ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο Μελέτη σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. σε σχέση με τα χαρακτηριστικά φύλου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 Ερευνητική Ομάδα Νιόβη Παυλίδου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., επιστημονικά υπεύθυνη μελέτης Γιώργος Παπαδόπουλος, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ., υπεύθυνος στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων, συγγραφή και επιμέλεια της έκδοσης Νικολέτα Ανδρεάδου, υποψήφια Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ., μέλος της ερευνητικής ομάδας Ειρήνη Καραπιστόλη, υποψήφια Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ., μέλος της ερευνητικής ομάδας Άννα Παπαϊωάννου, υποψήφια Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ., μέλος της ερευνητικής ομάδας Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας σχημάτων Γενικά Εισαγωγή στο Τμήμα Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Πρακτική άσκηση Επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη Συμπεράσματα...26 Βιβλιογραφία...28 Παράρτημα Ι (στατιστική δειγματοληψία)...29 Παράρτημα ΙΙ (πηγές συγκέντρωσης υλικού)...30 Παράρτημα ΙΙΙ (ερωτηματολόγιο)

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 2.1: Εισαχθέντες... 5 Σχήμα 2.2: Εισαχθέντες Ποσοστό... 5 Σχήμα 2.3: Εισαχθέντες ανά 10-ετία... 6 Σχήμα 2.4: Εισαχθέντες ανά 10-ετία Ποσοστό... 6 Σχήμα 2.5: Τρόπος εισαγωγής γυναικών... 7 Σχήμα 2.6: Τρόπος εισαγωγής γυναικών Ποσοστό... 7 Σχήμα 2.7: Ποσοστό γυναικών στις μεταγραφές... 8 Σχήμα 2.8: 5 πρώτοι εισαχθέντες φοιτητές... 8 Σχήμα 2.9: Εισαχθέντες ανά σύστημα πανελληνίων εξετάσεων Σχήμα 2.10: Εισαχθέντες ανά σύστημα πανελληνίων εξετάσεων Ποσοστό Σχήμα 3.1: Διάρκεια σπουδών (σε χρόνια) Σχήμα 3.2: Βαθμός αποφοίτησης Σχήμα 3.3: Διάρκεια σπουδών γυναικών Σχήμα 3.4: Απόφοιτοι Σχήμα 3.5: Απόφοιτοι Ποσοστό Σχήμα 3.6: Απόφοιτοι ανά 10-ετία Σχήμα 3.7: Απόφοιτοι ανά 10-ετία Ποσοστό Σχήμα 3.8: Σύγκριση ποσοστών εισακτέων και αποφοίτων γυναικών Σχήμα 3.9: Συσχετισμός της διάρκειας σπουδών με το βαθμό αποφοίτησης Σχήμα 3.10: 5 πρώτοι φοιτητές ανά ορκομωσία Σχήμα 4.1: Υποψήφιοι εν ενεργεία Διδάκτορες Σχήμα 4.2: Διδάκτορες Σχήμα 4.3: Διάρκεια Διδακτορικού (σε χρόνια) Σχήμα 5.1: Πρακτική άσκηση Σχήμα 5.2: Συμμετοχή στην πρακτική άσκηση σε σχέση με τους εισαχθέντες Σχήμα 6.1: Θέση δήλωσης του Τμήματος στις εισαγωγικές εξετάσεις Σχήμα 6.2: Ικανοποιημένες από τις προπτυχιακές σπουδές Σχήμα 6.3: Ερωτήσεις 3-8 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) Σχήμα 6.4: Ερωτήσεις 9-13 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) Σχήμα 6.5: Τρόπος εύρεσης εργασίας Σχήμα 6.6: Μορφή απασχόλησης Σχήμα 6.7: Κύρια δυσκολία στην επαγγελματική εξέλιξη Σχήμα 6.8: Σημαντικότερο κριτήριο επιθυμητής εργασίας Σχήμα 6.9: Τόπος απασχόλησης Σχήμα 6.10: Διάστημα εύρεσης απασχόλησης μετά τις σπουδές

5 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Τμήμα Το Τμήμα δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1972 σαν Τμήμα Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίστηκε σε δυο τμήματα και οι πρώτοι απόφοιτοι με το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού αποφοίτησαν το Το Τμήμα άλλαξε τίτλο για να καλύψει επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του το 1993 σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Μέχρι σήμερα, αν και αυξήθηκε αισθητά ο αριθμός των εισαχθέντων, η βάση εισαγωγής είναι υψηλή. Συλλογή στοιχείων Για τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της πορείας σπουδών το πλήρες δείγμα του Τμήματος από όλα τα έτη 1979 έως 2008, όσον αφορά τα στατιστικά των εισακτέων, και από το 1988 έως 2008, όσον αφορά τους πτυχιούχους του Τμήματος, λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του. Ο λόγος που μελετήθηκαν αυτά τα χρονικά διαστήματα εισακτέων και αποφοίτων είναι ότι η μηχανοργάνωση της γραμματείας του Τμήματος έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 80, και ως εκ τούτου οι εισακτέοι που μελετήθηκαν ήταν ουσιαστικά από το 1981 και έπειτα, ενώ οι απόφοιτοι που μελετήθηκαν ήταν από το 1988 μέχρι σήμερα. Ο λόγος που δεν έγινε περαιτέρω μελέτη και στα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε μηχανογράφηση στη γραμματεία του Τμήματος (περίοδος ) είναι ότι οι γυναίκες απόφοιτοι ήταν πολύ λίγες και η στατιστική τους επεξεργασία δε θα επηρέαζε παρά ελάχιστα τα τελικά ποσοστά που παρουσιάζονται παρακάτω. Για τη μελέτη της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων, η οποία έγινε με ερωτηματολόγιο, έγινε στατιστικός προσδιορισμός ενός αξιόπιστου δείγματος με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι (η οποία ακολουθείται και από το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.). Γενικά για τη συγκέντρωση του υλικού έγιναν οι εξής ενέργειες: 1) ερευνήθηκαν όλες οι σχετικές ενέργειες του Γραφείου Διασύνδεσης, οι οποίες αποτέλεσαν το μοντέλο για την εργασία και το ερωτηματολόγιο, 2) αναπτύχθηκε στενή συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος, 3) έγινε έρευνα συναφών μελετών στο Τ.Ε.Ε., στο Σύλλογο Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Η.Β.Ε.), στην Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε.Δ.Ε.Μ.), στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), 4) μελετήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία και έγινε παραγγελία σχετικών βιβλίων μέσω της βιβλιοθήκης του Τμήματος. Η μεθοδολογία συγκέντρωσης του υλικού παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ. Στα επόμενα κεφάλαια παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και ο σχετικός σχολιασμός τους. 4

6 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Το ποσοστό των γυναικών που επιλέγουν το Τμήμα αυξάνεται σταθερά στη διάρκεια λειτουργίας του. Από το 1979 έως τον Ιούλιο του 2008 έχουν εγγραφεί στο Τμήμα 5962 φοιτητές, από τους οποίους οι 1123 είναι γυναίκες (ποσοστό 18,84%). Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται οι εισαχθέντες σε πλήθος φοιτητών και σε ποσοστό αντρών/γυναικών ανά έτος, αντίστοιχα. Σχήμα 2.1: Εισαχθέντες Σχήμα 2.2: Εισαχθέντες Ποσοστό Στα δύο επόμενα σχήματα παριστάνεται η αύξηση του ποσοστού των εισαχθέντων γυναικών ανά δεκαετία, σε πλήθος εισαχθέντων και σε ποσοστό αντρών/γυναικών, αντίστοιχα. 5

7 Σχήμα 2.3: Εισαχθέντες ανά 10-ετία Σχήμα 2.4: Εισαχθέντες ανά 10-ετία Ποσοστό Ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών αφορά κυρίως σε εισαγωγικές εξετάσεις. Άλλες περιπτώσεις εισαγωγής στο Τμήμα αφορούν: μεταγραφή από άλλο σχετικό τμήμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, κατάταξη από άλλο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ομογενών, Κυπρίων, τέκνα πολυτέκνων, κ.α. Στα παρακάτω ιστογράμματα συγκρίνεται ο τρόπος εισαγωγής των γυναικών στο Τμήμα με πανελλήνιες/εισαγωγικές εξετάσεις και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 6

8 Σχήμα 2.5: Τρόπος εισαγωγής γυναικών Σχήμα 2.6: Τρόπος εισαγωγής γυναικών Ποσοστό Ένα αξιοσημείωτο συμπέρασμα για τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών στο Τμήμα προκύπτει από το γεγονός ότι ένα πλήθος 134 φοιτητών γράφτηκε σε μεγαλύτερο εξάμηνο από το πρώτο. Οι λόγοι εισαγωγής σε μεγαλύτερο εξάμηνο είναι: α) η κατάταξη από άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., β) πτυχίο Bachelor, γ) Κύπριοι, δ) μεταγραφές εσωτερικού και εξωτερικού, ε) πανελλήνιες εξετάσεις και στ) τέκνα πολυτέκνων, με τη «μερίδα του λέοντος» να κατέχουν όσοι εισήχθησαν στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις και με μεταγραφές. Από όλους αυτούς το ποσοστό των γυναικών είναι μόλις 8,94%, το οποίο είναι πολύ μικρότερο από το συνολικό ποσοστό των εισακτέων γυναικών. Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερο «ευνοημένοι» είναι οι άντρες. 7

9 Το ποσοστό των γυναικών στις μεταγγραφές ανά δεκαετία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 2.7: Ποσοστό γυναικών στις μεταγραφές Θέσεις διάκρισης Το ποσοστό γυναικών σε θέσεις διάκρισης κρίνεται ικανοποιητικό. Οι διακριθέντες των εισαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με το βαθμό εισαγωγής τους παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα ανά έτος. Σχήμα 2.8: 5 πρώτοι εισαχθέντες φοιτητές Σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων Το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων είναι γνωστό ότι έχει αλλάξει πολλές φορές από την ίδρυση του Τμήματος μέχρι σήμερα. Οι κυριότερες περίοδοι που δεν παρατηρείται κάποια σημαντική αλλαγή μέσα σε αυτές είναι οι εξής: 8

10 : Γενικές εισιτήριες εξετάσεις με κύκλους σχολών. Οι υποψήφιοι εξετάζονταν σε 4 ως 6 μαθήματα τον Σεπτέμβριο αφού ήδη είχαν πάρει απολυτήριο από τον Ιούνιο. Λαμβάνονταν υπόψη και η γενική βαθμολογία του απολυτηρίου : Πανελλαδικές εξετάσεις B και Γ Λυκείου. Τον Ιούνιο διεξάγονταν τόσο οι προαγωγικές όσο και οι απολυτήριες εξετάσεις : Εφαρμόζεται το σύστημα των δεσμών, με μαθήματα ανάλογα με την ομάδα σχολών που επέλεγε ο υποψήφιος, το οποίο στηριζόταν στην ταυτόχρονη διεξαγωγή των εξετάσεων τόσο για την απόκτηση του απολυτηρίου όσο και για την είσοδο στο πανεπιστήμιο : Διαχωρίστηκαν οι απολυτήριες από τις εισιτήριες εξετάσεις μέσα στο ίδιο το σύστημα των δεσμών : Μεταρρύθμιση Αρσένη. Πανελλαδικές εξετάσεις σε 14 μαθήματα στη B και στην Γ Λυκείου : Μείωση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σε 9 από : Επαναφορά του θεσμού των μετεξεταστέων : Καταργείται η προσαρμογή του προφορικού βαθμού στον γραπτό για τις διαδικασίες προαγωγής και απόλυσης, για να αποδεσμευθούν οι λειτουργίες του Λυκείου από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση : Καταργούνται οι εξετάσεις στη B Λυκείου και μειώνονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα από 9 σε 6. Ταυτοχρόνως εισήχθη και το βαθμολογικό όριο του 10 (με άριστα το 20) στον βαθμό πρόσβασης για εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η μελέτη εστίασε στην επίδραση του τρόπου εισαγωγής στο Τμήμα στις επιδόσεις των φύλων. Στα δύο επόμενα σχήματα ερευνάται το πλήθος και το ποσοστό των εισακτέων (αντρών/γυναικών) ανάλογα με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων που εισήχθησαν στο Τμήμα, σύμφωνα με τις παραπάνω περιόδους. 9

11 Σχήμα 2.9: Εισαχθέντες ανά σύστημα πανελληνίων εξετάσεων 10

12 Σχήμα 2.10: Εισαχθέντες ανά σύστημα πανελληνίων εξετάσεων Ποσοστό 3. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Στα παρακάτω ιστογράμματα παρουσιάζεται η μέση διάρκεια σπουδών των φοιτητών και ο μέσος βαθμός αποφοίτησής τους. Παρατηρείται μια σταθερή κάμψη των αποδόσεων των γυναικών σε σχέση με τους άντρες, από δεκαετία σε δεκαετία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δεκαετία που διανύουμε ενώ οι γυναίκες εισάγονται πρώτες δεν ορκίζονται και πρώτες 11

13 Σχήμα 3.1: Διάρκεια σπουδών (σε χρόνια) Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η μέση διάρκεια σπουδών είναι τόσο χαμηλή, επειδή αρκετοί φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους πριν τα 5 χρόνια! Αυτό συμβαίνει, γιατί ο υπολογισμός για τη διάρκεια των σπουδών έγινε αφαιρώντας την ημερομηνία εγγραφής στο Τμήμα από την ημερομηνία ορκωμοσίας. Έτσι, για παράδειγμα, αν ένας φοιτητής γράφτηκε τον Οκτώβριο του 2000 και ορκίστηκε τον Ιούλιο του 2005 έχει διάρκεια σπουδών 4,7 χρόνια. Σχήμα 3.2: Βαθμός αποφοίτησης Ο μέσος βαθμός αποφοίτησης (ο οποίος διατηρείται σχετικά σταθερός στη διάρκεια ζωής του Τμήματος) μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή κατάλληλου ορίου για την αποδοχή φοιτητών σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Δε διακρίνεται σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ γυναικών/αντρών. 12

14 Είναι, όμως, αισιόδοξο το συμπέρασμα του παρακάτω σχήματος, ότι οι περισσότερες φοιτήτριες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μέχρι τα 6 χρόνια. Επειδή η διάρκεια σπουδών επηρεάζεται σημαντικά από το φαινόμενο των «αιώνιων» φοιτητών μελετήθηκε η διακύμανση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Σχήμα 3.3: Διάρκεια σπουδών γυναικών Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι του Τμήματος από το 1988 μέχρι το 2008 είναι 2978 από τους οποίους οι 487 είναι γυναίκες (ποσοστό 16,35%). Παρακάτω παρουσιάζονται οι απόφοιτοι του Τμήματος σε πλήθος ανά έτος, σε ποσοστό αντρών/γυναικών ανά έτος, σε πλήθος ανά δεκαετία και σε ποσοστό αντρών/γυναικών ανά δεκαετία, αντίστοιχα. Σχήμα 3.4: Απόφοιτοι 13

15 Σχήμα 3.5: Απόφοιτοι Ποσοστό Σχήμα 3.6: Απόφοιτοι ανά 10-ετία 14

16 Σχήμα 3.7: Απόφοιτοι ανά 10-ετία Ποσοστό Μία σύγκριση των σχημάτων 2.3, 2.4, και 3.6, 3.7 δείχνει ότι το ποσοστό των γυναικών που αποφοιτούν είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των εισαχθέντων για τις δεκαετίες 90 και 00, όσον αφορά τη σύγκριση των φύλων. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το ποσοστό των γυναικών που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους είναι μεγαλύτερο από αυτό των αντρών. Η σύγκριση αυτή παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 3.8: Σύγκριση ποσοστών εισακτέων και αποφοίτων γυναικών 15

17 Στη δεκαετία του 80 δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γεγονός που δικαιολογείται είτε από τη συγκέντρωση φοιτητριών από προηγούμενα έτη, είτε κυρίως επειδή αυτή τη δεκαετία οι άντρες φοιτητές ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτοί που δεν ολοκλήρωναν τις σπουδές τους, κυρίως γιατί την προκειμένη δεκαετία κάποια άλλα τμήματα ήταν ελκυστικότερα και η αγορά εργασίας ήταν ακόμη ανοιχτή, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους για να ακολουθήσουν κάποιο επάγγελμα. Στο σημείο αυτό απαιτείται μια βαθύτερη διερεύνηση για τις αιτίες του φαινομένου. Στο παρακάτω διάγραμμα επιχειρείται ένας συσχετισμός της διάρκειας σπουδών με το βαθμό αποφοίτησης. Συμπεραίνεται εδώ ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες οι οποίοι αποφοιτούν «νωρίς» επιτυγχάνουν και τις μεγαλύτερες επιδόσεις. Επίσης, και σε αυτό το διάγραμμα παρατηρείται ότι οι γυναίκες υστερούν των αντρών στις «πρωτιές» των αποφοίτων. Σχήμα 3.9: Συσχετισμός της διάρκειας σπουδών με το βαθμό αποφοίτησης Το ίδιο συμπέρασμα γίνεται ακόμη περισσότερο εμφανές στο επόμενο σχήμα όπου παρουσιάζονται οι πέντε πρώτοι φοιτητές ανά ορκομωσία. 16

18 Σχήμα 3.10: 5 πρώτοι φοιτητές ανά ορκομωσία 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από το πανεπιστημιακό έτος άρχισε να λειτουργεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Διδάκτορες του Τμήματος είναι 152 από τους οποίους οι 27 είναι γυναίκες (ποσοστό 18%). Με άλλα λόγια, το ποσοστό είναι σχεδόν το ίδιο με τους απόφοιτους. Σχήμα 4.1: Υποψήφιοι εν ενεργεία Διδάκτορες 17

19 Το πλήθος των Διδακτόρων που έχουν ανακηρυχτεί από το Τμήμα φαίνονται στο παρακάτω σχήμα ανά δεκαετία. Σχήμα 4.2: Διδάκτορες Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μέση διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν σταθερά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εκπόνησης της Διατριβής. Σχήμα 4.3: Διάρκεια Διδακτορικού (σε χρόνια) 18

20 5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από τις γυναίκες φοιτήτριες ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο από τα δύο σχήματα που ακολουθούν φαίνεται το υψηλό ποσοστό των γυναικών που παρακολουθούν το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος. Στο αμέσως επόμενο σχήμα παρουσιάζεται το ποσοστό αντρών και γυναικών φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης επί του συνόλου των εν ενεργεία φοιτητών του Τμήματος. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο από τους άντρες ώστε να εργαστούν σε πρακτική άσκηση. Σχήμα 5.1: Πρακτική άσκηση Σχήμα 5.2: Συμμετοχή στην πρακτική άσκηση σε σχέση με τους εισαχθέντες 19

21 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Στην προηγούμενη ενότητα παρατηρήθηκε το έντονο ενδιαφέρον για το επάγγελμα που δείχνουν οι γυναίκες φοιτήτριες όσο σπουδάζουν στο Τμήμα. Στη συνέχεια ερευνάται ποια είναι τελικά η σταδιοδρομία τους και η εξέλιξή τους στον επαγγελματικό στίβο. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτό το μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνική επικοινωνία με ένα αξιόπιστο δείγμα από γυναίκες αποφοίτους. Ο τρόπος της δειγματοληψίας περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, ενώ το πλήρες ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Οι πρώτες ερωτήσεις είναι σχετικές με τις προπτυχιακές σπουδές. Στο σχήμα 6.1 φαίνεται η θέση στην οποία οι υποψήφιες γυναίκες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είχαν δηλώσει το Τμήμα στις εισαγωγικές εξετάσεις. Παρατηρούμε ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, η πλειοψηφία των γυναικών είχε ως πρώτη επιλογή το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., ενώ από τις υπόλοιπες που το είχαν δηλώσει σε άλλη σειρά, ως επι το πλείστον οι πρώτες τους επιλογές ήταν ομοειδή τμήματα σε άλλες πόλεις εγκύτερα στην κατοικία των γονέων τους. Σχήμα 6.1: Θέση δήλωσης του Τμήματος στις εισαγωγικές εξετάσεις Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το ποσοστό των γυναικών που έμειναν σε γενικές γραμμές ικανοποιημένες από τις προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα. Παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 80,61% έδειξαν αρκετά ικανοποιημένες, ενώ το υπόλοιπο 19,39% ήταν μάλλον δυσαρεστημένες. 20

22 Σχήμα 6.2: Ικανοποιημένες από τις προπτυχιακές σπουδές Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε άλλες 6 ερωτήσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι γυναίκες απόφοιτοι του Τμήματος. Η τρίτη κατά σειρά ερώτηση που τους έγινε είναι εάν έχουν εργαστεί με κάποιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, και απάντησαν θετικά σε ποσοστό 41,84% *, ενώ η τέταρτη ερώτηση αφορούσε εάν έχουν εργαστεί κάπου αλλού (πέραν της πρακτικής άσκησης) κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, και απάντησαν θετικά σε ποσοστό 28,57%. Τα παραπάνω υποδηλώνουν ένα αξιοσημείωτο ποσοστό γυναικών οι οποίες εργάζονταν, έστω και περιστασιακά, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα μεγάλα έξοδα των σπουδών τους, παράλληλα με τις οικονομικές δυσκολίες που ίσως να αντιμετώπιζαν. Σχήμα 6.3: Ερωτήσεις 3-8 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) * σε αυτό το ποσοστό συμπεριλήφθηκε τόσο το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος, όσο και το πρόγραμμα IAESTE της κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής 21

23 Οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις αφορούν τις σπουδές μετά το δίπλωμα που έλαβαν από το Τμήμα. Οι γυναίκες απόφοιτοι δήλωσαν ότι παρακολουθούν ή έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές σε ποσοστό 44,90%, ενώ από αυτές το 68,18% δήλωσαν ότι εργάζονταν παράλληλα με τις σπουδές αυτές. Αντίστοιχα, σε ποσοστό 22,45% δήλωσαν ότι εκπονούν ή έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορική τους διατριβή, και από αυτές το 86,36% δήλωσαν ότι εργάζονταν παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής. Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν αποκλειστικά το επάγγελμα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. Η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 91,84%) των αποφοίτων γυναικών κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ενώ το 85,71% είναι ενεργοί επαγγελματίες. Επίσης, το 90,11% των αποφοίτων γυναικών απασχολείται σε σχετική με τις σπουδές εργασία, και το 74,19% δηλώνουν ευχαριστημένες από την επαγγελματική τους πορεία. Η επόμενη ερώτηση αφορά το κατά πόσο έχουν ή θα ήθελαν να έχουν δική τους επιχείρηση, και το 40,21% αυτών εκφράστηκε θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σχήμα 6.4: Ερωτήσεις 9-13 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες απόφοιτοι του Τμήματος βρήκαν εργασία. Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες (ποσοστό 28,57%) χρησιμοποίησαν κάποια γνωριμία. Περίπου μία στις τέσσερις βρήκε εργασία μέσω δημόσιου διαγωνισμού, ενώ από 17% περίπου δήλωσαν ότι βρήκαν εργασία από αγγελία και από συστάσεις Καθηγητών, αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες βρήκαν εργασία με άλλο τρόπο. 22

24 Σχήμα 6.5: Τρόπος εύρεσης εργασίας Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σχέση εργασίας που έχουν οι εργαζόμενες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες (περίπου μία στις τρεις) γυναίκες εργαζόμενες απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται με συμβάσεις έργου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών απασχολούνται ως μισθωτές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Επιπρόσθετα, το 12,09% σχετίζεται με την εκπαίδευση (δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια) ενώ οι υπόλοιπες είναι είτε αυτοαπασχολούμενες είτε έχουν οικογενειακή επιχείρηση. Σχήμα 6.6: Μορφή απασχόλησης Οι δυσκολίες που συναντά μία γυναίκα στον επαγγελματικό βίο είναι συνήθως πολύ περισσότερες από αυτές που συναντά ένας άντρας. Στο σχήμα 6.7 παρουσιάζονται οι δυσκολίες που έχουν συναντήσει οι γυναίκες απόφοιτοι του Τμήματος. Η σημαντικότερη δυσκολία φαίνεται να είναι ο αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός. Αξιοπρόσεκτο είναι και το γεγονός ότι μία στις πέντε γυναίκες απάντησαν ότι δε συνάντησαν καμία δυσκολία κατά την επαγγελματική τους εξέλιξη. 23

25 Σχήμα 6.7: Κύρια δυσκολία στην επαγγελματική εξέλιξη Παρότι οι περισσότερες γυναίκες θεωρούν ότι οι οικογενειακοί λόγοι δεν αποτέλεσαν τροχοπέδη στην επαγγελματική τους καταξίωση, μία στις τέσσερις θεωρεί ότι το σημαντικότερο κριτήριο για επιθυμητή εργασία είναι να είναι συμβατή με την οικογένειά της, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Το ίδιο περίπου ποσοστό θεωρεί σημαντικότερο από όλα την καλή αμοιβή, αλλά οι περισσότερες γυναίκες (ποσοστό 26,53%) πιστεύουν ότι το σημαντικότερο κριτήριο είναι οι προοπτικές εξέλιξης στο χώρο όπου εργάζονται. Το τελευταίο στατιστικό δείχνει ότι στις μέρες μας οι γυναίκες είναι περισσότερο δραστήριες από ότι παλαιότερα και μάλιστα δίνουν μεγάλη βάση στην οικοδόμηση μίας επιτυχημένης καριέρας σχεδιάζοντας το μέλλον τους σε μακροπρόθεσμη βάση και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Σχήμα 6.8: Σημαντικότερο κριτήριο επιθυμητής εργασίας Οι γυναίκες που έμειναν στην πόλη όπου σπούδαζαν, τη Θεσσαλονίκη, είναι το 41,30% των αποφοίτων γυναικών του Τμήματος, όπως παρουσιάζεται και στο αμέσως επόμενο σχήμα, είτε επειδή εκεί είναι ο τόπος κατοικίας των γονέων τους, είτε επειδή εκεί απέκτησαν τις κατάλληλες γνωριμίες για να εξελιχθούν επαγγελματικά. Το 20,65% των γυναικών εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη και επέστρεψαν για εργασία στον τόπο 24

26 κατοικίας των γονέων τους, ενώ το 38,04% εγκατέλειψαν τόσο τη Θεσσαλονίκη όσο και τον τόπο κατοικίας των γονέων τους για να βρουν εργασία σε άλλη περιοχή, που ως επί των πλείστων είναι η πρωτεύουσα. Σχήμα 6.9: Τόπος απασχόλησης Τα τελευταία χρόνια η ανεργία έχει επεκταθεί και επηρεάζει όλους τους νέους, ακόμα και αυτούς που έχουν ένα ή περισσότερα πτυχία, μεταπτυχιακά, ακόμη και διδακτορικό. Είναι γεγονός ότι το φύλο που πλήττεται περισσότερο από την ανεργία είναι το γυναικείο. Παρόλα αυτά, όμως, οι γυναίκες Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Τμήματος παρουσιάζουν ιδιαίτερα ευοίωνα στατιστικά στο συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που καταδεικνύει το επίπεδο των σπουδών που προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές και την απήχηση που έχει αυτό στους εργοδότες. Στο σχήμα που παρουσιάζεται παρακάτω, βλέπουμε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 80% των αποφοίτων γυναικών του Τμήματος βρήκε εργασία η οποία ξεκίνησε είτε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, είτε μέχρι το πολύ έξι μήνες μετά την κτήση του διπλώματος. Σχήμα 6.10: Διάστημα εύρεσης απασχόλησης μετά τις σπουδές 25

27 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ευχαριστημένες που το Τμήμα επικοινώνησε μαζί τους για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας. Επίσης, προθυμοποιήθηκαν σε ποσοστό 87% περίπου να συμμετάσχουν και σε άλλες έρευνες του πανεπιστημίου στο μέλλον. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα έρευνα διεξήχθη με σκοπό τη μελέτη διαφόρων στατιστικών στοιχείων των γυναικών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα στατιστικά για την εισαγωγή στο Τμήμα, τις προπτυχιακές σπουδές, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την πρακτική άσκηση και την επαγγελματική αποκατάσταση. Για τη μελέτη της πορείας σπουδών και τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το πλήρες δείγμα του Τμήματος από όλα τα έτη 1979 έως 2008, όσον αφορά τα στατιστικά των εισακτέων, και από το 1988 έως 2008, όσον αφορά τους πτυχιούχους του Τμήματος. Για τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση χρησιμοποιήθηκε ένα αξιόπιστο δείγμα επί του συνόλου των αποφοίτων γυναικών, οι οποίες απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι το ποσοστό των γυναικών που φοιτούν στο Τμήμα αυξάνεται σταθερά στη διάρκεια λειτουργίας του, και παράλληλα παρατηρείται ότι οι γυναίκες εισάγονται στις πρώτες θέσεις. Είναι επίσης αισιόδοξο το συμπέρασμα ότι οι περισσότερες φοιτήτριες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μέχρι τα 6 χρόνια με διαρκή τάση για μείωση. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι περισσότερες είναι οι φοιτήτριες που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, σε σχέση με τους άντρες φοιτητές, αν η σύγκριση γίνει ως ποσοστό επί των εισαχθέντων. Πρόσθετα, το ποσοστό των εν ενεργεία γυναικών υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος είναι σχεδόν ίδιο με το ποσοστό των αποφοίτων γυναικών, γεγονός που δείχνει ότι η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, αλλά και γενικότερα η έρευνα ελκύει το ίδιο άντρες και γυναίκες. Επίσης, μελετήθηκε το ποσοστό των γυναικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος. Εδώ επισημάνθηκε το γεγονός ότι οι φοιτήτριες ενδιαφέρονται περισσότερο από τους συμφοιτητές τους για εργασία σε πρακτική άσκηση. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι το Τμήμα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις προτίμησης των υποψηφίων μαθητριών στις εισαγωγικές πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ τέσσερις στις πέντε γυναίκες δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένες από τις προπτυχιακές σπουδές. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι μεγάλα ποσοστά γυναικών που συνέχισαν με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών ή την εκπόνηση Διδακτορικού, εργάζονταν παράλληλα με αυτά τα προγράμματα. Πρόσθετα, παρατηρείται ότι το 85,71% των αποφοίτων γυναικών είναι σήμερα ενεργές επαγγελματίες. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι περισσότερες γυναίκες βρήκαν εργασία χρησιμοποιώντας κάποια γνωριμία, όπως και ότι οι περισσότερες γυναίκες εργάζονται με συμβάσεις έργου. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες Διπλωματούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι του Τμήματος δείχνουν να αντιμετωπίζουν 26

28 ιδιαίτερα ευοίωνα τη σημερινή μάστιγα της ανεργίας, γεγονός που επιδεικνύει το επίπεδο των σπουδών που προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές και την απήχηση που έχει αυτό στους εργοδότες. Ολοκληρώνοντας αυτήν την έρευνα, καλό θα είναι να αναφερθεί η χρησιμότητα που θα μπορούσε να έχει ο θεσμός του μέντορα αν εφαρμοζόταν στο Τμήμα και στο πανεπιστήμιο γενικότερα, τόσο κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών όσο και για την επαγγελματική αποκατάσταση, των γυναικών αλλά και των αντρών, φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος, αντίστοιχα. Ο συγκεκριμένος θεσμός λειτουργεί με επιτυχία σε διάφορους φορείς της παγκόσμιας κοινότητας, τόσο με τη μορφή των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης (κυρίως ιδιωτικών), όσο και σε επιστημονικούς οργανισμούς, όπως είναι το IEEE. 27

29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Χριστίνα Αθανασιάδου, «Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Α.Π.Θ.», Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ., Απρίλιος ) «Έρευνα για την Επαγγελματική Κατάσταση και Απασχόληση των Διπλωματούχων Μηχανικών», MRB Hellas για λογαριασμό του Τ.Ε.Ε., Σεπτέμβριος ) (Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών Ε.Δ.Ε.Μ.) 4) (Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων) 5) (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας Κ.Ε.Θ.Ι.) 6) (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τ.Η.Μ.Μ.Υ.) 7) Mάρνυ Παπαματθαίου, «Κάθε υπουργός και εξεταστικό σύστημα», δημοσίευμα στην εφημερίδα «Το ΒΗΜΑ», 5 Φεβρουαρίου 2006, σελ. A40, κωδικός άρθρου: B14682A401. 8) Ανδρέας Α. Κιντής, «Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι», Gutenberg, Αθήνα, ) Δημήτριος Ιωαννίδης, «Στατιστική για Οικονομολόγους», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, ) Definitions and Formulae with Statistical Tables for Elementary Statistics and Quantitative Methods Courses, Department of Statistics, University of Oxford, October ) (Statistics Tutorial) 28

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ) Σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία της μελέτης, το μέγεθος του δείγματος του τμήματος προέκυψε από τον στατιστικό τύπο: n' = [SE(p) 2 * P* (1 - P) ] / t 2, με διάστημα εμπιστοσύνης 90%, P = 30% και διαστημική εκτίμηση t = 7% 2. P = 30% σημαίνει ότι η πιθανότητα εμφάνισης ενός χαρακτηριστικού στον πληθυσμό δεν ξεπερνάει το 30% και του αντιθέτου του το 70%. Το μέγεθος του δείγματος που έδινε ο παραπάνω στατιστικός τύπος ήταν 745 απόφοιτοι. Καθώς το μέγεθος 745 απόφοιτοι θεωρήθηκε σχετικά μεγάλο ως προς αυτό του πραγματικού πληθυσμού (σύνολο αποφοίτων αντρών γυναικών), εφαρμόσθηκε η εξής στατιστική διόρθωση: n = N*n' / N+n' (όπου, n είναι το τελικό μέγεθος του δείγματος μετά τη διόρθωση, n είναι το μέγεθος του δείγματος 745, που προέκυψε από τον παραπάνω στατιστικό τύπο, και N είναι ο πληθυσμός, δηλαδή ο αριθμός αποφοίτων). Η παραπάνω διόρθωση ανάγεται στην τεχνική FPS (Finite Population Sampling), εφαρμόζεται συχνά και χρειάζεται όταν ο στατιστικός πληθυσμός αναφοράς είναι πεπερασμένος. Έτσι, το μέγεθος του δείγματος μειώθηκε. Ο πληθυσμός των αποφοίτων του Τμήματος (από το 1988 έως το 2008 που λήφθηκε το δείγμα) είναι 2978 άτομα, από τους οποίους οι 487 είναι γυναίκες (ποσοστό 16,35%) και το τελικό δείγμα που λήφθηκε για τη δειγματοληψία είναι το 20% αυτών, δηλαδή 98 γυναίκες. 29

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΠΗΓΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ) Η συγκέντρωση του υλικού έγινε πολύπλευρα. Η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών ήταν η γραμματεία του Τμήματος. Σημαντική βοήθεια στη συλλογή των στοιχείων ήταν το γεγονός ότι η μηχανογράφηση της γραμματείας έγινε στις αρχές τις δεκαετίας του 80, κάτι που διευκόλυνε την επεξεργασία των δεδομένων, και συντέλεσε ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να ληφθεί ολόκληρο το δείγμα των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος και όχι να γίνει στατιστική δειγματοληψία σε όλα τα πεδία της μελέτης. Επιπρόσθετα, σημαντικές πληροφορίες κυρίως για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων γυναικών συλλέχθηκαν από τηλεφωνική επικοινωνία με τις αποφοίτους στη βάση του ερωτηματολογίου, το οποίο αναλύεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Επίσης, υπήρξε επικοινωνία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ., το οποίο έχει πραγματοποιήσει μία σχετική στατιστική έρευνα για τους αποφοίτους των ετών , για 38 τμήματα του Α.Π.Θ. Η μελέτη αυτή στάθηκε μοντέλο εργασίας της παρούσας, καθώς και της σύνταξης του ερωτηματολογίου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επαφές τόσο με το Τ.Ε.Ε., όσο και με το Σύλλογο Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Η.Β.Ε.), για τη συλλογή πληροφοριών και σχετικών στατιστικών στοιχείων. Ακόμη, ερευνήθηκαν διάφοροι σύλλογοι γυναικών και οι δραστηριότητές τους όσον αφορά σχετικές με την παρούσα μελέτες, μεταξύ των οποίων η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε.Δ.Ε.Μ.), ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). Στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Μ. υπάρχει μία συναφής έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την MRB Hellas για λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. το Το Κ.Ε.Θ.Ι. από την άλλη πλευρά, έχει κάνει διάφορες έρευνες, από τις οποίες μελετήθηκαν οι σχετικές έρευνες για α) την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά τους φοιτητές, τους αποφοίτους, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους διδάκτορες και το διδακτικό προσωπικό ( MIA/index.htm) που διεξήχθη για το διάστημα , και β) την απασχόληση με διάφορες επιμέρους μελέτες για διαστήματα από το 1993 μέχρι το 2001 ( Τέλος, πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία, τόσο με την παραγγελία βιβλίων μέσω της βιβλιοθήκης του Τμήματος, όσο και με χρήση του διαδικτύου. 30

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στις Ανώτατες σχολές τα τελευταία χρόνια δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Έκδοση 3.0 Δεκέμβριος 2007 Υπεύθυνος Μελέτης: Βασιλόπουλος Διονύσης, υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (1998-2000) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Εισαγωγικά Η παρούσα έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

[ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΠΑ για τα έτη ]

[ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΠΑ για τα έτη ] ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ Α. Κουτσούρης, Αν. Καθηγητής ΓΠΑ Ε. Νέλλας, ΕΕΔΙΠ Συνεργάτες: κ.κ. Ε. Καμπέρη, Π. Κάτσενος, Ε. Μάγου, Ν. Μποχωρίδης, Ν. Σεβαστίδου και Ε. Χαμπλά. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-φοιτήτριες

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΤΟ 10% ΑΔΙΚΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΤΟ 10% ΑΔΙΚΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ edugate.gr : 15/04/2011 Ο υφυπουργός Παιδείας Ιωάννης Πανάρετος παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ3 με σχετικά τις Πανελλήνιες και το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Αρκετά σημεία της συνέντευξης παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αυστηρά ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019 ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019 Τα παρακάτω στοιχεία στηρίζονται στο 83% των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011 Έρευνα για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα

Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα Έργο χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Yπό την αιγίδα του της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του Α.Π.Θ. και του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Γούδας Μάριος & Τσιμέας Παναγιώτης Μάρτιος 2015 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σελίδα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (Για τελειόφοιτους )

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (Για τελειόφοιτους ) ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (Για τελειόφοιτους 2019-2020) 1. Από πότε θα ισχύσει το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ; Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2019 2020. Δηλαδή το νέο σύστημα θα «εγκαινιαστεί»

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα γενιά ναυπηγών. Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.»

Η νέα γενιά ναυπηγών. Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.» 2 0 1 1 Η νέα γενιά ναυπηγών Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.» Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Φοιτητές και φοιτήτριες Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας

Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας Γιάννης Καλογήρου Αιμιλία Πρωτόγερου Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Υποδοχή Πρωτοετών Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.... 1 2. Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα

Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα Έργο χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Yπό την αιγίδα του της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του Α.Π.Θ. και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το νέο πρόγραμμα της Γ Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής:

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το νέο πρόγραμμα της Γ Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής: Νέο Λύκειο Οι κύριες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: Οι τρεις Ομάδες Προσανατολισμού, γίνονται τέσσερις, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα Επιστημονικό Πεδίο. Τα βασικά μαθήματα της κάθε ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πόρισμα Στατιστικής Έρευνας Αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2009 1 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών 2 0 1 2 Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών ISSN 1106-7152 ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του δρος Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Επεξεργασία, Σύνταξη και Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Ντούκα Μαίρη Φραγκίσκου Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα

Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα Γ. Λιάγκουρας, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Μ. Μανδαράκα, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 24, 25 και 26 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 01/07/2013 «ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α [Βασικά επαγγελματικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά] [Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αιτήσεις από 11-29 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις- Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Α' Λυκείου. - Εφαρμογές Πληροφορικής - Τεχνολογία - Διαχείριση Φυσικών Πόρων - Έκφραση-Πολιτισμός. - Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Α' Λυκείου. - Εφαρμογές Πληροφορικής - Τεχνολογία - Διαχείριση Φυσικών Πόρων - Έκφραση-Πολιτισμός. - Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές θα εξετάζονται πανελλαδικά σε 4 ή 5 μαθήματα, αναλόγως το Επιστημονικό πεδίο που θα διαλέξουν στην Γ Λυκείου. Α' Λυκείου Στην Α' Λυκείου οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο )

Ενότητα 1: Εισαγωγή. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Λαμία, 2017 1.1. Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής 1 ο ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου Θέμα: Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής Α' Τετράμηνο Σεπτέμβρης 2013

Διαβάστε περισσότερα