ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας του πλέον πιθανού αριθµού Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique (ISO/TS :2012) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 11 : Aυτόµατος έλεγχος µε υπερήχους για την ανίχνευση διαµηκών ή /και εγκάρσιων ατελειών της ραφής συγκόλλησης των συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων Non-destructive testing of steel tubes - Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO :2011) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 2 : Aυτόµατος έλεγχος µε δυνορρεύµατα για την ανίχνευση ατελειών των άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων (εκτός των συγκολληµένων µε εµβαπτιζόµενο τόξο) Non-destructive testing of steel tubes - Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections (ISO :2011) ΕΛΟΤ CEN/TS Οικιακές συσκευές καύσης στερεών καυσίµων- Μέθοδοι δοκιµών εκποµπών Residential solid fuel burning appliances - Emission test methods CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Technical report of the interlaboratory study for the determination of Besatz in common wheat, rye and durum wheat ΕΛΟΤ CEN/TS Ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς θραύσης και της άµεσης προσκόλλλησης των ασφαλτικών κατιονικών γαλακτωµάτων µε αδρανή των 2/4 mm Bituminous binders - Determination of breaking behaviour and immediate adhesivity of cationic bituminous emulsions with 2/4 mm aggregate CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel and blends - Background to the parameters required and their respective limits anddetermination ΕΛΟΤ CEN/TS Πλαστικά - Μορφότυπο αναφοράς και επικοινωνίας της περιεκτικότητας σε άνθρακα βιοπροέλευσης και επιλογών αξιοποίησης των βιοπολυµερών και βιοπλαστικών - Φύλλο τεχνικών δεδοµένων Plastics - Template for reporting and communication of bio-based carbon content and recovery options of biopolymers and bioplastics - Data sheet CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Classification of thermoregulatory properties CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Liquid petroleum products - Oxygenates blending in line with actual EN 228 requirements ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/03 Νανοτεχνολογία - Ορολογία και ορισµοί νανοσωµατιδίων Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Εξαρτήµατα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 6: Συνδέσεις µε ωθούµενα προσαρµοζόµενα άκρα Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Fittings with push-fit ends (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 1

2 ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Εξαρτήµατα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 8: Συνδέσεις µε άκρα σύσφιξης για χρήση µε πλαστικούς και πολυστρωµατικούς σωλήνες Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Fittings with press ends for use with plastics and multilayer pipes ΕΛΟΤ EN Υδραυλικά συστήµατα επιφανειών για θέρµανση και ψύξη που λειτουργούν µε νερό- Μέρος 1: Ορισµοί και σύµβολα Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols ΕΛΟΤ EN Ε2 Oxήµατα αvαψυxής - Tρoxόσπιτα - Mέρoς 1: Aπαιτήσεις κατoίκησης σxετικές µε τηv υγιειvή και τηv ασφάλεια Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety ΕΛΟΤ EN 1647 Ε3 Oxήµατα αvαψυxής - Eξoxικά τρoxόσπιτα - Aπαιτήσεις κατoίκησης σxετικές µε τηv υγιειvή και τηv ασφάλεια Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation requirements relating to health and safety ΕΛΟΤ EN Ε3 Οχήµατα αναψυχής - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπερχαµηλής τάσης 12 V συνεχούς ρεύµατος - Μέρος 1: Τροχόσπιτα Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 1: Caravans ΕΛΟΤ EN Ε3 Οχήµατα αναψυχής - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπερχαµηλής τάσης 12 V συνεχούς ρεύµατος - Μέρος 2: Αυτοκινούµενα τροχόσπιτα Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans ΕΛΟΤ EN Συγκολλήσεις- Βασικές λεπτοµέρειες συγκολληµένων χαλύβδινων συνδέσµων- Μέρος 3: Συνδυασµός επίπεδων µετάλλων και επενδεδυµένων στοιχείων υπό πίεση Welding - Basic weld joint details in steel - Part 3: Clad, buttered and lined pressurized components ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 6: Ανθρωποθυρίδες Railway applications - Tank wagons - Part 6: Manholes ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 7: Αποβάθρες και σκάλες Railway applications - Tank wagons - Part 7: Platforms and ladders ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 8: Συνδέσεις θέρµανσης Railway applications - Tank wagons - Part 8: Heating connections ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολληµένων συνδέσµων θερµοπλαστικών ηµιτελών προϊόντων - Μέρος 4: Έλεγχοι υπό υψηλή τάση Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semifinished products - Part 4: High voltage testing ΕΛΟΤ EN A2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ζεύγη τροχών και τροχοφορείς - Μη κινητήριοι άξονες - Σχεδιαστική µέθοδος Railway applications - Wheelsets and bogies - Non powered axles - Design method ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 1: Προσδιορισµός της διαµήκους αντίστασης σε ολίσθηση Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 2

3 ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 3: Προσδιορισµός της απόσβεσης κρουστικών φορτίων Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 3: Determination of attenuation of impact loads ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 4: Επίδραση της επαναλαµβανόµενης φόρτισης Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 4: Επίδραση της επαναλαµβανόµενης φόρτισης ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 5: Προσδιορισµός της ηλεκτρικής αντίστασης Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 5: Determination of electrical resistance ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα πρόσδεσης - Μέρος 6: Επίδραση αυστηρών περιβαλλοντικών συνθηκών Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 6: Effect of severe environmental conditions ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 7: Προσδιορισµός της δύναµης συγκράτησης Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 7: Determination of clamping force ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 8: οκιµές κατά τη λειτουργία Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 8: In service testing ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σιδηροτροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα πρόσδεσης - Μέρος 9: Προσδιορισµός ακαµψίας Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 9: Determination of stiffness ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 4: Ενεργοποίηση, ασφάλιση και εξακρίβωση Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 4: Ενεργοποίηση, ασφάλιση και εξακρίβωση ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 5: Σύστηµα βελόνων Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 5: Switches ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 6: Καρδιές σταθερού τύπου, οξείες και αµβλείες Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed common and obtuse crossings ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 7: ιακλαδώσεις µε κινούµενα µέρη Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 7: Crossings with moveable parts ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 8: ιατάξεις εκτόνωσης Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 8: Expansion devices (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 3

4 ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 9: Χωροθετήσεις Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 9: Layouts ΕΛΟΤ EN Ε2 Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες - Μέρος 47: Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό του Καλιφορνιακού δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR), του άµεσου δείκτη φέρουσας ικανότητας και της γραµµικής διόγκωσης Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 1: Ορισµοί Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 1: Definitions ΕΛΟΤ EN Πιγµέντα και πληρωτικά - Μέθοδοι διασποράς και αξιολόγηση της ικανότητας διασποράς σε πλαστικά - Μέρος 6: Προσδιορισµός µε δοκιµή φιλµ Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersability in plastics - Part 6: Determination by film test ΕΛΟΤ EN Ε2 εξαµενές για µεταφορά επικίνδυνων αγαθών - Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές - Συστήµατα πρόληψης υπερπλήρωσης για υγρά καύσιµα Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Overfill prevention systems for liquid fuels ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σιδηροδροµική γραµµή - Μηχανές κατασκευών και συντήρησης επί σιδηροτροχιών - Μέρος 3: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements ΕΛΟΤ EN Ε3 Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση, χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking ΕΛΟΤ EN Ε2 Επίδοση των κινητών ανιχνευτών διαρροής και ελεγκτήρων χώρου των αλογονούχων ψυκτικών υγρών Performance of portable leak detectors and of room monitors for halogenated refrigerants ΕΛΟΤ EN Κλιµατιστικά, µονάδες ψύξης µε υγρό και αντλίες θερµότητας, µε ηλεκτροκίνητους συµπιεστές για θέρµανση και ψύξη χώρων- οκιµές και αξιολόγηση σε συνθήκες µερικού φορτίου και υπολογισµός της εποχιακής απόδοσης Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ενδείκτες πέδης - Μέρος 1: Πνευµατικοί ενδείκτες πέδης Railway applications - Brake indicators - Part 1: Pneumatically operated brake indicators ΕΛΟΤ EN ιαχείριση επιχειρησιακών πόρων - Μέρος 7: Οδηγίες για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking ΕΛΟΤ EN Υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης - Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις βάσει του EN ISO 9001: 2008 Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008 (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πέδηση - Προστασία αντιολίσθησης Railway applications - Braking - Wheel slide protection ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Τεχνική διάθλασις του χρόνου διάνυσης (TOFD) - Επίπεδα αποδοχής Non-destructive testing of welds - Time-of-flight diffraction technique (TOFD) - Acceptance levels ΕΛΟΤ EN Ελαφρά προϊόντα χύδην πλήρωσης και θερµοµόνωσης, για εφαρµογές τεχνικών έργων - Ελαφρά Αδρανή προϊόντα διογκωµένης αργίλλου Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) - Expanded clay lightweight aggregate products (LWA) ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σιδηροτροχιά - Μηχανές σιδηροδρόµων και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 2: Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements ΕΛΟΤ EN 15814:2011+A1 Στεγανώσεις µε επιστρώσεις πάχους από τροποποιηµένα πολυµερή ασφαλτικά - Ορισµοί και απαιτήσεις Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions and requirements ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια φορτηγών οχηµάτων βιοµηχανίας µεταβλητής εµβέλειας κίνησης - Ορατότητα- Μέθοδοι δοκιµής και επαλήθευση Rough-terrain variable reach trucks - Visibility - Test methods and verification ΕΛΟΤ EN Μηχανοκίνητα συστήµατα θυρών για πεζούς - Ασφάλεια κατά τη χρήση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - ιαχείριση τριβής τροχού/σιδηροτροχιάς - Λιπαντικά ονύχων και σιδηροτροχιάς Railway applications - Wheel/rail friction management - Lubricants for trainborne and trackside applications ΕΛΟΤ EN Οχήµατα επιβατών µε κινητήρα για µεταφορά προσώπων κινούµενα εκτός δηµοσίων δρόµων - ίτροχα οχήµατα κινούµενα σε µονή ράγα - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Ride-on, motorized vehicles intended for the transportation of persons and not intended for use on public roads - Single-track two-wheel motor vehicles - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας- 'Ελεγχος καταλληλότητας της στεγανότητας των στοιχείων και ενώσεων Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints ΕΛΟΤ EN Καύσιµα αυτοκίνησης - Προσδιορισµός των συστατικών µε υψηλό σηµείο ζέσεως συµπεριλαµβανοµένων των µεθυλεστέρων λιπαρών οξέων στη βενζίνη- Μέθοδος αερίου χρωµατογραφίας Automotive fuels - Determination of high-boiling components including fatty acid methyl esters in petrol - Gas chromatographic method ΕΛΟΤ EN Ατέλειες σε συγκολλήσεις θερµοπλαστικών -Επίπεδα ποιότητας Imperfections in thermoplastics welded joints - Quality levels ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 9-1: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια για εφαρµογές µέχρι MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορµού (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 5

6 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 10-1: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια για εφαρµογές µέχρι 500 MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 10-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 500 MHz - Horizontal floor and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων χρησιµοποιούµενα σε ψηαφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 11-1: Επιµέρους προδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια για εφαρµογές µέχρι 500 MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-1: Sectional specification for un-screened cables characterised up to 500 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Εναέριες ηλεκτρικές γραµµές εναλλασσόµενου ρεύµατος πάνω από 1kV - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις - Κοινές προδιαγραφές Overhead electrical lines exceeding AC 1 kv - Part 1: General requirements - Common specifications ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 1: Γενικά Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 1: General ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 2: Μέτρηση ενέργειας Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 3: ιαχείριση δεδοµένων Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 4: Επικοινωνία Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 5: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικά καλώδια - Μέρος 4-20: Εναέρια οπτικά καλώδια κατά µήκος γραµµών ηλεκτρικής ενέργειας - Προδιαγραφή οικογένειας για ADSS οπτικά καλώδια Optical fibre cables - Part 4-20: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for ADSS (All Dielectric Self Supported) optical cables ΕΛΟΤ EN /A1 Βιοµηχανικά υλικά - Βιοµηχανικά δύσκαµπτα πολυστρωµατικά φύλλα για ηλεκτρικούς σκοπούς µε βάση τις θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες - Μέρος 3-4: Προδιαγραφές για µεµονωµένα υλικά - Απαιτήσεις για δύσκαµπτα πολυστρωµατικά φύλλα µε βάση φαινολικές ρητίνες Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-4: Specifications for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based on phenolic resins ΕΛΟΤ EN Ε3 Αυτόµατοι διακόπτες διαρροής χωρίς ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόµοιες χρήσεις (RCCBs) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules ΕΛΟΤ EN Ε3 (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 6

7 Αυτόµατοι διακόπτες διαρροής µε ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόµοιες χρήσεις (RCBOs) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules ΕΛΟΤ EN Ε3 Συσσωρευτές µολύβδου γενικής χρήσης (τύποι µε βαλβίδα ρύθµισης) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις, λειτουργικά χαρακτηριστικά - Μέθοδοι δοκιµής General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) - Part 1: General requirements, functional characteristics - Methods of test ΕΛΟΤ EN Ε3 Συσσωρευτές µολύβδου γενικής χρήσης (τύποι µε βαλβίδα ρύθµισης) - Μέρος 2: ιαστάσεις, ακροδέκτες και σήµανση General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) - Part 2: Dimensions, terminals and marking ΕΛΟΤ EN Ε4 ιαδικασίες δοκιµής ινοοπτικών επικοινωνιακών υποσυστηµάτων - Μέρος 2-2: Ψηφιακά συστήµατα - Μέτρηση της οπτικής σχηµατοµορφής οφθαλµού, της κυµατοµορφής και του λόγου εξάλειψης Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-2: Digital systems - Optical eye pattern, waveform and extinction ratio measurement ΕΛΟΤ EN Ε2 ιατάξεις απεικόνισης υγρών κρυστάλλων - Μέρος 4 : οµοστοιχεία απεικόνισης υγρών κρυστάλλων και κελιών - Ουσιώδη όρια τιµών και χαρακτηριστικά Liquid crystal display devices - Part 4: Liquid crystal display modules and cells - Essential ratings and characteristics ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός οπτικοακουστικός,τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών - Περιβαλλοντικά συνειδητά σχεδιασµένος Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design ΕΛΟΤ EN /A1 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 100: ιακόπτες κυκλώµατος εναλλασσόµενου ρεύµατος High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers ΕΛΟΤ EN Ε2 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 105: Συνδυασµοί ασφαλειοδιακοπτών εναλλασσοµένου ρεύµατος για ονοµαστικές τάσεις πάνω από 1 kv µέχρι και συµπεριλαµβανοµένου των 52 kv High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kv up to and including 52 kv ΕΛΟΤ EN Ε3 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 110: ιακόπτες επαγωγικού φορτίου High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching ΕΛΟΤ EN /A1 Τεχνολογία κυψελών καυσίµων - Μέρος 6-100: Μικροσυστήµατα ισχύος κυψελών καυσίµων - Ασφάλεια Fuel cell technologies - Part 6-100: Micro fuel cell power systems - Safety ΕΛΟΤ EN Ε2 Πυρήνες φερρίτη - Τυπικός συντελεστής αυτεπαγωγής για πυρήνες µε διάκενο και ανοχή αυτού Ferrite cores - Standard inductance factor for gapped cores and its tolerance ΕΛΟΤ EN Ε2 Τύπος Β και τύπος F αυτόµατοι διακόπτες διαρροής µε ή χωρίς ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόµοιες χρήσεις Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 7

8 Λαµπτήρες LED µε αυτοστραγγαλισµό για υπηρεσίες γενικού φωτισµού σε τάση > 50 V - Προδιαγραφές ασφαλείας Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications ΕΛΟΤ EN Επαγωγικά εξαρτήµατα υψηλής συχνότητας - Μέρος 1: Σταθεροί επαγωγείς για επιφανειακή τοποθέτηση που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό High frequency inductive components - Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and telecommunication equipment ΕΛΟΤ EN V Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Μέρος 4: Εναρµονισµένο EN για επαναλήπτες GSM για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE Global System for Mobile communications (GSM) - Part 4: Harmonized EN for GSM Repeaters covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ΕΛΟΤ EN V2.1.1 Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Πρότυπο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισµό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 4: Είδιες συνθήκες για σταθερές ραδιοζεύξεις, σταθµούς βάσης ευρυζωνικών συστηµάτων µετάδοσης δεδοµένων και βοηθητικό εξοπλισµό και υπηρεσίες Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 4: Specific conditions for fixed radio links, Broadband Data Transmission System Base stations, ancillary equipment and services ΕΛΟΤ EN V Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Εναρµονισµένο ΕΝ για εξοπλισµό σταθµού βάσης για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE Global System for Mobile communications (GSM) - Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ΕΛΟΤ EN V6.2.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT - Εναρµονισµένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE - Μέρος 18: E-UTRA, UTRA και GSM/EDGE σταθµός βάσης (BS) πολυπροτυπικών ραδιοεπικοινωνιών (MSR) IMT cellular networks - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive - Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) ΕΛΟΤ EN V1.3.1 Προηγµένο σύστηµα καθοδήγησης και ελέγχου κίνησης επιφανείας (A-SMGCS) - Μέρος 2: Κοινοτική προδιαγραφή για εφαρµογή στο πλαίσιο του Κανονισµού ιαλειτουργικότητας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΕΚ 552/2004 για (A- SMGCS) στάθµη 2 συµπεριλαµβανοµένων και των εξωτερικών διεπαφών Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) - Part 2: Community Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS Level 2 including external interfaces ΕΛΟΤ EN ISO 105-A11 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Α11: Προσδιορισµός του βαθµού αντοχής χρωµατισµών µε ψηφιακές απεικονιστικές τεχνικές Textiles - Tests for colour fastness - Part A11: Determination of colour fasness grades by digital imaging techniques (ISO 105-A11:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών κατασκευασµένων από ανθρακούχο χάλυβα και κράµα χάλυβα - Μέρος 2 Περικόχλια µε καθορισµένες κατηγορίες ιδιοτήτων - Βήµα σπειρώµατος και λεπτό µετρικό σπείρωµα Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-2:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 2400 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Εξέταση µε υπερήχους - Προδιαγραφή για πλάκα βαθµονόµησης Νο. 1 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 1 (ISO 2400:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 3690 Ε2 Συγκολλήσεις και συναφείς διαδικασίες - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στη συγκόλληση τόξου Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in arc weld metal (ISO 3690:2012) (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Χρώµατα και βερνίκια - Εκτίµηση αλλοιώσεων επιχρισµάτων - Χαρακτηρισµός του πλήθους και του µεγέθους ελαττωµάτων και της έντασης των οµοιόµορφων αλλαγών στην εµφάνιση - Μέρος 8: Εκτίµηση του βαθµού αποκόλλησης και διάβρωσης γύρω από µια χαραγή ή άλλου τεχνητού ελαττώµατος Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe or other artificial ΕΛΟΤ EN ISO 5182 Συγκόλληση µε αντίσταση - Υλικά για ηλεκτρόδια και βοηθητικός εξοπλισµός Resistance welding - Materials for electrodes and ancillary equipment (ISO 5182:2008) ΕΛΟΤ EN ISO E3 Ποιότητα νερού - ειγµατοληψία - Μέρος 3: Συντήρηση και χειρισµός των δειγµάτων νερού Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO 5821 Συγκόλληση µε αντίσταση- Καλύµµατα ηλεκτροδίων για συγκόλληση κατά σηµεία Resistance welding - Spot welding electrode caps (ISO 5821:2009) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/03 Οδοντιατρική - Σύστηµα αριθµητικής κωδικοποίησης για περιστροφικά εργαλεία - Μέρος 2: Μορφές - Τροποποίηση 1 Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 2: Shapes - Amendment 1 (ISO :2004/Amd 1: 2011) ΕΛΟΤ EN ISO 6556 Υάλινα σκεύη εργαστηρίου - Φιάλες µε φίλτρο Laboratory glassware - Filter flasks (ISO 6556:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 9394 Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµική οπτική - Φακοί επαφής και προϊόντα φροντίδας φακών επαφής - Προσδιορισµός βιοσυµβατότητας µε οφθαλµικές µελέτες χρησιµοποιώντας οφθαλµούς κουνελιών Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of biocompatibility by ocular study with rabbit eyes (ISO 9394:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµικά εµφυτεύµατα - Ενδοφθάλµιοι φακοί - Μέρος 1: Λεξιλόγιο Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµικά εµφυτεύµατα - Ενδοοφθαλµικοί φακοί - Μέρος 4: Επισήµανση και πληροφορίες - Τροποποίηση 1 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and information - Amendment 1 (ISO :2008/Amd 1:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Αναλώσιµα συγκόλλησης - Συνδυασµοί σωληνοειδών ηλεκτροδίων για συγκόλληση τόξου µε προστασία αερίων και χωρίς προστασία αερίων νικελίου και κραµάτων νικελίου- Ταξινόµηση Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 12153:2011) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµική οπτική - Φακοί οµµατοϋαλίων - Λεξιλόγιο Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary (ISO 13666:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Αναλώσιµα συγκόλλησης- Προµήθεια των υλικών πληρώσεως και συλλιπάσµατα Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes (ISO 14344:2010) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/17 (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 9

10 Στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό - Μέρος 1: Στολές συνεχούς χρήσης, απαιτήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της ασφάλειας Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/17 Στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό - Μέρος 2: Στολές εγκατάλειψης και διάσωσης, απαιτήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της ασφάλειας Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including safety (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/17 Στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό - Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιµής Immersion suits - Part 3: Test methods (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της σκληρότητας φιλµ µε δοκιµή αντοχής µε µολύβι Paints and varnishes - Determination of film hardness by pencil test (ISO 15184:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Ιατρικά εργαστήρια - Απαιτήσεις ποιότητας και ικανότητας Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών - οκιµή διαδικασίας συγκόλλησης- Μέρος 13: (αντίσταση συγκόλλησης άκρων) και συγκόλληση φλόγας Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Γενικές έννοιες - Μέρος 2: Βασικές αρχές, προδιαγραφές, λειτουργοί, αβεβαιότητες και ασάφειες Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συγκόλληση µε αντίσταση- Καταστροφικές δοκιµές σε συγκολλήσεις µεταλλικών υλικών- οκιµή στρέψης για συγκολλήσεις αντίστασης κατά σηµεία Resistance welding - Destructive tests on welds in metallic materials - Torsion test of resistance spot welds (ISO 17653:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση µε αντίσταση - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Συγκόλληση σηµειακή, προβολής και συνεχούς γραµµής Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO :2009) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Συµπαγή συρµάτινα ηλεκτροδια, συµπαγή ηλεκτρόδια ταινίας, συµπαγή σύρµατα και συµπαγείς ράβδοι για την συγκόλληση τήξης νικελίου και κραµάτων νικελίου - Ταξινόµηση Welding consumables - Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 18274:2010) ΕΛΟΤ EN ISO έρµα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Αντοχή χρωµατισµών στο τρίψιµο Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to crocking (ISO 20433:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Συµπαγή συρµάτινα ηλεκτρόδια, συµπαγή σύρµατα και ράβδοι για συγκόλληση τήξης τιτανίου και κραµάτων τιτανίου- Ταξινόµηση Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys - Classification (ISO 24034:2010) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 1: Λεξιλόγιο (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 10

11 Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO :2011) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 2: Σχεδιασµός των συνδέσµων συγκόλλησης Friction stir welding - Aluminium - Part 2: Design of weld joints (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 3: Ελεγχος καταλληλότητας των φορέων συγκόλλησης Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding operators (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 4: Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας των διαδικασιών συγκόλλησης Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 5: Απαιτήσεις της ποιότητας και ελέγχου Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO :2011) (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 09 Στοιχεία ανωδοµής γεφυρών 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 71-4 Ε3 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 4: Συλλογές χηµικών πειραµάτων και συναφών δραστηριοτήτων Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities ΕΛΟΤ CEN/TS 13778 Κινητά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση Κωδικός σχεδίου Τίτλος σχεδίου (Αγγλικά) Ημ. ψήφισης Ημ. Τομεακή Επιτροπή: - EN ISO 17100:2015/prA1 Translation services - Requirements for translation

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 05 Βαθµίδες Φρεατίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 2: Σκληρομέτρηση Μεταλλικών Υλικών Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of Product: Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 official distributor of Thick Film Chip Resistor-SMDC Series 1. Scope -This specification applies to all

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-03-01 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 03 Λοιπές Μεταλλικές Κατασκευές 01 Προκατασκευασµένοι Αυλακωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Flame-Proof Resistors

Metal Film Flame-Proof Resistors Features -Low Noise -Low TCR from ±15~100PPM/ -High Precision from ±0.1%~1% -Complete Flameproof Construction UL-1412. -Coating meets UL94V-0 Applications -Telecommunication -Medical Equipment -Consumer

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems 02 Technical Manual Top Star Pergola 120x70 Exclusively designed by Metaform AVEE, this is an innova on in professional shading, as the pioneering li system allows you to install the pergola on any pre-exis

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 02 Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων 03 Εγκατάσταση Συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-06-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 06 ίκτυα από Λοιπά Υλικά 02 ίκτυα βαρύτητος οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 28210 / 82496 Φ. : 900 / 02 / 13 Σ. : 152 Σούδα : 31 Μαΐου 2013 Συνημμένα : Μία Τεχνική Προδιαγραφή ( Φ. 12

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CWA 16374-1 - Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 1: Application Programming Interface (API) Service Provider Interface (SPI) Programmer's Reference CWA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά 15/05/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 7982

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά 15/05/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 7982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά 15/05/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 7982 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-05-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. αυτοφερόµενα Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-05-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. αυτοφερόµενα Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-05-02-01 03 οµικές εργασίες κτιρίων 05 Επιστεγάσεις-πλαγιοκαλύψεις 02 Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα 01 Επιστεγάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ---------------------------------------------------------------------- 1 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT D1 - AT Περιεχόμενα 1. Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D1...2 2. Ημερήσιοι αναλογικοί χρονοδιακόπτες AT...4 3. Εβδομαδιαίοι αναλογικοί χρονοδιακόπτες AT...5 1/5 1. Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D1 Οι ψηφιακοί χρονοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-02 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 02 Εσχάρες Χαλύβδινες Ηλεκτροσυγκολλητές

Διαβάστε περισσότερα

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ)

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 355 2185 Κ.Δ.Π. 355/2004 Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Melf Carbon Film Resistor MMC Series

Melf Carbon Film Resistor MMC Series Melf Resistor Melf Carbon Film Resistor MMC Series Coating color: Beige Features - Tolerance up to ±2%. - Wide resistance range:1ω to 10MΩ. Type Dimension TYPE L D C S 0102 2.00±0.10 1.30±0.10 0.55±0.10

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Interference Suppression Capacitor

Interference Suppression Capacitor MOLDED BOX CONSTRUCTION, SUPPRESSION CAPACITOR, RADIAL LEAD FEATURES UL, CSA, VDE, CQC, CE, ENEC APPROVALS X2 SAFETY CAP CLASSIFICATION FOR USE IN ACROSS-THE-LINE APPLICATIONS METALLIZED POLYPROPYLENE

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)»

Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)» Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)» 1. Εισαγωγή Τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Αντιστατών. Σταθεροί Ροοστάτες (µεταβλητοί) Ποτενσιόµετρα (µεταβλητοί)

Κατηγορίες Αντιστατών. Σταθεροί Ροοστάτες (µεταβλητοί) Ποτενσιόµετρα (µεταβλητοί) Κατηγορίες Αντιστατών Σταθεροί Ροοστάτες (µεταβλητοί) Ποτενσιόµετρα (µεταβλητοί) 1 Παράµετροι Αντιστατών Τιµή Ισχύς Ανοχή Θερµοκρασιακός συντελεστής αντίστασης Θόρυβος Χρόνος ζωής 2 Τύποι Αντιστατών Οι

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application.

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application. 1/27 Range of Application 2/27 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

1/10page. Standard number MW35C. Date of publish 01/01/2014. Date of Revision. Approved. Approval Examination Issue. Publish

1/10page. Standard number MW35C. Date of publish 01/01/2014. Date of Revision. Approved. Approval Examination Issue. Publish 1/10page Standard name MW35C Standard number CX14010701 Date of publish 01/01/2014 Date of Revision Approved Publish Approval Examination Issue Yonghong WAN Mingsheng LIU Ping HUANG 2/10page Revision form

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-1 E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Nov. 2015 No.15111336 Specification / Laminate R-1755V No.; 15111336-1 Property Units

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

SWAN. I.L.S. Innovative LED Lighting Systems Κεφαλληνίας 42 112 57 Αθήνα Τ. 210 8211770 Φ. 210 8210507 www.ils.com.gr info@ils.com.

SWAN. I.L.S. Innovative LED Lighting Systems Κεφαλληνίας 42 112 57 Αθήνα Τ. 210 8211770 Φ. 210 8210507 www.ils.com.gr info@ils.com. SWAN Ο κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από την I.L.S. Innovative LED Lighting Systems 30W SWAN LED Street Lighting Solution Άψογος Σχεδιασμός Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Kατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to PPM/ C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 8: Καταστρεπτικός έλεγχος Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives και ορθή επιλογή April 1, 2013 Slide 1 Κίνητρα Πολλές παράμετροι πρέπει να εξεταστούν όταν επιλέγουμε ένα drive Όταν η επιλογή είναι ορθή εξοικονομείται πολύς χρόνος και χρήμα Όλες οι ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT)

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) Μάθημα 9.2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) 15.1 Εισαγωγή Ο έλεγχος των ηλεκτροσυγκολλήσεων ολοκληρώνεται μετά από 48 ώρες τουλάχιστον από την εκτέλεσή τους, επειδή η διαπίστωση τυχόν ρηγμάτωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Outer diameter (mm) ca.

Outer diameter (mm) ca. ........ Sz JZD...... SKW PRAKAB Products 1 CHKH R, 1 CXKH R Energy cable : TP PRAKAB 02/99 5. edition Rated voltage: 0.6/1 kv Usage: The cables are specified for stationary distribution of electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: το σύνολο οργάνωνσυσκευών που σκοπό έχουν την παροχή µε ασφάλεια προεπιλεγµένου µείγµατος ιατρικών αερίων ατµών (πτητικά), σε µεταβλητή και µε ακρίβεια ροή και συγκέντρωση ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Offshore (IEC) 1/2013

Offshore (IEC) 1/2013 Offshore (IEC) 1/2013 Contents 0,6/1kV cables LKM-SHF2 & LKM-SHF2 FLEX...4 LKMM-SHF2...8 LKSM-SHF2 & LKSM-SHF2 FLEX...10 LKMSM-SHF2...14 LKSM-EMC-SHF2...16 LKSM-VFD-SHF2...20 0,6/1kV FR cables LKM-FRSHF2...22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία. Ενότητα: An Introduction to Tribology

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία. Ενότητα: An Introduction to Tribology ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία Ενότητα: An Introduction to Tribology Παναγιώτης Τσατσαρός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα