« Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων"

Transcript

1 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος την πτυχιακή εργασία: «Η απορρόφηση στην αγορά εργασίας των πτυχιούχων του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης» (επόπτης καθηγητής: Μιχάλης Λιναρδάκης). Η έρευνα επικεντρώθηκε στην επαγγελματική ένταξη των πτυχιούχων του ΠΤΠΕ σε συσχετισμό με τις προσπάθειες που αυτοί έκαναν για να βρουν απασχόληση και σε συσχετισμό με τις σπουδές τους. Για χάρη της έρευνας ερωτήθηκαν 70 απόφοιτοι του Τμήματος, που επιλέχτηκαν με τυχαία δειγματοληψία από όσους είχαν αποφοιτήσει ανάμεσα στα έτη 2002 και Το ερωτηματολόγιο (που τους τέθηκε τηλεφωνικά) επικεντρώθηκε σε ζητήματα της επαγγελματικής τους ένταξης και της μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην εργασία. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με το πρόγραμμα SPSS 19. Αυτή η έρευνα είναι χρήσιμη για τους μελλοντικούς φοιτητές και αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, επειδή αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση και τις σχετικές αποφάσεις που καλούνται να πάρουν. Εδώ παρατίθενται τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας, όπως εκτίθενται στο 4 ο κεφάλαιο (σελ ): ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: « Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Ηλικία: Ο μέσος όρος των αποφοίτων κατά τη στιγμή της έρευνας είχε ηλικία 27,3143. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η έρευνα συμπεριέλαβε αποφοίτους των ετών Αυτό το αποτέλεσμα μας πληροφορεί ότι η έρευνα έχει ως δείγμα άτομα που έχουν μεταβεί σχετικά πρόσφατα στην αγορά εργασίας, αλλά και άτομα που βρίσκονται μέχρι και δέκα χρόνια στην αγορά εργασίας. Φύλο: Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας σε ολόκληρο το δείγμα μας υπάρχει μόνο ένας άνδρας. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να δείχνει τη μη προτίμηση των ανδρών στο συγκεκριμένο Τμήμα. Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της έρευνας που παραθέτει η Καραμεσίνη (2008, σελ. 62) 1. Στη συγκεκριμένη έρευνα βρέθηκε ότι τα Τμήματα Επιστημών Αγωγής ανήκουν στους επιστημονικούς κλάδους με το υψηλότερο ποσοστό γυναικών αποφοίτων. 1 Καραμεσίνη, Μ. (2008). Η απορρόφηση των πτυχιούχων Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας. Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών Αθήνα: Διόνικος

2 Η αριθμητική υπεροχή των φοιτητριών δείχνει ότι έχουν αμβλυνθεί οι ανισότητες ως προς τα φύλα σε ό, τι αφορά τη συμμετοχή στο Πανεπιστήμιο, και μάλιστα οι πιθανότητες συμμετοχής των γυναικών είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των ανδρών. Παρ όλα αυτά, υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ακόμη στερεότυπα των επιστημονικών αντικειμένων που επιλέγουν τα δύο φύλα. Αυτές οι έρευνες μας πληροφορούν ότι οι Σχολές, που θεωρούνται στερεοτυπικά «γυναικείες», αποτελούνται όντως από μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών παρά ανδρών. Τέκνα: Το ποσοστό των αποφοίτων που δεν έχουν παιδιά φτάνει το 82,9% του δείγματος. Αυτό το μεγάλο ποσοστό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο μέσος όρος της ηλικίας των αποφοίτων ήταν μόλις 27,3143. Αυτό υποστηρίζεται και από την έρευνα της Καραμεσίνη (ό.π., σελ. 64) και των συνεργατών της για την απορρόφηση στην αγορά εργασίας των αποφοίτων Πανεπιστημίων της Ελλάδας, όπου βρέθηκε ότι ο μέσος όρος ηλικίας αυτών που είχαν παιδιά ήταν 32 έτη, ενώ αυτών χωρίς παιδιά ήταν 30. Βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πλειονότητα των αποφοίτων δεν κάνει παιδιά μέχρι και τα 30 έτη ηλικίας τους. Επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας: Αν ορίσουμε ως χαμηλό το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων που πήγαν σε μερικές τάξεις του δημοτικού σχολείου ή έχουν πάρει απολυτήριο δημοτικού σχολείου, και ως μεσαίο θεωρήσουμε το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων που έχουν απολυτήριο τριτάξιας ή εξατάξιας μέσης εκπαίδευσης, τότε οι γονείς με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι αυτοί που έχουν επίπεδο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι απόφοιτοι που έχουν πατέρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν το 22,9% του δείγματος, το 40% των πατέρων έχουν μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ το 37,2% έχει υψηλή εκπαίδευση. Ακόμη, το 22,9% των αποφοίτων έχει μητέρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το 55,7% των μητέρων έχει μεσαίο επίπεδο και το 21,4% των μητέρων έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Τα παραπάνω στοιχεία μας δείχνουν ότι η πλειονότητα των γονέων των αποφοίτων του ΠΤΠΕ Ρεθύμνου έχουν σχετικά μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο. Αν συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία με τα αποτελέσματα της έρευνας της Καραμεσίνη (ό.π., σελ. 63) και των συνεργατών της, που μας πληροφορούν ότι οι Σχολές Επιστημών Αγωγής ανήκουν στους επιστημονικούς κλάδους με το χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων θεωρείται χαμηλό σε σύγκριση με το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων άλλων Τμημάτων. Ακόμη, στην έρευνα της Σιανού-Κυργίου (2010, σελ. 178) 2 παρατηρούμε ότι ένα από τα Τμήματα, στα οποία εμφανίζονται τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητών με πατέρα απόφοιτο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και των υπόλοιπων ερευνών που αναφέραμε στο κεφάλαιο 2, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ λίγα τα ποσοστά των πατέρων των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων που έχουν 2 Σιανού-Κυργίου, Ε. (2010). Από το Πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας. Όψεις των κοινωνικών ανισοτήτων. Αθήνα: Μεταίχμιο

3 υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ακόμη, συμπεραίνουμε ότι η πλειονότητα των μητέρων των αποφοίτων έχουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από τους πατέρες των αποφοίτων που συμμετείχαν στις έρευνες που αναφέραμε Στοιχεία σπουδών Προτίμηση για την Σχολή στις Πανελλήνιες εξετάσεις και ενδιαφέρον για το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών: Τα αποτελέσματα των πινάκων 6 και 7 μας δείχνουν ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι ήταν συνειδητοποιημένοι για την επιλογή τους να περάσουν στο συγκεκριμένο Τμήμα, καθώς το 88,6% των αποφοίτων είχε δηλώσει το Τμήμα μεταξύ των δέκα πρώτων επιλογών του στο μηχανογραφικό δελτίο των Πανελλαδικών εξετάσεων και το 92,9% ενδιαφερόταν πολύ για το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών του. Παρ όλα αυτά, υπάρχει ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό αποφοίτων, για το οποίο η Σχολή αυτή δεν ήταν ανάμεσα στις πρώτες επιλογές του (11,4%) και δεν ενδιαφερόταν καθόλου για το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών του ή ενδιαφερόταν λίγο (4,3%). Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας της Καραμεσίνη (2008, σελ. 65) και των συνεργατών της, τα οποία υποστηρίζουν ότι οι απόφοιτοι των Επιστημών Αγωγής είχαν ασθενή προτίμηση για το Τμήμα τους. Ακόμη, και στις δύο έρευνες που έγιναν για την αγορά εργασίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, και που αναφέραμε στο κεφάλαιο 2, βλέπουμε ότι οι Επιστήμες Αγωγής ανήκαν στις Σχολές με τη χαμηλότερη προτίμηση στις Πανελλαδικές εξετάσεις εκ μέρους των αποφοίτων τους (Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Βλ. σχετικά Λιοδάκη, 2008, σελ. 131, 135) 3. Τέλος, στην έρευνά μας η ασθενής προτίμηση για το Τμήμα μπορεί να σχετίζεται και με την άγνοια για το επιστημονικό αντικείμενο της Σχολής, καθώς υπάρχει ένα 2,9% των αποφοίτων που δεν το γνώριζε. Ικανοποίηση αποφοίτων από τις σπουδές: Στην ερώτηση, αν οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ευχαριστημένοι με τις σπουδές τους, ένα μεγάλο ποσοστό 82,9% ήταν πολύ ευχαριστημένο από τις σπουδές του γενικότερα (πρόγραμμα σπουδών, διδάσκοντες, λειτουργικές υποδομές, διοικητική στήριξη). Αυτό το αποτέλεσμα είναι θετικό σε σχέση με το αποτέλεσμα της έρευνας της Καραμεσίνη (2008, σελ. 92), το οποίο δείχνει ότι μόνο το 65% των αποφοίτων διαφόρων Πανεπιστημίων έμειναν ευχαριστημένοι από τις σπουδές τους. Αντίθετα, οι δύο έρευνες που έγιναν για την αγορά εργασίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κρήτης και που αναφέραμε στο κεφάλαιο 2, συμφωνούν με τα αποτελέσματά μας, καθώς σε αυτές τις έρευνες ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κρήτης έμεινε ευχαριστημένο από τις σπουδές του και ανάμεσα στους επιστημονικούς κλάδους με τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης ανήκουν οι Επιστήμες Αγωγής (Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπ/μίου Κρήτης, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπ/μίου Κρήτης, Βλ. σχετικά Λιοδάκη, 2008, σελ. 130, 135). 3 Λιοδάκη, Ν. (2008). Ανεργία πτυχιούχων. Οι επιπτώσεις της στη στάση των φοιτητριών και φοιτητών απέναντι στις σπουδές τους και στην αγορά εργασίας. Το παράδειγμα των Επιστημών του Ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τομέας Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας

4 Τα παραπάνω στοιχεία ίσως δείχνουν ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου είναι ένα Τμήμα με καλό πρόγραμμα σπουδών, καλούς διδάσκοντες, καλές λειτουργικές υποδομές και καλή διοικητική στήριξη σε σύγκριση με άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Παρ όλα αυτά, υπάρχει κι ένα ποσοστό της τάξεως του 17,2% που απάντησε ότι είναι απλά ευχαριστημένο ή ότι δεν είναι ούτε ευχαριστημένο ούτε δυσαρεστημένο από τις σπουδές του. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να δείχνει ότι υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να προσεχθούν όσον αφορά την συνολική οργάνωση του Τμήματος, για να μένουν όλοι οι απόφοιτοι ευχαριστημένοι. Εμπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών: Τα αποτελέσματα των πινάκων 9 και 10 μας δείχνουν ότι το 41,4% των αποφοίτων είχε εμπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών του, και από αυτούς τα 8 άτομα δούλευαν συνεχόμενα ενώ τα 21 άτομα δούλευαν περιστασιακά. Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν τη θεωρία της κινητικότητας, σύμφωνα με την οποία τα άτομα μπορεί να εργάζονται προσωρινά σε δουλειές που αποκτούν δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν αργότερα, για να διεκδικήσουν μια καλύτερη δουλειά (Καραμεσίνη, 2008, σελ. 33). Μεταπτυχιακές σπουδές: Η Καραμεσίνη (ό.π., σελ. 96) και οι συνεργάτες της αναφέρουν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές εντάσσονται ενεργά στις στρατηγικές των αποφοίτων για επαγγελματική ένταξη καλύτερης ποιότητας. Παρ όλα αυτά, τα αποτελέσματα του πίνακα 11 μας δείχνουν ότι μόνο το 7,1% των αποφοίτων έχει ολοκληρώσει ή πραγματοποιεί σήμερα μεταπτυχιακές σπουδές. Στα ίδια αποτελέσματα καταλήγει και η Καραμεσίνη με τους συνεργάτες της (ό.π., σελ ), καθώς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι απόφοιτοι των Επιστημών Αγωγής ανήκουν στους κλάδους με τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, σε αυτή την έρευνα οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι έχουν το ίδιο ποσοστό σταθερά απασχολουμένων με τους απλούς πτυχιούχους. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ 4 για το 2008, που παραθέτει στο βιβλίο της η Σιανού-Κυργίου (2010, ό.π., σελ. 168), το συνολικό ποσοστό ανεργίας των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ήταν 7,9% επί του συνόλου των αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα. Επιπλέον, πληροφορούμαστε από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2007, που παραθέτει η Λιοδάκη (2008, ό.π., σελ. 103) στη διατριβή της, ότι από το σύνολο των ανέργων της χώρας, όλων των ηλικιών και επιπέδων εκπαίδευσης και των δύο φύλων, το 14,17% είναι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και μόνο το 1,78% έχουν και μεταπτυχιακό τίτλο. Αν συγκρίνουμε αυτά τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα του πίνακα 12, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση το μεταπτυχιακό για να είναι κάποιος στην κατηγορία των απασχολουμένων Εργασιακή κατάσταση αποφοίτων κατά τη στιγμή της έρευνας Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, το 80% των αποφοίτων ανήκει στους απασχολουμένους, το 15,7% των αποφοίτων ανήκει στους ανέργους και το 4,3% ανήκει στους μη (οικονομικά) ενεργούς. Τα παραπάνω αποτελέσματα μας 4 ΕΣΥΕ = Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

5 δείχνουν ότι ίσως υπάρχουν θετικές προοπτικές για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του συγκεκριμένου Τμήματος. Η παραπάνω άποψη έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας της Καραμεσίνη (2008, σελ. 70), κατά τα οποία ο κύριος όγκος των πτυχιούχων Πανεπιστημίων που βρέθηκαν να είναι άνεργοι, προέρχεται από Τμήματα, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Τμήματα Επιστημών Αγωγής. Αυτή η διαφορά στα αποτελέσματα μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η έρευνα της Καραμεσίνη έγινε για τους απόφοιτους των ετών , ενώ η παρούσα έρευνα αφορά τους απόφοιτους των ετών Οπότε, τα δεδομένα που επηρεάζουν την κατάσταση των αποφοίτων μπορεί να έχουν αλλάξει. Επίσης, στις έρευνες που έγιναν πριν το 2000 και που είδαμε στο κεφάλαιο 2, βλέπουμε ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Αντίθετα, στις έρευνες που έγιναν μετά το 2000 βλέπουμε ότι τα ποσοστά ανεργίας έχουν μειωθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια για τους αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων. Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας είναι θετικά σε σχέση με τα αποτελέσματα ερευνών, τα οποία αναφέραμε στο κεφάλαιο 2 και αφορούν τη γενικότερη ανεργία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό απασχόλησης Μορφή εργασίας: Αξιολογώντας τα αποτελέσματα, που προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση της μορφής εργασίας των απασχολουμένων, παρατηρούμε ότι το 75% των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί, το 16% ως συμβασιούχοι έργου και το 8,9% ως αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό. Τα αποτελέσματα αυτά είναι παρόμοια με αυτά της Καραμεσίνη και των συνεργατών της (ό.π., σελ. 76). Στην έρευνα, την οποία παρουσιάζει η Καραμεσίνη, το 70,5% των αποφοίτων διαφόρων Πανεπιστημίων εργάζονται ως μισθωτοί, το 16% ως συμβασιούχοι έργου, το 12,8% ως αυτοαπασχολούμενοι και το 0,7% ως υποβοηθητικά, μη αμειβόμενα μέλη οικογενειακής επιχείρησης. Επίσης, αυτή η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι Σχολές Επιστημών Αγωγής δεν ανήκουν στους κλάδους όπου απαντώνται τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης αποφοίτων και συμβασιούχων έργων. Βλέποντας τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ισχύουν περίπου τα ίδια δεδομένα για τους αποφοίτους του ΠΤΠΕ Ρεθύμνου και των υπόλοιπων Πανεπιστημίων όσον αφορά τη μορφή εργασίας. Επιπλέον, στα αποτελέσματα της έρευνάς μας βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Παρ όλα αυτά, η πλειοψηφία των ερευνών, που παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 2, υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων απασχολείτο στον ιδιωτικό τομέα. Μόνο η έρευνα που έγινε το 2005 για τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων εργαζόταν στον δημόσιο τομέα (Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπ/μίου Κρήτης, Βλ. σχετικά Λιοδάκη, 2008, σελ. 134). Γεωγραφική κινητικότητα: Η έρευνά μας αποκάλυψε την ύπαρξη σημαντικής γεωγραφικής κινητικότητας μεταξύ των αποφοίτων, καθώς οι 10 από τους απασχολούμενους απόφοιτους δουλεύουν στην πόλη των σπουδών τους, ενώ οι 46 δουλεύουν σε κάποια άλλη πόλη

6 Φύλο: Στα αποτελέσματα της έρευνάς μας βλέπουμε ότι το 96,4% των απασχολουμένων δεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εύρεση εργασίας λόγω φύλου. Επίσης, στην έρευνά της η Καραμεσίνη (2008, σελ. 71) καταλήγει στο αποτέλεσμα ότι μόνο το 7% του συνόλου των άνεργων αποφοίτων επικαλέστηκαν ως λόγο ανεργίας τις διακρίσεις φύλου κατά την πρόσληψη εκ μέρους των εργοδοτών. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να δείχνει ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές για την αντιμετώπιση των διακρίσεων φύλου όσον αφορά το θέμα της εργασίας ή ότι οι εργοδότες εμπιστεύονται περισσότερο γυναίκες για τη δουλειά των νηπιαγωγών. Παρ όλα αυτά, οι ενδείξεις επιβεβαιωμένες από τις έρευνες που παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 2 δείχνουν ότι οι ανισότητες των φύλων στην αγορά εργασίας πλήττουν τις γυναίκες, καθώς τα ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες είναι μεγαλύτερα από αυτά των ανδρών. Εργασιακή κινητικότητα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, ένα μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων αποφοίτων (41,1%) δήλωσε ότι είχε εμπειρία περιστασιακής απασχόλησης πριν από τη σημερινή εργασία και μετά την αποφοίτησή τους. Αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί με το αποτέλεσμα της έρευνας της Καραμεσίνη και των συνεργατών της (ό.π., σελ. 85), κατά την οποία το 45,2% των απασχολουμένων αποφοίτων διαφόρων Πανεπιστημίων δήλωσε ότι είχε εμπειρία περιστασιακής απασχόλησης πριν από τη σημερινή εργασία, αν και οι Επιστήμες της Αγωγής δεν ανήκουν στα Τμήματα με τα υψηλότερα ποσοστά εμπειρίας περιστασιακής απασχόλησης των αποφοίτων. Η υψηλή εργασιακή κινητικότητα των απασχολουμένων του δείγματός μας φαίνεται και από τα αποτελέσματα του πίνακα 16, κατά τον οποίο ένα μεγάλο ποσοστό (41,4%) χρειάστηκε λιγότερο από ένα μήνα από την προηγούμενη απασχόληση ή από την αποφοίτηση μέχρι να βρει τη σημερινή απασχόληση. Είναι εντυπωσιακό ότι, παρ όλη τη σχετικά υψηλή κινητικότητα εργασίας και εμπειρίας περιστασιακής απασχόλησης των απασχολουμένων του δείγματός μας, ο μέσος όρος αλλαγής εργασιών πριν τη σημερινή απασχόληση είναι μόλις 1,6786. Αυτός ο μέσος όρος διαφέρει από τον υψηλό μέσο όρο εμπειρίας 3,1 εργασιών του δείγματος της Καραμεσίνη (ό.π.). Τη χαμηλή εργασιακή κινητικότητα των απασχολουμένων επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι ο μέσος αριθμός επεισοδίων ανεργίας ισούται με 0,6786 στο σύνολο των απασχολουμένων. Στο ίδιο συμπέρασμα φτάνει και η Καραμεσίνη (ό.π., σελ. 86), καθώς σε αυτή την έρευνα ο μέσος αριθμός ανεργίας των απασχολούμενων πτυχιούχων διαφόρων Πανεπιστημίων ισούται με τον μικρό αριθμό 1,5. Προγράμματα κατάρτισης: Τα προγράμματα κατάρτισης είναι μία διαδικασία μετάβασης από το Πανεπιστήμιο στη σταθερή απασχόληση. Παρ όλα αυτά, μόνο το 16,1% των απασχολουμένων του δείγματός μας έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης ή σε επιδοτούμενη θέση εργασίας. Αυτό το ποσοστό είναι μικρότερο από το ποσοστό 25% των απασχολουμένων της έρευνας της Καραμεσίνη (ό.π.) που συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα πολιτικής απασχόλησης. Αλλά αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στην έρευνα της Καραμεσίνη οι Επιστήμες Αγωγής δεν ανήκουν στους κλάδους με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής των αποφοίτων τους σε προγράμματα πολιτικής απασχόλησης

7 Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι των Τμημάτων Επιστημών Αγωγής δεν χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προγράμματα για να αποκτήσουν σταθερή απασχόληση. Ικανοποίηση από τη σημερινή απασχόληση και την επαγγελματική ένταξη: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας το 57,1% των απασχολουμένων είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη σημερινή τους απασχόληση, το 23,2% είναι απλά ευχαριστημένοι, το 8,9% δεν είναι ούτε ευχαριστημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, ενώ το 10,7% είναι δυσαρεστημένοι. Ακόμη, στην έρευνα της Καραμεσίνη (ό.π., σελ. 69) βλέπουμε ότι οι Επιστήμες Αγωγής ανήκουν στους κλάδους με τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης των αποφοίτων τους από την τρέχουσα απασχόληση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, επειδή δεν υπάρχει γενικότερα ευχαρίστηση από τους αποφοίτους διαφόρων Σχολών για τη σημερινή τους απασχόληση, και με αυτό τον τρόπο το 80,3% του ΠΤΠΕ Ρεθύμνου θεωρείται ως ένα αρκετά υψηλό ποσοστό ευχαριστημένων αποφοίτων από τη σημερινή τους εργασία. Επιπρόσθετα, στις δύο έρευνες που παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 2 και που έγιναν για την απορρόφηση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων ήταν ευχαριστημένοι από την τρέχουσα εργασία τους. Για να δούμε όμως, από τι εξαρτάται η ικανοποίηση των αποφοίτων από τη σημερινή τους απασχόληση, θα πρέπει να κοιτάξουμε τα αποτελέσματα των πινάκων συσχέτισης του ερευνητικού μας μέρους. Σ αυτούς τους πίνακες βλέπουμε ότι η ικανοποίηση από τη σημερινή απασχόληση δεν εξαρτάται από το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της σημερινής και της προηγούμενης απασχόλησης ή μεταξύ της σημερινής απασχόλησης και της αποφοίτησης, εάν η σημερινή απασχόληση είναι η πρώτη απασχόληση. Ακόμη, η ικανοποίηση από τη σημερινή απασχόληση των αποφοίτων δεν εξαρτάται από τον αριθμό των εργασιών που άλλαξαν πριν τη σημερινή τους απασχόληση, ή από το ενδιαφέρον τους για το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών τους για τις σπουδές τους γενικότερα (πρόγραμμα σπουδών, διδάσκοντες, λειτουργικές υποδομές, διοικητική στήριξη) και τον βαθμό του πτυχίου τους. Αντίθετα, η ικανοποίηση από τη σημερινή απασχόληση των αποφοίτων σχετίζεται με τη μορφή εργασίας των απασχολουμένων, καθώς βλέπουμε ότι η ευχαρίστηση για την απασχόληση των αποφοίτων που εργάζονται σε κάποιον άλλο τομέα είναι μικρότερη από την ευχαρίστηση αυτών που εργάζονται ως νηπιαγωγοί στον δημόσιο τομέα κατά διαφορά μέσων τιμών 1, Στην έρευνα της Καραμεσίνη (ό.π., σελ ) βλέπουμε ότι οι μισθωτοί απασχολούμενοι που άλλαξαν πολλές εργασίες πριν τη σημερινή τους εργασία και οι μισθωτοί που εργάζονται στον δημόσιο αντί στον ιδιωτικό τομέα εμφανίζονται πιο δυσαρεστημένοι από την εργασία τους. Αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των δύο ερευνών θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι σίγουρα η μορφή της εργασίας επηρεάζει την ευχαρίστηση των απασχολουμένων από τη σημερινή τους δουλειά Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα Το θέμα της έρευνάς μας χρήζει περαιτέρω ερευνών εξαιτίας των ερευνητικών κενών που παρατηρήθηκαν με τη βιβλιογραφική μας επισκόπηση. Ο αριθμός των ερευνών για το συγκεκριμένο θέμα είναι ελάχιστος, γεγονός το οποίο δυσχέρανε την ανεύρεση αποτελεσμάτων για σύγκριση με τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας, - 7 -

8 ούτως ώστε να καταλήξουμε σε πιο έγκυρα συμπεράσματα. Απαραίτητο θα είναι, λοιπόν, να κινητοποιηθούν ερευνητές από διάφορα Πανεπιστήμια της χώρας, ώστε να υπάρξουν περισσότερες πηγές, δεδομένου ότι η έρευνα σε ένα μεγαλύτερο δείγμα αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) θα έκανε πιο αξιόπιστα τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας. Επίσης, για να δημιουργηθεί μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της αγοράς εργασίας των αποφοίτων των ΠΤΠΕ στην Ελλάδα, θα είναι καλό να πραγματοποιηθούν διαχρονικές και πανελλαδικής κλίμακας μελέτες, που να παρακολουθούν σε βάθος χρόνου την επαγγελματική πορεία των προαναφερθέντων αποφοίτων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν συγκριτικές έρευνες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι απλή παράθεση στατιστικών στοιχείων, που να αναλύουν την επαγγελματική πορεία αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, ούτως ώστε αυτοί οι απόφοιτοι να μπορούν να επιλέξουν περισσότερο συνειδητοποιημένα τη χώρα όπου θα συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία. Τέλος, έρευνες για το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, επειδή τα δεδομένα ανατρέπονται συνεχώς λόγω της ρευστότητας της αγοράς εργασίας.» 5 5 Ολόκληρη η πτυχιακή εργασία της Δάφνης Καλογεράκη διατίθεται στη Βιβλιοθήκη πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Ιωάννης Τζαβάρας, καθηγητής, υπεύθυνος γι αυτή τη Βιβλιοθήκη (Ιούλιος 2012) - 8 -

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (1998-2000) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Εισαγωγικά Η παρούσα έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

[ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΠΑ για τα έτη ]

[ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΠΑ για τα έτη ] ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ Α. Κουτσούρης, Αν. Καθηγητής ΓΠΑ Ε. Νέλλας, ΕΕΔΙΠ Συνεργάτες: κ.κ. Ε. Καμπέρη, Π. Κάτσενος, Ε. Μάγου, Ν. Μποχωρίδης, Ν. Σεβαστίδου και Ε. Χαμπλά. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-φοιτήτριες

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011 Έρευνα για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Φύλο Τμήμα Άντρας Γυναίκα Σύνολο Αγροτική Ανάπτυξη % 37% 100% Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Παράρτημα Ι. Φύλο Τμήμα Άντρας Γυναίκα Σύνολο Αγροτική Ανάπτυξη % 37% 100% Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πίνακας 61: Φύλο ανά 240 Φύλο Άντρας Γυναίκα 46 27 73 63% 37% 100% 18 43 61 29,5% 70,5% 100% Πολιτισμός 11 69 80 Παρευξείνιων 13,8% 86,2% 100% Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος 27 22 49 και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Έκδοση 3.0 Δεκέμβριος 2007 Υπεύθυνος Μελέτης: Βασιλόπουλος Διονύσης, υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αντίκτυπο του Προγράμματος Erasmus στην Κύπρο

Έρευνα για τον αντίκτυπο του Προγράμματος Erasmus στην Κύπρο Έρευνα για τον αντίκτυπο του Προγράμματος Erasmus στην Κύπρο Χαρακτήρας της έρευνας Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 320 άτομα, εκ το οποίων το 84% έχουν καταγωγή από Κύπρο, 12% από Ελλάδα και το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Γ. Ευσταθίου*, Κ. Ευθυμίου** & Α. Καλαντζή Azizi* *Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα γενιά ναυπηγών. Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.»

Η νέα γενιά ναυπηγών. Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.» 2 0 1 1 Η νέα γενιά ναυπηγών Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.» Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές;

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΙΕΑΔ, Ανοιχτή Συζήτηση «Η ανεργία των νέων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Γούδας Μάριος & Τσιμέας Παναγιώτης Μάρτιος 2015 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σελίδα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αυστηρά ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής 1 ο ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου Θέμα: Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής Α' Τετράμηνο Σεπτέμβρης 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019 ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019 Τα παρακάτω στοιχεία στηρίζονται στο 83% των

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του ΤΕΙ Λάρισας στην Αγορά Εργασίας

Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του ΤΕΙ Λάρισας στην Αγορά Εργασίας ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε ΡΑ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999634586.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 210 8239650 FAX 210 8239619 e-mail: metr2005@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ Σ. Κουκούλη 1, Α.Καλαϊτζάκη 1, Κ.Κούτρα 1, Γ.Κριτσωτάκης 1, Θ.Ρουμελιωτάκη 2, Ν.Ράτσικα 1 1 Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Ε ρ γ α σ ί α ς, Τ Ε Ι Κ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών 2 0 1 2 Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών ISSN 1106-7152 ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του δρος Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία

Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου Ετοιμάστηκε για το Γραφείο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου από CYMAR MarketResearch Ltd. Νοέμβριος 2009 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ V PRC «Συνδικαλισμός, συνδικάτα και συνδικαλιστική συμμετοχή στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης», ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (προπτυχιακό) Αριθμός Ερωτηματολογίου: Παρακαλώ να κυκλώσετε την απάντηση σας ΜΕΡΟΣ Α: Επιλογή Μαθήματος Για να δηλώσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Ερωτήµατα 1 έως 6 αναφέρονται στους γονείς του ερευνώµενου, και ειδικότερα στη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Β [Επιχειρηματικότητα] [Αντιλήψεις και στάσεις] 154 Περιεχόμενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 127, Απρίλιος 2006

Τεύχος 127, Απρίλιος 2006 Τεύχος 127, Απρίλιος 2006 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Το πιο παραγωγικό και δυναμικό τμήμα του εργατικού δυναμικού στερείται η ελληνική οικονομία εφόσον σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση

Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση Νικόλαος Κανελλόπουλος (ΚΕΠΕ) Θεόδωρος Μητράκος (Τράπεζα της Ελλάδος) Πάνος Τσακλόγλου (ΟΠΑ/ΣΟΕ) Ιωάννης Χολέζας (ΚΕΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα