LIFE TWO Μαθαίνοντας τη διαπολιτισμικότητα από τις θρησκείες μέσα από δραστηριότητες προσέγγισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE TWO Μαθαίνοντας τη διαπολιτισμικότητα από τις θρησκείες μέσα από δραστηριότητες προσέγγισης"

Transcript

1 LIFE TWO Μαθαίνοντας τη διαπολιτισμικότητα από τις θρησκείες μέσα από δραστηριότητες προσέγγισης D1.7 Αναφορά αναβάθμισης Συμφωνία αριθ EPP IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εκεί που ξεκίνησαν όλα: η εμπειρία του προγράμματος LIFE Αποτελέσματα και συμπεράσματα του προγράμματος LIFE Εκμετάλλευση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων με σκοπό την αναβάθμιση Το Παιδαγωγικό Διδακτικό και Συμμετοχικό Μοντέλο: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας από το περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας στη Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση Παιδαγωγικές επιπτώσεις του Μοντέλου στο περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης8 2.2 Αρχές του Μοντέλου που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν με σκοπό την ανάπτυξη Ο κεντρικός ρόλος της Μάθησης με Έρευνα στη LIFE TWO προσέγγιση στη Θρησκευτική Αγωγή Ο ρόλος της θρησκευτικής εκπαίδευσης στα γυμνάσια κατά της ριζοσπαστικοποίησης, του λαϊκισμού και του μίσους Η σημασία των μοντέλων ρόλων Συμπερασματικές παρατηρήσεις

3 Η πολιτιστική πολυμορφία είναι κάτι που πρέπει να απολαμβάνουμε. Δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι η άγνοια. Η άγνοια τροφοδοτεί τον φόβο, την προκατάληψη και το μίσος. Terry Davis, τέως Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. 1. Εκεί που ξεκίνησαν όλα: η εμπειρία του προγράμματος LIFE Η πρωτοποριακή εμπειρία του προγράμματος LIFE σχετίζεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων που στοχεύουν στην υποστήριξη των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θρησκευτική Εκπαίδευση και γενικά των εκπαιδευτικών των ανθρωπιστικών αντικειμένων προκειμένου να αναπτύξουν ένα ελκυστικό, σύγχρονο και πραγματικά μαθησιακό περιβάλλον όπου η θρησκεία αντιπροσωπεύει την επιπρόσθετη αξία της προώθησης ανοχής και πρόληψης του εξτρεμισμού. Υπό αυτήν την έννοια, όλες οι ενέργειες έχουν σαν σκοπό την προώθηση μιας πιο αποτελεσματικής εκπαίδευσης στον θρησκευτικό πλουραλισμό. Το έργο επικεντρώθηκε σε ένα καινοτόμο, συμμετοχικό, παιδαγωγικό πρωτόκολλο - το Παιδαγωγικό Διδακτικό Μοντέλο LIFE και το Συμμετοχικό Μοντέλο (μοντέλο PD&P) του οποίου στόχος ήταν να διασφαλίσει πρωτίστως και κυρίως το δικαίωμα των παιδιών να ενσωματωθούν πλήρως μέσω της επαρκούς διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής διαμεσολάβησης. Η εφαρμογή και ο πειραματισμός του Μοντέλου παρείχαν στους εκπαιδευτικούς νέες μεθοδολογικές δεξιότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου παιδαγωγικής προσέγγισης στη Θρησκευτική Εκπαίδευση με συμμετοχική μορφή. Το Μοντέλο LIFE, όντας συμμετοχικό, έχει εξασφαλίσει αυτόν τον στόχο μέσω μιας ευρείας φάσης πειραματισμού και πολλών συναντήσεων με άλλους εκπαιδευτικούς και ενδιαφερόμενους. Η όλη διαδικασία βασίστηκε στην ανάπτυξη μιας μαθησιακής εμπειρίας με βάση την διερευνητική μάθηση (Inquiry-based Learning) που εφαρμόζεται συνήθως στη μελέτη των φυσικών επιστημών. Η συνεργασία εφάρμοσε μια αρθρωτή διαδικασία πειραματισμού με βάση τη διερεύνηση, προκειμένου να αποκτήσει το υψηλότερο φάσμα ικανοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη όλων των στόχων του έργου και των ανταποκρίσεων των παιδιών που πρωταγωνιστούν στην εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης στη θρησκευτική παιδεία, που μπορεί να θεωρηθεί πρωτοπόρα εμπειρία στο πλαίσιο των παιδαγωγικών μελετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε μέλος του δικτύου έχει και είχε προωθήσει ενεργές σχέσεις με το περιφερειακό θεσμικό και το τοπικό κοινωνικό σύστημα και είχε το καθήκον να εμπλέκει θρησκευτικές ενώσεις με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης. 3

4 1.1 Αποτελέσματα και συμπεράσματα του προγράμματος LIFE Η κοινή παρουσία εκπαιδευτικών με διαφορετικό θρησκευτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο έδωσε στο έργο μια πολύ ενδιαφέρουσα και ενεργή ατμόσφαιρα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης. Συγκεκριμένα, Καθολικοί, Ορθόδοξοι και Μουσουλμάνοι καθηγητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν και να πειραματιστούν με το Μοντέλο LIFE σε πολύ διαφορετικά πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και θεσμικά υπόβαθρα. Αναλυτικά, οι δραστηριότητες υλοποίησης περιελάμβαναν: ερευνητική φάση η οποία στόχευε στην παροχή μιας ανάλυσης σε βάθος των προσεγγίσεων της θρησκευτικής εκπαίδευσης στις εμπλεκόμενες χώρες και στον καθορισμό των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη θρησκευτική πολυφωνία στα σχολεία ανάπτυξη μιας συμμετοχικής διαδικασίας με βάση τη Διερευνητική Μάθηση: Αυτό το καινοτόμο Μοντέλο εξέτασε τη συμμετοχή με δύο τρόπους: συμμετοχικά εργαστήρια με ειδικούς, διευθυντές και εκπαιδευτικούς σχετικά με την εκπόνηση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού Μοντέλου σύμφωνου με τον θρησκευτικό πλουραλισμό στην Ευρώπη (Μοντέλο PD&P) και εργαστηριακά σεμινάρια με παιδιά, προκειμένου να αναδείξουν την αντίληψή της πολιτιστικής ταυτότητας και ποικιλομορφίας στην Ευρώπη. Στη συμμετοχική προσέγγιση, τα παιδιά έγιναν εκπαιδευτικοί και συνέβαλαν στην άτυπη εκπαίδευση άλλων παιδιών, υιοθετώντας έτσι μια ουσιαστική προσέγγιση μεταξύ συνομηλίκων δύο κοινές εκδηλώσεις κατάρτισης προσωπικού διοργανώθηκαν στην Ιταλία και την Ελλάδα και έδωσαν στους εκπαιδευτικούς και τους διαμεσολαβητές την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που σχετίζονται με την προσέγγιση της πολυπολιτιστικότητας σε ένα πολυθρησκευτικό περιβάλλον, καθώς και να συζητήσουν με τους ευρωπαίους συναδέλφους τις δυσκολίες και προκλήσεις της διδασκαλίας και της εκμάθησης της θρησκείας σε μια πολυπολιτισμική συνθήκη. Αυτές οι δραστηριότητες παρείχαν την ευκαιρία για τη δημιουργία διαπολιτισμικών, διεθνικών εργαστηρίων καινοτομίας στη Θρησκευτική Εκπαίδευση. Ακολουθώντας την ιδέα ότι η συμμετοχική προσέγγιση χρειάζεται μια συνεχή αντιπαράθεση προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών που προέρχονται από διαφορετικό θεσμικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, στο πρόγραμμα LIFE η συμμετοχική δραστηριότητα αντιπροσώπευε έναν άμεσο τρόπο για να παραδώσει έναν οδηγό για την ανάπτυξη της ιδιοκτησίας της Μεθόδου. Σε ένα έργο βασισμένο 4

5 σε «πνευματικές συναντήσεις» πολιτισμών και ιδεών, χρειάστηκε μια συγκεκριμένη διαλογική συγκέντρωση προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της μεθοδολογίας στο μελλοντικό ενεργητικό των εμπλεκόμενων σχολείων. Επίσης η συμβίωση και η αφιέρωση κοινού χρόνου σε ένα διαλογικό μέρος ήταν επίσης στρατηγικό για τη δημιουργία μελλοντικών συνδέσεων και προσωπικών συνδέσμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου. πιλοτική εκπαίδευση με 11 σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες εταίρους και πειραματισμός του Παιδαγωγικού Διδακτικού και Συμμετοχικού Μοντέλου (PD&P) στην τάξη με περισσότερους από 1000 μαθητές. Ο πειραματισμός πραγματοποιήθηκε από εκείνους που λάμβαναν μέρος στη συμμετοχική διαδικασία, οι οποίοι προσάρμοσαν στις τάξεις τις ιδιαίτερες τεχνικές διάδρασης που αναπτύχθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στο Μοντέλο PD&P ανάπτυξη ενός τελικού εγχειριδίου και ηλεκτρονικού βιβλίου για το Παιδαγωγικό Διδακτικό και Συμμετοχικό Μοντέλο PD&P για σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημιουργία μιας Διαδραστικής Ιστοσελίδας / Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας μέσω της οποίας όλες οι πληροφορίες, τα υλικά και τα εργαλεία είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσους δεν ενεπλάκησαν άμεσα στο έργο. Το Μοντέλο LIFE ενίσχυσε την ευκαιρία να θεωρηθεί η πνευματική και πολιτιστική διάσταση ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο προσωπικής και σχεσιακής ικανότητας. Τα μέτρα για τη δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού χώρου έχουν υποβληθεί έτσι ώστε να προωθείται ο ενεργός ρόλος των μαθητών στην υλοποίηση ενός πολυπολιτισμικού χώρου. Η παιδαγωγική προσέγγιση του έργου παρείχε στους εκπαιδευτικούς το περιεχόμενο και τις μεθοδολογικές δεξιότητες προκειμένου να αναπτυχθούν σε συμμετοχική μορφή ως μια καινοτόμος παιδαγωγική μέθοδος για τη διδασκαλία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη διάρκεια του έργου υποστηρίχθηκαν στη διαχείριση των διαφορών, προκειμένου να γίνουν στις τάξεις τους διαμεσολαβητές μιας διαδικασίας κριτικής έρευνας ενεργοποιημένης απ τα παιδιά, κατά την οποία τους ζητήθηκε να εκφράσουν τις ανάγκες τους, το όραμά τους για τον κόσμο, και τις φιλοδοξίες τους σε σχέση με τον θρησκευτικό πλουραλισμό. 1.2 Εκμετάλλευση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων με σκοπό την αναβάθμιση Από την αρχή, το LIFE είχε ως στόχο να προωθήσει τη χρήση των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων του σε άλλα σχολεία και οργανισμούς, εκτός του οργανισμού. Οι συνεργάτες ενήργησαν με αυτό το πνεύμα ώστε να προωθήσουν το έργο και 5

6 απευθύνθηκαν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στις αρχές σχετικά με τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που παράχθηκαν. Οι εκδηλώσεις διάχυσης και η συμμετοχή του άμεσα στοχευμένου κοινού, μαθητών και εκπαιδευτικών, ήταν μερικές από τις κύριες ευκαιρίες για να επιτρέψουν στην κοινότητα να δει και να επαληθεύσει τι τους προσέφερε το έργο. Ο ιστότοπος /η πλατφόρμα εκμάθησης ήταν ένα εργαλείο διαμοιρασμού των βασικών επιδράσεων του προγράμματος και προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις οποίες μπορεί να ενδιαφέρονται οι χρήστες. Η μεθοδολογία στη βάση της δημιουργίας περιεχομένου χωρίστηκε σε δύο μέρη: Στις μεθόδους που εφαρμόστηκαν με εκπαιδευτικούς και στις μεθόδους που εφαρμόστηκαν με μαθητές. Για καθεμία από τις μεθόδους έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένες τεχνικές και περιγράφονται στο Εγχειρίδιο LIFE, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν σε άλλα περιβάλλοντα και σχολεία. Η βάση για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων, που περιελάμβανε όχι μόνο τους ερευνητές των ομάδων του έργου, αλλά άμεσα τους πραγματικούς και πρώτους ωφελούμενους του έργου, ήταν μια μεθοδολογία συν-δημιουργίας και συμμετοχής. Το LIFE TWO αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση και εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στο έργο LIFE στο πολύ διαφορετικό πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτελεί ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία να δουλέψει σε ένα τόσο επίκαιρο ζήτημα που σχετίζεται με τον ρόλο της διδασκαλίας της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην πολυπολιτισμικότητα και στην ένταξη που σημαίνει αρχικά και πρωτίστως τη διασφάλιση του δικαιώματος των μαθητών να ενσωματωθούν πλήρως μέσω επαρκούς διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής μεσολάβησης. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή - σε συνδυασμό με το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 και τις συνέπειες που σχετίζονται με τις πολιτιστικές και διαπροσωπικές σχέσεις - στην οποία αυξάνεται η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και βίαιου εξτρεμισμού, καθώς και οι διακρίσεις, τα φαινόμενα αποκλεισμού και η ρητορική μίσους - αυτό το ζήτημα είναι ακόμη πιο σημαντικό. Ο τρέχων στόχος στο πλαίσιο του έργου LIFE TWO είναι να μεταφέρει, να προσαρμόσει και να αναβαθμίσει την προηγούμενη μεθοδολογία που είχε εφαρμοστεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - με τις ακόλουθες αρχές: διδασκαλία για την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης τη μη προώθηση μιας συγκεκριμένης θρησκευτικής ή μη θρησκευτικής άποψης αναστολή προσωπικών απόψεων και στάσεων ενσυναίσθηση ατόμων άλλης θρησκείας ή τρόπου ζωής 6

7 διάκριση μεταξύ κατανόησης και κρίσης. Ως σημείο εκκίνησης, ο χάρτης που εμφανίζεται παρακάτω παρέχει μια επισκόπηση των 28 κρατών μελών της Ε.Ε.: στην πλειονότητα οι ευρωπαϊκές χώρες (με εξαίρεση τη Γαλλία), προσφέρουν συγκεκριμένα μαθήματα που ασχολούνται με τη θρησκεία όπου η θρησκευτική εκπαίδευση είναι ομολογιακή, όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις προαιρετική (όπου είναι υποχρεωτική, είναι δυνατή η απαλλαγή). Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η μη ομολογιακή θρησκευτική εκπαίδευση τείνει να βρίσκεται στις βόρειες Προτεσταντικές χώρες. Αυτή η κατηγοριοποίηση, ωστόσο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή λόγω της μεγάλης ποικιλίας καταστάσεων, πλαισίων και προσεγγίσεων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και, μερικές φορές, σε ένα μόνο κράτος (π.χ. Ολλανδία). Διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και τα Ηνωμένα Έθνη, ήταν πολύ δραστήριοι στην προώθηση και ανάπτυξη σχεδίων και πολιτικών συστάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν την αγωγή πολίτη και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα σχολεία. Σύμφωνα με αυτούς τους 7

8 οργανισμούς, η διδασκαλία των «θρησκευτικών και μη θρησκευτικών πεποιθήσεων» πρέπει να αποτελεί κεντρικό μέρος αυτής της εκπαίδευσης προκειμένου να προαχθεί η κοινωνική συνοχή, η ανοχή στη διαφορετικότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2002, 2008α, 2008β ΟΑΣΕ, 2007 ΟΗΕ, 2006). 2. Το Παιδαγωγικό Διδακτικό και Συμμετοχικό Μοντέλο: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας από το περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας στη Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση 2.1 Παιδαγωγικές επιπτώσεις του Μοντέλου στο περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Μοντέλο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE βασίζεται στις προσεγγίσεις που επισφραγίζονται με τη θεωρία που είναι γνωστή ως Κονστρουκτιβισμός, μια καινοτόμος φιλοσοφία της γνώσης, της μάθησης και της εκχώρησης νοήματος στον κόσμο και τα φαινόμενα που σχετίζονται με αυτόν. Σε γενικές γραμμές, οι κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις και οι εκπαιδευτικές στρατηγικές θεωρούνται ότι βασίζονται στην τοποθέτηση των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία: Το να βρίσκεται κάποιος σε κεντρική θέση επιτρέπει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τα αντίστοιχα περιβάλλοντά τους. Δεν πρόκειται σε αυτό το εγχειρίδιο να μελετηθεί και να αναλυθεί η σημασιολογία του όρου «κονστρουκτιβισμός» και οι συνέπειές του στην εκπαίδευση, τις επιρροές του οποίου και μια βαθύτερη ιδέα για τη θεωρία βρίσκει κανείς στην ένδειξη που παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία. Η εφαρμογή του Μοντέλου ακολουθεί την ιδέα ότι η γνώση είναι ο τελικός στόχος μιας προσωπικής και κοινοτικής έρευνας που απευθύνεται «στη δημιουργία γνώσης και νοήματος από την εμπειρία» (Facets of Systems Science, George Klir, 1932). Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς, ο κονστρουκτιβισμός είναι μια θεωρία γνώσης με ρίζες στη φιλοσοφία, την ψυχολογία και την κυβερνητική. Βασίζεται σε δύο βασικές αρχές: Η γνώση δεν λαμβάνεται παθητικά, αλλά ενισχύεται ενεργά από τους μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν το ρόλο των διαμεσολαβητών σε αυτήν τη διαδικασία Η δράση της γνώσης είναι προσαρμοστική και χρησιμεύει στο να οργανώσει τον κόσμο που βιώνει ο μαθητής και όχι απαραίτητα την ανακάλυψη της οντολογικής πραγματικότητας. 8

9 Το Μοντέλο είχε ως στόχο να επαναλάβει και να υλοποιήσει την Μοντεσσοριανή ιδέα της εκμάθησης ως έρευνας και ανακάλυψης που χρειάζεται ένα συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον. Δεδομένου ότι ο κονστρουκτιβισμός εστιάζει στην ικανότητα των μαθητών να επιλύσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής, όχι μόνο ενθαρρύνει τον μαθητή να φτάσει σε μια μοναδική λύση, αλλά δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία του να φτάσει κανείς στη λύση. Με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα που σχετίζονται με τα κύρια ζητήματα της ανθρωπότητας πρέπει να θεωρηθούν ως «προβλήματα πραγματικής ζωής», δεδομένου ότι σχετίζονται με τη στάση των ανθρώπων στον κόσμο: οι δραστηριότητες που προσανατολίζονται σε προβλήματα σχετίζονται, είναι συναφή και πολύ ενδιαφέροντα για τους μαθητές. Μπορεί να εντοπίσουν ένα πρόβλημα από μόνοι τους ή ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ένα για αυτούς. Σύμφωνα με την άποψη πολλών συγγραφέων, η κονστρουκτιβιστική ιδέα της μάθησης λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση του διαμεσολαβητή παρέχει τις ικανότητες για την ενίσχυση και την προώθηση της συζήτησης, όπου η γνώση είναι το αποτέλεσμα μιας ανακάλυψης. Εάν η προηγούμενη γνώση δεν θεωρηθεί επιστημονικά σωστή, η εκ νέου ανάλυση του περιεχομένου και ο καθορισμός νέων προοπτικών είναι καθήκον του εκπαιδευόμενου. Ένας από τους συγγραφείς της θεωρίας που ορίζεται ως «ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός» επηρεασμένος βαθιά από τις θεωρίες του Piaget, προτείνει να αλλάξει τη σύμβαση για την ανάπτυξη μιας γνωσιακής θεωρίας στην οποία η ίδια η γνώση δεν αντικατοπτρίζει μια αντικειμενική, οντολογική πραγματικότητα αλλά αποκλειστικά μια κατανομή και οργάνωση ενός κόσμου που αποτελείται από τη δική μας εμπειρία (von Glaserfeld, 1984, σελ.24). 2.2 Αρχές του Μοντέλου που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν με σκοπό την ανάπτυξη Κονστρουκτιβισμός: θεωρία που βασίζεται στην παρατήρηση και επιστημονική μελέτη για το πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι. Θεωρεί ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουν τη δική τους κατανόηση και γνώση του κόσμου, βιώνοντας πράγματα και αναστοχαζόμενοι αυτές τις εμπειρίες. Τα άτομα είναι ενεργοί δημιουργοί της δικής τους γνώσης. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να κάνουν ερωτήσεις, να εξερευνήσουν και να αξιολογήσουν τι γνωρίζουν. Διδακτική πρακτική: ενθάρρυνση των μαθητών να χρησιμοποιούν ενεργές τεχνικές (πειράματα, επίλυση προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο) για να δημιουργήσουν περισσότερες γνώσεις και στη συνέχεια να προβληματιστούν και να μιλήσουν για το τι κάνουν και για το πώς αλλάζει η κατανόησή τους. Ο /Η 9

10 εκπαιδευτικός βεβαιώνεται ότι κατανοεί τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών και καθοδηγεί τη δραστηριότητα για να απευθυνθεί σε αυτές και στη συνέχεια να χτίσει πάνω σ αυτές Συνεργατική Μάθηση (Collaborative Learning): μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης κατά την οποία οι μαθητές συνεργάζονται για να εξερευνήσουν μια σημαντική ερώτηση ή να δημιουργήσουν ένα έργο με νόημα. Δύο παραδείγματα συνεργατικής μάθησης αποτελούν μια ομάδα μαθητών που συζητούν μια διάλεξη ή μαθητές από διαφορετικά σχολεία που συνεργάζονται μέσω του Διαδικτύου σε μια κοινή εργασία. Συνεργασιακή Μάθηση (Cooperative Learning) είναι ένα συγκεκριμένο είδος Συνεργατικής Μάθησης: οι μαθητές συνεργάζονται σε μικρές ομάδες σε μια δομημένη δραστηριότητα. Είναι ατομικά υπεύθυνοι για τη δική τους δουλειά, αλλά αξιολογείται επίσης το έργο της ομάδας συνολικά. Οι συνεργασιακές ομάδες εργάζονται πρόσωπο με πρόσωπο και μαθαίνουν να εργάζονται ως συλλογικό όργανο. Σε μικρές ομάδες, οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν τις δυνάμεις τους, αλλά και να αναπτύξουν τις πιο αδύναμες δεξιότητές τους. Αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες. Μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν συγκρούσεις. Όταν οι ομάδες συνεργασίας καθοδηγούνται από σαφείς στόχους, οι μαθητές συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες που βελτιώνουν την κατανόηση των θεμάτων που εξερευνήθηκαν. Τρία πράγματα είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός Συνεργασιακού Μαθησιακού Περιβάλλοντος: o Οι μαθητές πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά και να αντιμετωπίζουν προβλήματα o Οι ομάδες πρέπει να είναι αρκετά μικρές ώστε όλοι να μπορούν να συνεισφέρουν o Η εργασία στην οποία δουλεύουν οι μαθητές πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένη. Οι τεχνικές συνεργατικής και συνεργασιακής μάθησης που παρουσιάζονται εδώ θα βοηθήσουν να καταστεί αυτό δυνατό για τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, στη συνεργατική μάθηση οι μικρές ομάδες παρέχουν ένα μέρος όπου: οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά οι εκπαιδευτικοί γίνονται μαθητές κατά καιρούς και οι μαθητές μερικές φορές διδάσκουν σεβασμός αποδίδεται σε κάθε μέλος τα προγράμματα και οι ερωτήσεις ενδιαφέρουν και προσφέρουν προκλήσεις στους μαθητές καλωσορίζεται η πολυμορφία και εκτιμώνται όλες οι συνεισφορές 10

11 οι μαθητές μαθαίνουν δεξιότητες για την επίλυση συγκρούσεων όταν προκύπτουν τα μέλη βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία και γνώση τους οι στόχοι προσδιορίζονται με σαφήνεια και χρησιμοποιούνται ως οδηγός διατίθενται ερευνητικά εργαλεία όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο οι μαθητές επενδύουν στη δική τους μάθηση. Λαμβάνοντας υπόψη την αναβάθμιση της μεθοδολογίας του Παιδαγωγικού Διδακτικού και Συμμετοχικού Μοντέλου (PD&P) που είχε εφαρμοστεί προηγουμένως σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE, ένα κεντρικό στοιχείο της προσέγγισης LIFE TWO - βασισμένο στην έννοια της μάθησης από τη θρησκεία - είναι ότι οι μαθητές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ορολογία σχετικά με την ακαδημαϊκή μελέτη της θρησκείας/των θρησκειών. Με αυτόν τον τρόπο, η Θρησκευτική Εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων, όπως στην ικανότητα να περιγράφει, να αναλύει και να εντάσσει σε πλαίσιο τις πρωτογενείς και δευτερεύουσες πηγές. Οι μαθητές θα πρέπει επίσης να μάθουν να συστηματοποιούν, να κατηγοριοποιούν και να συγκρίνουν διαφορετικές πτυχές των θρησκειών (δηλαδή μύθους, τελετές, αυθεντία κ.λπ.). Όταν οι μαθητές είναι έτοιμοι για αυτό, η διδασκαλία μπορεί επίσης να συμπεριλάβει θεωρίες και μεθόδους προκειμένου να αναλύσουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς η θρησκεία/οι θρησκείες μπορούν να σχετίζονται με κοινωνικές αλλαγές, ζητήματα πλειοψηφίας - μειοψηφίας, συζητήσεις ταυτότητας, ηθική, πολιτική, συγκρούσεις και ιδεολογία. Μια άλλη κρίσιμη δεξιότητα είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουν και συγκρίνουν εκπροσώπους και πηγές εντός και εκτός και να τις αναλύουν κριτικά. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να συμβάλουν στην ικανότητα των μαθητών να αναλύουν και να συζητούν όλες τις θρησκείες και τα ζητήματα που σχετίζονται με τη θρησκεία από μια μεθοδολογική αγνωστικιστική και ουδέτερη θέαση, ανεξάρτητα από τις δικές τους θρησκευτικές, αντι- ή μη θρησκευτικές οπτικές (Alberts, 2017, σ. 181 ). Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις σχετικά με τη μελέτη της θρησκείας/των θρησκειών, θα παράγουν γνώσεις οι ίδιοι και δεν θα μάθουν μόνο σχετικά με τα θρησκευτικά θέματα. Τέλος, από εκπαιδευτική και παιδαγωγική άποψη, μια άλλη κρίσιμη πτυχή της διαδικασίας αναβάθμισης αντιπροσωπεύεται από την ενίσχυση της ικανότητας να αγκαλιάζεται η ποικιλομορφία των θρησκειών, πίστεων και πεποιθήσεων που υπάρχουν στην κοινωνία. Η προώθηση της εκπαίδευσης στον θρησκευτικό πλουραλισμό είναι το κλειδί για την επίτευξη της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής, ενισχύοντας τις αξίες που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς η διδασκαλία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης πρέπει να 11

12 στοχεύει στην προώθηση της γνώσης και της κατανόησης, αλλά και στην απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων και την πολιτική αγωγή. 2.3 Ο κεντρικός ρόλος της Μάθησης με Έρευνα στη LIFE TWO προσέγγιση στη Θρησκευτική Αγωγή Όπως αναφέρεται στο Kεφάλαιο 1, ολόκληρη η παιδαγωγική διαδικασία που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου LIFE βασίστηκε στην ανάπτυξη μιας μαθησιακής εμπειρίας με βάση τη ΜΜΕ (Μάθηση Με Έρευνα) που εφαρμόζεται συνήθως στη μελέτη των φυσικών επιστημών: μια αρθρωτή διαδικασία πειραματισμού βασισμένη στην έρευνα προς απόκτηση του υψηλότερου φάσματος ικανοτήτων που απαιτείται για την επίτευξη όλων των στόχων του έργου και την αντίδραση του παιδιούπρωταγωνιστή της εφαρμογής της ΜΜΕ στη Θρησκευτική Αγωγή. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, το LIFE TWO σκοπεύει να δώσει μεγάλη έμφαση στη ΔΜΕ ως θεμελιώδες παιδαγωγικό στοιχείο της Θρησκευτικής Αγωγής στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικά σε σχέση με την κριτική σκέψη και τη μάθηση. Η θρησκεία και η κριτική σκέψη θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες, καθώς οι θρησκείες συχνά ισχυρίζονται ότι περιέχουν κάποια απόλυτη αλήθεια, μια ιδέα από μόνη της που οι κριτικοί θεωρητικοί αντιτίθενται. Οι μεμονωμένες θρησκείες γενικά δεν διδάσκουν εναλλακτικές απόψεις, απαραίτητη προϋπόθεση για κριτική σκέψη. και, στην κριτική θεωρία, η αλήθεια αποτελείται από «προτάσεις αποδεκτές από όλα τα μέρη». Τέλος, ορισμένοι συγγραφείς, όπως ο θεωρητικός Oduntan Jawoniyi, μειώνουν το επιχείρημα στο γεγονός ότι οι θρησκευτικές αξιώσεις της αλήθειας «είναι εμπειρικά μη επαληθευμένες, μη επαληθεύσιμες και επίπλαστες μεταφυσικές αλήθειες». Μία εξήγηση για τις διαφορές απόψεων σχετικά με τη θέση της κριτικής σκέψης στη Θρησκευτική Αγωγή μπορεί να είναι ότι δεν υπάρχει συνεπής ορισμός για την κριτική σκέψη, μια έννοια που εκτείνεται σε διάφορους τομείς σπουδών. Για παράδειγμα, το πεδίο της φιλοσοφίας έχει τον δικό του διακριτικό ορισμό της κριτικής σκέψης, όπως και το πεδίο της ψυχολογίας. Οι κριτικοί θεωρητικοί Michael Scriven και Richard Paul προσπαθούν να ενσωματώσουν σε έναν ορισμό την ευρεία έκταση των πολλών ορισμών της κριτικής σκέψης: «Η κριτική σκέψη είναι η διανοητικά πειθαρχημένη διαδικασία της ενεργητικής και επιδέξιας σύλληψης, εφαρμογής, ανάλυσης, σύνθεσης ή/και αξιολόγησης πληροφοριών που συλλέγονται από, ή δημιουργούνται από, παρατήρηση, εμπειρία, προβληματισμό, συλλογισμό ή επικοινωνία, ως οδηγός για άποψη και δράση. Στην υποδειγματική της μορφή, βασίζεται σε καθολικές πνευματικές αξίες που ξεπερνούν τα διαχωριστικά των 12

13 θεματικών περιοχών: σαφήνεια, ακρίβεια, συνέπεια, αξιόπιστα στοιχεία, βάσιμους λόγους, βάθος, εύρος και δικαιοσύνη. " Έχοντας κατά νου αυτόν τον ευρύτερο ορισμό, η LIFE TWO προσέγγιση ξεκινά από την εκτίμηση ότι οι ΜΜΕ έννοιες έχουν εφαρμοστεί σε άλλους τομείς γνώσης. Συγκεκριμένα, ένας τέτοιος τομέας είναι η φυσική που πρωτοστάτησε από την ομάδα του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, αλλά και η χημεία και η βιολογία, η ηλεκτρολογία και η γνωστική νευροεπιστήμη ή ακόμη και η αρχαιολογία. Ένα πολύ χρήσιμο μοντέλο ΜΜΕ, που ονομάζεται 5Ε, εισήχθη μέσω της Μελέτης Βιολογικών Επιστημών (BSCS), από έναν επικεφαλή της ομάδας, τον Roger Bybee. Τα πέντε βήματα είναι: (1) Αφοσίωση (ενθουσιασμός, τόνωση της περιέργειας του μαθητή) (2) Εξερεύνηση (Πείραμα για ικανοποίηση της περιέργειας) (3) Επεξήγηση (Δείξτε ότι κατανοείτε τις έννοιες) (4) Επεξεργασία (Επέκταση των νέων εννοιών σε νέους τομείς) (5) Αξιολόγηση (Ελέγξτε τις γνώσεις σας) Ο εκπαιδευτικός απευθύνεται στις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών και τους βοηθά να εμπλακούν σε μια νέα αντίληψη μέσω της χρήσης σύντομων δραστηριοτήτων που προωθούν την περιέργεια και προκαλούν προηγούμενες γνώσεις. Η δραστηριότητα πρέπει να κάνει συνδέσεις μεταξύ εμπειριών του παρελθόντος και του παρόντος, να εκθέτει προηγούμενες αντιλήψεις και να οργανώνει τη σκέψη των μαθητών για τα μαθησιακά αποτελέσματα των τρεχουσών δραστηριοτήτων. Είναι η ΜΜΕ κατάλληλη για τη Θρησκευτική Αγωγή; Η μάθηση με βάση την έρευνα απαιτεί ότι ο μαθητής βασίζεται στη δική του εμπειρία στο παρελθόν και τις υπάρχουσες γνώσεις για να ανακαλύψει γεγονότα, σχέσεις και νέες αλήθειες. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τον κόσμο εξερευνώντας και αξιοποιώντας αντικείμενα, παλεύοντας με ερωτήσεις και αντιπαραθέσεις ή πραγματοποιώντας πειράματα. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές είναι πιο πιθανό να θυμούνται έννοιες και γνώσεις που ανακάλυψαν μόνοι τους (σε αντίθεση με το να δοθεί η απάντηση από τον εκπαιδευτικό). Αλλά είναι μια τέτοια προσέγγιση πολύτιμη για τη διδασκαλία θρησκευτικών εννοιών; Γιατί αυτό το ενδιαφέρον για έρευνα; Η διδασκαλία της θρησκείας δεν είναι ασήμαντη, ιδιαίτερα καθώς πολλές από τις έννοιες της είναι αρκετά αφηρημένες και δύσκολο να κατανοηθούν από τους μαθητές. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της ΘΑ συχνά έχουν την αποστολή να «μεταφράσουν» τις έννοιες για να τις κάνουν πιο οικείες για τους ακόλουθους. Παραμένει δύσκολο για έναν εκπαιδευτικό να μεταφράσει έννοιες σε συμπεριφορά και μεγάλες ιδέες σε κοινωνική συμπεριφορά. 13

14 Όντας πεπεισμένοι ότι οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης μπορεί να επωφεληθεί από τέτοιες νέες μεθοδολογίες διδασκαλίας, η διδασκαλία που βασίζεται στην έρευνα μπορεί να είναι μια αποτελεσματική τεχνική ακόμη και όταν διαχειριζόμαστε τη Θρησκευτική Αγωγή. Για να απαντήσουμε στις παραπάνω ερωτήσεις μπορούμε να επιστρέψουμε στα 5E που εφαρμόστηκαν αρχικά στη διδασκαλία της βιολογίας. Χρειάζεται αφοσοίωση για τη διδασκαλία της θρησκείας όπως και για τη διδασκαλία της επιστήμης; Η απάντηση είναι, πιθανότατα, θετική, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά όταν το ενδιαφέρον τους προκαλείται από ένα ενδιαφέρον και συναρπαστικό πρόβλημα. Ποια είναι η αφόρμηση και ποιοι θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικοί παράγοντες στη διδασκαλία της θρησκείας; Μία αφόρμηση θα μπορούσε να είναι ο,τιδήποτε, από μια απλή λέξη, μια εικόνα, ένα σύμβολο, μια ταινία μικρού μήκους ή μια συγκεκριμένη χειρονομία, οτιδήποτε μπορεί να διεγείρει την περιέργεια του μαθητή για το θέμα. Για παράδειγμα, πριν ξεκινήσετε μια συζήτηση για το πώς γίνεται αντιληπτός ο παράδεισος στον Χριστιανισμό, το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό, μπορεί να είναι χρήσιμο να εμφανιστούν μερικές σχετικές εικόνες, ιδιαίτερα αναγεννησιακοί πίνακες και παλιές ορθόδοξες τοιχογραφίες σε αυτό το θέμα. Ομοίως, η προβολή δύο έργων που απεικονίζουν την Ημέρα της Κρίσης θα μπορούσαν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών πιο αποτελεσματικά από μια τυπική, παραδοσιακή διάλεξη για τις διαφορές μεταξύ Καθολικών και Ορθόδοξων Χριστιανών. Εικόνες ή μικρές ταινίες που προβάλλουν τις φρικαλεότητες που προκαλούνται στο όνομα της θρησκείας θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια συναισθηματική αντίδραση και άνοιγμα για μια διάλεξη για τον σεβασμό όλων των θρησκειών. Επιστημονικές απεικονίσεις, όπως ένας υπέρηχος του εμβρύου ή των γονιδιακών τμημάτων, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ενδιαφέρον και έντονες συζητήσεις σχετικά με την άμβλωση και τη γενετική μηχανική ή τη γονιδιακή θεραπεία. Τα μαθήματα μπορούν επίσης να ξεκινήσουν προκαλώντας τους μαθητές με γνωστικές συγκρούσεις, αντιμετωπίζοντας γνωστές παρανοήσεις. Οι γνωστικές συγκρούσεις μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο στην Επιστήμη αλλά και στη Θεολογία, καθώς ο δάσκαλος της ΘΑ πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει προκαταλήψεις ή παρανοήσεις. Συνήθως, παραδείγματα συγκρούσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με την εκμάθηση θεολογικών εννοιών είναι εκείνες που αποδεικνύουν ως λανθασμένες κάποιες από τις προηγούμενες πεποιθήσεις τους (ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με παλιές δεισιδαιμονίες και πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση με τις θρησκευτικές αρχές) και αυτές που σχετίζονται με την έλλειψη ευθυγράμμισης ή αρμονία ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις κάποιου. Η καταπολέμηση των προκαταλήψεων ή των λανθασμένων αντιλήψεων, πολλές φορές, αποτελεί διδασκαλία ενάντια σε λανθασμένη συμπεριφορά ή αίρεση. 14

15 Το δεύτερο βήμα, η εξερεύνηση, είναι τυπική για την επιστήμη. Μπορεί να είναι σχετικό με τη ΘΑ; Αν και ο πειραματισμός είναι το βασικό χαρακτηριστικό του επιστήμονα, δεν πρέπει να αγνοείται κατά τη διδασκαλία της ΘΑ. Στο τέλος, η θρησκεία ανοίγει τον πνευματικό τρόπο προσέγγισης της Θεότητας και ένας τέτοιος δρόμος μπορεί να επωφεληθεί από ορόσημα, από καθοδήγηση στην πορεία. Για τους μαθητές, η ανάγνωση ή η ακρόαση για το Μονοπάτι δεν είναι αρκετή. Πρέπει να πειραματιστούν, μέσω προσευχής και διαλογισμού, μέσω των οποίων θα κατανοήσουν καλύτερα τον δικό τους τρόπο. Εάν στην επιστήμη οι μαθητές εξερευνήσουν την πραγματικότητα γύρω τους, στη θρησκεία βιώνουν και ανακαλύπτουν τον δικό τους πνευματικό εαυτό με προσευχή και διαλογισμό καθώς και ενεργώντας στον πραγματικό κόσμο. Στην επιστήμη, ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές εκπαιδευτικό υλικό και καθοδηγεί τα πειράματα και τις παρατηρήσεις τους. Στη θρησκεία ο εκπαιδευτικός ακολουθεί τους μαθητές μέσω της αναζήτησής τους και τους καθοδηγεί όταν συναντούν εμπόδια. Με τη σωστή καθοδήγηση από έναν εκπαιδευτικό, οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν αλήθειες που ήταν πάντα εκεί, μέσα στην ψυχή τους. Παρόμοια πρότυπα χρησιμοποιούνται στην ψυχανάλυση και την ψυχολογική θεραπεία, τη συμβουλευτική συζύγων και σε διάφορες περιπτώσεις κοινωνικής σύγκρουσης. Μέσω των τεχνικών διερεύνησης οι άνθρωποι βλέπουν το πραγματικό πρόβλημα και τη λύση του, το οποίο στην πραγματικότητα βρίσκεται μέσα τους. Τελικά, εναπόκειται σε αυτούς να ενεργήσουν και να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Η διαχείριση του εναγκαλισμού των σκέψεων και της συμπεριφοράς κάποιου άλλου δεν είναι εύκολη. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα στάδια που περνούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του πειραματισμού τους, ότι το άτομο πρέπει να αφήσει τον έλεγχο των ιδιωτικών εκδηλώσεων και να εκτεθεί σε αυτές τις δοκιμές χωρίς τη χρήση διχτυών ασφαλείας. Στη ΘΑ οι μαθητές υποτίθεται ότι πρέπει να εγκαταλείψουν περισσότερα, τους ζητείται να εγκαταλείψουν τον παλιό τους τρόπο σκέψης και να είναι ανοιχτοί για να ανακαλύψουν νέες αλήθειες. Στο τρίτο και τέταρτο βήμα, Επεξήγηση και Επεξεργασία, οι μαθητές υποτίθεται ότι δείχνουν ότι κατανοούν τις έννοιες και, στη συνέχεια, τις χρησιμοποιούν επεκτείνοντας τη χρήση τους σε άλλα πλαίσια. Στη μαθησιακή διαδικασία πρέπει να κάνουν περισσότερα από την απλή αναπαραγωγή της γνώσης. Πρέπει να παραδοθούν στο βαθύ νόημα των διδασκαλιών. Ένας τρόπος για να καθοδηγήσετε τους μαθητές σε αυτά τα στάδια είναι να παρουσιάσετε νέες εικόνες ή / και παραβολές και να τους ζητήσετε να σχεδιάσουν παραλληλισμούς με τις αρχικές???. Για παράδειγμα, όταν συζητάμε θρησκευτικά σύμβολα και / εναντίον σε αντικείμενα λατρείας, μπορεί κανείς να δώσει επιπλέον παραδείγματα και να ελέγξει αν οι μαθητές μπορούν να εξηγήσουν και στη συνέχεια να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε παρακείμενα θέματα. Με τη χρήση τέτοιων προκλητικών τρόπων διδασκαλίας αυτογνωσίας, οι παρανοήσεις και οι προκαταλήψεις των μαθητών μπορούν να διαλυθούν, αφήνοντας χώρο για έναν νέο τρόπο σκέψης. Σε 15

16 αντίθεση με τους δασκάλους, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παράγουν θετικές αντιδράσεις στο μυαλό και την ψυχή των μαθητών, έτσι ώστε όχι μόνο να κατανοήσουν και να αγκαλιάσουν τις νέες έννοιες, αλλά να τις προωθήσουν περαιτέρω. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό της ΘΑ να μετατρέψει τη γνώση σε κοινωνική συμπεριφορά, η οποία πρέπει να αποπνέει αυτοπεποίθηση και πίστη, και όχι μόνο εμπιστοσύνη ή αποδοχή. Η θρησκεία έχει ένα ρόλο στην παροχή απαντήσεων σε εκείνες τις εμπειρίες που δεν έχουν ερμηνεία, για τη δημιουργία ισχυρών, μακροχρόνιων συναισθημάτων που οδηγούν σε μια ηθική κοινωνική συμπεριφορά. Η θρησκεία είναι ένα «όχημα που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δώσουν μορφή και νόημα στις εμπειρίες τους». Αυτό μπορεί να είναι το βήμα της επεξεργασίας για τη θρησκευτική διδασκαλία καθώς οι μαθητές αναγκάζονται να επεκτείνουν τις νέες έννοιες που αποκτήθηκαν στη ζωή τους, για να διαμορφώσουν ένα συγκεκριμένο μονοπάτι για την εφαρμογή των ιδεών που αγκάλιασαν. Το τελευταίο στάδιο της Αξιολόγησης απαιτείται σε οποιαδήποτε επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να επαληθεύσει εάν ο μαθητής έχει αποκτήσει τις στοχευμένες ικανότητες. Επομένως, η Θρησκευτική Αγωγή δεν μπορεί να κάνει καμία εξαίρεση, πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση, γιατί οποιαδήποτε θρησκεία έχει τους τρόπους και τα χαρακτηριστικά μέσα. Πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτή η αξιολόγηση; Στην περίπτωση της θρησκείας, η παρουσίαση της γνώσης δεν είναι αρκετή. Ο μαθητής αναμένεται να δείξει συμπόνια και πρόοδο στην πνευματική του πορεία. Οι μαθητές υποτίθεται ότι πρέπει να εκτιμηθούν για να γίνουν καλύτερα άτομα, για την εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των αρχών που έχουν μάθει στην τάξη. Εν κατακλείδι, η μέθοδος έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν ενδιαφέρον και να κάνουν τη διδασκαλία πιο ευχάριστη και πιο αποτελεσματική όχι μόνο στη διδασκαλία των επιστημών αλλά και στη θρησκευτική εκπαίδευση. Ως ένας ενδιαφέρων παράλληλος, οι μαθητές σήμερα - όπως οι ψαράδες της εποχής της Βίβλου - δεν χρειάζεται να τους δίνονται ψάρια και να τρέφονται για μια μέρα: πρέπει να διδαχθούν πώς να ψαρεύουν για να τρέφονται για μια ζωή. Το να φέρεις τους ανθρώπους σε κατάσταση αυτο-συμμετοχής με την πηγή της γνώσης είναι μια καλύτερη μέθοδος διδασκαλίας τόσο για την επιστήμη όσο και για την ΘΑ. Στο τέλος, η θρησκευτική εκπαίδευση έχει χρησιμοποιήσει κάποια είδη μεθόδων έρευνας για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς οι παραβολές και οι συμβολικές ιστορίες ήταν στον πυρήνα της θεολογικής εκπαίδευσης για όλες τις θρησκείες. 16

17 2.4 Ο ρόλος της θρησκευτικής εκπαίδευσης στα γυμνάσια κατά της ριζοσπαστικοποίησης, του λαϊκισμού και του μίσους Στη σημερινή Ευρώπη, η αναβίωση της εξτρεμιστικής ρητορικής μπορεί να υπονομεύσει τις δημοκρατικές αξίες. Οι έφηβοι που χτίζουν την ταυτότητά τους και αναζητούν μια αίσθηση του σκοπού της ζωής τους είναι πιο πιθανό να προσελκύονται από ριζοσπαστικές ιδέες και κινήσεις, καθώς ανταποκρίνονται περισσότερο σε διάφορες επιρροές. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την επίτευξη της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής, που οδηγεί σε ένα πλήρως δημοκρατικό μοντέλο ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Τα σχολεία είναι βασικοί θεσμοί για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αποτροπή της προσέλκυσης νέων σε ριζοσπαστικές ιδεολογίες και οργανώσεις. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί είναι συχνά μεταξύ των πρώτων που σημειώνουν πιθανά σημάδια ριζοσπαστικοποίησης και είναι σημαντικοί συνομιλητές για εκείνους που επηρεάζονται (δηλαδή τα ίδια τα άτομα, οι συγγενείς και οι φίλοι τους). Αναλαμβάνοντας αυτήν την ευθύνη, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ασχοληθούν με τα κρίσιμα ζητήματα που μπορούν να συμβάλουν στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες και τα παράπονα που εκμεταλλεύεται η ριζοσπαστική θρησκευτική προπαγάνδα. Πρέπει να αισθάνονται εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν και να ενδυναμώνουν τους μαθητές, έχοντας κατά νου τα ακόλουθα: Τα ιδρύματα της επίσημης εκπαίδευσης είναι βασικοί παράγοντες για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, του λαϊκισμού και της ρητορικής μίσους καθώς προωθούν κοινές αξίες και κριτική σκέψη και βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες ζωής και κοινωνικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές κοινωνίες (γενική πρόληψη). Η εκπαίδευση μέσω της διδασκαλίας δημοκρατικών αξιών και η ενδυνάμωση των νέων να κατανοούν και να χειρίζονται τη ζωή σε πλουραλιστικά κοινωνικά περιβάλλοντα είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας ενάντια στην κοινωνική πόλωση και τη ριζοσπαστικοποίηση. Ωστόσο, τα σχολεία δεν καλλιεργούν μόνο τις επικοινωνιακές, γνωστικές και συμπεριφορικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημοκρατική ζωή. Είναι επίσης μέρη όπου μπορούν να παρατηρηθούν πρώιμα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης και όπου μπορούν να ξεκινήσουν πρώιμες αντιδράσεις (δευτερογενής πρόληψη). Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι που έχουν επίγνωση των αλλαγών στην εμφάνιση, τη σκέψη και τη συμπεριφορά και προσφέρουν συμβουλές και υποστήριξη στους νέους στην αναζήτηση του 17

18 προσανατολισμού τους. Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ως ατόμων και των σχολείων ως ιδρυμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την ενδυνάμωση των μαθητών έναντι των προκλήσεων (βίαιων) ριζοσπαστικών ιδεολογιών και κοινωνιών. 2.5 Η σημασία των μοντέλων ρόλων Σε αυτήν την προοπτική, το LIFE TWO σκοπεύει να δώσει έμφαση στη σημασία των μοντέλων ρόλων σε κοινοτικό επίπεδο: οι μαθητές προσελκύονται πολύ από τη ρητορική μίσους και τις ριζοσπαστικές θέσεις καθώς οι περισσότερες από αυτές τις λαϊκιστικές και ξενοφοβικές ιδέες προκύπτουν από το θρησκευτικό μίσος. Η απάντηση σε αυτό το ζήτημα που σκοπεύει να παρουσιάσει το έργο είναι η προώθηση του θρησκευτικού διαλόγου ως θετική βάση κοινών αξιών. Για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό, κάθε κοινότητα πρέπει να έχει πρότυπα και αυτό φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον. Στην εκπαίδευση, έχει γίνει γενικά αποδεκτό ότι τα πρότυπα μπορούν να ασκήσουν κοινωνική επιρροή στις προθέσεις των ατόμων να υιοθετήσουν θετικές συμπεριφορές. Για ό, τι αφορά την προσκοινωνική σχέση μέσα στη σχολική κοινότητα, είναι επίσης γενικά αποδεκτό ότι το θρησκευτικό σύνολο αξιών έχει θετική επίδραση στις προσκοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Στην προσέγγιση LIFE TWO, τα πρότυπα αποτελούν βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση του μίσους και του λαϊκισμού και υπάρχει ειδική ανάγκη για τους δασκάλους και τους ενήλικες - ιδίως τους γονείς και το οικείο πλαίσιο να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, του λαϊκισμού και της ρητορικής μίσους. Ακόμα κι αν η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης ξεκινά παρά την παρουσία κοινών αξιών στις οικογένειες, είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να αισθάνονται ότι οι δάσκαλοι και γενικά οι ενήλικες μπορούν να τους καλέσουν σε δράση. Ο αντίκτυπος των μοντέλων ρόλων που εκπροσωπούνται από ενήλικες σε μια δεδομένη συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί μέσω του φακού της θεωρίας κοινωνικής μάθησης (Bandura, 1977), η οποία υποστηρίζει ότι η μάθηση συμβαίνει σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και, επομένως, παράλληλα με τη μάθηση με άμεση εμπειρία, μπορεί να συμβαίνει επίσης παρατηρώντας και αλληλεπιδρώντας με άλλους. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, στο πλαίσιο του LIFE ΔΥΟ πρότυπα θα εντοπιστούν μεταξύ των ατόμων που παίζουν συγκεκριμένο ρόλο στην κοινωνική κοινότητα και θεωρούνται ως πρότυπα συμπεριφοράς που θα υποστηρίξουν τους μαθητές παρέχοντας ένα πρότυπο για το πώς να ζήσουν την κοινοτική ζωή και πώς να αξιολογήσουν τα λάθος μηνύματα που έρχονται από τις ξενοφοβικές οργανώσεις. Σε μια τοπική κοινότητα, τα πρότυπα είναι συνήθως: θρησκευτικοί ηγέτες, αθλητές, άτομα που συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και επίσης επαγγελματίες που έρχονται σε συχνή επαφή με 18

19 τις οικογένειες. Αυτά τα άτομα θα συμμετάσχουν για να δημιουργήσουν σε κάθε σχολείο ή ομάδα σχολείων τα τρία στάδια μιας απλής και άμεσης διαδικασίας, δηλ. τη δημιουργία ενός «ΚΩΔΙΚΑ θετικής σκέψης και θετικής προσέγγισης των θρησκευτικών διαφορών»: για τους δασκάλους μια συγκεκριμένη συνάντηση που θα τους δώσει ένα λεπτομερές πλαίσιο του κοινωνικού πλαισίου του θρησκευτικού διαλόγου, τεκμηριώνοντας οτι η συμβολή τους δεν μπορεί να περιορίζεται απλώς σε διδακτικούς όρους αλλά επεκτείνεται και σε εκπαιδευτικό πεδίο αναπτύσσοντας συμπεριφορές που απευθύνονται στους μαθητές και βοηθούν στην κατανόηση του προβλήματος που μπορεί να αντιπροσωπεύει η ξενοφοβία και ο ριζοσπαστικός λαϊκισμός για τη σχέση τους και για τη θέση τους σας πολίτες της ΕΕ για τους μαθητές, δημιουργώντας μια μεγάλη ομάδα θετικών και κριτικών στοχαστών που μπορούν να δείξουν τις ιδέες τους και να διαδώσουν το μήνυμα μέσω gadgets και άλλων μέσων.. για μέλη της κοινότητας (αθλητές, θρησκευτικοί ηγέτες, επαγγελματίες ) που τους εμπλέκουν στις δραστηριότητες του έργου αυτού ζητώντας τους να εργασθούν εθελοντικά για την προώθηση του θρησκευτικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης Τέλος, το έργο σκοπεύει να προωθήσει μια προσέγγιση peer-to-peer: μαθητές που δεν εμπλέκονται σε ρητορική μίσους ή έχουν θετικό κοινωνικό υπόβαθρο - όπως ο εθελοντισμός και η υποστήριξη άλλων χωρίς να εξετάσουν τον πολιτισμό τους ή τα πιστεύω τους, θα γίνουν πρότυπα για τους συνομηλίκους τους. Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, ορισμένοι εκπρόσωποι μεταξύ των μαθητών θα αναγνωριστούν ως «θετικοί και κριτικοί στοχαστές» και θα δείξουν κάποια gadgets, ή αλλά σύμβολα για να αποδείξουν ότι είναι μέλη του κοινωνικού συλλόγου θετικής σκέψης. 3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Τα διάφορα μοντέλα της RE ( θρησκευτικής αγωγής) που ισχύουν σήμερα στην Ευρώπη, οι διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις της RE και η έρευνα για την RE δείχνουν ξεκάθαρα ότι η RE σε πολλές χώρες συλλαμβάνεται ή θεωρείται ως ένα μοναδικό ή εξαιρετικά συνηθισμένο θέμα. Αυτό είναι προφανές, παρόλο που αυτό που ο Jean-Paul Willaime (2007) αποκαλεί «Européanisation» των προκλήσεων, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, η πολυφωνία και η μετανάστευση προκαλούν τα διάφορα μοντέλα RE και ιδέες σχετικά με την εθνική ή / και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την «πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά» και την κοινωνική συνοχή. Λόγω αυτών των προκλήσεων, οι 19

20 διεθνικοί πολιτικοί οργανισμοί, οι εκπαιδευτικοί RE, οι ερευνητές και οι μαθητές φαίνεται να συμφωνούν σχετικά με την ανάγκη διδασκαλίας για διαφορετικές θρησκείες στα σχολεία με έναν αποχρωματισμένο, πλουραλιστικό και αμερόληπτο τρόπο ως μέρος ή ως συμπλήρωμα της υπάρχουσας RE. Ταυτόχρονα, πολλοί πολιτικοί και άτομα που εμπλέκονται στο RE υποστηρίζουν επίσης ότι η RE πρέπει να συνεισφέρει σε διάφορους εξω-ακαδημαϊκούς στόχους και να περιλαμβάνει κάποια μορφή μάθησης από τη θρησκεία (ες) - αυτό είναι κρίσιμο στις μέρες μας ειδικά από μια κριτική εκπαιδευτική, παιδαγωγική και δημοκρατική προοπτική. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή LIFE TWO ευθυγραμμίζεται με κριτικούς εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς στοχαστές όπως οι Benner, Biesta και Thomas Ziehe (2004), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι δημοκρατικές και πλουραλιστικές κοινωνίες χρειάζονται άτομα που σκέφτονται κριτικά και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δημοκρατικές συζητήσεις και διαδικασίες και, πιθανώς, να αλλάξουν το status quo (κατεστημένο). Επιπλέον, η κοινοπραξία πιστεύει ότι τα σχολεία θα εισαγάγουν γνώσεις και μεθόδους εργασίας που δεν είναι γνωστές στους μαθητές και προκαλούν ό, τι γνωρίζουν και αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή και στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτό γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο σήμερα, δεδομένης της αυξανόμενης αντίθεσης του κοινού στη γνώση που βασίζεται σε επιστημονικά θέματα και στη γενική αποδοχή της καθημερινής γνώσης και των υποκειμενικών απόψεων ως των σημαντικότερων μορφών καθοδήγησης τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια θέματα. Συμπερασματικά, η προσέγγιση LIFE TWO στην RE ( θρησκευτική αγωγή) που βασίζεται στον κεντρικό ρόλο της μάθησης με βάση την έρευνα, είναι συνάδει με αυτή τη προσέγγιση και μπορεί, όπως προτείνεται από τους μελετητές RE που ασχολούνται με την ακαδημαϊκή μελέτη των θρησκειών, να συμβάλει στην ανάπτυξη μελλοντικών πολιτών με σχετικές κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες (δηλ. ικανότητες ανάλυσης και κριτικής σκέψης και γνώσεις για τις θρησκείες και την κοινωνία) που απαιτούνται έντονα για να προωθηθούν οι θεμελιώδεις αρχές της ανοχής για τη διαφορετικότητα και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς ο θρησκευτικός πλουραλισμός είναι το κλειδί για την επίτευξη της ευαισθητοποίησης των πολιτών και τη κοινωνική συνοχή, ενισχύοντας έτσι τις αξίες που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 20

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κατερίνα Σάλτα ΔιΧηΝΕΤ 2017-2018 Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστήμων 1. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία The project Εισαγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και διδασκαλία Στόχοι Να κατανοήσετε τις έννοιες της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και ένταξης στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία. Ημερομηνία: 15/09/2017. Intellectual Output:

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία. Ημερομηνία: 15/09/2017. Intellectual Output: Τίτλος: Εταίρος: Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία SOSU Oestjylland Ημερομηνία: 15/09/2017 Intellectual Output: IO3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ψυχολογικές Πτυχές...2

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2017-1-RO01-KA202-037308 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000)

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγουν οι επιστήμονες. Είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ειδικό ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

DESCI. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας. Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

DESCI. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας. Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DESCI Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DESCI ; Το έργο «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής Συντονίστρια: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Μουσένα [Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη] «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανός Βγαγκές - Βάλια Καλογρίδη. «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» -Οριζόντια Πράξη με MIS

Στυλιανός Βγαγκές - Βάλια Καλογρίδη. «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» -Οριζόντια Πράξη με MIS Εκπαιδευτικό υλικό βιωματικών δραστηριοτήτων και Θεατρικού Παιχνιδιού για την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων καθώς και για την καλλιέργεια ενταξιακής κουλτούρας στα σχολικά πλαίσια Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο εκπαιδευτής θα πρέπει: Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τί βοηθά στη διατήρηση της μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Σύστασης του Συμβουλίου. για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Σύστασης του Συμβουλίου. για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2018 COM(2018) 272 final/2 ANNEX CORRIGENDUM This document corrects the document COM(2018) 272 final. Concerns correction of date for all linguistic versions. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Σχολική Ηγεσία

Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Σχολική Ηγεσία Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Σχολική Ηγεσία www.schoolleadership.eu Το δίκτυο EPNoSL σε μια ματιά Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Σχολική Ηγεσία (EPNoSL) δημιουργήθηκε το 2011 ως απάντηση στην

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

κοινοποιούνται επιτεύγματα ώστε να προάγεται η κοινωνική πρόοδος και η ολόπλευρη και καθολική ανάπτυξη της ανθρωπότητας.

κοινοποιούνται επιτεύγματα ώστε να προάγεται η κοινωνική πρόοδος και η ολόπλευρη και καθολική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Ιστορικό Στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στο Πεκίνο και τη Σαγκάη το Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο για την Ανάπτυξη των Μουσείων Επιστημών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Belt and Road». Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

Το FUTURE Time Traveller έκλεισε ένα χρόνο!

Το FUTURE Time Traveller έκλεισε ένα χρόνο! Το FUTURE Time Traveller έκλεισε ένα χρόνο! Πριν από 12 μήνες, η πολυεθνική μας ομάδα ξεκίνησε μια μελλοντική πρωτοβουλία με στόχο να μετασχηματίσει τον προσανατολισμό της σταδιοδρομίας για την Γενιά Z

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Διαγώνισµα 01.04. Διάλογος Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Η τυπική διαδικασία καθηµερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού - µαθητή στην τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝAOME1372 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+

Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενότητα 5: Χρήστος Παρθένης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ράνια Πετροπούλου

Δρ. Ράνια Πετροπούλου Δρ. Ράνια Πετροπούλου Σύμφωνα με τη δημοσίευση της έκθεσης με τον τίτλο Science Education Now: A renewed Pedagogy for the Future of Europe, η Ευρώπη χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση εκπαιδευτικών STEM για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων: Ποιός είναι ο χώρος παρέμβασης στην Ελλάδα;

Κατάρτιση εκπαιδευτικών STEM για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων: Ποιός είναι ο χώρος παρέμβασης στην Ελλάδα; Enhancing learning in teaching via e-inquiries Κατάρτιση εκπαιδευτικών STEM για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων: Ποιός είναι ο χώρος παρέμβασης στην Ελλάδα; Φωτεινή Χαϊμαλά Μεταδιδ. Ερευνήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΆΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΈΣ ΑΞΊΕΣ

Erasmus+ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΆΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΈΣ ΑΞΊΕΣ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΆΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΈΣ ΑΞΊΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ! > Εάν είστε εκπαιδευτικός ή κοινωνικός/-ή λειτουργός και επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκδήλωση με ένα πρόσωπο-πρότυπο στην κοινότητά σας >

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Πέμπτη, 13 Ιανουάριος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 23 Ιανουάριος :24

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Πέμπτη, 13 Ιανουάριος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 23 Ιανουάριος :24 esos.gr Κείμενα της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚΕΕ, που αφορούν στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτό αξιολόγησης, απέστειλε το υπ. Παιδείας προς όλες τις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών

Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών Ιωάννης Μεγάλεμος, Β.Δ.Α Συντονιστής Προγράμματος Ε.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/46831/2015 Πληροφορίες: Νίκη Μπαφέ, Ματούλα Παπαδημητρίου τηλ. 2131306817, 213 1306816 Προς: Πίνακα αποδεκτών Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρα σχολεία και προαγωγή της Υγείας

Αειφόρα σχολεία και προαγωγή της Υγείας Αειφόρα σχολεία και προαγωγή της Υγείας Μαρία Δημοπούλου Υπεύθυνη Π.Ε Α Δ/νσης Π.Ε Αθηνών Συντονίστρια Τοπικού Δικτύου «Αειφόρα σχολεία Α Δ/νσης Π.Ε Αθηνών» ΤΟΠΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟ ςχολειων AEΙΦΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανώλης Πατσαδάκης Γιατί Αξιολόγηση των Μαθητών; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποστηρίζει την επίτευξη των γενικών εκπ/κών στόχων της

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα Μαθηματικά 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την Διδακτική των Μαθηματικών 2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας)

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στην Περιγραφή του έργου, ο Martin Lindner (επικεφαλής της 3 ης ΕΕ) θα κινήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ

Πρόγραμμα_SPA. Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κάππας Σπυρίδων

Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κάππας Σπυρίδων Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κάππας Σπυρίδων ΟΜΑΔΑ είναι μια συνάθροιση ατόμων στην οποία το καθένα έχει συνείδηση της παρουσίας των άλλων, ενώ ταυτόχρονα βιώνει κάποια μορφή εξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13617/16 JEUN 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 13344/16 JEUN 76 Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα