ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΤΗΛ: FAX: ΚΙΝΗΤΟ: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ: ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ./ΚΙΝΗΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (στην περίπτωση που είναι διαφορετικά των ανωτέρω) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ: ΥΠΕΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ: THΛ./KINHTO: ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ EURO/TEM TEM ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΤΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 30% ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ Κατάθεση μετρητών με την υπογραφή του παρόντος Ι. Συμφωνητικού Κατάθεση μετρητών ή επιταγή με καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης την 20η Aπριλίου 2015 Τα τιμολόγια θα παραδίδονται από την διοργανώτρια κατά την ημέρα παραλαβής του περιπτέρου ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ: Χ.ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/σμού: 702/ ΙΒΑΝ : GR Δικαιούχος: Χ.ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Για την συμμετοχή με περίπτερο στην έκθεση απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή της παραπάνω δήλωσης συμμετοχής και του ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων που είναι δεσμευτικές και κατέχουν θέση ιδιωτικού συμφωνητικού.

2 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την., μεταξύ: αφ ενός της εκδοτικής εταιρίας με την επωνυμία «Χ.Πιτσίκαλης & Σια Ε.Ε» και διακριτικό τίτλο «Future Publishing & Consulting που εδρεύει στη Νίκαια, οδός Παναγή Τσαλδάρη 4, με ΑΦΜ , της Δ.Ο.Υ Νικαίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Χρυσοβαλάντη Πιτσικάλη, εφεξής ο «Διοργανωτής» και αφ εταίρου της εταιρίας με την επωνυμία «...» και διακριτικό τίτλο «..» που εδρεύει στ, οδός., με ΑΦΜ.., της Δ.Ο.Υ.., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον, εφεξής ο «Εκθετής», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: Γενικά: Όλοι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συμμετοχής το οποίο καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Διοργανώτριας εταιρείας και των εκθετών. Η συμμετοχή στην έκθεση γίνεται μετηνυπογραφήτουκάθεεκθέτηστο παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμμετοχής. Η υπογραφή του παρόντος αποτελεί απόδειξη ότι ο Εκθέτης έλαβε πλήρη γνώση του κανονισμού συμμετοχής, των όρων και προϋποθέσεων, και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Έλαβε επίσης γνώση του παραχωρημένου χώρου, τον βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζεται και συνεπώς η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση υπαναχώρησης του Εκθέτη για οποιονδήποτε λόγο. Ο Εκθέτης θεωρεί το συμφωνημένο αντάλλαγμα του παραχωρούμενο χώρου ως δίκαιο, εύλογο και ανάλογο, παραιτούμενος σε κάθε περίπτωση του δικαιώματός του μείωσης, ακόμη και στην περίπτωση μεταβολής των συνθηκών μέχρι την διοργάνωση της εκθέσεως. ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Το 2ο Youtruck Fiesta 2015 διοργανώνεται από την εταιρία «Χ. Πιτσικάλης & ΣΙΑ Ε.Ε» µε διακριτικό τίτλο «Future Publishing & Consulting» και νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Χρυσοβαλάντη Πιτσικάλη. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το 2ο Youtruck Fiesta 2015 θα διεξαχθεί στο Αuto Festival στις Αφίδνες, στις 30 και 31 Μαΐου 2015, από ώρα π.μ. έως μ.μ. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της λειτουργίας της έκθεσης χωρίς την υποχρέωση της αποζημίωσης ή της επιστροφής καταβληθέντων προκαταβολών στους εκθέτες όταν αυτό επιβάλλεται: α) Από λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές κ.α.) β) Από µη συμπλήρωση των προγραμματισμένων χώρων της έκθεσης. γ) Για κάθε αιτία που θα εξυπηρετούσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της έκθεσης, γιατί είναι ο αποκλειστικός σκοπός της διοργάνωσης, ενημερώνοντας εγκαίρως τους εκθέτες για τις επερχόμενες αλλαγές. ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 3.1 Η συμμετοχή στην έκθεση θεωρείται κατοχυρωμένη για τον Εκθέτη μόνο μετά την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής, του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του στις καθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με το παρόν έγγραφο. 3.2 Οι Διοργανωτές μπορούν να μεταφέρουν το περίπτερο του Εκθέτη σε άλλο χώρο των ιδίων διαστάσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία της Έκθεσης και την ορθότερη κατηγοριοποίηση των εκθεμάτων, καθώς και να αλλάξουν το σχεδιάγραμμα και τη δομή της έκθεσης.

3 3.3 Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν: α) εκθέματα τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα ή να προκαλέσουν φθορές η γενικώς είναι ακατάλληλα για το χώρο. β) εκθέματα τα οποία δεν παράγονται ή αντιπροσωπεύονται από τον Εκθέτη γ) την διανομή διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού τρίτων. 3.4 Τα περίπτερα ενοικιάζονται αποκλειστικά στον Εκθέτη η τους αντιπροσώπους του, ύστερα από συνεννόηση με τους Διοργανωτές. Υπενοικίαση, φιλοξενία ή οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτηση τρίτου απαγορεύεται. 3.5 Με τη συμμετοχή του στην Έκθεση ο Εκθέτης παραχωρεί στους Διοργανωτές το διαρκές δικαίωμα της χρησιμοποίησης, επίδειξης και καταχώρησης του ονόματός του σε προωθητικό υλικό για την επίτευξη της επιτυχίας της έκθεσης. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 4.1 Ο Εκθέτης διαλέγει τη θέση του περιπτέρου, με ελεύθερη επιλογή του, από τα σχέδια του εκθεσιακού χώρου και υπογράφει το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Μετά την υπογραφή του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ο Εκθέτης δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πάρει μέρος στην έκθεση χάνει την προκαταβολή του και οποιαδήποτε καταβεβλημένη δόση, δηλ. το ποσό που μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει καταβάλει σαν αποζημίωση υπέρ της Διοργανώτριας εταιρείας για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. Οι Διοργανωτές στην περίπτωση αυτή θεωρούν το χώρο του περιπτέρου ελεύθερο και τον διαθέτουν όπως αυτοί νομίζουν. Στην περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και δύο μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης, το συνολικό ποσό συμμετοχής εκπίπτει υπέρ της διοργανώτριας εταιρείας. 4.2 Η παραλαβή του περιπτέρου θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα καθαρίσει η διοργανώτρια και τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη της έκθεσης, ήτοι την Παρασκευή 29 Mαΐου 2015 και ώρα π.μ. Η παράδοση του περιπτέρου θα γίνεται εφόσον ο Εκθέτης έχει τακτοποιήσει το κόστος συμμετοχής του με βάση την αίτηση συμμετοχής. Η διακόσμηση και η τοποθέτηση των εκθεμάτων του περιπτέρου θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τους εκθέτες σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της έκθεσης Ο εκθέτης πρέπει να προσέρχεται στο περίπτερό του 30 λεπτά πριν την έναρξη της έκθεσης και να αποχωρεί 30 λεπτά μετά την λήξη της, για την σωστή εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την ομαλή λειτουργία της έκθεσης. 4.4 Στο κόστος ενοικίου για τον Εκθέτη περιλαμβάνονται δαπάνες που θα καταβληθούν από τους Διοργανωτές για την λειτουργία της έκθεσης. Τυχόν δαπάνες του εκθέτου για την τροποποίηση του περιπτέρου του, βαρύνουν τον ίδιο και δεν συνεπάγονται επ ουδενί λόγω μείωση της τιμής συμμετοχής. Η πληρωμή για τη μεταφορά των εκθεμάτων προς και από το περίπτερο, η παραλαβή τους, η εγκατάσταση και η διακόσμηση τους, επιβαρύνει αποκλειστικά τον Εκθέτη. 4.5 Ο Εκθέτης υποχρεούνται να κάνει χρήση του περιπτέρου που δεν θα φθείρει, ή μεταβάλει την κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Το περίπτερο είναι ιδιοκτησία του Διοργανωτή ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με την εκτίμηση του αρμοδίου τεχνικού συμβούλου του, για οποιαδήποτε ζημία αυτών προερχόμενη από την έκθεση των προϊόντων του Εκθέτη ή γενικότερα τα εκθέματα του ή των εκπρόσωπων του. 4.6 Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βιδών, καρφιών και άλλων ομοειδών αντικειμένων στα προϊόντα, και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Εκθεσιακού χώρου, καθώς και στα περίπτερα χωρίς την έγγραφη έγκριση του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που προκληθεί φθορά ή διαστρέβλωση ο Εκθέτης επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς. 4.7 Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση κατασκευών εντός του εκθεσιακού χώρου χωρίς την έγγραφη έγκριση του Διοργανωτή γενικότερα, αλλά και με τρόπο που να δημιουργούν πρόβλημα σε άλλους εκθέτες. 4.8 Ο Εκθέτης μπορεί να διαθέσει στον χώρο του Διοργανωτή ειδικής κατασκευής περίπτερο ή π.χ. ψυγείο, έχει όμως την υποχρέωση να δώσει στους Διοργανωτές, τα σχέδια της κατασκευής, τις οδηγίες χρήσεως, καθώς και τυχόν πιστοποιήσεις για την ασφάλεια της κατασκευής ή του ψυγείου, εφόσον το ζητήσουν οι Διοργανωτές. 4.9 Ο Εκθέτης πρέπει να τοποθετεί τα προϊόντα ή άλλα εκθέματα αυστηρά στο χώρο που του έχει διατεθεί. Απαγορεύεται η έκθεση ογκωδών αντικειμένων στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου για οποιονδήποτε λόγο. Τα εκθέματα Θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην ενοχλούν τα γειτονικά περίπτερα και να αποφεύγεται η δημιουργία τυχόν εμποδίων στους διαδρόμους.

4 4.10 Η χρήση συστημάτων ήχου, παρουσιάσεων κλπ θα γίνεται σε χαμηλή ένταση ώστε να μην ενοχλούνται οι άλλοι εκθέτες. Σε αντίθετη περίπτωση οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα απαίτησης της διακοπής των παρουσιάσεων που προκαλούν θορύβους Ο Εκθέτης υποχρεούται να ενημερώσει τον Διοργανωτή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τυχόν εκτεθειμένα οχήματα - μηχανήματα προϊόντα, ώστε να προληφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για επιδείξεις από τους χειριστές των μηχανημάτων προϊόντων ή των επισκεπτών της έκθεσης. Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν τη λειτουργία μηχανημάτων προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος η ενοχλεί άλλους εκθέτες Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα ΑΚΟΜΑ και ΑΠΟΒΟΛΗΣ από την Έκθεση, Εκθέτη που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των Διοργανωτών, και με την εν γένει συμπεριφορά του δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους εκθέτες και προβολή των αντίστοιχων προϊόντων τους, καθώς και στην ομαλή λειτουργία της έκθεσης Σε περίπτωση, επιθυμίας μετακίνησης αντικατάστασης αναπλήρωσης από τον Εκθέτη για οποιοδήποτε λόγο, εκθεμάτων από το χώρο των περιπτέρων θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως ο Διοργανωτής. Απαγορεύεται η μετακίνηση εκθεμάτων από το χώρο της έκθεσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Διοργανωτή Η διανομή προωθητικού υλικού καθώς και η ανάρτηση οποιασδήποτε διαφημιστικής κατασκευής γίνεται μόνο στο χώρο που έχει διατεθεί στον Εκθέτη. Διαφημίσεις, διαφημιστικές πινακίδες και υλικό εκτός περιπτέρου δεν επιτρέπονται. Απαγορεύεται η διανομή διαφημιστικού υλικού εκθετών στους διαδρόμους, στους γύρω χώρους της έκθεσης και στην είσοδο αυτής, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοργανωτή Οι χώροι των διαδρόμων, των διόδων, των εξωστών, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ελεύθερος χώρος παραμένουν αυστηρά στον έλεγχο των Διοργανωτών Με τη λήξη της μίσθωσης του περιπτέρου, οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τα εκθέματα και τα υλικά διακόσμησης από το χώρο το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την λήξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση που δεν μεταφερθούν εγκαίρως, οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα να τα μεταφέρουν και να τα αποθηκεύσουν με δαπάνες των εκθετών. Σε καμία περίπτωση ο Εκθέτης δεν μπορεί να αξιώσει οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση για εκθέματα ή υλικά που είχε στο περίπτερο του και δεν μερίμνησε για την μεταφορά τους Δεν επιτρέπεται η μεταφορά, φύλαξη και χρήση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών μέσα στο χώρο της έκθεσης Ο Εκθέτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το χώρο του για σκοπούς αντίθετους με τους κρατούντες νόμους ή να προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν εύλογες διαμαρτυρίες άλλων εκθετών ή επισκεπτών της έκθεσης Απαγορεύεται στον Εκθέτη κάθε είδους Λιανική Πώληση στο χώρο της Έκθεσης και ιδιαίτερα των προϊόντων εκθεμάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση & έγκριση του Διοργανωτή Ο Εκθέτης γνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι διπλανά ή μπροστινά του περίπτερα μπορεί να μισθωθούν από ανταγωνιστές του, γεγονός για το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη η διοργανώτρια εταιρεία Η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση του γεγονότος της έκθεσης ή των περιπτέρων ή των μεμονωμένων εκθεμάτων από τον τύπο και τους εκθέτες δεν επιτρέπεται παρά μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει έγκριση από κανονισμού. Για διαφήμιση και δημοσίευση στον τύπο, η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιμεληθεί για και καλλιτέχνες συνεργαζόμενοι με την Διοργανώτρια εταιρεία έχουν άδεια για αυτό Απαγορεύεται η μαζική διάθεση ποτών και τροφίμων από τους Εκθέτες 4.23 Η Διοργανώτρια εταιρεία κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου, των διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων, όπως και των περιπτέρων (εξαιρούνται ράφια, γραφεία, ειδικές κατασκευές, κλπ).

5 ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5.1 Ο Διοργανωτής της έκθεσης μπορεί να αναθέτει γενικές υπηρεσίες ασφαλείας του εκθεσιακού χώρου καθώς και των κοινόχρηστων χώρων σε εγκεκριμένη εταιρία ιδιωτικής ασφάλειας (security). 5.2 Οι Εκθέτες θα πρέπει να καλυφθούν με δικά τους ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι οποιουδήποτε κινδύνου, όπως για τυχόν φθορές, απώλειες η καταστροφές από πυρκαγιά η φυσικά φαινόμενα, από εκρήξεις, τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες αιτίες και γενικά κάθε ζημία σε βάρος προσώπων, εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εμπορευμάτων δεν μπορεί να καταλογισθεί σε βάρος των οργανωτών. 5.3 Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη αποζημίωσης του Εκθέτη ή οποιουδήποτε τρίτου για περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης που μπορεί να προκληθεί σε πρόσωπα, εκθέματα ή εμπορεύματα από οποιαδήποτε φυσική ή τεχνική αιτία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην έκθεση. 5.4 Ο Διοργανωτής σε καμία περίπτωση δεν είναι θεματοφύλακας των εισαχθέντων στους χώρους που έχουν νοικιαστεί και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για κλοπές, απώλειες ή ζημιές που μπορούν να προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία. 5.5 Αν ο Εκθέτης το κρίνει απαραίτητο έχει τη δυνατότητα να μεριμνήσει με δικό του κόστος για την ασφάλιση των προϊόντων του που εκτίθενται στην Έκθεση ή ακόμη και διαθέσει πρόσθετο άτομο/άτομα για την φύλαξη των προϊόντων του/των περιπτέρων του. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 6.1 Σε περίπτωση που η έκθεση, διακόψει την λειτουργία της προσωρινώς ή ολικώς για λόγους ανωτέρας βίας (θεομηνία, σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μη διάθεση εκθεσιακού χώρου) ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε ενέργεια η παράλειψη της οργανώτριας, συμφωνείται ότι οι εκθέτες ουδεμία αξίωση ή απαίτηση έχουν όσον αφορά οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή καταβληθέντος ποσού. 6.2 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εάν ο Εκθέτης ενημερώσει τον Διοργανωτή μέχρι και δυο μήνες πριν την έναρξη της εκθέσεως, για την αδυναμία συμμετοχής του, παρακρατείται μόνο η προκαταβολή που καταβλήθηκε χωρίς καμία άλλη οικονομική του υποχρέωση. Σε αντίθετη περίπτωση εάν ο Εκθέτης δεν ειδοποιήσει έγκαιρα τον Διοργανωτή, υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό για την μίσθωση του χώρου που έχει επιλέξει και είχε δεσμεύσει. 6.3 Σε περίπτωση ΑΠΟΒΟΛΗΣ Εκθέτη όπως αναφέρεται στο 4.10 του παρόντος κανονισμού ο Διοργανωτής παρακρατούν το σύνολο του ποσού που έχει καταβάλει ο Εκθέτης και δεν υποχρεούνται σε καμία αποζημίωση ή άλλη αξίωση του Εκθέτη. ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 7.1 Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ο Εκθέτης υποχρεούται να προκαταβάλλει ποσοστό 30%, με τον τρόπο που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με κατάθεση μετρητών ή με επιταγή, με καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης την 30η Απριλίου Στην περίπτωση που ο Εκθέτης καθυστερεί να εξοφλήσει οποιαδήποτε οφειλή και μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, ο Διοργανωτής έχοει το δικαίωμα να κοινοποιήσει στον Εκθέτη όχληση υπερημερίας θέτοντας παράλληλα προθεσμία τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την εξόφληση της χρέωσης. Εάν η τασσόμενη με την επιστολή προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα αμέσως και να ενεργοποιήσει την διαδικασία αποβολής του Εκθέτη. Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο οικονομικός διακανονισμός εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τον εν λόγω εκθεσιακό χώρο σε άλλον ενδιαφερόμενο εκθέτη. Τότε, η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ της διοργανώτριας εταιρίας και ο εκθέτης παραιτείται από κάθε απαίτηση της, καθώς επίσης και από κάθε άλλη απαίτηση από τη Διοργανώτρια εταιρία. 7.3 Στην τιμή ενοικίασης του χώρου και διάθεσης ενός ή περισσοτέρων περιπτέρων δεν συμπεριλαμβάνονται λοιπές υπηρεσίες όπως ενοικίαση επιπλέον χώρου, τυχόν επιπρόσθετος εξοπλισμός του Διοργανωτή που θα χρησιμοποιήσει ο Εκθέτης κ.λ.π. οι οποίες θα χρεώνονται στον Εκθέτη βάσει τιμοκαταλόγου παρεχομένων υπηρεσιών του Διοργανωτή ή ειδικής συμφωνίας με Εκθέτη.

6 ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα εισόδου. Ο αριθμός των δωρεάν καρτών εισόδου που παραδίδεται στους εκθέτες βασίζεται στις επιβεβαιωμένες ανάγκες του περιπτέρου. Οι κάρτες παραδίδονται στους εκθέτες μια ημέρα πριν την έναρξη της έκθεσης με απαραίτητη προϋπόθεση την εξόφληση του περιπτερού. Σε κάθε κάρτα αναγράφεται από τον εκθέτη η Επωνυμία και το Ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας και είναι αυστηρά προσωπική. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 8.1 Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό, που συμφωνείται αορίστου χρόνου, τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της. 8.2 Λαμβάνοντας υπόψη την αόριστη διάρκεια του παρόντος, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε τροποποίηση των όρων για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, μεταβολή της κείμενης νομοθεσίας στην χώρα φιλοξενίας μας. Σε αυτή την περίπτωση οι Διοργανωτές θα ενημερώσουν τον Εκθέτη με έγγραφη γνωστοποίηση, στην οποία θα αναφέρεται ο σπουδαίος λόγος και οι αλλαγές που επιφέρει, και θα παρέχεται στον Εκθέτη χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή ή μη των νέων όρων. Στην περίπτωση που ο Εκθέτης δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τους νέους όρους, καταγγέλλει την παρούσα με έγγραφο κοινοποιημένο στους Διοργανωτές εντός της άνω προθεσμίας. 8.3 Οι Εκθέτες και το προσωπικό, που θα απασχολήσουν άμεσα ή έμμεσα, είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τον κανονισμό και τους όρους συμμετοχής του παρόντος. 8.4 Ρητώς συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που πιθανό θα προκύψει μεταξύ Εκθέτη και των Διοργανωτών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 8.5 Ο Εκθέτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού. τους οποίους υποχρεούται να τηρεί και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Οιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος γίνεται μόνον εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμα του όρκου Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν, έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων από ένα (1), το δε τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟY. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Διοργανωτή Για τον Εκθέτη tel: fax: e mail: Internet: youcar.gr app: youtruckactive

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΟΥ Ενιαίος Εκθεσιακός Χώρος Φύλαξη Έκθεσης Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων Μεγαφωνική Εγκατάσταση Μοκέτα Δαπέδου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΟΥ Ενιαίος Εκθεσιακός Χώρος Φύλαξη Έκθεσης Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων Μεγαφωνική Εγκατάσταση Μοκέτα Δαπέδου 2 η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΞΑΝΘΗΣ» & «4 η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ» Από Τετάρτη 30 Μαρτίου έως Κυριακή 3 Απριλίου 2016 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΕΝΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Η ΑΘΗΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΕΝΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Η ΑΘΗΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ» ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΕΝΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Η ΑΘΗΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ» Ο Δήμος Αθηένου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το 1 ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Αθηενίτικων Προϊόντων «Η Αθηένου στο πιάτο σας». Το φεστιβάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ. 1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιερή Πόλη Μεσολογγίου Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 29 Μαΐου 2017 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το World Trade Center Cyprus διοργανώνει στην Κύπρο τη 2η έκθεση Made in Cyprus που σκοπό έχει την προβολή και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του τόπου μας. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ν.Σμύρνη, 20/08/2014 Αρ. Πρωτ. 594 Στην Αθήνα σήμερα 20/08/2014 μεταξύ των συμβαλλομένων: Αφ ενός του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, που εδρεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Honda Roadtrips» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΕΚΘΕΤΕΣ Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι αιτήσεις για συμμετοχή πρέπει να υποβάλλονται στους διοργανωτές το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί. 2. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συμμετοχής στην έκθεση από τον ενδιαφερόμενο ή προκειμένου περί Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. από το νόμιμο εκπρόσωπό του,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ INDAGRA FOOD, (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,ΡΟΥΜΑΝΙΑ 30/10-3/11/2013)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ INDAGRA FOOD, (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,ΡΟΥΜΑΝΙΑ 30/10-3/11/2013) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ INDAGRA FOOD, (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,ΡΟΥΜΑΝΙΑ 30/10-3/11/2013) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η 6 η Διεθνής Έκθεση INDAGRA FOOD 2013 διοργανώνεται ετησίως στον Εκθεσιακό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΚΘΕΣΕΩΝ 100%design Λονδίνο, 22-25/09/2011 Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού FB. 6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα.

Όροι Διαγωνισμού FB. 6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα. Όροι Διαγωνισμού FB 1. Ο διαγωνισμός «SCANIT στο Facebook» διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ScanIT 4Experience s.a.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 179, 2 ο Όροφο με ΑΦΜ 800385689,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Η ανώνυμη εταιρεία εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. για τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. για τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5809/0-4-204 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ () ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ 4SYMV00204604 204-05-3 για τις έκτακτες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σήμερα, την././.., (ημερομηνία υπογραφής) στ.. (τόπο υπογραφής), οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό, αφενός ο.., κάτοικος, οδός., με ΑΦΜ. Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CONSTRUCT EXPO 2011, Απριλίου 2011, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CONSTRUCT EXPO 2011, Απριλίου 2011, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CONSTRUCT EXPO 2011, 13-17 Απριλίου 2011, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. («ΡΕΚΙΤ») σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» («ΑΒ») (οι «Διοργανώτριες εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Με την υπογραφή της έντυπης δήλωσης συµµετοχής στην έκθεση από τον ενδιαφερόµενο ή προκειµένου περί Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. από το νόµιµο εκπρόσωπό του, αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Η εταιρεία GREAT Trade Exhibitions & Exports με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην SIAL CANADA, η οποία συστεγάζεται με την SET CANADA στο Tορόντο από 28

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών LIBYA BUILD 2014 οργανώνεται για πρώτη φορά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, T.K. 185 47) (εφεξής οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ»),

Διαβάστε περισσότερα

4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν της διεξαγωγής του παιχνιδιού.

4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν της διεξαγωγής του παιχνιδιού. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NIKKO 1. Ο διαγωνισμός NIKKO διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Συνεργασία με

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Συνεργασία με 4 15 Ιουνίου 2014, Ωδείο Αθηνών Αθήνα, 6 Μαΐου 2014 Αγαπητοί συνάδελφοι, Η 37 η Γιορτή Βιβλίου θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου στους χώρους του Ωδείου Αθηνών, στη συμβολή των οδών Ρηγίλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 1 Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Τόπος Συνεδρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS HILTON Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, 115 28 Τηλέφωνο 210 7281000 Fax 210 7281111 Ημερομηνίες Συνεδρίου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ No 331 ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DRAEGER από 30/05/2014 έως 29/05/2015. : Ετήσια δαπάνη 9.520,00 +ΦΠΑ 2189 = 11709 Στην Φλώρινα, σήμερα την 27 / 5 / 2014 14SYMV002095354 2014-06-10 συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. SIAL CHINA 2015

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. SIAL CHINA 2015 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. SIAL CHINA 2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΤΗ (όπως θα κοπεί το τιμολόγιο) 1.Επωνυμία:...... 2. Επάγγελμα: 3.Διεύθυνση:... 4.Πόλη Τ.Κ.... 5. Α.Φ.Μ.:...Δ.Ο.Υ.:... 6. Τηλέφωνο:...ΦΑΞ:... 7.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής Κύμα Εκπτώσεων ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Όροι Συμμετοχής Κύμα Εκπτώσεων ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Όροι Συμμετοχής Κύμα Εκπτώσεων ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Στηλμέτ Υπηρεσίες Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 2-4, και η ατομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο 14χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία Visa Europe Services Inc.» που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ Αγαπητοί εκθέτες, Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Στο κείμενο που ακολουθεί θα βρείτε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: 2132072469 Fax: 2132072369 Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ.

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ. PLMA s WORLD OF PRIVATE LABEL Άμστερνταμ-Ολλανδία, 28-29 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ. PLMA s WORLD OF PRIVATE LABEL Άμστερνταμ-Ολλανδία, 28-29 Μαΐου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ PLMA s WORLD OF PRIVATE LABEL Άμστερνταμ-Ολλανδία, 28-29 Μαΐου 2013 Aγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη Μυτιλήνη, σήμερα 22-04-2010, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης) Α.Φ.Μ.: 090166310,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Energizer CampingPass» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Φόρτις Εμπορική ΑΕ», εδρεύουσα στην Αττική, Θέση Σουρέζα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Energizer CampingPass» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Φόρτις Εμπορική ΑΕ», εδρεύουσα στην Αττική, Θέση Σουρέζα ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Energizer CampingPass» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Φόρτις Εμπορική ΑΕ», εδρεύουσα στην Αττική, Θέση Σουρέζα Φυλή, ΤΚ 13341 (εφεξής ο «Διοργανωτής»), με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Αν κάποια εταιρεία επιθυμεί να συμμετέχει στην έκθεση με δική της κατασκευή περιπτέρου το κόστος συμμετοχής θα διαμορφωθεί κατά περίπτωση.

Σημείωση: Αν κάποια εταιρεία επιθυμεί να συμμετέχει στην έκθεση με δική της κατασκευή περιπτέρου το κόστος συμμετοχής θα διαμορφωθεί κατά περίπτωση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΚΘΕΣΕΩΝ «INDEX» & «INSPΙRE» EΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ, H.Α.Ε., 24-27/09/2012 ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση επίπλων και διακόσμησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες ΙΑΤΡΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 8 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 9630630, 210 9690720 Fax. 210 9603142 E-mail: info@promosolution.net www.promosolution.net ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ANUGA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ, 20.11.2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1904 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βεργίνας 218A, 66100 Δράμα Τηλέφωνο: 25210-47022

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016)

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ «ΗΟΤΕL SHOW» 17-19/5/2011, ΝΤΟΥΜΠΑΪ - HΑΕ

Δ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ «ΗΟΤΕL SHOW» 17-19/5/2011, ΝΤΟΥΜΠΑΪ - HΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ «ΗΟΤΕL SHOW» 17-19/5/2011, ΝΤΟΥΜΠΑΪ - HΑΕ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 26 /11/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 27997 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401148 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ INTER FOOD & DRINK (07-10.11.2012, Σόφια Βουλγαρία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ INTER FOOD & DRINK (07-10.11.2012, Σόφια Βουλγαρία) YΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κα Ζωή Στοϊκάκη Tηλ.:2310 510047, E: stoikaki@hepo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ INTER FOOD & DRINK (07-10.11.2012, Σόφια Βουλγαρία) «TastelikeGreece»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΛΚΕ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΛΚΕ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΛΚΕ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΚΕ ΑΕ) για την τουριστική περίοδο του έτους 2017 θα εκδώσει και διανείμει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ AGRA, (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 4-8/03/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ AGRA, (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 4-8/03/2014) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ AGRA, (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 4-8/03/2014) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η 20 η Διεθνής Έκθεση AGRA 2014 διοργανώνεται ετησίως στον Εκθεσιακό χώρο στο PLOVDIV

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «My salad style»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «My salad style» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «My salad style» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία EUROCATERING ΑΕ με έδρα ΚΑΑ-Κεντρική Αγορά Αθηνών, Υπόστεγο Δ-50, ΑΦΜ 099004349, ΔΟΥ ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GRIECHENLAND FESTIVAL ΠΡΟΦΙΛ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GRIECHENLAND FESTIVAL ΠΡΟΦΙΛ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Αγαπητοί συνεργάτες, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GRIECHENLAND FESTIVAL Η εταιρεία με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο GRIECHENLAND FESTIVAL, που διοργανώνεται για 1η φορά στο Ντύσσελντορφ από 30 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

STYLE BATTLE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός «Tecni.ART Style Battle», διοργανώνεται από την εταιρεία L

STYLE BATTLE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός «Tecni.ART Style Battle», διοργανώνεται από την εταιρεία L STYLE BATTLE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός «Tecni.ART Style Battle», διοργανώνεται από την εταιρεία L Oreal Hellas Α.Ε., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, 14234

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ CPM - Collection Premiere Moscow (05-08/09/2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ CPM - Collection Premiere Moscow (05-08/09/2011) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/νση Προβολής & Εκθέσεων ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ CPM - Collection Premiere Moscow (05-08/09/2011) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση ένδυσης, αξεσουάρ, εσωρούχων,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 12:53:57 EEST Reason: ΑΔΑ: 63ΩΨΩΨ8-Σ3Ξ Location: ΔΗΜΟΣ Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα