ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή Μεθοδολογία έρευνας Στατιστική Ανάλυση..7 Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας..27 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων...44 Τμήμα Λογιστικής...62 Τμήμα Μηχανολογίας...81 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών...99 Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Παράρτημα...132

3 1. Εισαγωγή Η µελέτη Παρακολούθησης των Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών, υλοποιήθηκε στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου ιασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε MIS , που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 2 «Έρευνα και κατάρτιση Μελετών», ράση 1 «Υλοποίηση Μελέτης Παρακολούθησης Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών». Στόχος αυτού του έργου είναι η σύνταξη µιας Μελέτης Παρακολούθησης Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών, που θα αποτελεί ένα πλήρες, ενηµερωµένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης των αποφοίτων µας σε σηµαντικά θέµατα, που αφορούν την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και τις διαφορετικές για κάθε Τµήµα αποφοίτησης, συνθήκες εργασίας που επικρατούν σήµερα στον επαγγελµατικό τους χώρο. Αυτή η µελέτη έχει σαν σκοπό να σκιαγραφήσει την επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών, την απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας, τις οδούς στις οποίες κλίνουν οι απόφοιτοι, όπως εργασία, συνέχιση σπουδών κ.α. Θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο ενηµέρωσης και σχεδιασµού της µελλοντικής πορείας των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Σερρών, καθώς επίσης και του Γραφείου ιασύνδεσης για να µπορέσει να υποστηρίξει του φοιτητές και αποφοίτους στην ορθότερη και αποτελεσµατικότερη επαγγελµατική τους εξέλιξη. Η Μελέτη Παρακολούθησης των Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών εντάσσεται στα πλαίσια παρακολούθησης από το Γραφείο ιασύνδεσης (Γ ) του Τ.Ε.Ι. Σερρών, των αποφοίτων του Ιδρύµατος µετά την αποφοίτησή τους. Κύριος σκοπός της είναι η υποστήριξη των αποφοίτων στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στη δια βίου επαγγελµατική τους πορεία, στα πλαίσια αλλαγής θέσης εργασίας ή ακόµη και επαγγέλµατος. Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 1

4 Κύριο αντικείµενο της µελέτης είναι οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Σερρών και η εξέλιξη στην επαγγελµατική τους πορεία. Μέσω της µελέτης θέλουµε να σκιαγραφήσουµε: Το επίπεδο γνώσεων των αποφοίτων - Πραγµατοποίηση Μεταπτυχιακού προγράµµατος - Αντιστοιχία του Μεταπτυχιακού προγράµµατος και των προπτυχιακών σπουδών - Οι λόγοι που οδήγησαν στην υλοποίηση µεταπτυχιακού προγράµµατος - Χρησιµότητα των µαθηµάτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών στην επαγγελµατική αποκατάσταση. - Γνώση ξένων γλωσσών - Γνώση Η/Υ - Παρακολούθηση σεµιναρίων κτλ Στοιχεία απασχόλησης - Το είδος της απασχόλησης των αποφοίτων (πλήρης απασχόληση, µερική κτλ) - Η τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (π.χ. απασχολούµενο, αυτοαπασχολούµενος, άνεργος, κτλ) - Ο βαθµός κατά τον οποίο η εξελισσόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση επηρέασε την εργασία - το ποσοστό απασχόλησης και ετεροαπασχόλησης των αποφοίτων. - το ποσοστό ανεργίας/ αεργίας. - τον βαθµό κατά τον οποίο οι σπουδές που πραγµατοποιήθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Σερρών αντιστοιχούν στην τρέχουσα απασχόληση τους Ανεύρεση της απασχόλησης του αποφοίτου, όπως - Την διαδικασία που ακολούθησε ο απόφοιτος για να βρει την σηµερινή του εργασία - Τον χρόνο που χρειάστηκε για να βρει την απασχόληση του Ανεργία-αεργία, όπως - Το χρονικό διάστηµα ανεργίας - Την ύπαρξη εµπειρίας - Τις οδούς που ακολουθεί ο άνεργος απόφοιτος για την εύρεση εργασίας Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 2

5 - Το είδος απασχόλησης που αναζητούν οι άνεργοι - Οι λόγοι για τους οποίους δεν µπορούν να βρουν εργασία - Οι επιπτώσεις της ανεργίας σε κοινωνικό, ψυχολογικό και οικονοµικό επίπεδο Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 3

6 2. Μεθοδολογία έρευνας Η παρούσα µελέτη προσπαθεί να σκιαγραφήσει την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Στην διεξαγωγή της παρούσας έρευνας υπήρξαν περιορισµοί, κυρίως χρονικοί αλλά και χρηµατοοικονοµικοί, οι οποίοι οδήγησαν σε µία και µοναδική λήψη των πρωτογενών στοιχείων. Η συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της συµπλήρωσης δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, µε κύριο περιορισµό την πίεση του χρόνου και την ύπαρξη ελάχιστων χρηµατοοικονοµικών πόρων, ως καταλληλότερη µέθοδος κρίθηκε και επιλέχθηκε αυτή του δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Η έρευνα διεξήχθη µε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους αποφοίτους και συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Σε περιπτώσεις που η τηλεφωνική συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν ήταν δυνατή, το ερωτηµατολόγιου εστάλη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε κατάλληλα έτσι ώστε να είναι εύστοχο, σύντοµο, και ευχάριστο στην συµπλήρωσή του. Στην µελέτη αξιοποιήθηκε ως βάση, το ερωτηµατολόγιο της προηγούµενης µελέτης που είχε υλοποιήσει το Γραφείο ιασύνδεσης στα πλαίσια του υποέργου 4 «Συγκριτική µελέτη παρακολούθησης αποφοίτων», µε προσθήκη διαφορετικών ερωτήσεων και προσαρµογή στις τρέχουσες συνθήκες. Η εισαγωγή στο ερωτηµατολόγιο γίνεται οµαλά, µε εύκολες, ευχάριστες και φιλικές ερωτήσεις, που αφορούν δηµογραφικά στοιχεία. Το επόµενο τµήµα του ερωτηµατολογίου, αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν την εκπαίδευση των ερωτηθέντων όπως τµήµα αποφοίτησης, κατοχή µεταπτυχιακού διπλώµατος, γνώση ξένων γλωσσών, Η/Υ κ.α. Το τµήµα Γ του ερωτηµατολογίου σκιαγραφεί την τρέχουσα εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων. Αυτό το τµήµα του ερωτηµατολογίου αποτελείται από το τµήµα Γ1 που αφορά ερωτήσεις για την τρέχουσα απασχόληση των αποφοίτων, το τµήµα Γ2 αφορά τους αποφοίτους που έχουν δική τους επιχείρηση, το τµήµα Γ3 που αφορά τους αποφοίτους που την δεδοµένη στιγµή της έρευνας είναι άνεργοι, και το τµήµα Γ4 που αφορά τους άεργους. Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, είναι κλειστού τύπου, όπου οι συµµετέχοντες απαντούν επιλέγοντας την καταλληλότερη -σύµφωνα µε την δική τους άποψη- από Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 4

7 τις επιλογές που βρίσκονται στην εκάστοτε απάντηση. Επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου για να µπορέσουν να επεξεργαστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά και για την ευκολία των συµµετεχόντων. Ο πληθυσµός της παρούσας µελέτης συγκροτείται από τους αποφοίτους που αποφοίτησαν από το Τ.Ε.Ι. Σερρών, από το 2002 έως και το Η χρονική περίοδος είναι ικανοποιητική για να µπορέσουν οι απόφοιτοι να βρουν θέσεις εργασίας, να προβούν στην υλοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών κ.α. Στην µελέτη συµµετείχαν απόφοιτοι όλων των τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Το δείγµα της έρευνας επιλέχθηκε τυχαία από την Βάση εδοµένων που τηρεί το Γραφείο ιασύνδεσης. Για τα τµήµατα της Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας και Πληροφορικής & Επικοινωνιών, το δείγµα είναι µικρότερο σε σχέση µε τα άλλα τµήµατα, διότι οι πρώτοι απόφοιτοι αυτών των τµηµάτων αποφοίτησαν το έτος Κατανοµή δείγµατος ΤΜΗΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 52 19,19 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 53 19,56 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 57 21,03 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 50 18,45 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 30 11,07 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 29 10,70 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Στην εκπόνηση αυτής µελέτης δυστυχώς αντιµετωπίσαµε αρκετές δυσκολίες. Ο περιορισµένος προϋπολογισµός του Γραφείου ιασύνδεσης, και τα περιορισµένα µέσα, δυσκόλεψαν το έργο του Γραφείου ιασύνδεσης. Η τηλεφωνική επικοινωνία µε τους αποφοίτους ήταν δύσκολη, µιας και το Γραφείο ιασύνδεσης δεν έχει κονδύλια για τηλεφωνικά τέλη, και έπρεπε να στηριχτούµε στους πόρους του Τ.Ε.Ι., οι οποίοι είναι περιορισµένοι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η αποστολή του ερωτηµατολογίου µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δεν είχε τον αναµενόµενο βαθµό απάντησης. Ο περιορισµένος χρόνος για την διεξαγωγή της µελέτης αλλά και Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 5

8 ο µικρός αριθµός των συνεργατών του Γραφείου ιασύνδεσης ήταν ένας ακόµη επιβραδυντικός παράγοντας. Επίσης, λόγω του περιορισµένου προϋπολογισµού του Γραφείου ιασύνδεσης, δεν υπάρχει κονδύλιο για την πρόσληψη κάποιου ειδικού για την διεξαγωγή της έρευνας και την εξαγωγής των αποτελεσµάτων. Αυτό το γεγονός όµως δεν µειώνει την ποιότητα της έρευνας, αφού οι συνεργάτες του Γραφείου ιασύνδεσης προσπάθησαν πολύ για την έρευνα και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, υπό την καθοδήγηση του επιστηµονικού υπεύθυνου, κ. Αναστάσιου Μωυσιάδη. Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 6

9 3. Στατιστική Ανάλυση Τµήµα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 29 10,70 ιοίκησης Επιχειρήσεων 52 19,19 Λογιστικής 53 19,56 Μηχανολογίας 50 18,45 Πληροφορικής & Επικοινωνιών 30 11,07 Πολιτικών οµικών Έργων 57 21,03 Σύνολο ,00 Φύλο Άνδρες ,91 Γυναίκες ,09 Σύνολο ,00 Έτος Γέννησης , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 7

10 Τόπος Καταγωγής Αθήνα 5 1,85 Θεσσαλονίκη 86 31,73 Μεγάλες πόλεις 10 3,69 Μικρές πόλεις ,69 Χωριά και κωµοπόλεις 52 19,19 Εξωτερικό 5 1,85 Σύνολο ,00 Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεµένος /η 97 35,80 Ελεύθερος /η ,80 ιαζευγµένος /η 1 0,40 Σύνολο ,00 Αριθµός Παιδιών , , , , ,37 Σύνολο ,00 Τόπος Κατοικίας Αθήνα 14 5,17 Θεσσαλονίκη 97 35,79 Μεγάλες πόλεις 9 3,32 Μικρές πόλεις 81 29,89 Χωριά και κωµοπόλεις 68 25,09 Εξωτερικό 2 0,74 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 8

11 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡ. 15: Τύπος Λυκείου Αποφοίτησης Ενιαίο 81 29,89 Εσπερινό 2 0,74 ΤΕΕ/ΤΕΛ/ΤΕΣ 72 26,57 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ 3 1,11 Γενικό 94 34,68 Πειραµατικό 6 2,21 Πολυκλαδικό 13 4,80 Σύνολο ,00 ΕΡ.17: Σχολή Αποφοίτησης Σ Ο ,75 ΣΤΕΦ ,25 Σύνολο ,00 ΕΡ.18α: Έτος Εισαγωγής , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 9

12 ΕΡ.18β: Έτος Αποφοίτησης , , , , ,62 Σύνολο ,00 ΕΡ.19: Βαθµός Πτυχίου Καλώς ,70 Λίαν καλώς ,72 Άριστα 7 2,58 Σύνολο ,00 ΕΡ.20: Έχετε παρακολουθήσει ή παρακολουθείτε Μεταπτυχιακές σπουδές; Ναι (Ελλάδα) 33 12,18 Ναι (Εξωτερικό) 7 2,58 Όχι ,24 Σύνολο ,00 ΕΡ.21: Είναι οι µεταπτυχιακές σας σπουδές σχετικές µε το Ειδικότητα που τελειώσατε στο ΤΕΙ; Ελάχιστα 2 5,00 Λίγο 1 2,50 Μέτρια 4 10,00 Πολύ 18 45,00 Πάρα Πολύ 15 37,50 Σύνολο ,00 ΕΡ.22: Λόγοι για την υλοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών Για την ανεύρεση εργασίας που να αντιστοιχεί στο επίπεδο των σπουδών σας εν επιλέχτηκε 24 60,00 Επιλέχτηκε 16 40,00 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 10

13 Για µεγαλύτερη εξειδίκευση ώστε να ασκήσετε το επάγγελµα που έχετε σπουδάσει εν επιλέχτηκε 15 37,50 Επιλέχτηκε 25 62,50 Σύνολο ,00 Για εµβάθυνση στο Επιστηµονικό Αντικείµενο που έχετε σπουδάσει εν επιλέχτηκε 25 62,50 Επιλέχτηκε 15 37,50 Σύνολο ,00 Άλλος λόγος εν επιλέχτηκε 36 90,00 Επιλέχτηκε 4 10,00 Σύνολο ,00 ΕΡ.23: Τα µαθήµατα που παρακολουθήσατε στο ΤΕΙ σας βοήθησαν στην επαγγελµατική σας αποκατάσταση; Ελάχιστα 48 17,71 Λίγο 24 8,86 Μέτρια 84 31,00 Πολύ 98 36,16 Πάρα πολύ 17 6,27 Σύνολο ,00 ΕΡ.24: Ξένες γλώσσες Αγγλικά Πτυχίο Όχι 42 15,50 Ναι ,50 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 11

14 Επίπεδο Καλά ,32 Πολύ Καλά 34 14,85 Άριστα 50 21,83 Σύνολο ,00 Γαλλικά Πτυχίο Όχι ,42 Ναι 7 2,58 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 4 57,14 Πολύ Καλά 1 14,29 Άριστα 2 28,57 Σύνολο 7 100,00 Γερµανικά Πτυχίο Όχι ,51 Ναι 23 8,49 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 13 56,52 Πολύ Καλά 8 34,78 Άριστα 2 8,70 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 12

15 Ιταλικά Πτυχίο Όχι ,20 Ναι 13 4,80 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 10 76,92 Πολύ Καλά 3 23,08 Άριστα 0 0 Σύνολο ,00 Ισπανικά Πτυχίο Όχι ,42 Ναι 7 2,58 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 6 85,71 Πολύ Καλά 0 0 Άριστα 1 14,29 Σύνολο 7 100,00 Άλλη γλώσσα Πτυχίο Όχι ,00 Ναι 0 0 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 13

16 ΕΡ.25: Γνώσεις Η/Υ Πτυχίο ECDL Όχι ,86 Ναι 60 22,14 Σύνολο ,00 ΕΡ.26: Επιπλέον Κατάρτιση / Εκπαίδευση ΙΕΚ εν επιλέχτηκε ,52 Επιλέχτηκε 4 1,48 Σύνολο ,00 Σεµινάριο εν επιλέχτηκε ,30 Επιλέχτηκε ,70 Σύνολο ,00 Άλλου είδους κατάρτιση εν επιλέχτηκε ,14 Επιλέχτηκε 24 8,86 Σύνολο ,00 ΕΡ.27: Έχετε µετακινηθεί για την επιµόρφωσή σας; Όχι ,30 Ναι, στο εξωτερικό 8 2,95 Ναι, στο εσωτερικό ,64 Ναι και στα δύο 3 1,11 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 14

17 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡ.28: Εργασιακή κατάσταση Απασχολούµενος ,62 Αυτοαπασχολούµενος 55 20,30 Άνεργος 47 17,34 Άεργος 2 0,74 Σύνολο ,00 ΕΡ.29: Είδος απασχόλησης Μισθωτός µε πλήρη απασχόληση Μισθωτός µε µερική απασχόληση Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό , ,21 8 3, ,17 Σύνολο ,00 :ΕΡ.30: Πως σας επηρέασε η οικονοµική κρίση; Κλείσιµο επιχείρησης εν επιλέχτηκε ,26 Επιλέχτηκε 2 0,74 Σύνολο ,00 Απόλυση εν επιλέχτηκε ,33 Επιλέχτηκε 26 9,67 Σύνολο ,00 Μείωση ωραρίου εν επιλέχτηκε ,33 Επιλέχτηκε 33 12,27 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 15

18 Μείωση µισθού εν επιλέχτηκε ,39 Επιλέχτηκε ,61 Σύνολο ,00 Μετατροπή της σύµβασης εργασίας εν επιλέχτηκε ,03 Επιλέχτηκε 8 2,97 Σύνολο ,00 Ενασχόληση µε διαφορετικό αντικείµενο εν επιλέχτηκε ,17 Επιλέχτηκε 13 4,83 Σύνολο ,00 Γ1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡ.31: Αντιστοιχία απασχόλησης - σπουδών Ελάχιστα 40 23,95 Λίγο 5 2,99 Μέτρια 26 15,57 Πολύ 59 35,33 Πάρα πολύ 37 22,16 Σύνολο ,00 ΕΡ.32: Έχετε µετακινηθεί από τον τόπο κατοικίας σας για την εύρεση εργασίας; Όχι ,87 Ναι, στο εσωτερικό 55 32,93 Ναι, στο εξωτερικό 2 1,20 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 16

19 ΕΡ.33: Πως βρήκατε την σηµερινή σας εργασία; Από το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ 1 0,60 Μέσω της Πρακτικής Άσκησης 8 4,79 Από τον ΟΑΕ 3 1,80 Από αγγελία 38 22,75 Από το φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον 54 32,33 Μέσω διαγωνισµού 44 26,35 Άλλη διαδικασία 19 11,38 Σύνολο ,00 ΕΡ.34: Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Ναι 69 98,57 Όχι 1 1,43 Σύνολο ,00 ΕΡ.35: Η σηµερινή σας εργασία είναι η πρώτη σας εργασία µετά την απόκτηση του πτυχίου σας; Ναι 51 30,54 Όχι ,46 Σύνολο ,00 ΕΡ.36: Αν όχι, σε πόσους µήνες µετά την απόκτηση του πτυχίου σας από το ΤΕΙ βρήκατε την πρώτη σας εργασία; Έως 6 µήνες 68 58,62 Από 7 έως 12 µήνες 24 20,69 Από 13 έως 18 µήνες 5 4,31 Από 19 έως 24 µήνες 9 7,76 Από 25 έως 36 µήνες 4 3,45 Πάνω από 36 µήνες 6 5,17 Σύνολο ,00 ΕΡ.37: Το φύλο σας, σας βοήθησε για την απόκτηση εργασίας; Ναι 17 10,18 Όχι ,82 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 17

20 ΕΡ.38α: Είστε ικανοποιηµένος/ η από την απασχόληση σας; Ελάχιστα 18 10,78 Λίγο 6 3,59 Μέτρια 20 11,98 Πολύ 89 53,29 Πάρα πολύ 34 20,36 Σύνολο ,00 ΕΡ.38β: Είστε ικανοποιηµένος/ η από το ύψος των αµοιβών σας; Ελάχιστα 15 8,98 Λίγο 8 4,79 Μέτρια 43 25,75 Πολύ 85 50,90 Πάρα πολύ 16 9,58 Σύνολο ,00 ΕΡ.39: Ύψος αµοιβών Έως 400 ευρώ 4 2,40 Έως 600 ευρώ 13 7,78 Από 700 ευρώ και πάνω ,82 Σύνολο ,00 ΕΡ.40: Λόγοι που θα αναζητούσατε νέα εργασία H εργασία µου δεν είναι σχετική µε τις σπουδές µου εν επιλέχτηκε ,02 Επιλέχτηκε 20 11,98 Σύνολο ,00 H εργασία που έχω δεν ικανοποιεί τις φιλοδοξίες µου εν επιλέχτηκε ,65 Επιλέχτηκε 39 23,35 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 18

21 Οι αποδοχές µου δεν µε ικανοποιούν εν επιλέχτηκε ,25 Επιλέχτηκε 38 22,75 Σύνολο ,00 Άλλες αιτίες εν επιλέχτηκε ,66 Επιλέχτηκε 49 29,34 Σύνολο ,00 ΕΡ.41: Στο χώρο εργασίας σας, δηµιούργησε πρόβληµα η οικογενειακή σας κατάσταση και η απόκτηση παιδιών; Ναι 11 18,03 Όχι 20 81,97 Σύνολο ,00 ΕΡ.42: Η ενασχόληση µε κάποιο συγκεκριµένο επάγγελµα, επηρέασε την αυτοεκτίµηση σας; Πολύ 21 12,57 Λίγο 25 14,97 Καθόλου ,46 Σύνολο ,00 Γ2. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡ.43: Είδος επιχείρησης που έχετε Είναι οικογενειακή επιχείρηση 12 21,82 Είναι επιχείρηση που ξεκινήσατε µόνος µετά την αποφοίτηση σας 39 70,91 Άλλο 4 7,27 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 19

22 ΕΡ.44: Για να δηµιουργήσετε την επιχείρηση σας ενισχυθήκατε οικονοµικά από: Οικογενειακά κεφάλαια εν επιλέχτηκε 36 65,45 Επιλέχτηκε 19 34,55 Σύνολο ,00 Τραπεζικό άνειο εν επιλέχτηκε 52 94,55 Επιλέχτηκε 3 5,45 Σύνολο ,00 Επιχορήγηση από Κοινοτικά Προγράµµατα Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας εν επιλέχτηκε 38 69,09 Επιλέχτηκε 17 30,91 Σύνολο ,00 Άλλη πηγή εν επιλέχτηκε 33 60,00 Επιλέχτηκε 22 40,00 Σύνολο ,00 ΕΡ.45: Αριθµός απασχολούµενων Ένας 1 12,50 ύο έως πέντε 5 62,50 Πάνω από δέκα 2 25,00 Σύνολο 8 100,00 ΕΡ.46: Η απασχόληση µε την δικιά σας επιχείρηση σας κάνει να νιώθετε Καθόλου ικανοποιηµένος/η 1 1,82 Λίγο ικανοποιηµένος/η 12 21,82 Αρκετά ικανοποιηµένος/η 31 56,36 Πολύ ικανοποιηµένος/η 11 20,00 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 20

23 Γ3. ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΡ.47: Το φύλο σας, στάθηκε εµπόδιο για την εξεύρεση εργασίας; Ναι 7 14,89 Όχι 40 85,11 Σύνολο ,00 ΕΡ.48: Έχετε εργαστεί στο παρελθόν µετά την απόκτηση του πτυχίου σας; Ναι 45 95,74 Όχι 2 4,26 Σύνολο ,00 ΕΡ.49: Αν ναι η απασχόληση που είχατε αντιστοιχούσε στις σπουδές που έχετε κάνει στο ΤΕΙ; Ελάχιστα 7 15,56 Λίγο 2 4,44 Μέτρια 8 17,78 Πολύ 16 35,55 Πάρα πολύ 12 26,67 Σύνολο ,00 ΕΡ.50: Μήνες ανεργίας Ως 6 µήνες 15 31,92 Από 6 ως 12 µήνες 18 38,30 Από 13 ως 24 µήνες 7 14,89 Περισσότερο από 24 µήνες 7 14,89 Σύνολο ,00 ΕΡ.51α: Παίρνετε επίδοµα ανεργίας; Ναι 15 31,91 Όχι 32 68,09 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 21

24 ΕΡ.51β: ιάστηµα επιδόµατος ανεργίας Ως 6 µήνες 2 13,33 Από 6 ως 12 µήνες 13 86,67 Σύνολο ,00 ΕΡ.52: Είδος αναζητούµενης εργασίας Εξειδικευµένη εργασία που είναι σχετική µε το πτυχίο σας 18 38,30 Εργασία που δίνει προοπτικές να χρησιµοποιήσετε τις γνώσεις 5 10,64 Οποιαδήποτε εργασία 24 51,06 Σύνολο ,00 ΕΡ.53: Ενέργειες που κάνετε για να βρείτε απασχόληση Από το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ εν επιλέχτηκε 36 76,30 Επιλέχτηκε 11 23,40 Σύνολο ,00 Μέσω της Πρακτικής Άσκησης εν επιλέχτηκε 42 89,36 Επιλέχτηκε 5 10,64 Σύνολο ,00 Από τον ΟΑΕ εν επιλέχτηκε 11 23,40 Επιλέχτηκε 36 76,60 Σύνολο ,00 Από αγγελίες εν επιλέχτηκε 9 19,15 Επιλέχτηκε 38 80,85 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 22

25 Από το φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον εν επιλέχτηκε 21 44,68 Επιλέχτηκε 26 55,32 Σύνολο ,00 Μέσω διαγωνισµού (π.χ. ΑΣΕΠ) εν επιλέχτηκε 38 80,85 Επιλέχτηκε 9 19,15 Σύνολο ,00 Άλλη ενέργεια εν επιλέχτηκε 42 89,36 Επιλέχτηκε 5 10,64 Σύνολο ,00 ΕΡ.54: Λόγοι για τους οποίους δεν βρίσκετε εργασία Υπάρχει γενικότερα µεγάλη ανεργία στον τοµέα σας εν επιλέχτηκε 2 4,26 Επιλέχτηκε 45 95,74 Σύνολο ,00 εν υπάρχουν ικανοποιητικές διαδικασίες προώθησης στην αγορά εργασίας εν επιλέχτηκε 43 91,49 Επιλέχτηκε 4 8,51 Σύνολο ,00 Λανθασµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός εν επιλέχτηκε 46 97,87 Επιλέχτηκε 1 2,13 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 23

26 Χρειάζεται να αποκτήσεις µεγαλύτερη εξειδίκευση µέσω κατάρτισης / εκπαίδευσης εν επιλέχτηκε 42 89,36 Επιλέχτηκε 5 10,64 Σύνολο ,00 Χρειάζεστε ελαστικό ωράριο ή µερική απασχόληση λόγω άλλων υποχρεώσεων (πχ. οικογενειακών) εν επιλέχτηκε 43 91,49 Επιλέχτηκε 4 8,51 Σύνολο ,00 Άλλοι λόγοι εν επιλέχτηκε 41 87,23 Επιλέχτηκε 6 12,77 Σύνολο ,00 ΕΡ.55: Προβλήµατα λόγω µη εύρεσης εργασίας Οικογενειακά εν επιλέχτηκε 38 80,85 Επιλέχτηκε 9 19,15 Σύνολο ,00 Οικονοµικά εν επιλέχτηκε 18 38,30 Επιλέχτηκε 29 61,70 Σύνολο ,00 Κοινωνικά εν επιλέχτηκε 36 76,60 Επιλέχτηκε 11 23,40 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 24

27 Υγείας εν επιλέχτηκε 45 95,74 Επιλέχτηκε 2 4,26 Σύνολο ,00 Κοινωνικότητας εν επιλέχτηκε 37 78,72 Επιλέχτηκε 10 21,28 Σύνολο ,00 Ψυχαγωγίας εν επιλέχτηκε 35 74,47 Επιλέχτηκε 12 25,53 Σύνολο ,00 Γ4. ΑΕΡΓΟΣ ΕΡ.56: Λόγοι αεργίας Λόγω σπουδών εν επιλέχτηκε 2 100,00 Επιλέχτηκε 0 0,00 Σύνολο ,00 Λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων εν επιλέχτηκε 2 100,00 Επιλέχτηκε 0 0,00 Σύνολο 2 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 25

28 Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων εν επιλέχτηκε 0 0,00 Επιλέχτηκε 2 100,00 Σύνολο 2 100,00 Άλλοι λόγοι εν επιλέχτηκε 2 100,00 Επιλέχτηκε 0 0,00 Σύνολο 2 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 26

29 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φύλο Άνδρες 15 51,72 Γυναίκες 14 48,28 Σύνολο ,00 Έτος Γέννησης , , , , , , ,45 Σύνολο ,00 Τόπος Καταγωγής Αθήνα 1 3,45 Θεσσαλονίκη 8 27,59 Μεγάλες πόλεις 0 - Μικρές πόλεις 15 51,72 Χωριά και κωµοπόλεις 5 17,24 Εξωτερικό 0 - Σύνολο ,00 Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεµένος /η 6 20,69 Ελεύθερος /η 23 79,31 ιαζευγµένος /η 0 - Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 27

30 Αριθµός Παιδιών , ,45 Σύνολο ,00 Τόπος Κατοικίας Αθήνα 6 20,69 Θεσσαλονίκη 7 24,14 Μεγάλες πόλεις 0 - Μικρές πόλεις 6 20,69 Χωριά και κωµοπόλεις 9 31,03 Εξωτερικό 1 3,45 Σύνολο ,00 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡ. 15: Τύπος Λυκείου Αποφοίτησης Ενιαίο 19 65,52 ΤΕΕ/ΤΕΛ/ΤΕΣ 4 13,79 Γενικό 6 20,69 Σύνολο ,00 ΕΡ.18α: Έτος Εισαγωγής , , ,34 Σύνολο ,00 ΕΡ.18β: Έτος Αποφοίτησης , , ,48 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 28

31 ΕΡ.19: Βαθµός Πτυχίου Καλώς 5 17,24 Λίαν καλώς 22 75,,86 Άριστα 2 6,90 Σύνολο ,00 ΕΡ.20: Έχετε παρακολουθήσει ή παρακολουθείτε Μεταπτυχιακές σπουδές; Ναι 10 34,48 Όχι 19 65,52 Σύνολο ,00 ΕΡ.21: Είναι οι µεταπτυχιακές σας σπουδές σχετικές µε το Ειδικότητα που τελειώσατε στο ΤΕΙ; Ελάχιστα 0 - Λίγο 0 - Μέτρια 1 10,00 Πολύ 4 40,00 Πάρα Πολύ 5 50,00 Σύνολο ,00 ΕΡ.22: Λόγοι για την υλοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών Για την ανεύρεση εργασίας που να αντιστοιχεί στο επίπεδο των σπουδών σας εν επιλέχτηκε 5 50,00 Επιλέχτηκε 5 50,00 Σύνολο ,00 Για µεγαλύτερη εξειδίκευση ώστε να ασκήσετε το επάγγελµα που έχετε σπουδάσει εν επιλέχτηκε 1 10,00 Επιλέχτηκε 9 90,00 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 29

32 Για εµβάθυνση στο Επιστηµονικό Αντικείµενο που έχετε σπουδάσει εν επιλέχτηκε 4 40,00 Επιλέχτηκε 6 60,00 Σύνολο ,00 Άλλος λόγος εν επιλέχτηκε 9 90,00 Επιλέχτηκε 1 10,00 Σύνολο ,00 ΕΡ.23: Τα µαθήµατα που παρακολουθήσατε στο ΤΕΙ σας βοήθησαν στην επαγγελµατική σας αποκατάσταση; Ελάχιστα 3 10,34 Λίγο 0 - Μέτρια 6 20,69 Πολύ 18 62,07 Πάρα πολύ 2 6,90 Σύνολο ,00 ΕΡ.24: Ξένες γλώσσες Αγγλικά Πτυχίο Όχι 2 6,90 Ναι 27 93,10 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 23 85,19 Πολύ Καλά 0 - Άριστα 4 14,81 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 30

33 Γερµανικά Πτυχίο Όχι 27 93,10 Ναι 2 6,90 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 1 50,00 Πολύ Καλά 1 50,00 Άριστα 0 - Σύνολο 2 100,00 Ιταλικά Πτυχίο Όχι 28 96,55 Ναι 1 3,45 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 1 100,00 Πολύ Καλά 0 - Άριστα 0 - Σύνολο 1 100,00 ΕΡ.25: Γνώσεις Η/Υ Πτυχίο ECDL Όχι 0 - Ναι ,00 Σύνολο 100,00 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 31

34 ΕΡ.26: Επιπλέον Κατάρτιση / Εκπαίδευση ΙΕΚ εν επιλέχτηκε ,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο ,00 Σεµινάριο εν επιλέχτηκε 19 65,52 Επιλέχτηκε 10 34,48 Σύνολο ,00 Άλλου είδους κατάρτιση εν επιλέχτηκε 28 96,55 Επιλέχτηκε 1 3,45 Σύνολο ,00 ΕΡ.27: Έχετε µετακινηθεί για την επιµόρφωσή σας; Όχι 11 37,93 Ναι, στο εξωτερικό 0 - Ναι, στο εσωτερικό 18 62,07 Ναι και στα δύο 0 - Σύνολο ,00 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡ.28: Εργασιακή κατάσταση Απασχολούµενος 21 72,41 Αυτοαπασχολούµενος 3 10,35 Άνεργος 4 13,79 Άεργος 1 3,45 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 32

35 ΕΡ.29: Είδος απασχόλησης Μισθωτός µε πλήρη απασχόληση Μισθωτός µε µερική απασχόληση Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό 21 87, ,50 Σύνολο ,00 ΕΡ.30: Πως σας επηρέασε η οικονοµική κρίση; Κλείσιµο επιχείρησης εν επιλέχτηκε ,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο ,00 Απόλυση εν επιλέχτηκε 26 92,86 Επιλέχτηκε 2 7,14 Σύνολο ,00 Μείωση ωραρίου εν επιλέχτηκε 27 96,43 Επιλέχτηκε 1 3,57 Σύνολο ,00 Μείωση µισθού εν επιλέχτηκε 11 39,29 Επιλέχτηκε 17 60,71 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 33

36 Μετατροπή της σύµβασης εργασίας εν επιλέχτηκε ,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο ,00 Ενασχόληση µε διαφορετικό αντικείµενο εν επιλέχτηκε ,00 Επιλέχτηκε - - Σύνολο ,00 Γ1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡ.31: Αντιστοιχία απασχόλησης - σπουδών Ελάχιστα 4 19,05 Λίγο 0 - Μέτρια 0 - Πολύ 6 28,57 Πάρα πολύ 11 52,38 Σύνολο ,00 ΕΡ.32: Έχετε µετακινηθεί από τον τόπο κατοικίας σας για την εύρεση εργασίας; Όχι 8 38,10 Ναι, στο εσωτερικό 12 57,14 Ναι, στο εξωτερικό 1 4,76 Σύνολο ,00 ΕΡ.33: Πως βρήκατε την σηµερινή σας εργασία; Από το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ 0 - Μέσω της Πρακτικής Άσκησης 1 4,76 Από τον ΟΑΕ 0 - Από αγγελία 4 19,05 Από το φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον 7 33,33 Μέσω διαγωνισµού 7 33,33 Άλλη διαδικασία 2 9,53 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 34

37 ΕΡ.34: Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Ναι ,00 Όχι 0 - Σύνολο ,00 ΕΡ.35: Η σηµερινή σας εργασία είναι η πρώτη σας εργασία µετά την απόκτηση του πτυχίου σας; Ναι 7 33,33 Όχι 14 66,67 Σύνολο ,00 ΕΡ.36: Αν όχι, σε πόσους µήνες µετά την απόκτηση του πτυχίου σας από το ΤΕΙ βρήκατε την πρώτη σας εργασία; Έως 6 µήνες 8 57,15 Από 7 έως 12 µήνες 3 21,42 Από 13 έως 18 µήνες 0 - Από 19 έως 24 µήνες 2 14,29 Από 25 έως 36 µήνες 0 - Πάνω από 36 µήνες 1 7,14 Σύνολο ,00 ΕΡ.37: Το φύλο σας, σας βοήθησε για την απόκτηση εργασίας; Ναι 0 - Όχι ,00 Σύνολο ,00 ΕΡ.38α: Είστε ικανοποιηµένος/ η από την απασχόληση σας; Ελάχιστα 2 9,52 Λίγο 1 4,77 Μέτρια 2 9,52 Πολύ 7 33,33 Πάρα πολύ 9 42,86 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 35

38 ΕΡ.38β: Είστε ικανοποιηµένος/ η από το ύψος των αµοιβών σας; Ελάχιστα 1 4,76 Λίγο 1 4,76 Μέτρια 6 28,57 Πολύ 8 38,10 Πάρα πολύ 5 23,81 Σύνολο ,00 ΕΡ.39: Ύψος αµοιβών Έως 400 ευρώ 0 - Έως 600 ευρώ 2 9,52 Από 700 ευρώ και πάνω 19 90,48 Σύνολο ,00 ΕΡ.40: Λόγοι που θα αναζητούσατε νέα εργασία H εργασία µου δεν είναι σχετική µε τις σπουδές µου εν επιλέχτηκε 19 90,48 Επιλέχτηκε 2 9,52 Σύνολο ,00 H εργασία που έχω δεν ικανοποιεί τις φιλοδοξίες µου εν επιλέχτηκε 15 71,43 Επιλέχτηκε 6 28,57 Σύνολο ,00 Οι αποδοχές µου δεν µε ικανοποιούν εν επιλέχτηκε 13 61,90 Επιλέχτηκε 8 38,10 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 36

39 Άλλες αιτίες εν επιλέχτηκε 17 80,95 Επιλέχτηκε 4 19,05 Σύνολο ,00 ΕΡ.41: Στο χώρο εργασίας σας, δηµιούργησε πρόβληµα η οικογενειακή σας κατάσταση και η απόκτηση παιδιών; Ναι 1 33,33 Όχι 2 66,67 Σύνολο 3 100,00 ΕΡ.42: Η ενασχόληση µε κάποιο συγκεκριµένο επάγγελµα, επηρέασε την αυτοεκτίµηση σας; Πολύ 0 - Λίγο 4 19,05 Καθόλου 17 80,95 Σύνολο ,00 Γ2. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡ.43: Είδος επιχείρησης που έχετε Είναι οικογενειακή επιχείρηση 0 - Είναι επιχείρηση που ξεκινήσατε µόνος µετά την αποφοίτηση σας 2 66,67 Άλλο 1 33,33 Σύνολο 3 100,00 ΕΡ.44: Για να δηµιουργήσετε την επιχείρηση σας ενισχυθήκατε οικονοµικά από: Οικογενειακά κεφάλαια εν επιλέχτηκε 1 33,33 Επιλέχτηκε 2 66,67 Σύνολο 3 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 37

40 Τραπεζικό άνειο εν επιλέχτηκε 3 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 3 100,00 Επιχορήγηση από Κοινοτικά Προγράµµατα Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας εν επιλέχτηκε 1 33,33 Επιλέχτηκε 2 66,67 Σύνολο 3 100,00 Άλλη πηγή εν επιλέχτηκε 3 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 3 100,00 ΕΡ.46: Η απασχόληση µε την δικιά σας επιχείρηση σας κάνει να νιώθετε Καθόλου ικανοποιηµένος/η 0 - Λίγο ικανοποιηµένος/η 2 66,67 Αρκετά ικανοποιηµένος/η 1 33,33 Πολύ ικανοποιηµένος/η 0 - Σύνολο 3 100,00 Γ3. ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΡ.47: Το φύλο σας, στάθηκε εµπόδιο για την εξεύρεση εργασίας; Ναι 1 25,00 Όχι 3 75,00 Σύνολο 4 100,00 ΕΡ.48: Έχετε εργαστεί στο παρελθόν µετά την απόκτηση του πτυχίου σας; Ναι 4 100,00 Όχι 0 - Σύνολο 4 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 38

41 ΕΡ.49: Αν ναι, η απασχόληση που είχατε αντιστοιχούσε στις σπουδές που έχετε κάνει στο ΤΕΙ; Ελάχιστα 0 - Λίγο 0 - Μέτρια 0 - Πολύ 3 75,00 Πάρα πολύ 1 25,00 Σύνολο 4 100,00 ΕΡ.50: Μήνες ανεργίας Ως 6 µήνες 2 50,00 Από 6 ως 12 µήνες 1 25,00 Από 12 ως 24 µήνες 0 - Περισσότερο από 24 µήνες 1 25,00 Σύνολο 4 100,00 ΕΡ.51α: Παίρνετε επίδοµα ανεργίας; Ναι 1 25,00 Όχι 3 75,00 Σύνολο 4 100,00 ΕΡ.51β: ιάστηµα επιδόµατος ανεργίας Ως 6 µήνες 1 100,00 Από 6 ως 12 µήνες 0 - Σύνολο 1 100,00 ΕΡ.52: Είδος αναζητούµενης εργασίας Εξειδικευµένη εργασία που είναι σχετική µε το πτυχίο σας 1 25,00 Εργασία που δίνει προοπτικές να χρησιµοποιήσετε τις γνώσεις 0 - Οποιαδήποτε εργασία 3 75,00 Σύνολο 4 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 39

42 ΕΡ.53: Ενέργειες που κάνετε για να βρείτε απασχόληση Από το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ εν επιλέχτηκε 4 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 4 100,00 Μέσω της Πρακτικής Άσκησης εν επιλέχτηκε 4 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 4 100,00 Από τον ΟΑΕ εν επιλέχτηκε 2 50,00 Επιλέχτηκε 2 50,00 Σύνολο 4 100,00 Από αγγελίες εν επιλέχτηκε 0 - Επιλέχτηκε 4 100,00 Σύνολο 4 100,00 Από το φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον εν επιλέχτηκε 2 50,00 Επιλέχτηκε 2 50,00 Σύνολο 4 100,00 Μέσω διαγωνισµού (π.χ. ΑΣΕΠ) εν επιλέχτηκε 4 100,00 Επιλέχτηκε 0 0 Σύνολο 4 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 40

43 Άλλη ενέργεια εν επιλέχτηκε 3 75,00 Επιλέχτηκε 1 25,00 Σύνολο 4 100,00 ΕΡ.54: Λόγοι για τους οποίους δεν βρίσκετε εργασία Υπάρχει γενικότερα µεγάλη ανεργία στον τοµέα σας εν επιλέχτηκε 0 - Επιλέχτηκε 4 100,00 Σύνολο 4 100,00 εν υπάρχουν ικανοποιητικές διαδικασίες προώθησης στην αγορά εργασίας εν επιλέχτηκε 4 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 4 100,00 Λανθασµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός εν επιλέχτηκε 4 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 4 100,00 Χρειάζεται να αποκτήσεις µεγαλύτερη εξειδίκευση µέσω κατάρτισης / εκπαίδευσης εν επιλέχτηκε 3 75,00 Επιλέχτηκε 1 25,00 Σύνολο 4 100,00 Χρειάζεστε ελαστικό ωράριο ή µερική απασχόληση λόγω άλλων υποχρεώσεων (πχ. οικογενειακών) εν επιλέχτηκε 4 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 4 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 41

44 Άλλοι λόγοι εν επιλέχτηκε 4 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 4 100,00 ΕΡ.55: Προβλήµατα λόγω µη εύρεσης εργασίας Οικογενειακά εν επιλέχτηκε 3 75,00 Επιλέχτηκε 1 25,00 Σύνολο 4 100,00 Οικονοµικά εν επιλέχτηκε 0 - Επιλέχτηκε 4 100,00 Σύνολο 4 100,00 Κοινωνικά εν επιλέχτηκε 2 50,00 Επιλέχτηκε 2 50,00 Σύνολο 4 100,00 Υγείας εν επιλέχτηκε 4 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 4 100,00 Κοινωνικότητας εν επιλέχτηκε 1 25,00 Επιλέχτηκε 3 75,00 Σύνολο 4 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 42

45 Ψυχαγωγίας εν επιλέχτηκε 3 75,00 Επιλέχτηκε 1 25,00 Σύνολο 4 100,00 Γ4. ΑΕΡΓΟΣ ΕΡ.56: Λόγοι αεργίας Λόγω σπουδών εν επιλέχτηκε 1 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 1 100,00 Λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων εν επιλέχτηκε 1 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 1 100,00 Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων εν επιλέχτηκε 0 - Επιλέχτηκε 1 100,00 Σύνολο 1 100,00 Άλλοι λόγοι εν επιλέχτηκε 1 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 1 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 43

46 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φύλο Άνδρες 18 34,62 Γυναίκες 34 65,38 Σύνολο ,00 Έτος Γέννησης , , , , , , , ,77 Σύνολο ,00 Τόπος Καταγωγής Αθήνα 2 3,85 Θεσσαλονίκη 24 46,15 Μεγάλες πόλεις 0 - Μικρές πόλεις 19 36,54 Χωριά και κωµοπόλεις 5 9,61 Εξωτερικό 2 3,85 Σύνολο ,00 Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεµένος /η 19 36,54 Ελεύθερος /η 33 63,46 ιαζευγµένος /η 0 - Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 44

47 Αριθµός Παιδιών , , ,77 Σύνολο ,00 Τόπος Κατοικίας Αθήνα 2 3,85 Θεσσαλονίκη 25 48,07 Μεγάλες πόλεις 0 - Μικρές πόλεις 16 30,77 Χωριά και κωµοπόλεις 9 17,31 Εξωτερικό 0 - Σύνολο ,00 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡ. 15: Τύπος Λυκείου Αποφοίτησης Ενιαίο 12 23,08 Εσπερινό 1 1,92 ΤΕΕ/ΤΕΛ/ΤΕΣ 12 23,08 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ 1 1,92 Γενικό 24 56,15 Πολυκλαδικό 2 3,85 Σύνολο ,00 ΕΡ.18α: Έτος Εισαγωγής , , , , , , ,38 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 45

48 ΕΡ.18β: Έτος Αποφοίτησης , , , , ,08 Σύνολο ,00 ΕΡ.19: Βαθµός Πτυχίου Καλώς 13 25,00 Λίαν καλώς 37 71,15 Άριστα 2 3,85 Σύνολο ,00 ΕΡ.20: Έχετε παρακολουθήσει ή παρακολουθείτε Μεταπτυχιακές σπουδές; Ναι 8 15,38 Όχι 44 84,62 Σύνολο ,00 ΕΡ.21: Είναι οι µεταπτυχιακές σας σπουδές σχετικές µε το Ειδικότητα που τελειώσατε στο ΤΕΙ; Ελάχιστα 1 12,50 Λίγο 0 - Μέτρια 1 12,50 Πολύ 2 25,00 Πάρα Πολύ 4 50,00 Σύνολο 8 100,00 ΕΡ.22: Λόγοι για την υλοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών Για την ανεύρεση εργασίας που να αντιστοιχεί στο επίπεδο των σπουδών σας εν επιλέχτηκε 5 62,50 Επιλέχτηκε 3 37,50 Σύνολο 8 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 46

49 Για µεγαλύτερη εξειδίκευση ώστε να ασκήσετε το επάγγελµα που έχετε σπουδάσει εν επιλέχτηκε 6 75,00 Επιλέχτηκε 2 25,00 Σύνολο 8 100,00 Για εµβάθυνση στο Επιστηµονικό Αντικείµενο που έχετε σπουδάσει εν επιλέχτηκε 5 62,50 Επιλέχτηκε 3 37,50 Σύνολο 8 100,00 Άλλος λόγος εν επιλέχτηκε 8 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 8 100,00 ΕΡ.23: Τα µαθήµατα που παρακολουθήσατε στο ΤΕΙ σας βοήθησαν στην επαγγελµατική σας αποκατάσταση; Ελάχιστα 13 25,00 Λίγο 7 13,46 Μέτρια 20 38,46 Πολύ 11 21,16 Πάρα πολύ 1 1,92 Σύνολο ,00 ΕΡ.24: Ξένες γλώσσες Αγγλικά Πτυχίο Όχι 6 11,54 Ναι 46 88,46 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 47

50 Επίπεδο Καλά 29 63,04 Πολύ Καλά 4 8,70 Άριστα 13 28,26 Σύνολο ,00 Γαλλικά Πτυχίο Όχι 50 96,15 Ναι 2 3,85 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 1 50,00 Πολύ Καλά 1 50,00 Άριστα 0 - Σύνολο 2 100,00 Γερµανικά Πτυχίο Όχι 45 86,54 Ναι 7 13,46 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 6 85,71 Πολύ Καλά 1 14,29 Άριστα - - Σύνολο 7 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 48

51 Ιταλικά Πτυχίο Όχι 50 96,15 Ναι 2 3,85 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 2 100,00 Πολύ Καλά - - Άριστα - - Σύνολο 2 100,00 Ισπανικά Πτυχίο Όχι 50 96,15 Ναι 2 3,85 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 2 100,00 Πολύ Καλά - - Άριστα - - Σύνολο 2 100,00 ΕΡ.25: Γνώσεις Η/Υ Πτυχίο ECDL Όχι 47 90,38 Ναι 5 9,62 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 49

52 ΕΡ.26: Επιπλέον Κατάρτιση / Εκπαίδευση ΙΕΚ εν επιλέχτηκε 50 96,15 Επιλέχτηκε 2 3,85 Σύνολο ,00 Σεµινάριο εν επιλέχτηκε 33 63,46 Επιλέχτηκε 19 36,54 Σύνολο ,00 Άλλου είδους κατάρτιση εν επιλέχτηκε 46 88,46 Επιλέχτηκε 6 11,54 Σύνολο ,00 ΕΡ.27: Έχετε µετακινηθεί για την επιµόρφωσή σας; Όχι 32 61,54 Ναι, στο εξωτερικό 1 1,92 Ναι, στο εσωτερικό 18 34,62 Ναι και στα δύο 1 1,92 Σύνολο ,00 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡ.28: Εργασιακή κατάσταση Απασχολούµενος 31 56,92 Αυτοαπασχολούµενος 5 9,61 Άνεργος 16 30,77 Άεργος 0 - Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 50

53 ΕΡ.29: Είδος απασχόλησης Μισθωτός µε πλήρη απασχόληση Μισθωτός µε µερική απασχόληση Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό 28 77,78 3 8,33 2 5,56 3 8,33 Σύνολο ,00 ΕΡ.30: Πως σας επηρέασε η οικονοµική κρίση; Κλείσιµο επιχείρησης εν επιλέχτηκε 50 96,15 Επιλέχτηκε 2 3,85 Σύνολο ,00 Απόλυση εν επιλέχτηκε 44 84,62 Επιλέχτηκε 8 15,38 Σύνολο ,00 Μείωση ωραρίου εν επιλέχτηκε 48 92,31 Επιλέχτηκε 4 7,69 Σύνολο ,00 Μείωση µισθού εν επιλέχτηκε 37 71,15 Επιλέχτηκε 15 28,85 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 51

54 Μετατροπή της σύµβασης εργασίας εν επιλέχτηκε ,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο ,00 Ενασχόληση µε διαφορετικό αντικείµενο εν επιλέχτηκε 49 94,23 Επιλέχτηκε 3 5,77 Σύνολο ,00 Γ1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡ.31: Αντιστοιχία απασχόλησης - σπουδών Ελάχιστα 9 29,03 Λίγο 0 - Μέτρια 8 25,81 Πολύ 13 41,93 Πάρα πολύ 1 3,23 Σύνολο ,00 ΕΡ.32: Έχετε µετακινηθεί από τον τόπο κατοικίας σας για την εύρεση εργασίας; Όχι 26 83,87 Ναι, στο εσωτερικό 5 16,13 Ναι, στο εξωτερικό 0 - Σύνολο ,00 ΕΡ.33: Πως βρήκατε την σηµερινή σας εργασία; Από το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ 1 3,23 Μέσω της Πρακτικής Άσκησης 1 3,23 Από τον ΟΑΕ 2 6,45 Από αγγελία 7 22,58 Από το φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον 14 45,16 Μέσω διαγωνισµού 4 12,90 Άλλη διαδικασία 2 6,45 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 52

55 ΕΡ.34: Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Ναι ,00 Όχι 0 - Σύνολο ,00 ΕΡ.35: Η σηµερινή σας εργασία είναι η πρώτη σας εργασία µετά την απόκτηση του πτυχίου σας; Ναι 13 32,26 Όχι 18 67,74 Σύνολο ,00 ΕΡ.36: Αν όχι, σε πόσους µήνες µετά την απόκτηση του πτυχίου σας από το ΤΕΙ βρήκατε την πρώτη σας εργασία; Έως 6 µήνες 9 50,00 Από 7 έως 12 µήνες 3 16,67 Από 13 έως 18 µήνες 0 - Από 19 έως 24 µήνες 3 16,67 Από 25 έως 36 µήνες 1 5,55 Πάνω από 36 µήνες 2 11,11 Σύνολο ,00 ΕΡ.37: Το φύλο σας, σας βοήθησε για την απόκτηση εργασίας; Ναι 6 19,35 Όχι 25 80,65 Σύνολο ,00 ΕΡ.38α: Είστε ικανοποιηµένος/ η από την απασχόληση σας; Ελάχιστα 8 25,81 Λίγο 1 3,22 Μέτρια 2 6,45 Πολύ 17 54,84 Πάρα πολύ 3 9,68 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 53

56 ΕΡ.38β: Είστε ικανοποιηµένος/ η από το ύψος των αµοιβών σας; Ελάχιστα 6 19,36 Λίγο 2 6,45 Μέτρια 7 22,58 Πολύ 14 45,16 Πάρα πολύ 2 6,45 Σύνολο ,00 ΕΡ.39: Ύψος αµοιβών Έως 400 ευρώ 1 3,23 Έως 600 ευρώ 4 12,90 Από 700 ευρώ και πάνω 26 83,87 Σύνολο ,00 ΕΡ.40: Λόγοι που θα αναζητούσατε νέα εργασία H εργασία µου δεν είναι σχετική µε τις σπουδές µου εν επιλέχτηκε 26 83,87 Επιλέχτηκε 5 16,13 Σύνολο ,00 H εργασία που έχω δεν ικανοποιεί τις φιλοδοξίες µου εν επιλέχτηκε 25 80,65 Επιλέχτηκε 6 19,35 Σύνολο ,00 Οι αποδοχές µου δεν µε ικανοποιούν εν επιλέχτηκε 24 77,40 Επιλέχτηκε 7 22,60 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 54

57 Άλλες αιτίες εν επιλέχτηκε 23 74,19 Επιλέχτηκε 8 25,81 Σύνολο ,00 ΕΡ.41: Στο χώρο εργασίας σας, δηµιούργησε πρόβληµα η οικογενειακή σας κατάσταση και η απόκτηση παιδιών; Ναι 2 20,00 Όχι 8 80,00 Σύνολο ,00 ΕΡ.42: Η ενασχόληση µε κάποιο συγκεκριµένο επάγγελµα, επηρέασε την αυτοεκτίµηση σας; Πολύ 4 12,90 Λίγο 4 12,90 Καθόλου 23 74,20 Σύνολο ,00 Γ2. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡ.43: Είδος επιχείρησης που έχετε Είναι οικογενειακή επιχείρηση 3 60,00 Είναι επιχείρηση που ξεκινήσατε µόνος µετά την αποφοίτηση σας 1 20,00 Άλλο 1 20,00 Σύνολο 6 100,00 ΕΡ.44: Για να δηµιουργήσετε την επιχείρηση σας ενισχυθήκατε οικονοµικά από: Οικογενειακά κεφάλαια εν επιλέχτηκε 2 40,00 Επιλέχτηκε 3 60,00 Σύνολο 5 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 55

58 Τραπεζικό άνειο εν επιλέχτηκε 5 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 5 100,00 Επιχορήγηση από Κοινοτικά Προγράµµατα Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας εν επιλέχτηκε 2 40,00 Επιλέχτηκε 3 60,00 Σύνολο 5 100,00 Άλλη πηγή εν επιλέχτηκε 5 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 5 100,00 ΕΡ.45: Αριθµός απασχολούµενων Ένας 0 - ύο έως πέντε 1 50,00 Πάνω από δέκα 1 50,00 Σύνολο 2 100,00 ΕΡ.46: Η απασχόληση µε την δικιά σας επιχείρηση σας κάνει να νιώθετε Καθόλου ικανοποιηµένος/η 0 - Λίγο ικανοποιηµένος/η 1 20,00 Αρκετά ικανοποιηµένος/η 2 40,00 Πολύ ικανοποιηµένος/η 2 40,00 Σύνολο 5 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 56

59 Γ3. ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΡ.47: Το φύλο σας, στάθηκε εµπόδιο για την εξεύρεση εργασίας; Ναι 1 6,25 Όχι 15 93,75 Σύνολο ,00 ΕΡ.48: Έχετε εργαστεί στο παρελθόν µετά την απόκτηση του πτυχίου σας; Ναι 14 87,50 Όχι 2 12,50 Σύνολο ,00 ΕΡ.49: Αν ναι, η απασχόληση που είχατε αντιστοιχούσε στις σπουδές που έχετε κάνει στο ΤΕΙ; Ελάχιστα 6 42,86 Λίγο 0 - Μέτρια 4 28,57 Πολύ 1 7,14 Πάρα πολύ 3 21,43 Σύνολο ,00 ΕΡ.50: Μήνες ανεργίας Ως 6 µήνες 7 43,75 Από 6 ως 12 µήνες 3 18,75 Από 12 ως 24 µήνες 3 18,75 Περισσότερο από 24 µήνες 3 18,75 Σύνολο ,00 ΕΡ.51α: Παίρνετε επίδοµα ανεργίας; Ναι 5 31,25 Όχι 11 68,75 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 57

60 ΕΡ.51β: ιάστηµα επιδόµατος ανεργίας Ως 6 µήνες 1 20,00 Από 6 ως 12 µήνες 4 80,00 Σύνολο 5 100,00 ΕΡ.52: Είδος αναζητούµενης εργασίας Εξειδικευµένη εργασία που είναι σχετική µε το πτυχίο σας 5 31,25 Εργασία που δίνει προοπτικές να χρησιµοποιήσετε τις γνώσεις 2 12,50 Οποιαδήποτε εργασία 9 56,25 Σύνολο ,00 ΕΡ.53: Ενέργειες που κάνετε για να βρείτε απασχόληση Από το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ εν επιλέχτηκε 12 75,00 Επιλέχτηκε 4 25,00 Σύνολο ,00 Μέσω της Πρακτικής Άσκησης εν επιλέχτηκε 12 75,00 Επιλέχτηκε 4 25,00 Σύνολο ,00 Από τον ΟΑΕ εν επιλέχτηκε 5 31,25 Επιλέχτηκε 11 68,75 Σύνολο ,00 Από αγγελίες εν επιλέχτηκε 2 12,50 Επιλέχτηκε 14 87,50 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 58

61 Από το φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον εν επιλέχτηκε 8 50,00 Επιλέχτηκε 8 50,00 Σύνολο ,00 Μέσω διαγωνισµού (π.χ. ΑΣΕΠ) εν επιλέχτηκε 12 75,00 Επιλέχτηκε 4 25,00 Σύνολο ,00 Άλλη ενέργεια εν επιλέχτηκε 14 87,50 Επιλέχτηκε 2 12,50 Σύνολο ,00 ΕΡ.54: Λόγοι για τους οποίους δεν βρίσκετε εργασία Υπάρχει γενικότερα µεγάλη ανεργία στον τοµέα σας εν επιλέχτηκε 1 93,75 Επιλέχτηκε 15 6,25 Σύνολο ,00 εν υπάρχουν ικανοποιητικές διαδικασίες προώθησης στην αγορά εργασίας εν επιλέχτηκε 15 93,75 Επιλέχτηκε 1 6,25 Σύνολο ,00 Λανθασµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός εν επιλέχτηκε ,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 59

62 Χρειάζεται να αποκτήσεις µεγαλύτερη εξειδίκευση µέσω κατάρτισης / εκπαίδευσης εν επιλέχτηκε 14 87,50 Επιλέχτηκε 2 12,50 Σύνολο ,00 Χρειάζεστε ελαστικό ωράριο ή µερική απασχόληση λόγω άλλων υποχρεώσεων (πχ. οικογενειακών) εν επιλέχτηκε 15 93,75 Επιλέχτηκε 1 6,25 Σύνολο ,00 Άλλοι λόγοι εν επιλέχτηκε 14 87,50 Επιλέχτηκε 2 12,50 Σύνολο ,00 ΕΡ.55: Προβλήµατα λόγω µη εύρεσης εργασίας Οικογενειακά εν επιλέχτηκε 13 81,25 Επιλέχτηκε 3 18,75 Σύνολο ,00 Οικονοµικά εν επιλέχτηκε 4 25,00 Επιλέχτηκε 12 75,00 Σύνολο ,00 Κοινωνικά εν επιλέχτηκε 11 68,75 Επιλέχτηκε 5 31,25 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 60

63 Υγείας εν επιλέχτηκε 15 93,75 Επιλέχτηκε 1 6,25 Σύνολο ,00 Κοινωνικότητας εν επιλέχτηκε 14 87,50 Επιλέχτηκε 2 12,50 Σύνολο ,00 Ψυχαγωγίας εν επιλέχτηκε 12 75,00 Επιλέχτηκε 4 25,00 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 61

64 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φύλο Άνδρες Γυναίκες 35 66,04 Σύνολο ,00 Έτος Γέννησης , , , , , , , , , , ,77 Σύνολο ,00 Τόπος Καταγωγής Αθήνα 0 - Θεσσαλονίκη 16 30,19 Μεγάλες πόλεις 1 1,89 Μικρές πόλεις 21 39,62 Χωριά και κωµοπόλεις 13 24,53 Εξωτερικό 2 3,77 Σύνολο ,00 Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεµένος /η 24 45,28 Ελεύθερος /η 29 54,72 ιαζευγµένος /η 0 - Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 62

65 Αριθµός Παιδιών , , ,43 Σύνολο ,00 Τόπος Κατοικίας Αθήνα 3 5,66 Θεσσαλονίκη 18 33,96 Μεγάλες πόλεις 1 1,89 Μικρές πόλεις 16 30,19 Χωριά και κωµοπόλεις 14 26,41 Εξωτερικό 1 1,89 Σύνολο ,00 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡ. 15: Τύπος Λυκείου Αποφοίτησης Ενιαίο 12 22,64 ΤΕΕ/ΤΕΛ/ΤΕΣ 13 24,53 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ 1 1,89 Γενικό 23 43,39 Πολυκλαδικό 4 7,55 Σύνολο ,00 ΕΡ.18α: Έτος Εισαγωγής , , , , , , , , ,89 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 63

66 ΕΡ.18β: Έτος Αποφοίτησης , , , , ,75 Σύνολο ,00 ΕΡ.19: Βαθµός Πτυχίου Καλώς 28 52,83 Λίαν καλώς 25 47,17 Άριστα 0 - Σύνολο ,00 ΕΡ.20: Έχετε παρακολουθήσει ή παρακολουθείτε Μεταπτυχιακές σπουδές; Ναι 7 13,21 Όχι 46 86,79 Σύνολο ,00 ΕΡ.21: Είναι οι µεταπτυχιακές σας σπουδές σχετικές µε το Ειδικότητα που τελειώσατε στο ΤΕΙ; Ελάχιστα 1 14,29 Λίγο 0 - Μέτρια 0 - Πολύ 4 57,14 Πάρα Πολύ 2 28,57 Σύνολο 7 100,00 ΕΡ.22: Λόγοι για την υλοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών Για την ανεύρεση εργασίας που να αντιστοιχεί στο επίπεδο των σπουδών σας εν επιλέχτηκε 3 42,86 Επιλέχτηκε 4 57,14 Σύνολο 7 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 64

67 Για µεγαλύτερη εξειδίκευση ώστε να ασκήσετε το επάγγελµα που έχετε σπουδάσει εν επιλέχτηκε 1 14,29 Επιλέχτηκε 6 85,71 Σύνολο 7 100,00 Για εµβάθυνση στο Επιστηµονικό Αντικείµενο που έχετε σπουδάσει εν επιλέχτηκε 5 71,43 Επιλέχτηκε 2 28,57 Σύνολο 7 100,00 Άλλος λόγος εν επιλέχτηκε 7 100,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 7 100,00 ΕΡ.23: Τα µαθήµατα που παρακολουθήσατε στο ΤΕΙ σας βοήθησαν στην επαγγελµατική σας αποκατάσταση; Ελάχιστα 12 22,64 Λίγο 5 9,43 Μέτρια 14 26,42 Πολύ 21 39,62 Πάρα πολύ 1 1,89 Σύνολο ,00 ΕΡ.24: Ξένες γλώσσες Αγγλικά Πτυχίο Όχι 8 15,09 Ναι 45 84,91 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 65

68 Επίπεδο Καλά 29 64,44 Πολύ Καλά 8 17,78 Άριστα 8 17,78 Σύνολο ,00 Γαλλικά Πτυχίο Όχι 52 98,11 Ναι 1 1,89 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 1 100,00 Πολύ Καλά 0 - Άριστα 0 - Σύνολο 1 100,00 Γερµανικά Πτυχίο Όχι 49 92,45 Ναι 4 7,55 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 1 25,00 Πολύ Καλά 3 75,00 Άριστα 0 - Σύνολο 4 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 66

69 Ιταλικά Πτυχίο Όχι 48 90,57 Ναι 5 9,43 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 5 100,00 Πολύ Καλά 0 - Άριστα 0 - Σύνολο 5 100,00 Ισπανικά Πτυχίο Όχι 51 96,23 Ναι 2 3,77 Σύνολο ,00 Επίπεδο Καλά 1 50,00 Πολύ Καλά 0 - Άριστα 1 50,00 Σύνολο 2 100,00 ΕΡ.25: Γνώσεις Η/Υ Πτυχίο ECDL Όχι 49 92,45 Ναι 4 7,55 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 67

70 ΕΡ.26: Επιπλέον Κατάρτιση / Εκπαίδευση ΙΕΚ εν επιλέχτηκε ,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο ,00 Σεµινάριο εν επιλέχτηκε 37 69,81 Επιλέχτηκε 16 30,19 Σύνολο ,00 Άλλου είδους κατάρτιση εν επιλέχτηκε 52 98,11 Επιλέχτηκε 1 1,89 Σύνολο ,00 ΕΡ.27: Έχετε µετακινηθεί για την επιµόρφωσή σας; Όχι 45 84,91 Ναι, στο εξωτερικό 2 3,77 Ναι, στο εσωτερικό 6 11,32 Ναι και στα δύο 0 - Σύνολο ,00 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡ.28: Εργασιακή κατάσταση Απασχολούµενος 43 81,13 Αυτοαπασχολούµενος 5 9,43 Άνεργος 4 7,55 Άεργος 1 1,89 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 68

71 ΕΡ.29: Είδος απασχόλησης Μισθωτός µε πλήρη απασχόληση Μισθωτός µε µερική απασχόληση Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό 41 85,41 2 4,17 2 4,17 3 6,25 Σύνολο ,00 ΕΡ.30: Πως σας επηρέασε η οικονοµική κρίση; Κλείσιµο επιχείρησης εν επιλέχτηκε ,00 Επιλέχτηκε - - Σύνολο ,00 Απόλυση εν επιλέχτηκε 50 96,15 Επιλέχτηκε 2 3,85 Σύνολο ,00 Μείωση ωραρίου εν επιλέχτηκε 51 98,08 Επιλέχτηκε 1 1,92 Σύνολο ,00 Μείωση µισθού εν επιλέχτηκε 31 59,62 Επιλέχτηκε 21 40,38 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 69

72 Μετατροπή της σύµβασης εργασίας εν επιλέχτηκε ,00 Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο ,00 Ενασχόληση µε διαφορετικό αντικείµενο εν επιλέχτηκε 50 96,15 Επιλέχτηκε 2 3,85 Σύνολο ,00 Γ1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡ.31: Αντιστοιχία απασχόλησης - σπουδών Ελάχιστα 17 39,53 Λίγο 3 6,98 Μέτρια 6 13,96 Πολύ 11 25,58 Πάρα πολύ 6 13,95 Σύνολο ,00 ΕΡ.32: Έχετε µετακινηθεί από τον τόπο κατοικίας σας για την εύρεση εργασίας; Όχι 29 67,44 Ναι, στο εσωτερικό 13 30,23 Ναι, στο εξωτερικό 1 2,33 Σύνολο ,00 ΕΡ.33: Πως βρήκατε την σηµερινή σας εργασία; Από το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ 0 - Μέσω της Πρακτικής Άσκησης 3 6,98 Από τον ΟΑΕ 0 - Από αγγελία 8 18,60 Από το φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον 9 20,93 Μέσω διαγωνισµού 14 32,56 Άλλη διαδικασία 9 20,93 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 70

73 ΕΡ.34: Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Ναι ,00 Όχι 0 - Σύνολο ,00 ΕΡ.35: Η σηµερινή σας εργασία είναι η πρώτη σας εργασία µετά την απόκτηση του πτυχίου σας; Ναι 10 23,26 Όχι 33 76,74 Σύνολο ,00 ΕΡ.36: Αν όχι, σε πόσους µήνες µετά την απόκτηση του πτυχίου σας από το ΤΕΙ βρήκατε την πρώτη σας εργασία; Έως 6 µήνες 18 54,55 Από 7 έως 12 µήνες 8 24,24 Από 13 έως 18 µήνες 3 9,09 Από 19 έως 24 µήνες 2 6,06 Από 25 έως 36 µήνες 0 - Πάνω από 36 µήνες 2 6,06 Σύνολο ,00 ΕΡ.37: Το φύλο σας, σας βοήθησε για την απόκτηση εργασίας; Ναι 5 11,63 Όχι 38 88,37 Σύνολο ,00 ΕΡ.38α: Είστε ικανοποιηµένος/ η από την απασχόληση σας; Ελάχιστα 1 2,33 Λίγο 1 2,33 Μέτρια 6 13,95 Πολύ 27 62,79 Πάρα πολύ 8 18,60 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 71

74 ΕΡ.38β: Είστε ικανοποιηµένος/ η από το ύψος των αµοιβών σας; Ελάχιστα 3 6,97 Λίγο 1 2,33 Μέτρια 10 23,26 Πολύ 26 60,47 Πάρα πολύ 3 6,97 Σύνολο ,00 ΕΡ.39: Ύψος αµοιβών Έως 400 ευρώ 0 - Έως 600 ευρώ 1 2,33 Από 700 ευρώ και πάνω 42 97,67 Σύνολο ,00 ΕΡ.40: Λόγοι που θα αναζητούσατε νέα εργασία H εργασία µου δεν είναι σχετική µε τις σπουδές µου εν επιλέχτηκε 39 83,72 Επιλέχτηκε 7 16,28 Σύνολο ,00 H εργασία που έχω δεν ικανοποιεί τις φιλοδοξίες µου εν επιλέχτηκε 36 83,72 Επιλέχτηκε 7 16,28 Σύνολο ,00 Οι αποδοχές µου δεν µε ικανοποιούν εν επιλέχτηκε 39 90,70 Επιλέχτηκε 4 9,30 Σύνολο ,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 72

75 Άλλες αιτίες εν επιλέχτηκε 34 79,07 Επιλέχτηκε 9 20,93 Σύνολο ,00 ΕΡ.41: Στο χώρο εργασίας σας, δηµιούργησε πρόβληµα η οικογενειακή σας κατάσταση και η απόκτηση παιδιών; Ναι 1 5,56 Όχι 17 94,44 Σύνολο ,00 ΕΡ.42: Η ενασχόληση µε κάποιο συγκεκριµένο επάγγελµα, επηρέασε την αυτοεκτίµηση σας; Πολύ 2 4,65 Λίγο 8 18,61 Καθόλου 33 76,74 Σύνολο ,00 Γ2. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡ.43: Είδος επιχείρησης που έχετε Είναι οικογενειακή επιχείρηση Είναι επιχείρηση που ξεκινήσατε µόνος µετά την αποφοίτηση σας Άλλο 0 - Σύνολο 5 100,00 ΕΡ.44: Για να δηµιουργήσετε την επιχείρηση σας ενισχυθήκατε οικονοµικά από: Οικογενειακά κεφάλαια εν επιλέχτηκε Επιλέχτηκε Σύνολο 5 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 73

76 Τραπεζικό άνειο εν επιλέχτηκε Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 5 100,00 Επιχορήγηση από Κοινοτικά Προγράµµατα Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας εν επιλέχτηκε Επιλέχτηκε Σύνολο 5 100,00 Άλλη πηγή εν επιλέχτηκε Επιλέχτηκε 0 - Σύνολο 5 100,00 ΕΡ.45: Αριθµός απασχολούµενων Ένας 0 - ύο έως πέντε Πάνω από δέκα 0 - Σύνολο 2 100,00 ΕΡ.46: Η απασχόληση µε την δικιά σας επιχείρηση σας κάνει να νιώθετε Καθόλου ικανοποιηµένος/η 0 - Λίγο ικανοποιηµένος/η Αρκετά ικανοποιηµένος/η Πολύ ικανοποιηµένος/η 0 - Σύνολο 5 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 74

77 Γ3. ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΡ.47: Το φύλο σας, στάθηκε εµπόδιο για την εξεύρεση εργασίας; Ναι 0 - Όχι 4 100,00 Σύνολο 4 100,00 ΕΡ.48: Έχετε εργαστεί στο παρελθόν µετά την απόκτηση του πτυχίου σας; Ναι 4 100,00 Όχι 0 - Σύνολο 4 100,00 ΕΡ.49: Αν ναι, η απασχόληση που είχατε αντιστοιχούσε στις σπουδές που έχετε κάνει στο ΤΕΙ; Ελάχιστα 0 - Λίγο 0 - Μέτρια 1 25,00 Πολύ 3 75,00 Πάρα πολύ 0 - Σύνολο 4 100,00 ΕΡ.50: Μήνες ανεργίας Ως 6 µήνες 0 - Από 6 ως 12 µήνες 2 50,00 Από 12 ως 24 µήνες 1 25,00 Περισσότερο από 24 µήνες 1 25,00 Σύνολο 4 100,00 ΕΡ.51α: Παίρνετε επίδοµα ανεργίας; Ναι 2 50,00 Όχι 2 50,00 Σύνολο 4 100,00 Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών 75

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ζωικής Παραγωγής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ζωικής Παραγωγής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ζωικής Παραγωγής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ζωικής Παραγωγής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ηλεκτρονικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ηλεκτρονικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ηλεκτρονικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ηλεκτρονικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Οχηµάτων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Οχηµάτων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Καραµητόπουλος Λεωνίδας Κώστογλου Βασίλης Τίγκας Οδυσσέας Τσιφετάκης Γεώργιος Χαρλαύτης Σπυρίδων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Η Απορρόφηση των Αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Αγορά Εργασίας. Συνολική Μελέτη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Η Απορρόφηση των Αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Αγορά Εργασίας. Συνολική Μελέτη ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Η Απορρόφηση των Αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Αγορά Εργασίας Συνολική Μελέτη Η Απορρόφηση των Αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Αγορά Εργασίας Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ημιουργία και Λειτουργία Γραφείου ιασύνδεσης ΠΣΕ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Γραφείο ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος» ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Kέντρο Ισότητας Φύλου. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας με τίτλο Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: Απόψεις και στάσεις των νέων

Ερευνητικό Kέντρο Ισότητας Φύλου. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας με τίτλο Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: Απόψεις και στάσεις των νέων Ερευνητικό Kέντρο Ισότητας Φύλου Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας με τίτλο Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: Απόψεις και στάσεις των νέων Δευτέρα 22 Μαΐου, Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Κύπρου, Αγία Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Γούδας Μάριος & Τσιμέας Παναγιώτης Μάρτιος 2015 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σελίδα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των Αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης στην Αγορά Εργασίας

των Αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης στην Αγορά Εργασίας 2015 Η απορρόφηση των Αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης στην Αγορά Εργασίας (Απόφοιτοι 2010-2013) Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ομάδα υλοποίησης μελέτης: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Παπαδουράκης, PhD, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Ερωτήµατα 1 έως 6 αναφέρονται στους γονείς του ερευνώµενου, και ειδικότερα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (1998-2000) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Εισαγωγικά Η παρούσα έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

12.000 έως και 16.000

12.000 έως και 16.000 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» για συμμετοχή στην πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Καραµητόπουλος Λεωνίδας Κώστογλου Βασίλης Τίγκας Οδυσσέας Τσιφετάκης Γεώργιος Χαρλαύτης Σπυρίδων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ (2810) 393288 Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου 741 00 Ρέθυµνο Κρήτης, τηλ (28310) 77709 e-mail : placement@edu.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΡΟ. «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ:...Α ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ -8 της Μυροφόρας-Ευαγγελίας Θεοδωρίδου Αναπληρώτριας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.» ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αυστηρά ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ II)

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ II) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ II) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Σεµινάρια Γενικής Συµβουλευτικής µε θέµα τους τρόπους αναζήτησης εργασίας και την σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος Μέσα από την υπηρεσία της συµβουλευτικής, σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki) Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων 2001-2014 του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» Τόπος Υποβολής των Αιτήσεων: DATA RC Μέλος της ΑΣ T: 2610 622027 Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, ΤΚ 26223 Πάτρα Πληροφορίες: Δημήτρης Κουτσόπουλος ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki) Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων 2001-2013 του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki) Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων 2001-2015 του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Μ.Σ.)

ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Μ.Σ.) Στα πλαίσια της υποστήριξης σε θέµατα σπουδών και καριέρας το Γραφείο ιασύνδεσης (Γ ) διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµερωτικές

Διαβάστε περισσότερα