ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής οργάνωσής του και αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου μας έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την Υ.Α /ΓΔ4/2021 (ΦΕΚ 491/Β/2021), ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου και με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου. Η εγγραφή των μαθητών στο σχολείο προϋποθέτει και την αποδοχή του κανονισμού αυτού από τους γονείς και τους μαθητές. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας συμμορφώνονται στις αρχές του κανονισμού, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού σχολικού και μαθησιακού περιβάλλοντος. Η ευνομία, η συνεργασία, η αυτοπειθαρχία και η συναδελφικότητα εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Η διάκριση των ρόλων και η αναγνώριση των ευθυνών συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ήρεμου κλίματος, χωρίς εντάσεις, που στηρίζεται στην επικοινωνία των μελών της σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται οι ηθικές αξίες, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών. Η ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων καθιστά τους μαθητές και τους καθηγητές υπεύθυνα άτομα, που οριοθετούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, βασιζόμενα στην ελεύθερη βούληση και οδηγούμενα στην πρόληψη ενδεχόμενων παραπτωμάτων. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Το ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις του Λυκείου στις π.μ. με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις 7 ώρες λειτουργίας του στις μ.μ. Οι μαθητές που δεν βρίσκονται στο σχολείο μέχρι τις π.μ. δεν γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή της πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να λάβουν μία αδικαιολόγητη απουσία. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται (ακραία καιρικά φαινόμενα, καθυστέρηση των λεωφορείων για μαθητές που μετακινούνται από χωριά) οφείλουν να απευθύνονται στον Διευθυντή που θα κρίνει αν θα εισέλθουν στην τάξη και αν θα δικαιολογηθεί η απουσία των εν λόγω μαθητών. Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 1 7:50 π.μ..

2 Κανένας μαθητής του σχολείου δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος. Αν προκύψει σοβαρός λόγος υγείας ή προσωπικός ή οικογενειακός λόγος και χρειαστεί να αποχωρήσει ο μαθητής, θα πρέπει να δοθεί άδεια από το Διευθυντή του σχολείου και να ενημερωθεί ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ.) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον Διευθυντή ή στον εφημερεύοντα καθηγητή. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου καθηγητών χωρίς πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών. ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το σχολείο θεωρεί την συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (παρελάσεις, σχολικοί εορτασμοί, περίπατοι, εκδρομές) υποχρέωσή τους. Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, ημέρα σχολικού εκφοβισμού, λήξης σχολικού έτους) και οι διδακτικές επισκέψεις που πραγματοποιεί το σχολείο αποτελούν τμήμα της σχολικής ζωής και όσοι μαθητές απουσιάζουν λαμβάνουν τις αντίστοιχες απουσίες. Η συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των εορτών θα πρέπει να είναι ανάλογη με αυτή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης (μουσείο, αρχαιολογικό χώρο κλπ) οι μαθητές και οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνονται εκ των προτέρων και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία επιτρέπουν στους μαθητές τη συμμετοχή τους στην αντίστοιχη σχολική δράση. Οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, όσο και οι άλλες καινοτόμες δράσεις όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, γίνονται με πρωτοβουλία και ιδέες των ίδιων των μαθητών, με τη συμμετοχή των μαθητών και την καθοδήγηση και εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών. ΕΝΤΥΠΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του Σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού στους χώρους του σχολείου οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο των καθηγητών και στον Διευθυντή. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κατανόηση και διάλογο αποφεύγοντας την ένταση και τις παράνομες πράξεις (καταστροφές, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας, παρεμπόδιση εισόδου στην τάξη ή και στη σχολική μονάδα). 2

3 ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΚΕΝΟ Όταν σε κάποιο τμήμα δε γίνεται μάθημα λόγω απουσίας του καθηγητή ή για κάποιο άλλο λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές και τους καθηγητές που διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον διευθυντή οι οποίοι φροντίζουν να τους απασχολήσουν δημιουργικά στην τάξη, στη βιβλιοθήκη ή όπου αλλού κρίνουν σκόπιμο. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Οι μαθητές ζητούν από τους καθηγητές τους: Να σέβονται την προσωπικότητά τους. Να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος τους. Να τους αντιμετωπίζουν με κατανόηση. Να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΜΕΤΡΑ (άρθρα 30, 31, ΥΑ79942ΓΔ4/ /ΦΕΚ2005Β) Όταν οι μαθητές δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Διευθυντή και των καθηγητών τους και τους κανόνες του σχολείου, υφίστανται τις ανάλογες κυρώσεις. Αυτές μπορεί να κυμαίνονται από την προφορική παρατήρηση, την επίπληξη, την ωριαία απομάκρυνση, την αποβολή από μία μέχρι δύο ημέρες, μέχρι και την οριστική απομάκρυνση από το σχολείο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Όταν τιμωρούνται με ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του σχολείου και απασχολούνται δημιουργικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή άλλου εκπαιδευτικού. Τα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας, έχουν σωφρονιστικό χαρακτήρα και μοναδικός στόχος τους είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το σφάλμα τους και να μην το επαναλάβουν στο μέλλον. ΑΠΟΥΣΙΕΣ Οι απουσίες των μαθητών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 23, 24 της Υ.Α.79942ΓΔ4/ /ΦΕΚ2005Β. Οι μαθητές δεν πρέπει να κάνουν αδικαιολόγητες απουσίες. Οι μαθητές με 114 και άνω αδικαιολόγητες απουσίες είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την τάξη. Οι γονείς ενημερώνονται αν οι μαθητές υπερβούν τις 20 απουσίες με ή sms του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές οφείλουν: Να σέβονται την κινητή και την ακίνητη περιουσία του σχολείου. Να μη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, να μη γράφουν στα θρανία και τους τοίχους και να μην καταστρέφουν τα καρεκλάκια τους. 3

4 Να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση τόσο των τάξεών τους όσο και του σχολείου και του αύλειου χώρου γενικότερα. Αν κάποιος μαθητής αντιληφθεί ότι ένας μαθητής παραβαίνει κάποιους από τους παραπάνω κανόνες θα πρέπει να το αναφέρει στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ Οι γονείς στο σχολείο πέρα από τον τυπικό τους ρόλο στη συγκρότηση των υποβοηθητικών συλλογικών οργάνων (Σχολική Επιτροπή, Σχολικό Συμβούλιο, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων) επιτελούν ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο μέσω του Συλλόγου τους. Ένα ρόλο που απαιτεί τη συνεχή και συστηματική τους συμμετοχή στα τεκταινόμενα του σχολείου και κυρίως τη δυνατότητα προσέγγισης του ευρύτερου χώρου. Ο εκδημοκρατισμός του σχολείου και η ανοιχτή λειτουργία του στον έξω κόσμο καθιστούν το έργο του σχολείου σύνθετο. Οι γονείς- κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς για την επόμενη ή στην αρχή της. Οι γονείς και οι κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται στο Διευθυντή του σχολείου και στους καθηγητές με το σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημα των τελευταίων και ο χώρος του σχολείου. Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την επίδοση και την πρόοδο των παιδιών τους. Στο τέλος κάθε τετραμήνου οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο του σχολείου, για να πάρουν τους ελέγχους προόδου και να ενημερωθούν για τη μαθητική τους επίδοση. Οι γονείς- κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερώνονται και να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που τους μεταφέρουν οι μαθητές. Οι γονείς κηδεμόνες οφείλουν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, όταν κληθούν και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κάθε τμήματος για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας το οποίο μπορεί να υπάρχει και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του μαθητή. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από το σχολείο οι γονείς κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν τον υπεύθυνο του τμήματος εκπαιδευτικό. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας της σχολικής μονάδας και μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Θέτει επιτεύξιμους και υλοποιήσιμους στόχους και φροντίζει να εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξή τους. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και μεριμνά για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 4

5 Μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων φροντίζει για την ασφάλεια των μαθητών και για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και για την καθαριότητα τόσο του εσωτερικού χώρου όσο και του αύλειου χώρου. Ενημερώνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και φροντίζει με δημοκρατικό τρόπο να επιλύει τις διαφορές. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία, σέβονται την ιεραρχία, συνεργάζονται με το Διευθυντή του σχολείου, τους σχολικούς συμβούλους και το Διευθυντή Εκπαίδευσης. Έργο των εκπαιδευτικών του σχολείου είναι η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού δεν περιορίζονται μόνο στο επιστημονικό/γνωστικό του αντικείμενο, αλλά διευρύνονται και στη διάπλαση σωστών χαρακτήρων. Με το χτύπημα του κουδουνιού πηγαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για το τμήμα στο οποίο διδάσκουν. Οι καθηγητές θα πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς και τους κηδεμόνες για την επίδοση των μαθητών, για τη διαγωγή τους και για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Οφείλουν να έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα και να προσέρχονται με κόσμια εμφάνιση στο σχολείο. Προσέχουν ιδιαίτερα τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν στους μαθητές του σχολείου. Σέβονται την ώρα των διαλειμμάτων των μαθητών. Απαγορεύεται να καπνίζουν σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου. Εξασφαλίζουν την ευταξία και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Σέβονται τον κάθε μαθητή και καλλιεργούν στους μαθητές αισθήματα αυτοπειθαρχίας, σεβασμού, δικαιοσύνης. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ήρεμο, δημοκρατικό και συνεργατικό κλίμα για την ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος. Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς (Συμβούλους Σχολικής Ζωής) οποιαδήποτε υποψία για περιστατικά εκφοβισμού ή σχολικής βίας έχει υποπέσει στην αντίληψή τους. Συνεργάζονται μεταξύ τους και κυρίως οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης. Οι εφημερεύοντες καθηγητές είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Σέβονται τον κάθε μαθητή και καλλιεργούν στους μαθητές αισθήματα αυτοπειθαρχίας, σεβασμού, δικαιοσύνης. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ήρεμο, δημοκρατικό και συνεργατικό κλίμα για την ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος. 5

6 Σε περίπτωση απεργίας ή στάσης εργασίας ενημερώνουν τον Διευθυντή του σχολείου πριν από την έναρξη του σχολικού ωραρίου. Όσοι δεν απεργούν προσέρχονται από την πρώτη ώρα, για να υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν σχέση με την ασφάλεια των μαθητών αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμπληρώνονται οι ώρες των απεργών εκπαιδευτικών. ΜΑΘΗΤΕΣ Τα σχολικά εγχειρίδια παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία, είναι πνευματικά δημιουργήματα και δεν πρέπει να καταστρέφονται. Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση στο χώρο του σχολείου, χωρίς άδεια από τον Διευθυντή του σχολείου. Η δολίευση των εξετάσεων, η αντιγραφή και η υποκλοπή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων επισύρουν ποινές, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν οι μαθητές να αντιμετωπίσουν μόνοι τους καταφεύγουν στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο του τμήματός τους καθηγητή ή τέλος στον Διευθυντή του σχολείου. Οι μαθητές δεν πρέπει να απουσιάζουν από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση δημιουργεί προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της τάξης. Δεν επιτρέπεται να βωμολοχούν και να χειροδικούν εντός του σχολείου. Οι μαθητές μπαίνουν στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το κουδούνι και περιμένουν την έναρξη του μαθήματος. Όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι ρωτούν τον καθηγητή τους χωρίς να ντρέπονται τους συμμαθητές τους. Χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους προσεκτικά και πολιτισμένα και δεν προκαλούν φθορές. Είναι πειθαρχημένοι στην τάξη και παρακολουθούν τον καθηγητή με προσοχή, χωρίς να ενοχλούν τους συμμαθητές τους. Αν έχουν γυμναστική ή εργαστηριακό μάθημα περιμένουν στο γυμναστήριο ή στο αντίστοιχο εργαστήριο. Οι μαθητές θα πρέπει να διατηρούν την καθαριότητα, εντός και εκτός κτηρίου, και να ρίχνουν τα απορρίμματά τους στους ειδικούς κάδους που βρίσκονται στο κτήριο και στο προαύλιο, ώστε η κάθε αίθουσα και το σχολείο να διατηρούνται καθαρά. Η εμφάνιση των μαθητών θα πρέπει να αρμόζει στη μαθητική τους ιδιότητα και δεν πρέπει η αμφίεσή τους να προκαλεί το κοινό αίσθημα των καθηγητών και των συμμαθητών τους. Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών από τους μαθητές σε όλους τους χώρους του Σχολείου, κατά τη διάρκεια παραμονής τους σ αυτό, απαγορεύεται βάσει της εγκυκλίου Αρ.Πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/ και κατά συνέπεια, τηρείται αυστηρά. Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει στην κατοχή του/της συσκευή κινητού τηλεφώνου, υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια παραμονής του/της στο σχολείο, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του/της. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις. 6

7 Απαγορεύεται κάθε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική) προς τους άλλους μαθητές. Ο ευτελισμός και η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών μαθητών και καθηγητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρούνται παραπτώματα και τιμωρούνται. Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές του σχολείου βγαίνουν στην αυλή και οι αίθουσες αερίζονται. Η παραμονή τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή από τον Διευθυντή του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών στο σχολείο η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια και προς τους συμμαθητές τους και προς τους καθηγητές τους. Δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από το σχολείο, χωρίς να πάρουν άδεια από το Διευθυντή του σχολείου. Οι μαθητές δε γράφουν στα θρανία, στις καρέκλες και στους τοίχους του σχολείου. Δεν επιτρέπεται κάποιος μαθητής να προσβάλλει ή να υποτιμά άλλο συμμαθητή του για σωματικούς, εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς λόγους. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών ή τσίχλας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επίσης, το κάπνισμα και το αλκοόλ απαγορεύονται στο χώρο του σχολείου. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται οι μαθητές να σηκώνονται από τις θέσεις τους ή να συνομιλούν με τους συμμαθητές τους. Δεν επιτρέπεται να καταστρέφουν τα πράγματα των συμμαθητών τους ούτε τον εξοπλισμό του σχολείου. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Οι επιμελητές ορίζονται στην αρχή του έτους από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Ορίζονται δύο επιμελητές ανά εβδομάδα με αλφαβητική σειρά. Κατάλογος των επιμελητών με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος. Οι επιμελητές οφείλουν να παραμένουν κατά τα διαλείμματα στην τάξη και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε κανένα. Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στην αίθουσα καθώς και για την καθαριότητα της αίθουσας. Φροντίζουν για το καθάρισμα του πίνακα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και μεριμνούν για την ύπαρξη κιμωλίας, σπόγγου και κάδου απορριμμάτων. Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά, είτε προέρχεται από μαθητές του σχολείου είτε από οποιονδήποτε άλλο και είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κλοπή προκύψει κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτός από τις ώρες που και οι ίδιοι απουσιάζουν εκτός αίθουσας. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας ανοίγοντας τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν την αίθουσα. Εάν οι συμμαθητές τους δεν ανταποκρίνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή. 7

8 ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ Οι απουσιολόγοι του κάθε τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή με βάση την βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους ορίζεται (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός). Ο απουσιολόγος δημιουργεί το διάγραμμα της αίθουσας με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή. Αλλαγή θέσης γίνεται δεκτή μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τάξης. Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές και ζητά από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο. Κατά τη διάρκειά του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του απουσιολογίου. Ο απουσιολόγος ελέγχεται από τον καθηγητή, τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και τον Διευθυντή. Όποιος μαθητής είναι τιμωρημένος με ωριαία, ημερήσια ή πολυήμερη αποβολή ο απουσιολόγος το σημειώνει στη στήλη των παρατηρήσεων. Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο των απουσιών στη διεύθυνση του σχολείου. Αν χαθεί το απουσιολόγιο, υπεύθυνος είναι ο απουσιολόγος καθώς και οι επιμελητές εκείνης της ημέρας, οι οποίοι θα κληθούν να απολογηθούν και θα τιμωρηθούν αν θεωρηθούν υπεύθυνοι. Η παραποίηση του απουσιολογίου θεωρείται βαρύτατο παράπτωμα και βαραίνει αποκλειστικά τον απουσιολόγο, ο οποίος θα κληθεί να απολογηθεί και να τιμωρηθεί με αυστηρή ποινή. ΚΥΛΙΚΕΙΟ Το κυλικείο του σχολείου βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και χρησιμοποιείται από τους μαθητές του σχολείου μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή σε περίπτωση απουσίας κάποιου καθηγητή και σε μη αναπλήρωση της διδακτικής ώρας. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να βρίσκονται στο χώρο του κυλικείου. Οι μαθητές πρέπει να τηρούν τη σειρά τους και να σέβονται τους μικρότερους μαθητές και να παραχωρούν τη σειρά τους σε μαθητές με κινητικά προβλήματα. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να εισέρχονται στο χώρο του κυλικείου. ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο εθισμός στο κάπνισμα είναι καταστροφικός για την υγεία, την πνευματική και τη σωματική τόσο του καπνιστή, όσο και του παθητικού καπνιστή. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται αυστηρά στους χώρους του σχολείου. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται ιδιαίτερα αυστηρές πειθαρχικές ποινές. Η επανάληψη ή η σοβαρότητα του παραπτώματος είναι δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο μετά από απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων. Το κάπνισμα απαγορεύεται στους χώρους του σχολείου κατ εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης ΥΙ/Γ.Π./Οικ 76017/29/07/2002 (ΦΕΚ τ.β του Υπουργείου Υγείας, του Ν. 3730/2008 & Ν. 3868/2010, έγγραφο 13869/Η/ του Υπουργείου Παιδείας. 8

9 ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να σέβεται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή και τις ιδιαιτερότητες της οικογένειάς του. Επιλέγει τους κατάλληλους διδακτικούς τρόπους και παιδαγωγικές μεθόδους ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί όταν αξιολογούν λαμβάνουν υπ όψιν τους τα ακόλουθα: την καθημερινή συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα την καθημερινή προφορική τους επίδοση την επίδοσή τους στις γραπτές δοκιμασίες (ωριαίο διαγώνισμα και ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) τη συμμετοχή των μαθητών στις εργασίες που γίνονται μέσα στην τάξη και τη συνεργασία που έχουν στις ομαδοσυνεργατικές εργασίες τη συμπεριφορά τους απέναντι στους συμμαθητές τους και στους καθηγητές τους Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την επίδοση των μαθητών και παραδίδει τη βαθμολογία στον Διευθυντή του σχολείου. Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζουν την ημερομηνία κατά την οποία θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και θα παραλάβουν τον έλεγχο προόδου οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ Όλοι οι μαθητές του σχολείου έχουν καθήκον να πάρουν μέρος στις παρελάσεις εκπροσωπώντας το σχολείο κατά τη διάρκεια των εθνικών επετείων. Εξαιρούνται οι μαθητές που για σοβαρούς λόγους (οικογενειακούς ή λόγους υγείας) δεν μπορούν να πάρουν μέρος στην παρέλαση. Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες του σχολείου ορίζονται σύμφωνα με τη σχολική νομοθεσία και αντικαθίστανται μόνο αν προκύψει σοβαρός λόγος από τους αναπληρωτές τους. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ Κατά την λειτουργία του σχολείου το σχολικό έτος εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος B, 4187/ ). Αυτά είναι: Η υποχρεωτική χρήση της προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/άθλησης. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία. 9

10 Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self teself test) για μαθητές/τριες. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως, έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr για να δηλώσουν το αποτέλεσμα και να εκτυπώσουν τη «Σχολική Κάρτα για COVID-19» την οποία και επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στην τάξη. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Από τον υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο εξαιρούνται όσοι μαθητές κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, όπως αυτά προσδιορίζονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α 134). Αυτοί εισέρχονται στη σχολική μονάδα με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. Ο τακτικός και καλός αερισμός αιθουσών ακόμα και κατά την διάρκεια του μαθήματος. Το τακτικό και καλό πλύσιμο και απολύμανση χεριών. Η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων (μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών/τριών) τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Για να λειτουργήσει το σχολείο αποδοτικά, πρέπει ο καθένας μας να ξέρει τις υποχρεώσεις του αλλά και τα δικαιώματά του. Πρέπει να μάθουμε να δείχνουμε σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, να μην καταπατούμε τα δικαιώματά του και να τον αντιμετωπίζουμε με κατανόηση και αγάπη. Ο κανονισμός που θα τηρείται από όλους θα είναι το όπλο μας για την κατάκτηση της γνώσης και της πραγματικής ελευθερίας. Θέλουμε το σχολείο μας να έχει χαρούμενους καθηγητές και ευτυχισμένα παιδιά. Η τήρηση του μπορεί καμιά φορά να μας φέρνει μια μικρή στενοχώρια, στο τέλος όμως μας γεμίζει με δύναμη και αυτοπεποίθηση. Ένας σχολικός κανονισμός είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και πρέπει να δίνει έμφαση στα στοιχεία και τις δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη. Το σχολείο για να μπορέσει να πετύχει τον σκοπό του, πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεργασία μεταξύ γονέων, μαθητών και καθηγητών. Ακριβές Αντίγραφο Ηράκλεια, O Διευθυντής Λεοντιάδης Δημήτριος 10

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 ο ΓΕΛΝαυπάκτου Ν.Τσάρα 6 Ναύπακτος 30300 Τηλ: 2634027394 FAX 2634027394 mail@2lyk-nafpakt.ait.sch.gr http://2lyk-nafpakt.ait.sch.gr/ 2 Γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 ο ΓυμνάσιοΜυτιλήνης Ερμού 1 Μυτιλήνη 81100 Τηλ: 2251022502 FAX 2251042588 Email:mail@1gym-mytil.les.sch.gr 2 Γονείς και κηδεμόνες Αγαπητοί μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ Τ Η Σ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Ζ Ω Η Σ

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ Τ Η Σ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Ζ Ω Η Σ 2 ο Γυμνάσιο Μελισσίων Σχολ. Έτος 2018 /2019 Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ Τ Η Σ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Ζ Ω Η Σ Σκοπός του σχολικού κανονισμού είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014 Το σχολείο είναι χώρος Αγωγής Μάθησης Δημιουργίας Πολιτισμού Ελευθερίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2013-2014 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Νίκης και Αθ. Τσίγκου Γερμανικά, Ασπρόπυργος 19300 Τηλ. 2105570769 Fax. 2105570860 Email: mail@3gym-asprop.att.sch.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ζωσιμάδων 1 Ταχυδρομικός Κώδικας - Πόλη : 45444 Ιωάννινα Ιστοσελίδα: http://1gym-ioann.ioa.sch.gr Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail@1gym-ioann.ioa.sch.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται την όσο το δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία μαθητών, γονέων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου μας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου μας ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου μας Αγαπητοί μαθητές, Με γνώμονα την βέλτιστη πρόοδο του συνόλου των μαθητών αλλά και κάθε μαθητή ξεχωριστά με την ανάπτυξη των γνώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Το καθημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.15 π.μ. Μετά την ώρα αυτή η πόρτα του σχολείου κλείνει. 2. Οι μαθητές προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ. Σχολικός κανονισμός

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ. Σχολικός κανονισμός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Σχολικός κανονισμός Εισαγωγή Το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος της αγωγής και της μάθησης. Σκοπός του είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή/τριας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά με τη μάθηση και την αγωγή για τη ζωή και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΟΣ 2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» ενός σχολείου είναι το σύνολο των όρων και των κανόνων, που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ο κανονισμός λειτουργίας ενός σχολείου αποτελεί. ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία του, μιας και

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ο κανονισμός λειτουργίας ενός σχολείου αποτελεί. ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία του, μιας και 2 ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός λειτουργίας ενός σχολείου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία του, μιας και αποτελεί συμφωνία όλων των μερών της σχολικής κοινότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Και ο ρόλος του σχολείου είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή να προετοιμάζει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Προτιμότερο να είσαι επαίτης παρά απαίδευτος, γιατί ως ζητιάνος σου λείπουν λεφτά μα ως απαίδευτος σου λείπει ανθρωπιά. Διογένης Σχολικός κανονισμός είναι ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σχ. έτος: 2017-2018 Άλσους & Αγ. Νικολάου, 16675 Γλυφάδα ΤΗΛ. 2109632528, FAX: 2109633839 Email : 1gymglyf@sch.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης - Ηρακλείου, Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος των Διδασκόντων, σας εύχονται καλή σχολική χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Φειδίου 6 & Αντ. Δήμα, Κορωπί Τ.Κ τηλεφ. και φαξ , korop.att.sch.gr e mail: korop.att.sch.

Φειδίου 6 & Αντ. Δήμα, Κορωπί Τ.Κ τηλεφ. και φαξ , korop.att.sch.gr e mail: korop.att.sch. 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Φειδίου 6 & Αντ. Δήμα, Κορωπί Τ.Κ. 19400 τηλεφ. και φαξ 210 6026187, 210 6020093 http://3lyk korop.att.sch.gr e mail: mail@3lyk korop.att.sch.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 142 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Αγαπητοί γονείς,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 142 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Αγαπητοί γονείς, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 142 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αγαπητοί γονείς, το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η μέρα μας ξεκινά... καθημερινά στις 8:15 π.μ. με την πρωινή συγκέντρωση, την προσευχή και τις ανακοινώσεις. Οι εφημερεύοντες καθηγητές, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΤΕΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΤΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΤΕΑΣ Πνεύμα αυτοσεβασμού, αλληλοσεβασμού και να διαμορφώσει ικανούς χαρακτήρες. Πιστεύουμε στον διάλογο, στην αμοιβαία κατανόηση στην καλοπροαίρετη συνεργασία όλων των μελών

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2018-19 Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής Το πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής αποτελεί ένα πλαίσιο κανόνων που εξειδικεύει τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 Το 1 Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής θεωρεί υποχρέωσή του να καταστήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 ο Γυμνάσιο Γλυφάδας Γλυφάδα Τ.Κ. 16674 Τηλ:2108945341 Fax:2108980058 email: 2gymglyf@sch.gr Γονείς και κηδεμόνες Αγαπητοί μαθητές, Βρισκόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης - Ηρακλείου,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης - Ηρακλείου, Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης - Ηρακλείου, η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος των Διδασκόντων, σας εύχονται καλή σχολική χρονιά με υγεία για όλους και καλή πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ A A N A B P Y T A 1 9 5 0 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ Π& Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ -------- Ταχ.Δ/νση:Ηρώς Κων/πούλου 13Β Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 13 ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Σχολικό έτος )

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 13 ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Σχολικό έτος ) ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Σχολικό έτος 2014-2015) Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής

Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής 1 Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής του 8 ο Γυμνάσιο Λ.Τ. Χαλανδρίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί ο εσωτερικός

Προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί ο εσωτερικός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ Προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί ο εσωτερικός Κανονισμός. Απαριθμώντας ορισμένα σημεία του στόχος μας είναι να ενημερώσουμε γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Για τη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που θα εξασφαλίζει την καλή συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο σεβασµός των κανόνων λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία και την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

6ο Γυμνάσιο Ευόσμου. Εσωτερικός κανονισμός 6ου Γυμνασίου Εύοσμου

6ο Γυμνάσιο Ευόσμου. Εσωτερικός κανονισμός 6ου Γυμνασίου Εύοσμου 6ο Γυμνάσιο Ευόσμου Εσωτερικός κανονισμός 6ου Γυμνασίου Εύοσμου Στον παρακάτω κανονισμό του 6ου Γυμνασίου Εύοσμου περιλαμβάνονται οι όροι και οι κανόνες που αποτελούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγαπητοί γονείςκηδεμόνες, για τη σχολική χρονιά 2015-2016, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής: Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές 1 με την καθοδήγηση του διευθυντή και του

Διαβάστε περισσότερα

σχολικό έτος

σχολικό έτος σχολικό έτος 2016-17 0 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου Νεάπολης Εισαγωγή Ο παρών «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» Είναι το σύνολο των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Σχολικό έτος:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Σχολικό έτος: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Σχολικό έτος: 2018-2019 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας είναι να τεθούν οι βασικοί όροι και κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. Οι µαθητές ΟΦΕΙΛΟΥΝ να έρχονται στο σχολείο πριν χτυπήσει το κουδούνι της προσευχής. 2. ΕΝ εισέρχονται στις αίθουσες πριν από την προσευχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ» Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές με την καθοδήγηση των δασκάλων τους περνούν πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αγαπητοί γονείς και μαθητές, Η σχολική ζωή, καλό είναι να ρυθμίζεται από κανόνες που θα στοχεύουν στην κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών

1. Προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7 ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Σχολικό έτος 2015-2016) Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ του 1 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ του 1 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ του 1 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Επικαιροποίηση του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής, το οποίο συντάχθηκε στις 30-11-2018, βάσει της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018 με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές καθημερινά και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενήμερο σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τετραμήνου, καθώς και στο τέλος της σχολικής χρονιάς με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου ως Κοσμιότατη, Κοσμία, Καλή, Επίμεμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού Αγαπητοί γονείς και μαθητές, Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Το σχολείο είναι χώρος Αγωγής Μάθησης Δημιουργίας Πολιτισμού Ελευθερίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2016-2017 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σχολικό έτος 2014-2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ To παρόν κείμενο στοχεύει στην πραγμάτωση του παιδαγωγικού έργου και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 11 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 11 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 11 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά για το Σχολικό Κανονισμό. - Ο Σχολικός Κανονισμός είναι κάτι σαν το τοπικό Σύνταγμα κάθε σχολικής μονάδας! Πρέπει να συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ "Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων του 57ου Γενικού Λυκείου" ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 1.Η επίδοση των μαθητών/τριών ελέγχεται; A) Από την καθημερινή προφορική τους εξέταση στα μαθήματα. Β) Από

Διαβάστε περισσότερα

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγαπητοί γονείς και μαθητές, Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους και με σκοπό την καλύτερη συνεργασία γονέων και σχολείου επικοινωνούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία σύνταξης: 02/02/2015

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία σύνταξης: 02/02/2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία σύνταξης: 02/02/2015 Περιεχόμενα 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 1 3. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ... 2 4. ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ Β Δ/ΝΣΗ Δ.Ε ΑΘΗΝΑΣ 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε 1 ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ Λεωφ. Ειρήνης 34, Πεύκη,15121 Τηλ. 210-8064586 Fax:210-8020251 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 214 Η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου αποφάσισε όπως από την τρέχουσα σχολική χρονιά ισχύσουν τα κάτωθι: Α) ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 1. Η πρωινή συγκέντρωση των

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Σχολικό Έτος: 2015-2016 1 Ο όρος "σχολικός κανονισμός" δηλώνει το σύνολο των κανόνων, οι οποίοι συμβάλλουν στη μεθοδική και αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ I ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Το 1 Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής θεωρεί υποχρέωση του να καταστήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κοινωνούς των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

1. Για την τακτική παρακολούθηση των µαθητών ευθύνονται αποκλειστικά. ανακοινώνεται µετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράµµατος.

1. Για την τακτική παρακολούθηση των µαθητών ευθύνονται αποκλειστικά. ανακοινώνεται µετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράµµατος. 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-5015335 / 210-5059998 FAX: 210-5015335 E-MAIL: mail@1lyk-petroup.att.sch.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο οργάνωσης της Σχολικής Ζωής

Πλαίσιο οργάνωσης της Σχολικής Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ 1o ΓΕΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Πλαίσιο οργάνωσης της Σχολικής Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας Σχολικό Έτος 2015~2016 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Σχολικό Έτος: 2015-2016 Ο όρος «σχολικός κανονισμός» δηλώνει το σύνολο των κανόνων, οι οποίοι συμβάλλουν στη μεθοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Σχολικό Έτος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Σχολικό Έτος ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ Αγαπητοί γονείς, Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά! Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κοινός μας στόχος, η ολόπλευρη ανάπτυξη (πνευματική, ψυχική,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπ αιδε υτ ικοί στόχ οι

Εκπ αιδε υτ ικοί στόχ οι ΓΥΜ ΝΑ ΣΙΟ ΛΙ ΒΑ Ι ΑΣ ΣΙΝΤΙ ΚΗΣ Ν. ΣΕΡΡ ΩΝ Σχ ολικό έτ ος 20 1 1-1 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εκπ αιδε υτ ικοί στόχ οι Το Γυµνάσιο Λιβαδιάς κάνει µία συνεχή προσπάθεια να είναι ένα ποιοτικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μας μαθητές, μαθήτριες και γονείς,

Αγαπητοί μας μαθητές, μαθήτριες και γονείς, 55o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολικός κανονισμός λειτουργίας Σχολικό έτος 2017-18 Αγαπητοί μας μαθητές, μαθήτριες και γονείς, Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, σας καλωσορίζουμε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15 ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αγαπητοί γονείς, Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-2015. Εγκρίθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων και

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών σας ευχόμαστε: αποδοτική συνεργασία και κάθε πρόοδο στο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 49 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΤΗΛ: 210 22 83 150 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O κανονισμός περιέχει ορισμένες αρχές που πρέπει να τηρούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΛΙΟΥ. να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΛΙΟΥ. να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΛΙΟΥ Ο σκοπός του σχολικού κανονισμού δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας οποιουδήποτε, αλλά η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «σχολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που

Με τον όρο «σχολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος της αγωγής και της μάθησης. Σκοπός του είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. του 11 ου Γυμνασίου των Ιωαννίνων

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. του 11 ου Γυμνασίου των Ιωαννίνων ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 11 ου Γυμνασίου των Ιωαννίνων Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές να ενταχθούν ομαλά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. (Πράξη 51η / / Σύλλογος Καθηγητών 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου)

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. (Πράξη 51η / / Σύλλογος Καθηγητών 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου) ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου ιδρύθηκε με την Δ4/420/27-8-2001 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1131/30-8-2001/τ.Β). Βρίσκεται Ανατολικά της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Συνάντηση Γνωριμίας Γονέων/ Κηδεμόνων με Εκπαιδευτικούς Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 Καλωσορίσατε Το Σχολείο στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και των

Διαβάστε περισσότερα

H Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Α1 Γυμνάσιο Χέρσου Σχ. Έτος

H Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Α1 Γυμνάσιο Χέρσου Σχ. Έτος H Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Α1 Γυμνάσιο Χέρσου Σχ. Έτος 2013-14 Η μεταφορά στο σχολείο Στο μάθημα πάντα προσέχουμε!!!!! Καθημερινή εξέταση Διαβάζουμε για να μην έχουμε τα παρακάτω φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο Σχολικός Κανονισμός εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και οργάνωσης της σχολικής ζωής του 5 ου ΓΕ.Λ. Καλλιθέας

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και οργάνωσης της σχολικής ζωής του 5 ου ΓΕ.Λ. Καλλιθέας Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και οργάνωσης της σχολικής ζωής του 5 ου ΓΕ.Λ. Καλλιθέας «Ν αγαπάς την ευθύνη. Να λες : Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω» Νίκος Καζαντζάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Το Σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, όπου πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά διαφορετικοί ανθρώπινοι χαρακτήρες. Ο καθένας πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και προστατευμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολική χρονιά 2018-19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ Κάθε μέρα Η συμπεριφορά κάθε μαθητή και μαθήτριας εντός, αλλά και εκτός, του χώρου του Σχολείου αποτελεί τον καθρέφτη της αγωγής του / της.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο Σχολικός Κανονισμός εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το περιεχόµενο του παρόντος Κανονισµού δεν στοχεύει στο να περιορίσει την ελευθερία, την πρωτοβουλία και τη δηµιουργική δραστηριότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Το σχολείο αποτελεί ένα οργανισμό όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί εργάζονται από κοινού, ως μέλη μιας ζωντανής και δημιουργικής ομάδας. Εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις με την πρωινή προσευχή και ολοκληρώνει την εργασία του στις 13.55, με το πέρας της 7 ης

1. Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις με την πρωινή προσευχή και ολοκληρώνει την εργασία του στις 13.55, με το πέρας της 7 ης 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 08.15 με την πρωινή προσευχή και ολοκληρώνει την εργασία του στις 13.55, με το πέρας της 7 ης διδακτικής ώρας.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός 3 ου ΓΕ.Λ. Ευόσμου

Εσωτερικός κανονισμός 3 ου ΓΕ.Λ. Ευόσμου Εσωτερικός κανονισμός 3 ου ΓΕ.Λ. Ευόσμου Η Σχολική Κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. - Αρχές Λειτουργίας του Σχολείου μας - Σ έβομαι. Χ αίρομαι. Ο νειρεύομαι. Λ ειτουργώ. Ε υχαριστώ. Ι δεάζω.

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. - Αρχές Λειτουργίας του Σχολείου μας - Σ έβομαι. Χ αίρομαι. Ο νειρεύομαι. Λ ειτουργώ. Ε υχαριστώ. Ι δεάζω. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Αρχές Λειτουργίας του Σχολείου μας - Σ έβομαι Χ αίρομαι Ο νειρεύομαι Λ ειτουργώ Ε υχαριστώ Ι δεάζω Ο χυρώνω Αντί προλόγου Από τη διευθύντρια Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σχολ.έτος: 2018-19 Γ.Γεννηματά & Αγ. Νεκταρίου 16561 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ. 210/9611026 FAX : 210/9646423 E mail : mail@4gym-glyfad.att.sch.gr http://4gym-glyfad.att.sch.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2015-2016 του 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2 2. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2 3. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 3 4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

[1] 2. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.λ.π)

[1] 2. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.λ.π) [1] Α. Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2016 1. Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης. Για να επιτελέσει λοιπόν με αποτελεσματικότητα τους στόχους του, πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική,

Διαβάστε περισσότερα

για γονείς κηδεμόνες & μαθητές

για γονείς κηδεμόνες & μαθητές ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ κανονισμός λειτουργίας σχολείου για γονείς κηδεμόνες & μαθητές Καβάλα, Σεπτέμβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... - 1 - ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ... - 3 - Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου Γ. Λ. ΥΜΗΤΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου Γ. Λ. ΥΜΗΤΤΟΥ 2 0 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Σχ. Έτος 2011 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου Γ. Λ. ΥΜΗΤΤΟΥ 1. Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου και παραμένουν στο προαύλιο. Κανένας, εκτός από τους επιμελητές,

Διαβάστε περισσότερα

2. Άφιξη στο σχολείο Προσέλευση μαθητών: Είσοδος από την πόρτα της οδού Λυκαβηττού,

2. Άφιξη στο σχολείο Προσέλευση μαθητών: Είσοδος από την πόρτα της οδού Λυκαβηττού, 6/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Σκοπός του Σχολείου είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη - Λήξη μαθημάτων: Σχολική ζωή - Αγωγή Μαθητών

Έναρξη - Λήξη μαθημάτων: Σχολική ζωή - Αγωγή Μαθητών Έναρξη - Λήξη μαθημάτων: Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό έτος: 2012-2013 Ηρώων Πολυτεχνείου 3 Τ.Κ. 15773, Ζωγράφου Τηλ.: 210-7705796, 7719219 Fax: 210-77057 e-mail : mail@3gym-zograf.att.sch.gr Ιστοσελίδα : http://3gym-zograf.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Αγαπητέ μαθητή και αγαπητή μαθήτρια, Το σχολείο δεν αποτελεί μόνο ένα χώρο μάθησης. Είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας, καθώς μέσα σε αυτό αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

«Υπενθύμιση τήρησης ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης και άλλα θέματα»

«Υπενθύμιση τήρησης ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης και άλλα θέματα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη, 7/10/2014. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 447 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Εισαγωγή Τα σχολεία σύμφωνα με το νόμο 17 του 1974 είναι Δημόσια Ανεξάρτητα Ιδρύματα (ΔΑΙ) και υποχρεούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 08 Οκτώβριος :50 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 30 Οκτώβριος :03

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 08 Οκτώβριος :50 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 30 Οκτώβριος :03 13 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2018-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αγαπητοί κηδεμόνες, αγαπητά παιδιά, Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου ισχύει για τη νέα σχολική χρονιά μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τους Νέους Κανονισμούς, η αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο και το μάθημα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Σύμφωνα με τους Νέους Κανονισμούς, η αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο και το μάθημα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ Μειώνεται δραστικά το σύνολο των απουσιών που «δικαιούται» ένας μαθητής στις εκατό τριάντα τέσσερις (134), του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα