Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού SOLAR GSM SYSTEM (007SGS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού SOLAR GSM SYSTEM (007SGS)"

Transcript

1 Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού SOLAR GSM SYSTEM (007SGS) Πλάγια Όψη Συσκευής Πίσω Όψη Συσκευής 190mm Βίδες εξωτερικού καλύμματος Σειρήνα 120 db Μεταλλική Πλάκα επιτοίχιας εγκατάστασης με ενσωματωμένο μαγνήτη tamper

2 Α. Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκίνηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία του καθώς και για την διάρκεια ζωής του. Τραβάμε προς το μέρος μας το πάνω (λευκό) καπάκι του συστήματος εξωτερικής σειρήνας με προσοχή γιατί τα καλώδια του ηλιακού πάνελ είναι συνδεδεμένα με την πλακέτα. Έπειτα ξεκουμπώνουμε το κάτω (κόκκινο) καπάκι. LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED Συναγερμού Ηχείο Ενσύρματη ζώνη Κομβίο RESET- CODE Υποδοχή κάρτας SIM Διακόπτης ON/OFF 1. Ξεβιδώνουμε τις 4 βίδες συγκράτησης του κυτίου στεγανοποίησης της πλακέτας (διαφανές) και το βγάζουμε προσεκτικά. Εισάγουμε την κάρτα SIM στην ειδική υποδοχή. Πριν την εισαγωγή, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχει ενεργοποιηθεί η κάρτα και έχει μονάδες, έχει απενεργοποιηθεί ο κωδικός PIN και έχει αφαιρεθεί ο τηλεφωνητής της κάρτας. 2. Συνδέουμε τα πρόσθετα ενσύρματα εξαρτήματα (δεν υπάρχουν στο κυρίως πακέτο- ενσύρματος ανιχνευτής, μικρό ηχείο αμφίδρομης επικοινωνίας) και το φίς του φορτιστή. Σειρήνα Ηχείο αμφίδρομης επικοινωνίας Ενσύρματη ζώνη (1 ο καλώδιο- το 2 ο καλώδιο σε είσοδο GND) Μικρόφωνο GND Τροφοδοσία ρεύματος δικτύου Φόρτιση ηλιακού πάνελ Εφεδρική Μπαταρία 3. Βάζουμε τον διακόπτη της μπαταρίας στη θέση ΟΝ (θα ακουστεί τόνος και θα αναβοσβήσουν όλα τα LED). Η ένδειξη LED 4 (φόρτισης) θα παραμείνει αναμμένη και η ένδειξη LΕD 3 (δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM) θα αναβοσβήνει 5 φορές/ 5 δευτερόλεπτα, αναζητώντας σήμα δικτύου κινητής τηλεφωνίας 2G. Σε περίπτωση επιτυχούς αναζήτησης, η ένδειξη θα σβήσει. Σε περίπτωση που μετά από περίπου 1 λεπτό δεν είναι επιτυχής η αναζήτηση, η ένδειξη θα αναβοσβήνει 1 φορά/ 5 δευτερόλεπτα.

3 Β. Εισαγωγή Ανιχνευτών- Τηλεχειριστηρίων στο Σύστημα 1. Πατάμε το κουμπί RESET-CODE παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσουν όλες οι ενδείξεις. Μετά εισερχόμαστε σε κατάσταση προγραμματισμού πατώντας το κουμπί RESET-CODE στιγμιαία, όπου θα ακουστεί ένας τόνος (Di) και θα ανάψει η ένδειξη LED Ενεργοποιούμε τον ανιχνευτή ή πατάμε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου. Η ένδειξη LED 2 (όπλισης- αφόπλισης) θα αναβοσβήσει 4 φορές και ο ανιχνευτής/ τηλεχειριστήριο έχει εισαχθεί στο σύστημα. Ο ανιχνευτής θα έχει αριθμό ανάλογα με την σειρά που έγινε εισαγωγή του στο σύστημα. Ο υπόψη αριθμός θα εμφανίζεται στα μηνύματα SMS που θα αποστέλλονται από το σύστημα, σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού από τον αντίστοιχο ανιχνευτή. 3. Τέλος, εξερχόμαστε από την κατάσταση προγραμματισμού πατώντας το κουμπί RESET-CODE στιγμιαία, όπου θα ακουστεί ένας τόνος (Di) και θα σβήσει η ένδειξη LED 3. Γ. Ρυθμίσεις Συστήματος Οι βασικές ρυθμίσεις του συστήματος πραγματοποιούνται με 3 τρόπους: 1. Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας Τηλεφωνούμε στον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM που έχουμε εισάγει στο σύστημα. Όταν το σύστημα απαντήσει, θα ακούσουμε ένα τόνο (Beep). Έπειτα, πληκτρολογούμε τον κωδικό προγραμματισμού και πατάμε την # (εργοστασιακός κωδικός ). Εάν ο κωδικός είναι σωστός θα ακουστεί ένας παρατεταμένος τόνος (Beep), ενώ εάν δεν είναι σωστός θα ακουστούν 3 διαδοχικοί τόνοι (Beep). Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού, πραγματοποιούμε τις ρυθμίσεις πληκτρολογώντας τα στοιχεία που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Ενέργεια Μήνυμα Παρατηρήσεις Αλλαγή κωδικού λειτουργίας 30#Νεός Εξαψήφιος κωδικός# Π.χ 30#123123# Εργοστασιακός κωδικός προγραμματισμού Αλλαγή κωδικού προγραμματισμού 30#Νεός Εξαψήφιος κωδικός# Π.χ 30#999999# Καθορισμός 1 ου αριθμού Καθορισμός 2 ου αριθμού Καθορισμός 3 ου αριθμού Καθορισμός 4 ου αριθμού Καθορισμός 5 ου αριθμού 50#αριθμός τηλεφώνου# Π.χ 50# # 50# # 51#αριθμός τηλεφώνου# 52#αριθμός τηλεφώνου# 53#αριθμός τηλεφώνου# 54#αριθμός τηλεφώνου#

4 Διαγραφή αριθμών Καθορισμός 1ου αριθμού Καθορισμός 2ου αριθμού Καθορισμός 3ου αριθμού Καθορισμός 4ου αριθμού Καθορισμός 5ου αριθμού Διαγραφή αριθμών ενεργοποίησης ενσύρματου ανιχνευτή ενεργοποίησης ζώνης 1 ενεργοποίησης ζώνης 2 ενεργοποίησης ζώνης 3 ενεργοποίησης ζώνης 4 ενεργοποίησης ζώνης 5 50 έως 54 ## Π.χ Για διαγραφή του 3 ου αριθμού τηλεφώνου πληκτρολογούμε 52## 55#αριθμός κινητού τηλεφώνου# Π.χ #55# # 56#αριθμός κινητού τηλεφώνου# 57#αριθμός κινητού τηλεφώνου# 58#αριθμός κινητού τηλεφώνου# 59#αριθμός κινητού τηλεφώνου# 50 έως 54 ## Π.χ Για διαγραφή του 4 ου αριθμού τηλεφώνου πληκτρολογούμε 58## 96#μήνυμα# 91#μήνυμα# Π.χ 91#Hall alarm at village house# 92#μήνυμα# 93#μήνυμα# 94#μήνυμα# 95#μήνυμα# Εργοστασιακό μήνυμα LINE1 Alarm γράμματα ή αριθμούς Διαγραφή μηνύματος σε περίπτωση ενεργοποίησης ορισμένης ζώνης 1-5 Ενεργοποίηση μηνύματος διακοπής ή επαναφοράς ρεύματος Απενεργοποίηση μηνύματος διακοπής ή επαναφοράς ρεύματος 91-95## Π.χ Για διαγραφή του μηνύματος SMS της 3 ης ζώνης πληκτρολογούμε 93## 01#1# Εργοστασιακή ρύθμιση: Ενεργοποιημένο 01#0#

5 Καθορισμός αριθμού διαδοχικών επανακλήσεων στα προκαθορισμένα τηλέφωνα σε περίπτωση κλήσης από το σύστημα προς τηλέφωνο Ενεργοποίηση ηχητικής ειδοποίησης σειρήνων Απενεργοποίηση ηχητικής ειδοποίησης σειρήνων Ενεργοποίηση ενσύρματης ζώνης Απενεργοποίηση ενσύρματης ζώνης 02#αριθμός χτυπημάτων# Π.χ 02#4# για 4 επανακλήσεις διαδοχικά σε όλα τα προκαθορισμένα τηλέφωνα. Εύρος: 1-9 επανακλήσεις Εργοστασιακή ρύθμιση:3 03#1# Εργοστασιακή ρύθμιση: 03#0# Ενεργοποιημένο 04#1# Εργοστασιακή ρύθμιση: 04#0# Απενεργοποιημένο Η επιτυχής εισαγωγή ρύθμισης επιβεβαιώνεται με ένα παρατεταμένο τόνο (Beep), ενώ εάν η εισαγωγή απέτυχε θα ακουστούν 3 διαδοχικοί τόνοι (Beep). Η κατάσταση προγραμματισμού τελειώνει όταν κλείσουμε το τηλέφωνο ή σταματήσει η κλήση. 2. Με αποστολή μηνύματος SMS στο σύστημα Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται αποστέλλοντας μήνυμα SMS στο αριθμό τηλεφώνου του συστήματος, όπως στον παρακάτω πίνακα: Ενέργεια Μήνυμα Παρατηρήσεις Αλλαγή κωδικού λειτουργίας Κωδ.Προγραμματισμού#30#Νεός Εξαψήφιος κωδικός# Π.χ #30#123123# Εργοστασιακός κωδικός προγραμματισμού Αλλαγή κωδικού προγραμματισμού Καθορισμός 1 ου αριθμού Καθορισμός 2 ου αριθμού Καθορισμός 3 ου αριθμού Καθορισμός 4 ου αριθμού Καθορισμός 5 ου αριθμού Διαγραφή αριθμών Καθορισμός 1ου αριθμού Κωδ.Προγραμματισμού#30#Νεός Εξαψήφιος κωδικός# Π.χ #30#999999# Κωδ.Προγραμματισμού#50#αριθμός τηλεφώνου# Π.χ #50# # #50# # Κωδ.Προγραμματισμού#51#αριθμός τηλεφώνου# Κωδ.Προγραμματισμού#52#αριθμός τηλεφώνου# Κωδ.Προγραμματισμού#53#αριθμός τηλεφώνου# Κωδ.Προγραμματισμού#54#αριθμός τηλεφώνου# Κωδ.Προγραμματισμού#50 έως 54 ## Π.χ Για διαγραφή του 3 ου αριθμού τηλεφώνου πληκτρολογούμε #52## Κωδ.Προγραμματισμού#55#αριθμός κινητού τηλεφώνου# Π.χ #55# #

6 Καθορισμός 2ου αριθμού Καθορισμός 3ου αριθμού Καθορισμός 4ου αριθμού Καθορισμός 5ου αριθμού Διαγραφή αριθμών ενεργοποίησης ενσύρματου ανιχνευτή ενεργοποίησης ζώνης 1 ενεργοποίησης ζώνης 2 ενεργοποίησης ζώνης 3 ενεργοποίησης ζώνης 4 ενεργοποίησης ζώνης 5 Διαγραφή μηνύματος σε περίπτωση ενεργοποίησης ορισμένης ζώνης 1-5 Ενεργοποίηση μηνύματος διακοπής ή επαναφοράς ρεύματος Απενεργοποίηση μηνύματος διακοπής ή επαναφοράς ρεύματος Καθορισμός αριθμού διαδοχικών επανακλήσεων στα προκαθορισμένα τηλέφωνα σε περίπτωση κλήσης από το σύστημα προς τηλέφωνο Κωδ.Προγραμματισμού#56#αριθμός κινητού τηλεφώνου# Κωδ.Προγραμματισμού#57#αριθμός κινητού τηλεφώνου# Κωδ.Προγραμματισμού#58#αριθμός κινητού τηλεφώνου# Κωδ.Προγραμματισμού#59#αριθμός κινητού τηλεφώνου# Κωδ.Προγραμματισμού#50 έως 54 ## Π.χ Για διαγραφή του 4 ου αριθμού τηλεφώνου πληκτρολογούμε #58## 96#μήνυμα# Κωδ.Προγραμματισμού#91#μήνυμα# Π.χ #91#Hall alarm at village house# Κωδ.Πρoγραμματισμού#92#μήνυμα# Κωδ.Προγραμματισμού#93#μήνυμα# Κωδ.Προγραμματισμού#94#μήνυμα# Κωδ.Προγραμματισμού#95#μήνυμα# Κωδ.Προγραμματισμού#91-95## Π.χ Για διαγραφή του μηνύματος SMS της 3 ης ζώνης πληκτρολογούμε #93## Κωδ.Προγραμματισμού#01#1# Κωδ.Προγραμματισμού#01#0# Κωδ.Προγραμματισμού#02#αριθμός χτυπημάτων# Π.χ #02#4# για 4 επανακλήσεις διαδοχικά σε όλα τα προκαθορισμένα τηλέφωνα. Εργοστασιακό μήνυμα LINE1 Alarm γράμματα ή αριθμούς Εργοστασιακή ρύθμιση: Ενεργοποιημένο Εύρος: 1-9 επανακλήσεις Εργοστασιακή ρύθμιση:3

7 Ενεργοποίηση ηχητικής ειδοποίησης σειρήνων σε συναγερμό Απενεργοποίηση ηχητικής ειδοποίησης σειρήνων σε συναγερμό Ενεργοποίηση ηχητικής ειδοποίησης σειρήνων σε όπλιση- αφόπλιση Απενεργοποίηση ηχητικής ειδοποίησης σειρήνων σε όπλιση- αφόπλιση Κωδ.Προγραμματισμού#03#1# Κωδ.Προγραμματισμού#03#0# Κωδ.Προγραμματισμού#04#1# Κωδ.Προγραμματισμού#04#0# Εργοστασιακή ρύθμιση: Ενεργοποιημένο Εργοστασιακή ρύθμιση: Απενεργοποιημένο Όταν το σύστημα λάβει το μήνυμα, τα LED 2 και 3 θα αναβοσβήσουν 3 φορές και μετά το LED 2 θα αναβοσβήσει 3 φορές. Σε κάθε αποστολή μηνύματος SMS ή εντολής μέσω της εφαρμογής, το σύστημα αποστέλλει απάντηση εκτέλεσης της εντολής. Παράδειγμα: Αποστολή μηνύματος SMS για καθορισμό 1 ου αριθμού τηλεφώνου για ειδοποίηση με κλήση #50# # Απάντηση SMS για αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου Ok, telephone number (1): Μέσω της δωρεάν Εφαρμογής SGS Κατεβάζουμε την εφαρμογή SGS από το AppStore (IOS) ή το Playstore (Android) και εκτελούμε εγκατάσταση στο smartphone. Ανοίγουμε την εφαρμογή και εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Δημιουργία λογαριασμού Ονομασία (πχ Interfox) Αριθμ. Τηλεφ. συστήματος 1.Πατάμε στο παραπάνω σήμα 2. Πληκτρολογούμε την επιθυμητή ονομασία και τον αριθμό τηλεφώνου του συστήματος (κάρτα SIM). Έπειτα πατάμε Confirm. 3. O λογαριασμός έχει δημιουργηθεί. Για διαγραφή πατάμε στο παραπάνω σήμα. Για επεξεργασία στοιχείων πατάμε στο γρανάζι

8 Εισαγωγή Ρυθμίσεων Πατώντας πάνω στην ονομασία που έχουμε καθορίσει, τα γράμματα από μαύρα γίνονται μπλέ. Έπειτα πατάμε Confirm και εισαγόμαστε στο μενού ρυθμίσεων που περιέχει τις παρακάω ρυθμίσεις: 1. Αλλαγή Κωδικού Λειτουργίας Πατώντας στην επιλογή 1 εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου πληκτρολογούμε τον παλιό κωδικό (εργοστασιακός ) και έπειτα τον νέο κωδικό. Τέλος, πατάμε Confirm Παλιός κωδικός Νέος κωδικός 2. Αλλαγή Κωδικού Προγραμματισμού Πατώντας στην επιλογή 2 εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου πληκτρολογούμε τον παλιό κωδικό (εργοστασιακός ) και έπειτα τον νέο κωδικό. Τέλος, πατάμε Confirm. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δύο παραπάνω κωδικοί ΔΕΝ πρέπει να είναι ίδιοι

9 3. Εισαγωγή Διαγραφή Αριθμών Τηλεφώνου Ειδοποίησης με Κλήση (Έως 5) Πατώντας στην επιλογή 3 εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου πληκτρολογούμε τον επιθυμητό αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου και έπειτα πατάμε το [ V ] δεξιά από τον υπόψη αριθμό. Η επιτυχής εισαγωγή επιβεβαιώνεται με την αντικατάσταση του [ V ] με το [ Χ ]. Για να διαγράψουμε κάποιο αριθμό τηλεφώνου, πατάμε πάνω στο [ Χ ] στα δεξιά του αριθμού. Η επιτυχής διαγραφή επιβεβαιώνεται με την αντικατάσταση του [ Χ ] με το [ V ] και την διαγραφή του αριθμού. Αριθμός που έχει εισαχθεί Θέση νέου αριθμού Επιλογή Διαγραφής Επιλογή εισαγωγής 4. Εισαγωγή Διαγραφή Αριθμών Τηλεφώνου Ειδοποίησης με Μήνυμα SMS (Έως 5) Πατώντας στην επιλογή 4 εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής (όμοια με την παραπάνω), όπου πληκτρολογούμε τον επιθυμητό αριθμό κινητού τηλεφώνου και έπειτα πατάμε το [ V ] δεξιά από τον υπόψη αριθμό. Η επιτυχής εισαγωγή επιβεβαιώνεται με την αντικατάσταση του [ V ] με το [ Χ ]. Για να διαγράψουμε κάποιο αριθμό τηλεφώνου, πατάμε πάνω στο [ Χ ] στα δεξιά του αριθμού. Η επιτυχής διαγραφή επιβεβαιώνεται με την αντικατάσταση του [ Χ ] με το [ V ] και την διαγραφή του αριθμού. 5. Καθορισμός Μηνυμάτων SMS στις 5 Ασύρματες Ζώνες Πατώντας στην επιλογή 5 εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου επιλέγουμε την κάθε ζώνη και πληκτρολογούμε το επιθυμητό μήνυμα που θα λάβουν οι αποδέκτες με ειδοποίηση με μήνυμα SMS για την υπόψη ζώνη. Τέλος, πατάμε Confirm. Επιλογή Ζώνης Πληκτρολογούμε το επιθημητό μήνυμα (έως 32 χαρακτήρες ή αριθμούς στα Αγγλικά.

10 6. Καθορισμός Αριθμού Επανακλήσεων στους Αριθμούς Τηλεφώνου με Ειδοποίηση με Κλήση Πατώντας στην επιλογή 6 εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό επανακλήσεων διαδοχικά των προκαθορισμένων αριθμών τηλεφώνου. Τέλος, πατάμε Confirm. Επιλογή Αριθμού Επανακλήσεων 7. Ενεργοποίηση- Απενεργοποίηση Μηνύματος σε περίπτωση διακοπήςεπαναφόρας ρεύματος. Πατώντας στην επιλογή 7 ενεργοποιείται (μπλέ) ή απενεργοποιείται (μαύρο) η υπόψη λειτουργία. 8. Ενεργοποίηση- Απενεργοποίηση Ηχητικής Ειδοποίησης Σειρήνας σε Συναγερμό Πατώντας στην επιλογή υπόψη λειτουργία. 8 ενεργοποιείται (μπλέ) ή απενεργοποιείται (μαύρο) η 9. Ενεργοποίηση- Απενεργοποίηση Ηχητικής Ειδοποίησης Σειρήνας σε όπλισηαφοπλιση Πατώντας στην επιλογή υπόψη λειτουργία. 9 ενεργοποιείται (μπλέ) ή απενεργοποιείται (μαύρο) η Όταν το σύστημα λάβει την εντολή, τα LED 2 και 3 θα αναβοσβήσουν 3 φορές και μετά το LED 2 θα αναβοσβήσει 3 φορές. Σε κάθε αποστολή εντολής μέσω της εφαρμογής, το σύστημα αποστέλλει απάντηση εκτέλεσης της εντολής με μήνυμα SMS. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αμέσως μετά την εισαγωγή των ανιχνευτών και των αριθμών τηλεφώνων, θα πρέπει να κάνουμε επιβεβαίωση του αριθμού εισαγωγής. Αυτό πραγματοποιείται οπλίζοντας το σύστημα και ενεργοποιώντας τον κάθε ανιχνευτή κάθε φορά, ώστε στο μήνυμα που θα αποσταλλεί να αναγράφεται ο αριθμός του.

11 Δ. Εισαγωγή Συστήματος σε Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού WOLFGUARD Εισερχόμαστε σε κατάσταση προγραμματισμού πατώντας το κουμπί RESET-CODE στιγμιαία, όπου θα ακουστεί ένας τόνος (Di) και θα ανάψει η ένδειξη LED 3. Έπειτα, η εισαγωγή είναι όμοια με τις Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LB08 στα συστήματα ασφαλείας της εταιρείας μας (βλέπε εγχειρίδιο) Ε. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων Για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεωω, πατάμε το κουμπί RESET-CODE παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσουν όλες οι ενδείξεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαγράφονται και οι προγραμματισμένες ασύρματες συσκευές (τηλεχειριστήρια, ανιχνευτές) ΣΤ. Λειτουργία Συστήματος 1. Όπλιση Η όπλιση του σύστήματος μπορεί να γίνει με 4 τρόπους: Α. Πατώντας το κουμπί με το κλειστό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο εφαρμογής Β. Πατώντας το κουμπί πάνω αριστερά στην αρχική οθόνη της Γ. Με μήνυμα SMS: Κωδικός λειτουργίας #1# (εργοστασιακός κωδικός λειτουργίας ) Δ. Μέσω κλήσης: Τηλεφωνούμε στον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM που έχουμε εισάγει στο σύστημα. Όταν το σύστημα απαντήσει, θα ακούσουμε ένα τόνο (Beep). Έπειτα, πληκτρολογούμε τον κωδικό λειτουργίας και πατάμε την # (εργοστασιακός κωδικός ). Εάν ο κωδικός είναι σωστός θα ακουστεί ένας παρατεταμένος τόνος (Beep), η ένδειξη LED 2 θα αναβοσβήσει 2 φορες και η ένδειξη LED 1 (Έλεγχος μέσω τηλεφώνου) θα ανάψει πράσινη.εάν δεν είναι σωστός θα ακουστούν 3 διαδοχικοί τόνοι (Beep). Μετά την επιτυχή εισαγωγή κωδικού, πληκτρολογούμε 1#. Αμέσως μετά την λήψη της εντολής, η ένδειξη LED 2 θα αναβοσβήσει μία φορά και το σύστημα είναι οπλισμένο. Σε περίπτωση όπλισης μέσω εφαρμογής, με SMS ή μέσω κλήσης, τα LED 2 και 3 θα αναβοσβήσουν 3 φορές και μετά το LED 2 θα αναβοσβήσει 3 φορές το σύστημα θα αποστείλει μήνυμα όπλισης Ok, system armed 2. Αφόπλιση Η αφόπλιση του σύστήματος μπορεί να γίνει με 4 τρόπους: Α. Πατώντας το κουμπί με το ανοιχτό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο εφαρμογής Β. Πατώντας το κουμπί πάνω δεξια στην αρχική οθόνη της Γ. Με μήνυμα SMS: Κωδικός λειτουργίας #2# (εργοστασιακός κωδικός λειτουργίας )

12 Δ. Μέσω κλήσης: Τηλεφωνούμε στον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM που έχουμε εισάγει στο σύστημα. Όταν το σύστημα απαντήσει, θα ακούσουμε ένα τόνο (Beep). Έπειτα, πληκτρολογούμε τον κωδικό λειτουργίας και πατάμε την # (εργοστασιακός κωδικός ). Εάν ο κωδικός είναι σωστός θα ακουστεί ένας παρατεταμένος τόνος (Beep), η ένδειξη LED 2 θα αναβοσβήσει 2 φορες και η ένδειξη LED 1 (Έλεγχος μέσω τηλεφώνου) θα ανάψει πράσινη.εάν δεν είναι σωστός θα ακουστούν 3 διαδοχικοί τόνοι (Beep). Μετά την επιτυχή εισαγωγή κωδικού, πληκτρολογούμε 2#. Αμέσως μετά την λήψη της εντολής, η ένδειξη LED 2 θα αναβοσβήσει μία φορά και το σύστημα είναι οπλισμένο. Σε περίπτωση όπλισης μέσω εφαρμογής, με SMS ή μέσω κλήσης, τα LED 2 και 3 θα αναβοσβήσουν 3 φορές και μετά το LED 2 θα αναβοσβήσει 3 φορές το σύστημα θα αποστείλει μήνυμα όπλισης Ok, system disarmed 3. Κομβίο έκτακτης ανάγκης SOS ALARM Σε οποιαδήποτε κατάσταση ανάγκης ειδικά για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους πατάμε το πλήκτρο S O S στο τηλεχειριστήριο (καμπανάκι) και αμέσως αποστέλλεται μήνυμα Emergency Alarm στα προκαθορισμένα τηλέφωνα ειδοποίησης με SMS και μετά γίνεται ειδοποίηση με κλήση στα τηλεφωνά που έχουμε προγραμματίσει. 4. Ηχητικός έλεγχος του χώρου Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο για να ακούσουμε τον χώρο όταν καλέσουμε το σύστημα. Τηλεφωνούμε στον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM που έχουμε εισάγει στο σύστημα. Όταν το σύστημα απαντήσει, θα ακούσουμε ένα τόνο (Beep). Έπειτα, πληκτρολογούμε τον κωδικό λειτουργίας και πατάμε την # (εργοστασιακός κωδικός ). Εάν ο κωδικός είναι σωστός θα ακουστεί ένας παρατεταμένος τόνος (Beep), η ένδειξη LED 2 θα αναβοσβήσει 2 φορες και η ένδειξη LED 1 (Έλεγχος μέσω τηλεφώνου) θα ανάψει πράσινη.εάν δεν είναι σωστός θα ακουστούν 3 διαδοχικοί τόνοι (Beep). Μετά την επιτυχή εισαγωγή κωδικού, πληκτρολογούμε 3#. Τότε μπορούμε να ακούσουμε τον χώρο για 60 δευτερόλεπτα. Για να ανανεώσουμε τον χρόνο, ξαναπατάμε 3#. Κατά την διάρκεια της κλήσης, μπορούμε να οπλίσουμε ή να αφοπλίσουμε το σύστημα. Μετά τον τερματισμό της κλήσης, η ένδειξη LED 2 θα αναβοσβήσει 2 φορες και η ένδειξη LED 1 (Έλεγχος μέσω τηλεφώνου) θα σβήσει. 5. Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω τηλεφώνου Σε περίπτωση συναγερμού, το σύστημα θα αποστείλλει άμεσα μήνυμα στα προκαθορισμένα τηλέφωνα. Έπειτα, θα τηλεφωνήσει στους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν προγραμματιστεί να κληθούν. Όταν το σύστημα μας καλέσει και απαντήσουμε, η σειρήνα θα σταματήσει να ηχεί και θα ακούσουμε άμεσα τυχόν ήχους από τον χώρο μας. Έπειτα, πληκτρολογούμε την αντίστοιχη εντολή όπως παρακάτω: ηχείο) 1# για όπλιση 2# για αφόπλιση 3# για να ακούσουμε τον χώρο μας 4# για να πραγματοποιηθεί αμφίδρομη επικοινωνία (απαιτείται μικρό 5# για να ξεκινήσει να χτυπάει ξανά η σειρήνα Εάν δεν απαντήσουμε, θα καλέσει διαδοχικά τα επόμενα νούμερα. Η ενέργεια αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές έχουμε ρυθμίσει να κάνει επανάκληση των προκαθορισμένων αριθμών (εργοστασιακά 3 κυκλικές επανακλήσεις)

13 Ζ. Τελική Συναρμολόγηση Σειρήνας- Προετοιμασία για Εγκατάσταση Εφόσον πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες προγραμματισμού και οι έλεγχοι ορθής λειτουργίας, τοποθετούμε το διαφανές κυτίο στεγανοποίησης στην πλακέτα (ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την τοποθέτηση ελέγχουμε ότι το λευκό αφρώδες υλικό στεγανοποίησης είναι σε καλή κατάσταση και βρίσκεται εντός της περιμετρικής εγκοπής επί της οποίας τοποθετείται το κυτίο στεγανοποίησης) και βιδώνουμε τις 4 βίδες συγκράτησης. Έπειτα κουμπώνουμε το κόκκινο καπάκι στο κάτω τμήμα και το λευκό καπάκι με το ηλιακό πάνελ στο πάνω τμήμα της σειρήνας (ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την τοποθέτηση ελέγχουμε ότι το λευκό αφρώδες υλικό στεγανοποίησης είναι σε καλή κατάσταση και βρίσκεται εντός της περιμετρικής εγκοπής επί της οποίας τοποθετούνται τα δύο καπάκια) και βιδώνουμε τις 6 βιδες συγκράτησής τους. Η σειρήνα είναι έτοιμη για επιτοίχια εγκατάσταση Η. Συντήρηση- Έλεγχοι συστήματος Το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού έχει έναν εξαιρετικό σχεδιασμό και χρησιμοποιεί εξελιγμένη τεχνολογία. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προσεκτικά. Ακολουθούν μερικές συμβουλές οι οποίες απαιτούνται για να θεωρείται το προϊόν εντός εγγύησης, καθώς και για την παράταση της διάρκειας ζωής του συστήματος. Τοποθετήστε τον συναγερμό και όλα τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά Κρατήστε τον συναγερμό στεγνό. Βροχή, υγρασία και λοιπά θα διαβρώσουν το ηλεκτρονικό κύκλωμα. Μη τοποθετείτε τον συναγερμό σε βρώμικες τοποθεσίες, αλλιώς τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να πάθουν ζημιά. Μη τοποθετείτε τον συναγερμό σε τοποθεσίες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η υψηλή θερμοκρασία θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του συναγερμού, των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του, της μπαταρίας και μπορεί να παραμορφώσει ή να λειώσει κάποια πλαστικά μέρη. Μη τοποθετείτε τον συναγερμό σε τοποθεσίες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση και να καταστρέψει τον συναγερμό. Συνίσταται ο περιοδικός έλεγχος λειτουργίας του συστήματος: Ελέγξτε την κεντρική μονάδα κάθε τρεις μήνες: Αν οπλίζει/αφοπλίζει κανονικά. Αν καλεί τους τηλεφωνικούς αριθμούς κανονικά. Αν λαμβάνει τα σήματα από τους αισθητήρες κανονικά. Αν οι εφεδρικές μπαταρίες δουλεύουν κανονικά. Ελέγξτε τους ασύρματους ανιχνευτές μια φορά το μήνα: Διεγείρετε τους ασύρματους ανιχνευτές για να δείτε αν ενεργοποιούν τον συναγερμό κανονικά. Ελέγξτε τις μπαταρίες των ανιχνευτών. Ελέγξτε αν οι ανιχνευτές μπορούν να επικοινωνήσουν μη τη κεντρική μονάδα. Εφόσον ο συναγερμός είναι μονίμως σε λειτουργία ή standby mode το τροφοδοτικό της κεντρικής μονάδας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μία καλή και αξιόπιστη πρίζα.

14 Μη τοποθετείτε τον συναγερμό κοντά στο δωμάτιο ή στο γραφείο σας, επειδή σε περίπτωση συναγερμού η σειρήνα ηχεί πολύ δυνατά και μπορεί να σας χαλάσει την ξεκούραση ή τη δουλειά σας. Αν ο συναγερμός μένει αρκετό καιρό εκτός λειτουργίας, καλό θα είναι να βγαίνει από την τροφοδοσία για να μην φθείρεται. Μην επιχειρείτε να διορθώσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή αλλιώς μπορεί να τραυματιστείτε και να χάσετε την εγγύηση. Μην βάζετε τον αριθμό 100 σαν αριθμό κλήσης του συναγερμού χωρίς άδεια από την αστυνομία. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την εγκατάσταση και την λειτουργία της συσκευής σας, το επιτελείο της Interfox.gr βρίσκεται στην διάθεσή σας στο Μην διστάσετε να μας πείτε την γνώμη σας. Είναι αναγκαία για την βελτίωση των υπηρεσιών και των οδηγιών που εκδίδει η Interfox αποκλειστικά για εσάς, τους απλούς χρήστες.

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LBW-05. Εφεδρική μπαταρία 12V. Βίδα εξωτερικού. καλύμματος LED 2-3

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LBW-05. Εφεδρική μπαταρία 12V. Βίδα εξωτερικού. καλύμματος LED 2-3 Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LBW-05 Άνω εξωτερικό κάλυμμα Εφεδρική μπαταρία 12V Σειρήνες 120dB Διακόπτης αποξήλωσης σειρήνας (tamper) Κάλυμμα Βίδας εξωτερικού καλύμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007M3GN

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007M3GN Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007M3GN Μπροστά Όψη Συσκευής Πίσω Όψη Συσκευής Οθόνη LCD Πλήκτρο ολικής Όπλισης Επιτοίχια Βάση Πλήκτρο Αφόπλισης Βραδινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής

Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο PSTN Σύστημα Συναγερμού YL- 007K5 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LB08. Διακόπτης Ενσωματωμένης Μπαταρίας Σειρήνα 120 db. Jumpers L1- H1

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LB08. Διακόπτης Ενσωματωμένης Μπαταρίας Σειρήνα 120 db. Jumpers L1- H1 Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LB08 Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Διακόπτης Ενσωματωμένης Μπαταρίας Σειρήνα 120 db Κουμπί RESET- CODE LED 18 και 19 Κάλυμμα Στεγανοποίησης Πλακέτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LB03

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LB03 Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LB03 Οπή επιτοίχιας εγκατάστασης Βίδα εμπρόσθιου καλύμματος Καλώδιο τροφοδοσίας Μοχλός αποξήλωσης (tamper) Διακόπτης εφεδρικής μπαταρίας Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού 007M2G

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού 007M2G Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού 007M2G Εμπρόσθια Όψη Συσκευής Ονομασία LED Ένδειξη LED Κατάσταση Συστήματος POWER Αναμμένο Η τροφοδοσία ρεύματος γίνεται κανονικά Αναβοσβήνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμμτισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007M2BX. Interfox.gr

Οδηγίες Προγραμμτισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007M2BX. Interfox.gr Οδηγίες Προγραμμτισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007M2BX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007M2FX. Interfox.gr

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007M2FX. Interfox.gr Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007M2FX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WS1N

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WS1N Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WS1N Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Κουμπί ON/OFF Θύρα φορτιστή Θύρα ενσύρματης σειρήνας Κομβίο Επανανφοράς εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi- GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007WM2BX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi- GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007WM2BX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi- GSM Σύστημα Συναγερμού YL- 007WM2BX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενσύματες Ζώνες Θύρα Σειρήνας Κουμπί προγραμματισμού Διακόπτης Εφεδρικής μπαταρίας

Ενσύματες Ζώνες Θύρα Σειρήνας Κουμπί προγραμματισμού Διακόπτης Εφεδρικής μπαταρίας Οδηγός Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού 10C με Φωνητικές Οδηγίες στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενδείξεις ζωνών Ένδειξη κατάστασης Ένδειξη λειτουργίας Ηχείο Θέση κάρτας SIM Ενσύματες Ζώνες Θύρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

interfox.gr ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

interfox.gr ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού PSTN 908 TELEPHONE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Προετοιμασία της Συσκευής Γυρίστε την συσκευή από την πίσω πλευρά και συνδέστε την γραμμή τηλεφώνου,το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματου Πληκτρολογίου JP-08

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματου Πληκτρολογίου JP-08 Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματου Πληκτρολογίου JP-08 Επιλογή Πάνω Πλήκτρο όπλισης Επιλογή αριστερά Επιλογή κάτω Έξοδος από ρύθμιση (ESC) Πλήκτρο βραδινής όπλισης Επιλογή Δεξιά Πλήκτρο αφόπλισης Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERFOX. interfox.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERFOX. interfox.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERFOX PSTN 007M Σύνδεση εσωτερικής σειρήνας SP+ SP- 12V + GROUND - EΞΟΔΟ GND-Z1 GND-Z2 GND-Z3 GND-Z4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. GSC-SJ1 Ηλιακή Φαροσειρήνα

Εγχειρίδιο Χρήσης. GSC-SJ1 Ηλιακή Φαροσειρήνα Εγχειρίδιο Χρήσης GSC-SJ1 Ηλιακή Φαροσειρήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ενσωματωμένο με μία ασύρματη σειρήνα strobe και μία κεντρική μονάδα, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μία ασύρματη σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Interfox.gr. Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM- PSTN

Interfox.gr. Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM- PSTN Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM- PSTN Ενδείξεις Λειτουργίας: Power: Συσκευή ανοιχτή Arm: Οπλισμένο Alarm: Ενεργοποίηση συναγερμού SET: Κατάσταση Ρυθμίσεων Home: Βραδινή Όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού lcd- PSTN TELEPHONE [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Γυριστε την συσκευη απο την πισω πλευρα και συνδεστε την γραμμη τηλεφωνου,το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έξυπνου Ασύρματου κουδουνιού πόρτας ZV400P. Εμπρόσθια Όψη Κουδουνιού. Ανιχνευτής κίνησης. Υπέρυθρος ανιχνευτής

Οδηγός Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έξυπνου Ασύρματου κουδουνιού πόρτας ZV400P. Εμπρόσθια Όψη Κουδουνιού. Ανιχνευτής κίνησης. Υπέρυθρος ανιχνευτής Οδηγός Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έξυπνου Ασύρματου κουδουνιού πόρτας ZV400P Εμπρόσθια Όψη Κουδουνιού Υπέρυθρος ανιχνευτής Ανιχνευτής κίνησης Κάμερα γωνίας ανίχνευσης 166 μοιρών Μικρόφωνο Ηχείο LED υπέρυθρου

Διαβάστε περισσότερα

Interfox.gr. Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού 007 ZX PSTN

Interfox.gr. Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού 007 ZX PSTN Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού 007 ZX PSTN Εμπρόσθια Όψη Συσκευής: Interfox.gr Ενδείξεις λειτουργίας Ενδείξεις ανιχνευτών Πληκτρολόγιο Μικρόφωνο Κουμπί Όπλισης Κουμπί Home Arm

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Interfox.gr. Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM- PSTN

Interfox.gr. Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM- PSTN Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM- PSTN Χαρακτηριστικά Συσκευής 1. Λειτουργία με δίκτυο GSM και PSTN (σταθερό τηλέφωνο ) 2. Εύκολος και γρήγορος προγραμματισμός με χρήση έγχρωμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERFOX PSTN 007M. Ενσωματωμένος ανιχνευτής κίνησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERFOX PSTN 007M. Ενσωματωμένος ανιχνευτής κίνησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERFOX PSTN 007M Ενσωματωμένος ανιχνευτής κίνησης Σύνδεση εσωτερικής σειρήνας SP+ SP- 12V + GROUND - EΞΟΔΟ GND-Z1 GND-Z2 GND-Z3 GND-Z4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ Ένδειξη στάθμης σήματος GSM. Όταν διακοπεί η τηλεφωνική γραμμή, αναβοσβήνει,ενώ είναι σταθερά αναμμένο όταν είναι εντάξει. Ένδειξη χαμηλής στάθμης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού Ο2 με Φωνητικές Οδηγίες στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγός Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού Ο2 με Φωνητικές Οδηγίες στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού Ο2 με Φωνητικές Οδηγίες στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οθόνη LCD Ένδειξη λειτουργίας Πληκτρολόγιο Ενδείξεις κατάστασης (αναμονής ή συναγερμού) Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού Ο2 με Φωνητικές Οδηγίες στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγός Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού Ο2 με Φωνητικές Οδηγίες στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το GSM Σύστημα Συναγερμού Ο2 με Φωνητικές Οδηγίες στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οθόνη LCD Ένδειξη λειτουργίας Πληκτρολόγιο Ενδείξεις κατάστασης (αναμονής ή συναγερμού) Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός GSC-W1

Προγραμματισμός GSC-W1 Προγραμματισμός GSC-W1 Μέσω εφαρμογής smartphone GEYER HELLAS Α.Ε. ΔΡΟΣΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, T.K 34100 [1] ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ Μέσα από το Play store για κινητά Android Μέσα από το itunes για

Διαβάστε περισσότερα

Κουμπί επαναφοράς (RESET BUTTON) Οπές εγκατάστασης συσκευής στην επιτοίχια βάση

Κουμπί επαναφοράς (RESET BUTTON) Οπές εγκατάστασης συσκευής στην επιτοίχια βάση Οδηγός Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έξυπνου Ασύρματου κουδουνιού πόρτας ZV400V Εμπρόσθια Όψη Συσκευής Οπίσθια Όψη Συσκευής Οπές εγκατάστασης συσκευής στην επιτοίχια βάση Αισθητήρας κίνησης Κάμερα Θύρα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές

Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GSM- BLUETOOTH 10 ZONES 007M3G ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές Εξαιρετικά λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Οδηγίες χρήσης (rev_1n) ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99/N Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Αρχικές ενέργειες Ο συναγερμός ΗΧ-TEL99/N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Κάτοψη Συσκευής. SOS 100 Elderly Care System. Κύρια χαρακτηριστικά SOS 100

Οδηγίες Χρήσεως. Κάτοψη Συσκευής. SOS 100 Elderly Care System. Κύρια χαρακτηριστικά SOS 100 SOS 100 Elderly Care System Οδηγίες Χρήσεως Κύρια χαρακτηριστικά SOS 100 1. GSM Quad-Band συχνότητες: 850/900/1800/1900MHz. 2. 16 Αιαθητήρες. 3. Περιοχή παρακολούθησης καθημερινών δραστηριοτήτων 4. Ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Interfox.gr. Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM MOBILE CALL 99

Interfox.gr. Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM MOBILE CALL 99 Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM MOBILE CALL 99 Εμπρόσθια Όψη Συσκευής: Ενδείξεις λειτουργίας Πληκτρολόγιο Μικρόφωνο Ενδείξεις ανιχνευτών Κουμπί Όπλισης Κουμπί Home Arm Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GS-007M2C [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30. Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού. Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN. Εγκατάσταση

ΗΧ-GD30. Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού. Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN. Εγκατάσταση ΗΧ-GD30 Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το WiFi GSM Σύστημα Συναγερμού PROTON. Χαρακτηριστικά- Δυνατότητες Συστήματος

Οδηγός Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το WiFi GSM Σύστημα Συναγερμού PROTON. Χαρακτηριστικά- Δυνατότητες Συστήματος Οδηγός Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το WiFi GSM Σύστημα Συναγερμού PROTON Χαρακτηριστικά- Δυνατότητες Συστήματος Έγχρωμη οθόνης αφής 4.3 ιντσών Μενού και φωνητικά μηνύματα εκτέλεσης ενεργειών στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ www.euroalarm.gr Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού EU-007 1.Προετοιμασία της Συσκευής ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος συναγερμός PSTN GSM (σετ) με 10 ασύρματες ζώνες και 2 ενσύρματες με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Γενικά χαρακτηριστικά

Ασύρματος συναγερμός PSTN GSM (σετ) με 10 ασύρματες ζώνες και 2 ενσύρματες με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Γενικά χαρακτηριστικά Ασύρματος συναγερμός PSTN GSM (σετ) με 10 ασύρματες ζώνες και 2 ενσύρματες με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Γενικά χαρακτηριστικά Ασύρματος συναγερμός (σετ) με ειδοποίηση μέσο σταθερής αλλα και κινητής τηλεφωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν

Διαβάστε περισσότερα

interfox.gr ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GSM- BLUETOOTH 007 M3GB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

interfox.gr ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GSM- BLUETOOTH 007 M3GB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GSM- BLUETOOTH 007 M3GB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές Εξαιρετικά λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper"

Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper Κ4 Elderly Care System Οδηγίες Χρήσεως Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper" για smart phones και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης.

Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης. Κ4 Elderly Care System Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης. ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

interfox.gr [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού 007 Μ2C

interfox.gr [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού 007 Μ2C Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού 007 Μ2C [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB Οδηγίες χρήστη Menu Προγραμματισμός GSM και λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΤΟ ΦΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. GSC-W1 WIFI/PSTN Alarm System GEYER HELLAS Α.Ε. ΔΡΟΣΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, T.K 34100

Εγχειρίδιο Χρήσης. GSC-W1 WIFI/PSTN Alarm System GEYER HELLAS Α.Ε. ΔΡΟΣΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, T.K 34100 Εγχειρίδιο Χρήσης GSC-W1 WIFI/PSTN Alarm System GEYER HELLAS Α.Ε. ΔΡΟΣΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, T.K 34100 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολος προγραμματισμός με φωνητικές οδηγίες. Εύκολη ρύθμιση δικτύου. Υποστηρίζει 2.4G WIFI

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Κωδικός προϊόντος: DYL 7M3 Basic Kit1 Τιμή με φπα: 249.00 Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο Συναγερμός που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να καλέσει και να στείλει μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

interfox.gr [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

interfox.gr [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού lcd-gsm [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DOORADO Site: www.doorado.eu Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 Διεύθ: Παπαθανασίου 5 19600 Μάνδρα Αττικής E-mail: doorado@gmail.com ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-7664 16 ενσύρματες ζώνες 24 ασύρματες ζώνες 4 partition 8 LCD πληκτρολόγια 8 τηλεχειριστήρια 1 master κωδικός 8 βοηθητικοί κωδικοί 2 τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

GSM INTD Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909

GSM INTD Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909 GSM INTD0909 Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909 Σελ. 2 Γενική Περιγραφή Σελ. 3 Σύνδεση & Ενεργοποίηση Σελ. 4 Επεξηγήσεις LED s Σελ. 5 Σχέδιο Συνδεσμολογίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν εισάγετε την κάρτα SIM.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν εισάγετε την κάρτα SIM. SMART GPS TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Λειτουργία SOS 2. Ανίχνευση θορύβου και κραδασμών 3. Ακρίβεια εντοπισμού GPS 10-15m 4. Δυνατότητα ηχητικής παρακολούθησης 5. Ταχύτητα ένδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής...

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής... Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 6 Αφαίρεση πίσω καλύμματος... 6 Τοποθέτηση καρτών SIM... 7 Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης... 10 Ενεργοποίηση της συσκευής... 10 Απενεργοποίηση της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ασύρματης Φορητής WiFi Κάμερας

Οδηγίες Χρήσης Ασύρματης Φορητής WiFi Κάμερας Οδηγίες Χρήσης Ασύρματης Φορητής WiFi Κάμερας Κομβίο Επαναφοράς RESET Θύρα κάρτας SD Πίσω κάλυμμα Διακόπτης λειτουργίας Θυρα Φόρτισης Οπή Βάσης στήριξης Ένδειξη λειτουργίας Μικρόφωνο Αισθητήρας στάθμης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά συστήματος Vcare

Χαρακτηριστικά συστήματος Vcare Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά συστήματος Vcare Λειτουργία με ασύρματο δίκτυο (wifi) και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (GSM) Δυνατότητα χειρισμού από Smartphone (ΙΟS 7.1 και άνω ή Android 4.2.2 και άνω)

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Συναγερμού 1

Σύστημα Συναγερμού 1 1 Σύστημα Συναγερμού GSM/SMS/RFID Σύστημα Συναγερμού 2 Χαρακτηριστικά ARM + Auror CPU Υποστηρίζει 10 τηλεχειριστήρια, 50 ασύρματους αισθητήρες και 50 RFID tags Ενσωματωμένος συνδυασμός 1.000.000 κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS.

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. 1 Εισαγωγή To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. Υπολογίζει τις ακριβείς συντεταγμένες που βρίσκεται μέσω του GPS, και τις αποστέλλει μέσω SMS ή GPRS. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας GSC-W2. WiFi/GSM/PSTN Alarm System. Διαβάστε προσεκτικά πριν την χρήση. Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση

Οδηγίες Λειτουργίας GSC-W2. WiFi/GSM/PSTN Alarm System. Διαβάστε προσεκτικά πριν την χρήση. Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση Οδηγίες Λειτουργίας Διαβάστε προσεκτικά πριν την χρήση Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση GSC-W2 WiFi/GSM/PSTN Alarm System Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PK1555 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

DSC PC Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Lcd Πλήρης Οπλισμός: Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία ν στο πληκτρολόγιο

DSC PC Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Lcd Πλήρης Οπλισμός: Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία ν στο πληκτρολόγιο DSC PC 1616 1832 1864 Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Lcd Πλήρης Οπλισμός: Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία ν στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη. Πατώντας # θα πρέπει η οθόνη του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

SOΦOS GSM Wireless Alarm Motion Package Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

SOΦOS GSM Wireless Alarm Motion Package Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ SOΦOS GSM Wireless Alarm Motion Package Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η λειτουργική αρχή του ανιχνευτή κίνησης είναι παρόμοια με εκείνη ενός αυτόματου αισθητήρα πόρτας που βρίσκεται σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-64 16 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα (χωρίς διπλασιασμό) 24 ασύρματες ζώνες με ενσωματωμένο δέκτη Επεκτείνεται μέχρι 64 ζώνες με BUS επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κάθε ΝΟΔΕ παραλαμβάνει: 1. Ενάν αριθμό συσκευών (tablets), θηκών και πληκτρολογίων (άλλες αποστολές έχουν πληκτρολόγια ενσωματωμένα στη θήκη, άλλες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα καταγραφικό Ρολόι χειρός

Κάμερα καταγραφικό Ρολόι χειρός Κάμερα καταγραφικό Ρολόι χειρός Εγχειρίδιο χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την κάμερα ρολόι χειρός της εταιρείας μας. Προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τις λειτουργίες που σας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα