνοντας υπόψη την αόριστη διάρκεια του παρόντος, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε τροποποίηση των όρων για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, μεταβολή της κείμενης νομοθεσίας στην χώρα φιλοξενίας μας. Σε αυτή την περίπτωση οι Διοργανωτές θα ενημερώσουν τον Εκθέτη με έγγραφη γνωστοποίηση, στην οποία θα αναφέρεται ο σπουδαίος λόγος και οι αλλαγές που επιφέρει, και θα παρέχεται στον Εκθέτη χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή ή μη των νέων όρων. Στην περίπτωση που ο Εκθέτης δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τους νέους όρους, καταγγέλλει την παρούσα με έγγραφο κοινοποιημένο στους Διοργανωτές εντός της άνω προθεσμίας. 8.3 Οι Εκθέτες και το προσωπικό, που θα απασχολήσουν άμεσα ή έμμεσα, είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τον κανονισμό και τους όρους συμμετοχής του παρόντος. 8.4 Ρητώς συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που πιθανό θα προκύψει μεταξύ Εκθέτη και των Διοργανωτών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 8.5 Ο Εκθέτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού. τους οποίους υποχρεούται να τηρεί και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Οιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος γίνεται μόνον εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμα του όρκου Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν, έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων από ένα (1), το δε τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟY. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Διοργανωτή Για τον Εκθέτη tel: fax: e mail: Internet: youcar.gr app: youtruckactive

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα