Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του ΤΕΙ Λάρισας στην Αγορά Εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του ΤΕΙ Λάρισας στην Αγορά Εργασίας"

Transcript

1 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε ΡΑ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ FAX Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του ΤΕΙ Λάρισας στην Αγορά Εργασίας

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία έρευνας Από το ΤΕΙ στην εργασία - Οι έννοιες της µετάβασης και της επαγγελµατικής ένταξης Ερευνητικά ερωτήµατα υποθέσεις εργασίας - µέθοδοι KEΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικά Στοιχεία Προπτυχιακές Σπουδές Απασχόληση ΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Συνδυαστικές αλληλεπιδράσεις των µεταβλητών.32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.61 1

3 1 0 KEΦΑΛΑΙΟ 1.1 Εισαγωγή Η µελέτη αυτή αφορά στους απόφοιτους 11 τµηµάτων του ΤΕΙ Λάρισας (ΑΤΕΙ- Λ) και εντάσσεται στην παρακολούθηση των αποφοίτων του ιδρύµατος µετά την αποφοίτησή τους. Επίσης, στοχεύει στην υποστήριξη των αποφοίτων στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όπως και στη δια βίου επαγγελµατική τους πορεία, στα πλαίσια αλλαγής θέσης εργασίας ή ακόµη και επαγγέλµατος. Συγκεκριµένα, η µελέτη αφορά στους απόφοιτους των ακόλουθων, οµαδοποιηµένων ανά σχολή, τµηµάτων: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Σ.ΤΕ.Γ.) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ..Ο.) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2

4 Το βασικό στοιχείο προς διερεύνηση είναι το ποσοστό απασχόλησης / ετερο-απασχόλησης των αποφοίτων, ή το ποσοστό ανεργίας / αεργίας τους (ποσοτικά στοιχείο), αλλά και ειδικοί στόχοι (ποιοτικά στοιχεία). Στα τελευταία περιλαµβάνεται διερεύνηση στοιχείων: εκπαίδευσης του απόφοιτου, όπως πληροφοριακά στοιχεία των σπουδών του στο ΑΤΕΙ-Λάρισας πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών και συσχέτισή τους µε τη δυνατότητα του εύρεσης ικανοποιητικής απασχόλησης συµπληρωµατικές γνώσεις που έχει αποκτήσει ο απόφοιτος απασχόλησης του απόφοιτου, όπως το είδος της απασχόλησής του την αντιστοιχία των σπουδών και απασχόλησής του το βαθµό ικανοποίησής του από την εργασία του, τόσο στο οικονοµικό επίπεδο, όσο και σε σχέση µε το επίπεδο των γνώσεων του την ικανοποίηση του εργοδότη από αυτόν (όπως την εκτιµά ο απόφοιτος) το ποσοστό ετερο-απασχολούµενων αποφοίτων στοιχεία µεγέθους της επιχείρησης όπου απασχολείται ο απόφοιτος το βαθµό ικανοποίησης των αυτοαπασχολούµενων αποφοίτων ανεύρεσης της απασχόλησης του αποφοίτου, όπως τη διαδικασία που ακολούθησε ο απόφοιτος για να βρει την σηµερινή του απασχόληση τη χρονική διάρκεια αναµονής για την είσοδο του στην αγορά εργασίας τη χρονική διάρκεια αναζήτησης µεταξύ της προηγούµενης και της σηµερινής του απασχόλησης 3

5 τη διερεύνηση δυνατοτήτων χρηµατοδότησης της αυτόαπασχόλησης ανεργίας αεργίας του αποφοίτου, όπως το χρονικό διάστηµα ανεργίας του µετά το πτυχίο την ύπαρξη ή όχι προηγούµενης εργασιακής εµπειρίας του το είδος εργασίας που αναζητά, ως προς τη συνάφεια µε το αντικείµενο των σπουδών του τις ενέργειες που κάνει ο άνεργος για να βρει απασχόληση την εκτίµησή του όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους είναι άνεργος το ποσοστό και τις πιθανές αιτίες της αεργίας των αποφοίτων. Με εργαλείο τα παραπάνω στοιχεία, επιχειρείται η εξαγωγή συµπερασµάτων και η απάντηση ερωτηµάτων όσον αφορά σε ζητήµατα, όπως στην επαγγελµατική κατάσταση των αποφοίτων στις απόψεις και πρακτικές των αποφοίτων σε σχέση µε το επάγγελµα τους και στην αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας εύρεσης εργασίας που αυτοί επιλέγουν στις δυνατότητες απασχόλησης ανά γεωγραφική περιοχή, ή ανά φύλο στο περιεχόµενο των σπουδών και την επάρκειά του σε σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο πληθυσµός της έρευνας αποτελείται από τους αποφοίτους από αποφοίτησαν από το 1997 µέχρι και το Η επιλογή της περιόδου αυτής επιτρέπει τη διερεύνηση του ποσοστού των αποφοίτων που πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές αµέσως µετά την απόκτηση του πτυχίου 4

6 τη µελέτη της απορρόφησης των ανδρών αποφοίτων µετά το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας, που στις περισσότερες περιπτώσεις ακολουθεί σύντοµα µετά την ολοκλήρωση των σπουδών ένα συµβιβασµό (αντιστάθµισµα) µεταξύ της µελέτης της απορρόφησης στη διάρκεια ενός ικανού για την ανεύρεση εργασίας διαστήµατος µετά την ολοκλήρωση των σπουδών, και της µελέτης σχετικά πρόσφατων πληθυσµών αποφοίτων. 5

7 1.2 Μεθοδολογία Έρευνας Για την άντληση των στοιχείων επικοινωνίας µε τους αποφοίτους, χρησιµοποιήθηκε η Βάση εδοµένων που τηρείται στο Γ του ΑΤΕΙ- Λάρισας. Έγινε εξαγωγή των δεδοµένων των αποφοίτων των ετών από το 1997 µέχρι και το 2004 και των 11 τµηµάτων σε αρχείο Microsoft Excel. Κατόπιν, διενεργήθηκε µετάπτωση των δεδοµένων αυτών σε αρχείο συµβατό µε την Microsoft Access, πραγµατοποιήθηκαν ηµιαυτόµατοι έλεγχοι των δεδοµένων αυτών ως προς τη συνέπεια σειράς χαρακτηριστικών (π.χ. έτος γέννησης σε σχέση µε το έτος αποφοίτησης) και απορρίφθηκαν δεδοµένα µε προφανή λάθη. Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής προέκυψε αρχείο 200 αποφοίτων συνολικά (και για τα 11 τµήµατα). Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε στρωµατοποίηση των δεδοµένων ανά τµήµα, έτος και φύλλο και σε κάθε στρώµα αναδιατάχθηκαν τα στοιχεία µε τυχαίο τρόπο. Αξιοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο που καταρτίστηκε από την πιλοτική µελέτη της Οριζόντιας ράσης των Γ των ΤΕΙ της χώρας. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό έγιναν προσαρµογές στο περιεχόµενο και στη µορφοποίηση και καταρτίστηκε η οριστική µορφή του για τη διεξαγωγή της έρευνας. Παράλληλα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εφαρµογή µε σύγχρονο γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη, για την αποτελεσµατική καταχώριση των ερωτηµατολογίων. Παράλληλα, δηµιουργήθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τους συνεντευκτές και πραγµατοποιήθηκε διεξοδική εκπαίδευση των συνεντευκτών στη διενέργεια των συνεντεύξεων, µε έµφαση στην αρχική προσέγγιση του αποφοίτου ώστε να δεχθεί να δώσει τη συνέντευξη, αλλά και στη χρήση της εφαρµογής καταχώρισης των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων. Στο επόµενο στάδιο, ρυθµίστηκαν διαδικαστικά ζητήµατα και πραγµατοποιήθηκε η διενέργεια των συνεντεύξεων και η καταχώρηση των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων στην εφαρµογή από τους συνεντευκτές για ένα διάστηµα 2 περίπου µηνών. Κατά τη διενέργεια των συνεντεύξεων υπήρχε συχνή επικοινωνία του συντονιστή µε τους συνεντευκτές. Μετά την επίτευξη του στόχου συνεντεύξεων, την καταχώριση των ερωτηµατολογίων και την επαλήθευση της καταχώρισης για κάθε τµήµα, οι συνεντευκτές παρέδιδαν το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό στο συντονιστή, 6

8 ο οποίος, µετά από έλεγχο της συνέπειας της δεδοµένων, τα εξήγαγε από την εφαρµογή σε αρχείο συµβατό το Microsoft Excel, το οποίο και παρέδιδε στον στατιστικό αναλυτή. Ο στατιστικός αναλυτής, κάνοντας χρήση του ειδικού στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), προχώρησε στην επεξεργασία του δείγµατος, όπως περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου απαιτούσε χρονική διάρκεια - κατά µέσο όρο - της τάξης των 10 λεπτών. Στον παραπάνω χρόνο δεν υπολογίζεται ο χρόνος που καταναλώθηκε - µε πολλά τηλεφωνήµατα µέχρι την εξεύρεση του αποφοίτου ή της κατάλληλης ώρας για την συνέντευξη. Μεγάλο ποσοστό των κλήσεων ήταν σε κινητά τηλέφωνα. 7

9 1.3 Από το ΤΕΙ στην εργασία - Οι έννοιες της µετάβασης και της επαγγελµατικής ένταξης Η έρευνα απορρόφησης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των ετών του ΤΕΙ Λάρισας εξετάζει το βαθµό και την ποιότητα επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 3-10 έτη µετά την αποφοίτηση, τη διαδικασία µετάβασης όσων απασχολούνταν τη στιγµή της έρευνας από το ΤΕΙ στη σηµερινή τους εργασία, καθώς και την εµπειρία εργασίας και άλλα χαρακτηριστικά διαδροµής όσων τη στιγµή της έρευνας βρέθηκαν να είναι άνεργοι ή ανενεργοί. Στο συνέχεια θα παρουσιάσουµε τις έννοιες της µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία και της επαγγελµατικής ένταξης των νέων, καθώς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που ερµηνεύουν τη διαδικασία αυτή. Η εµφάνιση της έννοιας της µετάβασης από το σχολείο στην εργασία (school-to-work transition) ή γενικότερα- από την εκπαίδευση στην εργασία (education-to-work transition) αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη, που συνδέεται µε τις αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία επαγγελµατικής ένταξης των νέων τις τελευταίες δεκαετίες στις χώρες µε υψηλή συµµετοχή των νέων στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, που συµπίπτουν µε αυτές που έχουν και το υψηλότερο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης. Η περίοδος µετάβασης των νέων γενεών από την εκπαίδευση στην απασχόληση επιµηκύνθηκε, ενώ οι διαδροµές επαγγελµατικής τους ένταξης έγιναν πιο περίπλοκες και επικίνδυνες, σε σύγκριση µε τις άµεσες διαδροµές που υποτίθεται ότι βίωσαν οι προηγούµενες γενιές. Ως αποτέλεσµα της επιµήκυνσης της περιόδου µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, η ίδια η νεότητα, ως φάση του κύκλου ζωής των ατόµων, έχει διευρυνθεί ηλικιακά φτάνοντας σε αρκετές χώρες µέχρι τα 30 έτη. Ο βασικός λόγος των αλλαγών στη διαδικασία επαγγελµατικής ένταξης των νέων είναι η επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης της απασχόλησης λόγω της οικονοµικής κρίσης και των χαµηλών ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης, που έπληξε και πλήττει περισσότερο τους νέοεισερχόµενους 8

10 στην αγορά εργασίας, και είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση της µαζικής ανεργίας. Ο δεύτερος σε σηµασία λόγος είναι η επέκταση των διαφόρων µορφών προσωρινής εργασίας, ως αποτέλεσµα της αναζήτησης ευελιξίας από τις επιχειρήσεις για ευκολότερη προσαρµογή του προσωπικού στις διακυµάνσεις του ύψους της παραγωγής. Η αύξηση του µεριδίου της προσωρινής στη συνολική απασχόληση κατά τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί δοµική αλλαγή του συστήµατος απασχόλησης σε όλες αναπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες. τις Πριν λοιπόν από την εµφάνιση της µαζικής ανεργίας, η επαγγελµατική ένταξη των νέων µετά το τέλος της εκπαίδευσης ήταν άµεση. Έτσι το θεωρητικό και ερευνητικό των κοινωνιολόγων εστιαζόταν στη σχέση των εκπαιδευτικών µε τις επαγγελµατικές επιλογές των ατόµων και τις ευκαιρίες ανοδικής επαγγελµατικής κινητικότητας µέσω της εκπαίδευσης, ενώ οι οικονοµολόγοι ενδιαφέρονταν κυρίως για την ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις ανάγκες της οικονοµίας για εργατικό δυναµικό. Η οικονοµική κρίση και η άνοδος της εργασίας κατέστησαν την επαγγελµατική ένταξη των νέων λιγότερο άµεση και περισσότερο χρονοβόρα διαδικασία, που εµπεριείχε τον κίνδυνο µικρών ή µεγάλων διαστηµάτων ανεργίας και προσωρινής απασχόλησης. Η ανάπτυξη κρατικών πολιτικών για την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων διαφοροποίησε ακόµα περισσότερο τις επαγγελµατικές τους διαδροµές, εντάσσοντας σ αυτές και τα διαστήµατα κατάρτισης ή επιδοτούµενης εργασιακής εµπειρίας και απασχόλησης. Η σχετικά µεγάλη χρονική απόσταση που άρχισε να χωρίζει την έξοδο από την εκπαίδευση από την επαγγελµατική ένταξη των νέων γέννησε την έννοια της µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία ενώ το θεωρητικό και ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο των οικονοµολόγων όσο και των κοινωνιολόγων στράφηκε στην ανεργία και τις δυσκολίες σταθεροποίησης των νέων στην απασχόληση. Έτσι, ενώ κατά την περίοδο πριν την εµφάνιση της µαζικής ανεργίας µε την χρήση του όρου επαγγελµατική ένταξη, η ένταξη στην απασχόληση θεωρείτο δεδοµένη και το ερώτηµα ήταν σε τι είδους επάγγελµα έχει σταθεροποιηθεί κάποιος, µε την τρέχουσα χρήση του ίδιου όρου παραπέµπει σε δύο ερωτήµατα µε 9

11 την εξής ακολουθία: υπάρχει σταθεροποίηση στην απασχόληση (πρώτον) και σε τι είδους επάγγελµα (δεύτερον); Οι ορισµοί της έννοιας της µετάβασης διαφέρουν ανάλογα µε το αν αναφέρονται στο άτοµο (µικρο-οικονοµικοί) ή σε µία οµάδα(µακροοικονοµικοί) και µε το πώς ορίζουν την αρχική κατάσταση εκκίνησης και την τελική κατάσταση ένταξης, µεταξύ των οποίων κινούνται και διαµορφώνουν τη διαδροµή τους τα νεαρά άτοµα. Για τους ορισµούς που αναφέρονται τόσο στο άτοµο όσο και σε µία οµάδα η αρχική κατάσταση µπορεί να είναι η οριστική έξοδος από το εκπαιδευτικό σύστηµα µη επανεγγραφή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυµα ή η απόκτηση του βασικού πτυχίου ή η έναρξη επαγγελµατικών σπουδών. Η τελική κατάσταση διαφέρει µεταξύ των ορισµών για το άτοµο και αυτών για την οµάδα. Για την πρώτη κατηγορία ορισµών η τελική κατάσταση ένταξης µπορεί να είναι η πρώτη απασχόληση, η σταθερή απασχόληση ή η εργασία που αντιστοιχεί σε σπουδές (Vincens 1997). Οι περισσότεροι ατοµικοί ορισµοί θεωρούν τη µετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση ως τη διαδροµή των ατόµων µεταξύ του τέλους των σπουδών και της πρόσβασης σε σταθερή απασχόληση. Για κάποιους συγγραφείς (Vernieres 1997, Eckert 2001) η σταθερότητα απασχόλησης δεν αποκτάται µόνο µέσω µιας σταθερής θέσης (εξαρτηµένης) εργασίας µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αυτό που έχει σηµασία είναι να υπάρχει συνεχόµενη απασχόληση που να δίνει πρόσβαση σε διαρκή ροή εισοδήµατος, ανεξαρτήτως εάν αυτό επιτυγχάνεται µε µία σύµβαση σταθερής απασχόλησης ή µε διαδοχικές συµβάσεις/εµπειρίες προσωρινής εργασίας. Γι αυτούς λοιπόν τους συγγραφείς, τελική κατάσταση επαγγελµατικής ένταξης που ορίζει τη λήξη της περιόδου µετάβασης αποτελεί η σταθεροποίηση στη απασχόληση και όχι η απόκτηση σταθερής εργασίας. Η στιγµή σταθεροποίησης στην απασχόληση προσδιορίζεται µε βάση την εξέταση των διαστηµάτων συνεχόµενης απασχόλησης. 10

12 1.4 Ερευνητικά ερωτήµατα υποθέσεις εργασίας - µέθοδοι Σύµφωνα µε την µεθοδολογία, ο σκοπός της έρευνας απορρόφησης ήταν να διερευνηθεί τόσο ο βαθµός ένταξης των αποφοίτων στην απασχόληση και το πρόβληµα ανεργίας τους 4-6 χρόνια µετά την αποφοίτηση όσο και η ποιότητα της ένταξης όσων έχουν βρει δουλειά, καθώς και η διαδικασία µετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Στην παρούσα µελέτη υιοθετούµε αυτά τα τρία γενικά ερωτήµατα και, µε βάση τον θεωρητικό προβληµατισµό, θα αναφερθούµε στη συνέχεια στον τρόπο που θα προσπαθήσουµε να τα απαντήσουµε. Καταρχήν θα διευκρινίσουµε σε τι αντιστοιχούν οι όροι βαθµός ένταξης, ποιότητα ένταξης και διαδικασία µετάβασης και θα εξετάσουµε τις δυνατότητες που µας παρέχει το ερωτηµατολόγιο για να απαντήσουµε στα ερευνητικά ερωτήµατα. Αµέσως µετά θα διατυπώσουµε ορισµένες υποθέσεις εργασίας για το τι ερµηνεύει τον βαθµό και την ποιότητα ένταξης και τη διαδικασία µετάβασης. Ο βαθµός ένταξης παραπέµπει στο ποσοστό απασχόλησης\ανεργίας των αποφοίτων, µε βάση και την κατάσταση που δήλωσαν τη στιγµή της έρευνας ως προς τη συµµετοχή στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό: απασχολούµενος, άνεργος, µη άνεργος. Η έννοια της επαγγελµατικής ένταξης, αντιστοιχεί στο τέλος της διαδικασίας µετάβασης και παραπέµπει στο συνδυασµό του βαθµού ένταξης στην απασχόληση µε ένα από τα χαρακτηριστικά της ποιότητας ένταξης στην απασχόληση, που είναι η σταθερότητα της τελευταίας. Υπολογίσαµε λοιπόν για κάθε οµάδα αποφοίτων των ετών 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 το ποσοστό αποφοίτων που είχε σταθερή απασχόληση το 2007, δηλαδή 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 και 3 έτη µετά την αποφοίτηση αντίστοιχα. Παροµοίως υπολογίσαµε και το ποσοστό των αποφοίτων κάθε οµάδας που δήλωσαν ότι απασχολούνται τη στιγµή της έρευνας και ότι είναι πολύ ή απλώς ευχαριστηµένοι από τη δουλειά τους, Τέλος διερευνήσαµε τη 11

13 συσχέτιση µεταξύ του βαθµού σταθερότητας\ προσωρινότητας της απασχόλησης και του βαθµού ικανοποίησης από την απασχόληση, ώστε να συγκρίνουµε την αντικειµενική µε την υποκειµενική προσέγγιση της επαγγελµατικής ένταξης. Τα άτοµα που συγκαταλέχθηκαν στους µη επαγγελµατικά ενταγµένους ή - αλλιώς - σ αυτούς που δεν ολοκλήρωσαν τη µετάβαση από το πανεπιστήµιο στην εργασία έγιναν αντικείµενο περαιτέρω διερεύνησης. Συγκεκριµένα εξετάστηκαν η διάρκεια και οι λόγοι ανεργίας για τους ανέργους, όπως και οι λόγοι µη ενεργοποίησης για τους ανενεργούς, οι τοµείς απασχόλησης των προσωρινά απασχολούµενων. Η ποιότητα ένταξης των αποφοίτων δεν έχει να κάνει µόνο µε το βαθµό σταθερότητας ή σταθεροποίησης στην απασχόληση, αλλά και µε το πλήρες ή µειωµένο ωράριο εργασίας, το ύψος της αµοιβής, τις επαγγελµατικές προοπτικές που παρέχει στον κάτοχο της η θέση απασχόλησης την αντιστοιχία του επαγγέλµατος και του αντικειµένου εργασίας µε τις σπουδές. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε µεταβλητές για τα παραπάνω χαρακτηριστικά της απασχόλησης όσων δήλωσαν ότι απασχολούνταν τη στιγµή της έρευνας, που µας επιτρέπουν να εξάγουµε συµπεράσµατα για την ποιότητα της ένταξης των αποφοίτων µε βάση τα αντικειµενικά δεδοµένα και ορισµούς. Από την άλλη, το ερωτηµατολόγιο περιείχε και ερωτήµατα υποκειµενικής αξιολόγησης της ποιότητας της ένταξης από τους ίδιους τους αποφοίτους (βαθµός ικανοποίησης από τη σηµερινή απασχόληση, χαρακτηριστικά επιθυµητής εργασίας), που µας επιτρέπουν να συγκρίνουµε τις δύο µεθόδους προσέγγισης. Τέλος το κοινό ερωτηµατολόγιο περιείχε ερωτήµατα για τις θετικές προοπτικές της επιχείρησης των αυτοαπασχολούµενων, που αποτελεί δείκτη για το πόσο σταθερή εκτιµούν τη σηµερινή τους απασχόληση οι αυτοαπασχολούµενοι. Η διαδικασία µετάβασης προσεγγίζεται στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης µέσα από τη διερεύνηση της µορφής και του χαρακτήρα της, καθώς και των τρόπων αναζήτησης µισθωτής εργασίας ή δηµιουργίας επιχείρησης από τους αποφοίτους. 12

14 Ως έναρξη της διαδικασίας µετάβασης ορίστηκε για όλους τους αποφοίτους το έτος αποφοίτησης. Η πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών θεωρήθηκε στοιχείο, επεισόδιο της διαδικασίας µετάβασης, αντίθετα µε τη συµµετοχή σε πρακτική άσκηση του Τµήµατος. Η µορφή της διαδικασίας µετάβασης προσεγγίζετε µέσα από τις εξής µεταβλητές: Απαιτούµενος χρόνος για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος ιάρκεια στρατιωτικής θητείας Πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών Εµπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών ιάστηµα µεταξύ αποφοίτησης και πρώτης σηµαντικής απασχόλησης Εµπειρία περιστασιακής απασχόλησης πριν τη σηµερινή απασχόληση ιάρκεια αναζήτησης εργασίας µεταξύ της προηγούµενης και της σηµερινής απασχόλησης Αριθµός εργασιών όπου έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν οι σηµερινοί απασχολούµενοι, άνεργοι και ανενεργοί Αριθµός επεισοδίων ανεργίας των σηµερινών απασχολούµενων Τόπος εργασίας ίδιος/ άλλος µε τον τόπο διαµονής γονέων Εµπειρία συµµετοχής σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας Οι µεταβλητές του ερωτηµατολόγιου µας επέτρεψαν να αποτυπώσουµε τους τρόπους αναζήτησης εργασίας από τους αποφοίτους, να διαπιστώσουµε εάν και κατά πόσο οι δυσκολίες εύρεσής της συνδέονται µε το φύλο, και να προσδιορίσουµε τις πηγές στήριξης των αυτοαπασχολούµενων για τη δηµιουργία της επιχείρησης τους. Για την εξέταση όλων των παραπάνω ερωτηµάτων και θεµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής. Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν στατιστικές τεχνικές λογιστικής παλινδρόµησης µε δίτιµες ή διατεταγµένες εξαρτηµένες µεταβλητές για να ελεγχθούν υποθέσεις εργασίας όσον αφορά την ερµηνεία τόσο ορισµένων διαστάσεων της επαγγελµατικής ένταξης (πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών, βαθµός ικανοποίησης από τη σηµερινή απασχόληση, αποδοχές στη 13

15 σηµερινή απασχόληση, απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα, αυτοαπασχόληση, βαθµός αντιστοιχίας αντικειµένου εργασίας µε σπουδές στη σηµερινή απασχόληση) όσο και ορισµένων βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας µετάβασης (διάστηµα εύρεσης της πρώτης σηµαντικής απασχόλησης, επαγγελµατική κινητικότητα). Παρουσιάζουµε στη συνέχεια τις υποθέσεις εργασίας. 1. Η πραγµατοποίηση ή µη µεταπτυχιακών σπουδών από τους αποφοίτους εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους, τη γνώση και το ενδιαφέρον των αποφοίτων για το αντικείµενο των προπτυχιακών σπουδών κατά την έναρξη των τελευταίων και το βαθµό πτυχίου τους. 2. Ο βαθµός ικανοποίησης από τη σηµερινή απασχόληση εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών, τη σταθερότητα/προσωρινότητας της σύµβασης εργασίας, το χρόνο εργασίας, τον βαθµό αντιστοιχίας του αντικειµένου εργασίας µε το αντικείµενο σπουδών, τις προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης, την απασχόληση στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, την ταύτιση ή µη του τόπου εργασίας µε τον τόπο διαµονής των γονέων. 3. Οι αποδοχές στη σηµερινή απασχόληση εξαρτώνται από τον ιδιωτικό/δηµόσιο τοµέα και τη σταθερότητα/προσωρινότητα της απασχόλησής τους, το χρόνο εργασίας, το µέγεθος επιχείρησης, την πραγµατοποίηση ή µη µεταπτυχιακών σπουδών, το φύλο και το Τµήµα σπουδών. 4. Η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα εξαρτάται από το Τµήµα σπουδών, το φύλο, την ύπαρξη ή µη τέκνων στους αποφοίτους, καθώς και από το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τους. 5. Η αυτοαπασχόληση εξαρτάται από το φύλο και το Τµήµα σπουδών των αποφοίτων, και από το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τους. 14

16 6. Ο βαθµός αντιστοιχίας του αντικειµένου της σηµερινής εργασίας µε τις σπουδές εξαρτάται από τον βαθµό πτυχίου, την απασχόληση στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, τον αριθµό αλλαγών εργασίας πριν τη σηµερινή απασχόληση, το φύλο και το Τµήµα σπουδών του αποφοίτου. 7. Το διάστηµα εύρεσης της πρώτης σηµαντικής απασχόλησης µετά την αποφοίτηση εξαρτάται από το βαθµό πτυχίου, το φύλο και το Τµήµα σπουδών του αποφοίτου, καθώς και από το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. 8. Η εργασιακή κινητικότητα αυτών που η σηµερινή απασχόληση διαφέρει από την πρώτη σηµαντική εξαρτάται από το φύλο και το Τµήµα σπουδών τους, καθώς και από τα εξής χαρακτηριστικά της πρώτης σηµαντικής τους απασχόλησης: ύψος υποδοχών, σταθερότητα/ προσωρινότητα σύµβασης εργασίας, χρόνος εργασίας(πλήρης/µερική απασχόληση), βαθµός αντιστοιχίας του αντικειµένου εργασίας µε τις σπουδές. Εξετάστηκαν τέλος οι προσδιοριστικοί παράγοντες του βαθµού πτυχίου, που θεωρήθηκε σηµαντικό κριτήριο πρόσληψης και άρα κρίσιµος προσδιοριστικός παράγοντας του βαθµού και της ποιότητας ένταξης ενός αποφοίτου. 9. Ο βαθµός πτυχίου εξαρτάται από το βαθµό προτίµησης του Τµήµατος σπουδών στις πανελλήνιες εξετάσεις, τη γνώση/ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών κατά την έναρξη των τελευταίων, το φύλο και το Τµήµα σπουδών του αποφοίτου, καθώς και από το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων του. Στα επόµενα κεφάλαια θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της ερευνάς, τόσο αυτά που αφορούν τον βαθµό ένταξης και τη µορφή µετάβασης όσο και αυτά που αφορούν την ερµηνεία των χαρακτηριστικών της επαγγελµατικής ένταξης και της διαδικασίας µετάβασης που ελέγξαµε στατιστικά µε βάση τις παραπάνω υποθέσεις εργασίας. 15

17 2 0 KEΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σκοπός της µονοµεταβλητής ανάλυσης είναι να καταγραφούν στοιχεία που αφορούν τα παρακάτω: Γενικά στοιχεία (ατοµικά, δηµογραφικά, κοινωνικο οικονοµικά) Στοιχεία σπουδών (προπτυχιακές, µεταπτυχιακές) Στοιχεία για την σηµερινή κατάσταση απασχόλησης Στοιχεία για τους ανέργους (λόγοι και διάρκεια ανεργίας, τρόποι αναζήτησης εργασίας, εµπειρία απασχόλησης από το παρελθόν) Στοιχεία για τους µη οικονοµικά ανέργους (λόγοι µη ενεργοποίησης και εµπειρία απασχόλησης στο παρελθόν) Στοιχεία για την συµµετοχή αποφοίτων σε προγράµµατα αγοράς εργασίας. Στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της επιθυµητής εργασίας Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µονοµεταβλητής αποτελέσµατα της έρευνας Γενικά Στοιχεία Η ηλικία των αποφοίτων που συµµετείχαν στην έρευνα κυµαίνεται µεταξύ 25 και 41 ετών. Ο µέσος όρος είναι τα 31,8 έτη, µε επικρατούσα ηλικία τα 32 έτη (10,3%) και κυρίαρχη την οµάδα ηλικιών ετών (65%). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ηλικία των αποφοίτων (κατά οµάδες ηλικιών) στο σύνολο του ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα (Πίνακας 2.1 και Γράφηµα 1). Πίνακας 2.1: Κατανοµή των αποφοίτων κατά οµάδες ηλικίας και µέσοι όροι ηλικίας ΤΜΗΜΑ 30 ετών ετών > 35 ετών Μέσος Όρος Νοσηλευτική 41,7% 45,8% 12,5% 30,83 Ιατρ. Εργαστηρίων 72,7% 27,3% 29,3 Φυτ. Παραγωγής 53,85% 42,3% 3,85% 31 Ζωικ. Παραγωγής 57,7% 34,2% 8,1% 30,2 ΓΜΑ 28% 56% 16% 32 Ηλεκτρολογίας 10 32,9 Μηχανολογίας 85,7% 14,3% 34,4% Πολ. Εργ. 83,3% 16,6% 33,8 Υποδοµής Λογιστικής 69,2% 15,4% 15,4% 30,7 Τουρ. Επιχειρήσεων 42,8% 28,6% 28,6% 33 ιοικ. Επιχειρήσεων ,3 TEI 46,74% 44% 9,26% 31,8 16

18 Γράφηµα 1: Κατανοµή των αποφοίτων κατά οµάδες ηλικίας TEI 46,74% 44% 9,26% ιοικ. Επιχειρήσεων Τουρ. Επιχειρήσεων 42,8 28,6 28,6 Λογιστικής 69,2 15,4 15,4 Πολ. Εργ. Υποδοµής 83,3 16,6 Μηχανολογίας 85,7 14,3 Ηλεκτρολογίας 10 ΓΜΑ 28% 56% 16% Ζωικ. Παραγωγής 57,7 34,2 8,1 Φυτ. Παραγωγής 53,85% 42,3 3,85% Ιατρ. Εργαστηρίων 72,7 27,3 Νοσηλευτική 41,7 45,8 12, ετών ετών > 35 ετών Φύλο Όσον αφορά στο φύλο του συνόλου των αποφοίτων οι γυναίκες επικρατούν (57%) έναντι των ανδρών (43%) Η κατανοµή των φύλων (ΤΕΙ και Τµήµα) έχει ως κάτωθι (Πίνακας 2.2 και Γράφηµα 2). Πίνακας 2.2: Κατανοµή αποφοίτων κατά φύλο ΤΜΗΜΑ Άνδρες Γυναίκες Νοσηλευτική 12,5% 87,5% Ιατρ. Εργαστηρίων 2 8 Φυτ. Παραγωγής 56% 44% Ζωικ. Παραγωγής 26,9% 73,1% ΓΜΑ 85,2% 14,8% Ηλεκτρολογίας 88,9% 11,1% Μηχανολογίας 10 Πολ. Εργ. Υποδοµής 83,3% 16,7% Λογιστικής 46,2% 53,8% Τουρ. Επιχειρήσεων 28,6% 71,4% ιοικ. Επιχειρήσεων 2 8 TEI 43% 57% 17

19 Γράφηµα 2: Κατανοµή αποφοίτων κατά φύλο Νοσηλευτική 87,5 8 44% 73,1 12,5 2 56% 26,9 Ιατρ. Εργαστηρίων Φυτ. Παραγωγής Ζωικ. Παραγωγής 14,8 11,1 16,7 53,8 85,2 88, ,3 46,2 ΓΜΑ Ηλεκτρολογίας Μηχανολογίας Πολ. Εργ. Υποδοµής Λογιστικής Τουρ. Επιχειρήσεων 71,4 8 28,6 2 ιοικ. Επιχειρήσεων 57% 43% TEI Άνδρες Γυναίκες Εκπαίδευση γονέων Αναλυτικά το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα των αποφοίτων φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 2.3 (και στο Γράφηµα 3). Πίνακας 2.3: Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα αποφοίτων ΤΜΗΜΑ Έως και απολυτήριο ηµοτικού Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών Νοσηλευτική 45,8% 33,3% 12,5% 8,4% Ιατρ. Εργαστηρίων 53,3% 33,3% 6,7% 6,7% Φυτ. Παραγωγής 5 26,9% 7,7% 15,4% Ζωικ. Παραγωγής 30,8% 38,4% 15,4% 15,4% ΓΜΑ 48,1% 44,5% 3,7% 3,7% Ηλεκτρολογίας 55,5% 22,2% 11,15% 11,15% Μηχανολογίας 42,9% 28,5% 14,3% 14,3% Πολ. Εργ. Υποδοµής 5 16,6% 16,6% 16,6% Λογιστικής 53,9% 38,5% 7,6% Τουρ. Επιχειρήσεων 57,1% 28,6% 14,3% ιοικ. Επιχειρήσεων 5 5 TEI 47% 30,5% 8% 9% 18

20 Γράφηµα 3: Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα αποφοίτων TEI 47% 30,5 8% 9% ιοικ. Επιχειρήσεων 5 5 Τουρ. Επιχειρήσεων 57,1 28,6 14,3 Λογιστικής 53,9 38,5 7,6 Πολ. Εργ. Υποδοµής 5 16,6 16,6 16,6 Μηχανολογίας 42,9 28,5 14,3 14,3 Ηλεκτρολογίας 55,5 22,2 11,15% 11,15% ΓΜΑ 48,1 44,5 3,7 3,7 Ζωικ. Παραγωγής 30,8 38,4 15,4 15,4 Φυτ. Παραγωγής 5 26,9 7,7 15,4 Ιατρ. Εργαστηρίων 53,3 33,3 6,7 6,7 Νοσηλευτική 45,8 33,3 12,5 8, Έως και απολυτήριο ηµοτικού Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών Αναλυτικά το επίπεδο εκπαίδευσης της µητέρας των αποφοίτων φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 2.4 (και στο Γράφηµα 4). 19

21 Πίνακας 2.4: Εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας αποφοίτων ΤΜΗΜΑ Έως και απολυτήριο ηµοτικού Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών Νοσηλευτική 54,2% 37,5% 8,3% Ιατρ. Εργαστηρίων 6 28,9% 6,7% 4,4% Φυτ. Παραγωγής 61,5% 34,6% 3,9% Ζωικ. Παραγωγής 5 42,3% 7,7% ΓΜΑ 63% 29,7% 7,3% Ηλεκτρολογίας 55,5% 33,3% 11,2% Μηχανολογίας 71,4% 28,6% Πολ. Εργ. Υποδοµής 5 33% 17% Λογιστικής 46,15% 30,75% 23,1% Τουρ. Επιχειρήσεων 57,1% 28,6% 14,3% ιοικ. Επιχειρήσεων TEI 57,5% 33% 2% 7,5% Γράφηµα 4: Εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας αποφοίτων TEI ιοικ. Επιχειρήσεων Τουρ. Επιχειρήσεων Λογιστικής Πολ. Εργ. Υποδοµής Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας ΓΜΑ Ζωικ. Παραγωγής Φυτ. Παραγωγής Ιατρ. Εργαστηρίων Νοσηλευτική 57,5 6 57,1 46,15% 5 71,4 55,5 63% 5 61,5 6 54,2 33% 3 28,6 30,75% 33% 2% 7,5 1 14,3 23,1 17% 28,6 33,3 11,2 29,7 7,3 42,3 7,7 34,6 3,9 28,9 6,7 4,4 37,5 8, Έως και απολυτήριο ηµοτικού Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 20

22 2.1.2 Προπτυχιακές Σπουδές Λαµβάνοντας υπόψη το έτος αποφοίτησης των αποφοίτων του δείγµατος στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα η µέση διάρκεια σπουδών των αποφοίτων ανέρχεται σε 5,34 έτη. Αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.5 και το Γράφηµα 5. Πίνακας 2.5: ιάρκεια σπουδών αποφοίτων του ΤΕΙ Λάρισας ΤΜΗΜΑ Μέσος Όρος 4 έτη 5 έτη 6 έτη και πάνω Νοσηλευτική 4,41 62,5% 33,3% 4,2% Ιατρ. Εργαστηρίων 5, ,3% 26,7% Φυτ. Παραγωγής 5,46 36% 36% 28% Ζωικ. Παραγωγής 5,46 28% 29,7% 42,3% ΓΜΑ 6,22 24% 24% 52% Ηλεκτρολογίας 5,22 44,4% 11,2% 44,4% Μηχανολογίας 6,7 15% 15% 7 Πολ. Εργ. Υποδοµής 4,33 83,3% 16,7% Λογιστικής 5,15 46,2% 23,1% 30,7% Τουρ. Επιχειρήσεων 6,2 57% 28,5% 14,5% ιοικ. Επιχειρήσεων 4, TEI 5,34 36% 31% 33% Γράφηµα 5: ιάρκεια σπουδών αποφοίτων ΤΕΙ Λάρισας TEI 36% 31% 33% ιοικ. Επιχειρήσεων Τουρ. Επιχειρήσεων 57% 28,5 14,5 Λογιστικής 46,2 23,1 30,7 Πολ. Εργ. Υποδοµής 83,3 16,7 Μηχανολογίας 15% 15% 7 Ηλεκτρολογίας 44,4 11,2 44,4 ΓΜΑ 24% 24% 52% Ζωικ. Παραγωγής 28% 29,7 42,3 Φυτ. Παραγωγής 36% 36% 28% Ιατρ. Εργαστηρίων 2 53,3 26,7 Νοσηλευτική 62,5 33,3 4, έτη 5 έτη 6 έτη και πάνω 21

23 Βαθµός πτυχίου Ο βαθµός πτυχίου των αποφοίτων κυµαίνεται µεταξύ του 6 και του 9,83. Αναλυτικά οι βαθµοί πτυχίου (για το σύνολο του ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα) παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.6 και το Γράφηµα 6. Πίνακας 2.6: Βαθµός πτυχίου (κατά κατηγορίες βαθµολογίας και µέσος όρος) ΤΜΗΜΑ Μέσος Όρος Κάτω όριο Άνω όριο 6 6,1-7 7,1-8 8,1 και πάνω Νοσηλευτική 7,49 6,5 8,7 31,6% 57,9% 10,5% Ιατρ. Εργαστηρίων 7,41 6,1 9,1 33,3% 35,5% 31,2% Φυτ. Παραγωγής 6,42 5,8 7,1 16,7% 79,2% 4,1% Ζωικ. Παραγωγής 6,82 6 8,5 4,35% 76,9% 15,4% 4,35% ΓΜΑ 6,42 5,7 7,6 33,3% 51,85% 14,85% Ηλεκτρολογίας 6,28 5,7 7 55,5% 44,5% Μηχανολογίας 6,28 5,5 7 42,85% 57,15% Πολ. Εργ. Υποδοµής 6,6 6,2 7,2 8 2 Λογιστικής 6,78 6 7,3 7,7% 69,2% 23,1% Τουρ. Επιχειρήσεων 7,24 6,5 8, ιοικ. Επιχειρήσεων 6,79 6 7,8 11,1% 66,7% 22,2% TEI 6,86 5,5 9,1 11,5% 64,5% 22,5% 7,5% Γράφηµα 6: Βαθµός πτυχίου (κατά κατηγορίες βαθµολογίας) TEI 11,5 64,5 22,5 7,5 ιοικ. Επιχειρήσεων 11,1 66,7 22,2 Τουρ. Επιχειρήσεων Λογιστικής 7,7 69,2 23,1 Πολ. Εργ. Υποδοµής 8 2 Μηχανολογίας 42,85% 57,15% Ηλεκτρολογίας 55,5 44,5 ΓΜΑ 33,3 51,85% 14,85% Ζωικ. Παραγωγής 4,35% 76,9 15,4 4,35% Φυτ. Παραγωγής 16,7 79,2 4,1 Ιατρ. Εργαστηρίων 33,3 35,5 31,2 Νοσηλευτική 31,6 57,9 10, ,1-7 7,1-8 8,1 και πάνω 22

24 Ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών Αναλυτικά το ενδιαφέρον των αποφοίτων για το αντικείµενο των σπουδών τους στο ΤΕΙ Λάρισας (για το σύνολο του ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.7 και το Γράφηµα 7. Πίνακας 2.7: Ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών ΤΜΗΜΑ Πολύ Λίγο Καθόλου Νοσηλευτική 52,2% 8,7% 29,1% Ιατρ. Εργαστηρίων 82,2% 13,3% 4,5% Φυτ. Παραγωγής 65,4% 7,7% 26,9% Ζωικ. Παραγωγής 55,5% 37% 7,5% ΓΜΑ 5 25% 25% Ηλεκτρολογίας 55,5% 33,3% 11,2% Μηχανολογίας 85,7% 14,3% Πολ. Εργ. Υποδοµής 67% 16,5% 16,5% Λογιστικής 69,2% 15,4% 15,4% Τουρ. Επιχειρήσεων 85,7% 14,3% ιοικ. Επιχειρήσεων 6 4 TEI 64,6% 15,15% 20,25% Γράφηµα 7: Ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών TEI 64,6 15,15% 20,25% ιοικ. Επιχειρήσεων 6 4 Τουρ. Επιχειρήσεων 85,7 14,3 Λογιστικής 69,2 15,4 15,4 Πολ. Εργ. Υποδοµής 67% 16,5 16,5 Μηχανολογίας 85,7 14,3 Ηλεκτρολογίας 55,5 33,3 11,2 ΓΜΑ 5 25% 25% Ζωικ. Παραγωγής 55,5 37% 7,5 Φυτ. Παραγωγής 65,4 7,7 26,9 Ιατρ. Εργαστηρίων 82,2 13,3 4,5 Νοσηλευτική 52,2 8,7 29, Πολύ Λίγο Καθόλου 23

25 Αναλυτικά η ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο ΤΕΙ Λάρισας (για το σύνολο του ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.8 και το Γράφηµα 8. Πίνακας 2.8: Ευχαρίστηση από τις σπουδές ΤΜΗΜΑ Ευχαριστηµένο Ουδέτερο υσαρεστηµένο Νοσηλευτική 60,87% 20,83% 18,3% Ιατρ. Εργαστηρίων 8 2 Φυτ. Παραγωγής 42,3% 38,46% 19,24% Ζωικ. Παραγωγής 57,7% 30,77% 10,53% ΓΜΑ 37,4% 40,75% 21,85% Ηλεκτρολογίας 55,5% 33,3% 11,2% Μηχανολογίας 57,16% 28,56% 14,28% Πολ. Εργ. Υποδοµής 5 5 Λογιστικής 76,9% 23,1% Τουρ. Επιχειρήσεων 85,7% 14,3% ιοικ. Επιχειρήσεων 7 3 TEI Γράφηµα 8: Ευχαρίστηση από τις σπουδές TEI ιοικ. Επιχειρήσεων 7 3 Τουρ. Επιχειρήσεων 85,7 14,3 Λογιστικής 76,9 23,1 Πολ. Εργ. Υποδοµής 5 5 Μηχανολογίας 57,16% 28,56% 14,28% Ηλεκτρολογίας 55,5 33,3 11,2 ΓΜΑ 37,4 40,75% 21,85% Ζωικ. Παραγωγής 57,7 30,77% 10,53% Φυτ. Παραγωγής 42,3 38,46% 19,24% Ιατρ. Εργαστηρίων 8 2 Νοσηλευτική 60,87% 20,83% 18, Ευχαριστηµένο Ουδέτερο υσαρεστηµένο 24

26 2.1.3 Απασχόληση Αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την µορφή της παρούσας εργασίας των αποφοίτων (σε επίπεδο ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα) παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.9 και το Γράφηµα 9. Πίνακας 2.9: Μορφή παρούσας εργασίας αποφοίτων ΤΕΙ Λάρισας ΤΜΗΜΑ Μισθωτός στον ιδιωτικό τοµέα Μισθωτός στο δηµόσιο τοµέα (στενό ή ευρύτερο) Συµβασιούχος έργου στον ιδιωτικό τοµέα Συµβασιούχος έργου στο δηµόσιο τοµέα Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό (εργοδότης Νοσηλευτική 27,3% 68,2% 4,5% Ιατρ. Εργαστηρίων 47,35% 47,35% 5,3% Φυτ. Παραγωγής 33,33% 16,67% 5,33% 27,8% 16,67% Ζωικ. Παραγωγής 38,1% 23,8% 4,75% 28,6% 4,75% ΓΜΑ 37% 14,8% 7,1% 11% 22% 7,1% Ηλεκτρολογίας 33,33% 33,33% 11,11% 22,22% Μηχανολογίας 33,33% 16,67% 5 Πολ. Εργ. Υποδοµής 5 16,67% 16,67% 16,67% Λογιστικής 69,2% 15,4% 7,7% 7,7% Τουρ. Επιχειρήσεων 75% 25% ιοικ. Επιχειρήσεων 10 TEI 41,33% 3 4% 1 9,33% 5,33% 25

27 Γράφηµα 9: Μορφή παρούσας εργασίας αποφοίτων ΤΕΙ Λάρισας TEI 41,33% 3 4% 1 9,33% 5,33% ιοικ. Επιχειρήσεων 10 Τουρ. Επιχειρήσεων 75% 25% Λογιστικής 69,2 15,4 7,7 7,7 Πολ. Εργ. Υποδοµής 5 16,67% 16,67% 16,67% Μηχανολογίας 33,33% 16,67% 5 Ηλεκτρολογίας 33,33% 33,33% 11,11% 22,22% ΓΜΑ 37% 14,8 7,1 11% 22% 7,1 Ζωικ. Παραγωγής 38,1 23,8 4,75% 28,6 4,75% Φυτ. Παραγωγής 33,33% 16,67% 5,33% 27,8 16,67% Ιατρ. Εργαστηρίων 47,35% 47,35% 5,3 Νοσηλευτική 27,3 68,2 4, Μισθωτός στον ιδιωτικό Συµβασιούχος έργου στον ιδιωτικό τοµέα Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό Μισθωτός στο δηµόσιο τοµέα (στενό ή ευρύτερο) Συµβασιούχος έργου στο δηµόσιο τοµέα Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό (εργοδότης Ευχαρίστηση από την παρούσα εργασία Αναλυτικά το επίπεδο ευχαρίστησης των αποφοίτων από την παρούσα εργασία τους (σε επίπεδο ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα) παρουσιάζονται στον Πίνακα

28 Πίνακας 2.10: Βαθµός ευχαρίστησης των αποφοίτων από την παρούσα Απασχόληση ΤΜΗΜΑ Πολύ ευχαριστηµένος Ευχαριστηµένος Ούτε ευχαριστηµένος, ούτε δυσαρεστηµένος υσαρεστηµένος Πολύ δυσαρεστηµένος Νοσηλευτική 9,09% 50,0 22,73% 9,09% 9,09% Ιατρ. Εργαστηρίων 37,78% 42,22% 20,0 0,0 0,0 Φυτ. Παραγωγής 0,0 37,04% 40,74% 18,52% 3,7 Ζωικ. Παραγωγής 7,69% 34,62% 38,46% 11,54% 7,69% ΓΜΑ 14,81% 40,74% 29,63% 7,41% 7,41% Ηλεκτρολογίας 10,0 40,0 30,0 20,0 0,0 Μηχανολογίας 28,57% 0,0 57,14% 0,0 14,29% Πολ. Εργ. Υποδοµής 16,67% 33,33% 50,0 0,0 0,0 Λογιστικής 28,57% 57,14% 14,29% 0,0 0,0 Τουρ. Επιχειρήσεων 30,0 40,0 30,0 0,0 0,0 ιοικ. Επιχειρήσεων 61,54% 15,38% 23,08% 0,0 0,0 TEI 21,0 38,0 30,0 7,0 4,0 Γράφηµα 10: Βαθµός ευχαρίστησης των αποφοίτων από την παρούσα απασχόληση ιοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων Λογιστικής Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας ΓΜΑ Ζωικής Παραγωγής Φυτικής Παραγωγής Νοσηλευτική Ιατρικών Εργαστηρίων 21,0 38,0 61,54% 30,0 28,57% 16,67% 33,33% 28,57% 10,0 40,0 14,81% 40,74% 7,69% 34,62% 37,04% 30,0 15,38% 40,0 57,14% 50,0 57,14% 30,0 29,63% 38,46% 40,74% 37,78% 42,22% 9,09% 50,0 22,73% 7,0 4,0 23,08% 30,0 14,29% 14,29% 20,0 7,41% 7,41% 11,54% 7,69% 18,52% 3,7 20,0 9,09% 9,09% Πολύ ευχαριστηµένος Ούτε ευχαριστηµένος, ούτε δυσαρεστηµένος Πολύ δυσαρεστηµένος Ευχαριστηµένος υσαρεστηµένος 27

29 Όσον αφορά στον τόπο της σηµερινής εργασίας των τα σχετικά στοιχεία (σε επίπεδο ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα) παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.11 Πίνακας 2.11: Ποσοστιαία σχέση τόπου εργασίας και τόπου διαµονής γονέων ΤΜΗΜΑ Τόπος διαµονής γονέων Τόπος σπουδών (Λάρισα) Νοσηλευτική 57,15% 31,8% Ιατρ. Εργαστηρίων 6 12% Φυτ. Παραγωγής 68,75% 43,75% Ζωικ. Παραγωγής 7 5% ΓΜΑ 56% 24% Ηλεκτρολογίας 71,5% 14,3% Μηχανολογίας 8 Πολ. Εργ. Υποδοµής 5 16,67% Λογιστικής 58,33% 16,67% Τουρ. Επιχειρήσεων 75% 25% ιοικ. Επιχειρήσεων TEI 61,5% 21,85% Μέχρι της εύρεση της παρούσας εργασίας του η πλειοψηφίας των αποφοίτων άλλαξε διάφορες δουλειές και µόνο για το 28,9% ήταν η πρώτη δουλειά του. Επίσης, το 53,27% των αποφοίτων δεν έχει µείνει άνεργο µε ένα 39,25% να έχει µείνει 1 έως 2 φορές. Αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία (σε επίπεδο ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα) παρουσιάζονται στον Πίνακα Πίνακας 2.12: Αλλαγές εργασιών πριν τη σηµερινή απασχόληση ΤΜΗΜΑ Καµία (0) και πάνω Νοσηλευτική 36,4% 63,6% Ιατρ. Εργαστηρίων 29% 72% 9% Φυτ. Παραγωγής 33,33% 33,33% 33,33% Ζωικ. Παραγωγής 31,6% 47,4% 21% ΓΜΑ 35% 3 35% Ηλεκτρολογίας 8 2 Μηχανολογίας 33,33% 66,67% Πολ. Εργ. Υποδοµής 8 2 Λογιστικής Τουρ. Επιχειρήσεων 75% 25% ιοικ. Επιχειρήσεων 25% 5 25% TEI 28,9% 47,67% 23,43% 28

30 Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (94,5%) πρόκειται για πλήρη απασχόληση. Το καθεστώς απασχόλησης των αποφοίτων (σε επίπεδο ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα) παρουσιάζονται στον Πίνακα Πίνακας 2.13: Καθεστώς παρούσας απασχόλησης αποφοίτων ΤΜΗΜΑ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση Νοσηλευτική 95,5% 4,5% Ιατρ. Εργαστηρίων 77,78% 22,22% Φυτ. Παραγωγής 81,25% 18,75% Ζωικ. Παραγωγής 79% 21% ΓΜΑ 91,67% 8,33% Ηλεκτρολογίας 10 Μηχανολογίας 10 Πολ. Εργ. Υποδοµής 10 Λογιστικής 84,6% 15,4% Τουρ. Επιχειρήσεων 10 ιοικ. Επιχειρήσεων 10 TEI 94,5% 5,5% Οι συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές των αποφοίτων παρουσιάζονται (σε επίπεδο ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα) στον Πίνακα Πίνακας 2.14: Συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές αποφοίτων ΤΜΗΜΑ < > 1300 Νοσηλευτική 4,76% 0,0 19,05% 61,9 14,29% 0,0 Ιατρ. Εργαστηρίων 0,0 5,56% 22,22% 61,11% 5,56% 5,56% Φυτ. Παραγωγής 6,25% 31,25% 18,75% 31,25% 12,5 0,0 Ζωικ. Παραγωγής 0,0 33,33% 16,67% 33,33% 16,67% 0,0 ΓΜΑ 0,0 13,04% 21,74% 39,13% 17,39% 8,7 Ηλεκτρολογίας 0,0 0,0 33,33% 33,33% 16,67% 16,67% Μηχανολογίας 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 25,0 Πολ. Εργ. Υποδοµής 0,0 0,0 0,0 33,33% 33,33% 33,33% Λογιστικής 7,69% 23,08% 30,77% 23,08% 15,38% 0,0 Τουρ. Επιχειρήσεων 0,0 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0 ιοικ. Επιχειρήσεων 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 TEI 2,29% 14,5 21,37% 40,46% 16,03% 5,34% 29

31 Γράφηµα 11: Συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές αποφοίτων TEI 2,29% 14,5 21,37% 40,46% 16,03% 5,34% Λογιστικής 7,69% 23,08% 30,77% 23,08% 15,38% ιοίκηση Επιχειρήσεων 50,0 50,0 Τουριστικών Επιχειρήσεων 25,0 50,0 25,0 Πολιτικών Έργων Υποδοµής 33,33% 33,33% 33,33% Μηχανολογίας 75,0 25,0 Ηλεκτρολογίας 33,33% 33,33% 16,67% 16,67% Ζωικής Παραγωγής 33,33% 16,67% 33,33% 16,67% Φυτικής Παραγωγής 6,25% 31,25% 18,75% 31,25% 12,5 ΓΜΑ 13,04% 21,74% 39,13% 17,39% 8,7 Ιατρικών Εργαστηρίων 5,56% 22,22% 61,11% 5,56% 5,56% Νοσηλευτική 4,76% 19,05% 61,9 14,29% < > 1300 Ασφάλεια και προοπτικές εξέλιξης στην παρούσα εργασία Πίνακας 2.15: Ασφάλεια και προοπτικές εξέλιξης στην παρούσα εργασία ΤΜΗΜΑ Κίνδυνος απώλειας εργασίας Θετικές προοπτικές εξέλιξης Νοσηλευτική 3,35% 72,7% Ιατρ. Εργαστηρίων 44,5% 44,5% Φυτ. Παραγωγής 6 4 Ζωικ. Παραγωγής 58% 68,4% ΓΜΑ 33,33% 66,67% Ηλεκτρολογίας 83,33% Μηχανολογίας 67% Πολ. Εργ. Υποδοµής 2 67% Λογιστικής 81,8% Τουρ. Επιχειρήσεων 33,33% 10 ιοικ. Επιχειρήσεων 10 TEI 30,15% 65,9% 30

32 Αναλυτικά ο βαθµός αντιστοιχίας των σπουδών µε την πρώτη σηµαντική εργασία των αποφοίτων (σε επίπεδο ΤΕΙ Λάρισας και κατά Τµήµα) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.16 και το Γράφηµα 12 Πίνακας 2.16: Βαθµός αντιστοιχίας σπουδών µε την παρούσα απασχόληση ΤΜΗΜΑ Καθόλου Λίγο Αρκετά Απόλυτα Νοσηλευτική 9,09% 18,18% 63,64% 9,09% Ιατρ. Εργαστηρίων 11,11% 5,56% 22,22% 61,11% Φυτ. Παραγωγής 37,5 18,75% 31,25% 12,5 Ζωικ. Παραγωγής 35,0 15,0 30,0 20,0 ΓΜΑ 36,0 16,0 40,0 8,0 Ηλεκτρολογίας 14,29% 0,0 57,14% 28,57% Μηχανολογίας 40,0 0,0 20,0 40,0 Πολ. Εργ. Υποδοµής 0,0 0,0 66,67% 33,33% Λογιστικής 0,0 0,0 61,54% 38,46% Τουρ. Επιχειρήσεων 25,0 25,0 25,0 25,0 ιοικ. Επιχειρήσεων 0,0 0,0 66,67% 33,33% TEI 21,58% 11,51% 42,45% 24,46% Γράφηµα 12: Βαθµός αντιστοιχίας σπουδών µε την παρούσα απασχόληση , ,09% 18,18% 9,09% 63,64% 5,56% 11,11% 22,22% 61,11% Νοσηλευτική Ιατρ. Ερ γαστηρίων Φυτ. Παραγωγής 18,75% 37,5 31,25% 12,5 15,0 35,0 20,0 30,0 36,0 16,0 8,0 40,0 14,29% 57,14% Ζωικ. Παραγωγής ΓΜΑ Ηλεκτρολογίας 28,57% 40,0 20,0 40,0 Μηχανολ ογίας 66,67% Πολ. Εργ. Υποδοµής 33,33% Λογιστικής 61,54% 38,46% 25,0 25,0 25,0 25,0 Τουρ. Επιχειρήσεων ιοικ. Επιχειρήσεων 0,0 42,45% 21,58% 11,51% TEI 24,46% Καθόλου Λίγο Αρκετά Απόλυτα 31

33 2.2 ΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σκοπός είναι να συνδυαστούν µεταβλητές της έρευνας που σχετίζονται µε την µεθοδολογική προσέγγιση και τα ζητούµενα της έρευνας σχετικά µε: τον βαθµό ένταξης του αποφοίτου, την ποιότητα ένταξης και την διαδικασία µετάβασης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διµεταβλητής ανάλυσης (πινάκων διπλής εισόδου) των δεδοµένων της έρευνας αποφοίτων. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται κυρίως αποτελέσµατα που είναι στατιστικά σηµαντικά (σε επίπεδο 95%) αλλά και κάποια αποτελέσµατα που µπορεί να εκληφθούν ως τάσεις (σε επίπεδο 9) Συνδυαστικές αλληλεπιδράσεις των µεταβλητών Η ικανοποίηση/ευχαρίστηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο ΤΕΙ Λάρισας συνδέεται αρνητικά µε την επιµήκυνση της διάρκειας των σπουδών τους (καθυστέρηση λήψης πτυχίου) στο ΤΕΙ Λάρισας Πίνακας 2.17: Συσχέτιση ικανοποίησης σπουδών και ετών αποφοίτησης Έτη φοίτησης Ικανοποίηση Σπουδών 4 έτη 5 έτη 6 έτη 7 και πάνω Ευχαριστηµένοι 41% 36,05% 16,4 6,55% Ουδέτεροι - υσαρεστηµένοι 28,4 25,3 28,4 18,9 Γράφηµα 13: Συσχέτιση ικανοποίησης σπουδών και ετών αποφοίτησης 45% 4 41% 35% 36,05% 3 25% 28,4 25,3 28,4 2 15% 16,4 18,9 1 5% 6,55% 4 έτη 5 έτη 6 έτη 7 και πάνω Ευχαριστηµένοι Ουδέτεροι - υσαρεστηµένοι 32

34 Φαίνεται παράλληλα να συνδέεται, πολύ ασθενώς, θετικά µε το ενδιαφέρον τους για το αντικείµενο των σπουδών τους Πίνακας 2.18: Συσχέτιση ικανοποίησης από τις σπουδές και αρχικού ενδιαφέροντος για το αντικείµενο σπουδών Αρχικό ενδιαφέρον επιστηµονικού αντικειµένου Ικανοποίηση Σπουδών Πολύ Λίγο Καθόλου Ευχαριστηµένοι 69% 15,5 15,5 Ουδέτεροι - υσαρεστηµένοι 55,8 15,6 28,6 Γράφηµα 14: Συσχέτιση ικανοποίησης από τις σπουδές και αρχικού ενδιαφέροντος για το αντικείµενο σπουδών % 55, ,6 15,5 15,6 15,5 Πολύ Λίγο Καθόλου Ευχαριστηµένοι Ουδέτεροι - υσαρεστηµένοι Φαίνεται πιθανόν ότι όσο µικρότερο ήταν το ενδιαφέρον των φοιτητών για το αντικείµενο των σπουδών τους τόσο λιγότερο ευχαριστηµένοι να είναι από τις σπουδές τους στο ΤΕΙ Λάρισας. 33

35 εν εντοπίστηκε συσχέτιση της ευχαρίστησης των αποφοίτων από τις σπουδές τους µε άλλες µεταβλητές (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης και τόπος διαµονής γονέων, µεταπτυχιακές σπουδές). Όσον αφορά στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της αποφοίτησης και της εύρεσης της πρώτης σηµαντικής, κατά την άποψη των αποφοίτων, απασχόλησης, αυτή βρέθηκε να συνδέεται στατιστικά σηµαντικά µε το έτος αποφοίτησης µε πολύ ασθενή, αρνητική σχέση. Για να φανεί καλύτερα η συσχέτιση αυτή οµαδοποιήσαµε τον χρόνο εύρεσης της πρώτης σηµαντικής απασχόλησης σε τρεις ποιοτικές κατηγορίες (πολύ σύντοµα σύντοµα καθυστερηµένα) ως εξής: Κατηγορίες Πολύ σύντοµα Σύντοµα καθυστερηµένα Απαντήσεις ερωτηµατολογίου Μέχρι ένας µήνας Από 1 µήνας έως 6 µήνες Από 6 µήνες έως 1 χρόνος Από ένα έως δύο χρόνια Πάνω από δύο χρόνια Με βάση την οµαδοποίηση αυτή προέκυψαν τα αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα. Πίνακας 2.19: Συσχέτισης χρόνου εύρεσης σηµαντικής εργασίας και ετών αποφοίτησης Έτη αποφοίτησης Χρόνος εύρεσης σηµαντικής εργασίας 4 έτη 5έτη 6 έτη 7 και πάνω Πολύ Σύντοµα 58,7 73,33% 69,6 81,25% Σύντοµα 19,5 1 13% 6,25% Καθυστερηµένα 21,8 16,67% 17,4 12,55% 34

36 Γράφηµα 15: Συσχέτισης χρόνου εύρεσης σηµαντικής εργασίας και ετών αποφοίτησης ,25% 73,33% 69,6 58, ,5 21,8 17,4 13% 16,67% 12,55% 1 6,25% Πολύ Σύντοµα Σύντοµα Καθυστερηµένα 4 έτη 5έτη 6 έτη 7 και πάνω Η σχέση δείχνει ότι όσο αργότερα αποφοίτησαν οι τόσο γρηγορότερα βρήκαν την πρώτη σηµαντική απασχόλησή τους. Τέλος, η εν λόγω µεταβλητή δεν συνδέεται µε το βαθµό του πτυχίου, το ενδιαφέρον για το αντικείµενο των σπουδών, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τις µεταπτυχιακές σπουδές, το φύλο ή την ηλικία Η µορφή της παρούσας εργασίας των αποφοίτων συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά (πολύ ασθενώς) µε το βαθµό του πτυχίου τους. Συγκεκριµένα, η σχετική πλειοψηφία των αποφοίτων που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα έχουν χαµηλές βαθµολογίες µε ποσοστό 36,67%. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών έχει βέβαια µεσαίες βαθµολογίες (53,33%). Αντίθετα οι απόφοιτοι που απασχολούνται στον ηµόσιο τοµέα εµφανίζουν ποσοστό 42,1% στις υψηλές βαθµολογίες και το ίδιο ποσοστό στις µεσαίες ενώ µόνο το 15,8% των αποφοίτων που απασχολείται στο δηµόσιο έχει χαµηλές βαθµολογίες. Όσο αφορά τους απασχολούµενους µε σύµβαση έργου το 45% αυτών έχι χαµηλές βαθµολογίες και το υπόλοιπο 55% µεσαίες. Τέλος οι αυτοαπασχολούµενοι απόφοιτοι χαρακτηρίζονται από το µεγαλύτερο 35

37 ποσοστό χαµηλών βαθµολογιών έναντι των άλλων κατηγοριών µορφής απασχόλησης (56,2%) µε το υπόλοιπο 43,8% να έχει µεσαίες βαθµολογίες. Πίνακας 2.20: Συσχέτιση φορέα εργασίας και βαθµού πτυχίου Μικρότερο του 6,5 Από 6,5 έως 7,5 Μεγαλύτερο του 7,5 Ιδιωτικός Τοµέας 36,67% 53,33% 1 ηµόσιος Τοµέας 15,8 42,1 42,1 Συµβάσεις Έργου 45% 50,0 5,0 Αυτοαπασχολούµενοι 56,2 43,8 Γράφηµα 16: Συσχέτιση φορέα εργασίας και βαθµού πτυχίου ,2 45% 36,67% 53,33% 50,0 43,8 42,1 42,1 2 15, ,0 Μικρότερο του 6,5 Από 6,5 έως 7,5 Μεγαλύτερο του 7,5 Ιδιωτικός Τοµέας Συµβάσεις Έργου ηµόσιος Τοµέας Αυτοαπασχολούµενοι Μια επιπλέον στατιστικά σηµαντική συσχέτιση διαπιστώνεται σε σχέση µε το φύλο. Οι γυναίκες εργαζόµενες υπερτερούν σηµαντικά µόνο στην περίπτωση του δηµόσιου τοµέα, ευρύτερου και στενού (74,5%) και ελαφρώς στην περίπτωση των απασχολούµενων µε συµβάσεις έργου είτε στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα (55%) 36

38 Πίνακας 2.21: Συσχέτιση Φορέα εργασίας και φύλου Φορέας Εργασίας Άνδρες Γυναίκες Ιδιωτικός τοµέας 55% 45% ηµόσιος Τοµέας 25,5 74,5 Σύµβαση έργου 45% 55% Αυτοαπασχολούµενος (µε ή χωρίς προσωπικό) 95% 5% Γράφηµα 17: Συσχέτιση Φορέα εργασίας και φύλου % 45% 74,5 25,5 Ιδιωτικός τοµέας ηµόσιος Τοµέας Σύµβαση έργου Αυτοαπασχολούµενος (µε ή χωρίς προσωπικό) 55% 45% 95% 5% Άνδρες Γυναίκες Στατιστικά σηµαντική είναι και η συσχέτιση µε την ηλικία. Η κατηγοριοποίηση των ηλικιών ακολουθεί την παρακάτω αντιστοιχία. Νεαρή ηλικία Μέση ηλικία Μεγαλύτερη ηλικία Από 25 έως 35 ετών Από 31 έως 35 ετών Πάνω από 35 ετών Οι νεαρότεροι µεταξύ των αποφοίτων υπερτερούν στον ιδιωτικό και µεταξύ των συµβασιούχων (51,67% και 6 αντίστοιχα), οι µέσης ηλικίας 37

39 υπερτερούν στο δηµόσιο τοµέα (42%) και στους αυτοαπασχολούµενους (45%) ενώ οι µεγαλύτερης ηλικίας εµφανίζουν την µεγαλύτερη συµµετοχή τους στην κατηγορία των αυτοαπασχολούµενων (25%). Πίνακας 2.22: Συσχέτιση φορέα εργασίας και ηλικίας αποφοίτων Φορέας Εργασίας Από 25 έως 35 ετών Από 31 έως 35 ετών Πάνω από 35 ετών Ιδιωτικός τοµέας 51,67% 40,0 8,33% ηµόσιος Τοµέας 40,0 50,0 10,0 Σύµβαση έργου 60,0 35,0 5,0 Αυτοαπασχολούµενος (µε ή χωρίς προσωπικό) 30,0 45,0 25,0 Γράφηµα 18: Συσχέτιση φορέα εργασίας και ηλικίας αποφοίτων , ,67% 40,0 50,0 40,0 35,0 45,0 30,0 25,0 1 8,33% 10,0 5,0 Ιδιωτικός τοµέας ηµόσιος Τοµέας Σύµβαση έργου Αυτοαπασχολούµενος (µε ή χωρίς προσωπικό) Από 25 έως 35 ετών Από 31 έως 35 ετών Πάνω από 35 ετών 38

40 Τέλος, η µορφή της παρούσας εργασίας συνδέεται στατιστικά σηµαντικά µε τη διάρκεια των σπουδών. Πιο συγκεκριµένα, µεταξύ των εργαζόµενων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα υπερτερούν σε τριπλάσια αναλογία έναντι των υπολοίπων όσοι τελείωσαν τις σπουδές τους σε διάστηµα έως πέντε ετών (7 και 74,5% αντίστοιχα), ενώ µεταξύ των συµβασιούχων οι συσχετισµοί ισορροπούν (25% όσοι τελείωσαν τις σπουδές τους σε 4 έτη, 3 όσοι τέλειωσαν τις σπουδές τους σε 5 έτη, 25% όσοι τέλειωσαν τις σπουδές τους 6 έτη και 2 όσοι τέλειωσαν τις σπουδές τους σε 7 και πλέον έτη). Τέλος µεταξύ των αυτοαπασχολούµενων υπερτερούν πάλι οι αποφοιτήσαντες σε 4 έτη (44,44%), αλλά ακολουθούν αυτοί που αποφοίτησαν σε 6 έτη (33,33%). Η µορφή της παρούσας εργασίας δεν συνδέεται στατιστικά σηµαντικά µε µεταβλητές όπως το έτος αποφοίτησης, το ενδιαφέρον για τις σπουδές και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Πίνακας 2.23: Συσχέτιση Φορέα εργασίας και ετών φοίτησης Φορέας Εργασίας Αποφοίτηση σε 4 έτη Αποφοίτηση σε 5 έτη Αποφοίτηση σε 6 έτη Αποφοίτηση σε 7 και πλέον έτη Ιδιωτικός τοµέας 36,67% 33,33% 16,67% 13,33% ηµόσιος Τοµέας 48,84% 25,58% 18,6 6,98% Σύµβαση έργου 25% 3 25% 2 Αυτοαπασχολούµε νος (µε ή χωρίς προσωπικό) 44,44% 11,11% 33,33% 11,11% 39

41 Γράφηµα 19: Συσχέτιση Φορέα εργασίας και ετών φοίτησης 5 45% 48,84% 44,44% 4 35% 3 25% 36,67% 33,33% 25,58% 25% 3 25% 33,33% 2 15% 1 5% 16,67% 13,33% 18,6 6,98% 2 11,11% 11,11% Ιδιωτικός τοµέας ηµόσιος Τοµέας Σύµβαση έργου Αυτοαπασχολούµενος (µε ή χωρίς προσωπικό) Αποφοίτηση σε 4 έτη Αποφοίτηση σε 5 έτη Αποφοίτηση σε 6 έτη Αποφοίτηση σε 7 και πλέον έτη Ο αριθµός των διαφορετικών εργασιών στις οποίες απασχολήθηκαν οι απόφοιτοι πριν τη σηµερινή τους εργασία είναι στατιστικά σηµαντικά συνδεδεµένος µε το βαθµό πτυχίου και τη διάρκεια σπουδών. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερες εργασίες άλλαξε ο απόφοιτος τόσο πιο πιθανό είναι να βρίσκεται στην κλίµακα της χαµηλής βαθµολογίας και να έχει καθυστερήσει στη λήψη του πτυχίου. Πίνακας 2.24: Συσχέτιση αριθµού διαφορετικών εργασιών και βαθµού πτυχίου Αριθµός διαφορετικών εργασιών Καµία ή µία εργασία ύο ή Τρεις εργασίες 4 και πάνω εργασίες Μικρότερο από 6,5 Από 6,5 έως 7,5 Πάνω από 7,5 31,5% 61,1% 7,4% 44,7% 39,5% 15,8%

42 Γράφηµα 20: Συσχέτιση αριθµού διαφορετικών εργασιών και βαθµού πτυχίου , ,7 39, , ,4 15,8 Καµία ή µία εργασία ύο ή Τρεις εργασίες 4 και πάνω εργασίες Μικρότερο από 6,5 Από 6,5 έως 7,5 Πάνω από 7,5 Πίνακας 2.25: Συσχέτιση αριθµού διαφορετικών εργασιών και ετών φοίτησης Αριθµός διαφορετικών εργασιών Καµία ή µία εργασία ύο ή Τρεις εργασίες 4 και πάνω εργασίες 4 έτη 5έτη 6 έτη 7 έτη 46,67% 26,67% 16,67% 1 41,67% 25% 13,88% 19,44%

43 Γράφηµα 21: Συσχέτιση αριθµού διαφορετικών εργασιών και ετών φοίτησης 5 45% 4 35% 46,67% 41,67% % 2 15% 1 5% 26,67% 25% ,67% 13,88% 19,44% 1 4 έτη 5έτη 6 έτη 7 έτη Καµία ή µία εργασία ύο ή Τρεις εργασίες 4 και πάνω εργασίες Ας σηµειωθεί ότι ο αριθµός των διαφορετικών εργασιών στις οποίες απασχολήθηκαν οι απόφοιτοι πριν τη σηµερινή τους εργασία δεν συσχετίζεται µε το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της µητέρας και µε το ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών. Η ικανοποίηση/ευχαρίστηση από την παρούσα εργασία, των αποφοίτων, σχετίζεται ελαφρώς µε το φύλο. Και τα δύο φύλα εµφανίζουν τα ίδια ποσοστά ευχαρίστησης από την παρούσα εργασία τους αλλά οι γυναίκες υπερτερούν στην δυσαρέσκεια. 42

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

[ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΠΑ για τα έτη ]

[ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΠΑ για τα έτη ] ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ Α. Κουτσούρης, Αν. Καθηγητής ΓΠΑ Ε. Νέλλας, ΕΕΔΙΠ Συνεργάτες: κ.κ. Ε. Καμπέρη, Π. Κάτσενος, Ε. Μάγου, Ν. Μποχωρίδης, Ν. Σεβαστίδου και Ε. Χαμπλά. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-φοιτήτριες

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.... 1 2. Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (1998-2000) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Εισαγωγικά Η παρούσα έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατιστική Στοιχεία

1. Στατιστική Στοιχεία Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια ανάλυση-σύγκριση των στοιχείων που προέκυψαν από την ανά τµήµα ανάλυση, ώστε να εξαχθεί µια σφαιρική εικόνα, σε σχέση µε τις οµοιότητες και διαφορές που διαπιστώνονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας

1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας 1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας 1.1 Προοπτικές Απασχόλησης Προοπτικές Απασχόλησης - Ε 12% 20% 68% Όχι Προσωρινά Μόνιµα Σχήµα 1.1: Προοπτικές Απασχόλησης Ε Προοπτικές Απασχόλησης : ΤΜΗΜΑ Όχι Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας

1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας 1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας 1.1 Προοπτικές Απασχόλησης Προοπτικές Απασχόλησης - ΛΟΓ 26% 11% 63% Όχι Προσωρινά Μόνιµα Σχήµα 1.1: Προοπτικές Απασχόλησης ΛΟΓ Προοπτικές Απασχόλησης : ΤΜΗΜΑ Όχι Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατιστική Στοιχεία

1. Στατιστική Στοιχεία Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια ανάλυση-σύγκριση των στοιχείων που προέκυψαν από την ανά τµήµα ανάλυση, ώστε να εξαχθεί µια σφαιρική εικόνα, σε σχέση µε τις οµοιότητες και διαφορές που διαπιστώνονται

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Οχηµάτων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Οχηµάτων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 Αθήνα, 22 Απριλίου 2004 Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ζωικής Παραγωγής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ζωικής Παραγωγής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ζωικής Παραγωγής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ζωικής Παραγωγής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Καραµητόπουλος Λεωνίδας Κώστογλου Βασίλης Τίγκας Οδυσσέας Τσιφετάκης Γεώργιος Χαρλαύτης Σπυρίδων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Η Απορρόφηση των Αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Αγορά Εργασίας. Συνολική Μελέτη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Η Απορρόφηση των Αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Αγορά Εργασίας. Συνολική Μελέτη ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Η Απορρόφηση των Αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Αγορά Εργασίας Συνολική Μελέτη Η Απορρόφηση των Αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Αγορά Εργασίας Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές;

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΙΕΑΔ, Ανοιχτή Συζήτηση «Η ανεργία των νέων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Ερωτήµατα 1 έως 6 αναφέρονται στους γονείς του ερευνώµενου, και ειδικότερα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Επιστηµονικώς Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ημιουργία και Λειτουργία Γραφείου ιασύνδεσης ΠΣΕ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Γραφείο ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος» ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ηλεκτρονικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ηλεκτρονικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ηλεκτρονικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ηλεκτρονικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ Σ. Κουκούλη 1, Α.Καλαϊτζάκη 1, Κ.Κούτρα 1, Γ.Κριτσωτάκης 1, Θ.Ρουμελιωτάκη 2, Ν.Ράτσικα 1 1 Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Ε ρ γ α σ ί α ς, Τ Ε Ι Κ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki) Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων 2001-2013 του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki) Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων 2001-2014 του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Επιστηµονικώς Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχος 2. Μεθοδολογία 3. Ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα