ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014

2 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση διασπάται το καύσιμο στα κύτταρα και σε ποιο μέρος του κυττάρου γίνεται αυτό; Σε ποιο μόριο αποθηκεύεται η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την κυτταρική αναπνοή; Με ποια αντίδραση;

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Οι οργανισμοί χρειάζονται συνεχώς ενέργεια (α) για την επιτέλεση χημικών αντιδράσεων και (β) για την επιτέλεση άλλων λειτουργιών. Η ενέργεια αυτή εξασφαλίζεται από τη διάσπαση οργανικών ουσιών που ονομάζονται αναπνευστικά υποστρώματα. Τα αναπνευστικά υποστρώματα είναι οργανικές ουσίες που οξειδώνονται απελευθερώνοντας την ενέργεια που αποθηκεύεται μέσα στους δεσμούς τους. Τρεις κατηγορίες οργανικών μακρομορίων περιλαμβάνονται στα αναπνευστικά υποστρώματα: (α) οι υδατάνθρακες (β) οι πρωτεΐνες (γ) οι λιπαρές ουσίες Αναπνευστικά υποστρώματα ΕΝΕΡΓΕΙΑ + απλούστερες ουσίες 40% 60% ADP + Ρ ΑΤΡ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Η απελευθέρωση της ενέργειας που εγκλείεται στα αναπνευστικά υποστρώματα γίνεται σε πολλά στάδια διότι μεγάλο μέρος (60%) αυτής της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα. Αν η διάσπαση των αναπνευστικών υποστρωμάτων γινόταν σε ένα και μόνο στάδιο θα απελευθερωνόταν απότομα μεγάλη ποσότητα θερμότητας και αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του κυττάρου που θα ήταν καταστροφική. Αντί να γίνει αυτό απελευθερώνεται η ίδια ποσότητα θερμότητας αλλά σταδιακά σε μικρά πακέτα που δεν μπορούν να βλάψουν το κύτταρο. Η υπόλοιπη ποσότητα της ενέργειας (40%) αποθηκεύεται στους δεσμούς της ΑΤΡ σύμφωνα με την αντίδραση φωσφορυλίωσης της ADP που αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο ως φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση. ADP + Ρ + ενέργεια ATP Παρόλο που η αντίδραση σχηματισμού ΑΤΡ είναι η ίδια με αυτήν της φωτoσύνθεσης, η διαδικασία έχει διαφορετικό όνομα σε αυτό το κεφάλαιο διότι διαφέρει η πηγή της ενέργειας που χρησιμοποιείται στην πιο πάνω αντίδραση. Στο προηγούμενο κεφάλαιο η πηγή της ενέργειας για το σχηματισμό της ΑΤΡ ήταν η κίνηση σωματιδίων λόγω της δράσης του φωτός πάνω σε συγκεκριμένα συστήματα μορίων.

4 Σε αυτό το κεφάλαιο ο σχηματισμός μορίων ΑΤΡ γίνεται με ενέργεια που προέρχεται από τη βιολογική οξείδωση ουσιών. Γι' αυτό ονομάζεται οξειδωτική φωσφορυλίωση. Ορισμός Κυτταρικής αναπνοής Κυτταρική αναπνοή είναι η απελευθέρωση της ενέργειας που εγκλείεται στα αναπνευστικά υποστρώματα του κυττάρου με οξείδωση των αναπνευστικών υποστρωμάτων. Υπάρχουν δύο κατηγορίες κυτταρικής αναπνοής: (α) η αερόβια και (β) η αναερόβια. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Οξείδωση των Οξείδωση των υποστρωμάτων με υποστρωμάτων το 0 2 του απουσία 0 2 περιβάλλοντος Γενική αντίδραση αερόβιας αναπνοής C 6 H CO 2 + 6Η 2 Ο + 36ΑΤΡ

5 Εικόνα 1 Επισκόπηση του μεταβολισμού της γλυκόζης β ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Η γλυκόλυση είναι μία βιοχημική διαδικασία που αποτελείται από πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις που οδηγούν, μέσω μιας σειράς ενδιάμεσων προϊόντων, στο σχηματισμό 2 μορίων πυροσταφυλικού οξέος (CH 3 COCOOH). Σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία παίζει το ένζυμο εξοκινάση. Παρατηρείται μεταφορά υδρογόνου με το συνένζυμο NAD + (νικοτιναμίδο αδενίνο δινουκλεοτίδιο) που ανάγεται σε NADH + Η + (ανηγμένη μορφή του νικοτιναμίδο αδενίνο δινουκλεοτιδίου). Παράγονται 2 μόρια NADH από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης κατά τη διάρκεια της γλυκόλυσης. Το συνολικό κέρδος από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης κατά τη διάρκεια της γλυκόλυσης είναι 2 μόρια ΑΤΡ αφού παράγονται 4 ΑΤΡ και καταναλώνονται 2. Γίνεται στο κυτταρόπλασμα όπου οι συνθήκες μπορεί να είναι αερόβιες ή αναερόβιες δηλαδή μπορεί να υπάρχει ή όχι οξυγόνο. Ονομάζεται και αναερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής διότι το οξυγόνο δεν είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της.

6 ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γλυκόζη (6C) C 6 H 12 O 6 ATP ADP 6 φωσφορική γλυκόζη (6C) Ονομάστε τις χημικές διαδικασίες φωσφορική φρουκτόζη (6C) ATP ADP 1,6 διφωσφορική φρουκτόζη (6C) Χ 3-φωσφορογλυκεριναλδεΰδη (3C) 2NAD + 2Pi 2NADH + 2H + 2 Χ 1,3- διφωσφορογλυκερινικό οξύ (3C) 2ADP 2ATP 2 X 3 - φωσφορογλυκερινικό οξύ (3C) Χ 2- φωσφορογλυκερινικό οξύ (3C) 2ADP 2H 2 O 2ATP 2 Χ πυροσταφυλικό οξύ (3C) 2 Χ CH 3 CO COOH 8. Αφού μελετήσετε τον πιο πάνω πίνακα προσπαθήστε να γράψετε τη γενική εξίσωση της γλυκόλυσης.

7 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΤAΦΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ Τα 2 μόρια του πυροσταφυλικού οξέος που παράχθηκαν κατά τη γλυκόλυση στο κυτταρόπλασμα μεταφέρονται στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 1) όπου αντιδρούν σε αερόβιες συνθήκες με 2 μόρια συνένζυμου Α (CoA) και σχηματίζονται 2 μόρια ακέτυλο συνένζυμου Α (ακέτυλο CoA ή CH 3 COCoA). Ονομάζεται αποκαρβοξυλίωση διότι απομακρύνεται η καρβοξυλoμάδα (- COOH) του πυροσταφυλικού οξέος υπό τη μορφή CO 2. Η διαδικασία διεξάγεται στα μιτοχόνδρια του κυττάρου και το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της. Παρατηρείται μεταφορά υδρογόνου με το συνένζυμο NAD + που ανάγεται σε ΝΑDH. Παράγονται 2 μόρια NADH από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης κατά τη διάρκεια της οξειδωτικής αποκαρβοξυλίωσης του πυροσταφυλικού οξέος. Εικόνα 2 Ο Hans Krebs

8 ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ KREBS ή ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ Το οξαλοξικό οξύ (4C) δεσμεύει μια ακετυλομάδα από το ακετυλοσυνένζυμο Α και σχηματίζεται κιτρικό οξύ (6C) το οποίο με πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις δημιουργεί διάφορα ενδιάμεσα προϊόντα που τελικά καταλήγουν στο οξαλοξικό οξύ. ATP ADP Εικόνα 3 Ο κύκλος του Krebs Παρατηρείται μεταφορά υδρογόνου με το συνένζυμο NAD + που ανάγεται σε NADH και με το συνένζυμο FAD + (φλαβίνο αδενίνο δινουκλεοτίδιο) που ανάγεται σε FADH + Η + (ανηγμένη μορφή του φλαβίνο αδενίνο δινουκλεοτιδίου). Κάθε φορά που γίνεται ο κύκλος του Krebs: (α) ελευθερώνονται 2 μόρια CO 2 (β) παράγεται 1 ΑΤΡ (γ) παράγονται 3 NADH (δ) παράγεται 1 FΑDH 2 Από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης κατά τη γλυκόλυση και την αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος παράγονται 2 μόρια ακέτυλοcοα για τη διάσπαση των οποίων απαιτείται να γίνει 2 φορές ο κύκλος και να παραχθούν 4 μόρια CO 2, 2 ΑΤΡ, 6 NADH και 2 FADH 2.

9 ΤΕΛΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ Μπορούμε να παρομοιάσουμε την τελική οξείδωση με το ταμείο ενός καζίνο. Στο ταμείο ενός καζίνο γίνεται ανταλλαγή χρημάτων με μάρκες τις οποίες οι πελάτες δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν στα διάφορα παιχνίδια. Στην τελική οξείδωση εξαργυρώνονται τα NADH και τα FADH που παράχθηκαν στα προηγούμενα τρία στάδια της αερόβιας αναπνοής (γλυκόλυση, οξειδ. αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού και κύκλος του Krebs) προς 3 και 2 μόρια ΑΤΡ αντίστοιχα. Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των μορίων ΑΤΡ που προκύπτουν από την εξαργύρωση όλων των NADH και των FADH που παράγονται από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης. Πίνακας 2 Υπολογισμός ΑΤΡ από τη διάσπαση 1 μορίου γλυκόζης Γλυκόλυση Οξειδωτική Αποκαρβοξυλίωση πυροσταφυλικού Κύκλος Krebs Σύνολο NADH Εξαργύρωση συνόλου* 2Χ2=4 8Χ3=24 FADH Χ2=4 Σύνολο ΑΤΡ 32 *Κάθε NADH εξαργυρώνεται προς 3 ΑΤΡ Εξαίρεση τα NADH της γλυκόλυσης που αξίζουν 2 ΑΤΡ το καθένα διότι απαιτείται 1 ΑΤΡ για να περάσουν από το κυτταρόπλασμα όπου παράγονται στο μιτοχόνδριο όπου γίνεται η τελική οξείδωση *Κάθε FADH εξαργυρώνεται προς 2 ΑΤΡ Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα ταμείο στο μιτοχόνδριο που να ανταλλάζει τα NADH και τα FADH 2 με ΑΤΡ. Τα υδρογόνα που μεταφέρονται από το NAD + και το FAD + αποδίδονται στο οξυγόνο που παραλαμβάνει το κύτταρο από το περιβάλλον σύμφωνα με την πιο κάτω αντίδραση που καταλύεται (επιταχύνεται) από το ένζυμο κυτταροχρωμική οξειδάση. 2Η + + 2e / H 2 O

10 Εικόνα 4 Τελική οξείδωση Τα Η + του υδρογόνου καταλήγουν απευθείας στο οξυγόνο, ενώ τα ηλεκτρόνια του υδρογόνου καταλήγουν στο οξυγόνο μέσω κυτταροχρωμάτων και άλλων μεταφορέων ηλεκτρονίων που συγκροτούν μία αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η αλυσίδα αυτή της μεταφοράς των ηλεκτρονίων του Η 2 ονομάζεται αναπνευστική αλυσίδα και αποτελείται από το κυτταρόχρωμα b, την ουμπικινόνη, το κυτταρόχρωμα a, το κυτταρόχρωμα c και την κυτταροχρωμική οξειδάση. Κατά τη μεταφορά των e- κατά μήκος της αναπνευστικής αλυσίδας απελευθερώνεται ενέργεια που χρησιμοποιείται για το σχηματισμό μορίων ΑΤΡ σύμφωνα με την πιο κάτω αντίδραση. ADP + Ρ + ενέργεια ATP Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται οξειδωτική φωσφορυλίωση και με αυτή σχηματίζονται τελικά 32 μόρια ΑΤΡ από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης. Κέρδος ενέργειας από την αερόβια οξείδωση ενός μορίου γλυκόζης 2 ΑΤΡ παράγονται στο κυτταρόπλασμα κατά τη γλυκόλυση. 2 ΑΤΡ παράγονται στα μιτοχόνδρια κατά τον κύκλο του Krebs. 32 ΑΤΡ παράγονται στα μιτοχόνδρια κατά την τελική οξείδωση. Σύνολο 36 μόρια ΑΤΡ παράγονται από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης.

11 Πίνακας 3 Σύγκριση φωτοσυνθετικής και οξειδωτικής φωσφορυλίωσης ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟPYΛΙΩΣH 1.γίνεται στην παρουσία φωτός 2.σε φυτικά κύτταρα 3.στους χλωροπλάστες 4.ΑΤΡ από ενέργεια που προέρχεται από κίνηση e-: (α) των ΟΗ- του νερού(μη κυκλική) και (β) της χλωροφύλλης (κυκλική) 5.Τα e- μεταβιβάζονται στη χλωροφύλλη ή στο NADPH. ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟPYΛΙΩΣH 1.γίνεται συνεχώς 2.σε ζωικά και φυτικά κύτταρα 3.στα μιτοχόνδρια 4.ΑΤΡ από ενέργεια που προέρχεται από κίνηση e- των αφυδρογονώσεων που συμβαίνουν κατά τη βιολογική οξείδωση 5. Τα e- μεταβιβάζονται στο 0 2 Εικόνα 5 Τελική οξείδωση με χημειώσμωση

12 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΗΜΕΙΩΣΜΩΣΗ Τα υδρογόνα του NADH και του FADH απελευθερώνονται στη μήτρα (Εικόνα 5). Τα ηλεκτρόνια (e - ) του υδρογόνου κινούνται κατά μήκος της αναπνευστικής αλυσίδας που βρίσκεται στην εσωτερική μεμβράνη και αποτελείται από το σύμπλοκο Ι (NADH αφυδρογονάση με FMN), την ουμπικινόνη, το σύμπλοκο ΙΙ (κυτταροχρωμική αναγωγάση με κυτταρόχρωμα b), το κυτταρόχρωμα c και το σύμπλοκο ΙΙΙ (κυτταροχρωμική οξειδάση με κυτταρόχρωμα a). Στο χώρο όπου βρίσκεται η κυτταροχρωμική οξειδάση (τα ηλεκτρόνια) χρησιμοποιούνται στην αντίδραση παραγωγής νερού μαζί με οξυγόνο που παραλαμβάνει το κύτταρο από το περιβάλλον και πρωτόνια (Η + ) του μιτοχονδριακού χώρου σύμφωνα με την πιο κάτω αντίδραση. 2Η + + 2e / Η 2 Ο Η αντίδραση αυτή καταλύεται (επιταχύνεται) από το ένζυμο κυτταροχρωμική οξειδάση. Κατά τη μεταφορά των ηλεκτρονίων κατά μήκος της αναπνευστικής αλυσίδας απελευθερώνεται ενέργεια που χρησιμοποιείται από τα κυτταροχρώματα για να μεταφέρουν πρωτόνια από τη μήτρα στο διαμεμβρανικό χώρο (Εικόνα 5). Η συγκέντρωση πρωτονίων στο διαμεμβρανικό χώρο είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συγκέντρωση στη μήτρα για δύο λόγους: (α) τα κυτταροχρώματα μεταφέρουν συνεχώς πρωτόνια από τη μήτρα στο διαμεμβρανικό χώρο και (β) στην αντίδραση παραγωγής νερού χρησιμοποιούνται πρωτόνια από τη μήτρα μειώνοντας ακόμη περισσότερο τη συγκέντρωση πρωτονίων της μήτρας. Τα πρωτόνια έχουν μια τάση να κατευθύνονται από περιοχές μεγάλης προς περιοχές μικρής συγκέντρωσης. Έτσι, τα πρωτόνια τείνουν να κινηθούν από το διαμεμβρανικό χώρο προς τη μήτρα. Η μόνη δίοδος για τα πρωτόνια είναι το κανάλι της ΑΤΡ συνθετάσης (Εικόνα 5). Η κίνηση των πρωτονίων μέσα από το κανάλι απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στην πιο κάτω αντίδραση σύνθεσης της ΑΤΡ που επιταχύνεται από την ΑΤΡ συνθετάση. ADP + Ρ + ενέργεια ATP

13 Πίνακας 4 Σύγκριση φωτοσύνθεσης και βιολογικής οξείδωσης (αερόβιας αναπνοής) ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ 1. Αναγωγική αντίδραση 1. Οξειδωτική αντίδραση 2. Σύνθεση οργανικών ουσιών και αποθήκευση ενέργειας 2. Αποικοδόμηση οργανικών ουσιών και απελευθέρωση ενέργειας 3. Πρώτες ύλες: C0 2, Η Πρώτες ύλες: υδατάνθρακες, λιπαρές ουσίες και πρωτεΐνες 4. Βασικά τελικά προϊόντα: υδατάνθρακες, Βασικά τελικά προϊόντα: C0 2, Η Αύξηση μάζας 5. Μείωση μάζας 6. Στα φυτικά κύτταρα 6. Σε όλα τα κύτταρα 7. Στην παρουσία της χλωροφύλλης 7. Στην παρουσία ή όχι της χλωροφύλλης 8. Στην παρουσία του φωτός 8. Στην παρουσία ή όχι του φωτός 9. Φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση 9. Οξειδωτική φωσφορυλίωση 10. 6CΟ 2 +12Η 2 Ο C 6 Η Ι Η 2 Ο C 6 Η Η 2 Ο 6CO 2 +12H 2 O Πίνακας 5 Σύγκριση γλυκόλυσης και κύκλου του Krebs ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ KREBS 1.μεταφορά υδρογόνου με το συνένζυμο NAD + 1.μεταφορά υδρογόνου με τα συνένζυμα NAD + και FAD + 2. στο κυτταρόπλασμα 2. στα μιτοχόνδρια 3. μπορεί να διεξαχθεί κάτω από αναερόβιες αλλά και αερόβιες συνθήκες 3. διεξάγεται μόνο κάτω από αερόβιες συνθήκες 4.δεν παρατηρείται απελευθέρωση CO 2 4. απελευθέρωση CO 2 5. παράγονται 2 ΑΤΡ από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης 5. παράγονται 2 ΑΤΡ από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης

14 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ Σε περιπτώσεις μικρής ή καθόλου προμήθειας οξυγόνου, στα κύτταρα δεν μπορούν να γίνουν τα στάδια της αερόβιας αναπνοής που γίνονται στο μιτοχόνδριο κι έτσι το πυροσταφυλικό οξύ (τελικό προϊόν της γλυκόλυσης) δεν διασπάται. Η συσσώρευση του πυροσταφυλικού οξέος καταστέλλει την γλυκόλυση που είναι η μόνη διαδικασία που μπορεί να παράξει τα πολύτιμα για το κύτταρο μόρια ΑΤΡ κάτω από αναερόβιες συνθήκες. Το NADH που επίσης παράγεται κατά την γλυκόλυση δεν μπορεί να μετατραπεί σε NAD + επειδή δεν υπάρχει οξυγόνο για να αποδώσει τα υδρογόνα του στην τελική οξείδωση. Η έλλειψη NAD + είναι ακόμα ένας λόγος για να σταματήσει η διαδικασία της γλυκόλυσης. Το πρόβλημα αυτό της καταστολής της λειτουργίας της γλυκόλυσης απουσία οξυγόνου λόγω συσσώρευσης πυροσταφυλικού οξέος και έλλειψης NAD + λύθηκε σε πολλούς οργανισμούς που χρησιμοποιούν σαν δέκτες υδρογόνου οργανικές ή ανόργανες ουσίες. Ορισμός ζύμωσης Ζύμωση είναι η διαδικασία απελευθέρωσης ενέργειας στην οποία το υδρογόνο που αποσπάται μεταφέρεται σε οργανικούς δέκτες και διεξάγεται στο κυτταρόπλασμα. ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ Διεξάγεται σε σακχαρομύκητες, σε μερικά βακτήρια και φυτικά κύτταρα όταν αυτά βρεθούν υπό συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Μερικά παράγωγα αλκοολικής ζύμωσης που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή μας είναι το ψωμί, η μπύρα και το κρασί.

15 ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ Διεξάγεται σε ζωικά κύτταρα και σε μερικά βακτήρια όταν αυτά βρεθούν υπό συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι παράγωγα γαλακτικής ζύμωσης. C 6 H 12 O 6 2CH 3 CHOHCOOH + 2ATP Οι ζωικοί οργανισμοί δεν περιέχουν το ένζυμο πυροσταφυλική καρβοξυλάση που επιταχύνει την αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος και τη μετατροπή του σε ακεταλδεΰδη και γι αυτό δέκτης του υδρογόνου του NADH γίνεται το πυροσταφυλικό οξύ. Στην έντονη άσκηση το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται μεγάλα ποσά ενέργειας αλλά το οξυγόνο που υπάρχει στο αίμα δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των μυϊκών κυττάρων. Τότε παράλληλα με την αερόβια αναπνοή τα μυϊκά κύτταρα αναγκάζονται να κάνουν και γαλακτική ζύμωση για να πάρουν την ενέργεια που απαιτείται για τη μυϊκή σύσπαση. Το γαλακτικό οξύ που παράγεται από τη γαλακτική ζύμωση είναι τοξικό για τα κύτταρα (καματογόνος ουσία). Ένα μέρος του γαλακτικού οξέος (γύρω στο 80%) αποβάλλεται από τα κύτταρα και μέσω της κυκλοφορίας φτάνει στο συκώτι όπου μετασχηματίζεται σε γλυκόζη η οποία με τη σειρά της πολυμερίζεται σε γλυκογόνο. Η υπόλοιπη ποσότητα του παραγόμενου γαλακτικού οξέος διασπάται στον κύκλο του Krebs.

16 ΕΡΩΤΗΜΑ Γιατί μετά από μια έντονη μυϊκή προσπάθεια εξακολουθούμε να αναπνέουμε βαθιά; Στην επανάκαμψη του αθλητή οι απαιτήσεις του σε οξυγόνο είναι μεγάλες, παρόλο που έχει σταματήσει η έντονη μυϊκή προσπάθεια διότι στον οργανισμό του υπάρχει ακόμα γαλακτικό οξύ, που είχε σχηματιστεί προηγουμένως κατά την έντονη άσκηση. Το 20% του γαλακτικού οξέος πρέπει να διασπαστεί αερόβια στον κύκλο του Krebs. Το λαχάνιασμα συνεχίζεται για να προσλάβει ο οργανισμός περισσότερο 0 2 για να εξουδετερωθεί γρηγορότερα το γαλακτικό οξύ στον κύκλο του Krebs. Πίνακας 6 Σύγκριση γαλακτικής και αλκοολικής ζύμωσης ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ 1. Δέκτης υδρογόνου το 1. Δέκτης υδρογόνου η πυροσταφυλικό οξύ ακεταλδεΰδη που σχηματίστηκε από την αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος 2. C 6 H l CH 3 CHOHCOOH+2AΤΡ 2. C 6 H l CH 3 CH 2 OH+2CO 2 +2AΤΡ 3. Κέρδος 2 ΑΤΡ από γλυκόλυση 3. Κέρδος 2 ΑΤΡ από γλυκόλυση 4. Σε ζωικά κύτταρα και σε 4. Σε φυτικά κύτταρα, μερικά βακτήρια σακχαρομύκητες και μερικά βακτήρια 5. Δεν συμμετέχει το ένζυμο 5. Συμμετέχει το ένζυμο πυροσταφυλική καρβοξυλάση 6. Συμμετέχει στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων Πίνακας 7 πυροσταφυλική καρβοξυλάση 6. Συμμετέχει στην παραγωγή μπύρας, κρασιού και ψωμιού Σύγκριση αερόβιας και αναερόβιας αναπνοής ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 1. Πραγματοποιείται εξολοκλήρου στο κυτταρόπλασμα ΑΕΡΟΒΙΑ 1. Αρχίζει στο κυτταρόπλασμα, αλλά κυρίως γίνεται στα μιτοχόνδρια 2. Δεν χρειάζεται οξυγόνο 2. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο 3. Τελικό προϊόν η CH 3 CH 2 OH(αιθανόλη) και το C0 2 ή το CH 3 CH(OH)COOH (γαλακτικό οξύ) 4. Παράγονται 2 ΑΤΡ από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης 5. Δέκτης του Η 2 (Η +, e-) είναι το CH 3 COCOOH ή η ακεταλδεΰδη. 3. Τελικό προϊόν το C0 2 και το Η Παράγονται 36 ΑΤΡ από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης 5. Δέκτης του Η 2 (Η +, e - ) είναι το 0 2 της ατμόσφαιρας

17 Λεξιλόγιο αναπνευστικά υποστρώματα οξειδωτική φωσφορυλίωση κυτταρική αναπνοή αερόβια αναπνοή αναερόβια αναπνοή γλυκόλυση εξοκινάση ακέτυλο CoA Krebs Οξαλοξικό οξύ Κιτρικό οξύ κυτταροχρωμική οξειδάση ουμπικινόνη αναπνευστική αλυσίδα διαμεμβρανικός χώρος Ζύμωση Αλκοολική ζύμωση Γαλακτική ζύμωση πυροσταφυλική καρβοξυλάση ακεταλδεΰδη γαλακτικό οξύ καματογόνος ουσία

18 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στον πίνακα γίνεται σύγκριση μεταξύ φωτοσύνθεσης και αερόβιας αναπνοής. Ποια από όσα αναφέρονται είναι ορθά; Φωτοσύνθεση Αερόβια αναπνοή 1. Αποταμιεύεται ενέργεια Αποδίδεται ενέργεια 2. Γίνεται στους χλωροπλάστες Γίνεται μόνο στα μιτοχόνδρια των φυτικών κυττάρων των ζωικών κυττάρων 3. Συμμετέχει το CO 2 Συμμετέχει το Γίνεται στο φως και στο Γίνεται μόνο στο σκοτάδι σκοτάδι 2. Κατά το στάδιο της γλυκόλυσης παράγονται Α. 38 μόρια ΑΤΡ Β. 24 μόρια ΑΤΡ Γ. 2 μόρια ΑΤΡ Δ. 36 μόρια ΑΤΡ Ε. 34 μόρια ΑΤΡ 3. Τα κυτταροχρώματα που βρίσκονται στις εσωτερικές μεμβράνες των μιτοχονδρίων χρησιμεύουν Α. στην οξειδωτική αποκαρβοξυλίωση Β. στη μεταφορά Η + Γ. στη μεταφορά ηλεκτρονίων Δ. στη φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση Ε. στη μεταφορά ενέργειας από την ΑΤΡ στην ADP 4. Μετά από έντονη μυϊκή προσπάθεια, η αύξηση της ποσότητας του γαλακτικού οξέος στο αίμα οφείλεται: (α) στο σχηματισμό CO 2 στους μυς. (β) στο σχηματισμό ενώσεων αζώτου στους μυς. (γ) στην αύξηση της ποσότητας αδρεναλίνης στο αίμα. (δ) στην έλλειψη οξυγόνου στους μυς. (ε) στη μείωση της ποσότητας της γλυκόζης στο αίμα. 5. Κατά τη γλυκόλυση γίνονται οι χημικές αντιδράσεις: (1) παραγωγή πυροσταφυλικού οξέος. (2) παραγωγή δύο μορίων φωσφορικής τριόζης. (3) παραγωγή διφωσφορικής φρουκτόζης. (4) οξείδωση φωσφορικής τριόζης και παραγωγή NADH. (5) φωσφορυλίωση της γλυκόζης. Οι αντιδράσεις αυτές γίνονται με την εξής σειρά: (α) (β) (γ) (δ) (ε) 12435

19 6. Ποια από τις πιο κάτω ουσίες προσφέρει ηλεκτρόνια σε χημικές μεταβολές της φωτοσύνθεσης; (α) η ΑΤΡ (β) το NADP (γ) το CO 2 (δ) τα κυτοχρώματα (ε) το Η 2 Ο 7. Τα πιο κάτω αντιδρούν ή παράγονται κατά τη βιολογική οξείδωση: (1) ενέργεια (2) υδατάνθρακες (3) CO 2 (4) Η 2 Ο (5) Ο 2 Η ορθή σειρά για την εξίσωση της βιολογικής οξείδωσης είναι: (α) 2+5+4=3+1 (β) 2+5=3+4+1 (γ) 2+3=5+4+1 (δ) 2+1=4+3+5 (ε) 2+1+5= Ποιος από τους πιο κάτω αριθμούς δίνει τον αριθμό των μορίων της ΑΤΡ που προκύπτει από τη μετατροπή κάθε μορίου γλυκόζης σε γαλακτικό οξύ κατά την αναερόβια αναπνοή; Α. 35 Β.34 Γ. 8 Δ. Ο Ε Οι πιο κάτω προτάσεις αφορούν τη βιολογική οξείδωση. Ποια από αυτές είναι λανθασμένη; Α. Προκύπτει μείωση του βάρους Β. Πρώτες ύλες: υδατάνθρακες, λιπαρές ουσίες, πρωτεΐνες Γ. Βασικά τελικά προϊόντα είναι: οι υδατάνθρακες και το Ο 2 Δ. Γίνεται συνεχώς σ' όλα τα κύτταρα Ε. Αποικοδομούνται οργανικές ουσίες και εκλύεται ενέργεια 10.Η αναερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής γίνεται Α. στην κοιλότητα του μιτοχονδρίου Β. στον πυρήνα Γ. στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου Δ. σε όλα τα μέρη του κυττάρου Ε. στο κυτταρόπλασμα

20 11.Ποιο από τα παρακάτω ουδέποτε σχηματίζεται από πυροσταφυλικό οξύ σ' ένα κύτταρο κάτω από αναερόβιες συνθήκες; Α. αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη) Β. γαλακτικό οξύ Γ. κιτρικό οξύ Δ. CO 2 Ε. ακεταλδεΰδη 12.Οι ενώσεις που συνδέουν τον κύκλο του Krebs με την τελική οξείδωση είναι: Α. NADH μόνο Β. FADH μόνο Γ. το Α και το Β Δ. ΑΤΡ μόνο Ε. τα Α, Β και Δ 13.Στα ζωικά κύτταρα δε γίνεται αλκοολική ζύμωση διότι: Α. δεν χρησιμοποιούν γλυκόζη Β. έχουν γλυκογόνο αντί άμυλο Γ. δεν έχουν το ένζυμο πυροσταφυλική καρβοξυλάση Δ. δεν έχουν χλωροφύλλη 14.Ποιες αντιδράσεις περιλαμβάνει η αναπνευστική αλυσίδα; 3- Α. σύνθεση ΑΤΡ από την ADP, τη ΡΟ 4 και ενέργεια Β. παραγωγή CO 2 από δι- και τρικαρβοξυλικά οξέα Γ. μεταφορά ηλεκτρονίων και ιόντων υδρογόνου Δ. διάσπαση αναπνευστικών υποστρωμάτων σε οξικές ομάδες Ε. μετατροπή του πυροσταφυλικού οξέος σε γλυκόζη 15.Στην αναπνοή και τη φωτοσύνθεση γίνονται φωσφορυλιώσεις, που είναι αποτέλεσμα μεταφοράς e -. Ποιοι είναι τελικοί δέκτες των e - στην οξειδωτική και ποιοι στην φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση αντίστοιχα; Α. CO 2 + χλωροφύλλη Β NAD + Γ χλωροφύλλη Δ. NADP + + χλωροφύλλη Ε CO 2

21 16.Στο διάγραμμα φαίνονται διάφορα στάδια της αναπνοής. Ποιος συνδυασμός αριθμών Α-Ε δίνει όλα τα στάδια που γίνονται αναερόβια και εκτός μιτοχονδρίων; Α. 1, 2, 3, 4 Β. 1, 2, 5, 6 Γ. 1, 2, 3, 5 Δ. 3, 4, 5, 6 Ε. 1, 2 17.Ποιο από όσα αναφέρονται πιο κάτω σχετικά με τον κύκλο του Krebs είναι λάθος; Α. Το οξαλοξικό οξύ δεσμεύει ακετυλική ομάδα προκειμένου να μετατραπεί σε κιτρικό. Β. Ελευθερώνεται CO 2. Γ. Γίνεται δέσμευση υδρογόνου από το συνένζυμο FAD. Δ. Ελευθερώνονται δύο μόρια ΑΤΡ σε κάθε κύκλο. Ε. Προκύπτουν 6 NADH από κάθε μόριο γλυκόζης. 18.Ποιο από όσα αναφέρονται πιο κάτω ισχύουν για τη γαλακτική ζύμωση; 1. Κατά τη μετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ παράγεται διπλάσια ποσότητα ΑΤΡ από όση καταναλίσκεται. 2. Γίνεται αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος στα μιτοχόνδρια χωρίς παραγωγή ΑΤΡ. 3. Η αναγωγή του πυροσταφυλικού οξέος γίνεται από το NADH αναερόβια. 4. Συμμετέχει το ένζυμο πυροσταφυλική καρβοξυλάση. 5. Προκύπτουν δύο μόνο μόρια ΑΤΡ από κάθε μόριο γλυκόζης. Α. 1,3,5 μόνο Γ. 1,2,5 μόνο Β. 1, 3 μόνο Δ. 3, 5 μόνο Ε. Άλλος συνδυασμός

22 19.Ποια από τα πιο κάτω που αναφέρονται στο NAD + είναι ορθά; 1. Προκαλεί αφυδρογονώσεις σε διάφορες ουσίες στα κύτταρα. 2. Δεσμεύει και μεταφέρει υδρογόνα. 3. Ανάγεται και οξειδώνεται κατά την πορεία διαφόρων βιοχημικών αντιδράσεων. 4. Συμμετέχει σε αντιδράσεις αερόβιας και αναερόβιας αναπνοής. 5. Αποτελεί μέρος ενζύμου Α. 1, 2, 3, 4 μόνο Γ. 1, 4, 5 μόνο Β. 1, 2, 4 μόνο Δ. 1, 2, 3, 4, 5 Ε. 1, 2, 4, 5 μόνο 20. Σε ποιο από τα μέρη 1-4 του πίνακα βρίσκεται το λάθος; Γλυκόλυση Aποκαρβοξυλίωση CH 3 COCOOH Κύκλος του Krebs Αναπνευστική αλυσίδα Η γλυκόζη καταβολίζεται σε CH 3 COCOOH Ελευθερώνονται Η + και ηλεκτρόνια Γίνεται διάσπαση ΑΤΡ Γίνεται σύνθεση ΑΤΡ Γίνεται σε αερόβιες συνθήκες Ελευθερώνεται CO 2 και υδρογόνο Γίνεται στα μιτοχόνδρια Συμμετέχει το συνένζυμο Α Τροφοδοτείται με ακετυλικές ομάδες Παράγεται ένα μόριο ΑΤΡ σε κάθε κύκλο Ελευθερώνεται CO 2 και υδρογόνο Είναι δυνατό να γίνει σε αναερόβιες συνθήκες Τα συνένζυμα NADH και FADH οξειδώνονται Γίνεται μεταφορά ηλεκτρονίων Γίνονται οξειδοαναγωγές Συμμετέχει η πυροσταφυλική καρβοξυλάση 21. Ποια από τα ακόλουθα που αναφέρονται στις διαδικασίες της αναπνοής είναι ορθά; Α. Από κάθε μόριο πυροσταφυλικού οξέος προκύπτει κατά τον κύκλο του Krebs ένα μόριο ΑΤΡ. Β. Κάθε μόριο πυροσταφυλικού οξέος αποδίδει κατά την αλκοολική ζύμωση 2 μόρια ΑΤΡ. Γ. Στην αναπνευστική αλυσίδα παράγονται 2 μόρια ΑΤΡ από κάθε μόριο FADH και τρία μόρια ΑΤΡ από κάθε μόριο NADH. Δ. Η γαλακτική ζύμωση αποδίδει μόνο δύο μόρια ΑΤΡ για κάθε μόριο γλυκόζης επειδή δεν συμμετέχει το ένζυμο πυροσταφυλική καρβοξυλάση.

23 22.Γλυκόλυση είναι: Α. η αερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής και γίνεται στα μιτοχόνδρια Β. η αερόβια φάση της αναερόβιας αναπνοής και γίνεται στα μιτοχόνδρια Γ. η αερόβια φάση της αναερόβιας αναπνοής και γίνεται στο κυτταρόπλασμα Δ. η αναερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής και γίνεται στο κυτταρόπλασμα Ε. η αναερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής και γίνεται στα μιτοχόνδρια 23.Ποια από τις πιο κάτω βιοχημικές διεργασίες γίνεται κατά την αναερόβια αναπνοή; Α. αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος Β. μεταφορά ηλεκτρονίων από τα κυτταροχρώματα και την ουμπικινόνη Γ. μεταφορά της ακετυλικής ομάδας στο οξαλοξικό οξύ και μετατροπή του σε κιτρικό οξύ Δ. υδρογόνωση του πυροσταφυλικού οξέος από το NADH + Η + και μετατροπή του σε γαλακτικό οξύ Ε. δράση της κυτταροχρωμικής οξειδάσης κατά την τελική οξείδωση 24.Το τελικό προϊόν της γλυκόλυσης είναι: Α. NADH Β. ακετυλοσυνένζυμο Α Γ. πυροσταφυλικό οξύ Δ. γαλακτικό οξύ Ε. αιθανόλη 25.Ποιο από τα πιο κάτω δεν είναι προϊόν ζύμωσης; Α. διοξείδιο του άνθρακα Β. οξυγόνο Γ. αιθανόλη Δ. γαλακτικό οξύ Ε. όλα τα πιο πάνω 26.Ποια διαδικασία στην αερόβια αναπνοή παράγει περισσότερη ATP; Α. η φωσφορυλίωση υποστρωματικού επιπέδου Β. η χημειώσμωση Γ. η αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος Δ. η γλυκόλυση Ε. ο κύκλος του Krebs

24 27.Ποιος είναι ο ρόλος του οξυγόνου στην αερόβια αναπνοή; Α. κανένας Β. αντιδρά με το ακετυλοσυνένζυμο Α στην αρχή του κύκλου του Krebs Γ. παράγεται κατά την οξείδωση του πυροσταφυλικού οξέος Δ. αντιδρά με το νερό κατά τη διαδικασία παραγωγής της ATP Ε. είναι ο τελικός δέκτης των ηλεκτρονίων 28.NADH παράγεται κατά: Α. τη γλυκόλυση Β. την οξείδωση του πυροσταφυλικού οξέος Γ. τον κύκλο του Krebs Δ. σε όλες τις πιο πάνω διαδικασίες Ε. σε καμιά από τις πιο πάνω διαδικασίες 29.Πόση ενέργεια ελευθερώνεται από το σπάσιμο ενός δεσμού ψηλής ενέργειας της ATP; Α. 10 kj/mole Β. 7.3 kj/mole Γ. 20 kj/mole Δ. 30 kj/mole Ε. 40 kj/mole 30.Η ποσότητα της αξιοποιήσιμης ενέργειας που ελευθερώνεται κατά την αερόβια αναπνοή σε σχέση με την αναερόβια είναι περίπου περισσότερη κατά: Α. 3 φορές Β. 9 φορές Γ. 18 φορές Δ. 24 φορές Ε. 32 φορές 31.Ποιο από τα πιο κάτω ισχύει κατά τη μετατροπή ενός μορίου γλυκόζης σε δυο μόρια πυροσταφυλικού οξέος; Α. Υδρόλυση ΑΤΡ Β. Παραγωγή CO 2 Γ. Οξείδωση NADH Δ. Αφυδρογόνωση της γλυκόζης Ε. Παραγωγή 4 μορίων ATP

25 32.Ποιο στάδιο παράγει τα περισσότερα μόρια ΑΤΡ κατά την κυτταρική αναπνοή; Α. Κύκλος του Krebs Β. Γλυκόλυση Γ. Τελική οξείδωση Δ. Διάσπαση μορίων νερού Ε. Γαλακτική ζύμωση 33.Η μεταφορά των πρωτονίων από τη μήτρα του μιτοχονδρίου στο μεσομεμβρανικό χώρο προκαλεί: Α. Προβλήματα στο μιτοχόνδριο Β. Αναγωγή του NAD + Γ. Λειτουργία των αντλιών ιόντων Na + /K + Δ. Άνιση κατανομή πρωτονίων στη μήτρα και στο μεσομεμβρανικό χώρο Ε. Τη μείωση του ph στη μήτρα του μιτοχονδρίου 34.Η ενέργεια που ελευθερώνεται από τις αντιδράσεις οξείδωσης στο κύτταρο: Α. Αξιοποιείται μερικώς στις διάφορες κυτταρικές λειτουργίες και ένα μέρος χάνεται με τη μορφή θερμότητας Β. Χάνεται στο περιβάλλον Γ. Χρησιμοποιείται μόνο για τη θέρμανση του κυττάρου Δ. Αξιοποιείται όλη για τις διάφορες κυτταρικές λειτουργίες Ε. Χρησιμοποιείται μόνο για την κίνηση του οργανισμού 35.Η διάσπαση των υδατανθράκων σε ένα συνηθισμένο κύτταρο γίνεται: Α. Αερόβια σε ένα στάδιο και αναερόβια σε τρία στάδια Β. Σε τρία στάδια Γ. Αερόβια σε τρία στάδια και αναερόβια σε ένα στάδιο Δ. Σε ένα στάδιο Ε. Μόνο αερόβια 36.Κατά την αναερόβια διάσπαση των υδατανθράκων το πυροσταφυλικό οξύ μετατρέπεται τελικά σε: Α. Αιθανόλη ή γαλακτικό οξύ Β. Ακετυλο-συνένζυμο Α Γ. Δύο τριόζες Δ. Γαλακτικό οξύ και ακεταλδεΰδη Ε. Αιθανόλη και ακεταλδεΰδη 37.Η αλκοολική ζύμωση στους μικροοργανισμούς γίνεται: Α. Για να παραχθούν πέντε μόρια ATP Β. Για να παραχθεί αιθανόλη Γ. Για να οξειδωθούν τα NADH Δ. Για να τερματιστεί η γλυκόλυση Ε. Για να μη γίνει ο κύκλος του Krebs

26 38.Ποια από τις ουσίες είναι μεταφορέας ηλεκτρονίων; Α. ATP Β. Συνένζυμο Α Γ. Κυτταρόχρωμα c Δ. Αιμοσφαιρίνη Ε. Κιτρικό οξύ 39.Τα δύο ηλεκτρόνια της FADH 2 παράγουν λιγότερα μόρια ATP από τα δύο ηλεκτρόνια της NADH διότι: Α. Είναι ηλεκτρόνια χαμηλής ενέργειας Β. Είναι ηλεκτρόνια ψηλής ενέργειας Γ. Μεταφέρονται από περισσότερους μεταφορείς Δ. Είναι δύσκολη η οξείδωση της FADH 2 Ε. Επιστρέφουν πίσω στην FADH 2 40.Τα προϊόντα της πέψης των πρωτεϊνών μπορούν να μπουν: Α. Στη γλυκόλυση και στην τελική οξείδωση Β. Μόνο στη γλυκόλυση Γ. Μόνο στον κύκλο του Krebs Δ. Στη γλυκόλυση και στον κύκλο του Krebs Ε. Μόνο στην τελική οξείδωση 41.Ποιο από τα ακόλουθα που αναφέρονται στις διαδικασίες της αναπνοής είναι ορθό; Α. Από κάθε μόριο πυροσταφυλικού οξέος προκύπτουν κατά τον κύκλο του Krebs δύο μόρια ATP Β. Κάθε μόριο πυροσταφυλικού οξέος αποδίδει κατά την αλκοολική ζύμωση 2 μόρια ATP Γ. Στην αναπνευστική αλυσίδα παράγονται 2 μόρια ATP Δ. Η γαλακτική ζύμωση αποδίδει μόνο δύο μόρια ATP για κάθε μόριο γλυκόζης επειδή δε συμμετέχει το ένζυμο πυροσταφυλική καρβοξυλάση Ε. Το ακετυλο-συνένζυμο Α συμμετέχει στον κύκλο του Krebs 42.Η παραγωγή γλυκόζης από τις πρωτεΐνες ονομάζεται: Α. Γλυκογονόλυση Β. Γλυκογονοσύνθεση Γ. Γλυκονεογένεση Δ. Γλυκόλυση Ε. Πέψη

27 Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος 1. Η γλυκόλυση τερματίζεται με τη φωσφορυλίωση της γλυκόζης με το ένζυμο εξοκινάση. 2. Το NAD + που ανάγεται στη γλυκόλυση της αερόβιας αναπνοής αναγεννάται στην τελική οξείδωση. 3. Η πρώτη αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος γίνεται έξω από το μιτοχόνδριο. 4. Η οξείδωση του ηλεκτρικού οξέος στον κύκλο του Krebs γίνεται με τη βοήθεια του συνενζύμου FADH. 5. Το κυτταρόχρωμα α της αναπνευστικής αλυσίδας είναι η κυτταροχρωμική οξειδάση, η ουμπικινόνη είναι μεταφορέας ηλεκτρονίων στο κυτταρόχρωμα b και δέχεται ηλεκτρόνια από το FADH Η NADH-αναγωγάση δρα και ως αντλία Η + και η ΑΤΡ-συνθετάση λειτουργεί ως αντλία πρωτονίων και παράγει ΑΤΡ. 7. Στη χημειώσμωση συμμετέχουν η NADH-αναγωγάση, το κυτταρόχρωμα b και η κυτταροχρωμική οξειδάση. 8. Οι αντλίες πρωτονίων αντλούν ενέργεια από τα ενεργοποιημένα ηλεκτρόνια των συνενζύμων NADH και FADH Σε όλη την αερόβια αναπνοή παράγονται 6 μόρια ΑΤΡ από αποφωσφορυλιώσεις (υποστρωματικές φωσφορυλίωσεις). 10. Αποτέλεσμα της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής είναι η καύση αναπνευστικών υποστρωμάτων και η απώλεια μάζας από τα κύτταρα. 11. Το αναερόβιο στάδιο της αερόβιας αναπνοής είναι η αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος. 12. Η γλυκερόλη των ουδετέρων λιπών καταβολίζεται σε γλυκεριναλδεΰδη. 13. Στην αλκοολική ζύμωση τελικός αποδέκτης των ηλεκτρονίων είναι το CO 2 και η πυροσταφυλική αποκαρβοξυλάση οξειδώνει το πυροσταφυλικό οξύ σε ακεταλδεΰδη. 14. Τα θειοβακτήρια αναερόβιου περιβάλλοντος χρησιμοποιούν ως τελικό αποδέκτη Η + το οξυγόνο του H 2 SO 4.

28 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 1. Συγκρίνετε την γλυκόλυση με τον κύκλο του Krebs. 2. Η διαδικασία της αερόβιας αναπνοής παριστάνεται περιληπτικά με τη χημική αντίδραση: C 6 H l C Η 2 Ο + ενέργεια (2870 KJ) Τα 4 στάδιά της είναι: Α. η γλυκόλυση Β. ο κύκλος του Krebs Γ. η αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος Δ. η τελική οξείδωση (α) Ποια είναι η σωστή σειρά των σταδίων αυτών; (β) Σε ποια μέρη του κυττάρου γίνεται το κάθε στάδιο και ποια από τα στάδια αυτά υπάγονται στην αναερόβια φάση; (γ) Τι ονομάζεται οξειδωτική φωσφορυλίωση και ποιο το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται σ αυτή; 3. Συγκρίνετε την αερόβια και την αναερόβια αναπνοή από πλευράς τελικών προϊόντων, ενέργειας και δεκτών Η Περιγράψτε την τελική οξείδωση της αναπνοής. 5. Τι είναι τα αναπνευστικά υποστρώματα και ποια συγκεκριμένα ξέρετε; 6. Με πoιo τρόπο παράγεται εvέργεια στηv αvαπvευστική αλυσίδα κατά τηv τελική oξείδωση τoυ υδρoγόvoυ, τo oπoίo παράγεται στov κύκλο τoυ κιτρικού oξέoς και βρίσκεται υπό τη μoρφή NADH; Πόσα μόρια ATP παράγονται κατά τηv οξείδωση ενός μoρίoυ NADH και πού πραγματοποιείται η παραπάνω διαδικασία; 7. Για την παραγωγή 1 mol ATP από την ADP και Pi απαιτείται ενέργεια 30 KJ. Η πλήρης οξείδωση 1 mol γλυκόζης σε CO 2 και H 2 O αποδίδει 36 mol ATP. Γνωρίζοντας ότι η πλήρης οξείδωση 1 mol γλυκόζης ελευθερώνει 3000 KJ περίπου, να υπολογίσετε: (α) Την ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ATP κατά τη διάρκεια του καταβολισμού 1 mol γλυκόζης. (β) Το ποσοστό της χημικής ενέργειας που προήλθε από την οξείδωση της γλυκόζης και αποθηκεύτηκε σε μόρια ATP. (γ) Το ποσό της χημικής ενέργειας που προήλθε από την οξείδωση της γλυκόζης και μετατράπηκε σε θερμότητα.

29 8. (α) Ποια ακριβώς φάση της αερόβιας αναπνοής παρουσιάζει το σχήμα; Ονομάστε τα μέρη 1-3 του σχήματος. (β) Σε ποια οργανίδια του κυττάρου γίνεται η βιοχημική διαδικασία που φαίνεται στο σχήμα; Ονομάστε τα μέρη (χώρους) Α, Β και Γ του σχήματος. (γ) Περιγράψετε τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας που παρουσιάζει το σχήμα. (δ) Δώστε το συνολικό αριθμό μορίων ΑΤΡ που παράγονται στη φάση αυτήν της αερόβιας αναπνοής από κάθε μόριο γλυκόζης. Πώς υπολογίζετε τον αριθμό αυτόν; 9. Τι είναι η εξοκινάση και ποιος ο ρόλος της; 10. Αφού κατά τη γλυκόλυση υπάρχει κέρδος δύο μορίων ΑΤΡ, γιατί οι αερόβιοι οργανισμοί δεν μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή χωρίς τα επόμενα στάδια της αναπνοής; 11. Γιατί η γλυκόζη είναι μία από τις σημαντικότερες ουσίες του κυττάρου; Από ποιες οργανικές ενώσεις μπορεί να την προμηθευτεί ένας οργανισμός; 12. Ποια τα τελικά προϊόντα του μεταβολισμού της γλυκόζης, όταν χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας (α) σε καλλιέργειες αμοιβάδας, (β) σε μυϊκά κύτταρα τα oπoία λειτουργούν απουσία οξυγόνου, (γ) σε καλλιέργειες ζυμομύκητα και (δ) σε καλλιέργειες βακτηρίων της γαλακτοβιομηχανίας; 13. Οι μύες ενός αθλητή του αγωνίσματος 100 μέτρων αναπνέουν και αναερόβια κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος. (α) Τι είδους αναερόβια αναπνοή κάνει ο αθλητής; (β) Γιατί ο αθλητής αναπνέει βαθιά και γρήγορα μετά το τέλος του αγωνίσματος;

30 14. Το σχήμα παρουσιάζει τομή μιτοχονδρίου με τις σχετικές βιοχημικές διαδικασίες της αερόβιας αναπνοής. Αφού το μελετήσετε προσεκτικά, να απαντήσετε στα πιο κάτω: (α) Να ονομάσετε τα μέρη 1-4 του μιτοχονδρίου. (β) Να εξηγήσετε πώς παράγεται το ακετυλο-cοα από το πυρoσταφυλικό οξύ και ποια είναι η δράση του κατά τον κύκλο του Krebs. (γ) Πόσα NADH παράγονται κατά τον κύκλο του Krebs από κάθε μόριο γλυκόζης που διασπάται; Να υπολογίσετε τον αριθμό των μορίων ΑΤΡ που προκύπτουν από τα NADH αυτά. (δ) Να εξηγήσετε τη διαδικασία παραγωγής Η 2 Ο κατά την τελική οξείδωση (χωρίς αναφορά στη χημειώσμωση). 15. Πόσα μόρια ΑΤΡ παράγονται στην αερόβια κυτταρική αναπνοή από οξειδωτική φωσφορυλίωση; Ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης των ηλεκτρονίων στην κυτταρική αναπνοή σε αερόβιες και σε αναερόβιες συνθήκες; Από πού προέρχονται τα ηλεκτρόνια αυτά; Πόσες αποκαρβοξυλιώσεις γίνονται στην αλκοολική ζύμωση και πόσες στην γαλακτική ζύμωση; 16. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο άνθρωπος ενώ κάνει γαλακτική ζύμωση, δεν μπορεί να κάνει και αλκοολική;

31 17. Το διάγραμμα παριστάνει αναερόβια αναπνοή. (α) Ονομάστε τις ουσίες Α, Β και Γ καθώς και τις διαδικασίες 1 και 2. (β) Ποιο ένζυμο προκαλεί αφαίρεση του CO 2 από το πυροσταφυλικό οξύ; Γιατί δεν γίνεται το ίδιο και στη διαδικασία 1; (γ) Ποιο ποσό ενέργειας (σε μόρια ΑΤΡ) αποδίδεται κατά τις διαδικασίες 1 και 2; (δ) Ποια είναι η σημασία των διαδικασιών 1 και 2; (γιατί γίνονται); 18. Δίδεται το παρακάτω διάγραμμα διαφόρων βιοχημικών διαδικασιών Να απαντήσετε στις επόμενες ερωτήσεις: (1) Ονομάστε τις διαδικασίες α, β, γ, δ, ε. (2) Ποιες από τις διαδικασίες αυτές είναι αναερόβιες και ποιες αερόβιες; (3) Σε ποιο μέρος του κυττάρου γίνεται η διαδικασία α και σε ποιο η β; (4) Πόσα μόρια ΑΤΡ θα σχηματισθούν όταν ένα μόριο γλυκόζης υποστεί τη διαδικασία α-β-ε και πόσα τη διαδικασία α-γ; (5) Ποιος είναι ο τελικός δέκτης του υδρογόνου κατά τη διαδικασία γ και γιατί αυτή η διαδικασία παρατηρείται στα φυτά και όχι στα ζώα; (6) Ποιος είναι ο τελικός δέκτης του υδρογόνου κατά τη διαδικασία δ και ποιος κατά την πορεία β-ε ;

32 19. Με βάση το πιο κάτω σχεδιάγραμμα, που δείχνει μέρος της εσωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου, να περιγράψετε τη διαδικασία που φαίνεται. 20. To σχεδιάγραμμα δείχνει την τελική οξείδωση-χημειώσμωση της αερόβιας αναπνοής. (α) Με βάση το σχεδιάγραμμα να εξηγήσετε πώς γίνεται η οξειδωτική φωσφορυλίωση με τη διαδικασία της χημειώσμωσης. (β) Τι είναι η αναπνευστική αλυσίδα; (γ) Γιατί νομίζετε ότι είναι σημαντική για έναν αθλητή η μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του γαλακτικού οξέος, που παράγεται κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης, από τους μυς στα κύτταρα του ήπατος;

33 21. (α)ποια στάδια και ποιες χημικές ενώσεις της κυτταρικής αναπνοής παριστάνουν αντίστοιχα τα γράμματα Α-Ε και οι αριθμοί 1-5; (β) Που γίνονται τα στάδια Α-Ε; (γ) Σε ποια από τα στάδια αυτά πραγματοποιούνται οξειδώσεις και σε ποια αναγωγές; 22. Το πιο κάτω διάγραμμα δείχνει την πορεία του πυροσταφυλικού οξέος μετά από τη γλυκόλυση. Να ονομάσετε τις τρεις πορείες 1, 2, 3 και να γράψετε ποιες ουσίες αντιπροσωπεύουν τα Α-Ε.

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2011 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. (i) Τι είδους αναερόβια αναπνοή κάνει ο αθλητής;

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. (i) Τι είδους αναερόβια αναπνοή κάνει ο αθλητής; ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 1. (α) Για την παραγωγή 1 mol ATP από την ADP και Pi απαιτείται ενέργεια 30 KJ. Η πλήρης οξείδωση 1 mol γλυκόζης σε CO 2 και H 2 O αποδίδει 38 mol ATP. Γνωρίζοντας ότι η πλήρης οξείδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH Οι οργανισμοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια η οποία παράγεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κυτταρική αναπνοή. Οι ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ Θερινό εξάμηνο 2011 Καταβολισμός ή ανομοίωση Καταβολισμός ή ανομοίωση η σταδιακή και ελεγχόμενη διάσπαση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία σελ 1 από 8 Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχούν πέντε απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Hans Krebs ( ) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση

Hans Krebs ( ) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση Hans Krebs (1900-1981) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση 10.1. Μ σημασία του κύκλου του κιτρικού οξέος Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο κατά τη γλυκολυτική πορεία η γλυκόζη μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου στους χλωροπλάστες και της σακχαρόζης στο κυτταρόπλασμα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Βιοενεργητική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ενέργεια για να επιβιώσουν και να υλοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποίησουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 12Η 2 S + 6CΟ 2 C 6 H 12 Ο S + 6H 2 Ο

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 12Η 2 S + 6CΟ 2 C 6 H 12 Ο S + 6H 2 Ο ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 1. (α). Ποια είναι τα τελικά προϊόντα της φωτεινής φάσης της φωτοσύνθεσης; (β). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (γ) Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής. 2. Πώς οι αυτότροφοι οργανισμοί εξασφαλίζουν την τροφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η σημασία της ενέργειας στους οργανισμούς. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τους οργανισμούς γιατί όλες οι λειτουργίες τους απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Κεφάλαιο τρίτο 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται με την διάσπαση των θρεπτικών ουσιών της τροφής τους. Οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία. Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016)

Kυτταρική Bιολογία. Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016) Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016) Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων Τα κύρια σημεία των διαλέξεων 24 & 25 Αποικοδόμηση & οξείδωση μακρομορίων,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα Εργασία Βιολογίας Β. Γιώργος Εισαγωγή Η ενεργεια εχει πολυ μεγαλη σημασια για εναν οργανισμο, γιατι για να κανει οτιδηποτε ενας οργανισμος ειναι απαραιτητη. Ειναι απαραιτητη ακομη και οταν δεν κανουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θερινό εξάμηνο 2015 Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Καλλιώρα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Καλλιώρα ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 02 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Καλλιώρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενέργεια υπάρχει παντού στο περιβάλλον και η παρουσία της γίνεται αισθητή με διαφόρους τρόπους.τα καιρικά φαινόμενα, οι κυτταρικές διεργασίες καθώς και όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μεταβολισμός του κυττάρου ΤΥΠΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Α. Εξώθερμη αντίδραση = απελευθέρωση ενέργειας Β. Ενδόθερμη αντίδραση = πρόσληψη ενέργειας 3ο λύκ. Ηλιούπολης επιμέλεια: Αργύρης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Τ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΜΗΜΑ Β3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο όρος ενέργεια σημαίνει δυνατότητα παραγωγής έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗ Λίπη Πολυσακχαρίτες Γλυκόζη κι άλλα σάκχαρα Πρωτεΐνες Αμινοξέα Λιπαρά Οξέα Γλυκόλυση Πυροσταφυλικό Οξύ Ακέτυλο-oA Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων / Οξειδωτική φωσφορυλίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις Κεφάλαιο 6 ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Αποικοδόμηση (διάσπαση) πολύπλοκων μορίων σε απλούστερες ενώσεις πχ στην κυτταρική αναπνοή η διάσπαση της γλυκόζης σε CO 2 και Η 2 Ο Η ενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων Παναγιωτίδης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου :

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : 1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ

Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ 7.1. Εισαγωγή Εάν παρατηρήσουμε τις δραστηριότητες των διάφορων ειδών του ζωικού βασιλείου, μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όλα τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Το κύριο ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων ειναι το ΑΤΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑ. Το κύριο ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων ειναι το ΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ Εξεταζόμενο Μάθημα : Bιολογία Κεφάλαιο 3 : Μεταβολισμός Mαθήτρια : Αγνή Τ. Υπεύθυνος Καθηγητής : Πιτσιλαδής Τμήμα : Β3 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Το σύνολο των χημικών αντριδράσεων που λαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 4 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Οι νόμοι της Θερμοδυναμικής 1 ος Νόμος της θερμοδυναμικής (αρχή διατήρησης της ενέργειας) Η ενέργεια δεν δημιουργείται ούτε καταστρέφεται Αλλάζει μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Τάξη Β1 Δ. Λουκία Μεταβολισμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κάτι απαραίτητο για όλες της διαδικασίες της ζωής, από την πιο απλή και ασήμαντη έως τη πιο πολύπλοκη και σημαντική. Έτσι σ ' αυτή την περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο;

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο; Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση Μεταβολισμός του γλυκογόνου Το γλυκογόνο είναι ο αφθονότερος υδατάνθρακας των ζώων Το γλυκογόνο αποθηκεύεται κυρίως στο ήπαρ (3-7% κατά βάρος) και στους μύες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την απαραίτητα ενέργεια που τους χρειάζεται διασπώντας θρεπτικές ουσίες οι οποίες εμπεριέχονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Νικολέτας Ε. 3ο Κεφάλαιο Περιληπτική Απόδοση 3.1. Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα Ο κύκλος του Krebs Ο κύκλος του κιτρικού οξέος είναι µια κυκλική αλληλουχία αντιδράσεων, στην οποία το τελικό προϊόν είναι αντιδρόν του αρχικού σταδίου. Στον κύκλο αυτό συµµετέχουν πολλά ένζυµα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ενεργειακά συστήματα. Δρ. Μαρία Παπανδρέου 2018

Βασικά ενεργειακά συστήματα. Δρ. Μαρία Παπανδρέου 2018 Βασικά ενεργειακά συστήματα Δρ. Μαρία Παπανδρέου 2018 Χημική Ηλεκτρική Ηλεκτρομαγνητική Θερμική Μηχανική Πυρηνική Πηγές ενέργειας Ενέργεια από την κυτταρική δραστηριότητα Η ενέργεια-κυρίως- απελευθερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων

Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων Πρωτεΐνες Πολυσακχαρίτες Λίπη Γαλακτικό Γλυκόζη Αμινοξέα Πρωτεΐνες οργανισμού Δεξαμενή Αζώτου Πυροστα φυλικό Γλυκονεογένεση Γλυκόλυση Acetyl-CoA 6- φωσφορική Γλυκόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗ Λίπη Πολυσακχαρίτες Γλυκόζη κι άλλα σάκχαρα Πρωτεΐνες Αμινοξέα Λιπαρά Οξέα Γλυκόλυση Πυροσταφυλικό Οξύ Ακέτυλο-CoA Αναπνευστική Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων / Οξειδωτική

Διαβάστε περισσότερα

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer) Βασικές Αρχές Βιοχημείας (Lehninger) Κεφ. 15

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer) Βασικές Αρχές Βιοχημείας (Lehninger) Κεφ. 15 BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer) Βασικές Αρχές Βιοχημείας (Lehninger) Κεφ. 15 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 15.1 O μεταβολισμός αποτελείται από πολλές συζευγμένες και διασυνδεδεμένες αντιδράσεις 15.2 Η ATP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Μ. Β 2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Κων/νος Μ. Β 2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κων/νος Μ. Β 2 -ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ( Περίληψη 3 ου κεφαλαίου: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Η διαρκής αναζήτηση της ανθρωπότητας για το ερώτημα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 3 β. Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη, στο ίδιο υδατικό διάλυμα, μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό διάλυμα; Μονάδες 2

Μονάδες 3 β. Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη, στο ίδιο υδατικό διάλυμα, μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό διάλυμα; Μονάδες 2 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο καταβολισμός περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ.

Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ. Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ. (3.1) Όλοι οι οργανισμοί, ζωικοί και φυτικοί, προκειμένου να επιβιώσουν και να διατελέσουν τις λειτουργίες τους, χρειάζονται ενέργεια. Με αφορμή τα ερωτήματα για ποιό λόγο

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν τα ρυθμιστικά ένζυμα, οι ρυθμιστές και ο τρόπος με τον οποίο δρουν. ΜΟΝ.

1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν τα ρυθμιστικά ένζυμα, οι ρυθμιστές και ο τρόπος με τον οποίο δρουν. ΜΟΝ. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Χειμερινό Εξάμηνο 2007 2008 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : 1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer)

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer) BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer) ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 17.1 Η πυροσταφυλική αφυδρογονάση συνδέει τη γλυκόλυση με τον κύκλο του κιτρικού οξέος 17.2 O κύκλος του κιτρικού οξέος οξειδώνει μονάδες δύο ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (2). Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση (β) NADPH στη σκοτεινή φάση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; Είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγεται ATP (στο χλωροπλάστη), με δέσμευση φωτεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι

ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι Σύνοψη: Πέψη, αποικοδόμηση & μεταβολισμός υδατανθράκων Δομή & βιολογική σημασία της γλυκόζης Δομή υδατανθρακών τροφής Πέψη υδατανθρακών τροφής Αμυλάση

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος Μικροβιολογία-Ιολογία Επίκουρος Καθηγητής Καθηγητής Δ. Μόσιαλος Βιοενεργητική μικροβίων Βακτηριακή Γενετική Επισκόπηση Βακτηριοφάγων Προκαρυωτική ποικιλότητα (Βακτήρια) Προκαρυωτική ποικιλότητα (Αρχαία)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός των Υδατανθράκων

Μεταβολισμός των Υδατανθράκων Μεταβολισμός των Υδατανθράκων 1 Συνολική παρουσίαση πρωτεϊνες ADP + P i αμινοξέα ADP + P i πολυσακζαρίτης ADP + P i εξόζες πεντόζες λίπη ADP + P i Λιπαρά οξέα ουρία Κύκλος ουρίας C 2 ADP + P i ADP + P

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Από έδρας Δ. Ματθόπουλος Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ Ι Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ Ι Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ Ι Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Σύνοψη: Οξειδωτική Φωσφορυλίωση Σύνοψη: Αναπνευστική αλυσίδα (μεταφοράς ηλεκτρονίων) Οξειδωτική φωσφορυλίωση Τι είναι; Οξειδωτική φωσφορυλίωση Τι είναι;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α Α.1. γ Α.2. δ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.. α. Σωστό, β. Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός των σακχάρων

Μεταβολισμός των σακχάρων Μεταβολισμός των σακχάρων 9.1. Γλυκόλυση Με τον όρο γλυκόλυση εννοούμε την αλληλουχία των αντιδράσεων η οποία μετατρέπει τη γλυκόζη σε πυροσταφυλικό με ταυτόχρονη παραγωγή ΑΤΡ. Η πορεία αυτή είναι όμοια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ. Ρόλος των υδατανθράκων. Υδατάνθρακες. ιάσπαση υδατανθράκων

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ. Ρόλος των υδατανθράκων. Υδατάνθρακες. ιάσπαση υδατανθράκων Θέµατα ιάλεξης MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ οµή και ρόλος των υδατανθράκων στην άσκηση ιαδικασία διάσπασης της γλυκόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. δ A3. α) Σ β) Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μεταβολισμός ονομάζεται η αξιοποίηση της ενέργειας και των στοιχείων του περιβάλλοντος για την εκτέλεση βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου στην Βιοχημεία

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου στην Βιοχημεία Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2011 2012 a Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου στην Βιοχημεία Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Υπογραμμίστε το βιβλίο που χρησιμοποιείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙO 3 Κυτταρικός Μεταβολισμός

ΚΕΦΑΛΑΙO 3 Κυτταρικός Μεταβολισμός 7 η Έκδοση ΚΕΦΑΛΑΙO 3 Κυτταρικός Μεταβολισμός Μέρος A ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. Η λειτουργία απλών μηχανών εξαρτάται από ενέργεια: - κίνηση αυτοκινήτου= βενζίνη / πετρέλαιο - θέρμανση χειμώνα= πετρέλαιο - λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο δ δ α. Λ β. Λ γ. Σ δ. Λ ε.

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο δ δ α. Λ β. Λ γ. Σ δ. Λ ε. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. δ 1.. δ 1.. α. Λ β. Λ γ. Σ δ. Λ ε. Σ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1.. CH C CH CuCl NH CH C CCu NH Cl CH CH MgCl H O CH CH Mg(OH)Cl 1.5. A: CH OH B: CH Cl

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Β1 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 Η. Ο κύκλος του Krebs

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 Η. Ο κύκλος του Krebs ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 Η Ο κύκλος του Krebs 1 Ο κύκλος του Krebs Κρεμπς, Χανς Άντολφ(1900 1981). Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική, στη Γερμανία το 1925 και το 1932 μετανάστευσε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Χηµείας Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr 1. Χημική σύσταση του κυττάρου. 2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου. 3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer)

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer) BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer) ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 18.1 H οξειδωτική φωσφορυλίωση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς λαμβάνει χώρα στα μιτοχόνδρια. 18.2 H οξειδωτική φωσφορυλίωση εξαρτάται από τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο στους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Άννα Ν. Εισαγωγή Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Ενέργεια υπάρχει στο περιβάλλον μας και η παρουσία της γίνεται φανερή με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Department of Chemical Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical Κυτταρική αναπνοή Λαμβάνει χώρα σε τρία στάδια Γλυκόλυση, ένα μόριο γλυκόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. Ένζυμα: οι καταλύτες στο σώμα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. Ένζυμα: οι καταλύτες στο σώμα ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Ένζυμα: οι καταλύτες στο σώμα μας Βιοενεργητική Η Βιοενεργητική είναι ιδιαίτερος κλάδος της Bιολογίας της οποίας κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι οι τρόποι με τους οποίους οι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

O Κύκλος του κιτρικού οξέος Ο κύκλος του Krebs O κύκλος των τρικαρβοξυλικών οξέων (TCA)

O Κύκλος του κιτρικού οξέος Ο κύκλος του Krebs O κύκλος των τρικαρβοξυλικών οξέων (TCA) O Κύκλος του κιτρικού οξέος Ο κύκλος του Krebs O κύκλος των τρικαρβοξυλικών οξέων (TCA) Ανασκόπηση μεταβολισμού υδατανθρακών ΗΠΑΡ Γλυκόζη ΤΡΟΦΗ Κυκλοφορία ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ Γλυκόζη ΗΠΑΡ Κυτταρόπλασμα ΗΠΑΡ (Οξέωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΟ 3 ΝΗ 3 Η 2 Ο Μονάδες 3 β) Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη, στο ίδιο υδατικό διάλυµα, µπορεί να αποτελέσει ρυθµιστικό διάλυµα; Μονάδες 2 ΑΠ.

ΗΝΟ 3 ΝΗ 3 Η 2 Ο Μονάδες 3 β) Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη, στο ίδιο υδατικό διάλυµα, µπορεί να αποτελέσει ρυθµιστικό διάλυµα; Μονάδες 2 ΑΠ. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 22/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA-BIOXHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. δ A2. β A3. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

CO 2 H 2 O O 2 C 6 H 12 O 6 ATP ADP DNA NADPH - TAC AAA CAT CCC GGG TTT ATT

CO 2 H 2 O O 2 C 6 H 12 O 6 ATP ADP DNA NADPH - TAC AAA CAT CCC GGG TTT ATT ΘΕΜΑ ο Α. (Μ 5) Ποιο φαινόµενο ονοµάζεται «µετουσίωση των πρωτεινών»; Να αναφέρεις ένα παράδειγµα. Β. (Μ 5) Να περιγράψεις το φαινόµενο της «ενδοκύττωσης» Γ. (Μ 5) Στις παρακάτω ερωτήσεις -5 να γράψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ... 16 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός λιπαρών οξέων

Μεταβολισμός λιπαρών οξέων Μεταβολισμός λιπαρών οξέων Πρωτεΐνες Πολυσακχαρίτες Λίπη Γαλακτικό Γλυκόζη Αμινοξέα Πρωτεΐνες οργανισμού Δεξαμενή Αζώτου Πυροστα φυλικό Γλυκονεογένεση Γλυκόλυση Acetyl-CoA 6- φωσφορική Γλυκόζη Γλυκογένεση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση κυτταρική αναπνοή άμυλο άλλες οργανικές ουσίες γίνεται δυνατή μια αντίδραση που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να συμβεί. Τι είναι και γιατί χρειάζεται το NADPH

Διαβάστε περισσότερα

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Το κύτταρο 2 Ρόλος κυτταρικών οργανιδίων Πυρήνας περιέχει τα μόρια DNA μαζί με άλλες συνδεμένες πρωτεΐνες και περιβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

.CH 3 COOH + NH 4 α) CH 3 CN + 2H 2 O H + β) CH CH + H 2 O CH 3 CH=O γ) CH 3 NH 2 + H 2 O CH 3 NH OH -. α) Α: CH 3 CH=CH 2

.CH 3 COOH + NH 4 α) CH 3 CN + 2H 2 O H + β) CH CH + H 2 O CH 3 CH=O γ) CH 3 NH 2 + H 2 O CH 3 NH OH -. α) Α: CH 3 CH=CH 2 www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 XHMEIA ΒΙΟXHMEIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Η σωστή απάντηση είναι το γ. Α2. Η σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Ενότητα 3: Εφαρμογές Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας: Στοιχεία Μικροβιακού Μεταβολισμού(2/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Διδάσκων: Δρ. Σεραφείμ Παπανικολαου

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 19-21 -10681 210 3824614 210 3847670 www.irakleitos.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα