Jeunes, qui êtes-vous? : Ποιοι είστε εσείς οι νέοι;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Jeunes, qui êtes-vous? : Ποιοι είστε εσείς οι νέοι;"

Transcript

1 Unité 1 Jeunes, qui êtes-vous? : Ποιοι είστε εσείς οι νέοι; Page 13 CO la génération : η γενιά la caractéristique : το χαρακτηριστικό hyper connecté: συνδεδεμένος υπέρμετρα στο διαδίκτυο économe : οικονόμος, μη σπάταλος individualiste : ατομικιστής (syn. > égoïste ) Pages une enquête : μια έρευνα un sondage d opinion : μια δημοσκόπηση le questionnaire : το ερωτηματολόγιο Εx : Vous devez répondre à ce questionnaire. les aspirations (une) : οι προσδοκίες, οι επιδιώξεις aspirer à : επιδιώκω les désirs (un) : οι επιθυμίες désirer : επιθυμώ (syn. > vouloir, avoir envie ) la crainte : ο φόβος craindre : φοβάμαι (syn. > avoir peur ) perdu(e) : χαμένος perdre : χάνω / la perte : η απώλεια mature : ώριμος immature : ανώριμος qui a acquis une maturité psychologique : που έχει αποκτήσει μια ωριμότητα συναισθηματικά mûr(e) : ώριμος, γινωμένος qui a atteint son plein développement responsable : υπεύθυνος irresponsable : ανεύθυνος la responsabilité : η υπευθυνότητα, η ευθύνη pessimiste : απαισιόδοξος optimiste : αισιόδοξος le pessimisme : η απαισιοδοξία l optimisme : η αισιοδοξία pire (+ mauvais) : χειρότερος (συγκριτικός του κακός) meilleur (+ bon) : καλύτερος (συγκριτικός του καλός) désenchanté(e) : απογοητευμένος (syn. > déçu ) enthousiaste qui n a plus d illusions : αυτός που δεν έχει πλέον ψευδαισθήσεις 1

2 le marché du travail : η αγορά εργασίας pragmatique : ρεαλιστής (syn. > réaliste ) idéaliste l épanouissement : η προσωπική εξέλιξη s'épanouir : ακμάζω, ευημερώ le bonheur : η ευτυχία heureux (heureuse) : ευτυχισμένος fauché(e) : απένταρος riche : πλούσιος un soutien financier : μια οικονομική στήριξη soutenir : στηρίζω, υποστηρίζω financier (syn. > économique ) soucieux : μη εφησυχασμένος inquiet(inquiète) : ανήσυχος > angoissé : αγχωμένος les préoccupations (une) : οι ενασχολήσεις les soucis (un) : οι έννοιες > les inquiétudes : οι ανησυχίες abruti(e) : ανόητος, αποβλακωμένος abrutir : αποβλακώνω la transition: η μετάβαση la prise de conscience : η συνειδητοποίηση prendre conscience de : συνειδητοποιώ paresseux (paresseuse) : τεμπέλης travailleur εργατικός > studieux, actif primordial(e) : πρωταρχικός fondamental : θεμελιώδης > majeur(e) : μείζων, vital(e) : ζωτικός Page 17 Les jeunes fêtards fêtard(e) : γλεντζές la fête : η γιορτή faire la fête : γλεντάω, διασκεδάζω, ξεδίνω festif(festive) : εορταστικός, σχετικός με τη διασκέδαση se lâcher : αφήνομαι, χαλαρώνω une émotion : συγκίνηση intense : έντονος (syn. > très fort) rigoler : γελώ, αστειεύομαι, κάνω πλάκα (syn. > rire, plaisanter) la pression : η πίεση faire pression sur quelqu un : πιέζω, επηρεάζω κάποιον 2

3 Mini-bilan mémo p17 actuel(actuelle) : σύγχρονος, επίκαιρος, τωρινός l actualité : η επικαιρότητα actualiser : εκσυγχρονίζω à l'heure actuelle : στις μέρες μας désigner : αποκαλώ, επισημαίνω surdiplômé(e) : αυτός που έχει αποκτήσει πολλά πτυχία / τίτλους σπουδών influençable : ευεπηρέαστος une influence : επιρροή, επίδραση influencer : επηρεάζω, επιδρώ la valeur : η αξία la solidarité : η αλληλεγγύη (syn. > l entraide ) solidaire : αλληλέγγυος, ενωμένος voler de ses propres ailes (figuré) : τα βγάζω πέρα μόνος μου Ex: Quel plaisir de voir notre fils voler de ses propres ailes! la réussite : η επιτυχία (syn. > le succès ) réussir : επιτυγχάνω échouer : αποτυγχάνω réussir à : καταφέρνω να Ex: J ai réusssi à décrocher un poste dans cette grande entreprise. l accès : η πρόσβαση l emploi η εργασία le chômage : η ανεργία chômeur(chômeuse) άνεργος être au chômage : είμαι χωρίς δουλειά, άνεργος ressembler à : μοιάζω με Ex : Je ressemble à mon père. la ressemblance : η ομοιότητα (syn. > la similitude) l immigration : η μετανάστευση l immigré : o μετανάστης l inégalité η ανισότητα l égalité : η ισότητα inégal : άνισος, ανόμοιος égal : ίσος, ισάξιος Ex : Les parents ont tendance à traiter leur enfant d'égal à égal. cela m'est égal (expression) : το ίδιο μου κάνει (syn. > cela m'importe peu) Pages maîtriser : κατέχω, γνωρίζω καλά Ex : Je maîtrise parfaitement la langue française. le parler jeune : η «γλώσσα» (syn. > le langage des jeunes) à l envers : ανάποδα une abréviation : συντόμευση, σύντμηση 3

4 Lexique un raccourci langagier : μια γλωσσική συντόμευση inventif(inventive) : ευρηματικός, ευφάνταστος recherché : εξεζητημένος être influencé(e) par : επηρεάζομαι από l influence : η επιρροή, η επίδραση influencer : επηρεάζω Ex : Je ne souhaite pas influencer votre opinion. s adapter à : προσαρμόζομαι σε l adaptation : η προσαρμογή Ex : Paul a dû changer d école et son adaptation à sa nouvelle vie est difficile. l appauvrissement : η φτωχοποίηση l enrichissement : o εμπλουτισμός pauvre riche appauvrir: φτωχαίνω les abords : τα περίχωρα (syn. > les alentours) Εx: Je garde un très beau souvenir de mes promenades aux abords du lac du Der. abasourdi : άναυδος (syn. > stupéfait : κατάπληκτος /surpris : έκπληκτος) soulever le cœur : φέρνω αναγούλα (syn. > dégoûter : αηδιάζω) provoquer des sueurs froides : φέρνω κρύο ιδρώτα (syn. > faire peur : τρομάζω) Ex: C est une descente très dangereuse qui va provoquer des sueurs froides. provoquer des frissons : προξενώ ρίγη (syn. > terrifier : τρομοκρατώ) Ex : Certaines scènes du film provoquent des frissons, tellement elles sont violentes! Pages Mini-bilan mémo p20 le signe : η ένδειξη, το σήμα (syn. > l indice) l appartenance : η ιδιότητα μέλους Ex : L appartenance à un groupe. appartenir : ανήκω le besoin : η ανάγκη avoir besoin de : χρειάζομαι affirmer : δηλώνω, δείχνω (syn. > révéler, montrer) Ex : La vie en communauté permet à l enfant de s exprimer et d affirmer sa personnalité. se différencier de : διαφοροποιούμαι από la différence : η διαφορά différent(e) : διαφορετικός 4

5 l incompréhension : έλλειψη κατανόησης la compréhension : η κατανόηση comprendre : καταλαβαίνω, κατανοώ compréhensif (compréhensive) : αυτός που δείχνει κατανόηση Ex : Notre prof de français a toujours été très aimable et compréhensif. compréhensible : κατανοητός Ex : Heureusement, le texte que je viens de lire en anglais est compréhensible. un objet de critique : ένα αντικείμενο κριτικής un objet d étude : ένα αντικείμενο έρευνας accuser : κατηγορώ Etre accusé de : κατηγορούμαι για transgresser : καταπατώ Ex : Les ados prennent plaisir à transgresser les règles pour provoquer leurs parents. transgressif (transgressive) : παραβατικός, ανάρμοστος Ex: Jean-Louis Costes est un artiste connu pour son art transgressif. Expressions utiles un âge transgressif : μια ηλικία με παραβατική συμπεριφορά une période de crise identitaire : μια περίοδος κρίσης ταυτότητας adopter un code : υιοθετώ έναν κώδικα se comprendre entre pairs : καταλαβαινόμαστε με τους oμοίους μας ne pas se surveiller : δεν επιτηρώ τον εαυτό μου affirmer son identité : καθορίζω την ταυτότητά μου, εκδηλώνω την ιδιοσυγκρασία μου se valoriser : αναδεικνύω, τονίζω την αξία μου vivre avec son temps : ζω στην εποχή μου se différencier : διαφοροποιούμαι se démarquer de la génération précédente : διαφοροποιούμαι από την προηγούμενη γενιά créer un groupe à part entière : δημιουργώ μια ομάδα με ισότιμα μέλη marquer son appartenance à un groupe : δηλώνω πως ανήκω σε μια ομάδα échapper au contrôle des adultes : ξεφεύγω από τον έλεγχο των ενηλίκων tenir tête aux adultes : αντιτίθεμαι στους ενήλικες 5

6 Communication page 22 Exprimer un point de vue : εκφράζω μια άποψη en ce qui me concerne : σε ό,τι με αφορά personnellement : προσωπικά selon moi : κατά τη γνώμη μου quant à moi : σε ό,τι με αφορά je pense : νομίζω je crois : πιστεύω j estime : εκτιμώ je considère : θεωρώ je soutiens : υποστηρίζω j admets : παραδέχομαι je suis persuadé(e) : είμαι πεπεισμένος/η Exprimer son accord : δηλώνω ότι συμφωνώ Je suis tout à fait d accord avec : είμαι απολύτως σύμφωνος/η με Je rejoins l auteur quand : συμπλέω με τον συγγραφέα όταν J approuve l idée que : εγκρίνω την ιδέα πως Je partage l idée que : μοιράζομαι την ίδια ιδέα πως Exprimer son désaccord : εκφράζω τη διαφωνία μου Je ne suis pas (du tout, entièrement) d accord avec : δεν είμαι (καθόλου, εξ ολοκλήρου) σύμφωνος/η με Je désapprouve l idée que : αποδοκιμάζω την ιδέα πως Je m oppose à l idée que : αντιτίθεμαι στην ιδέα πως Atténuer son jugement à l aide : μετριάζω την επίκρισή μου με τη βοήθεια d un verbe : ενός ρήματος je suppose que : υποθέτω πως il me semble que : μου φαίνεται ότι il me paraît : μου φαίνεται ότι je me demande si : αναρωτιέμαι εάν du conditionnel : του ρήματος στο je dirais que : θα έλεγα πως conditionnel on pourrait penser/croire que : θα μπορούσαμε να σκεφτούμε/πιστέψουμε πως d un adverbe : ενός επιρρήματος Eventuellement : πιθανώς peut-être : ίσως plutôt : κυρίως vraiment : πραγματικά 6

7 Le Coin Grammaire page 23 Verbes avec la préposition de + infinitif : ρήματα που συντάσσονται με την πρόθεση de + απαρέμφατο A : accepter de : δέχομαι achever de : αποτελειώνω, αποκορυφώνω attendre de : αναμένω arrêter de : σταματώ C : cesser de : σταματώ continuer de : συνεχίζω convenir de : παραδέχομαι craindre de : φοβάμαι D : décider de : αποφασίζω E : empêcher de : εμποδίζω essayer de : προσπαθώ éviter de : αποφεύγω s évader de : αποδρώ s efforcer de : πασχίζω F : faire exprès de : κάνω επίτηδες faire semblant de : παριστάνω finir de : τελειώνω να I : interdire de : απαγορεύω M : menacer de : απειλώ mériter de : αξίζω O : ordonner de : προστάζω oublier de : ξεχνώ P : permettre de : επιτρέπω persuader de : πείθω promettre de : υπόσχομαι proposer de : προτείνω profiter de : επωφελούμαι R : refuser de : αρνούμαι regretter de : μετανιώνω, λυπάμαι rêver de : ονειρεύομαι risquer de : διακινδυνεύω S : suggérer de : υποδεικνύω souffrir de : υποφέρω supplier de : θερμοπαρακαλώ se souvenir de : θυμάμαι T : tenter de : επιχειρώ Verbes suivis de la préposition à : ρήματα που συντάσσονται με την πρόθεση à + απαρέμφατο A : aider à : βοηθώ apprendre à : μαθαίνω arriver à : καταφέρνω 7

8 autoriser à : επιτρέπω C : chercher à : ψάχνω commencer à : ξεκινώ contribuer à : συνεισφέρω E : encourager à : ενθαρρύνω enseigner à : διδάσκω F : faire attention à : προσέχω (se) forcer à : αναγκάζομαι H : hésiter à : διστάζω I : inciter à : παροτρύνω inviter à : προσκαλώ να J : jouer à : παίζω P : parvenir à : καταφέρνω penser à : σκέφτομαι, πιστεύω persister à : εμμένω pousser à : πιέζω R : renoncer à : παραιτούμαι, εγκαταλείπω réussir à : επιτυγχάνω S : servir à : χρησιμεύω σε songer à : σκέφτομαι T : tarder à : αργώ tenir à : αγαπώ V : viser à : σκοπεύω 8

9 Débat pages le débat : η λογομαχία élire : εκλέγω être élu : είμαι εκλεγμένος les élections : οι εκλογές les élections présidentielles : προεδρικές εκλογές les élections municipales : δημοτικές εκλογές éligible : εκλέξιμος élu : εκλεγμένος un électeur : ο εκλογέας la carte électorale : η κάρτα εγγεγραμμένου ψηφοφόρου voter pour : ψηφίζω υπέρ le bureau de vote : το εκλογικό κέντρο le bulletin de vote : το ψηφοδέλτιο la voix : η ψήφος le vote : η ψηφοφορία Le/la candidat/e : ο/η υποψήφιος la liste des candidats : η λίστα των υποψηφίων le parti politique : το πολιτικό κόμμα l urne : η κάλπη l isoloir : το παραβάν le suffrage universel : η καθολική ψηφοφορία le mandat : η εντολή renouvelable : ανανεώσιμος obtenir la majorité absolue : αποκτώ/ παίρνω την απόλυτη πλειοψηφία. avoir du mal à : δυσκολεύομαι να Attention : avoir mal à : πονάω Ex : Il a mal à la gorge et il a du mal à avaler. à la légère : αψήφιστα, απερίσκεπτα Ex. Mon frère prend toutes ses décisions à la légère et il les regrette après. n importe (pronom indéfini) n importe qui : οποιοσδήποτε n importe où : οπουδήποτε n importe quand : οποτεδήποτε n importe quoi : οτιδήποτε la cotisation : η εισφορά la cotisation sociale : η εισφορά στην κοινωνική ασφάλιση le droit : το δικαίωμα le devoir, l obligation : το καθήκον, η υποχρέωση avoir le droit de (+ infinitif) : έχω το δικαίωμα να (syn.> avoir la permission) Ex : Je n ai pas le droit de sortir samedi soir, je suis punie. avoir droit à (+ nom) : δικαιούμαι 9

10 Ex : Ne partez pas Mademoiselle. Vous avez droit à un livre gratuit. abaisser : χαμηλώνω Ex : Faudrait-il à votre avis abaisser l âge de la retraite? bas (basse) : χαμηλός représenter : αντιπροσωπεύω, εκπροσωπώ représenter l avenir : αντιπροσωπεύω το μέλλον la représentation : η εκπροσώπηση un représentant : ο εκπρόσωπος illustrer : απεικονίζω, καταδεικνύω, φωτίζω Ex : Illustrer son avis par des exemples. avoir un rôle actif : έχω έναν ενεργό ρόλο (syn> participer : συμμετέχω) s intégrer : εντάσσομαι contrairement à : αντίθετα με exister : υπάρχω l existence : η ύπαρξη influençable : ευεπηρέαστος > qui se laisse influencer facilement Ex. Je m inquiète pour lui, il a un caractère influençable. une influence : επιρροή, επίδραση Ex : Personne ne peut douter de l'influence de l'éducation sur la personnalité. influencer : επηρεάζω, επιδρώ Ex : Je ne vous dirai pas ce que je pense pour ne pas influencer votre choix. Je n y connais rien en : δεν έχω ιδέα από (syn. > je ne connais pas grandchose en ) Ex : Je n y connais rien en informatique, c est pourquoi il faut que je prenne des cours. avoir une conscience politique : έχω πολιτική συνείδηση Ex : Un peuple sans conscience politique est condamné à souffrir. 10

11 Unité 2 Monde numérique/monde digital : Ψηφιακός κόσμος Page 27 CO Les réseaux sociaux les réseaux sociaux : τα κοινωνικά δίκτυα faciliter : διευκολύνω > rendre facile permettre : επιτρέπω la permission : η άδεια il est permis de : επιτρέπεται ( syn.> il est autorisé) il est interdit de απαγορεύεται partager : μοιράζομαι échanger : ανταλλάσσω bon marché(invariable) : φθηνός cher(chère) : ακριβός un moyen d expression : ένα μέσο έκφρασης s exprimer : εκφράζομαι l expression : η έκφραση sensibiliser à : ευαισθητοποιώ σε Ex : On devrait sensibiliser les jeunes aux dangers des écrans. sensible à : ευαίσθητος Ex : Je suis très sensible aux problèmes des autres. sociétal /sociétale (pluriel : sociétaux/ sociétales ) : κοινωνικός > de société Ex : Les jeunes, sont-ils préoccupés par les grands enjeux sociétaux? la société : η κοινωνία en temps réel : σε πραγματικό χρόνο favoriser : ευνοώ, προάγω la diffusion : η διάδοση diffuser : διαδίδω une rumeur : μία φήμη la rumeur publique : το ράδιο αρβύλα entretenir l individualisme : συντηρώ τον ατομικισμό utiliser à des fins narcissiques: χρησιμοποιώ με σκοπούς εγωιστικούς/ αυταρέσκειας 11

12 Pages Petits jeux pour les non-geeks un geek : ο κομπιουτεράς > fan d informatique un non-geek le curseur : ο κέρσορας le cloud : το υπολογιστικό νέφος la corbeille : ο κάδος ανακύκλωσης le copier-coller : η αντιγραφή και επικόλληση le GPS : το σύστημα πλοήγησης le casque de réalité virtuelle : το κράνος εικονικής πραγματικότητας un assistant vocal : ένας βοηθός φωνητικών εντολών une stat-up : μία νεοσύστατη και καινοτόμα επιχείρηση un youtubeur : δημιουργός περιεχομένου του YouTube le streaming : η ζωντανή μετάδοση le firewall : το πρόγραμμα προστασίας le gamer : ο παίκτης IA : η τεχνητή νοημοσύνη les datas: τα δεδομένα un fournisseur d accès internet : ένας πάροχος ίντερνετ le moteur de recherche : η μηχανή αναζήτησης un forfait : πακέτο συμφωνίας 2.1 /2.2 quotidiennement : καθημερινά > tous les jours quotidien (quotidienne) : καθημερινός Ex: La vie quotidienne. servir à : χρησιμεύω Ex: Ne pleure pas, cela ne sert à rien. servir : σερβίρω Ex : Comme il faisait froid, grand-père nous a servi du cognac. se servir de : χρησιμοποιώ (syn. > utiliser) Ex : Elle ne sait pas se servir d un couteau ; elle risque de se blesser. l usage : η χρήση (syn. > l emploi, l utilisation) usagé : μεταχειρισμένος > qui a beaucoup servi un usager : ο χρήστης Ex : Les usagers d internet. consulter sa messagerie : κοιτάζω / διαβάζω το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Attention: Consulter : συμβουλεύομαι > demander l avis le conseil Ex : J ai dû consulter un conseiller d orientation afin de faire le bon choix. vérifier : επαληθεύω, ελέγχω 12

13 le paiement : η πληρωμή payer : πληρώνω visionner : βλέπω Ex : Visionner une vidéo, un film la recherche géolocalisée : αναζήτηση με γεωεντοπισμό > le GPS télécharger : κατεβάζω Ex : Télécharger des films, de la musique, des applications le téléchargement (légal illégal) avoir recours à : καταφεύγω Ex : Ma sœur a recours à tous les moyens pour obtenir ce qu elle veut. le trafic : η κίνηση στους δρόμους la navigation routière : η πλοήγηση στο οδικό δίκτυο la messagerie instantanée : η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων Pages La relation des jeunes à leur smartphone être scotché(e) à : κολλημένος se passer de qqun ou de qqch : κάνω χωρίς (ζω και χωρίς) Ex : Je ne peux pas me passer de mon smartphone. Je suis accro. quel que soit (quelle que soit) + nom : όποιος κι αν είναι > peu importe Ex. Tu dois encourager ta fille, quels que soient ses choix. performant(e) : αποτελεσματικός rester connecté à : παραμένω σε επαφή, συνδεδεμένος la communauté : η κοινότητα, η ομάδα (syn. > le groupe social ) manier : χειρίζομαι (syn. > employer) la dextérité : η επιδεξιότητα (syn. > l adresse, l habileté) Ex : Cette nouvelle technique nécessite une dextérité extrême. Internet. Les bonnes pratiques vérifier : επαληθεύω Ex. On doit toujours vérifier une information avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. trier : διαλέγω, ξεχωρίζω faire le tri : κάνω διαλογή Ex : Il faut faire un tri sélectif pour faciliter le recyclage et cela prend du temps. supprimer : καταργώ se cacher : κρύβομαι se montrer : φαίνομαι Ex : Comment savoir qui se cache derrière un profil Instagram? 13

14 sécuriser : ασφαλίζω (syn. > protéger) Ex : Pour ses achats en ligne, on doit toujours choisir un mode de paiement sécurisé. la sécurité : η ασφάλεια exposer : εκθέτω, φανερώνω > laisser voir, montrer Εx. Lors d un débat, on expose son point de vue en argumentant. Mini-bilan mémo p31 le portable : το κινητό (syn. > le mobile) la place : η θέση placer : τοποθετώ Ex. Si tu veux taper plus vite, tu dois apprendre à placer tes doigts sur le clavier. partout : παντού nulle part : πουθενά envahir : εισβάλω, κατακλύζω (syn. > s imposer) Ex. Une nouvelle mode de tatouage envahit Instagram. le quotidien : η καθημερινότητα > la vie de tous les jours Ex. Quels sont les habitudes saines à adopter au quotidien? transformer : μετατρέπω, αλλάζω (syn.> changer) la transformation : η μεταβολή, η μετατροπή la dépendance : η εξάρτηση (syn. > l addiction) être dépendant : είμαι εξαρτημένος (syn. > Etre accro à : είμαι εθισμένος) indépendant / l indépendance un trouble : η διαταραχή Ex Un trouble de sommeil. le sommeil : ο ύπνος avoir sommeil : νυστάζω la perte : η απώλεια la perte de mémoire : η απώλεια μνήμης perdre : χάνω la baisse : η μείωση la hausse, l augmentation : η αύξηση Ex : Le dernier trimestre, on a constaté une baisse considérable du nombre des heures passées devant les écrans en France. baisser : μειώνω augmenter : αυξάνω la sociabilité : η κοινωνικότητα > le caractère d une personne sociale la concentration : η συγκέντρωση se concentrer : συγκεντρώνομαι Ex. Taisez-vous! Je n arrive pas à me concentrer sur ce problème. 14

15 l impact : ο αντίκτυπος (syn. > l effet) impacter : επιδρώ (αρνητικά) Ex. La crise impacte notre moral. la vue : η όραση Ex. Mon grand-père est très âgé et sa vue a baissé. Q.I : ο δείκτης νοημοσύνης la compétition : ο ανταγωνισμός (syn. la concurrence, la rivalité) la jalousie : η ζήλεια être jaloux(jalouse) de : ζηλεύω l engouement : ο ενθουσιασμός (syn. > l enthousiasme) il tient dans la poche : χωράει στην τσέπη servir de : χρησιμεύω σαν Ex : Cette pratique peut servir de modèle pour d'autres activités. joignable : προσβάσιμος τηλεφωνικά (syn. > accessible) Ex : Ce médecin est joignable 24h sur 24. Tu peux l appeler à tout moment. joindre une personne : επικοινωνώ με κάποιον (syn : > contacter) Ex : À quel numéro (de téléphone) peut-on vous joindre? motiver : παρακινώ (syn. > mobiliser, stimuler) Ex. Les personnes âgées ont accumulé beaucoup de connaissances et d'expérience ; nous devons les motiver à continuer à travailler pendant plus longtemps. la motivation : το κίνητρο un tas de : πολλοί / ένας σωρός (syn. > beaucoup) Ex : Je peux nommer un tas d élèves qui seraient prêts à s impliquer dans ce projet. remédier à : διορθώνω, αποκαθιστώ une contrainte : η υποχρέωση (syn. > une obligation ) une contrainte de temps : ένα όριο χρόνου > une restriction, une limite contraindre : υποχρεώνω (syn. > obliger) la déconnexion : η αποσύνδεση se déconnecter : αποσυνδέομαι «ξεκολλάω» > se débrancher des écrans occasionnel (occasionnelle) : περιστασιακός une occasion : η ευκαιρία en permanence : μόνιμα, συνεχώς avoir qqch à portée de main : έχω κάτι πρόχειρο, εύκαιρο > sous la main Ex: Gardez votre passeport, votre carte d'embarquement à portée de main, on va passer le contrôle de sécurité. appliquer : εφαρμόζω appliquer une règle : εφαρμόζω έναν κανόνα une application : η εφαρμογή 15

16 2.3 être capable de : είμαι ικανός να la capacité : η ικανότητα distinguer : ξεχωρίζω > faire la différence entre. Ex : On ne peut distinguer ces jumeaux l'un de l'autre. affecter : επηρεάζω, επιδρώ Ex : Il y a de nombreux facteurs qui affectent le climat. circuler : κυκλοφορώ Ex. Il est fréquent de voir de fausses nouvelles circuler sur internet. la circulation : η κυκλοφορία Page 33 Les locutions En fait : στην πραγματικότητα, βασικά au fait : επ ευκαιρία en effet : πράγματι, όντως Pages Lexique p34 la formation : ο σχηματισμός relatif à : σχετικός με l utilisation (m) : η χρήση le cyberespace : ο κυβερνοχώρος le cyber-café : το ίντερνετ καφέ la cyberculture : η κυβερνοκουλτούρα la cyber-attaque : η διαδικτυακή επίθεση le cyber-terrorisme : η κυβερνοτρομοκρατία le cyber-harcèlement : η διαδικτυακή παρενόχληση la cyber-intimidation : ο διαδικτυακός εκφοβισμός la cyber-violence : η διαδικτυακή βία le harcèlement : η παρενόχληση, η κακοποίηση harceler : παρενοχλώ harcelé : παρενοχλούμενος le comportement répétitif : η επαναληπτική συμπεριφορά blesser : πληγώνω humilier : ταπεινώνω l humiliation : η ταπείνωση choquer : σοκάρω 16

17 2.5 l intimidation ο εκφοβισμός intimider : εκφοβίζω opprimer : καταπιέζω l oppression (une) : η καταπίεση isoler : απομονώνω l isolement (un) : η απομόνωση exclure : αποκλείω l exclusion (une) : ο αποκλεισμός une victime : ένα θύμα la violence : η βία violent(e) : βίαιος l agresseur : ο θύτης agresser : επιτίθεμαι l agression (une) : η επίθεση l auteur : ο δράστης le témoin : ο μάρτυρας être exposé(e) à : υφίσταμαι, εκτίθεμαι de la part de : εκ μέρους του relatif(relative): σχετικός relativement : σχετικά (syn. > plutôt, assez) Ex. Le cyclone est un phénomène relativement rare mais catastrophique. être confronté(e) à : αντιμετωπίζω > se trouver en face de Depuis des mois, nous sommes confrontés à une situation nouvelle : celle d une crise sanitaire. une tranche d âge : μια ηλικιακή κατηγορία un texto : σύντομο μήνυμα > un SMS Mini-bilan mémo p34 la forme : η μορφή un envoi : η αποστολή envoyer : στέλνω la diffusion : η διάδοση diffuser : διαδίδω le piratage d un compte : κλοπή λογαριασμού στο διαδίκτυο pirater un compte, un profil la rumeur : η φήμη, οι διαδόσεις le mensonge : το ψέμα l usurpation d identité : ο σφετερισμός τατότητας la menace : η απειλή 17

18 menacer : απειλώ Ex: Le réchauffement climatique menace l avenir de la planète. menaçant: απειλητικός l injure : η ύβρις injurier : υβρίζω la moquerie : ο χλευασμός, η γελοιοποίηση se moquer de : κοροϊδεύω, χλευάζω Ex: Tout le monde se moque de moi en classe, à cause de mes taches de rousseur. le rapport : η σχέση (syn.> la relation ) un rapport de domination : σχέση κυριαρχίας nuire : βλάπτω > faire du mal : κάνω κακό lutter contre : καταπολεμώ (syn. > combattre ) Ex : On doit prendre des mesures drastiques pour lutter contre toutes les formes de violence dans la famille. la preuve : η απόδειξη prouver : αποδεικνύω Ex. Il a réussi à prouver son innocence. garder : κρατώ, φυλάω porter plainte : κάνω μήνυση l estime de soi : η αυτοεκτίμηση avoir de la difficulté à + infinitif : δυσκολεύομαι να > avoir du mal à l absentéisme : η συστηματική απουσία absent(e) : απών s absenter : απουσιάζω Ex. Cet employé s'absente souvent pour des raisons de santé. la dépression : η κατάθλιψη déprimer : εξουθενώνω ψυχικά Ex : Ce travail me déprime. des idées suicidaires : τάσεις αυτοκτονίας se suicider : αυτοκτονώ psychosomatique : ψυχοσωματικός > un trouble qui concerne à la fois le corps et l esprit. 2.6 accro à : εθισμένος (syn. > dépendant à : εξαρτημένος) la rupture : η ρήξη rompre (avec qqun) : διακόπτω τη σχέση μου με κάποιον Ex. Malheureusement, Sylvie a rompu avec sa famille. la baisse : η πτώση (syn. > la chute, la diminution : η μείωση ) la baisse des résulats scolaires : η πτώση των βαθμών/ των επιδόσεων στο σχολείο 18

19 baisser : πέφτω, χαμηλώνω (syn. > chuter, diminuer: μειώνω) Ex : Je ne suis pas content de mes résultats de fin d année. Mes notes ont baissé d un point à peu près. le fossé : το ρήγμα, το χάσμα Εx: Le fossé des générations. l isolement : η απομόνωση s isoler : αποκόβομαι, απομονώνομαι le manque: η έλλειψη Ex. Le manque de confiance en soi est très fréquent chez les ados. manquer de : έχω έλλειψη > ne pas en avoir assez Ex : J'essaie de manger le plus sainement possible, mais c'est difficile quand je manque d'argent. la perte : η απώλεια l appétit : η όρεξη Ex. C est l heure de passer à table! Bon appétit! affligeant(e) : λυπηρόs, θλιβερόs préoccupant(e) :ανησυχητικός (syn. > inquiétant) disparaître : εξαφανίζομαι, χάνομαι, σβήνω excessif : υπέρμετρος (syn. > démesuré) Ex: Un usage excessif des écrans. encadrer : οριοθετώ, ελέγχω (syn. > limiter, contrôler) Ex. Les parents souhaitent encadrer les sorties tardives des jeunes. Pages Lexique détox : η αποτοξίνωση (syn.> désintoxication : η απεξάρτηση) désigner : επισημαίνω (syn.> indiquer : υποδεικνύω) la crainte : ο φόβος (syn. > la peur : ο φόβος) rater : χάνω Ex: j ai raté une occasion : έχασα μια ευκαιρία irrépressible : ασυγκράτητος (syn. > incontrôlable : ανεξέλεγκτος / irrésistible : ακαταμάχητος) avoir du mal à : έχω δυσκολία να > avoir de la difficulté à : δυσκολεύομαι se passer de : κάνω χωρίς (syn. > se priver de : στερούμαι ) passer à côté de quelque chose : χάνω το νόημα ενός πράγματος Ex. Tu risques de passer à côté du problème réel. manquer : χάνω, αστοχώ 19

20 CO la vie privée : η προσωπική ζωή (syn. > la vie personnelle) Ex : J évite de poster des photos sur Instagram car je déteste exposer ma vie privée. les données personnelles : τα προσωπικά δεδομένα Ex : En effet, nous devons nous assurer que les données personnelles sont strictement protégées. générer : προκαλώ, δημιουργώ (syn. > provoquer, causer) créer : δημιουργώ un contenu inapproprié : ένα ακατάλληλο/ ανάρμοστο περιεχόμενο Ex : On doit signaler un contenu inapproprié qui pourrait apparaître dans une petite annonce. vigilant : σε εγρήγορση, προσεκτικός (syn. > attentif) Ex : Soyez toujours vigilants lors de vos échanges sur les réseaux sociaux. Pages Communication p38 exprimer des émotions : εκφράζω συναισθήματα éveiller un sentiment : ξυπνώ ένα συναίσθημα > provoquer il est choquant : είναι συγκλονιστικό je suis choqué(e) : είμαι σοκαρισμένος ça me choque : με σοκάρει, με ξαφνιάζει un témoignage bouleversant : μία μαρτυρία συγκλονιστική je suis bouleversé(e) : είμαι αναστατωμένος ça me bouleverse : με αναστατώνει il est scandaleux : είναι αισχρό déstabilisant : αποσταθεροποιητικός Ex. Le cyber-harcèlement est un facteur déstabilisant pour la psychologie d un adolescent. déstabiliser : αποπροσανατολίζω ça me déstabilise : με κλονίζει je suis terrifié(e) : είμαι τρομοκρατημένος Ex : Il est angoissé et terrifié par ce mot. ça me terrifie : με τρομάζει Ex : Je ne maîtrise plus cette situation et ça me terrifie. justifier : αιτιολογώ (syn. > excuser, permettre) régler ses comptes : λύνω τις διαφορές με κάποιον éprouver + un sentiment : νιώθω ένα συναίσθημα Ex : J éprouve un énorme respect pour mes professeurs. 20

21 ressentir : αισθάνομαι Ex : je n arrive pas à expliquer la tristesse que je ressens, les derniers jours. horrifier : προκαλώ φρίκη (syn. > choquer, terrifier) Ex : Je suis horrifiée par l ampleur de la violence verbale dans les cours de récré. l indignation : η αγανάκτηση s indigner : αγανακτώ, εξοργίζομαι le mépris : η περιφρόνηση mépriser : περιφρονώ le dégoût : η αποστροφή, η αηδία être dégoûté par : είμαι αηδιασμένος από Le Coin Grammaire page 39 L expression du but Les structures qui demandent le subjonctif Pour que : για να De peur que/de crainte que : από φόβο De manière que/de sorte que/de manière que : με τέτοιο τρόπο ώστε / έτσι ώστε Les locutions prépositionnelles suivies d un nom Pour : για En vue de : για/προκειμένου Les locutions prépositionnelles suivies d un infinitif Pour/Afin de/en vue de : για/ώστε/προκειμένου να Dans le but de/dans l objectif de : με σκοπό να / με στόχο να De peur de/de crainte de : από φόβο Débat pages l intrusion de la nouvelle technologie : η εισχώρηση, η εισβολή των νέων τεχνολογιών lié à : σχετικός με classer : ταξινομώ Aspects positifs : θετικές πτυχές faciliter le quotidien : διευκολύνω την καθημερινότητα bien des gens : πολλοί άνθρωποι > beaucoup de gens en ce qui concerne : όσον αφορά (syn. > quant à) la domotique : o οικιακός αυτοματισμός/ η οικιακή τεχνολογία 21

22 gérer : διαχειρίζομαι la gestion : η διαχείριση vivre avec son temps : συμβαδίζω με την εποχή μου ce qui se passe : αυτό που συμβαίνει en temps réel : σε πραγματικό χρόνο avoir à sa disposition : έχω στη διάθεση μου disponible : διαθέσιμος Ex: Cette information sera également disponible sur Internet. la disponibilité : η διαθεσιμότητα Ex : Vérifie la disponibilité de ce produit sur le site du magasin avant de passer ta commande. Aspects négatifs : Αρνητικές πτυχές une faculté : ικανότητα (syn. > l aptitude, la capacité ) s orienter : προσανατολίζομαι l orientation : ο προσανατολισμός Ex : Avoir le sens de l orientation. calculer : υπολογίζω, λογαριάζω le calcul : ο υπολογισμός penser : σκέφτομαι (syn. > réfléchir) mémoriser : απομνημονεύω Ex: Faire des listes avec le lexique trouvé dans les textes me permet de mémoriser le vocabulaire. la mémorisation : η απομνημόνευση la mémoire : η μνήμη échapper : ξεφεύγω abusif(abusive) : υπερβολικός υπέρμετρος (syn. > excessif, exagéré) Ex : La consommation abusive des écrans génère des problèmes psychosomatiques. freiner : επιβραδύνω, καθυστερώ Ex : Rien ne doit freiner le progrès économique du pays. contrairement à ce qu on croit : αντίθετα με την κοινή αντίληψη polluer : ρυπαίνω énormément : πάρα πολύ Εx : Il est fatigué parce qu il travaille énormément. pousser à consommer : ωθώ στην κατανάλωση nuire à : βλάπτω Ex: Les préjugés nuisent au progrès. 22

23 Unité 3 Relations familiales : Οικογενειακές σχέσεις Page 43 CO passer la bague au doigt : βάζω δαχτυλίδι /«περνάω τον χαλκά» se marier avec qqun : παντρεύομαι (syn. > épouser qqun) l époux/ l épouse : ο/η σύζυγος (syn. > le conjoint/la conjointele mari/ la femme) le concubinage : η συμβίωση le concubin / la concubine : ο/η σύντροφος με τον οποίο/οποία συζώ un compagnon / une compagne : ο/η σύντροφος le Pacs : το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης un contrat : το σύμφωνο, το συμβόλαιο un couple pacsé : ένα ζευγάρι σε συμβίωση με Pacs le déclin : η φθορά la grossesse : η εγκυμοσύνη attendre un bébé : περιμένω παιδί une femme enceinte : μια έγκυος γυναίκα la garde alternée : η κοινή εναλλασσόμενη επιμέλεια se séparer : χωρίζω divorcer : παίρνω διαζύγιο le divorce : το διαζύγιο l Hexagone : la France le taux : το ποσοστό (syn : le pourcentage) haut(e) : υψηλός bas(basse) : χαμηλός / stable : σταθερός la fécondité : η γονιμότητα Pages une évolution : η εξέλιξη évoluer : εξελίσσομαι majeur(e) : εξαιρετικά σημαντικός l explosion : έκρηξη (figuré) απότομη αύξηση exploser : εκρήγνυμαι, ξεσπώ entretenir des relations : διατηρώ σχέσεις les arrière-grands-parents : οι προπαππούδες un accès : η πρόσβαση tardif(tardive) : αργοπορημένος 23

24 tard : αργά tôt : νωρίς l immobilier : τα ακίνητα flamber : παίρνω φωτιά (figuré) Ex: Les prix de l immobilier flambent. le cercle familial : οικογενειακός κύκλος > la cellule de base de la société : το βασικό κύτταρο της κοινωνίας la solidarité : η αλληλεγγύη (syn. > l entraide) solidaire : αλληλέγγυος Ex : Nous sommes une communauté solidaire et devons le rester. le réconfort : η παρηγοριά réconforter : παρηγορώ Ex : Ton amie a besoin de toi. Tu dois la réconforter avec des paroles d espoir. au sein de : στην καρδιά Ex : Les derniers pandas vivent au sein de cette foret protégée. le foyer : το σπίτι, το νοικοκυριό (syn. > la maison, le ménage) le deuil : το πένθος une structure : η δομή Ex : La structure d'une phrase peut être plus ou moins complexe. préserver : προφυλάσσω, προστατεύω (syn. > protéger ) Ex : Il est impératif de préserver les espèces en voie de disparition. la bienveillance : η καλοσύνη bienveillant(e) : καλοσυνάτος Ex. Monsieur Teysseire est un prof que j apprécie beaucoup. Il a toujours été bienveillant envers ses élèves. le devoir : το καθήκον Ex : C est de mon devoir de vous aider. Mini-bilan mémo p 46 les formes : οι μορφές la famille nucléaire : η παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια la famille monoparentale : μονογονεϊκή οικογένεια la famille recomposée : ανασυγκροτημένη οικογένεια la famille homoparentale : οικογένεια με γονείς του ίδιου φύλου la famille patriarcale : πατριαρχική οικογένεια les membres : τα μέλη la fratrie: τα αδέλφια le beau-père / la belle-mère : ο πατριός/ο πεθερός - η μητριά/η πεθερά le demi-frère / la demi-sœur : ο ετεροθαλής αδελφός le rôle : ο ρόλος élever : ανατρέφω, μεγαλώνω Ex : Elever un enfant : ανατρέφω,μεγαλώνω ένα παιδί 24

25 / élever des animaux : εκτρέφω ζώα éduquer : διαπαιδαγωγώ Ex: Les parents ont le droit d'éduquer les enfants conformément à leurs convictions. l éducation : η διαπαιδαγώγηση, η παιδεία, η εκπαίδευση conseiller : συμβουλεύω le conseil : η συμβουλή guider : καθοδηγώ Ex: C est à nous de guider les enfants dans la vie. un confident : άτομο έμπιστο στο οποίο λέω τα πάντα Ex : Ma sœur est ma confidente ; je lui confie tout. unir : ενώνω, σμίγω rassembler : συγκεντρώνω transmettre : μεταδίδω, μεταλαμπαδεύω Ex : La famille transmet aux enfants des valeurs et des normes qui vont marquer son développement. la transmission : η μετάδοση gâter : κακομαθαίνω (syn. > choyer : παραχαϊδεύω ) accueillir : φιλοξενώ l accueil : φιλοξενία, η υποδοχή Ex. Quand je suis allée en France, la famille de mon correspondant m a accueillie très chaleureusement. les problèmes : τα προβλήματα un conflit : η προστριβή (syn. > la dispute, l affrontement ) Ex. Les résultats scolaires sont souvent une source de conflits avec les parents. conflictuel(conflictuelle) : συγκρουσιακός Ex. Une relation conflictuelle. intergénérationnel (intergénérationnelle) : μεταξύ των γενεών Ex : Avez-vous des plans concrets en vue de promouvoir le volontariat intergénérationnel? le fossé des générations : το χάσμα των γενεών le manque de communication : η έλλειψη επικοινωνίας l incompréhension : έλλειψη κατανόησης négocier : διαπραγματεύομαι Ex : Faut-il négocier avec ses enfants, ou bien poser des limites avec bienveillance? la négociation : η διαπραγμάτευση la surprotection : υπερπροστασία l hyperprotection : η υπερβολική προστασία une éducation permissive : μια διαπαιδαγώγηση ελαστική une éducation autoritaire : μια διαπαιδαγώγηση αυστηρή/αυταρχική 25

26 Page le juste milieu : η χρυσή τομή la complaisance : υπερβολική επιείκεια > l idulgence excessive Ex. La grande complaisance d'un père ou d'une mère envers ses enfants peut devenir dangereuse pour leur développement. l autorité : η εξουσία autoritaire : αυταρχικός l enfant-roi : το παιδί τύραννος culpabiliser : νιώθω ενοχές > se sentir coupable : la culpabilité : η ενοχή accorder du temps διαθέτω χρόνο Ex. Je suis vraiment débordée. J ai très peu de temps à vous accorder. s impliquer : εμπλέκομαι couper les ponts : κόβω κάθε επικοινωνία expert(e) en qqch: ειδικός σε κάτι égalitaire : ισότιμος égal à : ίσος με l égalité : ισότητα l inégalité ανισότητα considérer comme : θεωρώ Ex : Je suis contente que Alice me considère déjà comme son amie. Pages les seniors : οι άνω των εξήντα ετών / η ώριμη ηλικία la retraite : η σύνταξη Ex : Prendre la retraite un retraité : συνταξιούχος le revenu : το εισόδημα Ex : Mon grand-père a un revenu élevé. le viellissement : η γήρανση Ex : Le vieillissement de la population inquiète le gouvernement. vieillir : γερνώ / παλιώνω vieux ( vieille) : γέρος la vieillesse : τα γηρατειά un secteur : ο τομέας Ex : Le tourisme est un secteur de l économie qui a été affecté par la crise de Covid-19. consumériste : καταναλωτικός consommer : καταναλώνω 26

27 l épargne : η αποταμίευση (syn. > l économie ) Ex : On doit apprendre aux enfants le sens de l épargne. garder les enfants : κρατάω τα παιδιά l engagement associatif : ενεργός συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις. > le bénévolat : ο εθελοντισμός se dégrader : φθίνω / υποβαθμίζομαι un dispotif d action : ένα μέτρο δράσης la diminution : η μείωση l augmentation, la croissance : η αύξηση diminuer : μειώνω augmenter, croître : αυξάνω, μεγαλώνω l altruisme : ο αλτρουισμός l égoïsme : ο εγωισμός altruiste : αλτρουιστής (syn. > charitable : φιλάνθρωπος) égoïste s améliorer : βελτιώνομαι > devenir meilleur Ex. Ce vin s améliore avec l âge. s'aggraver - se dégrader - se détériorer : χειροτερεύω, φθίνω l acquisition : απόκτηση la perte : η απώλεια Ex : Ces exercices nous permettront de vérifier le niveau d acquisition des connaissances. acquérir : αποκτώ Mini-bilan mémo p 50 le profil : το προφίλ, η φύση solidaire : αλληλέγγυος compréhensif (comprehensive) : αυτός που έχει κατανόηση complice : σύμμαχος, συνεργός dévoué(e) : αφοσιωμένος le dévouement : αφοσίωση indulgent(e) : επιεικής sévère, strict : αυστηρός l indulgence: η επιείκια disponible : διαθέσιμος affectueux (affectueuse) : στοργικός, τρυφερός (syn. > aimant) l affection : η στοργή, η τρυφερότητα généreux (généreuse) : γενναιόδωρος la générosité : η γενναιοδωρία Problèmes la rivalité : αντιζηλία, ανταγωνισμός (syn. > la concurrence) Ex. Frères et sœurs sont souvent dans une rivalité pour attirer l attention de leurs parents. rival(e) : αντίζηλος > pluriel : rivaux (rivales) dû(due) : που οφείλεται > participe passé du verbe devoir > pluriel : dus (dues ) le désir : η επιθυμία (syn. > l envie, la volonté) désirer : επιθυμώ 27

28 3.4 l intervention : παρέμβαση, επέμβαση (syn.> l intrusion) intervenir : επεμβαίνω, παρεμβαίνω le statut : θέση Εx : Le statut social et la situation économique importent peu. Ce qui compte, c est le caractère d une personne. privilégié(e) : προνομιούχος Ex : Mes grands-parents occupent une place privilégiée dans ma vie. le privilège : το προνόμιο privilégier : ευνοώ une source d affection : μια πηγή τρυφερότητας une source de sécurité : μια πηγή ασφάλειας l attitude : στάση la complicité : ο συνασπισμός la neutralité : η ουδετερότητα neutre : ουδέτερος juger : κρίνω le jugement : η κρίση chouchouter : παραχαϊδεύω (syn. > gâter) faire preuve de : επιδεικνύω > montrer la patience : η υπομονή patient(e) : υπομονετικός patienter : περιμένω υπομονετικά > attendre avec patience Ex : Pourriez-vous patienter quelques instants s il vous plaît? s énerver : εκνευρίζομαι le logement intergénérationnel : η συστέγαση γενεών loger : διαμένω, στεγάζομαι (syn. > demeurer, vivre) le loyer : το ενοίκιο louer : ενοικιάζω le locataire : ο ενοικιαστής les commodités : οι ανέσεις (syn. > les conforts ) commode : άνετος, βολικός Ex : Un appartement commode. en échange : σε αντάλλαγμα échanger : ανταλλάσσω la prévention : η πρόληψη prévenir : προλαμβάνω la solitude : η μοναξιά seul(e) : μόνος seulement : μόνο 28

29 la reconnaissance : η αναγνώριση / η ευγνωμοσύνη reconnaître : αναγνωρίζω les revenus : τα εισοδήματα les dépenses : τα έξοδα des revenus faibles : χαμηλά/ ισχνά εισοδήματα des revenus élevés : υψηλά εισοδήματα des revenus suffisants : επαρκή εισοδήματα des revenus insuffisants : ανεπαρκή εισοδήματα s en sortir : τα καταφέρνω Ex: Il faut faire très attention à ses dépenses, si on veut s en sortir avec un petit salaire. s assurer : εξασφαλίζω l assurance : η ασφάλιση les conditions (fém) : συνθήκες Ex : Travailler dans de bonnes ou de mauvaises conditions. le renforcement : ενίσχυση renforcer : ενισχύω fort(e) : δυνατός favoriser : διευκολύνω, ευνοώ (syn. > faciliter) la cohésion : η συνοχή (syn. > la connexion ) se connaître mieux : γνωρίζομαι καλύτερα enrichir : εμπλουτίζω l enrichissement : ο εμπλουτισμός Ex : L enrichissement culturel. enrichissant(e) : εμπλουτιστικός Ex : Une expérience enrichissante. mutuellement : αμοιβαία (syn : > réciproquement) mutuel(lle) : αμοιβαίος (syn : > réciproque) abandonner : εγκαταλείπω, abandonné : παρατημένος (syn.> délaissé) chercher son chemin : ψάχνω τον δρόμο μου (syn. > chercher sa voie) la tolérance : η ανοχή tolérer: ανέχομαι Ex : Il faut accepter les autres tels qu ils sont, apprendre à tolérer la différence. la concession : η παραχώρηση (syn. > un compromis) Ex : Toute relation harmonieuse nécessite des concessions mutuelles. 29

30 Communication p53 Donner des conseils Mon conseil, c est : η συμβουλή μου είναι Ma recommandation, c est : η πρότασή/συμβουλή μου είναι Conseiller : συμβουλεύω Déconseiller : αποτρέπω Recommander : συστήνω devoir (au conditionnel présent) : θα έπρεπε Si j étais à votre place : εάν ήμουν στη θέση σας Pour exprimer une progression : για να εκφράσουμε μια εξέλιξη augmenter : ανεβαίνω, αυξάνομαι s accroître : αυξάνομαι l augmentation (f) : η αύξηση la croissance : η ανάπτυξη, η αύξηση, η μεγέθυνση la hausse : η άνοδος l accroissement : η ανύψωση, η αύξηση s élever à : ανέρχομαι σε en hausse : σε αύξηση passer de à : φτάνω (περνάω) από σε dépasser : ξεπερνώ progresser : εξαπλώνομαι être en progression : είμαι σε εξέλιξη 30

31 Le Coin Grammaire p55 Les structures qui demandent l indicatif Parce que : επειδή Comme : καθώς, επειδή Puisque : αφότου Du moment que : από τη στιγμή που Étant donné que : δεδομένου ότι Vu que : με δεδομένο ότι Les locutions prépositionnelles suivies d un nom A cause de : εξαιτίας En raison de : λόγω Grâce à : χάρη σε Faute de : ελλείψει Par +sentiment : από +συναίσθημα Les conjonctions de coordination Car : επειδή En effet : πράγματι La locution prépositionnelle suivie d un infinitif À force de : χάρη σε Débat p58 éducation permissive : διαπαιδαγώγηση επιτρεπτική/ ανεκτική éducation stricte /autoritaire : διαπαιδαγώγηση αυστηρή /ανελαστική céder : υποχωρώ Ex Céder aux caprices des enfants. un caprice : ιδιοτροπία capricieux(capricieuse) : ιδιότροπος punir : τιμωρώ la punition : η τιμωρία fixer des limites : καθορίζω /επιβάλλω όρια transgresser les limites: παραβαίνω, ξεπερνάω τα όρια l insolence : αυθάδεια insolent : αυθάδης contrarier : δυσαρεστώ Ex : J aime trop ma mère, c est pourquoi j évite de la contrarier. décider de tout : αποφασίζω για όλα 31

32 une initiative : πρωτοβουλία Ex : Mon patron m encourage à prendre des initiatives. traiter une personne de : συμπεριφέρομαι σε κάποιον imposer : επιβάλλω Ex : Le Directeur nous a imposé le silence. obéir : υπακούω l obéissance : η υπακοή une liberté d action : ελευθερία δράσης une liberté d expression : ελευθερία έκφρασης découvrir le monde à sa façon : ανακαλύπτω τον κόσμο με τον δικό μου τρόπο faire en sorte que : ενεργώ έτσι ώστε la confiance en soi : η αυτοεκτίμηση éviter : αποφεύγω Ex : Mes parents ne sont pas permissifs, mais ils font en sorte que les conflits entre nous soient évités. se construire : διαμορφώνω χαρακτήρα > former sa personnalité un interdit : η απαγόρευση interdire : απαγορεύω un point de repère : ένα σημείο αναφοράς des choses/des personnes complémentaires : που αλληλοσυμπληρώνονται > qui se complètent davantage : περισσότερο (syn. > plus) Ex : Il devrait travailler davantage, s il voulait réussir aux examens. une privation : η στέρηση se priver de : στερούμαι un principe : η αρχή, ο κανόνας (syn. > la norme, la règle) s auto-discipliner : αυτοπειθαρχούμαι > s imposer la discipline la discipline : η πειθαρχία 32

33 Unité 4 Éducation : Εκπαίδευση / Παιδεία / Μόρφωση Page 59 l instruction obligatoire : η υποχρεωτική εκπαίδευση l enfance : η παιδική ηλικία en parallèle : παράλληλα > parallèlement un enseignant(e) : o εκπαιδευτικός un apprenant(e) : ο μαθητής repérer : εντοπίζω Pages la mission : η αποστολή (syn. > le rôle, l objectif ) le handicap : η αναπηρία, η μειονεξία handicapé(e) : άτομο με ειδικές ανάγκες transmettre des connaissances : μεταδίδω γνώσεις la transmission des connaissances : η μετάδοση των γνώσεων développer des compétences : αναπτύσσω ικανότητες, δεξιότητες le développement des compétences : η ανάπτυξη των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων un établissement scolaire : ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα > une école fréquenter un établissement scolaire : φοιτώ σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα (πηγαίνω σε ένα σχολείο) les frais de scolarité : τα δίδακτρα les fournitures scolaires : τα σχολικά είδη la scolarité : η φοίτηση στο σχολείο Ex: En France, la scolarité est obligatoire jusqu à 16 ans. l épanouissement : η προσωπική εξέλιξη s'épanouir : ακμάζω, ευημερώ les études : οι σπουδές faire des études : σπουδάζω > étudier surveiller : επιβλέπω, επιτηρώ Ex : Il est nécessaire que les parents surveillent le progrès de leur enfant tout au long de sa scolarité. 33

34 Pages le Bac / le baccalauréat : απολυτήριο un examen : εξετάσεις, διαγώνισμα passer un examen : δίνω εξετάσεις obtenir un diplôme : αποκτώ, παίρνω ένα δίπλωμα/ ένα πτυχίο l obtention d un diplôme : η απόκτηση ενός διπλώματος / ενός πτυχίου les études supérieures : οι ανώτατες σπουδές une épreuve : μία δοκιμασία Ex : Dans la salle d examen, les candidats présentent leur pièce d'identité et leur convocation avant le début de l'épreuve. obtenir la moyenne : παίρνω την βάση la moyenne : ο μέσος όρος être examiné : εξετάζομαι l examinateur (l examinatrice) : ο εξεταστής réussir aux examens : περνάω τις εξετάσεις échouer aux examens κόβομαι (αποτυγχάνω στις εξετάσεις ) la réussite : η επιτυχία l échec : η αποτυχία le concours : ο διαγωνισμός accéder à l enseignement supérieur : «μπαίνω στο πανεπιστήμιο» être admis(e) : γίνομαι δεκτός στο πανεπιστήμιο une filière : η κατεύθυνση /ο προσανατολισμός Page former: εκπαιδεύω/ επιμορφώνω la formation η επιμόρφωση enseigner : διδάσκω l enseignement : η διδασκαλία éduquer : διαπαιδαγωγώ / εκπαιδεύω l éducation : η διαπαιδαγώσηση / η εκπαίδευση élever : ανατρέφω, μεγαλώνω apprendre : μαθαίνω l apprentissage : η εκμάθηση / η μάθηση instruire : μορφώνω l instruction : η μόρφωση / η εκπαίδευση gratuit(e): δωρεάν obligatoire: υοχρεωτικός laïc: «λαϊκό», μη θρησκευτικό σχολείο 34

35 le port de signes religieux : η χρήση συμβόλων σχετικών με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις la tenue : η αμφίεση la citoyenneté : η αρμονική συνύπαρξη των πολιτών σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις > le vivre ensemble Mini-bilan mémo p65 Les principes de l éducation : οι αρχές της εκπαίδευσης/ της παιδείας la gratuité : η δωρεάν παροχή l obligation : υποχρεωτικότητα la laïcité : ο χαρακτήρας του μη θρησκευτικού σχολείου Les verbes faciliter l insertion : διευκολύνω την ένταξη contribuer à : συμβάλω σε évaluer : αξιολογώ l évaluation : η αξιολόγηση noter : βαθμολογώ la notation : η βαθμολόγηση sanctionner : τιμωρώ (syn. > punir ) la sanction : η κύρωση, η τιμωρία (syn. > la punition) récompenser : ανταμείβω la récompense : η ανταμοιβή féliciter : συγχαίρω les félicitations : τα συγχαρητήρια encourager : ενθαρρύνω décourager : αποθαρρύνω l encouragement : η ενθάρρυνση le découragement η αποθάρρυνση soutenir : στηρίζω, υποστηρίζω le soutien το στήριγμα, η υποστήριξη Ex : Je ne pourrais pas m en sortir lors de cette période difficile, sans le soutien de mes parents. suivre : ακολουθώ accompagner : συνοδεύω, συντροφεύω, κατευθύνω l accompagnement : μέριμνα, καθοδήγηση réviser : κάνω επανάληψη la revision η επανάληψη bosser : δουλεύω, κοπιάζω Ex. Je bosse dur pour réussir au concours d entrée de l École Polytechnique. réussir : πετυχαίνω échouer / rater : αποτυγχάνω 35

36 redoubler une classe : μένω στην ίδια τάξη le redoublement η επανάληψη της ίδιας τάξης Les problèmes de l école l échec scolaire : η σχολική αποτυχία l absentéisme : η συστηματική απουσία, αποχή από το σχολείο le décrochage : διακοπή της φοίτησης (όταν ο μαθητής παρατάει το σχολείο) décrocher : παρατάω το σχολείο/ τις σπουδές le système de notation : το σύστημα βαθμολόγησης les effectifs : ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη une classe surchargée : υπεράριθμη τάξη les rythmes scolaires : τα σχολικά χρονοδιαγράμματα le programme chargé : το φορτωμένο/ επιβαρυμένο πρόγραμμα la journée trop longue : η ατελείωτη / κουραστική ημέρα le harcèlement : η παρενόχληση, η κακοποίηση l incivilité: η ανάρμοστη συμπεριφορά l ennui : η πλήξη, η βαρεμάρα s ennuyer à l école : βαριέμαι στο σχολείο le laxisme : η μεγάλη ελαστικότητα /χαλαρότητα l élitisme : ο ελιτισμός l élite : η αφρόκρεμα που αποτελείται από τους εκλεκτούς la formation des enseignants : επιμόρφωση των εκπαιδευτικών l orientation : ο σχολικός κι επαγγελματικός προσανατολισμός accentuer : τονίζω l inadéquation : η αναντιστοιχία inadéquat : ακατάλληλος, ανεπαρκής adéquat Des expressions se présenter à un examen : δίνω εξετάσεις / περνάω εξετάσεις être admis /reçu : γίνομαι δεκτός l admission : η αποδοχή / επιτυχία la non- admisssion avoir /obtenir une note : παίρνω έναν βαθμό une mention : τιμητική διάκριση bachoter : αποστηθίζω le bachotage : η αποστήθιση suivre un cours : παρακολουθώ ένα μάθημα donner un cours : κάνω μάθημα (για τον διδάσκοντα) sécher un cours : κάνω κοπάνα από το μάθημα bénéficier d une bourse : παίρνω (επωφελούμαι) μια υποτροφία changer d orientation : αλλάζω κατεύθυνση, προσανατολισμό un stage : η μαθητεία / πρακτική άσκηση l alternance : η περίοδος μαθητείας κατά την οποία εναλλάσσονται η θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική άσκηση σε τακτά διαστήματα ParcourSup : η πλατφόρμα για τις αιτήσεις εισαγωγής στη Γαλλική Ανώτατη Εκπαίδευση 36

37 Page : l internat: το οικοτροφείο dispenser : παρέχω le règlement : ο κανονισμός > l ensemble des règles être hospitalisé(e) : είμαι στο νοσοκομείο compliqué(e) : περίπλοκος, σύνθετος simple : απλός compliquer : περιπλέκω simplifier : απλοποιώ une zone rurale : η ύπαιθρος un concours sélectif : ένας διαγωνισμός με ιδιαίτερο επιλεκτικό χαρακτήρα la sélection : η επιλογή sélectionner : επιλέγω la collectivité : κοινότητα collectif (collective) : συλλογικός le tutorat : εξατομικευμένη παρακολούθηση του μαθητή bon gré, mal gré : «είτε το θες, είτε όχι» Communication p71 Exprimer la fatigue : εκφράζω την κούραση être épuisé/e : είμαι εξαντλημένος/η exténué/e : εξουθενωμένος/η las/se : καταπονημένος/η être crevé/e : αποκαμωμένος/η vidé/e : κατάκοπος/η cassé/e : διαλυμένος/η Les verbes de parole s étonner : εκπλήσσομαι s indigner : αγανακτώ soutenir : υποστηρίζω regretter : λυπάμαι, μετανιώνω se réjouir : χαίρω, απολαμβάνω approuver : εγκρίνω conseiller : συμβουλεύω interroger : ανακρίνω, ρωτώ commander : διατάζω continuer : συνεχίζω annoncer : ανακοινώνω reconnaître : αναγνωρίζω conclure : συμπεραίνω 37

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

La Déduction naturelle

La Déduction naturelle La Déduction naturelle Pierre Lescanne 14 février 2007 13 : 54 Qu est-ce que la déduction naturelle? En déduction naturelle, on raisonne avec des hypothèses. Qu est-ce que la déduction naturelle? En déduction

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.

Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. - Γενικά Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission? Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Γκούσιος Χ., Βλάχου Μ., Le français sur objectifs spécifiques: Les voyages d un diplomate

Εγχειρίδιο: Γκούσιος Χ., Βλάχου Μ., Le français sur objectifs spécifiques: Les voyages d un diplomate ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H εξεταστέα ύλη για το μάθημα γλωσσικές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα 1 ου εξαμήνου ορίζεται ως εξής: Les voyages

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών Πιλοτική Εφαρμογή 2011-12 Εξετάσεις Γυμνασίου Δείγμα εξέτασης στη Γαλλική ΕΠΙΠΕΔΟ Α1+ στην 6βαθμη κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κατανόηση κειμένου (7 μονάδες)

Α. Κατανόηση κειμένου (7 μονάδες) Α. Κατανόηση κειμένου (7 μονάδες) Διάβασε το παρακάτω μήνυμα της Παναγιώτας που δημοσιεύθηκε σε φόρουμ μιας γαλλόφωνης ιστοσελίδας και συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί σημειώνοντας με Χ την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Immigration Documents

Immigration Documents - Général Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Demander où trouver un formulaire Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Demander quand un document a été délivré Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Demander où un document

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών Πιλοτική Εφαρμογή 2011-12 Εξετάσεις Γυμνασίου Δείγμα εξέτασης στη Γαλλική ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 στην 6βαθμη κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

COURS DE LANGUE FRANÇAISE NIVEAU I - DÉBUTANTS, FAUX DÉBUTANTS UNITÉ 2 AU TÉLÉPHONE UNIVERSITÉ DE PATRAS CENTRE D ENSEIGNEMENT DE LANGUES ÉTRANGÈRES

COURS DE LANGUE FRANÇAISE NIVEAU I - DÉBUTANTS, FAUX DÉBUTANTS UNITÉ 2 AU TÉLÉPHONE UNIVERSITÉ DE PATRAS CENTRE D ENSEIGNEMENT DE LANGUES ÉTRANGÈRES UNIVERSITÉ DE PATRAS CENTRE D ENSEIGNEMENT DE LANGUES ÉTRANGÈRES COURS DE LANGUE FRANÇAISE NIVEAU I - DÉBUTANTS, FAUX DÉBUTANTS UNITÉ 2 AU TÉLÉPHONE 1 UNIVERSITÉ DE PATRAS: CENTRE D ENSEIGNEMENT DE LANGUES

Διαβάστε περισσότερα

Candidature Lettre de motivation

Candidature Lettre de motivation - Ouverture Αξιότιμε κύριε, Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu Αξιότιμη κυρία, Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formel, nom et sexe du destinataire

Διαβάστε περισσότερα

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Αγαπητέ κύριε, Formel, destinataire masculin,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτική εφαρμογή Διδασκαλία τραγουδιού της σύγχρονης γαλλικής μουσικής Dernière danse - INDILA

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτική εφαρμογή Διδασκαλία τραγουδιού της σύγχρονης γαλλικής μουσικής Dernière danse - INDILA ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτική εφαρμογή Διδασκαλία τραγουδιού της σύγχρονης γαλλικής μουσικής Dernière danse - INDILA 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εισηγήτρια : Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, ΠΕ 05 Γαλλικής φιλολογίας, ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

Διαβάστε περισσότερα

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Quand votre [document] a-t-il été délivré? Για

Διαβάστε περισσότερα

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative - Placing Nous considérons l'achat de... Formal, tentative Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour... Nous voudrions passer une commande. Veuillez trouver ci-joint notre

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ: Κατανόηση κειμένου (..Χ..= μονάδες) Εκφώνηση: Posté le à 20:12:35

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ: Κατανόηση κειμένου (..Χ..= μονάδες) Εκφώνηση: Posté le à 20:12:35 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ: Κατανόηση κειμένου (..Χ..= μονάδες) Εκφώνηση: Posté le 4-4-2016 à 20:12:35 Bonjour, Je m appelle Panos et j ai 15 ans. J habite à Athènes, dans un quartier de l ouest, à Égaléo.

Διαβάστε περισσότερα

Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη

Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη - Τόπος Je suis perdu. Όταν δεν ξέρετε που είστε Je suis perdu. Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Personnel Lettre. Lettre - Adresse

Personnel Lettre. Lettre - Adresse - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Format adresse postale en France : Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Στέγαση. Στέγαση - Ενοικίαση. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να ενοικιάσετε κάτι.

Μετανάστευση Στέγαση. Στέγαση - Ενοικίαση. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να ενοικιάσετε κάτι. - Ενοικίαση γαλλικά Je voudrais louer. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να ενοικιάσετε κάτι une chambre un appartement un studio une maison individuelle une maison jumelée une maison mitoyenne Combien coûte

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie Bestelling

Zakelijke correspondentie Bestelling - plaatsen Εξετάζουμε την αγορά... Formeel, voorzichtig Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Immigration Documents

Immigration Documents - Général Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Demander où trouver un formulaire Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Quand votre [document] a-t-il été délivré? Demander quand un

Διαβάστε περισσότερα

Immigration Documents

Immigration Documents - Général Où se trouve le formulaire pour? Demander où trouver un formulaire Quand votre [document] a-t-il été délivré? Demander quand un document a été délivré Où votre [document] a été délivré? Demander

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

Personnel Lettre. Lettre - Adresse. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα

Personnel Lettre. Lettre - Adresse. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Format adresse postale en France : Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du

Διαβάστε περισσότερα

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με. Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με. Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse - Introduction Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai... générale pour un essai ou une thèse Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage. Συγχαρητήρια

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α ΣΑΞΗ ΚΟΜΜΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α ΣΑΞΗ ΚΟΜΜΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α ΣΑΞΗ ΚΟΜΜΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ Α. COMPREHENSION 1 : Lisez, puis répondez aux questions suivantes ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1: Διαβάστε, μετά απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις 1) Comment

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή Monsieur, Monsieur, Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Madame, Madame, Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Madame, Monsieur, Madame, Monsieur,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 3 : Méthode Directe ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Grammaire de l énonciation

Grammaire de l énonciation ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Unité 7. Imparfait non-passés Département de Langue et de Littérature Françaises Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ-06 Τεχνικές Γραφής Επιστημονικής Εργασίας. YPO-06 Techniques de rédaction du discours scientifique. Ενότητα 0 Introduction au cours

ΥΠΟ-06 Τεχνικές Γραφής Επιστημονικής Εργασίας. YPO-06 Techniques de rédaction du discours scientifique. Ενότητα 0 Introduction au cours ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟ-06 Τεχνικές Γραφής Επιστημονικής Εργασίας YPO-06 Techniques de rédaction du discours scientifique Ενότητα 0 Introduction au cours

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα διάβασε και κατανόησε τις δηλώσεις και μετά κύκλωσε την απάντηση που πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα σε εσένα

Πρώτα διάβασε και κατανόησε τις δηλώσεις και μετά κύκλωσε την απάντηση που πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα σε εσένα ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Για μαθητές Παράρτημα 1: συναισθήματα που βιώνεις στο σχολείο Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν μερικές δηλώσεις με αρίθμηση από το 1 μέχρι το 5. Πρώτα διάβασε και κατανόησε τις δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 4: Méthode Audio-Orale (MAO) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (B`CLASSE DU COLLÈGE)

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (B`CLASSE DU COLLÈGE) ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (B`CLASSE DU COLLÈGE) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (COMPRÉHENSION ORALE) Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION À LA GRAMMAIRE DE L'ÉNONCIATION

INTRODUCTION À LA GRAMMAIRE DE L'ÉNONCIATION ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ INTRODUCTION À LA GRAMMAIRE DE L'ÉNONCIATION Unité 3 : Enseignement de la grammaire : mythes et réalité Dr. Simos P. Grammenidis Professeur,

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

Dramaturgie française contemporaine

Dramaturgie française contemporaine ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Dramaturgie française contemporaine Unité 5 Les grandes théories du drame contemporain Catherine Naugrette Kalliopi Exarchou Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

COURS DE LA NIVEAU II SEMESTRE PRINTANIER MÉTHODE: VITE ET BIEN 1

COURS DE LA NIVEAU II SEMESTRE PRINTANIER MÉTHODE: VITE ET BIEN 1 CENTRE D ENSEIGNEMENT DE LANGUES ÉTRANGÈRES COURS DE LA LANGUE FRANÇAISE NIVEAU II SEMESTRE PRINTANIER MÉTHODE: VITE ET BIEN 1 UNITÉ 6: AUTOUR DE BÉBÉ ENSEIGNANT: Dr.ANDRÉAS VÉLISSARIOS Dialogue 1 Une

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Pourriez-vous confirmer Μπορείτε la date παρακαλώ d'expédition να επιβε et le prix par fax? αποστολής και την τιμή με Votre commande sera que possible

Pourriez-vous confirmer Μπορείτε la date παρακαλώ d'expédition να επιβε et le prix par fax? αποστολής και την τιμή με Votre commande sera que possible 订单 - 配售 Nous considérons l'achat Εξετάζουμε de... την αγορά... 正式, 试探性 Nous sommes ravis de passer Είμαστε une στην commande ευχάριστη θέσ auprès de votre entreprise παραγγελία pour... μας στην εταιρε

Διαβάστε περισσότερα

Leçon 3. L'article défini (singulier) L'article indéfini La déclinaison des substantifs (singulier)

Leçon 3. L'article défini (singulier) L'article indéfini La déclinaison des substantifs (singulier) Leçon 3 L'article défini (singulier) L'article indéfini La déclinaison des substantifs (singulier) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω

Διαβάστε περισσότερα

Action.fr-gr 1. Scène 2 : «Voilà ma famille»=να ε μηθμγέκεηά μμο Vocabulaire

Action.fr-gr 1. Scène 2 : «Voilà ma famille»=να ε μηθμγέκεηά μμο Vocabulaire Action.fr-gr 1 Scène 2 : «Voilà ma famille»=να ε μηθμγέκεηά μμο Vocabulaire p.46 Dialogue nos parents=μη γμκείξ μαξ qu est-ce qu ils font?=με ηη αζπμιμύκηαη;,ηη δμοιεηά θάκμοκ (v.faire) notre père =μ παηέναξ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 26 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μάθημα: Γαλλικά 6 η Τάξη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 26 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μάθημα: Γαλλικά 6 η Τάξη ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 26 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μάθημα: Γαλλικά 6 η Τάξη ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Δίκτυο Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας με θέμα Ένα σακί με παραμύθια Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κοκότη Ασπασία,

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture français grec Monsieur le Président, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Monsieur, Formel, destinataire masculin,

Διαβάστε περισσότερα

Acceptez-vous le paiement par carte? Acceptez-vous le paiement par carte? Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα

Acceptez-vous le paiement par carte? Acceptez-vous le paiement par carte? Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα - Στην είσοδο Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_. Για να κάνετε κράτηση Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous Για να ζητήσετε τραπέζι Je voudrais réserver

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage. Συγχαρητήρια

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο

Διαβάστε περισσότερα

COURBES EN POLAIRE. I - Définition

COURBES EN POLAIRE. I - Définition Y I - Définition COURBES EN POLAIRE On dit qu une courbe Γ admet l équation polaire ρ=f (θ), si et seulement si Γ est l ensemble des points M du plan tels que : OM= ρ u = f(θ) u(θ) Γ peut être considérée

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθήματα και η Διαχείρισή τους

Συναισθήματα και η Διαχείρισή τους Συναισθήματα και η Διαχείρισή τους Όταν είμαστε παιδιά, στο ξεκίνημα της ζωής μας, έχουμε έντονη σύγχυση σχετικά με τα συναισθήματά μας, νοιώθοντας την ανάγκη να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (C`CLASSE DU COLLÈGE)

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (C`CLASSE DU COLLÈGE) ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (C`CLASSE DU COLLÈGE) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (COMPRÉHENSION ORALE) Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ. Στη διάρκεια του σχολικού έτους μελετήσαμε παροιμίες κοινές που υπάρχουν στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ. Στη διάρκεια του σχολικού έτους μελετήσαμε παροιμίες κοινές που υπάρχουν στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ Οι παροιμίες, μια πηγαία μορφή έκφρασης της λαϊκής σοφίας, αποτελούν μια ξεχωριστή μορφή λόγου, που αποδίδει όσα θέλουμε να πούμε με μία εικόνα. Είναι σύντομες, περιεκτικές, διδακτικές και συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Lycée Palissy Agen France Istituto Statale di Istruzione Superiore "Malignani Cervignano Italie

Lycée Palissy Agen France Istituto Statale di Istruzione Superiore Malignani Cervignano Italie IES Rio Trubia Trubia Espagne Lycée Palissy Agen France Istituto Statale di Istruzione Superiore "Malignani Cervignano Italie Lycée Pédagogique Al. Vlahuta Bârlad Roumanie 3 Geniko Lyceum Galatsi Athènes

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 14 Απριλίου 2004 PE 341.845/23-41 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 23-41 Σχέδιο έκθεσης (PE 341.845) Marie-Thérèse Hermange Πρόταση απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Personnel Meilleurs Vœux

Personnel Meilleurs Vœux - Mariage Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Utilisé pour féliciter un couple récemment marié Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ Για μαθητές/τριες γυμνασίου ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ 2018 Τι είναι η Τρίτη Ηλικία Οι ηλικίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΑΡ. ΤΑΥΤ.:.. ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.:.. ΕΠΩΝΥΜΟ:...... ΟΝΟΜΑ:.. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:... ΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΜΗΜΑ:...... ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:...... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 PREFACE (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)...13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... 17 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...21 Ι. Ξενόγλωσσες...21 ΙΙ. Ελληνικές... 22 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ...25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 29 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω, έχετε μια λίστα με ερωτήσεις για κάθε θέμα, οι οποίες θα σας βοηθήσουν.

Παρακάτω, έχετε μια λίστα με ερωτήσεις για κάθε θέμα, οι οποίες θα σας βοηθήσουν. ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Οδηγός για τον δάσκαλο / εκπαιδευτικό / μέντορα Πριν ξεκινήσετε με τα αναφερόμενα θέματα, πρέπει να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν τα Ερωτηματολόγια για τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Personnel Meilleurs Vœux

Personnel Meilleurs Vœux - Mariage Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Utilisé pour féliciter un couple récemment marié Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Monsieur, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Madame, Madame, Monsieur,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΜΕΝΤΟΡΕΣ: Συναισθηματικές δεξιότητες

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΜΕΝΤΟΡΕΣ: Συναισθηματικές δεξιότητες ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΜΕΝΤΟΡΕΣ: Συναισθηματικές δεξιότητες Μέσω της χρήσης μιας κλίμακας αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 5, αξιολογήστε σε ποιο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

UNITÉ 1 AU CAFÉ COURS DE LANGUE FRANÇAISE NIVEAU I - DÉBUTANTS, FAUX DÉBUTANTS UNIVERSITÉ DE PATRAS CENTRE D ENSEIGNEMENT DE LANGUES ÉTRANGÈRES

UNITÉ 1 AU CAFÉ COURS DE LANGUE FRANÇAISE NIVEAU I - DÉBUTANTS, FAUX DÉBUTANTS UNIVERSITÉ DE PATRAS CENTRE D ENSEIGNEMENT DE LANGUES ÉTRANGÈRES UNIVERSITÉ DE PATRAS CENTRE D ENSEIGNEMENT DE LANGUES ÉTRANGÈRES COURS DE LANGUE FRANÇAISE NIVEAU I - DÉBUTANTS, FAUX DÉBUTANTS UNITÉ 1 AU CAFÉ 1 UNIVERSITÉ DE PATRAS: CENTRE D ENSEIGNEMENT DE LANGUES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO 2013-15 ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας Αθανάσιος Φαλούκας Συντονίστρια του Προγράμματος Comenius Regio Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ O σχολικός εκφοβισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στις τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΜΠΤΗ :30 ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 11:00 ΓΑΛΛΙΚΑ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΜΠΤΗ :30 ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 11:00 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ: 08:30-10:30 2 ο ΜΑΘΗΜΑ: 11:00-13:00 ΤΡΙΤΗ 17-05-2016 08:30 1 ο ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός της μετάβασης

Ορισμός της μετάβασης Ορισμός της μετάβασης Ορίζεται ως το από έναν σε έναν που εμπεριέχει σύνθετες και διαδοχικές διαδικασίες αλλαγών που επηρεάζουν το συνολικό φάσμα της ατομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Présidence du gouvernement

Présidence du gouvernement Royaume du Maroc 2016 Présidence du gouvernement Ministère de l'enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion

Διαβάστε περισσότερα

«Εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying)

«Εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying) «Εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying) Τι είναι εκφοβισμός; η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που προέρχεται είτε από ένα μεμονωμένο άτομο είτε από μία ομάδα που απειλεί και ηθελημένα πληγώνει

Διαβάστε περισσότερα

COURS DE LANGUE FRANÇAISE NIVEAU 1 - DÉBUTANTS-FAUX DÉBUTANTS UNITÉ 3 LA VIE QUOTIDIENNE

COURS DE LANGUE FRANÇAISE NIVEAU 1 - DÉBUTANTS-FAUX DÉBUTANTS UNITÉ 3 LA VIE QUOTIDIENNE UNIVERSITÉ DE PATRAS CENTRE D ENSEIGNEMENT DE LANGUES ÉTRANGÈRES COURS DE LANGUE FRANÇAISE NIVEAU 1 - DÉBUTANTS-FAUX DÉBUTANTS UNITÉ 3 LA VIE QUOTIDIENNE 1 UNIVERSITÉ DE PATRAS: CENTRE D ENSEIGNEMENT DE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ταινιών Programme de films Οι πιο μικρές μέρες Les Jours les plus courts

Πρόγραμμα ταινιών Programme de films Οι πιο μικρές μέρες Les Jours les plus courts Πρόγραμματαινιών Programmedefilms Οιπιομικρέςμέρες LesJourslespluscourts Πέμπτη19Δεκεμβρίου2013 Jeudi19décembre2013 InstitutfrançaisdeThessalonique SalleNehama Débutdesprojections:10h00/Έναρξηπροβολών:10.00πμ

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό!

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Νέοι κύκλοι σεµιναρίων τον Ιούνιο! Σερφάρετε; Ξέρετε τι είναι τα blog; Τα podcast; Καµία ιδέα; Ούτε το 2/3 των χρηστών Internet παγκοσµίως

Διαβάστε περισσότερα

Γ τάξη Γυμνασίου - Επίπεδο Α1-2 του ΚΕΠΑ

Γ τάξη Γυμνασίου - Επίπεδο Α1-2 του ΚΕΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΑΛΛΙΚΑΝΑΣΙΟΥ Γ τάξη Γυμνασίου - Επίπεδο Α1-2 του ΚΕΠΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 1 Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση: Δειγματικές Δραστηριότητες δείκτη- αναφέρονται μόνο σε καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2019 GREC MODERNE LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 h Coefficient : 2 Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3h

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Σύµφωνα µε την απόφαση Γ2 / 61692 / 13-06-2002 του ΥΠΕΠΘ 1. ΛΕΞΙΚΑ 1. Le dictionnaire des

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσχολική βία (bullying)

Ενδοσχολική βία (bullying) Ενδοσχολική βία (bullying) Τι είναι σχολικός εκφοβισμός Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που αυτό που τον ξεχωρίζει από το πείραγμα και τον τσακωμό, είναι η ένταση του, η διάρκεια του,

Διαβάστε περισσότερα

Beda Hallberg στην πόλη Kungsbacka Νέο σχολείο εναλλακτικής μορφής Frida Fogelmark και Pernilla Vilumsons (διευθύντρια και εκπαιδευτικός στο σχολείο Beda Hallberg) Πληροφορίες σχετικά με το σχολείο Το

Διαβάστε περισσότερα